Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia przedstawicieli władz i mediów o zamiarze rozpoczęcia protestu głodowego w dniu 19 czerwca 2013 r. przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Krakow, dnia 17 czerwca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 4. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 6. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 15. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 16. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 17. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 24. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 25. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 26. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 27. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 28. Pani red. Krystyna Gorzynska, „Nowy Ekran”

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Jerzy Jachnik, „Afery i Bezprawie”

 31. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Maciej Lisowski „Lex Nostra”

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Tomasz Parol, 3obieg

 36. Pan red. Marek Podlecki, www.monitor-polski.pl

 37. Pan red. Zdzislaw Raczkowski, „Afery Prawa”

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pan Juliusz Braun, Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 2. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o skierowaniu przez Posla „Prawo i Sprawiedliwosc”, bylego Wiceministra Sprawiedliwosci, Pana Andrzeja Dude, pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. /Zalacznik 1/ wniosku do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o rozwazenie mozliwosci wycofania przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie, sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

 2. Wniosek do Ministra Sprawiedliwosci Marka Biernackiego, o skorzystanie z uprawnienia do wystapienia do rzecznika dyscyplinarnego z zadaniem podjecia czynnosci dyscyplinarnych wobec sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z powodu – potwierdzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwosci pismem z dnia 28.05.2013 r. /sygn. DSO-IV-051-218/13/4/ – zlozenia przez nia do akt sprawy sygn. II K 854/10 bez rozpoznania mojego wniosku z pisma z dnia 7 stycznia 2013 r. o jej wylaczenie – patrz: s. 11.

 3. Zawiadomienie:

  1. o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. Rzecznika Praw Obywatelskich Irene Lipowicz o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 19 czerwca 2013 r., od godz. 12:00 protestu glodowego – nie bede jadl, ani pil – przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,

  2. ze w zwiazku z protestem, jak w p. III.1 zostane najpewniej umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i poddany przymusowemu „leczeniu”.

 4. Prosba o zwrocenie sie przez Adresatow niniejszego pisma z wnioskami do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o zaprezentowanie stanowiska, jakie zajela wobec mojego wniosku do niej z pisma z dnia 11 czerwca 2013 r. – Zalacznik 7.

Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Jakkolwiek negatywnie nie ocenialibysmy samego zachowania sprawcy, dzialania organow wymiaru sprawiedliwosci nie moga wykraczac poza okreslone ramy.

Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.”

Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Wassermann

Zrodlo: Interpelacja poselska Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Wassermananna /numer 11505/ z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na strazy wolnosci i praw czlowieka i obywatela okreslonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.”
Artykul 208.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Panstwo,

W dniu 11 czerwca 2013 r. Pan Andrzej Duda Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” skierowal pismo do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o tresci –Zalacznik 1: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

xxx

Jak Panstwa informowalem wczesniej kierowanymi do Panstwa pismami, w dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan skierowala do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia – sporzadzony na podstawie zawiadomienia zlozonego przez owczesnego prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedziego Wlodzimierza Barana – ktorym oskarzyla mnie o to, ze wokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005 r. wKrakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylemwzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski.

 2. Czyn IIznieslawilem/art.212§2kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./ konstytucyjnyorgan RzeczypospolitejPolskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art.241§2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wszyscy wyzej wymienieni sedziowie, prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz adw. Wieslawa Zoll zlozyli zeznania podczas prowadzonego przez prokurator R. Ridan postepowania przygotowawczego. Gdyby odmowili ich zlozenia, gdyby poinformowali prokurator, ze nie czuja sie przeze mnie pokrzywdzeni, ta musialaby, na podstawie prawa okreslonego w art. 322 § 1 kpk – „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – umorzyc wszczete przez nia sledztwa. Tak bylo w sprawie takze zgloszonej przez prezesa W. Barana jako pokrzywdzona przeze mnie sedzi Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Marii Wlodarczyk.

Prokurator R. Ridan podala w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2006 r. – „(…)W toku postepowania przygotowawczego w sprawie z zawiadomienia Prezesa Sadu Apelacyjnego podjeto czynnosci w kierunku przesluchania w charakterze swiadka SSR Marii Wlodarczyk. Jednakze wymieniona oswiadczyla, iz nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowana prowadzeniem postepowania odnosnie jej osoby i nie czujac sie pokrzywdzona dzialaniem Zbigniewa Kekusia nie chce aby byly prowadzone z jej udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe . Majac powyzsze na uwadze w zakresie czynu opisanego w sentencji niniejszego postanowienia – sledztwo przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi nalezalo umorzyc wobec stwierdzenia, ze postepowanie w tym zakresie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia. Prokurator Radoslawa Ridan”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1Ds. 80/06/S, postanowienie prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 14 czerwca 2006r. o umorzeniu sledztwa

Panstwo Wieslawa i Andrzej Zoll oraz wyzej wymienieni sedziowie pragneli mnie jednak uczynic przestepca. Jak to oni, uczynili to z razacym naruszeniem prawa.

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Ponizej dokonam prezentacji dzialan „operacyjnych” realizowanych przez prokurator R. Ridan przed sporzadzeniem przez nia aktu oskarzenia, tj. sposobu wypelniania przez nia ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 kpk. Poprzedze ja ich „recenzja” sporzadzona przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w postaci postanowienia z dnia 30 listopada 2006 r. o zwroceniu prokurator R. Ridan sprawy przeciwko mnie w celu usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego. Podal w nim sedzia T. Kuczma miedzy innymi – Zalacznik 2:

Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma (…) postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod /Radoslawie Ridan – ZKE/ w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism (…) Sad zwazyl co nastepuje:(…) Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie,

Nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.

Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa. Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 2

Wskazawszy, jakie czynnosci prokurator R. Ridan powinna wykonac i na podstawie, ktorego prawa, sedzia T. Kuczma zarzucil jej, ze tych czynnosci nawet … nie podjela.

Prezentacja przez prokurator R. Ridan zebranych przez nia dowodow potwierdza slusznosc zarzutow sedziego T. Kuczmy. Podala w akcie oskarzenia: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkowAnny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438

Prokurator R. Ridan zaskarzyla postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. podajac w Zazaleniu z dnia 12 grudnia 2006 r.:

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zazalenie prokurator Radoslawy Ridanz dnia 12 grudnia 2006 r. /data wplywu/ na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r.

Ogromna musiala byc wiara prokurator R. Ridan, ze ja nie dotrwam caly i zdrowy wzruszenia wyroku wydanego na podstawie sporzadzonego przez nia aktu oskarzenia. Sprzecznego z prawem uzyla argumentu celem zapobiezenia wykryciu rzeczywistych sprawcow przypisanych mi przez nia czynow oraz ustalenia rzeczywistego miejsca ich popelnienia. Koszty postepowania ponosi przeciez nie Skarb Panstwa lecz … skazany.

Artykul 627 kpk stanowi: Od skazanego w sprawach z oskarzenia publicznego sad zasadza koszty sadowe na rzecz Skarbu Panstwa oraz wydatki na rzecz oskarzyciela posilkowego.” 1

Sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej dali sie jednak przekonac prokurator Radoslawie Ridan i dniu 5 stycznia 2007 r. wydali postanowienie /sygn. akt II Kz.675/06/, ktorym nakazali sedziemu T. Kuczmie kontynuowac sciganie mnie zgodnie z aktem oskarzenia prokurator R. Ridan. Pouczyli sedziego T. Kuczme:„Pamietac nalezy, iz przy orzekaniu Sad kazdorazowo dokonuje swobodnej ceny dowodow, ktora zobowiazuje go m.in. do uwzglednienia zasad prawidlowego rozumowania, a wiec wyciagania wlasciwych wnioskow z ujawnionego materialu dowodowego .”

Jak sie potem okazalo SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek i prokurator Renaty Stopinskiej-Witkowskiej dokonali oceny zebranego przez prokurator R. Ridan wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, bo … ona nie zebrala zadnego materialu. Sedzia T. Kuczma wzial z nich przyklad i takze dokonal potem oceny zebranego przez niego materialu dowodowego wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, co nie ja wymyslilem, ale podal Prokurator Generalny w kasacji od wyroku, ktory wydal potem sedzia T. Kuczma – patrz: s. 6 niniejszego pisma.

Po tym, gdy posluzywszy sie postanowieniem sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. przedstawilem, jakich obowiazkow niedopelnila prokurator R. Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia przeciwko mnie i dlaczego zaprezentuje, jakie dzialania „operacyjne” zamiast wykonac podstawowe czynnosci, realizowala w okresie od dnia 2.11.2005 r., gdy wydala postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow do dnia 12 czerwca 2006 r., gdy sporzadzila akt oskarzenia:

 1. w dniu 29 grudnia 2005 r. – tj. podczas ferii bozonarodzeniowo-noworocznych – wydala nakaz Policji udania sie do mieszkania zamieszkiwanego przez moich synow z moja zona i wreczenia im wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze. W dniu 30 grudnia 2005 r. w godzinach wieczornych odebralem synow od zony, celem spedzenia z nimi okresu do 1 stycznia 2006 r., godz.11:00. Byli bardzo zdenerwowani. Milczeli, gdy zachecalem ich do rozmowy, gdy im zadawalem pytania. W pewnym momencie starszy syn poinformowal mnie, ze 29 grudnia 2005 r. odwiedzil go w domu umundurowany policjant i w obecnosci jego mlodszego, 15-o letniego brata wreczyl mu Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 12 stycznia 2005 r. Synowie byli przerazeni. Pytali mnie co zrobilem, dlaczego sciga mnie Policja i prokurator. Wskazac nalezy, ze art. 131 § 1 Kodeksu Postepowania Karnego stanowi: „Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od ktorych daty doreczenia biegna terminy, dorecza sie przez poczte lub inny uprawniony podmiot zajmujacy sie doreczaniem korespondencji albo pracownika organu wysylajacego, a w razie niezbednej koniecznosci – przez Policje.” Wskazac takze nalezy, ze w ramach prowadzonego przez funkcjonariusza publicznego Radoslawe Ridan postepowania, ona sama oraz Prokurator Lidia Jaryczkowska wyslaly do mnie – na podany przeze mnie adres do korespondencji – poczta cztery pisma. Wszystkie cztery w terminie odebralem. Na wszystkie udzielilem odpowiedzi. Nie bylo zatem jakiejkolwiek potrzeby wyslania do – mieszkajacych pod innym, niz ja adresem – moich dzieci policjanta, aby ten wreczyl im dla mnie Wezwanie do stawiennictwa w Prokuraturze.

 2. w zwiazku z opisanym wyzej zachowaniem prokurator R. Ridan, zlozylem wniosek do akt prowadzonej przeciwko mnie sprawy, aby wszystkie pisma do mnie kierowac na znany prokurator R. Ridan od poczatku prowadzonej przeciwko mnie sprawy adres do korespondencji. Wyjasnilem, ze za kilka miesiecy moj starszy syn zdawac mial mature, a mlodszy testy, konczace gimnazjum.Dla obydwoch synow byly to bardzo wazne egzaminy, decydujace o ich dalszej edukacji. Prosilem, by dzieciom dano spokoj. Prokurator R. Ridan postanowila jednak nie szczedzic moim dzieciom stresujacych przezyc i kilka tygodni pozniej, w lutym 2006 r. znowu wyslala do nich tym razem dwoch policjantow, ktorzy w obecnosci dzieci przesluchiwali moja zone w zwiazku z prowadzonym przeciwko mnie postepowaniem. Synowie poinformowali mnie, ze byli u nich w domu dwaj policjanci, ktorzy przesluchiwali ich matke.

 3. w dniu 28 grudnia 2005 r. wydala zarzadzenie, ktorym zarzadzila poszukiwanie mnie. W zwiazku z powyzszym:

  1. W dniu 17 lutego 2006 r. wyslala do centrali Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami, faks o tresci: „W zwiazku z prowadzonym postepowaniem przygotowawczym sygn. akt 1 Ds. 112/04/S zwracam sie o ustalenie, czy Zbigniew Kekus s. /(…) – ZKE/, ur. /(…) – ZKE/, w /(…) – ZKE/, jest pracownikiem Waszego Banku, a jezeli tak to w ktorym Oddziale jest zatrudniony (prosze o podanie adresu) i czy posiada adres zamieszkania na terenie Wroclawia.Sprawe prosze potraktowac jako pilna z uwagi na terminy procesowe. Prokurator R. Ridan”. O tym, ze jestem poszukiwany przez prokurature dowiedzial sie „caly” Bank.

  2. W dniu 13 kwietnia 2006 r. wydala Policji z Komisariatu we Wroclawiu nakaz poszukiwania mnie w Banku Zachodnim WBK S.A. we Wroclawiu. Bylem w tym dniu w podrozy sluzbowej. O tym, ze jestem poszukiwany przez prokurature przy uzyciu Policji ponownie dowiedzial sie „caly” Bank.

Prokurator R. Ridan niedopelniwszy jej podstawowych okreslonych w art. 297 § 1 kpk obowiazkow ustalenia sprawcy czynow, za ktore mnie scigala oraz zebrania dowodow, przesladowala moje dzieci, a mnie rujnowala opinie u mojego pracodawcy. Bank to instytucja najwyzszego zaufania publicznego i pracownik poszukiwany przez prokurature, w tym przy uzyciu Policji, nie jest mile widziany.

W maju 2006 r. zostalem przesluchany przez Policje w zwiazku ze sprawa prowadzona przez prokurator R. Ridan. Nie przyznalem sie do winy i odmowilem zlozenia wyjasnien. W dniu 12 czerwca 2006 r., zebrawszy „dowody” w postaci zeznan uznanych przez nia za pokrzywdzonych sedziow wymienionych na stronie 3, prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll oraz setek stron materialow – tzn. … makulatury – wydrukowanych z portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, sporzadzila akt oskarzenia. Z jego powodu, w dniu 6 listopada 2006 r. zostalem wyrzucony z pracy w ING Banku Slaskim S.A., gdzie mnie zatrudniono w dniu … 2 listopada 2006 r. na stanowisku Dyrektor Banku – Pion Uslug, z wynagrodzeniem w kwocie 35.000,00 /slownie: trzydziesci piec tysiecy/ zl miesiecznie brutto. Prokurator Radoslawa Ridan zakonczyla mi, gdy mialem 46 lat, kariere zawodowa, spowodowala utrate przeze mnie pracy, zrujnowala mi opinie na rynku pracy. Ja mialem kwalifikacje potrzebne do wykonywania zadan i obowiazkow powierzonych mi przez ING Bank Slaski S.A., a po jej stronie byla wylacznie hucpa.

xxx

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila – co poswiadczyl sedzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. /Zalacznik 2/ – obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 kpk sedzia T. Kuczma zwrocil sie do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamiescila materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Portal Wirtualna Polska S.A. poinformowala Sad w Debicy pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja zamieszkalego w Warszawie oraz podal adres siedziby Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktorej K. Lapaj jest Prezesem.

Interia.PL S.A. udzielila pismem z dnia 1 pazdziernika 2006 r. odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych.

A jednak sedzia Tomasz Kuczma mnie uznal za winnego popelnienia wszystkich czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan. Potem lacznie 18 sedziow i prokuratorow /w tym trzech Generalnych. A. Czuma, K. Kwiatkowski i A. Seremet i dwoch Rzecznikow Praw Obywatelskich /J. Kochanowski, I. Lipowicz 2/ przez ponad trzy i pol roku wmawiali mi, gdy ich prosilem, zeby wniesli kasacje od wyroku sedziego T. Kuczmy, ze dokonywali wnikliwych analiz akt sprawy przeciwko mnie i te zawsze wykazywaly, ze nie zachodzi podstawa do jej wniesienia. Az wreszcie w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed Prokuratura Generalna w Warszawie i w jego nastepstwie – prowadzilem go do dnia 10 czerwca 2011 r., a potem do dnia 15 czerwca pikiete – Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje do Sadu Najwyzszego w zakresie czynow II i XVIII podajac w uzasadnieniu miedzy innymi, ze sedzia Tomasz Kuczma dokonal oceny zebranych przez siebie dowodow wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania.

Prokurator Generalny podal w uzasadnieniu do kasacji miedzy innymi:

 1. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam:
  I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…)
  II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu,
  wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow,”

 2. Tak wiec ustalenia Sadu Rejonowego w Debicy, ze Zbigniew Kekus zniewazal w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. pod domena www.zkekus.w.interia.pl Wieslawe Zoll jak tez rozpowszechnil tamze materialy ze sprawy rozwodowej, prowadzonej z wylaczeniem jawnosci, nie moga byc uznane za ustalenia swobodne, a tylko dowolne, nie znajdujace oparcia w zadnym materiale dowodowym. Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

 3. W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Pomyslec … trzy i pol roku na to czekalem i protest glodowy musialem prowadzic.

Czegos takiego nie bylo nawet w opolskim Kabaretonie2013.

A to wcale nie koniec zartow sedziego Tomasza Kuczmy z prawa, wedlug scenariusza prokurator Radoslawy Ridan, tj. jej aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan.

Prokurator Generalny wniosl kasacje i na jej podstawie Sad Najwyzszy uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie dwoch tylko czynow bo sedzia T. Kuczma nie tylko dokonal oceny dowodow, ktore zebral wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. On mnie uznal takze wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za winnego popelnienia czynow, ktore nie sa przestepstwami od dnia … 19 pazdziernika 2006 r.

Uznany przez Sad Najwyzszy za zasadny zarzut Prokuratora Generalnego dotyczy wszystkich czynow, ktore na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan przypisal mi sedzia Tomasz Kuczma, poniewaz wedlug aktu oskarzenia prokurator R. Ridan wszystkie zostaly popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl,

Prokurator R. Ridan nie dosc, ze oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. o czyny, ktore popelnili w Warszawie jej mieszkancy, to mi przypisala takze zniewazenie 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – art. 226 § 1 kk. Nie zmodyfikowala aktu oskarzenia, majac po temu okazje, gdy sedzia T. Kuczma wydal w.w. postanowienie z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia jej sprawy celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego /Zalacznik 2/. A bylo to jej – kolejnym niedopelnionym przez nia – obowiazkiem po tym, gdy w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie, po jego ogloszeniu w Dzienniku Ustaw z tego dnia /Nr 190, poz. 1409/ wyrok z dnia 11 pazdziernika 2006 r. Trybunalu Konstytucyjnego /sygn. P 3/06/, ktorym ten orzekl: 1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi: Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Poniewaz prokurator R. Ridan nie zmodyfikowala aktu oskarzenia, a sedzia T. Kuczma nie wiedzial jeszcze w dniu 18 grudnia 2007 r. o obowiazujacym wtedy od … czternastu miesiecy wyroku TK z dnia 11.10.2006 r., w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal – na wniosek mojego obroncy adw. Malgorzaty Wassermann – wyrok, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III-XVII, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi –„Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia

2010 r.

W zwiazku z wydaniem przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r., Prokurator Generalny nie mogl, z powodu prawa okreslonego w art. 519 kpk – Od prawomocnego wyroku saduodwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” – podac w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r. wszystkich 18 czynow, za ktore skazal mnie sedzia T. Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.

Na zakonczenie tego, groteskowego, watku scigania mnie, tj. oskarzenia przez prokurator Radoslawe Ridan, skazania przez sedziego Tomasza Kuczme i od ponad dwoch lat przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj ponownie scigania zaczyn z artykulu 226 § 1 kk, ktory z mocy wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. nie jest przestepstwem od dnia 19 pazdziernika 2006 r., wskazac i podkreslic, ze wszyscy wymienieni na stronie 3 niniejszego pisma sedziowie Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie skladali zeznania przed sedzia T. Kuczma w okresie pomiedzy … 7 maja 2007 r., a 27 wrzesnia 2007 r.Nie wiedzieli wtedy jeszcze – podobnie jak prokurator R. Ridan i sedzia T. Kuczma – o wyroku TK z dnia 11.10.2006 r.

Potwierdzone wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego wady prawne nie tylko wyroku sedziego T. Kuczmy, ale i aktu oskarzenia prokurator R. Ridan – razace naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk oraz prawa procesowego okreslonego w art. 7 kpk i w art. 366 § 1 kpk – nie sa jedynymi.

Prokurator Radoslawa Ridan razaco naruszyla takze prawo okreslone w:

 1. artykule 226 § 3 kk,

 2. artykule 212 § 2 kk.

Ad. 1

Przypisanym mi czynem XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan oskarzyla mnie – na podstawie zeznan zlozonych przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla w postepowaniu przygotowawczym – z art. 226 § 3 kk: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”,o zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Tymczasem sam prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w wydanym pod jego redakcja Komentarzu do kodeksu karnego, ze RPO nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej i prezentuje uzasadnienie, dlaczego sluszna jest doktryna prawna, wedlug ktorej nie wszystkie oragny konstytucyjne sa jednoczesnie konstytucyjnymi organami Rzeczypospolitej Polskiej – „Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny .” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942.

Wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego prezentuje poglad tozsamy z tym z Komentarza pod red. prof. Andrzeja Zolla, ze – z podanej wyzej przyczyny – Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro sam prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w wydawanych pod jego redakcja Komentarzach do kodeksu karnego, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to czyn z art. 226 § 3 kk, opisany w pkt. XVII aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., polegajacy na zniewazeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. A. Zolla, nie jest – i nigdy nie byl! – przestepstwem. A prof. dr hab. Andrzej Zoll jesli uwaza sie za pokrzywdzonego przeze mnie powinien wystapic przeciwko mnie z prywatnym aktem oskarzenia.

Ad. 2

Przypisanym mi czynem II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan oskarzyla mnie – na podstawie zeznan zlozonych przez adw. Wieslawe Zoll w postepowaniu przygotowawczym – o znieslawienie /art. 212 § 2 kk/ adw. Wieslawy Zoll, tj. o czyn, ktory jest scigany z oskarzenia prywatnego, z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 k.k. … „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

W przypadku innych pietnastu czynow, tj. I, III-XVII, prokurator R. Ridan oskarzyla mnie, ze je popelnilem z art. 226 § 1 kk /czyny I, III-XVI/ i z art. 226 § 3 kk /czyn XVII/ w zbiegu z art. 212 § 2 kk.

Po wyeliminowaniu z czynow I, III-XVII artykulow 226 § 1 kk i art. 226 § 3 kk, pozostaje tylko – jak w przypadku czynu II, znieslawienia adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 kk.

Artykul 60 § 1 Kodeksu Postepowania karnego, stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .”

Interes spoleczny nie wymagal – i nie wymaga, bo znowu jestem za ten czyn scigany – scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie sedziow, RPO Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll. Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Wszyscy uznani przez prokurator R. Ridan za pokrzywdzonych przeze mnie funkcjonariusze publiczni oraz adw. W. Zoll sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodach prawniczych, posiadaja rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.

Slusznosc mojego stanowiska znajduje potwierdzenie w utrwalonym od lat orzecznictwie sadowym, w tym nawet w sprawach, z moim i sedziow zaangazowanych w sprawy przeciwko mnie uczestnictwem. Poswiadczyli ja, miedzy innymi:

 1. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Piotr Gradzki w postanowieniu z dnia z dnia 23 czerwca 2004r. /sygn. akt 1 Ds. 102/04/ o odmowie wszczecia dochodzenia,

 2. prokurator Prokuratury Rejonowej w Debicy Bernard Bruch w postanowieniu z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt 1 Ds. 1072/10 o odmowie wszczecia sledztwa.

Ad. 2. 1

Po tym, gdy prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia W. Baran zlozyl w czerwcu 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw z art. 212 § 2 kk na szkode kilkunastu sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, prokurator Piotr Gradzki wydal w dniu 23 czerwca 2004 r. postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia, w uzasadnieniu podajac:„Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ , sygn. akt 1 Ds. 102/04 POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia dochodzenia dnia 23 czerwca 2004r. Piotr Gradzki prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w Krakowie po rozpoznaniu materialow sygn. 1 Ds. 102/04, z dnia 09.06.2004r. /data wplywu do tut Prokuratury/, w sprawie pomowienia w okresie od 17 grudnia 2003r. do 17 kwietnia 2004r. w Krakowie poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow tresci pism kierowanych do sadow oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sedziow Sadu Okregowego w Krakowie oraz Prezesa i sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie o postepowanie sprzeczne z prawem i o wlasciwosci osobiste, ktore moga ponizyc je w opinii publicznej oraz narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanego przez pokrzywdzonych zawodu sedziego, tj. o przest. z art. 212 § 2 kk , na podstawie art. 325 e § 1 kpk postanowil: odmowic wszczecia dochodzenia w przytoczonej wyzej sprawie.

UZASADNIENIE W dniu 09.06.2004r. do Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Srodmiesciu Wschodzie, za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie, wplynelo doniesienie Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSA Wlodzimierza Barana dotyczace prawdopodobienstwa popelnienia przez Zbigniewa Kekusia przestepstwa prywatnoskargowego z art. 212 § 2 kk. Wsrod pokrzywdzonych znalezli sie sedziowie Jan Kremer, Maria Kus-Trybek, Anna Kowacz-Braun, Wlodzimierz Baran, Krzysztof Sobierajski, Hanna Blasiak z Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Agata Wasilewska-Kawalek, Ewa Handerek, L. Siodlarz-Kapera, Izabela Strozik, Jerzy Bess, Agnieszka Oklejak, Jadwiga Osuch, Danuat Klosinska, M. Rymar z Sadu Okregowego w Krakowie .

Analizujac calosc zgromadzonych materialow nalezy stwierdzic, iz brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek podstaw do objecia sciganiem z urzedu wskazanego wyzej wystepku prywatnoskargowego, bowiem wszystkie osoby pokrzywdzone sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodzie sedziego i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Zatem ewentualna decyzja o objeciu sciganiem z urzedu wskazanego wystepku nie lezy w interesie spolecznym. Wobec powyzszego zasadnym bylo odmowic wszczecia dochodzenia w niniejszej sprawie.

Prokurator Piotr Gradzki.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 102/04, postanowienie prokuratora Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r.

Po wydaniu postanowienia, jak wyzej, do przypisanych mi czynow z art. 212 § 2 kk dodano czyn z art. 226 § 1 kk i postanowieniem z dnia 1 lipca 2004r. /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/ prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk nakazala podjecie postepowania przeciwko mnie jako sprawcy czynow z art. „226 § 1 kk i 212 § 2 kk” . Z opisanymi wyzej skutkami, w postaci wyroku wznowieniowego Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.

Ad. 2. 2

Natychmiast po wydaniu przez Sad Okregowy wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. i przekazaniu akt sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, owczesny prezes tego Sadu, sedzia Dariusz Rozanski zlozyl w Prokuraturze Rejonowej w Debicy zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie za posrednictwem Internetu na szkode sedziow tego Sadu przestepstw ich:

 1. zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – art. 226 § 1 kk /ten czyn nie byl juz wowczas przestepstwem od … ponad 4 lat, tj. od 19.10.2006 r.,

 2. zniewazenia – art. 216 § 1 kk

 3. znieslawienia – art. 212 § 2 kk

W dniu 9 grudnia 2010 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Debicy Bernard Bruch wydal postanowienie /sygn. akt 1 Ds. 1072/10/ o odmowie wszczecia dochodzenia, podajac w uzasadnieniu: Przestepstwa z art. 212 kk oraz art. 216 kk, sa przestepstwami sciganymi z oskarzenia prywatnego. Zgodnie z dyspozycyjnoscia art. 60 § 1 k.k. w takich sprawach prokurator moze objac sciganiem z urzedu czyn z oskarzenia prywatnego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.

(…) Biorac pod uwage powyzsze rozwazania oraz okolicznosci popelnienia czynu, uznac nalezy, iz brak jest w przedmiotowej sprawie interesu spolecznego w objeciu sciganiem z urzedu powyzszego przestepstwa. Wprawdzie czyny Zbigniewa Kekusia, poza chronionymi prawem dobrami osobistymi pokrzywdzonych, godzil bezposrednio takze w dobra ogolne co uzasadnialo by objeciem sciganiem z urzedu przedmiotowych czynow, jednak osoby pokrzywdzone nie sa osobami niedoleznymi, zagubionymi, ani nie umiejacymi zadbac o wlasne interesy, przytloczonymi obawami, ze nie podolaja trudom procesu. Obiektywnie sa to osoby z wyzszym wyksztalceniem prawniczym oraz wieloletnim doswiadczeniem zawodowym, ktore bez pomocy oskarzyciela publicznego potrafia dochodzic swoich praw skarga prywatna, co gwarantuje prawidlowy tok wszczetego przez nich procesu, z oskarzenia prywatnego. W tej sytuacji nalezalo odmowic wszczecia dochodzenie w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia wystepku prywatnoskargowego i brak interesu spolecznego w objeciu go sciganiem z urzedu.”
Dowod : Prokuratura Rejonowa w Debicy, sygn. akt 1 Ds. 1072/10, postanowienie prokuratora Bernarda Brucha z

dnia 9 grudnia 2010 roku o odmowie wszczecia sledztwa

Brak jest zatem – co potwierdzili prokurator Piotr Gradzki i prokurator Bernard Bruch – interesu spolecznego w sciganiu mnie z oskarzenia publicznego z art. 212 § 2 kk.

Wskazac nalezy, ze stanowisko prokuratorow P. Gradzkiego i B. Brucha jest tozsame z tym, ktore zaprezentowal Trybunal Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r., podajac: Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Prokurator Radoslawa Ridan, sedzia Tomasz Kuczma, a obecnie takze sedzia Beata Stoj uznali jednak, ze nie wszyscy funkcjonariusze prywatni i osoby prywatne maja byc traktowane rowno w demokratycznym panstwie prawnym urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej – art. 2 Konstytucji RP.

Podkreslic nalezy, ze wobec przedstawionego przez prokuratora B. Brucha w odniesieniu do sedziow, funkcjonariuszy publicznych uzasadnienia dla postanowienia o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie o czyn z art. 212 § 2 kk: Wprawdzie czyny Zbigniewa Kekusia, poza chronionymi prawem dobrami osobistymi pokrzywdzonych, godzil bezposrednio takze w dobra ogolne co uzasadnialo by objeciem sciganiem z urzedu przedmiotowych czynow (…)” oraz zacytowanego wyzej uzasadnienia dla wyroku TK z dnia 11.10.2006 r., szczegolnym bezprawiem jawi sie sciganie mnie, w tym skazanie z oskarzenia prywatnego za znieslawienie osoby prywatnej, wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll /czyn II aktu oskarzenia/. Nie wyjasnila prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, na czym polega interes publiczny, w tym, ze mnie sciga z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. W. Zoll, ktora nie dosc, ze z cala pewnoscia nie jest dobrem ogolnym, to zanim mnie obciazyla zeznaniami w postepowaniu przygotowawczym, a potem w dniu 7 maja 2007 r. podczas rozprawy glownej, w zlozonym w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny sygn. akt XI CR 603/04, na podstawie ktorych prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia poswiadczyla, ze przez … czterdziesci prawie lat wykonywala zawod adwokata:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol z rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4, oswiadczenie adw. W.Zoll

Jest tragikomiczne, ze sama adw. Wieslawa Zoll uwaza siebie za dobro ogolne oraz ze jest w interesie spolecznym sciganie mnie za jej znieslawienie. Gdyby tak nie uwazala, odmowilaby zlozenia zeznan podczas postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan, a ta umorzylaby dochodzenie – patrz: s. 3 niniejszego pisma. Adw. Wieslawa Zoll zlozyla jednak zeznania w postepowaniu przygotowawczym i te byly dowodem – jedynym, bo reszta zebranych przez prokurator R. Ridan to … makulatura – na podstawie ktorych prokurator R. Ridan wydala akt oskarzenia.

xxx

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego oraz przekazaniu sprawy przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., rozpoznaje ja do sygn. akt II K 854/10 sedzia – powolana w ubieglym roku przez Ministra Sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina na prezesa Sadu w Debicy – Beata Stoj.

Oto jakie dzialania zrealizowala sedzia Beata Stoj od lutego 2001 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma:

 1. natychmiast po zwroceniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie Sadowi Rejonowemu w Debicy sygn. II K 451/06 spowodowala ponad dwumiesieczna przewloke w postepowaniu. Pismem z dnia 3 listopada 2010 r. zlozyla wniosek o jej wylaczenie, podajac w uzasadnieniu:„Dnia 3 listopada 2010 r. Sygn. akt II.K. 854/10 Oswiadczenie Prosze o wylaczenie mnie od rozpoznania niniejszej sprawy z uwagi na zarzuty podnoszone przez oskarzonego w jego pismach wobec mnie i znanych mi osobiscie miedzy innymi SSR Tomasza Kuczmy, SSO Jaroslawa Szaro i Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka, a takze szczegolnie wobec Sadu Rejonowego w Debicy. Zbigniew Kekus opisujac wyzej wymienione osoby uzywa slow obrazliwych i nieprzyzwoitych, kwestionuje ich kwalifikacje do wykonywania zawodu sedziego i prokuratora, bezstronnosc, niezawislosc i niezaleznosc. Skazany przez sedziego SR w Debicy Tomasza Kuczme, Z. Kekus kieruje wobec niego zarzuty podwladnosci i dyspozycyjnosci, zas sedziow naszego Sadu nazywa „zawodowymi i osobowosciowymi klonami” SSR Tomasza Kuczmy. W jednym z pism nazywajac mnie oszustka, sugeruje, ze poswiadczylam nieprawde w orzeczeniu wydanym w toku postepowania wykonawczego i zrobilam to w celu zatarcia oczywistej i razacej obrazy przepisow prawa przez sedziego T. Kuczme. Oskarzony okresla Sad Rejonowy w Debicy jako zlodziejska instytucje. Zbigniew Kekus kieruje swoje pisma do organow panstwowych i osob publicznych, a takze publikuje w Internecie. Jesli podobne zarzuty beda podnoszone przez oskarzonego w trakcie trwania procesu, moga one powaznie zaklocic przebieg postepowania sadowego, w opinii spolecznej zas wywolac watpliwosci co do mojej bezstronnosci w tej sprawie. Majac wiec na uwadze powyzsze okolicznosci prosze o wylaczenie mnie od rozpoznania niniejszej sprawy dla dobra wymiaru sprawiedliwosci. SSR Beata Stoj Pieczec okragla Sadu Rejonowego w Debicy Za zgodnosc: Sekretarz”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, wniosek SSR Beaty Stoj o

wylaczenie

Sad Okregowy w Rzeszowie uznal wniosek sedzi Beaty Stoj za oczywiscie bezzasadny i oddalil postanowieniem z dnia 11 stycznia 2011 r. / sygn. akt II Ko 510/10/. Przewodniczacy skladu sedziowskiego SSR del. do SO Piotr Popek wyjasnil sedzi Beacie Stoj, ze nie zna prawa.

 1. podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r., po tym, gdy ja przedstawilem wady prawne aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, sedzia B. Stoj wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, odmawiajac mi sporzadzenia i doreczenia dlan uzasadnienia. Wyjasnila mi pismem z dnia 18.03.2011 r., ze nie ma takiego obowiazku. W postanowieniu podala:„Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania: 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie? 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dniu

15 marca 2011 r.

W calym okresie objetym aktem oskarzenia – od 2 listopada 2002 r. do 31 pazdziernika 2006 r. /z dniem 1.11.2006 r. zatrudniono mnie w centrali ING Banku Slaskiego S.A. na stanowisku „Dyrektor Banku – Pion Uslug” z wynagrodzeniem miesiecznym w kwocie 35.000,00 zl/ – pracowalem na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami w centrali Banku Zachodniego WBK S.A., co poswiadcza Swiadectwo pracy z dnia 31.10.2006 r., w ktorym podano – Zalacznik 3:

Bank Zachodni WBK S.A. Swiadectwo Pracy Wroclaw, 31.10.2006 r. Swiadectwo Pracy 1. Stwierdza sie, ze Pan Zbigniew Kekus (…) byl zatrudniony w Banku Zachodnim WBK S.A. w okresie od: 01.11.2002 r. do 31.10.2006 r. w wymiarze: Pelen etat 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywal prace kolejno na stanowiskach: Dyrektor Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami. 3. Stosunek pracy ustal w wyniku: Porozumienie stron art. 30 § 1 Kodeksu pracy (…) Departament Kadr Zastepca Dyrektora Anna Artemska”
Dowod: Bank Zachodni WBK S.A., Swiadectwo Pracy z dnia 31.10.2006 r. – Zalacznik 3

Sedzia Beata Stoj, prezes Sadu w Debicy, uwaza obecnie, ze ja bylem niepoczytalny wtedy, gdy jeden z najwiekszych bankow w Polsce zatrudnial mnie na stanowisku Dyrektora Obszaru, z wynagrodzeniem 22.000,00 /slownie: dwadziescia dwa tysiace/ zl miesiecznie brutto, powierzajac miedzy innymi zarzadzanie 200 osobowym zespolem pracownikow zatrudnionych w Departamencie Zakupow, Departamencie Nieruchomosci, Departamencie Logistyki i Administracji oraz Biurze Analizy Kosztow, wspolprace w zakresie powierzonych mi zadan z wlascicielem Banku irlandzkim Allied Irish Bank, itp.

 1. po wydaniu przez Sad Najwyzszy wyroku wznowieniowego z dnia 26.01.2012 r. i zwroceniu akt sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia Beata Stoj:

  1. wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu. Wydala je z mocy prawa okreslonego w art. 79 § 1 pkt 3 kpk, ktory stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3 . zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.” Odmowila mi sporzadzenia uzasadnienia dla Zarzadzenia.

  2. wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Nie sporzadzila dlan uzasadnienia.

 1. skierowala do mnie trzy wezwania do stawiennictwa na badania psychiatryczne w Szpitalu im dr J. Babinskiego w Krakowie. Nie stawialem sie na nie, poniewaz nie jestem sprawca czynow, ktore mi przypisala, z ktorych wiekszosc nie sa przestepstwami oraz sa scigane z oskarzenia prywatnego,

 2. wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, ktorym poswiadczyla jej wiedze o tym, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow, poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca oraz ze zostaly popelnione w Krakowie. Podala – Zalacznik 4: Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci , tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa

Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 4

 1. poswiadczywszy postanowieniem z dnia 11.12.2012 r., ze prokurator Radoslawa Ridan i Sad Rejonowy w Debicy nie zebrali zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala im dr J. Babinskiego w Krakowie, co poswiadczyli:

  1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, insp. Mariusz Dabek w pismie z dnia 28.01.2013 r. /sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13/ do interweniujacej w sprawie poszukiwania mnie przez Policje Poslanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej,

  2. Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek w pismie do mnie z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS.

Nie bylo mnie w dniu 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki.

 1. pismem z dnia 25 marca 2013 r. skierowala do mnie Zawiadomienie o tresci: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

 2. pismem z dnia 20 maja 2013 r. skierowala do mnie Zawiadomienie o tresci: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

 3. pismem z dnia 31 maja 2013 r. Zawiadomienie o tresci: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
  Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 5

Przez ponad dwa miesiace, od dnia 25 marca 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r., gdy doreczono mi w.w. Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. straszyla mnie sedzia Beata Stoj wydaniem postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, zeby ostatecznie 11 dni po sporzadzeniu drugiego Zawiadomienia w tej sprawie /z dnia 10 maja 2013 r./ radykalnie zmienic zdanie i pismem z dnia 31 maja 2013 r. zawiadomic mnie, zejednak nie aresztowanie, a … umorzenia w czesci postepowania karnego. Wedlug mojej wiedzy zapadlo pozytywne rozstrzygniecie, jakkolwiek nie znam meritum.

Wskazac nalezy, ze jakby sie nie zachowywala sedzia Beata Stoj, jakby nie byla stronnicza sedzia, nie ma wobec niej zastosowanie prawo o wylaczeniu sedziego, okreslone w artykule 41 ustawy Kodeks postepowania karnego: § 1. Sedzia ulega wylaczeniu, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglabywywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w danej sprawie.§ 2. Wniosek o wylaczenie sedziego, zgloszony na podstawie § 1 po rozpoczeciuprzewodu sadowego, pozostawia sie bez rozpoznania, chyba ze przyczyna wylaczenia powstala lub stala sie stronie wiadoma dopiero po rozpoczeciu przewodu.”

Natychmiast po tym, gdy doreczono mi osobiscie przez nia sporzadzone postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., w ktorym podala–Zalacznik 4: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, (…)” zlozylem pismem z dnia 7 stycznia 2013 r. wniosek o jej wylaczenie.

Osobiscie poswiadczyla wszak, ze mnie sciga od lutego 2011 r. za czyny popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, co do ktorych w grudniu 2012 r. nie posiada zadnych dowodow, ze ja jestem ich sprawca.

Sad Rejonowy w Debicy nie doreczyl mi postanowienia w sprawie mojego wniosku z pisma z dnia 7.01.2013 r.

Po tym, gdy mi doreczono Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r. o wyznaczonym przez sedzie B. Stoj na dzien 18 kwietnia 2013 r. posiedzeniu „ w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania”, pismem z dnia 14 kwietnia 2013 r. skierowanym do Ministra Sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina zlozylem wniosek o przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w w.w. sprawie. W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 28 maja 2013 r. Dyrektora Departamentu Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci Waldemara Szmidta, o tresci –Zalacznik 6:„Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci /adres – ZKE/ sygn. akt DSO-IV-051-218/13/4 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Podniesiony w pismie zarzut dotyczacy nierozpoznania wniosku z dnia 7 stycznia 2013r. o wylaczenie sedziego od rozpoznania sprawy toczacej sie przed Sadem Rejonowym w Debicy pod sygn. II K 854/10 i podejmowania przez sedziego objetego wnioskiem czynnosci procesowych, nie uzasadnia skorzystania przez Ministra Sprawiedliwosci z uprawnienia do wystapienia do rzecznika dyscyplinarnego z zadaniem podjecia czynnosci dyscyplinarnych. Nie stwierdzono bowiem popelnienia przez sedziego przewinienia sluzbowego z art. 107 § 1 u.s.p., w szczegolnosci obrazy wymienionego przez Pana art. 42 § 3 k.p.k. Wniosek z dnia 7 stycznia 2013 r. o wylaczenie sedziego zostal zlozony do akt sprawy bez rozpoznania , o czym byl Pan zawiadomiony przez Przewodniczacego II Wydzialu Karnego Sadu Rejonowego w Debicy pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania byla zgodna z art. 41 § 2 k.p.k., w mysl ktorego wniosek o wylaczenie sedziego, zgloszony po rozpoczeciu przewodu sadowego, pozostawia sie bez rozpoznania, chyba ze przyczyna wylaczenia powstala lub stala sie stronie wiadoma dopiero po rozpoczeciu przewodu .”

Dowod : Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci, sygn.

akt DSO-IV-051-218/13/4, pismo Dyrektora Departamentu Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci Waldemara Szmidta z dnia 28.05.2013 r. – Zalacznik 6

Sedzia Beata Stoj, referent w sprawie sygn. II K 854/10, niedopuscila do rozpoznania mojego, czyniacego zadosc przeslance okreslonej w art. 41 § 2 k.p.k. wniosku o jej wylaczenie.

Przyczyna zlozenia przeze mnie wniosku o wylaczenie sedzi Beaty Stoj powstala w dniu 11 grudnia 2012 r., gdy sedzia Beata Stoj sporzadzila zacytowane wyzej postanowienie i stala sie dla mnie wiadoma po doreczeniu mi przez Sad tego postanowienia. Po jego doreczeniu mi zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi B. Stoj.

Uzasadnienie, ktore Dyrektor Departamentu Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci Waldemar Szmidt przedstawil dla decyzji Ministerstwa Sprawiedliwosci o nieskorzystaniu przez Ministra Sprawiedliwosci z uprawnienia do wystapienia do rzecznika dyscyplinarnego z zadaniem podjecia wobec sedzi Beaty Stoj czynnosci dyscyplinarnych, wynika z oszustwa, ktorego Sad Rejonowy w Debicy dopuscil sie wobec Ministra Sprawiedliwosci informujac go, ze w uzasadnieniu do wniosku z dnia 7 stycznia 2013 r. o wylaczenie sedzi Beaty Stoj nie przedstawilem zadnych nowych okolicznosci uzasadniajacych wylaczenie sedziego.

To nieprawda, ta nowa okolicznoscia bylo sporzadzone osobiscie przez sedzie Beate Stoj postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. / Zalacznik 4/, ktorym poswiadczyl, ze nie posiada dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow

Szanowni Panstwo,

Ponad 7 lat temu, w dniu 2 listopada 2005 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow, a w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia, ktorym wylacznie na podstawie zeznan sedziow, prof. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll oraz setek stron wydrukowanej przez nia z Internetu makulatury oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl 18 czynow wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma.

Za mna i moja rodzina opisane wyzej zdarzenia z okresu grudzien 2005 do czerwiec 2013 r., w tym miedzy innymi:

 1. nasylanie przez prokurator R. Ridan na moje dzieci /w tym nawet w okresie ferii bozonarodzeniowo-noworocznych/ oraz na mojego pracodawce poszukujacych mnie Policjantow,

 2. utrata przeze mnie pracy w ING Banku Slaskim S.A. z powodu wydanego przeciwko mnie aktu oskarzenia,

 3. nalozenie na mnie na ponad cztery lata statusu przestepcy,

 4. rujnowaniem mi opinii u mojego bylego pracodawcy DTZ Managemet Polska Sp. z o.o. oraz w Urzedzie Skarbowym przez informowanie ich o prowadzonym przeciwko mnie przez komornika postepowaniu egzekucyjnym kwoty 17.120,00 zl tytulem wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.,

 5. zajecie przez komornika mojego wynagrodzenia we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. w Firmie DTZ Management Polska Sp. z o.o. w lacznej kwocie 7.280,70 zl, tytulem wyroku, jak wyzej,

 6. utrata przeze mnie pracy w centrali PLL LOT S.A. z powodu obecnosci w Internecie informacji o okolicznosciach, w jakich sedzia T. Kuczma uczynil mnie przestepca, a inni funkcjonariusze publiczni nie chcieli dopuscic do jego wzruszenia,

 7. protest glodowy, ktory musialem prowadzic na przelomie maja i czerwca 2011 r. przed Prokuratura Generalna w Warszawie, zeby przekonac Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do slusznosci mojego stanowiska, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan,

 8. nasylanie przez sedzie Beate Stoj na moja matke policjantow z nakazem zatrzymania mnie w jej mieszkaniu i doprowadzenia na badania do szpitala psychiatrycznego,

 9. grozenie mi przez sedzie Beate Stoj od dnia 25 marca 2013 r. do dnia 31 maja 2013 r. zastosowaniem wobec mnie aresztu tymczasowego,

 10. odmowa przez sedzie Beate Stoj wyplacenia mi przez Sad Rejonowy w Debicy odsetek od przetrzymywanej w okresie od listopada 2008 r. do kwietnia 2012 r. kwoty 7.280,70 zl wyegzekwowanej ode mnie tytulem nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.,

 11. setki straconych przeze mnie godzin i tysiace zlotych na sporzadzanie pism, ktorymi przez kilka lat informowalem rozne instytucje wymiaru sprawiedliwosci o wadach prawnych aktu oskarzenia prokurator R. Ridan i wydanym na jego podstawnie nieslusznym wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Wsrod przestepstw, ktore mi przypisala jest jedno, co do ktorego nikt, nawet uwazajacy sie za pokrzywdzonego prof. dr hab. Andrzej Zoll nie moze miec najmniejszych watpliwosci, co do pomylki prokurator R. Ridan. To „przestepstwo” to czyn XVII aktu oskarzenia, ktorym z art. 226 § 3 kk prokurator R. Ridan oskarzyla mnie, jak podala: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze: (…) XVII. w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl Andrzeja Zolla piastujacego urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2421-2422

W przypadku tego czynu, za ktory takze jestem scigany lacznie osmy rok, jestem w wielce komfortowej sytuacji . Otoz prof. A. Zoll, byly, przez prawie szesc lat, od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r., Rzecznik Praw Obywatelskich, w wydanej pod jego redakcja publikacji wyjasnia, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, prezentujac uzasadnienie, dlaczego nie jest – patrz: s. 7 niniejszego pisma.

Nikt zatem nie mogl popelnic czynu XVII aktu oskarzenia przeciwko mnie, tj. z „art. 226 § 3 kk i 212 § 2 kk” zniewazenia i znieslawienia konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla

Informujacy przy kazdej po temu okazji prokuratorow i sedziow, ze ja go atakuje, ze wymagam poddania mnie badaniom psychiatrycznym, ze jestem niezrownowazony, osobiscie udowodnil prof. A. Zoll jego niebywala ignorancje.

Obciazyl mnie – jako Rzecznika Praw Obywatelskich – zeznaniami i korzystajac z pomocy takich samych, jak on ignorantow, uczynil mnie przestepca za czyn, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.

Jesli wziac pod uwage, ze czyn, za ktory uczynil mnie przestepca to … slowa, niezwyczajne to osiagniecie bylego Rzecznika Praw Obywatelskich, wczesniej prezesa Trybunalu Konstytucyjnego, poddajace w watpliwosc przynaleznosc Polski do cywilizacji zachodniej.

Dzisiaj, kilka lat po uczynieniu mnie przestepca wbrew prawu polskiemu i europejskiemu, zali sie prof. Andrzej Zoll na mnie mediom:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla . Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy. Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll ,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac .”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

To srodowiskowy „folklor”. Oprawca kreuje sie na ofiare.

Prof. Andrzej Zoll nie wie, co to znaczy status przestepcy, jak doskonale eliminuje z rynku pracy, niszczy kariere zawodowa, a z nia zycie.

To nie ja zatruwam zycie prof. A. Zollowi. Na adw. Wieslawe Zoll pisalem skargi nie do prof. Andrzeja Zolla, lecz do … Rzecznika Praw Obywatelskich, ktory to urzad, wykorzystywal prof. A. Zoll w celach prywatnych.

Nie ja potrzebuje pomocy. Mnie wystarczy, zeby nad wyraz zyczliwi prof. A. Zollowi i jego malzonce adw. Wieslawie Zoll prokuratorzy /jak Radoslawa Ridan i Krystyna Kowalczyk/ oraz sedziowie /jak Beata Stoj/ zaczeli przestrzegac prawa, w tym wypelniali ich obowiazki, a mnie zapewnili moznosc korzystania z moich praw konstytucyjnych i ustawowych.

Gdyby prof. Andrzej Zoll znal rownie dobrze jak ja tresc publikacji wydawanych pod jego redakcja, gdyby rownie dobrze, jak ja znaly ja lacznie okolo … dwa tuziny jego pomocnikow, ja nie bylbym scigany – podejrzany, oskarzony, skazany, znowu oskarzony – od ponad 7 lat za czyn, ktory nigdy nie byl przestepstwem.

O ile prof. Andrzej Zoll – autorytet, ekspert, gigant, itp. – skarzy sie na mnie bezpodstawnie, ze ja mu zatruwam zycie, to on mi moje zniszczyl, czyniac mnie przestepca.

xxx

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll zlozyl zeznania w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan, w sprawie o czyn, ktory wedlug teorii prawa karnego podawanego w publikacjach wydawanych pod jego redakcja nie jest przestepstwem, czym spowodowal uczynienie mnie przestepca wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.

Nastepnie kolejnych dwoch Rzecznikow Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz udzielali mu przez kilka lat pomocy uniemozliwiajac mi wzruszenie nieslusznie skazujacego mnie wyroku. Dzialajaca z ich upowaznienia, byla studentka prof. A. Zolla, zatrudniona podczas jego kadencji w Biurze RPO, pracujaca na stanowisku Glownego Specjalisty w Zespole Prawa Karnego Biura RPO mgr Krystyna Kupczynska dwukrotnie, pismami z dnia 7 stycznia 2010 r. /RPO-422333-II/02/K.Ku/ oraz z dnia 4.01.2011 r. /sygn. RPO-422333-II/02/K.Ku/ zawiadomila mnie, ze dokonana przez Rzecznika analiza akt sprawy karnej przeciwko mnie sygn. II K 451/06 nie wykazala istnienia przeslanki z art. 523 § 1 kpk do wniesienia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Na podstawie tego wlasnie artykulu Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl w dniu 23.08.2011 r. kasacje od tego wyroku – patrz: s. 6 niniejszego pisma.

Jeden Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll to msciwy ignorant, dwoje kolejnych Janusz Kochanowski i Irena Lipowicz niedopelniali obowiazkow nadzoru nad wychowanka prof. Andrzeja Zolla, oszustka, mgr Krystyna Kupczynska. W efekcie ja od ponad siedmiu lat jestem scigany za czyn, ktory nigdy nie byl przestepstwem. Z wszystkimi tego dla mnie i mojej rodziny dramatycznymi skutkami w postaci miedzy innymi dwukrotnej utraty pracy, zrujnowanej opinii na rynku pracy.

A prof. A. Zoll … ma sie doskonale. Premier D. Tusk informowany przeze mnie od lipca 2008 r., w jakich okolicznosciach A. Zoll uczynil mnie przestepca, powolal go w listopadzie 2009 r. na 4-letnia kadencje na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Doskonale ma sie takze wychowanka prof. A. Zolla mgr Krystyna Kupczynska. Po tym, jak mnie dwa razy oszukala, pozbawila moznosci korzystania z moich praw, wciaz pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i nieprzerwanie prowadzi – nie wstyd jej – ze mna korespondencje. Ostatnie pismo do mnie sporzadzila z data 24.05.2013 r.

Skutkiem opisanych wyzej dzialan i zaniechan trojga Rzecznikow Praw Obywatelskich , ja przez ponad cztery lata trwalem w nieslusznie nalozonym na mnie statusie przestepcy. Gdy mi sie go wreszcie udalo pozbyc, od ponad dwoch lat sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj znowu sciga mnie za czyn, nie bedacy przestepstwem.

Oskarzony o ten czyn stracilem prace, skazany za niego, stracilem ja po raz drugi, od ponad dwoch lat znowu oskarzonego, a od ponad czterech lat nie pracujacego, ze zniszczona opinia na rynku pracy, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 11.06.2013 r., skierowanym do RPO Ireny Lipowicz zlozylem – Zalacznik 7: „(…) III. Zadanie wyplacania mi przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich comiesiecznie, od czerwca br. do dnia wydania przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku uniewinniajacego mnie od w sprzecznosci z prawem przypisanego mi czynu, jak w p. 1, kwoty 2.000,00 /slownie: dwa tysiace/ zl – tj. 1/18 kwoty wynagrodzenia utraconego przeze mnie z powodu wydanego przeciwko mnie na podstawie zeznan prof. Andrzeja Zolla nieslusznego, razaco naruszajacego konstytucyjne prawo polskie i prawo europejskie aktu oskarzenia.

Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 19 czerwca 2013 r. /sroda/, od godz. 12:00 protestu glodowego – nie bede jadl, ani pil – i jego kontynuowaniu do dnia wydania mi przez Rzecznika Praw Obywatelskich pisemnego potwierdzenia spelnienia zadania, jak w p. III.”

Dowod : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kekusia do RPO Ireny Lipowicz z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zalacznik 7

Zrodlem finansowania zapomogi dla mnie moze byc rezerwa, ktora z cala pewnoscia Rzecznik ustanowila w budzecie. Moze nim byc takze oszczednosc powstala w wyniku ewentualnego rozwiazania umowy o prace z mgr Krystyna Kupczynska. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinno byc miejsca dla wykorzystujacej zajmowane stanowisko w celach prywatnych oszustki, ktora dwukrotnie pozbawila mnie moznosci skorzystania z prawa do wniesienia przez Rzecznika kasacji od nieslusznie skazujacego mnie wyroku.

Gdyby Rzecznik Irenie Lipowicz zal bylo rozstac sie mgr K. Kupczynska, moze … dzielic sie ze mna czescia jej wynagrodzenia. To ona przeciez zatrudnia mgr Krystyne Kupczynska.

Gdyby w trosce o interes mgr K. Kupczynskiej z tego wariantu chciala skorzystac RPO Irena Lipowicz, okres przez ktory bedzie dzielila ze mna jej wynagrodzenie, nie bedzie dlugi. Pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. skierowanym do sedzi B. Stoj zlozylem – Zalacznik 8 „Wniosek – na podstawie art. 2 § 1 pkt. 1 i 4 ustawy Kodeks postepowania karnego – o doreczenie mi, bez zbednej zwloki, wezwania na badania psychiatryczne, jesli jako sedzia referent w sprawie sygn. II K 854/10 wciaz uwaza je Pani za zasadne.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Z. Kekusia z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 8

W zwiazku z powyzszym sprawa przeciwko mnie powinna sie zakonczyc w okresie nie dluzszym niz dwa miesiace.

Nawet jesli sedzia Beata Stoj bardzo liczy – co poswiadcza sposobem prowadzenia od ponad dwoch lat sprawy sygn. II K 854/10 – na wybrane przez nia biegle sadowe, tj. nawet jesli lek. med. Ewa Burzynska–Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska wydadza, na co bardzo liczy sedzia B. Stoj na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w lipcu 2013 r. opinie, ze ja bylem niepoczytalny w okresie od … stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., to ich opinia nie ma najmniejszego znaczenia dla wyroku, ktory bedzie musiala wydac sedzia B. Stoj wobec dowodow dostarczonych Sadowi przez operatorow internetowych, ktore sama sedzia B. Stoj „zrecenzowala” podajac w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 4:Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,”

Trudno doprawdy zrozumiec, dlaczego sedzia Beata Stoj uwaza, ze to ja jestem niepoczytalny …

Poniewaz to prof. Andrzej Zoll uczynil mnie razem z jego pomocnikami przestepca, byloby ladnie z jego strony, gdyby to on udzielal mi zapomogi do czasu uniewinnienia mnie od zarzutu przypisanego mi z powodu zlozenia przez niego zeznan w postepowaniu przygotowawczym. Pismem z dnia 14.06.2013 r. skierowanym do niego, jako przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, wniosek w tej sprawie – Zalacznik 9:

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci, Komisja Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci,

pismo Z. Kekusia z dnia 14.06.2014 r., do przewodniczacego Komisji, prof. A. Zolla – Zalacznik 9

Nie moge oczywiscie wykluczyc, ze po rozpoczeciu przeze mnie w dniu 19.06.2013 r. z cala pewnoscia slusznego protestu – dlaczego tylko ja i moja rodzina mamy ponosic koszty ignorancji i msciwosci prof. Andrzeja Zolla oraz hucpy jego wychowanki mgr Krystyny Kupczynskiej – ktos, w trosce o moje dobro, zdecyduje, ze trzeba mnie umiescic w szpitalu,, najlepiej, czyli kontynuujac „linie” prof. A. Zolla i sedzi B. Stoj, psychiatrycznym.

Wskazac zatem nalezy, nie byloby to rozwiazanie korzystne dla Skarbu Panstwa. Ewentualne bowiem koszty „leczenia” mnie beda co najmniej dwukrotnie wyzsze od kosztow zapomogi, o ktora prosze Rzecznika i ktora z cala pewnoscia mi sie nalezy. Wiem o tym z cala pewnoscia, bo po tym, jak prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunon Bartkiewicz oszukawszy mnie wyrzucil mnie z pracy w listopadzie 2006 r., jego nastepczyni, Malgorzata Kolakowska oszukala w listopadzie 2011 r. Policje i Pogotowie Ratunkowe i zorganizowala mi 6-dniowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym, tj. Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Wszystkim moim przeciwnikom to samo w glowie … Tymi samymi posluguja sie metodami. Nie wystarczy zniszczyc wroga, pozbawic go podstaw ekonomicznych bytu. Trzeba go „zabic” dwa razy. Pozbawic godnosci, dobrego imienia. Celem jest przekonac obserwatorow „wojny” wrecz, ktora mi wypowiedzieli, ze ja nie tylko przestepca jestem, ale w dodatku, ze jestem chory psychicznie, niepoczytalny.

To jedyna dla nich przeciez szansa, zeby oni mogli sie w aureolach autorytetow, w tym moralnych prezentowac jako moje ofiary. To z tej przyczyny opowiesci A. Zolla o zatruwaniu mu przeze mnie zycia, sedzi B. Stoj zmuszanie mnie do poddania sie badaniom psychiatrycznym, a Malgorzaty Kolakowskiej zorganizowanie mi pobytu w szpitalu psychiatrycznym.

Uprzedzam w zwiazku z powyzszym, a takze dlatego, ze coraz wiecej w Polsce samobojstw popelnianych w dziwnych okolicznosciach, ze gdybyscie sie Panstwo dowiedzieli o moim „samobojstwie”, to … nie ja.

Jesli juz, to mnie trzeba bedzie zamordowac, zaglodzic. Informuje, ze w przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w szpitalu w zwiazku z protestem, ktory zamierzam rozpoczac w dniu 19.06.2013 r. o godz. 12:00 przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, bede go kontynuowal takze w szpitalu. Nie wyraze zgody na karmienie mnie, ani – z oczywistych wzgledow – na „leczenie”. Na czym bowiem innym mialo by polegac, jak nie na „wyleczeniu” mnie z pamieci o okolicznosciach scigania mnie od siedmiu lat za czyny z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, w tym raz juz skazanie mnie za nie przez kolege sedzi Beaty Stoj sedziego Tomasza Kuczme3, w tym na podstawie sprzecznych z trescia jego publikacji z zakresu teorii prawa karnego zeznan,skarzacego sie na mnie mediom, ze mu od lat zatruwam zycie, prof. Andrzeja Zolla, za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w jego, sprawujacego ten urzad osobie .

Jesli zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, to stanie sie tak z oczywistej, zapewne nie tylko dla mnie przyczyny … Chodzic bedzie o to, zebym – po prostu – przestal, jak mowi prof. A. Zoll, zatruwac mu, protegowanemu kilku tuzinow prokuratorow i sedziow, bezwstydnie korzystajacemu z udzielanej mu przez nich pomocy, zycie, zebym przestal , jak mowi prof. A. Zoll, obrazac jego malzonke , najbardziej w Polsce chroniona „swieta krowe” adw. Wieslawe Zoll.

Moje domniemanie, ze moge zostac umieszczony w szpitalu psychiatrycznym i tam poddany przymusowemu leczeniu jest w pelni uzasadnione moimi osobistymi doswiadczeniami. Gdy w dniu 26 lipca 2012 r. rozpoczalem sluszny protest glodowy – po 16 dniach /pilem wode i soki/ wladze Sadu Okregowego w Krakowie odstapily od zamiaru grabiezy mieszkania, ktorej na moja szkode dokonac chciala prezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Barbara Baran – juz 27 lipca 2012 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Krowodrza, Marta Suchodolska, z wlasnej, pobudzonej przez kierownictwo ING Banku Slaskiego S.A. inicjatywy, zwrocila sie do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie z wnioskiem – Zalacznik 10: Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza Os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow, Krakow, dnia 27 lipca 2012 r., sygn. Pc 318/12 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w KrakowieDzialajac na podst. art. 42 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 4 o prokuraturze (tj. Dz. U. 08.7.39) i art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy spolecznej w zwiazku z informacja ING Bank Slaski powzieto informacje o trudnej sytuacji bytowej, w tym w szczegolnosci sytuacji zdrowotnej Zbigniewa Kekusia. W zwiazku z powyzszym zwracam sie o objecie Zbigniewa Kekusia zam. Krakow /…/ pomoca MOPS w zakresie odpowiednim do potrzeb wymienionego celem umozliwienia przezwyciezenia trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie jest w stanie pokonac, wykorzystujac wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. W szczegolnosci prosze o ustalenie, czy stan zdrowia i okolicznosci zyciowego osoby nie uzasadniaja poddania przymusowemu leczeniu lub innej formie wsparcia dla poprawy zdrowia. O podjetych srodkach i ustaleniach prosze mnie poinformowac do sygn. akt Pa 818/12. Prokurator Marta Suchodolska”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r.

prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie – Zalacznik 10

Dowod ogromnej „troski” o mnie.

Funkcjonariusze publiczni sami kreuja, naruszajac prawo, ich ofierze „trudne sytuacje zyciowe”, a potem … do szpitala psychiatrycznego z taka, zeby jej … „dopomoc” w ich przezwyciezeniu. „Wyleczony” pod przymusem przestaje stanowic zagrozenie dla ich statusu autorytetow moralnych i trwania na sponsorowanych z budzetu panstwa synekurach.

W moim przypadku, jeszcze nie hospitalizowanego, pomoc udzielana przez funkcjonariuszke publiczna, sedzie Beate Stoj w dostaniu sie do szpitala na tym polega, ze o ile sedzia Tomasz Kuczma prowadzil po raz pierwszy rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan przez 9 miesiecy, to ona prowadzi ja juz ponad dwa lata, w opisany wyzej sposob. Wie, ze wczesniej przez ponad cztery lata skazany, teraz oskarzony, nie znajde pracy.

Chca mnie autorytety moralne wziac glodem … to im dopomoge.

Beda sie musieli zastanowic, co im sie bardziej oplaca, dobic mnie po ponad 7 latach niszczenia mnie, tj. ostatecznie zapewnic prof. A. Zollowi, zebym mu przestal „zatruwac zycie”, czy zapewnic mi zgodne z prawem polskim i europejskim zakonczenie sprawy przeciwko mnie, w tym z udzialem A. Zolla.

Poki co, to on, ktoremu ja ponoc zatruwam zycie, uczynil mnie przestepca w sprzecznosci z prawem polskim i europejskim.

To bowiem stanowi:

 1. Artykul 42.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Odpowiedzialnosci karnej podlega ten tylko, kto dopuscil sie czynu zabronionego pod grozba kary przez ustawe obowiazujaca w czasie jego popelnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, ktory w czasie jego popelnienia stanowil przestepstwo w mysl prawa miedzynarodowego”

 2. Artykul 7.1 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci:Nikt nie moze byc uznany za winnego popelnienia czynu polegajacegona dzialaniu lub zaniechaniu dzialania, ktorego wedlug prawawewnetrznego lub miedzynarodowego nie stanowil czynu zagrozonego kara w czasie jego popelnienia .”

A mnie prof. A. Zoll uczynil przestepca – obecnie znowu oskarzonym – obciazywszy zeznaniami w prowadzonym przez prokurator R. Ridan postepowaniu przygotowawczym, za czyn, ktory wedlug prawa polskiego i miedzynawowego nigdy nie byl przestepstwem.

Dla tych sposrod Panstwa, ktorzy zastanawiaja sie, skad zachowania, jak opisane w niniejszym pismie ludzi, ktorzy, decyduja o naszych losach, przypomne, co powiedzial kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda po tym, gdy w dniu 18.01.2008 r. skonal z glodu w areszcie w Krakowie, przez pomylke tam umieszczony 33-letni Rumun Claudiu Crulic:

Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad.

Obawiam sie jednak, ze sedziowie nie widza swojej winy i nie czuja wyrzutow sumienia.

Klopot w tym, ze w Polsce sa to czesto bezduszni biurokraci.

A przeciez powinni to byc ludzie o najwyzszych kwalifikacjach etycznych i fachowych, z zyciowym doswiadczeniem i umiejetnoscia dobrze zorganizowanej pracy.

Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

Jak kazde uogolnienie takze zacytowane powyzej prof. Z. Holdy jest krzywdzace. Nie brak wsrod sedziow takze profesjonalistow. Zdarzaja sie jednak i takie przypadki, jak moj, gdy z 16 sedziow zatrudnionych w kierowanym od lat przez SSO Agnieszke Oklejak Wydziale XI Cywilnym-Rodzinnym Sadu Okregowego w Krakowie az 9 – w tym przewodniczaca Wydzialu – uczynilo mnie przestepca w podanych wyzej okolicznosciach. Jak mowia … „ryba psuje sie od glowy”.

W zwiazku z coraz powszechniej stosowanym w Polsce przez „autorytety” o osobowosciach prof. dr hab. Andrzeja Zolla, tzw. psychiatryzowaniem represyjnym / calkiem jak za J. Stalina w Rosji /, uprzejmie prosze o zwrocenie sie przez Adresatow niniejszego pisma z wnioskami do Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz o poinformowanie Panstwa o stanowisku, jakie zajela wobec mojego wniosku do niej z pisma z dnia 11 czerwca 2013 r . – Zalacznik 7.

W pojedynku rzeczpospolitej funkcjonariuszy publicznych ze mna prowadze 2:0. Pokonalem sedziego Tomasza Kuczme oraz prokurator Radoslawe Ridan. Mimo ze grali bardzo nie fair. Jesli po rozpoczeciu protestu w dniu 19 czerwca 2013 r., lub pozniej, zostane umieszczony w szpitalu, w tym ewentualnie psychiatrycznym, oznaczac to bedzie, ze albo z niego nie wyjde – jak C. Crulic z aresztu – albo ze go opuszcze dopiero, gdy w pelni „wyleczony”, to znaczy szczesliwy, ze mnie i moje dzieci los zetknal z autorytetami moralnymi, prof. Andrzejem Zollem, jego malzonka adw. Wieslawa Zoll, sedziami i prokurator Radoslawa Ridan, czyli ze ich ostatecznie zwyciezylem … przez nokaut.

Ciekaw jestem, co ze mna zrobia … Europejczycy.

Prosze jak na wstepie.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r.

 3. Bank Zachodni WBK S.A., Swiadectwo Pracy z dnia 31.10.2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 5. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r.

 6. Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci, sygn. akt DSO-IV-051-218/13/4, pismo Dyrektora Departamentu Sadow, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwosci Waldemara Szmidta z dnia 28.05.2013 r.

 7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, pismo Z. Kekusia do RPO Ireny Lipowicz z dnia 11 czerwca 2013 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Z. Kekusia z dnia 14 czerwca 2013 r.

 9. Ministerstwo Sprawiedliwosci, Komisja Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 14.06.2014 r., do przewodniczacego Komisji, prof. A. Zolla

 10. Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r. prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie

1 To dlatego ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa, a nie od Skarbu Panstwa na rzecz zatrudniajacej prokurature R. Ridan Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie, zasadzil sedzia T. Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. koszty w kwocie 2.120,00 zl, gdy uznal mnie za winnego czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2013 r.

2 Z upowaznienia:

 1. Prokuratora Generalnego A. Czumy odpowiedzi na moj wniosek z pisma z dnia 2 listopada 2008 r. udzielila mi pismem z dnia 12 lutego 2009r. prokurator Prokuratury Okregowej w Warszawie, delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwosci Elzbieta Szarek;

 2. Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy odpowiedzi na interpelacje poselska z dnia 3.09.2009 r. /numer interpelacji 11505/ Posla Zbigniewa Wassermanna, odpowiedzi udzielil pismem z dnia 9 pazdziernika 2009 r. /sygn. akt: PR V 861 – 1995/08/ Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski;

 3. Prokuratora Generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego odpowiedzi na zapytanie poselskie z dnia 23 lutego 2010 r. Marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego odpowiedzi udzielila Zastepca Dyrektora Biura Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej Danuta Bator,

 4. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta odpowiedzi na moje wnioski z pism z dnia 31 marca 2010r., 18 sierpnia 2010 r. i 4 listopada 2010 r. udzielila mi pismami z dnia 12 mama 2010 r., 21 wrzesnia 2010 r. i 2 grudnia 2010 r. /sygn. akt: PR V 861 – 1995/08/ Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Danuta Bator

 5. RPO J. Kochanowskiego i RPO I. Lipowicz odpowiedzi na moje wnioski z pism do Rzecznika z dnia 6 listopada 2009 r. oraz z dnia 28 pazdziernika 2010 r. udzielala mi pismami z dnia 7 stycznia 2010 i 4 stycznia 2011 r. /sygn. akt RPO-422333-II/02/K.Ku/ Glowny Specjalista w Zespole Prawa Karnego Biura RPO, byla studentka prof. Andrzeja Zolla, absolwentka Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie mgr Krystyna Kupczynska

3 W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma , lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.” Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedziego Artura Mieleckiego o oddaleniu wniosku o wylaczenie sedzi Beaty Stoj

Il s’agit du Kama site serieux pour achat cialis sommeil -la science des bonnes postures pour vente propecia dormir- que les professionnels de la literie ont invente pour nous(2).
Le mouvement est permanent et inherent a prix viagra tunisie vente de viagra sans ordonnance en france l’existence.
Cette approche globale, naturelle et rationnelle vous aidera a redevenir meilleur site pour achat viagra vous-meme acheter propecia generique sans modifier votre personnalite.

Doliprane 500mg comprime® ; Doliprane suppositoi re®…), codables lors de la saisie des cas d’effets indesirables par les centres regionaux de pharmacovigilance. La facon la plus directe et la plus efficace d’en faire une est d’aborder une femme, explique Alexandre Roth. En quelques secondes, elle agit et stimule les battements du c?ur, la respiration et la circulation sanguine. L’effet pervers de ces nouveaux criteres de virginite fait en sorte que le sida fait des ravages sur des enfants de plus en plus jeunes. Chaque fois, je me suis exercee a rencontrer un etranger et a surmonter les premiers instants toujours quelque peu embrassements pour finir par embarquer dans le processus fascinant d’apprendre a connaitre une nouvelle personne. C’etait, une fois de plus, faire abstraction des facteurs achat de pilule cialis viagra jelly comme le nationalisme ou la religion chez des peuples qui, sans doute heureux en majorite d’etre debarrasses de leurs dictateurs, ne s’identifiaient pas achat cialis sur le net acheter viagra pfizer france pour autant a leurs liberateurs-occupants et etaient divises par toutes sortes de rivalites internes. D’autre part, l’utilisation de la mention « non s ubstituable » devrait etre integree aux programmes de controle des medecins conseils de l’assurance maladie. horaires tardifs et adaptes, personnel para-medical specialise, locaux amenages ou environnement apaise.
Tout au long du processus de commande jusqu’a la meilleur site achat cialis reception du colis, le Service Patients de est disponible pour toute site pour acheter kamagra demande d’informations et pour signaler le moindre probleme.
Commencer par vous cialis france exercer ou acheter du cialis avant le « grand jour ».
La coppia sadismo-masochismo e considerata da Freud come una delle grandi polarita che caratterizzano la vita sessuale, reperibile nelle coppie vendita cialis attivita-passivita, maschile-femminile, comprare cialis palermo fallico-castrato.
Che cosa impedisce ancora persone dal tradizionale orientamento sessuale comprare cialis a roma di tollerare le minoranze cialis senza ricetta milano sessuali?
Un altro elemento sicuramente determinante nell’accrescere l’ansia e costituito dal kamagra costo ruolo della come comprare viagra on line partner.
Acne, alterazione si puo comprare viagra on line del viagra in farmacia serve ricetta ciclo mestruale come assenza o irregolarita.
Dura piu a lungo, aiutando gli uomini ad ottenere le erezioni per comprar cialis farmacia espana 24 ore contro la durata di quattro ore che fornisce sito affidabile dove comprare cialis Viagra.
Nella maggior parte viagra naturale farmacia di questi studi, l’insufficiente eiaculazione era prezzo cialis da 10 mg un sintomo piu prominente rispetto alla disfunzione erettile; si pensa che entrambi gli effetti siano secondari priligy dapoxetina generico agli effetti anticolinergici di questi farmaci (30).
La nuova come acquistare cialis generico frontiera della contraccezione, infatti, e la lunga durata, che libera le donne dalle ansie quotidiane propecia farmacia online e dal rischio di dimenticanze potenzialmente cialis costo «fatali».
Viagra est tres commander viagra confortable dans l’acquisition et est viagra prix quebec prix du viagra sur internet facile en application.
Spesso alla caduta dei capelli e associata una viagra generico en farmacia sensazione piuttosto generico do viagra pfizer fastidiosa di prurito in comprare viagra on line varie zone della testa.
Pres de 12 000 femmes de 15 a 49 ans donc, ont ete achat viagra pfizer interrogees acheter levitra livraison 24h dans 14 pays du acheter du viagra vieux continent.
Avere problemi di acquisto cialis napoli erezione di tanto in tanto non e necessariamente un motivo di preoccupazione, se invece la disfunzione erettile levitra farmacia online e un problema continuo puo causare stress, problemi relazionali od influenzare la dove comprare cialis generico line propria autostima.
Ne pas prendre plus d’un comprime achat priligy en pharmacie par prix viagra 50 mg pharmacie jour de viagra naturel.
Cialis e un farmaco di prescrizione e quindi un vist a un medico e sempre necessario, soprattutto perche puo reagire viagra costo pericolosamente causando la perdita improvvisa di acquistare propecia generico pressione sanguigna, con levitra farmacia online i nitrati che sono dati agli uomini che soffrono di problemi cardiaci.
Cette uniformisation des ages et meme des sexes nous donne acheter cialis sur le net l’illusion de pouvoir achat viagra generique priligy dapoxetine tout controler.
Il blocco di questi acquisto cialis in farmacia enzimi porta al comprare cialis a roma fatto che nell’organsimo arriva acquisto viagra pfizer una grande quantita del farmaco e il suo contenuto aumenta rapidamente nel sangue.
Une heure plus tard, maria prix boite viagra pharmacie kamagra soft montenez-colon rappelle priligy generique belgique le 911.
Ukmedix cialis generico on line prende discrezione a che fare con problemi di acquisto viagra milano salute imbarazzanti come la disfunzione erettile ad viagra prezzo farmacia italia un livello completamente nuovo.
Les hommes aimeraient avoir pendant plus de quatre heures des rapports sexuels cialis france et seulement trois heures achat de cialis en ligne et demi de travail au cours de leur «journee ideale», selon un nouveau sondage.
Cela se www.cialis passe strictement confidentiellement et cialis acheter pharmacie via une pharmacie enregistree.
I partecipanti sono stati anche chiesto la loro tolleranza al cialis e se soffrivano di eventuali vendita viagra italia line eventi avversi.
Noi spediamo in pacchi anonimi e viagra generico en farmacia siti sicuri dove acquistare viagra offriamo anche il servizio di corriere espresso tracciabile.