04.07.2013 – Wnioski Dr. Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

04.07.2013 – Wnioski Dr. Kekusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

Krakow, dnia 4 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie i Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 25. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 30. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 37. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 40. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 41. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 42. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 43. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 44. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 47. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 48. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. dlaczego Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod:

   1. nie wystapila przed dniem 14 czerwca 2013 r. o umorzenie 16 zarzutow przedstawionych mi w akcie oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10/, ktore zgodnie z nieprawomocnym postanowieniem sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj ulegly przedawnieniu przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

   2. nie zmodyfikowala do dnia zlozenia niniejszego pisma aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan przez wyeliminowanie z niego zarzutu z art. 226 § 1 Kodeksu karnego, po wejsciu w dniu 19 pazdziernika 2006 r. w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 br., Nr 190, poz. 1409/

  2. z jakimi datami ulegly przedawnieniu zarzuty z p.p. I – XVI aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

  3. ktory z prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod – wnosze o podanie imienia i nazwiska – uczestniczyl w posiedzeniu Sadu Rejonowego w Debicy w dniu 14 czerwca 2013 r.

 2. Zawiadomienie o niedopelnieniu ustawowego obowiazku uzupelniania kwalifikacji przez prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, przez przypisanie mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. czynu z art. 226 § 3 kk, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem, tj. polegajacego na zniewazeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla.

 3. Zawiadomienie, o moim stawiennictwie w dniu 9 lipca 2013 r. /wtorek/ o godz. 12:00 w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod celem odebrania pisma, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod dokonala modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, (uprzednio 1 Ds. 112/04/S)/, poprzez wyeliminowanie z niego zarzutow z:

  1. artykulu 226 § 1 Kodeksu karnego,

  2. artykulu 226 § 3 Kodeksu karnego.

 4. Zawiadomienie,

  1. ze w przypadku odmowy wydania mi w dniu 9 lipca 2013 r. pisma, jak w p. I od dnia 10 lipca 2013 r., od godz. 12:00 rozpoczne protest glodowy – bede pil wode i soki – w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod /adres, jak wyzej – ZKE/, polegajacy na oczekiwaniu na wreczenie mi przedmiotowego pisma,

  2. o skierowaniu przeze mnie w zwiazku z ewentualnie prowadzonym przeze mnie protestem, jak w p. IV.1:

   1. pisma z dnia 4 lipca 2013 r. do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Pana Stanislawa Kracika – Zalacznik II,

   2. pisma z dnia 4 lipca 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp.Mariusza Dabka iKomendanta Miejskiego Policji w Krakowieml. insp. mgr Wadima Dyby – Zalacznik III.

V. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wnioski, jak w p. I, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

Szanowny Panie,

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie zawierajacego – Zalacznik I:

 1. Zawiadomienie, ze w dniu 9 lipca 2013 r. /wtorek/ o godz. 12:00 stawie sie w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod celem odebrania pisma, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod dokonala modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, (uprzednio 1 Ds. 112/04/S)/, poprzez wyeliminowanie z niego zarzutow z:

  1. artykulu 226 § 1 Kodeksu karnego,

  2. artykulu 226 § 3 Kodeksu karnego.

 2. Zawiadomienie, ze w przypadku odmowy wydania mi w dniu 9 lipca 2013 r. pisma, jak w p. I:

  1. od dnia 10 lipca 2013 r., od godz. 12:00 rozpoczne protest glodowy – bede pil wode i soki – w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod /adres, jak wyzej – ZKE/, polegajacy na oczekiwaniu na wreczenie mi przedmiotowego pisma,

  2. ewentualne wydanie przez Prokuratora Rejonowego nakazu Policji usuniecia mnie z uzyciem przymusu z Prokuratury w zwiazku z protestem, jak w p. II.1, bedzie – wobec zarzutow z art. 226 § 1 Kodeksu karnego i z art. 226 § 3 Kodeksu karnego przedstawionych mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz wobec prawa okreslonego w art. 226 § 1 kk i w art. 226 § 3 kk:

 1. dzialaniem wypelniajacym znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu karnego,

 2. naklanianiem Policji do popelnienia czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 245 Kodeksu karnego.

  1. w przypadku wydania przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod polecenia umieszczenia mnie w szpitalu /w tym ewentualnie psychiatrycznym/ w zwiazku z prowadzonym przeze mnie protestem, jak w p. II.1:

 1. natychmiast rozpoczne tam protest glodowy, tj. nie bede jadl, ani pil,

 2. podam przedstawicielom wladz i mediow:

1. imie i nazwisko funkcjonariusza publicznego, ktory wyda nakaz umieszczenia mnie w szpitalu,

2. imiona i nazwiska Policjantow zmuszonych do doprowadzenia mnie pod przymusem do szpitala oraz imie i nazwisko ich przelozonego, ktory wyda im polecenie doprowadzenia mnie do szpitala,

3. imiona i nazwiska lekarzy sprawujacych nade mna opieke oraz jakimi metodami i przy uzyciu jakich srodkow beda mnie „leczyli”.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 3 lipca 2013 r. do

Prokuratora Rejonowego – Zalacznik I

Pragne poinformowac, ze juz pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem wniosek o wycofanie aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., w tym z przyczyn przypisania mi czynow z art. 226 § 1 kk i 226 § 3 kk – Zalacznik IV:

Dowod : Pismo z dnia 5 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie

Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik IV

Siedem lat temu, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila, a w dniu 13 czerwca 2006 r. przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie osiemnastu przestepstw, tj. o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik I.2:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie –SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn II – znieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik I.2

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich wyzej wymienionych czynow.

W dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow, tj. I, III-XVI, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/ – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 kpk i w art. 366 § 1 kpk, w tym miedzy innymi dokonanie oceny zebranego przez niego materialu dowodowego wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.

Po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow i przekazaniu przez wyzej wymienione sady odwolawcze sprawy przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, rozpoznaje ja od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

Wskazac nalezy, ze:

 1. sciganie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – a nie „podczas iw zwiazku” z ich pelnieniem – jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

 2. wedlug doktryny prawnej uznanej za sluszna w wydanej pod redakcja prof. Andrzeja Zolla publikacji pt. Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942, Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem jego zniewazenie nie wyczerpuje znamion czynu okreslanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk.

W zwiazku ze sciganiem mnie z art. 226 § 1 kk pragne poinformowac, ze w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r., Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal miedzy innymi – Zalacznik I.4: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil. Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k . z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.”
Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z

dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik I.4

Tymczasem Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod nie wyeliminowala z aktu oskarzenia przeciwko mnie zarzutu z art. 226 § 1 kk do dnia zlozenia niniejszego pisma, a sedzia Beata Stoj wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. nieprawomocne Postanowienie w przedmiocie umorzenia zarzutow z art. 226 § 1 kk z powodu ich … przedawnienia.

W uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj podala miedzy innymi – Zalacznik V: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: Magdalena Jedynak w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – patrz: Zalacznik I.2 – ZKE/ II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:

1. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. w okresie od stycznia 2003 r do wrzesnia 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2006 r. do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie wplynal akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi, ktoremu zarzucono popelnienie wyzej opisanych czynow z tym, iz czynom z punktow I.1 oraz I.3-I.16 przypisano inna kwalifikacje niz przyjeta w niniejszym postanowieniu, a mianowicie z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Decyzja Sadu Najwyzszego sprawe przekazano do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 Sad Rejonowy w Debicy /sedzia Tomasz Kuczma – ZKE/ skazal Zbigniewa Kekusia za zarzucane mu czyny na kare laczna grzywny, eliminujac z opisu wszystkich czynow stwierdzenie, iz oskarzony zalozyl strone internetowa zkekus.w.interia.pl. oraz uzupelniajac opisy czynow o stwierdzeni, iz oskarzony dopuscil sie ich wspolnie i w porozumieniu z inna osoba. Wyrok uprawomocnil sie w dniu 27 grudnia 2007 r.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie (II. Ko 283/10) wznowil postepowanie w sprawie Zbigniewa Kekusia odnosnie czynow opisanych w postanowieniu w punktach I.1., I.3-16 oraz II.1, uchylil wyzej opisany wyrok Sadu Rejonowego w czesci dotyczacej tych czynow i w tym zakresie przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Wznowienie nastapilo na wniosek obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia. W uzasadnieniu wyroku Sad Okregowy wskazal na uchybienie Sadu Rejonowego, polegajace na razacym naruszeniu prawa materialnego przez niewskazanie w opisach wyzej wymienionych czynow wszystkich znamion zarzucanego przestepstwa, opisanych w art. 226 § 1 k.k., ktorego tresc ulegla zmianie w trakcie postepowania na skutek orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. Akta sprawy ponownie trafily do Sadu Rejonowego w Debicy, po czym zostaly przekazane do Prokuratora Generalnego, po uprzednim zawieszeniu postepowania z uwagi na planowana przez Prokuratora kasacje na korzysc Zbigniewa Kekusia odnosnie pozostalych czynow, opisanych w postanowieniu w punktach I.2 i II.2.
Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt IV K.K. 272/11, uchylil wyrok SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. w czesci dotyczacej tych czynow i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. W zwiazku z takim orzeczeniem wydane zostaly postanowienia o podjeciu zawieszonego postepowania i o polaczeniu obydwoch spraw do lacznego rozpoznania.

Sad zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 443 k.p.k., ktory na mocy art. 545 § 1 k.p.k., ma zastosowanie w postepowaniu sadowym po wznowieniu na korzysc oskarzonego, sad, ponownie rozpoznajac sprawe, nie moze wydac orzeczenia surowszego od poprzedniego, przy czym zakaz ten obejmuje nie tylko kare, jej rodzaj i wysokosc, ale takze mozliwosc modyfikacji opisu czynu w sposob niekorzystny dla oskarzonego (tak rowniez m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV K.K. 65/12. wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 4 grudnia 2012 r., II A. Ka 243/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2011 r., II A. Ka.189/11, wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 9 marca 2011 r., II. A. Ka.19/11).

Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Postepowanie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wszczeto w tej sprawie w dniu 2 listopada 2005 r. Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.). Z uwagi na powyzsze, orzeczono, jak w punkcie I postanowienia, na podstawie powolanych tam przepisow. Dwa inne czyny, o ktorych popelnienie oskarzony jest Zbigniew Kekus wylaczono do odrebnego rozpoznania i postepowanie w tej sprawie bedzie sie nadal toczyc pod nowa sygnatura.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik V

Wskazac nalezy, ze sedzia Beata dokonala zmiany kwalifikacji prawnej 15 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. Czyn z art. 226 § 1 k.k., tj. zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych przekwalifikowala na czyn z art. 216 § 2 k.k. „Kto zniewaza inna osobe za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

W uzasadnieniu powolala sie na zasade reformationis in peius. A to przeciez nie o „reformationis in peius” chodzi, ale o to, ze prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o zniewazenie sedziow za posrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Nie zatem zakaz „reformationis in peius”, lecz… fakt, ze przypisane mi czyny popelniono za posrednictwem Internetu wyklucza mozliwosc uzupelnienia opisu przypisanych mi czynow o znamie „podczas” (pelnienia obowiazkow sluzbowych). Sedzia Beata Stoj wybrala wariant z zasada „reformationis in peius”, bo powolujac sie na nia wykreowala sobie warunki do umorzenia 16 z 18 przypisanych mi czynow z powodu ich rzekomego przedawnienia.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj wyjasnila, ze – Zalacznik V: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal przedmiotowy wyrok w dniu – jak potwierdzila sedzia B. Stoj w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. – 15 wrzesnia 2010 r.

Sedzia B. Stoj prowadzi sprawe przeciwko mnie do sygn. akt II K 854/10 od lutego 2011 r., po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyzej wymienionym wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.

I dopiero w dniu 20 maja 2013 r. zorientowala sie – w tym dniu sporzadzila zawiadomienie dla mnie o przedmiocie posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. – ze 16 z 18 czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan uleglo przedawnieniu … w blizej nieokreslonym przez nia terminie, ale na pewno przed dniem 15.09.2010 r. tj. … trzy lata przed wydaniem przez nia postanowienia z dnia 14.06.2013 r.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj prowadzi rozprawe glowna w sprawie przeciwko mnie przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod. I tak, na przyklad, w rozprawie w dniu 29 czerwca 2012 r. uczestniczyla prokurator Ewa Sacha – patrz: Zalacznik II.IV. Sedzia Beata Stoj wydala podczas tej rozprawy postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, a prokurator Ewa Sacha nie zorientowala sie, ze nie wykonaly wspolnie tego co najwazniejsze, tj. nie umorzyly 16 zarzutow, ktore – jak sie teraz okazuje – ulegly przedawnieniu … kiedys, przed 15 wrzesnia 2010 r.

Podkreslic nalezy, ze w Postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. sedzia B. Stoj utajnila imie i nazwisko prokuratora, ktory uczestniczyl w umarzaniu czynow … trzy lata po ich rzekomym przedawnieniu. Podala tylko: „(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie.”

A przeciez Zastepca Prokuratora Generalnego klarownie wyjasnil, co powinna zrobic Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod lub Sad Rejonowy w Debicy, po wejsciu w dniu 19 pazdziernika 2006 r. w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. Nie bylo to zastosowane przez sedzie Beate Stoj sprytne przekwalifikowanie zarzutu z art. 226 § 1 kk w. zarzut z art. 216 § 2 kk. lecz, jak podal – Zalacznik I.4: prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.”

A zatem … wyeliminowanie art. 226 § 1 kk, a nie jego przekwalifikowanie na art. 216 § 2 kk, zeby wykorzystac te „taktyke” dla umorzenia 16 zarzutow z powodu ich rzekomego przedawnienia.

Poniewaz prokurator Radoslawa Ridan jako okresy koncowe popelniania przypisanych mim czynow podala maj 2005 r. i wrzesien 2005 r., wszystkie przypisane mi czyny ulegna przedawnieniu w … 2015 roku.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze o ile z zarzutami z art. 226 § 1 kk poradzila sobie sedzia Beata Stoj – kreujac na ignorantow lacznie okolo 20 prokuratorow /w tym m.in. Generalnego i jego Zastepce/ i sedziow /w tym trzech Sadu Najwyzszego/ oraz RPO Irene Lipowicz, ktorzy w rozny sposob zajmowali sie sprawa przeciwko mnie od dnia 15.09.2010 r. wlacznie i zaden z nich nie zorientowal sie, ze 16 z 18 przypisanych mi zarzutow uleglo przedawnieniu przed dniem 15.09.2010 r. – wmawiajac mi, ze je z korzyscia dla mnie przekwalifikowala, to zarzut z art. 226 § 3 kk z cala pewnoscia musi wyeliminowac Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod z aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Przypisane mi z jego tytulu dzialanie, tj. zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w tym artykule.

Wsrod ekspertow w dziedzinie prawa karnego powszechny jest wszak poglad, tozsamy z tym, prezentowanym w kolejnych wydaniach Komentarza do kodeksu karnego wydawanego pod redakcja naukowa … prof. Andrzeja Zolla, ze sluszne jest wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorej Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. A. Zoll podaje: W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Identycznie podawal A. Zoll w poprzednich wydaniach Komentarza, w tym na stronie 942 wydania 3 z 2008 r.

Na zakonczenie wskazac i podkreslic nalezy, ze jesli bede zmuszony prowadzic protest glodowy w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod – i z tego powodu byc moze umieszczony w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie, czym mi grozi sedzia Beata Stoj przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod – to z tej przede wszystkim przyczyny, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll nie zna tresci Komentarza do kodeku karnego wydawanego od lat w kolejnych wydaniach pod jego redakcja naukowa i obciazyl mnie, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, zeznaniami podczas postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan, gdy ta scigala mnie za czyn, ktory … nigdy nie byl i nie jest przestepstwem. Gdyby odmowil zlozenia zeznan, gdyby poinformowal prokurator R. Ridan, ze nie czuje sie przeze mnie pokrzywdzony, ta musialaby wydac – na podstawie art. 322 § 1 kpk – postanowienie w przedmiocie umorzenia wszczetego przez nia dochodzenia.

Zeby doprowadzic do uchylenia wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta z oskarzenia publicznego (!) przypisala mi scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 kk w trybie prywatnoskargowym znieslawienie malzonki prof. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawy Zoll, zmuszony bylem prowadzic 12-dniowy /30 maja – 10 czerwca 2011 r/. protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie.

A prof. Andrzej Zoll zali sie na mnie mediom, ze to ja jemu zatruwam zycie:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat :

Ten czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia publicznego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll ,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac .”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

Pan profesor nigdy nie byl, jak ja z jego i jego malzonki winy, przestepca i nie on, ale ja musialem prowadzic przez kilkanascie dob protest glodowy, zeby sie pozbyc statusu przestepcy nalozonego na mnie przez sympatyzujacych z jego malzonka prokuratorow i sedziow.

Niewykluczone, ze przede mna kolejny protest, tym spowodowany, ze pan profesor nie czyta – albo czyta bez zrozumienia – co pisza jego podwladni w publikacjach wydawanych pod jego redakcja.

Fakt, ze przez prawie szesc lat bedac Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nie wiedzial juz po zakonczeniu kadencji Andrzej Zoll, ze Rzecznik nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, takze nie daje dobrego swiadectwa o zdolnosciach intelektualnych pana profesora.

W zwiazku z planowanymi przeze mnie dzialaniami, jak w p. I. strona 1 niniejszego pisma skierowalem takze:

– pismo z dnia 4 lipca 2013 r. do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika – Zalacznik II,

– pismo z dnia 4 lipca 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. mgr Wadima Dyby – Zalacznik III.

Wnosze, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego

 2. Pismo z dnia 4 lipca 2013 r. do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika

 3. Pismo z dnia 4 lipca 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. mgr Wadima Dyby

 4. Pismo z dnia 5 czerwca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod

 5. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Le secteur, qui reposait sur un modele d’integration verticale poussee, est depuis une dizaine d’annees en ou trouver du viagra pas cher forte mutation conduisant viagra achat securise notamment a l’externalisation croissante de certaines fonctions.
Dosage et administration Prenez Cialis 15-20 minutes viagra super force cialis soft achat online avant l’activite sexuelle.
Mais encore, vous vardenafil pas cher pouvez vous offrir acheter levitra ligne france une seance de massage adapte.

Le facteur achat kamagra pas cher de risque de recidive renale kamagra generique france est la taille de la tumeur.
Pour le bon deroulement de l’etude, les participants ont evalue l’intensite et le desagrement des stimuli douloureux lors d’un echange avec une personne devenant tour a tour chaleureuse ou indifferente. Il y a de l’eau partout, la serviette cialis pour femme levitra generique 10mg traine en boule sur le sol, le lavabo est plein de cheveux. Des modifications des parametres spermatiques peuvent etre observees en cas de syndrome douloureux pelvien chronique. En France, elle represente ainsi des enjeux economiques considerables. Les injections intra-caverneuses de prostaglandine E1 sont d’une efficacite remarquable pour le traitement de la dysfonction erectile, independamment de son origine. Le beurre de karite, Le beurre de cacao, Les huiles de massage (huile de pepins de raisin, huile d’olive, macerat de coco, de cialis soft pas cher vente viagra usa vanille, de lavande…). Presque chaque homme une vie sexuelle normale et une puissance accrue est considere comme l’un des principaux criteres de son utilite. Afin de recuperer son instrument, Ada accepte d’accorder des faveurs au voisin en question…
Avec le temps, site serieux pour achat cialis les acheter du viagra sur le net couples ont tendance a oublier une partie importante de l’envie sexuelle.
En cas de grandes prix de la boite de viagra doses la manifestation prix cialis ligne des effets secondaires peut s’augmenter!
« Tourner 7 fois la cialis levitra ou viagra langue dans sa bouche » n’est pas un dicton si nul acheter cialis sur le net que ca.
Le ostetriche NON possono redigere prescrizioni mediche in levitra prezzo quanto non abilitate alla prescrizione acquistare levitra di farmaci, tantomeno di galenici magistrali!
Risulta pertanto chiaro acquistare cialis milano che per manifestare dove comprare viagra cialis gli effetti promessi e necessaria comunque una certa eccitazione sessuale iniziale, ossia una iniziale erezione naturale (la totale mancanza della quale deve far pensare a problemi vascolari).
Per poterne cialis a basso prezzo acquistare cialis generico farmacia sfruttare i benefici non e pero sufficiente assumerla per via orale:
Certamente nella nostra farmacia online, perche abbiamo predisposto dei vostri acquisti per farli comodi, piacevoli vendita viagra a san marino e vendita cialis in farmacia completamente confidenziali!
Incomincia a spingere il pene contro il vendita viagra e cialis corpo della donna immaginando vendita cialis roma di avere un rapporto sessuale.
Una qualche forma di stimolazione sessuale e necessario per viagra naturale farmacia ottenere l’erezione come acquistare viagra pfizer con Levitra.
In situazioni in cui 50 a quando viagra generico in italia mg non risulti essere efficace, il medico puo prescrivere il Viagra da 100 mg da prendere una volta al giorno, da 30 minuti a 4 ore prima del rapporto. e disponibile in due vendita viagra italia dosaggi, 10mg e 20mg e funziona in soli 30 minuti. «Una trasparenza, un pizzo sono piu sexy della nudita totale, in camera da letto, perche alludono a quello che nascondono e sollecitano la fantasia erotica, presupposto per una vita sessuale soddisfacente». Oggi, e possibile ottenere o prolungare l’orgasmo con la possibilita di acquistare il Viagra o online senza prescrizione medica nelle nostre farmacie online. Per il trattamento della disfunzione erettile si deve usare una metodologia complesse che comprende il trattemento piscologico ad opera di uno viagra generico uk psicoterapeuta e l’ausilio di farmaci speciali per viagra on line pagamento alla consegna la disfunzione erettile. All’interno dei corpi cavernosi del pene si trova un enzima, chiamato generico do viagra sem receita fosfodiesterasi 5, che puo degradare il cosiddetto cGMP, che conserva e trasmette le informazioni di carattere biochimico che sono necessarie affinche l’erezione avvenga e sia mantenuta. Il farmaco e stato originariamente sviluppato come il trattamento cardiovascolare per migliorare il flusso di sangue nei vasi del cuore. Tuttavia, nel XIX secolo, gli omosessuali hanno continuato a bruciare sul rogo.
Per esempio, puo aumentare il rischio di levitra vendita on line levitra generico italia incontinenza urinaria.
E c’e il libro di uno scrittore inglese che sostiene cialis generico acquisto italia costo cialis in farmacia cialis super active generico una tesi interessante:
Se davvero non si vuole rinunciare al piacere di un giro in bicicletta da solo o con gli amici in paesi caldi o montagne freschi, ma hai paura che possono apparire o grave patologia sessuale, la soluzione e kamagra senza ricetta viagra prezzo farmacia comprar cialis en farmacia molto semplice:
Trop aimer kamagra pas cher acheter kamagra pas cher paris c’est mal aimer souligne le kamagra pfizer achat specialiste.
Acheter questi prodotti unici e l’occasione par migliorare la vostra vita intima e sbarazzarvi priligy italia di disfunzione erettile facendo se costo cialis 5 mg farmacia stesso aquisto propecia non uomo felice.
Vous souffrez peut kamagras en ligne etre de dysfonction erectile severe connue aussi comme impuissance sexuelle permanente ou totale et kamagra france pharmacie qui vous empeche d’atteindre des erections assez rigides pour assurer lors de achat viagra generique ligne vos activites sexuelles.
Se non curata, la de puo incidere negativamente su rapporti umani e autostima, acquistare levitra on line causando disagio e sensi di colpa acquistare levitra farmacia e circa costo cialis 5 mg farmacia la meta dei pazienti curati con gli inibitori pde5 fino ad ora disponibili non era soddisfatta della terapia.
Le desir ne levitra achat vient pas par magie, il faut le susciter en deployant des levitra 10mg ressorts aphrodisiaques.
Dimostra un buon livello di efficacia cialis farmacia venta se comprar viagra generica farmacias agli negli uomini con problemi di pressione levitra italia sanguigna sotto controllo medico.
Si apres cela votre qi n’est viagra generique en suisse pas tadalafil sans ordonance monte a cialis generique pas cher 150, c’est incurable.
Sotto la patina della politica kamagra vendita on line e delle cialis farmacia vaticana relazioni estere, butler sapeva dalla sua esperienza sordida che la condotta di comprare kamagra washington era, in sostanza, essere il braccio militare del capitalismo statunitense.
Les autres, prix du viagra pfizer habituellement achat viagra pharmacie prix du viagra en france les plus emotionnels, capricieux parlent avec leurs amis.
Le donne e i come acquistare viagra pfizer bambini non devono kamagra acquisto on line assumere levitra online viagra.
Notre site vous propose d’acheter viagra achat en pharmacie le meilleur et populaire medicament, qui prix du viagra-levitra-cialis est l’analogue complet de la preparation originale, — kamagra soft.
Chez nous contrairement a une pharmacie ordinnaire site de vente de sildenafil levitra original est disponible a un prix acheter sildenafil pas cher et sans ordonnance.
Grazie priligy farmacia sin receta a questo prodotto potrai avere erezioni in qualsiasi momento durante il periodo acquistare priligy di attivita del cialis.
Questi costo priligy in farmacia processi sono influenzati comprar priligy generico en espana in individui con impotenza.