17.07.2013 – Prośba Z.Kękusia do Posła Prawo i Sprawiedliwość Andrzeja Dudy

Krakow, dnia 17 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

30-019 Krakow

Pan

Andrzej Duda

Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Bracka 15

31-005 Krakow

Sygn. akt: Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – 1 Ds. 39/06/S

Sadu Rejonowego w Debicy – II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia-Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Sedzia Zbigniew Snigorski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Pilsudskiego 28, 35-001 Rzeszow

 3. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 9. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 10. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Panstwo Boguslaw Kosmider, Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 22. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 23. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 24. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 28. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 30. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie’

 33. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 34. Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”

 35. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 36. Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl

 37. Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 38. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 39. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 40. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 41. Pan Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 45. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Prosba o wystapienie z wnioskiem do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod o odstapienie przez Prokurature od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 2. Zawiadomienie o stosowaniu wobec mnie – a ze mna wobec mojej rodziny, w tym pozostajacych na moim utrzymaniu dwojga dzieci /studiujacy syn, szescioletnia corka/ – przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, czynowwlasciwych opisowi ludobojstwa zamieszczonemu w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa

Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.”

Dowod: Interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r.

w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/

§ 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: (…)2. wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, (…)

5. zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

Artykul 297 ustawy Kodeks postepowania karnego

Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze: (…) w okresie od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r. – w Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl

i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl (…)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 akt oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie WschodRadoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt Prokuratury 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 1

Prokurator (…)Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzalna stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty StojZalacznik 22

Ludobojstwo ” – «(…) b. powodowanie (…) rozstroju psychicznego czlonkow grupy, b. rozmyslne stworzenie dla czlonkow grupy warunkow zycia, obliczonych na spowodowanie ich calkowitego

lub czesciowego zniszczenia fizycznego»

Zrodlo: Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa

Szanowny Panie,

W dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawa Ridan przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia sporzadzony w dniu 12.06.2006 r. akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie 18 czynow, tj. o to, ze – jak podala w opisie kazdego czynu: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.plZalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska,SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwiga Osuch, SSOMalgorzataFerek , SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Ja nie bylem sprawca zadnego z przypisanych mi czynow.

Popelnili je w Warszawie mieszkancy Warszawy.

Prokurator R. Ridan w taki sposob opisala w akcie oskarzenia materialy dowodowe, na ktorych oparla oskarzenie – Zalacznik 1:Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkowAnny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik 1

Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Rozpatrywal ja sedzia Tomasz Kuczma.

W dniu 30 listopada 2006 r. sedzia T. Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan.

Dowod : Sad Okregowy w Debicy, sygn. II K 451/06, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30

listopada 2006 r. – Zalacznik 2

W postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. sedzia T. Kuczma – Zalacznik 2:

 1. podal, ze: „Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal.”

 2. zarzucil prokurator R. Ridan naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 297 § 1 K.p.k. 1, podajac w uzasadnieniu, ze w czasie prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego:

  1. nie wykonala podstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych, ze ja bylem sprawca czynow, ktorych popelnienie mnie przypisala – cytat: nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

  2. nie podjela zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, kto byl sprawca czynow, ktorych popelnienie mnie przypisala – cytat: „Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila .”

 1. podal, jakie czynnosci powinna wykonac – a nie wykonala – prokurator R. Ridan w czasie prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, tj.:

  1. uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych,

  2. przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

  3. ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje,

  4. ustalenie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

  5. ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych.

  6. przeszukanie, ewentualnie zatrzymanie twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow,

  7. powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii.

  8. ustalenie czasu trwania publikowania materialow, ktorych publikacje mnie przypisala prokurator,

 1. podal, ze wykonanie czynnosci, jak w p. III, ma podstawowe znaczenie dla ustalenie ewentualnej odpowiedzialnosci sprawcy czynow opisanych w akcie oskarzenia.

Prokurator R. Ridan zaskarzyla postanowienie z dnia 30.11.2006 r. Zazaleniem z dnia 18 grudnia 2006 r., w ktorym w calej rozciaglosci poswiadczyla slusznosc zarzutow sedziego T. Kuczmy. Podala – Zalacznik 3: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

Prokurator R. Ridan poswiadczyla w osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie, ze oskarzenie w sprawie o popelnienie przestepstw za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oparla wylacznie – jak doprecyzowala: „li tylko” – na publikacjach z tych stron.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil Postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Sedzia T. Kuczma zwrocil sie do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie , przypisala prokurator R. Ridan.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo – Zalacznik 4:Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r.,dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 4

Zamieszkaly w Warszawie Krzysztof Lapaj, to z cala pewnoscia nie Zbigniew Kekus z Krakowa.

Interia.PL S.A. poinformowala sedziego Tomasza Kuczme pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 5: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia. pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 5

Interia.PL S.A. poinformowala Sad Rejonowy w Debicy, ze uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl nie podal zadnych danych osobowych. Nie podala takze zadnych danych za okres objety aktem oskarzenia, tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r.

Wyjasnila, ze:

 1. w okresie ostatnich dwoch tygodni okresu objetego aktem oskarzenia –„od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku” – strona www.zkekus.w.interia.pl nie wykazywala aktywnosci.

 2. nie dysponuje logami z okresu wczesniejszego, to znaczy do dnia 13 wrzesnia 2005 r.,

 3. strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

Numery IP podane przez Interie.PL S.A. Sadowi Rejonowemu w Debicy nalezaly, wedlug mej wiedzy, do komputerow zlokalizowanych w Warszawie, a nie w Krakowie.

Co sie tyczy daty zalozenia strony www.zkekus.w.interia.pl, wskazac nalezy, ze w osobiscie sporzadzonym przez nia Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. prokurator R. Ridan podala –Zalacznik 3: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

Wniosek z informacji Interii.PL S.A. i prokurator R. Ridan taki, ze na zalozonej w dniu 26 pazdziernika 2006 r. stroniewww.zkekus.w.interia.pl, po raz pierwszy umieszczono materialy w dniu 4 listopada 2004 r.

Zebrawszy dowody w postaci pisma Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. i Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi wszystkie czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., to znaczy uznal, ze za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl

popelnilem je:

 1. ja ,

 2. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.,

 3. w Krakowie .

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie 16 czynow /czyny I, III – XVII/ zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – Zalacznik 6:

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r. – Zalacznik 6

W dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., ktorym TK orzekl, ze: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi:

Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

A mnie prokurator R. Ridan oskarzyla i sedzia T. Kuczma skazal za zniewazenie 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie za posrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, a zatem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, a nie podczas i w zwiazku z ich pelnieniem.

Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow I, III – XVII.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. PG IV KSK 699/11/ na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII.

Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. W uzasadnieniu powolal sie na podane wyzej dowody dostarczone Sadowi Rejonowemu w Debicy przez Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A., podajac miedzy innymi – Zalacznik 7: W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych .

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny , oderwanej od realiow sprawy.”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 7

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – Zalacznik 6 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe sygn. akt II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII – Zalacznik 8:

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 8

W uzasadnieniu do wyroku Sad Najwyzszy podal miedzy innymi – Zalacznik 8: „Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 8

Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow, sprawe rozpoznaje ponownie – na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan – sedzia Beata Stoj, do sygnatury akt II K 854/10.

Pierwsza – po wydaniu wyroku z dnia 15.09.2010 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie – rozprawe prowadzila w dniu 15 marca 2011 r.

Mimo ze sady odwolawcze wydaly wyroki wznowieniowe z przyczyn lezacych wylacznie po stronie sedziego T. Kuczmy, tj. z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia przez niego prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k., sedzia Beata Stoj:

 1. wydala dwukrotnie, tj. w dniu 15 marca 2011 r. i w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca

czerwca 2011 r. – Zalacznik 9

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r. – Zalacznik 10

Sedzia B. Stoj wydala wskazanym przez nia bieglym lekarzom psychiatrom ze Szpitala im. dr. J. Babinskiego w Krakowie polecenie, by na podstawie wynikow przeprowadzonych przez nie badan sporzadzily opinie, czy ja bylem zdrowy psychicznie w okresie popelniania czynow, przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. Sedzia B. Stoj odmowila mi sporzadzenia uzasadnienia dla Postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 1. wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r. Zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, powoluja sie na art. 79 § 1 pkt K.p.k., ktory stanowi:„W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.” .

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r. – Zalacznik 11

Sedzia odmowila mi sporzadzenia i doreczenia uzasadnienia, wyjasnienia, na czym polegaja jej uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci,

 1. wydala nakaz Policji zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala im. dr. J. Babinskiego. Policja poszukiwala mnie dwukrotnie, ok. godz. 08:00 i 14:00. Nie bylo mnie w tym dniu w mieszkaniu matki. Wydanie przez sedzie B. Stoj nakazu Policji zatrzymania mnie poswiadczyli:
  Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek odpowiedzia z dnia 28 stycznia 2013 r. na interwencje Poslanki Anny Grodzkiej w sprawie poszukiwania mnie przez Policje – Zalacznik 12: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.”
  Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia

2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 12

Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek, pismem do mnie z dnia 8 lutego 2013 r. – Zalacznik 13: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace. W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres,”
Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku

MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 13

 1. Zawiadomieniem z dnia 25 marca 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 14: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. –

Zalacznik 14

 1. Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 15: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r. –

Zalacznik 15

Wskazac nalezy, ze gdy sedzia Tomasz Kuczma po raz pierwszy rozpoznawal sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.:

 1. prowadzil rozprawe glowna przez 9 miesiecy, tj. w okresie od 27 marca do 18 grudnia 2007 r.,

 2. nie wydal postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 3. nie grozil mi zastosowaniem wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Informujac mnie dwukrotnie o zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj … dokonala zmiany kwalifikacji prawnej 15 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. Zarzuty opisane w czynach I, III – XVI jako scigane z oskarzenia publicznego zniewazenia sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ przekwalifikowala na scigane z oskarzenia prywatnego zarzuty z art. 216 § 2 K.k. i na tej podstawie wydala Postanowienie w przedmiocie ich – oraz czynu opisanego w punkcie II aktu oskarzenia – umorzenia z urzedu z powodu … przedawnienia – Zalacznik 16:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 16

W tym miejscu wskazac nalezy, ze po wejsciu w zycie w dniu 19.10.2006 r. wyzej wymienionego wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. bylo obowiazkiem prokuratora oskarzyciela i Sadu dokonanie modyfikacji aktu oskarzenia przeciwko mnie, przez wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI zarzutu z art. 226 § 1 K.k.

Tymczasem sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. wyrok, ktorym uznal mnie za winnego ich popelnienia, a po uchyleniu tego wyroku przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. bylem za nie scigany przez kolejne prawie trzy lata, az po tym, gdy mi dwukrotnie grozila zastosowaniem wobec mnie tymczasowego aresztowania, w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj zmienila kwalifikacje prawna czynow i zmiane te wykorzystala celem umorzenia zarzutow z powodu przedawnienia.

Co wiecej, w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj poswiadczyla, ze mnie od wydania przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku z dnia 15.09.2010 r. scigala z tytulu 15 zarzutow, ktore ulegly przedawnieniu … przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. Podala – Zalacznik 16: „Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 16

Sedzia Beata Stoj nie podala, kiedy ustala karalnosc umorzonych przez nia zarzutow. Podala tylko, ze juz przed wydaniem wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r.

Okazuje sie zatem, ze – tak stanowi sedzia Beata Stoj – pomylili sie sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie, a potem Prokurator Generalny i sedziowie Sadu Najwyzszego.

Co wszak najwazniejsze, sedzia Beata Stoj przyznala sie, ze przez ponad dwa lata niedopelniala obowiazku rzetelnego zapoznania sie z aktami sprawy przeciwko mnie. Pierwsze dokument w sprawie sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ sporzadzila w dniu 10 lutego 2011 r. Bylo nim pismo skierowane do przewodniczacej Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy SSR Anny Ziec o tresci – Zalacznik 17:

Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych /adres – ZKE/ Data 07/02/2011 Sygn. akt: II K 451/06 Nr karty dl. 1/2008/KS Pani Przewodniczaca II Wydzialu Karnego w/m SSR Anna Ziec

Sekcja Wykonywania Orzeczen tut. Sadu zwraca sie o rozwazenie mozliwosci wydania wyroku lacznego wobec skazanego Zbigniewa Kekusia obejmujacego kary wymierzone za czyny II i XVIII w wyroku wydanym w sprawie IIK 451/06 w zwiazku ze wznowieniem postepowania co do reszty czynow. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r. – Zalacznik 17

Nie zachodzily okolicznosci wskazane w art. 569 K.p.k. – § 1. Jezeli zachodza warunki do orzeczenia kary lacznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami roznych sadow, wlasciwy do wydania wyroku lacznego jest sad, ktory wydal ostatni wyrok skazujacy w pierwszej instancji.” – ja bylem skazany wyrokiem jednego sadu.
Celem wydania wyroku lacznego w zakresie dwoch czynow /II i XVIII/ tego samego wyroku z dnia 18.12.2007 r. bylo ukrycie, ze mnie sedzia Tomasz Kuczma skazal z oskarzenia publicznego za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. w trybie prywatnoskargowym znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /czyn II/.
Prokurator Generalny wniosl w dniu 23.08.2011 r. kasacje w zakresie w.w. czynow – nie zachodzily zatem okolicznosci do scigania mnie za nie … – i sedzia Beata Stoj nie zrealizowala planu.

Wskazac nalezy, ze Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj umorzyla z powodu przedawnienia przed – jak podala – wydaniem wyroku przez Sad Okregowy w Rzeszowie, tzn. przed dniem 15 wrzesnia 2010 r., czyn II aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ktory byl zarazem czynem II wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/.

Okazuje sie zatem, ze sedzia Beata Stoj w osobiscie przez nia sporzadzonym Postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. poswiadczyla, ze zlozyla pismem z dnia 10 lutego 2011 r. wniosek do przewodniczacej Wydzialu II Sadu Rejonowego w Debicy w przedmiocie wydania wyroku lacznego obejmujacego czyn, ktory ulegl przedawnieniu … przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Co wiecej, poniewaz Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj umorzyla 15 innych zarzutow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. /czyny I, III – XVI/ z powodu ich przedawnienia przed wydaniem wyroku przez Sad Okregowy w Rzeszowie, to znaczy, ze i w ich przypadku scigala mnie od lutego 2011 r. do dnia 14 czerwca 2013 r. za czyny, ktorych karalnosc ustala kiedys – sedzia nie podala kiedy dokladnie – przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Ergo, w okresie od lutego 2011 r. do dnia 14 czerwca 2013 r. scigala mnie sedzia Beata Stoj za 16 czynow, ktorych karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

W tym czasie wydala dwa postanowienia /15.03.2011 r., 29.06.2012 r./ w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wyznaczyla mi Zarzadzeniem z dnia 16.04.2012 r. obronce z urzedu z powodu jej uzasadnionych rzekomo watpliwosci co do mojej poczytalnosci i dwukrotnie informowala mnie /Zawiadomienia z dnia 25.03.2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r./ o zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Umorzywszy postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. 16 sposrod 18 zarzutow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. sedzia B. Stoj postanowila, ze mnie bedzie scigala za pozostale dwa czyny.

Podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 16: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r.Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia (…) postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:

1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 16

Sedzia Beata Stoj w dalszym ciagu bedzie mnie zatem scigac za wyzej wymienione dwa czyny, w ktorych opisie podala za prokurator Radoslawa Ridan, ze je popelnilem ja:

 1. od stycznia 2003 r.”

 2. w Krakowie”

 3. za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl

Czyli … wbrew zgromadzonym przez Sad Rejonowy w Debicy dowodom.

xxx

Po wydaniu przez sedzie B. Stoj – w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – Postanowienia z dnia 14.06.2013 r., ktorym postanowila scigac mnie w dalszym ciagu za czyn XVII, opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla /art. 226 § 3 K.k./ w dniu 11 lipca 2013 r. rozpoczalem przed Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod protest glodowy. Skierowanym wczesniej pismem do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk wyjasnilem, ze bede go kontynuowal, dopoki Prokuratora nie wreczy mi pisma poswiadczajacego dokonanie modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przez wyeliminowanie zarzutu z art. 226 § 3 K.k. W uzasadnieniu podalem, ze:

 1. wedlug doktryny prawnej prezentowanej jako sluszna w kolejnych edycjach Komentarza do kodeksu karnego wydawanego pod redakcja Andrzeja Zolla, Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. wedlug wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa – w tym A. Zolla – zniewazenie pracownika konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej nie jest tozsame ze zniewazeniem organu, urzedu.

Protest rozpoczalem w dniu 11 lipca 2013 r. o godz. 09:00 i kontynuowalem go dni dnia 12 lipca 2013 r. do godz. 11:30.

Dowodem poswiadczajacym prowadzenie przeze mnie protestu jest ulotka, z prezentatami Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod z dnia 10 i 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 18:

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wxchod, ulotka informujaca o protescie glodowym Z. Kekusia

prowadzonym od dnia 11 lipca 2013 r. – Zalacznik 18

Protest zakonczylem, gdy mi wreczono pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol, ktorym ta poinformowala mnie, ze: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

Kompromitujaca Prokurature tresc udzielonej mi odpowiedzi – raz juz przeciez skazal mnie za ten czyn sedzia Tomasz Kuczma, a Sad Okregowy w Rzeszowie uznal, ze razaco w ten sposob naruszyl prawo materialne – nie jest wazna dla sprawy zlozonej niniejszym pismem.

Najwazniejsze jest, ze prowadzilem protest przed Prokuratura, ktora sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie i ktorej prokurator, Ewa Sacha, uczestniczyla w posiedzeniu w dniu 29.06.2012 r., podczas ktorego sedzia Beata Stoj wydala postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Potem sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania.

Tymczasem ja … spedzilem nawet noc z 11 na 12 lipca 2013 r. w spiworze przed wejsciem do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, oddalem sie do dyspozycji Prokuratury i sedzi Beaty Stoj i … nic. Gdy 11.07.2013 r. rozpoczalem protest wylegitymowali mnie policjanci, udzielili mi pouczenia, zebym nie utrudnial pracy Prokuraturze, pozyczyli spokoju i … nie odwiezli mnie do szpitala psychiatrycznego.

Dlaczego?

Sedzia Beata Stoj postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. udzielila wyjasnienia, na tak postawione pytanie.
Otoz celem sedzi Beaty Stoj i Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod jest … przewlekac postepowanie przeciwko mnie tak dlugo, az uda sie je umorzyc z powodu ich przedawnienia w zakresie wszystkich zarzutow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2013 r.

Gdy dotychczas nie zachodzily po temu okolicznosci, to sedzia Beata Stoj dokonala przekwalifikowania 15 zarzutow z art. 226 § 1 K.k. – zamiast ich wyeliminowania – w art. 216 § 2 K.k.

Sedzia Beata Stoj stosuje wobec mnie – oraz wobec mojej rodziny – przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod czyny wlasciwe opisowi ludobojstwa zamieszczonemu w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa:

Ludobojstwo” – «(…) b. spowodowanie (…) rozstroju psychicznego czlonkow grupy, b. rozmyslne stworzenie dla czlonkow grupy warunkow zycia, obliczonych na spowodowanie ich calkowitego

lub czesciowego zniszczenia fizycznego»

Zrodlo: Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa

Sedzia Beata Stoj zneca sie psychicznie nade mna i nad moja rodzina.

Nietrudno sobie wyobrazic, co dzialo sie z moja 77-letnia matka, gdy w jej mieszkaniu w niedziele 6 stycznia 2013 r. /swieto Trzech Kroli/ stawili sie dwukrotnie, w tym ok. godz. 08:00, poszukujacy mnie z nakazu sedzi B. Stoj policjanci.

Po co bylem potrzebny sedzi Beacie Stoj w Szpitalu im. dr. J. Babinskiego w niedziele …? Wylacznie po to, zeby spedzic w nim noc z niedzieli na poniedzialek … .

Sedzia Beata Stoj rozmyslnie stwarza bardzo powazne zagrozenie dla mojego i mojej rodziny bytu.

Sciga mnie, posiadajac wylacznie dowody mojej niewinnosci, w oparciu o domniemanie winy.

Po ponad dwoch latach – od lutego 2011 r. – rozpoznawania przez nia sprawy, w tym po wydaniu Policji nakazu zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie, po grozeniu mi dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie, w dniu 14 czerwca wydala postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 16: „Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Dlaczego rozpoznajac sprawe od lutego 2011 r. nie dokonala tej analizy … dwa i pol roku wczesniej?

Wielokrotnie informowalem sedzie B. Stoj, ze z powodu wydania przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. wyrzucono mnie w listopadzie 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug, ze z powodu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyrzucono mnie w lutym 2009 r. z pracy w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Informowalem sedzie Beate Stoj, ze – majac dwoje dzieci na utrzymaniu – nie pracuje od lutego 2009 r., ze jestem zadluzony na kwote ok. 200.000,00 zl. Oskarzonego, skazanego, ponownie oskarzonego, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

A sedzia B. Stoj sciga mnie wciaz, w opisany wyzej sposob, w oparciu o dowody poswiadczajace wylacznie, ze nie ja, lecz inne osoby – co do ktorych karalnosc za pomylkowo mnie przypisane czyny ustala we wrzesniu 2010 r. – byly ich sprawcami.

Szanowny Panie,

Po zapoznaniu sie z zaprezentowanymi Panu przeze mnie podczas Pana ze mna spotkania w dniu 3 czerwca 2013 r. w Pana Biurze Poselskim dowodami w sprawie przeciwko mnie, skierowal Pan pismo do Prokuratora Generalnego o tresci – Zalacznik 19: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13

Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik 19

Bardzo Panu jestem wdzieczny za wyzej wymienione pismo do Prokuratora Generalnego.

Po tym, gdy sie o nim dowiedziala sedzia Beata Stoj … dokonala – spoznionej o dwa lata – analizy akt rozpoznawanej przez nia sprawy przeciwko mnie, przekwalifikowala zarzuty i umorzyla az 16 z 18, wyjasniajac mi, ze one ulegly przedawnieniu kiedys, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Pismem z dnia 3 lipca 2013 r. poinformowal mnie prokurator Krzysztof Domagala z Prokuratury Generalnej – Zalacznik 20: „(…) Ponadto informuje, ze pismem z dnia 03.07.2013 r. udzielono odpowiedzi Panu Poslowi Zbigniewowi Dudzie na jego pismo z dnia 10 czerwca 2013 r., znak BP.AD/35/m6/13.”

Pouczyl mnie takze prokurator Krzysztof Domagala – Zalacznik 20:„Art. 8a ust. 1 wskazanej ustawy o prokuraturze przewiduje, ze prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo prokuratora Krzysztofa Domagaly z dnia 3

lipca 2013 r. – Zalacznik 20

Wspomniany przez prokuratora Krzysztofa Domagale art. 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze stanowi: „Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

Co sie tyczy Pana wniosku z pisma z dnia 10.06.2013 r. – Zalacznik 19: „Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod” , pragne poinformowac, ze w dniu 2 lipca 2013 r. spotkal sie ze mna w Prokuraturze Generalnej autor wspomnianego przez Pana pisma, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i okazal mi pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2011 r., ktore skierowal do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony. W protokole ze spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. polecil zaprotokolowac – Zalacznik 21: Zastepca Prokuratora Generalnego poinformowal zainteresowanego, ze 22 czerwca 2011 skierowal do Pana Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pismo odnoszace sie do postepowania 1 Ds. 112/04 /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/a sygn. II K 451/06/obecnie II K 854/10 – ZKE/Sadu Rejonowego w Debicy odnoszace sie do tego postepowania, dotyczace krytycznych uwag co do tego postepowania. Pismo zostalo wyslane. W tym miejscu Zastepca Prokuratora Generalnego okazal Panu Zbigniewowi Kekusiowi w/w pismo.”

Dowod : Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego z Z.

Kekusiem – Zalacznik 21

W pismie z dnia 22.06.2011 r. Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand poswiadczyl, ze prokurator R. Ridan nie zebrala w czasie prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego zadnych dowodow poswiadczajacych, kto jest sprawca czynow, o ktore mnie oskarzyla.

Celem rozwiania Pana ewentualnych jeszcze watpliwosci co do slusznosci mojego stanowiska, ze sedzia Beata Stoj sciga mnie od lutego 2011 r., wiedzac, ze w aktach rozpoznawanej przez nia sprawy nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore przypisala mi prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., wrecz przeciwnie, ze Sad w Debicy zebral wylacznie dowody poswiadczajace, ze inne niz ja osoby byly ich sprawcami, a zatem, ze opisane wyzej dzialania sedzi Beaty Stoj wobec mnie – a ze mna wobec mojej rodziny – czynia zadosc definicji ludobojstwa zamieszczonej w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa, na zakonczenie, przedstawie dokument, ktory osobiscie sporzadzila sedzia Beata Stoj, poswiadczajac, co soba prezentuje jako sedzia i jako czlowiek.

Poniewaz jestem scigany za popelnienie w okresie od „stycznia 2003 r.” do wrzesnia 2005 r.,„w Krakowie, „za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl, a:

 1. Wirtualna Polska S.A. zlozyla do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ dokument, pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r., ktorym poinformowala Sad, ze – Zalacznik 4: Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa

 2. Interia.PL S.A. zlozyla do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ dokument, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ktorym poinformowala Sad, ze – Zalacznik 5:„Uzytkownik nie podal danych osobowych.Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,” , a numery IP, ktore podala nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie,

zlozonym do akt sprawy pismem z dnia 29 listopada 2012 r. zlozylem wniosek o przekazanie sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ do rozpoznania sadowi wlasciwemu miejscowo w Warszawie.

Sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie w przedmiocie oddalenia mojego wniosku, podajac w uzasadnieniu –Zalacznik 22: Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

Zalacznik 22

Poswiadczyla zatem sedzia Beata Stoj w osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie, ze ona wie, iz:

 1. strone www.zgsopo.webpark.pl zalozyla osoba mieszkajaca w Warszawie – a zatem nie ja, w Krakowie

 2. nie ustalono – tj. prokurator R. Ridan nie ustalila w czasie postepowania przygotowawczego – kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl.

Czyz to nie klasyczna ilustracja, dowod sadyzmu – „sadyzm” :«doznawanie przyjemnosci w zadawaniu cierpien»; Slownik Jezyka Polskiego – sedzi Beaty Stoj …

Sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 22/ poswiadczyla, ze Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod i Sad Rejonowy w Debicy nie zebraly zadnych dowodow, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore mnie sciga – wrecz przeciwnie, poswiadczyla …„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie” – zeby miesiac pozniej, w niedziele 6 stycznia 2013 r. wydac Policji nakaz zatrzymania mnie w mieszkaniu mojej matki (a zatem w obecnosci mojej matki) i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne /Zalacznik 12, Zalacznik 13/ , potem dwa razy – Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. / Zalacznik 14/ i 20 maja 2013 r. /Zalacznik 15/ – grozic mi umieszczeniem mnie w areszcie, a nastepnie, w dniu 14 czerwca 2013 r. przekwalifikowac 16 z 18 zarzutow i wydac Postanowienie o ich umorzeniu z powodu przedawnienia / Zalacznik 16/.

I scigac mnie dalej – az sie przedawnia – za dwa czyny popelnione przez inne niz ja osoby w Warszawie /Zalacznik 16/. W dodatkuwbrew – potwierdzonej przez Prokuratora Generalnego w kasacji z dnia 23 sierpnia 2011 r. – zasadzie prawidlowego rozumowania, bo strona http:/zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. , a nie w styczniu 2003 r.

W zwiazku z:

 1. oswiadczeniem prokuratora oskarzyciela, Radoslawy Ridan w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. – Zalacznik 3:„Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”,

 2. poswiadczeniem przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu wydanym po lacznie ponad siedmiu latach scigania mnie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod i Sad Rejonowy w Debicy na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. –Zalacznik 16: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/”

uprzejmie prosze, jak na wstepie.

Wprawdzie art. 14 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.” ale jesli Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod uchyli na wniosek Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej decyzje prokurator Radoslawy Ridan, to sedzi Beacie Stoj trudno bedzie znalezc argument, by w dalszym ciagu znecac sie nade mna, a ze mna moja rodzina.

W zwiazku z Pana urlopem od dnia 1 sierpnia 2013 r. bardzo prosze o skierowanie wniosku, jak w p. I. strona 1 do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, przed jego rozpoczeciem.

Z powazaniem,

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Okregowy w Debicy, sygn. II K 451/06, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r.,dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 6. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 7. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r.

 8. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca czerwca 2011 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zarzadzenie sedzi Beaty Stoj z dnia 16 kwietnia 2012 r.

 12. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 13. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r.

 15. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r.

 16. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 17. Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r.

 18. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wxchod, ulotka informujaca o protescie glodowym Z. Kekusia prowadzonym od dnia 11 lipca 2013 r.

 19. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 20. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo prokuratora Krzysztofa Domagaly z dnia 3 lipca 2013 r.

 21. Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego z Z. Kekusiem

 22. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

1 Artykul 297 ustawy Kodeks postepowania karnego:§ 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy,3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

Cependant, malgre ces resultats apparemment indiscutables au plan statistique, les acheter cialis en ligne france auteurs concluaient que ces differences devaient etre confirmees par des etudes en aveugle et randomisees.
Plusieurs adolescents confondent le viagra avec les drogues de plaisir ou les stimulants psychiques comme l’ecstasy, cette drogue procure propecia vente en ligne une sensation dapoxetine 60 mg de plaisir, la bonne humeur et la convivialite, et pour la plupart des jeunes, la combinaison de l’ecstasy avec un traitement de l’impuissance sexuelle est un cocktail explosif !
De sorte qu’on peut lire parfois que la disponibilite plasmatique des medicaments generiques peut varier a un instant precis ou pour l’ensemble de la duree etudiee (surface sous la courbe) acheter viagra pfizer france dans des proportions achat cialis toulouse de 20 % en moin s ou 25 % en plus par rapport au medicament princeps.

Ces personnes acheter viagra a paris axent leur relation priligy sans ordonance vers la tendresse, le dialogue, la spiritualite ou autre.
Faire en sorte que la sexualite retrouve ce qu’elle devrait toujours etre « un plaisir, un amusement et non pas une obligation repondant a des contraintes sociales » conclue Catherine Solano. Voici 10 bons pretextes de faire l’amour plus souvent, eclairages scientifiques a l’appui, histoire de convaincre les partenaires les plus sceptiques ! Elle constitue un ecosysteme fragile souvent mis a mal par differentes phases telles que la puberte, une grossesse, le stress… Pourtant, cette envie lui seule ne va pas a fournir le resultat requis si un homme vient s’assoit et ne prend aucuns mesures pour atteindre cet objectif. ne foncez pas sur les fesses ou les seins de votre partenaire quand vous la sentez d’humeur plutot romantique ! Ce cite propose des medicaments analogues et correspondant a vos besoins.Vous pouvez utiliser les cartes de credit et de debit ainsi que les virements bancaires comme moyens levitra 10mg prix acheter viagra de paiement. Et cela inclut l’actrice Kim Cattrall, qui joue le role de Samantha dans Sex and the cialis pas cher pharmacie acheter viagra mexique City, un personnage celebre pour ses orgasmes demesures. Le debut d’une relation amoureuse est souvent decrit comme etant tres passionnel et rempli d’epanouissement sexuel.
Elle est agee de 42 ans et a un priligy acheter trouble bipolaire.
Demandez-lui naturellement, sans vous levitra sans ordonance montrer trop vente viagra en france pressant.
Parfois il ne s’agit que des cas particuliers desagreables apres lesquelles une capacite d’erection se retablit kamagra achat en ligne toute seule mais il s’avere des troubles persistants avec kamagra sans ordonance une tendance nette a l’aggravation.
Le cause priligy farmacia sin receta sono legate priligy generico online a fattori fisici o psicologici.
In questi casi cialis soft tabs e importante cialis dove comprare online cercare di alleviare la tensione.
Tenendo conto degli effetti la precio cialis 20 mg farmacias dose puo essere aumentata a 100mg o diminuita a 25 viagra prezzo in farmacia mg.
La pratica kamagra serve ricetta sessuale delle donne viagra generico acquisto online anche si migliora.
Levitra vardenafil, prodotto dalla come acquistare il cialis in farmacia casa farmaceutica Bayer e anch’esso un inibitore della fosfodiesterasi di tipo comprare cialis online in italia 5 e, come gli altri due farmaci per impotenza precedentemente descritti, e in grado di favorire l’erezione in presenza di stimolazione sessuale.
Sua moglie, che e anche un ottantenne, era preoccupato che il cuore di suo marito potrebbe sito affidabile dove comprare cialis a quando viagra generico in italia dare ragione a superlavoro e chiamo gli ufficiali della loro casa nella citta siciliana di Palermo.
In Italia solo il 16,2% prezzo priligy in farmacia si affida alla pillola priligy ricetta contraccettiva.
Con questa premessa e acquisto cialis con postepay naturale che sia notevole l’interesse su cialis italia comprare kamagra generico questo innovativo trattamento.
Ricordatevi che e pericoloso anche fumare, fare uso viagra prezzo in farmacia smodato di alcolici viagra cialis senza ricetta e cialis 20 mg prezzo farmacia ovviamente di droghe.
Les generique viagra hommes qui fument injustement et viagra pour femme prix / ou trop consommer de l’alcool ont tendance a prix viagra 100mg pharmacie avoir plus de troubles et les problemes lies a l’ejaculation du sperme.
Disfunzioni erettili sono state riportate per la maggior parte dei cialis generico on line prodotti disponibili.
Des propecia acheter en ligne recherches recentes acheter du cialis pas cher avancent une cialis en ligne pas cher hypothese immunologique.
Rimuove se comprar viagra farmacias sin receta gmp ciclico dallo strato muscolare rende le comprar cialis farmacia espana comprare viagra online italia arterie ristrette e pene e ancora flaccido.
Il y a eu des rapports viagra super active d’abus de viagra generique pour ameliorer le plaisir cialis pour femme acheter levitra en suisse sexuel.
Ogni comprar kamagra en farmacia contatto fisico diventa piu sensibile, grazie a questo l’atto dove acquistare viagra on line viagra generico farmacia online sessuale potra portare all’orgasmo.
De plus, le corps est beaucoup plus cialis ou viagra prix leger dans l’eau alors nous pouvons nous adonner a des positions moins accessibles sur la terre achat levitra 10 mg ferme… et meme si nous avons tous deja entendu que nous pouvions rester pris sous l’eau, rassurez-vous, c’est impossible!
I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista dell’accademia americana delle scienze acquistare viagra generico italia cuanto vale levitra farmacia pnas (proceedings of national academy kamagra farmacia of sciences, marzo 2009).
C’est d’ailleurs pour cette raison que la methode vente viagra en pharmacie du calendrier viagra naturel pour femme n’est pas un moyen de contraception ideal viagra sans ordonance :
Possiamo proporre compra propecia anche viagra levitra prezzo un alternativa agli amatori del levitra 20 mg caffe.
La tendresse recueille viagra vente ordonnance arrive en 3e position dans le classement de ce viagra en ligne pas cher que les femmes preferent en amour.
L’objectif de la prostatectomie totale est de guerir le cancer de la prostate en preservant au mieux la qualite de vie viagra en vente libre ou se procurer du viagra des patients.
A fianco ai giovani sempre piu impauriti che costituiscono la novita degli ultimi anni, il paziente-tipo ha invece un`eta compresa tra i 50 e 60 dove comprare viagra generico anni, costo di una confezione di viagra e diplomato, ha una stabile relazione di coppia e non si e ancora sottoposto a una visita andrologica.
Mettere gli ingredienti a cuocere viagra farmacia svizzera a bagno come acquistare viagra via internet maria, applicare direttamente sul cuoio capelluto e su tutta la lunghezza dei capelli, eventualmente avvolgendoli con della pellicola in alluminio.