2013.06.27 Zażalenie Zbigniewa Kękusia na postanowienie sędzi Sądu Rejonowego w Dębicy Beaty Stój w przedmiocie umorzenia zarzutów z powodu przedawnienia

Krakow, dnia 27 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Sad Okregowy w Rzeszowie

za posrednictwem:

Sad Rejonowy w Debicy

Wydzial II Karny

ul. Sloneczna 3

39-200 Debica

Sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 2. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 3. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 9. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 13. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 14. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 25. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 26. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 27. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 28. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 29. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 36. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 39. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 44. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 45. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 46. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 47. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zazalenie na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. przedmiocie umorzenia postepowania karnego przeciwko mnie w zakresie czynow I – XVI aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Wniosek o przekazanie sprawy sygn. akt II K 854/10 Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I – XVI do ponownego rozpoznania.

 3. Prosba o uwazne zapoznanie sie przez sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie z aktami sprawy sygn. II K 854/10 – w tym dokumentami wydanymi przez sedzie Beate Stoj, w tym w sprawie ustania karalnosci czynow przypisanych mi aktem oskarzenia – przed wydaniem postanowienia w sprawie Zazalenia, jak w p. 1.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj umorzyla postepowanie przeciwko mnie w zakresie szesnastu czynow, tj. czynow I – XVI aktu oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Zarzutami I – XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o to, ze wokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005 r. wKrakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylemwzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski.

 2. Czyn IIznieslawilem/art.212§2kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

W uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj podala miedzy innymi – Zalacznik 1: „Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Postepowanie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wszczeto w tej sprawie w dniu 2 listopada 2005 r. Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.).”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

Wskazac nalezy, ze w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy jestem scigany z oskarzenia publicznego prokurator Radoslawy Ridan , na podstawie zawiadomienia zlozonego w dniu 9 czerwca 2004 r. /data wplywu/ przez owczesnego prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie, sedziego Wlodzimierza Barana.

Prokurator R. Ridan wszczela postepowanie z oskarzenia publicznego.

W dniu 23 czerwca 2004 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Piotr Gradzki wydal postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia – Zalacznik 2:

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ , sygn. akt 1 Ds. 102/04 POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia dochodzenia dnia 23 czerwca 2004r.

Piotr Gradzki prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w Krakowie po rozpoznaniu materialow sygn. 1 Ds. 102/04, z dnia 09.06.2004r. /data wplywu do tut Prokuratury/, w sprawie pomowienia w okresie od 17 grudnia 2003r. do 17 kwietnia 2004r. w Krakowie poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow tresci pism kierowanych do sadow oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sedziow Sadu Okregowego w Krakowie oraz Prezesa i sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie o postepowanie sprzeczne z prawem i o wlasciwosci osobiste, ktore moga ponizyc je w opinii publicznej oraz narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanego przez pokrzywdzonych zawodu sedziego, tj. o przest. z art. 212 § 2 kk

na podstawie art. 325 e § 1 kpk postanowil: odmowic wszczecia dochodzenia w przytoczonej wyzej sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 09.06.2004r. do Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Srodmiesciu Wschodzie, za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie, wplynelo doniesienie Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSA Wlodzimierza Barana dotyczace prawdopodobienstwa popelnienia przez Zbigniewa Kekusia przestepstwa prywatnoskargowego z art. 212 § 2 kk polegajacego na pomowieniu w okresie od 17 grudnia 2003r. do 17 kwietnia 2004r. w Krakowie poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow tresci pism kierowanych do sadow oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sedziow Sadu Okregowego w Krakowie oraz Prezesa i sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie o postepowanie sprzeczne z prawem i o wlasciwosci osobiste, ktore moga ponizyc je w opinii publicznej oraz narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanego przez pokrzywdzonych zawodu sedziego.

Analiza tresci przedmiotowych materialow, a w szczegolnosci pism Zbigniewa Kekusia: z dnia 23.02.2004r. – skierowanego do Sadu Apelacyjnego w Krakowie, z dnia 5.04.2005r. – skierowanego do Prezydenta RP – Aleksandra Kwasniewskiego jednoznacznie wskazuje na fakt zrealizowania przez sprawce wszystkich znamion wystepku pomowienia.

W szczegolnosci wymieniony zarzucil sedziom prowadzacym jego sprawe rozwodowa oraz rozpoznajacym srodki odwolawcze zgloszone przez Zbigniewa Kekusia postepowanie sprzeczne z przepisami prawa, etyka zawodowa, a takze zawarl szereg okreslen i epitetow pod ich adresem o charakterze obrazliwym i obelzywym.

Wsrod pokrzywdzonych znalezli sie sedziowie Jan Kremer, Maria Kus-Trybek, Anna Kowacz-Braun, Wlodzimierz Baran, Krzysztof Sobierajski, Hanna Blasiak z Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Agata Wasilewska-Kawalek, Ewa Handerek, L. Siodlarz-Kapera, Izabela Strozik, Jerzy Bess, Agnieszka Oklejak, Jadwiga Osuch, Danuat Klosinska, M. Rymar z Sadu Okregowego w Krakowie .

Analizujac calosc zgromadzonych materialow nalezy stwierdzic, iz brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek podstaw do objecia sciganiem z urzedu wskazanego wyzej wystepku prywatnoskargowego, bowiem wszystkie osoby pokrzywdzone sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodzie sedziego i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Zatem ewentualna decyzja o objeciu sciganiem z urzedu wskazanego wystepku nie lezy w interesie spolecznym. Wobec powyzszego zasadnym bylo odmowic wszczecia dochodzenia w niniejszej sprawie.

Nalezy dodac, iz w razie zlozenia przez pokrzywdzonych prywatnego aktu oskarzenia do Sadu, akta glowne niniejszej sprawy zostana przekazane do Sadu niezwlocznie na jego zadanie.

Prokurator Piotr Gradzki.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, karty 22, 23, 24, postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r. /sygn. akt 1 Ds. 102/04/ – Zalacznik 2

W reakcji na zgodne z prawem okreslonym art. 212 § 4 kk postanowienie z dnia 23.06.2004 r. prokuratora Piotra Gradzkiego, postanowieniem wydanym w dniu 1 lipca 2004r. /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/ prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk wydala – nie podajac podstawy prawnej – Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod polecenie wszczecia dochodzenia w w.w. sprawie przeciwko mnie.

Sprawe przekazano prokurator Radoslawie Ridan, i ta sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia.

Skoro z tytulu przypisanych mi czynow I – XVI scigano mnie z oskarzenia publicznego, to w kwestii ustania karalnosci zastosowanie maja:

 1. Artykul 101 § 1 Kodeksu karnego:
  „Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat : 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki .”

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

W akcie oskarzenia podala prokurator R. Ridan, ze przypisane mi przez nia czyny popelniac mialem:

 1. czyny: I, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI – w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.

 2. czyny: II, III, IV, V, VII, IX, X – w okresie od stycznia do wrzesnia 2005 r.

Wskazac nalezy, ze w Zazaleniu z dnia 12 grudnia 2006 r. /data wplywu/ prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie prokurator R. Ridan celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego, w tym braku ustalen dotyczacych czasu trwania przypisanych mi publikacji, prokurator Radoslawa Ridan podala:„Z materialu dowodowego wynika niezbicie, ze formulujac zarzuty prokurator zakreslil ramy czasowe w jakich dojsc mialo do popelnienia zarzuconych Zbigniewowi Kekusiowi przestepstw.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan na postanowienie

z dnia 30 listopada 2006 r.

Te ramy czasowe, to podane wyzej okresy.

Karalnosc czynow I – XVI ustanie zatem w maju lub wrzesniu 2015 r.

W aktach sprawy sygn. II K 854/10 znajduje sie wiele dokumentow – w tym wydanych przez sedzie Beate Stoj – poswiadczajacych slusznosc mojego stanowiska.

Ich kopie dorecze Adresatom kopii niniejszego pisma po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowienia w przedmiocie niniejszego zazalenia.

Obecnie zwroce tylko uwage, ze w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj podala, ze: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Orzeczenia, o ktorych wyzej dotycza wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, ktorym ten po raz pierwszy skazal mnie za czyny, za ktore obecnie sciga mnie sedzia Beata Stoj.

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r., a Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r.

Sedzia Beata Stoj rozpoznaje do sygn. akt II K 854/10 sprawe sygn. II K 451/06 po wznowieniu wyzej wymienionymi wyrokami wznowieniowymi od lutego 2011 r. To znaczy, ze sedzia Beata Stoj przez ponad dwa lata rozpoznaje sprawe w przedmiocie szesnastu – z osiemnastu przypisanych mi ogolem – czynow, ktore ulegly przedawnieniu, zanim ona zaczela je rozpoznawac.

Sedzia B. Stoj powoduje nieuzasadnione koszty sprawy.

Nie odbyla sie – na przyklad – rozprawa wyznaczona przez nia na dzien 28 maja 2012 r. Nie odbyla sie z powodu … problemow z zawiadomieniem pokrzywdzonych.

Jak mnie poinformowano pismem z dnia 1 czerwca 2012 r. – Zalacznik 3:
„Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 01/06/2012 Sygnatrura akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 28 maja 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny informuje Pana, ze rozprawa wyznaczona pierwotnie na dzien 29 maja 2012 r. zostala odwolana z uwagi na problemy z zawiadomieniem pokrzywdzonych. Na zarzadzenie sedziego Starszy Sekretarz Sadowy”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 1 czerwca 2012 r. – Zalacznik 3

W doreczonym mi Wypisie protokolu rozprawy w dniu 29 czerwca 2012 r. podano – Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 854/10 Wypis z protokolu rozprawy glownej z dnia 29 czerwca 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) Nie stawili sie pokrzywdzeni Teresa Dyrga, Malgorzata Ferek, Ewa Handerek, Anna Karcz-Wojnicka, Danuta Klosinska, Anna Kowacz-Braun, Maria Kus-Trybek, Agnieszka Oklejak, Jadwiga Osuch, Maja Rymar, Izabela Strozik, Agata Wasilewska-Kawalek, Wieslawa Zoll, Wlodzimierz Baran, Jan Kremer, Krzysztof Sobierajski i Andrzej Zoll – prawidlowo zawiadomieni.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn, akt II K 854/10, Wypis z protokolu rozprawy glownej w dniu 29 czerwca

2012 r. – Zalacznik 4

Dlaczego sedzia Beata Stoj wezwala wyzej wymienione osoby – poza Andrzejem Zollem – na rozprawe w dniu 29 czerwca 2012 r., jesli w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. podala, ze karalnosc czynow, ktorymi oni zostali uznani za pokrzywdzonych ustala … przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. /data wydania wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie?

Jak wspomnialem, kopie innych dokumentow sporzadzonych przez sedzie Beate Stoj i poswiadczajacych, ze karalnosc czynow podanych przez nia w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. ustanie – z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 1 kk i 102 kk – po uplywie 10 lat od ram czasowych zakreslonych przez prokurator Radoslawe Ridan dorecze Adresatom kopii niniejszego pisma po doreczeniu mi Postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie w przedmiocie niniejszego Zazalenia.

Wnosze jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, karty 22, 23, 24, postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r. /sygn. akt 1 Ds. 102/04/

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 1 czerwca 2012 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn, akt II K 854/10, Wypis z protokolu rozprawy glownej w dniu 29 czerwca 2012 r.

Czytaj: 2013.06.14 Postanowienie sedzi Sadu Rejonowego Beaty Stoj o umorzeniu zarzutow przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi z powodu ich przedawnienia.

«1,5 milliard pourra etre economise sur trois ans dans acheter viagra pas cher ce domaine dont pres de 1 milliard pour la chirurgie ambulatoire», propecia prix pas cher estime Marisol Touraine.
Les effets indesirables acheter kamagra fr kamagra vente probables sont generalement:
De nombreuses maladies, dysfonctionnements vente priligy physiques ou mentaux cialis pour homme prix peuvent entrainer une diminution du desir sexuel.

Il ne achat vardenafil comprend d’ailleurs pas une phrase d’Erich Fromm a propos de site serieux pour achat cialis l’amour accompli.
Le fils de Jean refuse ces changements et utilise le chantage pour faire pression sur son pere. Si vous trouvez qu’en etant trop directe vous le mettez mal a l’aise, epargnez la maniere pharmacie en ligne levitra cialis prix maroc forte et faites comme lui ! Recommande de prendre le medicament entre les repas, car cela vous aidera a obtenir un effet plus fort. Un homme porteur de papillomavirus peut le transmettre a sa partenaire lors d’une fellation. Les patients beneficiant d’une intervention avec conservation viagra internet cialis kamagra en ligne des bandelettes neurovasculaires ont, malgre tout, souvent une DE au cours de la periode postoperatoire immediate. Des lors, les politiques de sante mentale auront un nouvel objectif, offrir aux individus des dispositifs pour maximiser ce capital. La pression de la main, la rapidite, et la longueur du mouvement son autant de facteurs differenciant. Quelque soit la nature de cette onde, elle implique un passage de l’interieur a l’exterieur, d’un individu a un autre.
Il s’agit principalement d’une perte de confiance en levitra 20mg pfizer prix soi et d’une suite d’echecs successifs qui donne le sentiment achat cialis doctissimo d’etre incapable de maitriser l’ejaculation.
De meme que beaucoup de femmes – et d’hommes achat cialis officiel – sont convaincues qu’il faut un cialis viagra en ligne corps parfait, si possible jeune et en bonne sante, pour avoir une sexualite epanouie.
Inoltre e errato affermare che la pillola del giorno dopo si pone tra i prezzo generico primi cinque farmaci venduti in Italia levitra farmacia in quanto la sua prevalenza di utilizzo nella popolazione femminile italiana di eta fertile e solo del 2%, uno dei dati piu bassi in Europa.
Il preparato Viagra Super kamagra generico Active viene prodotto in dosaggio da 100 mg.
Vi accorgerete come l’utilizzo siti dove acquistare viagra a quando viagra generico in italia di questo farmaco possa cambiare in positivo la vostra vita come non avreste mai pensato.
Alle persone su cui fu sperimentato procurava prolungate erezioni anche vendita cialis in svizzera a 3 vendita propecia giorni dall’assunzione.
Nella nostra farmacia online potrete propecia compra comprare Viagra Generico ad un prezzo migliore viagra generico farmacia milano in Italia.
Bloccato nei suoi fallimenti uomo sta cercando di liberarsi dai brutti pensieri, cerca acquistare cialis generico europa acquisto cialis farmacia italiana di controllare suoi reazioni sessuali.
Lucas e riuscito a iniziare l’allenamento in una palestra , ma acquistare levitra originale lui non stava levitra generico acquisto perdendo molto peso.
Questo modo di vivere il piacere e alla portata di molte donne, comprare viagra in svizzera quando il partner continua a stimolare il clitoride, e farmaci viagra di molti uomini se vende viagra generico en farmacias che non hanno bisogno di lunghe soste tra un’eiaculazione e l’altra.
In uno studio del propecia prezzo 2011, quando le coppie hanno concentrato i loro sforzi su azioni – come baci, carezze, e vendita cialis italia commovente, e diminuito in modo comprare viagra generico online significativo impatto della disfunzione erettile sulla felicita di entrambi i partner.
Bien cialis achat en pharmacie que l’achat viagra, de cialis et de levitra aient ete benefiques pour vente cialis italie beaucoup d’hommes, certains hommes ne devraient pas utiliser ces medicaments avec des cialis original en ligne prescriptions d’autres medicaments et autres problemes de sante.
Indurimenti, alterazioni strutturali (aterosclerosi) e ostruzioni delle pareti vendita cialis italia arteriose impediscono al sangue di giungere ai acquisto cialis online sicuro corpi cavernosi in quantita e pressione sufficienti a gonfiarli fino alla dove acquistare viagra line rigidita.
«je peux acheter propecia france cialis achat securise comprendre cialis prix belgique pharmacie qu’on se sente depasse par ca.
Uso nei pazienti con prezzo cialis in italia aquisto viagra compromissione della funzionalita renale.
Un homme qui prix du viagra 25mg presente des problemes d’erections peut aujourd’hui resoudre ce probleme grace acheter cialis en ligne acheter vrai cialis en ligne a cette medication.
Vardenafil e un farmaco soggetto a vendita viagra in francia prescrizione medica vendita cialis san marino che deve vendita cialis in europa essere usato una volta al giorno.
Chez certains malades la kamagra generique france tolerance ne semble pas prix du viagra 25mg apparaitre, alors que chez d’autres, elle se acheter du viagra sur internet developpe rapidement.
Possono essere usati viagra senza ricetta dove comprare cialis a milano dove comprare cialis naturale in coppia o durante sedute solitarie di piacere.
» meme son de cloche vente cialis internet du cote de prix du kamagra belgique mme levitra prix belgique hudon.
Potete assumere questo medicinale costo kamagra in farmacia senza aver viagra o cialis senza ricetta medica paura diventare a quando viagra generico in italia impotente in futuro.
Les hommes aimeraient avoir pendant plus de quatre heures des rapports sexuels cialis france et seulement trois heures achat de cialis en ligne et demi de travail au cours de leur «journee ideale», selon un nouveau sondage.
Cela se www.cialis passe strictement confidentiellement et cialis acheter pharmacie via une pharmacie enregistree.
Piu spesso, qualcosa levitra a basso costo sulla falsariga di si dovrebbe stare bene quando la levitra orosolubile quanto costa persona amata sta bene.
Di solito le donne dove acquistare levitra senza ricetta tendono a preferire parole tenere e dolci all’inizio, in modo levitra bayer prezzi da non sentirsi esclusivamente oggetto, per poi passare a frasi piccanti.