02.08.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego K. Kowalczyk

Krakow, dnia 2 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Za posrednictwem:

Pan Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Pismo do mnie z dnia 11 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek–Padol – Zalacznik 1.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Ewa Sacha, uczestniczac w rozprawie glownej prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy w dniu 29 czerwca 2012 r. w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 854/10, nie uznala za zasadne zlozenia wnioskow o:

  1. modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzuconych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan poprzez wyeliminowanie z zarzutow pkt. I, III – XVI artykulu 226 § 1 K.k., skoro sciganie z tego czynu w zakresie przypisanym mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

  2. zmiane opisu wszystkich czynow aktu oskarzenia /czyny I – XVIII/ z dnia 12 czerwca 2006 r., polegajaca na usunieciu z opisow jako poczatku okresu popelniania czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl stycznia 2003 r. i jego zastapienia data 4 listopada 2004 r., podana przez prokurator Radoslawe Ridan w sporzadzonym przez nia zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. jako data utworzenia tej strony.,

  3. umorzenia z powodu przedawnienia zarzutow z pkt. I – XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Wniosek o:

  1. odstapienie przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/,

  2. sporzadzenie i wyekspediowanie do dnia 6 sierpnia 2013 r. do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny zawiadomienia o odstapieniu przez Prokuratora Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia, jak w p. III.1.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. w dniu 7 sierpnia 2013 r. /sroda/:

   1. o godz. 12:00 zloze w Prokuraturze Okregowej w Krakowie skierowane do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, w osobie sprawujacej ten urzad Adresatki niniejszego pisma przestepstw, z artykulow:

    1. 160 § 1 K.k.,

    2. 162 § 1 K.k.,

    3. 207 § 1 K.k.,

    4. 231 § 1 K.k. i 231 § 2 K.k.,

   2. po zlozeniu zawiadomienia, jak w p. IV.1.1 rozpoczne protest przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod i bede go kontynuowal do dnia wreczenia mi kopii zawiadomienia, jak w p. III.2,

  2. w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 12:00 zloze w Prokuraturze Okregowej w Krakowie skierowane do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, w osobie sprawujacej ten urzad Adresatki niniejszego pisma przestepstwa z artykulu 207 § 2 K.k.

  3. przeksztalce protest, jak w p. V.2.2 w glodowy – bede pil wode i soki.

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze:
  Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 2. Artykul 160 § 1 ustawy Kodeks karny:
  „Kto naraza czlowieka na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu.”

 3. Artykul 162 § 1 ustawy Kodeks karny:
  „Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu.”

 4. Artykul 207 ustawy Kodeks karny:
  㤠1. Kto zneca sie fizycznie lub psychicznie nad osoba najblizsza lub nad inna osoba pozostajaca w stalym lub przemijajacym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osoba nieporadna ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.
  § 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 polaczony jest ze stosowaniem szczegolnego okrucienstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

 5. Artykul 231 ustawy Kodeks karny:
  㤠1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.
  § 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.”

 6. Artykul 115 § 4 ustawy Kodeks karny:
  „Korzyscia majatkowa lub osobista jest korzysc zarowno dla siebie, jak i dla kogo innego.”

Czesc II Uzasadnienie

W dniu 31 lipca 2013 r. doreczono mi pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Edyty Fraczek – Padol o tresci – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, 11 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do pisma z dnia 25 czerwca 2013 roku skierowanego do Prokuratury Okregowej w Krakowie, a przekazanego do tut. Jednostki w dniu 3 lipca 2013 roku i kolejnych z dnia 8 lipca 2013 roku i 10 lipca 2013 roku uprzejmie informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone w pismie z dnia 11 czerwca 2013 roku odnosnie tego, iz wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol z dnia 11 lipca 2013 r. – Zalacznik 1

Uprzejmie dziekuje za uprzejma informacje prokurator E. Padol – Fraczek.

Uprzejmie zauwazam, ze Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod nie formuluje w toku postepowania sadowego wnioskow, ktore w sprawie przeciwko mnie obowiazana jest sformulowac od pazdziernika i listopada … 2006 roku. Uprzejmie zauwazam takze, ze posiadanie przez kierowana przez Adresatke niniejszego pisma Prokurature prawa nie tylko do formulowania, ale nawet skladania wnioskow w zglaszanej przeze mnie sprawie poswiadczyla w pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. prokurator E. Fraczek – Padol podajac – Zalacznik 2:„Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 12 lipca 2913 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego, albowiem zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienie do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu . Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze informacja dotyczaca danych prokuratora, ktory uczestniczyl w posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku niewatpliwie zostala odnotowana w aktach sadowych, do ktorych jako strona postepowania posiada Pan dostep. Podkreslic rowniez nalezy, ze w tresci postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 roku Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii zwiazanych z przedawnieniem postepowania. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 2

Uprzejmie przypominam, ze w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan sporzadzila, a w dniu 13.06.2006 r. przekazala do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia akt oskarzenia, ktorym

oskarzyla mnie o to, ze – jak podala w opisie kazdego z 18 przypisanych mi czynow – Zalacznik 3: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia2005r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych/art.226§1k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./pietnasciorosedziow SaduOkregowegowKrakowieiSaduApelacyjnegowKrakowie-SSOMajaRymar /bylaPrezesSaduOkregowegowKrakowie/SSOEwaHanderek,SSOTeresaDyrga,SSRAgataWasilewska-Kawalek,SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska,SSRIzabelaStrozik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka,SSOJadwigaOsuch,SSOMalgorzataFerek,SSAWlodzimierzBaran/bylyPrezesSaduApelacyjnegowKrakowie/,SSAJanKremer,SSAMariaKus-Trybek,SSAAnnaKowacz-Braun,SSA KrzysztofSobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art.212§2kk/adwokataWieslaweZoll,pelnomocnikamojejzonywprowadzonymprzezSadOkregowywKrakowieiSadApelacyjnywKrakowiewlatach1997-2006postepowaniuzmojegopowodztwaorozwod/sygn.aktXICR603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacego tenurzadAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII -rozpowszechnialemwiadomoscizrozprawysadowejprowadzonejzwylaczeniemjawnosci-art.241§2k.k.

Dowod : SadRejonowywDebicy,sygn.aktIIK854/10/uprzednioIIK451/06/aktoskarzeniaprokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod RadoslawyRidanzdnia12czerwca2006r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 3

Uprzejmie przypominam, ze w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi wszystkie czyny wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan.

Uprzejmie przypominam takze, ze:

 1. w dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, ktorym orzekl: „ 1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

 2. po przekazaniu przez Sad Najwyzszy sprawy przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, w dniu 30 listopada 2006 r. sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan,

 3. skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. uchylily:

  1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10,

  2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/,

 4. Sciganie z art. 212 § 2 K.k. odbywa sie z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k z oskarzenia prywatnego: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 5. byly – w okresie od czerwca 2000 r. do lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego:

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla , 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.”

  2. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131”

Ad. I

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r. TK podal: Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. wszedl w zycie w dniu 19 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.

W zwiazku z powyzszym:

 1. w dniu 3 wrzesnia 2009 r. Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniew Wassermann zlozyl interpelacje poselska w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. Zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

 2. w odpowiedzi z dnia 10 pazdziernika 2009 r. na interpelacje Posla Z. Wassermanna, Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal miedzy innymi – Zalacznik 4:
  (…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 4

 1. W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wznowil postepowanie sygn. akt II K 451/06 i przekazal sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie 16 czynow /czyny I, III – XVI/, podajac w uzasadnieniu – Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod:Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 5

Ad. 2

W postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. sedzia T. Kuczma przedstawil prokurator R. Ridan nastepujace – miedzy innymi – zarzuty – Zalacznik 6:

 1. Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

 2. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl . (…) Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie , do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

 3. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Postanowienie sedziego

Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 6

Prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila w dniu 8 grudnia 2006 r. zazalenie, w ktorym z tak zwana rozbrajajaca szczeroscia przyznala, a takze wyjasnila:

 1. Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylkona publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

 2. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 7

Ad. 3

Powyzej opisalem zarzut przedstawiony sedziemu T. Kuczmie przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r.

W dniu 23.08.2011 r. prokurator generalny Andrzej Seremet wniosl kasacje /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego w zakresie pozostalych dwoch czynow wyroku z dnia 118.12.2007 r., tj. II i XVIII. Prokurator generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. W uzasadnieniu podal miedzy innymi – Zalacznik 8: „ Uzasadnienie (…) Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych .

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny , oderwanej od realiow sprawy.”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie miedzy innymi, ze ten dokonal oceny zebranych przez siebie dowodow w sprawie przeciwko mnie wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. Podal – Zalacznik 8:„(…) Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.plzostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r.(…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 8

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to uznane za zasadne wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. zarzuty Prokuratora Generalnego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.dotycza wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w opisie kazdego czynu z aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., kazdy zostal popelniony w Krakowie, kazdy za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyrokusadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – Zalacznik 5 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje prokuratora generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII – Zalacznik 9:

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 9

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

Uprzejmie przypominam, ze po tym, gdy prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., a Sad Okregowy w Rzeszowie dal sie przekonac jej zapewnieniom z zazalenia z dnia 8 grudnia 2006 r. – Zalacznik 7:

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zazalenie prokurator Radoslawy Ridanz dnia 12 grudnia 2006 r. /data wplywu/ na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 7

i postanowieniem z dnia 5.01.2007 r. uchylil w.w. postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r., sedzia sam musial sie zwrocic do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamieszczac na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

W pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. sporzadzonym na wezwanie Sadu Rejonowego w Debicy, operator internetowy, Wirtualna Polska S.A. podala –Zalacznik 10: Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualnej Polski S.A.,

karty 3098, 3099 – Zalacznik 10

Krzysztof Lapaj z Warszawy, to nie Zbigniew Kekus z Krakowa.

W pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. sporzadzonym na wezwanie Sadu Rejonowego w Debicy, operator internetowy Interia.PL S.A. podal –Zalacznik 11: „Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…) Data zalozenia: 2004-10-2621:17:23”

Numer IP zalozenia : 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW : 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP : 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/,, pismo z dnia 1 pazdziernika

2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 11

Numery IP komputerow podanych przez Interie.PL S.A. nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

Nawiasem mowiac Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztof Lapaj zlozyl w dniu 19 marca 2007 r. do akt sprawy sygn. II K 451/06 pismo, ktorym zawiadomil sedziego T. Kuczme, ze rzeczywistymi sprawcami czynow, ktore mnie przypisala prokurator R. Ridan byli inni niz ja czlonkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktorzy zalozyli strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, i zamieszczali na nich materialy, realizujac cele statutowe Stowarzyszenia.

Poniewaz Wirtualna Polska S.A. zlozyla do akt sprawy dowod poswiadczajacy, ze uzytkownikiem portalu www.zgsopo.webpark.pl byl mieszkaniec Warszawy, a Interia. PL S.A. … nie podala zadnych danych, tj. poinformowala Sad, ze: Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy” ,a dodatkowo podane przez nia numery IP nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie, pismem z dnia 28 listopada 2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego w Debicy zlozylem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi w Warszawie.

Sedzia Beata Stoj wydala wtedy postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., ktory wprawdzie moj wniosek oddalila, ale co do tego, ze nie posiada zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca przypisanych mi czynow przyznala mi racje. Podala – Zalacznik 12:Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi

Beaty Stoj – Zalacznik 12

Rodzi sie zatem pytanie: „Dlaczego mnie sciga sedzia Beata Stoj za czyny, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan?” Odpowiedz na tak postawione pytanie brzmi … poniewaz prokurator oskarzyciel, ktory przed sporzadzeniem aktu oskarzenia niedoplenil obowiazkow … w dalszym ciagu ich niedopelnia.

Fakt, ze obowiazkow niedopelnila autorka aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan poswiadczyli:

 1. sedzia Tomasz Kuczma – postanowienie z dnia 30.11.2006 r. /Zalacznik 6/,

 2. prokurator Radoslawa Ridan, poswiadczajac: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”Zalacznik 7,

 3. operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. /pismo z dnia 6.08.2007 r. – Zalacznik 10/ i Interia.PL S.A. /pismo z dnia 1.10.2008 r. – Zalacznik 11/,

 4. prokurator generalny A. Seremet – kasacja z dnia 23.08.2011 r. / Zalacznik 8/,

 5. Sad Najwyzszy – wyrok z dnia 26.01.2012 r. /Zalacznik 9/,

 6. sedzia Beata Stoj – postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 12/.

Obowiazkow niedopelnila takze jej nastepczyni w sprawie ze strony Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Ewa Sacha.

W zwiazku z wyjasnieniem dla mnie prokurator Edyty Fraczek – Padol z pisma z dnia 11 lipca 2013 r.: „(…) uprzejmie informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone w pismie z dnia 11 czerwca 2013 roku odnosnie tego, iz wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego.” , uprzejmie zauwazam, ze prokurator Ewa Sacha uczestniczyla w posiedzeniu w sprawie sygn. II K 854/10 przed ponad rokiem, w dniu 29 czerwca 2012 r. Jej uczestnictwo poswiadcza zapis protokolu, w ktorym podano – Zalacznik 13: „Na rozprawe stawila sie prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Ewa Sacha”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 protokol posiedzenia w dniu 29 czerwca 2012 r. – Zalacznik 13

Niestety prokurator Ewa Sacha wylacznie … sie stawila. Nie sformulowala zadnego wniosku, co poswiadczaja nie tylko zapisy protokolu posiedzenia z jej udzialem w dniu 29 czerwca 2012 r., ale przede wszystkim postanowienie, ktore sedzia Beata Stoj wydala rok pozniej, tj. w dniu 14 czerwca 2013 r.

Otoz podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. przy udziale anonimowego prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod – sedzia B. Stoj podala w postanowieniu: „w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod” – sedzia Beata Stoj wydala postanowienie w w ktorym podala:

 1. umorzenia 16 czynow – czyny I – XVI – aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., z powodu przedawnienia,

 2. wylaczenia

Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r.Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnymw skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia (…) postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – patrz: Zalacznik 14 – ZKE/ II. (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucaneoskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1.w okresie odstycznia 2003 r.do maja 2005r –w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu –za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj.o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k.i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
2. w okresie od stycznia 2003 r . do wrzesnia 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 14

W uzasadnieniu do postanowienia o umorzeniu z urzedu postepowania w zakresie czynow opisanych w pkt. I – XVI aktu oskarzenia, sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 14: „ Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 14

W odpowiedzi na pytania skierowane przez red. Krystyne Gorzynska z portalu Nowy Ekran do rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej w sprawie postanowienia z dnia 14.06.2013 r., rzecznik podala:„Pani Redaktor! W odpowiedzi na przeslane pytania, uprzejmie informuje, ze: 1. Prokuratura nie skladala wniosku o umorzenie postepowania, ktoreprowadzi Sad. Sad z urzedu podjal decyzje o umorzeniu z uwagi naprzedawnienie czesci zarzutow. W tym zakresie- Sad jako gospodarzpostepowania, udzielic moze bardziej szczegolowej informacji. 2. Brak jest podstaw do cofniecia aktu oskarzenia . Sa czyny, ktore nieulegly przedawnieniu i w tym zakresie bedzie prowadzone odrebnepostepowanie sadowe.

Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42 Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

Sedzia Beata Stoj z urzedu umorzyla zatem w dniu 14 czerwca 2013 r. 16 zarzutow z powodu ich przedawnienia, podajac w uzasadnieniu, ze: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal orzeczenie o wznowieniu w dniu 15 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 5/, a Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r. /Zalacznik 9/.

Zaskarzylem postanowienie sedzi Beaty Stoj w czesci dotyczacej umorzenia w.w. zarzutow.

Uprzejmie zauwazam wszak, ze prokurator Ewa Sacha uczestniczyla w posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2012 r. A jednak nie uznala za zasadne wystapic z wnioskiem o umorzenie w.w. 16 zarzutow. Sedzia B. Stoj umorzyla je z urzedu.

Uprzejmie zauwazam takze, ze prokurator Ewa Sacha nie uznala takze za zasadne podczas rozprawy w dniu 29.06.2012 r. zlozyc wniosku o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzuconych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan poprzez wyeliminowanie z czynow I, III – XVI art. 226 § 1 K.k. A przeciez sciganie z tego czynu w zakresie przypisanym mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Uprzejmie zauwazam ponadto, ze prokurator Ewa Sacha nie uznala takze za zasadne podczas rozprawy w dniu 29.06.2012 r. oraz rok pozniej, podczas rozprawy w dniu 14.06.2013 r. wystapic z wnioskiem o zmiane opisu wszystkich czynow aktu oskarzenia /czyny I – XVIII/ z dnia 12 czerwca 2006 r., polegajaca na usunieciu z opisow jako poczatku okresu popelniania czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl stycznia 2003 r. i jego zastapienia data 4 listopada 2004 r., podana przez prokurator Radoslawe Ridan w sporzadzonym przez nia zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. jako data utworzenia tej strony.,

Z tego powodu, ze prokurator Ewa Sacha nie uznala zasadne wystapienie z wnioskiem jak wyzej:

 1. szesc i pol roku po podaniu przez prokurator R. Ridan w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. – Zalacznik 7:„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

 2. prawie szesc lat po podaniu przez Interie.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 11:„Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…) Data zalozenia:2004-10-26 21:17:23” /z w.w. dokumentow wynika, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a jej uzytkownik umiescil na niej pierwszy raz materialy w dniu 4 listopada 2004 r./,

 3. dwa lata po podaniu przez prokuratora generalnego w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23 sierpnia 2011 r. –Zalacznik 8: Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzonyod stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.

sedzia Beata Stoj bedzie mnie w dalszym ciagu scigac, przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod o popelnienie czynow XVII i XVIII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan – a po ewentualnym uchyleniu postanowienia z dnia 14.06.2013 r. w przedmiocie umorzenia 16 zarzutow, takze z ich tytulu – wedlug opisu prokurator R. Ridan, tzn. jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od … stycznia 2003 r.

Nie ja, lecz prokurator generalny w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r. podal, ze takie zachowanie oznacza ocene dowodow wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania. A jednak prokurator Ewa Sacha nie uznala za zasadne zlozyc wniosku o zmiane opisu.

Uprzejmie zauwazam takze, ze:

 1. Wniosek z wyjasnienia prokurator Edyty Fraczek-Padol z pisma do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.” taki, ze:

  1. poniewaz prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia na podstawie zeznan bylego przez 6 lat /lata 2000 – 2006/ Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla, to znaczy, ze: pan profesor – byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly przez szesc lat /lata 2000 do 2006/ Rzecznik Praw Obywatelskich – nie podziela:

   1. pogladow, ktore sam prezentuje jako sluszne w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego pod jego redakcja naukowa,

   2. pogladu, ktory jako sluszny prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego – tj. ze RPO bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   3. pogladu, ktory jako sluszny prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego – ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylkodo zniewazania organu,nie zas jego pracownikow

  2. prokurator Radoslawa Ridan podziela poglad, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll slusznie nie podziela pogladow, jak w p. I.1,

  3. prokurator Edyta Fraczek – Padol rozmawiala z prokurator Radoslawa Ridan. po zlozeniu przeze mnie w lipcu br. pism do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczy k, bo przeciez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. nie zaprezentowala roznych, znanych jej wskazan doktryny prawnej oraz uzasadnienia, dlaczego za sluszne uznaje poglady sprzeczne ze slusznymi prezentowanymi w publikacjach wydawanych pod redakcja naukowa prof. dr hab. A. Zolla oraz w publikacjach innych ekspertow w dziadzienie prawa karnego,

  4. prof. dr hab. Andrzej Zoll i prokurator Radoslawa Ridan nie podzielaja pogladu, ktore za sluszny uwaza niezawisly Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory wydal wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r.,

  5. wedlug prokurator Edyty Fraczek – Padol niezawisla sedzia Sadu I instancji Beata Stoj bedzie rozwiazywac problem – to znaczy rozwiazuje go od … lutego 2011 r. – interpretacji przepisu, ktory to problem rozwiazal wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. niezawisly sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie trzyosobowym.

Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil przeciez wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynu XVII, zarzuciwszy sedziemu T. Kuczmie razace, majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego. Niezawisly Sad II instancji rozwiazal juz zatem prawie trzy lata temu problem interpretacyjny. Gdyby go nie rozwiazal, to by niezawisly Sad pierwszej instancji, tj. Sad Rejonowy w Debicy nie otrzymal sprawy sygn. II K 451/06 do ponownego rozpoznania w zakresie czynu XVII.

Skoro Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uznal, ze wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu z pkt. XVII razaco naruszal prawo i to naruszenie mialo istotny wplyw na tresc wyroku, to sedzia Beata Stoj nie powinna mnie drugi raz scigac za ten czyn. A jednak podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala postanowienie – przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie wschod, w ktorym podala: (…)SSR Beata Stoj(…) w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia (…) postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucaneoskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domenazkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj.o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k.(…).”

 1. prokurator generalny Andrzej Seremet podal w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego – Zalacznik 8: „ W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 9 – uznal zarzut prokuratora generalnego za zasadny.

 3. Sedzia Beata Stoj w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. poswiadczyla slusznosc stanowisk prokuratora generalnego i Sadu Najwyzszego, podajac jakie dowody w sprawie przeciwko mnie jako sciganemu na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. o popelnienie 18 czynow za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i stronywww.zkekus.w.interia.pl zebraly Sad Rejonowy w Debicy i Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wscho –Zalacznik 12: Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”

Przypomne, ze prokurator Radoslawa Ridan prowadzila postepowanie przygotowawcze od czerwca 2006 r. Sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. daty przesluchiwania „pokrzywdzonych” – Zalacznik 12: „Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 12

Akt oskarzenia sporzadzila prokurator R. Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r., tj. po dwoch latach prowadzenia postepowania. Przez te dwa lata prokurator wykonywala obowiazki okreslone w art. 297 § 1 K.p.k. w sposob, ktory sama klarownie zaprezentowala podajac w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. /Zalacznik 6/, w ktorym ten podal, jakich prokurator podstawowych czynnosci nawet nie podjela:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl .”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 7

Wskazac nalezy, ze artykul 14 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.” .

Niezawisla sedzia Beata Stoj dokona oceny slusznosci odstapienia przez Prokuratora Rejonowego dla Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia wniesionego przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r, ktorym ta oskarzyla mnie o popelnienie 18 czynow za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Jesli zainspirowana przez Prokuratora Rejonowego dla Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod do dokonania oceny dowodow zebranych przez prokurator Radoslawe Ridan i Sad Rejonowy w Debicy, dokona jej zgodnie z zasada prawidlowego rozumowania /art. 7 K.p.k./, nie powinna miec zadnego problemu z zajeciem slusznego stanowiska. Podala przeciez w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. :

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 12

W zwiazku z powyzszym, w tym takze dlatego, ze prokurator Ewa Sacha jej uczestnictwo w sprawie przeciwko mnie ogranicza do obecnosci na rozprawach i posiedzeniach, nie formulujac wnioskow, ktorych sformulowanie w sprawie przeciwko mnie jest obowiazkiem Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod, w tym od … 2006 roku, uprzejmie informuje oraz wnosze jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol z dnia 11 lipca 2013 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 3. SadRejonowywDebicy,sygn.aktIIK854/10/uprzednioIIK451/06/aktoskarzeniaprokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod RadoslawyRidanzdnia12czerwca2006r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/

 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 5. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 8. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 9. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualnej Polski S.A., karty 3098, 3099

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/,, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 13. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 protokol posiedzenia w dniu 29 czerwca 2012 r.

 14. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Enfin, ses acheter vrai cialis internet bonnes graisses prix cialis protegent le c?ur des maladies cardiovasculaires.
Or, on sait que l’apnee du sommeil peut egalement cialis prix officiel etre facteur de troubles de l’erection ou encore d’une diminution de la levitra medicament libido.
Pour le Viagra®, le Cialis® et le Levitra®, les prix peuvent varier acheter viagra pas cher du simple propecia achat au triple.

Jusqu’alors, l’absence de traitement oral avait eu pour effet de acheter kamagra 100mg reserver cialis france cette prise en charge a un petit groupe de specialistes, urologues pour la plupart.
Tout d’abord, le fait de parler de densite ou de presence s’oppose immediatement a l’idee du vide, de l’inconsistance et de l’absence. Les doses d’alprostadil-alfadex etaient comprises entre 5 et 20 ¬µg maximum [5]. Ce sex toy appele « Sex counter » permet de vous donner une idee sur vos performances sexuelles en vous indiquant le nombre de coup de reins qu’a eu votre partenaire pendant l’acte sexuel, mais aussi le nombre de calories depensees. Ces precautions etant prises, et au-dela des effets de mode et achat vrai kamagra acheter du kamagra pour femme des opportunites commerciales, on peut malgre tout acheter cialis en ligne france levitra prix en pharmacie souligner l’interet potentiel du recours au coaching pour au moins deux raisons. Le preparateur en pharmacie travaille sous la responsabilite du pharmacien. Il faut tout de meme les manipuler avec precaution et utiliser un lubrifiant afin d’eviter les fissures. En revanche, il a ete demontre que le tacrolimus modifiait le metabolisme du sildenafil [30]. Il faut savoir que l’excision est illegale dans la plupart des pays du monde, au nom du respect des Droits de l’homme, de la personne humaine et de la protection de l’enfance notamment.
Il est levitra prix pharmacie tres difficile d’etablir une meilleur vente cialis solution miracle a la dyspareunie puisque chaque cause a son traitement.
Rougeurs du visage, indigestion, effets sur la vision (notamment trouons de la achat cialis legal perception des couleurs, sensibilite a la lumiere, vision trouble ou diminution prix kamagra turquie de l’acuite visuelle), nez bouche et sensations vertigineuses.?
Certaines fois, le cialis commander fils a ete charge des missions du pere et la fille de achat cialis ligne suisse celles de la mere.
La pillola e il metodo piu sicuro per evitare gravidanze, ma prezzo cialis da 10 mg cialis levitra prezzo il preservativo rimane l’unico contraccettivo in grado di proteggere dalle malattie sessuali.
La farmacocinetica del sildenafil nei pazienti con grave compromissione della funzionalita epatica levitra generico acquisto on line non e come acquistare viagra via internet stata studiata.
Nel 75% dei casi le donne hanno scelto metodologie reversibili, ma a lungo termine (spirale, impianto sottocutaneo) che spesso hanno costi piu alti, ma non richiedono di cialis soft tabs ricordarsi l’assunzione quotidiana, come nel caso della pillola contraccettiva, o l’uso prima del rapporto, come dove acquistare viagra online nel caso del diaframma.
Mai abbandonare totalmente gli importanti acidi grassi naturali viagra natural precio contenuti in semi oleosi e frutta secca come la noce, l’arachide acquisto viagra line italia o la nocciola.
L’idea e gia stata testata sui macachi dove acquistare viagra senza ricetta comprare cialis palermo da un team di ricercatori del Oak Crest Institute of Science di Pasadena, negli Stati Uniti, non ancora sull’uomo, e ha finora dimostrato una buona efficacia preventiva, dal 44 al 75 per cento in differenti studi.
Infatti questi fattori combinati solitamente sono causa come comprare cialis line di problematiche vendita on line di cialis fisiche e tra queste anche disfunzioni erettili.
Il farmaco acquisto sicuro viagra generico puo raramente causare una erezione dolorosa o prolungata. la sua azione e di rilassare il tessuto muscolare, consentendo viagra generico miglior prezzo cosi la dilatazione dei vasi sanguigni che irrorano viagra generico farmacia il pene. Di solito le istruzioni Viagra, Levitra e antibiotici non sono indicati come farmaco contro-indicazione. Difficolta impotenza erettile e spesso associato con l’ansia sessuale, paura di fallire, le preoccupazioni circa le prestazioni sessuali e riduce la sensazione soggettiva di eccitazione sessuale e piacere. Inoltre ad oggi sono disponibili vari tipi di pillole contraccettive, anche prezzo viagra originale con bassi dosaggi ormonali che non causano problemi di ritenzione idrica. Anche l’Impotenza in uomini maggiore di 50 anni puo essere sintomo di un’altra quanto costa viagra indisposizione come arteriosclerosi o un’alta pressione arteriale. Come altri medicinali per il trattamento della ED, il Tadalafil e efficace solo durante l’eccitazione sessuale dell’uomo. A quali pazienti e proibita l’assunzione del Levitra?
Il medico potra rivolgervi una serie di domande molto personali; come comprare cialis online probabilmente vorra anche coinvolgere la vostra partner.
Questo cialis vendita farmacia rende il costo priligy in farmacia viagra il trattamento per viagra precio en farmacia la disfunzione erettile piu affidabile sul mercato.
Questo e il motivo principale per cui la maggior parte degli uomini hanno paura di raccontare i loro partner, dove acquistare cialis in farmacia comprar viagra generico farmacia perche temono che potrebbero essere respinti viagra en la farmacia sin receta subito dopo.
D’autres effets, comme, notamment, un changement de la vision et une sensibilite plus achat viagra pharmacie ligne accrue a la lumiere, avis achat viagra ligne achat viagra ligne canada ont parfois ete signales.
A volte viene riscontrata una significativa riduzione dell’appetito sessuale come effetto di comprare viagra senza ricetta italia determinate psicopatologie, come ad esempio cialis soft generico nel caso delle depressioni dell’umore, ma anche come effetti collaterali ed indesiderati dovuti alla farmacias online cialis assunzione di determinati farmaci, anticoncezionali compresi.
*le maca et le cialis vente zinc ont une valeur kamagra pharmacie acheter propecia en ligne nutritionelle forte.
Proprio come cialis e levitra, viagra ha dimostrato la sua farmacias online priligy efficacia in oltre l’80% degli uomini, comprare viagra online sin dalla sua approvazione nel propecia farmacia 1998, brevettato della casa farmaceutica pfizer.
Il y a cependant beaucoup de nuances en rapport avec la discrimination des acheter viagra pas cher femmes, prix levitra en pharmacie y propecia vente compris, la discrimination sexuelle.
Tutti pero hanno in comune come acquistare cialis generico il principio di funzionamento, ovvero potenziano viagra on line con ricetta l’azione dell’ossido nitrico, la sostanza acquistare levitra farmacia che provoca la dilatazione delle arterie del pene.
Une femme levitra generique en ligne peut acheter priligy france ligne etre atteinte d’une inappetence cialis pharmacie sexuelle, cela pouvant engendrer la perte de la libido.
Viagra, va da se, e diventato uno acquistare viagra farmacia propecia senza ricetta dei farmaci piu noti di tutti i tempi come ha aiutato milioni viagra on line con ricetta di uomini con problemi di disfunzione erettile.
Ceci inclut kamagra en ligne des medicaments, des appareils meilleur cialis generique mecaniques, des operations chirurgicales ou achete viagra une psychotherapie.
Creme e “tecniche” ritardanti hanno rappresentato fino priligy vendita online ad cialis 20 mg prezzo in farmacia oggi l’unico tentativo possibile per chi e affetto da questa problematica, cialis generico in farmacia italiana ma si e sempre trattato di mezzi scomodi, imbarazzanti e quasi sempre del tutto inefficaci.
Bien que les variables intimite et satisfaction sexuelle n’aient pas ete etudiees conjointement dans des etudes anterieures, de telles donnees levitra vente libre laissent supposer l’interrelation existant levitra 10mg prix entre celles-ci.
Lorsqu’un haut niveau de cgmp est super levitra atteint, les arteres acheter levitra pfizer france peniennes se relaxent et une erection naturellement rigide est assuree.
Grazie il cialis generico si trova in farmacia all’efficacia a costo cialis in europa lunga durata il cialis da piu spontaneita al rapporto.
Potete contattarci in qualsiasi momento della giornata sito sicuro per comprare cialis in regime di live chat per porci le domande precio cialis 20 mg farmacias che piu vi interessano.