No featured image set for this post.

26.02.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej i Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk Skiby

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny ul. Rakowiecka 26-30 02-528 Warszawa Do wiadomości: Sąd Okręgowy w Krakowie,...

No featured image set for this post.

25.02.2015 Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anny Rokickiej-Lis o stawiennictwie na badania psychiatryczne w dniu 5 marca 2015 r. pod warunkiem wydania kserokopii dokumentów

Kraków, dnia 25 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Pani Anna Rokicka-Lis Prokurator Rejonowy Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Sygn....

No featured image set for this post.

23.02.2015 Zażalenie Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej na bezczynność Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Agaty Chmielarczyk-Skiby

Kraków, dnia 23 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Pani Lidia Jaryczkowska Prokurator Okręgowy w Krakowie ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Do wiadomości: Pani Agata...

No featured image set for this post.

23.02.2015 Zażalenie Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej

Kraków, dnia 23 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Artur Wrona Prokurator Apelacyjny w Krakowie ul. Cystersów 18 31-553 Kraków Do wiadomości: Pracownicy: Prokuratury Apelacyjnej...

No featured image set for this post.

19.02.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do prezydenta Bronisława Komorowskiego

Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00-952 Warszawa Dotyczy: Wniosek o: doręczenie mi...

No featured image set for this post.

18.02.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do ministra finansów Mateusza Szczurka

Kraków, dnia 18 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Do wiadomości: Pani Ewa Kopacz, Prezes...

No featured image set for this post.

16.02.2015 Zażalenie Zbigniewa Kękusia na Zarządzenie prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód Dariusza Furdzika

Kraków, dnia 16 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Anna Rokicka-Lis Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Sygn. akt: 4...

No featured image set for this post.

16.02.2015 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Zachód Anny Rokickiej-Lis

Kraków, dnia 16 lutego 2015 r. Zbigniew Kękuś Anna Rokicka-Lis Prokurator Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Zachód ul. Mosiężnicza 2 30-965 Kraków Sygn. akt: 4...

No featured image set for this post.

Rządy Żydów w Polsce – Prośba o skierowanie wniosku do Prokuratora Rejonowego Kraków Śródmieście Zachód Anny Rokickiej – Lis

„Bezduszny urzędnik i sędzia niszczą życie dobrego człowieka. Profesorowie Zoll i Czapiński tłumaczą, dlaczego tak jest. - Ludzie zachowują się idiotycznie. Bezdusznie – mówi...

No featured image set for this post.

13.02.2015 – Wniosek Z. Kękusia do Prezesa Zarządu TVP Juliusza Brauna

Kraków 13.02.2015 Zbigniew Kękuś Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17 00-999 Warszawa „Radosław Sikorski na konferencji podsumowującej...