03.07.2013 – Wniosek Zbigniewa Kękusia do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód

03.07.2013 – Wniosek Zbigniewa Kekusia do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod o wycofanie z aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku zarzutow z art. 226 § 1 kk. i 226 § 3 kk. Zawiadomienie o ewetualnosci rozpoczecia protestu glodowego przed siedziba Prokuratury od dnia 10 lipca 2013 roku.

 

 

Krakow, dnia 3 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Prokurator Rejonowy

Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie i Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 24. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 26. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 31. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 38. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 41. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 42. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 43. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 46. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 47. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 48. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 49. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie, ze w dniu 9 lipca 2013 r. /wtorek/ o godz. 12:00 stawie sie w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod celem odebrania pisma, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod dokonala modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, (uprzednio 1 Ds. 112/04/S)/, poprzez wyeliminowanie z niego zarzutow z:

  1. artykulu 226 § 1 Kodeksu karnego,

  2. artykulu 226 § 3 Kodeksu karnego.

 2. Zawiadomienie, ze w przypadku odmowy wydania mi w dniu 9 lipca 2013 r. pisma, jak w p. I:

  1. od dnia 10 lipca 2013 r., od godz. 12:00 rozpoczne protest glodowy – bede pil wode i soki – w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod /adres, jak wyzej – ZKE/, polegajacy na oczekiwaniu na wreczenie mi przedmiotowego pisma,

  2. ewentualne wydanie przez Prokuratora Rejonowego nakazu Policji usuniecia mnie z uzyciem przymusu z Prokuratury w zwiazku z protestem, jak w p. II.1, bedzie – wobec zarzutow z art. 226 § 1 Kodeksu karnego i z art. 226 § 3 Kodeksu karnego przedstawionych mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz wobec prawa okreslonego w art. 226 § 1 kk i w art. 226 § 3 kk:

   1. dzialaniem wypelniajacym znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu karnego,

   2. naklanianiem Policji do popelnienia czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 245 Kodeksu karnego.

  3. w przypadku wydania przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod polecenia umieszczenia mnie w szpitalu /w tym ewentualnie psychiatrycznym/ w zwiazku z prowadzonym przeze mnie protestem, jak w p. II.1:

   1. natychmiast rozpoczne tam protest glodowy, tj. nie bede jadl, ani pil,

   2. podam przedstawicielom wladz i mediow:

    1. imie i nazwisko funkcjonariusza publicznego, ktory wyda nakaz umieszczenia mnie w szpitalu,

    2. imiona i nazwiska Policjantow zmuszonych do doprowadzenia mnie pod przymusem do szpitala oraz imie i nazwisko ich przelozonego, ktory wyda im polecenie doprowadzenia mnie do szpitala,

    3. imiona i nazwiska lekarzy sprawujacych nade mna opieke oraz jakimi metodami i przy uzyciu jakich srodkow beda mnie „leczyli”.

Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Jakkolwiek negatywnie nie ocenialibysmy samego zachowania sprawcy, dzialania organow wymiaru sprawiedliwosci nie moga wykraczac poza okreslone ramy. Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.”

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w

sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja nr 11505 Zalacznik 1

Prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu

poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil. Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k . z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika

2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna

z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 2

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 226 § 1 Kodeksu karnego:
  㤠1. Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana
  , podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

 2. Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego:
  „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

 3. Artykul 18 Kodeksu karnego:
  㤠1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspolnie i w porozumieniu z inna osoba, ale takze ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inna osobe lub wykorzystujac uzaleznienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.
  § 2. Odpowiada za podzeganie, kto chcac, aby inna osoba dokonala czynu zabronionego, naklania ja do tego.”

 4. Artykul 231 § 3 Kodeksu karnego:
  㤠1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
  § 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

 5. Artykul 245 Kodeksu karnego:
  Kto uzywa przemocy lub grozby bezprawnej w celu wywarcia wplywu na swiadka, bieglego, tlumacza, oskarzyciela albo oskarzonego lub w zwiazku z tym narusza jego nietykalnosc cielesna, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Czesc II. Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem – Zalacznik 1:

 1. Pouczenie, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z tytulu art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, w tym za posrednictwem Internetu.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod nie zmodyfikowala do dnia zlozenia niniejszego pisma aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, w ktorym prokurator przedstawila mi 15 zarzutow z art. 226 § 1 kk, tj. zniewazenia sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, mimo:

  1. wejscia w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. akt P 3/06, czyniacego niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 kk, w zakresie, w jakim, penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

  2. odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. /numer interpelacji 11505/ Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna w sprawie prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, ktorym ten przypisal mi czyny, jak w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan

  3. wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, Sadu Okregowego w Rzeszowie, ktorym uchylono wyrok z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk,

  4. wielokrotnego informowania przeze mnie przed zlozeniem niniejszego pisma jego Adresatki, Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk o:

 1. wejsciu w dniu 19 pazdziernika 2006 r. w zycie wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

 2. interpelacji z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna /Zalacznik 2/ i odpowiedzi na nia z dnia 9 pazdziernika 2009 r. /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy / Zalacznik 3/,

 3. wyroku Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 4.

 1. Wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39.06/S/ prokurator R. Ridan , przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk, tj. czynow I, III – XVI aktu oskarzenia.

 2. Wniosek o zlozenie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – zawiadomienia o modyfikacji, jak w p. III Sadowi Rejonowemu w Debicy do sygn. akt II K 854/10.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 24 czerwca 2013 r. do

Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

Przypomne, ze siedem lat temu, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila, a w dniu 13 czerwca 2006 r. przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie osiemnastu przestepstw, tj. o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 2:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie –SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn II – znieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVII- zniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

Sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia prokurator R. Ridan rozpoznawal – na podstawie postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2006 r. sygn. akt: IV KO 44/06 – Sad Rejonowy w Debicy. W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia wyzej wymienionego Sadu Tomasz Kuczma wydal prawomocny wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan.
W dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow, tj. I, III-XVI, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/ – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 kpk i w art. 366 § 1 kpk, w tym miedzy innymi dokonanie oceny zebranego przez niego materialu dowodowego wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.

Po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow i przekazaniu przez wyzej wymienione sady odwolawcze sprawy przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, rozpoznaje ja od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

W wyzej wymienionym pismie z dnia 24.06.2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, w uzasadnieniu dla zlozonych przeze mnie wnioskow podalem miedzy innymi, ze:

 1. w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, ktorym Trybunal orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
  W uzasadnieniu do wyroku jak wyzej TK podal: Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych , bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.” Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 2. Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniew Wassermann podal w interpelacji z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. miedzy innymi – Zalacznik 3: „Natomiast najwieksza watpliwosc budzi wlasnie powtarzajace sie kwalifikowanie czynu pana K. takze z art. 226 § 1 K.k., ktorego zastosowanie w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego /z dnia 11.10.2006 r., sygn. P 3/06 – ZKE/ budzi uzasadnione watpliwosci. Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k., i wowczas bylbym ostatnia osoba, ktora kwestionowalaby zasadnosc wydania wyroku skazujacego w tej sprawie. (…) Z powazaniem Posel Zbigniew Wassermann Krakow, dnia 3 wrzesnia 2009 r.”

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja nr 11505 Zalacznik 3

 1. w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal – Zalacznik 4: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil. Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k . z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.”
  Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja

Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 4

 1. W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyzej wymieniony wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, w uzasadnieniu do ktorego podal miedzy innymi – Zalacznik 5: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk” Zalacznik 5.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 5

Mimo ze:

 1. od wejscia w zycie – w dniu 19 pazdziernika 2006 r. – zacytowanego wyzej wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. uplynelo niemal 7 lat,

 2. ja zlozylem do akt sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ zacytowana wyzej odpowiedz z dnia 9 pazdziernika 2009 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego na interpelacje z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna,

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod nie zmodyfikowala kwalifikacji prawnej czynow zarzuconych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k. i ja wciaz jestem scigany za zniewazenie wyzej wymienionych sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie za posrednictwem Internetu, tj. … w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych/a nie podczas i w zwiazku z ich pelnieniem/.

xxx

Wskazac nalezy, ze przypisanym mi jako XVII czynem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i stronywww.zkekus.w.interia.pl zniewazylem /art.226§3k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPraw Obywatelskichw osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla.

Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem w Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod redakcja prof. dr hab.. Andrzeja Zolla podano: „Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Nie wymienia Andrzej Zoll wsrod organow konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyjasnia, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Poglad tozsamy z zacytowanym wyzej z Komentarza do kodeksu karnego wydanego pod red. prof. Andrzeja Zolla, tj. zeRzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym w komentarzu do scigania z art. 128 kk – „Kto, w celu usuniecia przemoca konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje dzialalnosc zmierzajaca bezposrednio do urzeczywistnienia tego celu” – podaja miedzy innymi:

 1. prof. A. Marek:„2. Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedynie konstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich , Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

 2. prof. M. Mozgawa /powolujac sie m.in. na publikacje prof. Andrzeja Zolla: „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow. Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO , Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa (Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

Wskazac nalezy, ze potwierdzenie, iz zgodnie z jednym z pogladow w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym oraz ze poglad taki za sluszny uznaje byly RPO Andrzej Zoll poswiadcza nie tylko literatura przedmiotu, ale korzystaja z niego praktycy w wydawanych przez nich orzeczeniach. W postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesor Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Maciej Gorski podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. czyn polegajacy na zniewazeniu – a takze znieslawieniukonstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk.

Ergo … nie jest i nigdy – w tym w dniu sporzadzenia przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia – nie byl przestepstwem.

W zwiazku z powyzszym, tj. z tej przyczyny, ze sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie –przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., z oczywistym i razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w:

 1. w artykule 226 § 1kk, tj. z tytulu zniewazenia w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych sedziow wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma, co jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 11 pazdziernika 2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

 2. artykule 226 § 3 kk, tj. za czyn, ktory wedlug teorii prawa podawanej przez ekspertow w dziedzinie prawa karnego,w tym przez bylego Rzecznika Praw Obywatelskich /a takze bylego prezesa Trybunalu Konstytucyjnego i obecnego, od listopada 2009 r. przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, przez niektorych uwazanego za jednego z najslynniejszych profesorow prawa1, a nawet za giganta 2/ prof. dr hab. Andrzeja Zolla,

informuje i – zwracajac uwage, ze bylo obowiazkiem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod dokonac modyfikacji w akcie oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., jak w p. I.1 strona 1 niniejszego pisma przed prawie… 7 laty, a zarzut z art. 226 § 3 /czyn XVII/ w ogole nie powinien sie w znalezc w akcie oskarzenia przeciwko mnie – wnosze jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 24 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja nr 11505

 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 5. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

Zalaczniki, jak w p. 2 – 5, zalaczylem do pisma z dnia 24.06.2013 r. / Zalacznik 1 / do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Krystyny Kowalczyk

1 „Rano Mularczyk 36-letni, niedoswiadczony posel i adwokat zostal zaatakowany przez Andrzeja Zolla, jednego a najslynniejszych profesorow prawa w Polsce. Zoll zarzucil mu w wywiadzie dla TOK FM naduzycie wladzy. – Odpowiedzialnosc z art. 231 kodeksu karnego jest tutaj jak drut – oznajmil. Dodal, ze to przestepstwo scigane z urzedu, tak wiec sprawa powinien zajac sie prokurator generalny.” – Zrodlo: „Mularczyk pod pregierzem”; Dziennik, 12-13.05.2007r. s. 5.

2 „- To kolejny gigant, ktory odcisnal trwaly slad w historii naszych dziejow tak o prof. Andrzeju Zollu, laureacie Nagrody Jerzmanowskich, mowil prof. Andrzej Bialas, prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci.” – Zrodlo: „Prof. Andrzej Zoll otrzymal Nagrode Jerzmanowskich”; „Dziennik Polski”, 7 maja 2013 r., s. 1

Il vente priligy faut s’autoriser meilleur site de vente de viagra a exprimer ses desirs et a les realiser.
En juillet 2009 (114), la ou acheter levitra prix Commission a ouvert une procedure formelle contre Les Laboratoires priligy dapoxetine Servier et plusieurs fabricants de generiques concernant des accords potentiellement restrictifs conclus entre chacun d’eux et Servier.
En effet, acheter kamagra livraison 48h cette apprehension au moment de l’enfiler et les aprioris sur les sensations neutralisees par le port du levitra pas chere preservatif peuvent finir par remettre en cause son usage systematique.

Dans la plupart priligy france des cas, l’impuissance se developpe au sein d’une prix du cialis 20 structure nevrotique.
Il semble malgre tout que les effets indesirables serieux soient plutot rares si l’on en croit le peu de cas rapportes au Bureau des Erreurs cialis vente viagra pas cher pharmacie de l’ANSM. Elle se fait reperer par le photographe Terence Donovan et entame alors une carriere de Top Model internationale. L’homme subit beaucoup de pression pour se sentir a la hauteur de sa partenaire… Cialis generique donne les resultats excellents, l’acte sexuel dure plus prix cialis ligne vente de levitra paris longtemps et avec une petite doze. Les pays ou la penetration des medicaments generiques est la plus elevee sont en meme temps les pays les plus innovants. Le diabete est la cause principale de la dysfonction erectile chez les hommes selon les experts. Ou des grains de beaute places au coin de la bouche qui donneront envie a certains de nous embrasser. Gardez aussi en tete, que suivant la chose que vous devez faire, il peut s’agir d’une occasion unique.
La consommation de drogues et d’alcool le viagra est til en vente libre entraine les memes consequences.
On limitera les sorties ou certaines frequentations pour s’assurer prix du kamagra 25 mg que la fidelite dans le couple priligy en pharmacie se maintient.
Par le poids d’une education stricte, la majeure partie du temps l’homme est mal informe voire pas du tout eduque sur sa achat cialis andorre sexualite achat de cialis en ligne et celle de la femme.
Il medico consigliera un dosaggio necessario secondo la gravita della situazione, secondo acquistare kamagra anche il numero delle kamagra generico italia volte di fare l’amore voluto.
Il Sildenafil non inibisce selettivamente la PDE-V dei vasi cialis farmacia senza ricetta pudendi, ma anche quella dove acquistare cialis in farmacia di altri distretti vascolari e non.
Alla fase attuale dell’esistenza del Cialis Generico sito per acquistare viagra oltre 4.000 uomini di eta compresa costo cialis 5 mg in farmacia tra 22-28 anni hanno partecipato in piu di 60 studi clinici sulla disfunzione erettile.
Senza dubbio questo e il farmaco acquistare cialis generico europa piu famoso e piu cialis online con paypal venduto nel mondo.
Il farmaco piu famoso pero resta sempre il famosissimo Viagra che deve la sua fama probabilmente al fatto di cialis si puo acquistare in farmacia essere stato il primo a divenire molto cialis farmacia venta famoso.
Vardenafil (Levitra ® nome commerciale) agisce sempre priligy online secondo l’inibizione della fosfodiesterasi acquistare priligy 5 meccanismo.
Questa agisce aumentando il flusso sanguigno del pene. Il preparato Kamagra Oral Jelly ha un gradevole sapore ed un raffinato gusto. Se ne mangi una confezione non ti farebbe del bene come tutti i farmaci, pero come una persona raggionevole prima di prenderla devi parlare con il medico cialis senza ricetta milano degli altri farmaci che stai prendendo: La vecchiaia svolge un come comprare cialis line ruolo importante nel causare impotenza negli uomini quando correlata con altri fattori come, per esempio, lo stress. La durata dell’efficacia e di circa 24-36 ore, permettendo di vivere il rapporto sessuale con maggiore comprare cialis farmacia tranquillita e senza bisogno di programmarlo. Non rispettare questa semplice prescrizione puo portare a problemi cardiaci di comprare cialis originale italia estrema gravita fino all’infarto. Rispondendo continuamente ai momenti di stress con la sigaretta e con la acquistare cialis su internet nicotina, si comincia a formare una vera e propria dipendenza fisica e psicologica verso la sigaretta. Usando Lovegra ogni donna puo convincersi della sua alta efficacia.
Al Congresso e stata presentata una ricerca internazionale condotta in 17 Paesi, Italia compresa, su poco meno di 9.000 donne (8.837), che evidenzia acquisto kamagra senza ricetta kamagra generico online ancora numerose lacune delle italiane sui temi della contraccezione.
Tuttavia, specie in questi casi, priligy in farmacia e sempre bene consultare preventivamente un costo levitra originale acquistare kamagra farmacia medico.
Molti di questi eventi si sono verificati durante l’attivita sessuale o comunque subito dopo l’atto sessuale, confermando cialis prezzo svizzera che il fattore sessuale dove comprare il viagra puo propecia generico online avere un effetto peggiorativo sulle condizioni cardiovascolari.
Et tres souvent, le cialis acheter online traitement des problemes erectiles des hommes provoque le fait que cialis en ligne fiable prix cialis son partenaire a aussi une aide psychologique, parce que le desir sexuel et l’estime de soi diminuent fortement.
Uno studio presentato alla conferenza internazionale dell’american thoracic society di san diego ha mostrato come una dieta ricca di pesce, banane, pompelmi e formaggio migliori lo stato di salute delle persone colpite dalla grave malattia respiratoria, che nel nostro paese interessa oltre acquisto viagra generico online il 6% della popolazione e piu del 50 % vendita viagra cialis dei maschi fumatori di eta superiore ai 60 anni e che rappresenta la quarta comprare kamagra online causa di morte.
Notre societe nous oblige trop souvent a voir tout prix cialis pharmacie quebec blanc ou tout noir et les nuances priligy dapoxetine de gris laissent acheter du viagra sur le net place a la perception d’une trop grande indecision.
Cialis once a day e un farmaco dedicato a tutti coloro che hanno superato la maggiore come acquistare cialis senza ricetta eta e che soffrono di problematiche legate kamagra generico online acquistare il viagra online all’impotenza in modo persistente.
En outre, achat viagra en ligne en france kamagra pas cher la nicotine provoque la contraction des priligy 60mg vaisseaux sanguins.
Come anticipato sopra, il citrato di sildenafil contenuto all’interno della pillola blu, e in grado di interagire con l’enzima pde-5 (fosfodiesterasi di tipo 5 ) inibendolo, permettendo un aumento del costo levitra in farmacia guanosin-monofosfato ciclico o cgmpn, che vendita cialis italia determina un corretto rilassamento delle arterie peniene ed una conseguente vasodilatazione.
Suite a ce processus les corps caverneux sont site officiel vente cialis efficacement prix du levitra 25 mg remplis par le sang lors de l’excitation sexuelle, en resultant par l’erection achat cialis officiel stable.
Alcune donne hanno dichiarato di cialis generico en farmacia sentirsi maggiormente appagate, poiche comprare viagra pfizer i partner sono risultati piu predisposti a condividere i propri dove comprare il cialis a milano desideri sessuali.
Vous pouvez acheter cialis ou acheter du viagra a paris generique acheter viagra en pharmacie sans ordonnance et ne pas vente tadalafil se souvenir d’un probleme purement masculine.
I piu importanti cialis costo 5 mg svantaggi dei vacuum device sono costituiti dalla loro macchinosita che richiede una certa destrezza da parte del paziente e dal limite massimo di 30 minuti il prezzo del cialis in farmacia comprare viagra online italia per il loro utilizzo.
Le commander priligy sildenafil a en effet des proprietes vasodilatatrices entrainant achat dapoxetine des diminutions legeres et transitoires de la pression arterielle.
Internet a acheter priligy france ligne joue un role important dans le developpement du voyeurisme.
Una levitra 20 mg quanto costa pompa da vuoto dove comprare il cialis on line e una opzione meno invasiva per creare un’erezione artificiale.
Una porzione del glande viene cialis originale vendita contrassegno conservata per costruire un clitoride che conservi sensibilita erogena specifica e permetta nel 70-80 % levitra vardenafil prezzi dei casi di avere una buona sensibilita erotica durante i rapporti sessuali.