25.06.2013 – Wniosek Z. Kękusia do Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusławy Marcinkowskiej

Krakow, dnia 25 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Krakow

Pani

Prokurator Boguslawa Marcinkowska

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pani red. Krystyna Gorzynska, portal „Nowy Ekran”

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 7. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 13. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 14. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 15. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 16. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 25. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 29. Pan insp. Zdzislaw Stopczyk, Podkarpacki Komendant Wojewodzki Policji

 30. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 35. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 36. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 38. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 39. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 40. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 41. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 42. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 43. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 44. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze:

  1. od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

  2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod sciga mnie na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokurator Radoslawe Ridan, z oskarzenia publicznego za popelnienie:

   1. pietnastu czynow z art. 226 § 1 kk /czyny I, III – XVI aktu oskarzenia/ w zakresie, w jakim penalizowanie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

   2. czynu z art. 226 § 3 kk /czyn XVII akt oskarzenia/, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem, zgodnie z doktryna prawna uznawana powszechnie – w tym w Komentarzu do kodeksu karnego wydanym pod redakcja bylego prezesa Trybunalu, bylego Rzecznika Praw Obywatelskich, bylego i obecnego przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, prof. dr hab. Andrzeja Zolla – za sluszna, nie wypelnia znamion przestepstwa okreslonego w art. 226 § 3 kk,

 2. Wniosek o podjecie – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w dniu zlozenia niniejszego pisma – dzialan, majacych na celu zmodyfikowanie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk i z art. 226 § 3 kk.

 3. Wniosek o spowodowanie zlozenia przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w dniu zlozenia niniejszego pisma – zawiadomienia o modyfikacji, jak w p. II Sadowi Rejonowemu w Debicy do sygn. akt II K 854/10.

 4. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wnioski, jak w p. II, III bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od zlozenia niniejszego pisma.

Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim oraz

stale podnosic kwalifikacje zawodowe.”
Artykul 44 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

Panika”«nagly, niepohamowany strach, przerazenie ogarniajace zwykle wieksza grupe ludzi»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 637

Rejterowac”«uciekac»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 838

Cwaniak”«Czlowiek przebiegly, chytry, szczwany»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 105

Hanba”«wstyd, nieslawa, sromota»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 257

xxx

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala z urzedu Postanowienie w przedmiocie umorzenia czesci zarzutow z aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan, z powodu ich przedawnienia. Jego wydanie poswiadczyla Pani e-mail’em skierowanym w dniu 17 czerwca 2013 r. do red. Krystyny Gorzynskiej z portalu „Nowy Ekran”, podajac: „Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktore prowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi naprzedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarz postepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nie ulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebne postepowanie sadowe.

Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

W odpowiedzi na kolejne pytanie red. Krystyny Gorzynskiej: „Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” Pani odpowiedziala: Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzje Sadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.
Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

Sedzia Beata Stoj uznala za zasadne umorzenie czesci zarzutow przeciwko mnie i uczynila to z urzedu, a kierowana przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod uznala te decyzje sedzi B. Stoj jako – cytat: „sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.”

Nie doreczono mi jeszcze postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Wskazac nalezy, ze prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie –SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn II – znieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVII- zniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 101 § 1 Kodeksu karnego stanowi:
  „Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat : 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki .”

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. osiemnascie wyzej wymienionych czynow, z tego:

 1. czyny: I, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.,

 2. czyny: II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XVIII, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Z mocy prawa okreslonego w zacytowanych wyzej art. 101 § 1 kk i art. 102 kk, karalnosc wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. ustanie z dniem 31 wrzesnia 2015 r.

Takiego pouczenia udzielila mi zreszta w 2012 r. sedzia Beata Stoj.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod sciga mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. za:

 1. 15 czynow z art. 226 § 1 kk /czyny I, III – XVI aktu oskarzenia/, ktore nie sa przestepstwami od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 2. czyn z art. 226 § 3 kk /czyn XVII aktu oskarzenia/, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.

Ad. 1

W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi:
Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Przypomne, ze art. 190. 1. Konstytucji stanowi, ze: „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.”

Po wejsciu w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. ustawodawca dokonal modyfikacji artykulu 226 § 1kk, nadajac mu brzmienie:„Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana, podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

Co jest niedopuszczalne wedlug Trybunalu Konstytucyjnego jest … wykonalne dla kierowanej przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod , ktora wciaz, od dnia 12 czerwca 2006 r., tj. niemal siedem lat po wejsciu w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. sciga mnie za czyn, ktory od dnia 19 pazdziernika 2006 r. polega na korzystaniu przez jego sprawcow z poswiadczonego przez Trybunal Konstytucyjny prawa do wolnosci slowa.

Wiecej na ten temat w moim pismie z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacego miedzy innymi – Zalacznik 2:

Wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39.06/S/ prokurator R. Ridan , przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk, tj. czynow I, III – XVI aktu oskarzenia.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 24.06. 2013 r. do Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 2

Ad. 2

Przypisanym mi jako XVII czynem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o to, ze

w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu,za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.plzniewazylem /art.226§ 3k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla.

Tymczasem w Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod redakcja prof. dr hab.. Andrzeja Zolla podano: „Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny .” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942.

Wskazac nalezy, ze potwierdzenie, iz zgodnie z jednym z pogladow w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym oraz ze poglad taki za sluszny uznaje byly RPO Andrzej Zoll poswiadcza nie tylko literatura przedmiotu, ale korzystaja z niego praktycy. Oto orzeczenie w tej sprawie z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesora Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Macieja Gorskiego: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan czyn polegajacy na zniewazeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla … nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk.

Okazuje sie zatem, ze kierowana od lat przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod sciga mnie w dniu zlozenia niniejszego pisma za 15 czynow, ktore nie sa przestepstwami od dnia 19.10.2006 r. oraz za czyn, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.

Poznawszy metody dzialania niektorych prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod oraz sedzi Beaty Stoj sadze, ze z podanego jako przyczyna przedawnienia, sedzia B. Stoj umorzyla – a zgodzila sie z nia Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, co Pani poswiadczyla – zarzuty z aktu oskarzenia przeciwko mnie, z tytulu art. 226 § 1 kk i art. 226 § 3 kk, tj. czynow, ktore nie sa przestepstwami.

Nawiasem mowiac, zdumienie budzi zmiana, jaka dokonala sie w sedzi Beacie Stoj w ciagu zaledwie 10 dni.

Pismem z dnia 20 maja 2013 r. zawiadomila mnie, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. przeprowadzi postepowanie w sprawie wydania postepowania w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a juz 31 maja 2013 r. wyslala do mnie kolejne zawiadomienie: „ozmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego ,

Sciganie mnie przez siedem lat za czyny, ktore nie sa przestepstwami od … zaraz po sporzadzeniu aktu oskarzenia oraz za czyn, ktory nigdy nie byl przestepstwem juz jest kompromitacja.

Jesli dodatkowo sedzia Beata Stoj razem z Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod umorzyly postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. z powodu przedawnienia te wlasnie – tj. nie bedace przestepstwami – czyny, a Pani, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie informuje media:„W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyctej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu.”, to jest to hanba.

Tchorzliwa w panice rejterada.

Gdy tylko zostanie mi doreczone postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., natychmiast je umieszcze – jesli dozyje, z niedopelniajacymi obowiazkow, naduzywajacymi wladzy oraz wykorzystujacymi ja celach prywatnych funkcjonariuszami publicznymi roznie bywa, a sedzia Beata Stoj raz juz przeciez, w niedziele 6 stycznia 2013 r., nakazala Policji doprowadzic mnie do szpitala psychiatrycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie, a ponadto dwukrotnie grozila mi umieszczeniem mnie w areszcie, zeby ostatecznie … umorzyc czesc z cala pewnoscia nieprzedawnionych zarzutow z powodu wyimaginowanego przez nia przedawnienia – w Internecie, http://www.kekusz.pl.

Jego kopie dostarcze Adresatom kopii niniejszego pisma.
Przede wszystkim wszak je – z podanych wyzej przyczyn, tj. jako wydane z razacym naruszeniem prawa procesowego – zaskarze.

Wnosze, jak na wstepie, tj. o niedopuszczenie przez Rzecznika Prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie do kolejnej kompromitacji kierowanej przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod przez umorzenie z powodu przedawnienia, z cala pewnoscia nieprzedawnionych czynow, ktore w dodatku od niespelna siedmiu lat, nie sa przestepstwami, a jeden – zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla – nie tylko w dniu 12.06.2006 r., gdy prokurator R. Ridan sporzadzala akt oskarzenia, ale nigdy nie byl przestepstwem.

Jesli Adresatka niniejszego pisma, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, nie daje wiary mojemu stanowisku, jak w niniejszym pismie, tj., ze jestem od siedmiu lat scigany przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod za 16 czynow, ktore nie sa przestepstwami, prosze o zapoznanie sie z aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, w tym jego zarzutami z p. I, III – XVII, a nastepnie z:

 1. wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. i zmodyfikowana po jego ogloszeniu trescia artykulu 226 § 1 kk,

 2. trescia artykulu 226 § 3 kk oraz trescia strony 942 publikacji: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 24.06. 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Ce format est explicite dans le volume 2B de l’avis aux demandeurs priligy belgique acheter viagra pharmacie europeen « Presentation et contenu du dossier ».
Mais quand l’abstinence perdure depuis acheter viagra generique ligne un bon moment, le retour a la vie sexuelle peut etre dapoxetine acheter angoissant.
Plusieurs etudes ont porte acheter du levitra en france sur le role du complexe majeur d’histocompatibilite human leukocytes antigen acheter viagra reunion (HLA) [5].

D’ailleurs, il n’y a levitra 20 prix pharmacie pas obligatoirement achat levitra 20mg d’ejaculation.
Nous ne pouvons pas tout savoir sur tout le monde, nous ne savons pas lire dans les pensees des gens. Ce ne sont pas des medicaments qui vous apporteraient des competences. Le muscle pubococcygien, qui entoure le vagin, a tendance a se contracter lorsque vous etes tendue et la penetration devient difficile. Il y a tellement de champs divers qui peuvent vous ouvrir vers le positif, je viens vous proposer ici quelques pistes, mais a vous de vous construire egalement vos propres halos de bien etre. Le suivi est ensuite realise habituellement une fois par an par l’urologue ou le medecin referent du patient. Pimenter sa vie de couple Les anglais seraient prets pour pimenter leur vie de couple a faire durer plus longtemps les preliminaires (33%), a se deguiser ou regarder des films pornos (24%) et 17% d’entre eux a besoin d’eteindre la lumiere pour se mettre dans l’ambiance. Et certains fantasmes viagra sur internet vente propecia devraient demeurer a l’etat de pensees; par exemple, une relation a trois n’est jamais une bonne idee pour aucun des partenaires. L’odeur des achat cialis uk le prix du viagra en france secretions depend du temps ecoule depuis la derniere toilette.
– apparition de maniere progressive sur plusieurs mois, rapports satisfaisants de plus en plus difficiles a obtenir – erection totalement impossible, disparaissant rapidement, maintenue bien moins de 5 minutes – ejaculation sur dapoxetine prix une verge molle – persistance du desir mais impossibilite physique d’avoir prix du levitra 25 mg une erection – diabete .
Mais sachez que bien acheter kamagra pas cher souvent, rien n’altere l’amour et l’affection que votre kamagra oral jelly generique conjoint ressent pour vous.
Il trattamento con acquisto cialis generico online Propecia e inteso come dove comprare cialis torino cura giornaliera e le pillole vanno prese ogni giorno finche non si decide di smettere.
Che cosa impedisce ancora persone dal tradizionale orientamento sessuale comprare cialis a roma di tollerare le minoranze cialis senza ricetta milano sessuali?
Inoltre, gli scienziati moderni guardano anche al sesso nella terza dove comprare viagra a milano eta sito sicuro dove comprare cialis come fattore di prolungare la vita.
I ragazzi hanno il timore di non essere all’altezza nelle farmacias online propecia prestazioni fisiche, mentre le ragazze sono ossessionate dal loro comprare viagra senza ricetta in farmacia corpo.
Grazie al nostro negozio cialis soft tabs virtuale, gli come avere cialis senza ricetta uomini hanno la possibilita di evitare discussioni intime spiacevoli, delle quali hanno paura.
La pomata ha farmacia on line viagra una tipica acquistare viagra via internet colorazione arancione intenso tendente al rosso (il colore della polvere pura di dove comprare cialis a milano biioduro di mercurio), da cui il nome tradizionale di pomata rossa.
Il preparato viagra super active di marca ed se vende viagra generico en farmacias viagra prezzo farmacia viagra vendita online il generic viagra super active.
Son numero deux, philippe lamoureux, est l’ancien ou acheter du kamagra sur paris secretaire general kamagra vente libre internet de commander du kamagra en ligne feu l’agence du medicament.
Il acquistare kamagra generico italia cialis senza ricetta milano modello trifasico comprende percio a quando viagra generico in italia le tre fasi della risposta sessuale:
Cependant, peut acheter viagra sans ordonnance la reaction de chaque organisation est indivudielle, et cialis soft pas cher vous pouvez lire sur le net viagra acheter en ligne beaucoup de commentaires negatifs de personnes qui ont subi les effets secondaires de cialis.
A differenza di quello maschile non e solamente vincolato a cause meccaniche ma levitra 20 mg precio generico anzi ha una forte base emotiva, di conseguenza i fattori che lo influenzano possono dove posso acquistare priligy essere kamagra farmacia divisi in due grosse categorie:
Les personnes qui repondent a des questions au sujet de leur vie privee, peuvent exagerer vente cialis doctissimo leur activite sexuelle extraconjugale, ou, a l’inverse, cacher la viagra pfizer prix france presence de l`adultere par la peur de la violation de priligy prix la confidentialite (surtout si leur partenaire n`en est pas au courant).
Encore une fois, cela ne reflete pas un arret complet de la vie sexuelle, il faut juste que cialis viagra en ligne l’homme s’adapte a ce nouvel cialis soft generique organe est la sienne, car il reagit generisk viagra online d’une maniere differente a partir de maintenant.
Compra levitra generico farmacia non e facile, comprare kamagra generico come le tavole levitra 20 mg precio generico della marca, dapoxetina prezzo ma e piu conveniente.
La plus courante est l’utilisation de 50 cialis france pharmacie mg de 30 minutes a 4 vente viagra net heures levitra en ligne avant le rapport sexuel.
A dove comprare cialis in italia puberta istituita comprare viagra on line compare il primo come acquistare viagra via internet flusso mestruale (menarca).
Cialis – le seul de trois acheter du veritable viagra preparations enumerees, qui est utilise comme le medicament quotidien contre l’hypertension.
Eventuellement reduire la dose a 2,5 mg par jour (1 comprime a acheter viagra petite quantite peut ton acheter viagra sans ordonnance 2,5 mg).
Sono disponibili confezioni da vendita viagra italia 4 pezzi viagra generico dove comprare fino a 48 pezzi.
Il tasso di successo di medicine per uso orale per ed e molto alto, comprare viagra senza ricetta in farmacia superiore al 90%; tuttavia persone diverse hanno bisogno di viagra cialis senza ricetta dosi diverse per ottenere risultati ottimali.