04.07.2013 – Zawiadomienie przez Z. Kękusia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. M. Dąbka

04.07.2015 – Zawiadomienie przez Z. Kekusia Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji w Krakowie insp. M. Dabka o mozliwosci wydania przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod nakazu Policji doprowadzenia Z. Kekusia w dniu 10.07.2013 do Szpitala im. Dr. J. Babinskiego.

Krakow, dnia 4 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panowie.

insp. Mariusz Dabek , Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie i Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

 2. Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 9. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 14. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 15. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 16. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 17. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 18. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Dariusz Dzialo, Komendant Stoleczny Policji, Komenda Stoleczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 25. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 30. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 37. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 40. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 41. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 42. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 43. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 44. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 47. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 48. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie,

  1. o mozliwym wydaniu Policji w dniu 10 lipca 2013 r. lub w dniach nastepnych przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem do Szpitala im. dr J. Babinskiego, w zwiazku ze sprawa karna przeciwko mnie rozpoznawana przez Sad Rejonowy w Debicy /sygn. akt II K 854/10/, na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

  2. ze ewentualne wykonanie przez Policje nakazu, jak w p. I.1 bedzie – z przyczyn przedstawionych w niniejszym pismie – dzialaniem wyczerpujacym znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 217 § 1 Kk, art. 231 § 1 Kk, art. 245 Kk,

  3. o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 3 lipca 2013 r. /Zalacznik I/ Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod:

   1. o moim stawiennictwie w dniu 9 lipca 2013 r. w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod celem odebrania pisma, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod dokonala modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, (uprzednio 1 Ds. 112/04/S)/, poprzez wyeliminowanie z niego zarzutow z: art. 226 § 1 Kodeksu karnego oraz z art. 226 § 3 Kodeksu karnego.

   2. ze w przypadku odmowy wydania mi w dniu 9 lipca 2013 r. pisma, jak w p. I.3.1, od dnia 10 lipca 2013 r., od godz. 12:00 rozpoczne protest glodowy – bede pil wode i soki – w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod /adres, jak wyzej – ZKE/, polegajacy na oczekiwaniu na wreczenie mi przedmiotowego pisma.

 2. Prosba o zapoznanie sie przez Adresatow niniejszego pisma – przed dniem 10 lipca 2013 r. – z dokumentami, przepisami oraz teoria prawa przedstawionymi przeze mnie w pismie z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod / Zalacznik I/, w tym z:

  1. aktem oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik I.2,

  2. artykulem 226 § 1 Kodeksu karnego,

  3. wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

  4. artykulem 226 § 3 Kodeksu karnego,

  5. trescia strony 1131 Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX a Wolters Kluwer business

 1. Wniosek o odmowe wykonania wydanego ewentualnie Policji przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod nakazu doprowadzenia mnie do Szpitala im dr J. Babinskiego.

Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Jakkolwiek negatywnie nie ocenialibysmy samego zachowania sprawcy, dzialania organow wymiaru sprawiedliwosci nie moga wykraczac poza okreslone ramy. Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.”

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w

sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja nr 11505 Zalacznik I.3

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 217 § 1 Kodeksu karnego:
  „Kto uderza czlowieka lub w inny sposob narusza jego nietykalnosc cielesna, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

 2. Artykul 231 Kodeksu karnego:
  㤠1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
  § 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

 3. Artykul 245 Kodeksu karnego:
  Kto uzywa przemocy lub grozby bezprawnej w celu wywarcia wplywu na swiadka, bieglego, tlumacza, oskarzyciela albo oskarzonego lub w zwiazku z tym narusza jego nietykalnosc cielesna, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Czesc II. Uzasadnienie

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie zawierajacego – Zalacznik I:

 1. Zawiadomienie, ze w dniu 9 lipca 2013 r. /wtorek/ o godz. 12:00 stawie sie w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod celem odebrania pisma, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod dokonala modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, (uprzednio 1 Ds. 112/04/S)/, poprzez wyeliminowanie z niego zarzutow z:

  1. artykulu 226 § 1 Kodeksu karnego,

  2. artykulu 226 § 3 Kodeksu karnego.

 2. Zawiadomienie, ze w przypadku odmowy wydania mi w dniu 9 lipca 2013 r. pisma, jak w p. I:

  1. od dnia 10 lipca 2013 r., od godz. 12:00 rozpoczne protest glodowy – bede pil wode i soki – w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod /adres, jak wyzej – ZKE/, polegajacy na oczekiwaniu na wreczenie mi przedmiotowego pisma,

  2. ewentualne wydanie przez Prokuratora Rejonowego nakazu Policji usuniecia mnie z uzyciem przymusu z Prokuratury w zwiazku z protestem, jak w p. II.1, bedzie – wobec zarzutow z art. 226 § 1 Kodeksu karnego i z art. 226 § 3 Kodeksu karnego przedstawionych mi przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz wobec prawa okreslonego w art. 226 § 1 kk i w art. 226 § 3 kk:

 1. dzialaniem wypelniajacym znamiona czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu karnego,

 2. naklanianiem Policji do popelnienia czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 245 Kodeksu karnego.

 3. w przypadku wydania przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod polecenia umieszczenia mnie w szpitalu /w tym ewentualnie psychiatrycznym/ w zwiazku z prowadzonym przeze mnie protestem, jak w p. II.1:

   1. natychmiast rozpoczne tam protest glodowy, tj. nie bede jadl, ani pil,

   2. podam przedstawicielom wladz i mediow:

 1. imie i nazwisko funkcjonariusza publicznego, ktory wyda nakaz umieszczenia mnie w szpitalu,

 2. imiona i nazwiska Policjantow zmuszonych do doprowadzenia mnie pod przymusem do szpitala oraz imie i nazwisko ich przelozonego, ktory wyda im polecenie doprowadzenia mnie do szpitala,

 3. imiona i nazwiska lekarzy sprawujacych nade mna opieke oraz jakimi metodami i przy uzyciu jakich srodkow beda mnie „leczyli”.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 3 lipca 2013 r. do

Prokuratora Rejonowego – Zalacznik I

Jak wiedza Adresaci niniejszego pisma, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznaje – od lutego 2011 r. – sprawe przeciwko mnie /sygn. akt II K 854/10/ na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan.

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi miedzy innymi:

 1. pietnascie czynow polegajacych na zniewazeniu sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – art. 226 § 1 kk. Sciganie z art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 r., gdy wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

 2. czyn z art. 226 § 3 kk polegajacy na zniewazeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla. Przypisane mi dzialanie nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk poniewaz Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej. Takie wskazanie doktryny prawnej prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym – od wielu lat – prof. Andrzej Zoll w wydawanych pod jego redakcja naukowa Komentarzach do kodeksu karnego.

Wiecej informacji na ten temat w moim pismie z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod – Zalacznik I.

Scigajac mnie za czyny, jak wyzej – oraz za dwa inne czyny, ktorych jak w przypadku wyzej wymienionych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja, mieszkajace w Warszawie osoby – sedzia Beata Stoj wydala nakaz Policji zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia mnie do Szpitala im d. J. Babinskiego.

Potwierdziliscie to Panowie:

 1. Pan insp. Mariusz Dabek pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. do Poslanki Anny Grodzkiej – Zalacznik II.VI:

Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik II.VI

 1. Pan ml. insp. Wadim Dyba pismem z dnia 8 lutego 2013 r. do mnie – Zalacznik II.VII:

Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzialu Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik II.VII

W zalaczeniu przesylam takze moje pismo z dnia 4 lipca 2013 r. do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Pana Stanislawa Kracika, informujace o mozliwosci doprowadzenia mnie przez Policje w dniu 10 lipca 2013 r. do Szpitala im dr J. Babinskiego na zadanie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod oraz o przyczynach ewentualnego wydania Policji nakazu w tej sprawie – Zalacznik II,
Dowod : Pismo Z. Kekusia z dnia 4 lipca 2013 r. do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika – Zalacznik II,

W zwiazku ze sciganiem mnie przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan za czyny, ktore popelnily inne niz ja osoby, w tym:

 1. za czyny przypisane mi z art. 226 § 1 kk w zakresie, w ktorym penalizowanie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 2. za czyn z art. 226 § 3 kk za dzialanie, ktore nie wyczerpuje znamion przestepstwa okreslonego w art. 226 § 3 kk.

informuje i wnosze, jak na wstepie.

Na zakonczenie wskazac i podkreslic nalezy, ze jesli bede zmuszony prowadzic protest glodowy w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, to z tej przede wszystkim przyczyny, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll – a takze zyczliwi mu prokurator Radoslawa Ridan oraz sedziowie Tomasz Kuczma i Beata Stoj – nie zna tresci Komentarza do kodeku karnego wydawanego od lat w kolejnych wydaniach pod jego redakcja naukowa i obciazyl mnie, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, zeznaniami podczas postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan, gdy ta scigala mnie za czyn, ktory … nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.
Gdyby odmowil zlozenia zeznan, gdyby poinformowal prokurator R. Ridan, ze nie czuje sie przeze mnie pokrzywdzony, ta musialaby wydac – na podstawie art. 322 § 1 kpk – postanowienie w przedmiocie umorzenia wszczetego przez nia dochodzenia.

Zeby doprowadzic do uchylenia wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym ta z oskarzenia publicznego (!) przypisala mi scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 kk w trybie prywatnoskargowym znieslawienie malzonki prof. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawy Zoll, zmuszony bylem prowadzic 12-dniowy /30 maja – 10 czerwca 2011 r/. protest glodowy przed siedziba Prokuratury Generalnej w Warszawie.

A prof. Andrzej Zoll zali sie na mnie mediom, ze to ja jemu … zatruwam zycie:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat :

Ten czlowiek zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia publicznego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll ,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac .”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 3 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego

 2. Pismo Z. Kekusia z dnia 4 lipca 2013 r. do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika

En simple achat cialis super active 24h comparaison, le gland du viagra en ligne avis penis n’en contient qu’environ 4000.
Ils acheter dapoxetine sont accessibles a toutes, qu’on souffre de secheresse installee ou passagere et levitra generique france y compris en cas de cancers hormono-dependants type cancer du sein.
L’amour vrai ne se fonde pas que sur acheter levitra pfizer en ligne des rivieres de diamants mais sur les prix viagra en pharmacie france manifestations de tous les jours ).

Cette revue aboutit au constat d’un nombre de survenue d’accidents thromboemboliques ou de complications acheter cialis pas cher france hemorragiques similaire dans les etudes comparant le controle de l’anticoagulation avant ou apres la viagra ou cialis ou levitra substitution princeps-generique.
Le fait pour l’homme et la femme de prendre conscience de leur second « moi » les rends plus confiants et plus attirants l’un pour l’autre. Les problemes sexuels feminins sont surtout l’anorgasmie (absence d’orgasme), le desir sexuel hypoactif vente de viagra sur le net site officiel vente viagra (desir sexuel faible) et les blocages sexuels (en particulier dus a des agressions sexuelles anciennes). ne foncez pas sur les fesses ou les seins de votre partenaire quand vous la sentez d’humeur plutot romantique ! Une nouvelle version feminine de ce « dopant » de la libido propecia en ligne pas cher propecia vente ligne pourrait bientot faire son apparition dans les pharmacies. Les urines peuvent etre encore rosees plusieurs jours apres l’ablation de la sonde. Ne pensez pas trop aux prolongements erotiques possibles d’un massage, concentrez-vous sur l’instant present. L’incidence du rejet aigu post – transplantation a six mois etait significativement plus elevee chez les patients ayant re cu le generique par rapport au princeps. Produits pour le traitement de la libido appartiennent au segment du marche populaire obtenir des milliards de dollars.
Ce sont acheter cialis ligne andorre des risques importants previent notre achat tadalafil specialiste.
En dehors de la chirurgie, le traitement peut etre effectue par prix du vrai viagra embolisation viagra pfizer achat en ligne percutanee en radiologie interventionnelle.
L’accord-cadre definit un cadre de soutien au progres cialis prix boite therapeutique au service du patient, et donne une meilleure vente cialis sans ordonnance lisibilite a moyen terme a la politique du medicament.
Un’altra particolarita’del farmaco e’ il suo rapido azione, percio uomini farmacia on line priligy non priligy ricetta devono aspettare tanto tempo.
Studiare le cause, la prevenzione e il trattamento di malattie comuni, ma viagra generico farmacia anche acquistare cialis 10 mg scoprire gli eventuali legami con l’ambiente e le funzioni cognitive.
Non c’e nulla di complicato viagra cialis senza ricetta in questo accorgimento, acquistare cialis in svizzera anche qualora il partner sia poco disponibile a perdere tempo in preliminari.
Alcuni chirurghi cialis acquisto viagra naturale vendita online offrono la possibilita di intervenire per motivi cosmetici, ma l’utilita dell’intervento e controversa:
A parte le situazioni in comprare viagra generico line cui la donna e completamente ubriaca, il piu delle volte il gentil sesso spera che l’avventura di una notte si possa trasformare in qualcosa costo cialis 5 mg in farmacia di piu, rimanendo cosi molto spesso delusa.
La nuova confezione va iniziata subito, acquistare viagra pfizer senza interruzione e comprare viagra in europa questo evita le dimenticanze.
Viagra, come tutti sanno e’ un farmaco collaudata e affidabile, che migliora la funzione sessuale maschile, per aiutare a vivere una vita sessuale normale. Nei casi normali, l’effetto inizia dopo un’ora, anche se in rari casi possono essere necessarie anche sei ore prima che si percepisca qualcosa. Una rapida consegna, prezzi favorevoli, la competenza del nostro personale e alta qualita dei prodotti sono i vantaggi piu importanti della nostra farmacia online. Trovarsi a fare sesso con uno sconosciuto/a puo essere molto eccitante, ma se e il nostro unico modo di vivere la sessualita forse dovremmo guardarci un attimo dentro e capire che il piacere dell’intimita e altro. Piu del 50% degli uomini la cui impotenza e dovuta a danneggiementi del midollo spinale od al diabete ha trovato nel Viagra una soluzione per il suo problema. Tutti gli altri, forse per la difficolta’ di rivelare al proprio medico il problema, rimangono nascosti perdendo la possibilita’ di ricevere una diagnosi di altre malattie piu’ importanti che sono la vera causa della disfunzione erettile stessa. si dovra semplicemente non esagerare comprare viagra pfizer con la viagra e viagra generico durata e la forza esercitata per fare il massaggio. disfunzione erettile psicogena vendita viagra in slovenia (84%), disfunzione erettile mista (77%), disfunzione erettile organica dove comprare il viagra in svizzera (68%), anziani (67%), diabete viagra generico dove comprare mellito (59%), cardiopatia ischemica (69%), ipertensione (68%), TURP (61%), prostatectomia radicale (43%), lesioni del midollo spinale (83%), depressione (75%).
A quasi tutte le difficolta acquistare priligy on line sessuali si priligy generico forum trova oggi un rimedio se la relazione con il partner e solida e gratificante.
Farmaci contro l’impotenza, farmaci per la pressione, farmaci per la prostata viagra costo levitra senza ricetta ed altri medicinali con e senza l’obbligo acquisto viagra cialis di ricetta.
Non pelvici), che praticamente sono anche i muscoli che si contraggono quando vogliamo priligy italia bloccare la fuoriuscita di acquistare propecia urina o feci all’esterno, e che possiamo contrarre in qualsiasi acquistare priligy farmacia circostanza e momento della giornata.
Son numero deux, philippe lamoureux, est l’ancien ou acheter du kamagra sur paris secretaire general kamagra vente libre internet de commander du kamagra en ligne feu l’agence du medicament.
Dalla sua introduzione propecia farmacia online sul mercato del marchio originale viagra ed e comprare cialis palermo sinonimo di qualita prezzo cialis in svizzera ed efficienza.
Cependant, peut acheter viagra sans ordonnance la reaction de chaque organisation est indivudielle, et cialis soft pas cher vous pouvez lire sur le net viagra acheter en ligne beaucoup de commentaires negatifs de personnes qui ont subi les effets secondaires de cialis.
Il viagra generico en farmacia viagra e indicato per tutti gli uomini che non riescono ad avere comprare kamagra generico o a mantenere un’erezione sufficiente a completare un rapporto sessuale, tuttavia affinche si ottenga un’erezione e necessario che vi sia stimolazione dove comprare il cialis on line sessuale.
Sa dualite provenait du fait qu’elle aimait le plaisir sexuel, mais les viagra generique doctissimo caresses viagra en ligne pas cher d’un homme, aussi cialis pas cher aimant soit-il, eveillait en elle un sentiment de fermeture et de resistance.
Prima di dove acquistare il viagra priligy ricetta tutto bisogna comprendere il comprare viagra in europa processo di erezione.
S’engager dans un rapport sexuel des le premier soir serait une cialis tadalafil mauvaise idee pour ceux et celles qui aspirant a cialis original achat acheter viagra ligne une relation sur le long terme.
Il viagra generico differisce dal ritrovato originale solo per il levitra generico online fatto di non essere prodotto farmacia on line cialis e commercializzato dalla casa farmaceutica che invece produce acquistare viagra on line e commercializza il viagra originale.
Les medecins cialis pour homme voient surtout une augmentation achat cialis officiel aupres des personnes agees de vente viagra en suisse plus de 35 ans.
Le comprare cialis ostetriche non possono redigere prescrizioni mediche viagra prezzo in farmacia aquisto kamagra in quanto non abilitate alla prescrizione di farmaci, tantomeno di galenici magistrali!
Cialis, viagra generique pas cher a la base de tadalafil, en est un acheter viagra sans ordonance exemple eloquent.
Savoir comment caresser leurs seins, leurs vente sildenafil mamelons, leur clitoris, vente sildenafil sur internet leur point g, l’entree du vagin, etc.
Una cifra media priligy generico chi l’ha provato sarebbe 66 volte all’anno – vendita priligy line pero e mica tanto, 5-6 volte al mese.
E ‘disponibile solo priligy generico chi l’ha provato su prescrizione del medico, anche se priligy generico puo essere ottenuta attraverso una farmacia online con documentazione adeguata.