15.07.2013 – Z. Kękuś – Wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krk Śrd. Wsch – Krystyny Kowalczyk o modyfikację aktu oskarżenia

Krakow, dnia 15 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

30-019 Krakow

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S

 

Dotyczy:

 1. Pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Edyty Fraczek – Padol – Zalacznik 1.

 2. Zawiadomienie, ze Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod sciga mnie razem z Sadem Rejonowym w Debicy od siedmiu lat, z potwierdzonym przez Prokuratora Generalnego i Sad Najwyzszy naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania w ocenie zebranych dowodow.

 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego:

  1. autorka aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan do dnia zlozenia niniejszego pisma nie uznala za zasadne zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane opisu wszystkich przypisanych mi czynow /czyny I – XVIII/ przez zmiane:

   1. okresu poczatkowego ich popelniania za posrednictwem strony internetowejwww.zkekus.w.interia.pl ze „styczen 2003 r.” , na dzien 4 listopada 2004 r., mimo ze:

    1. w sporzadzonym przez nia osobiscie w dniu 8 grudnia 2006 r. Zazaleniu /Zalacznik 4/ na Postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme podala dzien 4 listopada 2004 r. jako date zalozenia strony www.zkekus.w.interia.pl,

    2. operator internetowy, Interia.PL S.A. podal w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. / Zalacznik 5/ zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. II K 854/10, uprzednio II K 451/06/ jako date zalozenia strony www.zkekus.w.interia.pl dzien 26 pazdziernika 2004 r.

    3. Prokurator Generalny w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma podal, ze przypisujac mi popelnienie od stycznia 2003 r. czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl sedzia dokonal oceny zebranego materialu dowodowego z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k., tj. wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, a Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ uznal to stanowisko za sluszne.

  2. autorka aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan lub Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod do dnia zlozenia niniejszego pisma nie uznaly za zasadne zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane opisu wszystkich przypisanych mi czynow /czyny I – XVIII/ poprzez wyeliminowanie z nich, ze czyny te popelnilemja, w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl, mimo ze operator internetowy Wirtualna Polska S.A. podal w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. /Zalacznik 9/ zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. II K 854/10, uprzednio II K 451/06/, ze portalwww.zgsopo.webpark.pl zostal zalozony i byl administrowany przez mieszkajacego w Warszawie Krzysztofa Lapaja, a zlozenie dowodu jak wyzej przez Wirtualna Polske S.A. poswiadczyli:

   1. Prokurator Generalny w kasacji, ktora wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ – Zalacznik 6 – do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r.,

   2. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ – Zalacznik 7 – wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r.,

   3. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /sygn. akt II K 854/10, uprzednio II K 451/06/ – Zalacznik 8,

  3. autorka aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ prokurator Radoslawa Ridan nie uznala przez ponad 6 lat – od dnia 19 pazdziernika 2006 r., tj. od dnia wejscia w zycie wyroku z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, do dnia zlozenia niniejszego pisma – zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poprzez wyeliminowanie z niej artykulu 226 § 1 K.k. – jak podal Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski w odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3.09.2009 r. – Zalacznik 10/.

 4. Wniosek o wystapienie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od dnia zlozenia niniejszego pisma, z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy o:

  1. zmiane opisu wszystkich czynow /czyny I – XVIII/ przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan przez:

   1. podanie, ze za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl byly popelniane nie odstycznia 2003 r., jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. / Zalacznik 2/, lecz od dnia 4 listopada 2004 r., jak podala … prokurator Radoslawa Ridan w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. /Zalacznik 4/,

   2. wyeliminowanie z nich zarzutu, ze za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl zostaly popelnione przeze mnie, a miejscem ich popelnienia byl Krakow,

  2. modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poprzez wyeliminowanie z niej artykulu 226 § 1 K.k.

 5. Zawiadomienie, ze wedlug stanowiska Zastepcy Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Edyty Fraczek – Padol przedstawionego w pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. /Zalacznik 1/:

  1. autorka aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca prokurator Radoslawa Ridan oraz

  2. byly Rzecznik Praw Obywatelskich, obecnie przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci prof. dr hab. Andrzej Zoll,

nie podzielaja pogladu doktryny prawnej, ktory prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje od lat jako sluszny w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego.

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi informacji prezentujacej zrodla – wnosze o podanie autora, tytulu publikacji, strony, roku wydania, wydawnictwa – doktryny prawnej, wedlug ktorej zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej /art. 226 § 3 k.k./ jest tozsame – co wynika z pisma do mnie z dnia 12 lipca 2012 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Edyty Fraczek-Padol /Zalacznik 1/ – ze zniewazeniem osoby sprawujacej ten urzad.

 2. Wniosek – na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – o dokonanie przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez wyeliminowanie przepisu art. 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynu XVII, opisanego jako – Zalacznik 2: „(…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).”

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujacy mnie wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi wszystkie czyny, przypisane mi przez prokurator R. Ridan, wedlug sporzadzonych przez nia opisow,

  2. wyrok sedziego T. Kuczmy, jak w p. VII.1 zostal uchylony przez:

   1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II ko 283/10/ w zakresie czynow I, III – XVII z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez sedziego prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

   2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.k.

  3. scigajaca mnie po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. za czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj:

   1. wydala dwukrotnie, w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

   2. informowala mnie dwukrotnie /Zawiadomienia z dnia 25.03.2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r./ o jej zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. po pisemna odpowiedz na niniejsze pismo – kazda przyjme z naleznym autorowi szacunkiem – zglosze sie w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod w dniu 23 lipca 2013 r.

  2. w przypadku odmowy wydania mi przez Prokurature w dniu 23 lipca 2013 r. odpowiedzi, jak w p. IX.1, stawie sie po nia w dniu 24 lipca 2013 r. /sroda/ na dyzurze pelnionym przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod,

  3. jesli Prokurator Rejonowy odmowi mi udzielenia pisemnej odpowiedzi, jak w p. IX.1:

   1. zloze zawiadomienie o popelnieniu przez Adresatke niniejszego pisma przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k.,

   2. kopie zawiadomienia, jak w p. IX.3.1 dorecze Adresatom kopii niniejszego pisma,

   3. rozpoczne protest przed budynkiem Prokuratury, zamieniajac go ewentualnie w pozniejszym terminie na glodowy.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k; 256-257), stwierdzono nastepujacy stan faktyczny.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik 2

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia /prokurator Radoslawa Ridan – ZKE/ . Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S,

pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – PadolZalacznik 1

Problem” «powazne zagadnienie, zadanie wymagajace rozwiazania, rozstrzygniecia; trudnosc, klopot»

Slownik Jezyka Polskiego

 
Czesc I. Przepisy prawa
 1. Artykul 2 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  㤠1. Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby:
  1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci,
  2) przez trafne zastosowanie srodkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okolicznosci sprzyjajacych popelnieniu przestepstwa osiagniete zostaly zadania postepowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestepstw, lecz rowniez w zapobieganiu im
  oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspolzycia spolecznego ,
  3) uwzglednione zostaly prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,
  4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.
  § 2. Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.”

 2. Artykul 4 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  „Organy prowadzace postepowanie karne sa obowiazane badac oraz uwzgledniac okolicznosci przemawiajace zarowno na korzysc , jak i na niekorzysc oskarzonego.”

 3. Artykul 5 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  § 2. Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

 4. Artykul 297 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  § 1. Celem postepowania przygotowawczego jest :

1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,

2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy ,

3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,

4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody,

5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

Czesc II. Uzasadnienie

W dniu 11 lipca 2013 r. rozpoczalem zapowiedziany wczesniej protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod. Zlozonym w tym dniu pismem poinformowalem Prokuratora Rejonowego, Adresatke niniejszego pisma, ze bede go kontynuowal do dnia wreczenia mi odpowiedzi na moj skladany kilkukrotnie wczesniej wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod modyfikacji aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan przez wyeliminowanie przepisu art. 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynu XVII, opisanego jako – Zalacznik 2: „(…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

Podczas protestu dystrybuowalem ulotke – Zalacznik 15:
Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, ulotka – Zalacznik 15

W dniu 12 lipca 2013 r., okolo godziny 11:00 wreczono mi sporzadzone przez Zastepca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Edyte Fraczek – Padol pismo o tresci – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 12 lipca 2913 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego, albowiem zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienie do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze informacja dotyczaca danych prokuratora, ktory uczestniczyl w posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku niewatpliwie zostala odnotowana w aktach sadowych, do ktorych jako strona postepowania posiada Pan dostep. Podkreslic rowniez nalezy, ze w tresci postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 roku Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii zwiazanych z przedawnieniem postepowania. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r.Zalacznik 1

Powazne zagadnienie prawne dala prokurator R. Ridan niezawislemu sadowi do rozwiazania. Tylko dlaczego ja mam byc ofiara ignorancji prokurator R. Ridan? Raz juz bylem skazany za ten czyn, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj od trzech lat … interpretuje, w tym m.in. nakazala Policji doprowadzenie mnie na badania psychiatryczne.

Pismo prokurator Edyty Fraczek – Padol dotyczy aktu oskarzenia /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S; uprzednio 1 Ds. 112/04/S/, ktory w dniu 12 czerwca 2006 r. sporzadzila, a w dniu 13 czerwca 2006 r. przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan, oskarzajac mnie o popelnienie osiemnastu przestepstw, tj. o to, ze w okresie odstycznia2003r.dowrzesnia2005r. wKrakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala„zalozonej przez siebie”strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 2:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie –SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

Dziekuje za pouczenie udzielone mi przez prokurator Edyte Fraczek–Padol – Zalacznik 1: Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Uswiadomilo mi, ze Prokurator Radoslawa Ridan i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod nie uznaly do dnia zlozenia niniejszego pisma za zasadne wystapic do Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskami o zmiane opisu oraz kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. mimo:

 1. dowodow zebranych w sprawie przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy, poswiadczajacych sprzeczny z rzeczywistymi ustaleniami faktycznymi opis wszystkich przypisanych mi czynow,

 2. wejscia w dniu 19 pazdziernika 2006 r. w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, czyniacego niedopuszczalne sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k w zakresie wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan.

Z tego powodu jestem od siedmiu lat scigany za czyny, ktorych:

 1. opisy zostaly sporzadzone na podstawie dowodow, ktorymi byly … li tylko publikacje,

 2. kwalifikacja prawna narusza prawo materialne okreslone w art. 226 § 1 K.k.,

 3. kwalifikacja prawna narusza prawo materialne okreslone w art. 226 § 3 K.k.

Oto uzasadnienie dla moich wnioskow przedstawionych w punktach III, IV, VI, VII strony 1 i 2 niniejszego pisma.

Ad. p. III.1, p. IV.1.1, strona 2

Sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia prokurator R. Ridan z dnia 12 .06.2006 r. rozpoznawal – na podstawie postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2006 r. sygn. akt: IV KO 44/06 – Sad Rejonowy w Debicy. Sedzia referentem byl sedzia Tomasz Kuczma. Pierwszym postanowieniem, ktore wydal bylo Postanowienie z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod w celu – Zalacznik 3: usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na – braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

W uzasadnieniu sedzia T. Kuczma podal miedzy innymi – Zalacznik 3: Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe. (…) Nalezy przede wszystkim podkreslic, ze zarzuty stawiane oskarzonemu dotycza zniewazenia, pomowienia i rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci dokonanego za pomoca srodkow masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych . (…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl . (…) Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila. Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa. Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy. Wykonywanie tych wszystkich dzialan przez Sad, byloby znacznie utrudnione i wiazaloby sie z czynnosciami, ktore powinny zostac wykonane w trakcie postepowania przygotowawczego.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

Prokurator Radoslawa Ridan zaskarzyla postanowienie z dnia 30.11.2006 r. Zazaleniem z dnia 8.12.2007 r., ktorym przyznala, ze zarzuty z aktu oskarzenia oparla „li tylko na publikacjach”,podajac Zalacznik 4: „Nie mozna zgodzic sie z takim rozumowaniem Sadu. Z materialu dowodowego wynika niezbicie, ze formulujac zarzuty prokurator zakreslil ramy czasowe w jakich mialo dojsc do popelnienia zarzuconych Zbigniewowi Kekusiowi przestepstw. Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. Kazdy wydrukowany bowiem dokument ze stron internetowych posiada na gornej stopce date jego umieszczenia na stronie internetowej. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…)rozwiazanie nasuwa sie samo (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

Mimo jednak, ze w Zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. poswiadczyla, ze: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.” , to w opisach do kazdego z czynow przepisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. podala, ze go popelnialem … od stycznia 2003 r. Przez kolejnych ponad 6 lat – tj. do dnia zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – nie uznala za zasadne, by zlozyc wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy, by ten zmienil te, sprzeczne z jej samej rzeczywistymi ustaleniami faktycznymi opisy.

A przeciez jej ustawowym obowiazkiem – art. 7 K.p.k. – jest oceniac dowody z uwzglednieniem zasady prawidlowego rozumowania.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro,SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej przychylil sie do stanowiska prokurator R. Ridan, uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r., pouczajac go w uzasadnieniu do postanowienia, ze: „Pamietac nalezy, iz przy orzekaniu Sad kazdorazowo dokonuje swobodnej ceny dowodow , ktora zobowiazuje go m.in. do uwzglednienia zasad prawidlowego rozumowania, a wiec wyciagania wlasciwych wnioskow z ujawnionego materialu dowodowego.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow, ktore wskazal sedzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., on sam zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Interia.PL S.A. poinformowala sedziego Tomasza Kuczme pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 5: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia. pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 5

Interia.PL S.A. poswiadczyla zatem, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

Wskazac nalezy, ze daty podane przez prokurator R. Ridan i Interie.PL S.A. uzupelniaja sie. Podana przez Interie.PL S.A. data zalozenia strony www.zkekus.w.interia.pl, tj. 26.10.2004 r., poprzedza date podana przez prokurator R. Ridan, tj. 4.11.2004 r., gdy najpewniej umieszczono na niej po raz pierwszy material, ktorego umieszczenie mnie przypisala prokurator R. Ridan.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok, ktorym mimo posiadania dowodu w postaci pisma z dnia 1.10.2007 r. Interii.PL S.A. przypisal mi popelnienie wszystkich 18 czynow z aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, w okresie od … stycznia 2003 r.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. akt PG IV KSK 272/11/, w ktorej zarzucil sedziemu T. Kuczmie miedzy innymi – Zalacznik 6: Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, wskutek ustalenia, ze czyny opisane w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej zaskarzonego wyroku, polegajace na zamieszczaniu na stronie internetowej pod domena zkekus.w.interia.pl, pism zniewazajacych pokrzywdzona Wieslawe Zoll i rozpowszechnianiu okolicznosci z rozprawy rozwodowej toczacej sie z wylaczeniem jawnosci, mialy miejsce w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. w Krakowie, podczas gdy z zebranego materialu dowodowego wynika, ze strona ta zostala utworzona dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy, Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. (…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 6

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok – patrz: s. 10 niniejszego pisma oraz Zalacznik 11 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII – Zalacznik 7:

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 7

Rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

Mimo ze:

 1. Wirtualna Polska S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.,

 2. Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie, ze dokonal oceny zebranych przez niego dowodow – prokurator R. Ridan nic nie zebrala, zarzuty oparla … li tylko na publikacjach”wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, wyjasniajac, ze: „ Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

a przede wszystkim sama prokurator Radoslawa Ridan podala w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. , ze Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”, to jednak prokurator konsekwentnie nieprawidlowo rozumujac nie zlozyla do dnia zlozenia niniejszego pisma wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane opisu czynow, ktore mi przypisala aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., przez zmiane daty poczatkowej popelniania czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl ze „stycznia 2003 r.” na dzien 4 listopada 2004 r.

Wskazac nalezy, ze okres „styczen 2003 r. do maj 2005 r. lub do wrzesien 2005 r., jak podala prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia liczy 26 lub 30 miesiecy.

Okres listopad 2004 r. do maj 2003 r. lub do wrzesien 2005 r. to … 6 lub 10 miesiecy.

W pierwszym przypadku rzeczywisty okres popelniania przypisanych mi czynow jest krotszy od podanego przez prokurator R. Ridan o … 77 proc., a w drugim o 67 proc.

Wskazac zatem takze nalezy, ze sedzia T. Kuczma wskazawszy w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., jakie czynnosci byla obowiazana wykonac prokurator R. Ridan, by uczynic zadosc prawu okreslonemu w art. 297 § 1 k.p.k., tj. by ustalic dane osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czas trwania publikacji, podal – Zalacznik 3: Pozwoli to rowniez na ustalenieczasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

W pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod pouczyla mnie, ze – Zalacznik 1: „Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Skoro:

 1. Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ze stronawww.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 24 pazdziernika 2004 r.,

 2. sama prokurator Radoslawa Ridan poswiadczyla w osobiscie przez nia sporzadzonym Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r., ze: „Kazdy wydrukowany bowiem dokument ze stron internetowych posiada na gornej stopce date jego umieszczenia na stronie internetowej.Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

to oceniajac dowody zgodnie z okreslona w art. 7 ustawy Kodeks postepowania karnego zasada prawidlowego rozumowania, sprawiedliwa i bezstronna Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod musi zgodzic sie ze mna, ze moje zadanie dokonania zmiany opisu przypisanych mi czynow jest zasadne.

Ad. p. III.2, p. IV.1.2, strona 2

Prokurator Radoslawa Ridan podala w opisie do kazdego z 18 przypisanych mi czynow, ze popelnilem je w Krakowie za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl.

W Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30.11.2006 r. prokurator R. Ridan podala – Zalacznik 4: „Z zalaczonych materialow wynika, ze strona ZG SOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w tym postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego. (…) Prokurator Radoslawa Ridan”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

Zamiast zebrac dowody i ustalic sprawce, prokurator R. Ridan dzialala w sprawie przeciwko mnie metoda … prob i bledow.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., sedzia T. Kuczma zazadal od Wirtualnej Polski S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezala domena www.zgsopo.webpark.pl, jakie osoby mogly zamiescic na niej informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo – Zalacznik 9:Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r.,dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 9

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

Otrzymawszy dowod, jak wyzej sedzia Tomasz Kuczma, nie wiedziec czemu, skazal mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za popelnienie wszystkich czynow, ktorych sprawstwo za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl mnie przypisala prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.

Wskazac nalezy, ze fakt zawiadomienia przez Wirtualna Polske S.A. Sadu Rejonowego w Debicy, ze wlascicielem strony internetowej www.webpark.pl o identyfikatorze zgsopo.byl mieszkajacy w Warszawie Krzysztof Lapaj /Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca/ poswiadczyli:

 1. Prokurator Generalny podajac w w.w. kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r. – Zalacznik 6: „Uzasadnienie (…) Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183). Wobec uzyskania takiej informacji z portalu Wirtualna Polska, Sad Rejonowy w Debicy dwukrotnie wyslal wezwanie dla swiadka Krzysztofa Lapaja na adres Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Warszawa, ul. Na Uboczu 3. Swiadek nie zglosil sie do sadu nadsylajac pismo z dnia 15 marca 2007 r., z ktorego wynikalo, ze jego stan zdrowia nie pozwala mu stawic sie na przesluchanie do Sadu Rejonowego w Debicy. Ponadto Krzysztof Lapaj na str. 4 wymienionego pisma poinformowal, ze Zbigniew Kekus nie posiadal dostepu do stron internetowych www.zgsopo.webprak.pl i zkekus.w.interia.pl, nie on je zakladal, ani tez nimi nigdy nie administrowal (k. 2660-2664).”
  Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 6

 1. Sad Najwyzszy podajac w wyroku z dnia 26.01.2012 r. – Zalacznik 7: „W tej sytuacji bardzo waznego znaczenia nabieraja uzyskane od portali Interia PL i Wirtualna Polska informacje, z ktorych wynika, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja zamieszkalego w Warszawie ul. (…).”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 7

 1. sedzia referent w sprawie sygn. II K 854/10 Beata Stoj podajac w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 8: „Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie (…)
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa

Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 8

We wspomnianym przez Prokuratora Generalnego pismie z dnia 15 marca 2007 r. /data wplywu do Sadu Rejonowego w Debicy 19 marca 2007 r./ K. Lapaj podal miedzy innymi:

(…) Niniejszym informuje, ze:

 1. dr Zbigniew Kekus nie byl sprawca wymienionych wyzej czynow.

 2. dr Zbigniew Kekus nie zamieszczal wskazanych w wydanym przeciwko niemu akcie oskarzenia informacji na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .

 3. dr Zbigniew Kekus nie zalozyl i nie administrowal strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl ., nie ma i nigdy nie mial do niej dostepu by ja redagowac.

 4. dr Zbigniew Kekus nigdy nie mial i nie ma dostepu do administrowania strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl .

Informacje z prowadzonego przez Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny i Sad Apelacyjny w Krakowie postepowania z powodztwa dr Zbigniewa Kekus o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/ i dotyczace naruszania przez funkcjonariuszy publicznych, uczestniczacych w rozny sposob w tym postepowaniu konstytucyjnych i ustawowych praw maloletnich synow dr Zbigniewa Kekus, w tym maloletniego chorego dziecka, zamieszczane byly na wskazanych przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod stronach internetowych wylacznie przez osoby, administrujace tymi stronami z upowaznienia Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca. (…)”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja z dnia 15 marca 2007 r. /karty 2260-2664/.

Wskazac nalezy, ze oswiadczenie Pana Krzysztofa Lapaja z pisma z dnia 15 marca 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy jest zbiezne z informacja podana Sadowi przez Wirtualna Polske S.A. pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r.

W tym miejscu przypomniec nalezy, ze w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczma prokurator R. Ridan podala w kwestii sporzadzonych przez nia opisow czynow polegajacych na podaniu, ze za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl popelnilem je ja, w Krakowie: „ Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

W zwiazku z powyzszym, poniewaz Sad Rejonowy w Debicy zebral dowody poswiadczajace, ze nie ja, w Krakowie je popelnilem, lecz ze wlascicielem portalu www.zgsopo.webpark.pl przez okres popelniania mnie przypisanych czynow byl mieszkaniec Warszawy Krzysztof Lapaj , Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod zobowiazana przepisem art. 7 ustawy Kodeks postepowania karnego /prawidlowe rozumowanie/ powinna uznac za zasadne zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o wyeliminowanie z opisow kazdego z przypisanych mi czynow /czyny I – XVIII/, ze w okresie od stycznia 2003 r. do maja2005 r. /lub wrzesnia 2005 r./ za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl popelnialem je ja, w Krakowie.

Ad. p. III.3, p. IV. 2, strona 2

W przypadku kazdego z czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawa Ridan przedstawila mi zarzut z art. 226 § 1 K.k., opisany przez nia – Zalacznik 2:(…) w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. /lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/ – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl Sedziego Sadu Okregowego w Krakowie /lub Sadu Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/ (…) w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazkow sluzbowych (…) to jest o przest. z art. 226 § 1 kk (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

Kilka miesiecy po sporzadzeniu przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., w dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi: Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych . Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. wszedl w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

A jednak prokurator Radoslawa Ridan nie spowodowala zmodyfikowania aktu oskarzenia przeciwko mnie – nawet wtedy, gdy postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. sedzia T. Kuczma zwrocil sprawe przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu Krakow Srodmiescie – Wschod celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego – przez wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI zarzutu z art. 226 § 1 K.k.

Poniewaz jej nie dokonala, sedzia Tomasz Kuczma, ktory takze – tj. jak prokurator R. Ridan – nie wiedzial o wyroku TK z dnia 11.10.2006 r., wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ przypisal mi w przypadku wyzej wymienionych 15 czynow zarzut z art. 226 § 1 K.k., podajac w opisie kazdego z czynow, ze zniewazylem wymienionych na stronie 4 niniejszego pisma sedziow – skladali zeznania przed Sadem w okresie od maja 2007 r. do wrzesnia 2007 r., tj. wiele miesiecy po wejsciu w dniu 19.10.2006 r. w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. – w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

O tym, ze prokurator Radoslawa Ridan powinna po wejsciu w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. dokonac modyfikacji aktu oskarzenia podali:

 1. Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniew Wassermann w interpelacji ktora w dniu 3 wrzesnia 2009 r. zlozyl od skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.: Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Sama konstytucja kaze traktowac orzeczenia trybunalu jako wiazace i zmusza wszelkie organy wladzy, w tym wladzy sadowniczej, do podporzadkowania sie ich tresci. (…) Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k.

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia

2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – interpelacja nr 11505

 1. Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje Posla Zbigniewa WassermannaZalacznik 10 „(…) Ustosunkowujac sie do tej argumentacji, a takze do pytan zawartych w interpelacji, zauwazyc nalezy, ze zarzut wydania wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 461/06, z razacym naruszeniem art. 226 § 1 K.k. jest jak najbardziej trafny .
  Akt oskarzenia przeciwko panu Z. K. zarzucajacy mu m.in. popelnienie przestepstw zakwalifikowanych z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu
  z art. 226 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. wniesiony zostal do Sadu Rejonowego w Debicy w dniu 12 czerwca 2006 r.
  (…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego
  nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.
  Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k . z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.
  Nie ulega zatem watpliwosci, ze wyrok Sadu Rejonowego w Debicy przypisujacy oskarzonemu popelnienie przestepstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej
  z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszal razaco prawo materialne .

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 10

A jednak prokurator Radoslawa Ridan i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod – ani Sad Rejonowy w Debicy nie zmodyfikowaly do dnie zlozenia niniejszego pisma aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie zarzutu z art. 226 § 1 K.k z kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI.

Z powodu jego nie wyeliminowania oraz przypisania mi przez sedziego Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. w przypadku czynow I, III – XVI zarzutow z art. 226 § 1 K.k., w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe w zakresie wyzej wymienionych czynow Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, potwierdzajac w uzasadnieniu do wyroku – Zalacznik 11:

„Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje narazace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r. – Zalacznik 11

Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu razacego naruszenia prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., a prokurator Radoslawa Ridan ani Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod wciaz, do dnia zlozenia niniejszego pisma, nie zlozyly wniosku do Sadu o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. zarzutu z art. 226 § 1 K.k.

Przed miesiacem, w dniu 14 czerwca 2006 r. rozpoznajaca do sygn. akt II K 854/10 sprawe sygn. akt II K 451/06 po jej wznowieniu wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, dokonala z urzedu przekwalifikowania zarzutu z art. 226 § 1 K.k w zarzut z art. 216 § 2 K.k i wykorzystala to przekwalifikowanie dla umorzenia czynow I, III – XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. z powodu ich … przedawnienia.

Podala – Zalacznik 12: Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Postepowanie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wszczeto w tej sprawie w dniu 2 listopada 2005 r. Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.). Z uwagi na powyzsze, orzeczono, jak w punkcie I postanowienia, na podstawie powolanych tam przepisow.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

A przeciez Sad nie z powodu zasady „reformationis in peius” nie moze uzupelnic opisow czynow I III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. o znamie, ze popelniono je podczas pelnienia obowiazkow przez sedziow, ale z tej tylko – i wylacznie! – przyczyny, ze jak podala prokurator Radoslawa Ridan w opisie kazdego z nich zostaly popelnione … za posrednictwem Internetu, tj. portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Czyli z cala pewnoscia nie podczas pelnienia obowiazkow przez sedziow.

Sytuacja jest wrecz zabawna, bo po zmianie kwalifikacji prawnej w.w. czynow z art. 226 § 1 K.k. na 216 § 2 K.k. sedzia B. Stoj pozostawila w opisie przypisanych mi czynow – Zalacznik 12: „(…) w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. /lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/ – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl Sedziego Sadu Okregowego w Krakowie /lub Sadu Apelacyjnego w Krakowie – ZKE/ (…) w zwiazku z pelnieniem przez niego obowiazkow sluzbowych (…)” przypisujac sprzeczna z tym opisem kwalifikacje prawna i podajac: to jest o przest. z art. 216 § 2 kk (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

Dokonana przez nia zmiane kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. sedzia Beata Stoj wykorzystala dla umorzenia w.w. czynow z powodu ich przedawnienia. Nie podala dat, z jakimi sie przedawnily, wyjasniajac tylko, ze stalo sie to … przed wydaniem wyrokow wznowieniowych przez Sad Okregowy w Rzeszowie /15.09.2010 r.. i przez Sad Najwyzszy /26.01.2012 r./.

To znaczy, ze przez okres trzech lat, zaden lacznie 18 sedziow i prokuratorow – oraz RPO Irena Lipowicz – ktorzy z roznych przyczyn badali akta sprawy przeciwko mnie, w tym autorzy wyrokow wznowieniowych i kasacji, nie zorientowali sie, ze

Z podanych wyzej przyczyn zaskarzylem postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Wskazac nalezy, ze bez wzgledu na to, jakie wyda Sad Okregowy w Rzeszowie postanowienie w sprawie zlozonego przeze mnie Zazalenia poswiadczy, ze sedzia B. Stoj i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod naruszyly prawo.

Jesli uchyli postanowienie, poswiadczy, ze prawo zostalo naruszone.

Jesli je utrzyma w mocy, poswiadczy, ze mnie sedzia Beata Stoj i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod od trzech lat /tj. po wydaniu w dniu 15.09.2010 r. wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie/ scigaja za 16 czynow, ktore ulegly przedawnieniu … kiedys, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

W tym czasie sedzia Beata Stoj wydala dwukrotnie – w dniach 15.03.2011 r. i 29.06.2012 r. /w obecnosci prokurator Ewy Sacha/ – postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym oraz dwukrotnie zawiadamiala mnie – Zawiadomienia z dnia 25 marca 2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – ze zamierza wydac postanowienie w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Zawiadomieniem z dnia 20.05.2013 r. zawiadomila mnie, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. odbedzie sie posiedzenie w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, a tymczasem wydala w tym dniu postanowienie w przedmiocie … zmiany kwalifikacji prawnej zarzutow z art. 226 § 1 K.k. na art. 216 § 2 K.k oraz ich – a takze czynu II – po tej zmianie umorzenia z powodu przedawnienia.

Poniewaz:

 1. prokurator R. Ridan przypisala mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. popelnienie 15 czynow /czyny I, III – XVI/, w ktorych opisie podala, ze zniewazylem uznanych przez nia za pokrzywdzonych sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podajac jako kwalifikacje prawna zarzutu art. 226 § 1 K.k.

 2. Trybunal Konstytucyjny wydal w dniu 11 pazdziernika 2006 r. wyrok, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .”

 3. prokurator Radoslawa Ridan nie zmodyfikowala po wejsciu w dniu 19.10.2006 r. w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k.,

 4. Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r. o przekwalifikowaniu zarzutow z art. 226 § 1 K.k. w zarzuty z art. 216 § 2 K.k. nie jest prawomocne,

jest zasadne, by Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod dopelnila – bez zbednej, i tak trwajacej juz ponad 6 … lat (!) zwloki – jej obowiazku poswiadczonego przez Zastepce Prokuratora Generalnego Andrzeja Pogorzelskiego i skierowala wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. zarzutow z art. 226 § 1 K.k.

Ad. p. V, VI, VII, strona 2

W opisie czynu XVII aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan podala – Zalacznik 2: Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze: (…) XVII. w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt Prokuratury 1 Ds. 39/06/S/, s. 2417, 2421-2422 akt sprawy – Zalacznik 1

Za tak opisany czyn raz juz zostalem skazany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. Skazujacy mnie wyrok wydal w dniu 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma – Zalacznik 13:

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.Zalacznik 13

Przypomne, ze prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o popelnienie w.w. czynu na podstawie zeznan prof. dr hab. Andrzeja Zolla, podajac w akcie oskarzeniaZalacznik 2: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan Andrzeja Zolla (k; 256-257), (…)” stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik 2

Gdyby wezwany przez prokurator R. Ridan podczas prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego prof. dr hab. A. Zoll poinformowal ja, ze nie stawi sie na wezwanie bo nie jest zainteresowany prowadzeniem postepowania odnosnie jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzony przypisanym mi dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jego udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator Radoslawa Ridan umorzylaby wszczete przez nia sledztwo, stwierdzajac na podstawie art. 322 § 1 K.k – „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – ze postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll jednak pragnal uczynic mnie przestepca, przesluchiwany zeznawal, ze ja go zniewazalem.

Przesluchiwany przez sedziego T. Kuczme, prof. dr hab. Andrzej Zoll zeznal miedzy innymi – Zalacznik 14:„Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. (…) Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 14

W tym miejscu wskazac nalezy, ze:

 1. wedlug wskazania doktryny uznawanej za sluszna przez wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. wedlug wszystkich dostepnych publikacji z zakresu prawa karnego zniewazenie pracownika konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej nie jest tozsame ze zniewazeniem organu.

Ad. 1

Kolejne, od lat, edycje Komentarza do kodeksu karnego wydawanego pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla podaja: „Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi:

Andrzej Marek1, Marek Mozgawa 2 i inni.

Wskazac nalezy, ze potwierdzenie, iz zgodnie z jednym z pogladow w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest organem konstytucyjnym oraz ze poglad taki za sluszny uznaje byly RPO Andrzej Zoll poswiadcza nie tylko literatura przedmiotu, ale korzystaja z niego praktycy w wydawanych przez nich orzeczeniach. W postanowieniu z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesor Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Maciej Gorski podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3. Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

Jesli Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. czyn polegajacy na zniewazeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 kk, co – jak slusznie podal asesor M. Gorski: „wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.”

Ad. 2

W Komentarzu do kodeksu karnego wydanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla podano: Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentujawszyscy eksperci – nie spotkalem sie z innym stanowiskiem – w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki 4

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek on sam najwyrazniej uwaza, ze jest.

Sprawowal urzad Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tymczasem prokurator R. Ridan przypisawszy mi zarzut z art. 226 § 3 K.k. podala w opisie – Zalacznik 1:„(…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu.”

Prokurator R. Ridan zarzucila mi w opisie czynu uzycie slow obrazliwych wobec pracownika urzedu, a nie wobec urzedu, tzn. wobec Andrzeja Zolla, a nie wobec Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czyn przypisany mi przez prokurator Radoslawe Ridan w punkcie XVII aktu oskarzenia nie wyczerpuje zatem znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Jesli czul sie przeze mnie pokrzywdzony prof. Andrzej Zoll mogl zlozyc przeciwko mnie prywatny akt oskarzenia, zarzucajac mi popelnienie sciganych w trybie prywatnoskargowym czynow z art. 212 § 2 K.k. i/lub 216 § 2 K.k

Powolujac sie na podane wyzej prawo, w kilku pismach skierowanych do Adresatki niniejszego pisma zlozylem wniosek o zmodyfikowanie aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynu XVII zarzutu z art. 226 § 3 K.k., tj. zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

W odpowiedzi na wnioski, jak wyzej, pismem z dnia 12 lipca 2013 r. poinformowala mnie Zastepca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Edyta Fraczek – Padol – Zalacznik 1: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – PadolZalacznik 1

Mam rozumiec, ze prokurator Radoslawa Ridan dala sadowi do rozwiazania problem z dziedziny prawa karnego.

Prokurator R. Ridan wprawdzie nie podaje w akcie oskarzenia, ze sa dwie, szeroka i waska definicje „konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej” i dlaczego na uzytek uczynienia mnie przestepca nie zgadza sie z ta uznawana za sluszna w Komentarzu do kodeksu karnego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla. Nalezy jednak przyjac, ze prokurator E. Fraczek – Padol zalozyla, ze skoro o tym nie napisala prokurator R. Ridan, to ona w myslach sie nie zgadza i dla siebie zachowala uzasadnienie dla braku zgody.

Przypomniec zatem, a wobec stanowiska Zastepcy Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Edyty Fraczek – Padol podkreslic nawet nalezy, ze prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia na podstawie zeznan prof. dr hab. Andrzeja Zolla Zalacznik 2: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan Andrzeja Zolla (k; 256-257), (…)” stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik 2

W kolejnych, od lat, edycjach wydawanego pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla jako sluszne prezentowane jest wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorej Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Z pisma zatem z dnia 12.07.2013 r. prokurator Edyty Fraczek – Padol, niech mi wolno bedzie zacytowac prokurator Radoslawe Ridan /patrz: s. 6 niniejszego pisma oraz Zalacznik 4/ nalezy wysnuc oczywisty wniosek, rozwiazanie nasuwa sie samo bez zadnej ku temu watpliwosci, ze doskonale zaznajomiona z obydwoma – szeroka i waska – definicjami konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej prokurator Radoslawa Ridan poinformowala o nich prof. dr hab. Andrzeja Zolla, gdy ten obciazal mnie przed nia zeznaniami, gdy prowadzila postepowanie przygotowawcze.

Pan profesor poinformowal ja natomiast, ze on nie podziela wskazania doktryny, ktore jako sluszne prezentuje w kolejnych edycjach wydawanego przez niego Komentarza do kodeksu karnego i prokurator Radoslawa Ridan uznala, ze w takim razie ona tez nie podziela.

Trzeba – nie mam innego wyjscia – uszanowac takie stanowisko bylego Rzecznika Praw Obywatelskich i niezaleznej pani prokurator.

Co do komentarza prokurator Edyty Fraczek – Padol:„Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.” zauwazyc nalezy, ze … nie ma problemu /jakkolwiek nie zdziwie sie, gdy go, nieistniejacy, bedzie sedzia Beata Stoj rozwiazywac tak dlugo, az uzna, ze zarzut przypisany mi z artykulu 226 § 3 K.k. ulegl przedawnieniu, byc moze go nawet w tym celu przekwalifikuje, w tak zwanym miedzyczasie wydajac kilka postanowien w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, nakazujac Policji zatrzymac mnie i doprowadzic na badania, wydajac postanowienie o umieszczeniu mnie w areszcie/.

Otoz art. 5 § 2 K.p.k. stanowi: „Nie dajace sie usunac watpliwosci rozstrzyga sie na korzysc oskarzonego.”

Skoro nawet w wydawanym pod redakcja samego prof. dr hab. Andrzeja Zolla Komentarzu do kodeksu karnego jako sluszne prezentowane jest wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorej RPO nie jest konstytucyjnym organem RP, oraz ze „Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow”, to mnie sedzia Beata Stoj bedzie musiala uniewinnic od tego zarzutu.

Jakkolwiek w przypadku sedziow Sadu Rejonowego w Debicy wszystko sie moze zdarzyc.

Wskazac nalezy, ze o ile w kwestii, czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuja dwie definicje, tj. szeroka i waska, a prof. A. Zoll i prokurator R. Ridan – oraz sedzia T. Kuczma – na potrzebe uczynienia mnie przestepca wybrali te bardziej dla nich uzyteczna, to co do tego, ze zniewazenie organu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej nie jest tozsame ze zniewazeniem zatrudnionego przez organ /urzad/ pracownika, w tym takze w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych, zachodzi pelna zgodnosc pogladow. Wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego podaja – jak prof. dr hab. Andrzej Zoll – ze nie jest.

Jesli zatem Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod nie przedstawi mi chocby jednego stanowiska – poza znanym mi prokurator Radoslawy Ridan, sedziego Tomasza Kuczma i … prof. A. Zolla, ktory najwyrazniej sam nie wie, jakie ma zdanie w tej kwestii – wedlug ktorego zniewazenie pracownika organu konstytucyjnego jest tozsame ze zniewazeniem tego organu, jest w pelni zasadne, by wystapila do Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskiem o modyfikacje aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. przez wyeliminowanie przepisu art. 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynu XVII.

Podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie – Zalacznik 12: „ II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:

1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Artykul 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:

§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci,

2) przez trafne zastosowanie srodkow przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okolicznosci sprzyjajacych popelnieniu przestepstwa osiagniete zostaly zadania postepowania karneg o nie tylko w zwalczaniu przestepstw, lecz rowniez w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad wspolzycia spolecznego,

3) uwzglednione zostaly prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,

4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie.

§ 2. Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod juz lacznie ponad siedem lat sciga mnie na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan. Raz juz skazal mnie na jego podstawie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. sedzia Tomasz Kuczma, a po tym, gdy ten wyrok uchylily Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. i Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r., zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k oraz prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k., jestem za nie od trzech prawie lat scigany ponownie.

I po trzech latach znowu scigania mnie za ten czyn okazuje sie, ze jest problem interpretacyjny, bo profesjonalistka prokurator Radoslawa Ridan, postawila przed niezawislym Sadem zadanie teoretyczne do rozstrzygniecia.

Trzeba sie zgodzic z tym, ze prokurator Radoslawa Ridan miala problem z podjeciem decyzji, ktora z definicji konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej powinna miec zastosowanie w okolicznosciach sprawy przeciwko mnie i zostawila jego rozstrzygniecie niezawislemu Sadowi w Debicy, tj. sedziom Tomaszowi Kuczmie, ktory wydal skazujacy mnie wyrok, czyli okazal sie zwolennikiem szerokiego ujecia oraz sedzi Beacie Stoj, ktora od trzech prawie lat nie moze sie zdecydowac.

Takie intelektualne rozterki pani prokurator nawet dobrze o niej swiadcza /jakkolwiek troche przykro byc ich ofiara/.

Ale dlaczego oskarzyla mnie aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. o popelnienie czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r., mimo ze w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. podala: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.” i dlaczego do dnia zlozenia niniejszego pisma – przez ponad 6 … lat (!) – nie zlozyla wniosku o zmiane opisu przypisanych mi czynow … ?

Zauwazenie, ze 4 listopada 2004 r. wypadal po styczniu 2003 r. nie powinno przeciez sprawic wiekszych trudnosci sledczej z Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod. A jednak sprawilo. Ba, wciaz – od siedmiu prawie lat – sprawia …

Moge sie zgodzic z tym, ze niezalezna, sprawiedliwa i bezstronna prokurator Radoslawa Ridan celem uczynienia mnie przestepca nie podziela – szkoda, ze w myslach tylko – wskazania doktryny prawnej, ktore jako sluszne prezentuje prof. dr hab. Andrzej Zoll w kolejnych, wydawanych przez lata pod jego redakcja naukowa edycjach Komentarza do kodeksu karnego. Ale dlaczego ta profesjonalistka przewrocila „do gory nogami” kalendarz, uznajac, ze dzien 4 listopada 2004 r. byl przed styczniem 2003 r. …?

Gleboka bruzda, na kreowanym jej obecnie przez Zastepce Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Edyte Fraczek – Padol wizerunku tuza prawa dajacego – moim kosztem – niezawislemu sadowi zagadnienia prawne do rozstrzygniecia jest fakt, ze w dniu 18 grudnia 2007 r., gdy sedzia T. Kuczma wydawal pierwszy wyrok na podstawie sporzadzonego przez nia aktu oskarzenia przeciwko mnie, nie wiedziala o wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. Co taki przynioslo skutek,, ze sedzia T. Kuczma wydal wyrok razaco naruszajacy prawo materialne okreslone w art. 226 § 1 K.k., kilka lat pozniej Sad Okregowy w Rzeszowie go uchylil.

A poniewaz najwyrazniej nie posiadla wiedzy o nim do dnia zlozenia niniejszego pisma, Pani, jej przelozona, musi zrealizowac dzialania eliminujace negatywne dla mnie skutki jej rzadko spotykanej ignorancji i arogancji – patrz: Zazalenie z dnia 8.12.2006 r. / Zalacznik 4 / na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. / Zalacznik 3 /.

Wolno prokurator R. Ridan nie uzupelniac kwalifikacji calymi … latami.

A ja mam prawo nie zgadzac sie, by mnie scigano w sprzecznosci z prawem prezentowanym nie tylko przez prof. Andrzeja Zolla Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow – ale przez wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa karnego.

Jesli Pani nie zgodzi sie ze mna, co do tej kwestii, bedzie sie Pani musiala zgodzic co do tego, ze trzeba zakonczyc trwajze siedem lat sciganie mnie za popelnianie czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r., jak w opisie wszystkich 18 przypisanych mi czynow /czyny I – XVIII/ podala prokurator Radoslawa Ridan, mimo ze:

 1. prokurator Radoslawa Ridan podala w tak samo przez nia sporzadzonym Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. /Zalacznik 4/ na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

 2. operator internetowy, Interia.PL S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik 5/, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zalozona zostala w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

Identycznie rzecz sie ma z zarzutem opisanym przez prokurator Radoslawe Ridan w kazdym z 18 przypisanych mi przez nia czynow /czyny I – XVIII/, zeza posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl popelnilem je ja w Krakowie.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualna Polska S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy, ze portal www.zgsopo.webpark.pl zalozyl i administrowal nim mieszkajacy w Warszawie Pan Krzysztof Lapaj, co poswiadczyli Prokurator Generalny, Sad Najwyzszy oraz sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj – patrz: s. 8 niniejszego pisma.

Musi Pani zgodzic sie ze mna, ze rozmiar mojej ewentualnej odpowiedzialnosci karnej za przypisane mi czyny zalezec bedzie od tego, czy uznany zostane za ich sprawce oraz od czasu popelniania przypisanych mi czynow.

Przypiszmy zatem odpowiedzialnosci przypisanej mi przez prokurator R. Ridan za popelnienie 18 czynow za posrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl wartosc 100 proc.

Musimy od niej odjac 50 proc., bo przeciez Wirtualna Polska S.A. zlozyla do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy dowod, tj. pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r., ktorym poswiadczyla, ze wlascicielem portalu www.zgsopo.webpark.pl byl mieszkaniec Warszawy Krzysztof Lapaj.

Prokurator oskarzyciel Radoslawa Ridan poswiadczyla z kolei w Zazaleniu z dnia 8.12.2006 r., ze na stronie www.zkekus.w.interia.pl rozpoczeto umieszczanie materialow od dnia 4 listopada 2004 r., a nie od stycznia 2003 r., jak takze podala w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., za co od siedmiu lat jestem scigany.

Dla kazdego, kto o zdrowych zmyslach musi byc oczywiste, ze 4 listopada 2004 r. wypadal po styczniu 2003 r., a nie przed, jak od siedmiu lat wmawia mi sledcza Ridan z sedziami Tomaszem Kuczma i Beata Stoj.

Podobnie jak to, ze Krzysztof Lapaj z Warszawy, to nie Zbigniew Kekus z Krakowa, w co takze nie uwierzyl w 2007 roku sedzia Tomasz Kuczma i w co od trzech prawie lat nie chce uwierzyc – chociaz potwierdzila jej o tym wiedze – sedzia Beata Stoj.

Jesli zatem przyjac jako okresy koncowe popelniania przypisanych mi za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, maj i wrzesien 2005 r., to ze 100 proc. odpowiedzialnosci za czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. pozostaje odpowiednio … od 11,5 do 16,5 proc.5 /patrz: s. 7/. W rzeczywistosci nawet i to nie … patrz: przypis 5.

Podanych wyzej obliczen „odsetka” mojej odpowiedzialnosci za czyny przypisane mi nieslusznie przez prokurator Radoslawe Ridan nie nalezy oczywiscie traktowac doslownie. Maja na celu li tylko prezentacje skutecznosci dzialan sledczej Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod.

A przeciez sedzia Tomasz Kuczma raz juz skazal mnie – oceniajac zebrane przez niego dowody wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania – za 100 proc. „mojej”, tzn. przypisanej mi przez prokurator R. Ridan odpowiedzialnosci.

Z podanych w niniejszym pismie przyczyn uwazam, ze jest zasadne – jesli ktorys z prokuratorow w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod uzna, ze nie jest, oznaczac to bedzie, ze jest nastepnym, ktorydokonal oceny dowodow wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania – by Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod zlozyla bez zbednej zwloki wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o dokonanie w opisach wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. zmian, jak w p. IV, s. 2 niniejszego pisma.

Zeby stwierdzic, iz dzien 4 listopada 2004 r. nastapil po styczniu 2003 r. oraz ze Krzysztof Lapaj z Warszawu to nie Zbigniew Kekus z Krakowa, kierowana przez Adresatke niniejszego pisma Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod nie potrzebuje oceny prawnej dokonanej przez niezawisly sad.

W zwiazku z powyzszym wnosze i informuje jak na wstepie, w tym, ze z naleznym jej autorowi szacunkiem przyjme kazda odpowiedz na niniejsze pismo.

dr Zbigniew Kekus

Zlaczniki:

Wszystkie dokumenty wskazane jako Zalaczniki do niniejszego pisma sa w posiadaniu Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod. Zalaczylem je do pism kierowanych wczesniej do Adresatki niniejszego pisma, w tym do pism z 3 czerwca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 3 lipca 2013 r., 11 lipca 2013 r.

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 6. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 7. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 9. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 10. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 11. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 15. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, ulotka

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedynie konstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich , Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow. Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO , Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa (Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO , NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

5 A nawet nie tyle, bo przeciez Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. , zeZalacznik 5: „Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,” , a podane przez nia numery IP nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie. Ale to … zupelnie inna historia.

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie i Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 8. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan nadinsp. Marek Dzialoszynski, Komendant Glowny Policji, ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 31. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 34. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 35. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 36. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 37. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 38. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pan Miroslaw Blaszczyk – Prezes Zarzadu Telewizji Polsat S.A., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa

 41. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 42. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 43. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 44. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 45. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 46. Pani Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 47. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 48. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Comme tous les acheter cialis 10mg medicaments soignant les troubles de l’ejaculation, il n’agit qu’en presence d’une vente de cialis generique stimulation sexuelle.
Une vente propecia sexualite repetitive reduit au simple coit viagra et cialis pas cher vaginal et toujours dans le lit conjugal menera votre couple a l’ennui sexuel.
Une substance active principale (sildenafil) est un cialis original achat composant naturel.

La critique faite a ce travail etait que les patients avaient un long passe de symptomes, avaient deja recu divers traitements et n’ont ete traites au cours dapoxetine 100mg de propecia ou acheter l’etude que pendant six semaines.
La Chine etait la source de presque 60 % des produits douteux. Programmes d’exercices de kegel gratuit n’est pas n’importe quel levitra pour femme achat cialis achat support professionnel. Surtout sur la partie haute de l’interieur des cuisses. Le patient ressent une sensation de gene voire une douleur plus importante. Il s’agit, pour les hommes, d’apprendre a gerer leur excitation sexuelle grace a acheter cialis livraison 48h viagra super active plus des exercices pratiques, de respiration, de mouvements du bassin… Si vous souhaitez eviter ce possible effet secondaire, vous devez espacer les prises de Priligy et de Viagra ou de Levitra d’au moins 24 heures, et au moins 48 heures entre la prise de Priligy et de Cialis. Oui, car d’apres Lubomir Lamy, nos pupilles se dilatent quand nous eprouvons de l’attirance pour quelqu’un. Laurent Levy, le president du directoire, profite de cet engouement pour lancer ce jeudi soir une nouvelle augmentation de capital de 24 millions d’euros destinee a financer la poursuite des essais du NBTXR3.
Plusieurs assortiments renferment un plumeau, des rubans vente cialis en france doux et satines, un masque et/ou des menottes dont achat viagra original vous garderez la clef, bien sur.
Les membres de la commission des acheter cialis en ligne quebec recommandations de acheter viagra internet bonnes pratiques cliniques etaient.
Les voies nerveuses dopaminergiques au sein du systeme nerveux central achat de cialis au quebec participent a la commande de l’erection en particulier acheter cialis pas cher france au sein du noyau paraventriculaire de l’hypothalamus.
Il preservativo quindi, diffuso nelle coppie stabili, e da considerarsi indispensabile nei rapporti sessuali occasionali, dove comprare o cialis sia come anticoncezionale che come protezione acquisto cialis farmacia italiana nei confronti di queste malattie.
Vardenafil e controindicato negli uomini che assumono nitrati e acquisto kamagra senza ricetta donatori chimici di ossido nitrico (un gruppo di comprar priligy italia farmaci indicati per il trattamento dell’angina pectoris o dolori al petto).
Il risultato finale e un’erezione sufficiente a consentire come acquistare viagra un rapporto sessuale acquistare viagra e cialis soddisfacente.
Qualcuno, avendo un eccesso di peso, prezzo viagra 10 mg si sente bene ed e una comprare cialis a san marino cosa positiva.
Ma nonostante il fatto che molti hanno cercato di impegnarsi in sesso anale almeno una volta nella loro vita, e molte coppie stanno praticando in modo come avere cialis senza ricetta coerente, non sara facile trovare dettagliate viagra generico informazioni su di esso oltre lo spazio Internet.
Particolari di uso Il professionista del Viagra levitra senza ricetta funziona il piu bene si puo acquistare il viagra in farmacia una volta occors 60 minuti prima dell’inizio dell’attivita sessuale.
Tanti uomini si chiedono dell’uso dei diversi preparati per il potenziamento insieme agli antibiotici. L’efficacia delle vendita priligy creme e degli prezzo priligy in farmacia spray a base di Lidocaina-Prilocaina e stata dimostrata anche in studi prospettici di coorte e in studi randomizzati e controllati. La differenza principale tra Viagra e Viagra Generico e il fatto che la formula originale e stata aperta prima, quindi avevano speso un sacco di soldi inizialmente per le sue ricerche di laboratori priligy farmacia sin receta prima che il prezzo priligy 30 mg farmaco sia stato messo in produzione. La dapoxetina e stata studiata su oltre 6 mila uomini in tutto il mondo, e nella maggior priligy dapoxetina online parte dei casi si e rilevato un miglioramento: l’amore fa da stabilizzatore di umore, soprattutto in chi ha una personalita ansiosa e incline alla depressione. Il negozio online ha un bellissimo aspetto e la forma di ogni farmaco somministrato l’informazione. Il vaginismo e un disturbo sessuale che si manifesta a vari livelli: Quando i ricercatori si accorsero degli “effetti collaterali” bloccarono i loro esperimenti in ambito cardiovascolare e li diressero in tutt’altro ambito per sfruttare la capacita del farmaco di indurre l’erezione nell’uomo.
Bisogna tenere conto che da molto tempo la psicoanalisi ha individuato, accanto alla piu evidente invidia della bambina per il dove comprare cialis in italia pene, anche un’oscura invidia maschile cialis si acquista in farmacia per il corpo femminile e per le sue straordinarie funzioni.
In priligy vendita online molti levitra 10 mg cialis compra avranno fatto questa esperienza.
Fare l’amore senza desiderio porta viagra e cialis senza ricetta costo cialis in farmacia a acquistare il viagra online problemi psicologici.
Parfois, il s’agit simplement d’un alliage kamagra 100 mg oral jelly de passagers trouble psychologique, il peut cialis et viagra en ligne aussi cacher d’autres problemes et s’aggraver avec kamagra acheter sur internet le temps.
Zucconi- affatto separato dalla mente levitra ricetta medica acquistare cialis generico in farmacia ma, anzi, e proprio quest’ultima, il comprare cialis a milano maggior organo sessuale di cui disponiamo, ci preoccuperemo di dare il corretto approccio alle problematiche sessuali piu disparate.
Et acheter generique propecia france de payer pour le detective qui ils peuvent enregistrer le acheter viagra soft adultere `s` acte sur la ou peut on acheter du viagra bande video.
Di solito alzamento delle masse comprare cialis europa tipiche se vende viagra en la farmacia vengono kamagra in italia creati appositamente dai politici per obiettivi militari.
Xenical est available en viagra pour femme achat ligne stock medicament chez vous pouvez et l’apres avoir ete examiner le commandant par notre commander priligy medecin achat cialis en belgique nutritionniste seillers consultation d’d’juin en ligne.
Potrete viagra e viagra generico comprare viagra originale e di nuovo sentirvi un comprare propecia on line uomo acquistare levitra on line potente.
Cela peut passer par des massages, par des activites douces en plein air, par de la achat cialis france relaxation, du yoga pour evacuer le stress, ou commander viagra pas cher achat de cialis au luxembourg de la danse orientale pour eveiller sa sensualite.
Prendere il viagra puo offrire aiuto nella cura del melanoma, poiche il tumore della pelle vendita cialis roma si presenta con una duplice azione, infatti da un lato le cellule del sistema immunitario attaccano le cellule tumorali e dall’altro lato, quasi tutti i tumori inducono una risposta infiammatoria che sopprime viagra generico dove acquistare l’immunita specifica verso cialis senza ricetta milano il tumore.
Cette crainte acheter cialis ligne france a quelques viagra internet points viagra pfizer en ligne positifs:
La vendita viagra senza ricetta societa italiana di andrologia (sia), sezione regionale marche-emilia romagna-san marino ha attivato un indirizzo priligy farmacia online di viagra en una farmacia posta elettronica:
Son composant actif dapoxetine prix sildenafil permet a l’homme de retrouver toute ces capacites erectiles.
Ils dapoxetine prix n’y generique priligy“>generique priligy pensent meme pas et cela ne leur manque pas.
Usate piu chiodi – chiodi generico do viagra pfizer di garofano viagra en colombia costo ovviamente!sono uno dei piu potenti afrodisiaci naturali.
Kamagra e disponibile come una compressa, viagra generico pagamento paypal gelatina, o come acquistare viagra contrassegno soft-compressa.