20. Pismo Zbigniewa Kękusia do przywódców Unii Europejskiej z dnia 15 maja 2013 r.

Zbigniew Kekus

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Krakow

Poland

 1. Mr Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, 1049 Brussels, Belgium

 2. Mr Nikiforos Diamanduros , European Ombudsman, 1 avenue du President Robert Schuman, CS 30403, F-67001, Strasbourg Cedet, France

 3. Ms Viviane Reding, European Commission Vice-President in charge of Justice, Fundamental Rights and Citizenship, BE-1049 Brussels, Belgium

 4. Mr Herman van Rompuy, President of the European Council, Rue de la Loi, 175, B-1048 Brussels, Belgium

 5. Mr Martin Schulz, President of the European Parliament, Rue Wiertz / Wiertzstraat, 60, BE-1047 Brussels, Belgium

 6. Mr Dean Spielmann, President of the European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France

Copy:

 1. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Ryszard Kalisz, Przewodniczacy Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 15. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 16. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 17. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 18. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 19. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 30. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 35. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 36. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 38. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 43. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

Concerns:

 1. Notification about my intention to conduct from 20 May 2013 hunger strike in front of the Republic of Poland Ombudsman Office in Warsaw, Al. Solidarnosci 77.

 2. Request for Addresees of this letter to ask the Ombudsman of the Republic of Poland Irena Lipowicz to respond as quickly as possible to my requests for her from the letter presenting reasons of my hunger protest.

Everyone has the right to life”

European Union Charter of Fundamental Rights

Dear Lady and Gentlemen,

This is inform you that on May 20, 2013, at 13:00 I am going to begin the hunger strike in front of the Polish Ombudsman’s Office in Warsaw. By 26 May 2013 I am going to drink water and juices. As of May 27, 2013 at 13:00 I am also going to stop drinking.
The reason for the protest is that from June 2006 I am still being accused for acts committed by somebody else and of which majority are not crimes. I was accused of them, later on, in December 2007 sentenced for them, and from January 2012 once again accused.

Seven years ago, on June 13, 2006, the prosecutor from the Local Prosecutor’s Office in Cracow Radoslawa Ridan drew up the bill of indictment by which she accused me of committing within the period from January 2003 to September 2005, in Cracow, through the Internet, 18 crimes relying on insulting and/or defamation 15 judges from Krakow, Ombudsman prof. Andrzej Zoll and his wife lawyer Wieslawa Zoll. She dre up the bill of indictment on the basis of … print-outs from Internet.
Even though I was not the perpetrator of any of the acts attributed to me – the prosecutor made a mistake, other persons than myself committed the acts that the she has accused me of, that is placed material in Internet – and many of them were even the not crimes from 19 October 2006, on 18 December 2007 the judge Tomasz Kuczma from the Local Court in Debica issued the judgment convicting me for all of them.
Several months before he issued it, on 6 August 2007 and 1October 2007, the Internet operators, Wirtualna Polska S.A. and Interia.PL S.A. provided the Court in Debica with the evidences confirming that other persons than myself, living in Warsaw, committed the acts the judge sentenced me for.
On September 15, 2010, the District Court in Rzeszow issued the judgment in which conformed that 16 of 18 acts for which I was sentenced by the judgment of 18 December 2007 were … the use by the perpetrator the right to free express opinion confirmed on 11th October 2006 by the Constitutional Courts of the Republic of Poland.

In terms of the 16 acts Court from Rzeszow referred the case back to the District Court in Debica for reconsideration.
As successive General Prosecutors – Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Serermet – as well as the Ombudsman Irena Lipowicz kept on informing me for several years that there is no legal basis to bring the appeal to the Supreme Court in my favor from the judgment convicting me, on 30 May 2011 I began a hunger strike in front of the General Prosecutor Office in Warsaw.
Information about my protest was presented by independent Internet media / www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.aferyprawa.com, www.aferyibezprawie.pl/ and the weekly “Tylko Polska” – Attachment 1: “Zbigniew Kekus’s hunger protest in front of the General Prosecutor’s Office in Warsaw ” ;”Tylko Polska “, 16.06-22.06.2011, pages 1 and 14.
My hunger protest conducted by 10 June 2011 – later on, by 15 Juny 2011 I continued the picket – turned out to be right. On 23 August 2011 General Prosecutor brought the appeal in my favor to the Supreme Court from the judgment of. 18 December 2007. In support for it General Prosecutor stated that the Local Court in Debica had not collected any evidence to demonstrate that I am the perpetrator, accomplice, assistant or even that I knew that the acts I was accused and later on sentenced for were committed. He accused the judge that he assessed the evidence gathered with the violation of the principle of correct reasoning.
On 26 January 2012 the Supreme Court issued a judgment which found an appeal by the General Prosecutor reasonable and remanded the case against me back to the Local Court in Debica for the remaining two acts of 18 for which I was convicted. The Supreme Court charged the judgment of 18 December 2007, that the Court in Debica had not collected any evidence confirming that I was the perpetrator of offenses for which I was convicted. The Supreme Court stated that Court in Debica collected only evidences showing that someone else than myself have committed them.

As I have mentioned earlier, the District Court in Rzeszow stated that 16 of the 18 acts I was accused of, from 19 October 2006 are not crimes.
After the Regional Court in Rzeszow and the Supreme Court issued their judgments I have again the status of the accused of committing 18 offenses from bill of indictment dated June 13, 2006.

The case has being recognizing from February 2011 by the judge of Local Court in Debica Beata Stoj.
Judge Beata Stoj decided that I was mentally ill when other people than myself have been committing 18 offenses, of which 16 are not crimes from 19 October 2006 and issued the decision for me to under go a psychiatric examination. On 11 December 2012, she passed the decision, in which she personally confirmed – as previous document issued by General Prosecutor and the Supreme Court – that the Local Court in Debica has not collected any evidence of my guilt. However three weeks later, on 6 January 2013 /Sunday/ she commanded the Police to detain me at my mother flat and bring me to the hospital for a psychiatric examination. I was not then in my mother flat.

In April she provided me with the notice by which she informed me of her intention to place me under arrest.
Judge Beata Stoj knows that she has no evidence to demonstrate that I am the perpetrator of acts that I am accused of. She confirmed that Internet operators provide the Court with the evidences demonstrating that the acts the prosecutor assigned to me in Cracow, were committed in Warsaw, by the inhabitants of Warsaw. However for more then two years she has been recognizing the case against me. She also found that I was mentally ill during the period from January 2003 to September 2005, that is … 10, 9 and 8 years ago, and even want to put me in under arrest.
Such judge Beata Stoj’s behavior causes my legitimate concerns about my life. Especially that at the break of 2007 and 2008, judges and prosecutors from Cracow, together with the Minister of Justice Zbigniew Cwiakalski subordinates – hence also the subordinates of the Prime Minister Donald Tusk – murdered by starvation in arrest in Cracow 33 years old Romanian Claudiu Crulic. He led a hunger strike from 10 September 2007 until his death on 18 January 2008. At the time of death, he weighed 26 kg. He was the victim of a mistake. The prosecutor accused him of stealing on 11 July 2007 the wallet of the judge from Cracow Regional Court. As C. Crulic knew that he was not guilty, he immediately after placing him under arrest, on 10 September 2007 began hunger protest. Died for month later of starvation.

After his death journalist from “Tygodnik Powszechny” Malgorzata Nocun found witnesses, employees of the tourist office, who testified that on 11 July 2007 Claudiu Crulic was … not in Poland, he was in Milan.

Enclosed please find published in the Croatian press picture made during one of the last days of life 33-year-old Claudiu Crulic – Attachment 2.

Polish authorities, Prime Minister Donald Tusk – in accordance with Polsh papers, candidate for the position of the President of the European Commission – and Minister of Justice Zbigniew Cwiakalski hid, covered up the case.

In the case against me, judge Beata Stoj for more than two years has been chasing me for 18 offenses – I am accused for committing them for the second time – which I have not committed and 16 of which have not been crimes for nearly seven years. She realized that I could be mentally ill when these acts were being committed and has revealed her intention to place me under arrest.
Accused and later on convicted I lost job twice – as the Director of Services Division at headquarters in Polish representative of ING Bank, and afterwards as the Director of Infrastructure Division at the headquarters of LOT Polish Airlines – and have not been working for more than four years.

In conclusion, I would like to make it clear that I believe that the treatment of me since 2006 by some public officials – including those of the highest rank – is the evidence of growing racism in Poland since November 2007, when Donald Tusk begun as the Prime Minister. There are unfortunately radical orthodox Jews in Poland who violate with impunity the rights and freedoms of Catholics, leave us the ability to use our rights.

The best example of such is prof. Andrzej Zoll. When he was the Ombudsman he was depriving my minor son, suffering from scoliosis and lordosis to take advantage of his constitutional right to health care. Afterwards he, the Ombudsman, made me the criminal for … words. Even more, he gave testimony in the case in which the prosecutor has accused me of committing the act which even according to the theory of criminal law reported in the publications issued under his editorship … was never a crime.
Informed by me since July 2008 about the circumstances in which prof. A. Zoll has made me a criminal, Jew Donald Tusk as the deputy refused to help me, and as the Prime Minister appointed not knowing criminal law, including presented in publications issued under his editorship prof. Andrzej Zoll, for the chairman of the Criminal Law Codification Commission at the Ministry of Justice.

Unfortunately for cruel Donald Tusk equally as him cruel and breaching law Jew is by far more important than honest Catholic.

For the reasons presented in this letter I am going to begin on May 20, 2013, at. 13:00 a hunger protest in front of the Office of the Ombudsman in Warsaw. I am going to continue it until the Ombudsmen fulfill my right wishes.
I kindly ask you, Addressees of this letter to ask Ombudsman Irena Lipowicz to recognize as quickly as possible what I ask her for in my letter to her presenting in details reasons of the protest I am going to conduct, together with documents conforming what I have stated above. That I am accused for the second time for 18 acts which were committed within the period January 2003 – September 2005 by other persons then myself and of which 16 are not crimes.
So far, the requests that I directed to the Ombudsman were recognized by former prof. Andrzej Zoll’s student, brought by him to the Ombudsman Office, Krystyna Kupczynska. For several years he has been protecting prof. A. Zoll’s, his wife’s Wieslawa Zoll and judges’ interest. As she cheated me in January 2011 I had to conduct the right – successful for me – hunger protest at the the break of May and June 2011 – see page 2 and Anttachment 1.

Information about the case against me you will find on www.monitor-polski.pl as well as onwww.nowyekran.pl, www.nowyekran.net,www.aferyprawa.com, www.aferyibezprawie.pl, www.lexnostra.pl.

Sincerely yours,

dr Zbigniew Kekus

Attachments:

 1. Zbigniew Kekus’s hunger protest in front of the General Prosecutor’s Office in Warsaw ” ;”Tylko Polska “, 16.06-22.06.2011, pages 1 and 14

 2. Claudiu Crulic’s photo

Le medicament represente donc a la fois la puissance kamagra soft tabs de la raison medicale et le pouvoir qui l’accompagne, symbolises par l’ordonnance que remet le medecin.
De plus, cela permet de se creer generique viagra avis une bulle acheter priligy belgique d’intimite.
Voici achat viagra internet une solution qui vous permettra d’agrandir la taille de votre achat levitra 10mg penis.

Les habitudes cialis soft pas cher des adolescents de 12 ou 13 ans ne sont comparateur de prix pour cialis toutefois pas sans consequences.
Il s’accompagne souvent par la suite d’une therapie individuelle (comportementale et/ou cognitive) et/ou de couple. Retrouvez dans notre dossier medicale un suite de sujet sur l’ejaculation precoce et les troubles sexuel lie a l’ejaculation precoce. De la Palestine au Tibet en passant par le Caucase, les achat kamagra oral jelly cialis prix boite « blessures de l’histoire » dont parle Hegel laissent plus de cicatrices, voire d’abces purulents que jamais. Elle a alors egalement note que la substitution generique devait etre sans ou acheter du bon viagra kamagra france acheter doute mieux accompagnee par les professionnels de sante. Il est important de preciser ici, que le present resume de ce reportage, ne souhaite en aucun cas, mettre en accusation ou a l’index, les personnes ayant participe a ce « divertissement » televisuel. Elle peut provoquer un orgasme clitoridien si l’homme tend ses jambes et les resserrent, explique Linda Lou Paget, sexologue americaine(L’orgasme sans tabou). Monsieur se love derriere vous et peut vous embrasser la nuque, vous caresser le ventre et les seins. plus question de se precipiter sur sa tasse de cafe.
La prevalence des dysfonctions sexuelles chez la pharmacie en ligne viagra generique femme est plus elevee levitra sans ordonance en cas de douleur pelviperineales chroniques.
De plus en plus acheter du cialis en suisse de medecins et biologistes estiment que les insecticides cialis moins cher pourraient provoquer un defaut de developpement des organes genitaux masculins chez le f?tus.
La pressione come comprare cialis on line alta, il colesterolo dove acquistare il cialis generico alto e i problemi cardiaci che sono strettamente vietati nelle altre medicine.
Studi acquistare cialis generico in farmacia recenti comprar priligy en farmacia dimostrano che il Viagra funziona per piu di 90% degli uomini.
Malattie a trasmissione sessuale Quando siete sicuri prezzo del viagra 100 vendita viagra in francia di fattore che causa il problema, e piu facile trattare la condizione.
L’asportazione o, piu frequentemente, l’incisione della placca viagra generico vendita online con innesto generico do viagra pfizer di tessuto biologico.
Il 75% degli uomini con disfunzione erettile ha migliorato la propria attivita sessuale grazie levitra originale a la pillola viagra questo trattamento.
Il comprare cialis generico Viagra funziona attraverso la sua inibizione, mantenendo i vasi sanguigni dilatati per piu acquistare il viagra online tempo ed incrementando il flusso sanguigno verso il pene.
Funziona imitando la reazione naturale del corpo, cioe l’erezione si verifichera quando un uomo viene cialis a poco prezzo stimulato in modo sessuale.
Bere 2 bicchieri costo cialis 5 mg in farmacia d’acqua costo viagra in farmacia ogni 2 ore di giorno vi aiutera a perdere cialis 20 mg prezzo in farmacia peso.
La vitamina dove comprare viagra cialis c viagra generico farmacia online aiuta i chemioterapici ad uccidere le cellule del cialis originale senza ricetta cancro all’ovaio riducendone gli effetti collaterali.
– radiotherapie/rayons x site serieux achat viagra viagra vente achat viagra pharmacie (traitement du cancer) :
Il medicinale viene propecia senza ricetta prescritto propecia on line solo per levitra farmacia precio l’uso personale.
Cialis est un medicament securitaire qui a recu l`approbation de l`afssaps (agence francaise de securite cialis en france sanitaire de produit de sante), cialis generique en ligne agence qui propecia sans ordonnance controle la fiabilite de toute sorte de produits et de medicaments.
Di oltre 10 milioni di fumatori italiani, cialis online almeno il 40% comprar kamagra en farmacia di essi ha pensato almeno una kamagra farmacia online volta di smettere di fumare.
Donc, si vous souhaitez achat propecia france pharmacie acheter commander cialis viagra en ligne en france en toute securite et a moindre prix, alors vous avez choisi une medicament generique viagra bonne pharmacie!
Se acquisto viagra italia nella prescrizione non viene effettuata la specificazione del nome del titolare, il farmacista puo consegnare al paziente kamagra on line un cialis senza ricetta milano generico corrispondente.
Si vous levitra original pas cher etes en colere contre votre partenaire, nommer les emotions exactes achat kamagra en ligne france que acheter cialis en ligne france vous ressentez.
Altre forme di molestia sessuale sono le telefonate oscene, l’esibizionismo non richiesto viagra prezzo farmacia italia ed infine la ricerca del contatto fisico a bordo dei trasporti pubblici, al comprare viagra senza ricetta in farmacia cinema, nell’ambiente lavorativo (la pacca sul sedere rientra acquisto kamagra on line tra questo genere), e anche in certi ambulatori medici, purtroppo.
Des prix viagra pas cher imitations chinoises bon cialis vente marches acheter vardenafil ne sont pas vendues dans notre pharmacie.
E’ importante sottolineare come alla base del meccanismo acquisto cialis senza ricetta erettivo ci sia una stretta sinergia tra il sistema nervoso centrale (dove nasce farmacias online viagra il levitra 20 mg precio generico desiderio attraverso le sensazioni visive, tattili, olfattive e psicogene) e il sistema vascolare.
Chez les hommes plus jeunes, le probleme est souvent viagra generique psychologique, cela acheter viagra cialis france s’appelle l’anxiete de performance.
Viagra est site confiance pour acheter viagra l’un des medicaments les plus acheter viagra generique en france dans le monde entier, pres de 37 millions d’hommes ont deja utilise.
Cialis e un farmaco che richiede cialis vendita in contrassegno ricetta usata per il trattamento della disfunzione erettile assolutamente sicuro, ma ricordate che non si dovrebbe mai ordinare cialis cialis dove comprare online senza la consultazione e la prescrizione di un medico.
Possiamo solo capire perche l’adozione di questa risoluzione e stata solo il 21 secolo e perche la nostra societa e formata in comprare cialis in spagna modo tale che, in tali dove comprare cialis generico sicuro risoluzioni e un serio bisogno.