15.07.2013 – pismo Z.Kękusia do Donalda Tuska

Krakow, dnia 15 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Krakow

Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pan Rudiger Freiherr von Fritsch , Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, ul. Jazdow 12, 00-467 Warszawa

 2. Pan dr Werner Kohler Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 3. Pan Wawrzyniec Smoczynski, Kierownik Dzialu Zagranicznego, „Polityka”, ul. Slupecka 6, 02-309 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Piotr Duda, Przewodniczacy Komisji Krajowej NSZZ “Solidarnosc”, Biuro Komisji Krajowej w Warszawie, ul. Jasna 7, 00-019 Warszawa

 6. Pan Jan Guz, P rzewodniczacy Ogolnopolskiego Porozumienia Zwiazkow Zawodowych,ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 11. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 15. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 19. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 26. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

 31. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 35. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 36. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 37. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 40. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 41. Pan Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 42. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 44. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 45. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Donald Tusk jako kandydat Kanclerz Niemiec Angeli Merkel na Przewodniczacego Komisji Europejskiej.

 2. Zawiadomienie o skierowanym przeze mnie pismem z dnia 15 lipca 2013 r. /Zalacznik 1/ wniosku do Ministra Sprawiedliwosci Marka Biernackiego o dopelnienie okreslonego w art. 304 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego obowiazku denuncjacji przez zlozenie zawiadomienia o podejrzeniu popelnienia przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego przez naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

 3. Wniosek o rezygnacje z zamiaru odwolania Andrzeja Seremeta z urzedu Prokuratora Generalnego.

 4. Prezentacja metody rytualnego „uboju” katolika przez Zyda ortodoksa radykalnego – na moim przykladzie oraz pupila Donalda Tuska, prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Czar Tuska oslabl na tyle, ze jako szefa rzadu widzi go tylko 17 proc. Polakow

– pisze “Newsweek” na swojej stronie internetowej.

http://wiadomosci.wp.pl 2013-05-25

Nie oddam Polski bez walki

Donald Tusk , „Polityka”, Nr 23, 05.06-11.06.2013, s. 1

Polski nie stac na luksus niemyslenia

Ksawery Pruszynski

Swiat nie jest pilka futbolowa,

Swiat sie podbija glowa! glowa! glowa!”

Antoni Slonimski, Godzina poezji. Kontrmarsz, 1923

Uzasadnienie

W zalaczeniu przesylam kopie mojego pisma z dnia 15 lipca 2013 r. do ministra sprawiedliwosci Marka Biernackiego

zawierajacego – Zalacznik 1: „Wniosek o dopelnienie przez Ministra Sprawiedliwosci okreslonego w art. 304 § 2

ustawy Kodeks postepowania karnego obowiazku denuncjacji przez zlozenie zawiadomienia o podejrzeniu popelnienia przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego przez naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).”

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 15 lipca 2013 r. do ministra Marka Biernackiego –

Zalacznik 1

W pismie, jak wyzej przeprowadzilem na podstawie:

 1. informacji zamieszczonej w opublikowanym w wydaniu Tygodnika „Polityka” z dnia 8 sierpnia 2009 r. artykule red. Wawrzynca Smoczynskiego pt. „Emirat na gazie” /Zalacznik 1.3/,

 2. pisma z dnia 24 maja 2012 r. /sygn. BK-WG-051-46/12 pismo: MSP/BK/1316/12/, Dyrektora Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Panstwa Irminy Jablonskiej – Zalacznik 1.1,

 3. ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569) – Zalacznik 1.2,

 4. pisma z dnia 06 maja 2013 r. /Nr DSWRU-571-1415/09-(151)13/JI/ Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego – Zalacznik 1.4,

 5. pisma z dnia 30 maja 2012 r. /CIR-5506-75(2)12MJ/ Zastepcy Dyrektora Centrum Informacyjnego Rzadu Grzegorza Szymanskiego – Zalacznik 1.5.

dowod na to, ze Pan popelnil przestepstwo z art. 231 § 1 K.k., naruszajac ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), co ostatecznie skutkowalo – miedzy innymi – fiaskiem przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie oraz utrata pracy przez lacznie okolo 100 tys. pracownikow stoczni i firm powiazanych z nimi wieziami kooperacyjnymi, upadkiem przemyslu stoczniowego w Polsce.

Red. W. Smoczynski podal w w.w. artykule:

Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi,

ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu.

Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty.

W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim.

Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Zrodlo : Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34

Przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. zabranialy Panu nie tylko laczenia sie – w tym na godzine przed zakonczeniem przetargu (!) – z ktorymkolwiek z uczestnikow przetargu, ale nawet uczestnictwa w nim. Przetarg prowadzil niezalezny zarzadca kompensacji. Pana polaczenie z premierem Kataru skutkowalo wygrana … libijskiego handlarza bronia i ostatecznie fiaskiem przetargu. Pan nie byl czlonkiem niezaleznego zarzadcy kompensacji i nie wolno Panu bylo w zaden sposob ingerowac w dzialania zarzadcy. Nawiasem mowiac, nawet gdyby Pan byl czlonkiem – a nawet szefem – zarzadcy, nie wolno Panu bylo, zabranialy Panu tego przepisy art. 82.1 ustawy z dnia 19.12.2008 r., kontaktowac sie w zaden sposob z zadnym z uczestnikow przetargu, czy tez jego przedstawicielem. Juz za samo naruszenie ustawy – nie wspominajac o jego skutkach – powinien Pan zostac postawiony przed Trybunalem Stanu, na podstawie przepisow ustawy o Trybunale Stanu, jak nizej:

 1. Artykulu 1.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu: Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, odpowiedzialnosc konstytucyjna przed Trybunalem Stanu ponosza: (…) 2. Prezes Rady Ministrow.”

 2. Artykulu 2.4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu: Czlonkowie Rady Ministrow ponosza odpowiedzialnosc przed Trybunalem Stanu za naruszenieKonstytucji lub ustaw , a takze za przestepstwa popelnione w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem.”

 3. Artykulu 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu: Odpowiedzialnosc konstytucyjna obejmuje czyny, ktorymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, chociazby nieumyslnie, naruszyly Konstytucje lub ustawe.”

Poniewaz Artykulu 6.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowi Wstepny wniosek o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej osob, o ktorych mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7, moze byc zlozony Marszalkowi Sejmu przez: 1) Prezydenta , (…).” , pismem z dnia 4 grudnia 2012 r. skierowanym do prezydenta Bronislawa Komorowskiego zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – o zlozenie przez Prezydenta wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).”

W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone w dniu 10 grudnia 2012 r. przez Glownego Specjaliste w Biurze Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalene Kycia pismo o tresci – Zalacznik 2:

Warszawa, 10 grudnia 2012 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listow i Opinii Obywatelskich Nr BLO – 060/3370/54/12/KM/GW Pan Zbigniew Kekus Szanowny Panie, Potwierdzamy wplyw Pana kolejnego listu z dnia 4 grudnia 2012 roku skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego, a przekazanego do Biura Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem udzielenia odpowiedzi. Odnoszac sie do Pana postulatu wyjasniamy, ze zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienie skierowania wniosku do Sejmu o pociagniecie do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu czlonka Rady Ministrow . Jednakze mozliwosci tej nie rozwaza na skutek indywidualnych ocen i prosb obywateli. Jednoczesnie nalezy dodac, ze uchwale o pociagnieciu do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu czlonka Rady Ministrow podejmuje Sejm wiekszoscia 3/5 ustawowej liczby poslow (art. 156 Konstytucji). Z powazaniem, Magdalena Kycia Glowny Specjalista”
Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn.

060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10.12.2012 roku Glownego Specjalisty M. Kycia – Zalacznik 2

Bronislaw Komorowski nie posiada wiedzy, kompetencji, doswiadczenia zyciowego we wszystkich dziedzinach obejmujacych zakres jego jako prezydenta konstytucyjnych obowiazkow. Skoro obywatel posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe kieruje do prezydenta wniosek, wsparty merytorycznym uzasadnieniem, Bronislaw Komorowski nie powinien odzegnywac sie od rozwazenia mozliwosci jego rozpoznania.

Powinien przynajmniej mozliwosc rozpoznania rozwazyc.

Tym bardziej, ze jak mi przy innej okazji wyjasnila ta sama Pani Kycia – zwracajac mi przy okazji uwage, zemnie o tym juz wielokrotnie informowala – pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. – Zalacznik 3:„Warszawa, 10 sierpnia 2012 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listow i Opinii Obywatelskich Nr BLO – 060/3370/42/12/KM Pan Zbigniew Kekus Szanowny Panie, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza odbior Pana kolejnego listu – wniosku z dnia 8 sierpnia 2012 roku skierowanego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego. Uprzejmie informujemy, ze Prezydent RP nie posiada kompetencji do rozpoznania Pana wniosku. Jak juz byl Pan wielokrotnie informowany uprawnienia Prezydenta RP scisle okresla Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy. Prezydent RP z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc jedynie spraw nalezacych do Jego kompetencji. Z powazaniem Starszy Specjalista Magdalena Kycia”
Zrodlo: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn.

060/3370/42/12/KM, pismo z dnia 10.08.2012 roku Glownego Specjalisty Magdaleny Kycia – Zalacznik 3

Tez o tym wiem i wlasnie dlatego prezydenta, najlepszego z mozliwych, wybralem adresata mojego wniosku o zlozenie wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. Podalem nawet prezydentowi podstawe prawna mojego wniosku.

Skoro prezydent Bronislaw Komorowski jest , jak mnie wielokrotnie informowala – w tym pismem z dnia 10.08.2012 r. Magdalena Kycia szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i jego dzialania moga dotyczyc tylko Jego kompetencji” – wskazac nalezy, ze podany przez te sama M. Kycie w pismie z dnia 10 grudnia 2012 r. art. 144 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej , korzystajac ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzedowe. 2. Akty urzedowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymagaja dla swojej waznosci podpisu Prezesa Rady Ministrow, ktory przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialnosc przed Sejmem. 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy: (…) 13. wniosku do Sejmu o pociagniecie do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu czlonka Rady Ministrow .”

A jednak prezydent B. Komorowski zrezygnowal z rozwazenia mozliwosci rozpoznania mojego wniosku.

Dlaczego? Dlatego, ze to byl sluszny wniosek i Pan powinien stanac przed Trybunalem Stanu, do czego Pani M. Kyci zabroniono dopuscic.

W taki, tj. opisany wyzej i poswiadczony wydanym przez nia dokumentem /Zalacznik 2/, Glowny Specjalista w Biurze Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Magdalena Kycia zastepujac odzegnujacego sie od wypelnienia konstytucyjnego obowiazku prezydenta B. Komorowskiego uratowala Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, ponoc kandydata na przewodniczacego Komisji Europejskiej, adresata niniejszego pisma przed pociagnieciem do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. Wiele – w tym przede wszystkim mozliwosc kontynuowania kariery politycznej – zawdziecza Pan Pani Kyci.

Wskazac nalezy, ze w nie mniej kompromitujacy Prezesa Rady Ministrow sposob zachowywal sie Pan po tym, gdy zwyciezca przetargu nie dokonal wplaty 120 mln zl w pierwszym poswiadczonym zapisami umowy terminie, tj. 21 lipca 2009 r. Celem ratowania siebie samego przed skutkami nieuprawnionej ingerencji w przetarg, przerwal Pan urlopowy wypoczynek premierowi Kataru. W wydaniu z dnia 10 sierpnia 2009 r. „Dziennik Polska Europa Swiat” podal za rzecznikiem rzadu Pawlem Grasiem – Zalacznik 4:

Na dziewiec dni przed terminem zaplaty za zaklady w Gdyni i Szczecinie przez katarski QInwest Donald Tusk polecial w sobote do Nicei, aby prosic przebywajacego na wakacjach premiera Kataru Hamada bin Jassima bin Jabera Al Thaniego o interwencje w sprawie transakcji.

(…) Na razie udalo sie ich jedynie przekonac do niewycofania wadium (…)”.

Zrodlo: Jedrzej Bielecki: „Tusk polecial przekonac szejka z Kataru” ; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 10.08.2009r., s. 3. – Zalacznik 4

Na pierwszej stronie wydania „Dziennika Polska Europa Swiat” z dnia 10 sierpnia 2009 r. zamieszczono takze tej tresci informacje – Zalacznik 5:

Donald Tusk robi wszystko, aby uratowac stocznie w Gdyni i Szczecinie. W sobote premier zdecydowal sie odwiedzic przebywajacego na urlopie w Nicei szefa rzadu Kataru.”
Zrodlo: Tusk po prosbie u szefa rzadu Kataru; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 10.08.2009r., s. 1- Zalacznik 5

Tytul, ktory nadano zacytowanej wyzej informacji oddaje cala prawde o Pana – razem z m.in. z ministrem Aleksandrem Gradem – wizycie w sobote, 8 sierpnia 2009 r. w Nicei … Tusk po prosbie u szefa rzadu Kataru. Panowie rzeczywiscie byliscie tam … „po prosbie”. Ale wcale nie zatroskani o prace dla stoczniowcow, lecz przede wszystkim, by swojego prywatnego w ten sposob chronic interesu W jakim rzeczywiscie celu polecieliscie – na koszt podatnika – wyjasnil rzecznik Pawel Gras – Zalacznik 4:

Na razie udalo sie ich jedynie przekonac do niewycofania wadium (…).”

Zrodlo: Jedrzej Bielecki: „Tusk polecial przekonac szejka z Kataru” ; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 10.08.2009r., s. 3. – Zalacznik 4

Sukces Panow wyprawy na tym zatem polegal, ze kontrahent, ktory nie wypelnil warunkow umowy … byl laskaw nie wycofac nalezacego do Polski od dnia 21 lipca 2009 r. wadium. Opisane wyzej zdarzenie, tj. Pana i reszty ferajny wyprawa do Francji, miala miejsce na dziewiec dni przed drugim terminem zaplaty za stocznie. Pierwszy minal w dniu 21 lipca 2009 r. W. Smoczynski przypomnial:

Premier Kataru mial prawo zapomniec o zaplacie za stocznie. Gdy 21 lipca mijal termin przeslania 120 mln dol. na konto polskiego rzadu , Al.—Sani dopinal wlasnie zakup udzialow w Porsche za 5 mld dol.”

Zrodlo : Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; Polityka” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Zalacznik I.3

Jesli firma, ktora wygrala przetarg nie uiszcza oplaty w terminie, to … automatycznie traci wplacone przez nia wadium z powodu strat na jakie narazila organizatora przetargu. Nie bylo uzasadnione zeby premier rzadu Rzeczypospolitej Polskiej lecial – a podatnik ponosil tego koszty – w wolna od pracy sobote 8 sierpnia 2009 r. do Francji, celem przekonania kontrahenta do niewycofania straconego przez niego w dniu 21 lipca 2009 r. wadium. To „abc” biznesu. Chyba, ze przygotowany przez sprzedawce kontrakt ma wady prawne. Gdyby kontrakt przygotowany przez Aleksandra Grada nie mial wad prawnych to od dnia 21 lipca 2009 r. wadium wplacone przez zwyciezce przetargu – kto by nim nie byl – nalezalo do jego organizatora. Poniewaz kontrakt mial wady prawne – np. A. Grad nie dopilnowal, zeby w umowie znalazl sie zapis, ze wadium wplacone przez kontrahenta w przypadku niewywiazania sie przez niego z umowy – a z informacji podanej przez W. Smoczynskiego oczywisty wniosek, ze to Pan ustalil, kto bedzie zwyciezca przetargu, premier musial leciec na koszt podatnika do Francji, przerwac urlop premierowi Kataru i zebrac o litosc dla siebie samego. A Rzecznik Prasowy Rzadu Pawel Gras poinformowal media o „sukcesie” wyprawy: „Na razie udalo sie ich jedynie przekonac do niewycofania wadium (…).” Jak sie potem okazalo, pierwszym i jedynym, tj. ostatnim „sukcesie” w zakonczonym z wylacznie Pana winy kleska stoczniowcow i upadkiem przemyslu stoczniowego w Polsce – bo przeciez nie premiera ani jego ministra – przetargu na sprzedaz stoczni. To Pan ponosi wine za to, ze przetarg wygrala firma, ktora zlozyla najkorzystniejsza oferte tuz przed zakonczeniem trwajacego cztery dni przetargu, zaraz po Pana ingerencji w proces przetargowy realizowany z mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. /Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r./ przez „niezaleznego zarzadce kompensacji” . Ktora szanujaca sie firma, ktory z uczciwych szefow firm bedzie zainteresowany robieniem interesow z Polska, gdy nasz premier gra faul, narusza ustalone przez Sejm ustawa reguly, osobiscie „drukuje” wynik organizowanych przez rzad Polski przetargow? To dlatego, ze Pan „ustawil” przetarg, minister A. Grad mogl potem z Pana kpic i gdy Pan mu grozil:

Nie bedzie tragedii, jesli arabski inwestor sie wycofa. Rozpoczniemy gre od nowa.

Ale juz bez Grada – zapowiada D. Tusk.”

Zrodlo: Marcin Graczyk, Mikolaj Wojcik, „Gradowi grozi dymisja”, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 25-26.07.2009 r.

ten komentowal:

Pan premier ma dobry sposob hartowania swoich ministrow – powiedzial wczoraj Aleksander Grad.

To reakcja ministra skarbu na piatkowa zapowiedz Donalda Tuska, ze jesli do konca sierpnia nie zamknie z sukcesem sprawy sprzedazy stoczni, pozegna sie ze stanowiskiem.

Zrodlo: Minister skarbu dymisji sie nie boi , „Dziennik Polska Europa Swiat”, 27.07.2009r.,s. 6

Aleksander Grad nie mial sie czego bac. Mogl sobie pozwolic na kpienie z Pana, bo wiedzial, ze to Pan naruszywszy ustawe „ustawil” przetarg, wybral jego zwyciezce.

Jak pamietamy, Pan ostatecznie … przeprosil Aleksandra Grada, kajajac sie przed nim, ze to Pan popelnil blad, bo zlecil mu do wykonania zadanie niewykonalne. Niewykonalnym uczynil je Pan sam, naruszajac w dniu 16 maja 2009 r. ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego. Pan naruszyl w/w ustawe, przekroczyl uprawnienia i dzialal na szkode interesu publicznego oraz interesu prywatnego ok. 100 tys. osob, ktore przez Pana stracily prace. Wydaje sie, ze nie tylko nie zebral Pan informacji o firmie, ktorej zapewnil Pan zwyciestwo w przetargu, ale nawet nie byl Pan zupelnie zainteresowany, co to za firma.

Gdy okazalo sie, ze kontrahentem, ktoremu Pan zapewnil zwyciestwo w przetargu jest libijski handlarz bronia, Pan mowil:

W zeszlym tygodniu Polsat News podal, ze kontrahentem skrywajacym sie za katarskim funduszem inwestycyjnym jest libanski handlarz bronia, Abdul Rahman El-Assir, zwiazany rosyjskimi koncernami zbrojeniowymi i wywiadem. Pytany o to przez dziennikarzy premier Donald Tusk odpowiedzial, ze jest mu wszystko jedno, czy stocznie kupil handlarz bronia, bursztynem czy kielbasa.”
Zrodlo: Jacek Klein, „Nadzieja w Katarze” ; „Polska”, 19.08.2009r., s. 1

Przerazajaca beztroska. Przypomne, ze art. 146 Konstytucji RP stanowi:„(…) 4. W zakresie i na zasadach okreslonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrow w szczegolnosci:1. zapewnia wykonanie ustaw, (…) 4. chroni interesy Skarbu Panstwa.”

Ostatecznie stocznie w Gdyni i Szczecinie upadly, 100 tys. ludzi stracilo prace, upadl przemysl stoczniowy w Polsce, Pan, jedyny winny upadkow, przekonal Polakow, ze zrobil, co bylo w Pana mocy, by im zapobiec, potem przeprosil Pan Aleksandra Grada, ktoremu wczesniej grozil Pan dymisja.

Aleksander Grad takiego nabral „wiatru w zagle”, ze na zasadzie „ucieczki do przodu” „pomanipulowal” w stylu typowym dla prominentnych czlonkow PO i „przejechal sie” po PiS’ie i SLD:

Grad, nie czekajac na zarzuty opozycji, sam zaatakowal, obwiniajac PiS i SLD o doprowadzenie stoczni do upadku. – Przedstawie fakty zebyscie swoim krzykiem nie zakrzyczeli tej brutalnej prawdy, w jakim stanie zostawiliscie stocznie – mowil do poslow opozycji.”
Zrodlo : Grzegorz Osiecki, Tomasz Butkiewicz, „Grad nie chce zawalic”; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 12-13.09.2009r., s. 1

SLD i PiS jednak je zostawily, w jakim by nie byly stanie.
Pan z A. Gradem doprowadziliscie do ich upadku.

W 2012 r. obdarowal Pan A. Grada synekura w spolce, ktora … ponoc niezle rokuje na przyszlosc. Aleksander Grad dostal od Pana sponsorowana przez podatnika synekure w postaci stanowiska prezesa Zarzadu PGE 1 i 2 Spolka z o.o., z wynagrodzeniem – jak podawaly media – 100 tys. zl miesiecznie. Ciekawe, kto dokonywal wyceny stanowiska, ktorym obdarowal Pan A. Grada i ile w jego wynagrodzeniu rekompensaty za wziecie przez A. Grada na siebie odpowiedzialnosci za spowodowane wylacznie przez Pana fiasko przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni i w Szczecinie. Aleksander Grad tak sie ucieszyl z warunkow zatrudnienia, ze natychmiast zrzekl sie mandatu posla i zniknal ze sceny politycznej.

Marek Biernacki dopiero co zostal Ministrem Sprawiedliwosci, a juz wie, ze bardzo zle sie dzieje w … prokuraturze.

Media spekuluja, ze to Pan sie nim wysluguje zeby Platforma Obywatelska przejela dla siebie urzad Prokuratora Generalnego. Przypomne, ze juz zeszlym roku pisalem do Pana: „rece precz od Seremeta!”. Byc moze nie jest tak doskonaly, jakim siebie widzi M. Biernacki na urzedzie Ministra Sprawiedliwosci, byc moze bywa – fakt, bywa – nadto wyrozumialy dla prokuratorow nieudacznikow, ale jest uczciwy. A takich chyba nie ma wsrod prominentnych czlonkow Platformy Obywatelskiej, lidera wlaczajac.

xxx

Opisane wyzej naruszenie przez Pana ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego, jest jednym tylko z mnostwa przykladow Pana szkodliwych dla Polski dzialan.

Innym, ktore moglo skutkowac niewyobrazalnymi dla Polski skutkami finansowymi, bylo zlozenie przez Pana w dniu 11 marca 2008 r., z razacym naruszeniem prawa konstytucyjnego, obietnicy Zydom z Nowego Jorku wprowadzenia do konca 2008 r. ustawy reprywatyzacyjnej. Ujawniwszy Pana sympatie, „grupe docelowa” oraz priorytety w polityce zagranicznej i finansowej rychlo po objeciu urzedu premiera udal sie Pan w dniu 11 marca 2008r. do Nowego Jorku, gdzie spotkal sie Pan z przedstawicielami czolowych amerykanskich organizacji zydowskich – Komitet Zydow Amerykanskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczen Zydowskich /JCC/, Liga Przeciw Znieslawieniom /ADL/. Zlozyl im tam Pan obietnice, zaprezentowana przez szefa Pana gabinetu politycznego Slawomira Nowaka na jego stronie internetowej pod tytulem Tusk obiecal w USA restytucje mienia zydowskiego :

Jak powiedzial uczestniczacy w spotkaniu wiceprezes Swiatowego Kongresu Zydow (WJC) Kalman Sultanik, premier zapowiedzial poddanie pod glosowanie ustawy o reprywatyzacji mienia do wrzesnia. (…)”
Zrodlo: Slawomir Nowak: Tusk obiecal w USA restytucje mienia zydowskiego ”, patrz: www.slawomirnowak.pl/media/tusk-obiecal-w-usa-restytucje-mienia-zydowski

Wiceprezes Swiatowego Kongresu Zydow Kalman Sultanik powiedzial po spotkaniu z Panem:

Premier Tusk sam poruszyl problem prywatnej wlasnosci, byl bardzo otwarty i potwierdzil to, o czym zapewnil mnie w Polsce wiceminister skarbu Laszkiewicz, ktory powiedzial, ze ten rzad zobowiazuje sie do rozwiazania tego problemu. Premier powiedzial, ze do wrzesnia ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w zycie” – powiedzial Sultanik

(…)Wyrazil takze nadzieje, ze prezydent Kaczynski podpisze ustawe.”

Zrodlo : Dziennik.PL, 12 marca 2008r. http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk _zwroci_Zydom_majatek.html

Najbardziej kompromitujaca Pana relacje ze spotkania w dniu 11.03.2008 r. przedstawil Michael Salberg z Ligi Przeciw Znieslawieniom /ADL/, ktory powiedzial po spotkaniu z Panem:

Chcielismy sie poznac z nowym polskim premierem. Zobaczyc, jakie jest jego stanowisko w sprawie dialogu polsko-zydowskiego. Tymczasem on wystapil z tak wspaniala deklaracja. Do konca tego roku ma zostac przyjeta ustawa reprywatyzacyjna – opowiada „Rz” Michael Saldberg z ADL.”

Zrodlo: http://www.rp.pl/artykul/105482.html

Pan sam, z wlasnej woli wystapil „z tak wspaniala deklaracja”.

Zydzi z Nowego Jorku zaprosili Pana na kurtuazyjna wizyte, zeby poznac premiera Polski i Pana stanowisko w sprawie dialogu polsko-zydowskiego. A Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej im … „wlazl”. Caly. Z wlasnej woli wystapil z tak wspaniala deklaracja. Czy ktos Panu zezwolil na wystapienie z nia? Czy otrzymal Pan zgode Rady Ministrow, Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na wystapienie z nia? Czy Pan zna prawo konstytucyjne, w tym tryb uchwalania ustaw? Pan zadny popularnosci, razaco je naruszyl.

W swej (nad)gorliwosci zbyt wielkie wyzwanie postawil Pan przed Aleksandrem Gradem i ten nie zdolal mu sprostac. Przygotowal projekt ustawy tuz przed Bozym Narodzeniem 2008 r. Pan chcial dzialac szybko:

Rzad chce dzialac szybko. Juz na poczatku stycznia projekt/ustawy reprywatyzacyjnej – ZKE/ zostanie przyjety przez cala Rade Ministrow i trafi do Sejmu. Ustawa powinna wejsc w zycie wczesna wiosna, o ile nie zawetuje jej prezydent – mowi „Dziennikowi” rzecznik Ministerstwa Skarbu, Maciej Wiewior.”

Zrodlo: Jedrzej Bielecki:„Panstwo zwroci 20 procent”;Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008 r.- Zalacznik 6

Prezes Holocaust Restitution Committee Jehuda Evron mowil:

Jedrzej Bielecki: „Rzad chce wyplacic odszkodowania tym, ktorym komunisci zabrali po wojnie majatki. O to walczyl Pan od lat. Chwila radosci?”

Jehuda Evron: Nie wszystko jest juz przesadzone. Ustawe moze zawetowac prezydent. Slyszalem, ze on ostatnio wetuje wiele kluczowych ustaw. Dlatego rozwazamy wyslanie do niego apelu w imieniu tych polskich Zydow, ktorzy uratowali sie z Holocaustu.”

Zrodlo: „Z ustawy skorzysta 15 tys. Zydow” wywiad z Jehuda Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r. s. 3 – Zalacznik 6

Nie zastanawia Pana, skad rzecznik Ministerstwa Skarbu i prezes Holocaust Restitution Committee wiedzieli w grudniu 2008 r., ze bylo przesadzone, iz ustawa wejdzie w zycie – wczesna wiosna 2009 r. – jesli nie zawetuje jej prezydent, skoro wtedy, gdy o tym informowali media projektu ustawy nie znali jeszcze czlonkowie Rady Ministrow, poslowie i senatorowie. Przeciez dopiero na poczatku stycznia 2009 r. mial byc przyjety przez Rade Ministrow, a potem trafic do Sejmu?

Nie zrodlo wiedzy posiadanej przez M. Wiewiora i J. Evrona jest wszak najwazniejsze, potem Polacy przekonali sie, ze Pan jest dyktatorem, a ze M. Wiewior i J. Evron znali Pana juz wtedy lepiej, niz my, w tym Pan cele Pana i mogli zakladac, ze Pan dotrzyma obietnicy.

Wazniejszy od zrodla wiedzy polskiego rzecznika i zydowskiego prezesa byl wymiar finansowy projektu ustawy – tj. niewyobrazalna kwota odszkodowan, niewykluczone, ze lacznie setki miliardow zlotych, ktore Polska musialaby, pod grozba procesow przegranych przed Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka, przez lata wyplacic, nie bedacym obywatelami Polski, rozsianym po swiecie Zydom – gdyby weszla w zycie. Zamienilibyscie, Pan i A. Grad Polske w „drewniana”, a Polakow puscilibyscie „w skarpetkach”.

Najwazniejsze wszak bylo, co powiedzial byly ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss w wywiadzie udzielonym Radiu RMF FM:

Konrad Piasecki: „To teraz o stosunkach polsko-zydowskich w kontekscie reprywatyzacji. Czy taka reprywatyzacja, ktora odda m.in. dawnym polskim Zydom jedna piata majatku, nazwalby pan – cytujac premiera – sprawiedliwa i przyzwoita?”
Szewach Weiss: „Jedna sprawa, lepiej pozniej niz nigdy. Druga sprawa, wiem, ze nasz ambasador zajmuje sie ta sprawa bardzo efektywnie.
Wywiad Konrada Piaseckiego z bylym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weiss, RMF FM, 2009.01.05., godz. 8:02. http://www.rmf.fm/fakty/?id=149315

Panu, premierowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi Skarbu Panstwa Aleksandrowi Gradowi nie przeszkadzalo, nie dostrzegaliscie konfliktu interesow w tym, ze sprawa ustawy reprywatyzacyjnej bardzo zajmowal sie „bardzo efektywnie” David Peleg, jedna z najbardziej roszczeniowych wobec Polski postaci. To „bardzo efektywnie” w praktyce oznaczalo przygotowany przez zespol A. Grada szwindel. Beneficjenci ustawy mogliby otrzymywac wcale nie 20 proc. biezacej wartosci zagrabionych Zydom majatkow, ale nawet wiecej niz … 100 proc. Pan juz od dawna nie bylby premierem, a Pana nastepcy musieliby zadluzac Polske i podwyzszac podatki, zeby wypelniac zobowiazania wobec rozsianych po swiecie beneficjentow ustawy.

To niemozliwe, zeby tej wady projektu ustawy nie zauwazyl w ciagu kilku miesiecy prac nad nia zaden z czlonkow zespolu A. Grada, ktory go opracowywal. A Pan nam tego szwindla promowal haslem „sprawiedliwa i przyzwoita ustawa” , udajac, ze nie jest Pan swiadom iz 20 proc. od kazdej kwoty to nigdy nie bedzie wiecej niz 20 mld zl.

Po zapoznaniu sie z ujawnionymi przez M. Wiewiora i opublikowanymi w wydaniu „Dziennika Polska Europa Swiat” z dnia 23.12.2008 r. szczegolami projektu ustawy, w przerwie bozonarodzeniowo-noworocznej sporzadzilem jego recenzje odwolujaca sie do moich doswiadczen zawodowych. W dniu 5 stycznia 2009 r. zlozylem ja w Kancelarii Sejmu kierujac – razem z moimi wnioskami – do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego. Ten nie udzielil nigdy – tj. do dnia zrzekniecia sie mandatu posla, po wybraniu go na prezydenta – na moje pismo.

Jak mawia Pani M. Kycia – patrz: s. 3 niniejszego pisma – Bronislaw Komorowski najwyrazniej … nie rozwazyl mozliwosci rozpoznania zgloszonej mu przeze mnie sprawy.

Pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. zglosilem ja zatem Panu, prezesowi Rady Ministrow, informujac Pana jednoczesnie, ze mnie prezes Zarzadu PLL LOT S.A. Dariusz Nowak poinformowal, iz minister Aleksander Grad nalega na niego, zeby mnie zmusil pod grozba zwolnienia mnie z pracy, do usuniecia strony internetowej, na ktorej zamieszczano materialy, poswiadczajace, z jakich przyczyn byly Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll razem z jego malzonka Wieslawa i 15 sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie uczynili mnie przestepca, za slowa, za czyny – w tym w wiekszosci nie bedace przestepstwami – ktore popelnily inne niz ja osoby. W centrali PLL LOT S.A. w Warszawie pracowalem od dnia 15 wrzesnia 2009 r. na stanowisku dyrektora Pionu Infrastruktury. Tydzien po zlozeniu przeze mnie w.w. pisma do Pana z dnia 30 stycznia 2009 r. w dniu 6 lutego 2009 r. dyrektor Biura Prawnego PLL LOT S.A. Maria Jasinska rozwiazala w trybie natychmiastowym Umowe Menedzerska, zawarta ze mna w imieniu Zarzadu Spolki przez jego Prezesa. Pozbawiono mnie moznosci skorzystania z wszystkich warunkow Umowy /okres wypowiedzenia, zakaz konkurencji, itd./.

Na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl zostala umieszczona moja prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”. Niech ja Pan sobie obejrzy. To o Pana zdradzie lub niewiarygodnej wrecz glupocie, bezmyslnosci, beztrosce.

xxx

Jak Pan ostatnio informuje media, niektorzy urzednicy UE proponuja Panu objecie szefostwa Komisji Europejskiej po zakonczeniu kadencji Jose Barroso. Jak podawal „Fakt” jest Pan kandydatem kanclerz Angeli Merkel do objecia tego urzedu.

To wiecej niz zdumiewajace. Pamietamy przeciez, jak kanclerz Anegla Merkel jako pierwsza i najglosniej apelowala do przywodcow panstw UE, by bojkotowali EURO 2012 na Ukrainie po tym, gdy odbywajaca kare pozbawienia wolnosci za popelnienie przestepstw na szkode panstwa, byla premier Ukrainy Julia Tymoszenko prowadzila protest glodowy w zakladzie karnym. Poinformowalem wtedy kanclerz Niemiec pismem skierowanym do niej, a w kopii zlozonym w Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie , ze Pana – jak ustalil prokurator Piotr Kosmaty z Prokuratury Okregowej w Krakowie – podwladni na przelomie 2007 i 2008 r. zaglodzili na smierc w areszcie w Krakwie niewinnego przedstawionego mu zarzutu kradziezy portfela sedziemu Sadu Okregowego w Krakowie 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica. Nie zebym sobie przypisywal wielka sile sprawcza, ale kilka dni po zlozeniu przeze mnie w.w. pism, kanclerz A. Merkel oglosila wycofanie apeli o bojkotowanie EURO na Ukrainie, a w Pana towarzystwie pokazala sie w Gdansku na meczu Niemcy – Grecja. Gdy chodzi o Pana, zdeklarowana, zagorzala wojowniczka o prawa czlowieka zmienia sie w sympatyczke i promotorke osoby nie tylko wspolodpowiedzialnej za najwiekszy akt barbarzynstwa w powojennej Europie ale chroniacej winnych zamordowania mlodego Rumuna. Coz za doskonaly przyklad relatywizmu moralnego w imie politycznej poprawnosci.

Domyslam sie, ze C. Crulic nie byl Zydem z Salonu. Gdyby byl – lub synem takowego – Polska otarla by sie najpewniej o III wojne swiatowa. A ze nie byl oraz ze go zamordowali podwladni Tuska i zafrasowany o kariere Tusk „zamiotl sprawe pod dywan”, to jest to nie tylko politycznie poprawne, a takze w zgodzie z wartosciami Unii Europejskiej i po zaglodzeniu przez wladze Polski niewinnego czlowieka Pan jest kandydatem najbardziej krzykliwej obronczyni praw czlowieka w UE kanclerz Niemiec Angeli Merkel na najwyzsze stanowisko w Unii Europejskiej.

Politycznie poprawna paranoja.

Pan nas pociesza z pierwszej strony Tygodnika „POLITYKA”:

Nie oddam Polski bez walki”

Donald Tusk , „Polityka”, Nr 23, 05.06-11.06.2013, s. 1

Czy Pan nas pytal, czy my chcemy, zeby Pan o nas walczyl?
Pan chce walczyc o nas, czy o zachowanie synekur, ktore tu i teraz zapewniaja Panu komfortowe zycie, stanowiac przy okazji trampoline do kariery w UE?

Zanim Pan zostal po raz pierwszy premierem, Pana pupil, prof. dr hab. Andrzej Zoll prorokowal:

Odnosze wrazenie, ze zbliza sie godzina powrotu na scene polskiej inteligencji .”

Andrzej Zoll, w:Panstwo prawa zagrozone,Gazeta Wyborcza,10 kwietnia 2007r., s. 25

Nie spelnila sie niestety przepowiednia Pana pupila.

To nie moglo byc o Panu. Jesli z danej, ze 17 proc. Polakow chce zeby Pan byl premierem Pan wyciagnal wniosek, ze my chcemy, zeby Pan o nas walczyl, to … trudno o lepszy dowod Pana wielce ograniczonego potencjalu intelektualnego.

Pan nie chce walczyc o nas. Panu sie spodobalo latanie samolotem na weekend do domu i takie same powroty, kupowanie za nasze pieniadze cygar, wina, najdrozszych kiecek dla malzonki, itp.

Jesli z tego, ze 83 proc. Polakow nie chce Pana na urzedzie premiera Pan wyciagnal wniosek, ze my chcemy, zeby Pan o nas walczyl, to … wielka radosc sprawi Pan wszystkim eurosceptykom, gdy wyrazi Pan zgode na objecie stanowiska przewodniczacego Komisji Europejskiej. Rozsadzi Pan Unie Europejska sila Pana intelektu szybciej, niz najwiekszy nawet kryzys finansowy.
Mysle, ze nie tylko ja zauwazylem, ze cecha wyrozniajaca prominentnych politykow Platformy Obywatelskiej jest zawyzona, bywa ogromnie, samoocena – np. Jaroslawowi Gowinowi tak dlugo wmawialiscie Panstwo, ze jest najbardziej etycznym parlamentarzysta Waszej partii, ze on, wielce amoralna postac, sam juz tez w to uwierzyl – ale niech Pan laskaw bedzie zauwazyc, ze po ponad pieciu latach sprawowania przez Pana urzedu premiera tylko 17 proc. Polakow chce, by Pan go w dalszym ciagu sprawowal.To o co Pan chce walczyc? Niech nas Pan juz soba nie uszczesliwia. Czy zna Pan porzekadlo: „jesli dwie osoby ci mowia, zes jest pijany, to poloz sie spac” ? Panu mowi to – tj. ze sie Pan nie nadaje – juz 83 na 100 Polakow.
Pan nas juz nie raz oddal bez walki.
Na przyklad wtedy, gdy Pan w marcu 2008 r. „wlazl caly” Zydom w Nowym Jorku, a potem korzystnego dla nich szwindla, tj. projekt A. Grada ustawy reprywatyzacyjnej z grudnia 2008 r. „sprzedawal” nam jako „sprawiedliwa i przyzwoita ustawe” .

Tylko celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma nie podam innych dowodow oddawania nas przez Pana z wlasnej, nieprzymuszonej woli.

Czas tak szybko leci. Dopiero co Pan wszedl na scene i juz Pana prawie na niej nie ma.

Gdy bedzie sie Pan przenosil na ta w Brukseli, niech Pan koniecznie wezmie ze soba paru „aktorow” z Pana „teatru”, w tym ignoranta Aleksandra Grada, zwyrodnialca Andrzeja Zolla, oszusta Krzysztofa Kwiatkowskiego, polonofoba i chama – dla Pana … „bezcenne bogactwo narodowe” – Wladyslawa Bartoszewskiego, pozbawionego ambicji i honoru, lasego na swiecidelka, „tuza polskiej ekonomii” mgr Krzysztofa Bieleckiego i im podobnych.

xxx

Byc moze Pana krzywdze, byc moze sie myle i Pan jednak nie jest zdrajca, a tylko beztroskim, bezrefleksyjnym arogantem. Jako taki jest Pan dla nas jednak nie mniej grozny od zdrajcy.

Tym bardziej, ze gdy juz sie Pan myli to tak sie sklada, ze sa to pomylki zawsze na niekorzysc Polski i Polakow.

Tym bardziej, ze powszechnie rozpoznalismy juz, rozgryzlismy nie tylko Pana intelektualna niemoc – bolesnie doswiadczamy jej skutkow – ale takze niedoskonalosci charakteru, ktore w opublikowanym w „Newsweeku” – nie zeby w jakims prawicowym brukowcu – tak opisal Zbigniew Holdys w felietonie, ktoremu nadal tytul, podpowiedziany mu przez 83 proc. Polakow … „Rozczarowanie”:

Donald Tusk nie ma dzis latwego zycia. Po szesciu latach rzadow zaczynamy go rozgryzac. (…) W ciagu ostatnich kilku lat w miejsce chlopaka z podworka opinia publiczna miala ujrzec w pelnej krasie czlowieka, ktory potrafi pomiatac wlasnymi wspolpracownikami, grozi ministrom palcem, bawi sie na oczach mediow, zapowiadajac, kiedy i jak ich upokorzy. Powoluje amatorow na wazne stanowiska.

Bezszelestnie staje sie partyjnym dyktatorem.

Nie dotrzymuje slowa i bywa msciwy. Otoz na takiego Tuska nie oddalbym glosu.

Mysle, ze dzis szef PO nie gra, niestety. Jest soba .”
Zrodlo: Zbigniew Holdys, „Rozczarowanie”; „Newsweek”, 4-10.03.2013, s. 61

Zeby sie Pan nie mscil na Z. Holdysie, ze on jedyny o tej brzydkiej cesze – msciwosci – Pana charakteru rozpowszechnia wiadomosci, pragne zauwazyc, ze i Aleksander Smolar Pana „rozgryzl” prognozujac, co Pan zrobi z Gowinem:

Jak skonczy sie walka o wladze w PO? – Schetyna zostal zupelnie zmarginalizowany. Natomiast Gowina premier zalatwi dosc szybko – uwaza Aleksander Smolar (71 l.), prezes Fundacji Batorego. Jego zdaniem Tusk nie pozwoli sobie na opozycje w PO. – Gowin zostanie skonsumowany na zimno.

Tak zemsta smakuje najlepiej – stwierdzil Smolar na antenie radia RMF FM.”

Zrodlo: „Smolar – Premier Tusk zalatwi Gowina na zimno”; „Fakt” 26 marca 2013 r.

Gowina nie szkoda, co sie wszak tyczy „konsumpcji” … Wydaje sie, ze jedyne w czym Pan jest naprawde skuteczny, to wlasnie „zalatwianie” kolegow. Pana slawa w tej dziedzinie przekroczyla juz granice Polski. Mariusz Janicki i Wieslaw Wladyka z Tygodnika „POLITYKA” poinformowali Pana:

Frankfurter Algemeine Zeitung” napisal, ze „Tusk wygryzl bezlitosnie wszystkich rywali,

jak basior w stadzie wilkow ”.

Zrodlo : „Jestem troche socjaldemokrata”, wywiad z Donaldem Tuskiem, „POLITYKA” nr 23, 2.06-11.06.2013, s. 14-18

Pan jest dobry Panie Tusk wylacznie w destrukcji. Pan zdradza nawet kolegow, w ktorych Pan widzi zagrozenie dla siebie.

Ja twierdze, ze jesli nie zdrajca, to musi Pan byc tumanem. Zbigniew Holdys informuje czytelnikow „Newsweeka”, ze jest Pan msciwy. Aleksander Smolar to potwierdza. Tumany msciwe sa najgorsze. Wiem cos o tym. Jestem ofiara wyjatkowo msciwego tumana, a Pana pupila i protegowanego prof. Andrzeja Zolla.

Nie dziwi Pana, jak to mozliwe, ze media w Polsce podaja, ze Pana, po ponad pieciu latach sprawowania przez Pana urzedu premiera, nie chce na nim juz az 83 proc. Polakow, a w Unii Europejskiej jest ktos, kto Pana widzi w roli przewodniczacego Komisji Europejskiej?

Ciekaw jestem, czy gdy za kilka miesiecy okaze sie, ze jeszcze tylko Slawomir Nowak, ktory uwaza, ze Pan zostal dotkniety placem bozym – a on, wydaje sie, kopniety kopytem konskim … – i mgr Krzysztof Bielecki, ktory takie ujawnil credo, gdy Pan utworzyl dla niego stanowisko przewodniczacego Rady Gospodarczej przy Panu:

-Moge pracowac w Radzie bo przebywam teraz na rocznym platnym urlopie pod zakazem konkurencji, jestem wiec przekonany, ze moge cos zrobic pro publico bono, cos co moze sie przydac panu premierowi – mowil z kolei Jan Krzysztof Bielecki, dziekujac mu za powierzenie stanowiska przewodniczacego Rady.”

Zrodlo: „Gazeta Wyborcza” 2010.03.09

uwazac beda, ze Pan jest dobrym premierem, tez znajdzie sie ktos w Unii Europejskiej, kto bedzie uwazal, ze Pan jest dobrym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej.

To, ze Pana na tym urzedzie widzi kanclerz Niemiec nie dziwi. Nikt chyba nie zrobil dla stoczniowcow niemieckich tak wiele, jak Pan. Mam na mysli spowodowany przez Pana upadek przemyslu stoczniowego w Polsce.

Uwazam z tej – oraz wielu innych powodow – przyczyny, ze jesli az 17 proc. Polakow uwaza jeszcze – jak mgr Krzysztof Bielecki – ze cos, co moze sie przydac Panu jest zarazem pro publico bono, to i tak doskonaly, osiagany wylacznie dzieki wciaz zyczliwym Panu mediom – np. TVN – wynik.

Skladane Panu podobno propozycje objecie szefostwa Komisji Europejskiej w taki sposob Pan komentuje:

Kiedy dzisiaj w Europie mowi sie, jak o czyms zupelnie naturalnym, ze Polak powinien byc szefem Komisji Europejskiej, to jest to jeden z czytelnych znakow , jak bardzo Polska zyskala na znaczeniu

i jaka droge przeszlismy.”

Zrodlo : „Jestem troche socjaldemokrata”, wywiad z Donaldem Tuskiem, „POLITYKA” nr 23, 2.06-11.06.2013, s. 14-18

Pragne zauwazyc, ze wedlug plotek rozpowszechnianych przez Pana i Pana partyjnego kolege z Parlamentu Europejskiego, w Europie nie mowi sie, zejakis Polak powinien byc szefem Komisji Europejskiej, lecz ze Donald Tusk powinien nim byc. A Pan jest malo „reprezentatywnym” Polakiem. Po tym, jak Pana po ponad 5 latach sprawowania urzedu premiera poznalismy, az 83 proc. z nas nie chce juz Pana na nim.

Nie dziwi Pana, ze polskiego premiera nieudacznika jacys anonimowi Europejczycy chca na stanowisku szefa Komisji Europejskiej? A moze tam jest tak samo, jak z tym Komitetem Nominacyjnym mgr Krzysztofa Bieleckiego. Przypomne, ze po tym, jak Pan stworzyl dla niego Rade Gospodarcza, on w ramach dzialan „pro publico bono” wymyslil, ze Pan bedzie „super-headhunterem” i powola „cialo”, ktore bedzie rozdzielac synekury, tj. powolywac zarzady spolek Skarbu Panstwa.

Swojemu oryginalnemu pomyslowi pan magister taka nadal forme i pochwalil sie nim na stronie internetowej KPRM:

Komitet Nominacyjny – nowo utworzone cialo

 • Dziala jak firma head-hunterska

 • 10 osob o najwyzszej reputacji zawodowej, doswiadczeni menedzerowie

 • Powolywani przez Premiera na podstawie szerokich rekomendacji ( kadencja 5-letnia )”

Zrodlo : Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrow pod przewodnictwem mgr Krzysztofa Bieleckiego, prezentacja pt. „Narodowy Program Rozwoju Wlascicielskiego – Rada Gospodarcza, Warszawa, listopad 2010 r.”; internetowe strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrow

Zauwazam, ze Pana tez nie chce „Europa” na szefa Komisji, ale najpewniej jakies „cialo”. Zauwazam takze, ze zachodzi zbieznosc interesow miedzy ogromna wiekszoscia Polakow a „cialem”. Az 83 proc. Polakow nie chce juz Pana na urzedzie Prezesa Rady Ministrow, a jakies „cialo” w Europie chce Pana na urzedzie przewodniczacego Komisji Europejskiej.

Bierz Pan to!

W przypadku zniszczonego przez Pana przemyslu stoczniowego rewitalizacja juz raczej nie wchodzi w gre, ale pare innych rzeczy uda sie dla Polski uratowac, gdy juz Pan swoja osoba, Pana talentami, uszczesliwial bedzie reszte Europejczykow.

Czy mowil Pan kanclerz Angeli Merkel, ze az 83 proc. Polakow ma juz Pana dosc na urzedzie premiera? Ja sam jestem wsrod tych 83 proc. i mam ogromna nadzieje, ze Pan nam wyswiadczy te ogromna przysluge i da sie Pan uprosic Europie, i razem z „cialem”, ktore Pana pozada w UE osiagniecie Wasz wspolny cel.

To bedzie oczywiscie jak ucieczka szczura z pieknego zaglowca, na ktory wpuscila go zaloga wierzac, ze oblaskawiony, a on w skrytosci wygryzal dziure po dziurze w jego dnie, powodujac grozbe zatoniecia. Dla nas wszak to jedyna szansa zebysmy nie zatoneli.

Jak stocznie, ktore Pan „utopil”.

Gdy juz Pan obejmie urzad szefa Komisji Europejskiej my dowiemy sie, co nam Pan zostawil w spadku.

Nie zdziwie sie, jesli po tym, gdy Pan juz na nas jak na trampolinie wskoczy na fotel szefa Komisji Europejskiej, wierzyciele Polski zaczna nas rozliczac z zaciaganych przez Pana dlugow. Tak samo, tj. wedlug tych samych metod, ktore zastosowano wobec Grecji i Cypru. W naszym przypadku moze sie okazac, ze bedzie potrzebne „dwa w jednym”, wariant „grecko-cypryjski”, tj. z jednej strony kaza nam wyprzedawac resztki – nie wyprzedane z mocy pro publico dzialan mgr Krzysztofa Bieleckiego, gdy byl premierem przez 11 miesiecy w 1990 r. – majatku narodowego, wskazujac, ktore z zagranicznych firm beda nam „pomagaly” w wyprzedazy, a z drugiej dobiora nam sie do oszczednosci.

A jaki my bedziemy mieli pozytek z Pana na najwyzszym stanowisku UE? Zapewne taki sam, jak ja mialem z Pana partyjnego kolegi Jerzego Buzka na stanowisku przewodniczacego Parlamentu Europejskiego. W maju 2011 r. poinformowalem go, ze zamierzam rozpoczac protest glodowy przed Prokuratura Generalna w Warszawie. Wyjasnilem z jakich przyczyn, tj. ze mnie prof. Andrzej Zoll razem z malzonka Wieslawa i 15 sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie uczynili przestepca za czyny, ktore popelnily inne niz ja osoby oraz z ktorych wiekszosc juz w dniu orzekania nie byly przestepstwami. Prosilem go o interwencje. Przewodniczacy Jerzy Buzek wydawal sie byc najlepszym z mozliwych kandydatow na sprzymierzenca w mojej walce z msciwymi tumanami. Prezentowal sie jako wielki bojownik o prawa czlowieka, a jesli ktos pokrzywdzony przez wladze swojego panstwa prowadzil protest glodowy, „krzyczal” na caly swiat w jego obronie. Najciemniej pod latarnia … Mnie poinformowal Buzek, ze ma w dupie mnie razem moimi prawami i moim protestem, tzn. kazal swoim podwladnym poinformowac mnie, zebym sie od niego … dal mu spokoj.

Teraz mowi, ze widzi siebie znowu w roli premiera.

Mottem swej strony intrenetowejbuzek.pl – uczynil obludnik slogan: „Nie ma „nas” i „was”. Mozemy mocno powiedziec: To jest nasza wspolna Europa”.

Bzdura. To oczywiste, moge badzo mocno powiedziec – bolesnie tego skutkow doswiadczam od lat – ze jestescie Wy, niektorzy tepi, okrutni Zydzi ignoranci u wladzy i my, pogardzana przez Was reszta.

W wywiadzie udzielonym TVP INFO w dniu 7 czerwca br., godz. 15:20, Komisarz Europejski Janusz Lewandowski mowil w w kontekscie Pana kandydatury na szefa Komisji Europejskiej, ze: „Tam /w UE – ZKE/ powstaja normy, reguly, ktore nalezy wykuwac”. Wedlug Buzka ta norma i regula to wrzeszczec na caly glos, gdy gdzies „na koncu swiata” wladze kogos krzywdza, a jak Pana podwladni – Prokuratorzy Generalni Zbigniew Cwiakalski, Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski – kolaboruja z lajdakami, to President of the European Parliament Buzek … „leb w piach”. Jakze to – podwojna etyka, inna dla siebie i swoich, inna dla pozostalych – typowe dla Zydow ortodoksow.

Rozumiem, ze udzielenie przez Zyda pomocy rodakowi katolikowi krzywdzonemu przez podwladnych kolesia z PO Tuska – do marca 2010 r. Prokuratura Generalna byla w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwosci – nie byloby politycznie poprawne i Unia Europejska mialaby za zle Buzkowi. Lepiej, w zgodzie z zasada politycznej poprawnosci prowadzic – w celu autopromocji – poszukiwania ofiar naruszania praw czlowieka na Kubie, Bialorusi, w Chinach … .

A moj protest okazal sie sluszny. Po kilkunastu dniach Prokurator Generalny Andrzej Seremet przyznal mi racje, a potem wniosl kasacje na moja korzysc od nieslusznie skazujacego mnie wyroku.

Ferajna jednak nie dala za wygrana i jestem znowu od ponad dwoch lat scigany za te czyny. Co zabawne, lacznie siodmy rok jestem scigany – bylem oskarzony, potem skazany, znowu jestem oskarzony – z art. 226 § 3 kk, tj. o zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla. Tymczasem w Komentarzu do kodeksu karnego wydanym pod redakcja Andrzeja Zolla podano, ze …Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze zniewazenie pracownika konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, to nie to samo, co zniewazenie organu. Glupi ortodoksyjny, okrutny Zyd, tuman msciwy. Wczesniej – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – nabzdyczony skurwysyn 1 przez kilka lat pozbawial, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, mojego maloletniego syna moznosci korzystania z konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia, znecal sie nad dzieckiem, ryzykujac jego kalectwem, a jego malzonka, adw. Wieslawa Zoll darla od mojej niepracujacej zony – znaczy ode mnie – „kase”, potem mnie razem uczynili przestepca wbrew teorii prawa, podawanej w publikacjach wydawanych pod jego redakcja, a teraz zali sie miernota na mnie w mediach, ze ja mu … zatruwam zycie.

Skoro Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, a zniewazenie pracownika konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest tozsame ze zniewazeniem tego organu, to mnie oskarzono, skazano i znowu jestem oskarzony o czyn, ktory nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.

Gdy o tym zawiadomilem Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, to mi wyjasnila Zastepca Prokuratora Rejonowego: „ Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

Powazne zagadnienie prawne dala prokurator R. Ridan niezawislemu sadowi do rozwiazania. Tylko dlaczego ja mam byc ofiara ignorancji prokurator R. Ridan? Raz juz, przed piecioma laty, bylem skazany za ten czyn, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj od trzech lat … interpretuje, w tym m.in. nakazala Policji doprowadzenie mnie na badania psychiatryczne i dwukrotnie informowala mnie o jej zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie umieszczenia mnie w areszcie.

Bo ktos inny niz ja umieszczal w Internecie pisma, w ktorych ja pisalem prawde o Andrzeju Zollu, Wieslawie Zoll i reszcie ferajny.

Wcale sie nie dziwie, gdy slysze polajanki ze strony Zydow z calego swiata dla polskiego Sejmu za to, ze nie dopuscil do rytualnego uboju zwierzat. Zyd ortodoks radykalny Andrzej Zoll razem z jego malzonka ortodoksyjna oszustka adw. Wieslawa Zoll i ponad tuzinem podobnego im bydla w sedziowskich i prokuratorskich togach, od 7 lat dokonuja rytualnego, powolnego „uboju” mnie i mojej rodziny. I jeszcze malo Pana pupilowi, bo mnie przy tym obraza, narusza moja godnosc i … jojczy, labiedzi, uzala sie, ze ja mu zatruwam zycie. Jestem dla A. Zolla takim samym bydlem, jak dla innych ortodoksow skazane ze wzgledow rytualnych na cierpienie zwierzeta.

Dzialania prof. dr hab. Andrzeja Zolla, kiedys wobec mojego syna, a od lat wobec mnie sa niewatpliwie tymi inspirowane regulami:

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami

Talmud , Yebamoth 98a

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud , Keritot 6b

A to jest w najczystszej postaci:

Rasizm”«dyskryminowanie ludzi z powodu ich przynaleznosci do rzekomo nizszej rasy»

Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 831

Podobnie zatem, jak inny z Pana pupili Wladyslaw Bartoszewski …

Dlatego tez postanowilem nazwac rzeczy po imieniu i – jak ujal to jeden z przedwojennych satyrykow –

«przestac uwazac bydlo za niebydlo »

Wladyslaw Bartoszewski

Pan tez z ferajny. Przypomne, ze gdy prosilem Pana od maja 2009 r., jako posla, o podjecie dzialan na rzecz wzruszenia skazujacego mnie wyroku, informujac Pana, w jakich okolicznosciach A. Zoll uczynil mnie przestepca, Pan moje pisma odsylal sobie samemu jako premierowi i najlepiej oplacany oszust w Unii Europejskiej Radca Szefa KRPR Jerzy Izdebski informowal mnie, ze premier nie posiada uprawnien do rozpoznania sprawy, ktora ja Panu zglaszalem jako poslowi. A w listopadzie 2009 r. powolal Pan tepego ignoranta A. Zolla na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa … Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Wspomnialem o tym w niniejszym pismie, bo przeciez Pan aspiruje do najwyzszego stanowiska w Unii Europejskiej, a:

 1. Artykul 7.1 Konwencji o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci [Zakaz karania bez podstawy prawnej] stanowi:Nikt nie moze byc uznany za winnego popelnienia czynu polegajacegona dzialaniu lub zaniechaniu dzialania, ktorego wedlug prawawewnetrznego lub miedzynarodowego nie stanowil czynu zagrozonego kara w czasie jego popelnienia .”

 2. Artykul 42.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Odpowiedzialnosci karnej podlega ten tylko, kto dopuscil sie czynu zabronionego pod grozba kary przez ustawe obowiazujaca w czasie jego popelnienia . Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, ktory w czasie jego popelnienia stanowil przestepstwo w mysl prawa miedzynarodowego”

Nie jestem rasista, w tym antysemita – przez kilka lat moim bezposrednim przelozonym byl Zyd, ktory w sporzadzanych przez niego ocenach rocznych pisal o mnie, miedzy innymi, ze jestem dla niego osoba zaufania. To jest jednak profesjonalista i razem pracowalismy, zeby osiagnac cele ustalone dla nas przez naszego pracodawce. Zydzi jak Pan, „pracujecie”, zeby dzieki „pracodawcy”, Polsce, osiagnac wylacznie Wasze osobiste cele – co mi zarzucal Aleksander Grad i co skutkowalo wyrzuceniem mnie z pracy w centrali PLL LOT S.A., mimo ze mialem z cala pewnoscia kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe do wykonywania obowiazkow powierzonych mi przez Zarzad Spolki lepsze od tych, ktore Aleksander Grad posiadal jako sprawujacy nad nia nadzor wlascicielski minister Skarbu Panstwa.

W Polsce pod Pana rzadami, niszczonym bez skrupulow, a co najwazniejsze z naruszeniem prawa, antysemita jest jednak ten, ktorego byle tepy Zyd, niedouczony tuman msciwy, polonofob, uzna za antysemite.

Pan zmienia Polske w kraj doskonale oplacanych tumanow i barbarzyncow.

Wprawdzie jeszcze nie penalizujecie za wydumana przez Was w celach prewencyjnych mowe nienawisci, na wszelki wypadek jednak, gdyby prawo „Boniego Kwiatkowskiego” mialo dzialac wstecz wyjasniam, ze ja Was, msciwych, ortodoksyjnych, glupich Zydow nie nienawidze. Ja Was, aroganckich szkodnikow, A. Zolla, Pana, K. Kwiatkowskiego – oszust aspirujacy do stanowiska prezesa NIK – Irene Lipowicz i reszte antypolskiej i/lub antyobywatelskiej solidarnej wobec siebie ferajny – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata”nieustajaco pierdole; „pierdolic”«lekcewazyc»; Slownik Jezyka Polskiego.

Pana lekcewaze, bo z podanych w niniejszym pismie przyczyn uwazam Pana za zdrajce interesu narodowego, a nawet jesli Pan nie jest zdrajca, to wyjatkowy z Pana, notorycznie naruszajacy prawo, szkodzac interesom Polski, grozny dla nas, okrutny – a Z. Holdys i A. Smolar twierdza takze, ze msciwy – cymbal, byc moze dlatego dupowlaz rozdajacych „konfitury”.

To, ze az 83 proc. Polakow ma Pana dosc na urzedzie premiera tez jest wielce wymowne. Pan i Panu podobni powinniscie uwazac, zeby lekcewazenie i niechec nie przeobrazily sie w inne stany ducha. Nas, ofiar Pana hucpy jest – coraz – wiecej, a Narod Polski, na ktorym ignoranci, jak miedzy innymi Pan i Pana pupil Andrzej Zoll pasozytujecie, nie raz dowiodl, ze doskonale radzi sobie ze szkodnikami. Metodami innymi, niz talmudyczne, czyli … „skrzywdzic, zniszczyc, zgnoic”, a potem … „jojczec, labiedzic i uzalac sie nad soba”.

Pragne zauwazyc, zepoinformowanie przeze mnie Adresatow kopii niniejszego pisma o Pana, nie tylko polskiego premiera, ale kandydata kanclerz Angeli Merkel na stanowisko przewodniczacego Komisji Europejskiej, postepowaniu, jest nie tylko w zgodzie ze standardami europejskimi, ale wskazane i w zgodzie z interesem spolecznym. Pana pupil, prof. Andrzej Zoll podaje: W ocenie Trybunalu/Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka – ZKE/„[…] Podnoszenie lub rozglaszanie prawdziwych zarzutow dotyczacych osob pelniacych funkcje publiczne o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga narazic je na utrate zaufania potrzebnego do danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci […] jest czynem – niezaleznie od intencji sprawcy – ex definitione sluzacym spolecznie uzasadnionemu interesowi (…) Z cala pewnoscia w przypadku osob pelniacych funkcje publiczne tego rodzaju interes uzasadnial bedzie przyjecie szerokich granic krytyki.” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 803.

Poza tym:

Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”
Artykul 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


Co sie tyczy mojego wniosku z pisma z dnia 15 lipca 2013 r. do ministra sprawiedliwosci Marka Biernackiego …

Wiem, ze M. Biernacki nie pozwoli Pana skrzywdzic i ktos mi odpowie, ze … minister postanowil nie rozwazyc mozliwosci rozpoznania.

Wystarczy mi jednak, ze Pan, Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, kandydat kanclerz Niemiec Angeli Merkel na przewodniczacego Komisji Europejskiej, bedzie musial zebrac u swojego podwladnego, zeby moj wniosek przekazal do rozpoznania najbardziej zadnemu kariery lajdakowi w Ministerstwie Sprawiedliwosci, a ten uchronil Pana przed statusem przestepcy, a nastepnie Trybunalem Stanu.

Jesli minister M. Biernacki nie dopelni obowiazku denuncjacji, to z pewnego kandydata na przestepce zmieni Pana w obiekt kpin.

Przed Panem juz rzeczywiscie tylko Unia Europejska. Byloby jednak ze wszech miar wskazane, korzystne dla Polski, zeby do tego czasu zanim wielbiciele Pana niedocenionych przez 83 proc. Polakow talentow posadza Pana na fotelu przewodniczacego Komisji Europejskiej, zaprzestal Pan juz walki o nas i natychmiast po zapoznaniu sie z trescia niniejszego pisma udal sie – na przyklad – na … L4, ewentualnie odebral zalegly urlop lub z innych przyczyn zniknal ze sceny politycznej. Zauwazam, ze inne zdanie na ten temat ma ogromna mniejszosc, botylko 17 proc. Polakow.

Jesli frymarczyl Pan nami przed tym zanim pojawila sie przed Panem szansa – czy tez w tym wlasnie celu, zeby sie przez Panem pojawila – na emigracje zarobkowa, to czego sie po Panu spodziewac, gdy przed Panem, proznym, zadnym wladzy ignorantem fucha w Unii Europejskiej, ktorej interesy – lub niektorych z jej panstw czlonkowskich – wcale nie musza byc zawsze zbiezne z naszym, Polakow interesem, a wrecz przeciwnie.

U ciekaj Pan do UE. W Polsce przed Panem, beztroskie, bezrefleksyjne bezklasie juz tylko status przestepcy i Trybunal Stanu za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego.

Zeby Niemcy wiedzieli, co Pan, jako kandydat kanclerzAngeli Merkel na przewodniczacego Komisji Europejskiej, soba prezentuje jako czlowiek i jako funkcjonariusz publiczny, niniejsze pismo zanim do Pana, wysle do Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w PolsceRudigera Freiherra von Fritsch. Zloze go w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie na rece Konsula Wernera Kohlera.

Na zakonczenie pozwole sobie zaprezentowac kilka rymow, ktore dla Pana i Aleksandra Grada sklecilem:

Dla Donalda Tuska i Aleksandra Grada

Donek i Olek w jednej partii byli,

Za co sie brali, wszystko p … suli.

Gamonie, albo zdrajcy, polonofoby

Niepowetowane Polakom wyrzadzali szkody.

Donek, niedawno niebogaty

Teraz cygara pali i najdrozsze wiaze krawaty.

Uwaza, ze jest powinnoscia Polakow inwestowac w uzywki dla niego i stroj,

Taki z Donka … burzuj.

Olek? Na Olka szkoda kazdego slowa.

Olek to – po prostu – car … z Tarnowa 2 .

Buta, pycha, ignorancja,

Wszystkich to Donkow i Olkow z platformy obludy kleski jest gwarancja.”

Zbigniew Kekus

Co do Pana – ktory miedzy innymi w opisanych wyzej okolicznosciach pozbawil razem z A. Gradem pracy 100 tys. ludzi – latania za publiczne pieniadze samolotem na weekendy do Gdanska i z powrotem, kupowania wina, cygar, garniturow, koszul, a nawet strojenia w najdrozsze ciuchy malzonki, to zachowania te lokuja Pana wsrod wyznawcow „szkoly” rabina Owadii Josefa, ktory tak widzi gojow:

Goje rodza sie tylko po to, by nam sluzyc. Bez tego nie mieliby po co istniec na tym swiecie – powiedzial Josef podczas wystapienia w synagodze. – Po co goje sa tak naprawde potrzebni? Beda pracowac, beda orac, beda zbierac plony. My zas bedziemy tylko siedziec i jesc jak panowie – podkreslil. Potem porownal nie-Zydow do zwierzat pociagowych. – Tak jak kazda osoba goje musza oczywiscie umrzec, ale Bog daje im dlugowiecznosc – stwierdzil 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – Wyobrazcie sobie, ze zdechl wam osiol. Stracilibyscie w ten sposob pieniadze. To jest taki sam sluga. Wlasnie dlatego goj otrzymuje dlugie zycie. By dobrze pracowac dla Zyda.”

Zrodlo: Piotr Zychowicz, „Rabin: goje zyja po to, by uslugiwac Zydom”; Rzeczpospolita, 22 pazdziernika 2010r., s. A 13

Polski premier tak nie mowi. Pan sie zachowuje sie w zgodzie z nauka rabina z Izraela. Polacy pracuja, orza, a Donald Tusk zbiera plony … ubiera sie, pali, pije.

W dodatku jesli nie swiadomie lamiacym prawo konstytucyjne zdrajca interesu narodowego bedac, to z cala pewnoscia bezmyslnym, bezrefleksyjnym oslem – „osiol” : «o czlowieku glupim, tepym»; Slownik Jezyka Polskiego.

To sa fakty, potwierdzone przez media mainstreamowe.

Zwroce zatem tylko Pana uwage, ze gdy upubliczniono nagranie rabina Owadii Josefa slusznie zauwazyl redaktor naczelny „Super Expressu” Slawomir Jastrzebowski:

Argumentow z nagrania nie powstydzilby sie zapewne Adolf Hitler,

chociaz zamiast „Zyd” wstawilby „Niemiec” a zamiast „goj” – „Zyd”.

Zrodlo: Slawomir Jastrzebowski, „Rabin Josef, czyi idioci sa wszedzie”; Super Express, 23-24 pazdziernika 2010r., s. 5

Wielu Polakow pieciu lat potrzebowalo, zeby sie na Panu wyznac, ze Pan okrutny, msciwy, ze Pan pomiata ludzmi, od ktorych nie zalezy Pana kariera. Ja przekonawszy sie, jakie z Pana bezklasie, straznik i obronca interesu ferajny, juz we wrzesniu 2008 r. przeslalem Panu fragmenty dedykowanej Panu przeze mnie powiesci „Rok 2010” . Przypomne – Zalacznik 9.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Ministerstwo Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia z dnia 15 lipca 2013 r. do ministra Marka Biernackiego

 2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10.12.2012 roku Glownego Specjalisty M. Kycia

 3. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM, pismo z dnia 10.08.2012 roku Glownego Specjalisty Magdaleny Kycia

 4. Jedrzej Bielecki: „Tusk polecial przekonac szejka z Kataru” ; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 10.08.2009r., s. 3

 5. Tusk po prosbie u szefa rzadu Kataru”; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 10.08.2009r., s. 1

 6. Jedrzej Bielecki:„Panstwo zwroci 20 procent”;Dziennik Polska Europa Swiat, 23.12.2008 r.
  „Z ustawy skorzysta 15 tys. Zydow” wywiad z Jehuda Evron’em, Prezesem Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, „Dziennik Polska Europa Swiat”, 23.12.2008r. s. 3

 7. Fragmenty dedykowanej premierowi Donaldowi Tuskowi powiesci „Rok 2010”.

1 Po tym, gdy kreujacy za posrednictwem TVN nowe wzorce kulturowe Marcin Meller w emitowanym w porze najwiekszej ogladalnosci, w niedzielne przedpoludnie programie „Drugie sniadanie mistrzow” powiedzial – cytuje:„Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa(…).” „Newsweek” tak go bronil: „K …, ktora rzucil w telewizji Marcin Meller / TVN , 14 listopada 2010 r. „Drugie sniadanie mistrzow” – ZKE/ , stala sie juz chyba sprawa wagi panstwowej. (…) Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12

2 „Car z Tranowa – Aleksander Grad” – Zrodlo: „Wprost”, 6.09.2009r., nr 36, s. 40

Zrodlo: O czym Tusk rozmawial z premierem Kataru?

“..Na razie udalo sie ich jedynie przekonac do niewycofywania wadium i zaakceptowania, w porozumieniu z Bruksela, nowego terminu zaplaty: 17 sierpnia…”

Panstwo zwroci 20 procent

Par viagra pfizer acheter consequent, il devient difficile d’obtenir une erection viagra a acheter pour avoir un rapport sexuel satisfaisant.
Il faut accepter ce delai et ne pas le solliciter immediatement apres un rapport priligy original si prix viagra france vous remarquez qu’il n’arrive pas a avoir une nouvelle erection.
Quand l’excitation sexuelle apparait, le clitoris achat de vrai viagra entre en erection.

De pharmacie viagra meme que la depression et les viagra vente libre europe problemes de couple.
Par contre l’estime est une sorte d’image globale que nous avons de propecia en pharmacie prix prix de la boite de viagra nous-meme. Au XIXe siecle, on avait l’habitude de rencontrer son conjoint chez ses voisins. » Bien que quelques couples choisissent de leur propre gre de ne pas avoir de relations sexuelles, il n’en demeure pas moins que la majorite des gens ont besoin de ce genre de rapprochements. Les professeurs Xu Liu et Susumu Tonegawa, principaux auteurs des travaux, se montrent confiants dans le prolongement des recherches. Souvent les hommes reprochent aux femmes de ne pas retenir davantage les petits details. Le site de rencontres extraconjugales Gleeden.com revele le palmares des signes astrologiques les plus infideles ! Le bon stress nous alerte et nous stimule pour repondre a un danger. Une precedente mi ssion de controle par l’IGAS de la CANSSM avait analyse l’efficience economique de ces achat viagra andorre acheter du vrai viagra en ligne achats en etudiant les resultats des appels d’offre pour les medicaments generiques, sur une longue periode.
De quoi accroitre les cialis viagra en ligne dangers et rendre tout le monde nerveux sur dapoxetine 60 mg l’asphalte.
Je relatais le genre d’homme qui pouvait prix du kamagra cialis levitra s’adonner a ce genre de voyage et j’avais mentionne que les femmes prix du kamagra en belgique et les enfants etaient majoritairement les victimes.
Elle le convainc que par le cialis achat en pharmacie cialis achat en ligne belgique passe, il ne s’est pas assez affirme.
Da quello che devo acquistare cialis 5 mg usare un lubrificante aromatizzato se anche voi volete, comprare cialis online in italia dice Krause.
Se il comprare viagra in europa recupero non e piu un’opzione, questo e quando la acquisto viagra pfizer comunicazione e piu importante che mai.
Con il passare del tempo, gli uomini in particolare sono diventati piu vendita viagra italia line esigenti, e di conseguenza si vendita viagra e cialis aspettavano qualcosa in piu dai farmaci per la cura della DE.
Il sildenafil, invece, non ha alterato in viagra generico farmacia milano alcun modo la farmacocinetica cialis senza ricetta online del saquinavir.
Con tale approccio nella maggior parte viagra pfizer vendita dei casi si riesce ad ottenere un comprare viagra o cialis miglioramento delle erezioni che spesso puo non essere totale.
L’individuo in generale, nel rispetto di se priligy acquistare online stesso e dell’altro, puo promuovere forme di divertimento anche di tipo “organizzato” e strettamente correlate acquistare cialis 20 mg al comportamento sessuale.
Quando ci si usa non c’e nessun dubbio della sua efficacia siccome il suo funzionamento e provato dai moltissimi test e prove del farmaco. Tuttavia molte donne attribuiscono a questo periodo di essere il segnale della fine della vita sessuale e del piacere. levitra 20 mg costo Se ordinate la consegna dei preparati sul territorio degli USA, non dovrete pagare i dazi doganali. Sul fatto che l’alcol influisce sulla potenza sessuale, la gente sapeva viagra levitra prezzo molto tempo fa. Ordinando prodotti per il potenziamento nella farmacia online potete essere sicuri di ottenere la consultazione riguardante l’applicazione del medicinale e tutte le informazioni utili al riguardo dei prodotti da noi offerti. Le dosi da 2,5mg e 5mg sono state sviluppate farmacie online italiane per uso giornaliero, offrendo agli uomini la possibilita di raggiungere un’erezione a qualsiasi ora levitra italia della giornata. Levitra e efficace per gli uomini di ogni eta, funziona in modo rapido e fornisce vitalita sessuale negli uomini che soffrono del disturbo per la prima volta, anche quelli che hanno il diabete mellito o sono stati sottoposti a prostatectomia radicale. La modernita porta con se levitra prezzo differenti problematiche che molto spesso si insinuano senza essere percepite dalla maggioranza delle persone.
L’uso di farmaci del gruppo di inibitori prezzo del cialis generico della 5-FDE (Viagra, Cialis, Levitra, Kamagra, ecc) cialis farmacia italia e severamente proibito.
L’assunzione di una dose giornaliera non cialis senza ricetta milano e raccomandata nei pazienti affetti da serie patologie renali sito per acquistare viagra e per quanto riguarda i pazienti con cialis dove comprare online problemi di fegato il medicinale dovrebbe essere prescritto solo dopo un’attenta valutazione dei rischi e dei benefici derivati dall’assunzione.
L’assorbimento del cialis non e cialis soft generico affatto influenzato da nessun tipo di cibo, i risultati si vedono due ore dopo che acquistare kamagra dove comprare viagra a roma e stato consumato.
Il a en effet ce besoin de se acheter cialis faire cialis naturelle remarquer, prenant tantot acheter cialis soft lilly france le visage du super heros sur de lui, ou du timide qui a besoin d’etre reconforte, pour vous attirer dans ses filets.
E acquistare viagra on line italia la classica domanda posta da acquistare il viagra online urologi per testare e diagnosticare vendita cialis online la disfunzione erettile.
D’autant que la psychologue sociale, qui s’est exprimee acheter cialis pas cher paris pour jol cialis acheter press, qualifie cahuzac de « achat kamagra france pharmacie menteur de talent ».
Ovviamente la scelta corretta delle possibili soluzioni all’impotenza maschile deve viagra prezzo avvenire dopo un priligy generico accurato consulto medico.
Dans achat levitra sur internet kamagra pfizer achat ce cas aussi, il est achat viagra andorre important de faire des choses ensemble et d’aller au lit ensemble.
Si tratta di giovani donne, che si scambiano effusioni sotto la cialis acquistare online consolle del priligy farmacia online dj, di locali farmacia on line propecia dall’atmosfera lounge.
Pour cialis plus ce faire, viagra naturel plante vous etes oblige de contracter ou peut on acheter du viagra des muscles.
Viene fatta per dove comprare viagra cialis far l’uomo sentire l’energia e acquisto viagra on line l’efficienza viagra italia del farmaco.
Aucune connue, meilleur site viagra en ligne mais attention acheter viagra internet pas prix de viagra de surdosage !
A volte queste terapie hanno successo, altre volte invece ottengono un beneficio solo momentaneo perche col tempo si viagra on line senza ricetta farmacia online viagra cialis ripresenta 10 mg levitra online lo stesso identico problema.
Les facteurs psychologiques les plus courants vente priligy de vrai priligy pas cher l’impuissance sont les suivants :
Bien priligy prix entendu, un homme, face a une situation si difficile, est presse de la changer par tous priligy les moyens.
Non esiste un’ eta anagrafica viagra on line pagamento alla consegna ben precisa che si accompagna con viagra generico iene la mancanza di erezioni.
E molto viagra e viagra generico semplice assumere questo farmaco, infatti una singola compressa dovra essere assunta semplicemente 30 comprare viagra online senza ricetta minuti prima del rapporto sessuale.