08.07.2013 – Pismo Z. Kękusia do Rzeczników Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie i Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Krakow, dnia 8 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo

 1. Prokurator Piotr Kosmaty, Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 25. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 28. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 29. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 36. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 38. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 39. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 45. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 46. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 10 lipca 2013 r. protestu glodowego w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, jesli do dnia 9 lipca 2013 r., do godz. 12:00 Prokuratura nie zmodyfikuje aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. przez wyeliminowanie z niego zarzutow:

  1. z artykulu 226 § 3 K.k. – czyn XVII aktu oskarzenia, opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zola,

  2. z artykulu 226 § 1 K.k. – czyny I, III XVI aktu oskarzenia, opisany jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych.

 2. Wniosek – na podstawie art. 61.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzialalnosci organow wladzy publicznej oraz osob pelniacych funkcje publiczne.” – o sporzadzenie i doreczenie mi przez Pana Prokuratora Piotra Kosmatego informacji publicznej w postaci informacji o:

  1. kwocie miesiecznego wynagrodzenia brutto pobranego za miesiac czerwiec 2013 r.,

  2. calkowitym dochodzie brutto – wynagrodzenia plus premie – uzyskanego w 2012 r. z tytulu pracy na stanowisku Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi przez Pana Prokuratora Piotra Kosmatego odpowiedzi na wniosek, jak w p. II bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

Informuje Pana, izpo zapoznaniu sie ztrescia Panskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzylem sie zadnego naruszenia przepisow kpk. Prokurator /Radoslawa Ridan– ZKE/ wykorzystal wszelkie dozwolone prawem srodki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustalen.

p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 24

Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy:SSR Tomasz Kuczma postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma .”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy

z dnia 30 listopada 2006 r.Zalacznik 3

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) rozwiazanie nasuwa sie samo (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw

bez zadnej ku temu watpliwosci.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

Li tylko«tylko, wylacznie»

Slownik Jezyka Polskiego

Glupi i madrzy ludzie sa nieszkodliwi, tylko polglowki sa niebezpieczne
Joann Wolfgang Goethe

Uzasadnienie

Informuje, ze niniejsze pismo kieruje do Rzecznika Prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie i Rzecznika Prasowego Prokuratury Okregowej, zeby ulatwic Panstwu udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Panstwa ewentualnie w zwiazku z ewentualnie prowadzonym przeze mnie od dnia 10.07.2013 r. protestem, jak w p. I. s. 1 niniejszego pisma oraz celem uzyskania od Pana Prokuratora Piotra Kosmategoktory przez to, ze w okresie styczen do maj 2006 r. /patrz – Zalaczniki: 21,22, 23, 24, 25, 26/ jako p.f.Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, nie widzial …,nie dopatrywal sie …, nie znajdywal …, a takze nie mial watpliwosci co do bezstronnosci prokurator R. Ridan, ogromny wywarl wplyw na moja od dnia 12 czerwca 2006 r. do dnia sporzadzenia niniejszego pisma sytuacje prawna, a z nia zawodowa i zyciowa – informacji o wynagrodzeniach Pana Prokuratora, w celu jej upublicznienia za posrednictwem Internetu, w tym za posrednictwem strony http://www.kekusz.pl.

Zaprezentuje takze ocene kwalifikacji merytorycznych Pana Prokuratora Piotra Kosmatego, ktorej dokonali: sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand oraz Sad Najwyzszy. Adekwatnej do kwalifikacji fachowych jakosci swiadczyl mi Pan Prokurator Piotr Kosmaty uslugi. Powszechna w innych sektorach uslug zasade „Po pierwsze klient”, Pan Prokurator zastapil regula: „Po pierwsze kolezanka z pracy Radoslawa Ridan”. Jakby to prokurator Radoslawa Ridan, a nie ja, pracowala na Pana Prokuratora. Od czterech lat juz na Pana – a takze na siebie samego i na moja rodzine – nie pracuje. Zanim w opisanych nizej okolicznosciach, wyrzucono mnie z Panstwa winy, w listopadzie 2006 r., po raz pierwszy z pracy, moje wynagrodzenie miesieczne wynosilo 35.000,00 zl brutto. Od tej kwoty placilem podatek, zrodlo dochodow Pana Prokuratora. Zalaczone do niniejszego pisma dokumenty, sporzadzone przez w.w. instytucje i osoby, razem z licznymi dokumentami sporzadzonymi osobiscie przez Pana Prokuratora Piotra Kosmatego, doskonalym sa materialem zrodlowym /„dowodowym”/, pokazujacym kryteria, wedlug ktorych prowadzona bywa selekcja w instytucjach wymiaru sprawiedliwosci oraz wyjasniajacym, na czym polega praca – „nie widze”, „nie dopatruje sie”, „nie znajduje”, „nie mam watpliwosci” – niektorych funkcjonariuszy publicznych. Zweryfikowany negatywnie przez w.w. funkcjonariuszy publicznych, Pan Prokurator Piotr Kosmaty robi blyskotliwa kariere, wszedl na tzw. „szybka sciezke awansu”. Co prezentuje soba wiekszosc mniej od Pana Prokuratora zdolnych i zaangazowanych, na ktorych tez jestesmy zdani …?

xxx

Od siedmiu lat jestem scigany – bylem oskarzony, potem skazany, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku jestem od dwoch lat ponownie oskarzony – na podstawie aktu oskarzenia z dnia12 czerwca 2006 r., ktorym prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze wokresieodstycznia2003r.dowrzesnia2005r. wKrakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl popelnilem 18 przestepstw, tj. – Zalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie –SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn II – znieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art.226 §3k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegotenurzad prof. dr hab. AndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Wszystkie przypisane mi nieslusznie czyny mialem popelnic w zwiazku z rozpoznawana przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r. sprawa z mojego powodztwa o rozwod, sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/.

Zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie w.w. przestepstw zlozyl w dniu 2 czerwca 2004 r. prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran.

Na wniosek wlasciwego miejscowo do rozpoznania sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia o jej przekazanie innemu sadowi rownorzednemu, w dniu 27 pazdziernika 2006 r. Sad Najwyzszy wydal postanowienie /sygn. akt: IV KO 44/06/ w przedmiocie przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Rozpoznawal ja sedzia Tomasz Kuczma w sprawie do sygn. akt II K 451/06. Pierwszym postanowieniem, ktore wydal bylo Postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie prokurator Radoslawie Ridan celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego. Podal w nim sedzia T. Kuczma – Zalacznik 3: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod /Radoslawie Ridan – ZKE/w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism (…)
Sad zwazyl co nastepuje:

Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania. Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu . Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

(…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl . (…) Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila. Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

Sedzia Tomasz Kuczma wskazal, jakie czynnosci powinna wykonac prokurator R. Ridan w sprawie przeciwko mnie celem dopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – Zalacznik 3: „Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy. Wykonywanie tych wszystkich dzialan przez Sad, byloby znacznie utrudnione i wiazaloby sie z czynnosciami, ktore powinny zostac wykonane w trakcie postepowania przygotowawczego .”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

W odpowiedzi na przedstawiony jej przez sedziego T. Kuczme zarzut niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila w dniu 8 grudnia 2006 r. Zazalenie, w ktorym podala miedzy innymi – Zalacznik 4:„Prokurator (…) Zarzuty swe oparlli tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.intyeria.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) rozwiazanie nasuwa sie samo (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstwbez zadnej ku temu watpliwosci.(…) Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc , zdaniem piszacego te slowa, sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania. ”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

Zaklinajac rzeczywistosc prokurator R. Ridan nie chciala ustalic, kto byl rzeczywistym sprawca czynow, ktore mnie przypisala i posluzyla sie wymowka. Nie Skarb Panstwa ponosi koszty sadowe w sprawach z oskarzenia publicznego, ale skazany. Artykul 627 K.p.k. stanowi wszak: „Od skazanego w sprawach z oskarzenia publicznego sad zasadza koszty sadowe na rzecz Skarbu Panstwa oraz wydatki na rzecz oskarzyciela posilkowego.” Z tej przyczyny w wyroku z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, sedzia Tomasz Kuczma podal: „(…) XX Na podstawie art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o oplatach w sprawach karnych zasadza od oskarzonego na rzecz Skarbu Panstwa koszty sadowe, w tym oplate, w kwocie 2.122 (dwa tysiace sto dwadziescia dwa) zlote.”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/, wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18

grudnia 2007 r.

Przekonana o slusznosci jej wnioskowania –nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.” – prokurator R. Ridan nie wykonala przed sporzadzeniem aktu oskarzenia zadnej sposrod wymienionych przez sedziego T. Kuczme w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. czynnosci majacych na celu ustalenie sprawcow czynow, ktorych popelnienie mnie przypisala, wskazujac jako miejsce popelnienia czynow Krakow.

Stanowisko prokurator R. Ridan, ze przed sporzadzeniem aktu oskarzenia przeciwko mnie, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie czynow za posrednictwem Internetu, nie bylo jej obowiazkiem wykonanie czynnosci podanych przez sedziego T. Kuczme w Postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. podzielil Sad Okregowy w Rzeszowie. W skladzie: SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc i SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej wydal w dniu 5 stycznia 2007 r. postanowienie /sygn. akt II Kz.675/06/ w przedmiocie uchylenia Postanowienia sedziego T. Kuczmy. Sad Okregowy podal w uzasadnieniu miedzy innymi:Pamietac nalezy, iz przy orzekaniu Sad kazdorazowo dokonuje swobodnej ceny dowodow, ktora zobowiazuje go m.in. do uwzglednienia zasad prawidlowego rozumowania, a wiec wyciagania wlasciwych wnioskow z ujawnionego materialu dowodowego. (…) I wcale nie wydaje sie, aby poza dokonaniem oceny dowodow stosownie do art. 7 kpk, na chwile obecna istniala potrzeba ustalania numerow IP komputerow, w ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych, czy tez osob zwiazanych ze strona internetowa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, celem ustalenia, kto faktycznie dokonywal umieszczania na stronach internetowych przesylanych tam dokumentow.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, Wydzial II Karny, sygn. akt II Kz.675/06, Postanowienie z dnia 5.01. 2007r.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., a Sad Okregowy w Rzeszowie takze zwolnil ja z obowiazku ich dopelnienia, sedzia T. Kuczma zazadal od operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamieszczac na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 5:„Login: zgsopo Imie:KrzysztofNazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…) Miasto:Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta

3099 – Zalacznik 5

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 6: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 6

Interia.PL S.A. poinformowala sedziego T. Kuczme, ze: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.” Nie podala takze zadnych informacji za okres objety aktem oskarzenia, tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. Wyjasnila, ze strona http://zkekus.w.interia.pl/ zostala zalozona w dniu … 26 pazdziernika 2004 r., ze nie wykazywala aktywnosci przez ostatnie dwa tygodnie okresu objetego aktem oskarzenia /13.09 – 30.09.2005 r./ oraz ze logami z okresu wczesniejszego /tj. od dnia zalozenia, tj. 26.10.2004 r. do dnia 13.09.2005 r./ nie dysponuje.Numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze:

 1. Interia.PL S.A. poswiadczyla pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 6/, ze strona http://zkekus.w.interia.pl/ zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.,

 2. prokurator Radoslawa Ridan podala w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2007 r. /Zalacznik 4/ –„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.

A jednak prokurator R. Ridan oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. o popelnianie kazdego z 18 przypisanych czynow za posrednictwem tej strony od … stycznia 2003 r. i nie zmodyfikowala poczatku okresu popelniania przypisanych mi czynow, nawet wtedy, gdy w w.w. Zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. podala, ze „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 3

A przeciez jest ustawowym obowiazkiem prokuratora oceniac dowody wedlug zasady prawidlowego rozumowania .

Jakkolwiek podany przez Wirtualna Polske S.A. zamieszkaly w Warszawie Krzysztof Lapaj, to tez nie … Zbigniew Kekus z Krakowa , tozebrawszy dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator R. Ridan, tj. poswiadczajace, ze czyny te zostaly popelnione w Warszawie przez mieszkancow Warszawy, sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. – przy udziale prokuratora – wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym jednak mnie uznal … za winnego popelnienia wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Nie wyciagnal sedzia T. Kuczma wlasciwych wnioskow z zebranego przez niego osobiscie – prokurator Radoslawa Ridan nie zebrala zadnego – materialu dowodowego.

W zwiazku z powyzszym, w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy. Zarzucil mu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k., w tym dokonanie oceny zebranego przez niego materialu dowodowego wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania. Przeprowadzil dowod na slusznosc tego zarzutu. Podal miedzy innymi – Zalacznik 7: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…).

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…).

Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy, Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

(…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. (…) W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzedu na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia jest uzasadnione. Z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 7

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII. Sad Najwyzszy podal miedzy innymi – Zalacznik 8: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 8

Po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowieniu postepowania sygn. II K 451/06 i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 13 czerwca 2006 r. rozpoznaje ja, do sygn. akt II K 854/10 sedzia Beata Stoj.

Wskazac nalezy, ze jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje – a Sad Najwyzszy uznal ja za zasadna – w zakresie dwoch tylko czynow wyroku z dnia 18.12.2007 r., to jego zarzuty dotycza wszystkich 18 przypisanych mi czynow, bowiem wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow poniewaz wczesniej w zakresie pozostalych 16 czynow, tj. I, III – XVII wyrok z dnia 18.12.2007 r. uchylil wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ Sad Okregowy w Rzeszowie /patrz: s. 7 niniejszego pisma oraz Zalacznik 12/, a art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.”

Pragne poinformowac, ze po tym, gdy w czerwcu br. zwrocilem sie z prosba o udzielenie mi pomocy do Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Pana Andrzeja Dudy, po tym, gdy mu okazalem:

 1. dowody w postaci:

  1. pisma Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. – patrz: s. 4 niniejszego pisma oraz Zalacznik 5,

  2. pisma Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – patrz: s. 4 niniejszego pisma oraz Zalacznik 6,

 2. kasacje wniesiona przez Prokuratora Generalnego w dniu 23.08.2011 r. do Sadu Najwyzszego – patrz: s. 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 7,

 3. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. – patrz: s. 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 8,

Pan Posel skierowal do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 2: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13 Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.

Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

W dniu 2 lipca 2013 r. spotkal sie ze mna w Prokuraturze Generalnej w Warszawie Zastepca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand. W kwestii wniosku Posla Andrzeja Dudy z pisma z dnia 10.06.2013 r. „Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod” , Prokurator Robert Hernand polecil zaprotokolowac – Zalacznik 9: Zastepca Prokuratora Generalnego poinformowal zainteresowanego, ze 22 czerwca 2011 skierowal do Pana Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pismo odnoszace sie do postepowania 1 Ds. 112/04 /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/a sygn. II K 451/06/obecnie II K 854/10 – ZKE/Sadu Rejonowego w Debicy odnoszace sie do tego postepowania, dotyczace krytycznych uwag co do tego postepowania. Pismo zostalo wyslane. W tym miejscu Zastepca Prokuratora Generalnego okazal Panu Zbigniewowi Kekusiowi w/w pismo. (…) Zbigniew Kekus prosi, aby w odpowiedzi udzielonej Panu Poslowi Andrzejowi Dudzie zaznaczono stanowisko Zastepcy Prokuratora Generalnego z dnia 22 czerwca 2011 r. (…)”

Dowod : Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego

Roberta Hernanda z Z. Kekusiem – Zalacznik 9

Prokurator Robert Hernand poinformowal mnie, ze odpowiedz na pismo Posla Andrzeja Dudy z dnia 10 czerwca 2013 r. wraz z zalaczona do niej kopia w.w. pisma sluzbowego z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie zostanie wyslana w dniu 3 lipca 2013 r. Okazal mi pismo sporzadzone przez niego w dniu 22.06.2011 r. i zezwolil na zapoznanie sie z jego trescia. Stanowi jeszcze bardziej dosadna – druzgocaca – krytyke postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan niz – i tak juz przeciez bardzo krytyczna – kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Prowadzac postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. nie tylko przez oparcie przypisanych mi przez nia zarzutow na „li tylko” publikacjach ze stron internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.

Poza tym:

 1. nie zmodyfikowala aktu oskarzenia po tym, gdy w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

 2. przypisala mi czyn z art. 226 § 3 K.k., na podstawie dzialania, ktore nie wyczerpuje znamion przestepstwa okreslonego w tym artykule.

Ad. 1

W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, sygn. P 3/06, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
W uzasadnieniu do wyroku jak wyzej TK podal: Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych , bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

A mnie prokurator R. Ridan oskarzyla aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. /Zalacznik 3/ i na podstawie sporzadzonego przez nia aktu oskarzenia sedzia Tomasz Kuczma skazal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za zniewazenie 15 sedziow wymienionych na stronie niniejszego pisma za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, to znaczy … w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. W opisie kazdego z przypisanych mi czynow I. III – XVI podala – Zalacznik 3: „(…) w okresie od stycznia 2003 r. do maja /lub wrzesnia – ZKE/ 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl (…) w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /imie i nazwisko sedziego – ZKE/”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 3

Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. wszedl w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r.

W zwiazku z powyzszym:

 1. Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniew Wassermann podal w interpelacji, ktora wniosl w dniu 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. miedzy innymi – Zalacznik 10: „Natomiast najwieksza watpliwosc budzi wlasnie powtarzajace sie kwalifikowanie czynu pana K. takze z art. 226 § 1 K.k., ktorego zastosowanie w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego /z dnia 11.10.2006 r., sygn. P 3/06 – ZKE/ budzi uzasadnione watpliwosci. Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k., i wowczas bylbym ostatnia osoba, ktora kwestionowalaby zasadnosc wydania wyroku skazujacego w tej sprawie. (…) Z powazaniem Posel Zbigniew Wassermann Krakow, dnia 3 wrzesnia 2009 r.”

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja nr 11505 Zalacznik 10

 1. w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje poselska z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal – Zalacznik 11: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil. Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k . z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.”
  Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja

Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 11

 1. W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyzej wymieniony wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi – Zalacznik 12: Obecnie obronca skazanego na podstawie art. 540 § 2 w zw. z art. 542 § 1 i art. 544 § 1 kpk zlozyl wniosek o: – wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. o sygn. akt II K 451/06 w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 226 § 1 kk i in., – uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazal na tresc wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 roku – sygn. akt P 3/06, ktorym to wyrokiem Trybunal uznal, iz: „art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
  Nadto, autor wniosku powolal sie na wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 8 lipca 2009r. sygn. akt II KO 45/09 z uzasadnienia ktorego wynika, iz postepowanie ulega wznowieniu w takim zakresie, w jakim zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla przyszlego orzeczenia.
  Powyzsze przekonuje, ze wnioskodawca domaga sie wznowienia postepowania jedynie w czesci dotyczacej skazania za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.
  Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje: Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 12

Prokurator Radoslawa Ridan miala doskonala okazje do zmodyfikowania sporzadzonego przez nia w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia. Bylo nia Postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. sedziego Tomasza Kuczmy – patrz: s. 2 oraz Zalacznik 3.

Prokurator R. Ridan nie tylko nie wiedziala jednak w dniu 8.12.2006 r., gdy sporzadzala Zazalenie na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. o wyroku TK z dnia 11.10.2006 r., ale nie dowiedziala sie o nim przez kolejnych … 14 miesiecy po jego wejsciu w zycie, tj. do dnia 18.12.2007 r., gdy takze nie wiedzacy o nim sedzia T. Kuczma przypisal mi wydanym w tym dniu wyroku 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., tj. zniewazenie 15 sedziow wymienionych na stronie 2 niniejszego pisma w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych.

Gdyby prokurator Radoslawa Ridan dopelniala jej obowiazku okreslonego w art. 44 ustawy o Prokuraturze i na biezaco – a przynajmniej z mniejszym niz … 14-miesieczne opoznieniem – uzupelnila kwalifikacje zawodowe, gdyby zmodyfikowala akt oskarzenia, tj. wyeliminowala z kwalifikacji prawnej zarzuconych mi czynow art. 226 § 1 K.k., toby mi sedzia T. Kuczma nie przypisal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. 15 czynow, tj. I, III – XVI. Po zmodyfikowaniu aktu oskarzenia przez wyeliminowanie z niego art. 226 § 1 K.k., pozostal by w ich opisie tylko zarzut z art. 212 § 2 K.k. /znieslawienie/. A ten z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. jest scigany z oskarzenia prywatnego.

Z winy prokurator R. Ridan, tj. z powodu nie wyeliminowania przez nia z aktu oskarzenia zarzutow z art. 226 § 1 K.k. po wejsciu w dniu 19.10.2006 r. w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r.:

 1. sedzia T. Kuczma skazal mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za popelnienie 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie z niego jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 2. po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /Zalacznik 12/ wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. ponownie jestem oskarzony na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. o zniewazenie wyzej wymienionych 15 sedziow … w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Ad. 2

Komentarz do art. 226 § 3 K.k. – patrz: s. 16 niniejszego pisma.

xxx

Sady odwolawcze uchylily wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wydany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. z powodu razacego naruszenia prawa przez sedziego. Zarzucily sedziemu T. Kuczmie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /sygn. II Ko 283/10/, razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie Kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23.08.2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/, razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie, miedzy innymi, dokonanie oceny zebranego przez niego materialu dowodowego wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. Przedstawil uzasadnienie dla tego, uznanego nastepnie przez Sad Najwyzszy za sluszne, stanowiska.

Jak wspomnialem, po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, rozpoznaje ja ponownie – na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

Podczas pierwszej rozprawy glownej prowadzonej przez nia, przy udziale prokuratora, w dniu 15 marca 2011 r. po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. ja przedstawilem sedzi Beacie Stoj najwazniejsze – w tym wyzej wymienione i ostatecznie potwierdzone przez:

 1. sedziego Tomasza Kuczme – postanowienie z dnia 30.11.2006 r. /Zalacznik 2/,

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie – wyrok z dnia 15.09.2010 r. /Zalacznik 12/,

 3. Prokuratora Generalnego – kasacja z dnia 22.08.2011 r. /Zalacznik 7/,

 4. Sad Najwyzszy – wyrok z dnia 26.01.2012 r. /Zalacznik 8/,

a sedzia Beata Stoj wydala postanowienie w przedmiocie … poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Podala w nim – Zalacznik 13: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dniu 15 marca 2011 r. –

Zalacznik 13

W odpowiedzi na moj wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia do postanowienia z dnia 15.03.2011 r., zawiadomila mnie pismem z dnia 18 marca 2011 r. – Zalacznik 14: „Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny /adres – ZKE/Dnia 18/03/2011 Sygn . akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny w zalaczeniu dorecza Panu odpis postanowienia Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 15.03.2011 r., informujac, iz postanowienie o dopuszczeniu dowodu nie wymaga uzasadnienia i jest niezaskarzalne . SSR Beata Stoj”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sedzi

Beaty Stoj z dnia 18 marca 2011 r. – Zalacznik 14

Identycznej tresci jak to z dnia 15.03.2011 r. postanowienie wydala sedzia Beata Stoj podczas rozprawy dniu 29 czerwca 2012 r., prowadzonej przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Ewy Sacha – Zalacznik 15:

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), postanowienie

sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2011 r. – Zalacznik 15

Przed wydaniem postanowienia z dnia 29.06.2012 r. sedzia B. Stoj uznala, ze ma uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci i w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydala – na podstawie art. 81 § 1 K.p.k. i z naruszeniem tego prawa1 – Zarzadzenie o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu: „Sygn. akt II.K.854/10 ZARZADZENIE Dnia 16 kwietnia 2012 r. Sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w sprawie z urzedu w przedmiocie wyznaczenia obroncy z urzedu na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. i art. 81 § 1 k.p.k. zarzadza wyznaczyc oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi obronce z urzedu w osobie adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej przy ulicy Kraszewskiego 5 w Debicy.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Powolany jako podstawa prawna zacytowanego wyzej Zarzadzenia art. 79 § 1 pkt 3 kpk stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Zlozylem wniosek, by sedzia B. Stoj sporzadzila i doreczyla mi wyjasnienie, na czym polega jej uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci, ale mi odmowila.

W dniu 11 grudnia 2012 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie, w ktorym poswiadczyla, ze prokurator R. Ridan Sad Rejonowy w Debicy nie zebrali zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., a wrecz przeciwnie, ze mnie sciga na podstawie dowodow, ktore poswiadczaja, ze popelnily je inne niz ja osoby, mieszkancy Warszawy, oraz ze miejscem ich popelnienia byla Warszawa, a nie w Krakow, jak podala w opisie przypisanych mi czynow prokurator R. Ridan. Podala – Zalacznik 16: „Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow. (…)”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu

Beaty Stoj – Zalacznik 16

Prawda, ze trudno zrozumiec, dlaczego zatem mnie scigaja – domniemywac nalezy, ze przez … wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci osmy juz rok Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod i Sad Rejonowy w Debicy, w tym trzeci sedzia Beata Stoj za popelnienie za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl czynow, ktore mi przypisala prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. Przeciez nie dosc, ze ustawowym obowiazkiem /art. 7 K.p.k./ sedziow i prokuratorow jest oceniac dowodywedlug zasady prawidlowego rozumowania, to art. 5 § 2 K.p.k. stanowi: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

A tymczasem … niespelna miesiac pozniej po wydaniu – na podstawie dowodow dostarczonych Sadowi Rejonowemu w Debicy przez Wirtualna Polske S.A. /patrz: s. 4 oraz Zalacznik 5/ i Interie.PL S.A. /patrz: s. 4 oraz Zalacznik 6/ – postanowienia, jak wyzej sedzia B. Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa, w sprawie interweniowala u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka Poslanka Anna Grodzka, otrzymujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wyjasnienie o tresci – Zalacznik 17:„Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.

(…) . Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku

Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka – Zalacznik 17

Nie bylo mnie w dniu 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki.

Co sie tyczy wydania przez sedzie B. Stoj:

 1. zarzadzenia o wyznaczeniu mi obroncy z urzedu, z powodu uznania, ze posiada uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci,

 2. postanowien w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 3. nakazu Policji doprowadzenia mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. na badania psychiatryczne,

wskazac nalezy, ze:

 1. sedzia Beata Stoj zada od wybranych przez nia bieglych sadowych, by na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w 2013 r. wydaly opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego 10, 9 i 8 lat temu, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.,

 2. stan mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. i obecnie, nie pozostaje w zadnym zwiazku z wyrokiem, ktory powinna wydac w sprawie przeciwko mnie . Dowody zebrane przez Sad Rejonowy w Debicy poswiadczaja, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan.

Ponadto:

 1. sciganie za 15 z nich /I, III – XVI/ – z art. 226 § 1 K.k. – jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 r.

 2. dzialanie opisane w czynie XVII, tj. zarzut z art. 226 § 3 K.k., nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w tym artykule.

Po tym, gdy mnie poszukujacy mnie Policjanci nie zastali w niedziele 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki, sedzia Beata Stoj dwukrotnie informowala mnie, ze zamierza wydac postanowienie w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Potem, pismem z dnia 25 marca 2013 r. zawiadomila mnie sedzia B. Stoj – Zalacznik 18: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. – Zalacznik 18

Rozchorowala sie w dniu 18.04.2013 r., a pismem z dnia 20 maja 2013 r. Zawiadomila mnie: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Jeszcze w dniu 20 maja 2013 r. myslac o aresztowaniu mnie, juz niespelna dwa tygodnie pozniej sedzia Beata Stoj radykalnie zmienila „linie” rozpatrywania sprawy i pismem z dnia 31 maja 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 19:

ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 19

Podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r., po ponad dwoch latach rozpoznawania sprawy przeciwko mnie, sedzia Beata Stoj … dokonala przekwalifikowania zarzutow z art. 226 § 1 K.k. w zarzuty z art. 216 § 2 K.k. i wykorzystala to przekwalifikowanie, jako uzasadnienie dla wydania postanowienie w przedmiocie umorzenia 16 zarzutow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan z powodu ich … przedawnienia. Wyjasnila, ze ulegly przedawnieniu w blizej nie ustalonych przez nia datach, ale na pewno przed wydaniem przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Czyli … trzy lata temu. Podala – Zalacznik 20: Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Postepowanie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wszczeto w tej sprawie w dniu 2 listopada 2005 r. Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.). Z uwagi na powyzsze, orzeczono, jak w punkcie I postanowienia, na podstawie powolanych tam przepisow. Dwa inne czyny, o ktorych popelnienie oskarzony jest Zbigniew Kekus wylaczono do odrebnego rozpoznania i postepowanie w tej sprawie bedzie sie nadal toczyc pod nowa sygnatura.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 20

Wskazac nalezy, ze sedzia Beata dokonala zmiany kwalifikacji prawnej 15 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. Czyn z art. 226 § 1 k.k., tj. zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych przekwalifikowala na czyn z art. 216 § 2 k.k. „Kto zniewaza inna osobe za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

W uzasadnieniu powolala sie na zasade reformationis in peius. A to przeciez nie o „reformationis in peius” chodzi, lecz o to, ze prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o zniewazenie sedziow za posrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Nie zatem zakaz „reformationis in peius”, lecz… fakt, ze przypisane mi czyny popelniono za posrednictwem Internetu wyklucza mozliwosc uzupelnienia opisu przypisanych mi czynow o znamie „podczas” (pelnienia obowiazkow sluzbowych). Sedzia Beata Stoj wybrala wariant z zasada „reformationis in peius”, bo powolujac sie na nia wykreowala sobie warunki do umorzenia 16 z 18 przypisanych mi czynow z powodu ich rzekomego przedawnienia.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj wyjasnila, ze – Zalacznik 20: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal przedmiotowy wyrok w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sedzia B. Stoj prowadzi sprawe przeciwko mnie do sygn. akt II K 854/10 od lutego 2011 r., po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyzej wymienionym wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.

I dopiero w dniu 20 maja 2013 r. zorientowala sie – w tym dniu sporzadzila zawiadomienie dla mnie o przedmiocie posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. – ze 16 z 18 czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan uleglo przedawnieniu … w blizej nieokreslonym przez nia terminie, ale na pewno przed dniem 15.09.2010 r. tj. … trzy lata przed wydaniem przez nia postanowienia z dnia 14.06.2013 r.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski klarownie wyjasnil, co powinna zrobic Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod lub Sad Rejonowy w Debicy, po wejsciu w dniu 19 pazdziernika 2006 r. w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. Nie bylo to zastosowane przez sedzie Beate Stoj przekwalifikowanie zarzutu z art. 226 § 1 kk w. zarzut z art. 216 § 2 kk. lecz, jak podal – Zalacznik 11: „prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.”

A zatem … wyeliminowanie art. 226 § 1 kk, a nie jego przekwalifikowanie na art. 216 § 2 kk, zeby wykorzystac te „taktyke” dla umorzenia 16 zarzutow z powodu ich rzekomego przedawnienia.

Poniewaz prokurator Radoslawa Ridan jako okresy koncowe popelniania przypisanych mim czynow podala maj 2005 r. i wrzesien 2005 r., wszystkie przypisane mi czyny ulegna przedawnieniu w … 2015 roku.

Zaskarzylem postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

xxx

Powyzej dokonalem prezentacji sporzadzonych przez sedziego Tomasza Kuczme, Wirtualna Polske S.A., Interie.PL S.A., Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokuratora Generalnego oraz Sad Najwyzszy, a takze potwierdzonych trescia Komentarza do kodeku karnego pod redakcja naukowa prof. Andrzeja Zolla dowodow poswiadczajacych, ze prokurator Radoslawa Ridan nie znala w 2006 r. prawa, oraz ze niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. przed sporzadzeniem przez nia aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r.

Najbardziej wiarygodny dowod slusznosci mojego stanowiska sporzadzila osobiscie prokurator R. Ridan podajac w Zazaleniu z dnia 8.12.2007 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. /Zalacznik 2/ w sprawie zwrocenia jej sprawy przeciwko mnie celem usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego przeciwko mnie, ze – Zalacznik 4:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparlli tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

Sam bym tego lepiej nie ujal … „li tylko”.

W tym miejscu wskazac nalezy i podkreslic, ze postepowanie przygotowawcze prowadzone przez prokurator R. Ridan nadzorowal – zezwalajac do sporzadzenia aktu oskarzenia przeciwko mnie w oparciu o „li tylko” publikacje – jeden z Adresatow niniejszego pisma, w 2006 r. p.f. Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, a dzisiaj juz Rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, Prokurator Piotr Kosmaty.

Gdy pismem z dnia 6 marca 2006 r. zlozylem – kolejna – skarge na prokurator R. Ridan, wyjasnil mi Prokurator Piotr Kosmaty –Zalacznik 24: „Do rozpoznania skarg – zgodnie z pismami cyt. Regulaminu – uprawniony jest przelozony prokuratora nadzorujacego postepowanie. Dlatego tez informuje Pana, iz (…). p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn.akt RS 051/3/06, pismo z dnia 17 marca 2006 r.

p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego – Zalacznik 24

Ponizej przedstawie, w kolejnosci chronologicznej, wszystkie pisma, ktore sporzadzil osobiscie Prokurator Piotr Kosmaty w odpowiedzi na moje skargi kierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie i Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod na prokurator R. Ridan.

Celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma, nie bede cytowal pelnej tresci pism Prokuratora P. Kosmatego, a tylko sporzadzana w okresie od stycznia do maja 2006 r. ocene wypelniania przez prokurator R. Ridan jej obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. Zeskanowane wersje wszystkich wymienionych nizej pism zostaly umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl, obok innych dokumentow towarzyszacych sprawie przeciwko mnie prowadzonej na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.

 1. Pismo z dnia 23 stycznia 2006 r. – Zalacznik 21:„Natomiast argumenty odnosnie wylaczenia prokuratora Radoslawy Ridan, ktore Pan podal w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzona przeze mnie analize akt sprawy, nie znajduja potwierdzenia. Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci. (…) Reasumujac, uznaje, iz kolejny wniosek Panski nie zawiera zadnych przekonujacych, obiektywnych argumentow wskazujacych na istnienie watpliwosci co do bezstronnosci prowadzacego postepowanie prokuratora, i tym samym nie zasluguje na uwzglednienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
  Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r. – Zalacznik 21

 1. Pismo z dnia 10 lutego 2006 r. – Zalacznik 22:„W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 7.02.2006 r. zawierajace swej tresci kolejny wniosek o wylaczenie tut. Prokuratury oraz prokuratora referenta/Radoslawe Ridan – ZKE/od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ informuje, ze moje stanowisko, wyrazone w pismie z dnia 23.01.2006 r. /Zalacznik 21 – ZKE/nie uleglo zmianie. (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r. – Zalacznik 22

 1. Pismo z dnia 16 marca 2006 r. – Zalacznik 23: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2006 roku, skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie /data wplywu 8 marca 2006 r./, uprzejmie informuje, iz w calosci podtrzymuje stanowisko wyrazone w pismie Z-cy Prokuratora Rejonowego z dnia 7 lutego 2006 roku, stanowiace odpowiedz na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku. (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r. – Zalacznik 23

Pismem z dnia 10.01.2006 r. skierowanym do Prokuratury Okregowej w Krakowie zlozylem zawiadomienie o popelnieniu przez prokurator R. Ridan przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode moich dzieci i mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. Prokuratura Okregowa w Krakowie przeslala zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, a tam rozpoznala je jako skarge na prokurator R. Ridan i wyjasnila mi, ze bezzasadna Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk /obecnie Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod/.

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 24: „(…) Dlatego tez informuje Pana, iz po zapoznaniu sie z trescia Panskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzylem sie zadnego naruszenia przepisow kpk. Prokurator wykorzystal wszelkie dozwolone prawem srodki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustalen. Majac powyzsze na uwadze – Panska skarge uznaje za niezasadna. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 24

Jak potem wyjasnila sama prokurator Radoslawa Ridan, wcale nie „wszelkich istotnych dla sprawy” , lecz … „li tylko”, a druzgocacej, krytycznej „recenzji” wypelnienia przez nia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. dokonal sedzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia jej sprawy celem usuniecia … istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego – patrz: s. 2 oraz Zalacznik 3.

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 25: W odpowiedzi na kolejny Panski wniosek o wylaczenie prokuratora Radoslawy Ridan uprzejmie informuje, iz na podstawie tresci w nim zawartych po raz kolejny nie widze podstaw do jego uwzglednienia. W tym zakresie moje stanowisko wyrazone w poprzednich pismach do Pan nie uleglo zmianie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 25

 1. pismo z dnia 10 maja 2006 r. – Zalacznik 26: „W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuje, iz w dalszym ciagu nie znajduje podstaw do wylaczenia wymienionej od niniejszej sprawy . (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r. – Zalacznik 26

W okresie styczen do maj 2006 r., p.f. Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Piotr Kosmaty, analizujac – jak mnie informowal – akta sprawy sygn. 1 Ds. 39/06/S … nie widzial, nie dopatrywal sie, nie znajdywalNie mial takze watpliwosci co do bezstronnosci prokurator R. Ridan.

Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty nie widzial, nie dopatrywal sie, nie znajdywal nawet wtedy, gdy mu sedzia T. Kuczma zwrocil sprawe przeciwko mnie, podajac w Postanowieniu z dnia 30.11.2006 r .Zalacznik 3:

Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy:SSR Tomasz Kuczma postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi KekusProkuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod /Prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu – ZKE/ w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma .”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy

z dnia 30 listopada 2006 r.Zalacznik 3

Podwladna Prokuratora Piotra Kosmatego, zobowiazana przez ustawodawce do stosowania zasady prawidlowego rozumowania /art. 7 K.p.k./ prokurator Radoslawa Ridan skutecznie przekonala wtedy swojego przelozonego Prokuratora Piotra Kosmatego oraz Sad Okregowy w Rzeszowie, ze przeciez ona … „li tylko” :

Nie mozna zgodzic sie z takim rozumowaniem Sadu.Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) rozwiazanie nasuwa sie samo (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek,

ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

A potem okazalo sie, ze „li tylko”, to jednak … niedopelnienie obowiazkow, co poswiadczyli:

 1. Prokurator Generalny Andrzej Seremet w kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. do Sadu Najwyzszego – Zalacznik 7,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. – Zalacznik 8.

Ja z powodu niedopelnienia obowiazkow przez prokurator R. Ridan, pod nadzorem jednego z Adresatow niniejszego pisma, Prokuratora Piotra Kosmatego dwukrotnie stracilem prace. Po raz pierwszy wyrzucono mnie – doslownie, tj. zwolniono mnie ze swiadczenia pracy i nakazano mi opuscic siedzibe firmy – w dniu 6 listopada 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A. gdzie z dniem … 2 listopada 2006 r. zatrudniono mnie na stanowisku Dyrektor Banku – Pion Uslug. Jako przyczyne podano akt oskarzenia wydany przeciwko mnie w dniu 12.06.2006 r. przez prokurator R. Ridan.

Potem, w dniu 15.09.2008 r. rozpoczalem prace na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury w centrali Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. w Warszawie. Po kilku tygodniach Prezes Zarzadu Spolki poinformowal mnie, ze sprawujacy nadzor wlascicielski nad Spolka, minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad zada od niego, by mnie zobowiazal do zamkniecia strony internetowej prezentujacej materialy dotyczace mojego zycia osobistego – w tym glownie okolicznosci, w jakich uczyniono mnie przestepca – albo zwolnil z pracy. Jak mnie poinformowal Prezes PLL LOT S.A., minister Aleksander Grad uznal, ze na w.w. stronie znajduja sie materialy antysemickie. Wyzej wymieniona strona zostala zamknieta, a wtedy Prezes PLL LOT S.A. poinformowal mnie, ze minister A. Grad zada, zeby z Internetu zniknely wszystkie dotyczace mnie materialy. Poniewaz bylo to niewykonalne, o sprawie zmuszania mnie przez ministra A. Grada do zaprzestania z korzystania konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa oraz o stawianym mi przez niego bezpodstawnie zarzucie antysemityzmu, poinformowalem pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. jego konstytucyjnie sluzbowego zwierzchnika – art. 148 Konstytucji: „Prezes Rady Ministrow (…) 7. jest zwierzchnikiem sluzbowym pracownikow administracji rzadowej.” – Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska. W pismie z dnia 30.01.2009 r. do premiera D. Tuska zaprezentowalem takze moje uwagi do projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r. – wiecej na ten temat w umieszczonej na blogu red. Marka Podleckiegowww.monitor-polski.pl prezentacji: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

Tydzien pozniej, w dniu 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie z pracy, tj. rozwiazano w trybie natychmiastowym zawarta ze mna Umowe Mendzerska, pozbawiajac mnie moznosci skorzystania z jej wszystkich warunkow /okres wypowiedzenia, zakaz konkurencji, itp./.

Od tego czasu, tj. ponad cztery lata, ze zrujnowana opinia, oskarzony bezpodstawnie przez prokurator R. Ridan, , potem skazany nieslusznym wyrokiem sedziego T. Kuczmy, obecnie, od ponad dwoch lat znowu oskarzony, nie pracuje. Nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

Kto mnie wyeliminowal z rynku pracy … ?
Prokurator Radoslawa Ridan, ktora sporzadzila akt oskarzenia w oparciu o „li tylko” publikacje zamieszczane w Internecie przez inne niz ja osoby oraz nadzorujacy prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze, Adresat niniejszego pisma, w 2006 r. p.f. Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Piotr Kosmaty, ktory w okresie od stycznia 2006 r. do 12 czerwca 2006 r., gdy prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie, nie widzial, nie dopatrywal sie, nie znajdywal, ze prokurator R. Ridan niedopelnia obowiazkow, ze ona – po prostu – „li tylko”.

Prokurator P. Kosmaty zezwolil prokurator R. Ridan na przedstawienie mi zarzutu z art. 226 § 3 K.k., tj. zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich , w osobie sprawujacego ten urzad prof. A. Zolla, mimo ze wedlug doktryny prawnej uznawanej za sluszna przez wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego RPO nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Ja z powodu akceptowanej przez Prokuratora Piotra Kosmatego ignorancji prokurator R. Ridan stracilem prace. Mam, a ze mna moja rodzina, zrujnowane zycie. Na polecenie sedzi B. Stoj nawet w niedziele – ciekawe po co bylem sedzi Beacie Stoj potrzebny w Szpitalu im dr J. Babinskiego w niedziele 6.01.2013 r. /patrz: s. 9 oraz Zalacznik 17/ – poszukuje Policja, grozi mi umieszczenie mnie w areszcie.

A Prokurator Piotr Kosmaty? To z cala pewnoscia jedna z najbardziej blyskotliwych karier w historii prokuratury krakowskiej. Byc moze nawet polskiej.

xxx

Przypomne, ze po tym, gdy w areszcie w Krakowie zaglodzono na smierc 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica – nieslusznie umieszczony w areszcie w dniu 10.09.2007 r. rozpoczal natychmiast protest glodowy, zakonczony zgonem w dniu 18 stycznia 2008 r.; wazyl … 26 kilogramow – „Gazeta Wyborcza Gazeta.pl” w dniu 9 kwietnia 2008 r. podala
„Claudiu Crulic zmarl 18 stycznia /2008 r. – ZKE/ . Jego historie opisal tydzien temu „Tygodnik Powszechny”. Przywieziony z aresztu do krakowskiego szpitala MSWiA byl skrajnie wycienczony glodowka. Odmawiajac jedzenia, protestowal przeciwko stawianym mu zarzutom, twierdzil, ze jest niewinny, i zadal kontaktu z ambasada.

Crulic zostal aresztowany we wrzesniu /2007 r. – ZKE/. Byl podejrzany, ze 11 lipca /2007 r. – ZKE/ w Krakowie ukradl portfel z kartami i dzien pozniej podjal z konta wlasciciela – znanego sedziego – 22 tys. zl. Zatrzymano go po dwoch miesiacach wraz z kobieta, ktora – wedle zarzutow – pomagala mu w kradziezy. Sedzia rozpoznal w nim zlodzieja portfela.

Data kradziezy jest bardzo istotna. Jak podaje najnowszy „TP”, aresztowany domagal sie, by do akt dochodzenia dolaczono bilet autobusowy na przejazd z Krakowa do Mediolanu wystawiony na 10 lipca. Crulic twierdzil, ze jechal wtedy tym autobusem, nie mogl wiec dokonac kradziezy.

TP” rozmawial z pilotka autobusu, ktora twierdzi, ze znala Crulica, bo byl czestym pasazerem jej firmy (we Wloszech mieszka jego matka i siostra). I ze 10 lipca o 14.20 wsiadl w Krakowie do autobusu. Na liscie pasazerow odznaczono jego nazwisko. Pilotka nie zostala przesluchana przez prokuratora. Dlaczego?

Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Boguslawa Marcinkowska mowi, ze prokuratura pisemnie zwrocila sie w tej sprawie do biura podrozy. – Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow – odpowiada Marcinkowska.

Jednak jak podaje „TP”, na pytanie prokuratury, czy Crulic kupil bilet i czy byl pasazerem autokaru jadacego do Wloch, przewoznik odpowiedzial twierdzaco.”

Adresatka niniejszego pisma, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska jest z cala pewnoscia jedynym rzecznikiem prasowym prokuratur panstw cywilizowanego swiata, ktory poswiadczyl dokonanie przez funkcjonariuszy publicznych mordu ze szczegolnym okrucienstwem, tj. zaglodzenia na smierc niewinnego czlowieka w oparciu o domniemanie jego winy.

Coz za wrazliwosc nieskazitelnego charakteru prokuratorow.

Wtedy, gdy Claudiu Crulic od tygodni, albo miesiecy – mordowano go przez cztery i pol miesiaca – konal z glodu, prokuratura … pisemnie zwrocila sie, prokuraturze odpowiedziano i prokuratura uznala, ze nie ma koniecznosci podejmowania innych krokow, czyli … wydala wyrok smierci na niewinnego czlowieka.

Bardziej przewrotnego, sluzacego interesowi funkcjonariuszy, ktorzy wydali nakaz aresztowania C. Cruluca, a potem nie majac dowodow jego winy przetrzymywali go w nim, pytania nie mozna bylo zadac. A ze odpowiedz spelnila oczekiwania… zamordowano ze szczegolnym okrucienstwem, tj. zaglodzono na smierc niewinnego czlowieka.

Prowadzacy sledztwo w sprawie smierci C. Crulica prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie … Piotr Kosmaty oskarzyl troje lekarzy ze szpitala w areszcie przy ul. Montelupich w Krakowie:

 1. Kierowniczke ambulatorium Krystyne M. o to, ze w okresie od 13 do 23 grudnia 2007 r. niedopelnila obowiazkow i nie wystapila do sadu o wydanie zgody na przymusowe leczenie C. Crulica,

 2. Dyrektora szpitala Katarzyne L. i ordynatora oddzialu wewnetrznego Piotra S. o to, ze od 3 do 11 stycznia 2008 r. nieumyslnie doprowadzili do smierci C. Crulica poniewaz nie podjeli w pore decyzji o ratowaniu go w sytuacji bezposredniego zagrozenia zycia.

Tak, jakby to lekarzy wydali nakaz umieszczenia i przetrzymywania w areszcie Rumuna.

Inne, niz prokurator Piotr Kosmaty, zdanie na temat winnych zamordowania ze szczegolnym okrucienstwem niewinnego przedstawionych mu zarzutow C. Crulica prezentowal kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda, ktory w taki sposob wskazal winnych mordu:

Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad.

Obawiam sie jednak, ze sedziowie nie widza swojej winy i nie czuja wyrzutow sumienia.

Klopot w tym, ze w Polsce sa to czesto bezduszni biurokraci.

A przeciez powinni to byc ludzie o najwyzszych kwalifikacjach etycznych i fachowych, z zyciowym doswiadczeniem i umiejetnoscia dobrze zorganizowanej pracy.”

Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

Nie bez przyczyny przypominam okolicznosci mordu dokonanego na C. Crulicu.

Ja wprawdzie jeszcze zyje – nie wiadomo, co mi sie moze przydarzyc, gdy mnie sedzia Beata Stoj umiesci w areszcie lub szpitalu psychiatrycznym – ale scigany jestem w okolicznosciach nie mniej kompromitujacych Prokurature, niz te, w ktorych zamordowano Rumuna.

Oskarzony, potem skazany, dwukrotnie stracilem prace. Nie pracuje od ponad czterech lat. Znowu oskarzonego, ze zrujnowana opinia na rynku pracy, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca. Zagrozony jest byt moj i mojej rodziny.

A sedzia Beata Stoj i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod maja czas …

O ile w sprawie C. Crulica prokuratura dopuscila sie manipulacji i zadala biuru turystycznemu pytanie, w taki sposob zredagowane, by mozna bylo odpowiedz na nie zinterpretowac, ze Rumun … mogl byc sprawca (zalozono zatem, ze byl i go w dalszym ciagu ze stoickim spokojem mordowano w poczuciu dobrze wypelnianych obowiazkow) przypisanej mu kradziezy, w przypadku sprawy przeciwko mnie Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod i Sad Rejonowy w Debicy sa w posiadaniu li tylko dowodow … braku mojej winy, dowodow poswiadczajacych, ze inne niz ja osoby, w Warszawie, popelnily czyny, ktore w oparciu o „li tylko” publikacje przypisala mi prokurator R. Ridan.

Co wiecej, przez siedem lat scigaja mnie – w tym skazali – z artykulu, z ktorego sciganie jest niedopuszczalne od 19.10.2006 r. i z tytulu czynu, ktory w opisie sporzadzonym przez prokurator R. Ridan nigdy nie byl i nie jest przestepstwem .

Nie wspominajac, ze uczynily przysluge najwiekszej najpewniej „swietej krowie” Rzeczypospolitej Polskiej, malzonce prof. Andrzeja Zolla, bezkarnej w naruszaniu prawa ustawowego i konstytucyjnego adw. Wieslawie Zoll , bo mnie skazali z oskarzenia publicznegona kare grzywny w kwocie 3.000,00 zl za jej – z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k./ scigane w trybie prywatnoskargowym – znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./.

I tez sie Panstwu wszystko zgadza …

Jakkolwiek ostatnio … uciekaja sedzia Beata Stoj i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod w komfortowy dla nich wariant przedawnienia zarzutow, a Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie, Adresatka niniejszego pisma Prokurator Boguslawa Marcinkowska afirmuje te „taktyke”.

Po tym, gdy w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala z urzedu Postanowienie w przedmiocie umorzenia czesci zarzutow z aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r., z powodu ich przedawnienia – patrz: s. 10 niniejszego pisma oraz Zalacznik 20 – Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokurator Boguslawa Marcinkowska udzielila wyslanym w dniu 17 czerwca 2013 r. e-mail’em nastepujacego wyjasnienia red. Krystynie Gorzynskiej z portalu „Nowy Ekran”: „Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktore prowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi naprzedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarz postepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia.Sa czyny, ktore nieulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebnepostepowanie sadowe. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

W odpowiedzi na kolejne pytanie red. Krystyny Gorzynskiej: „Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” Pani odpowiedziala: Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktoreprezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzjeSadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

A to oszustwo jest, sedzia B. Stoj nawet nie podala, z jakimi datami ulegly przedawnieniu umorzone przez nia zarzuty.

Wniosek z zacytowanych wyzej e-mail’i taki, ze prokuratura, a z nia Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie nie wyobrazaja sobie innego zakonczenia sprawy przeciwko mnie, jak tylko jej kontynuowanie do szczesliwego dla prokuratury … ustania karalnosci przypisanych mi czynow.

Co zabawne, scigajac mnie od ponad 7 lat z razacym naruszeniem prawa, w tym spowodowawszy skazanie mnie z razacym – poswiadczonym przez Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokuratora Generalnego i Sad Najwyzszy – naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. oraz procesowego, okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k., Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie za zgodne z przepisami prawa i orzecznictwem uwaza … niewatpliwie sprzeczne z prawem umorzenie przez sedzie B. Stoj z urzedu 16 zarzutow z powodu ich rzekomego przedawnienia.

Rzekomego, bo przedstawione mi przez prokurator R. Ridan zarzuty z art. 226 § 1 K.k. ma obowiazek Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod wyeliminowac, a nie sedzia Beata Stoj przekwalifikowac.

Zwracam Panstwa uwage, ze przypisanych mi 16 zarzutow z artykulu 226 § 1 K.k. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod byla obowiazana wycofac juz w dniu … 19 pazdziernika 2006 r., a nie czekac do dnia 14 czerwca 2013 r. Gdyby prokurator R. Ridan dopelnila jej obowiazku w dniu19.10.2006 r. – albo przynajmniej … 14 miesiecy pozniej, tj. w dniu 18 grudnia 2007 r. – sedzia Tomasz Kuczma nie skazal by mnie za nie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.

Jak wspomnialem, zaskarzylem postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Jakkolwiek jest mi obojetne, jakie postanowienie wyda w sprawie zlozonego przeze mnie zazalenia Sad Okregowy w Rzeszowie.

Kazde oznaczac bedzie kolejne razace naruszenie prawa przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod oraz przez sedzie Beate Stoj.

Jesli Sad Okregowy przyzna mi racje i uchyli postanowienie sedzi B. Stoj, naruszenie prawa przez sedzie i Prokurature bedzie oczywiste. Jesli je utrzyma w mocy, naruszenie prawa przez sedzie B. Stoj i Prokurature bedzie … tym bardziej oczywiste. Okaze sie, ze bylem scigany przez trzy lata za 16 czynow, ktore ulegly przedawnieniu. Oto bowiem sedzia Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 20: Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 20

Wskazac zatem nalezy, ze Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wspomniany przez sedzie B. Stoj wyrok wznowieniowy w zakresie czynow I, III – XVII wyroku z dnia 18.12.2007 r. w dniu 15 wrzesnia 2010 r.

Nastepnie :

 1. w dniu 21 wrzesnia 2010 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet rozpoznal /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/ i oddalil – po zapoznaniu sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Nie stwierdzil przedawnienia sie zadnego z przypisanych mi nim czynow,

 2. w dniu 2 grudnia 2010 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet rozpoznal /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/ i oddalil – po zapoznaniu sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Nie stwierdzil przedawnienia sie zadnego z przypisanych mi nim czynow,

 3. w dniu 4 stycznia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz rozpoznala /RPO-422333-II/03/K.Ku/ i oddalila moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Nie stwierdzila przedawnienia sie zadnego z przypisanych mi nim czynow,

 4. w dniu 11 stycznia 2011 r. sedzia Sadu Okregowego w Rzeszowie Piotr Popek rozpoznawal /do sygn. akt II Ko 510/10/ wnioski o wylaczenie od rozpoznawania sprawy sygn. II K 854/10, ktore w okresie od 3 listopada 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. zlozyli wszyscy sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy,

 5. w dniu 27 kwietnia 2011 r. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzieSSO Zdzislaw Kulpa, SSO Piotr Moskwa, SSO Mariusz Sztorc przy udzialeProkuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Zbigniewa Husa rozpoznawal /sygn. akt II S 8/11/ moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10,

 6. w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. W jej przygotowanie zaangazowanych bylo dwoch innych prokuratorow Prokuratury Generalnej, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i prokurator Krzysztof Domagala,

 7. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wskladzie SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora wydal wyrok /sygn. akt IV KSK 272/11/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow II i XVIII,

 8. w dniu 25 wrzesnia 2012 r. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie:SSO Marta Krajewska-Drozd, SSO Grazyna Artymiak, SSR del. do SO Grzegorz Maciejewski rozpoznawal /sygn. akt II S 8/12/ moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10,

 9. w dniu 7 maja 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie:SSO Waldemar Nycz, SO Mariusz Sztorc, SSO Piotr Popek rozpoznawal /sygn. akt II S 16/13/ moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10,

Wyzej wymienionych … 18 funkcjonariuszy publicznych nie zorientowalo sie – w tym niektorzy dwukrotnie – ze rozpoznawali sprawe, w ktorej 16 z 18 przypisanych mi zarzutow uleglo przedawnieniu zanim oni zapoznawali sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10.

Co wszak najwazniejsze sama sedzia Beata Stoj rozpoznaje przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod od lutego 2011 r. sprawe przeciwko mnie do sygn. II K 854/10 i … dwoch trzeba bylo lat oraz czterech miesiecy, zeby zorientowala sie, ze mnie sciga za 16 czynow, ktore ulegly przedawnieniu kiedys – sedzia B. Stoj nie podala dat – przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Pomyslec, ze sedzia Beata Stoj twierdzi, ze ma uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci i mnie kieruje na badania psychiatryczne, w tym nawet angazujac Policje w doprowadzenie mnie na nie pod przymusem …

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, Adresatka niniejszego pisma Boguslawa Marcinkowska informuje media, ze w sprawie przeciwko mnie: „Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nie ulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebnepostepowanie sadowe.”

Postaram sie przekonac Prokurator Boguslawe Marcinkowska, ze zachodzi inna okolicznosc niz przedawnienie, ktora doskonale eliminuje jeden z tych czynow. Nie uzyje argumentu sily, jaki wobec mnie stosuje sedzia Beata Stoj przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie–Wschod – badania psychiatryczne, areszt, nakaz zatrzymania mnie przez Policje – lecz potegi argumentu w postaci teorii prawa podawanej przez bylego prezesa Trybunalu Konstytucyjnego, bylego Rzecznika Praw Obywatelskich, bylego i obecnego przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, przez niektorych uwazanego za jednego z najslynniejszych profesorow prawa2, przez innych za giganta 3/ prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Otoz jednym z tych czynow, o ktorych mowi Prokurator Boguslawa Marcinkowska jest – patrz: Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r. / Zalacznik 20/ – czyn XVII aktu oskarzenia opisany jako– Zalacznik 20: „w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 20

Artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem w Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod redakcja prof. dr hab.. Andrzeja Zolla podano: Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Nie wymienia Andrzej Zoll wsrod organow konstytucyjnych Rzeczypospolitej Polskiej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Identyczne stanowisko prezentowaly poprzednie edycje Komentarza do kodeksu karnego wydawane pod redakcja naukowa A. Zolla – zobacz takze m.in.: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942.

Poglad tozsamy z zacytowanym wyzej z Komentarza do kodeksu karnego wydanego pod red. prof. Andrzeja Zolla, tj. zeRzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym w komentarzu do trybu scigania z art. 128 kk – „Kto, w celu usuniecia przemoca konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje dzialalnosc zmierzajaca bezposrednio do urzeczywistnienia tego celu” – podaja miedzy innymi:

 1. prof. A. Marek:„2. Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedynie konstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich , Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

 2. prof. M. Mozgawa /powolujac sie m.in. na publikacje prof. Andrzeja Zolla: „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow. Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO , Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa (Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

Wskazac nalezy, ze potwierdzenie, iz zgodnie z jednym z pogladow w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym oraz ze poglad taki za sluszny uznaje byly RPO Andrzej Zoll poswiadcza nie tylko literatura przedmiotu, ale korzystaja z niego praktycy w wydawanych przez nich orzeczeniach. W postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesor Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Maciej Gorski podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. czyn polegajacy na zniewazeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk.

Ergo … nie jest i nigdy – w tym w dniu sporzadzenia przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia – nie byl przestepstwem.

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj otworzyla … osmy rok scigania mnie z art. 226 § 3 K.k., za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich.

I co? Nie wyeliminuje Prokuratura tego, nie bedacego przestepstwem czynu z aktu oskarzenia?

Prof. Andrzej Zoll lubi mowic o inteligencji. Wiosna 2007 r. prorokowal:

Odnosze wrazenie, ze zbliza sie godzina powrotu na scene polskiej inteligencji.”

Andrzej Zoll , w: „Panstwo prawa zagrozone”, Gazeta Wyborcza,10 kwietnia 2007r., s. 25.

Tez bym chcial, zeby na scene wrocila inteligencja polska.

Kilka miesiecy pozniej, w lipcu 2007 r. przesluchiwany jako pokrzywdzony przeze mnie w sprawie, w ktorej scigano mnie z art. 226 § 3 K.k., tj. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w jego, piastujacego ten urzad osobie, prof. Andrzej Zoll przyznal, ze on wie, czego dotyczy sprawa, a nastepnie poskarzyl na mnie:

Ja wiem czego dotyczy sprawa. (…) Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r.,

zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

Nie o to chodzi, ze ja nigdy nie rozprowadzalem zadnych ulotek przed Biurem Rzecznika, a zatem prof. Andrzej Zoll lgal, jak „z nut”. Rzecz w tym, ze pan profesor poswiadczyl, ze czul sie przeze mnie pokrzywdzony jako konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , w jego, sprawujacego urzad Rzecznika Praw Obywatelskich osobie.

Ja najpewniej nie jestem az tak inteligentny, jak prof. Andrzej Zoll. Swiadom swych niedoskonalosci pracuje jednak nad soba, w tym czytam publikacje z zakresu teorii prawa karnego wydawane pod redakcja naukowa prof. Andrzeja Zolla.

Prof. Andrzej Zoll najwyrazniej albo ich nie czyta ,, a jesli nawet czyta, to – okazuje sie – bez zrozumienia .

Mam nadzieje, ze nie musze dodawac, ze zmuszanie mnie przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod do prowadzenia chocby przez jeden dzien protestu glodowego w oczekiwaniu na wyeliminowanie czynu opisanego w punkcie XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, bedzie – po ponad siedmiu latach scigania mnie za ten, nigdy nie bedacy przestepstwem czyn – aktem szczegolnego okrucienstwa. Ze strony sedzi Beaty Stoj grozi mi przeciez poswiadczone wydanymi przez nia lub na jej polecenie dokumentami umieszczenie mnie w areszcie.

Nie mozna oczywiscie wykluczyc, ze po wyeliminowaniu przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod czynu opisanego w p. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., sedzia Beata Stoj bedzie mnie nadal scigac za ten czyn. Nikt sposrod osob znajacych sprawe przeciwko mnie nie ma juz chyba watpliwosci, ze sedzia Beata Stoj realizujac strategie dotrwania do ustania karalnosci przypisanych mi czynow, celowo stosuje rozne taktyki przewlekania postepowania, zeby za jakis czas umorzyc z powodu – znowu wymyslonego przez nia – ustania karalnosci ostatnie dwa czyny przypisane mi aktem oskarzenia prokurator R. Ridan, a Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie poinformowac mogla media: „Oceniamy te decyzjeSadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.”

Poniewaz sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj uwaza, ze ja moglem byc niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. oraz ma uzasadnione watpliwosci, co do mojej poczytalnosci obecnie, na zakonczenie pozwole sobie napisac kilka zdan o sobie.

Mam 54 lata. W 1982 roku ukonczylem z wynikiem bardzo dobrym studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie /obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/, Instytut Ekonomiki Przemyslu. Wladze Uczelni zlozyly mi oferte pracy na stanowisku asystenta. Pracowalem na Akademii przez 10 lat, do 1992 r. W tym czasie prowadzilem zajecia dydaktyczne, otrzymalem kilka indywidualnych Nagrod Rektora AE za osiagniecia w dziedzinie naukowej, obronilem z wyroznieniem rozprawe doktorska i uzyskalem tytul doktora nauk ekonomicznych. W 1992 r. zrezygnowalem – z przyczyn finansowych, niepracujaca zona, dwoje dzieci – z pracy na Akademii Ekonomicznej i od tego czasu pracowalem na kierowniczych i dyrektorskich stanowiskach w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych /Coca-Cola Polska Sp. z o.o., Nestle Polska Sp. z o.o., Ahold Polska Sp. z o.o. Zarzadzalem zespolami liczacymi setki pracownikow i budzetami o wartosci miliardow zlotych.

W zwiazku z przyjetym obecnie, 7 lat po wydaniu aktu oskarzenia przez sedzie B. Stoj zalozeniem, ze ja moglem byc niepoczytalny w okresie popelniania przypisanych mi przez prokurator R. Ridan czynow – tj. gdy inne niz ja osoby popelnialy czyny, ktorych ogromna wiekszosc nie sa przestepstwami – tj. styczen 2003 r. do wrzesien 200 r., wskazac nalezy, ze ja przez caly ten okres – tj. od 1 listopada 2002 r. do 31 pazdziernika 2006 r. – pracowalem w centrali Banku Zachodniego WBK S.A. /z dniem 1.11.2006 r. zatrudniono mnie w centrali ING Banku Slaskiego S.A. na stanowisku „Dyrektor Banku – Pion Uslug” z wynagrodzeniem miesiecznym w kwocie 35.000,00 zl/. Sedzia Beata Stoj, prezes Sadu w Debicy, uwaza obecnie, ze ja bylem niepoczytalny wtedy, gdy jeden z najwiekszych bankow w Polsce zatrudnial mnie na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kostami, z wynagrodzeniem 22.000,00 /slownie: dwadziescia dwa tysiace/ zl miesiecznie brutto, powierzajac miedzy innymi zarzadzanie 200 osobowym zespolem pracownikow zatrudnionych w Departamencie Zakupow, Departamencie Nieruchomosci, Departamencie Logistyki i Administracji oraz Biurze Analizy Kosztow, wspolprace w zakresie powierzonych mi zadan z wlascicielem Banku irlandzkim Allied Irish Bank, itp.

Okolicznosci, w jakich wyrzucono mnie – z winy prokurator Radoslawy Ridan i poblazliwego dla niedopelniania przez nia obowiazkow p.f. Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Piotra Kosmatego – z pracy w ING Banku Slaskim S.A., a potem z PLL LOT S.A., przedstawilem na stronie 13 niniejszego pisma.

xxx

Co sie tyczy mojego zadania wyeliminowania z aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. zarzutow z artykulu 226 § 1 K.k. wskazac nalezy, ze sedzia Beata Stoj razem z Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod do takiej doprowadzily sytuacji, ze czego, by teraz z nimi nie zrobila Prokuratura, to potwierdzi oczywiste i razace naruszenie prawa. Uzasadnienie dla tego stanowiska prezentuje na stronach 15, 16 niniejszego pisma.

Adresatow kopii niniejszego pisma – a gdy potrzeba takze Adresatow pisma – uprzejmie prosze natomiast o zapoznanie sie z trescia strony 1131 wydanego pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla Komentarza do kodeksu karnego, czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k., 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business: Art. 226 § 3. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.”

Nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich wsrod konstytucyjnych organow Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosze o skonfrontowanie publikowanej przez prof. A. Zolla teorii prawa karnego z jego zeznaniami w dniu 17.07.2007 r. przed sedzia Tomaszem Kuczma, ktory scigal mnie za czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, ktorym prokurator przypisala mi zarzut z art. 226 § 3 K.k., opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla – Zalacznik 27: Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. (…) Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.

Przekonawszy sie, jak bardzo niespojny jest prof. Andrzej Zoll, jak wielka nierownowaga zachodzi miedzy teoria prawa podawana w publikacjach wydawanych pod jego redakcja naukowa, a jego samego czynami, zastanowcie sie Panstwo, prosze, czy mial racje pan profesor, gdy tak o mnie mowil w dniu 11 stycznia 2011 r. do prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Zachod Dariusza Furdzika: Ja stalem sie obiektem atakow osoby niezrownowazonej /moich – ZKE/ i to nie jest komfortowa sytuacja.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Zachod, sygn. akt Ko 1551/10, Protokol przesluchania swiadka Andrzeja Zolla w dniu 11 stycznia 2011 r.

Ja nie atakuje pana profesora. Jestem tylko wobec niego asertywny.

Asertywnosc to: « lagodna pewnosc siebie » .

Najwyrazniej nieprzyzwyczajony do oporu dla skutkow jego ignorancji, nie radzac sobie z taka sytuacja, Pan profesor reaguje emocjonalnie, obrazajac mnie, tj. w sposob, ktory chwaly mu nie przynosi.

A przeciez to nie ja uczynilem prof. Andrzeja Zolla przestepca, ale on mnie uczynil takowym, w dodatku wbrew publikowanej przez niego teorii prawa karnego, w dodatku po kilku latach – gdy byl Rzecznikiem Praw Obywatelskich – odmawiania mojemu maloletniemu, choremu na skolioze i lordoze synowi moznosci korzystania z jego konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia.

Bronienie sie przed skutkami ignorancji prof. A. Zolla to wedlug niego jego … atakowanie, ofiara jego fachowej niekompetencji to dla niego osoba niezrownowazona.

Smieszy mnie bezradnosc pana profesora i jego sprzymierzencow.

Sedzia Beata Stoj, ktora zainicjowala Postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. /patrz: s. 10 oraz Zalacznik 20/ osmy rok scigania mnie za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. A. Zolla, uwaza z kolei, ze jestem chory psychicznie od stycznia 2003 r. i ma, jak twierdzi, uzasadnione – jakkolwiek nie chce wyjasnic, dlaczego uwaza je za uzasadnione – watpliwosci, co do mojej poczytalnosci.

Pragne wyjasnic, ze uwazam – to oczywiscie moja subiektywna ocena – ze nie jestem niepoczytalny obecnie, a takze, ze nie bylem niepoczytalny – choc sedzia Beata Stoj uwaza, ze bylem – juz 10, 9 i 8 lat temu, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.Lubie natomiast pozartowac. Przede wszystkim z siebie samego, ale takze z malostkowych tumanow msciwychosobniki, ktore gdy im udowodnic, ze tumany, to sie mszcza na ofierze ich intelektualnej niemocy;„tuman”«czlowiek tepy, ciezko myslacy»; Slownik Jezyka Polskiego – w sluzbie publicznej.

W dniu 5 lipca 2013 r. o godz. 08:05 TVP INFO prezentowala wywiad red. Wojciecha Mazowieckiego z Prokuratorem Generalnym, Andrzejem Seremetem na temat potrzeby eliminowania z zycia publicznego patologii, jak rasizm, w tym antysemityzm. Uwazam, ze z zycia publicznego kazda nalezy eliminowac patologie. Sciganie mnie od ponad siedmiu lat za czyn, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem – w tym z zamiarem sedzi Beaty Stoj umieszczenia mnie w areszcie – tez jest patologia, ktora Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod powinna wyeliminowac bez zbednej zwloki. Nawet jesli jej przyczynami sa zadza zemsty i ignorancja protegowanego – miedzy innymi – prokuratorow Radoslawy Ridan i Piotra Kosmatego, prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Przypominajac, ze:

Prokuratorem moze byc tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1.2 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim oraz

stale podnosic kwalifikacje zawodowe.”
Artykul 44 ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

oraz uprzedzajac, ze doswiadczajac od ponad dwoch lat skutkow strategii i podporzadkowanych jej taktyk stosowanych przez sedzie Beate Stoj i Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, nie zamierzam czekac do dnia … ustania w sprawie przeciwko mnie karalnosci za czyn z art. 226 § 3 K.k. – lub spelnienia przez sedzie Beate Stoj dwukrotnie uzytej przez nia wobec mnie grozby umieszczenia mnie w areszcie – scigany za czyn z tego artykulu, ktory w jego opisie sporzadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. nie wyczerpuje znamion przestepstwa okreslonego w art. 226 § 3 K.k. prezentowanych w kolejnych edycjach wydawanego pod redakcja naukowa prof. Andrzeja Zolla Komentarza do kodeksu karnego, informuje i wnosze jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta 3099

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 7. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 8. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 9. Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego z Z. Kekusiem

 10. Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja nr 11505

 11. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 12. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dniu 15 marca 2011 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 18 marca 2011 r.

 15. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2011 r.

 16. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 17. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka

 18. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r.

 19. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r.

 20. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 21. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 22. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r.

 23. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r.

 24. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn.akt RS 051/3/06, pismo z dnia 17 marca 2006 r. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego

 25. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 26. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.

 27. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

1 Artykul 81 § 1 K.p.k. stanowi: Jezeli w warunkach okreslonych w art. 78 § 1, art.79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarzony nie ma obroncy z wyboru, prezes sadu wlasciwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obronce z urzedu”. Sedzia Beata Stoj nie byla w dniu 16.04.2012 r. prezesem Sadu Rejonowego w Debicy. Powolal ja na to stanowisko dopiero kilka miesiecy pozniej minister sprawiedliwosci Jaroslaw Gowin.

2 „Rano Mularczyk 36-letni, niedoswiadczony posel i adwokat zostal zaatakowany przez Andrzeja Zolla, jednego a najslynniejszych profesorow prawa w Polsce. Zoll zarzucil mu w wywiadzie dla TOK FM naduzycie wladzy. – Odpowiedzialnosc z art. 231 kodeksu karnego jest tutaj jak drut – oznajmil. Dodal, ze to przestepstwo scigane z urzedu, tak wiec sprawa powinien zajac sie prokurator generalny.” – Zrodlo: „Mularczyk pod pregierzem”; Dziennik, 12-13.05.2007r. s. 5.

3 „- To kolejny gigant, ktory odcisnal trwaly slad w historii naszych dziejow tak o prof. Andrzeju Zollu, laureacie Nagrody Jerzmanowskich, mowil prof. Andrzej Bialas, prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci.” – Zrodlo: „Prof. Andrzej Zoll otrzymal Nagrode Jerzmanowskich”; „Dziennik Polski”, 7 maja 2013 r., s. 1

Viagra est un acheter levitra 20 des medicaments plus vendus sur le marche pour traiter la dysfonction erectile ou impuissance efficacement.
D’une main, vous pouvez juste propecia generique pas cher caresser le sexe de prix vente cialis pharmacie votre partenaire et accompagnez avec la bouche un mouvement similaire au niveau du gland.
Vous cialis ou viagra prix pensez tout savoir sur le cialis france pharmacie plaisir masculin et comment de rendre fou de fou ?

Un peu comme si notre petite voix viagra en vente en france interieure avis acheter viagra en ligne nous disait:
Plus tard l’adulte a tendance a se remettre dans les memes situations, jusqu’a ce qu’il prenne conscience de ce schema inconscient qui le fait agir. Les effets non souhaites et genants de la prise du Cialis Soft sont exprimes d’une maniere bien plus faible et ne causent pas pratiquement des incommodites. Le sujet va controler toutes les manifestations (physiques et psychologiques) en faisant l’inventaire, mesurant l’intensite, observant l’augmentation progressive, la stabilisation au point d’acme et enfin la diminution et la disparition des symptomes. Mais malgre cela, il n’est jamais convaincu de sa valeur acheter cialis a lyon acheter pilule viagra france intrinseque et continue d’etre parasite par la peur d’etre quelqu’un d’indigne. Preferez la securite des medicaments achetes en pharmacie a la roulette russe des medicaments contrefaits. Qu’elles soient mariees ou celibataires, certaines personnes ont une faible libido; elles peuvent souhaiter que les choses changent ou s’en accommoder parfaitement. Or, il se trouve que les dernieres etudes sur acheter cialis pas cher paris meilleur viagra en ligne la libido feminine et la folie « Cinquante Nuances de Grey » (plus de 70 millions d’exemplaires vendus dans le monde en un an !) mettent a mal ces stereotypes. si en occident la revolution feminine a bien mis un terme au patriarcat – forme de domination masculine doublee d’une repression de la femme – et obtenu pour la femme les memes droits et la meme valeur, l’harmonie entre les deux est loin d’etre parfaite en raison des sequelles de la guerre des sexes.
Quelle est la realite dans le domaine de l’epilepsie , reconnu comme un modele de me dicaments a marge site serieux vente cialis therapeutique viagra vente libre montreal etroite supposant un ajustement posologique personnalise ?
Les psychologues insinuent que achat levitra luxembourg les gens se sentent plus heureux lorsqu’ils partagent et depensent de l’argent dans des experiences acheter cialis ligne pas cher que pour des objets.
Quant a Cope, il ecope lui aussi d’une bonne place levitra generique commander vardenafil au palmares des cancres.
Un’alternativa ordinazione cialis molto interessante per via cialis on line pharmacies delle peculiarita del Levitra:
Il preparato Viagra Super kamagra generico Active viene prodotto in dosaggio da 100 mg.
Naturalmente, e solo un bisogno di sentire che e mascalzone, mi fa viagra sin receta en farmacias non vale la pena o e una cagna, ma pensate cialis generico costo mexico alle conseguenze.
Anche se cambiamenti ormonali sono piu vendita viagra e cialis notati nelle donne, per gli uomini essi acquisto kamagra senza ricetta hanno anche un ruolo importante.
Gli prezzo cialis da 10 mg esseri umani, comprare cialis originale senza ricetta ma i risultati non sono sempre buoni risultati (in contrasto con i test sui topi).
Si comprare cialis europa suggerisce di disturbi come l’ipertensione polmonare e di comprare cialis spagna mal di montagna.
Questo farmaco vi permettera di avere rapporti sessuali che da tempo non riuscivate ad avere e senza dove per forza pianificare quando il vostro incontro sessuale dovrebbe avvenire. Se diventi insolitamente stanco durante il rapporto sessuale potrebbe essere a causa di disfunzioni sessuali. Sebbene le interazioni specifiche non siano state studiate, possiamo supporre che gli inibitori della proteasi come ritonavir esaquinavir, e anche inibitori prezzo viagra 10 mg del CYP3A4 come l’eritromicina e itraconazolo aumentare l’effetto del Tadalafil. Levitra aiuta a superare le difficolta della vita sessuale collegata con la disfunzione erettile. possono avere pero effetti negativi, quali la perdita di sensazioni piacevoli in lui e in lei, calo dell’erezione, irritazione cutanea e anorgasmia nella partner. Bloccando la acquistare viagra milano riduzione di cGMP, Levitra ripristina la viagra naturale farmacia senza ricetta funzione erettile. Il sesso dove e come non te lo aspetti ha quasi un valore terapeutico, perche fa riscoprire l’aspetto giocoso e divertente si puo comprare viagra on line dell’eros, oltre che portare una ventata di freschezza in un momento di stallo e ripetitivita. Per quanto riguarda il procedimento acquisto viagra con mastercard diagnostico, il solo sintomo dolore non e sufficiente per porre diagnosi di endometriosi, ma deve comunque indurre al sospetto diagnostico e a spingere alla ricerca di altri dati in grado di confermare o negare l’ipotesi diagnostica.
Cialis tadalafil, come tutti i farmaci per impotenza definiti inibitori della fosfodiesterasi dove comprare il cialis a milano di tipo 5, consente di ottenere e mantenere l’erezione, purche vi sia eccitazione sessuale.
Molte mie pazienti, integre acquistare priligy generico fisicamente e reduci da rapporti sessuali lunghi ed acquistare propecia farmacia estenuanti, sono totalmente anorgasmiche ed infelici.
Come conseguenza diretta il soggetto che soffre di dipendenza sessuale puo sviluppare disfunzioni dove comprare viagra generico sicuro sessuali (eiaculazione precoce o acquisto viagra italia ritardata, anorgasmia ecc), malattie sessualmente trasmesse o disturbi quali ulcera, pressione alta, calo delle difese immunitarie, esaurimento kamagra vendita line fisico o disturbi del sonno.
Collectionneuse reconnue en kamagra soft europe, larisa leonidovna vente kamagra pharmacie drozdova, kamagra generique esquisse des reponses :
Il trattamento e acquisto priligy generico durato per sei settimane e dopo questo prezzo viagra 10 mg periodo i pazienti erano in grado di camminare piu rapidamente rispetto a quelli trattati con placebo.
Le resultat est acheter du viagra sans risque des plus vente viagra pfizer discrets et n’affecte kamagra acheter pharmacie pas du tout les sensations du penis.
Purtroppo, comprare viagra o cialis l’impotenza e una condizione cialis farmacia online circondata propecia acquisto on line da idee sbagliate.
Faites un achat commander viagra generique de meilleur site achat viagra confiance et prix du propecia pharmacie d’efficacite!
Ora dobbiamo cialis prezzo come si acquista viagra in farmacia pensare acquistare viagra generico italia a cosa e meglio per ogni paziente.
A condition, evidemment, que les circonstances s’y pretent, acheter du levitra que l’on se ou commander du levitra trouve dans un etat d’esprit receptif, disponible pour cialis acheter en ligne la sensualite, et que l’on accepte de s’abandonner au trouble qui nous saisit.
Ricerca farmacias online cialis accettazione, come comprare cialis senza ricetta apprezzamento, amore.
Les scientifiques medicales de priligy vente france l’universite john hopkins ont entrepris levitra acheter sans ordonnance cette analyse et ont prix viagra en pharmacie publie leurs trouvailles dans the journal of clinical investigation au debut de 2009.
L’erezione, comunque, acquisto cialis con postepay non risulta levitra generico online affatto “meccanica” o viagra pfizer vendita “automatica”, tutt’altro!presuppone,anzi, che vi sia non solo un normale desiderio sessuale, ma anche un’adeguata stimolazione erotica.
Ceci a comme consequence la achat viagra sans risque sensibilite subtilement diminuee, grimpant parfois par la suite vente libre de viagra jusqu’au point de dysfonctionnement sexuel.
Cependant il ne faut viagra pour femme vente ligne pas que la panne d’erection soit repetitive, car cela pourrait etre viagra professionnel du a une pathologie.
Una spia di problemi viagra online kopen di salute siti sicuri dove acquistare viagra che e opportuno diagnosticare al piu presto.
Durante questa fase, i maschi sono vendita viagra pagamento contrassegno fisiologicamente refrattari ad ulteriori erezioni ed orgasmi per un cuanto cuesta viagra en una farmacia periodo variabile di tempo.