2013.06.24 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o stawiennictwie w dniu 27.06.2013 w Prokuraturze Generalnej celem odebrania odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 2013.06.10 posła

2013.06.24 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kekusia,  Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o stawiennictwie w dniu 27.06.2013 w Prokuraturze Generalnej celem odebrania odpowiedzi na wniosek z pisma z dnia 2013.06.10 posla “Prawa i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy w sprawie wycofania aktu oskarzenia

Krakow, dnia 24 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Barska 28-30

02-315 Warszawa

Sygnatura Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/

Do wiadomosci:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 6. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 15. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 16. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 17. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 25. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 26. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 27. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 28. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 32. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 33. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 34. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 35. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 36. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 39. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 40. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 41. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 42. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 43. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy, nie ustaliwszy w okresie od dnia 2 listopada 2005 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma rzeczywistych sprawcow czynow:

  1. o ktorych popelnienie oskarzyla mnie prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan, aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S,

  2. ktorych popelnienie przypisal mi sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06, na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, jak w p. I.1,

  3. za ktorych popelnienie jestem ponownie scigany przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w sprawie do sygn. akt II K 854/10, po uchyleniu wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ i Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11, wydanym na podstawie kasacji Prokuratura Generalnego z dnia 23 sierpnia 2011 r. , sygn. akt PG IV KSK 699/11,

wycofuja sie z przedstawionych mi zarzutow, umarzajac je z powodu ich rzekomego przedawnienia.

 1. Wniosek z pisma z dnia 10 czerwca 2013 r. Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego, Adresata niniejszego pisma, o wycofanie aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn.. akt 1 Ds./39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – Zalacznik 1.

 2. Wniosek – na podstawie art. 5 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.” – o wycofanie przez Prokurature aktu oskarzenia, jak w p. II.

 3. Wniosek o podanie w dokumencie, ktorym Prokuratura wycofa akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jego wszystkich wad prawnych, w tym:

  1. poswiadczonych w Postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie prokurator Radoslawie Ridan celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego – Zalacznik 3.

  2. podanych w interpelacji poselskiej z dnia 3 wrzesnia 2009 r. /numer interpelacji 11505/ Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna, zlozonej do Ministra Sprawiedliwosci Andrzeja Czumy w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 zlozonej na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. , sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ – Zalacznik 1.2,

  3. poswiadczonych w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/ Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna, jak w p. III. 2 – Zalacznik 7.

  4. poswiadczonych wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko283/10/ Sadu Okregowego w Rzeszowie, wydanym na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. , sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ – Zalacznik 6,

  5. poswiadczonych kasacja wniesiona przez Prokuratora Generalnego w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt IV PG IV KSK 699/11 od wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06 /Zalacznik 8/.

  6. poswiadczonych wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. IV KK 272/11 Sadu Najwyzszego wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego, jak w p. IV.5,

  7. potwierdzonych:

 1. prawem okreslonym w art. 226 § 3 kk oraz

 2. trescia publikacji „Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business”.

  1. potwierdzonych prawa okreslonym w:

 1. artykule 212 § 2 kk i artykule 212 § 4 kk. oraz

 2. utrwalonym orzecznictwem sadow i prokuratur, w tym miedzy innymi:

   1. postanowieniem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod z dnia 23 czerwca /sygn. akt 1 Ds. 102/04/ – w aktach sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/

   2. postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Debicy z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt 1 Ds. 1072/10

 1. Zawiadomienie, ze brak dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow przypisanych mi w akcie oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. poswiadczyla w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2012 r. prezes Sadu Rejonowego w Debicy, referent w sprawie sygn. akt II K 854/10, sedzia Beata Stoj – Zalacznik 15.

 2. Zawiadomienie, ze w zwiazku:

  1. ze sciganiem mnie od dnia 2 listopada 2005 r. z oskarzenia publicznego na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. za 18 czynow, z ktorych:

   1. ja nie popelnilem zadnego,

   2. pietnascie, z art. 226 § 1 kk /czyny I, III-XVI/, nie sa przestepstwami od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

   3. czyn przypisany mi z art. 226 § 3 kk /czyn XVII/ nigdy nie byl i nie jest przestepstwem,

   4. czyny przypisane mi z art. 212 § 2 kk sa scigane z oskarzenia prywatnego.

  2. z pozbawieniem mnie w okresie od dnia 24 marca 2010 r. do dnia 23 sierpnia 2011 r. przez Zastepce Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej prokurator Danute Bator, moznosci skorzystania z prawa do wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, na podstawie prawa okreslonego w art. 521 ustawy Kodeks postepowania karnego,

  3. ze zmuszeniem mnie przez prokurator Danute Bator z powodu niedopelniania przez nia obowiazkow, do prowadzenia w okresie od 30 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. przed Prokuratura Generalna w Warszawie slusznego protestu glodowego, celem zapewnienia sobie moznosci skorzystania z prawa do wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy,

  4. z grozacym mi ze strony sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj, poswiadczonym zrealizowanymi przez nia dzialaniami, wydaniem:

   1. nakazu umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym,

   2. postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania,

na odpowiedz Prokuratora Generalnego na wniosek Posla Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10 czerwca 2013 r. /Zalacznik 1/ o wycofanie przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. oraz na moj wniosek w tej sprawie z p. III niniejszego pisma, bede oczekiwal od dnia 27 czerwca 2013 r., godz. 12:00, calodobowo przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie, w tym od dnia 1 lipca 2013 r. zaczne prowadzic protest glodowy, polegajacy na tym, ze bede pil wode i soki.

 1. Zawiadomienie, ze z powodu:

  1. uczynienia mnie przez prof. Andrzeja Zolla przestepca, w sprzecznosci z teoria prawa karnego podana w Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod jego redakcja,

  2. skarzeniem sie przez prof. Andrzeja Zolla na mnie przedstawicielom mediow, ze ja mu zatruwam zycie,

wnosze, by w dokumencie, ktorym Prokurator Generalny wystapi z wnioskiem o wycofanie aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. podano, ze czyn z art. 226 § 3 k.k., przypisany przez prokurator R. Ridan jako XVII w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2013 r., nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk,

Jeziorny przesiedzial za kratami dziewiec dlugich miesiecy. Bez winy, bez dowodow, bez powodu. Dopiero sedzia Andrzej Seremet – obecny Prokurator Generalny – nakazal prokuraturze wniesienie oskarzenia lub umorzenie sprawy. Sledczy jak gdyby nigdy nic przyznali, ze nie maja nic na biznesmenow, ktorym zrujnowali zycie.”

Zrodlo : Fakt.pl

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl /, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu /w przedmiocie umorzenia zarzutow z powodu przedawnienia – ZKE/ jest zaskarzalne. W tym przypadku /akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzje Sadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.
Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej, portal Nowy Ekran

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Organy wladzy dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

 2. Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

 3. Artykul 2 § 1ustawy Kodeks postepowania karnego:„Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby:1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci. (…) 4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.”

 4. Artykul 2 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego: „Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdzie ustalenia faktyczne.”

 5. Artykul 5 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

Czesc II. Uzasadnienie

W dniu 10 czerwca 2013 r. Pan Andrzej Duda, Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” skierowal do Prokuratora Generalnego pismo o tresci – Zalacznik 1: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13

Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan skierowala w dniu 13 czerwca 2006 r. do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym oskarzyla mnie o to, ze wokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005r. wKrakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylemwzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski.

 2. Czyn IIznieslawilem/art.212§2kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./ konstytucyjnyorgan RzeczypospolitejPolskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art.241§2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

Postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow w w.w. sprawie prokurator R. Ridan sporzadzila w dniu 2 listopada 2005 r., na podstawie Zawiadomienia zlozonego w dniu 2 czerwca 2004 r. przez owczesnego Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie, sedziego Wlodzimierza Barana.

Przypisane mi czyny mialem popelnic w zwiazku z rozpoznawana w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie do sygn. akt XI CR 603/04 sprawa z mojego powodztwa o rozwod.

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 30 listopada 2006 r. sedzia w.w. Sadu Tomasz Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie prokurator R. Ridan celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego – Zalacznik 3: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na
– braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism

– braku zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie

– nieczytelnosci dokumentow dolaczonych do akt sprawy”
Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod /Radoslawa Ridan – ZKE/ wniosl do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazala sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Prokurator oskarzyl Zbigniewa Kekusia o popelnienie szeregu przestepstw wyczerpujacych znamiona przestepstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko roznym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Okregowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat – pelnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczetej na skutek powodztwa oskarzonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk zwiazanego ze zniewazeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestepstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kekus mial dopuscic sie tych przestepstw w ten sposob, ze w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl wyzej wymienione osoby w zwiazku z pelnieniem przez nie obowiazkow sluzbowych pomawiajac o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ponizyc je w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sedziego, zniewazyl i pomowil Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci, przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwod.

Sad zwazyl co nastepuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

Nalezy przede wszystkim podkreslic, ze zarzuty stawiane oskarzonemu dotycza zniewazenia, pomowienia i rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci dokonanego za pomoca srodkow masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Jak wynika z notatek sporzadzonych przez prowadzacego postepowanie Prokuratora na k. 41, 267 pisma, ktore zawieraja wyzej opisane tresci i znajduja sie w aktach sprawy, zostaly wydrukowane ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (k. 42-70) czy tez ze strony www.zkekus.w.interia.pl (k. 268-616). Tresc aktu oskarzenia (wykaz dowodow do odczytania na rozprawie) wskazuje takze, iz na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow publikowane byly takze pisma na kartach 105-125, 16-128, 139-141,142-147, j ednak brak jest informacji kiedy i w jaki sposob zostalo to stwierdzone oraz w jaki sposob zostaly utrwalone. Dodatkowo pismo z kart 126-128 w ogole nie wydaje sie byc wydrukiem zamieszczonym na stronie internetowej tresci, bowiem zawiera podpis przy nazwisku Z. Kekus, natomiast pisma na kartach 105-125 czy 142-147 stanowia kopie pism przeslanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Brak jest stanowczego potwierdzenia, iz pisma takie na podanych stronach internetowych rzeczywiscie zostaly udostepnione. Jedynym zas takim potwierdzeniem wydaje sie byc zamieszczenie w ich tresci, przez autora informacji, ze zostana one udostepnione w internecie.

Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl . Wprawdzie nie ulega watpliwosci, ze pisma te znajdujace sie w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, zwiazane sa bezposrednio z prowadzona w Sadzie Okregowym w Krakowie sprawa I CR 603/04 i czesciowo, trescia pokrywaja sie z pismami kierowanymi przez Z. Kekusia do tej sprawy oraz do organow panstwa i innych osob. Jednakze nie moze to jeszcze stanowic bezposredniego dowodu, nawet w przypadku sporzadzenia ich przez Z. Kekusia, iz pisma te na stronach internetowych zamieszczal oskarzony. Takim bezposrednim dowodem nie jest nawet, znajdujaca sie w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w czesci, w ktorej autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane. Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niz oskarzony osoba, badz dzialala ona wspolnie i w porozumieniu z oskarzonym. Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila. Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa. Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy. Wykonywanie tych wszystkich dzialan przez Sad, byloby znacznie utrudnione i wiazaloby sie z czynnosciami, ktore powinny zostac wykonane w trakcie postepowania przygotowawczego.

(…) Wszystkie wskazane braki postepowania uzasadniaja zwrot sprawy Prokuratorowi do postepowania przygotowawczego celem jego uzupelnienia, w kierunku wskazanym przez Sad w sentencji i w uzasadnieniu postepowania.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

Slusznosc stanowiska sedziego T. Kuczmy poswiadcza prezentacja przez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. zebranych przez nia dowodow – Zalacznik 2: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkowAnny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik 2

Prokurator R. Ridan zaskarzyla postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. podajac w Zazaleniu z dnia 12 grudnia 2006 r.:

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zazalenie prokurator Radoslawy Ridanz dnia 12 grudnia 2006 r. /data wplywu/ na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro,SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej przychylil sie do stanowiska prokurator R. Ridan i uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow, ktore wskazal sedzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., on sam zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 4:„Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta

3099 – Zalacznik 4

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 5: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 5

Numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

Zebrawszy dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator R. Ridan, tj. poswiadczajace, ze czyny te zostaly popelnione w Warszawie przez mieszkancow Warszawy, sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym … mnie przypisal wszystkie czyny, o ktore oskarzyla mnie prokurator R. Ridan.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. i wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie szesnastu czynow, tj. I, III – XVII. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk, tj. ze mi przypisal czyn – zniewazenie funkcjonariusza publicznego /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – ktory z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/, nie jest przestepstwem od dnia 19 pazdziernika 2006 r., lecz polega na korzystaniu przez jego „sprawcow” z okreslonego w art. 54.1 Konstytucji prawa do wolnosci slowa – Zalacznik 6 :

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r. – Zalacznik 6

Podkreslic nalezy, ze zanim Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok z dnia 15.09.2010 r., rok wczesniej, w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna w sprawie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal miedzy innymi – Zalacznik 7: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 7

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Adresat niniejszego pisma, Prokurator Generalny wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie pozostalych dwoch czynow wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – czyny II i XVIII – podajac miedzy innymi – Zalacznik 8: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…).

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…).

(…) Uzasadnienie (…) Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych .

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny , oderwanej od realiow sprawy.”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – Zalacznik 6 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe sygn. akt II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII, podajac – Zalacznik 9: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 9

W podsumowaniu wskazac nalezy, ze wady prawne wyroku sedziego T. Kuczmy, ktore spowodowaly jego uchylenie w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow, sa zarazem wadami prawnymi aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Nie sa to wszak jego wszystkie wady.

Prokurator Radoslawa Ridan razaco naruszyla takze prawo okreslone w:

 1. artykule 212 § 4 kk

 2. artykule 226 § 3 kk.

Ad. 1

Prokurator R. Ridan przypisala mi w akcie oskarzenia z dnia 13.06.2006 r. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 kk /czyn II aktu oskarzenia/ oraz w przypadku 16 czynow /czyny I, III-XVII/ zniewazenia /art.226 § 1 kk (czyny I, III-XVI), art. 226 § 3 kk (czyn XVII), w zbiegu ze znieslawieniem /art. 212 § 2 kk/.

Tymczasem przestepstwo z art. 212 § 2 kk jest scigane z oskarzenia prywatnego, artykul 212 § 4 k.k. stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi: Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykul 60 § 1 Kodeksu Postepowania karnego, stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .”

Interes spoleczny nie wymagal – i nie wymaga, bo przeciez znowu jestem scigany z tgo artykulu – scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie sedziow, RPO Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll. Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Wszyscy uznani przez prokurator R. Ridan funkcjonariusze publiczni oraz adw. W. Zoll sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodach prawniczych – prof. A. Zoll to m.in. sedzia, prezes sadu konstytucyjnego, tj. Trybunalu Konstytucyjnego, przewodniczacy przez dwie kadencje Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, przez wiele lat kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie – i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.

Prokurator R. Ridan wszczela postepowanie przeciwko mnie z art. 212 § 2 kk, nie wyjasniwszy w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., dlaczego wymagal tego interes spoleczny.

Wskazac nalezy, ze po tym, gdy prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia W. Baran zlozyl w czerwcu 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw z art. 212 § 2 kk na szkode kilkunastu sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, prokurator Piotr Gradzki wydal w dniu 23 czerwca 2004 r. postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia, w uzasadnieniu podajac:„Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ , sygn. akt 1 Ds. 102/04 POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia dochodzenia dnia 23 czerwca 2004r. Piotr Gradzki prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w Krakowie po rozpoznaniu materialow sygn. 1 Ds. 102/04, z dnia 09.06.2004r. /data wplywu do tut Prokuratury/, w sprawie pomowienia w okresie od 17 grudnia 2003r. do 17 kwietnia 2004r. w Krakowie poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow tresci pism kierowanych do sadow oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sedziow Sadu Okregowego w Krakowie oraz Prezesa i sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie o postepowanie sprzeczne z prawem i o wlasciwosci osobiste, ktore moga ponizyc je w opinii publicznej oraz narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanego przez pokrzywdzonych zawodu sedziego, tj. o przest. z art. 212 § 2 kk , na podstawie art. 325 e § 1 kpk postanowil: odmowic wszczecia dochodzenia w przytoczonej wyzej sprawie.

UZASADNIENIE W dniu 09.06.2004r. do Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Srodmiesciu Wschodzie, za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie, wplynelo doniesienie Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSA Wlodzimierza Barana dotyczace prawdopodobienstwa popelnienia przez Zbigniewa Kekusia przestepstwa prywatnoskargowego z art. 212 § 2 kk. Wsrod pokrzywdzonych znalezli sie sedziowie Jan Kremer, Maria Kus-Trybek, Anna Kowacz-Braun, Wlodzimierz Baran, Krzysztof Sobierajski, Hanna Blasiak z Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Agata Wasilewska-Kawalek, Ewa Handerek, L. Siodlarz-Kapera, Izabela Strozik, Jerzy Bess, Agnieszka Oklejak, Jadwiga Osuch, Danuta Klosinska, M. Rymar z Sadu Okregowego w Krakowie .

Analizujac calosc zgromadzonych materialow nalezy stwierdzic, iz brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek podstaw do objecia sciganiem z urzedu wskazanego wyzej wystepku prywatnoskargowego, bowiem wszystkie osoby pokrzywdzone sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodzie sedziego i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Zatem ewentualna decyzja o objeciu sciganiem z urzedu wskazanego wystepku nie lezy w interesie spolecznym. Wobec powyzszego zasadnym bylo odmowic wszczecia dochodzenia w niniejszej sprawie.

Prokurator Piotr Gradzki.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 102/04, postanowienie prokuratora Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r.

Po wydaniu postanowienia, jak wyzej, do przypisanych mi czynow z art. 212 § 2 kk dodano czyn z art. 226 § 1 kk i postanowieniem z dnia 1 lipca 2004r. /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/ prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk nakazala podjecie postepowania przeciwko mnie jako sprawcy czynow z art. „226 § 1 kk i 212 § 2 kk” . Z opisanymi wyzej skutkami, w postaci wyroku wznowieniowego Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.

Wskazac takze nalezy, ze natychmiast po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. i przekazaniu akt sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, owczesny prezes tego Sadu, sedzia Dariusz Rozanski zlozyl w Prokuraturze Rejonowej w Debicy doniesienie –Zalacznik 10: „Sad Rejonowy w Debicy Debica, dnia 10 listopada 2010 r. A-01227-37/10 Prokuratura Rejonowa w Debicy

W zalaczeniu przesylam kserokopie pism Zbigniewa Kekusia, publikacji internetowych w celu rozwazenia wszczecia z urzedu postepowania o czyny z art. 212 § 2 1 i 2 kk, 216 § 1 i 2 kk, 226 § 1 kk popelnione na szkode Sedziow orzekajacych w Sadzie Rejonowym w Debicy.

Prezes Sadu Rejonowego w Debicy SSR Dariusz Rozanski.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. A-01227-37, doniesienie z dnia 10 listopada 2010 r. prezesa Sadu

sedziego Dariusza Rozanskiego – Zalacznik 10

Co sie tyczy czynu z art. 212 § 2 kk, w dniu 9 grudnia 2010 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Debicy Bernard Bruch wydal postanowienie /sygn. akt 1 Ds. 1072/10/ o odmowie wszczecia dochodzenia, podajac w uzasadnieniu: Przestepstwa z art. 212 kk oraz art. 216 kk, sa przestepstwami sciganymi z oskarzenia prywatnego. Zgodnie z dyspozycyjnoscia art. 60 § 1 k.k. w takich sprawach prokurator moze objac sciganiem z urzedu czyn z oskarzenia prywatnego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .

(…) Biorac pod uwage powyzsze rozwazania oraz okolicznosci popelnienia czynu, uznac nalezy, iz brak jest w przedmiotowej sprawie interesu spolecznego w objeciu sciganiem z urzedu powyzszego przestepstwa. Wprawdzie czyny Zbigniewa Kekusia, poza chronionymi prawem dobrami osobistymi pokrzywdzonych, godzil bezposrednio takze w dobra ogolne co uzasadnialo by objeciem sciganiem z urzedu przedmiotowych czynow, jednak osoby pokrzywdzone nie sa osobami niedoleznymi, zagubionymi, ani nie umiejacymi zadbac o wlasne interesy, przytloczonymi obawami, ze nie podolaja trudom procesu. Obiektywnie sa to osoby z wyzszym wyksztalceniem prawniczym oraz wieloletnim doswiadczeniem zawodowym, ktore bez pomocy oskarzyciela publicznego potrafia dochodzic swoich praw skarga prywatna, co gwarantuje prawidlowy tok wszczetego przez nich procesu, z oskarzenia prywatnego. W tej sytuacji nalezalo odmowic wszczecia dochodzenie w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia wystepku prywatnoskargowego i brak interesu spolecznego w objeciu go sciganiem z urzedu.”
Dowod : Prokuratura Rejonowa w Debicy, sygn. akt 1 Ds. 1072/10, postanowienie prokuratora Bernarda Brucha z

dnia 9 grudnia 2010 roku o odmowie wszczecia sledztwa

Brak jest zatem – co potwierdzili prokurator Piotr Gradzki i prokurator Bernard Bruch – interesu spolecznego w sciganiu mnie z art. 212 § 2 kk. z oskarzenia publicznego. W sprawach rozpoznawanych przez prokuratorow P. Gradzkiego i B. Brucha pokrzywdzonymi takze byli sedziowie.

W sciganiu mnie przez prokurator R. Ridan z oskarzenia publicznego za znieslawienie osoby prywatnej, wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – czyn II aktu oskarzenia – ktora w dniu 21 maja 2003 r. zlozyla do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie, ze od … 37 lat wykonywala wtedy zawod adwokata:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol z rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4, oswiadczenie adw. W.Zoll

jeszcze bardziej niz w przypadku sedziow i RPO A. Zolla nie mozna sie dopatrzec interesu spolecznego.

Ad. 2

Czynem XVII aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi popelnienie przestepstwa z art. 226 § 3 kk, tj. zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla.

Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem w Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod redakcja prof. Andrzeja Zolla podano: „Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny .” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942.

Wskazac nalezy, ze potwierdzenie, iz zgodnie z jednym z pogladow w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym oraz ze poglad taki za sluszny uznaje byly RPO Andrzej Zoll poswiadcza nie tylko literatura przedmiotu, ale takze orzecznictwo sadowe. Oto orzeczenie w tej sprawie z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. czyn XVII, polegajacy na zniewazeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla nie wypelnia znamion przestepstwa okreslonego w art. 226 § 3 kk. Jak wyjasnil znajacy publikacje prof. Andrzeja Zolla lepiej od ich autora asesor M. Gorski, uznanie, ze Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem konstytucyjnym, lecz nie jest konstytucyjnym organ RP … „wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi zatem aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. 15 czynow z art. 226 § 1 kk, ktore nie sa przestepstwami od dnia 19.10.2006 r. oraz czyn z art. 226 § 3 kk, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod nie zmodyfikowala do dnia zlozenia niniejszego pisma aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, tj. nie wyeliminowala z nich czynow, za ktore sciga mnie obecnie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj i ktore nie sa przestepstwami.

Wiecej na temat scigania mnie od ponad szesciu lat za czyny z art. 226 § 1 kk, polegajace w przypadku zarzutow przedstawionych mi przez prokurator R. Ridan na poswiadczonym przez Trybunal Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11.10.2006 r. korzystaniu przez jego rzeczywistych „sprawcow” z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa, w moim pismie z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajacym miedzy innymi – Zalacznik 11:

I. Pouczenie, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z tytulu art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, w tym za posrednictwem Internetu.

(…) III. Wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan , przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 11

xxx

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod sciga mnie za czyny, z ktorych wiekszosc nie sa przestepstwami i co do ktorych autorka aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan nie zebrala zadnych dowodow poswiadczajacych, kto byl ich rzeczywistym sprawca, gdzie byly popelniane, a takze czasu trwania przypisanych mi przez nia czynow.

Rozpoznajacy od ponad szesciu lat – od dnia 4 listopada 2006 r. – sprawe przeciwko mnie Sad Rejonowy w Debicy, zebrawszy w 2007 r. dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca przypisanych mi czynow, wydal w dniu 18.12.2007 r. skazujacy mnie za nie wyrok, a po jego uchyleniu z powodu wad prawnych aktu oskarzenia, sciga mnie za nie od ponad dwoch lat, zaczynajac … umarzac przypisane mi czyny z powodu ich przedawnienia.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala z urzedu postanowienie w przedmiocie umorzenia czesci zarzutow z aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. z powodu przedawnienia. Jego wydanie poswiadczyla Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska e-mail’em skierowanym w dniu 17 czerwca 2013 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu „Nowy Ekran”, podajac: „Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktore prowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi naprzedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarz postepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nie ulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebne postepowanie sadowe. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

W odpowiedzi na kolejne pytanie red. Krystyny Gorzynskiej: „Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” prokurator B. Marcinkowska odpowiedziala: Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzje Sadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.
Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

Byloby zabawne, gdyby sie okazalo, ze scigajaca mnie od dwoch lat za czyny, ktore nie sa przestepstwami, sedzia B. Stoj wlasnie w ich zakresie umorzyla je z powodu … przedawnienia.

Sedzia Beata Stoj uznala za zasadne umorzenie czesci zarzutow przeciwko mnie i uczynila to z urzedu, a kierowana przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod uznala te decyzje sedzi B. Stoj jako – cytat: „sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.”

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 101 § 1 Kodeksu karnego stanowi:
  „Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat : 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki .”

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. osiemnascie wyzej wymienionych czynow, z tego:

 1. czyny: I, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.,

 2. czyny: II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XVIII, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Prokurator nie podala w akcie oskarzenia czasu trwania publikacji materialow, ktorych publikowanie mnie przypisala, co poswiadczyl sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie prokurator R. Ridan celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego – patrz: s. 4 oraz Zalacznik 3.

Na podstawie podanego przez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia czasu trwania publikacji przypisanych mi przez nia tresci oraz prawa okreslonego w zacytowanych wyzej art. 101 § 1 kpk i art. 102 kpk, karalnosc wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. ustanie najwczesniej w … maju 2015 r., a ostatecznie we wrzesniu 2012 r.

Takiej odpowiedzi udzielila mi zreszta – tj. ze karalnosc przypisanych mi czynow ustanie we wrzesniu 2015 r. – sedzia Beata Stoj, gdy w 2012 r. skierowalem wniosek do niej o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, kiedy ustanie karalnosc czynow, za ktore mnie sciga.

Ciekaw jestem wobec powyzszego tresci Postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., a przede wszystkim uzasadnienie, jakie dla niego sporzadzila.

Jesli zalozyc, ze tym razem sedzia Beata Stoj nie naruszyla prawa, zdumiewa zachowanie wyznaczonego mi przez nia na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 kpk –„W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.” – obroncy z urzedu adw. Roberta Bryka.

Skierowalem pismo do Dziekana Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, adw. Jana Kuklewicza, w sprawie wypelniania przez adw. R. Bryka obowiazkow mojego obroncy – Zalacznik 12:
Dowod : Okregowa Rada Adwokacka w Krakowie, pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Dziekana ORA, adw. Jana

Kuklewicza – Zalacznik 12

Szanowny Panie,

W uzasadnieniu do wydanego na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r., wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy podal – Zalacznik 9: „(…) Na wstepie podkreslic nalezy, ze Zbigniew Kekus nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych mu czynow i odmowil skladania wyjasnien. Przesluchani w sprawie pokrzywdzeni nie posiadali zadnych informacji, kto i w jakich okolicznosciach zamiescil na stronach internetowych zniewazajace ich pisma. W tej sytuacji bardzo waznego znaczenia nabieraja uzyskane od portali Interia PL i Wirtualna Polska informacje, z ktorych wynika, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja zamieszkalego w Warszawie ul. /nazwa ulicy – ZKE/ . Dysponujac takimi informacjami Sad Rejonowy slusznie dopuscil dowod z zeznan swiadka Krzysztofa Lapaja, ale mimo dwukrotnego wyslania mu wezwania na adres Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca /adres – ZKE/ nie stawil sie on na rozprawe. Nadeslal jednak pismo, opatrzone data 15 marca 2007 r., z ktorego wynikalo, ze stan zdrowia nie pozwala mu sie stawic przed Sadem Rejonowym w Debicy, przy czym zaznaczyl, iz Zbigniew Kekus nie posiadal dostepu do stron internetowych zkekus.w.interia.pl i www.zgosopo.webpark.pl – nie on je zakladal i nie on nimi administrowal. (…) Sad Rejonowy w Debicy odstapil od przesluchania swiadka Krzysztofa Lapaja, a swoja decyzje uzasadnil brakiem mozliwosci doreczenia mu wezwania, jak tez brakiem informacji o miejscu jego zamieszkania. (…) Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Rejonowy winien przedsiewziac wszelkie niezbedna starania, aby przesluchac w charakterze swiadka Krzysztofa Lapaja (wyslac mu wezwania na adres domowy), a nadto winien wziac pod uwage i prawidlowo ocenic pismo portalu Interia Pl.”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 9

Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj uczestniczyl w rozprawie przed Sadem Najwyzszym w dniu 26 stycznia 2012 r., a nastepnie, pismem z dnia 7 maja 2012 r. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy – Zalacznik 13:„Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca Zarzad Glowny /adres – ZKE/Warszawa, 2012.05.07 Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Sygn. akt II K 854/10 Dotyczy:

 1. Wniosek o nieangazowanie mnie w zaden sposob w sprawe sygn. II K 854/10 ze wzgledu na bardzo zly stan mojego zdrowia.

 2. Zawiadomienie, ze nie pamietam, kto byl sprawca czynow popelnianych 9, 8 i 7 lat temu, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , przypisanych Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06.

 3. Wniosek o niekierowanie zadnej korespondencji do mnie na adres ul. Danilowskiego 12/24 w Warszawie, gdzie nie mieszkam od kilkunastu lat.

Wysoki Sadzie,

W dniu 26 stycznia 2012 r. uczestniczylem w rozprawie kasacyjnej prowadzonej przez Sad Najwyzszy /sygnatura akt IV KK 272/11/ w sprawie kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na korzysc Pana dr Zbigniewa Kekusia od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygnatura akt II K 451/06/, ktorym Sad skazal Pana dr Z. Kekusia za kilkanascie czynow polegajacych na umieszczaniu materialow w Internecie wiele lat temu, tj. – jak przypomnial Sad Najwyzszy – w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uchylil wyzej wymieniony wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r., wznowil sprawe przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi i przekazal ja Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpatrzenia. W uzasadnieniu do wyroku Sad Najwyzszy podal, ze Sad Rejonowy w Debicy powinien przesluchac mnie w charakterze swiadka oraz ze powinien wyslac wezwanie dla mnie na adres /adres – ZKE/ w Warszawie. W zwiazku z powyzszym informuje, ze jestem bardzo ciezko chory – m.in. zaawansowana cukrzyca. W ostatnim czasie przeszedlem dwukrotnie operacje amputacji nogi. Byc moze z powodu choroby nie pamietam, kto umieszczal 9, 8 i 7 lat temu na portalu www.zgsopo.webpark.pl i na stronie internetowej www.zkekus.w.interia.pl materialy, za ktorych umieszczanie Sad Rejonowy w Debicy skazal kilka lat temu Pana dr Z. Kekusia. Gdyby pytal mnie o to prokurator prowadzacy przed laty postepowanie przygotowawcze w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi zakonczone wydaniem przeciwko niemu aktu oskarzenia, byc moze bym pamietal. Obecnie juz nie pamietam. Nie posiadam juz takze dokumentacji ZG SOPO z tak bardzo odleglego okresu.

Pragne przypomniec, ze o mojej chorobie informowalem Sad Rejonowy w Debicy pismami skierowanymi do Sadu i usprawiedliwiajacymi moje niestawiennictwo na kierowane do mnie wezwania w czasie prowadzenia w 2007 roku rozprawy glownej w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi. W zwiazku z tym dziwia mnie sprzeczne ze stanem faktycznym poswiadczonym dokumentami znajdujacymi sie w aktach sprawy przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi ustalenia Sadu Najwyzszego, ze Sad Rejonowy w Debicy nie przesluchal mnie w 2007 roku dlatego, ze zle adresowal kierowane do mnie przesylki listowe.

Adres byl wlasciwy. Dowodem na to udzielenie przeze mnie odpowiedzi na wezwania dla mnie, w tym – majacych uzasadnienie w chorobie – usprawiedliwien mojego niestawiennictwa. Obecnie stan mojego zdrowia znacznie sie pogorszyl. W zwiazku z powyzszym prosze, by Sad uszanowal moj wniosek i nie wzywal mnie w sprawie przeciwko Panu dr Z. Kekusiowi po jej wznowieniu. Tym bardziej, ze jak wspomnialem, nie pamietam kto umieszczal materialy na www.zgsopo.webpark.pl i na stronie www.zkekus.w.interia.pl 7, 8 i 9 lat temu. W sprawie przeciwko Panu dr Zbigniewowi Kekusiowi wznowionej po kilku latach od wydania skazujacego go wyroku nie mam zupelnie nic do powiedzenia, a nalozony na mnie ewentualnie przez Sad obowiazek stawiennictwa w Sadzie moze byc wylacznie ze szkoda dla mojego zdrowia. Prosze mi zatem tego oszczedzic. Ewentualna korespondencje do mnie prosze kierowac na adres P. dr Kekus Zbigniewa /adres – ZKE/ Z powazaniem, Lapaj Krzysztof Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia

Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 7 maja 2012 r. – Zalacznik 13

Zacytowane wyzej pismo K. Lapaja z dnia 7 maja 2012 r. zostalo doreczone Sadowi Rejonowemu w Debicy w dniu 8 maja 2012 r. – Zalacznik 14:
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Potwierdzenie Odbioru w dniu 8 maja 2012 r. przesylki

listowej poleconej numer (00)659007734199510011 – Zalacznik 14

Trzeba zrozumiec Pana Krzysztofa Lapaja. On moze rzeczywiscie nie pamietac juz, kto korzystal w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. z nalezacych do Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca komputerow zlokalizowanych w miejscu dostepnym dla wielu osob /swietlica w budynku przy ul. Na Uboczu 3 w Warszawie/ i kto korzystajac z nich umieszczal przed … 10, 9 i 8 laty na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl materialy, ktorych umieszczanie mnie przypisala prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

W tym miejscu przypomniec nalezy zacytowane przeze mnie na stronie 4 niniejszego pisma postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy, w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie prokurator R. Ridan celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, polegajacych miedzy innymi na tym, ze – Zalacznik 3: Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i j akie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila .”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

Sedzia T. Kuczma wskazal prokurator R. Ridan w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., jakie czynnosci powinna wykonac celem dopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – patrz: s. 4 niniejszego pisma oraz Zalacznik 3.

Dzisiaj, 10, 9 i 8 lat, jakie uplynely od czasu, gdy ktos popelnial przypisane mi przez prokurator R. Ridan czyny, nikt nie ustali ich rzeczywistych sprawcow. Nie ma zreszta takiej potrzeby. Poniewaz prokurator R. Ridan tylko mnie wskazala jako sprawce czynow I – XVIII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., ich karalnosc wobec ich rzeczywistych sprawcow ustala z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 1 kk przed … trzema laty, z dniem 30 wrzesnia 2010 r.

Wskazac nalezy, ze gdy podczas spotkan z Poslem „Prawo i Sprawiedliwosc” Panem Andrzejem Duda przedstawilem mu dokumenty towarzyszace prowadzonej przeciwko mnie od ponad 7 lat sprawie karnej, Pan Posel zdecydowal o skierowaniu do Prokuratora Generalnego pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. wniosku o rozwaznie zasadnosci wycofania aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – patrz: s. 3 oraz Zalacznik 1.

Podkreslic nalezy, ze Pan Posel Andrzej Duda jest z wyksztalcenia prawnikiem oraz byl Wiceministrem Sprawiedliwosci.

Ja niniejszym skladam taki sam wniosek.

W obawie przed ewentualna eskalacja szykan wobec mnie ze strony sedzi Beaty Stoj, po odpowiedzi na wniosek Pana Posla Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10.06.2013 r. oraz na moj wniosek z niniejszego pisma o wycofanie przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie, bede od dnia 27 czerwca 2013 r. oczekiwal przed Prokuratura Generalna w Warszawie, ul. Barska 28-30.

Wprawdzie sedzia Beata Stoj uwaza, ze ma uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci – jakkolwiek odmawia mi wyjasnienia, na czym polegaja – i na ich podstawie wyznaczyla mi z naruszeniem prawa okreslonego w art. 81 § 1 kpk obronce z urzedu, doskonale z nia wspolpracujacego adw. Roberta Bryka /patrz: Zalacznik 12/, ale sama nie dosc, ze zachowuje sie w sposob wielce osobliwy, to narusza prawo.

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie, a potem Sad Najwyzszy uchylily wyrok sedziego T. Kuczmy z powodu razacego naruszenia przez niego prawa materialnego i prawa procesowego, sedzia B. Stoj wydala dwukrotnie, w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. W obydwoch postawila przed bieglymi zadania, jak w tym z dnia 29 czerwca 2012 r.: „(…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

Sedzia B. Stoj chciala, by wybrane przez nia biegle wydaly na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w polowie 2012 r. opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie … styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r.

A przeciez stan mojego zdrowia psychicznego , tak w okresie styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r., jak i obecnie, nie ma najmniejszego wplywu na to, ze mnie prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. o popelnienie czynow, co do ktorych ona sama, ani Sad Rejonowy w Debicy nie zebrali – do dnia zlozenia niniejszego pisma – zadnych dowodow, poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca i z ktorych wiekszosc nie sa przestepstwami.

Po tym, jak mnie kierowala na badania psychiatryczne, w sposob nie mogacy budzic najmniejszych watpliwosci, bo w osobiscie przez nia sama sporzadzonym Postanowieniu z dnia 12 grudnia 2012 r. sedzia B. Stoj poswiadczyla , ze w aktach rozpatrywanej przez nia od lutego 2011 r. sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Poniewaz Wirtualna Polska S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 6.08.2007 r./Zalacznik 4/, ze wlascicielem portalu www.zgsopo.webpark.pl jest mieszkajacy w Warszawie Krzysztof Lapaj /Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca/, a Interia.PL S.A., podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 5/ numery IP komputerow, z ktorych umieszczano materialy na stronie www.zkekus.w.interia.pl i wedlug mojej wiedzy miejscem lokalizacji tych komputerow byla w okresie popelniania przypisanych mi czynow Warszawa, pismem z dnia 29 listopada 2012 r. skierowanym do sedzi B. Stoj zlozylem wniosek o przekazanie sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ do rozpoznania sadowi wlasciwemu miejscowo. W nastepstwie zlozonego przeze mnie wniosku sedzia B. Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie o tresci – Zalacznik 15: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A.

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu

Beaty Stoj – Zalacznik 15

Po doreczeniu mi Postanowienia z dnia 11.12.2012 r., pismem z dnia 7 stycznia 2013 r. do Sadu Rejonowego w Debicy zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi B. Stoj. W uzasadnieniu podalem, ze sciga mnie od ponad dwoch lat z naruszeniem prawa okreslonego w art. 45.1 Konstytucji oraz w art. 5 § 2 kk, za popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, czyny, co do ktorych w osobiscie przez nia sporzadzonym Postanowieniu z dnia 12.12.2012 r. poswiadczyla, ze Prokuratura i Sad nie zebraly – od dnia 2 listopada 2005 r. – dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca, co budzi moje uzasadnione watpliwosci co do jej bezstronnosci – artykul 41 § 1 kpk: „ Sedzia ulega wylaczeniu, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w danej sprawie.”

Sedzia Beata Stoj zlozyla moj wniosek do akt sprawy … bez rozpoznania.

Poniewaz Sad Rejonowy w Debicy nie doreczyl mi postanowienia w sprawie mojego wniosku z pisma z dnia 7.01.2013 r. o wylaczenie sedzi B. Stoj, zamiast tego informujac mnie Zawiadomieniem z dnia 25.03.2013 r. o wyznaczonym przez sedzie B. Stoj na dzien 18 kwietnia 2013 r. posiedzeniu „ w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania”, pismem z dnia 14 kwietnia 2013 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina zlozylem wniosek o przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w w.w. sprawie. W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 28 maja 2013 r. Dyrektora Departamentu Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci Waldemara Szmidta, o tresci –Zalacznik 16:„Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci /adres – ZKE/ sygn. akt DSO-IV-051-218/13/4 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Podniesiony w pismie zarzut dotyczacy nierozpoznania wniosku z dnia 7 stycznia 2013r. o wylaczenie sedziego od rozpoznania sprawy toczacej sie przed Sadem Rejonowym w Debicy pod sygn. II K 854/10 i podejmowania przez sedziego objetego wnioskiem czynnosci procesowych, nie uzasadnia skorzystania przez Ministra Sprawiedliwosci z uprawnienia do wystapienia do rzecznika dyscyplinarnego z zadaniem podjecia czynnosci dyscyplinarnych. Nie stwierdzono bowiem popelnienia przez sedziego przewinienia sluzbowego z art. 107 § 1 u.s.p., w szczegolnosci obrazy wymienionego przez Pana art. 42 § 3 k.p.k. Wniosek z dnia 7 stycznia 2013 r. o wylaczenie sedziego zostal zlozony do akt sprawy bez rozpoznania , o czym byl Pan zawiadomiony przez Przewodniczacego II Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego w Debicy pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania byla zgodna z art. 41 § 2 k.p.k., w mysl ktorego wniosek o wylaczenie sedziego, zgloszony po rozpoczeciu przewodu sadowego, pozostawia sie bez rozpoznania, chyba ze przyczyna wylaczenia powstala lub stala sie stronie wiadoma dopiero po rozpoczeciu przewodu .”

Dowod : Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci, sygn.

akt DSO-IV-051-218/13/4, pismo Dyrektora Departamentu Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci Waldemara Szmidta z dnia 28.05.2013 r. – Zalacznik 16

A przeciez przyczyna wniosku z dnia 7.01.2013 r. o wylaczenie byla tresc Postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 11.12.2012 r.

Niespelna miesiac po wydaniu w.w. Postanowienia z dnia 11.12.2012 r., sedzia B. Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia mnie do Szpitala im. dr Jozefa Babinskiego w Krakowie. Na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa, w sprawie interweniowala u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka Poslanka Anna Grodzka, otrzymujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wyjasnienie o tresci – Zalacznik 17:„Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.

(…) . Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku

Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka – Zalacznik 17

Nie bylo mnie w dniu 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki.

Potem, pismem z dnia 25 marca 2013 r. zawiadomila mnie sedzia B. Stoj: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Rozchorowala sie w dniu 18.04.2013 r., a pismem z dnia 20 maja 2013 r. Zawiadomila mnie: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Jeszcze w dniu 20 maja 2013 r. myslac o aresztowaniu mnie, juz niespelna dwa tygodnie pozniej sedzia Beata Stoj radykalnie zmienila „linie” rozpatrywania sprawy i pismem z dnia 31 maja 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 18:

ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 18

Na stronie 10 przedstawilem tresc korespondencji e-mail’owej pomiedzy red. Krystyna Gorzynska z portalu „Nowy Ekran” i rzecznikiem Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowska, w ktorej ta podala miedzy innymi, ze „Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow.”

Wedlug mej wiedzy nie zachodza okreslone w art. 101 § 1 kk i w art. 102 kk przeslanki do umorzenia ktoregokolwiek z przypisanych mi czynow z powodu przedawnienia. Sedzia B. Stoj przeczy zreszta samej sobie, bo mnie w 2012 r. informowala, ze czyny przypisane mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. ulegna przedawnieniu we wrzesniu 2015 r. Jestem tego samego zdania.

Uwazam takze, ze sedzia Beata Stoj odkad jej powierzono rozpatrywanie sprawy przeciwko mnie realizuje strategie, ktora ma doprowadzic do pozbawienia mnie szansy na dochodzenie wyplacenia mi odszkodowania za poniesione przeze mnie straty materialne i zadoscuczynienia za wyrzadzone mi krzywdy, oskarzeniem mnie, skazaniem i ponownym sciganiem za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby.

Z tej przyczyny, pierwszym postanowieniem, ktore wydala po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. bylo to z dnia 15.03.2011 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

A przeciez kilka miesiecy pozniej, w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniosl skutecznie kasacje od skazujacego mnie wyroku – patrz: s. 7 niniejszego pisma – co dowodzi, ze gdyby sedzia B. Stoj rzetelnie zapoznala sie z aktami sprawy przeciwko mnie lub gdyby sprawiedliwa byla sedzia, to podczas rozprawy w dniu 15.03.2011 r. wydala by wyrok uniewinniajacy mnie od wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia.

Po wydaniu przez Sad Najwyzszy wyroku z dnia 26.01.2012 r. sedzia B. Stoj uznala, ze posiada uzasadnione – jakkolwiek ukrywane przede mna co do ich przyczyn – watpliwosci co do mojej poczytalnosci, wydala z tego powodu w dniu 16.04.2012 r. z naruszeniem prawa okreslonego w art. 81 § 1 kpk Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, adw. Roberta Bryka /patrz: Zalacznik 12/, a nastepnie, w dniu 29.06.2012 r. drugie postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Jesli nie bede sie stawial na badania, sedzia B. Stoj „dociagnie” sprawe przeciwko mnie do przedawnienia sie przypisanych mi zarzutow.

Jesli sie stawie, biegle – jesli beda takimi samymi „profesjonalistkami”, jak sedzia B. Stoj i jak wyznaczony mi przez nia obronca z urzedu adw. Robert Bryk /patrz: Zalacznik 12/, wydadza na podstawie wynikow moich badan przeprowadzonych w 2013 r. opinie, ze ja bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., ze jestem niepoczytalny obecnie i … juz zawsze bede skazany na przymus korzystania z „obroncow”, z urzedu, wspolpracujacych doskonale z sedziami, jak duet: „sedzia” Beata Stoj i „obronca” Robert Bryk.

Wskazac nalezy, ze z posadzaniem mnie przez sedzie B. Stoj o niepoczytalnosc wiaze sie groteskowa historia. I wcale nie o to – a przynajmniej nie tylko o to – chodzi, ze mnie poczytalna sedzia B. Stoj sciga od ponad dwoch lat za czyny wedlug aktu oskarzenia popelnione przeze mnie,w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, podajac w osobiscie sporzadzonym przez nia postanowieniu z dnia 11.12.2012r . – Zalacznik 14: Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,”

Ta pani smie oceniac poczytalnosc innych ludzi …

Posiadam dostarczony mi przez Prokuratora Generalnego i Sad Najwyzszy inny jeszcze dowod ilustrujacy poziom rozwoju intelektualnego kierujacej mnie w 2013 r. na badania psychiatryczne celem ustalenia stanu mojego zdrowia psychicznego w okresie styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. sedzi Beaty Stoj.

Otoz Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie – a z tym zarzutem zgodzil sie Sad Najwyzszy – ze ten dokonal oceny zebranych przez siebie dowodow w sprawie przeciwko mnie wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. To bardzo powazny – szczegolnie wobec sedziego, ktory codziennie decyduje o losach zdanych na poziomi jego rozwoju intelektualnego ludzi, ale Prokurator Generalny dowiodl slusznosci jego stanowiska. Podal – Zalacznik 8:Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, wskutek ustalenia, ze czyny opisane w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej zaskarzonego wyroku, polegajace na zamieszczaniu na stronie internetowej pod domena zkekus.w.interia.pl, pism zniewazajacych pokrzywdzona Wieslawe Zoll i rozpowszechnianiu okolicznosci z rozprawy rozwodowej toczacej sie z wylaczeniem jawnosci, mialy miejsce w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. w Krakowie, podczas gdy z zebranego materialu dowodowego wynika, ze strona ta zostala utworzona dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy, Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. (…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

Sedziego T. Kuczmy nie mial kto pouczyc, sam pracowal nad dostarczonymi mu dowodami.Ale sedzi Beacie Stoj znana jest przeciez tresc kasacji Prokuratora Generalnego .A jednak uporczywie sciga mnie – w tym nawet nakazujac Policji doprowadzenie mnie na badania psychiatryczne – za popelnienie w okresieod stycznia 2003 r. 18 czynow za posrednictwem stronywww.zkekus.w.interia.pl, zalozonej w dniu 26 pazdziernika 2004 r. Tak „rozumuje” sedzia Beata Stoj, prezes Sadu Rejonowego w Debicy.

Mam nadzieje, ze zgodzi sie ze mna Prokurator Generalny – oraz ze zgodza sie ze mna Adresaci kopii niniejszego pisma – ze wobec podanych wyzej faktow, majacych potwierdzenie w dokumentach, w tym sporzadzonych osobiscie przez sedzie Beate Stoj moge czuc sie przez nia zagrozony.

W styczniu 2013 r. myslala o umieszczeniu mnie w szpitalu psychiatrycznym, potem, w okresie od 25 marca 2013 r. do 20 maja 2013 r., w areszcie. Nastepnie radykalnie zmienila zamiar i w dniu 31 maja 2013 r. postanowila, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. umorzy czesc zarzutow przeciwko mnie z powodu ich przedawnienia.

Ja uwazam – m.in. w oparciu o informacje, ktora mi przekazala sama sedzia B. Stoj – ze wszystkie zarzuty przeciwko mnie z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan ulegna przedawnieniu dopiero w 2015 roku, a wydanie przez sedzie B. Stoj w dniu 14.06.2013 r. Postanowienia w przedmiocie umorzenia czesci zarzutow z powodu ich rzekomego przedawnienia jest … ucieczka w panice sedzi B. Stoj i Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod przed konsekwencjami scigania mnie od lat za czyny, ktore nie dosc, ze popelnily inne niz ja osoby, to wiekszosc z nich nie sa przestepstwami, a jeden nigdy takowym nie byl.

Jest zatem wielce prawdopodobne, ze po umorzeniu czesci zarzutow przeciwko mnie sedzia B. Stoj podejmie dzialania majace na celu niedopuszczenie do zaskarzenia przeze mnie jej Postanowienia z dnia 14.06.2013 r. i w tym celu spowoduje umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie.

Z wyznaczonym mi przez nia „moim” obronca z urzedu, adw. Robertem Brykiem, na tyle doskonale wspolpracuja, ze ten – zezwalajac od dnia 16.04.2012 r. na sciganie mnie za czyny, ktore nie sa przestepstwami – w dalszym ciagu nie bedzie jej przeszkadzal w realizacji jej wobec mnie celow.

W zwiazku z powyzszym na odpowiedz Prokuratora Generalnego na Pana Posla Andrzeja Dudy i moj wnioski o wycofanie aktu oskarzenia przeciwko mnie, bede oczekiwal – jak w 2011 roku na kasacje – przed Prokuratura Generalna w Warszawie. Uprzejmie prosze, by Adresat niniejszego pisma mozliwie jak najszybciej rozpoznal nasze wnioski.

W uzasadnieniu przypomne, ze jedna z podwladnych Prokuratora Generalnego, Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator przez ponad rok pozbawiala mnie moznosci skorzystania z prawa okreslonego w art. 521 Kpk: Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

W odpowiedzi na wnioski, ktore kierowalem do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. informowala mnie zatrudniona w Prokuraturze Generalnej Danuta Bator:

 1. Warszawa, dnia 12.05.2010r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego R V 861 – 1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres – KLA/ Odpowiadajac na pismo z dnia 31 marca 2010r. uprzejmie informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska zajetego w skierowanej do Pana korespondencji z dnia 12 lutego 2009r. i 24 marca 2010r. w przedmiocie odmowy wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy zapadlego w sprawie sygn. II K 451/06. Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc. p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokurator Prokuratury Generalnej Danuta Bator”

Dowod: Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator – Zalacznik 19

 1. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/ Warszawa, dnia 21.09.2010r. PR V 861-1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 2 i 18 sierpnia 2010r. informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska odmawiajacego wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. sygn. II K 451/06, o czym informowano Pana, ostatnio pismem z dnia 12 maja 2010r. sygn. PR V 861-1995/08. Stanowisko takie przekazano rowniez podejmujacemu w Pana sprawie interwencje Panu Krzysztofowi Lapajowi ze Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca oraz przekazujacemu Pana korespondencje oraz interpelacje poselska Marszalkowi Sejmu RP.
  Podnoszone przez Pana okolicznosci, sprowadzajace sie do wskazywania po raz kolejny argumentow, do ktorych ustosunkowano sie w udzielonych Panu odpowiedzi, poprzedzonej szczegolowa analiza akt sprawy w owczesnym Biurze Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej, nie daja bowiem podstaw do zmiany stanowiska dotyczacego braku przeslanek do skierowania kasacji, nie sa to bowiem podstawy okreslone w art. 523 § 1 k.p.k.

Dowod : Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r. prokurator Prokuratury Generalnej p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator – Zalacznik 20

 1. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji Warszawa, dnia 2 .12.2010 r., sygn. akt PR V 861-1995/08 Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej a takze nawiazujac do Pana ustnego wniosku zlozonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego /Antonina Suwala – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy. Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.
  Dowod : Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. PR V 861-

1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej, prokuratora Danuty Bator do Z. Kekusia z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 21

W zwiazku z powyzszym – tj. z powodu watpliwych kwalifikacji zawodowych lub moralnych Pani Danuty Bator znajdujacej zatrudnienie w Prokuraturze Generalnej – w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed Prokuratura Generalna w Warszawie. Informowal o nim Tygodnik „Tylko Polska”, zamieszczajac w wydaniu z dnia 16 czerwca 2011 r. fotoreportaz pt. „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie”Zalacznik 22:

Dowod : „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie”; „Tylko Polska”, 16.06-22.06.2011 r. s. 1 i 14 – Zalacznik 22

W nastepstwie prowadzonego przeze mnie protestu Prokurator Generalny polecil przeprowadzenie kolejnego postepowania wyjasniajacego w sprawie wyroku z dnia 18.12.2007 r. sedziego T. Kuczmy, a nastepnie, w dniu 23.08.2011 r. wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje w zakresie czynow II i XVIII wyroku a ten uznal ja za zasadna – patrz: s. 7, 8.

Szanowny Panie,

Prokurator Generalny podal w kasacji sprzed dwoch lat „(…)W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawc a, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Wskazac nalezy, ze od dnia 23 sierpnia 2011 r. gdy Prokurator Generalny skutecznie wniosl kasacje od wyroku z dnia 18.12.2007 r., ktory sedzia T. Kuczma wydal na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., do dnia zlozenia niniejszego pisma wystapila bardzo wazna okolicznosc uzasadniajaca wniosek Pana Posla Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10.06.2013 r. /Zalacznik 1/ o wycofanie przez Prokuratora Generalnego aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan oraz moj w tej samej sprawie wniosek z niniejszego pisma. Otoz po ponad dwoch latach rozpoznawania sprawy przeciwko mnie po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy, sedzia referent w sprawie sygn. II K 854/10, wydaje sie najzdolniejsza sedzia Sadu w Debicy, bo przez Ministra Sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina powolana na prezesa Sadu, sedzia Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2012 r.: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.”

Po ponad siedmiu latach – postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow sporzadzono w dniu 2 listopada 2005 r. – scigania mnie za czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. brak jest nie tylko dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca tych czynow, ale takze gdzie byly popelniane oraz jaki byl czas ich trwania, tj. czas trwania publikacji materialow na portalu www.zgsopo.webpark.pl i stronie www.zkekus.w.interia.pl .

Z cala pewnoscia wiadomo natomiast, ze czyny I, III-XVI przypisane mi z artykulu 226 § 1 kk nie sa przestepstwami od dnia 19 pazdziernika 2006 r., a czyn XVII przypisany mi z art. 226 § 3 kk nigdy nie byl i nie jest przestepstwem, bo sam prof. A. Zoll nie tylko wyjasnia w Komentarzu do kodeksu karnego wydanym pod jego redakcja, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, ale prezentuje uzasadnienie dla tego stanowiska.

Co sie tyczy czynu XVII aktu oskarzenia, uprzejmie prosze, by w dokumencie, ktorym Prokuratura wycofa akt oskarzenia przeciwko mnie, podano szczegolowe uzasadnienie, dlaczego prof. A. Zoll, ktory zlozyl obciazajace mnie zeznania w postepowaniu przygotowawczym – gdyby odmowil zlozenia zeznan, prokurator R. Ridan musialaby z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 kpk umorzyc dochodzenie – uczynil mnie przestepca za czyn, ktory nigdy przestepstwem nie byl.

Prof. Andrzej Zoll skarzy sie na mnie mediom, ze ja mu od lat zatruwam zycie:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat :

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia publicznego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll ,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac .”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

Prof. Andrzej Zoll jest az groteskowy w jego okrucienstwie.

Nigdy nie byl przestepca, nie wie, jak to jest nim byc … .

xxx

Artykul 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

Artykul 5 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

Artykul 2 § 1ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:„Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby:1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci. (…) 4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.”

Jesli przez ponad siedem lat Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy nie zebraly dowodow poswiadczajacych, ze ja bylem sprawca czynow – w wiekszosci nie bedacych przestepstwami – popelnionych w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. i gdzie byly popelniane, to … juz nikt nigdy ich nie zbierze.

Co sie tyczy ulubionej taktyki sedzi Beaty Stoj, tj. kierowania mnie na badania psychiatryczne, raz jeszcze zwroce uwage, ze stan mojego zdrowia psychicznego , tak w okresie styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r., jak i obecnie, nie ma najmniejszego wplywu na to, ze mnie prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. o popelnienie czynow, co do ktorych ona sama, ani Sad Rejonowy w Debicy nie zebrali – do dnia zlozenia niniejszego pisma – zadnych dowodow, poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca i z ktorych wiekszosc nie sa przestepstwami.

Co poswiadczyli miedzy innymi: Prokurator Generalny, Sad Najwyzszy, Sad Okregowy w Rzeszowie, a nawet sama sedzia Beata Stoj.

W zwiazku z powyzszym, w tym w zwiazku z podaniem przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/” wnosze, jak na wstepie.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta 3099

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 6. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 7. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 8. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 9. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. A-01227-37, doniesienie z dnia 10 listopada 2010 r. prezesa Sadu sedziego Dariusza Rozanskiego

 11. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 12. Okregowa Rada Adwokacka w Krakowie, pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Dziekana ORA, adw. Jana Kuklewicza

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 7 maja 2012 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Potwierdzenie Odbioru w dniu 8 maja 2012 r. przesylki listowej poleconej numer (00)659007734199510011

 15. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 16. Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci, sygn. akt DSO-IV-051-218/13/4, pismo Dyrektora Departamentu Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci Waldemara Szmidta z dnia 28.05.2013 r.

 17. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka

 18. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r.

 19. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego prokuratora Prokuratury Generalnej Danuty Bator

 20. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r. prokurator Prokuratury Generalnej p.o. Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuty Bator

 21. Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji, sygn. PR V 861-1995/08, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej, prokuratora Danuty Bator do Z. Kekusia z dnia 2 grudnia 2010 r.

 22. Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie”; „Tylko Polska”, 16.06-22.06.2011 r. s. 1 i 14

Le va-et-vient du levitra 10mg sexe masculin devrait suffir, n’est-ce pas, a acceder a vente viagra net l’orgasme ?
Il se traduit par l’activation ou l’inactivation de zones qui acheter cialis fr sont globalement propecia prix pharmacie les memes quels que soient le sexe ou l’orientation sexuelle des personnes concernees »
Le bien-etre interieur que l’equilibre acheter levitra ligne belgique confere, autorise la comprehension de l’autre qui s’exprime dans la tolerance vente levitra prix et la compassion.

La bouche, organe acheter vrai cialis en ligne noble par cialis original achat excellence (car siege de la parole), ne pouvait pas servir a d’aussi ‘basses ?uvres’.
Supplements organiques qui traitent de l’ejaculation precoce assurent une erection plus longtemps, plus forte et plus dure. Le dossier p harmaceutique (DP) constitue un de ces dispositifs ( 13 ). Il en sera de meme pour la gestion des contrats de licence. Si votre performance sexuelle est un echec, plus de maladies graves comme le cancer ne sont pas tres loin. Notons toutefois, que pour son etude, le Dr Isaxon a utilise des bougies de stearine pure, une graisse naturelle et non des bougies en cire de paraffine. A trop vouloir l’atteindre, c’est probablement l’inverse qui se produira. Les medicaments utilises pour traiter le viagra 50mg prix viagra 25 mg dysfonctionnement erectile chez les hommes, le Cialis et Viagra sont approuves par l’organe de certification des aliments et des medicaments des USA. Depuis avril, un groupe de travail constitue par le ministere de la Sante reflechit a la mise en prix cialis officine levitra pour femme achat place de «cyberpharmacies», qui seraient adossees a des officines reelles et hebergees par un portail tenu par l’Ordre des pharmaciens.
Un homme qui a de tres bonnes erections la acheter cialis livraison 24h nuit ou le matin au reveil mais qui cialis pour homme n’a pas d’erection lors d’un rapport sexuel souffre egalement d’une impuissance psychologique.
Parce que chaque position cialis original achat implique un nouveau scenario, un nouvel angle de vue, un cialis achat securise ressenti different.
Per alcune donne queste compresse inibiscono la produzione del testosterone, l’ormone prezzo cialis levitra responsabile del desiderio sessuale e levitra 10 mg costo quindi questo desiderio si diminuisce bruscamente.
Ma da altra parte esiste punto di vista contrario, basato comprare cialis a palermo su risultati delle ricerche del scieziato Cristoforo dove e come acquistare il viagra Hart.
Questo e vero comprare viagra online in sport garantiscono ulteriori 2 viagra pfizer vendita decenni di sesso spensierato.
E possibile rivivere e sperimentare orgasmi piacevoli che non cialis super active generico erano cialis senza ricetta milano possibili prima.
Viene somministrato circa 5-10 minuti prima del rapporto sessuale, in viagra generico dove acquistare una quantita che deve essere precedentemente determinata in un ambulatorio medico e la durata dell’erezione non puo superare le 4 ore (una dose comprare cialis generico eccessiva puo determinare una durata molto prolungata dell’erezione, con conseguenti danni vascolari, noti come priapismo).
Composizione, cialis dove comprare online struttura comprare cialis a palermo e imballaggio La composizione del Cialis dipende dal suo dosaggio.
Il maggior componente dello Diazepam puo creare effetti avversi come amnesia anterograda, sedazione ed effetti paradossali come depressione, convulsioni, ansia, rabbia levitra senza ricetta acquistare levitra e irritabilita.
A beneficio cialis soft tabs precio cialis 10 mg farmacia di foche, gechi, cavallucci priligy online marini, pesci ago, cetrioli di mare, ippopotami e cervi.
Nella levitra online vendita viagra in farmacia composizione, la quantita, e gli effetti per il come comprare cialis line corpo, i farmaci generici e di marca sono identici.
Les acheter cialis en ligne quebec effets secondaires possibles – comme pour tout medicament, il est probable vente cialis generique france que certains des effets secondaires qui ne cialis en ligne pas cher pateint apres utilisation.
Il vostro cialis costo pene non rimarra un inutile orpello flaccido posizionato fra le cosce, ma ritornera ad essere un cialis costo 5 mg prodigio della meccanica come comprare cialis line umana grazie all’eliminazione delle condizioni patologiche scatenanti l’impotenza.
Le stress, la fatigue, les soucis vente cialis en ligne cialis 10mg prix professionnels sont prix propecia en france aussi tres influents.
Gli effetti collaterali riscontrati sono cefalee viagra in farmacia prezzo (14.5% dei pazienti), mal farmacie online priligy di testa, dolori addominali (12.3%); piu raramente vertigini (2.3%), vampate acquistare cialis generico farmacia di calore, dolori muscolari (4-5%).
Meme les cialis france acheter hommes qui, jusqu’a vrai viagra pas cher present, hesitaient a discuter du probleme de l’impuissance avec leur medecin ont achat cialis en ligne france commence a parler du viagra grace aux bons resultats obtenus.
Era anzi levitra 20 mg costo sempre possibile fare un viagra prezzo farmacia italia «buon uso della follia», come scrive giulio guidorizzi in viagra generico vendita on line un bel libro sull’argomento (ai confini dell’anima), pubblicato dall’editore cortina.
Pour generique cialis eviter les effets secondaires desagreables, le medicament peut etre pris d`une fois par jour jusqu`a trois prix viagra 25 mg achat cialis ligne suisse fois par semaine.
Ci sono anche casi in cui l’impotenza viagra generico e causata da un acquistare viagra generico on line problema propecia online di salute piu gravi come il diabete o anche un infortunio inosservato.
Dans la plupart des cas, generique priligy acheter du viagra en pharmacie l’impuissance propecia acheter sans ordonnance se developpe au sein d’une structure nevrotique :
Il fallo deve acquistare cialis generico in farmacia essere grande e grosso, perche cio e indice di virilita prezzo del cialis da 10 mg viagra in farmacia senza ricetta medica e di potenza.
Il comprend la perte de desir sexuel ou le cialis prix desir cialis sans ordonnance sexuel par libidoverlust.
On essaye d’en discuter calmement, sans se prendre la tete… le tadalafil pas cher cialis sans ordonance truc en plus :
Altre quando costa levitra lamentele sono arrivate da vendita levitra italia chi necessita di un effetto piu deciso, tipico invece del viagra e del levitra.
Per le donne, invece, i problemi levitra generico 20 mg piu diffusi sono levitra 20 mg quanto costa l’anorgasmia, disturbo del desiderio e vaginismo.