24.06.2013 Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

24.06.2013 Wniosek Zbigniewa Kekusia do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Wschod Krystyny Kowalczyk o wyeliminowanie zarzutow z aktu oskarzenia przeciwko Z. Kekusiowi z dnia 12.06.2006r.

Krakow, dnia 24 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Krakow

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Do wiadomosci:

 1. Pani red. Krystyna Gorzynska, portal „Nowy Ekran”

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 7. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 13. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 14. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 25. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 29. Pan insp. Zdzislaw Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewodzki Policji

 30. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 35. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 36. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 38. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 43. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Pouczenie, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z tytulu art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, w tym za posrednictwem Internetu.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod nie zmodyfikowala do dnia zlozenia niniejszego pisma aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, w ktorym prokurator przedstawila mi 15 zarzutow z art. 226 § 1 kk, tj. zniewazenia sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo:

  1. wejscia w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. akt P 3/06, czyniacego niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 kk, w zakresie, w jakim, penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

  2. odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. /numer interpelacji 11505/ Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna w sprawie prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, ktorym ten przypisal mi czyny, jak w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan

  3. wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, Sadu Okregowego w Rzeszowie, ktorym uchylono wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk,

  4. wielokrotnego informowania przeze mnie przed zlozeniem niniejszego pisma jego Adresatki, Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk o:

   1. wejsciu w dniu 19 pazdziernika 2006 r. w zycie wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

   2. interpelacji z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna /Zalacznik 2/ i odpowiedzi na nia z dnia 9 pazdziernika 2009 r. /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy /Zalacznik 3/,

   3. wyroku Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 4.

 3. Wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39.06/S/ prokurator R. Ridan , przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk, tj. czynow I, III – XVI aktu oskarzenia.

 4. Wniosek o zlozenie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – zawiadomienia o modyfikacji, jak w p. III Sadowi Rejonowemu w Debicy do sygn. akt II K 854/10.

 5. Wniosek o zaskarzenie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj w przedmiocie umorzenia z uwagi naprzedawnienie zarzutow czesci postepowania karnego prowadzonego przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2013 r., jesli umorzenie dotyczy czynow z art. 226 § 1 kk w zbiegu z art. 212 § 2 kk, tj. czynow I, III-XVI aktu oskarzenia.

 6. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi odpowiedzi na wnioski, jak w p. II, III, IV bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

Prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu

poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika

2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna

z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim oraz

stale podnosic kwalifikacje zawodowe .”
Artykul 44 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. akt P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/:
  „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Artykul 226 § 1 Kodeksu karnego:
  㤠1. Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana
  , podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

Czesc II. Uzasadnienie

Siedem lat temu, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila, a w dniu 13 czerwca 2006 r. przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie osiemnastu przestepstw, tj. o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie –SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn II – znieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVII- zniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow, jak akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan sporzadzila w dniu 2 listopada 2005 r.

Zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie w.w. przestepstw zlozyl w czerwcu 2004 r. owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran. Wszystkie przypisane mi czyny mialem popelnic w zwiazku z rozpoznawana przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w okresie od czerwca 1997 r. do kwietnia 2006 r. sprawa z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/.

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich wyzej wymienionych czynow.

Pismem z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniew Wassermann skierowal do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego interpelacje poselska /numer interpelacji 11505/, w sprawie wyroku sedziego T. Kuczmy, w ktorej zarzucil sedziemu, ze ten przypisal mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. popelnienie czynu, ktory od dnia 19 pazdziernika 2006 r. polegal na potwierdzonym przez Trybunal Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r., korzystaniu przez jego „sprawcow” z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa –Zalacznik 2: Interpelacja nr 11505 do ministra sprawiedliwosci w sprawie postepowania sadowego w kontekscie stosowania przez sady orzeczen Trybunalu Konstytucyjnego

Szanowny Panie Ministrze! Zagadnienie, ktore pozwolilem sobie przedstawic w niniejszej interpelacji, oparte jest bezposrednio na sprawie sadowej jednej tylko osoby, jednakze watpliwosci, ktore pojawiaja sie na tle tegoz postepowania, maja doniosle znaczenie dla kazdego obywatela, poniewaz dotykaja zasady praworzadnosci, na ktorej opiera sie caly system prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Stad tez uznalem, ze donioslosc zagadnienia wymaga formy interpelacji poselskiej.

Zwrocil sie do mnie pan dr Z.K. z prosba o pomoc w wyjasnieniu jego sprawy, z ktora zwraca sie do roznych organow wladzy publicznej juz od dluzszego czasu, bezskutecznie oczekujac pomocy. Po wnikliwym zapoznaniu sie z dostarczonymi przez zainteresowanego materialami zdecydowalem zwrocic sie do Pana Ministra.

Na wstepie w kilku zdaniach pragne przedstawic stan sprawy.

W dniu 13 czerwca 2006 r. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod sporzadzila i wniosla do sadu akt oskarzenia (sygn. akt 1 Ds. 39/06/S) przeciwko panu K., zarzucajac mu zniewazenie kilku osob publicznych, tj. oskarzajac go z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. Postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. (sygn. akt II K 451/06) Sad Rejonowy w Debicy zwrocil sprawe prokuraturze, zadajac przede wszystkim wyjasnienia jednoznacznie, kto zamieszczal na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia obrazliwe teksty. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil jednak powyzsze postanowienie w dniu 5 stycznia 2007 r. (II Kz 675/06).

W dniu 18 grudnia 2007 r. pan K. zostal skazany wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy (II K 451/06), ktory sie uprawomocnil wobec niezlozenia w prawem przewidzianym terminie apelacji. Zainteresowany zlozyl bowiem spozniony wniosek o uzasadnienie wyroku, a sad negatywnie rozpoznal jego kolejny wniosek o przywrocenie tegoz terminu. Postanowienie w powyzszej kwestii utrzymal ostatecznie w mocy Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Powyzsze ma na celu jedynie przyblizyc cala sprawe, poniewaz w istocie jest kwestia drugorzedna . Najwazniejsza dla sprawy jest bowiem kwestia wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., ktorym to wyrokiem trybunal przesadzil, iz art. 226 § 1 K.k. jest niezgodny z konstytucja w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego dokonane wylacznie w zwiazku, a nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych. W uzasadnieniu Trybunal wskazal ponadto, ze od momentu wejscia w zycie jego wyroku niedopuszczalne jest sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego, ktore nie jest dokonane w zwiazku i podczas pelnienia przez niego czynnosci sluzbowych. Efektem tego wyroku art. 226 § 1 K.k. byla nowelizacja ww. przepisu przez parlament, wlasnie przez zastapienie spojnika ?lub? spojnikiem ?i?. Tymczasem zainteresowany zostal oskarzony i skazany wlasnie za zniewazenie funkcjonariuszy publicznych, jednakze w znamionach jego czynu zabraklo tego drugiego elementu, tj. zniewazenia podczas wykonywania czynnosci sluzbowych.

Z dokladnym opisem calej sprawy pan K. zwrocil sie do Ministerstwa Sprawiedliwosci, skad otrzymal w dniu 12 lutego 2009 r. (PR V 861 – 1995/08) odpowiedz, ktora w istotnej czesci wzbudza rowniez moje watpliwosci.

Pragne zaznaczyc, ze nie budzi mojego sprzeciwu stwierdzenie, ze zachowanie przypisane zainteresowanemu jest spolecznie niepozadane, karygodne i winno spotkac sie z wlasciwa reakcja organow wymiaru sprawiedliwosci. Kwestia kluczowa jest jednak wlasnie to, aby reakcja ta byla wlasciwa. Prawdziwe jest takze stwierdzenie, ze pan K. zostal skazany za szereg przestepstw, a nie jedynie z art. 226 § 1 K.k. Jednakze nalezy miec na uwadze przede wszystkim to, iz jedna z glownych regul postepowania karnego jest jego rygoryzm, ktory nie dopuszcza zadnych odstepstw od scisle nakreslonych przez prawo zasad odpowiedzialnosci i zasad postepowania karnego.

Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Sama konstytucja kaze traktowac orzeczenia trybunalu jako wiazace i zmusza wszelkie organy wladzy, w tym wladzy sadowniczej, do podporzadkowania sie ich tresci.

Sprawa malo istotna jest w mojej opinii fakt, na ktory zwraca uwage w swoim pismie pani prokurator E.S., iz de facto zainteresowanemu zostala wymierzona kara z art. 212 § 2 K.k., a nie art. 226 § 1 K.k., poniewaz takie rozstrzygniecie nie wynika z merytorycznej oceny zarzucanych czynow, lecz realizuje art. 11 § 3 K.k., ktory stanowi dyrektywe wymiaru kary w przypadku zbiegu przepisow.

Pominieta zostaje natomiast milczeniem rzecz najistotniejsza – czy w ogole mogla byc w tym przypadku mowa o zbiegu przepisow. Jest to rzecz o tyle wazna, iz bezspornie taka kwalifikacja czynu powoduje surowszy wymiar kary. Jest norma, ze sady, skazujac za przestepstwo popelnione w zbiegu z innym przepisem, stwierdzaja wieksza szkodliwosc spoleczna czynu i jego karygodnosc, co niewatpliwie wplywa na sadowy wymiar kary. Podkresla to przeciez takze sam ustawodawca, nakazujac stosowac w takich przypadkach przepis przewidujacy kare najsurowsza.

Natomiast najwieksza watpliwosc budzi wlasnie powtarzajace sie kwalifikowanie czynu pana K. takze z art. 226 § 1 K.k., ktorego zastosowanie w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego budzi uzasadnione watpliwosci.

Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k., i wowczas bylbym ostatnia osoba, ktora kwestionowalaby zasadnosc wydania wyroku skazujacego w tej sprawie.

Wobec powyzszego zwracam sie do Pana Ministra z prosba o wyjasnienie nastepujacych kwestii:

1. Czy w opinii Pana Ministra prokurator nie powinien byl odstapic od oskarzenia w zakresie zarzutow z art. 226 § 1 K.k., a sad skazac zainteresowanego wylacznie z art. 212 K.k., jezeli czyn uznal w tym zakresie za udowodniony, czy tez w opinii Pana Ministra wydanie wyroku skazujacego z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. bylo uzasadnione?

2. Czy jezeli zastosowanie unormowan o zbiegu przepisow bylo w tej sytuacji nieuzasadnione, dostrzega Pan Minister mozliwosc wzruszenia prawomocnego wyroku w opisanej wyzej sprawie i podejmie w tej sprawie stosowna inicjatywe?

3. Czy minister sprawiedliwosci dysponuje wiedza, w jaki sposob sady powszechne stosuja wyroku Trybunalu Konstytucyjnego w praktyce i czy czesto powstaja powazne watpliwosci na tym tle?

4. Czy w opinii Pana Ministra w niniejszej sprawie nie powinno w zakresie objetym art. 226 § 1 K.k. nastapic zatarcie skazania z mocy samego prawa?

Z uwagi na wage zagadnienia zwracam sie do Pana z prosba o dokladne jej wyjasnienie. Raz jeszcze podkreslam, iz niniejsza interpelacja nie ma sluzyc przyzwoleniu dla zachowan niezgodnych z prawem. Jednakze z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci. Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne. Jakkolwiek negatywnie nie ocenialibysmy samego zachowania sprawcy, dzialania organow wymiaru sprawiedliwosci nie moga wykraczac poza okreslone ramy. Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.

Z powazaniem Posel Zbigniew Wassermann Krakow, dnia 3 wrzesnia 2009 r.”

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w

sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja nr 11505 Zalacznik 2

W odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. dla Marszalka Sejmu na interpelacje, jak wyzej Posla Zbigniewa Wassermanna, Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal miedzy innymi – Zalacznik 3:

(…) Ustosunkowujac sie do tej argumentacji, a takze do pytan zawartych w interpelacji, zauwazyc nalezy, ze zarzut wydania wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 461/06, z razacym naruszeniem art. 226 § 1 K.k. jest jak najbardziej trafny.

Akt oskarzenia przeciwko panu Z. K. zarzucajacy mu m.in. popelnienie przestepstw zakwalifikowanych z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. wniesiony zostal do Sadu Rejonowego w Debicy w dniu 12 czerwca 2006 r.

Przed rozpoznaniem przedmiotowej sprawy przez Sad Rejonowy w Debicy wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06, Trybunal Konstytucyjny stwierdzil niezgodnosc z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przepisu art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizuje on zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych. Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego powodowalo, ze od momentu wejscia w zycie tego orzeczenia niedopuszczalne stalo sie sciganie sprawcy z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.

W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k . z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.

Nie ulega zatem watpliwosci, ze wyrok Sadu Rejonowego w Debicy przypisujacy oskarzonemu popelnienie przestepstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszal razaco prawo materialne.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 3

Prokurator A. Pogorzelski poinformowal Interpelanta, Posla Zbigniewa Wassermana oraz Marszalak Sejmu Bronislawa Komorowskiego i mnie, ze niewyeliminowanie z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow z art. 226 § 1 K.k. nie stanowi przeslanki okreslonej w art. 523 § 1 kpk – Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; kasacja nie moze byc wniesiona wylacznie z powodu niewspolmiernosci kary.” – do wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Po tragicznej smierci Posla Zbigniewa Wassermanna w katastrofie pod Smolenskiem, Jego corka, adw. Malgorzata Wassermann, poproszona przeze mnie o udzielenie mi pomocy prawnej, skierowala pismem z dnia 30 czerwca 2010 r. wniosek do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., podajac w uzasadnieniu miedzy innymi:

(…) W pierwszej kolejnosci nalezy odniesc sie do istoty sprawy a mianowicie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 roku (…).

W uzasadnieniu Trybunal wskazal ponadto, ze od momentu wejscia w zycie jego wyroku, niedopuszczalne jest sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego, ktore nie jest dokonane w zwiazku i podczas pelnienia przez niego czynnosci sluzbowych. Efektem tego wyroku byla nowelizacja art. 226 § 1 kk, ktora weszla w zycie z dniem 24 lipca 2008 roku – zastapienie spojnika „lub” spojnikiem „i”. Zatem obecnie, aby sprawca poniosl odpowiedzialnosc karna, wymagane jest kumulatywne spelnienie znamion.

Zbigniew Kekus zostal oskarzony i skazany m.in. wlasnie za zniewazenie funkcjonariuszy publicznych, jednakze w znamionach jego czynu zabraklo tego drugiego elementu, tj. zniewazenia podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. (…) Wobec powyzszego nalezy uznac, iz sciganie Zbigniewa Kekusia z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 kk bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. (…) Adwokat Malgorzata Wassermann”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ wniosek adw. Malgorzaty

Wassermann z dnia 30 czerwca 2006 r.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym orzekl – Zalacznik 4:

Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

(…) Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk. Rzecz bowiem w tym, ze Sad przypisujac sprawcy popelnienie danego przestepstwa kazdorazowo ma obowiazek w sposob prawidlowy dokonac jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadalo ono znamionom konkretnego przestepstwa. Brak taki zawsze bedzie powodowal naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie moze byc w zadnym razie zaakceptowany.

W przedmiotowej sprawie Sad byl wiec zobowiazany, jesli znalazl juz podstawy do przypisania oskarzonemu zachowania opisanego w art. 226 § 1 kk, w sposob dokladny i zgodny z tymze przepisem opisac zachowanie oskarzonego tak, by wynikalo z niego, iz w/w przestepstwa dokonal podczas i w zwiazku z pelnieniem przez pokrzywdzonych obowiazkow sluzbowych. Takim standardom sad nie sprostal wskazujac jedynie, ze dzialania oskarzonego mialy miejsce w zwiazku z pelnieniem przez funkcjonariuszy publicznych obowiazkow sluzbowych nie dokonujac badania, czy mialo ono rowniez miejsce podczas ich pelnienia. Nie uczynil tak sad mimo tego, ze juz w czai orzekania tresc art. 226 § 1 kk ulegla zmianie na skutek orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006r. wydanego w sprawie P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121, na tresc ktorego slusznie powoluje sie wnioskodawczyni.

Tym samym niewatpliwie w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba uchylenia wyroku i wznowienia postepowania w zadanym zakresie .”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 4

Po uchyleniu wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r., wznowieniu postepowania sygn. II K 451/06 i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie wszystkich czynow – w zakresie czynow II i XVIII uchylil go Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ – rozpoznaje ja, na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

Po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku z dnia 15.09.2010 r. kilkoma pismami skierowanymi do Adresatki niniejszego pisma informowalem Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod o wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., na podstawie ktorego:

 1. ustawodawca dokonal nowelizacji art. 226 § 1 kk przez zastapienie spojnika „lub” spojnikiem „i” , nadajac temu artykulowi brzmienie: „§ 1. Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana, podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

 2. Posel Zbigniew Wassermann zlozyl interpelacje poselska z dnia 3.09.2009 r. – patrz: s. 3 oraz Zalacznik 2,

 3. Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski sporzadzil odpowiedz z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje z dnia 3.09.2009 r., w ktorej podal: „(…) prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.” – patrz: s. 4 oraz Zalacznik 3,

 4. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok z dnia 15.09.2010 r., w uzasadnieniu do ktorego podal miedzy innymi – (…) Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk” – patrz: s. 5 oraz Zalacznik 4,

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod nie zmodyfikowala jednak do dnia zlozenia przeze mnie niniejszego pisma aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Tymczasem w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia czesci zarzutow z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, uwagi na przedawnienie czesci zarzutow.

Na pytania, ktore red. Krystyna Gorzynska z portalu „Nowy Ekran” skierowala e-mail’em do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej, ta odpowiedziala:

Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze:
1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktore
prowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarz postepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji.
2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nie ulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebne postepowanie sadowe.
Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

Trzeba miec nadzieje – nie uczestniczylem w posiedzeniu z dnia 14.06.2013 r. – ze postanowienie sedzi Beaty Stoj nie dotyczy 15 zarzutow z art. 226 § 1 kk ktory w zakresie, w ktorym penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, a niepodczas i w zwiazku (…)”, nie jest czynem zabronionym od dnia 19 pazdziernika 2006 r. Okazalo by sie w takim przypadku, ze mamy do czynienia z sytuacja groteskowa, bo sedzia Beata Stoj umorzylaby – z winy Adresatki niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk, ktora sama nie wiedzac o wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., zignorowala takze moje o nim kilkukrotnie kierowane do niej zawiadomienia – postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. z powodu przedawnienia zarzutow postepowanie przeciwko mnie w zakresie 15 czynow, ktore od ponad szesciu lat nie sa przestepstwami i jako polegajace na korzystaniu przez ich „sprawcow” z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod powinna wyeliminowac z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. w dniu … 19 pazdziernika 2006 r.

Co sie bowiem tyczy odpowiedzi prokurator B. Marcinkowskiej: „Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia.” podkreslic nalezy, ze z cala pewnoscia zachodzi potwierdzony przez m.in. Zastepce Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna … przymus modyfikacji kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k.

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/

 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 4. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

Dans le detail, plus on est diplome, plus on a de chances de cialis pour homme achat rencontrer son partenaire effectivement dans un achat cialis ligne france cadre scolaire comme le lycee.
Procurez-vous du Levitra Generique en ligne des maintenant et kamagra 100mg vos problemes acheter cialis generique en france d’impuissance masculine seront un mauvais souvenir.
Le terme frigidite est utilise en langage populaire, mais non en langage achat kamagra france pharmacie generique viagra belgique medical ou sexologique ou il est tombe en desuetude.

Voila une explication peu originale mais sous-tendue par une viagra vente libre paris demonstration scientifique vente cialis en ligne france solide.
Ils cesseront souvent d’apporter des ameliorations sexuelles a leur partenaire parce qu’ils se sentent vraiment genes et ne veulent pas etre ridiculises. La chirurgie arterielle n’est proposee que dans des indications exceptionnelles (traumatisme chez le sujet jeune essentiellement)2. vUne principale composante de Kamagra Soft – Sildenafil. Zero tabou, la masturbation est entree dans les m?urs. Les managers sont souvent tres stresses et donc stressants, car tampons entre la direction et leurs equipes. comparatif viagra en ligne viagra vente libre pharmacie Sans nier l’interet de ces informations pour les Britanniques, c’est plutot la baisse de la moyenne cialis soft generique vente levitra nationale qui retient l’attention. D’ailleurs grace a nos nombreux specialistes en ligne, vous pourrez toujours discuter avec ces derniers qui vous aideront a choisir le meilleur medicament pour vous. C’est d’ailleurs au cours de ses travaux sur la schizophrenie qu’Adrianna Mendrek a mis au jour cette difference intersexe.
L’aboutissement de mes reflexions a donne lieu a un programme d’apprentissage audiovisuel boutique prix du viagra de type coaching, etape par etape, disponible en acheter du vrai viagra ligne.
Pourtant site fiable pour achat cialis s’il est un probleme assez frequent chez un homme, il doit se rendre chez site securise vente cialis le medecin immediatement.
Possiamo farvi le nostre congratulazioni, perche avete trovato il posto giusto dove vendita cialis in europa potrete comprare come comprare cialis in farmacia Levitra Originale online senza ricetta e ad un prezzo basso.
Il flusso di sangue prezzo del cialis generico normale e importante prezzo viagra pfizer per ottenere un’erezione.
In particolare – sottolinea – la crescita nel comprare viagra line italia livello di informazione dei medici di base aiuta i pazienti a parlare del problema con dove posso acquistare cialis online una maggiore serenita, senza necessariamente far riferimento agli specialisti”.
E ‘Viagra da Primo ah Aperto come comprare cialis su internet annuncio Una Nuova strada di farmaci di classe in kamagra generico acquisto Grado di inattivare lo MECCANISMO biochimico Che determinazione del inflaccidimento del pene:
Ricerca americana dal professore di epidemiologia e nutrizione alla Harvard School of Public Health, Eric Rimm, ha dimostrato lo stretto legame costo del cialis da 10 mg tra il sovrappeso e vendita viagra cialis / o obesita e la disfunzione erettile.
E anche il sesso puo diventare particolarmente eccitante perche, cialis prezzo farmacia a livello inconscio, si comprar levitra en farmacia crea una forma di competizione con l’altra che ti dove comprare viagra su internet fa sperimentare nuove situazioni e posizioni per sorprenderlo e stupirlo.
In tali siti web di farmacie viagra prezzo farmacia autorizzate, e possibile acquistare farmaci da prescrizione, over-the cialis in vendita – counter farmaci, cosi come le medicine di comprare cialis europa stile di vita come il viagra.
J`ai acheter cialis lyon la sp, achat cialis a paris et souffre donc cialis prix pharmacie maroc de dysfonction erectile, puis-je prendre du viagra?
Si consiglia di iniziare con la dose comprar viagra generico farmacia minima e di aumentare questa dose solo se non si verificano i farmacie online italiane risultati levitra costo desiderati.
Il apparait que l’idee de reflexe preservatif commander cialis achat cialis generique est incompatible avec l’acte sexuel accompli, c’est-a-dire qui implique l’individu comme kamagra en ligne totalite.
Tanti farmacia on line cialis uomini consigliano di usare il viagra siiccome costo cialis 5 mg in farmacia l’effetto acquisto viagra milano e piu sicuro.
Votre medecin traitant pourra dans certains cas vous prodiguer une aide de ce type priligy pas cher ou achat propecia cialis generique vous orientera vers un specialiste.
Alli, che dovrebbe farmacia online viagra cialis colpire scaffali farmacia di questa estate, e costituito da una dove comprare viagra o cialis ridotta resistenza formula del farmaco xenical popolare perdita di peso (orlistat) ed e l’unico farmaco dimagrante approvato dalla us food and drug viagra in farmacia administration e messi a disposizione senza prescrizione medica.
On frole son corps doucement, viagra naturel en ligne on propecia en pharmacie se laisse guider achat levitra pas cher par nos mouvements simultanes.
I comportamenti che di solito pensiamo come i preliminari puo diventare l’evento principale durante il sesso, e dare alle come si acquista viagra in farmacia come acquistare il cialis on line coppie la possibilita di aquisto kamagra riscoprire se stessi e gli altri sessualmente .
Le composant du viagra et le sildenafil celui-ci a pour effet de fluidifier le sang c’est un inhibiteur qui permet de dilater les veines permettant ainsi prix cialis prix au penis d’avoir une erection propecia prix pharmacie durable pendant acheter viagra paris l’acte sexuel.
Dopo la cura e necessario che la donna effettui un controllo ginecologico si puo comprare viagra on line acquistare viagra o cialis per confermare l’esito cialis acquisto on line del trattamento.
Si vous n’arrivez propecia pas cher pas a eteindre le acheter finasteride poste :
La spirale presente un risque important d’infection, en particulier propecia generique chez les femmes qui www.finasteride n’ont pas une vie sexuelle stable.
In alcuni casi il deficit errettile e dovuto ad altre patologie, come il diabete, viagra quanto costa farmacia la libido bassa viagra generico en farmacia maschile e la malattia di de la peyronie.
Cio puo accadere per inevitabili ragioni tecniche o per carente cura nel preservare tale rete, tantoche viagra on line con postepay la tendenza attuale e quella di cercare di conservarla il viagra in farmacia senza ricetta medica piu possibile anche se non sempre e possibile o se la reazione riparativa postchirurgica riesce ad evitare il danno; i danni temporanei possono dare difetto dell’erezione per circa 2 anni regredendo totalmente o parzialmente anche in tempi minori.