Wniosek Zbigniewa Kękusia do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia przez Sąd Rejonowy w Dębicy konstytucyjnego prawa Z. Kękusia do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Wniosek Zbigniewa Kekusia do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie naruszenia przez Sad Rejonowy w Debicy konstytucyjnego prawa Z. Kekusia do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwloki

Krakow, dnia 16 maja 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Al. Solidarnosci 77

00-090 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Ryszard Kalisz, Przewodniczacy Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 15. Pan Stefan M. Dembowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA w Nowym Jorku

 16. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 17. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 18. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 19. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 29. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 35. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 36. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 37. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 38. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 39. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 40. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 41. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 42. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 8.1, art. 9 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o:

  1. przeprowadzenie przez Rzecznika Praw Obywatelskich postepowania wyjasniajacego w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ na okolicznosc naruszania przez sedzie Beate Stoj mojego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwloki, okreslonego w art. 45.1 Konstytucji,

  2. sporzadzenie i doreczenie mi przez Rzecznika stanowiska w sprawie, jak w p. I.1.

 2. Wniosek – na podstawie art. 1.3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich – o

  1. wydanie polecenia wladzom Sadu Rejonowego w Debicy zwrocenia mi kwoty 3239,20 zl, tj. odsetek za okres od dnia 1 listopada 2008 r. do dnia 10 kwietnia 2012 r. od kwoty 7.280,70 zl wyegzekwowanej ode mnie przez komornika przez zajecie mojego wynagrodzenia z tytulu egzekucyjnego, wydanego z razacym naruszeniem prawa materialnego /art. 226 § 1 kk/ i prawa procesowego /art. 7 art. 366 § 1 kk/ wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, uchylonego w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow wyrokami Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ i Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/,

  2. sporzadzenie i doreczenie mi przez Rzecznika stanowiska w sprawie, jak w p. II.1.

 3. Zawiadomienie, ze z przyczyn podanych w niniejszym pismie, na odpowiedzi na wnioski, jak w p. I i p. II bede oczekiwal od dnia 20 maja 2013 r. przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w tym:

  1. od dnia 20 maja 2013 r., godz. 13:00 prowadzac pikiete,

  2. od dnia 23 maja 2013 r. od godz. 13:00 rozpoczne protest glodowy, bede pil wode i soki,

  3. od dnia 27 maja 2013 r. przestane takze pic.

 4. Zawiadomienie, ze w przypadku odwiezienia mnie do szpitala w zwiazku z moimi dzialaniami, jak w p. III, natychmiast rozpoczne tam protest glodowy, nie bede jadl ani pil do dnia wypisania mnie.

 5. Zawiadomienie, ze elektroniczne wersje wszystkich dokumentow podanych jako Zalaczniki do niniejszego pisma zostaly umieszczone na stroniewww.kekusz.pl, a niektore z nich na stronachwww.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.com.

 6. Zawiadomienie, ze o zamiarze prowadzenia przeze mnie od dnia 20 maja 2013 r. protestu, w tym glodowego, przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o jego przyczynach zawiadomilem pismem z dnia 15 maja 2013 r.: Przewodniczacego Komisji Europejskiej Jose Manuea Barroso, Przewodniczacego Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka Deana Spielmanna, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Nikiforosa Diamandurosa, Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjorna Jaglanda, Wiceprzewodniczaca Unii Europejskiej, Komisarza UE ds. Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Viviane Reding, Przewodniczacego Rady Europy Hermana von Rompuya oraz Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego Martina SchulzaZalacznik 2 0.

„Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na strazy wolnosci i praw czlowieka i obywatela okreslonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

Artykul 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

„Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Czesc I. Przepisy ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 1. Artykul 1. 2: „Rzecznik Praw Obywatelskich, zwany dalej “Rzecznikiem”, stoi na strazy wolnosci i praw czlowieka i obywatela okreslonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych aktach normatywnych, w tym rowniez na strazy realizacji zasady rownego traktowania.”

 2. Artykul 1. 3: „W sprawach o ochrone wolnosci i praw czlowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek dzialania lub zaniechania organow, organizacji i instytucji, obowiazanych do przestrzegania i realizacji tych wolnosci i praw, nie nastapilo naruszenie prawa, a takze zasad wspolzycia i sprawiedliwosci spolecznej.”

 3. Artykul 8.1: „Rzecznik podejmuje czynnosci przewidziane w ustawie, jezeli powezmie wiadomosc wskazujaca na naruszenie wolnosci i praw czlowieka i obywatela, w tym zasady rownego traktowania.”

 4. Artykul 9: Podjecie czynnosci przez Rzecznika nastepuje: 1) na wniosek obywateli lub ich organizacji.”

 5. Artykul 11.1: „Rzecznik po zapoznaniu sie z kazdym skierowanym do niego wnioskiem moze:
  1) podjac sprawe,
  2) poprzestac na wskazaniu wnioskodawcy przyslugujacych mu srodkow dzialania,
  3) przekazac sprawe wedlug wlasciwosci,
  4) nie podjac sprawy
  – zawiadamiajac o tym wnioskodawce i osobe, ktorej sprawa dotyczy.”

 6. Artykul 12: „Podejmujac sprawe Rzecznik moze:
  1) samodzielnie prowadzic postepowanie wyjasniajace,
  2) zwrocic sie o zbadanie sprawy lub jej czesci do wlasciwych organow, w szczegolnosci organow nadzoru, prokuratury, kontroli panstwowej, zawodowej lub spolecznej,
  3) zwrocic sie do Sejmu o zlecenie Najwyzszej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli dla zbadania okreslonej sprawy lub jej czesci.”

 7. Artykul 13.1: „Prowadzac postepowanie, o ktorym mowa w art. 12 pkt 1, Rzecznik ma prawo:
  1) zbadac, nawet bez uprzedzenia, kazda sprawe na miejscu,
  2) zadac zlozenia wyjasnien, przedstawienia akt kazdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji panstwowej, organy administracji rzadowej, organy organizacji spoldzielczych, spolecznych, zawodowych i spoleczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadajacych osobowosc prawna, a takze organy jednostek samorzadu terytorialnego i samorzadowych jednostek organizacyjnych,
  3) zadac przedlozenia informacji o stanie sprawy prowadzonej przez sady, a takze prokurature i inne organy scigania oraz zadac do wgladu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich akt sadowych i prokuratorskich oraz akt innych organow scigania po zakonczeniu postepowania i zapadnieciu rozstrzygniecia,
  4) zlecac sporzadzanie ekspertyz i opinii.”

 8. Artykul 14: „Po zbadaniu sprawy Rzecznik moze:
  1) wyjasnic wnioskodawcy, ze nie stwierdzil naruszenia wolnosci i praw czlowieka i obywatela,
  2) skierowac wystapienie do organu, organizacji lub instytucji, w ktorych dzialalnosci stwierdzil naruszenie wolnosci i praw czlowieka i obywatela; wystapienie takie nie moze naruszac niezawislosci sedziowskiej,
  3) zwrocic sie do organu nadrzednego nad jednostka, o ktorej mowa w pkt 2, z wnioskiem o zastosowanie srodkow przewidzianych w przepisach prawa,
  4) zadac wszczecia postepowania w sprawach cywilnych, jak rowniez wziac udzial w kazdym toczacym sie juz postepowaniu – na prawach przyslugujacych prokuratorowi,
  5) zadac wszczecia przez uprawnionego oskarzyciela postepowania przygotowawczego w sprawach o przestepstwa scigane z urzedu. (…)”

 9. Artykul 15: „1. W wystapieniu, o ktorym mowa w art. 14 pkt 2, Rzecznik formuluje opinie i wnioski co do sposobu zalatwiania sprawy, a takze moze zadac wszczecia postepowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji sluzbowych.
  2. Organ, organizacja lub instytucja, do ktorych zostalo skierowane wystapienie, obowiazane sa bez zbednej zwloki, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni, poinformowac Rzecznika o podjetych dzialaniach lub zajetym stanowisku. W wypadku gdy Rzecznik nie podziela tego stanowiska, moze zwrocic sie do wlasciwej jednostki nadrzednej o podjecie odpowiednich dzialan.”

 10. Artykul 16.1: „W zwiazku z rozpatrywanymi sprawami Rzecznik moze przedstawiac wlasciwym organom, organizacjom i instytucjom oceny i wnioski zmierzajace do zapewnienia skutecznej ochrony wolnosci i praw czlowieka i obywatela i usprawnienia trybu zalatwiania ich spraw.”

 11. Artykul 17.1: „Organ, organizacja lub instytucja, do ktorych zwroci sie Rzecznik, obowiazane sa z nim wspoldzialac i udzielac mu pomocy, a w szczegolnosci:
  1) zapewniac dostep do akt i dokumentow na zasadach okreslonych w art. 13,
  2) udzielac Rzecznikowi zadanych przez niego informacji i wyjasnien,
  3) udzielac wyjasnien dotyczacych podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygniec,
  4) ustosunkowywac sie do ogolnych ocen, uwag i opinii Rzecznika.
  2. Rzecznik moze okreslic termin, w jakim powinny byc dokonane czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.”

Czesc II. Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan przekazala do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie 18 przestepstw, tj. o to, ze – Zalacznik 1:

 1. Czyny I, III-XVIwokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba, zniewazylemwzwiazkuzpelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ zaposrednictwemportaluwww.zgsopo.webpark.plistronyinternetowej www.zkekus.w.interia.pl pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek,SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztofSobierajski.

 2. Czyn IIwokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba, znieslawilem /art. 212 § 2 kk/ zaposrednictwemInternetu,tj.portalu www.zgsopo.webpark.pl istronyinternetowej www.zkekus.w.interia.pl, adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/.

 3. Czyn XVIIwokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba, zniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ zaposrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl istronyinternetowej www.zkekus.w.interia.pl konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIIIwokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba, rozpowszechnialem zaposrednictwemportalu www.zgsopo.webpark.pl istronyinternetowej www.zkekus.w.interia.pl, wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art.241 §2k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Zawiadomienie o popelnien przeze mnie w.w. przestepstw zlozyl prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran. Wszystkie przypisane mi czyny mialem popelnic w zwiazku z rozpoznawana w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie sprawa z mojego powodztwa o rozwod.

Wszyscy wyzej wymienieni funkcjonariusze publiczni oraz wykonujaca zawod adwokata Wieslawa Zoll obciazyli mnie dwukrotnie – w postepowaniu przygotowawczym oraz podczas rozprawy glownej – zeznaniami.

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia wylacznie na podstawie wydrukow z portalu www.zgsopo.webpark.pl i ze strony www.zkekus.w.interia.pl patrz: akt oskarzenia,Zalacznik 1.

W zwiazku z powyzszym sedzia Sadu Rejonowego w Debicy zwrocil sie do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniami podania mu, kto, kiedy i gdzie zalozyl portal www.zgsopo.webpark.pl i strone www.zkekus.w.interia.pl, kto nimi administrowal i kto mogl umieszczac na nich materialy.

Wirtualna Polska S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r.- Zalacznik 2:

Wirtualna Polska /adres – ZKE/ Gdansk, 6 sierpnia 2007 sedzia Tomasz Kuczma Sad Rejonowy /adres – ZKE/ dotyczy: II K 451/06 W odpowiedzi na pismo z dnia 2007-07-02 w sprawie II K 451/06 informuje, ze:

1. wlascicielem strony internetowej www.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl 2. w zbiorze danych osobowych „Wirtualna Polska” zostaly zapisane dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo 3. w systemie portalu „Wirtualna Polska” zostaly zapisane informacje dotyczace logowania uzytkownika o identyfikatorze zgsopo do uslugi poczta.wp.pl, nie zostaly jednak wymienione w nadeslanym postanowieniu.

Informacje o ktorych mowa w pkt. 2 przesylam w zalaczeniu.

Jednoczesnie informuje, ze dane osobowe wpisane przez uzytkownika nie sa przez nas w zaden sposob weryfikowane. Zalaczniki: 1. dane osobowe uzytkownika zgospo ze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska” z powazaniem” /nazwa stanowiska, imie i nazwisko – ZKE/.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karta 3098 – Zalacznik 2

W zalaczeniu do zacytowanego wyzej pisma podano dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska”, wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 3:„Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta

3099 – Zalacznik 3

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 4: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 4

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy, ze uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl nie podal danych osobowych oraz dostarczyla numery IP komputerow, z ktorych umieszczano na niej materialy, ktorych umieszczanie mnie, w Krakowie, przypisala prokurator R. Ridan. Byly to numery IP komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

Zebrawszy, tj. otrzymawszy od operatorow internetowych dowody mojej niewinnosci, sedzia Tomasz Kuczma, wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. II K 451/06/, skazujacy mnie za wszystkie czyny przypisane mi aktem oskarzenia. W przypadku kazdego z nich, po frazie „(…) w krotkich odstepach czasu” dodal fraze: „takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba”.

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 521 Kodeksu Postepowania Karnego stanowi:
  „Prokurator Generalny, a takze
  Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 2. artykul 523. § 1. Kodeksu Postepowania Karnego stanowi”
  Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; kasacja nie moze byc wniesiona wylacznie z powodu niewspolmiernosci kary.”

Pismem z dnia 6 listopada 2009 r. skierowanym do RPO Janusza Kochanowskiego zlozylem – powolujac sie na zacytowane wyzej prawo – wniosek o wniesienie przez Rzecznika kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. W uzasadnieniu podalem, ze:

 1. nie jestem sprawca przypisanych mi czynow, tj. ze inne niz ja osoby umieszczaly na portaluwww.zgsopo.webpark.pl oraz na stronie www.zkekus.w.interia.pl materialy, ktorych umieszczanie mnie przypisal sedzia T. Kuczma /a wczesniej prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia/,

 2. skazujacy mnie wyrok zostal wydany z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk, tj. skazano mnie za zniewazenie funkcjonariuszy publicznych w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo ze sciganie za ten czyn jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

 3. sedzia T. Kuczma wydal wyrok zaocznie, poniewaz przed jego wydaniem nie przesluchal mnie ani raz, a ja nie uczestniczylem – nie wezwany – w rozprawie w dniu 18.12.2007 r.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 7 stycznia 2010 r. mgr Krystyny Kupczynskiej, Glownego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura RPO, o tresci – Zalacznik 5:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ RPO-422333-II/02/K.Ku Warszawa 7.01.10, Zespol Prawa Karnego Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Dzialajac z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuje, iz po dokonaniu analizy akt, Rzecznik nie znalazl podstaw do wniesienia na Pana korzysc kasacji od: – prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06, ktorym za popelnienie czynow z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk zostal Pan skazany na kare grzywny w wysokosci 150 stawek dziennych przy okresleniu 1 stawki na kwote 100 zlotych.

postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. II Kz 124/08 utrzymujacego w mocy postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 lutego 2008 r., w przedmiocie odmowienia przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o sporzadzenie i doreczenie uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie ozn. sygn.. II K 451/06.

Jednoczesnie wyjasniam, ze kasacja jest nadzwyczajnym srodkiem zaskarzenie i w mysl art. 523 § 1 kpk moze byc wniesiona tylko wowczas, jezeli orzeczenia sadow dotkniete sa razacymi wadami prawnymi, tj. gdy „naruszone zostaly przez sady rozpoznajace sprawe przepisy prawa o takim znaczeniu dla prawidlowego jej rozpoznania i w taki sposob, ze moglo to miec istotny wplyw na tresc orzeczenia, orzeczenie wydane zostalo z uchybieniami stanowiacymi bezwzgledne podstawy zaskarzenia wskazanymi w art. 439 § 1 kpk.

Analiza akt sprawy wskazuje, iz nie zaistnialy powyzej wskazane przeslanki. We wniosku podnosi Pan zarzut naruszenia przez sad prawa materialnego a to art. 226 § 1 kk, skoro zostal Pan skazany za czyn z art. 226 § 2 kk, ktory to przepis prawa karnego, w nastepstwie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. uznany zostal za niezgodny z Konstytucja RP, ponadto podnosi Pan zarzut braku skargi uprawnionego oskarzyciela wskazujac, iz przestepstwo z art. 212 § 2 kk scigane jest z oskarzenia prywatnego, a zatem, w Pana ocenie, w przedmiotowej sprawie prokurator nie byl organem uprawnionym do wniesienia aktu oskarzenia o taki czyn. Pozostale zarzuty dotycza kwestionowania przez Pana ustalen faktycznych i oceny dowodow poprzez niezasadne przyjecie przez sad, iz zebrany material dowodowy pozwalal na stwierdzenie Pana winy.

Otoz Trybunal Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r. w sprawie o sygn. akt P 3/06, orzekl, ze art. 226 § 1 Kodeksu karnego (w brzmieniu sprzed dnia 25 lipca 2008 r.) jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W wyroku tym wskazano jednoznacznie, ze „rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci”. Zgodnie zas z dyspozycja art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne, a w sytuacji, gdy nie zostal przez Trybunal okreslony inny termin utraty mocy obowiazujacej omawianego aktu normatywnego, orzeczenie weszlo w zycie z dniem ogloszenia (dnia 19 pazdziernika 2006 r.). Nastapilo to zatem jeszcze przed wydaniem wyroku przed Sadem I instancji. Z tym tez dniem brak bylo podstaw prawnych do scigania w oparciu o art. 226 § 1 k.k. czynow innych, niz stanowiacych zniewage funkcjonariusza publicznego popelniona podczas i w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazkow sluzbowych.

Z opisu przypisanych Panu czynow jednoznacznie wynika, ze zarzucono Panu zniewazenie funkcjonariuszy publicznych jedynie w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych. Tak wiec, w swietle omowionego judykatu Trybunalu Konstytucyjnego, nie mozna przyjac, ze zachowanie, w dniu orzekania w sprawie zawieralo znamiona czynu zabronionego z art. 226 § 1 k.k. (choc wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla dopiero w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. z 2008r., Nr 122, poz. 782). Stanowisko wyrazone przez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 28 pazdziernika 2008r., sygn. V KK 127/08 publ. Biuletynie PK 2008/13/30, Lex 4668651 wskazuje, iz nieprawidlowe przyjecie kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 nie moze skutkowac uniewinnieniem w sytuacji, gdy zachowanie bedace przedmiotem przedstawionego zarzutu moze wyczerpywac znamiona rowniez innego przestepstwa, mianowicie art. 212 § 2 kk, a taka sytuacja wystapila w przedmiotowej sprawie. Wprawdzie brak jest pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia a Pan nie przyznal sie do popelnienia zarzucanego czynu, jednakze pozostaly zebrany w sposob wyczerpujacy, material dowodowy wskazuje, iz zachowanie Pana wyczerpuje znamiona czynu z art. 212 § 2 kk. Analiza publikowanych przez Pana wpisow na podanych w akcie oskarzenia stronach internetowych pod adresem wskazanych personalnie sedziow sadow, prezesa, piastujacego w tym czasie urzad Rzecznika Praw Obywatelskich /prof. Andrzej Zoll – ZKE/, a takze adwokata /adw. Wieslawa Zoll – ZKE/ reprezentujacego strone przeciwna w postepowaniu rozwodowym nie budzi watpliwosci, iz maja one charakter znieslawiajacy, stanowiacy pomowienia o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ich ponizyc w opinii publicznej a takze narazic na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. Sad Najwyzszy wskazal, iz srodkami masowego komunikowania sa wszystkie srodki, ktorych dzialanie sprowadza sie do masowego przekazywania rozmaitych tresci, a Internet jest srodkiem masowego komunikowania, o jakim mowa w art. 212 § 2 kk, za pomoca ktorego sprawca moze dopuscic sie znieslawienia (por. postanowienie SN z dnia 07 maja 2008r., sygn. III KK 234/07 publ. Biul. PK 2008/1/33. Nie nasuwa watpliwosci rowniez Pana wina odnosnie zarzucanego Panu czynu z art. 241 § 2 kk, skoro rowniez za posrednictwem strony internetowej rozpowszechnial Pan wiadomosci z rozprawy rozwodowej, ktora toczyla sie z wylaczeniem jawnosci.

Przestepstwo z art. 212 § 2 kk jest przestepstwem sciganym z oskarzenia prywatnego, jednakze art. 60 § 1 kpk zezwala prokuratorowi na wszczecie postepowania w tego rodzaju sprawach, jezeli wymaga tego interes spoleczny, a ocena w tym zakresie nalezy do prokuratora. Tak wiec, wszczecie postepowania i przedstawienie Panu zarzutow oraz w nastepstwie tego, wniesienie aktu oskarzenia, ktorym zarzucono Panu popelnienie czynow nie tylko z art. 226 § 1 kk ale i w zbiegu z art. 212 § 2 kk (stanowiacym przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego), stanowi wyrazenie przez prokuratora swojej woli realizacji uprawnienia wynikajacego z art. 60 § 1 kpk. Fakt powolania przez oskarzyciela publicznego kwalifikacji prawnej czynu sciganego z oskarzenia prywatnego jest rownoznaczne ze sciganiem przez niego czynu w calej jego postaci, a wiec i w zakresie prywatnoskargowym (por. postanowienie Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2007 r. sygn. IV KK 251/07, OSN w SK 2007/1/2098). Tak wiec zaistniala skarga uprawnionego oskarzyciela, dopuscil sie Pan popelnienia czynow z art. 212 § 2 kk, nie zaistnialy okolicznosci stanowiace o wylaczeniu odpowiedzialnosci karnej, a zatem bledne przyjecie kumulatywnego zbiegu z art. 226 § 1 kk nie mialo istotnego wplywu na tresc wyroku skoro podstawe wymiaru kary stanowil przepis art. 212 § 2 kk.

Nie zostalo naruszone Pana prawo do obrony i byl Pan prawidlowo powiadamiany o terminach kolejnych rozpraw. Wydany wyrok nie byl wyrokiem zaocznym, sad w trybie art. 377 § 3 kpk postanowil prowadzic rozprawe bez Pana udzialu albowiem zostal Pan osobiscie zawiadomiony o terminie rozprawy (k. 2701 t. XVIII), nie stawil sie Pan na termin rozprawy i nie usprawiedliwil w sposob nalezyty niestawiennictwa. Nie stawial sie pan rowniez na terminy kolejnych rozpraw, zawiadomiony prawidlowo, nie usprawiedliwial Pan swojej nieobecnosci, a zatem wyrok wydany w dniu 28 grudnia 2007 r. /wyrok zostal wydaly w dniu 18 grudnia 2007 r. – ZKE/ nie byl wyrokiem zaocznym. Sad nie byl wiec zobligowany do jego doreczenia i od tego dnia biegl termin do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Tresc protokolu rozprawy wskazuje, iz po ogloszeniu wyroku sad pouczyl o sposobie i terminie odwolania (k. 3349 t. XXI). Brak jest podstaw do podwazenia prawidlowosci postanowienia w przedmiocie odmowy przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

Rzecznik podziela argumentacje Sadu, ktora jest Panu znana, a wiec zbedne jest ponowne jej przytaczanie.

W ocenie Rzecznika brak jest podstaw do kwestionowania prawidlowosci ustalenia pana winy, podstawy wymiaru kary, a wymiar kary nie narusza przepisow prawa materialnego.

W zwiazku z powyzszym informuje, iz nie zostana podjete dalsze dzialania w powyzszej sprawie.
Dowod : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-422333-II/02.K.Ku, pismo z dnia 7 stycznia 2010 r. –

Zalacznik 5

Podkreslic nalezy, ze dzialajaca z upowaznienia Rzecznika, mgr Krystyna Kupczynska w uzasadnieniu dla decyzji o odmowie wniesienia kasacji podala, ze Rzecznik nie znalazl przeslanki do jej wniesienia okreslonej w art. 523 § 1 kpk, tj. ze sedzia T. Kuczma nie naruszyl prawa w sposob razaco wplywajacy na tresc wyroku.

Kilka miesiecy pozniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk – Zalacznik 6: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Pieczec Okragla Sadu Okregowego w Rzeszowie.

UZASADNIENIE (…) Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Rzecz bowiem w tym, ze Sad przypisujac sprawcy popelnienie danego przestepstwa kazdorazowo ma obowiazek w sposob prawidlowy dokonac jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadalo ono znamionom konkretnego przestepstwa. Brak taki zawsze bedzie powodowal naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie moze byc w zadnym razie zaakceptowany.

W przedmiotowej sprawie Sad byl wiec zobowiazany, jesli znalazl juz podstawy do przypisania oskarzonemu zachowania opisanego w art. 226 § 1 kk, w sposob dokladny i zgodny z tymze przepisem opisac zachowanie oskarzonego tak, by wynikalo z niego, iz w/w przestepstwa dokonal podczas i w zwiazku z pelnieniem przez pokrzywdzonych obowiazkow sluzbowych. Takim standardom sad nie sprostal wskazujac jedynie, ze dzialania oskarzonego mialy miejsce w zwiazku z pelnieniem przez funkcjonariuszy publicznych obowiazkow sluzbowych nie dokonujac badania, czy mialo ono rowniez miejsce podczas ich pelnienia. Nie uczynil tak sad mimo tego, ze juz w czai orzekania tresc art. 226 § 1 kk ulegla zmianie na skutek orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006r. wydanego w sprawie P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121, na tresc ktorego slusznie powoluje sie wnioskodawczyni.

Tym samym niewatpliwie w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba uchylenia wyroku i wznowienia postepowania w zadanym zakresie .”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. –

Zalacznik 6

A zatem gdy sporzadzala pismo do mnie z dnia 7 stycznia 2010 r. /patrz: s. 5 oraz Zalacznik 5/ ogromnie pomylila sie – na moja szkode –, mgr Krystyna Kupczynska. Sad Okregowy podal:„Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.”

Nie tylko ten jeden raz pomylila sie byla studentka prof. Andrzeja Zolla, sprowadzonego przez niego do Biura RPO, absolwentka Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie mgr Krystyna Kupczynska.

Poniewaz Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. i wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 w zakresie 16 czynow, tj. I, III-XVII, a ja wiem, ze nie jestem sprawca zadnego z przypisanych mi 18, a zatem w zakresie dwoch czynow, tj. II i XVIII sprawa byla zakonczona prawomocnym wyrokiem, pismem z dnia 28 pazdziernika 2010 r. skierowanym do Adresatki niniejszego pisma, Rzecznika Praw Obywatelskich zlozylem wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku.

Odpowiedzi udzielila mi pismem z dnia 4 stycznia 2011 r. mgr Krystyna Kupczynska, informujac mnie, ze dziala z upowaznienia Rzecznika –Zalacznik 7: Pismem z dnia 4 stycznia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich odmowil mi wniesienia kasacji, informujac mnie:„Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich /adres – ZKE/ RPO-422333-II/02/K.Ku Warszawa 7.01.10, Zespol Prawa Karnego Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 pazdziernika 2010 r., dzialajac z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich informuje, co nastepuje: Otoz, z dolaczonych do pisma kserokopii dokumentow wynika, iz Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. II Ko 283/10 wznowil postepowania w sprawie ozn. sygn. II K 451/06 w pkt. I, III-XVII, wyrok Sadu Rejonowego w Debicy w tej czesci uchylil i sprawe przekazal do ponownego rozpoznania. Tak wiec, we wskazanym wyzej zakresie, postepowanie bedzie toczylo sie od poczatku.

Natomiast, odnosnie pozostalych zarzutow (pkt. II, XVIII) postepowanie nie zostalo wznowione, a zatem postepowanie jest prawomocnie zakonczone. Uprzejmie nadmieniam, iz Rzecznik Praw Obywatelskich nie wniesie kasacji na Pana korzysc od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 451/06, (w czesci, w jakiej wyrok tej nie zostal uchylony w toku postepowania o wznowienie – art. 540 § 2 kpk).

Nadmieniam, iz powyzsze akta byly przedmiotem analizy w tut. Biurze, zostal Pan poinformowany o stanowisku zajetym przez Rzecznika, a zatem kolejne pisma pozostana bez odpowiedzi.

Glowny Specjalista mgr Krystyna Kupczynska”

Zrodlo : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/03/K.Ku, pismo Glownego Specjalisty w Zespole

Prawa Karnego Biura RPO mgr Krystyny Kupczynskiej z dnia 4 stycznia 2011 r. – Zalacznik 7

Znowu pomylila sie mgr Krystyna Kupczynska na moja szkode. Kilka miesiecy pozniej, prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl bowiem do Sadu Najwyzszego – z mocy zacytowanego wyzej prawa okreslonego w art. 521 kpk i w art. 523 § 1 kk – kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII wyroku z dnia 18.12.2007 r. – podajac w niej miedzy innymi – Zalacznik 8: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…).

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…).

(…) Uzasadnienie

(…) Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

Wskazac nalezy, ze jakkolwiek prokurator generalny wniosl kasacje w zakresie dwoch czynow skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy, tj. czynow II i XVIII, to jego zarzuty dotycza wszystkich 18-u czynow wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan, a nastepnie przez sedziego Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl Prokurator generalny nie mogl wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. poniewaz artykul 519 k.p.k stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – patrz: s. 6, Zalacznik 6 – ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie pozostalych szesnastu wymienionych wyzej czynow, tj. I, III – XVII.

Mimo ze pismem z dnia 4 stycznia 2011 r. mgr K. Kupczynska zawiadomila mnie, ze akta sprawy Sadu Rejonowego w Debicy byly przedmiotem analizy w Biurze RPO i na jej podstawie Rzecznik nie wniesie kasacji od skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., potem nie tylko w dniu 23.08.2011 r. kasacje wniosl prokurator generalny, ale zostala ona uznana za zasadna przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., ktorym Sad orzekl – Zalacznik 9: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.

(…) Na wstepie podkreslic nalezy, ze Zbigniew Kekus nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych mu czynow i odmowil skladania wyjasnien. Przesluchiwani w sprawie pokrzywdzeni nie posiadali zadnych informacji, kto i w jakich okolicznosciach zamiescil na stronach internetowych zniewazajace ich pisma. W tej sytuacji bardzo waznego znaczenia nabieraja uzyskane od portali Interia PL i Wirtualna Polska informacje, z ktorych wynika, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja zamieszkalego w Warszawie ul. /nazwa ulicy – ZKE/. Dysponujac takimi informacjami Sad Rejonowy slusznie dopuscil dowod z zeznan swiadka Krzysztofa Lapaja, ale mimo dwukrotnego wyslania mu wezwania na adres Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca /adres – ZKE/ nie stawil sie on na rozprawe. Nadeslal jednak pismo, opatrzone data 15 marca 2007 r., z ktorego wynikalo, ze stan zdrowia nie pozwala mu sie stawic przed Sadem Rejonowym w Debicy, przy czym zaznaczyl, iz Zbigniew Kekus nie posiadal dostepu do stron internetowych zkekus.w.interia.pl i www.zgosopo.webpark.pl – nie on je zakladal i nie on nimi administrowal.

(…) Takze dowolnym i poczynionym z obraza art. 7 kpk jest ustalenie, ze Zbigniew Kekus realizujac znamiona czynow przypisanych mu w punktach II i XVIII wyroku dzialal wspolnie i w porozumieniu z inna osoba. Na takie wspoldzialanie nie wskazuje zaden z zebranych w sprawie dowodow. Uchybienia jakich dopuscil sie Sad Rejonowy mogly albo tez wrecz mialy wplyw na tresc wyroku. Nie mozna przeciez wykluczyc, ze zeznania Krzysztofa Lapaja doprowadzilyby do zgola odmiennego rozstrzygniecia sprawy. Z kolei, bledna ocena pisma portalu Interia PL wprost decyduje o tym, ze przyjety w opisie obu czynow (pkt II i XVIII0 okres przestepczej dzialalnosci jest nieprawidlowy. Majac powyzsze na uwadze Sad Najwyzszy uchylil zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazal sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Rejonowy winien przedsiewziac wszelkie niezbedne starania, aby przesluchac swiadka Krzysztofa Lapaja (wyslac mu wezwania na adres domowy), a nadto winien wziac pod uwage i prawidlowo ocenic pismo portalu Interia PL.”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 9

W dniu 7 maja 2012 r. Krzysztof Lapaj – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – zlozyl w Sadzie Rejonowym w Debicy pismo o tresci –Zalacznik 10: „Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca Zarzad Glowny /adres – ZKE/Warszawa, 2012.05.07 Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II K 854/10 Dotyczy:

 1. Wniosek o nieangazowanie mnie w zaden sposob w sprawe sygn. II K 854/10 ze wzgledu na bardzo zly stan mojego zdrowia.

 2. Zawiadomienie, ze nie pamietam, kto byl sprawca czynow popelnianych 9, 8 i 7 lat temu, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , przypisanych Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06.

 3. Wniosek o niekierowanie zadnej korespondencji do mnie na adres ul. Danilowskiego 12/24 w Warszawie, gdzie nie mieszkam od kilkunastu lat.

Wysoki Sadzie,

W dniu 26 stycznia 2012 r. uczestniczylem w rozprawie kasacyjnej prowadzonej przez Sad Najwyzszy /sygnatura akt IV KK 272/11/ w sprawie kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na korzysc Pana dr Zbigniewa Kekusia od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygnatura akt II K 451/06/, ktorym Sad skazal Pana dr Z. Kekusia za kilkanascie czynow polegajacych na umieszczaniu materialow w Internecie wiele lat temu, tj. – jak przypomnial Sad Najwyzszy – w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uchylil wyzej wymieniony wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r., wznowil sprawe przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi i przekazal ja Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu do wyroku Sad Najwyzszy podal, ze Sad Rejonowy w Debicy powinien przesluchac mnie w charakterze swiadka oraz ze powinien wyslac wezwanie dla mnie na adres /adres – ZKE/ w Warszawie. W zwiazku z powyzszym informuje, ze jestem bardzo ciezko chory – m.in. zaawansowana cukrzyca. W ostatnim czasie przeszedlem dwukrotnie operacje amputacji nogi. Byc moze z powodu choroby nie pamietam, kto umieszczal 9, 8 i 7 lat temu na portalu www.zgsopo.webpark.pl i na stronie internetowej www.zkekus.w.interia.pl materialy, za ktorych umieszczanie Sad Rejonowy w Debicy skazal kilka lat temu Pana dr Z. Kekusia. Gdyby pytal mnie o to prokurator prowadzacy przed laty postepowanie przygotowawcze w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi zakonczone wydaniem przeciwko niemu aktu oskarzenia, byc moze bym pamietal. Obecnie juz nie pamietam. Nie posiadam juz takze dokumentacji ZG SOPO z tak bardzo odleglego okresu.

Pragne przypomniec, ze o mojej chorobie informowalem Sad Rejonowy w Debicy pismami skierowanymi do Sadu i usprawiedliwiajacymi moje niestawiennictwo na kierowane do mnie wezwania w czasie prowadzenia w 2007 roku rozprawy glownej w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi. W zwiazku z tym dziwia mnie sprzeczne ze stanem faktycznym poswiadczonym dokumentami znajdujacymi sie w aktach sprawy przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi ustalenia Sadu Najwyzszego, ze Sad Rejonowy w Debicy nie przesluchal mnie w 2007 roku dlatego, ze zle adresowal kierowane do mnie przesylki listowe.

Adres byl wlasciwy. Dowodem na to udzielenie przeze mnie odpowiedzi na wezwania dla mnie, w tym – majacych uzasadnienie w chorobie – usprawiedliwien mojego niestawiennictwa. Obecnie stan mojego zdrowia znacznie sie pogorszyl. W zwiazku z powyzszym prosze, by Sad uszanowal moj wniosek i nie wzywal mnie w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi po jej wznowieniu. Tym bardziej, ze jak wspomnialem, nie pamietam kto umieszczal materialy na www.zgsopo.webpark.pl i na stronie www.zkekus.w.interia.pl 7, 8 i 9 lat temu. W sprawie przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi wznowionej po kilku latach od wydania skazujacego go wyroku nie mam zupelnie nic do powiedzenia, a nalozony na mnie ewentualnie przez Sad obowiazek stawiennictwa w Sadzie moze byc wylacznie ze szkoda dla mojego zdrowia. Prosze mi zatem tego oszczedzic. Ewentualna korespondencje do mnie prosze kierowac na adres P. dr Kekus Zbigniewa /adres – ZKE/ Z powazaniem, Lapaj Krzysztof Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia

Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 7 maja 2012 r. – Zalacznik 10

Zacytowane wyzej pismo K. Lapaja z dnia 7 maja 2012 r. zostalo doreczone Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 8 maja 2012 r. – Zalacznik 11:
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Potwierdzenie Odbioru w dniu 8 maja 2012 r. przesylki

listowej poleconej numer (00)659007734199510011 – Zalacznik 11

xxx

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe sygn. II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III-XVII, rozpoznaje ja do sygn. akt II K 854/10 sedzia Beata Stoj. Mimo, ze Sad Okregowy jako przyczyne uchylenia wyroku podal razace i majacego wplyw na jego tresc naruszenie przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk, sedzia Beata Stoj uznala, ze ja moglem byc chory psychicznie w okresie, gdy popelniano czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. i wydala w dniu 15 marca 2011 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 12: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia

zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r. –

Zalacznik 12

Mimo, ze Sad Najwyzszy w uzasadnieniu do wyroku wznowieniowego z dnia 26.01.2012 r. jako przyczyne uchylenia wyroku z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow II i XVIII podal razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 kpk i w art. 366 § 1 kpk – w tym dokonanie oceny dowodow z naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania – sedzia Beata Stoj wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 13: „(…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zalacznik 13

Sedzia B. Stoj nabrala nawet uzasadnionych watpliwosci co do mojej poczytalnosci i w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydala Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu – Zalacznik 14: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 14

Powolany jako podstawa prawna zacytowanego wyzej Zarzadzenia art. 79 § 1 pkt 3 kpk stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Sedzia B. Stoj odmawia mi sporzadzenia uzasadnienia dla Zarzadzenia w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu. Tak samo w przypadku postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Poniewaz Wirtualna Polska S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 6.08.2007 r./Zalacznik 2, Zalacznik 3/, ze wlascicielem portalu www.zgsopo.webpark.pl jest mieszkajacy w Warszawie Krzysztof Lapaj /Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca/, a Interia.PL S.A., podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 4/ numery IP komputerow, z ktorych umieszczano materialy na stronie www.zkekus.w.interia.pl i wedlug mojej wiedzy miejscem lokalizacji tych komputerow byla w okresie popelniania przypisanych mi czynow Warszawa, pismem z dnia 29 listopada 2012 r. skierowanym do sedzi B. Stoj zlozylem wniosek o przekazanie sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ do rozpoznania sadowi wlasciwemu miejscowo. W nastepstwie zlozonego przeze mnie wniosku sedzia B. Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie o tresci – Zalacznik 15: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sad. /imie i nazwisko Sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne wniosku oskarzonego o stwierdzenie niewlasciwosci i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi na podstawie art. 35 k.p.k. postanawia nie uwzglednic wniosku.

UZASADNIENIE Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A.

Przestepstwa, ktorych popelnienie zarzuca sie Zbigniewowi Kekusiowi, sa w zasadzie przestepstwami formalnymi, a miejscem ich popelnienia, jako ze mialy zostac popelnione za posrednictwem Internetu, moze byc takze miejsce, gdzie znajduje sie serwer, na ktorym zostaly zapisane tresi rozpowszechniane w sieci (tak m.in. Patrycja Kozlowska-Kalisz w Komentarzu do art. 6 Kodeksu karnego, SIP Lex. Lex Omega, 45/2012). Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. W tej sytuacji wlasciwym do rozpoznania sprawy jest sad, w ktorego okregu najpierw wszczeto postepowanie przygotowawcze, czyli w tym przypadku Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia. Z uwagi na to, iz Sad ten zostal wylaczony od rozpoznania tej sprawy i przekazano ja do Sadu Rejonowego w Debicy, tutejszy Sad pozostaje wlasciwy do jej rozpoznania. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow. Z uwagi na powyzsze Sad nie uwzglednil wniosku oskarzonego i orzekl, jak w sentencji postanowienia. Na oryginale wlasciwe podpisy Starszy Sekretarz /imie i nazwisko Sekretarza – ZKE/
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu

Beaty Stoj – Zalacznik 15

W tym miejscu wskazac nalezy, ze art.

 1. Artykul 5 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Niedajacesieusunacwatpliwoscirozstrzygasienakorzysc oskarzonego.

 2. Artykul 45.1 Konstytucji stanowi – Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

Skoro w akcie oskarzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan zarzucila mi, ze wszystkie przypisane mi przez nia czyny popelnilem ja oraz ze popelnilem je w Krakowie za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala – „zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl” , to po tym, gdy w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. sedzia Beata Stoj poswiadczyla, ze: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.” , powinna z mocy podanego wyzej prawa konstytucyjnego i ustawowego wydac bez zwloki uniewinniajacy mnie wyrok.

Zamiast tego sedzia B. Stoj wydala … Policji nakaz doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne. W niedziele 6 stycznia 2013 r. dwukrotnie w mieszkaniu mojej matki poszukiwala mnie Policja. Na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa, w sprawie interweniowala u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka Poslanka Anna Grodzka, otrzymujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wyjasnienie o tresci – Zalacznik 16:„Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.

Jednoczesnie informuje, ze opisane nakazy nie zostaly zrealizowane, z uwagi na nieobecnosc wymienionego pod adresem wskazanym przez Sad. Dodaje, ze powyzsze dzialania, prowadzone byly zgodne z dyspozycja art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku cyt. „Policja wykonuje rowniez czynnosci na polecenie sadu, prokuratora, organow administracji panstwowej i samorzadu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiazek ten zostal okreslony w odrebnych ustawach”. Wyrazam nadzieje, ze powyzsza informacja bedzie dla Pani zadowalajaca. Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku

Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 16

W odpowiedzi na moj w tej sprawie wniosek do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji otrzymalem pismo z dnia 8 lutego 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji o tresci – Zalacznik 17: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace.

W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres, tak wiec wskazane czynnosci przeprowadzone zostaly zgodnie z dyspozycja art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, sprawe w aspekcie skargowym uwazam za wyjasniona. Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8 lutego

2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 17

Po interwencji Poslanki Anny Grodzkiej sedzia B. Stoj nie wydala Policji – do dnia wyslania niniejszego pisma – kolejnego nakazu zatrzymania mnie celem doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne. Ujawnila z kolei zamiar zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania. W dniu 12 kwietnia 2013 r. doreczono mi Zawiadomienie Sadu Rejonowego w Debicy o tresci – Zalacznik 18:„Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 25/03/2013 Sygnatura akt II K 854/10 Stawiennictwo nieobowiazkowe Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy /podpis nieczytelny – ZKE/
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. – Zalacznik 18

Sedzia B. Stoj rozchorowala sie w dniu 18 kwietnia 2013 r. i zaplanowane na ten dzien posiedzenie nie odbylo sie.

Wskazac wszak nalezy, ze wydane ewentualnie postanowienia w przedmiocie umieszczenia mnie w areszcie razaco naruszaloby prawo procesowe okreslone w artykule Kodeksu postepowania karnego: § 1. Srodki zapobiegawcze mozna stosowac w celu zabezpieczenia prawidlowegotoku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegniecia popelnieniuprzez oskarzonego nowego, ciezkiego przestepstwa; mozna je stosowac tylkowtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzony popelnil przestepstwo.”

A przeciez sedzia Beata Stoj w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. /Zalacznik 15/, w sprawie zebranych przez Sad dowodow w sprawie przeciwko mnie, oskarzonemu o popelnienie 18 czynow w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, podala: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.

Sad Rejonowy w Debicy nie zebral zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r. Wrecz przeciwnie, zebral wylacznie dowody braku mojej winy, poswiadczajace, ze wbrew zarzutom prokurator R. Ridan, ze ja popelnilem przypisane mi przez nia czyny oraz ze popelnilem je w Krakowie, w rzeczywistosci zostaly popelnione w Warszawie, przez mieszkancow Warszawy.

Zamiast jednak wydac wyrok konczacy sprawe, sedzia B. Stoj od ponad dwoch lat kieruje mnie na badania psychiatryczne, ktorych celem ma byc ustalenie, czy ja bylem zdrowy psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., tj. gdy wedlug dowodow zebranych przez Sad, inne niz ja osoby popelnialy przypisane mi czyny, oraz czy jestem zdrowy psychicznie obecnie.

Podkreslic nalezy, ze zaden z sadow odwolawczych, ktore uchylily pierwszy wyrok wydany w sprawie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 13.06.2006 r., tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy we wskazaniach dla Sadu Rejonowego w Debicy nie wskazal potrzeby poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Wskazac takze nalezy, ze bez znaczenia dla sprawy przeciwko mnie jest obecny stan mojego zdrowia psychicznego. Wtedy, gdy mnie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma po raz pierwszy scigal za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan, wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. prawomocny skazujacy mnie wyrok, mimo ze mnie nie przesluchal uprzednio ani raz oraz wydal go pod moja nieobecnosc. Rzecznik Praw Obywatelskich uznal, ze postepujac w taki sposob sedzia T. Kuczma nie naruszyl prawa, podajac podstawy prawne stanowiska – patrz: s. 5, 6niniejszego pisma oraz Zalacznik 5.

Dodac takze nalezy, ze o ile wtedy, gdy sedzia T. Kuczma rozpoznawal po raz pierwszy sprawe przeciwko mnie nie przesluchal mnie ani raz przed wydaniem wyroku z dnia 18.12.2007 r., to po tym, gdy wyrok ten zostal uchylony wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego i sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, ja stawilem sie na rozprawe w dniu 15 marca 2011 r., podczas ktorej przesluchala mnie sedzia Beata Stoj. Ja przedstawilem wtedy wszystkie wady prawne aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 13.06.2006 r., a po ich przeze mnie prezentacji sedzia B. Stoj wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Nie zebrawszy zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja, w Krakowie, bylem sprawca czynow przypisanych mi aktem oskarzenia, a wrecz przeciwnie, zebrawszy wylacznie dowody poswiadczajace, ze popelnily je inne niz ja osoby w Warszawie, Sad Rejonowy w Debicy powinien wydac na podstawie prawa okreslonego w zacytowanych wyzej art. 5 § 2 Kodeksu postepowania karnego oraz w art. 45.1 Konstytucji uniewinniajacy mnie wyrok.

Sedzia B. Stoj jednak nie tylko takowego nie wydaje od ponad dwoch lat, gdy rozpoznaje sprawe przeciwko mnie, trzymajac mnie w statusie oskarzonego – po tym, gdy przez ponad cztery lata ciazyl na mnie, z wszystkimi tego dla mnie negatywnymi skutkami status skazanego nieslusznym wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – ale nie chce mi zwrocic kwoty, ktora utracilem z powodu skazania mnie nieslusznym wyrokiem sedziego T. Kuczmy.

Jak wspomnialem, sedzia T. Kuczma skazal mnie na kare grzywny w kwocie 15.000,00 zl oraz zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa koszty sadowe w kwocie 2.122,00 zl.

Poniewaz wiem, ze nie jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan i za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma, nie uiscilem w.w. kwot. Sad Rejonowy w Debicy wydal zatem komornikowi Zlecenie Egzekucyjne i ten zajal w 2008 roku moje wynagrodzenie na kwote 7.280,70 zl. Zwrocil mi ja Sad Rejonowy w Debicy w dniu 10 kwietnia 2012 r. Poniewaz sedzia B. Stoj pozbawia mnie moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 5 § 2 kpk oraz w art. 45.1 Konstytucji i nie wydajac od ponad dwoch lat wyroku konczacego sprawe sygn. II K 854/10 utrzymuje mnie w statusie oskarzonego utrudniajac mi podjecie pracy – jako oskarzony przez prokurator R. Ridan, a nastepnie skazany przez sedziego T. Kuczme dwukrotnie stracilem prace – skierowanym do niej jako prezesa Sadu Rejonowego w Debicy pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. zlozylem wniosek o zwrocenie mi odsetek od kwoty 7.280,70 zl, ktorej na prawie cztery lata pozbawil mnie Sad Rejonowy w Debicy. W odpowiedzi na moj wniosek sedzia B. Stoj sporzadzila pismo, ktorym mnie poinformowala – Zalacznik 19: „Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ A-411-46/10 Debica, dnia 19 grudnia 2012 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2012 roku uprzejmie informuje, iz aktualnie nie ma podstaw do wyplaty kwoty 3239,20 zl, ktora wskazal Pan jako odsetki ustawowe od zwroconej Panu w kwietniu 2012 roku kwoty 7280,70 zl. Kwota ta zostala wyegzekwowana na mocy prawomocnego i wykonalnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy i niezwlocznie zwrocona, gdy wyrok ten ostatecznie stracil moc po wznowieniu postepowania w czesci przez Sad Okregowy w Rzeszowie i ostatecznie uchyleniu wyroku w pozostalym zakresie przez Sad Najwyzszy. Prezes Sadu Rejonowego Beata Stoj”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo prezesa Sadu SSR Beaty Stoj z dnia 19 grudnia

2012 r. – Zalacznik 19

Sedzia Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. niesluszny, skazujacy mnie wyrok z naruszeniem prawa materialnego i procesowego, co poswiadczyly Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy wyrokami wznowieniowymi. Z tej przyczyny przez ponad cztery lata ciazyl na mnie status skazanego, stracilem prace. Zanim stracilem prace scigal mnie komornik rujnujac mi opinie w pracy oraz w Urzedzie Skarbowym.

Sad Rejonowy w Debicy przez prawie cztery lata byl w posiadaniu zagrabionej mi nieslusznym wyrokiem kwoty 7.280,70 zl, a prezes tego Sadu sedzia Beata Stoj wyjasnia mi, ze mi nie wyplaci odsetek od niej bo wydany przez sedziego T. Kuczme byl … prawomocny i wykonalny.

Trudno o lepszy dowod grabiezy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2 Konstytucji stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Prezes Sadu Rejonowego w Debicy sedzia Beata Stoj narusza to prawo. Nie jest spolecznie sprawiedliwe, ze funkcjonariusz publiczny, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, z przyczyn dowiedzionego przez Sad Okregowy w Rzeszowie, przez prokuratora generalnego, przez Sad Najwyzszy, a nawet przez … sedzie Beate Stoj, ktora trescia postanowienia z dnia 11.12.2012 r. poswiadczyla, ze sedzia T. Kuczma nie posiadal dowodow uprawniajacych go do wydania wyroku skazujacego mnie za czyny przypisane mi aktem oskarzenia, ograbil mnie na kilka lat z kwoty 7.280,70 zl, a prezes tego Sadu odmawia mi zwrocenia odsetek ustawowych od tej kwoty.

xxx

Informuje, ze na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zlozonych przeze mnie wnioskow, jak w p. p.I, p.II strona 1i bede oczekiwal od dnia 20 maja 2013 r. przed Biurem Rzecznika w Warszawie, al. Solidarnosci 77, prowadzac protest w formach, jak w p. 3, strona 2.

Bede czekal przed Biurem Rzecznika na stanowisko w sprawie wnioskow zlozonych niniejszym pismem, poniewaz pracownica Biura Rzecznika mgr Krystyna Kupczynska dwukrotnie, w styczniu 2010 r. i w styczniu 2011 r. oszukala mnie, informujac mnie pismami z dnia 7 stycznia 2010 r. / Zalacznik 5/ oraz z dnia 4 stycznia 2011 r. /Zalacznik 7/, ze w sprawie przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 451/06 nie zachodzila okreslona w art. 523 § 1 kpk przeslanka do wniesienia przez Rzecznika kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Z powodu sprzecznego z potwierdzonym kasacja prokuratora generalnego z dnia 23.08.2011 r. stanem faktycznym stanowiska mgr K. Kupczynskiej, stracilem 20 miesiecy na dochodzenie moich praw.

Oczekujac przed Biurem na stanowisko Rzecznika w niniejszym zgloszonych sprawach bede do jego dyspozycji, gdy tylko zajdzie po temu potrzeba.

Uwazam, ze na rozpoznanie spraw, ktore zglaszam wystarczy – po doreczeniu Rzecznikowi akt sprawy przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy, ewentualnie po udaniu sie przez Rzecznika do Sadu Rejonowego w Debicy, gdyby sedzia Beata Stoj odmawiala dostarczenia Rzecznikowi akt sprawy sygn. II K 854/10 – kilka godzin.

W ciagu kilku godzin Rzecznik moze zapoznac sie z:

 1. dowodami w sprawie przeciwko mnie, poswiadczajacym, ze nie ja bylem sprawca czynow, o ktorych popelnienie aktem oskarzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. oskarzyla mnie prokurator R. Ridan, tj. z pismami:

  1. Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6.08.2007 r. /Zalacznik 2, Zalacznik 3/

  2. Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 4/,

 2. dokumentami poswiadczajacymi, ze pisma Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. sa jedynymi dowodami w sprawie przeciwko mnie, tj. z:

  1. kasacja prokuratora generalnego z dnia 23.08.2011 r. – Zalacznik 8,

  2. wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 9,

  3. postanowieniem sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 15.

Po zapoznaniu sie z dowodami dostarczonymi Sadowi Rejonowemu w Debicy przez Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A. Rzecznik przyzna racje:

 1. prokuratorowi generalnemu, Sadowi Najwyzszemu i mnie, ze sedziemu Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszowi Kuczmie nie wolno bylo wydac w sprawie sygn. II K 451/06 wyroku skazujacego mnie za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 13 czerwca 2006 r.,

 2. mnie, ze sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznajac od ponad dwoch lat sprawe do sygn. akt II K 854/10, w ktorej sciga mnie za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 13 czerwca 2006 r., razaco narusza prawo okreslone w art. 5 § 2 kpk i pozbawia mnie moznosci korzystania z prawa okreslonego w art. 45.1 Konstytucji, tj. prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwloki.

Celem ulatwienia Rzecznikowi realizacji zadania, o ktore wnosze, do niniejszego pisma zalaczam kopie wszystkich dokumentow, na ktore sie w nim powolalem. Po otrzymaniu akt sprawy z Sadu Rejonowego w Debicy – lub po udaniu sie do Sadu – pozostanie juz tylko Rzecznikowi zweryfikowanie zgodnosci dostarczonych przeze mnie kopii dokumentow z ich oryginalami znajdujacymi sie w aktach.

Na zakonczenie, w zwiazku z wydanymi przez sedzie Beate Stoj dwukrotnie postanowieniami w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – postanowienie z dnia 15 marca 2011 r. /Zalacznik 12/, postanowienie z dnia 29 czerwca 2012 r. / Zalacznik 13/ – pragne zwrocic uwage, a adresatce kopii niniejszego pisma sedzi Beacie Stoj uswiadomic, ze po tym, gdy ona sama w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. poswiadczyla, ze – Zalacznik 15:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,” , najbardziej biegli z bieglych psychiatrow sadowych moga mnie uznac za najbardziej chorego psychicznie obywatela Rzeczypospolitej Polskiej – w okresie od stycznia 2003 r. i obecnie – a i tak Sad Rejonowy w Debicy bedzie musial:

 1. wydac wyrok uniewinniajacy mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. jako popelnione w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl,

 2. Sad Rejonowy w Debicy wyplacic mi odsetki ustawowe od kwoty 7.280,70 zl zagrabionej mi przez sedziego Tomasza Kuczme jego nieslusznym wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ i przetrzymywanej potem przez prawie cztery lata.

Moje zdrowie, w tym psychiczne – obecnie oraz w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – nie ma zadnego zwiazku z tym, ze prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila w 2006 r. ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 kpk i przed sporzadzeniem w dniu 13 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia przeciwko mnie, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie 18 przestepstw za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, nie ustalila wczesniej numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano na nich zmian, na jakich serwerach strony te byly prowadzone, jakie osoby mogly zamieszczac na nich informacje, kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach.

Sedzia Beata Stoj w wydanym przez nia postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 15/ –„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,” , poswiadczyla nie wykonala przez prokurator Radoslawe Ridan podanych wyzej dzialan, niedopelnila obowiazkow, oskarzajac mnie o popelnienie w Krakowie czynow, ktorych rzeczywistymi sprawcami byli w Warszawie mieszkancy Warszawy.

Trzeba miec nadzieje, ze po tym, gdy podejrzewany przez sedzie Beate Stoj od ponad dwoch lat o to, ze jestem chory psychicznie – w tym takze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., co sedzia B. Stoj chce udowodnic kierujac mnie na badania psychiatryczne w … 2013 roku – oraz o niepoczytalnosc, kierowany przez nia na badania psychiatryczne i w tym celu poszukiwany przez Policje w niedziele 6 stycznia 2013 r. udowodnilem jej, jak ogromna mi wyswiadczyla przysluge trescia uzasadnienia do postanowienia, ktore sporzadzila w dniu 11 grudnia 2012 r., ona nie napisze teraz sprostowania, w ktorym poda, ze to byla – na przyklad – pomylka pisarska. Musiala by przeciez polemizowac nie tylko z sama soba, ale takze z autorami pism do Sadu w Debicy Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. oraz z prokuratorem generalnym i Sadem Najwyzszym.

„Sedzia” Beata Stoj to postac patologiczna ale generalnie pozytywnie nastawiony do wszystkich ludzi mam nadzieje, ze nie az do tego stopnia.

Wnosze jak na wstepie.

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karta 3098

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta 3099

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 5. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sygn. akt RPO-422333-II/02.K.Ku, pismo z dnia 7 stycznia 2010 r.

 6. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO-422333-II/03/K.Ku, pismo Glownego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura RPO mgr Krystyny Kupczynskiej z dnia 4 stycznia 2011 r.

 8. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 9. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 7 maja 2012 r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Potwierdzenie Odbioru w dniu 8 maja 2012 r. przesylki listowej poleconej numer (00)659007734199510011

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r.

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 15. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 16. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 17. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8 lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 18. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r.

 19. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A-411-46/10, pismo prezesa Sadu SSR Beaty Stoj z dnia 19 grudnia 2012 r.

 20. Pismo z dnia 15 maja 2013 r. do Przewodniczacego Komisji Europejskiej Jose Manuea Barroso, Przewodniczacego Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka Deana Spielmanna, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Nikiforosa Diamandurosa, Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjorna Jaglanda, Wiceprzewodniczaca Unii Europejskiej, Komisarza UE ds. Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Viviane Reding, Przewodniczacego Rady Europy Hermana von Rompuya oraz Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza

Dans les nevralgies pudendales Dans notre experience, la prise en charge des patients prix cialis cialis presentant des nevralgies pudendales par 12 a 15 seances de reeducation adaptee permet des ameliorations souvent significatives avec 61 % d’amelioration tres nette, 11 % kamagra prix en pharmacie d’amelioration nette, 20 % d’amelioration discrete et 8 % d’absence d’amelioration [22].
A « vente priligy france substitution » consiste donc, pour le pharmacien, a delivrer un medicament viagra par internet generique au lieu du medicament princeps.
Meme si votre couple est stable, cialis acheter online cela acheter cialis ligne canada risque de le fragiliser.

Entre les generiques et les princeps, il y a d’enormes risques de confusion, de par la couleur, le nom, la boite. Stress, propecia vente en ligne avis achat viagra ligne deprime, diabete, hypertension, stress post traumatique. La prise de ce medicament peut provoquer chez certains patients des effets secondaires, due a son ingredient actif et a ses excipients. Pour ce qu i est des inspections dans les p ays – t iers, l’effort s’inscrit dans une logique coordonnee notamment entre les Etats – M embres de l’Union Europeenne. Comme la libido n’est pas quelque chose qui achat viagra toulouse viagra achat en pharmacie va necessairement de soi, il est important d’y mettre du sien pour qu’elle conserve une place de choix dans le couple. Dans le cas d’un remplacement de vessie, des sondes sont positionnees dans les ureteres et dans la nouvelle vessie, de meme qu’un ou plusieurs drains sont places au niveau de la zone operatoire ; ils permettent de surveiller les ecoulements issus du site operatoire. La litterature scientifique recente a ete revue a partir du site de la National Library of Medicine (PubMed. Se pretant au jeu d’une « interview PSY » menee par l’animateur Thierry Ardisson, le depute-maire du Puy-en-Velay s’est confie sur le sexe.
Une equipe de acheter viagra paris achat de pilule cialis Boston (1819) a etudie les variations anatomiques renales et perirenales en position prone et supine.
Cette phase prix cialis pharmacie paris est une periode de la vie de tous achat tadalafil les hommes, il est tres important de savoir la gerer et la surpasser sans problemes psychiques.
Qual’eta In e deve cialis senza ricetta online rinunciare al sesso, e, se comprare cialis milano del caso, e in generale?
Fino a poco tempo fa la terapia farmacologica dell’eiaculazione precoce prevedeva l’uso di viagra generico acquisto online spray, gel o creme anestetizzanti per diminuire comprare cialis originale italia la sensibilita del pene.
Per le varie modalita e condizioni da cui trae origine, il basso desiderio sessuale viene comprare viagra online considerata una come comprare cialis on line patologia multicausale:
Questo e quello che ci vine insegnato fin da bambini e di comprare viagra generico farmacia prezzo del cialis generico conseguenza ci comportiamo anche quando diventiamo adulti.
L’organismo degli uomini “dimentica” questa informazione tra 18 mesi, ma l’organismo delle vendita cialis online donne la porta in se per molti anni.
Lo stress emotivo o mentale in qualsiasi campo della vostra acquistare viagra vita puo viagra prezzo pfizer contribuire all’eiaculazione precoce, limitando spesso la cialis farmacia senza ricetta possibilita di rilassarvi e concentrarvi durante i rapporti.
Nel periodo gennaio-marzo 2014 le ricette sono state oltre 158 milioni, pari a 2,65 comprare cialis a san marino ricette per vendita propecia ciascun dove comprare cialis a milano cittadino.
Et acheter du viagra en france puis la femme avec ses viagra super active viagra generique en france revendications et des doleances:
Bisogna avere molta persistenza e determinazione, bisogna comprendere se si voglia veramente dimagrire o sia un semplice “sghiribizzo” per dove acquistare il viagra sentirsi meglio con se puedo comprar viagra en la farmacia comprare cialis on line stessi o con gli altri.
Ces medicaments ne sont pas meilleur site achat cialis des quel viagra generique acheter substances priligy pas cher aphrodisiaques et n’augmentent pas le desir sexuel.
A volte gli uomini vengono colti impreparati da un ritardo comprare cialis con postepay dell’erezione psicogena, ovvero quella acquisto cialis in farmacia quota di eccitazione regolata da un centro, situato in sede toraco-lombare del midollo spinale, che riceve segnali dal cervello e produce eccitazione come risposta a acquistare propecia generico cio che abbiamo pensato, desiderato, visto, udito o toccato.
Le developpement erotique ne peut pas se faire sans investissement et ce, a travers sa site officiel vente cialis propre subjectivite, par cialis prix maroc une plus grande authenticite et la ferme intention levitra acheter de decouvrir toute la largeur de son erotisme et celui de l’autre.
Tant’e che l’italia e ancora tra dove acquistare viagra in italia i paesi europei con farmacia on line cialis vardenafil 20mg il piu basso tasso di utilizzo del farmaco anticoncezionale:
Il appartient acheter cialis lyon vente viagra lyon prix viagra france a la famille des antidepresseurs.
Ho rastrellato il nicaragua acquistare cialis generico in farmacia viagra generico vendita online per la banca internazionale brown brothers, nel acquistare cialis on line 1902-1912.
Actuellement, cialis pas cher il ya 5 groupes de traitement generique tadalafil de la dysfonction erectile:
Levitra puo cialis si acquista in farmacia esaggerare dove comprare levitra online l’effetto dell’abbassamento della presione sanguigna causato per medicinali viagra generico alfa-bloccanti (terazosin o hytrin).
Avec le temps, achat cialis sans ordonnance la sexualite n’est d’ailleurs plus du tadalafil sans ordonance tout une question de performance, mais plutot d’intimite, de complicite et de reciprocite.
L’action de viagra est basee uniquement sur l’augmentation locale du flux sanguin vers le corps caverneux cialis pour femme au quebec du penis, et il n’ameliore pas le desir vente cialis en france sexuel.
La pillola blu viagra pfizer viagra farmacia svizzera e il farmaco piu riconosciuto in acquistare viagra con postepay assoluto.
La viagra generico miglior prezzo comunicazione tra i partner, e la volonta di sperimentare diversi approcci che soddisfino miglior sito acquisto viagra entrambi, puo aiutare a diminuire i conflitti e l’ansia da prestazione.