24.06.2013 – Skarga Z. Kękusia na adwokata, obrońcę z urzędu Roberta Bryka

Krakow, dnia 24 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Krakow

Adw. Jan Kuklewicz

Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie

ul. Batorego 17

31-135 Krakow

Sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy: II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pani red. Krystyna Gorzynska, portal „Nowy Ekran”

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 7. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 13. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 14. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 25. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 29. Pan insp. Zdzislaw Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewodzki Policji

 30. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 35. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 36. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 38. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 43. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Skarga na adw. Roberta Bryka /Kancelaria Adwokacka, ul. Kraszewskiego 5, 39-200 Debica/.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. adw. Robert Bryk zostal wyznaczony przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj na mojego obronce z urzedu w sprawie sygn. II K 854/10, z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 81 § 1 kpk,

  2. adw. Robert Bryk niedopelnienia obowiazkow jako wyznaczony mi obronca z urzedu, w tym od dnia 16 kwietnia 2012 r. akceptuje sciganie mnie za czyny,:

a. co do ktorych sedzia Beata Stoj z urzedu wystapila o ich umorzenie ze wzgledu na ich przedawnienie.
b. ktore nie sa przestepstwami.

 1. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy z adw. Robertem Brykiem i zwrocenie mu uwagi na koniecznosc wypelniania jego wobec mnie obowiazkow zgodnie z:

  1. prawem,

  2. zasadami etyki adwokackiej.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w p. III bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

Uzasadnienie

Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje – z mocy Postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/, przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – od dnia 4 listopada 2006 r. sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, ktorym ta oskarzyla mnie o popelnienie 18 przestepstw, tj. o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do maja /lub wrzesnia/ 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl Zalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylemwzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski.

 2. Czyn IIznieslawilem/art.212§2kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./ konstytucyjnyorgan RzeczypospolitejPolskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art.241§2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok, sygn. akt II K 451/06, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich wyzej wymienionych czynow.

Wyrok z dnia 18.12.2007 r. zostal uchylony w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow wyrokami Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ oraz Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/. Po jego uchyleniu sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. rozpatruje sedzia Beata Stoj.

W dniu 16 kwietnia 2012 r. sedzia Beata Stoj wydala Zarzadzenie o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu adw. Roberta BrykaZalacznik 2: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 2

Powolany jako podstawa prawna zacytowanego wyzej Zarzadzenia art. 79 § 1 pkt 3 kpk stanowi: „W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Sedzia B. Stoj odmowila mi sporzadzenia uzasadnienia dla Zarzadzenia w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu., tj. wyjasnienia mi, na czym polegaja jej – podobno – uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci.

Adw. Robert Bryk zostal mi ponadto wyznaczony przez sedzie Beate Stoj na obronce z urzedu, z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 81 § 1 kpk, ktory stanowi: „ Jezeli w warunkach okreslonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarzony nie ma obroncy z wyboru, prezes sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obronce z urzedu.”

Gdy wydawala Zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r., sedzia Beata Stoj nie byla jeszcze prezesem Sadu Rejonowego w Debicy. Byl nim wtedy sedzia Dariusz Rozanskie, czego dowodem jego pismo do mnie z dnia 23 kwietnia 2012 r. podpisane: „Prezes Sadu Rejonowego Dariusz Rozanski”Zalacznik 3:
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A: 411-46/10, pismo z dnia 23 kwietnia 2012 r. prezesa Sadu

Dariusza Rozanskiego – Zalacznik 3

Byc moze sedzia Beata Stoj wiedziala juz w dniu 16 kwietnia 2012 r. od chroniacego ja przed konsekwencjami naruszania prawa i pozbawiania mnie moznosci korzystania z moich praw Ministra Sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina, ze ten kilka miesiecy pozniej powola ja na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy, lecz w dniu 16 kwietnia 2012 r., gdy wydala Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu adw. Roberta Bryka nie byla prezesem i nie wolno jej bylo wydac zarzadzenia na podstawie art. 81 § 1 kpk. Podkreslic nalezy, ze powolujac sie w Zarzadzeniu z dnia 16 kwietnia 2012 r. na przepis – art. 81 § 1 K.p.k. – dotyczacy uprawnien prezesa sadu Sedzia B. Stoj nie podala prawa, na podstawie ktorego prezes Sadu Rejonowego w Debicy Dariusz Rozanski delegowal na nia prawo do wydania zarzadzenia na podstawie art. 81 § 1 K.p.k.

Wyznaczony mi w podanych wyzej okolicznosciach przez sedzie Beate Stoj na obronce z urzedu Robert Bryk chroni interes sedzi Beaty Stoj oraz jej protegowanych, tj. osob, ktore prokurator R. Ridan uznala za pokrzywdzone.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala z urzedu postanowienie w przedmiocie umorzenia czesci zarzutow z aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. z powodu przedawnienia. Jego wydanie poswiadczyla Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska e-mail’em skierowanym w dniu 17 czerwca 2013 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu „Nowy Ekran”, podajac: „Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktore prowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi naprzedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarz postepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nie ulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebne postepowanie sadowe. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

W odpowiedzi na kolejne pytanie red. Krystyny Gorzynskiej: „Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” prokurator B. Marcinkowska odpowiedziala: Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzje Sadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.
Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

Okazuje sie zatem, ze sedzia Beata Stoj uznala za zasadne umorzenie czesci zarzutow przeciwko mnie i uczynila to z urzedu, a kierowana przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod uznala te decyzje sedzi B. Stoj jako – cytat: „sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.”

Na czym w takim razie polega uczestnictwo adw. Roberta Bryka jako mojego, wyznaczonego mi z urzedu, obroncy, jesli sedzia B. Stoj z urzedu podjela decyzje o umorzeniu czesci zarzutow z powodu ich przedawnienia?!

Za co wyplaci mu Skarb Panstwo honorarium za okres od dnia 16 kwietnia 2012 r., jesli nie moj interes chroni, ale moich przeciwnikow procesowych? Z wnioskiem, jak decyzja z urzedu sedzi B. Stoj, wystapic powinien przeciez on, moj (?) oplacany przez Skarb Panstwa obronca z urzedu, adw. Robert Bryk.

Ciekaw jestem, z jaka data, i ktore z czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan ulegly przedawnieniu – nie uczestniczylem w posiedzeniu w dniu 14.06.2013 r. – tj. kiedy „moj” obronca z urzedu adw. Robert Bryk powinien byl … ubiec sedzie Beate Stoj.

Z Postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz z zachowania adw. Roberta Bryka jeden wniosek … albo adw. Robert Bryk jest nierzetelnym ignorantem, ktory nie zapoznal sie z aktami sprawy przeciwko mnie – lub tez, ze jest tchorzem, ktory moim bedac obronca, chroni interes moich wplywowych przeciwnikow procesowych – albo z tej przyczyny nie zlozyl wniosku o umorzenie czesci zarzutow przeciwko mnie z powodu ich przedawnienia, ze … zaden z nich sie nie przedawnil.

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 101 § 1 Kodeksu karnego stanowi:
  „Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat : 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki .”

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. osiemnascie wyzej wymienionych czynow, z tego:

 1. czyny: I, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.,

 2. czyny: II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XVIII, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Nie podala czasu trwania publikacji materialow, ktorych publikowanie mnie przypisala. Poswiadczyl to sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma podajac w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie prokurator R. Ridan celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego – Zalacznik 4: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod /Radoslawie Ridan – ZKE/ w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na
– braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism.

(…) Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 dnia listopada 2006r. – Zalacznik 4

Na podstawie podanego przez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia czasu trwania publikacji przypisanych mi przez nia tresci oraz prawa okreslonego w zacytowanych wyzej art. 101 § 1 kpk i art. 102 kpk, karalnosc wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. ustanie najwczesniej w … maju 2015 r., a ostatecznie we wrzesniu 2012 r.

Takiej odpowiedzi udzielila mi zreszta – tj. ze karalnosc przypisanych mi czynow ustanie we wrzesniu 2015 r. – sedzia referent w sprawie sygn. akt II K 854/10 Beata Stoj, gdy w 2012 r. skierowalem wniosek do niej o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, kiedy ustanie karalnosc czynow, za ktore mnie sciga.

Jesli zatem z podanych wyzej powodow zarzuty przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. nie ulegly przedawnieniu, sedzia Beata Stoj wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. postanowienie w przedmiocie umorzenia czesci przypisanych mi zarzutow z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k. i uczynila to wbrew mojemu interesowi, tj. celem zapewnienia wszystkim funkcjonariuszom publicznym zaangazowanym w sciganie mnie od dnia 2 listopada 2005 r. – oskarzenie, skazanie, ponowne oskarzenie – z oczywistym i razacym naruszeniem prawa, w tym miedzy innymi podanego w wyrokach wznowieniowych Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. i Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. od wyroku sedziego Tomasza Kuczmy, ktory ten wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan.

Wiecej na ten temat w moim pismie z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacym – Zalacznik 5: „Wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan , przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 5

Nawiasem mowiac nie rozumiem, dlaczego moj (?) tj. wyznaczony mi w podanych wyzej okolicznosciach przez sedzie Beate Stoj, obronca z urzedu, adw. Robert Bryk nie skierowal wniosku do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod o zmodyfikowanie aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk /a takze zarzutu z art. 226 § 3 kk, ktory w przypadku przypisanego mi czynu nigdy nie byl i nie jest przestepstwem 1/. Adwokat, ktory przez rok nie protestuje, gdy jego klienta scigaja za czyny, ktore nie sa przestepstwami, to moze byc tylko adwokat z urzedu, czyli … na uslugach sedzi.

Wnosze jak na wstepie, tj. o zwrocenie uwagi adw. Robertowi Brykowi, ze mimo, iz to sedzia Beata Stoj obdarowala go – z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 81 § 1 K.p.k. – fucha w postaci wyznaczenia go na mojego obronce, to jednak w wypelnianiu obowiazkow adwokata powinien kierowac sie prawem i zasadami etyki adwokackiej.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt A: 411-46/10, pismo z dnia 23 kwietnia 2012 r. prezesa Sadu Dariusza Rozanskiego

 4. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 dnia listopada 2006r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 24.06. 2013 r. do Prokuratora Rejonowego K. Kowalczyk

1 Prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o to – czyn XVII – ze w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. w Krakowie, dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i stronywww.zkekus.w.interia.pl zniewazylem /art.226§3k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPrawObywatelskich, wosobiepiastujacegotenurzadAndrzeja ZollaZalacznik 1.

Artykul 226 § 3 kk stanowi: Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem prof. A. Zoll podaje na temat trybu scigania z art. 226 § 3 kk w wydanym pod jego redakcja Komentarzu do Kodeksu karnego: „Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny .” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to jego zniewazenie nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 ustawy Kodeks karny.

Pincez l’extremite du preservatif achat viagra a paris vrai viagra pas cher (le reservoir) afin d’en chasser l’air.
Viagra prix levitra pfizer pharmacie contribue a prix propecia en france permettre aux hommes qui ont du mal avec les erections qui ne sont pas si difficile que vous desirez ou sont trop courtes.
Petit a petit, ils ou acheter du viagra france inserent la peur baisse prix cialis soft maroc au centre du c?ur.

L’incidence des priligy generique lesions est significativement reduite lorsque la duree de l’intervention est courte (p=0,031) et lorsque le patient est porteur d’une cialis en ligne maroc sonde JJ en preoperatoire (p>0,0001).
La perte d’amour est un acheter levitra 20 levitra generique 50mg traumatisme narcissique et la desillusion brutale est une perte de sens, que l’enfant attribue a ses pulsions envers l’objet ou a son investissement du tiers, ce qui est encore plus desastreux sur le plan des investissements libidinaux. Il faut enlever la bandelette, en reoperant par c?lioscopie, par chirurgie ouverte classique ou par voie vaginale Occlusion intestinale Une occlusion intestinale peut etre due a des adherences de l’intestin dans la cavite abdominale. Si vous n’y parvenez pas, demander l’aide d’un psychosexologue ou d’un sexologue. Une consultation de controle sera prevue quelques semaines apres l’intervention. les coordonnees de la pharmacie physique, la fiche medicale du Viagra (dosage, priligy en ligne viagra vente libre paris posologie, effets secondaires, contre-indications, laboratoire, notice du medicament en francais),des renseignements sur l’impuissance sexuelle, le suivi de sa commande ainsi que les differentes possibilites de contacter notre Service Patients (telephone, t’chat, email). Malgre la croyance populaire laissant croire que les medias sexualises et la pornographie prolifique indiquent une aisance avec tous les aspects sexuels, les Nord-Americains ont le c?ur beaucoup plus victorien que porte vers Victoria Secret. “Le syndrome “loin du bureau” est l’une des causes principales de dispute en vacances“, explique Jane Turner, coach de couple. Le linge sale ainsi lave agresse celui qui recoit le reproche en public – ainsi que ceux qui en sont temoins.
Certains couples dont un partenaire est atteint du VIH viagra pharmacie en ligne finiront par avoir des relations sexuelles non protegees pour en finir avec cette achat dapoxetine peur constante de donner ou d’attraper le virus.
Cependant tres peu d’entre cialis ou viagra prix eux cherchent un remede.
La situazione non migliora nemmeno quando si parla vendita cialis online italia dei sintomi delle infezioni sessualmente trasmessibili, che non sono conosciuti correttamente come comprare cialis su internet da 2 uomini su 5.
Viagra originale e probabilmente il piu noto e usato comprare cialis europa universalmente per il trattamento della come acquistare viagra on line disfunzione erettile prodotto.
Questo, in parole povere, significa che quando la pillola viene ingerita, la sua disponibilita’ si riduce di circa la dove comprare il viagra viagra generico farmacia online meta’ percheviene degradato dai succhi gastrici e dal fegato.
Dopo un esordio, solitamente come acquistare viagra on line al primo incontro sessuale, il decorso del vaginismo permanente e siti dove acquistare viagra cronico, se non si intraprende, ai primi segnali, una specifica terapia sessuologica.
Il farmaco e consigliabile nella dose di 50mg presi in circa un’ora dove comprare cialis torino prima comprare cialis on line di atteso atto sessuale.
Infatti il cialis e acquistare viagra on line italia il farmaco di scelta numero uno dei clienti prima-med che usano questo tipo di prodotto per la prima volta.
Incapacita costante kamagra italia di raggiungere viagra online o mantenere un’erezione sufficiente per un rapporto sessuale e definita cialis generico en farmacia come disfunzione erettile o impotenza.
Mais maintenant grace au priligy generique, vous cialis generique en france cialis en pharmacie pourrez augmenter tadalafil pas cher votre endurance sexuelle.
Anche in questo caso gli studi condotti finora non acquistare cialis on line mettono in luce particolari pericoli, in termini di cialis a poco prezzo comportamenti e deficit sessuali o relazioni di dove comprare viagra a roma coppia.
L’excitation sexuelle prix boite viagra pharmacie monte rapidement durant la achat viagra naturel masturbation, mais le plaisir sexuel peut etre plus difficile a priligy 60mg ressentir, car il y a peu de fluidite dans le corps.
Fortunatamente dove comprare il viagra come acquistare il cialis in farmacia non esiste solo un tipo di farmaco per cui laddove uno non dovesse funzionare si possono sempre testare gli altri 2 questi farmaci hanno importanti effetti collaterali per cui non possono essere assunti autonomamente:
Apres avoir passe trop de temps sur prix viagra en belgique facebook, ce tadalafil sans ordonance systeme propecia generique en france envoie une decharge electrique.
Stare col vendita viagra in italia fiato sul collo acquisto viagra generico online del bambino non viagra prezzo significa proteggerlo dall’errore, ma fargli acquisire un’immagine del se come di un bambino incapace di agire da solo, perche non abbastanza forte, non abbastanza bravo.
Selon cialis moins cher la tolerance et l’efficacite du traitement de viagra, le dosage en sildenafil priligy france pharmacie pourra etre progressivement achat levitra sur internet augmente, apres validation d’un specialiste medical.
Ma ha anche la possibilita di partire levitra comprare viagra originale generico per la meta per se vende viagra generico en farmacias ottenere levitra vendita line 2 dose di 10mg di vardenafil.
Hbp (hyperplasie benigne de prostetic) est un agrandissement de la levitra soft tabs prostate ou du developpement ordonnance pour acheter viagra des nodules qui compriment l’uretre interrompant avis acheter viagra en ligne l’ecoulement urinaire.
25mg, 50mg e 100mg e vi permettera di mantenere la acquisto viagra line italia cialis prezzo farmacia vostra erezione comprare viagra generico on line per le quattro o cinque ore successive alla sua ingestione.
Peut-etre que vous vous demandez comment achat finasteride fait viagra pour les propecia generique livraison rapide femmes?
Tant propecia generique en france pour une action a un niveau strictement physiologique qu’au plan psychologique, les simples de l’antiquite, revus et corriges par la phytotherapie renovee de max tetau et claude bergeret, finasteride pas cher sont plus que jamais d’actualite.
Per il trattamento della disfunzione erettile si deve usare una metodologia complesse che comprende il trattemento piscologico ad vendita viagra in italia opera di uno psicoterapeuta e l’ausilio di viagra generico tempo fazer efeito farmaci speciali per la disfunzione erettile.
Sogno di tali coniugi e prezzo viagra originale solitamente piu forte, hanno dei sogni erotici viagra naturale farmacia reciprochi.