25.06.2013 Wniosek Z. Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

Krakow, dnia 25 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pani red. Krystyna Gorzynska, portal „Nowy Ekran”

 2. Pani Boguslawa Marcinkowska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy, Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 9. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 18. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 19. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 20. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 27. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 28. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 29. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 30. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 31. Pan insp. Zdzislaw Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewodzki Policji

 32. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 37. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 38. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 39. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 40. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 41. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 45. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 46. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o wydanie – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w dniu zlozenia niniejszego pisma – Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystynie Kowalczyk polecenia:

  1. zmodyfikowania – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w dniu zlozenia niniejszego pisma – aktu oskarzenia przeciwko mnie wydanego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 D.s 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, przez wyeliminowanie z niego:

   1. zarzutow z art. 226 § 1 kk /czyny I, III – XVI aktu oskarzenia/,

   2. zarzutu z art. 226 § 3 kk /czyn XVII aktu oskarzenia/.

  2. zlozenia – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w dniu zlozenia niniejszego pisma – do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 zawiadomienia o dokonaniu modyfikacji, jak w p. I.1

 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek, jak w p. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od zlozenia niniejszego pisma.

Nie masz w panstwie nic bolesniejszego ponad to,

kiedy ludzie sprytni uchodza za madrych .”
Franciszek Bacon

Szanowny Panie,

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod sciga mnie od siedmiu lat, na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds., 39/06/S/ przez prokurator Radoslawe Ridan, za popelnienie:

 1. 15 czynow z art. 226 § 1 kk /czyny I, III – XVI aktu oskarzenia/ – zniewazenie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tzn. za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/, SSOEwaHanderek,SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJan Kremer,

 2. czynu z art. 226 § 3 kk /czyn XVII aktu oskarzenia/ – zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Sciganie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – a nie „podczas iw zwiazku” z ich pelnieniem – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/.

Wedlug doktryny prawnej uznanej za sluszna w wydanej pod redakcja prof. Andrzeja Zolla publikacji pt. Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942, Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem jego zniewazenie nie wyczerpuje znamion czynu okreslanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk.

Rozpoznajacy od lacznie siedmiu lat sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan Sad Rejonowy w Debicy zamierza ukryc kompromitujace funkcjonariuszy publicznych instytucji wymiaru sprawiedliwosci sciganie mnie za czyny, ktore nie sa przestepstwami, przez ich umorzenie z powodu … przedawnienia. Postanowienie w tej sprawie wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj /sygn. akt II K 854/10, przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod.

Uwazam, ze Prokurator Apelacyjny w Krakowie nie powinien dopuscic do kompromitujacego Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod – a przy okazji jej sluzbowego zwierzchnika, Adresata niniejszego pisma – umorzenia w 2013 r. z powodu przedawnienia zarzutow, ktore nie dosc, ze z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 1 kk i w art. 102 kk ulegna przedawnieniu dopiero w 2015 r. to nie sa przestepstwami.

Takiego zdarzenia nie bylo zapewne w historii wymiaru sprawiedliwosci i ewentualnie skutecznie przeprowadzone, narazi na kompromitacje takze Adresata niniejszego pisma.

Osobiscie uwazam, ze realizowane przez sedzie B. Stoj razem z Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod dzialania na rzecz umorzenia z powodu rzekomego przedawnienia czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan sa … zenujaca, zalosna ucieczka w panice funkcjonariuszy publicznych przed odpowiedzialnoscia za naruszanie przez wiele lat moich praw obywatelskich oraz pozbawianie mnie moznosci korzystania z nich.

W zalaczeniu przesylam:

 1. pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 2. pismo z dnia 25 czerwca 2013 r. do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie prokurator Boguslawy Marcinkowskiej – Zalacznik 2

Wnosze o potraktowanie ich tresci, jako szczegolowe uzasadnienie dla Wniosku, jak w p. I, s. 1 niniejszego pisma.

Ufam, ze Adresat niniejszego pisma ze zrozumieniem potraktuje moj wniosek o niezwloczne rozpoznanie niniejszym zgloszonej sprawy. Po siedmiu latach scigania mnie – oskarzenia, skazania, ponownego oskarzenia – za czyny, ktore nie byly, gdy mnie po raz pierwszy wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ za nie skazal sedzia Sadu Rejonowego Debicy Tomasz Kuczma oraz nie sa obecnie przestepstwami /pomijajac, ze nie ja bylem ich sprawca, ten aspekt wypelnienia przez prokurator R. Ridan obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 kpk nie jest wszak tematem niniejszego pisma/ – jeszcze zupelnie niedawno brawurowi w naruszaniu moich praw, skorzy nawet do umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie funkcjonariusze publiczni, nieskazitelnych charakterow autorytety moralne, w panice uciekaja – zeby bardziej dosadnego nie uzyc okreslenia – przed odpowiedzialnoscia za niedopelnianie obowiazkow i przekraczanie uprawnien.

Wnosze, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, pismo z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Prokuratura Okregowa w Krakowie, pismo z dnia 25 czerwca 2013 r. do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie prokurator Boguslawy Marcinkowskiej

Ils ont pris un verre, et cialis acheter sans ordonnance le courant est propecia generique 50mg bien passe.
Ils acheter dapoxetine sont accessibles a toutes, qu’on souffre de secheresse installee ou passagere et levitra generique france y compris en cas de cancers hormono-dependants type cancer du sein.
L’amour vrai ne se fonde pas que sur acheter levitra pfizer en ligne des rivieres de diamants mais sur les prix viagra en pharmacie france manifestations de tous les jours ).

Dans la plupart priligy france des cas, l’impuissance se developpe au sein d’une prix du cialis 20 structure nevrotique.
Le fait pour l’homme et la femme de prendre conscience de leur second « moi » les rends plus confiants et plus attirants l’un pour l’autre. Les problemes sexuels feminins sont surtout l’anorgasmie (absence d’orgasme), le desir sexuel hypoactif vente de viagra sur le net site officiel vente viagra (desir sexuel faible) et les blocages sexuels (en particulier dus a des agressions sexuelles anciennes). ne foncez pas sur les fesses ou les seins de votre partenaire quand vous la sentez d’humeur plutot romantique ! Une nouvelle version feminine de ce « dopant » de la libido propecia en ligne pas cher propecia vente ligne pourrait bientot faire son apparition dans les pharmacies. Les urines peuvent etre encore rosees plusieurs jours apres l’ablation de la sonde. Ne pensez pas trop aux prolongements erotiques possibles d’un massage, concentrez-vous sur l’instant present. L’incidence du rejet aigu post – transplantation a six mois etait significativement plus elevee chez les patients ayant re cu le generique par rapport au princeps. Produits pour le traitement de la libido appartiennent au segment du marche populaire obtenir des milliards de dollars.
Il existe tres vraisemblablement une ou acheter levitra prix physiopathologie commune aux maladies vasculaires et cialis generique a l’insuffisance erectile de l’homme vieillissant.
En outre, etant en dessous, vous serez en mesure d’aider votre partenaire, en deplacant vos hanches et en cambrant le bas du dos de maniere a faciliter l’acces aux kamagra prix en france points kamagra en ligne com chauds de votre corps.
Ed e la capitale del Peru, acquistare cialis online sicuro l’azienda puo continuare a comprare o cialis giocare lo stesso comportamento prima alcuni speciali ammettere pubblicamente.
Altri acquistare cialis 20 mg esami utili per individuare generico de viagra en farmacias la presenza di salpingite sono:
Solitamente ad un certo punto la coppia priligy dapoxetina online scoppia perche spesso da una parte o la pillola cialis dall’altra i sentimenti rischiano di prendere il sopravvento e delle semplici gentilezze possono essere interpretate come innamoramento.
Spesso chi ne soffre vendita on line di cialis ha bisogno di alzarsi dove comprare cialis a milano durante la notte per andare in bagno o non arriva bagno in tempo.
E questa la ragione per cui e importante soffermarsi, non solo sull’oggetto da donare, ma viagra cialis senza ricetta anche sul significato vendita cialis roma che esso assume per grandi e piccoli.
Se viene usato correttamente acquisto cialis generico online l’indice di sicurezza e totale, e cioe prezzo viagra originale costo propecia del 100%.
Concludendo l’accesso chirurgico mini-uniportale permette acquistare cialis di viagra quanto costa in farmacia ottenere risultati terapeutici comprar viagra en farmacia ed estetici ottimali.
Par exemple un sportif stresse, avec un peu de sexe pourra entre plus relaxe, pour un autre il sera plus ideal de recuperer la levitra en france prix levitra prix pharmacie veille d’une competition par pharmacie ligne vente levitra une longue nuit de sommeil.
Purtroppo, acquistare kamagra dove comprare cialis su internet gli esperti farmacie online propecia dicono che la mancanza d’informazione sulle cause della de provocano il senso di colpa in donne, insieme al’ansia crescente, ed a volte anche il dolore e la rabbia quando si verifica il problema.
Environ un tiers des personnes qui ont repondu, environ cialis prix la moitie des personnes qui ont le prix du viagra un partenaire sexuel regulier, avoir priligy belgique des relations sexuelles au moins une fois par semaine.
Il principio attivo di un biosimilare e del farmacia on line propecia suo farmaco di riferimento sono essenzialmente la stessa sostanza biologica, ma potrebbero esserci differenze di minore entita come comprare cialis in farmacia a causa della natura complessa delle molecole e dei si puo comprare viagra senza ricetta metodi di produzione, che, tuttavia, sono ininfluenti su sicurezza ed efficacia.
Pour des personnes souffrant de prix cialis 25 la dysfonction erectile il est possible d’eviter ce acheter cialis france probleme de cette vie en france vente propecia generique et vous pouvez deja acheter cialis pas cher et sans ordonnance incluant que cialis prix en ligne est acceptable pour tous, mais il faut faire attention a votre sante et consulter votre medecin avant d’acheter cialis en ligne.
Il farmaco ha superato tutte le prove cliniche, ha avuto successo e si acquisto cialis senza ricetta vende cialis costo svizzera ottimo non solo in italia ma anche in levitra generico molti paesi del mondo.
Les medecin ont donc decide vente levitra ordonnance d’etre cialis acheter online prix du propecia pharmacie plus proactifs.
Impariamo nel momento comprare cialis originale online in cui facciamo noi acquistare cialis e decidiamo noi la la pillola cialis rotta ed abbiamo eventualmente qualcuno vicino che ci sostiene.
Un modele animal a montre que l’atteinte de ces commander tadalafil nerfs provoquait une cialis prix pharmacie maroc perte des cellules musculaires cialis en ligne lisses des corps erectiles (etude a).
Ci si cura con comprare viagra generico online terapie locali viagra vendita on line e come comprare cialis online anche con l’abbigliamento:
Dans la meme veine, l’absence de contact physique ou acheter du viagra sur le net peut se presenter comme une barriere qui empeche le couple de viagra pas cher passer du temps ensemble.
Cialis provoque une vasodilatation qui ou acheter du vrai viagra en ligne ameliore le flux sanguin achat de viagra sans ordonnance vers le tissu erectile du penis.
Molti medici indicano che se uno puo raggiungere erezioni durante il sonno, il problema sara causata miglior sito per comprare viagra da problemi psicologici e viagra in farmacia richiede una terapia ed un intervento medico.
Numerosi studi hanno dimostrato lo stretto acquisto viagra slovenia legame tra fumo e acquisto viagra pagamento alla consegna malattia, tra cui l’impotenza sessuale e la disfunzione erettile.