23.07.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krk- Wsch. Krystyny Kowalczyk

Zbigniew Kekus Krakow, dnia 23 lipca 2013 r.

Pani
Krystyna Kowalczyk
Prokurator Rejonowy
Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod
ul. Mosieznicza 2
30-965 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – Ds. 39/06/S
2. Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10

Dotyczy:

 1. Wniosek o odstapienie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod i Sad Rejonowy w Debicy, w okresie od dnia 2 czerwca 2004 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma:

   1. nie zebraly zadnych dowodow poswiadczajacych, ze czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w p. I popelnilem ja, w Krakowie, jak podano w akcie oskarzenia,

   2. zebraly wylacznie dowody, ze czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w p. I popelnili mieszkancy Warszawy w Warszawie,

  2. karalnosc rzeczywistych sprawcow czynow przypisanych mi aktem oskarzenia, jak w p. I ustala z dniem 30 wrzesnia 2010 r.,

  3. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma skazal mnie za popelnienie wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

  4. po odpowiedz na niniejsze pismo stawie sie w dniu 31 lipca 2013 r. /sroda/, podczas dyzuru pelnionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w godzinach 14:00 – 16:00,

  5. w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia odstapienia przez Prokurature od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/:

   1. od dnia 1 sierpnia 2013 r., godz. 12:00 rozpoczne prowadzony calodobowo protest przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod,

   2. od dnia 5 sierpnia 2013 r. protest, jak w p. II.1.2 przeksztalce w glodowy, tj. bede pil wode i soki,

  6. protest, jak w p. II.2.2 bede kontynuowal do dnia wreczenia mi dokumentu, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod odstapi od oskarzenia, jak w p. I.

Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.

Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego

§ 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: (…) 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, (…)

5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

Artykul 297 ustawy Kodeks postepowania karnego

Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze: (…) w okresie od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r. – w Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portaluinternetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl

i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl (…)

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 akt oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt Prokuratury 1 Ds. 39/06/S/, k. 2417 – 2438 – Zalacznik 2

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze:Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 2. Artykul 14 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego: Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenianie wiaze sadu.

 3. Artykul 2 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  „§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci, (…) 4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie .
  § 2. Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic
  prawdziwe ustalenia faktyczne.

Czesc II. Uzasadnienie

Skierowanym do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod pismem z dnia 15 lipca 2013 r. zlozylem miedzy innymi – Zalacznik 1:

(…) IV. Wniosek o wystapienie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od dnia zlozenia niniejszego pisma, z wnioskiem do Sadu Rejonowego w Debicy o:

 1. zmiane opisu wszystkich czynow /czyny I – XVIII/ przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawy Ridan przez:

 1. podanie, ze za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl byly popelniane nie od stycznia 2003 r ., jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. / Zalacznik 2 /, lecz od dnia 4 listopada 2004 r., jak podala … prokurator Radoslawa Ridan w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. / Zalacznik 4/,

 2. wyeliminowanie z nich zarzutu, ze za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl zostaly popelnione przeze mnie, a miejscem ich popelnienia byl Krakow,

 1. modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poprzez wyeliminowanie z niej artykulu 226 § 1 K.k .

(…) VII. Wniosek – na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – o dokonanie przez Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod modyfikacji w akcie oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez wyeliminowanie przepisu art. 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynu XVII, opisanego jako – Zalacznik 2 : „(…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 15 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk Zalacznik 1

Przedstawilem uzasadnienie dla wnioskow oparte na:

 1. dowodach zebranych w sprawie przeciwko mnie i ujawnionych przez:

  1. prokuratora oskarzyciela Radoslawe Ridan,

  2. Sad Rejonowy w Debicy,

 2. doktrynie prawnej, ktorej wskazania prezentowane sa jako sluszne w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla Komentarza do kodeksu karnego

Poniewaz:

 1. art. 2 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.”

 2. art. 7 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniemzasad prawidlowego rozumowaniaorazwskazan wiedzyi doswiadczenia zyciowego.”,

nie watpie, ze dala mi sie przekonac Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia, ze jesli:

 1. prokurator oskarzyciel Radoslawa Ridan podala w osobiscie przez nia sporzadzonym Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r., ze – Zalacznik 4: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”, a operator internetowy Interia.PL S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 6: „Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pl i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…) Data zalozenia: 2004-10-2621:17:23”, to Prokuratura musi zakonczyc trwajace od dnia 12 czerwca 2006 r., sciganie mnie za popelnienie czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan za posrednictwem stronywww.zkekus.w.interia.pl, w okresie od … stycznia 2003 r.” ,

 2. operator internetowy Wirtualna Polska S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy, ze – Zalacznik 5:„Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa, to Prokuratura musi zakonczyc trwajace od dnia 12 czerwca 2006 r. sciganie mnie za popelnienie w Krakowie za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan,

 3. w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/, w uzasadnieniu do ktorego TK podal:Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyrokuniedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi,a nie podczas wykonywania tych czynnosci.”, to bylo obowiazkiem prokurator Radoslawy Ridan zmodyfikowanie juz … 6 lat i 3 miesiace temu, w dniu 19 pazdziernika 2006 r. aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. przez wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow zarzutow z art. 226 § 1 K.k., w opisie ktorych podala zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, a poniewaz tego nie zrobila, to Prokuratura musi dopelnic tego obowiazku.

 4. Jesli w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla Komentarza do kodeksu karnego redaktor naukowy podaje:

  1. W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

  2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanietylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” Zrodlo : j.w., s. 1130

to Prokuratura musi zaprzestac scigania mnie za czyn, ktory w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan opisala jako:(…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k.(…).

Przypomne, ze wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich wyzej wymienionych czynow, wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wprawdzie pismem z dnia 15 lipca 2013 r. poinformowalem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod, ze po odpowiedz na zlozone nim wnioski stawie sie w dniu 23 lipca 2013 r., ale postanowilem, ze dopomoge Prokuraturze w ostatecznym zakonczeniu sprawy przeciwko mnie i klopotliwej sytuacji, w jakiej z powodu niedopelnienia przez prokurator Radoslawe Ridan w okresie od dnia 2 czerwca 200r4 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. znajdujemy sie do dnia zlozenia niniejszego pisma, Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod i ja.

Prosze w zwiazku z powyzszym o wyslanie do mnie poczta odpowiedzi na wnioski z pisma z dnia 15 lipca 2013 r.

xxx

Aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Radoslawa Ridan przypisala mi popelnienie 18 czynow, tj. o to, ze – jak podala w opisie kazdego czynu – Zalacznik 2: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.plZalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska,SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwiga Osuch, SSOMalgorzataFerek , SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Rozpatrywal ja sedzia Tomasz Kuczma.

W dniu 30 listopada 2006 r. sedzia T. Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan.

Dowod : Sad Okregowy w Debicy, sygn. II K 451/06, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30

listopada 2006 r. – Zalacznik 3

W postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. sedzia T. Kuczma – Zalacznik 3:

 1. podal, ze: „Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal.”

 2. zarzucil prokurator R. Ridan naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 297 § 1 K.p.k. 1, podajac w uzasadnieniu, ze w czasie prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego:

  1. nie wykonala podstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych, ze ja bylem sprawca czynow, ktorych popelnienie mnie przypisala – cytat: nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

  2. nie podjela zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, kto byl sprawca czynow, ktorych popelnienie mnie przypisala – cytat: „Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila .”

 1. podal, jakie czynnosci powinna wykonac – a nie wykonala – prokurator R. Ridan w czasie prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, tj.:

  1. uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych,

  2. przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

  3. ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje,

  4. ustalenie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

  5. ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych.

  6. przeszukanie, ewentualnie zatrzymanie twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow,

  7. powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii.

  8. ustalenie czasu trwania publikowania materialow, ktorych publikacje mnie przypisala prokurator,

 1. podal, ze wykonanie czynnosci, jak w p. III, ma podstawowe znaczenie dla ustalenie ewentualnej odpowiedzialnosci sprawcy czynow opisanych w akcie oskarzenia.

Prokurator R. Ridan zaskarzyla postanowienie z dnia 30.11.2006 r. Zazaleniem z dnia 18 grudnia 2006 r., w ktorym w calej rozciaglosci poswiadczyla slusznosc zarzutow sedziego T. Kuczmy. Podala – Zalacznik 4: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil Postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Sedzia T. Kuczma zwrocil sie do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie , przypisala prokurator R. Ridan.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo – Zalacznik 5:Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r.,dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 5

Zamieszkaly w Warszawie Krzysztof Lapaj, to z cala pewnoscia nie Zbigniew Kekus z Krakowa.

Interia.PL S.A. poinformowala sedziego Tomasza Kuczme pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 6: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia : 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW : 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP : 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia. pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 6

Interia.PL S.A. poinformowala Sad Rejonowy w Debicy, ze uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl nie podal danych osobowych. Nie podala takze zadnych danych za okres objety aktem oskarzenia, tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r.

Wyjasnila, ze:

 1. w okresie ostatnich dwoch tygodni okresu objetego aktem oskarzenia –„od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku” – strona www.zkekus.w.interia.pl nie wykazywala aktywnosci.

 2. nie dysponuje logami z okresu wczesniejszego, to znaczy do dnia 13 wrzesnia 2005 r.,

 3. strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

Numery IP podane przez Interie.PL S.A. Sadowi Rejonowemu w Debicy nalezaly, wedlug mej wiedzy, do komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

Zebrawszy dowody poswiadczajace, ze czyny, ktore mnie przypisala prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. popelniono w Warszawie oraz ze popelnili je mieszkancy Warszawy, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. II K 451/06/, ktorym:

 1. przypisal mi wszystkie czyny wedlug aktu oskarzenia prokurator R. Ridan,

 2. skazal mnie na kare grzywny w kwocie 15.000,00 /slownie: pietnascie tysiecy/ zl,

 3. zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa koszty sadowe w kwocie 2.122,00 /slownie: dwa tysiace sto dwadziescia dwa/ zl.

Z kwoty lacznej 17.122,00 zl komornik wyegzekwowal ode mnie we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. kwote laczna 7.280,70 zl przez zajecie mojego wynagrodzenia.

Wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10, w ktorym podal miedzy innymi –Zalacznik 7: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.
  UZASADNIENIE (…) Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”
  Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia

2010 r. – Zalacznik 7

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, w ktorym podal miedzy innymi – Zalacznik 8: „Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.
  UZASADNIENIE (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 8

Sad Najwyzszy wydal wyrok z dnia 26.01.2012 r. na podstawie kasacji, ktora Prokurator Generalny wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r., podajac – Zalacznik 9: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…).” II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk (…).”

UZASADNIENIE (…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. (…) Z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 9

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to uznane za zasadne wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. zarzuty Prokuratora Generalnego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.dotycza wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – Zalacznik 7 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego oraz po przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sprawe rozpoznaje od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala Postanowienie, ktorym – Zalacznik 10:

 1. umorzyla ze wzgledu na przedawnienie zarzuty z 16 czynow /czyny I – XVI/ aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz

 2. postanowila „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r.Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia (…) postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:
  1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW . zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
  2. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia

14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 10

Sedzia Beata Stoj w dalszym ciagu bedzie mnie zatem scigac za wyzej wymienione dwa czyny, w ktorych opisie podala za prokurator Radoslawa Ridan, ze je popelnilem ja:

 1. w Krakowie”

 2. za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl

Postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. nie jest prawomocne. Zaskarzylem je. Bez wzgledu jednak na to, jakie zajmie stanowisko Sad Okregowy w Rzeszowie, sedzia Beata Stoj scigac mnie bedzie w dalszym ciagu za popelnienie czynow XVII i XVIII lub czynow I – XVIII w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, na podstawie dowodow zebranych przez:

 1. prokurator Radoslawe Ridan w czasie prowadzonego przez nia od czerwca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. – wydruki z portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl

 2. Sad Rejonowy w Debicy – dokumenty dostarczone przez operatorow internetowych:

  1. Wirtualna Polska S.A. – pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. /patrz:. s. 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 5/,

  2. Interie.PL S.A. – pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /patrz:. s. 5 niniejszego pisma oraz Zalacznik 6/,

Sedzia Beata Stoj rozpoczela – przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Radoslawy Ridan – lacznie osmy rok scigania mnie na podstawie zebranych przez Sad Rejonowy w Debicy dowodow braku mojej winy, w tym dowodow poswiadczajacych, ze ewentualnymi sprawcami czynow, ktorych popelnienie mnie, w Krakowie, przypisala prokurator Radoslawa Ridan mogli byc w Warszawie mieszkancy Warszawy.

Podkreslic zatem nalezy, ze prokurator Radoslawa Ridan wskazala w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. mnie jako jedynego sprawce opisanych w nim 18 czynow.

Co sie tyczy czynow, ktore zgodnie ze sporzadzonym przez nia opisem mialem popelnic ja, w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl, w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30.11.2006 r., wyjasnila – Zalacznik 4: Z zalaczonych materialow wynika, ze strona ZG SOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w tym postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus . Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego. (…) Prokurator Radoslawa Ridan”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

A przeciez w sprawie przeciwko mnie nie chodzilo o autorstwo i inicjatywe, ale o … czyny opisane przez prokurator R. Ridan jako popelnione przeze mnie – a nie zainicjowane – za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl /i strony www.zkekus.w.interia.pl/.

Zacytowane wyzej stanowisko prokurator R. Ridan stanowilo jej odpowiedz na zarzut sedziego T. Kuczmy z Postanowienia z dnia 30.11.2006 r. –Zalacznik 3:Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe. (…) Nalezy przede wszystkim podkreslic, ze zarzuty stawiane oskarzonemu dotycza zniewazenia, pomowienia i rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci dokonanego za pomoca srodkow masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych . (…) Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl . (…) Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila. Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 3

Prokurator Radoslawa Ridan wielce frywolnie potraktowala sprawe.

Co oczywista naruszajac – jak slusznie podal sedzia T. Kuczma – prawo okreslone w art. 297 § 1 K.p.k.

Wyjasnila, ze wprawdzie mogla sie pomylic w sporzadzonym przez nia akcie oskarzenia, ale:„Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

Profesjonalne dopelnienie obowiazkow prokuratora okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. to nie jest … Raczej dzialanie wedlug metody „na chybil trafil”, czy tez „prob i bledow”. To sie nie moglo skonczyc dobrze dla prokurator R. Ridan. Jakkolwiek poki co, to z powodu niedopelnienia przez nia obowiazkow ja jestem … osmy rok scigany – w tym wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. bylem skazany – za popelnienie, w Krakowie, wszystkich wskazanych przez nia czynow za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl

W tym miejscu wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 101 ustawy Kodeks karny stanowi:
  § 1. Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat :
  1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa,
  2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie,
  2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat,
  3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata,
  4) 5 –
  gdy chodzi o pozostale wystepki.
  5) (uchylony).”

 2. Artykul 102 ustawy Kodeks karny stanowi:
  Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

Aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan wszczela postepowanie tylko przeciwko mnie. Maja w niej wobec tego zastosowanie przepisy art. 101 § 1 K.k. To znaczy mnie tylko – li tylko – scigac mozna za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

A przeciez w aktach sprawy przeciwko mnie:

 1. brak dowodow poswiadczajacych, ze ja popelnilem w Krakowie czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., co poswiadczyli:

  1. Prokurator Generalny w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r. /Zalacznik 9/ od wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan,

  2. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 8,

 2. Znajduja sie wylacznie zebrane przez Sad Rejonowy w Debicy dowody, poswiadczajace, ze czyny, ktorych popelnienie mnie, wskazujac jako miejsce popelnienia Krakow, przypisala prokurator R. Ridan, popelnili mieszkancy Warszawy w Warszawie, tj.:

  1. pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik 5,

  2. pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 6. Jak wspomnialem, numery IP podane przez Interie.PL S.A. nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

Wskazac nalezy, ze gdy pismami z dnia 3 lipca 2013 r. /data wplywu 4 lipca 2013 r./ i z dnia 11 lipca 2013 r., skierowanymi do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod zlozylem wniosek o dokonanie modyfikacji w akcie oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. przez wyeliminowanie z niego zarzutu z art. 226 § 3 K.k. /czyn XVII/ – patrz: p. IV, strona 3 – pismem z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod Edyta Fraczek-Padol przyznajac mi racje poinformowala mnie – Zalacznik 11:

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 roku informuje, ze (…) Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r.Zalacznik 11

W zwiazku z powyzszym pragne zauwazyc, ze ustawodawca zobowiazal wszystkich funkcjonariuszy publicznych do oceniania posiadanych przez nich dowodow w zgodzie z zasada prawidlowego rozumowania.

Powolujac sie na ta zasade informuje, ze sedzia Beata Stoj rozpoznaje sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Prawidlowe rozumowanie w tym przypadku na tym polega, ze nastepstwo zdarzen w czasie bylo takie, ze najpierw prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, a dopiero potem Sad Rejonowy w Debicy rozpoczal prowadzenie rozprawy przeciwko mnie, na podstawie tego wlasnie aktu oskarzenia.

Prokurator Radoslawa Ridan jest autorka aktu oskarzenia przeciwko mnie i inicjatorka scigania mnie za przypisane mi nim czyny.

Jesli zatem ustanie przyczyna powinien ustac takze skutek.

Jesli Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod odstapi od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, podajac, ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, to sedzia Beata Stoj wyda uniewinniajacy mnie wyrok.

Przypomne, ze artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze:Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia-Wschod jest zatem wlasciwym Adresatem mojego wniosku w tej sprawie.

Wprawdzie artykul 14 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:„Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.”, ale po tym, gdy Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia-Wschod odstapi od oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., podajac przyczyne jak wyzej, sedzia Beata Stoj z cala pewnoscia natychmiast wyda wyrok, ktorym orzeknie uniewinnienie mnie od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Dlaczego?
Dlatego, ze w odpowiedzi na moje pismo z dnia 28 listopada 2012 r. skierowane do Sadu Rejonowego w Debicy, ktorym z podanych wyzej przyczyn – dowody dostarczone Sadowi Rejonowemu w Debicy przez Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A. – zlozylem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi rejonowemu w Warszawie, sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym podalaw zgodzie z prawdziwym stanem faktycznymZalacznik 12:Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. (…) Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

Zalacznik 12

Poswiadczywszy w Postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. prawdziwy stan faktyczny, sedzia Beata Stoj od lutego 2011 r., tj. od ponad dwoch lat sciga mnie jednak za popelnienie w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poniewaz chce doczekac do dnia ustania karalnosci wszystkich przypisanych mi czynow, aby umorzyc przypisane mi nimi zarzuty z powodu przedawnienia.

W zwiazku z powyzszym wnosze – oraz informuje – jak na wstepie. Niech Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia skorzysta z ustawowych uprawnien do zmiany decyzji prokuratora podleglego i odstapi od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawy Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/., w ktorym jak – jak samokrytycznie poswiadczyla autorka aktu oskarzenia w osobiscie sporzadzonym przez nia dokumencie: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Sprawiedliwa wobec podanych w niniejszym pismie okolicznosci decyzja niezaleznego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod bedzie przedmiotem oceny, ktorej dokona niezawisly sad, tzn. sedzia Beata Stoj, prezes Sadu Rejonowego w Debicy.

dr Zbigniew Kekus

Wszystkie dokumenty podane jako Zalaczniki do niniejszego pisma zlozylem w moich poprzednich pismach – w tym z dnia 24.06.2013 r., 3.07.2013 r., 15.07.2013 r. – kierowanych do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia – Wschod

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 15 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Sad Okregowy w Debicy, sygn. II K 451/06, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r.,dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 7. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 8. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 9. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 11. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

1 Artykul 297 ustawy Kodeks postepowania karnego:§ 1. Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo,2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy,3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pani Boguslawa Marcinkowska, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Piotr Kosmaty, Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Jaroslaw Kaczynski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Prawa i Sprawiedliwosc”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 9. Leszek Miller, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Sojuszu Lewicy Demokratycznej|”

 10. Janusz Palikot, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Ruchu Palikota”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 11. Janusz Piechocinski, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny „Polskiego Stronnictwa Ludowego”, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 12. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 13. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 14. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 15. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 16. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 17. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 18. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 19. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 20. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 22. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 24. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 25. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 26. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 27. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 28. Pan dr Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 31. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 32. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 33. Rabin Mordechal Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Gmina Wyznaniowa Zydowska w Warszawie, ul. Twarda 6, 00-950 Warszawa

 34. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 35. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 36. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 37. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 40. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 41. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 42. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 43. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 44. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 45. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 46. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

On acheter du viagra generique note aussi une difficulte prix cialis montreal a atteindre l’orgasme.
Pourquoi les kamagra vente libre france oreilles sont-elles des zones erogenes ?
Nombreuses causes peuvent y commander du propecia etre a l’origine dont notamment, acheter levitra sans ordonnance la raison psychologique.

Le sildenafil est un inhibiteur puissant et selectif de la phosphodiesterase du type 5 (PDE5), specifique de la GMPc, dans les cialis generique montreal corps caverneux ; c’est a cet endroit que la PDE5 est responsable de prix cialis boite 4 la degradation de la GMPc.
A un moment donne, l’acteur qui mimait en criant a l’insu des autres candidats, les souffrances ressenties lors des decharges electriques, n’a plus du tout repondu ou gemit, alors que le jeu se poursuivait, dans les memes conditions. Il y a le narcissique tres acheter viagra soft achat viagra sur internet sur de lui ou d’elle, tel le psychorigide, ne se remet acheter viagra internet achat de veritable viagra pas en question. Pour eviter de prolonger le temps d’absorption de la drogue, n’est pas recommande la consommation de boissons alcoolisees ou de la consommation d’aliments riches en matieres grasses.Viagra est un medicament qui, en presence d’une stimulation sexuelle, qui permet d’obtenir des erections fortes. Ce programme clinique est en phase intermediaire (II) de developpement. Ils rapportent un cas de perforation colique ayant necessite la realisation d’une colostomie. Mais l’ANSM ne disposant pas d’un systeme d’info rmation adequat n’a pas la possib ilite de repertorier aisement et rapidement les sites produisant des medicaments generiques. Si besoin, n’hesitez pas a demander conseil a un medecin ou a un pharmacien. Le fonctionnement de la preparation medicale est fonde sur le composant naturel Tadalafil qui renforce l’afflux du sang aux tissus du penis et eveille ses arteres.
Entrer en priligy 60mg relation avec une autre personne, surtout sur le plan amoureux, demande beaucoup de courage et de perseverance, car il faut faire face a toutes ses peurs prix kamagra et aux enjeux qui sont associes au fait d’aimer et d’etre aime.
«Je prescris des generiques a des cialis acheter sujets jeunes pour des vente tadalafil pathologies benignes et de courte duree, explique le Dr Boukris.
La chiave di siti per acquistare cialis Volta sarebbe la dopamina, il nerotrasmettitore coinvolto nel circuito legato al piacere e ricompensa nel cervello, che regola le associazioni negative nella memoria, mantenendo vivi o spegnendo i brutti ricordi e, di conseguenza, l’irrazionale paura da essi cialis generico acquisto italia dipendente.
Potete farlo naturalmente mettendo in comprare viagra online italia pratica tecniche vendita viagra cialis di respirazione semplici che possono essere fatte ovunque.
Anche se viagra levitra prezzo le donne che vivono questa situazione non confermano, ma sostengono che non sempre l’intensita costo propecia secretiva coincide con una analoga intensita dell’eccitazione.
I viagra sin receta en farmacias giovani possono essere affetti da entrambi i vendita viagra cialis tipi della disfunzione.
Il nostro semplice processo in tre acquistare viagra e cialis siti per acquistare cialis fasi richiede pochi minuti per essere completato.
Giudicato sulla capacita in acquisto kamagra senza ricetta camera da letto rende questi temi di notevole importanza per la maggior parte cialis originale vendita on line degli uomini.
Un uomo ed una donna, felicemente coniugati ed compra priligy innamorati, possono viagra generico farmacia italia andare viagra generico uk incontro a fluttuazioni sane e non preoccupanti del desiderio sessuale.
Parmi les achat cialis ligne suisse causes principales de micropenis l’insuffisance cialis pas cher pharmacie de secretions en testosterone ou l’insensibilite de la prix vente viagra france verge a la testosterone.
Infatti, per la maggior parte degli uomini che acquistano viagra prezzo a qualcosa di molto diverso, come ad esempio una migliore nutrizione, comprar cialis en farmacia acquisto kamagra senza ricetta allenamento come acquistare il cialis in farmacia fisico, cardio.
De acheter propecia ce fait, la qualite des rapports sexuels acheter viagra bon marche s’en trouve acheter kamagra lyon naturellement augmentee pour le plus grand epanouissement du couple.
In questi prezzo viagra originale casi e importante cercare di comprar levitra en farmacia alleviare farmacias online kamagra la tensione.
Dans ce cadre, sans chercher a transformer les militaires engages sur les theatres d’operations acheter viagra pour homme en vrp[8], propecia pas cher france achat priligy davantage de pragmatisme pourrait etre envisage.
I reni servono a filtrare l’acqua in eccesso e i rifiuti solubili dal kamagra farmacia sangue, eliminano le tossine e comprare viagra senza ricetta in farmacia altri elementi viagra generico farmacia che altrimenti si accumulano e provocano qualche malattia.
De par ce mecanisme, le citrate de sildenafil, principe actif present dans le viagra, n’a d’effet que sur prix viagra pharmacie paris les hommes pharmacie en ligne viagra generique viagra generique france qui ressentent une stimulation sexuelle.
Tutto inizio nel 1986 quando alcuni ricercatori scoprono viagra acquisto on line che l’inibizione di un enzima presente nella muscolatura liscia dei vasi sanguigni diminuisce la resistenza vascolare e riduce l’aggregabilita delle comprar viagra generico farmacia piastrine.
Il cialis soft achat online est donc assez commun apres une rupture amoureuse de tenir un discours centre sur « c’etait la femme/l’homme achat cialis legal de ma vie acheter viagra lyon ».
Per questo, fin vendita viagra italia dall’inizio degli anni 70 (macvar, 1973), fu applicata la metodica dell’esame doppler per lo studio viagra vendita online italia priligy prezzo farmacia emodinamico della circolazione del sangue nel distretto pelvico.
La nuque est aussi la zone de la moelle epiniere d’ou partent generique priligy priligy prix des filets nerveux relies a la zone sexuelle.
Sources de calcium, achat dapoxetine priligy pas cher en belgique de vitamine d, aliments fonctionnels… les produits laitiers offrent autant de visages que de bienfaits.
?possiamo avere un ottimo piano, ma la verita acquistare viagra a san marino e che hamas e il vincitore, fino comprare viagra con pagamento alla consegna ad oggi.