04.07.2013 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kękusia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego SOZOZ w Krakowie

04.07.2013 – Zawiadomienie przez Zbigniewa Kekusia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego  im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika o mozliwosci doprowadzenia Z. Kekusia w dniu 10.07.2013 przez Policje do Szpitala.

Krakow, dnia 4 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Stanislaw Kracik

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego

SOZOZ w Krakowie

ul. Jozefa Babinskiego 29

30-393 Krakow

Sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Pracownicy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie i Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 9. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 18. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 19. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 20. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 27. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 28. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 31. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 38. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 41. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 42. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 43. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 47. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 48. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o mozliwym doprowadzeniu mnie – na polecenie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod – w dniu 10 lipca 2013 r. po godz. 12:00, lub w dniach nastepnych, przez Policje do Szpitala im. dr J. Babinskiego.

 2. Prosba o zapoznanie sie – po ewentualnym doprowadzeniu mnie przez Policje do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie – z dokumentami, przepisami oraz teoria prawa przedstawionymi przeze mnie w pismie z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod /Zalacznik I/, w tym z:

  1. aktem oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik I.2,

  2. artykulem 226 § 1 Kodeksu karnego,

  3. wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

  4. artykulem 226 § 3 Kodeksu karnego,

  5. trescia strony 1131 Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX a Wolters Kluwer business

Uzasadnienie

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie zawierajacego – Zalacznik I:

 1. Zawiadomienie, ze w dniu 9 lipca 2013 r. /wtorek/ o godz. 12:00 stawie sie w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod celem odebrania pisma, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod dokonala modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, (uprzednio 1 Ds. 112/04/S)/, poprzez wyeliminowanie z niego zarzutow z:

  1. artykulu 226 § 1 Kodeksu karnego,

  2. artykulu 226 § 3 Kodeksu karnego.

 2. Zawiadomienie, ze w przypadku odmowy wydania mi w dniu 9 lipca 2013 r. pisma, jak w p. I:

  1. od dnia 10 lipca 2013 r., od godz. 12:00 rozpoczne protest glodowy – bede pil wode i soki – w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod /adres, jak wyzej – ZKE/, polegajacy na oczekiwaniu na wreczenie mi przedmiotowego pisma,

  2. ewentualne wydanie przez Prokuratora Rejonowego nakazu Policji usuniecia mnie z uzyciem przymusu z Prokuratury w zwiazku z protestem, jak w p. II.1, bedzie – wobec zarzutow z art. 226 § 1 Kodeksu karnego i z art. 226 § 3 Kodeksu karnego przedstawionych mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz wobec prawa okreslonego w art. 226 § 1 kk i w art. 226 § 3 kk:

   1. dzialaniem wypelniajacym znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu karnego,

   2. naklanianiem Policji do popelnienia czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 245 Kodeksu karnego.

  3. w przypadku wydania przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod polecenia umieszczenia mnie w szpitalu /w tym ewentualnie psychiatrycznym/ w zwiazku z prowadzonym przeze mnie protestem, jak w p. II.1:

   1. natychmiast rozpoczne tam protest glodowy, tj. nie bede jadl, ani pil,

   2. podam przedstawicielom wladz i mediow:

    1. imie i nazwisko funkcjonariusza publicznego, ktory wyda nakaz umieszczenia mnie w szpitalu,

    2. imiona i nazwiska Policjantow zmuszonych do doprowadzenia mnie pod przymusem do szpitala oraz imie i nazwisko ich przelozonego, ktory wyda im polecenie doprowadzenia mnie do szpitala,

    3. imiona i nazwiska lekarzy sprawujacych nade mna opieke oraz jakimi metodami i przy uzyciu jakich srodkow beda mnie „leczyli”.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 3 lipca 2013 r. do

Prokuratora Rejonowego – Zalacznik I

W pismie, jak wyzej prezentuje dowody poswiadczajace, ze sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj prowadzi od lutego 2011 r. do sygn. akt II K 854/10 postepowanie karne przeciwko mnie, w ktorym na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jestem oskarzony o popelnienie czynow z:

 1. art. 226 § 1 Kodeksu karnego w zakresie, w ktorym penalizowanie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 2. art. 226 § 3 Kodeksu karnego w zakresie, w ktorym przypisane mi dzialanie nie wypelnia znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo.

Jest mozliwe, ze w zwiazku ze zgloszonym przeze mnie zamiarem rozpoczecia w dniu 10 lipca 2013 r. protestu w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod w przypadku odmowy zmodyfikowania przez Prokurature aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk i z art. 226 § 3 kk, Prokurator Rejonowy – lub inny funkcjonariusz publiczny – wyda Policji nakaz doprowadzenia mnie pod przymusem do Szpitala im dr J. Babinskiego.

Niektorzy funkcjonariusze publiczni maja w zwyczaju nie przyznawac sie do niedopelnienia obowiazkow, kierujac ofiary ich – lub ich kolezanek i kolegow sedziow lub prokuratorow – pomylek do szpitali psychiatrycznych. Nawet gdy niedopelnienie obowiazkow i razace naruszenie prawa dowiedzione prawomocnymi wyrokami sadow, jak w przypadku sprawy przeciwko mnie, Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego.

Przypomne, ze scigajac mnie od lutego 2011 r. z art. 226 § 1 kk w zakresie, w ktorym penalizowanie z niego jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. oraz z art. 226 § 3 kk w zakresie, w ktorym przypisane mi dzialanie nie wypelnia znamion czynu okreslonego w nim jako przestepstwo, sedzia Beata Stoj wydala juz dwukrotnie – w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2013 r. – postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym przez bieglych sadowych, lekarzy Szpitala im dr J. Babinskiego, lek. med. Ewe Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystye Sosinska-Stepniewska. W postanowieniu z dnia 15.03.2011 r. sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik II: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania: 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie? 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dniu 15 marca

2011 r. – Zalacznik II

Gdy zlozylem wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia do postanowienia z dnia 15.03.2011 r., zawiadomila mnie pismem z dnia 18 marca 2011 r. –Zalacznik III: „Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny /adres – ZKE/Dnia 18/03/2011 Sygn . akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny w zalaczeniu dorecza Panu odpis postanowienia Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 15.03.2011 r., informujac, iz postanowienie o dopuszczeniu dowodu nie wymaga uzasadnienia i jest niezaskarzalne . SSR Beata Stoj”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sedzi

Beaty Stoj z dnia 18 marca 2011 r. – Zalacznik III

Identycznej tresci jak to z dnia 15.03.2011 r. postanowienie wydala sedzia Beata Stoj w dniu 29 czerwca 2012 r. – Zalacznik IV:

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sedzi

Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2011 r. – Zalacznik IV

Sedzia Beata Stoj mocno wierzy w to, ze na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w 2013 r. wyznaczone przez nia biegle wydadza obiektywna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., gdy inne niz ja osoby popelnialy za posrednictwem Internetu przypisane mi w akcie oskarzenia czyny – patrz: Zalacznik I.2.

W dniu 11 grudnia 2011 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie, w ktorym poswiadczyla, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. /Zalacznik II.2/ przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan – Zalacznik V: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sad. /imie i nazwisko Sekretarza – ZKE/ po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne wniosku oskarzonego o stwierdzenie niewlasciwosci i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sadowi na podstawie art. 35 k.p.k. postanawia nie uwzglednic wniosku.

UZASADNIENIE

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A.

Przestepstwa, ktorych popelnienie zarzuca sie Zbigniewowi Kekusiowi, sa w zasadzie przestepstwami formalnymi, a miejscem ich popelnienia, jako ze mialy zostac popelnione za posrednictwem Internetu, moze byc takze miejsce, gdzie znajduje sie serwer, na ktorym zostaly zapisane tresi rozpowszechniane w sieci (tak m.in. Patrycja Kozlowska-Kalisz w Komentarzu do art. 6 Kodeksu karnego, SIP Lex. Lex Omega, 45/2012). Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. W tej sytuacji wlasciwym do rozpoznania sprawy jest sad, w ktorego okregu najpierw wszczeto postepowanie przygotowawcze, czyli w tym przypadku Sad Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia. Z uwagi na to, iz Sad ten zostal wylaczony od rozpoznania tej sprawy i przekazano ja do Sadu Rejonowego w Debicy, tutejszy Sad pozostaje wlasciwy do jej rozpoznania. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow. Z uwagi na powyzsze Sad nie uwzglednil wniosku oskarzonego i orzekl, jak w sentencji postanowienia. Na oryginale wlasciwe podpisy Starszy Sekretarz /imie i nazwisko Sekretarza – ZKE/
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa

Sadu Beaty Stoj – Zalacznik V

Poswiadczenie w Postanowieniu z dnia 11.12.2012 r., ze mnie sciga nie zebrawszy dowodow mojej winy, a wrecz przeciwnie, bedac w posiadaniu dowodow poswiadczajacych, ze inne niz ja, mieszkajace w Warszawie, osoby sa rzeczywistymi sprawcami przypisanych mi czynow, nie przeszkodzilo sedzi Beacie Stoj w wydaniu juz niespelna miesiac pozniej Policji nakazu zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia mnie do Szpitala im dr J. Babinskiego.

Na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa, w sprawie interweniowala u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka Poslanka Anna Grodzka, otrzymujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wyjasnienie o tresci – Zalacznik VI:„Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.

Jednoczesnie informuje, ze opisane nakazy nie zostaly zrealizowane, z uwagi na nieobecnosc wymienionego pod adresem wskazanym przez Sad. (… ) Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013

roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik VI

Ja otrzymalem pismo z dnia 8 lutego 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji o tresci – Zalacznik VII: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace.

W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres,(…) Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-

S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik VII

Niewykluczone, ze celem niedopuszczenia do potwierdzenia scigania mnie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. oraz z art. 226 § 3 kk w zakresie, w ktorym przypisane mi w akcie oskarzenia dzialanie nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod wyda Policji nakaz doprowadzenia mnie pod przymusem do kierowanego przez Adresata niniejszego pisma Szpitala im dr J. Babinskiego.

W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dniu 15 marca 2011 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 18 marca 2011 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 6. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 7. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

Si certaines personnes sont viagra prix france en couple de facon non exclusive, d’autres vente kamagra pharmacie oscillent entre plusieurs relations.
Bien sur, de Viagra sont commander vardenafil des analogues, mais ce fait ne le prix du kamagra 25 mg rend pas moins efficace.
De plus, le prix du Kamagra generique viagra pfizer pas cher est beaucoup plus achat dapoxetine bas que du Viagra generique.

Oui, levitra prix en pharmacie il y a des hauts et des bas et c’est exactement ca la vie.
Visionner un film pornographique c’est plutot pour les hommes, moins pour les femmes car la gente masculine n’a pas besoin de grand-chose pour etre stimule sexuellement. Par ailleurs, l’experimentation qui a ete conduite en Belgique avec la mise en place d’un appel d’offre sur la simvastatine a montre que ce type de dispositif pouvait egalement se traduire par une augmentation des couts. Ils renforcent l’impact negatif de la maladie sur la qualite de vie. achat pillule levitra cialis vente libre La sodomie n’est plus taboue aujourd’hui mais reste une pratique minoritaire. Un generique est cree par l’utilisation legale d’un composant actif d’origine qui est compose cialis et viagra en ligne achat de cialis viagra de materiaux legerement differents et commercialise sous un autre nom. En France, cette maladie occupe la septieme place en nombre de nouveaux cas annuels, tous cancers confondus, et constitue le deuxieme cancer urologique apres celui de la prostate [1,2]. ne jamais prendre de Viagra®, de Cialis® ou de Levitra® sans avis medical et respecter la posologie. C’est comme si le cerveau decidait de regulariser le corps et l’esprit.
L’activite n’est pas limitee par un orgasme, et on peut vente legale de cialis donc observer une achat de viagra sans ordonnance enorme augmentation de l’activite sexuelle.
Elles croient dapoxetine 60 mg a tort que vente vardenafil lorsque la libido diminue, l’amour aussi.
Cependant tres peu d’entre cialis ou viagra prix eux cherchent un remede.
Durante l’ultima conferenza di associazione di gerontologia a Londra si e discusso dei acquistare priligy generico risultati di uno comprare priligy online studio.
Dura 4 ore e puo essere presa fino comprar propecia en farmacia a tre volte farmacie online priligy al giorno.
Cosi l’organo maschile diventa cialis generico in farmacia italiana piu forte, piu duro e piu costante precio cialis 10 mg farmacia in erezioni durante il rapporto sessuale.
Secondo i dati presentati, il farmaco inizia a comprare cialis spagna funzionare entro 10-15 minuti dall’assunzione e la maggior parte dei pazienti (71%) ottengono la massima efficacia entro 30 vendita viagra cialis minuti.
La acquistare kamagra on line salute e la bellezza sono dei fattori importanti nella vita del uomo viagra prezzo in farmacia moderno.
Come potrai apprezzare autonomamente, viagra generico vendita online ogni pagina relativa al singolo prodotto, e corredata di tutte le informazioni comprare viagra line italia necessarie prima dell’acquisto, come gli effetti, la posologia, eventuali effetti collaterali ed indicazioni.
Per saperne di viagra en la farmacia sin receta piu, una equipe di scienziati britannici si e interessata ai pazienti dei vendita viagra in francia medici generici. Inoltre diverse mie pazienti ottengono orgasmi multipli con il solo massaggio corporeo non necessariamente genitale, altre facendosi spazzolare i capelli (come pure certi maschi), infine alcune donne raggiungono l’orgasmo solo con fantasie erotiche senza stimolazione fisica. La rivoluzione e stata iniziata per tanti fattori. Non tutti fallimenti sessuali portano a questo sindrome. Eppure, molti uomini cercano ancora di acquistarlo senza ricetta. Ad un certo punto della serata, ci si ritrova a scambiarsi occhiate seducenti con qualcuno, dagli sguardi si passa alle carezze, poi ai baci e infine ci si ritira in una stanza e si come comprare viagra senza ricetta medica consuma del sesso. Il farmaco continua ad avere effetto entro 4-12 ore e fornisce all’uomo la fiducia completa in se stesso. Alcuni prodotti alternativi che sostengono di essere efficaci per vendita viagra su internet la disfunzione viagra generico en farmacia erettile possono essere dannosi.
Una ricerca condotta presso l’Universita di Roma La Sapienza e registrata presso i National quanto costa priligy in farmacia Institutes of Health degli Stati Uniti ha riscontrato priligy acquisto che il sildenafil contribuisce al recupero della funzionalita cardiaca nei soggetti diabetici.
I granuli levitra 20 mg prezzo non vanno toccati con le mani poiche il principio attivo del farmaco si trova sulla loro superficie.
Entreposer levitra generique france kamagra prix en pharmacie le contenant bien ferme hors de kamagra en ligne pas cher la portee des enfants.
Che cialis 5 mg generico prezzo riguarda la conservazione, tenete il farmaco a temperatura costo cialis in farmacia dove comprare viagra in farmacia d’ambiente.
Avant de prix cialis conduire ou achat de cialis canada d’utiliser des machines, vous devez connaitre la facon dont cialis ou viagra prix vous reagissez sous sildenafil actavis.
La pena, acquisto viagra con mastercard comprar viagra generico farmacia la disfunzione del levitra 20 mg collegamento con la madre, dovuta ai genitori.
Le viagra n’influence pas kamagras en ligne priligy en ligne pas cher le temps de l’hemorragie, y compris a la destination a la combinaison viagra pas cher pharmacie avec l’aspirine.
Difficile acquisto cialis in farmacia cibarsene con precio cialis 20 mg farmacias le posate, obbligando i commensali a consumarla con le mani, succhiandone alcune come acquistare viagra on line parti, come la coda.
Pour plus d’informations, parlez-en a votre medecin et consultez viagra generique quebec le site de vente cialis doctissimo pharmacie ligne vente cialis l’adirs.
Pertanto il prezzo di un equivalente puo essere molto cialis senza ricetta piu basso dove comprare cialis in italia del prezzo che aveva comprare kamagra on line la specialita di marca, quando il principio attivo era ancora coperto da brevetto.
Les cialis soft generique levres, la langue, les mains deviennent achat levitra en pharmacie des allies acheter cialis qualite importants a son excitation…
Tenga in conto che anche le comprar propecia en farmacia stimolante sessuali senza ricetta e rimedi medicinali, cioe kamagra farmacia medicine, e non devono costo cialis 5 mg in farmacia essere consumati da donne, persone minori di 18 anni, bambine e persone che possano mettere in pericolo la sua salute dovuto ad all’inizio attivo contenuto.
Acheter viagra ou acheter du vrai viagra en ligne soft tabs 100 mg c’est possible viagra pas cher ligne dans notre pharmacie en ligne.
Je ne connais personne dans la nouvelle ville ou j’habite et je n’ai pas vraiment sildenafil citrate 100mg eu l’occasion de rencontrer prix sildenafil andorre un nouveau partenaire.
Questo principio priligy online espana attivo inibisce la 5-fosfodiesterasi, enzima presente nelle fibrocellule muscolari dei tessuti del sistema cardiovascolare e dei corpi cavernosi del pene, che provoca la dilatazione dei priligy online vasi sanguigni e favorisce l’afflusso di sangue.
Un sistema, pero, che secondo acquisto priligy generico una parte pillola argento priligy della comunita scientifica britannica non risolve il problema: