25.06.2013 Pismo Z.Kękusia do Posłów Andrzeja Dudy i Anny Grodzkiej

Krakow, dnia 25 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo,

Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 7. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 20. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 23. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 24. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 25. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 28. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 35. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 45. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 46. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Podziekowanie za udzielona mi dotychczas pomoc w zwiazku z prowadzona przeciwko mnie od dnia 12 czerwca 2006 r. przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod i Sad Rejonowy w Debicy sprawa karna, /sygn. akt II K 854/10, uprzednio II K 451/06/ w tym:

  1. skierowanie przez Pana Posla Andrzeja Dude pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. wniosku do Prokuratora Generalnego o rozwazenie zasadnosci wycofania przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawe Ridan.

  2. skierowanie przez Pania Posel Anne Grodzka pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu sygn. II K 854/10 dwojga wspolpracownikow Pani Posel, na zasadzie amicus curiae,

 2. Zawiadomienie o zgloszeniu przeze mnie pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi:

  1. uzupelnienia do wniosku Pana Posla Andrzeja Dudy o wycofanie przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokurator Radoslawe Ridan,

  2. zamiaru rozpoczecia przeze mnie w dniu 27 czerwca 2013 r. oczekiwania przed Prokuratura Generalna w Warszawie na stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie wniosku Pana Posla Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10 czerwca 2013 r.

 3. Prosba o zwrocenie sie z prosba do Prokuratora Generalnego Andrzeja Sremeta o rozpoznanie bez zbednej zwloki wniosku, jak w p. II.1.

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik I.8

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…)

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik I.15

„Kazdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki

przez wlasciwy, niezalezny, bezstronny i niezawisly sad.”

Art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby:1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci. (…) 4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.”

Artykul 2 § 1ustawy Kodeks postepowania karnego

Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego .”

Artykul 5 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego

Szanowni Panstwo,

Podczas pelnionych przez Panstwa dyzurow poselskich zglosilem Panstwu sprawe scigania mnie przez Sad Rejonowy w Debicy na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sporzadzonego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, 18 czynow z art. 226 § 1 kk i 212 § 2 kk, 226 § 3 kk i 212 § 2 kk, 212 § 2 kk oraz 241 § 2 kk.

Przedstawilem Panstwu:

 1. dostarczone Sadowi Rejonowemu w Debicy przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A. dowody poswiadczajace, ze nie ja bylem sprawca przypisanych mi czynow oraz ze nie w Krakowie zostaly popelnione lecz w Warszawie,

 2. wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ oraz tresc publikacji wydanej pod redakcja prof. Andrzeja Zolla, ktore poswiadczaja, ze 15 sposrod przypisanych mi czynow /z art. 226 § 1 kk/ nie sa przestepstwami od dnia 19 pazdziernika 2006 r. a jeden /z art. 226 § 3 kk/ nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.

Po wysluchaniu mnie i zapoznaniu sie przedstawionymi dowodami, Pani Posel Anna Grodzka skierowala pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu sygn. II K 854/10 na zasadzie amicus curiae dwojga wspolpracownikow Pani Posel. Wniosek Pani Posel zostal oddalony przez sedzie referenta w sprawie sygn. II K 854/10 Beate Stoj pismem z dnia 22 maja 2013 r. Sedzia Beata Stoj wyjasnila Pani Posel, ze Pani nie ma prawa uczestniczyc w sprawie przeciwko mnie – Zalacznik II.

Sedzia, dla ktorej prawo jest ostatnim z argumentow, ktory kieruje jej dzialaniami i podejmowanymi wobec mnie decyzjami, ochoczo powoluje sie na prawo, gdy jest to w jej interesie.

Jak uzgodnilismy z Pania Posel, wskazane w pismie z dnia 22.04.2013 r. osoby beda uczestniczyly w postepowaniu do sygn. II K 854/10 jako zgloszone przeze mnie osoby zaufania. Jakkolwiek sedzia Beata Stoj im tego nie ulatwia, organizujac posiedzenia o godz. 08:30.

Wczesniej, w niedziele 6 stycznia 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala nakaz Policji zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia do Szpitala im. dr Jozefa Babinskiego w Krakowie. Nie bylo mnie w tym dniu w mieszkaniu mojej matki, a po interwencji Pani Posel Anny Grodzkiej w tej sprawie u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka, sedzia Beata Stoj zrezygnowala – wydaje sie – z zamiaru wykorzystania Policji celem umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym.

Pan Posel Andrzej Duda po zapoznaniu sie z okazanymi Mu przeze mnie dokumentami towarzyszacymi sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 skierowal pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. wniosek do Prokuratora Generalnego o rozwazenie zasadnosci wycofania przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik I.1.

W moim pismie do Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2013 r. zlozylem uzupelnienie do wniosku Pana Posla Andrzeja Dudy, sporzadzajac dlan dodatkowe, szczegolowe uzasadnienie – Zalacznik II. Przedstawilem fakty i dokumenty poswiadczajace, ze jestem od siedmiu lat scigany – bylem oskarzony, potem skazany, obecnie, po uchyleniu przed ponad dwoma laty skazujacego mnie wyroku znowu jestem oskarzony – za czyny, co do ktorych Prokuratura i Sad nie zebraly zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca, nie ustalily czasu trwania przypisanych mi czynow, a dowody, ktore zebral Sad poswiadczaja, ze nie ja w Krakowie, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, lecz mieszkancy Warszawy w Warszawie popelniali mnie przypisane czyny.

Poinformowalem takze Prokuratora Generalnego, ze ze wzgledu na dzialania wobec mnie sedzi Beaty Stoj, zagrozony ewentualnymi skutkami jej z kazdym miesiacem eskalowanej wobec mnie wrogosci, od dnia 17 czerwca 2013 r. rozpoczne calodobowe oczekiwanie przed Prokuratura Generalna w Warszawie /ul/ Barska 28/30/ na odpowiedz Prokuratora Generalnego na wniosek Pana Posla Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wycofania aktu oskarzenia przeciwko mnie.

Sedzia Beata Stoj raz juz – w niedziele 6 stycznia br. – wydala nakaz Policji zatrzymania mnie i dostarczenia do szpitala psychiatrycznego, potem dwukrotnie, Zawiadomieniami z dnia 25.03.2013 r. i 20.05.2013 r., informowala mnie o terminach posiedzen w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,

A przeciez tymczasowe aresztowanie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje przeslanka ogolna okreslona w art. 249 § 1, tj. gdy „zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzony popelnil przestepstwo.

Wskazac nalezy, ze sporzadzenie odpowiedzi na wniosek Pana Posla Andrzeja Dudy o wycofanie aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan, nie powinno stanowic dla Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta trudnosci.

On sam, a takze Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand oraz zatrudniony w czerwcu 2011 r. w Zespole Kasacji Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej prokurator Krzysztof Domagala, bardzo dobrze znaja moja sprawe. Prokurator Robert Hernand prowadzil, wspierany przez prokuratora Krzysztofa Domagalle, w czerwcu 2011 r. na polecenie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta postepowanie wyjasniajace w sprawie prawomocnego, skazujacego mnie wyroku, ktory na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma.

W nastepstwie tego postepowania Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

W uzasadnieniu do kasacji, Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie– oraz przeprowadzil dowod na slusznosc zarzutu – miedzy innymi, ze dokonal oceny zebranych przez siebie dowodow wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania. W podsumowaniu podal –Zalacznik I.8: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik I.8

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

Po ponad juz … dwoch latach jej ponownego rozpoznawania na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, w Postanowieniu sporzadzonym w dniu 11 grudnia 2012 r. sedzia Beata Stoj w calej rozciaglosci poswiadczyla slusznosc uznanego za zasadny przez Sad Najwyzszy, zacytowanego wyzej zarzutu Prokuratora Generalnego, podajac: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

Zalacznik I.15

Jesli – wobec powyzszego sedzia B. Stoj nie tylko przez ponad dwa lata prowadzi postepowanie przeciwko mnie jako oskarzonemu o popelnienie czynow za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, ale dodatkowo kieruje mnie na badania psychiatryczne, angazuje Policje w doprowadzenie mnie na nie pod przymusem i grozi mi od kilku miesiecy zastosowaniem wobec mnie tymczasowego aresztowania, to czyni tak tylko dlatego, zeby skorzystac z prawa do umorzenia zarzutow przeciwko mnie z powodu ich przedawnienia. Podjela juz w tym celu w dniu 14 czerwca 2013 r. dzialania. Jak to sedzia Beata Stoj … z razacym naruszeniem prawa.

To haniebna, w panice ucieczka rejterada sedzi Beaty Stoj i Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod – rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska poinformowala w dniu 17.06.2013 r.e-mail’em red. Krystyne Gorzynska z portalu „Nowy Ekran”, ze umorzenie przez sedzie B. Stoj czesci zarzutow wobec mnie z powodu przedawnienia jest zgodne ze stanowiskiem Prokuratury – przed konsekwencjami naruszania przez lata moich praw i pozbawiania mnie moznosci korzystania z nich.

Stanowisko Prokuratora Generalnego z kasacji z dnia 23.08.2011 r. oraz zacytowane wyzej stanowisko sedzi Beaty Stoj z postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. pozwalaja domniemywac, ze Prokurator Generalny nie kaze mi dlugo czekac na pozytywna odpowiedz na wniosek Pana Posla Andrzeja Dudy o wycofanie przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. Gdyby tak sie jednak stalo, bedzie to niczym innym, jak – wobec uznanej za zasadna kasacji, ktora wniosl Prokurator – kolejna, jakich mnostwo od lat, szykana wobec mnie ze strony wymiaru sprawiedliwosci.

Bede Panstwa informowal telefonicznie o przebiegu mojego oczekiwania na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Gdyby okazalo sie, ze sedzi Beacie Stoj uda sie zrealizowac ktorys z ujawnionych przez nia wobec mnie zamiarow, w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym, poprosze Panstwa obojga telefonicznie o udzielenie mi pomocy w postaci podjecia dzialan na rzecz wypisania mnie z niego. Jesli sedzia Beata Stoj nie zrezygnowala z zamiaru umieszczenia mnie w areszcie – jakby groteskowo wobec znanych Panstwu faktow, nie prezentowalo sie dla mnie zagrozenie umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie, to dokumenty sporzadzone przez sedzie Beate Stoj czynia je bardzo realne – i uda jej sie go zrealizowac, ze wzgledu na przyslugujace mi w takim przypadku prawo do skontaktowania sie telefonicznie z jedna tylko osoba, z prosba o udzielenie mi pomocy zwroce do posiadajacego wyksztalcenie prawnicze Pana Posla Andrzeja Dudy.

Wnosze jak na wstepie.

Z powazaniem,

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 22 maja 2013 r. sedzi Beaty Stoj do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

Certaines questions vous semblent un peu… genantes ?
Dosage et administration Prenez Cialis 15-20 minutes viagra super force cialis soft achat online avant l’activite sexuelle.
Mais encore, vous vardenafil pas cher pouvez vous offrir acheter levitra ligne france une seance de massage adapte.

En terminant, acheter cialis livraison 24h je vous laisse une petite acheter du vrai viagra liste d’indispensables qui pourront regarnir votre tiroir a secrets.
Pour le bon deroulement de l’etude, les participants ont evalue l’intensite et le desagrement des stimuli douloureux lors d’un echange avec une personne devenant tour a tour chaleureuse ou indifferente. Il y a de l’eau partout, la serviette cialis pour femme levitra generique 10mg traine en boule sur le sol, le lavabo est plein de cheveux. Des modifications des parametres spermatiques peuvent etre observees en cas de syndrome douloureux pelvien chronique. En France, elle represente ainsi des enjeux economiques considerables. Les injections intra-caverneuses de prostaglandine E1 sont d’une efficacite remarquable pour le traitement de la dysfonction erectile, independamment de son origine. Le beurre de karite, Le beurre de cacao, Les huiles de massage (huile de pepins de raisin, huile d’olive, macerat de coco, de cialis soft pas cher vente viagra usa vanille, de lavande…). Presque chaque homme une vie sexuelle normale et une puissance accrue est considere comme l’un des principaux criteres de son utilite. Afin de recuperer son instrument, Ada accepte d’accorder des faveurs au voisin en question…
Les sangs echauffes, incapable de s’arreter malgre les supplications de sa proie, il n’ecoute plus achat cialis toulouse vente de viagra sans ordonnance que ses pulsions…
Faisant suite kamagra generique avis a acheter kamagra france cette consultation, la Commission europeenne a publie le 10 decembre 2008 une proposition de directive europeenne destinee a proteger les patients europeens contre les medicaments falsifies (196).
La pillola e il metodo piu sicuro per evitare gravidanze, ma prezzo cialis da 10 mg cialis levitra prezzo il preservativo rimane l’unico contraccettivo in grado di proteggere dalle malattie sessuali.
Tutti cialis generico acquisto farmacia comprare cialis generico con postepay i medici come Viagra e professionisti di laboratorio sono pienamente certificati.
Queste informazioni Vi aiuteranno acquisto viagra generico online ad vendita viagra in farmacia evitare errori nella stilazione dell’ordine.
Manuale di sentimenti e sesso, tradimenti e passioni», allegato al numero comprare viagra originale di febbraio 2013 viagra naturale vendita online a soli 5,90 euro in piu (puoi comprarlo anche online su Scelti per me).
Il medico potra rivolgervi una serie di domande molto personali; come comprare cialis online probabilmente vorra anche coinvolgere la vostra partner.
Anche dove comprare levitra online l’impotenza in uomini maggiore kamagra italia di 50 anni puo essere sintomo dove acquistare viagra on line di un’altra indisposizione come arteriosclerosi o un’alta pressione arteriale.
Un farmaco innovativo viagra generico acquisto online e siti per acquistare cialis invece priligy dapoxetina, il solo ed unico trattamento come comprare viagra on line farmacologico specifico per risolvere l’eiaculazione precoce.
Entreposer levitra generique france kamagra prix en pharmacie le contenant bien ferme hors de kamagra en ligne pas cher la portee des enfants.
Praticamente non cialis compra comprare propecia e stato vendita viagra a san marino segnalato che i giovani possono soffrire di disfunzioni sessuali.
Avant de prix cialis conduire ou achat de cialis canada d’utiliser des machines, vous devez connaitre la facon dont cialis ou viagra prix vous reagissez sous sildenafil actavis.
In alcuni casi di disfunzione erettile il problema principale e cialis 20 mg prezzo in farmacia un fattore psicologico e quindi non sempre sono vendita cialis online le viagra precio en farmacia cause fisiche a creare problemi erettili.
En effet, l’arginine dapoxetine priligy permet d’augmenter la circulation sanguine et donc de generique priligy faciliter achat cialis site serieux l’arrivee du sang pour la verge afin d’obtenir une bonne erection.
Un’altra particolarita’del farmaco e’ kamagra costo il suo rapido azione, percio uomini non comprare levitra on line devono aspettare come acquistare viagra pfizer tanto tempo.
Les resultats peuvent cialis pour homme varier pour chaque personne il acheter le levitra n’y a donc aucun element de site pour acheter kamagra nature comme un resultat typique.
Nei pazienti sui quali hanno sperimentato il viagra, si sono verificati gli kamagra in italia effetti collaterali solo nel caso comprare viagra generico farmacia del dove acquistare viagra senza ricetta massimo dosaggio.
Par contre, plus le desir acheter du viagra sans risque vente cialis en ligne est grand, plus vous eprouverez du plaisir, et anticiperez prix viagra contrefait le prochain bon repas!
Oltre 16 cialis super active generico milioni di uomini nel mondo si sono precio cialis 20 mg farmacias gia affidati a viagra prezzo viagra sildenafil.
Tout comme le viagra est il en vente libre en pharmacie en france le sildenafil, son principal metabolite circulant n- le viagra est t’il en vente libre demethyle, est lie d`environ 96% aux proteines plasmatiques.
Parler de l’impuissance reste difficile acheter un comprime de viagra car la majorite d’entre eux envisagent leur sexualite en termes de viagra en france prix « performances ».
Alcune ricerche comprare viagra con paypal dove posso acquistare del viagra hanno dimostrato che gli uomini che soffrono di eiaculazione precoce hanno una risposta neurologica piu veloce nei muscoli pelvici.
Recentemente e dove comprare viagra in farmacia stato scoperto che sito sicuro dove comprare viagra non solo la sindrome metabolica aumenta il rischio di impotenza perche peggiora il circolo vascolare del pene, ma diminuisce anche l’attivita del testicolo, perche addormenta il suo controllore, l’ipofisi.