2013.06.12 Wniosek Zbigniewa Kękusia do: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mariusza Dąbka

 

2013.06.12 Wniosek Zbigniewa Kekusia do: Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. Wadima Dyby, KomendantaKomisariatuIVPolicjiwKrakowie ml. ml insp. Piotra Morajko o odmowe wykonania wydanego ewentualnie Policji przez Sad Rejonowy w Debicy polecenia zatrzymania Z. Kekusia i dostarczenia do aresztu.

Krakow, dnia 12 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panowie

insp. Mariusz Dabek , Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

ml. insp. Piotr Morajko Komendant Komisariatu IV Policji w Krakowie, ul. Krolewska 4, 30-045 Krakow

Sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 2. Pan prof. Andrzej Zoll, przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Ministerstwo Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 17. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 25. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 26. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 27. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 28. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 32. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 33. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 34. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 35. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 36. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 39. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 40. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwym wydaniu w dniu 14 czerwca 2013 r., lub w dniach nastepnych, przez Sad Rejonowy w Debicy nakazu Policji zatrzymania mnie i doprowadzenia do aresztu, w zwiazku z rozpoznawana przez ten Sad sprawa przeciwko mnie do sygn. akt II K 854/10.

 2. Wniosek o – w przypadku otrzymania nakazu, jak w p. I:

  1. zwrocenie sie do prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, sedzi referenta w sprawie sygn. II K 854/10 Beaty Stoj z zadaniem doreczenia sporzadzonego na pismie wyjasnienia:

 1. czy w sprawie sygn. II K 854/10 jestem scigany na podstawie aktu oskarzenia wydanego przez prokuratura Rejonowego Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan w dniu 13 czerwca 2006 r., za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl 18 przestepstw, w tym za:

  1. zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie prof. dr hab. Andrzeja Zolla – art. 226 § 3 Kodeksu karnego,

  2. zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 Kodeksu karnego/ i znieslawienie /art. 212 § 2 Kodeksu karnego/ pietnastu sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie,

  3. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 Kodeksu karnego,

 2. czy w dniu 11 grudnia 2012 r. wydala postanowienie, w uzasadnieniu do ktorego podala miedzy innymi: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie , gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,

  1. sprawdzenie, czy:

 1. artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”,

 2. na stronie 942 publikacji: „Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business” podano: „Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano , iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej , tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.

 3. w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409 ogloszono wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sygn. P 3/06, ktorym Trybunal orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

 4. artykul 190.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.”

 5. artykul:

  1. 212 § 2 Kodeksu karnego stanowi: „Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

  2. 212 § 1 Kodeksu karnego stanowi: Kto pomawia inna osobe, grupe osob, instytucje, osobe prawna lub jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.”

  3. artykul 212 § 4 Kodeksu karnego stanowi: Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

  1. odmowe wykonania nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia do aresztu.

 1. Zawiadomienie, ze:

  1. artykul 249 Kodeksu postepowania karnego stanowi: § 1. Srodki zapobiegawcze mozna stosowac w celu zabezpieczenia prawidlowegotoku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegniecia popelnieniuprzez oskarzonego nowego, ciezkiego przestepstwa; mozna je stosowac tylkowtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzony popelnil przestepstwo.”

  2. artykul 252 Kodeksu postepowania karnego stanowi: § 1. Na postanowienie w przedmiocie srodka zapobiegawczego przysluguje zazalenie na zasadach ogolnych, z wyjatkiem, o ktorym mowa w § 2.
   § 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie srodka zapobiegawczego zazalenie przysluguje do sadu rejonowego, w ktorego okregu prowadzi sie postepowanie.”

 2. Zawiadomienie, ze w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w areszcie w zwiazku ze sprawa Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10, natychmiast rozpoczne – z przyczyn podanych w niniejszym pismie oraz w Zalaczniku I – protest glodowy, nie bede jadl, ani pil do dnia zwolnienia mnie.

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla . Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia publicznego, ale nie chce tego robic,

gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

„ – To kolejny gigant, ktory odcisnal trwaly slad w historii naszych dziejow – tak o prof. Andrzeju Zollu , laureacie Nagrody Jerzmanowskich, mowil prof. Andrzej Bialas, prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci.”

Zrodlo: „Prof. Andrzej Zoll otrzymal Nagrode Jerzmanowskich” ; „Dziennik Polski”, 7 maja 2013 r., s. 1 – Zalacznik I.16

Tuman jest tuman. Bez wzgledu na wyznanie, pochodzenie, rase, posiadany tytul naukowy, wykonywany zawod, sprawowany urzad, zajmowane stanowisko, itp. itd.”

Zbigniew Kekus

xxx

Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, swiadom podejmowanych obowiazkow policjanta slubuje: sluzyc wiernie Narodowi, chronic ustanowiony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej porzadek prawny, strzec bezpieczenstwa Panstwa i jego obywateli, nawet z narazeniem zycia. Wykonujac powierzone mi zadania, slubuje pilnie przestrzegac prawa, dochowac wiernosci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegac dyscypliny sluzbowej oraz wykonywac rozkazy i polecenia przelozonych. Slubuje strzec tajemnicy panstwowej i sluzbowej,

a takze honoru, godnosci i dobrego imienia sluzby oraz przestrzegac zasad etyki zawodowej.”

Rota slubowania Policjanta

Szanowni Panowie,

W zalaczeniu przesylam moje pismo z dnia 11 czerwca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz prezentujace okolicznosci, w jakich sedzia Sadu Rejonowego w Debicy, prezes tego Sadu sedzia Beata Stoj sciga mnie od lutego 2011 r. za czyny, jak w p. II.1.1, strona 1, 2 – Zalacznik I:
Dowod : pismo Z. Kekusia z dnia 11 czerwca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich I. Lipowicz – Zalacznik I

Czyny jak wyzej przypisala mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan. Raz juz zostalem skazany za nie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. wydanym przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme. Wyrok ten uchylily nastepnie, Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. w zakresie 16 z przypisanych mi 18 czynow oraz Sad Najwyzszy – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r. – wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., w zakresie pozostalych dwoch czynow. Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk, tj. ze mnie uznal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za winnego popelnienia czynow, ktore juz od dnia 19.10.2006 r. nie sa przestepstwami z mocy wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. /Dz.U. Nr 190, poz.1409./.Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 kpk i w art. 366 § 1 kpk, tj. ze mnie uznal za winnego przypisanych mi czynow nie zebrawszy dowodow mojej winy oraz dokonawszy oceny, tych ktore zebral dowolnie, w tym wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. Po tym, gdy Sady odwolawcze przekazaly sprawe przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj. Mimo ze przyczynami wydania wyrokow wznowieniowych bylo razace i majce wplyw na tresc wyroku naruszenie przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego i procesowego, oraz ze pietnascie z przypisanych mi czynow /z art. 226 § 1 kk/ nie sa przestepstwami od dnia 19.10.2006 r., a jeden /z art. 226 § 3 kk/, nigdy nie byl przestepstwem, sedzia Beata Stoj uznala, ze to ja bylem chory psychicznie 10, 9 i 8 lat temu, gdy inne niz ja osoby, mieszkancy Warszawy, popelniali w Warszawie czyny, ktorych sprawstwo przypisala prokurator R. Ridan mnie, podajac jako miejsce ich popelnienia Krakow, i wydala dwukrotnie postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Gdy z podanych wyzej przyczyn nie stawilem sie na doreczone mi wezwania na badania, sedzia B. Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia do Szpitala im. dr J. Babinskiego. Dowodami poswiadczajacymi wydanie przez sedzie B. Stoj Policji w.w. nakazu sa pisma:

 1. z dnia 28.01.2013 r. Malopolskiego Komendanta Policji w Krakowie insp. Mariusza Dabka do interweniujacej w sprawie poszukiwania mnie przez Policje Poslanki Anny Grodzkiej, w ktorym Autor podal – Zalacznik II: „Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.”

Dowod: Pismo z dnia 28.01.2013 r. Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik II

 1. z dnia 8 lutego 2013 r. Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka, w ktorym Autor podal – Zalacznik III: „W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace. W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, (…).”

Dowod : Pismo z dnia 8 lutego 2013 roku, sygn. MC-S-9/13/1/TS, Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik III

Poniewaz mnie nie bylo w niedziele 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki, sedzia B. Stoj powziela zamiar zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania. Pierwsze posiedzenie w sprawie wydania postanowienia w tej sprawie wyznaczyla na dzien 18.04.2013 r. Rozchorowala sie jednak w tym dniu. Kolejne posiedzenie w w.w. sprawie wyznaczyla na dzien 14 czerwca 2013 r.

Podkreslic nalezy, ze wtedy, gdy sedzia T. Kuczma po raz pierwszy rozpoznawal sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, nie wydal postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, ani aresztowania. Wydal skazujacy mnie wyrok, mimo ze nie stawilem sie na zadne z jego wezwan, a na ostatnia rozprawe w dniu 18.12.2007 r., podczas ktorej wydal wyrok nie doreczyl mi wezwania. Potem mi wmowil, ze mi go doreczyl.

W zwiazku z przyjetym obecnie, 7 lat po wydaniu aktu oskarzenia przez sedzie B. Stoj zalozeniem, ze ja moglem byc niepoczytalny w okresie popelniania przypisanych mi przez prokurator R. Ridan czynow – tj. gdy inne niz ja osoby popelnialy czyny, ktorych ogromna wiekszosc nie sa przestepstwami – tj. styczen 2003 r. do wrzesien 200 r., wskazac nalezy, ze ja przez caly ten okres – tj. od 1 listopada 2002 r. do 31 pazdziernika 2006 r. – pracowalem w centrali Banku Zachodniego WBK S.A. /z dniem 1.11.2006 r. zatrudniono mnie w centrali ING Banku Slaskiego S.A. na stanowisku „Dyrektor Banku – Pion Uslug” z wynagrodzeniem miesiecznym w kwocie 35.000,00 zl/, a prokurator R. Ridan podala w akcie oskarzenia – Zalacznik I.7:„Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) zatrudnionego jako Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami Banku Zachodniego WBK S.A. we Wroclawiu ul. Rynek 9/11, uzyskujacego z tego tytulu uposazenie w kwocie 22.000 zl brutto.”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422 – Zalacznik I.7

Sedzia Beata Stoj, prezes Sadu w Debicy, uwaza obecnie, ze ja bylem niepoczytalny wtedy, gdy jeden z najwiekszych bankow w Polsce zatrudnial mnie na stanowisku Dyrektora Obszaru, z wynagrodzeniem 22.000,00 /slownie: dwadziescia dwa tysiace/ zl miesiecznie brutto, powierzajac miedzy innymi zarzadzanie 200 osobowym zespolem pracownikow zatrudnionych w Departamencie Zakupow, Departamencie Nieruchomosci, Departamencie Logistyki i Administracji oraz Biurze Analizy Kosztow, wspolprace w zakresie powierzonych mi zadan z wlascicielem Banku irlandzkim Allied Irish Bank, itp. To o tyle zabawne, ze Prokurator Generalny A. Seremet zarzucil sedziemu T. Kuczmie w kasacji wniesionej od jego wyroku – Sad Najwyzszy zgodzil sie zarzutem Prokuratora Generalnego – ze dokonal oceny dowodow, ktore zebral w sprawie przeciwko mnie wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. A sedzia B. Stoj sciga mnie od ponad dwoch lat za te same czyny, w oparciu o te same dowody, co poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik I.9/ Znaczy … wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. Mnie przy tym uwazajac za niepoczytalnego. Obecnie oraz … 10, 9 i 8 lat temu.

Wskazac nalezy, ze w sprawie przeciwko mnie nie istnieje okreslona w art. 249 § 1 kpk przeslanka ogolna zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, tj. prokurator oskarzyciel ani Sad w Debicy nie ustalili, kto byl sprawca przypisanych mi czynow. Zebrane przez Sad dowody – prokurator R. Ridan zebrala jako dowody wylacznie … dowody z zeznan osob nieslusznie uwazajacych sie za pokrzywdzone przeze mnie oraz wydruki z portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl – dostarczone przez operatorow internetowych nie wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze ja popelnilem przypisane mi przestepstwa. Wrecz przeciwnie, poswiadczaja, ze nie ja je popelnilem w Krakowie, lecz inne osoby w Warszawie. Co wiecej, pietnascie sposrod osiemnastu przypisanych mi czynow /z art. 226 § 1 kk/ nie sa przestepstwami od dnia 19.10.2006 r., jeden /z art. 226 § 3 kk/ nigdy nie byl i nie jest przestepstwem, a czyny z art. 212 § 2 kk sa z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 kk scigane z oskarzenia prywatnego, a nie publicznego.

Sedzia Beata Stoj zamierza wydac postanowienie w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania celem niedopuszczenia do wydania wyroku uniewinniajacego mnie od w.w. czynow:

Wskazac takze nalezy, ze z mocy prawa okreslonego w art. 252 § 1 kpk na postanowienie w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oskarzonemu przysluguje zazalenie. Jesli zatem sedzia Beata Stoj wyda takowe, jej ustawowym obowiazkiem jest jego dostarczenie mi wraz z uzasadnieniem.

W zwiazku z powyzszym wnosze jak na wstepie.

Informuje, ze w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w areszcie w zwiazku ze sprawa Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10, rozpoczne w nim – z przyczyn podanych w niniejszym pismie oraz w Zalaczniku I – natychmiast protest glodowy, nie bede jadl, ani pil do dnia zwolnienia mnie.

Pragne takze zauwazyc, ze ewentualne zastosowanie wobec mnie tymczasowego aresztowania bedzie wobec podanych wyzej okolicznosci sprzeczne z interesem spolecznym. Skutkowac bedzie bowiem – jesli tylko opuszcze areszt zywy i zdrowy, tj. nie „wyleczony” z pamieci o okolicznosciach scigania mnie od siedmiu lat za czyny z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, w tym raz juz skazanie mnie za nie przez kolege sedzi Beaty Stoj sedziego Tomasza Kuczme 1, w tym na podstawie sprzecznych z trescia jego publikacji z zakresu teorii prawa karnego zeznan, skarzacego sie na mnie mediom, ze mu od lat zatruwam zycie, prof. Andrzeja Zolla, za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w jego, sprawujacego ten urzad osobie– koniecznoscia wyplacenia mi przez Skarb Panstwa odszkodowania.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kekusia z dnia 11 czerwca 2013 r. do Rzecznika Ireny Lipowicz

 2. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 3. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

1 W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma , lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.” Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedziego Artura Mieleckiego o oddaleniu wniosku o wylaczenie sedzi Beaty Stoj

Viagra est un acheter levitra 20 des medicaments plus vendus sur le marche pour traiter la dysfonction erectile ou impuissance efficacement.
Et ce achat vardenafil meme acheter kamagra en france lorsqu’elles nous rappellent, sans s’en rendre compte, un echec amoureux.
Il reste que je suis terriblement frustree et acheter cialis france me sens viagra naturel pas cher negligee depuis quelques mois.

Ces travaux, realises chez achat de cialis au canada le rat, demandent a etre confirmes vente de kamagra chez l’humain.
Le lien entre vente viagra acheter priligy pharmacie la personnalite et les marqueurs d’inflammation etait encore plus significatif chez les jeunes femmes. Les techniques comportant un geste sur la plaque avec greffe tissulaire sont reservees aux patients presentant des courbures complexes (vrilles ou angulations superieures a 100°) pour lesquels une simple plicature aurait ete insuffisante. L’homme est tombe dans le piege et a ete condamne a une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. » D’apres des etudes scientifiques recentes sur l’homme, il y aurait des risques pour les personnes souffrant de tension arterielle et rien ne prouve encore la non-dangerosite de la maca sur les sujets sains. Il ne doit pas hesiter non plus a la guider lors de l’echange pour faciliter le resultat. La plupart des femmes qui ont eu un cancer du sein ont une sexualite difficile. Acheter Vardenafil en ligne sans prescription maintenant, expedition rapide dans le monde entier! L’activite cerebrale ainsi detournee, permet au patient de se concentrer davantage sur son objectif erectile meilleur site vente cialis propecia generique france [20].
Certains condoms contiennent meme un gel concu pour achat viagra generic retarder viagra pfizer prix france l’ejaculation.
Commencer par vous cialis france exercer ou acheter du cialis avant le « grand jour ».
O meno comprare kamagra di chiudere un occhio per il continuo tradimento di uno dei coniughi acquistare kamagra generico italia al fine di preservare la famiglia?
Se state leggendo questo articolo e costo cialis 5 mg in farmacia perche forse, almeno comprar viagra cialis and levitra una volta, avete provato vergogna e imbarazzo a causa di un rapporto sessuale troppo breve.
La disfunzione erettile (DE) puo essere presente fin dalla prima volta che il acquisto cialis online sicuro paziente tenta di fare l’amore oppure puo manifestarsi piu frequentemente in seguito a uno acquistare viagra pfizer stress o a una crisi dopo un adeguato periodo di funzionamento.
Grazie ad alcuni farmaci in commercio dove comprare viagra o cialis come il Viagra, comprare levitra generico tuttavia e possibile combattere l’impotenza maschile e tornare ad avere una piena e soddisfacente vita sessuale.
E importante avere a che fare con un professionista, un fotografo di nudi; probabilmente vi invitera a pensare intensamente ad comprare cialis a san marino un uomo che vi piace molto, e questo pensiero vi rilassera, facendo emergere una nuova parte di acquistare viagra allestero voi che non conoscete.
La nostra farmacia online opera dove comprare il cialis on line direttamente con come acquistare viagra o cialis i produttori, il che consente di vendere il preparato Viagra originale ed il generic Viagra a prezzi quanto piu competitivi.
Allo stesso modo, l’impotenza puo essere provocata da un kamagra serve ricetta generale senso di inadeguatezza (come uomo, kamagra generico acquisto on line come compagno), la sensazione di sentirsi poco attraenti, l’insoddisfazione circa le dimensioni del proprio pene.
Devi imparare a cialis prezzo svizzera mantenere la vostra vendita priligy online rabbia, acquisto viagra italia perdonare.
Priligy dapoxetina come acquistare viagra via internet e un farmaco di prescrizione che e associato generico do viagra pfizer con alcuni effetti priligy acquistare online indesiderati .
Levitra est cialis viagra en ligne un medicament d’ordonnance indique pour le traitement de la dysfonction erectile achat cialis securise de achat cialis pfizer divers degres chez les hommes.
Pertanto, l’acquisto di viagra attraverso una farmacia online la pillola viagra sara sicuramente utile per gli uomini che vogliono ottenere acquistare viagra originale o mantenere dove comprare viagra generico erezioni piu lunghe durante il rapporto sessuale.
A l’epoque de la revolution sexuelle aux usa, l’idee kamagra prix en pharmacie presque unanimement partagee etait que certains ou acheter priligy en france couples acheter cialis 10mg etaient malheureux en mariage parce que leur union n’etait pas basee sur le sexe.
Il principio attivo e farmacie online italiane il tadalafil, attiva il sistema circolatorio viagra prezzo farmacia italia costo priligy in farmacia provocando il rilassamento dei muscoli lisci.
La plupart site pour acheter viagra des hommes avec age commence a vente kamagra souffrir viagra vente en pharmacie d’une dysfonction erectile.
Si prega di rovolgere prezzo cialis originale farmacia costo cialis in farmacia farmaci attenzione viagra, cialis, levitra, kamagra e altri sono efficaci solo in comprare cialis generico presenza di eccitazione sessuale.
Reste a savoir le bon produit qui viagra super active plus existe et achat viagra cialis france qui influerait d’une cialis achat securise facon rapide et principalement sans risques sur votre sante.
I risultati dello acquistare viagra on line italia farmaci viagra studio sono pubblicati sulla rivista archives levitra ricetta medica of internal medicine.
Une autre forme achat priligy france de traitement est d’injecter les drogues qui decomposent le collagene (un composant important dans le tissu de cicatrice) directement en meilleur site pour achat viagra depression de plaques de penis le tissu acheter cialis tunisie de cicatrice et soulagent les symptomes de la courbure anormale du penis et de la douleur avec la construction.
Sildenafil kamagra costo propecia acquistare online puo essere assunto con farmaci molto pericolosi ipoclimici oralmente e ccmb dove posso comprare il viagra on line e beta bloccanti!
Hors mis le viagra que acheter cialis marseille vous pouvez acheter en ligne sans aucune probleme, cialis en ligne on vous offre aussi le cialis original.
Notre but est de cialis cialis ou levitra acheter cialis generique en france satisfaire vos besoins a 100%!
Rilasso vendita cialis san marino – che cosa ti rende felice e costo cialis in farmacia in pace?
Gli uomini che hanno subito questo tipo di operazione non e detto che debbano cialis costo sempre soffrire di de, col tempo, circa 2 anni, saranno in grado di tornare ad avere una normale acquistare cialis generico con postepay vita di coppia.