25.07.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

Zbigniew Kekus Krakow, dnia 25 lipca 2013 r.

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Krakow

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Christophe Ceska Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie, ul. Krupnicza 42, 31-123 Krakow

 11. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 12. Pani Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie,ul. Stolarska 9, 31-043 Krakow

 13. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 14. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska

 15. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 19. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 22. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 23. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 25. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 26. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 27. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 28. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 29. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 30. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 31. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 32. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 33. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 34. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 35. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 41. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 45. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o zamiarze:

  1. rozpoczecia przeze mnie w dniu 1 sierpnia 2013 r. protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, ul. Mosieznicza 2, z przyczyn podanych w moim pismie z dnia 23 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Krystyny Kowalczyk – Zalacznik I,

  2. mozliwosci przeksztalcenia przeze mnie protestu, jak w p. I.1 od dnia 5 sierpnia 2013 r. w protest glodowy – bede pil wode i soki.

 2. Nieprawidlowosci w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Radoslawe Ridan w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, w tym potwierdzone przez /w kolejnosci chronologicznej//:

  1. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w Postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik I.3:

  2. prokurator R. Ridan w Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie, jak w p. I.1 – Zalacznik I.4,

  3. Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ – Zalacznik I.7,

  4. Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda w pismie sluzbowym z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. akt IV PG KSK 699/11/, skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony,

  5. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 669/11/ – Zalacznik I.9,

  6. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ – Zalacznik I.8.

 3. Zawiadomienie o mym stawiennictwie w dniu 29 lipca 2013 r. o godz. 14:00 na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego celem osobistego zaprezentowania sprawy zgloszonej niniejszym pismem.

 4. Wniosek o:

  1. przygotowanie na dyzur w dniu 29 lipca 2013 r. pisma sluzbowego z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w sprawie nieprawidlowosci w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przeciwko mnie przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawe Ridan,

  2. podjecie przez Adresata niniejszego pisma dzialan majacych na celu zgodne z prawem zakonczenie trwajacego ponad 7 lat scigania mnie na podstawie nieslusznego aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 5. Zawiadomienie, ze ze wzgledu na metody dzialania prokuratury w Krakowie, w tym:

  1. wniesienie aktu oskarzenia przeciwko mnie z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 297 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego, a nastepnie sciganie przez 7 lat za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne osoby niz ja,

  2. oskarzenie mnie z oskarzenia publicznego za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 ustawy Kodeks karny znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.,

  3. zamordowanie ze szczegolnym okrucienstwem ofiary niedopelnienia obowiazkow przez prokuratorow i sedziow Claudiu Crulica (†33 l.),

kopie niniejszego pisma skieruje do, miedzy innymi:

   1. Pana Christophea Ceska , Konsula Generalnego Austrii w Krakowie

   2. Pana Alexisa Chahtahtinsky , Konsula Generalnego Republiki Francuskiej w Krakowie

   3. Pani Ellen Germain , Konsula Generalnego Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

   4. Pana Werner Kohler , Konsula Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

   5. Pana Viktora Kolesnikov , Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie

Powodem smierci aresztanta /Claudiu Crulica – ZKE/ bylo zapalenie pluc i miesnia sercowego

u osoby skrajnie wyczerpanej dlugotrwala glodowka

Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska

Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo. (…) Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez niego /Claudiu Criulia – ZKE/ czynow, ktore sa mu zarzucane,

stad nasz akt oskarzenia .”

Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska

Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Boguslawa Marcinkowska mowi, ze prokuratura pisemnie zwrocila sie w tej sprawie do biura podrozy. – Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow – odpowiada Marcinkowska.

Jednak jak podaje „TP”, na pytanie prokuratury, czy Crulic kupil bilet i czy byl pasazerem autokaru jadacego do Wloch, przewoznik odpowiedzial twierdzaco.”

„Gazeta Wyborcza”, 9 kwietnia 2009 r.

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.4

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 44 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.: Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim oraz stale podnosic kwalifikacje zawodowe.”

 2. Artykul 7 ustawy Kodeks postepowania karnego: Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania orazwskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.

Czesc II Uzasadnienie

W zalaczeniu przesylam moje pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod Krystyny Kowalczyk zawierajace – Zalacznik I:

 1. Wniosek o odstapienie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 2. Zawiadomienie, ze: (…) 5. w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia odstapienia przez Prokurature od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/:

  1. od dnia 1 sierpnia 2013 r., godz. 12:00 rozpoczne prowadzony calodobowo protest przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod,

  2. od dnia 5 sierpnia 2013 r. protest, jak w p. II.1.2 przeksztalce w glodowy, tj. bede pil wode i soki,

6. protest, jak w p. II.2.2 bede kontynuowal do dnia wreczenia mi dokumentu, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod odstapi od oskarzenia, jak w p. I.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 23 lipca 2013 r.

do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik I

Przypomne – informowalem o tym Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie dwukrotnie Prokurator Generalny Andrzej Seremet – ze w dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o to, ze – jak podala w opisie kazdego czynu – Zalacznik I.2: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska,SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwiga Osuch, SSOMalgorzataFerek , SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik I.2

Sad Najwyzszy przekazal Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – Sadowi Rejonowemu w Debicy. W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan. Wyrok z dnia 18.12.2007 r. uchylily nastepnie:

 1. w zakresie 16 czynow /czyny I, III – XVII/ Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., /sygn. II Ko 283/10/, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.p.k.,

 2. w zakresie pozostalych dwoch czynow /czyny I, XVIII/ Sad Najwyzszy – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. akt IV PG KSK 699/11/ – wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

Po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r., wznowieniu postepowania sygn. II K 451/06 i przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., rozpoznaje ja do sygn. akt II K 854/10 sedzia Beata Stoj, przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod.

W pismie z dnia 23.07.2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescie-Wschod zaprezentowalem dostarczone przez operatorow internetowych:

 1. Wirtualna Polske S.A. – pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. /Zalacznik I.5/,

 2. Interie.PL S.A. – pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. /Zalacznik I.6/,

oraz poswiadczone przez:

 1. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy T. Kuczme Postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.3,

 2. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. – Zalacznik I.9,

 3. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik I.8,

dowody naruszenia przez prokurator Radoslawe Ridan prawa okreslonego w art. 297 § 1 K.p.k. w czasie prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, co skutkuje dla mnie sciganiem mnie przez lacznie ponad 7 lat za popelnienie 18 czynow, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby, mieszkancy Warszawy i ktorych miejscem popelnienia byla Warszawa, a nie Krakow, jak podala prokurator w opisie kazdego z przypisanych mi czynow.

Obecnie zaprezentuje, sporzadzone osobiscie przez prokurator Radoslawe Ridan dokumenty, dowody poswiadczajace, ze nawet przez nia sama zebranych dowodow oceny dokonala wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania /art. 7 K.p.k./, tj. ze nie zgadza sie z sama soba.

W opisie czynu XVII prokurator R. Ridan zarzucila mi – Zalacznik I.2: „(…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik I.2

Pismami z dnia 3 i 11 lipca 2013 r. skierowanymi do Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem wniosek o dokonanie modyfikacji aktu oskarzenia przez wyeliminowanie z niego zarzutu z art. 226 § 3 K.k. W uzasadnieniu podalem, ze byly, przez 6 lat – czerwiec 2002 r. do luty 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, jak w ostatnim, 4 wydaniu z 2013 r.:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

 2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod Edyty Fraczek – Padol, ktorym ta poinformowala mnie – Zalacznik I.11:Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – PadolZalacznik I.11

Wskazac nalezy, ze:

 1. faktem jest, ze nie wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego – jakkolwiek zdecydowana wiekszosc – prezentuja, jak prof. dr hab. Andrzej Zoll, jako sluszne wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego nie wszystkie organy konstytucyjne sa konstytucyjnymi organami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym, ze RPO nie jest takowym,

 2. wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego prezentuja – jak prof. dr hab. Andrzej Zoll – jako sluszne wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego § 3 artykulu 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow.

 3. prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., ktorym przypisala mi czyn XVII wedlug opisu, jak wyzej, na podstawie zeznan zlozonych przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla w prowadzonym przez nia postepowaniu przygotowawczym. Podala w akcie oskarzenia –Zalacznik I.2: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k; 256-257), stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik I.2

Z informacji Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wchod Edyty Fraczek-Padol – Zalacznik I.11: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.” oraz z faktu, ze prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie – cytat: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k; 256-257)”, wnioski, ze:

 1. celem uczynienia mnie przestepca:

  1. prof. dr hab. Andrzej Zoll nie zgodzil sie:

   1. z prezentowanym od lat przez niego – oraz wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego – jako sluszne wskazaniem doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. z prezentowanym przez niego oraz przez wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa karnego wskazaniem doktryny prawnej, wedlug ktorego § 3 artykulu 226 K.k ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

  2. prokurator Radoslawa Ridan nie zgodzila sie:

   1. z prezentowanym od lat przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla – oraz przez wielu innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego – jako sluszne wskazaniem doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. z prezentowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla oraz przez wszystkich ekspertow w dziedzinie prawa karnego wskazaniem doktryny prawnej, wedlug ktorego § 3 artykulu 226 K.k ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

 2. Zastepca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Edyta Fraczek – Padol uznala za zasadne, ze na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jestem scigany za czyn opisany jako – Zalacznik I.2: „(…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).” ,
  mimo ze prof. dr hab. . Andrzej Zoll i wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego podaja, iz:„Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio.”

Prokurator Edyta Fraczek – Padol prezentuje komfortowe dla autorki aktu oskarzenia i prof. dr hab. Andrzeja Zolla stanowisko, ze: „ Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

Niezawisly sad – sedzia Beata Stoj – bedzie musial zatem rozstrzygnac problem, czy prof. dr hab. Andrzej Zoll ma racje wtedy, gdy prezentuje stanowisko, jak wyzej w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, czy wtedy, gdy sie z nimi jeden raz nie zgodzil, na potrzebe uczynienia mnie przestepca.

Niezawisly sad – czyli sedzia Beata Stoj – bedzie rozstrzygal, czy prof. dr hab. Andrzej Zoll ma racje, gdy sie ze soba zgadza, czy gdy sie ze soba nie zgadza. Taki problem postawila przed niezawislym sadem prokurator Radoslawa Ridan i ja – raz juz przeciez skazany, bo sedzia T. Kuczma uznal, ze sie zgadza z prof. dr hab. Andrzejem Zollem wtedy, gdy on sie ze soba nie zgadza – i ja musze znowu czekac az go tym razem sedzia Beata Stoj rozwiaze. A ze sedzia Beata Stoj nie moze mnie drugi raz skazac za ten czyn, to bedziemy czekac do maja 2015 r. az ustanie jego karalnosc i sedzia B. Stoj umorzy zarzut z powodu jego przedawnienia. Prof. dr hab. Andrzej Zoll pozostanie autorytetem, gigantem, itp.

O ile w opisanym wyzej przypadku trzeba sie zgodzic z prof. dr hab. Andrzejem Zollem oraz prokurator Radoslawa Ridan i prokurator Edyta Fraczek – Padol, ze wystepuja roznice interpretacyjne miedzy prof. dr hab. Andrzejem Zollem a … prof. dr hab. Andrzejem Zollem i niezawisly sad bedzie musial dokonac oceny prawnej problemu interpretacji przepisu, tj. kiedy prof. dr hab. Andrzej Zoll ma racje – poniewaz nie zgadza sie z samym soba, z cala pewnoscia w jednej z prezentowanych przez niego interpretacji musi ja miec. Ergo … kazda decyzja Sadu bedzie usatysfakcjonowany, znowu okaze sie ekspertem i autorytetem w dziedzinie prawa karnego – to w opisanym nizej przypadku nawet najwieksi fani prokurator Radoslawy Ridan beda sie musieli ze mna zgodzic, ze … nie ma w nim miejsca na interpretacje.

Otoz w opisie kazdego z 18 czynow, ktore mi przypisala aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan – i za ktore jestem znowu, od lutego 2011 r. scigany – podala autorka aktu oskarzenia, ze – Zalacznik I.2: Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze: (…)w okresie od stycznia 2003r. (…) za posrednictwem (…) strony pod domena zkekus.w.interia.pl (…)”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt Prokuratury 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik I.2

Tymczasem w sporzadzonym przez nia w dniu 8 grudnia 2006 r. Zazaleniu na Postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. sedziego Tomasza Kuczmy /Zalacznik I.3/, prokurator Radoslawa Ridan podala – Zalacznik I.4:„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.4

Prokurator R. Ridan poswiadczyla w osobiscie przez nia sporzadzonym Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r., ze zebrala dowody, ktore poswiadczaja, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 4 listopada 2004 r., a w opisie kazdego z 18 czynow, ktore mi przypisala aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. podala, ze je popelnialem od stycznia 2003 r.

Celem rozwiania jakichkolwiek watpliwosci pragne przypomniec, ze Interia.PL S.A. podala w zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik I.6: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje: Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pl i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/Data zalozenia:2004-10-26 21:17:23 (…) Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. Interia.PL S.A. karta 3183 – Zalacznik I.6

Najpewniej zatem sprawca/sprawcy czynow, ktorych popelnienie mnie przypisala prokurator R. Ridan z powodu niedopelnienia obowiazkow, zalozyl/zalozyli strone www.zkekus.w.interia.pl w dniu 26 pazdziernika 2004 r., jak podala Interia.PL S.A. i po raz pierwszy umiescil/umiescili na niej materialy w dniu 4 listopada 2004 r., co prokurator R. Ridan potraktowala jako date zalozenia strony.

Wskazac nalezy, ze styczen 2003 r. i dzien 4 listopada 2004 r. dziela … 22 miesiace, tj. prawie 2 lata. Wskazac takze nalezy, ze:

 1. czas trwania publikacji przypisanych mi tresci na stronach internetowych, ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru odpowiedzialnosci karnej,

 2. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedzia Tomasz Kuczma przypisal mi popelnienie kazdego z 18 czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan, w zgodzie ze sporzadzonym przez nia opisem, tj. od stycznia 2003 r.

Sedzia T. Kuczma ustalil rozmiar odpowiedzialnosci karnej przypisanej mi za popelnianie kazdego z 18 czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl przez okres 29 miesiecy /styczen 2003 r. do maj 2005 r. – czyny: I, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII/ lub 33 miesiecy /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XVIII/, podczas, gdy rzeczywisty okres ich popelniania to – maksymalnie … 10 miesiecy, tj. od dnia 4 listopada 2004 r. do dnia 12 wrzesnia 2005 r. Przypomne, ze Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2006 r. – Zalacznik I.6:„Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku.

Podkreslic nalezy, ze skazanie mnie przez sedziego T. Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za popelnianie od stycznia 2003 r. czynow za posrednictwem zalozonej w dniu 26 pazdziernika 2006 r. strony www.zkekus.w.interia.pl bylo przyczyna przedstawienia sedziemu przez Prokuratora Generalnego, uznanego nastepnie przez Sad Najwyzszy za sluszny, zarzutu dokonania oceny zebranych przez niego dowodow wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania. Prokurator Generalny podal w kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. od wyroku sedziego T. Kuczmy – Zalacznik I.9: „Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania (…). Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik I.9

To rzeczywiscie nie bylo mozliwie.

Okazuje sie jednak, ze nie ma rzeczy … jeszcze bardziej niemozliwych dla :

 1. sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj

 2. prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod Ewy Sacha.

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow oraz po przekazaniu sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy, sedzia Beata Stoj przy udziale prokurator Ewy Sacha:

 1. sciga mnie w dalszym ciagu za popelnienie … od stycznia 2003 r. wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl

 2. wydala w dniu 15 marca 2011 r. i w dniu 29 czerwca 2012 r. Postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Ad. 1

Bedac w posiadaniu:

 1. Zazalenia prokurator R. Ridan z dnia 8.12.2006 r., w ktorym ta podala – Zalacznik I.4:„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

 2. pisma Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007 r., w ktorym ta podala – Zalacznik I.6:„Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ Data zalozenia:2004-10-26”,

 3. kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r. w ktorej ten podal – Zalacznik I.9:„Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”

 4. wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik I.8 – ktorym ten uznal kasacje za zasadna.

w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala Postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik I.10: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r.Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnymw skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia (…) postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:
1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
2. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik I.10

Sedzia Beata Stoj sciga mnie zatem wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania – art. 7 K.p.k.

Ad. 2

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w dniu 15.09.2010 r. wyrok, ktorym uchylil sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow /patrz: s. 18 oraz Zalacznik I.7/ zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., sedzia Beata Stoj uznala, ze ja moglem byc niepoczytalny w okresie, gdy popelniano przypisane mi czyny, oraz ze w dalszym ciagu moge byc niepoczytalny i wydala w dniu 15 marca 2011 r. Postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Odmowila mi sporzadzenia dla niego uzasadnienia.

Nastepnie takie samo Postanowienie wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. przy udziale prokurator Ewy Sacha. Podala – Zalacznik II:„Sygn. akt II K 854/10 (…) Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj(…) Na rozprawe stawila sie prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie SrodmiescieWschod Ewa Sacha(…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zalacznik II

Nastepnie sedzia B. Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr J. Babinskiego. Poswiadczyli to:

 1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek, podajac w pismie z dnia 28.01.2013 r. do interweniujacej w tej sprawie na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa Poslanki Anny Grodzkiej:– Zalacznik III: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Jednoczesnie informuje, ze opisane nakazy nie zostaly zrealizowane, z uwagi na nieobecnosc wymienionego pod adresem wskazanym przez Sad. (…) Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
  Dowod : Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28

stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik III

 1. Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek, podajac w pismie z dnia 8 lutego 2013 r. –Zalacznik IV: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace. W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres. (…) Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
  Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo

z dnia 8 lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej

Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik IV

Nie bylo mnie w dniu 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki.

Potem sedzia Beata Stoj dwukrotnie zawiadamiala mnie o wyznaczeniu przez nia terminu zorganizowania posiedzenia w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, tj.

 1. Zawiadomieniem z dnia 25 marca 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik V: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”
  Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r. –Zalacznik V

 2. Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik VI: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”
  Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20.05.2013 r. – Zalacznik VI

Jeszcze w dniu 20 maja 2013 r. majac zamiar wydac podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. postanowienie w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, wydala sedzia Beata Stoj podczas tego posiedzenia Postanowienia – Zalacznik I.10:

 1. w przedmiocie umorzenia z powodu przedawnienia 16 z 18 czynow /czyny I – XVI/, za ktore mnie sciga na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. wylaczenia do odrebnego rozpoznania sprawe o czyny XVII i XVIII aktu oskarzenia – patrz: s. 6 niniejszego pisma.

Celem stworzenia sobie warunkow do umorzenia w.w. czynow, sedzia Beata Stoj dokonala przekwalifikowania zarzutu z art. 226 § 1 K.k. na zarzut z art. 216 § 2 K.k. i wykorzystala przepisy o sciganiu z oskarzenia prywatnego. Sedzia B. Stoj nie podala dat, z ktorymi ustala karalnosc, czynow, ktora uznala za przedawniona, podajac w uzasadnieniu do Postanowienia tylko – Zalacznik I.10: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik I.10

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r., Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r., Prokurator Generalny wniosl kasacje w dniu 23 sierpnia 2011 r. Okazuje sie zatem, ze lacznie … 18 sedziow i prokuratorow – w tym trzech sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska i SSA del. do SN Henryk Komisarski, ktorzy przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora wydali wyrok z dnia 26.01.2012 r. oraz autor kasacji, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernad – ktorzy byli w rozny sposob zaangazowani w sprawe sygn. II K 854/10 w okresie od dnia 15 wrzesnia 2010 r. do dnia 14 czerwca 2013 r., nie zorientowalo sie, ze 16 z 18 czynow sprawy, ktora rozpoznawali bylo przedawnionych juz … kiedys – sedzia B. Stoj nie podala kiedy – przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Co budzi jeszcze wieksze zdziwienie, to ze nawet sedzia Beata Stoj, ktora prowadzi postepowanie w sprawie sygn. II K 854/10 – przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, w tym prokurator Ewy Sacha, ktora uczestniczyla w posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2012 r. /Zalacznik II/ – od lutego 2011 r., tez sie nie zorientowala az do czerwca 2013 r., czyli przez dwa lata i cztery miesiace, ze 16 z 18 czynow, za ktore mnie sciga uleglo przedawnieniu zanim ona zaczela rozpoznawac sprawe.

xxx

Razace przez prokurator Radoslawe Ridan naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 297 § 1 K.p.k. w czasie prowadzenia przez nia postepowania przygotowawczego,a nastepnie sciganie mnie przez lacznie ponad 7 lat przez Sad Rejonowy w Debicy – przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – za czyny, co do ktorych prokurator R. Ridan nie zebrala zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem ich sprawca, a Sad Rejonowy w Debicy zebral dowody – patrz: Zalacznik I – ze ich sprawcami byly inne niz ja osoby, mieszkancy Warszawy, oraz ze miejscem popelnienia przypisanych mi czynow byla Warszawa, a nie Krakow, jak prokurator R. Ridan podala w opisie kazdego z przypisanych mi czynow, do zludzenia przypominaja zachowanie prokuratury i sadu w sprawie zakonczonej glodowa smiercia 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

C. Cruliuc zostal skazany w 2007 r. nieprawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia za drobna kradziez. Podczas prowadzonej przeciwko niemu sprawy stawial sie na kierowane do niego wezwania. Twierdzil, ze nie byl sprawca ostatecznie przypisanego mu czynu oraz ze dostarczy dowody jego niewinnosci. Na dzien 10 wrzesnia 2007 r. Sad Okregowy w Krakowie wyznaczyl termin rozprawy apelacyjnej. C. Crulic przyjechal na nia specjalnie zza granicy. Nie dopuszczono do tego, zeby sie odbyla. Kilka godzin przed jej rozpoczeciem Rumuna aresztowano i umieszczono w areszcie przy ul. Montelupich w Krakowie pod zarzutem dokonania w dniu 11 lipca 2007 r. kradziezy znanemu sedziemu Sadu Okregowego w Krakowie portfela, a nastepnego dnia kwoty 22,5 tys. zl z wykorzystaniem kart bankomatowych znajdujacych sie w portfelu.

Rumun wiedzac, ze jest niewinny natychmiast rozpoczal protest glodowy. Twierdzil, ze go w dniu popelnienia przypisanej mu kradziezy nie bylo w Polsce. Skonal z glodu po ponad czterech miesiacach, w dniu 18 stycznia 2008 r. Wazyl 26 kilogramow. W zalaczeniu przesylam opublikowane przez media zagraniczne zdjecie C. Crulica z ostatnich dni jego zycia – Zalacznik XXI. Do takiego stanu – patrz: Zalacznik XXI – prokuratorzy i sedziowie z Krakowa doprowadzili 33-letniego mezczyzne, zeby … nie musiec sie przyznac do niedopelnienia obowiazkow.

Po smierci Rumuna dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun dotarla do pracownikow biura turystycznego, ktorzy poswiadczyli, ze C. Crulic opuscil Polske w dniu 10 lipca 2007 r. i 11 lipca byl w … Mediolanie.

Po smierci C. Crulica obydwie sprawy przeciwko niemu umorzono.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie poinformowala media:

Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Boguslawa Marcinkowska mowi, ze prokuratura pisemnie zwrocila sie w tej sprawie do biura podrozy. – Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow – odpowiada Marcinkowska.

Jednak jak podaje „TP”, na pytanie prokuratury, czy Crulic kupil bilet i czy byl pasazerem autokaru jadacego do Wloch, przewoznik odpowiedzial twierdzaco.”

„Gazeta Wyborcza”, 9 kwietnia 2009 r.

Prokurator B. Marcinkowska potwierdzila, ze zamordowano niewinnego czlowieka na podstawie domniemania jego winy.

Wybitny prawnik, kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda w taki sposob wskazal winnych smierci Rumuna:

Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad.

Obawiam sie jednak, ze sedziowie nie widza swojej winy i nie czuja wyrzutow sumienia.

Klopot w tym, ze w Polsce sa to czesto bezduszni biurokraci.”

Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

Prof. dr hab. Z. Holda niedlugo potem zmarl, a sledczy, prokurator Piotr Kosmaty z Prokuratury Okregowej w Krakowie – jak pf. Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod nadzorowal postepowanie przeciwko mnie prowadzone przez prokurator R. Ridan – przedstawil zarzuty nieumyslnego spowodowania smierci trzem lekarzom aresztu. Jakby to lekarze umiescili w areszcie C. Crulica i lekarze go w nim potem przetrzymywali.

Mordercy C. Crulica znalezli obronce w Prezesie Rady Ministrow Donaldzie Tusku, ktory „zamiotl sprawe pod dywan”. Upubliczniona, skutkujaca zdymisjonowaniem w atmosferze skandalu samozwanczego fachowca, ignoranta i lajdaka Zbigniewa Cwiakalskiego1, przyjaciela 2 prof. dr hab. Andrzeja Zolla, z urzedu ministra sprawiedliwosci, przeszkodzic mogla proznemu D. Tuskowi w robieniu wielkiej kariery politycznej, juz na samym jej poczatku. Trzeba bylo zatem chronic mordercow i wspolwinnych z cala pewnoscia najbardziej okrutnego mordu popelnionego w Polsce po II wojnie swiatowej, przywodzacego na mysl mordy Niemcow w Oswiecimu:

To straszne. Ktos protestuje w sposob ostateczny, bo siega po glodowke.

W cywilizacji zachodniej, do ktorej nalezymy, tego typu protest wywoluje poploch w otoczeniu (…),

tu zapanowala zupelna obojetnosc. W takiej sytuacji powinny zareagowac wszystkie sluzby.

On / Claudiu Crulic – ZKE/umarl z glodu zupelnie tak jak – przepraszam, za to co powiem –

w Auschwitz.”

Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej

Wrazliwy na „slupki popularnosci”, rok pozniej zdymisjonowal jednak D. Tusk ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Cwiakalskiego. Stalo sie to po tym, gdy w zakladzie karnym samobojstwo popelnil jeden z zabojcow K. Olewnika, a sprawe szeroko komentowaly media. D. Tusk stwierdzil wtedy, ze on … nie bedzie tolerowal niechlujstwa i zdymisjonowal czlonkow najwyzszego kierownictwa resortu sprawiedliwosci, z „fachowcem” na czele. Zaglodzenie rok wczesniej na smierc niewinnego – nawet gdyby byl winny, nie wolno mu bylo pozwolic umrzec. Jakkolwiek pozwolono zapewne wlasnie dlatego, ze byl niewinny … – nie bylo dla D. Tuska niechlujstwem.

Ciekaw, jakie Polacy poniesli koszty mordu dokonanego na C. Crulicu, jak on ofiara patologii prokuratorow i sedziow z Krakowa, pismem z dnia 17 czerwca 2010 r. skierowanym do premiera D. Tuska zlozylem: „I. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia: 1. jakie calkowite koszty poniosla Polska z powodu dopuszczenia przez ministra sprawiedliwosci w Pana rzadzie prof. nadzw. UJ dr hab. adw. Zbigniewa Cwiakalskiego do zaglodzenia sie na smierc w areszcie w Krakowie w styczniu 2008 roku obywatela Rumuni Claudiu Crulica?”

Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski skierowal do Biura Ministra Sprawiedliwosci – nie zeby do Pana Ministra, bo bylaby to przykrosc i klopot, wyzwanie dla lajdaka K. Kwiatkowskiego – pismo o tresci:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow Warszawa dnia 1 lipca 2010r. Nr DSWRU-573-1415/09/(49)/10/II

Ministerstwo Sprawiedliwosci Biuro Ministra Warszawa Departament Skarg Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow przekazuje pismo z dnia 17 czerwca 2010r. Pana Zbigniewa Kekusia skierowane do Prezesa Rady Ministrow. Departament uprzejmie prosi o udzielenie zainteresowanemu wyjasnien w sprawie okolicznosci smierci w styczniu w areszcie w Krakowie obywatela Rumunii Claudiu Crulica oraz przeslanie odpowiedzi do tut. Departamentu. Zal. 2 na 7 kartach + koperta Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski”

Dowod: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow, sygn. akt DSWRU-573-1415/09/(49)/10/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Biura Ministra Sprawiedliwosci z dnia 1 lipca 2010r.

Odpowiedzi udzielila mi pismem z dnia 14 lipca 2007r. sedzia Sadu Rejonowego w Elblagu delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwosci Agnieszka Walkowiak-Rost, informujac mnie – Zalacznik XX:

Warszawa, dnia 14.07.2010r. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Wykonania Orzeczen i Probacji /adres – ZKE/ DWOiP-I-051-222/10 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Nawiazujac do Panskiego pisma z dnia 17 czerwca 2010r., przekazanego Ministerstwu Sprawiedliwosci w dniu 2 lipca 2010r. przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrow w czesci dotyczacej okolicznosci smierci obywatela rumunskiego /Claudiu Crulica – ZKE/ w Areszcie Sledczym w Krakowie, ktore to zdarzenie mialo miejsce w styczniu 2008r., uprzejmie informuje, ze z uwagi na brak przedstawienia zgody w mysl art. 221 § 3 k.p.a. pochodzacej od jego nastepcow prawnych do wystepowania w sprawie w.w., niemozliwe jest zajecie stanowiska przez Ministerstwo Sprawiedliwosci w interesujacych Pana kwestiach. Jezeli wiec skarga jest nadal aktualne, prosze o jej uzupelnienie poprzez przedstawienie stosownej zgody na pismie upowazniajacej do wystepowania w imieniu zmarlego. Do czasu nadeslania wskazanej zgody przedmiotowa korespondencja pozostawac bedzie bez biegu. Z up. Naczelnika Agnieszka Walkowiak-Rost sedzia Sadu Rejonowego w Elblagu delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwosci

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci, sygn. akt DWOiP-I-051-222/10, pismo z dnia 14 lipca 2010r. SSR Agnieszki Walkowiak-Rost, sedzi Sadu Rejonowego w Elblagu delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwosci – Zalacznik XX

Mialem zatem wystapic do rodziny C. Crulica o udzielenie mi pelnomocnictwa …

A ja nie pytalem przeciez, jakie odszkodowanie zaplacila Polska rodzinie zamordowanego, ale jakie poniosla koszty calkowite.

Wskazac nalezy, ze SSR Agnieszka Walkowiak-Rost nieadekwatnego do znanych jej okolicznosci zgonu Claudiu Crulica uzyla dlan okreslenia „zmarly”. A przeciez C. Crulic nie „zmarl” lecz zostal zamordowany ze szczegolnym okrucienstwem.
Pozniej jeszcze kilkukrotnie ponawialem moje wnioski, jak w pismie z dnia 17.06.2010 r., ale administracja D. Tuska konsekwentnie trzymala sie stanowiska sedzi z Elblaga.
Gdy skierowalem wniosek do ministra Spraw Zagranicznych Radoslawa Sikorskiego, zeby zglosil sprawe zamordowania C. Crulica w Europejskim Trybunale Praw Czlowieka i Obywatela, poinformowala mnie Pelnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postepowan przed Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka Justyna Chrzanowska pismem z dnia 9 lipca 2012 r. „ Pragne poinformowac, iz zgodnie z trescia postanowien Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wartosci z 1950 r., jak rowniez Regulaminu Trybunalu, Pelnomocnik Ministra nie ma legitymacji prawnej do podjecia takiego dzialania. Zgodnie z art. 33 Konwencji kazda z Wysokich Umawiajacych sie stron Konwencji ma jedynie mozliwosc wnoszenia skarg przeciwko innej Wysokiej Umawiajacej sie stronie Konwencji, jezeli uzna, ze ta Wysoka Umawiajaca sie Strona, przeciwko ktorej kieruje skarge, dopuscila sie naruszenia postanowien Konwencji. Z kolei zgodnie z art. 34 Konwencji Trybunal przyjmuje skargi od jednostek, grup jednostek lub organizacji pozarzadowych, ktore uwazaja, ze staly sie ofiara naruszenia przez jedna z Wysokich Umawiajacych sie Stron praw zawartych w Konwencji lub jej protokolach dodatkowych”

Z powazaniem Justyna Chrzanowska Pelnomocnik Ministra.

Do wiadomosci: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/
Zrodlo : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. DPOPC/093846/2012/102876/, pismo Pelnomocnika

Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postepowan przed Europejskim Trybunalem Praw Czlowieka Justyny Chrzanowskiej z dnia 9 lipca 2012 r.

Czyli … Wysoka Umawiajaca sie strona nie chciala, a C. Crulic juz nie mogl. Najpewniej dlatego musial skonac. Gdyby przezyl, mogl zlozyc skarge …

Przypomne, co powiedzial redakcji „Tygodnika Powszechnego” prof. Z. Holda na temat okolicznosci mordu dokonanego na Rumunie – „Gdyby w tej sprawie przestrzegano przepisow polskiego prawa – poczawszy od kodeksu postepowania karnego – to przebieg wydarzen bylby nastepujacy: we wrzesniu 2007 r.: Obojgu Rumunom /C. Crulicowi i jego partnerce – ZKE/ postawiono by zarzuty; akt oskarzenia – skoro policja zatrzymala ich na podstawie zebranych juz w lecie dowodow – zostalby wniesiony do sadu w ciagu, powiedzmy, kilkunastu dni; a nastepnie, po jednej rozprawie, wydany bylby wyrok. W sumie kilka tygodni.

Tymczasowego aresztowania najpewniej w ogole by nie bylo; przeciez wedlug prawa jest to srodek dopuszczalny tylko w razie absolutnej koniecznosci, gdy inne srodki, jak np. poreczenie majatkowe, nie wystarczaja dla zabezpieczenia prawidlowego przebiegu procesu. W kazdym razie zycie i zdrowie oskarzonego bylyby caly czas w centrum zainteresowania sadu. Szczegolnie gdy oskarzony bylby zdesperowany. Ale przepisow nie przestrzegano . Mielismy tymczasowe aresztowanie, chyba pochopne, z pewnoscia zas wlokacy sie miesiacami proces, a w rezultacie i przedluzajacy sie areszt. Mielismy tez lekcewazacy stosunek do oskarzonego. Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad. Jak to zreszta czesto w Polsce bywa, areszt tymczasowy zastosowany zostal chetnie, a nastepnie rownie chetnie przedluzony. A tymczasem proces toczyl sie trybem u nas zwyczajnym, czyli slamazarnie. Areszt zostal wprawdzie uchylony, ale juz piec po dwunastej. Obawiam sie jednak, ze sedziowie nie widza swojej winy i nie czuja wyrzutow sumienia. Klopot w tym, ze w Polsce sa to czesto bezduszni biurokraci. A przeciez powinni to byc ludzie o najwyzszych kwalifikacjach etycznych i fachowych, z zyciowym doswiadczeniem i umiejetnoscia dobrze zorganizowanej pracy. Oczywiscie, swoja czesc winy ponosza prokuratura i Sluzba Wiezienna, ktore najwyrazniej sie pogubily i nie potrafily zareagowac adekwatnie i na czas . Ale, powtorzmy, glownym odpowiedzialnym za smierc jest sad .”

Po pierwsze – to tragiczne wydarzenie obnazylo znane slabosci polskiego wymiaru sprawiedliwosci: powolne, czasami wrecz slamazarne sledztwa, a nastepnie nierychliwy sad, polaczone z tymczasowym aresztowaniem, naduzywanym – bo orzekanym przez sady chetnie i latwo, czesto po prostu pochopnie – i czesto niemal automatycznie przedluzanym. Okazalo sie m.in., ze w innym postepowaniu karnym Claudiu Crulic – obywatel Rumunii, lecz mieszkaniec Krakowa – stawial sie poslusznie na wezwania. Ale nawet to nie dalo sadowi do myslenia. Po drugie – pojawily sie niepokojace informacje, ktore rzucaja cien na jakosc sledztwa; oto nie zostal przesluchany wazny swiadek – pilotka autobusu firmy „Jordan”. Pismo do tej firmy prokuratura wyslala dopiero po wielu tygodniach od zatrzymania podejrzanego. Z odpowiedzi wynika, ze w dniu przestepstwa Rumun wyjechal do Wloch. Co wiecej: pilotka fakt ten pamieta. A wiec, jak mozna sie obawiac, wielki blad prokuratury. Mowiac po ludzku, trudno sie dziwic ogromnej determinacji pechowego cudzoziemca. Mial pewnie wielkie poczucie krzywdy i beznadziejnosci. Niewatpliwie sprawial wiec, jako wiezien, klopoty. Ale – to po trzecie – dziwi zagubienie Sluzby Wieziennej, a takze brak odpowiedniej reakcji sadu i sedziego penitencjarnego. I po czwarte: polskie wladze, inaczej niz rumunskie, zdaja sie bagatelizowac sprawe. Prokuratura, ustami swych rzecznikow, probuje (zaskakujace tlumaczenie powodow nieprzesluchania pilotki) robic wrazenie, ze sprawe rumunskiej pary prowadzono dobrze. Rzecznicy sadow mowia niewiele. Wyglada na to, ze cala wina spadnie na owo ostatnie ogniwo, czyli na Sluzbe Wiezienna. A szkoda, bo sprawa bagatelna nie jest. Z obnazonym przez to dramatyczne zdarzenie slabosciami trzeba po prostu energicznie walczyc. Czy minister sprawiedliwosci i (ciagle) zarazem prokurator generalny /Zbigniew Cwiakalski – ZKE/ dostrzega powage sytuacji? W Rumunii dostrzegli.” – Zrodlo:Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie inne miala zdanie na ten temat. Przypomne:

Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo. (…) Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez niego /Claudiu Criulia – ZKE/ czynow, ktore sa mu zarzucane,

stad nasz akt oskarzenia .”

Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska

Pan wie – wszyscy wiedza – ze to nieprawda, ze C. Crulica mordowali barbarzyncy sedziowie i prokuratorzy – jak wiadomo same autorytety moralne i nieskazitelne charaktery – przez 4 i pol miesiaca, ze szczegolnym okrucienstwem, w cierpliwym oczekiwaniu az skona.

O czym nie wspomnial prof. Z. Holda, to ze do samego konca poddawano C. Crulica … badaniom psychiatrycznym. To – tj. poddawanie ofiar niedopelnania obowiazkow przez funkcjonariuszy publicznych badaniom psychiatrycznym lub umieszczanie ich w areszcie – to staly „repertuar” nieudacznikow i ignorantow w sedziowskich i prokuratorskich togach.

Wiem cos o tym …

Przeciez, gdybym w niedziele 6 stycznia 2013 r. byl w mieszkaniu mojej matki, umiescila by mnie sedzia B. Stoj – przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – w Szpitalu im. dr. J. Babinskiego. Po co jej bylem potrzebny w szpitalu w niedziele, jak nie po to, zeby mnie w nim zostawic.

W kreowaniu ofiarom funkcjonariuszowskiej patologii tez maja urzednicy zagorzalego obronce i sprzymierzenca w Donaldzie Tusku. Gdy – na przyklad – podpalil sie Andrzej Z. przed Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, ten byl pierwszym wsrod kreujacych mu wizerunek wariata. „Gazeta Krakowska” pisala potem – Zalacznik VII: „(…) Premier sie wypowiadal, ze to czlowiek, ktory obraza sie na caly swiat i nie wiadomo, o co mu chodzi. Szef rzadu przekonywal, ze w urzedzie skarbowym przeprowadzono mnostwo kontroli, ale nie wykazaly one naduzyc. Tymczasem z ostatnio ujawnionego raportu z kontroli, jaka jesienia 2009 r. wykonala Izba Skarbowa wynika, iz w urzedzie rzeczywiscie dochodzilo do nieprawidlowosci. Po tragedii Prokuratura Okregowa wznowila umorzone w kwietniu sledztwo. Ale Andrzej Z. satysfakcji nie czuje.” / Zrodlo : Katarzyna Janiszewska, „Chcieli z niego zrobic wariata, choc mial racje”; „Gazeta Krakowska”, 27.01.2012 r., s. 1 – Zalacznik VII/.

„Gazety Krakowskiej” nie czytaja w calej Polsce.

Wtedy, gdy sprawa byla tematem dnia, Donald Tusk zrobil z Andrzeja Z. wariata.

Jak nie wariat to … aresztant.

Przeciez to rezim w najczystszej postaci.

Zostaniem aresztantem tez mi juz dwukrotnie grozila sedzia B. Stoj – patrz: s. 7 niniejszego pisma, mimo ze przeciez art.249 Kodeksu postepowania karnego, ktory stanowi: § 1. Srodki zapobiegawcze mozna stosowac w celu zabezpieczenia prawidlowegotoku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegniecia popelnieniu przez

oskarzonego nowego, ciezkiego przestepstwa; mozna je stosowac tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzony popelnil przestepstwo .”

Tymczasem sedzia B. Stoj jest w posiadaniu wylacznie dowodow braku mojej winy.

Na wypadek, gdyby Panstwu znowu przyszlo do glowy – jak juz dwukrotnie sedzi Beacie Stoj, w tym, w dniu 29 czerwca 2012 r. w obecnosci prokurator Ewy Sacha – zeby mnie poddac w drugiej polowie 2013 roku badaniom psychiatrycznym celem ustalenia, czy ja bylem poczytalny w okresie styczen do 2003 r. do wrzesien 2005 r., poinformuje Pana, co w tym czasie robilem.

Otoz od dnia 2 listopada 2002 r. rozpoczalem prace na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami Nieruchomosciami i Kosztami w centrali Banku Zachodniego WBK S.A. Zarzadzalem 200 osobowym zespolem pracownikow zatrudnionych w Departamencie Zakupow, Departamencie Nieruchomosci, Departamencie Logistyki i Administracji oraz Biurze Analizy Kosztow, wspolprace w zakresie powierzonych mi zadan z wlascicielem Banku irlandzkim Allied Irish Bank, itp. Kierowany przeze mnie Obszar miedzy innymi dokonywal zakupow wszystkich produktow i uslug dla Banku, zarzadzal liczacym ponad 300 obiektow zasobem nieruchomosci /odzialy Banku, obiekty Centrali/, sprawowal obsluge administracyjna Banku. Ja liderowalem jednemu z najwazniejszych projektow realizowanych przez Bank, tj. optymalizacji jego kosztow operacyjnych.

W maju 2006 r. jako czlonek kadry kierowniczej Banku uczestniczylem w Assesment Centre, w ramach ktorego na podstawie obserwacji moich zachowan oraz wynikow ankiet „Informacja zwrotna 360°”, wypelnionych przez moich przelozonych, podwladnych oraz przez czlonkow kadry kierowniczej Banku zajmujacych rownorzedne z moim stanowiska, psychologowie Coaching Institute w Warszawie takie sporzadzili oceny niektorych z kompetencji wymaganych na stanowisku, ktore zajmowalem:

Kompetencja – Postepowanie zgodnie z wartosciami”:

Zbigniew otwarcie wyraza swoje zdanie oraz slucha opinii innych. Traktuje ludzi z szacunkiem.

Potrafi przeanalizowac zaistniale sytuacje i podjac dzialania naprawcze. Dba o to aby inni czlonkowie grupy, wspolpracownicy uswiadomili sobie cele, wartosci oraz zasady dzialania. W pelni identyfikuje sie z celami Banku, dba o jego interes. Dba o wysokie standardy w sferze etycznej i jasno wyraza swoje zdanie w przypadku nieetycznego zachowania pracownikow. Potrafi dostrzec swoje bledy; planuje rowniez wlasne doskonalenie w organizacji, zabiega o informacje zwrotna. Szczegolowo planuje dzialania naprawcze wobec wspolpracownikow, tworzy bezpieczne srodowisko pracy, ceni wspolprace z innymi.

Obserwowany poziom kompetencyjny – wysoki

Bank Zachodni WBK S.A. – „Program Rozwoju Liderow BZWBK” – ocena sporzadzona przez Coaching Institute w Warszawie

w czerwcu 2006 r.

Kompetencja – Przywodztwo i motywowanie”:

Zbigniew potrafi ukierunkowac ludzi na realizacje zadan koniecznych do wykonania, planuje dzialania, konsultuje i zacheca do ich realizacji. W sytuacjach problemowych slucha zdania innych i w swoich decyzjach bierze je pod uwage. Poszukuje rozwiazan nastawionych na realizacje uwzgledniajac interpersonalne aspekty sytuacji.

Zbigniew w kontakcie indywidualnym buduje z pracownikiem relacje owocujaca zwiekszeniem zaangazowania oraz inspiracja dla pracownika. Wspoldzialanie jest dla Zbigniewa metoda dzialania z wyboru. Potrafi docenic osiagniecia pracownika i zachecic go do dalszego rozwoju dajac jasna konstruktywna informacje zwrotna. Wspolnie z pracownikiem ustala zakres dzialan naprawczych i kierunki rozwoju. W zadaniach grupowych wykazuje duza aktywnosc jako organizator pracy zespolu. Wycofuje sie jedynie, kiedy jego zdaniem, inni maja wieksza wiedze i doswiadczenia aby sie na dany temat wypowiadac.

Obserwowany poziom kompetencyjny – pomiedzy wysokim a bardzo wysokim

Bank Zachodni WBK S.A. –„Program Rozwoju Liderow BZWBK” – j.w.

Kompetencja – Praca zespolowa i budowanie relacji”:

Zbigniew jest niezwykle aktywnym i konstruktywnie dzialajacym czlonkiem grupy; z determinacja i zaangazowaniem wspomaga swoimi dzialaniami prace zespolu. Uwaznie slucha innych, odnosi sie do ich wypowiedzi, wnosi swoja wiedze, propozycje rozwiazan, zadaje konstruktywne pytania, proponuje podzial zadan. Jest aktywny a jednoczesnie uwazny wobec innych, sledzi dyskusje, poszukuje rozwiazan. Przedstawiajac swoje stanowisko czyni to jasno i klarownie, wzbogacajac wypowiedzi o wiedze specjalistyczna innych.

Uzywa logicznej argumentacji, opiera sie na faktach. W rozwiazaniach zadan indywidualnych planuje dzialania, w ktorych podstawa jest: wspolpraca, budowanie relacji w organizacji i poza nia.

Czesto odwoluje sie do swoich doswiadczen zdobytych w realnych projektach bankowych.

Obserwowany poziom kompetencyjny – bardzo wysoki ”.

Bank Zachodni WBK S.A. – „Program Rozwoju Liderow BZWBK” – j.w.

Jesli zostane przez sedzie Beate Stoj umieszczony w 2013 r. w szpitalu psychiatrycznym celem poddania mnie obserwacji, by ta wykazala, czy bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., uprzejmie prosze przedstawicieli mediow o zwrocenie sie do Prezesa Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Adresata kopii niniejszego pisma, Pana Mateusza Morawieckiego, przez okres listopad 2002 r. do pazdziernik 2006 r. mojego – jako Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu – bezposredniego przelozonego, z prosbami o potwierdzenie, czy prawdziwe podalem o sobie powyzej informacje.

Latem 2006 r. zglosil sie do mnie prezes firmy swiadczacej uslugi z zakresu doradztwa personalnego i zlozyl mi w imieniu Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. propozycje objecia stanowiska Dyrektor Banku – Pion Uslug. W dniu 29 wrzesnia 2006 r., po trwajacych kilka miesiecy negocjacjach wreczyl mi poswiadczona podpisami Wiceprezesa Zarzadu Marlies van Elst ING Banku Slaskiego S.A. i Zastepcy Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Anite Piecuch Oferte pracy, zawierajaca nastepujace warunki zatrudnienia – Zalacznik VIII: „ING Bank Slaski Marlies van Elst Warszawa, 29 wrzesnia 2006 r. Pan Zbigniew Kekus Szanowny Panie W imieniu ING Banku Slaskiego S.A. niniejszym potwierdzam zamiar zatrudnienia Pana na stanowisku Dyrektora Banku – Pion Uslug nie pozniej niz 1 stycznia 2007 r. na nastepujacych warunkach:

 • Umowa o prace na czas nie okreslony z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia oraz umowa o zakazie konkurencji z 6 miesieczna klauzula konkurencyjna (z mozliwoscia jej wczesniejszego rozwiazania przez Bank)

 • Miesieczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 35.000 zl

 • Pelny wymiar czasu pracy,

 • Premia na zasadach okreslonych w Regulaminie premiowania pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. (obecnie maksymalna premia w wysokosci 40% rocznego wynagrodzenia zasadniczego przy wykonaniu zadan na poziomie 120 pkt),

 • Opieka medyczna w Medicover na zasadach obowiazujacych w Banku (doplata do karty rodzinnej dokonywana przez Pracownika – rekompensowana przez Pracodawce dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego)

Samochod do wyboru z nastepujacej listy z rata leasingowa w przedziale 2269-2302PLN.:

Nissan Primera 1,9

Opel Vectra 1.9

Ford Modeno 2.0

Toyota Avensis 2.0

 • Telefon komorkowy z limitem 400 PLN miesiecznie,

 • Udzial w programie opcji,

 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe Nationale-Nederlanden z funduszem kapitalowym .

Oferta wazna jest do 15 pazdziernika 2006 r. ***

Dowod : ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – Zalacznik VIII

Prace na warunkach jak wyzej rozpoczalem w dniu 2 listopada 2006 r.

Kilka dni pozniej, w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucono mnie – doslownie, tj. zwolniono mnie ze swiadczenia pracy, nakazano mi opuscic siedzibe Banku, nakazujac zwrocenie dopiero co wreczonych mi narzedzi pracy – z pracy. Jako powod podano akt oskarzenia sporzadzony przeciwko mnie w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokurator R. Ridan.

Potem pracowalem w Firmie DTZ Managemnet Polska Sp. z o.o. na stawisku dyrektora dwoch centrow handlowych nalezacych do klienta mojego pracodawcy, austriackiej firmy Akron Management Sp. z o.o.

W czerwcu 2008 r. zglosil sie do mnie prezes firmy swiadczacej uslugi z zakresu doradztwa personalnego i zlozyl mi w imieniu Zarzadu Spolki Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. propozycje objecia w centrali Firmy stanowiska Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Po trwajacych trzy miesiace negocjacjach warunkow zatrudnienia, w dniu 15 wrzesnia 2008 r. rozpoczalem prace w PLL LOT S.A. na w.w. stanowisku.

Powierzono mi obowiazki, jak w Zalaczniku 1 do Umowy menedzerskiej z dnia 31 lipca 2008 r. – Zalacznik IX: „Zalacznik nr 1 do Umowy menedzerskiej z dnia 31.07.2008 Zakres uslug Zleceniobiorcy

 1. Zapewnienie wlasciwego nadzoru nad dzialalnoscia obszarow zakupow i administracji.

 2. Zapewnienie wymaganej ciaglosci dostaw towarow i materialow dla PLL LOT SA.

 3. Zapewnienie wlasciwego funkcjonowania centralnej organizacji zakupowej w PLL LOT S.A.

 4. Doradztwo w zakresie doskonalenia organizacji zakupowej, zarzadzania inwestycyjno-remontowego i administracyjnego w nieruchomosciach nalezacych do PLL LOT S.A.

 5. Koordynacja dzialan zwiazanych z obsluga magazynowa oraz inwentaryzacyjna oraz zapewnienie skutecznego zarzadzania zasobami archiwum zakladowym, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnego poziomu kosztow w w/w obszarach.

 6. Wyznaczanie kierunkow dzialalnosci centralnej organizacji zakupowej PLL LOT S.A. oraz polityki zapewnienia programow inwestycyjno-remontowych i zarzadzania administracji dla PLL LOT S.A.

w tym w szczegolnosci:

 1. Wspoltworzenie strategii inwestycyjnej dotyczacej zmian, rozbudowy, przebudowy i modernizacji nieruchomosci nalezacych do PLL LOT S.A. w tym bazy technicznej.

 2. Doradztwo i wspolpraca przy tworzeniu i realizacji przyjetego planu inwestycyjno – remontowego. Prowadzenie , w ramach przyznanego budzetu, dzialan remontowych i modernizacyjnych.

 3. Doradzanie w sprawach polityki nadzoru nad robotami w ramach podpisanych przez PLL LOT S.A. umow.

 4. Koordynowanie utrzymania w stalej ciaglosci dostaw mediow do PLL LOT S.A.

 5. Kontrol a nad przyjeta polityka w zakresie obslugi central telefonicznych, wspolpraca z operatorami telekomunikacyjnymi.

 6. Koordynowanie prac magazynow PLL LOT S.A. oraz archiwum firmowego.

 7. Doradztwo w prowadzeniu dzialalnosci handlowej w zakresie wszystkich kategorii ogolnych towarow i uslug pozyskiwanych przez PLL LOT S.A., a takze wspoludzial w prowadzeniu dzialalnosci handlowej w zakresie kategorii specjalistycznych.

 8. Biezace doradzanie i dostosowywanie organizacji zakupowej do warunkow rynkowych i potrzeb klientow wewnetrznych, wdrazanie nowych rozwiazan w ramach budzetu, optymalizowanie kosztow.

 9. Doradzanie, ustalanie i kontrola realizacji zasad polityki zakupowej oraz zawieranie umow zwiazanych z zakupami kategorii ogolnych i specjalistycznych w ramach polityki firmy.

 10. Koordynacja wspolpracy ze spolkami zaleznymi PLL LOT S.A. w zakresie polityki zakupowej i zaopatrzenia.

 11. Kontrola realizacji jakosci dostaw i nadzor nad obsluga reklamacji.

 12. Doradztwo w przygotowywaniu kontraktow i prowadzenie negocjacji.

 13. Doradztwo i kontrola nad przebiegiem procesu tworzenia i monitorowania budzetu w obszarach zakupow i administracji.”

Dowod : Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Zalacznik nr 1 do Umowy menedzerskiej z Z. Kekusiem z dnia

31.07.2008 r., „Zakres uslug Zleceniobiorcy” Zalacznik IX

W dniu 30 pazdziernika 2008 r. Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. wydal Polecenie Sluzbowe w sprawie powolania Zespolu ds. negocjacji z PKN Orlen S.A. dotyczacych dlugoterminowych dostaw pali dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A., tj. dla PLL LOT S.A. i jej spolek zaleznych – Zalacznik X:„Polskie Linie Lotnicze Spolka Akcyjna Egz. Nr 1 POLECENIE SLUZBOWE PREZESA ZARZADU PLL LOT S.A . D/20/2008/DZ z dnia 30 pazdziernika 2008 r. w sprawie powolania Zespolu ds. negocjacji z PKN Orlen S.A. dotyczacych dlugoterminowych dostaw pali dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A. § 1. Powoluje Zespol ds. negocjacji z PKN ORLEN S.A. dotyczacych dlugoterminowych dostaw paliw dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A. (zwany dalej „Zespolem”), nastepujacym skladzie: 1. Konrad Tyrajski (D-4) -Przewodniczacy Zespolu, 2. Marcin Oblicki (FF) – Czlonek Zespolu, Zbigniew Kekus (A) – Czlonek Zespolu.

§ 2. Celem powolania Zespolu jest przeprowadzenie negocjacji z PKN ORLEN S.A., dotyczacych dlugoterminowych dostaw paliwa dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A . § 3. Zespol jest zobowiazany do biezacego raportowania Zarzadowi PLL LOT S.A. o wynikach prowadzonych negocjacji. § 4. Polecenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

PREZES ZARZADU Dariusz Nowak”

Dowod : PLL LOT S.A., Polecenie Sluzbowe Prezesa Dariusza Nowaka z dnia 30.10. 2008 r. – Zalacznik X

Zanim powolal Prezes D. Nowak Zespol w w.w. skladzie, wezwal mnie do siebie i powiedzial mi, ze bede kupowal paliwo dla LOT’u, poniewaz jemu sie wydaje, ze go – jak to okreslil – „kiwaja na paliwie”. Wyjasnil mi, ze ze wzgledu na rekomendacje, ktorych mi udzielono w czasie mej rekrutacji do PLL LOT S.A. oraz z powodu zaufania, jakim on darzy osoby, ktore mi ich udzielily on takze mi ufa, a ma watpliwosci co do jakosci procesu zakupu paliwa dla PLL LOT S.A. i jej spolek zaleznych.

Wskazac nalezy, ze jakkolwiek jedna z jednostek zarzadzanego przeze mnie Pionu Infrastruktury bylo Biuro Zakupow, to zakres jego dzialania nie obejmowal zakupu paliwa dla PLL LOT S.A. i jednostek zaleznych – patrz:„Zakres uslug dla Zleceniobiorcy”Zalacznik IX. Tych dokonywal wydzielony w tym celu Zespol ds. Zakupu Paliwa, niezalezny od Biura Zakupow wchodzacego w sklad zarzadzanego przeze mnie Pionu Infrastruktury.Ja mialem ten Zespol – zgodnie z poleceniem Prezesa D. Nowaka – przejac, dokonac jego reorganizacji. Ostatecznie zdazylem odbyc tylko kilka spotkan z jego czlonkami, bo mnie wyrzucono z pracy w PLL LOT S.A. w trybie natychmiastowym w 6 lutego 2009 r. Wczesniej, od polowy pazdziernika 2008 r. informowal mnie Prezes Zarzadu PLL LOT S.A., ze mu sprawujacy nadzor wlascicielski nad Spolka minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad polecil zobowiazac mnie do zamkniecia strony internetowej, na ktorej zamieszczane byly materialy poswiadczajace okolicznosci, w jakich uczyniono mnie przestepca, albo zwolnic mnie z pracy.

W dniu 6 listopada 2008r. doreczono mi pismo Prezesa D. Nowaka z data 31.10.2008r. o tresci – Zalacznik XI: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. ul. 17 Stycznia 39 00-906 Warszawa

Dariusz Nowak Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny D/3273/2008 Warszawa dnia 31 pazdziernika 2008r. Pan Zbigniew Kekus Dyrektor Pionu Infrastruktury Szanowny Panie Uprzejmie zwracam uwage, ze mimo wspolnie poczynionych wstepnie ustalen co do zdjecia przez Pana strony internetowej dotyczacej Pana osobistego zycia nie uczynil Pan tego do dnia dzisiejszego. Jest Pan zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury i stanowisko to wymaga nie tylko profesjonalnych kompetencji ale rowniez obliguje do przestrzegania zasad wspolzycia spolecznego. Pelni Pan stanowisko kierownicze i funkcja ta powinna byla obligowac Pana do zachowania wysokiego standardu w zakresie kultury osobistej i norm zachowania. Dalsze utrzymywanie przez Pana internetowej strony z opisem osobistych doswiadczen daleko wykracza poza przyjete dobre obyczaje i nie licuje z funkcja, ktora Pan pelni w spolce. Z przykroscia musze dodatkowo zauwazyc, ze w ten sposob podwaza Pan swoj autorytet. Rekomendacje, ktore zawazyly o przyjeciu Pana do pracy wskazywaly, ze jest Pan calkowicie odpowiedzialnym, ceniacym sobie rzetelnosc i dbanie o najwyzsze normy w zakresie zachowania.
Dlatego tez ponawiam prosbe o zaniechanie dzialan i zdjecie strony z Internetu. Niepodjecie przez Pana dzialan w tym kierunku bedzie zrozumiane jako naduzycie zaufania, ktorym obdarzyl Pana zarzad Spolki, zatrudniajac Pana na tym stanowisku.
Liczymy na szybka reakcje z Pana strony. Z powazaniem Dariusz Nowak.”

Dowod: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., sygn. D/3273/2008, pismo z dnia 31 pazdziernika 2008 r. Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka do Zbigniewa Kekusia – Zalacznik XI

Natychmiast po doreczeniu mi w dniu 6 listopada 2008 r. w.w. pisma strona Prezesa PLL LOT S.A. z dnia 31.10.2008 r. zamknieto strone www.zkekus.pl. Prezes D. Nowak poinformowal mnie jednak niedlugo potem, ze jej zamkniecie nie usatysfakcjonowalo ministra Aleksandra Grada i ten zada zeby z Internetu zniknely natychmiast … wszystkie materialy dotyczace mojej osoby oraz grozi, ze jesli tak sie nie stanie, to on ma mnie wyrzucic z pracy. Tego zadania nie mozna bylo zrealizowac, poniewaz materialy ze strony www.zkekus.pl, umieszczane na niej przez kilka lat, „rozeszly” sie po Internecie. Wyjasnialem to Prezesowi D. Nowakowi, ale ten poinformowal mnie, ze takie jest zadanie ministra A. Grada i ja musze mu sie podporzadkowac, bo w przeciwnym wypadku strace prace.

O sprawie – oraz o moim komentarzu do projektu ustawy reprywatyzacyjnej przygotowanej w grudniu 2008 r. przez A. Grada /patrz: blog red. Marka Podleckiego „www.monitor-polski.pl prezentacja „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”./ – poinformowalem pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. konstytucyjne sluzbowego zwierzchnika ministra A. Grada, premiera D. Tuska i w dniu 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie w trybie natychmiastowym z pracy. Od tego czasu nie pracuje.

Z doskonale zrujnowana opinia na rynku pracy, oskarzonego, potem przez kilka lat skazanego, od ponad dwoch lat ponownie oskarzonego, wyrzuconego dwukrotnie z pracy, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca,

W taki sposob zakonczyla mi prokurator Radoslawa Ridan z tej przyczyny, ze ona „li tylko”, przyzwoicie rozwijajaca sie przez kilkanascie lat kariere zawodowa.

A pani Ridan wciaz w sluzbie publicznej, wciaz zawodzie prokuratora …

Na wypadek, gdybyscie Panstwo zamierzali umiescic mnie w szpitalu psychiatrycznym – celem, oczywiscie, „podratowania zdrowia”, tj. „wyleczenia” mnie ze znajomosci prawa i pamieci o opisanych w niniejszym pismie zdarzeniach – w zalaczeniu przesylam wyniki moich badan psychiatrycznych z dnia 25 listopada 2011 r. Otoz po tym, jak mnie Prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Bunon Bartkiewicz, jeden z „klanu” autorytetow „Gazety Wyborczej” wyrzucil w listopadzie 2006 r. z pracy z powodu aktu oskarzenia sporzadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, jego nastepczyni Malgorzata Kolakowska oszukawszy Policje i Pogotowie Ratunkowe zorganizowala mi 6-dniowy /24 – 29 listopada 2011 r./ pobyt w szpitalu psychiatrycznym, tj. Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Nie spotkalem tam pacjenta, ktory bylby az tak niespojny, jak prof. dr. hab. Andrzej Zoll – patrz. s. 5 niniejszego pisma. Poddalem sie badaniom, przeprowadzonym w oparciu o test MMPI-2. Uzyskalem doskonale – jak mi je przedstawila psycholog kliniczny, ktora przeprowadzila badanie – wyniki. Przesylam je w zalaczeniu – Zalacznik XII:

Dowod : Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Zbigniewa Kekusia – Zalacznik XII

Kopie niniejszego pisma kieruje do Pana Stanislawa Kracika, Dyrektora Szpitala im. dr. J. Babinskiego, do ktorego sedzia Beata Stoj kazala mnie doprowadzic Policji w niedziele 6 stycznia 2013 r. Jesli mnie tam Panstwo ostatecznie umiescicie, zatrudnieni w nim lekarze – w tym biegle sadowe wybrane przez sedzie Beate Stoj przy udziale prokurator Ewy Sacha – beda potrafili zinterpretowac uzyskane przeze mnie wyniki.

Zostaly tez umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl, prezentujacej najwazniejsze dokumenty poswiadczajace, w jaki sposob „proceduja” ze mna od 2006 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod i sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy.

xxx

Po tym, gdy w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala z urzedu Postanowienie w przedmiocie umorzenia 16 zarzutow z aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawy Ridan, z powodu ich przedawnienia, rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska, w przeslanej e-mail’em odpowiedzi na pytania skierowane w tej sprawie do niej przez red. Krystyne Gorzynska z portalu „Nowy Ekran” podala: „Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktore prowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi naprzedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarz postepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia. Sa czyny, ktore nie ulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebne postepowanie sadowe. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

W odpowiedzi na kolejne pytanie red. Krystyny Gorzynskiej: „Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” B. Marcinkowska odpowiedziala: Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzje Sadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

B. Marcinkowska, jakby nie wiedziala, ze sedzia Beata Stoj dokonujac w dniu 14.06.2013 r., tj. siedem prawie … lat po wejsciu w dniu 19.10.2006 r. w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. przekwalifikowania zarzutow z art. 226 § 1 K.k. w zarzut z art. 216 § K.k. – art. 190.1 Konstytucji: „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.” – nie podala zadnego prawa, ani orzecznictwa.

Tymczasem:

 1. bylo obowiazkiem prokurator Radoslawy Ridan i Sadu Rejonowego w Debicy wyeliminowanie juz przed 7 laty, w dniu … 19.10.2006 r. z aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. zarzutu z art. 226 § 1 K.k., co poswiadczyl Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. dla marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego na interpelacje, ktora w sprawie skazujacego mnie wyroku wniosl do Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniew Wassermann, podajac: „ Szanowny Panie Marszalku! Odpowiadajac na przekazana przy pismie z dnia 18 wrzesnia 2009 r. nr SPS-023-11505/09 interpelacje pana posla Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. dotyczaca postepowania sadowego w sprawie pana Z. K. w kontekscie stosowania przez sady orzeczen Trybunalu Konstytucyjnego, uprzejmie przedstawiam, co nastepuje. W zlozonej interpelacji pan posel Zbigniew Wassermann zakwestionowal to stanowisko, argumentujac, iz w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06, sciganie pana Z. K. z oskarzenia publicznego w zakresie czynow z art. 226 § 1 K.k. bylo niedopuszczalne. Wprawdzie pan posel Zbigniew Wassermann dostrzegl, iz pan Z. K. zostal skazany za przestepstwa z art. 226 § 1 K.k. pozostajace w zbiegu z przestepstwami z art. 212 § 2 K.k., przy czym kara, zgodnie z dyrektywami wymiaru kary w przypadku zbiegu przepisow okreslonymi w art. 11 § 3 K.k., zostala wymierzona skazanemu na podstawie art. 212 § 2 K.k., ale jego zdaniem bezzasadne przypisanie skazanemu popelnienia takze przestepstw z art. 226 § 1 K.k. moglo miec wplyw na tresc wyroku, w tym w szczegolnosci na wymiar kary, gdyz sady, skazujac za przestepstwo popelnione w zbiegu z innym przepisem, stwierdzaja wieksza szkodliwosc spoleczna czynu i jego karygodnosc. Ustosunkowujac sie do tej argumentacji, a takze do pytan zawartych w interpelacji, zauwazyc nalezy, ze zarzut wydania wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 461/06, z razacym naruszeniem art. 226 § 1 K.k. jest jak najbardziej trafny. Akt oskarzenia przeciwko panu Z. K. zarzucajacy mu m.in. popelnienie przestepstw zakwalifikowanych z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. wniesiony zostal do Sadu Rejonowego w Debicy w dniu 12 czerwca 2006 r. Przed rozpoznaniem przedmiotowej sprawy przez Sad Rejonowy w Debicy wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06, Trybunal Konstytucyjny stwierdzil niezgodnosc z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przepisu art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizuje on zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych. Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego powodowalo, ze od momentu wejscia w zycie tego orzeczenia niedopuszczalne stalo sie sciganie sprawcy z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.
  W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil. Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow. Nie ulega zatem watpliwosci, ze wyrok Sadu Rejonowego w Debicy przypisujacy oskarzonemu popelnienie przestepstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszal razaco prawo materialne.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 1. poniewaz prokurator R. Ridan nie zlozyla po dniu 19.10.2006 r. wniosku o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych mi, poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., a o wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. nie wiedzial jeszcze w dniu 18.12.2007 r. sedzia Tomasz Kuczma, to wydany przez niego w tym dniu prawomocny wyrok, ktorym przypisal mi popelnienie 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, oczywiscie i razaco, sposob majacy wplyw na tresc wyroku narusza prawo materialne okreslone w art. 226 § 1 K.k.. co poswiadczyli:

  1. Zastepca Prokuratora Generalnego w zacytowanej wyzej odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. na interpelacje z dnia 3.09.2009 r. Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna,

  2. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik I.7/.

A zatem dokonane w dniu 14 czerwca 2006 r. przez sedzie Beate Stoj – przy udziale anonimowego /sedzia B. Stoj nie podala w Postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. jego/jej imienia i nazwiska/ prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – przekwalifikowanie zarzutow z art. 226 § 1 K.k. w zarzut z art. 216 § 2 K.k. i na tej podstawie umorzenie 15 zarzutow z powodu ich przedawnienia, nie jest, jak podala rzecznik B. Marcinkowska w e-mail’u do red. Krystyny Gorzynskiej z dnia 17.06.2013 r. zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa i orzecznictwem.

Jest rejterada, ucieczka w panice – jeszcze w dniu 20 maja 2013 r. sedzia B. Stoj zamierzala wydac postanowienie w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania; patrz: s. 7 – przed konsekwencjami scigania mnie do dnia 14 czerwca 2013 r., w tym skazania wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Sama sedzia Beata Stoj nie znajduje jednak w tym naruszenia prawa i po tym, gdy zlozylem Zazalenie na jej Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., Sad Rejonowy w Debicy poinformowal mnie pismem z dnia 4 lipca 2013 r. – Zalacznik XIII: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny /adres – ZKE/ Dnia 04/07/2013 Sygnatura akt II K 854/10 do sprawy 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia, iz w przedmiocie zazalenia oskarzonego na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 postanowieniem z dnia 4 lipca 2013 r. Sad postanowil na podstawie art. 463 § 1 k.p.k. nie uwzglednic zazalenia i przekazac je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie, albowiem brak jest podstaw do jego uwzglednienia .”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn.akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r. – Zalacznik XIII

Ciekaw jestem, jakie stanowisko zajmie Sad Okregowy w Rzeszowie, ktorego 9 sedziow, ktorzy w byli od dnia 15 wrzesnia 2010 r. w rozny sposob zaangazowani w sprawe sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ zaprezentowala sedzia Beata Stoj Postanowieniem z dnia 14.06.2013 r.: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie (…).” , jako ignorantow, ktorzy nie zorientowali sie, zajmowali sie czynami, ktorych karalnosc ulegla wczesniej przedawnieniu.

Wskazac wszak nalezy, ze kazda decyzja Sadu Okregowego w Rzeszowie bedzie dla mnie bardzo korzystna, tj.:

 1. Jesli uchyli postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r., poswiadczy slusznosc mojego stanowiska, ze to Postanowienie nie ma podstaw prawnych i jest tchorzliwa rejterada sedzi Beaty Stoj i Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod,

 2. jesli je utrzyma w mocy – tj. poswiadczy, ze 9 sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, tj.:

  1. SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk, ktorzy wydali w dniu 15.09.2010 r. wyrok wznowieniowy – Zalacznik I.7:
   Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r. –

Zalacznik I.7

  1. SSO Marta Krajewska-Drozd, SSO Grazyna Artymiak, SSR del. do SO Marcin Maciejewski, ktorzy rozpoznawali w dniu 25.09.2012 r. /sygn. akt II S 8/12/ moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie B. Stoj do sygn. akt II K 854/10. Skarge uznano za zasadna z przyczyny innej niz ustanie karalnosci 16 czynow przed dniem 15.09.2010 r. – Zalacznik XIV:
   Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II II S 8/12, Postanowienie z dnia 25.09.2012 r.

Zalacznik XIV

  1. SSO Waldemar Nycz, SSO Mariusz Sztorc, SSO Piotr Popek, ktorzy rozpoznawali w dniu 7 maja 2013 r. /sygn. akt II S 16/13/, moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie B. Stoj do sygn. akt II K 854/10. Sad uznal skarge za bezzasadna – Zalacznik XV:
   Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II S 16/13, Postanowienie z dnia 7 maja 2013 r.

Zalacznik XV

sa nie znajacymi prawa – tak dobrze, jak je poznala dopiero w czerwcu 2013 r. sedzia Beata Stoj – ignorantami, ktorzy nie zorientowali sie, ze rozpoznawali sprawe, w ktorej 16 z 18 zarzutow uleglo przedawnieniu kiedys – sedzia B. Stoj nie podaje kiedy – przed dniem 15 wrzesnia 2010 r., poswiadczy, ze mnie uwazajaca za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. sedzia Beata Stoj sciga od lutego 2011 r. za 16 czynow, ktorych karalnosc ulegla przedawnieniu przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. i z tego powodu miedzy innymi:

 1. wydala dwukrotnie – 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. Postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. wyslala do mnie kilka Wezwan do stawiennictwa w Szpitalu im dr. J. Babinskiego na badania psychiatryczne,

 3. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im dr. J. Babinskiego w Krakowie,

 4. informowala mnie dwukrotnie – Zawiadomienia z dnia 25.03.2013 r. i 20.05.2013 r. – o zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Poniewaz moje z sedziami od 1997 r. i z prokuratorami od 2006 r. doswiadczenia pokazuja, ze Panstwu zawsze sie wszystko „w papierach” zgadza, na wypadek, gdybyscie mnie Panstwo umiescili w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie, zanim rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie, pytana ewentualnie przez dziennikarzy o przyczyny Panstwa wobec mnie decyzji, wyglosi jej „sakramentalne”: Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo. (…) Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez niego czynow, ktore sa mu zarzucane, stad nasz akt oskarzenia.” ponizej zaprezentuje zestawienie nieprawidlowosci, ktorych dopuscila sie Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod w zakresie prowadzonego przeciwko mnie postepowania przygotowawczego i potem.

Wyjasnic musze, ze uzywajac okreslenia nieprawidlowosci dokonuje zapozyczenia od Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, ktory po zapoznaniu sie w czerwcu 2011 r. z aktami sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, nie tylko podjal decyzje o wniesieniu kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r., ale takze skierowal pismo sluzbowe do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w sprawie nieprawidlowosci prowadzonego przez prokurator R. Ridan postepowania przygotowawczego w sprawie przeciwko mnie. Poinformowal mnie o tym Prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. – Zalacznik XVI:„Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/ , Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/

Uprzejmie informuje, ze po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjal decyzje o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzysc, w zakresie prawomocnie osadzonych czynow z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkode Wieslawy Zoll ) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. Kasacja zostanie wniesiona do Sadu Najwyzszego po udostepnieniu akt sprawy przez Sad Rejonowy w Debicy, a jezeli to nie bedzie mozliwe ze wzgledu na toczacy sie proces sadowy, to akta te zostana skopiowane, co z uwagi na ich obszernosc (23 tomy) bedzie wymagalo pewnego czasu.

Nadmieniam jednoczesnie, ze obecnie w/w Sad Rejonowy pod sygnatura II K 87/11 prowadzi postepowanie w przedmiocie orzeczenia kary lacznej w zakresie czynow z pkt II i XVIII, wskazanych powyzej.

Ponadto informuje Pana, ze Zastepca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjal decyzje o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma sluzbowego, wskazujacego na ujawnione nieprawidlowosci, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postepowania przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod.

Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik XVI

Podczas spotkania ze mna w dniu 2 lipca 2013 r. w Prokuraturze Generalnej Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand okazal mi pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2011 r. – i zezwolil na zapoznanie sie z jego trescia – do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony. Sporzadzil protokol ze spotkania, w ktorym podal: „Zastepca Prokuratora Generalnego poinformowal zainteresowanego, ze 22 czerwca 2011 skierowal do Pana Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pismo odnoszace sie do postepowania 1 Ds. 112/04 /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ a sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10 – ZKE/ Sadu Rejonowego w Debicy odnoszace sie do tego postepowania, dotyczace krytycznych uwag co do tego postepowania . Pismo zostalo wyslane. W tym miejscu Zastepca Prokuratora Generalnego okazal Panu Zbigniewowi Kekusiowi w/w pismo.”

Dowod : Prokuratura Generalna, protokol spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego z Z.

Kekusiem

Poprosilem Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda o spotkanie ze mna w zwiazku z pismem z dnia 10 czerwca 2013 r., ktore Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Pan Andrzej Duda skierowal do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w zwiazku ze sprawa Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 i aktem oskarzenia prokurator R. Ridan – Zalacznik XVII: „Krakow, dnia 10 czerwca 2013 r. BP.AD/35/m6/13

Szanowny Pan Prokurator Generalny Andrzej Seremet /adres – ZKE/ Szanowny Panie Prokuratorze Generalny W trakcie mojego dyzuru poselskiego, zwrocil sie do mnie Pan Zbigniew Kekus proszac o pomoc w uzyskaniu sprawiedliwego rozstrzygniecia sprawy sadowej. Z przedstawionych przez niego dokumentow oraz udzielonych wyjasnien wynika, ze w jego sprawie toczy sie przed Sadem Rejonowym w Debicy, Wydzial II Karny pod sygn. akt II K 854/10 postepowanie w ktorym Pan Kekus jest oskarzony o popelnienie czynow zabronionych okreslonych w art. 226 § 1 k.k. i 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k. Trzeba zaznaczyc, ze w jego sprawie juz raz od skazujacego za powyzej okreslone czyny wyroku karnego z dnia 18 grudnia 2007 roku Prokurator Generalny w dniu 22 sierpnia 2011 roku skladal kasacje (sygn. PG IV KSK 699.11), ktora zostala uznana przez Sad Najwyzszy za w pelni zasadna. Tym samym postepowanie w tej sprawie zostalo ponownie skierowane do sadu pierwszej instancji (wskazanego powyzej), jednakze proszacy mnie o interwencje obywatel formuluje powazne obawy, czy sprawa ta obecnie prowadzona jest w sposob nalezyty zarowno ze strony sadu, jak i tez podlegajacej Panu Prokuratorowi prokuratury. Pan Zbigniew Kekus przedstawil mi pismo z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. PG IV KSK 669/11 w ktorym Pan Prokurator zobowiazal sie, oprocz wniesienia w jego sprawie kasacji (co tez zostalo uczynione) do zwrocenia pisemnie uwagi do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie odnosnie stwierdzonych nieprawidlowosci w postepowaniu prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Jednoczesnie wskazuje on, ze w chwili obecnej, mimo powaznych watpliwosci co do zasadnosci aktu oskarzenia sporzadzonego w jego sprawie, grozi mu aresztowanie za rzekome utrudnianie przewodu sadowego, co naraziloby go na powazne straty moralne i ekonomiczne.

Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan, w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji.

Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod. Z wyrazami glebokiego szacunku Andrzej Duda”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik XVII

A oto nieprawidlowosci, tj. niezgodne z prawem dzialania prokurator Radoslawa Ridan w prowadzonym przez nia przeciwko mnie postepowaniu przygotowawczym, zakonczonym sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. i potem, a takze nieprawidlowosci, tj. niezgodne z prawem dzialania Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod, w kolejnych latach, po sporzadzeniu przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia. Opisy nieprawidlowosci uzupelniam dowodami poswiadczajacymi niezgodne z prawem dzialania prokurator Radoslawy Ridan i Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod:

 1. zarzuty przedstawione przez sedziego T. Kuczme w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu Krakow Srodmiescie-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan – Zalacznik I.3:

  1. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik I.3

  1. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006r. – Zalacznik I.3

 1. oswiadczenie prokurator R. Ridan z Zazalenia z dnia 8 grudnia 2006 r., ktorym poswiadczyla zasadnosc zarzutow sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. – Zalacznik I.4: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl .”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K

451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.4

co tym skutkowalo, ze mnie prokurator R. Ridan oskarzyla aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. o popelnienie 18 czynow za posrednictwem:

  1. portalu www.zgsopo.webpark.pl, mimo ze w zlozonym pozniej do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. operator internetowy Wirtualna Polska S.A. podala – Zalacznik I.5: Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna

Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., karty 3098, 3099 – Zalacznik I.5

  1. strony www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze w zlozonym pozniej do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. operator internetowy Interia.PL S.A. podal – Zalacznik I.6:„Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/(…) Uzytkownik nie podal danych osobowych.Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

Interia.PL S.A. karta 3183 – Zalacznik I.6

 1. oswiadczenie prokurator R. Ridan z Zazalenia z dnia 8 grudnia 2006 r., ktorym poswiadczyla, ze mimo iz zebrane przez nia dowody poswiadczaly zalozenie strony www.zkekus.w.interia.pl w dniu 4 listopada 2004 r., w opisach wszystkich 18 czynow przypisanych mi jako popelnione za jej posrednictwem podala, ze je popelnilem od stycznia 2003 r. „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie

prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.4

 1. oswiadczenie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z kasacji z dnia 22 sierpnia 2006 r. wniesionej na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. – Zalacznik I.9: W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych .
  Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011

r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik I.9

 1. uznanie przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. kasacji Prokuratora Generalnego za w pelni zasadna – Zalacznik I.8:

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik I.8

 1. niedopelnienie – do dnia zlozenia niniejszego pisma – obowiazku zlozenia wniosku o zmodyfikowanie przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 K.k. po wejsciu dniu 19.10.2006 r. w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. Obowiazek prokuratora oskarzyciela zlozenia takiego wniosku poswiadczyli:

  1. Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski w odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. dla marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna w sprawie wyroku z dnia 18.12.2007 r. sedziego T. Kuczmy wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – patrz: s. 15 niniejszego pisma,

  2. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r., ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. podajac w uzasadnieniu – Zalacznik I.7: „ Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik I.7

 1. niewystapienie do dnia 14 czerwca 2013 r. do Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskiem o umorzenie 16 zarzutow /czyny I – XVI/ z powodu przedawnienia, mimo ich przedawnienia przed wydaniem w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie. Sedzia B. Stoj podala w uzasadnieniu do Postanowienia z dnia 14.06.2013 r. – Zalacznik I.10: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie (…).”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca

2013 r., Zalacznik I.10

Duzo tych nieprawidlowosci, czyli zachowan prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod jak na jedno postepowanie. Sa to jednak prawdziwe ustalenia faktyczne. Maja potwierdzenie w podanych przeze mnie dokumentach, dowodach, ktorych kopie zalaczylem do niniejszego pisma.

Szanowny Panie,

Prokurator R. Ridan podala w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., jaki zebrala material dowodowy – Zalacznik I.2: : Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkowAnny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik I.2

Gdyby wezwani przez prokurator Radoslawe Ridan w toku postepowania przygotowawczego oswiadczyli, ze nie stawia sie na doreczone im wezwania poniewaz nie sa zainteresowani prowadzeniem postepowan odnosnie nich i nie chca, aby z ich udzialem byly prowadzone jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator R. Ridan umorzylaby – na podstawie art. 322 § 1 K.p.k. „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, anie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – sledztwa.

Zanim wyzej wymienieni funkcjonariusze publiczni i adw. Wieslawa Zoll uczynili mnie przestepca, przez wiele lat naruszali – w rozny sposob zaangazowani w rozpoznawana w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie sprawe z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/ – moich maloletnich dzieci i moje konstytucyjne i ustawowe prawa obywatelskie. Sedziowie, SSO Ewa Handerek, SSR del. do SO Agata Wasilewska-Kawalek, SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus-Trybek znecali sie pod ochrona Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla nad moim maloletnim chorym na skolioze i lordoze synem, narazali go na kalectwo, nie zezwalajac mi na jego rehabilitacje. Sedziny SSO Agnieszka Oklejak, SSO Teresa Dyrga, SSO Malgorzata Ferek wydajac nieistniejace w sensie prawnoprocesowym postanowienie, a w jego nastepstwie SSR del. do SO Izabela Strozik dotkniety niewaznoscia wyrok, okradly mnie z kwoty 7.700,00 zl , o ktorej zwroceniu nie orzekla SSO Teresa Dyrga – choc bylo to jej ustawowym obowiazkiem – wydajac drugi wyrok w sprawie sygn. XI CR 603/04. Obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Krzysztof Sobierajski wyjasnial mi, gdy informowalem Sad Apelacyjny w Krakowie, ze sedzia Teresa Dyrga dowodzi jej zachowaniem, ze nie zna prawa, ze … nieznajomosc prawa przez sedziego nie eliminuje go z postepowania, bo skutki jego ignorancji zrekompensuje mi sad II instancji. A przeciez za brak kwalifikacji do wykonywania powierzonych jej obowiazkow sedzia Teresa Dyrga zostac … dyscyplinarnie zwolniona z pracy.

Jakimi sa profesjonalistami wszyscy funkcjonariusze publiczni, ktorzy obciazywszy mnie zeznaniami uczynili mnie przestepca, poswiadczyli raz jeszcze w sprawie karnej przeciwko mnie. Uwazany za jednego z najslynniejszych profesorow prawa3, kreowany na giganta 4 prof. dr hab. Andrzej Zoll nie zgodzil sie nie tylko z wszystkimi innymi prawnikami w Polsce, ale nawet z samym soba – patrz: s. 5 niniejszego pisma.

Sedziowie z kolei, w ktorych przypadku scigano mnie za ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. za czyn z art. 226 § 1 K.k. w zakresie ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., skladali przed sedzia Tomaszem Kuczma w okresie od dnia … 7 maja 2007 r. do dnia 27 wrzesnia 2007 r. Jako ostatnia, 27.09.2007 r. sedzia Izabela Strozik, ktora poinformowala nawet sedziego T. Kuczme: „Z panem Kekusiem osobiscie nigdy sie nie zetknelam. (…) Ja czuje sie pokrzywdzona.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy w dniu 27.09. 2007r.

A przeciez jesli osobiscie nigdy sie ze mna nie zetknela sedzia Izabela Strozik, to znaczy, ze moglem ja zniewazyc wylacznie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. Nie wiedziala sedzia Izabela Strozik w dniu 27 wrzesnia 2007 r., ze sciganie z tego tytulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Najwieksza wszak przysluge prokurator Radoslawa Ridan wyswiadczyla malzonce prof. dr hab. Andrzeja Zolla, adw. Wieslawie Zoll. Otoz oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego o jej znieslawienie, tj. o czyn z art. 212 § 2 K.k. Tymczasem na podstawie prawa okreslonego w art. 212 § 4 ustawy Kodeks karny stanowi: Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Prywatnoskargowy tryb scigania z art. 212 § 2 K.k. poswiadczyl Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi: „Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym . Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.” – Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Adw. Wieslawa Zoll jest … „rowniejsza”.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje:Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Adw. Wieslawa Zoll nie jest dobrem ogolnym. Poza tym jest z wyksztalcenia prawnikiem, powinna posiadac rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Zanim mnie obciazyla zeznaniami, przez prawie 40 lat wykonywala zawod adwokata, co poswiadczyla do protokolu posiedzenia Sadu Okregowego w Krakowie w dniu 21 maja 2003 r., w taki sposob skarzac sie na mnie i uzalajac sie nad soba:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4

Skrzywdzone niewiniatko …

Fakt uznania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll poswiadczyla sedzia Beata Stoj podajac w Postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik I.10: „Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu 1.2 /znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, art. 212 § 2 K.k. – ZKE/ postanowienia od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik I.10

Szanowny Panie,

W doreczonej mi na moja prosbe – art. 51.3 Konstytucji: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go dokumentow i zbiorow danych.” – przez Pana Posla Andrzeja Dude odpowiedzi z dnia 3 lipca 2013 r. na zacytowane na stronie 17 Jego pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Halina Niemiec podala – Zalacznik XVIII: „Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11 Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle W odpowiedzi na pismo Pana Posla z dnia 10 czerwca 2013 r. znak BP.AD/35/m6/13 uprzejmie informuje, ze w Departamencie Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej na podstawie akt podrecznych oraz pism i zalacznikow nadeslanych przez Pana Zbigniewa Kekusia dokonano analizy stanu sprawy zawislej przed Sadem Rejonowym w Debicy, sygn. II K 854/10 p-ko w/w oskarzonemu na podstawie aktu oskarzenia Prokuratora Rejonowego Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie z dnia 12 czerwca 2006 r. o czyny z art. 226 § 1 kk i inne. (…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r ., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze wniosek Pana Posla o udostepnienie pisma z dnia 22 czerwca 2011 r. adresowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, zostal przekazany zgodnie z wlasciwoscia do Biura Prokuratora Generalnego w celu rozpoznania, zgodnie z ustawa z dnia 06 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej. Dodatkowo informuje, ze pismo to udostepnione zostalo Panu Zbigniewowi Kekusiowi w czasie spotkania z Zastepca Prokuratora Generalnego Panem Robertem Hernandem w dniu 02 lipca 2013 r. Z powazaniem, Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Halina Niemiec”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu

Postepowania Sadowego Haliny Niemiec z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik XVIII

Uprzejmie informuje, ze w dniu 29 lipca 2013 r. stawie sie na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie. Prosze, by Pan przygotowal na dyzur w.w. pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2011 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

Pragne takze poinformowac, ze pismem z dnia 4 lipca 2013 r. poinformowala mnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk –Zalacznik XIX: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 3 lipca 2013 r. 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 3 lipca 2013 r. (zlozonego osobiscie w tut. Prokuraturze w dniu 3 lipca 2013 r.) w sprawie o sygn. 1 Ds. 39/06 uprzejmie informuje, iz w Prokurator Rejonowy lub Jego Zastepcy zgodnie z art. 253 Kodeksu Postepowania Administracyjnego przyjmuja w sprawie skarg i wnioskow w kazda srode w godzinach 14:00 – 16:00 Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik XIX

Zeby moje prawa – czy tez w ogole prawo – tak samo szanowali prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod, jak sama siebie szanuje prokurator Krystyna Kowalczyk piszac o sobie samej „Jego” z duzej litery …

Jak poinformowalem Adresatke kopii niniejszego pisma, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod pismem z dnia 23 lipca 2013 r. / Zalacznik I/ stawie sie na dyzurze Prokuratora w dniu 31 lipca 2013 r. celem otrzymania odpowiedzi na wniosek o odstapienie przez Prokurature od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

Uwazam, ze wobec okolicznosci przedstawionych w niniejszym pismie oraz w w.w. pismie z dnia 23.07.2013 r., jest prawnym oraz moralnym obowiazkiem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod odstapienie od przedmiotowego oskarzenia. Tym bardziej, ze przeciez:

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru
Artykul 14.1 ustawy o prokuraturze

Jesli podczas spotkania w dniu 31.07.2013 r. prokurator, ktory sie ze mna spotka odmowi mi odstapienia od oskarzenia, w dniu 1 sierpnia 2013 r. rozpoczne protest przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, ktory od dnia 5 sierpnia 2013 r. przeksztalce w protest glodowy, tj. bede pil wode i soki w oczekiwaniu na wreczenie mi pisma poswiadczajacego odstapienie Prokuratury od oskarzenia przeciwko mnie.

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 2 § 1 K.p.k. stanowi: Przepisy niniejszego kodeksu maja na celu takie uksztaltowanie postepowania karnego, aby: 1) sprawca przestepstwa zostal wykryty i pociagniety do odpowiedzialnosci karnej, a osoba niewinna nie poniosla tej odpowiedzialnosci, (…) 4) rozstrzygniecie sprawy nastapilo w rozsadnym terminie .”

 2. artykul 2 § 1 K.p.k. stanowi: Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.”

Na dzien zlozenia niniejszego pisma prawdziwe ustalenia faktyczne sa takie, ze po tym, gdy w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko, w ktorym, jak potem poswiadczyla:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.4

jako niewinny – pomijajac inne wady prawne aktu oskarzenia – przypisanych mi czynow, zostalem za nie skazany wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., a po jego uchyleniu jestem za nie ponownie scigany od lutego 2011 r.

To z cala pewnoscia nie jest … „rozstrzygniecie sprawy w rozsadnym terminie”.

Wskazac nalezy, ze artykul 14 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:„Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.

W sprawie przeciwko mnie, po odstapieniu przez Prokurature od oskarzenia, sedzia Beata Stoj nie bedzie miala innego wyjscia, jak wydac uniewinniajacy mnie wyrok. Otoz w Postanowieniu wydanym w dniu 11 grudnia 2012 r. w sprawie, w ktorej mnie sciga na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. od lutego 2011 r. za popelnienie 18 czynow, dla ktorych w opisie kazdego prokurator R. Ridan podala – Zalacznik I.2:

Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze: (…) w okresie od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r. – w Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portaluinternetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl

i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl (…)

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 akt oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod

Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt Prokuratury 1 Ds. 39/06/S/, k. 2417 – 2438 – Zalacznik 2

sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik I.12:

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik I.12

Nie znajacy regul funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, Adresaci kopii niniejszego pisma, Panstwo: Christophea Ceska, Konsul Generalny Austrii w Krakowie, Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie, Werner Kohler, Konsula Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie moga zapytac: „To dlaczego wymiar sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej sciga Kekusia – w tym juz go nawet raz skazal – od 7 lat, w tym sedzia Beata Stoj od ponad dwoch lat, jesli Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy nie zebraly zadnych dowodow jego winy, wrecz przeciwnie bedac w posiadaniu dowodow, ze inne niz Kekus osoby popelnily przypisane mu ponad 7 lat temu czyny. Czemu go sedzia Beata Stoj chce umiescic w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie?”

Niejeden prokurator i sedzia w Polsce odpowie spontanicznie:Nie takie numery sie robilo .

Ja powiem … bo pani Beata Stoj z Debicy to zadna kariery sadystka jest, ale ze jest sedzia, to jej wolno robic ze mna, co jej sie rzewnie podoba i jak dlugo jej sie podoba.

Ta obca innym cywilizacjom regula nazywa sie: przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci .

Polskie „reality show”… „robta, co chceta”

W Polsce mozna byc uczciwym czlowiekiem, posiadac kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe, doskonala opinie na rynku pracy, ale gdy taki przeciwstawi sie tzw. „autorytetom”, to … po czlowieku i jego rodzinie. Zrobia go przestepca, zniszcza, okradna, a na koniec powiedza, ze byl chory psychicznie.

Gdy „autorytet” jest Zydem radykalnym ortodoksem, to moze sie nie tylko znecac nad chorym dzieckiem goja, ale nawet z samym soba sie nie zgadzac /patrz: s. 4/, ale i tak bedzie – jak prof. dr hab. Andrzej Zoll – autorytetem, ekspertem, gigantem i … czego by jeszcze o takim nie wymyslili.

O mnie jeszcze nie mozna mowic „byl”, jakkolwiek sadystka w sedziowskiej todze Beata Stoj uniemozliwiajac mi powrot na rynek pracy – oraz nie chcac zwrocic mi pieniedzy skradzionych mi przez sedziego T. Kuczme wyrokiem wydanym z naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania – czyni, co w jej mocy, zeby sie to stalo jak najszybciej.

Sp. Claudiu Crulic dowodem, ze i tak mam ogromne szczescie. Niewiele przeciez brakowalo, a w niedziele 6 stycznia 2013 r. sedzia Beata Stoj wyslugujac sie Policja umiescila by mnie w szpitalu psychiatrycznym. Potem miala dwukrotnie zamiar umiescic mnie w areszcie. A tam nigdy nie wiadomo, co moze sie czlowiekowi … niewinnemu przypisanych mu zarzutow, przydarzyc. Przyznam, ze troszke sie obawiam, co ze mna bedzie. Nie wiem, czy sedzi Beacie Stoj juz przeszlo, a przeciez do osiagniecia przez nia celu, tj. do „doholowania” mnie w roli oskarzonego do wrzesnia 2015 r., gdy ustanie karalnosc dwoch pozostalych jeszcze – po umorzeniu 16-u Postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. – przypisanych mi przez prokurator R. Ridan czynow, pozostaly ponad dwa lata. A sedzia Beata Stoj taka kreatywna … W patologii.

Jak wspomnialem – patrz: s. 9 niniejszego pisma – administracja Donalda Tuska ukrywa przede mna, jakie koszty poniesli Polacy z tytulu zatuszowanego przez premiera – zeby mogl spokojnie podazac ku wielkiej miedzynarodowej karierze politycznej – mordu dokonanego na sp. C. Crulicu. Jak mnie jednak poinformowal nieoficjalnie pracownik Ministerstwa Sprawiedliwosci, byla to lacznie kwota okolo … 5.000.000,00 /slownie: piec milionow/ zl.

Jeszcze wieksze odszkodowanie bedzie mi musial wyplacic Skarb Panstwa lub ING Bank Slaski S.A. – jesli dozyje – z tej przyczyny, ze w sprawie przeciwko mnie:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.4

Za zniszczone – zeby uczynic zadosc fanaberii Andrzeja i Wieslawy Zoll i 15 sedziow, ich osobowosciowych klonow – mnie i mojej rodzinie zycie.

Ja uwazam, ze aby podjac decyzje o uczynieniu czlowieka przestepca – jak w moim przypadku podjela prokurator R. Ridan – trzeba byc 100 proc. przekonanym o jej slusznosci, to znaczy zebrac wszelkie mozliwe dowody winy osoby wybranej na przestepce, a nie kierowac sie … li tylko pragnieniem – jak wielkie by nie bylo, jak w przypadku prokurator Radoslawy Ridan – spelnienia marzen kolezanek i kolegow z branzy. Ciekaw bede stanowiska w tej sprawie Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Adresata niniejszego pisma i bezposredniej przelozonej prokurator Radoslawy Ridan, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk.

Wiedzac, na przykladzie sp. Claudiu Crulica oraz po moich osobistych od 7 lat doswiadczeniach, czym sie konczy w Polsce dowiedzenie prokuratorowi i/lub sedziemu zawodowej ignorancji i moralnej degrengolady, na spotkanie w dniu 31 sierpnia 2013 r. z przelozona prokurator Radoslawy Ridan, Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk, zabiore ze soba pidzame i szczoteczke do zebow. Na w razie czego …

Na zakonczenie pragne zauwazyc, ze zmuszenie mnie – przez ewentualna odmowe odstapienia od z cala pewnoscia nieslusznego, pelnego nieprawidlowosci, w tym poswiadczonych nawet z wlasnej woli /Zalacznik XVI/ przez Zastepce Prokuratora Genralnego Roberta Hernanda w pismie skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, oskarzenia – do chocby godziny protestu bedzie wobec faktow przedstawionych w niniejszym pismie kolejnym skatem barbarzynstwa prokuratury w Krakowie.

Wnosze i informuje jak na wstepie.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Poniewaz Zalaczniki do pisma z dnia 23 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Krystyny Kowalczyk zalaczalem do poprzednich pism kierowanych przeze mnie do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie i skladanych w kopiach do Adresatow kopii niniejszego pisma, tym razem zalacze je tylko do kopii skierowanych do Konsulow Generalnych w Krakowie, Austrii, Republiki Francuskiej, Stanow Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 23 lipca 2013 r.

do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

 2. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 3. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8 lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 4. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r.

 5. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20,05.2013 r.

 6. Katarzyna Janiszewska, „Chcieli z niego zrobic wariata, choc mial racje” ; „Gazeta Krakowska”, 27.01.2012 r., s. 1

 7. ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r.

 8. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Zalacznik nr 1 do Umowy menedzerskiej z Z. Kekusiem z dnia 31.07.2008 r., „Zakres uslug Zleceniobiorcy”

 9. PLL LOT S.A., Polecenie Sluzbowe Prezesa Dariusza Nowaka z dnia 30.10. 2008 r.

 10. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., sygn. D/3273/2008, pismo z dnia 31 pazdziernika 2008 r. Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego PLL LOT S.A. Dariusza Nowaka do Zbigniewa Kekusia

 11. Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Zbigniewa Kekusia

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn.akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r.

 13. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II II S 8/12, Postanowienie z dnia 25.09.2012 r.

 14. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II S 16/13, Postanowienie z dnia 7 maja 2013 r.

 15. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 16. Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r.

 17. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Haliny Niemiec z dnia 3 lipca 2013 r.

 18. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r.

 19. Ministerstwo Sprawiedliwosci, sygn. akt DWOiP-I-051-222/10, pismo z dnia 14 lipca 2010r. SSR Agnieszki Walkowiak-Rost, sedzi Sadu Rejonowego w Elblagu delegowanej do Ministerstwa Sprawiedliwosci

 20. Sp. Claudiu Crulic

1 Jestem po prostu fachowcem wynajetym do przeprowadzenia konkretnych dzialan porzadkujacych i reformujacych wymiar sprawiedliwosci” – zrodlo: „Nie chce byc kolejnym szeryfem” , wywiad ze Zbigniewem Cwiakalskim, ministrem sprawiedliwosci, prokuratorem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, „Fakt”, 27.03.2008r. s. 2-3

Jestem fachowcem, nie politykiem.” – zrodlo:„Nie jestem politykiem” , rozmowa zeZbigniewem Cwiakalskim , ministrem sprawiedliwosci, prokuratorem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej „Wprost”, nr 27, 6 lipca 2008r., s. 26

Albo chce sie miec profesjonaliste, albo showmana (…), mowi nam byly minister.” /Z. Cwiakalski – ZKE/” – zrodlo: Anna Gielewska, Grzegorz Osiecki, „Dymisja nie tylko za sprawe Olewnika” , Dziennik Polska Europa Swiat, 22.01.2009r., s. 1

2 „W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takze moj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski, byly minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska.”Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207

3 „Rano Mularczyk 36-letni, niedoswiadczony posel i adwokat zostal zaatakowany przez Andrzeja Zolla, jednego a najslynniejszych profesorow prawa w Polsce. Zoll zarzucil mu w wywiadzie dla TOK FM naduzycie wladzy. – Odpowiedzialnosc z art. 231 kodeksu karnego jest tutaj jak drut – oznajmil. Dodal, ze to przestepstwo scigane z urzedu, tak wiec sprawa powinien zajac sie prokurator generalny.” – Zrodlo: „Mularczyk pod pregierzem”; Dziennik, 12-13.05.2007r. s. 5.

4 „- To kolejny gigant, ktory odcisnal trwaly slad w historii naszych dziejow tak o prof. Andrzeju Zollu, laureacie Nagrody Jerzmanowskich, mowil prof. Andrzej Bialas, prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci.” – Zrodlo: „Prof. Andrzej Zoll otrzymal Nagrode Jerzmanowskich”; „Dziennik Polski”, 7 maja 2013 r., s. 1

Apres Aides acheter pilule viagra ou Sidaction, c’est au tour de MTV achat cialis maroc de monter au creneau.
Bien sur, de Viagra sont commander vardenafil des analogues, mais ce fait ne le prix du kamagra 25 mg rend pas moins efficace.
De plus, le prix du Kamagra generique viagra pfizer pas cher est beaucoup plus achat dapoxetine bas que du Viagra generique.

Cette absence de bioequivalence peut etre liee a la formulation (c’est-a-dire que les deux formulations Test et Reference ne sont pas reellement ordonnance propecia bioequivalentes) mais peut aussi etre liee a la variabilite des etats physiopathologiques achat de cialis au luxembourg des malades inclus dans l’etude.
Visionner un film pornographique c’est plutot pour les hommes, moins pour les femmes car la gente masculine n’a pas besoin de grand-chose pour etre stimule sexuellement. Par ailleurs, l’experimentation qui a ete conduite en Belgique avec la mise en place d’un appel d’offre sur la simvastatine a montre que ce type de dispositif pouvait egalement se traduire par une augmentation des couts. Ils renforcent l’impact negatif de la maladie sur la qualite de vie. achat pillule levitra cialis vente libre La sodomie n’est plus taboue aujourd’hui mais reste une pratique minoritaire. Un generique est cree par l’utilisation legale d’un composant actif d’origine qui est compose cialis et viagra en ligne achat de cialis viagra de materiaux legerement differents et commercialise sous un autre nom. En France, cette maladie occupe la septieme place en nombre de nouveaux cas annuels, tous cancers confondus, et constitue le deuxieme cancer urologique apres celui de la prostate [1,2]. ne jamais prendre de Viagra®, de Cialis® ou de Levitra® sans avis medical et respecter la posologie. C’est comme si le cerveau decidait de regulariser le corps et l’esprit.
Pour trois generiques la vitesse de dissolution est legerement allongee et 20 generi ques contenaient un taux de 6,11 di – O – methyl erythromycine viagra france A de moins de 0,8 % (masse/masse) , norme maximale du fabricant du viagra prix suisse princeps.
Cialis generique est achat kamagra en ligne disponible en ligne aux nombreuses pharmacies acheter kamagra pas cher paris sur Internet.
Problemi con la visione, allergia a qualsiasi tipo di farmaci, malattie cardiache o problemi di pressione sanguigna, problemi di fegato e reni, e cosi via, non si cialis on-line in contrassegno raccomanda di assumere il farmaco.
Ovviamente la frase e viagra in farmacia da ripetere con convinzione e quindi bisogna imparare a dove comprare viagra generico guardarsi con gli occhi giusti.
Un aumento del seno e desiderio comune per le donne di qualsiasi eta, spesso insoddisfatte delle proprie misure, forma e se vende viagra generico en farmacias tono, o semplicemente desiderose comprare cialis a palermo di qualche taglia in piu.
Infatti l’impotenza, o piu correttamente si dovrebbe parlare venta de viagra en farmacias cialis generico in farmacia in italia di disfunzione erettile, e una condizione medica riconosciuta.
Con prezzo cialis da 10 mg l`idrogeno solforato che esala dalle profondita della terra sono riusciti prima stimolare comprar cialis generico en valencia l`erezione in topolini da laboratorio e successivamente a provocare la vasodilatazione di tessuti umani.
Si aquisto cialis la pillola viagra cerca di guadagnare un po’ kamagra prezzo farmacia di piu negli ultimi mesi di monopolio, poi anche il produttore dovra ridurre il prezzo.
La clorexidina collirio viene preparata estemporaneamente dietro presentazione farmacias online propecia di comprare viagra senza ricetta in farmacia ricetta medica ripetibile, valida 6 mesi per un massimo di 10 preparazioni.
La levitra original pas cher malnutrition peut aussi prix du levitra 20mg conduire a surpoids.
Gli uomini trattati hanno in genere piu di 50 anni, viagra pfizer vendita il 42% propecia acquistare online da 61 propecia costo anni o piu.
Apres une telle acheter du viagra online injection, l’erection peut commander levitra apparaitre dans les 15 le viagra pas cher minutes qui suivent.
Vi permettera infatti viagra on line un viagra en una farmacia erezione naturale per dove comprare viagra generico circa quattro o cinque ore dopo il suo utilizzo.
Acheter du viagra ordonnance cialis a prix pas cher en france, c’est achat cialis toute securite facile sur le achat de cialis sur internet site de notre pharmacie en ligne.
Pensieri, sentimenti levitra vardenafil prezzi o levitra 20 mg precio generico comportamenti che non sono levitra acquistare online in grado di essere controllati.
Il est conseille avant de consommer cialis prix belgique pharmacie les medicaments de vente priligy consulter et de prendre connaissance des indications viagra prix pharmacie et des contre-indications des medicaments.
Si tratta di costo del viagra in italia parole che vendita viagra senza ricetta stimolano l’eccitazione e prezzo viagra originale infondono sicurezza.
Maladies cardiaques, priligy sans ordonnance maladies achat viagra en ligne pas cher coronarienne, problemes vasculaires cerebraux, maladie renale, deformation du viagra en pharmacie en france penis, troubles visuels.
I costruttori come acquistare il cialis on line brevettano i loro prodotti per comprar cialis generico en valencia avere i diritti esclusivi per la produzione di un farmaco per levitra costi un periodo di tempo.
Commun viagra france pharmacie acheter viagra pas cher france sildenafil viagra effets secondaires mineurs comprennent:
Poursuivons maintenant avec les accompagnements pour ces savoureux sandwiches qu’on viagra sans ordonnance peut trouver dans tous les coins des pays.
Questa prezzo viagra cialis levitra erba e usata nella medicina tradizionale cinese per il trattamento Farmacia online viagra espana dell’impotenza, essendo in grado di migliorare significativamente l’erezione.
Ci sono venta de viagra femenino anche i casi in cui e l’uomo a voler essere dominato viagra vendita europa e sculacciato dalla compagna, creando una situazione erotica rovesciata rispetto a quella descritta precedentemente.