15.07.2013 – Z.Kękuś – Wniosek do Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego

Krakow, dnia 15 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

30-019 Krakow

Pan

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwosci,

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 2. Pan Piotr Duda, Przewodniczacy Komisji Krajowej NSZZ “Solidarnosc”, Biuro Komisji Krajowej w Warszawie, ul. Jasna 7, 00-019 Warszawa

 3. Pan Jan Guz, P rzewodniczacy Ogolnopolskiego Porozumienia Zwiazkow Zawodowych (OPZZ),ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 4. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 5. Pan Wawrzyniec Smoczynski, Kierownik Dzialu Zagranicznego, „Polityka”, ul. Slupecka 6, 02-309 Warszawa

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 11. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 13. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 14. Pan Jaroslaw Goiwn, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 15. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 16. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 17. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 18. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 19. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 20. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 21. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 22. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 27. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 28. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 29. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 30. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 31. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 32. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 33. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 35. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 36. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 37. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 38. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 39. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 42. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 43. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 44. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 45. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 46. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 47. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 48. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 49. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o dopelnienie przez Ministra Sprawiedliwosci okreslonego w art. 304 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego obowiazku denuncjacji przez zlozenie zawiadomienia o podejrzeniu popelnienia przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego – art. 231 § 1 K.k. – przez naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).

 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na wniosek, jak w p. I bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 3. Zawiadomienie, ze kopie odpowiedzi na wniosek, jak w p. I dorecze Adresatom kopii niniejszego pisma.

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 304 § 2 Kodeksu postepowania karnego:
  „Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.”

 2. Artykul 231 § 1 Kodeksu karnego:
  „Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego , podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3 .”

Czesc II. Uzasadnienie

Premier Donald Tusk przekroczyl uprawnienia naruszajac ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.). Naruszenie przez premiera Donalda Tuska ustawy, jak wyzej skutkowalo niepowodzeniem przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie i upadkiem stoczni. Prace utracilo lacznie – pracownicy stoczni i firm powiazanych z nimi – okolo 100 tys. osob. Upadl przemysl stoczniowy w Polsce.

xxx

W wydaniu tygodnika „Polityka” z dnia 8 sierpnia 2009 r. zamieszczono artykul Wawrzynca Smoczynskiego pt. „Emirat na gazie”. Autor podal w nim miedzy innymi – Zalacznik 3:

Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi, ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu . Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty. W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim. Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Zrodlo : Wawrzyniec Smoczynski, Emirat na gazie; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Zalacznik 3

Pismem z dnia 10 maja 2012 r. skierowanym do ministra Skarbu Panstwa Mikolaja Budzanowskiego zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o doreczenie mi Procedury, wedlug ktorej Ministerstwo Skarbu Panstwa prowadzilo w 2009 r. zakonczona niepowodzeniem sprzedaz stoczni w Gdyni i w Szczecinie.

W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone w dniu 24 maja 2012 r. przez Dyrektora Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Panstwa Irmine Jablonska pismo o tresci – Zalacznik 1:

Ministerstwo Skarbu Panstwa Biuro Kontroli Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12 Zbigniew Kekus

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 maja 2012 r., w ktorym zwraca sie Pan z wnioskiem o udostepnienie procedury, wedlug ktorej Ministerstwo Skarbu Panstwa prowadzilo w 2009 r. sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie informuje co nastepuje: Sprzedaz stoczni byla i jest prowadzona zgodnie z ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).

Kompensacja nastepuje w drodze postepowania wszczetego pod nadzorem ministra wlasciwego od spraw Skarbu Panstwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., realizowanego przez niezaleznego zarzadce kompensacji (art. 2 uust. 1 w.w. ustawy). Przebieg postepowania kompensacyjnego jest monitorowany przez obserwatorow powolanych przez Ministra Skarbu Panstwa w uzgodnieniu z Komisja Europejska (art. 10 w.w. ustawy).

Prezes Agencji Rozwoju Przemyslu wydal postanowienia o wszczeciu postepowan kompensacyjnych w obu stoczniach. Wstepne zgromadzenie wierzycieli podjelo uchwaly w sprawie ustanowienia zarzadcy kompensacyjnego (art. 24 ust. 3 ustawy).

Wykonujac postanowienie w.w. ustawy Zarzadca Kompensacji przekazal do zatwierdzenia Prezesowi Agencji Rozwoju Przemyslu S.A. plany sprzedazy. Prezes Zarzadu Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., wydal postanowienia o zatwierdzeniu planow sprzedazy skladnikow majatkowych obejmujace okreslenie trybu i oznaczenie terminow ich sprzedazy (art. 79 ustawy).

Sprzedaz skladnikow majatku stoczni uregulowana jest w rozdziale 9 ustawy. Zgodnie z postanowieniami tego rozdzialu zarzadca kompensacji dokonuje sprzedazy skladnikow majatku stoczni wyodrebnionych w planie sprzedazy, na rzecz kupujacego wylonionego w otwartym, przejrzystym, bezwarunkowym, niedyskryminacyjnym przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym (art. 82 ustawy).

Prezes Agencji Rozwoju Przemyslu wydaje decyzje o zakonczeniu postepowania kompensacyjnego, jezeli zostal wykonany zatwierdzony plan podzialu (art. 130 ustawy). Prawomocna decyzja o zakonczeniu postepowania kompensacyjnego wywoluje takie skutki jak wniosek dluznika o ogloszenie upadlosci obejmujacej likwidacje majatku (art. 138 ustawy).

Wraz z odpowiedzia przesylam tekst opisywanej ustawy.

Jednoczesnie informuje, iz szczegolowe informacje o przeprowadzonych postepowaniach kompensacyjnych publikowane sa na stronie internetowej zarzadcy kompensacyjnego – Bud-Bank Leasing sp. z o.o. http://www.bbl.com.pl/ . Dyrektor Biura Kontroli Irmina Jablonska”

Zrodlo: Ministerstwo Skarbu Panstwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jablonskiej – Zalacznik 1

Do odpowiedzi, jak wyzej Dyrektor Irmina Jablonska zalaczyla kopie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) – Zalacznik 2: Przepisy tej. ustawy z dnia 19.12.2008 r. stanowia miedzy innymi – Zalacznik 2:

 1. Artykul 2.1:
  „Kompensacja nastepuje w drodze postepowania wszczetego pod nadzorem ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., realizowanego przez niezaleznego zarzadce kompensacji, zwanego dalej „zarzadca kompensacji”.

 2. Artykul 7:
  Organami wlasciwymi w sprawach kompensacji sa: minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa oraz Prezes Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., zwany dalej „Prezesem Agencji”.

 3. Artykul 64:
  „1. Zarzadca kompensacji moze byc osoba fizyczna posiadajaca licencje syndyka lub osoby, o ktorych mowa w art. 25 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka lub osoba, ktora prowadzila likwidacje.
  2. Zarzadca kompensacji moze byc rowniez spolka handlowa, ktora prowadzila likwidacje, lub ktorej wspolnicy ponoszacy odpowiedzialnosc za zobowiazania spolki bez ograniczenia calym swoim majatkiem albo przynajmniej jeden z czlonkow zarzadu reprezentujacy spolke posiada uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1.”

 4. Artykul 69.1:
  „Zarzadca kompensacji sklada radzie wierzycieli, obserwatorowi oraz ministrowi wlasciwemu do spraw Skarbu Panstwa, nie rzadziej niz raz na miesiac, sprawozdanie ze swoich czynnosci oraz sprawozdanie rachunkowe z uzasadnieniem.”

 5. Artykul 82.1:
  „Zarzadca kompensacji dokonuje sprzedazy skladnikow majatku stoczni wyodrebnionych w planie sprzedazy, na rzecz kupujacego wylonionego w otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Do przetargu stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z tym ze:
  1) szczegolowa procedure przetargu oraz wysokosc wadium okresla Prezes Agencji w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 79:
  2) o przetargu nalezy zawiadomic przez ogloszenie o zasiegu ogolnokrajowym i w prasie o zasiegu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jezeli przetarg dotyczy skladnikow majatkowych stanowiacych nieruchomosci – co najmniej na osiem tygodni przed jego terminem,
  3)
  przetarg prowadzi zarzadca kompensacji,
  4)
  otwarcia ofert dokonuje zarzadca kompensacji,
  5) wyboru oferty dokonuje zarzadca kompensacji,
  6) postanowienie o zakonczeniu procedury przetargowej wydaje Prezes Agencji, w terminie nie dluzszym niz tydzien od dnia wyboru ofert.”

Red. Wawrzyniec Smoczynski poswiadczyl naruszenie przez premiera Donalda Tuska zacytowanych wyzej przepisow ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego, w tym przede wszystkim okreslonych w art. 82.1 ustawy.

Sprzedaz stoczni mial dokonac niezalezny zarzadca kompensacji w: „otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji , przetargu nieograniczonym.”

Premier Donald Tusk polaczywszy sie na godzine przed zakonczeniem przetargu – po ktorym to polaczeniu firma zwiazana z rozmowca zlozyla oferte, ktora zwyciezyla – premierem Kataru naruszyl niemal wszystkie okreslone przez ustawodawce warunki przetargu.

Z winy premiera Donalda Tuska przetarg:

a. nie byl przejrzysty,

b. nie byl niedyskryminacyjny,

c. nie zostal przeprowadzony z zachowaniem uczciwej konkurencji.

Wrecz przeciwnie, zostal przeprowadzony w sposob niejasny, nieuczciwy, dyskryminowal wszystkich pozostalych jego uczestnikow poza firma preferowana przez premiera.

Przetarg wygrala firma powiazana z rozmowca premiera Donalda Tuska, premierem Kataru Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim. Wawrzyniec Smoczynski podal – Zalacznik 3: Ktokolwiek zlozyl zlecenie, sprawa pozostala w rodzinie rzadzacej. Gwarancje na zakup wystawil Qatar Islamic Bank, ktorego prezesem jest syn premiera Dzasim Al.-Sani, zarazem dyrektor katarskiego banku inwestycyjnego QInvest, ktory doradzal przy calym przedsiewzieciu. Komu doradzal? Sadzac po tym, ze przy przetargu skorzystano ze spolki w raju podatkowym, nabywca nie bylo panstwo Katar, tylko osoba prywatna, dzialajaca na polecenie premiera. – Fundusze panstwowe nie maja w zwyczaju korzystac z optymalizacji podatkowej, kupuja z otwarta przylbica – mowi Christoph Schalast, profesor Frankfurt School of Finance and Management, specjalista od praktyk inwestycyjnych bliskowschodnich rzadow.”

Zrodlo : Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34 – Zalacznik 3

Przetarg zakonczyl sie fiaskiem.

Jak wiadomo zwyciezca przetargu dwukrotnie – 21 lipca 2009 r. i 17 sierpnia 2009 r. – nie uiscil oplaty.

Po fiasku rozmow z Stiching Particulier Fonds Greenrights,przetarg powtorzono, ale nie bylo zainteresowanych zakupem stoczni. Trudno sie dziwic, ze nawet wczesniej zainteresowani zrezygnowali.

Bez potrzeby angazowania wywiadowni gospodarczych, po wydaniu … kilku zlotych na zakup tygodnika „Polityka” z dnia 8 sierpnia 2009 r. dowiedzieli sie, ze premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk osobiscie wybral zwyciezce pierwszego przetargu. Dowiedzieli sie, ze premier Polski naruszyl ustanowione przez Sejm w drodze ustawy warunki przetargu, ktorego byli uczestnikami, i na godzine przed zakonczeniem trwajacego cztery dni przetargu, polaczyl sie z osoba bardzo blisko zwiazana z firma, ktora dopiero po tym polaczeniu, tuz przed zakonczeniem przetargu, jako ostatnia zlozyla oferte.

Zeby ostatecznie zwyciezyc.

Premier Donald Tusk wykazal wszystkim, poza preferowana przez niego firma, uczestnikom przetargu, ze lekcewazy ich wysilek oraz zasoby wlozone w przygotowanie oferty.

Premier Donald Tusk naruszyl ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znazeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego.

Z cala pewnoscia przekroczyl uprawnienia i dzialal na szkode interesu publicznego oraz na szkode interesu prywatnego pracownikow stoczni w Gdyni i Szczecinie i firm z nimi powiazanych /art. 231 § 1 k.k./.

Nawet, gdyby byl czlonkiem niezaleznego zarzadcy nie posiadal uprawnien do kontaktowania sie w sprawie przetargu z ktorymkolwiek z jego uczestnikow.

Z powodu upadku stoczni w Gdyni i w Szczecinie prace stracilo okolo 100 tys. osob, pracownikow stoczni oraz firm polaczonych z nimi lancuchami kooperacyjnymi. To lacznie setki tysiecy dramatow nie tylko tych, ktorzy utracili prace, ale takze czlonkow ich rodzin. Upadl ostatecznie przemysl stoczniowy w Polsce.

Polska poniosla ponadto ogromne straty wizerunkowe. Premier zaprezentowal sie swiatu jako oszust, ktory z jemu tylko znanych powodow, w warunkach nieuczciwej konkurencji wyroznil jednego z uczestnikow przetargu nadzorowanego przez Komisje Europejska.

Podkreslic ponadto nalezy, ze Donald Tusk jest tchorzem, schowanym za podwladnego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Radce Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministra Jerzym Izdebskim, z ktorym razem matacza starajac sie ukryc przed opinia publiczna, ze opisana przez red. W. Smoczynskiego naruszajaca ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) ingerencja w przetarg na sprzedaz stoczni spowodowal jego fiasko.

Wprawdzie red. W. Smoczynski to jeden z najzdolniejszych dziennikarzy mlodego pokolenia 1 i trudno go posadzac o konfabulowanie, ale zachowanie premiera D. Tuska bylo tak nieodpowiedzialne, tak szkodzace przetargowi na sprzedaz stoczni, a przy tym naruszajace ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r., ze pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r. skierowanym do niego zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 7 i art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporzadzenie i doreczenie mi sporzadzonego osobiscie przez Prezesa Rady Ministrow, Adresata niniejszego pisma oswiadczenia o tresci: „Ja, nizej podpisany, Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk przecze informacji zamieszczonej w opublikowanym wydaniu z dnia 8 sierpnia 2009r., s. 34 tygodnika „Polityka” artykule Wawrzynca Smoczynskiego pt. „Emirat na gazie” /„Polityka” nr 32, 8 sierpnia 2009 r., s. 34/ i oswiadczam, ze nie zazadalem w ostatnim dniu zorganizowanego w maju 2009 r. przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie, godzine przed jego zakonczeniem, polaczenia z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim. Donald Tusk Prezes Rady Ministrow.”

(…) Jesli informacja podana przez W. Smoczynskiego polega na prawdzie, Adresat niniejszego pisma, Prezes Rady Ministrow mogl: (…) popelnic czyn typizowany jako przestepstwo w art. 231 § 1 ustawy Kodeks karny.”

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, pismo Z. Kekusia z dnia 2 kwietnia 2013 r. do Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 6 maja 2013 r. Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego o tresci – Zalacznik 4: „Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 06 maja 2013 r. Nr DSWRU-571-1415/09-(151)13/JI Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Odpowiadajac na pismo z dnia 02 kwietnia 2013 r. (data wplywu dnia 08 kwietnia 2013 r.) skierowane do Prezesa Rady Ministrow dotyczacego artykulu z tygodnika „Polityka” z dnia 08 sierpnia 2009 r. – Departament uprzejmie informuje, co nastepuje.

Zadanie Pana stanowi w istocie wniosek o udzielenie komentarza – o okreslonej tresci – w stosunku do jednego z artykulow opublikowanych kilka lat temu na lamach tygodnika „Polityka”. Departament stwierdza, ze nie jest to wniosek o udostepnienie informacji publicznej, poniewaz organy administracji publicznej nie maja obowiazku wytwarzania informacji w zwiazku z zadaniem uprawnionego.

Odnoszac sie zatem do ww. wniosku Departament informuje, ze organy administracji publicznej, w tym Prezes Rady Ministrow, nie maja obowiazku komentowania tresci publikacji prasowych na wniosek osob trzecich. Majac powyzsze na wzgledzie Departament informuje, ze wniosek nie moze byl zalatwiony zgodnie z Pana zyczeniem.

Informujemy, ze na mocy § 28 Regulaminu Organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrow stanowiacym zalacznik do Zarzadzenia nr 2 szefa KPRM z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego KPRM, do zadan Departamentu Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow nalezy udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski, listy i petycje kierowane do Prezesa Rady Ministrow oraz Kancelarii PRM. Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski”
Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow

Warszawa, Nr DSWRU-571-1415/09-(151)13/JI, pismo z dnia 06 maja 2013 r. Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego – Zalacznik 4

Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski nie wyjasnil, czy polega na prawdzie informacja podana przez red. W. Smoczynskiego, ze:„Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty. W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim.”

Wyjasnil mi, ze moj wniosek nie moze byc zalatwiony zgodnie z moim zyczeniem.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze gdy pismem zlozonym w tej samej sprawie rok wczesniej, tj. 11 maja 2012 r. zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia: 1.jakie informacje przekazal Pan w dniu 16 maja 2009 r. premierowi Kataru podczas rozmowy z nim telefonicznej na godzine przez zamknieciem przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni i w Szczecinie.(…)” , otrzymalem odpowiedz bezposrednio dotyczaca mojego wniosku.

Zastepca Dyrektora Centrum Informacyjnego Rzadu Grzegorz Szymanski poinformowal mnie Zalacznik 5:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Centrum Informacyjne Rzadu Grzegorz Szymanski Zastepca Dyrektora CIR-5506-75(2)12MJ Warszawa, 30 maja 2012 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek z 11 maja 2012 r., skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, zgodnie z informacjami Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM, uprzejmie wyjasniam, ze 16 maja 2009 r. Prezes Rady Ministrow nie odbyl rozmowy telefonicznej z premierem panstwa Katar. Zalozenie z pytania nr 3 nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistosci”
Zrodlo: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Centrum Informacyjne Rzadu, CIR-5506-75(2)12MJ, pismo z dnia

30 maja 2012 r. Zastepcy Dyrektora Centrum Informacyjnego Rzadu G. Szymanskiego – Zalacznik 5

Gdy informacje red. W. Smoczynskiego „W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim.” zinterpretowalem jako opisujaca polaczenie telefoniczne premiera D. Tuska z premierem Kataru i skierowalem wniosek do premiera D. Tuska, by sporzadzil i doreczyl mi wyjasnienie, jakie telefonicznie przekazal informacje premierowi Kataru, Zastepca Dyrektora Centrum Informacyjnego Rzadu G. Szymanski poinformowal mnie, „16 maja 2009 r. Prezes Rady Ministrow nie odbyl rozmowy telefonicznej z premierem panstwa Katar.”

Gdy natomiast pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r. zlozylem wniosek, w ktorym posluzylem sie okresleniem podanym przez red. W. Smoczynskiego, tj . „polaczenie”, Radca Szefa KPRM J. Izdebski wyjasnil mi, ze Departament nie ma obowiazku wytwarzania informacji.

A przeciez adresatem mojego wniosku nie byl „Departament”, ale premier D. Tusk. Red. W. Smoczynski nie podal, ze w dniu 16 maja 2009 r. na godzine przed zakonczeniem przetargu „Departament” kazal sie polaczyc z premierem Kataru, lecz ze premier Donald Tusk kazal sie z nim polaczyc. Departament nie wie, czy premier D. Tusk kazal sie polaczyc. Wie o tym premier D. Tusk.

Komentarz Radcy Jerzego Izdebskiego, ze moje zadanie dotyczy artykulu kilka lat temu umieszczonego na lamach tygodnika „Polityka” nie ma znaczenia dla niniejszym zgloszonej sprawy. Karalnosc przestepstwa popelnionego przez premiera D. Tuska ustaje piec lat od czasu jego popelnienia, a jesli sledztwo wykaze, ze przekraczajac uprawnienia i naruszajac ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego premier nawiazal kontakt z libijskim handlarzem broni w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, po 15 latach /art. 101 K.k./.

Jesli sledztwo wykaze, ze informacja, iz w dniu 16 maja 2009 r., godzine przed zamknieciem przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie: „Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim. Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.” , polega na prawdzie, tj. ze D. Tusk rzeczywiscie ingerowal w przetarg prowadzony z mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.) przez niezaleznego Zarzadce kompensacji, to dzialanie Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska wyczerpuje znamiona czynu typizowanego jako przestepstwo w art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Wnosze, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Ministerstwo Skarbu Panstwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jablonskiej

 2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).

 3. Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34

 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Warszawa, Nr DSWRU-571-1415/09-(151)13/JI, pismo z dnia 06 maja 2013 r. Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego

 5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Centrum Informacyjne Rzadu, CIR-5506-75(2)12MJ, pismo z dnia 30 maja 2012 r. Zastepcy Dyrektora Centrum Informacyjnego Rzadu G. Szymanskiego

1 Urodzony 21 czerwca 1976 w Krakowie, studiowal egiptologie i jezykoznawstwo ogolne na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie w Getyndze. W 2001 zawodowo zwiazal sie z „Przekrojem”. Pelnil funkcje kierownika dzialu wydarzen, a nastepnie kierownika dzialu zagranicznego. W 2007 zostal redaktorem dzialu zagranicznego tygodnika „Polityka”, a nastepnie objal funkcje kierownika tego dzialu. Czterokrotnie (2009–2012) byl nominowany do Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. W 2011 otrzymal wyroznienie wraz z Witoldem Gadomskim, a rok pozniej zostal laureatem glownej nagrody. W 2011 otrzymal nagrode Grand Press za teksty o kryzysie finansowym. Zajal tez piate miejsce w plebiscycie na Dziennikarza Roku 2011. W 2010 przyznano mu Nagrode im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie polskim dziennikarzom za najlepszy utwor o tematyce ekonomicznej – zrodlo: encyklopedia Wikipedia

Zrodlo zalacznika nr. 3:

Artykul Red. Wawrzynca Smoczynskiego “Emirat na gazie” tygodnik Polityka 08.08.2009

 

Levitra Generique ameliore la circulation du sang dans dapoxetine 60 mg le membre sexuel ce qui amene a l’erection.
Et si l’on se retrouve toujours dans les draps d’un macho, ce peut etre parce qu’il prix du propecia en france ressemble a kamagra en ligne papa ou, au contraire, parce qu’il remplace le pere dont on a manque mais, dans tous les cas, cette repetition a un sens.
Enfin, pour 47,3 %, les hommes traites par curietherapie declaraient n’avoir eu acheter priligy en france aucun impact du achat cialis ligne quebec traitement sur leur sexualite.

Je me rappelle cialis prix pfizer d’un cas l’annee derniere ou un individu prenait plaisir a observer sa voisine prendre ou acheter du viagra son bain.
Aucune ordonnance n’est requise et les mineures peuvent s’en procurer une gratuitement et anonymement aupres des pharmacies. Le lieu insolite signifie surtout que l’excitation est a son comble et que nous devons faire l’amour ici et maintenant! L’Organisation mondiale de la sante reconnait meme la « sante sexuelle » comme un droit des individus et comme un devoir des societes a leur egard. Il n’y a pas trop de risque a ce que quelqu’un entre dans votre cabine et le cote piquant est tout de meme present, car c’est un endroit non conventionnel. Son appropriation par les medecins est une etape prix boite viagra 50mg levitra pas cher ligne cle de son developpement. C’est la un moyen efficace de vous assurer une soiree torride puisque, c’est bien connu, l’anticipation mentale a des valeurs magiques. Lorsque les hommes vu que l’energie de la jeunesse et viril force acheter viagra site fiable pour achat cialis s’abaisser a ce qu’ils atteignent 40 ils eprouvent des sentiments mitiges. Mon conjoint de 76 ans n’a plus d’erection depuis longtemps.
Beaucoup d’entre eux comparateur de prix pour cialis prix cialis france pharmacie s’interessent aux femmes mures parfois pour leur experience en matiere de sexe mais aussi souvent pour leur compte en banque.
Briere et Michel Janosz, viagra livraison express et recemment tadalafil pas cher publiee dans La Revue canadienne de psychiatrie.
Essayer tadalafil en ligne de nouvelles positions, acheter cialis france dans de nouveaux endroits a des moments inhabituels.
In ogni caso, un aumento del come acquistare cialis con postepay dosaggio non sempre significa cialis vendita farmacia risultati migliori.
Nello schema teso di “lavoro-casa-lavoro” comprare viagra croazia e difficile trovare tempo per cialis lo trovo in farmacia visitare la clinica.
La maggior parte di essi e legata con gli cialis acquisto uomini e le costo cialis 5 mg farmacia donne.
Lavoriamo con una farmacia registrata con l’Ordine dei Farmacisti Regno viagra in farmacia senza ricetta medica Unito e possiamo acquistare kamagra generico italia assicurare che i prodotti che vendiamo provengono da case farmaceutiche affidabili e autorizzate di produrre il Sildenafil.
Inoltre, se si vanno a osservare da comprare levitra online vicino i pazienti piu restii ad aderire al trattamento, sito affidabile dove comprare cialis i benefici possibili risultano ancora piu evidenti.
Cialis e stato creato per migliorare il rapporto sessuale e per godere l’erezione lunga e stabile avendo viagra en la farmacia sin receta un atto sesuale lungo farmacia on line levitra ed efficace.
Ma deve essere sempre il medico a prescrivere gli antibiotici: Esso offre una nuova visione di possibili soluzioni per la disfunzione acquistare priligy on line erettile – una condizione che colpisce la meta di tutti gli uomini di eta compresa tra 40 e 70 anni, ma puo colpire anche i giovani della tua vita. Nella stragrande maggioranza dei casi la disfunzione erettile e un disturbo che si puo curare, purtroppo pero la maggior parte degli uomini non si rivolge ad un medico semplicemente perche prova vergogna ad ammettere questo problema. Gli effetti collaterali con l’uso degli SSRI sono generalmente non drammatici, vengono segnalati: Il tempo di assorbimento e la durata d’efficacia puo variare da persona a persona. Pertanto, si consiglia di non guidare auto, se si prende questo farmaco. Impotenza sessuale – Terminologia generica con la quale, generalmente, si definisce l’incapacita a priligy compra raggiungere o a mantenere un’erezione idonea acquistare priligy generico per un’attivita sessuale soddisfacente. Il Cialis va somministrato per via orale, almeno 30 minuti prima dell’attivita sessuale, a priligy generico stomaco farmacias online priligy vuoto o pieno, o in alternativa va assunto secondo prescrizione medica.
Si rimane appiccicati acquistare cialis su internet ai sedili in pelle, e difficile muoversi, si sbatte nella leva del cambio e nel volante, si appare goffi e non si riesce a spogliarsi completamente; viagra e cialis senza ricetta o meglio si puo ma non e assolutamente consigliato.
Nel mondo dove comprare il cialis on line si calcola che circa il 10 – 20 % comprare levitra online della popolazione maschile lamenti un problema ad viagra naturale farmacia senza ricetta avere una valida rigidita.
La fisiologia della disfunzione prezzo cialis in italia erettile del pene a volte puo essere di prezzo del viagra in farmacia origine psicologica, in realta, lo stress puo comprare viagra generico farmacia giocare trucchi in campo sessuale.
Trop aimer kamagra pas cher acheter kamagra pas cher paris c’est mal aimer souligne le kamagra pfizer achat specialiste.
A volte viene riscontrata una significativa riduzione dell’appetito sessuale come effetto di comprare viagra senza ricetta italia determinate psicopatologie, come ad esempio cialis soft generico nel caso delle depressioni dell’umore, ma anche come effetti collaterali ed indesiderati dovuti alla farmacias online cialis assunzione di determinati farmaci, anticoncezionali compresi.
Vous souffrez peut kamagras en ligne etre de dysfonction erectile severe connue aussi comme impuissance sexuelle permanente ou totale et kamagra france pharmacie qui vous empeche d’atteindre des erections assez rigides pour assurer lors de achat viagra generique ligne vos activites sexuelles.
Proprio come cialis e levitra, viagra ha dimostrato la sua farmacias online priligy efficacia in oltre l’80% degli uomini, comprare viagra online sin dalla sua approvazione nel propecia farmacia 1998, brevettato della casa farmaceutica pfizer.
Il y a cependant beaucoup de nuances en rapport avec la discrimination des acheter viagra pas cher femmes, prix levitra en pharmacie y propecia vente compris, la discrimination sexuelle.
Come dove posso acquistare cialis online prezzo viagra pfizer per l’uomo, anche per la farmaci cialis donna i problemi sessuali possono avere cause non sessuali.
Erectionsexuelle.com pharmacie pour homme, met a votre disposition levitra generique en france en plus du cialis original, achat cialis sans ordonnance vous trouverez egalement ses generiques parmi lesquels, cialis soft ou acheter viagra generique tabs.
Solo costo priligy perche c’e acquisto levitra on line uno o due gruppi di terroristi, tutti professando questa religione sono nel mirino di paura acquistare propecia ed odio.
A viagra prix en pharmacie cause du fonctionnement long terme cialis en ligne pas cher de 36 heures, cialis est aussi viagra pas cher france connu comme pilule de weekend.
Come la maggior parte vendita viagra italia line degli uomini dovrebbe sapere, possiamo quindi dire in definitiva che acquistare levitra generico italia sono numerosi i fattori mentali se comprar viagra farmacias sin receta e fisici che influiscono sulla capacita di avere un’erezione.
Tout d’abord, horny commander dapoxetine goat weed fonctionne comme priligy en ligne un adaptogene par des niveaux croissants de adrenaline, noradrenaline, serotonine et la dopamine quand ils sont a faible promotion de l’energie , mais reduit les niveaux de cortisol quand ils sont eleves (un effet anti-stress ).
Est prevu pour le couplage a des recepteurs specifiques pour le sentiment reconfortant ordonnance propecia propecia pas cher qui assure le sexe des actifs du contrat aussi longtemps que possible.
Le parafilie, note anche come perversioni o deviazioni sessuali e caratterizzate da impulsi o comportamenti sessuali e sicuro comprare viagra online farmacia online viagra cialis che implicano attivita, oggetti o situazioni inusuali.
L’immagine seguente mostra l’esatta collocazione comprare viagra online sicuro dei viagra costo farmacia dispositivi protesici.