09.07.2013 – Pismo Z. Kękusia do: Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratora Okręgowego w Krakowie i Prokuratora Rejonowego Kraków Ś-Wschód

Krakow, dnia 8 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo

 1. Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod 1 Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy: II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pan prof. dr hab. Andrzej Zoll, Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Ministerstwo Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Prokurator Piotr Kosmaty, Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Prokurator Boguslawa Marcinkowska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 10. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 13. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 15. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 19. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 30. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 31. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 38. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 41. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 42. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 43. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 47. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 48. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek do:

  1. Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Krystyny Kowalczyk o zmodyfikowanie – bez zbednej zwloki – aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez wyeliminowanie z niego zarzutu z artykulu 226 § 3 K.k. – czyn XVII aktu oskarzenia, opisanego jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zola,

  2. Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony i Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej o zobowiazanie Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Krystyny Kowalczyk do rozpoznania wniosku, jak w p. I.1 bez zbednej zwloki.

 2. Zawiadomienie, ze od dnia 10 lipca 2013 r., od godz. 12:00, bede oczekiwal calodobowo w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod na dokument, ktorym Prokuratura wyeliminuje z aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. zarzut z artykulu 226 § 3 K.k.

 3. Wniosek od Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej o zapewnienie mi ochrony na okres oczekiwania, jak w p. II oraz zapewnienie przez caly okres mojego oczekiwania sprawnosci kamer systemu monitoringu siedziby Prokuratur przy ul. Mosiezniczej 2 w Krakowie.

 4. Zawiadomienie, ze w Ksiegarni przy ul. Podwale 6 w Krakowie jest dostepny „Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla”, 4 wydanie, 2013r., LEX Wolters Kluwer business, ktorego tresc strony 1131 stanowi uzasadnienie dla wniosku, jak w p. I. 1.

Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w

sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r., sygn. akt II K 451/06

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 14.1.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:
  „Prokuratorem moze byc tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”

 2. Artykul 44 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:
  Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim oraz stale podnosic kwalifikacje zawodowe.”

Czesc II. Uzasadnienie

Niespelna osiem lat temu, w dniu 2 listopada 2005 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wydala postanowienie, w ktorym podala:„Uzasadnienie do postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu zarzutow. Podejrzany Zbigniew Kekus stanal pod zarzutem tego, ze: „(…) XVII. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, Uzasadnienie do postanowienia z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu zarzutow

Prof. dr hab. Andrzej Zoll pragnac uczynic mnie przestepca zlozyl obciazajace mnie zeznania w prowadzonym przez prokurator R. Ridan postepowaniu przygotowawczym. Gdyby wezwany przez prokuratora poinformowal go pan profesor, ze nie stawi sie na wezwanie bo nie jest zainteresowany prowadzeniem postepowania odnosnie jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzony przypisanym mi dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jego udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator Radoslawa Ridan umorzylaby wszczete przez nia sledztwo, stwierdzajac na podstawie art. 322 § 1 K.k – „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – ze postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia.

W dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorego punktem XVII przypisala mi czyn jak wyzej – Zalacznik 1:

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia skierowal wniosek do Sadu Najwyzszego o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu. W dniu 27 pazdziernika 2006 r. Sad Najwyzszy wydal postanowienie /sygn. akt: IV KO 44/06/ w przedmiocie przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym orzekl – Zalacznik 2:„Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecnosci Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka (…) XVII uznaje oskarzonego Zbigniewa Kekusia za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl Urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art. 226 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na kare grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100(sto) zlotych.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.Zalacznik 2

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu XVII i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego – Zalacznik 3:

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r. – Zalacznik 3

Po zwroceniu sprawy sygn. II K 451/06 Sadowi w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja do sygn. akt II K 854/10 sedzia Beata Stoj. W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala Postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 4: Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r.Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia (…) postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze: 1. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 4

Jesli dzien 2 listopada 2005 r., gdy prokurator R. Ridan wydala postanowienie w przedmiocie przedstawienia mi zarzutow przyjac za poczatek scigania mnie z art. 226 § 3 K.k. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, to za cztery miesiace minie osiem lat od tej daty. Bylem o popelnienie tego czynu oskarzony aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., potem skazany wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. wydanym przez Sad Okregowy w Rzeszowie od niespelna trzech lat ponownie jestem oskarzony.

Wskazac zatem nalezy, ze artykul 226 § 3 Kodeksu karnego stanowi: Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto co na temat trybu scigania z art. 226 § 3 K.k podano w publikacji wydanej pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla: Art. 226 § 3.(…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionegoopisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Identyczne stanowisko prezentowano w poprzednich wydaniach Kodeksu (…) pod redakcja naukowa prof. A. Zolla, w tym np. w wydaniu 3 – zob.: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla, 3 wydanie, 2008r., LEX Wolters Kluwer business, s. 942.

Poglad tozsamy z zacytowanym wyzej prezentuje zdecydowana wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym w komentarzu do scigania z art. 128 K.k. –„Kto, w celu usuniecia przemoca konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje dzialalnosc zmierzajaca bezposrednio do urzeczywistnienia tego celu” – podaja miedzy innymi:

 1. prof. A. Marek„2. Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich , Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

 2. prof. M. Mozgawa„Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

Wskazac nalezy, ze potwierdzenie, iz zgodnie z jednym z pogladow w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiejposwiadcza nie tylko literatura przedmiotu, ale korzystaja z niego praktycy w wydawanych przez nich orzeczeniach. Przykladowo w postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesor Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Maciej Gorski podal,powolujac sie na publikacje prof. Andrzeja Zolla:„Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny,co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. czyn XVII z art. 226 § 3 K.k. opisany jako zniewazeniekonstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk.

To znaczy, nie jest i nigdy – w tym w dniu sporzadzenia przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia – nie byl przestepstwem.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze zanim sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal pierwszy wyrok – z dnia 18.12.2007 r. / Zalacznik 2/ – ktorym mnie uznal za winnego zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla, prowadzil rozprawe glowna przez 9 miesiecy, tj. od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18.12.2007 r.

W tym czasie nie kierowal mnie na badania psychiatryczne, nie grozil mi zastosowaniem wobec mnie zadnego srodka zapobiegawczego.

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie czynu XVII, tj. zarzutu z art. 226 § 3 K.k. zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego i przekazujac sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia tego Sadu Beata Stoj prowadzi w tej samej sprawie rozprawe glowna juz ponad … dwa lata, tj. od lutego 2011 r.

W tym czasie miedzy innymi:

 1. wydala w dniu 15 marca 2011 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym , podajac w nim – Zalacznik 5: „Sygn. akt II K 854/10 Postanowienie Dnia 15 marca 2011 r. Sad Rejonowy w Debiyc Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy SSR Beata Stoj (…) Na podstawie art. 202 § 1 i 2 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie z dnia 15.03.2011 r. – Zalacznik 5

 1. pismem z dnia 18 marca 2011 r. odmowila mi sporzadzenia i doreczenia mi uzasadnienia do w.w. Postanowienia z dnia 15.03.2011 r. – Zalacznik 6:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo sedzi B. Stoj z dnia 18.03.2011 r. –

Zalacznik 6

 1. wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu. Jako podstawe podala art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k., ktory stanowi: „§ 1. W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodziuzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zarzadzenie z dnia 16.04.2012 r. – Zalacznik 7
Zlozylem wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, na czym polega uzasadniona watpliwosc sedzi B. Stoj co do mojej poczytalnosci, ale mi sedzia odmowila jego sporzadzenia.

 1. wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. kolejne postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym o tresci, jak w Postanowieniu z dnia 15 marca 2011 r. – Zalacznik 8:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie z dnia 29.06.2012 r. – Zalacznik 8

 1. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania psychiatryczne. Nie bylo mnie w tym dniu w mieszkaniu matki. Na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa, w sprawie interweniowala u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka Poslanka Anna Grodzka, otrzymujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wyjasnienie o tresci – Zalacznik 9: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Jednoczesnie informuje, ze opisane nakazy nie zostaly zrealizowane, z uwagi na nieobecnosc wymienionego pod adresem wskazanym przez Sad. (…) . Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
  Dowod : Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia

2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 9

W odpowiedzi na moj w tej sprawie wniosek do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji otrzymalem pismo z dnia 8 lutego 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji o tresci – Zalacznik 10: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace.

W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres, (…) Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8

lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 10

 1. Zawiadomila mnie Zawiadomieniem z dnia 25 marca 2013 r. – Zalacznik 11: ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy /podpis nieczytelny – ZKE/
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. –

Zalacznik 11

 1. Zawiadomila mnie Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2013 r. – Zalacznik 12: ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy /podpis nieczytelny – ZKE/
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r. –

Zalacznik 12

Nie wydala sedzia B. Stoj postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, ale same grozby jego wydania budza moje uzasadnione watpliwosci co do jej bezstronnosci oraz obawy o jej ewentualne wobec mnie dzialania.

A przeciez sciga mnie sedzia Beata Stoj za czyn z art. 226 § 3 K.k., ktory wedlug opisu prokurator Radoslawy Ridan z aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. nigdy nie byl i nie jest przestepstwem. Byc moze wlasnie dlatego sedzia Beata Stoj zamierza mnie umiescic w areszcie. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. poswiadczyla przeciez, ze zamiast wyeliminowac przepis art. 226 § 3 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej przypisanego mi czynu, w dalszym ciagu zamierza mnie za niego scigac – Zalacznik 4. Z tej przyczyny, tj. w slusznej, uzasadnionej jej postepowaniem obawie, ze sedzia Beata Stoj moze pragnac umiescic mnie w areszcie i trzymac w nim dopoty, dopoki nie ustanie w sprawie przeciwko mnie karalnosc przypisanego mi czynu z art. 226 § 3 K.k., pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Pani Krystyny Kowalczyk, zlozylem wniosek o wycofanie tego czynu z aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Pismem z dnia 3 lipca 2013 r. zawiadomilem Pania Prokurator K. Kowalczyk, ze w dniu 9 lipca 2013 r. stawie sie o godz. 12:00 w Sekretariacie Pani Prokurator celem odbioru dokumentu, ktorym Prokuratura wyeliminuje czyn XVII aktu oskarzenia przeciwko mnie. Poinformowalem Prokuratora Rejonowego, ze jesli nie otrzymam dokumentu jak wyzej, w dniu 10 lipca 2013 r. o godz. 12:00 rozpoczne w siedzibie Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod protest glodowy, tj. ze nie bede jadl, lecz tylko pil wode i soki, oraz ze bede go kontynuowal do dnia wreczenia mi przedmiotowego dokumentu.

Poniewaz w rozprawie w dniu 29 czerwca 2012 r., podczas ktorej sedzia Beata Stoj wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym uczestniczyla prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, wielka sympatyczka prof. Andrzeja Zolla, a przy tym nie uzupelniajaca kwalifikacji prokurator Ewa Sacha1 /Zalacznik 8/, w obawie, ze ktorys z funkcjonariuszy publicznych moglby wykorzystac moja obecnosc w dniu 9.07.2013 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod jako okazje dla realizacji planu umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym, zdecydowalem, ze skieruje niniejsze pismo do Panstwa, w ktorym podaje nie tylko zrodlo poswiadczajace, ze jestem od niespelna 8 lat scigany za czyn, ktory nie jest i nigdy nie byl przestepstwem, ale takze, gdzie ono dostepne.

Umiescic mnie w szpitalu psychiatrycznym bedzie latwo. Na wypisanie moge czekac, az … przypisany mi przez prokurator R. Ridan czyn XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. z art. 226 § 3 K.k. i opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla … ulegnie przedawnieniu.

A przeciez w szpitalu, lub areszcie … moge nawet tego nie doczekac.

W trosce zatem o swoje bezpieczenstwo celem odebrania dokumentu, o ktorego sporzadzenie prosze Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Krystyne Kowalczyk stawie sie zatem w dniu 10 lipca 2013 r ., po tym, gdy Panstwo, przelozeni prokuratorow, ktorzy mnie scigaja za czyn, jak wyzej zapoznacie sie z teoria prawa karnego, ktora w sprawie prezentuja eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym creme de la creme polskiego prawa, prof. dr hab. Andrzej Zoll, w publikacji wydanej pod jego redakcja.

Poniewaz Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod ma siedzibe w tym samym budynku, w ktorym miesci sie siedziba Prokuratury Okregowej w Krakowie, uprzejmie prosze Prokuratora Okregowego w Krakowie, Pania Lidie Jaryczkowska o zapewnienie mi ochrony na czas prowadzonego przeze mnie protestu. Prosze takze o zapewnienie sprawnosci dzialania kamer systemu monitoringu.

Niech Panstwa nie dziwi, prosze, moja prosba o zapewnienie mi wszelkich mozliwych srodkow ostroznosci gwarantujacych mi bezpieczne prowadzenie protestu. Okolicznosci, w ktorych jestem scigany przez sedzie Beate Stoj na podstawie aktu oskarzenia sprzed 7 lat prokurator R. Ridan, sa wszak po wielokroc bardziej drastyczne, niz te w przypadku scigania obywatela Rumunii 33-letnikego Claudiu Crulica przez funkcjonariuszy publicznych Krakowa i zakonczone jego smiercia glodowa. W zalaczeniu przesylam zdjecie C. Crulica z ostatnich dni jego zycia, gdy wazyl … 26 kilogramow – Zalacznik 13.

Claudiu Crulic stracil zycie, bo go scigano w oparciu o domniemanie jego winy. Po jego glodowej – w XXI wieku, w jednym z najwiekszych miast lezacego w srodku Europy demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji RP/! – smierci … dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” ustalila, ze byl niewinny. Ustalenie tegio bylo – jak sie okazalo – „bajecznie” latwe zanim skonal.

Ze mna jest – dla sedziow i prokuratorow, a zatem i dla mnie – jeszcze gorzej. Ja jestem od prawie 8 lat scigany za czyn, co do ktorego nawet pod samego bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla redakcja naukowa wydany Komentarz do kodeksu karnego potwierdza, ze nigdy nie byl przestepstwem.

Opisany wyzej sposob, w jaki sprawe rozpoznaje od ponad dwoch lat sedzia Beata Stoj nie wrozy takze mnie nic dobrego.

Stad moje prosby, jak wyzej do Prokuratora Okregowego w Krakowie Pani Lidii Jaryczkowskiej.

Wskazac wszak nalezy, ze zamiast zapewniac mi bezpieczne warunki dla prowadzenia z cala pewnoscia slusznego protestu, mozecie mu Panstwo zapobiec. W bardzo prosty, zgodny z prawem oraz czyniacy zadosc wymogom wobec Panstwa ustawodawcy sposob.

Otoz kazde z Panstwa jest nieskazitelnego charakteru. Gdyby tak nie bylo nie bylibyscie Panstwo prokuratorami. Wszak … „Prokuratorem moze byc tylko ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.”

Ustawodawca okreslil dla prokuratorow wymog nie tylko co do Panstwa morale, ale takze co do Panstwa kwalifikacji fachowych:

Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim oraz

stale podnosic kwalifikacje zawodowe.”
Artykul 44 ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

Rote slubowania znacie Panstwo z cala pewnoscia na pamiec – byc moze nawet konczyliscie je Panstwo: „Tak mi dopomoz Bog” – nie ma zatem potrzeby, by ja Panstwu przypominac.

Co sie tyczy postawionego przed Panstwem przez ustawodawce wymogu stalego podnoszenia kwalifikacji, skoro nie podnosila ich przed 7 laty prokurator R. Ridan, a i dzisiaj prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, ktory uczestniczy w rozprawie prowadzonej w sprawie przeciwko mnie przez sedzie Beate Stoj, nie zna uznawanego przez wielu za sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorej Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, pragne poinformowac, ze w Ksiegarni przy ul. Podwale 6 w Krakowie – od wejscia prosto, ostatnia alejka w prawo, ostatni regal po prawej stronie, trzecia polka od gory – jest do Panstwa dyspozycji „Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013r., LEX Wolters Kluwer business”.

Zwracajac raz jeszcze Panstwa uwage, ze niedlugo minie osmy rok scigania mnie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod za czyn, ktory nie jest przestepstwem – wiem, ze na podstawie zeznan przez niektorych uwazanego za jednego z najslynniejszych profesorow prawa2, czy tez za giganta 3, prof. dr hab. Andrzeja Zolla, ale przeciez nie jest usprawiedliwieniem dla Panstwa podwladnych, ze pan profesor nie czyta publikacji wydawanych pod jego redakcja naukowa, lub ze je czyta bez zrozumienia, podobnie, jak nie jest moja wina, ze niektorzy z Panstwa podwladnych nie tylko nie podnosza kwalifikacji, ale nawet nie czytaja pism, ktore ja skladam do akt sprawy przeciwko mnie /sygn. II K 854/10/ i w ktorych od ponad dwoch lat podaje zrodla, wedlug ktorych RPO nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – i chyba juz czas po temu najwyzszy, zeby konczyc te farse, uprzejmie prosze, byscie sie Panstwo zapoznali z trescia jego strony 1131.

Uprzejmie prosze, by po tym, gdy przekonacie sie Panstwoe, ze mam racje, tj. ze w publikacji z zakresu teorii prawa karnego wydanej pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla podano, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, jako osoby nieskazitelnego charakteru, podjeliscie Panstwo natychmiast dzialania, ktore zapobiegna prowadzeniu przeze mnie protestu i beda zgodne z innymi sposrod wymogow, ktory przed prokuratorami tak okreslil ustawodawca w art. 2 ustawy Kodeks postepowania karnego:
㤠1. Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci,

2) przez trafne zastosowanie srodkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okolicznosci sprzyjajacych popelnieniu przestepstwa osiagniete zostaly zadania postepowania karneg o nie tylko w zwalczaniu przestepstw, lecz rowniez w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspolzycia spolecznego,

3) uwzglednione zostaly prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,

4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.

§ 2. Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.

Prawdziwym ustaleniem faktycznym jest, ze Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem ewentualne wydanie wyroku skazujacego mnie – bylby juz drugim w moim przypadku w tej samej sprawie – za ten czyn bedzie … przestepstwem z art. 231 § 1 i § 2 K.k. Swiadoma tego sedzia Beata Stoj czyni zatem wszystko, co w jej mocy, zeby przypisany mi przez prokurator R. Ridan zarzut z art. 226 § 3 K.k. ulegl przedawnieniu. Ustawodawca stawia jednak przed Panstwem jako cel, by … rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.

Osiem niedlugo lat scigania mnie za czyn, ktory nigdy nie byl przestepstwem, to chyba nie jest rozsadny termin.

Jakkolwiek nie wiem, jakie sa standardy, sp. C. Crulica glodzono przeciez cztery i pol miesiaca.

Zwracam uwage, ze w przypadku przypisanego przez mi przez prokurator Radoslawe Ridan czynu z art. 226 § 3 K.k., nie mozna mowic o kogokolwiek odpowiedzialnosci za jego popelnienie. Ten czyn nie jest – po prostu – i nigdy nie byl przestepstwem.

W zwiazku z powyzszym poprosze Pracownikow Biur Podawczych kierowanych przez Panstwa Prokuratur, by na prezentatach, ktorymi poswiadcza zlozenie przeze mnie niniejszego, skierowanego do Panstwa pisma, podali godziny ich zlozenia przeze mnie.

Rozumiem, ze jako nieskazitelnego charakteru Prokuratorom, wystarczy Panstwu kilkanascie godzin na zapobiezenie prowadzeniu przeze mnie slusznego protestu, tj. uczynienie zadosc mojemu wnioskowi o wyeliminowanie przepisu art. 226 § 3 K.k.z kwalifikacji prawnej czynu XVII aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., opisanego jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kopie niniejszego pisma skieruje do przedstawicieli wladz Polski i Krakowa oraz mediow, by przekonac sie mogli, czy dopelniajac obowiazkow okreslonych przez ustawodawce w ustawie o Prokuraturze, czlonkowie najwyzszego kierownictwa prokuratury krakowskiej sa wzorami dla swych podwladnych,

Zmuszony Panstwa ewentualna biernoscia – czyli solidaryzowaniem sie z sedzia Beata Stoj, ktora robi, co w jej mocy, zeby nie tylko doprowadzic do przedawnienia zarzutu przypisanego mi nieslusznie z art. 226 § 3 K.k. ale takze, zeby moc potem mnie obwinic, ze to wylacznie z mojej winy doszlo do przedawnienia, bo sie nie stawialem na badania psychiatryczne. Jakby wyniki moich badan psychiatrycznych mialy jakikolwiek zwiazek z fanaberia prof. A, Zolla, ze on mnie chce uczynic przestepca wbrew nawet teorii prawa karnego przez niego samego publikowanej. Raz juz mnie zreszta z tego powodu uczynil przestepca. – do prowadzenia z cala pewnoscia slusznego protestu bede dowodem, ze jednak nie wszyscy prokuratorzy sa nieskazitelnego charakteru, a gdy takowym wskazac materialy sluzace podnoszeniu kwalifikacji oraz miejsca, gdzie one dostepne, wzbraniaja sie przed korzystaniem z nich. W nadziei na szczesliwy dla prokuratorow, sedziow i prof. dr hab. Andrzeja Zolla final.

Wnosze, jak na wstepie, w tym o to, by po zakonczeniu lektury niniejszego pisma, jego Adresaci udali sie do Ksiegarni przy ul. Podwale 6 w Krakowie. Zapoznawszy sie tam z trescia strony 1131 publikacji „Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business” przyznacie mi Panstwo racje, ze jestem od dnia 2 listopada 2005 r. scigany za czyn z art. 226 § 3 K.k., ktory wedlug opisu prokurator Radoslawy Ridan z aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.: „zniewazenie konstytucyjnego oragnu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla” nigdy – w tym juz w dniu wydania postanowienia w przedmiocie przedstawienia mi zarzutu – nie byl i obecnie takze nie jest przestepstwem, z cala pewnoscia wyeliminujecie go Panstwo z aktu oskarzenia przeciwko mnie.

W dniu jutrzejszym, 10 lipca 2013 r. o godz. 12:00 stawie sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod celem odebrania dokumentu, jak w p. II, strona 2 niniejszego pisma.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

 3. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 4. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie z dnia 15.03.2011 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo sedzi B. Stoj z dnia 18.03.2011 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zarzadzenie z dnia 16.04.2012 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie z dnia 29.06.2012 r.

 9. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 10. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8 lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r.

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r.

 13. sp. Claudiu Crulic

1 W dniu 22 wrzesnia 2008r., skierowalem do Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Cwiakalskiego

zawiadomieniem o popelnieniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla – celem uzyskania korzysci osobistej –

przestepstwa z art. 231 § 1, § 2 Kodeksu karnego. Przyjaciel A. Zolla – jak o nim pisze A. Zoll: „(…) Wyklada tam prawo

karne takze moj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski, byly

minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska.”; Andrzej Zoll , „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo

Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 210 – Zbigniew Cwiakalski przekazal je … niewlasciwej miejscowo Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod /zamiast Prokuraturze w Warszawie/, a tam prokurator Ewa Sacha wydala w dniu 18.11.2008r. nie tylko zyczliwe prof. A. Zollowi postanowienie, ale udzielila mi nim pouczenia na podstawie przepisow nieaktualnych od dnia … 29 marca 2007r., tj. od … 20 miesiecy. Pani Prokurator Lidii Jaryczkowskiej przypomne, ze gdy w zwiazku z powyzszym poinformowalem Prokuratora Okregowego w Krakowie o nieznajomosci prawa przez prokurator E. Sache, wyjasnila mi: Nalezy natomiast zgodzic sie z Pana zarzutem, ze w postanowieniu o odmowie wszczecia sledztwa w nin. sprawie zostal Pan nieprawidlowo pouczony o organie odwolawczym do ktorego nalezalo skierowac srodek zaskarzenia. Wbrew Pana twierdzeniem nie jest to wynikiem nieznajomosci obowiazujacych przepisow prawnych przez prokuratora – referenta, lecz wynikiem omylki podczas korzystania przy opracowywaniu decyzji merytorycznej z wzorow drukow znajdujacych sie na dysku komputera, ktorego podczas pracy uzywa .” Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. akt I Ko 675/08, pismo Zastepcy Prokuratora Okregowego, Lidii Jarczykowskiej z dnia 29 maja 2009r.

Narzedzie pracy narzedziem pracy, dysk dyskiem, ale prokurator Ewa Sacha podpisala sie pod udzielonym mi przez nia pouczeniem …

2 „Rano Mularczyk 36-letni, niedoswiadczony posel i adwokat zostal zaatakowany przez Andrzeja Zolla, jednego a najslynniejszych profesorow prawa w Polsce. Zoll zarzucil mu w wywiadzie dla TOK FM naduzycie wladzy. – Odpowiedzialnosc z art. 231 kodeksu karnego jest tutaj jak drut – oznajmil. Dodal, ze to przestepstwo scigane z urzedu, tak wiec sprawa powinien zajac sie prokurator generalny.” – Zrodlo: „Mularczyk pod pregierzem”; Dziennik, 12-13.05.2007r. s. 5.

3 „- To kolejny gigant, ktory odcisnal trwaly slad w historii naszych dziejow tak o prof. Andrzeju Zollu, laureacie Nagrody Jerzmanowskich, mowil prof. Andrzej Bialas, prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci.” – Zrodlo: „Prof. Andrzej Zoll otrzymal Nagrode Jerzmanowskich”; „Dziennik Polski”, 7 maja 2013 r., s. 1

«1,5 milliard pourra etre economise sur trois ans dans acheter viagra pas cher ce domaine dont pres de 1 milliard pour la chirurgie ambulatoire», propecia prix pas cher estime Marisol Touraine.
Des acheter cialis bordeaux especes potentiellement dangereuses commander viagra (serpents et araignees) ou des especes non dangereuses (papillons et lapins).
Elle doit donc vous permettre priligy en belgique d’avoir une vie sexuelle active viagra achat en pharmacie sans crainte d’une grossesse non desiree, mais elle ne doit pas alterer votre relation de couple.

Les caracteristiques du passif-agressif doivent etre considerees comme des reperes pour prix priligy eclairer des relations conflictuelles, nullement comme viagra professionnel des criteres pour etablir un diagnostic (qui releve des competences d’un professionnel).
Faites attention avec viagra Informez votre medecin. En outre, la canicule ferait baisser la testosterone, qui est responsable du desir masculin. Toutes les raisons que vous invoquerez seront percues comme des alibis a votre egoisme. En outre, la creatininemie est r estee inchangee a 12 mois apres la substitution indiquant une tolerance achat cialis pfizer ou acheter du viagra sur paris renale similaire ( dapoxetine acheter vente de kamagra 70 ). Il n’est donc pas surprenant que la lecture d’histoires erotiques ait un grand effet sur celles qui se pretent a l’exercice. Leur chute entraine une diminution desfantasmes, de l’excitabilite sexuelle, de la sensitivite genitale. Nos clients peuvent facilement acheter Kamagra generique gelee en ligne en France. En effet, ces vitamines sont reconnues pour stimuler le collagene naturel de la peau et ainsi ameliorer son apparence.
Le composant ainsi propecia en pharmacie prix penetrera dans tadalafil prix l’organisme tout lentement.
Les Bonnes acheter viagra mexique Pratiques de Fabrication constituent un des elements – cle de l’Assurance Qualite.
Faites priligy pas cher donc attention si vous voulez atteindre des priligy ligne sommets himalayens.
La pressione come comprare cialis on line alta, il colesterolo dove acquistare il cialis generico alto e i problemi cardiaci che sono strettamente vietati nelle altre medicine.
Infatti sono molte le donne che hanno dichiarato prezzo di cialis di aver raggiunto l’orgasmo facendo gli addominali o farmacia online viagra cialis durante una corsa sul tapis roulant.
Potete farlo naturalmente mettendo in comprare viagra online italia pratica tecniche vendita viagra cialis di respirazione semplici che possono essere fatte ovunque.
Ma e anche vero che in ogni eta kamagra vendita on line le nostre aspettative di amore relazioni stanno cambiando, tuttavia, come sta cambiando la nostra acquistare cialis 20 mg vita.
Viagra Con accesso ufficiale per acquistare questo farmaco on-line, il nostro la speranza levitra 10 mg costo e quella di contribuire cialis soft generico 20 mg a combattere la contraffazione aa.
«Se si e mentalmente abbastanza flessibili da riuscire a cambiare le associazioni create dalla mente – prosegue – allora si riesce a evitare come comprare viagra on line meglio dapoxetina in farmacia danni permanenti».
Potrete comprare Viagra Originale senza ricetta, ma dovrete comunque essere ben informati riguardo agli effetti collaterali possibili. Le compresse di Vardenafil devono essere assunte per bocca con cialis vendita on line un po’ d’acqua, meglio evitando i pasti ad alto contenuto di grassi. Puo avere invece l’effetto di impedire l’impianto di un uovo fecondato se utilizzata come contraccettivo d’emergenza. si condivide l’imbarazzo e ci si apre piu facilmente. Secondo i dati emersi, sarebbero 8 milioni i fedelissimi cialis generico en farmacia cialis generico acquisto italia dei siti pornografici: Per questo motivo e di grande importanza un chiaro confronto tra la persona e il chirurgo scelto. Una persona con anni ha prezzo di cialis il pericolo per la sua prostata. Metodo farmaco e usato per combattere la disfunzione erettile, cialis farmacia venta come Viagra, Cailis, Levitra o Viagra.
Funziona imitando la reazione naturale del corpo, cioe l’erezione si verifichera quando un uomo viene cialis a poco prezzo stimulato in modo sessuale.
Illegale inoltre e l’importazione in europa di questi farmaci viagra en una farmacia di cialis si puo acquistare in farmacia viagra generico farmacia italia contrabbando.
Ad esempio, i farmaci che funzionano con i principi attivi buproprione viagra generico miglior prezzo o vareclinina sono in grado di imitare cialis acquisto il acquistare levitra farmacia rapporto fra nicotina, l’alcaloide del tabacco che crea dipendenza fisica e psicologica, con i neuro trasmettitori ed i ricettori del piacere.
Cialis offre acheter levitra livraison 24h prix levitra pharmacie france aux patients des excellentes possibilites, puisque c’est la preparation achat levitra sur internet de la nouvelle generation.
Il cialis senza ricetta online rapporto sessuale non deve essere acquisto cialis senza ricetta esclusivamente concepito come un mezzo per raggiungere l’orgasmo, ma dove comprare il viagra in svizzera deve essere vissuto come momento di intimita.
Au-dela de 8h, elle levitra vente peut devenir desagreable dapoxetine 100mg en viagra en ligne raison de la proliferation microbienne.
Quindi il danno comprare viagra senza ricetta italia alla sessualita di un coniuge, per la legge italiana, viagra generico vendita on line e risarcibile al partner che acquistare cialis 20 mg si sente danneggiato ed e configurabile, prevalentemente, come “danno biologico” (lesione dell’integrita psico fisica della persona interessata), cui va aggiunto pure “il danno esistenziale” (compromissione della qualita della vita) ed il “danno morale” se il giudice accerta che il partner, nella sua condotta omissiva, ha commesso un reato.
Selon l’avis de acheter cialis pas cher certains specialistes simuler un orgasme n’as guerre d’avantage car en le fessant on a rajoute et il devient difficile de achat cialis a paris retourner achat de viagra sans ordonnance a la realite.
Come scrive pier aldo rovatti in abitare la distanza, «conviene dove comprare viagra in farmacia “esitare” piuttosto comprare viagra in svizzera che affrettarsi a dedurre viagra prezzo pfizer logicamente le conclusioni dalle premesse».
Le jus de pamplemousse affecte la pharmacocinetique des medicaments levitra generique france qui inhibent certaines enzymes dans la petite paroi intestinale, ce cialis prix pharmacie maroc qui empeche l’absorption des achat pillule viagra medicaments dans le corps.
Infine cialis generico in farmacia italiana ricordarsi che questi toys vanno usati in levitra online momenti intimi selezionati, viagra pfizer vendita perche anche il piu piacevole dei giochi alla lunga puo stancare.
La dose recommandee de cialis vente viagra usa generique ne cialis achat internet doit pas depasser 20 mg par jour propecia vente en ligne (1 comprime).
La aquisto viagra terapia ovviamente non ha una garanzia di successo del 100%, ma prendendo in considerazioni i paziente che reagiscono, la levitra 20 mg quanto costa durata d’azione non e meno di 4 ore nel caso del sildenafil, e puo durare fino prezzo viagra pfizer a 36 ore nel caso del tadalafil.
Elles concernent une femme sur quand viagra generique trois sur le continent africain, soit environ 130 millions de viagra en ligne comparatif femmes, avec 3 millions de nouveaux cas par an.
En france, le cialis est devenu un vrai succes, grace achat viagra net a son excellent effet qui dure plus de commander du viagra trente-six heures.
Questa prezzo viagra cialis levitra erba e usata nella medicina tradizionale cinese per il trattamento Farmacia online viagra espana dell’impotenza, essendo in grado di migliorare significativamente l’erezione.
Ci sono venta de viagra femenino anche i casi in cui e l’uomo a voler essere dominato viagra vendita europa e sculacciato dalla compagna, creando una situazione erotica rovesciata rispetto a quella descritta precedentemente.