05.08.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony w sprawie żądania Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Krakow, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona
Prokurator Apelacyjny
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
ul. Cystersow 18
31-553 Krakow

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 25. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 26. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 32. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 33. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 34. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 35. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 36. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 37. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zadanie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z pisma z dnia 3 lipca 2013 r. skierowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Adresata niniejszego pisma, Prokuratora Artura Wrony zbadania udzialu prokuratora /Ewa Sacha – ZKE/ w postepowaniu przeciwko mnie przed Sadem Rejonowym w Debicy prowadzonym do sygn. akt II K 854/10, na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. po odbior kopii odpowiedzi Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie na zadanie Prokuratora Generalnego z pisma z dnia 3 lipca 2013 r., jak w p. I. zglosze sie – art. 51.3 Konstytucji: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go dokumentow i zbiorow danych.” – jesli dozyje i jesli w zdrowiu, w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w dniu 12 sierpnia 2013 r.,

  2. niniejsze pismo wysle do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przed jego zlozeniem w Biurze Podawczym Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

 3. Zawiadomienie o:

  1. zlozeniu przeze mnie pismem z dnia 2 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk:

   1. wniosku o skierowanie przez Prokurature zawiadomienia dla Sadu Rejonowego w Debicy o odstapieniu od oskarzenia, jak p. I,

   2. zawiadomienia o zamiarze zgloszenia sie przeze mnie w dniu 7 sierpnia 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod celem odbioru kopii zawiadomienia, jak w p. III.1.1,

   3. zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia przeze mnie w dniu 7 sierpnia 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod w przypadku odmowy przez Prokurature sporzadzenia zawiadomienia, jak w p. III.1.1 i wydania mi jego kopii,

   4. zawiadomienia o zamiarze:

    1. przeksztalceniu od dnia 12 sierpnia 2013 r. protestu, jak w p. III. 1.1 w glodowy – bede pil wode i soki,

    2. kontynuowaniu protestu, jak w p. III.1.1.4.1 do dnia wydania mi kopii zawiadomienia, jak w p. III.1.1.

 4. Wniosek o sporzadzenie odpowiedzi na zadanie Prokuratora Generalnego, jak w p. I.:

  1. poswiadczajacej prawdziwe ustalenia faktyczne,

  2. informujacej Prokuratora Generalnego o niniejszym zgloszonym przeze mnie Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie zawiadomieniu o zamiarze prowadzenia protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, jak w p. III.1.3 i p. III.1.4.

 5. Wniosek o zapoznanie sie przez Adresata niniejszego pisma z:

  1. trescia pisma z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt IV PG KSK 699/11, Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Adresata niniejszego pisma, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, w sprawie nieprawidlowosci w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S ,

  2. materialami w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10, zamieszczonymi na stronie http:// www.kekusz.pl.

 6. Zawiadomienie, ze prowadzenie przeze mnie slusznego protestu, jak w p. III.1.3 i p. III.14, moze byc ze szkoda dla mojego zdrowia oraz stanowic zagrozenie dla zycia.

Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niz oskarzony osobaProkurator /Radoslawa Ridan – ZKE/w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie (…) jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 1.6

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. (…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw

bez zadnej ku temu watpliwosci .”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.7

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 1.8

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, zestrona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 1.12

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

Celem niniejszego pisma jest ulatwienie Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie dopelnienia nalozonego nan przez Prokuratora Generalnego obowiazku zbadania udzialu prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /Ewa Sacha/ w postepowaniu przeciwko mnie przed Sadem Rejonowym w Debicy do sygn. akt II K 854/10, prowadzonym na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

W tym celu:

 1. przedstawie biezacy stan sprawy sygn. II K 854/10,

 2. przypomne pod czyim nadzorem prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia,

 3. zaprezentuje, jakie dzialania realizuje sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod celem:

  1. umozliwienia:

   1. prokurator Radoslawie Ridan,

   2. funkcjonariuszom publicznym, ktorzy nadzorowali prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze,

   3. sedziemu Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszowi Kuczmie, ktory wydal w dniu 18.12.2007 r. niesluszny wyrok /sygn. akt II K 451/06/, skazujacy mnie za wszystkie czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan, wedlug sporzadzonych przez nia opisow,

   4. funkcjonariuszom publicznym, ktorzy w okresie do dnia 23 sierpnia 2011 r. pozbawiali mnie moznosci wzruszenia nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

unikniecia odpowiedzialnosci za naruszanie przez nich prawa i/lub pozbawianie mnie moznosci korzystania z moich praw,

  1. wykreowania mi wizerunku osoby chorej psychicznie, niepoczytalnej.

W zwiazku z interwencja skierowana przez Posla Prawo i Sprawiedliwosc Pana Andrzeja Dude do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie postepowania przeciwko mnie prowadzonego przez Sad Rejonowy w Debicy do sygn. akt II K 854/10, na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – pismo Posla Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 10 czerwca 2013 r., znal BP.AD/35/m6/13 – Prokurator Generalny zazadal od Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie zbadania udzialu prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod w wyzej wymienionym postepowaniu.

Zadanie, jak wyzej, Prokuratora Generalnego wobec Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Adresata niniejszego pisma poswiadczyli:

 1. Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec w pismie z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. PG IV KSK 699/11, do Posla Prawa i Sprawiedliwosc Pana Andrzeja Dudy,

 2. prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala w pismie do mnie z dnia 3 lipca 2013 r,, sygn. PG IV KSK 699/11.

Ad. 1

W pismie z dnia 3 lipca 2013 r, sygn. PG IV KSK 699/11, do Posla Andrzeja Dudy – Pan Posel Andrzej Duda udostepnil mi w.w. pismo na moja prosbe, na podstawie art. 51.3 Konstytucji: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go dokumentow i zbiorow danych.” – Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec podala miedzy innymi: „(…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.”

Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo Zastepcy Dyrektora Departamentu

Postepowania Sadowego Haliny Niemiec z dnia 3 lipca 2013 r. do Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dudy

Ad. 2

W pismie do mnie z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. PG IV KSK 699/11 prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala podal – Zalacznik 2: „(…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.”

Dowod : Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. prokuratora Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowanego do Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 2

Celem ulatwienia Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie realizacji zadania zleconego przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, w dniu 2 sierpnia 2013 r. zlozylem w Biurze Podawczym Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie skierowane przeze mnie do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – za posrednictwem Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie – pismo zawierajace – Zalacznik 1: „Dotyczy:

 1. Pismo do mnie z dnia 11 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek–Padol – Zalacznik 1 .

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Ewa Sacha , uczestniczac w rozprawie glownej prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy w dniu 29 czerwca 2012 r. w sprawie przeciwko mnie do sygn. akt II K 854/10, nie uznala za zasadne zlozenia wnioskow o:

  1. modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzuconych mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan poprzez wyeliminowanie z zarzutow pkt. I, III – XVI artykulu 226 § 1 K.k., skoro sciganie z tego czynu w zakresie przypisanym mi aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r .

  2. zmiane opisu wszystkich czynow aktu oskarzenia /czyny I – XVIII/ z dnia 12 czerwca 2006 r., polegajaca na usunieciu z opisow jako poczatku okresu popelniania czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl stycznia 2003 r. i jego zastapienia data 4 listopada 2004 r., podana przez prokurator Radoslawe Ridan w sporzadzonym przez nia zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r . jako data utworzenia tej strony.,

  3. umorzenia z powodu przedawnienia zarzutow z pkt. I – XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Wniosek o:

  1. odstapienie przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/,

  2. sporzadzenie i wyekspediowanie do dnia 6 sierpnia 2013 r. do Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny zawiadomienia o odstapieniu przez Prokuratora Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia, jak w p. III.1.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. w dniu 7 sierpnia 2013 r. /sroda/:

   1. o godz. 12:00 zloze w Prokuraturze Okregowej w Krakowie skierowane do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, w osobie sprawujacej ten urzad Adresatki niniejszego pisma przestepstw, z artykulow:

    1. 160 § 1 K.k.,

    2. 162 § 1 K.k.,

    3. 207 § 1 K.k.,

    4. 231 § 1 K.k. i 231 § 2 K.k.,

   2. po zlozeniu zawiadomienia, jak w p. IV.1.1 rozpoczne protest przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod i bede go kontynuowal do dnia wreczenia mi kopii zawiadomienia, jak w p. III.2,

  2. w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 12:00 zloze w Prokuraturze Okregowej w Krakowie skierowane do Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, w osobie sprawujacej ten urzad Adresatki niniejszego pisma przestepstwa z artykulu 207 § 2 K.k.

  3. przeksztalce protest, jak w p. IV.2.2 w glodowy – bede pil wode i soki.”

Dowod : Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 2 sierpnia 2013 r. do Prokuratora

Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, za posrednictwem Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony – Zalacznik 1

Informacje zamieszczone w pismie z dnia 2 sierpnia 2013 r. poswiadczaja, na czym polega udzial prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Ewy Sacha w postepowaniu przeciwko mnie prowadzonym przez Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny, do sygn. akt II K 854/10. Polega na – wylacznie – obecnosci prokurator Ewy Sacha w posiedzeniach i rozprawie. W konsekwencji zaniechan prokurator Ewy Sacha, Sad Rejonowy w Debicy sciga mnie obecnie, po raz drugi za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl18 czynow /czyny I – XVIII/, za ktore raz juz bylem skazany prawomocnym wyrokiem sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, ktory uchylily:

 1. w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII, Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10 – Zalacznik 1.5. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego,

 2. w zakresie pozostalych 2 czynow /czyny II i XVIII/ Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11 / Zalacznik 1.9/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11 – Zalacznik 1.8/. Prokurator Generalny i Sad Najwyzszy zarzucili sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego.

Prokurator Generalny i Sad Najwyzszy zarzucili takze sedziemu T. Kuczmie dokonanie oceny zebranych przez niego dowodow – Prokurator Generalny przeprowadzil dowod na slusznosc jego zarzutu – wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania.

Prokurator Ewa Sacha uczestniczac w rozprawie glownej w dniu 29 czerwca 2012 r., nie uznala za zasadne, zlozenia wnioskow opartych na zarzutach z wyrokow wznowieniowych Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego, by Sad Rejonowy w Debicy dokonal modyfikacji aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., co tym skutkuje, ze w dacie zlozenia niniejszego pisma sedzia tego Sadu Beata Stoj sciga mnie, miedzy innymi, wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania.W szczegolach wszystkie zaniechania prokurator Ewy Sacha opisalem w pismie z dnia 2 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1. Skierowalem go do niej za posrednictwem Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, by Adresat niniejszego pisma zapoznawszy sie z nim, rzetelna mogl, oparta na rzeczywistych ustaleniach faktycznych sporzadzic odpowiedz na zadanie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z pisma z dnia 3 lipca 2013 r.

xxx

Powyzej opisalem, z jakich, w tym lezacych po stronie prokurator Ewy Sacha przyczyn, jestem po raz drugi scigany za czyny, ktore aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan.

Obecnie przedstawie, w jakich okolicznosciach, w tym pod czym nadzorem, prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Zanim to uczynie przypomne, ze po dostarczeniu w dniu 4 listopada 2006 r. akt sprawy przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy – na podstawie postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2006 r. sygn. IV KO 44/06 – sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma wydal w dniu 30 listopada 2006 r. postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Piotrowi Kosmatemu celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan. Sedzia T. Kuczma podal w uzasadnieniu do postanowienia – Zalacznik 1.6:

 1. Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

 2. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .”

 3. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie , do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, postanowienie sedziego

Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.6

Na te – i inne – bardzo powazne zarzuty, prokurator Radoslawa Ridan zareagowala „zaklinaniem rzeczywistosci”, podajac w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. – Zalacznik 1.7:

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…)nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstwbez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zazalenie prokurator Radoslawy Ridanz dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.7

Na zadanie sedziego T. Kuczmy z postanowienia z dnia 30.11.2006 r., by prokurator R. Ridan wykonala czynnosci, jak – Zalacznik 1.6: uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ustalenie u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych, dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow.” , prokurator odpowiedziala – Zalacznik 1.7:

Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa, sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zazalenie prokurator Radoslawy Ridanz dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.7

Mistrzyni intelektu …

Poza tym, znowu sie nie popisala prokurator R. Ridan … koszty w sprawach z oskarzenia publicznego pokrywa skazany na rzecz Skarbu Panstwa, a nie Skarb Panstwa. Artykul 627 K.p.k. stanowi: Od skazanego w sprawach z oskarzenia publicznego sad zasadza koszty sadowe na rzecz Skarbu Panstwa oraz wydatki na rzecz oskarzyciela posilkowego.” Prokurator R. Ridan bardzo bala sie zebrania jedynych wiarygodnych dowodow w sprawie przeciwko mnie.

Zyczliwy prokurator Radoslawie Ridan Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej dali sie przekonac prokurator R. Ridan, ze …„tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstwbez zadnej ku temu watpliwosci .” i postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007r. uchylili postanowienie SSR T. Kuczma z dnia 30.11.2006 r.

A kilka lat pozniej:

 1. Prokurator Generalny podal w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 1.8: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.
  Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 1.8

 1. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj przyznala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 1.12: Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi

Beaty Stoj – Zalacznik 1.12

W tym miejscu wskazac nalezy, ze wiedzac, ze nie jestem sprawca czynow, za ktore mnie scigala prokurator R. Ridan, nie tylko uczciwie i rzetelnie – tj. nie chcac jej wprowadzic w blad – nie przyznalem sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowilem skladania wyjasnien, ale:

 1. zainwestowalem w nia i widzac, ze nie ma tzw. „bladego pojecia” o prawie procesowym wyslalem jej poczta – w lutym 2006 r. – Kodeks postepowania karnego,

 2. skladalem wnioski o jej wylaczenie oraz zawiadomienia o popelnieniu przez nia przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode moich dzieci i mojego interesu prywatnego.

Ad. 1

W pismie przewodnim do przesylki, ktora wyslalem prokurator R. Ridan przypomnialem jej, ze:

Prokurator jest obowiazany postepowac zgodnie ze slubowaniem prokuratorskim

oraz stale podnosic kwalifikacje zawodowe.”
Artykul 44 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

Prokurator R. Ridan nie chciala sie jednak uczyc i mi odeslala Kodeks, przy pismie przewodnim z dnia 17 lutego 2006 r., w ktorym podala – Zalacznik 3: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ Krakow, dn. 17.02.2006 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W zalaczeniu uprzejmie zwracam Panu koperte „bezpieczna” za napisem „Prokurator Radoslawa Ridan” wraz z zawartoscia Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/,

pismo prokurator Radoslawy Ridan z dnia 17 lutego 2006 r. – Zalacznik 3

Nie chciala sie uczyc prokurator R. Ridan w lutym 2006 r., czyli dopelniac jej ustawowego obowiazku!

A szkoda, bo kilka miesiecy pozniej, w dniu 12 czerwca 2006 r. sporzadzila akt oskarzenia, a po kilku kolejnych sedzia Tomasz Kuczma podal w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia w celu usuniecia przez prokurator R. Ridan istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego – Zalacznik 1.6.

Ad. 2

O prowadzonym przeciwko mnie od dnia 2 lipca 2004 r. postepowaniu dowiedzialem sie rok pozniej, w listopadzie 2005 r., gdy mi doreczono Wezwanie z dnia 2 listopada 2005 r. do stawiennictwa w dniu 25 listopada 2005 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod jako podejrzanemu o popelnienie przestepstwa z art.. 226 § 1 K.k.

Poniewaz wiedzialem, ze nie bylem sprawca czynow, za ktore mnie scigala prokurator R. Ridan, skladalem wnioski o jej wylaczenie oraz zawiadomienia o popelnieniu przez nia przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode moich dzieci i mojego interesu prywatnego.

Rozpoznawali je:

 1. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescie Wschod Lidia Jaryczkowskaobecnie Prokurator Okregowy w Krakowie,

 2. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Kusnierz,

 3. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescie Wschod Piotr Kosmatyobecnie rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

 4. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska zawiadomila mnie pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. – Zalacznik 4: „(…) Traktujac zatem tresc Pana wniosku umieszczonego w Panskim pismie z dnia 9.12.2005 r. w pozycji „1” jako wniosku o wylaczenie prokuratora referenta sprawy 1 Ds. 112/04/S od prowadzenia tego postepowania przygotowawczego informuje, ze nie znajduje podstaw do jego uwzglednienia. W oparciu o analize akt przedmiotowej sprawy nie ujawnilam zadnych okolicznosci – przewidzianych przepisami art. 40 par. 1 pkt 1-4, 6 i 10 oraz art. 40 par 2 kpk, ktore z mocy prawa umozliwialoby podjecie decyzji o wylaczeniu. Brak jest rowniez podstaw do zastosowania w powolanej wyzej sprawie regulacji przewidzianej w art. 41 par 1 kpk, statuujacej mozliwosc wylaczenia prokuratora od prowadzenia postepowania przygotowawczego o ile istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w sprawie. Ze sformulowania przywolanego przepisu kpk wynika, iz watpliwosc co do bezstronnosci musi byc uzasadniona, tak wiec winna istniec obiektywnie i byc powazna a nie stanowic jedynie subiektywnego przeswiadczenia strony. Wniosek Pana nie zawiera zadnych przekonujacych argumentow wskazujacych na istnienie takiej watpliwosci, jak rowniez analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie. Tym samym upowaznia mnie to do stwierdzenia, ze Panski wniosek na uwzglednienie nie zasluguje. Niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przysluguje na nia zazalenie. Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r. – Zalacznik 4

P.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Kusnierz informowala mnie:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie WschodRS-051/3/06 Krakow, dnia 20 lutego 2006 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W zwiazku z Pana kolejnymi wnioskami z dnia 10.02.2006 roku nadeslanymi do tut. Prokuratury i za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie w dniu 16.02.2006 roku /sygn. I Dsn. 243/04/Sr-W/ dot. wylaczenia od prowadzenia postepowania o sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/referenta sprawy Pani prokurator Radoslawy Ridaninformuje, iz powyzsze pismo pozostawiam bez biegu, gdyz stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego/prokurator Piotr Kosmaty– ZKE/ z dnia 23 stycznia 2006 roku i Zastepcy Prokuratora Rejonowego /prokurator Krystyna Kowalczyk – ZKE/z dnia 7 lutego 2006 roku nalezy uznac za nadal obowiazujace. Jednoczesnie informuje, iz kolejne pisma dot. wylaczenia Pani prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia powyzszego postepowania nie zawierajace nowych okolicznosci, beda pozostawiane bez biegu na podstawie § 324 Regulaminu wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. P.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz:

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f.

Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 20 lutego 2006 r. – Zalacznik 5

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, 1 Ds. 39/06/S, Krakow dnia 24 marca 2006 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na kolejny Panski wniosek z dnia 15.03. 2006 r. o wylaczenie Prokuratora referenta/R. Ridan – ZKE/ sprawy 1 Ds. 39/06/S od prowadzenia postepowania przygotowawczego informuje, ze wobec powielenia przez Pana tych samych zarzutow, co w uprzednich wnioskach – nie znajduje nowych okolicznosci powodujacych zmiane uprzednio zajetego stanowiska, wobec powyzszego pismo Pana pozostaje bez biegu.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 24 marca 2006 r. – Zalacznik 6

P.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty informowal mnie:

 1. Pismo z dnia 23 stycznia 2006 r. – Zalacznik 7:„Natomiast argumenty odnosnie wylaczenia prokuratora Radoslawy Ridan, ktore Pan podal w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzona przeze mnie analize akt sprawy, nie znajduja potwierdzenia. Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci. (…) Reasumujac, uznaje, iz kolejny wniosek Panski nie zawiera zadnych przekonujacych, obiektywnych argumentow wskazujacych na istnienie watpliwosci co do bezstronnosci prowadzacego postepowanie prokuratora, i tym samym nie zasluguje na uwzglednienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
  Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r. – Zalacznik 7

 1. Pismo z dnia 10 lutego 2006 r. – Zalacznik 8:„W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 7.02.2006 r. zawierajace swej tresci kolejny wniosek o wylaczenie tut. Prokuratury oraz prokuratora referenta /Radoslawe Ridan – ZKE/ od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/informuje, ze moje stanowisko, wyrazone w pismie z dnia 23.01.2006 r. /Zalacznik 21 – ZKE/ nie uleglo zmianie.(…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r. – Zalacznik 8

 1. Pismo z dnia 16 marca 2006 r. – Zalacznik 9: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2006 roku, skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie /data wplywu 8 marca 2006 r./, uprzejmie informuje, iz w calosci podtrzymuje stanowisko wyrazone w pismie Z-cy Prokuratora Rejonowego z dnia 7 lutego 2006 roku, stanowiace odpowiedz na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku. (…) p.f. Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r. – Zalacznik 9

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 10: „(…) Dlatego tez informuje Pana, iz po zapoznaniu sie z trescia Panskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzylem sie zadnego naruszenia przepisow kpk. Prokurator wykorzystal wszelkie dozwolone prawem srodki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustalen. Majac powyzsze na uwadze – Panska skarge uznaje za niezasadna. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 10

Jak potem wyjasnila sama prokurator Radoslawa Ridan, wcale nie „wszelkich istotnych dla sprawy” , lecz … „li tylko publikacji”

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 11: W odpowiedzi na kolejny Panski wniosek o wylaczenie prokuratora Radoslawy Ridan uprzejmie informuje, iz na podstawie tresci w nim zawartych po raz kolejny nie widze podstaw do jego uwzglednienia. W tym zakresie moje stanowisko wyrazone w poprzednich pismach do Pan nie uleglo zmianie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 11

 1. pismo z dnia 10 maja 2006 r. – Zalacznik 12: „W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuje, iz w dalszym ciagu nie znajduje podstaw do wylaczenia wymienionej od niniejszej sprawy . (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r. – Zalacznik 12

Po tym, gdy przedstawilem, kto – same tuzy, czlonkowie najwyzszej kadry kierowniczej Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, tj. Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska, p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty, p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego – nadzorowal postepowanie przygotowawcze prowadzone przez prokurator R. Ridan przypomne, ze w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Piotrowi Kosmatemu w celu usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, sedzia podal – Zalacznik 1.6:

 1. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie/art. 297 § 1 K.p.k. – ZKE/,nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

 2. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, postanowienie sedziego

Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.6

W tym miejscu skazac nalezy, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala postanowienie, ktorym poswiadczyla, kiedy prokurator Radoslawa Ridan zaczela prowadzic postepowanie przygotowawcze. Podala – Zalacznik 1.14: „Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1.14

Wskazac takze nalezy, ze w pismie do mnie z dnia 7 lutego 2006 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk wyjasnila mi, ze postepowanie do sygn. akt 1 Ds. 112/04/S zostalo zarejestrowane w dniu 2 lipca 2004 r. – patrz: s. 8 niniejszego pisma oraz Zalacznik 14.

Prokurator Radoslawa Ridan nie podjela zatem od dnia 2 lipca 2004 r. zadnych czynnosci , majacych na celu ustalenie, kto byl sprawca czynow, za ktore mnie scigala, ani nie wykonala podstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow, poswiadczajacych, kto byl sprawca czynow, za ktore mnie scigala.

Jak mnie poinformowala jednak pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska – Zalacznik 4: „analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie.”.

W tym stanowisku trwaly przez nastepnych 6 miesiecy nastepne tuzy prokuratury krakowskiej.

Alez niektorzy z Panstwa macie super prace. Nawet w przypadku oczywistej ignorancji, niedopelnienia obowiazkow przez kolezanke prokuratora:

 1. analiza nie nasuwa zastrzezen”,

 2. nie widze podstaw”,

 3. nie znajduje podstaw”,

 4. nie dopatrzylam/lem sie”,

a potem juz „z gorki”, bo:

 1. w calosci podtrzymuje stanowisko”,

 2. moje stanowisko nie uleglo zmianie”,

 3. nie znajduje nowych okolicznosci”,

 4. zajete stanowisko nalezy uznac za nadal obowiazujace”.

Przydalo by sie pasozytow, na staz wyslac do zorientowanej na zysk i zatrudniajacej uczciwych ludzi, profesjonalistow w wykonywanych zawodach korporacji.

Prokurator Radoslawa Ridan wielce dopomogla jej sympatykom i sprzymierzencom, prokuratorom, Lidii Jaryczkowskiej, Piotrowi Kosmatemu i Edycie Kusnierz w udowodnieniu, ze sa takimi samymi tumanami, jak ona. Prokurator Radoslawa Ridan, jako referent w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S byla tumanem stronniczym, oni tumanami solidaryzujacymi sie tumanem stronniczym.

Zanim sie to jednak – dzieki … samej prokurator R. Ridan /„li tylko”/, sedziemu T. Kuczmie, operatorom internetowym, Prokuratorowi Generalnemu i Sadowi Najwyzszemu, a takze Sadowi Okregowemu w Rzeszowie – bezsprzecznie potwierdzilo, ten tuman eskalowal patologie. Wiedzac, ze ma za soba Prokuratora Rejonowego Lidie Jaryczkowska, znecala sie nad moimi dziecmi.

Mimo ze odbieralem cala korespondencje, ktora kierowala do mnie i udzielilem odpowiedzi na dwa doreczone mi przez nia dokumenty – wezwanie z dnia 2 listopada 2005 r., pismo z dnia 25 listopada 2005 r. – prokurator R. wyslala w dniu 29 grudnia 2005 r., tj. w srodku ferii bozonarodzeniowo-noworocznych, do mieszkania zamieszkiwanego przez moja byla zone z naszymi synami, umundurowanego policjanta z poleceniem doreczenia wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 12 stycznia 2006 r. – Zalacznik 13:

Dowod : Komisariat Policji III w Krakowie, Wezwanie do stawiennictwa w dniu 10 stycznia 2006 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, sporzadzone przez prokurator Radoslawe Ridan w sprawie sygn. akt 1 Ds. 112/04/S – Zalacznik 13

Jesli juz uznala, ze z tej formy doreczenia musi skorzystac, powinna byla prokurator R. Ridan wyslac policjanta pod adres, ktory podalem do korespondencji. Odbieralem przeciez i odpowiadalem na kierowana przez nia do mnie na ten adres korespondencje. Prokurator R. Ridan zdecydowala jednak w dniu 29 grudnia 2005 r. – po tym, gdy od dnia 2 lipca 2004 r. nie podjela zadnych czynnosci (…) i nie wykonala podstawowych czynnosci (…); patrz tekst powyzej – ze zepsuje moim dzieciom ferie. Policjant wykonal zlecone mu zadanie i wreczyl mojemu starszemu wtedy 18-letniemu synowi, w obecnosci mlodszego, maloletniego Wezwanie dla mnie, jak wyzej. W dniu 30 stycznia 2005 r. odebralem synow od mojej zony. Dali mi sporzadzone przez prokurator R. Ridan Wezwanie. Byli przerazeni, pytali, jakie popelnilem przestepstwo, co mi grozi.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. skierowanym do Prokuratury Okregowej w Krakowie zlozylem: Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawe Ridan, przestepstwa z art. 231 Kodeksu Karnego „[Naduzycie funkcji] § 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

W uzasadnieniu podalem, ze wydajac policjantowi polecenie doreczenia moim synom Wezwanie dla mnie do stawiennictwa w prokuraturze, prokurator Radoslawa Ridan przekroczyla uprawnienia i dzialala na szkode moich dzieci /w tym maloletniego dziecka/ i mojego interesu prywatnego.

Sympatycy prokurator R. Ridan dopilnowali, zeby zlozone przeze mnie zawiadomienie nie zostalo rozpoznane. Pismem z dnia 7 lutego 2006 r. zawiadomila mnie Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk – Zalacznik 14:„W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierajace zadanie wszczecia postepowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /Radoslawa Ridan – ZKE/ uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje.

Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawalo zarejestrowane w tut. Prokuraturze postepowanie karne, w toku ktorego wydane zostalo postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 kk i inne. Aktualnie postepowanie to zostalo zawieszone na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2005 roku. W toku tegoz postepowania prokurator referent wielokrotnie wzywal Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze , celem wykonania stosownych czynnosci procesowych z Pana udzialem. Wezwania te kierowane byly na podawany przez Pana adres zamieszkania, tj. /adres – ZKE/ . Na powyzsze wezwania nie stawial sie Pan w tut. Prokuraturze, skladajac kolejne pisma, w ktorych domagal sie Pan wylaczenia Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, jak rowniez prokuratora referenta, od prowadzenia przedmiotowego postepowania.

O braku podstaw do przychylenia sie do takiego wniosku byl Pan kazdorazowo informowany, przy czym stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego w pismie z dnia 23 stycznia 2006 roku / pismo z dnia 23.01.2006r., p.f. Prokuratora Rejonowego – Piotra Kosmatego, Zalacznik 7 – ZKE/ nalezy uznac za nadal obowiazujace.

Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Dzialania prokuratora referenta podjete w toku tegoz postepowania zmierzaly bowiem do wyegzekwowania Pana stawiennictwa w Prokuraturze i byly zgodne z uprawnieniami jakie w tym zakresie daje prokuratorowi Kodeks Postepowania Karnego wobec osoby podejrzanej.

Rowniez chybionym jest podniesiony przez Pana zarzut dotyczacy „bezprawnej „odmowy przez prokuratora referenta i wydania kserokopii zawiadomienia o przestepstwie. W tym zakresie prokurator wydal w dniu 12 grudnia 2005 roku stosowne zarzadzenie uznajac, iz na owczesnym etapie postepowania Pana wniosek nie znajduje uzasadnienia, przy czym nie pozbawia to Pana prawa do zapoznania sie z materialami postepowania w pozniejszym terminie.

Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 14

Ni mogl mnie wzywac wielokrotnie prokurator referent w okresie od 2 listopada 2005 r. do 29 grudnia 2005 r. …

Tuman tylko sie praw nauczyla Radoslawa Ridan, obowiazkow juz nie.

W taki sposob, nie wydajac postanowienia w przedmiocie odmowy wszczecia dochodzenia Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk rozpoznala moje zawiadomienie, wyjasniajac mi – „Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne”

Nie watpie, ze zanim podala Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. , dokonala analizy – nie watpie, ze byla to analiza wnikliwa – akt postepowania przeciwko mnie prowadzonego, jak wyjasnila, od dnia 2 lipca 2004 r.

I nie zauwazyla prokurator Krystyna Kowalczyk, ze prokurator Radoslawa Ridan od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 7 lutego 2006 r. nie podjela zadnych czynnosci (…) i nie wykonala podstawowych czynnosci (…); patrz tekst powyzej.

Zlozylem skarge do Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego na prokurator K. Kowalczyk, ze nie dopuscila do rozpoznania zlozonego przeze mnie zawiadomienia o popelnieniu przez prokurator R. Ridan przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty wyjasnil mi pismem z dnia 16 marca 2006 r., ze … nie tytul pisma, ale jego tresc stanowi podstawe zakwalifikowania i rozpoznania we wlasciwym trybie – Zalacznik 19: W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2006 roku, skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie /data wplywu 8 marca 2006 r./, uprzejmie informuje, iz w calosci podtrzymuje stanowisko wyrazone w pismie Z-cy Prokuratora Rejonowego z dnia 7 lutego 2006 roku, stanowiace odpowiedz na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku.

W jego uzupelnieniu podniesc jedynie nalezy, iz to tresc pisma, a nie jego tytul, stanowi podstawe do zakwalifikowania go i do rozpoznania we wlasciwym trybie.

Z tego tez powodu wskazane wyzej pismo, skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, w ktorym kwestionowal Pan prawidlowosc podejmowanych przez prokuratora tut. jednostki /Krystyny Kowalczyk – ZKE/ czynnosci w nadzorowanym przez niego postepowaniu o sygn. 1 Ds. 112/04/S, uznane zostalo za skarge na czynnosci prokuratora i rozpoznane w stosownym trybie, o czym zostal pan powiadomiony pismem z dnia 7 lutego 2006 roku. p.f. Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r. – Zalacznik 9

Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty pismem z dnia 23 stycznia 2006 r. poinformowal mnie, ze – Zalacznik 7:Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci., a potem w pieciu kolejnych pismach sporzadzanych przez niego do dnia 10 maja 2006 r. niezmiennie trwal w stanowisku …„przejmie informuje, iz w dalszym ciagu nie znajduje podstaw do wylaczenia wymienionej od niniejszej sprawy .”

Pod troskliwa opieka – czyli tzw. nadzorem – tuzow krakowskiej prokuratury, prokuratorow Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego i Krystyny Kowalczyk, prokurator Radoslawa Ridan pozwalala sobie – caly czas, tj. od dnia 2 lipca 2004 r. nie podejmujac zadnych czynnosci (…) i nie wykonujac podstawowych czynnosci (…); patrz tekst powyzej – na najbardziej nawet patologiczne zachowania.

Po tym, gdy nakazala Policji udac sie w srodku ferii bozonarodzeniowo-noworocznych, w dniu 29 grudnia 2005 r. do mieszkania zamieszkiwanego przez moje dzieci, celem wreczenia im wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 12.01.2006 r. zlozylem osobiscie w dniu 10 stycznia 2006 r. pismo do akt sprawy sygn. 1 Ds. 39/06/S, w ktorym podalem – Zalacznik 15: Wniosek o spowodowanie aby Prokurator Radoslawa Ridan , prowadzaca postepowanie zwiazane ze zgloszonym przez funkcjonariusza publicznego o nazwisku ukrywanym przez Pania Prokurator przede mna zawiadomieniem o popelnieniu przeze mnie przestepstwa jego zniewazenia /wtedy jeszcze nie wiedzialem, ze „pokrzywdzonych” jest … 17. ProkuratorbR. Ridan odmawiala mi doreczenia kopii zawiadomienia o popelnieniu przeze mnie przestepstw – ZKE/ zaprzestala przesylania Wezwan dla mnie oraz jakiejkolwiek korespondencji zwiazanej z w.w. postepowaniem, na adres/adres miejsca zamieszkania moich dzieci – ZKE/ oraz o ich przesylanie na adres /adres do korespondencji – ZKE/.

Uzasadnienie Prokurator Radoslawa Ridan wydala polecenie doreczenia mi przez Policje Wezwania dla mnie w zwiazku z prowadzonym przez nia w.w. postepowaniem. Mimo ze odbieralem dotychczas cala korespondencje, jaka w zwiazku z prowadzonym przez nia postepowaniem Prokurator Radoslawa Ridan wysylala na adres /adres do korespondencji – ZKE/ funkcjonariuszka publiczna Radoslawa Ridan, z jej tylko znanych przyczyn, postanowila wyslanym przez nia Wezwaniem przestraszyc moje dzieci i wyslac do mieszkania – mieszkamy osobno, w roznych czesciach Krakowa – w ktorym mieszkaja wraz z moja zona, policjanta.

Jesli funkcjonariuszce publicznej Radoslawie Ridan zalezalo aby calkowicie zepsuc moim synom powitanie Nowego Roku, przestraszyc ich Wezwaniem dla ich ojca do Prokuratury zapewniam ja, ze cel swoj osiagnela ze 100 procentowa skutecznoscia. Nie wiem, czy udalo mi sie przekonac synow, ze nie jestem przestepca i ze mimo scigania mnie przez Prokurature i Policje nie trafie do wiezienia.

Po latach dramatu, jaki w zwiazku z rozwodem ich rodzicow – w tym postawa zajmowana w prowadzonym przez nie postepowaniu rozwodowym /sygn. akt XI CR 603/04/ przez niektore sedziny zarzadzanego przez SSO Agnieszke Oklejak Wydzialu XI Sadu Okregowego w Krakowie – za moimi dziecmi, wizyty u nich w domu policjantow doreczajacych im wezwania dla ich ojca do Prokuratury, to w najwazniejszym dla nich pod wzgledem nauki /starszy syn zdaje w tym roku mature, mlodszy testy konczace gimnazjum/ okresie, najmniej potrzebna przyczyna kolejnego stresu. W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie. Funkcjonariuszce publicznej Radoslawie Ridan, zycze rownie przykrego zakonczenia 2006 roku, jak ona zgotowala moim synom w 2005 roku. Zbigniew Kekus

Zalaczniki: 1. Wezwanie funkcjonariusza publicznego Radoslawy Ridan dla Z. Kekus do stawiennictwa w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie w dniu 12 stycznia 2008 r.”
Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/,

pismo Z. Kekusia z dnia 10 stycznia 2006 r. – Zalacznik 15

Prokurator Radoslawa Ridan tak bardzo przejela sie dobrem moich dzieci, ze zaraz potem, w lutym 2006 r. wyslala … dwoch poszukujacych mnie policjantow do mieszkania zamieszkiwanego przez moje dzieci, wydajac im polecenie przesluchania mojej zony. Co ci, zmuszeni przez prokurator R. Ridan uczynili w obecnosci moich dzieci.

Gdyby Pan wiedzial, co niektorzy policjanci mysla – i mowia – o prokuratorach, jak Radoslawa Ridan i sedziach, jak ci, ktorzy razem z RPO A. Zollem i jego malzonka adw. W. Zoll uczynili mnie przestepca …

Okreslenie „bydlo”, ktore ja czasem stosuje, nalezy do najbardziej delikatnych.

Potem, nieustajaca w jej patologicznych zachowaniach, prokurator Radoslawa Ridan postanowila, ze mi zrujnuje opinie u mojego pracodawcy, tj. w Banku Zachodnim WBK S.A., w ktorego centrali bylem od dnia 1 listopada 2002 r zatrudniony na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami. W dniu 17 lutego 2006 r. o godz. 12:31 Prokurator R. Ridan wyslala do Banku faks o tresci – Zalacznik 16: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 112/04/S Krakow 17.02.2006 r. Wydzial Kadr Banku Zachodniego WBK Centrala /adres – ZKE/ W zwiazku z prowadzonym postepowaniem przygotowawczym sygn. akt 1 Ds. 112/04/S zwracam sie o ustalenie, czy Zbigniew Kekus s. /(…) – ZKE/, ur. /(…) – ZKE/, w /(…) – ZKE/, jest pracownikiem Waszego Banku, a jezeli tak to w ktorym Oddziale jest zatrudniony (prosze o podanie adresu) i czy posiada adres zamieszkania na terenie Wroclawia.

Sprawe prosze potraktowac jako pilna z uwagi na terminy procesowe. Prokurator R. Ridan”.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/, faks Prokurator Radoslawy Ridan z dnia 17 lutego 2006 r. do Wydzialu Kadr Banku Zachodniego WBK S.A. – Zalacznik 16

Szefowa Dzialu Kadr BZ WBK S.A. otrzymawszy faks’a, jak wyzej, pouczyla tumana Radoslawe Ridan, ze jej obowiazkiem jest doreczyc zadanie, jak wyzej przesylka listowa polecona. Prokurator R. Ridan wyslala takowa, ale … po kilku dniach po wyslaniu przez nia faks’a, jak wyzej, „caly” Bank Zachodni WBK S.A. wiedzial, ze jestem poszukiwany przez Prokurature. Prokurator R. Ridan wiedziala, ze Bank jako instytucja najwyzszego zaufania publicznego moze nie chciec tolerowac wsrod czlonkow kierownictwa jej kandydata na przestepce. Wyjasnilem moim przelozonym – czlonkom Zarzadu BZ WBK S.A., Dyrektorowi Pionu, w ktorego strukturze funkcjonowal kierowany przeze mnie Obszar i Dyrektorowi Pionu Kadr – z jakiego powodu poszukuje mnie prokurator R. Ridan. Nie zwolniono mnie z pracy.

Mniej mialem szczescia kilka miesiecy pozniej, gdy po rozpoczeciu w dniu 2 listopada 2006 r. pracy w ING Banku Slaskim S.A. na stanowisku Dyrektor Banku – Pion Uslug, juz w dniu 6 listopada 2006 r. wyrzucono mnie z pracy – doslownie, tj. nakazano mi zwrocic dopiero co wreczone narzedzia pracy, zwolniono mnie ze swiadczenia pracy i nakazano opuscic siedzibe Banku – z powodu aktu oskarzenia sporzadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. Stracilem prace z wynagrodzeniem miesiecznym brutto 35.000,00 /slownie: trzydziesci piec tysiecy/ zl, 40-procentowa premia i mnostwem dodatkowych korzysci, majacych spory wymiar finansowy.

Stracilem ja bo prokurator R. Ridan sporzadzila – pod nadzorem w.w. prokuratorow, tj. Lidii Jaryczkowskiej, Edyty Kusnierz, Piotra Kosmatego i Krystyny Kowalczyk – w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia, uprzednio przez 2 lata, tj. od dnia 2 lipca 2004 r.:

 1. nie podjawszy zadnych czynnosci , majacych na celu ustalenie, kto byl sprawca czynow, o ktore mnie oskarzyla,

 2. nie wykonawszy podstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow, poswiadczajacych, kto byl sprawca czynow, o ktore mnie oskarzyla,

co poswiadczyl niezawisly Sad Rejonowy w Debicy , tj. sedzia Tomasz Kuczma, postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r., a prokurator Radoslawa Ridan skomentowala:

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…)nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw, bez zadnej ku temu watpliwosci.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 1.7

Nie wiem, ktore informacje miala na mysli prokurator R. Ridan. Przeciez przesluchiwany podczas prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego, nie chcac sprawiac prokurator R. Ridan dodatkowych trudnosci, nie przyznalem sie do winy, co sedzia T. Kuczma poswiadczyl podajac w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 30.11.2006 r. – Zalacznik 1.6:

Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niz oskarzony osoba , badz dzialala ona wspolnie i w porozumieniu z oskarzonym. Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. – Zalacznik 1.6

Zabraklo wyobrazni prokurator Radoslawie Ridan.

A raczej … tuman nie dopelnil ustawowych obowiazkow i jedyne, co robila w czasie prowadzonego przez nia w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. postepowania przygotowawczego, to – pod nadzorem takich samych, jak ona sledczych „profesjonalistow”: Lidii Jaryczkowskiej, Edyty Kusnierz, Piotra Kosmatego i Krystyny Kowalczyk li tylko drukowala, drukowala, drukowala. Setki stron nieprzydatnej w sprawie przeciwko mnie makulatury.

A tak samo, jak ona pozbawieni wyobrazni prokuratorzy, ktorzy nadzorowali prowadzone przez nia przez okres 2 lat, tj. od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. postepowanie przygotowawcze do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/, niedopelnili obowiazku nadzoru nad postepowaniem.

Tym to skutkuje, ze po uchyleniu skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. sedziego T. Kuczmy przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. /Zalacznik 1.5/ i przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /Zalacznik 1.9/ oraz po przekazaniu przez w.w. Sady odwolawcze sprawy przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, trwa seria kompromitacji Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i zatrudnionych w niej prokuratorow.

W szczegolach opisuje je w pismie z dnia 2 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, obecnie zatem wskaze tylko, ze jestem lacznie … osmy rok – siodmy minal w dniu 12 czerwca 2006 r. – scigany przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod:

 1. za popelnienie wszystkich czynow podanych przez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl, przeze mnie, w Krakowie, mimo ze operator wirtualny Wirtualna Polska S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik 1.10: Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa

 2. za popelnienie czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., mimo ze operator internetowy Interia.PL S.A. podal w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 1.11:„Uzytkownik nie podal danych osobowych.Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy.”

 3. Prokurator Generalny Andrzej Seremet podal w kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. do Sadu Najwyzszego – i uznanej za sluszna przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. /Zalacznik 1.9/ – od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – Zalacznik 1.8: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

 4. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, referent w sprawie sygn. II K 854/10 przyznala w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2013 r., tj. po prawie dwoch latach rozpoznawania przez nia /od lutego 2011 r./ sprawy przeciwko mnie po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. –Zalacznik 1.12: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”

 5. za popelnienie czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.plod stycznia 2003 r. , mimo ze:

  1. prokurator R. Ridan podala w osobiscie przez nia sporzadzonym zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., ze – Zalacznik 1.7: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

  2. operator internetowy Interia.PL S.A. zawiadomil Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik 1.11:„Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…) Data zalozenia:2004-10-2621:17:23”

  3. Prokurator Generalny A. Seremet podal w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r., a Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. uznal stanowisko Prokuratora Generalnego za zgodne ze stanem faktycznym – Zalacznik 1.8:„Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzonyod stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r.,to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.

Okazuje sie, ze co Prokurator Generalny i Sad Najwyzszy uznali nie tylko za niemozliwe, ale nawet wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, jest jednak mozliwe dla sedzi Beaty Stoj oraz dla prokurator Ewy Sacha …

 1. z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie z niego – zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – jest z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika … 2006 r.,

 2. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, mimo ze po tym, gdy mnie za ten czyn sedzia T. Kuczma wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. uchylil wyrok w zakresie tego czynu – czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan – zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Z prof. dr hab. Andrzejem Zollem i jego sprzymierzencami sytuacja jest najbardziej zabawna, by nie rzec groteskowa. Otoz on sam podaje w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131”
  To stanowisko – czyli, ze z podanej przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla przyczyny Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, tj. waska definicje konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje za sluszne zdecydowana wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego, z tego wielu powoluje sie w ich publikacjach na stanowisko w tej sprawie … bylego, przez 6 lat /lata 2000 do 2006/ Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

 2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla , 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

To stanowisko – czyli, ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej prezentuja … wszyscy eksperci w dziadzienie prawa karnego.

W zwiazku z powyzszym czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).” nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.

Co wiecej, po tym, gdy mnie sedzia T. Kuczma skazal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za ten czyn, wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczny w zakresie w.w. czynu, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

A ja jestem … osmy juz rok scigany – na podstawie zeznan zlozonych przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator R. Ridan – za ten czyn.

W zwiazku z powyzszym pismami z dnia 3 i 11 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk skierowalem wnioski o zlozenie przez Prokurature wniosku o modyfikacje aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przez wyeliminowanie z niego zarzutu z art. 226 § 3 K.k.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol, ktorym ta poinformowala mnie, ze – Zalacznik 1.2: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.” ,

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 1.2

A przeciez niezawisly Sad w Debicy, ktory drugi raz sciga mnie za ten czyn, raz juz dokonal oceny prawnej spowodowanego przez ignorancje prokurator Radoslawe Ridan i prof. dr hab. Andrzeja Zolla problemu interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k. Dokonal jej sedzia T. Kuczma, zyczliwym dla bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla i sympatyzujacej z nim prokurator Radoslawy Ridan wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., nastepnie negatywnie zweryfikowanym przez niezawisly sad drugiej instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik 1.5. Okazuje sie, ze interpretacja niezawislego Sadu Okregowego w Rzeszowie nie przekonala niezawislego Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj/ oraz Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /prokurator Ewa Sacha/ i z tego powodu niezawisla sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj dokonuje od lutego 2011 r. … drugiej interpretacji tego przepisu, w tym od dnia 29 czerwca 2012 r. przy udziale prokurator Ewy Sacha.

Wiecej na ten temat w moim pismie z dnia 2 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1.

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

Jak Pana informowalem, prowadzac od lutego 2011 r. postepowanie do sygn. akt II K 854/10, tj. sciagajac mnie po raz drugi za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., sedzia Beata Stoj miedzy innymi:

 1. wydala dwukrotnie, w dniach 15.03.2011 r. i 29.06.2012 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Odmowila sporzadzenia uzasadnienia,

 2. stwierdzila, ze ma uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci i z tego powodu w dniu 16 kwietnia 2012 r. wydala zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, adw. Roberta Bryka z Debicy. Odmowila mi sporzadzenia uzasadnienia, tj. nie wyjasnila, na czym polegaja jej uzasadnione watpliwosci, a ze wspolpracy z adw. Robertem Brykiem przeciwko mnie moze byc bardzo zadowolona. Adw. R. Bryk rewanzuje sie jej za „fuche”, ktora go obdarowala,

 3. wydala nakaz Policji zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr. J. Babinskiego w Krakowie-Kobierzynie. Policjanci stawili sie dwukrotnie w dniu 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki, ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00. Nie bylem w tym dniu u matki.

 4. dwukrotnie zawiadomila mnie – Zawiadomienia z dnia 25 marca 2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – o wyznaczonych przez nia posiedzeniach w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2013 r. zawiadomila mnie sedzia B. Stoj, ze w dniu 14 czerwca 2013 r. odbedzie sie posiedzenie w sprawie wydania postanowienia przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Tymczasem zaraz potem zmienila plan i podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. wydala postanowienie w przedmiocie … umorzenia 16 z 18 zarzutow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, z powodu ich przedawnienia.

W tym celu dokonala sedzia B. Stoj – przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod modyfikacji kwalifikacji prawnej 15 zarzutow z art. 226 § 1 K.k.

Pozostawiwszy opisy czynow I, III – XVI, jak w akcie oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2013 r. sedzia B. Stoj zmienila kwalifikacje prawna z art. 226 § 1 K.k. na art. 216 § 2 K.k. co nadalo ostatecznie komiczna forme przypisanych mi zarzutow. W przypadku 15 czynow, I, III – XVI, prezentuje sie ona nastepujaco – „(…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl sedziego (…) w zwiazku z pelnieniem obowiazkow przez niego obowiazkow sluzbowych, tj. o przestepstwo z art. … 216 § 2 K.k.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1.14

Przypomne, ze art. 216 § 2 K.k. stanowi: Kto zniewaza inna osobe za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.” i jest w opisie calkowicie rozny od opisu przestepstwa polegajacego na zniewazeniu funkcjonariusza publicznego – art. 226 § 1 K.k.

A przeciez bylo obowiazkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod /prokurator Radoslawy Ridan/ wystapic juz prawie siedem lat temu, tj. w dniu 19 pazdziernika 2006 r. – tj. po wejsciu w zycie wyroku TK z dnia 11.10.2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/ z wnioskiem o modyfikacje aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. poprzez wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow z pkt. I, III – XVI, zarzutu z art. 226 § 1 K.k.

Gdyby prokurator R. Ridan dopelnila w dniu 19.10.2006 r. jej obowiazku, sedzia Beata Stoj nie musialaby w dniu 14 czerwca 2013 roku dokonac bezprawnego przekwalifikowania …

Wskazac nalezy, ze w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. o umorzeniu 16 zarzutow sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 1.14: „Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. (…) Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1.14

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 1.5/, Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r. / Zalacznik 1.9/, na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 23 sierpnia 201 r. /Zalacznik 1.8/.

Okazuje sie zatem, ze troje sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, troje sedziow Sadu Najwyzszego oraz Prokurator Generalny i Zastepca Prokuratora Generalnego nie zorientowali sie, ze rozpoznaja sprawe, co do zarzutow, ktore ulegly przedawnieniu … kiedys, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Co wiecej, sedzia B. Stoj prowadzi postepowanie do sygn. II K 854/10 /uprzednio, tj. do wydania przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniwowego – II K 451/06/ od lutego 2011 r. Postanowienie o umorzeniu 16 zarzutow z powodu przedawnienia wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. W tym czasie, tj. pomiedzy lutym 2011 r. i dniem 14.06.2013 r. zrealizowala opisane wyzej dzialania wobec mnie.

Az tu nagle okazalo, ze … analiza dokonana pomiedzy dniem 20 maja 2013 r. – data wysylki zawiadomienia o zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie aresztowania – a dniem 14 czerwca 2013 r. wykazala, ze przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. ustala karalnosc 16 czynow.

Dlaczego – rodza sie pytania:

 1. sedzia B. Stoj nie dokonala analizy, jak ta z okresu pomiedzy 20 maja i 14 czerwca 2013 r., przez okres ponad dwoch lat, tj. pomiedzy lutym 2011 r. i 20 maja 2013 r.?

 2. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Ewa Sacha, uczestniczac w posiedzeniu w sprawie sygn. II K 854/10 w dniu 29 czerwca 2012 r. nie zlozyla wniosku o umorzenie 16 zarzutow, ktore rok pozniej umorzyla sedzia B. Stoj z urzedu, przyznajac, ze ich karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.?
  Wskazac nalezy, ze wsrod zarzutow umorzonych przez sedzie B. Stoj jest ten z pkt. II aktu oskarzenia prokurator R.Ridan z dnia 12.06.2006 r., opisany jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k/. Na potrzebe jego umorzenia nie musiala sedzia B. Stoj dokonac zmiany kwalifikacji prawnej zarzutu – jak w przypadku zarzutow z pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia – a przeciez celem wzruszenia wyroku z dnia 18.12.2007 r., ktorym sedzia T. Kuczma uznal mnie za winnego jego popelnienia, ja prowadzilem w okresie od dnia 30 maja 2011 r. do dnia 10 czerwca 2011 r./ sluszny protest glodowy przed Prokuratura Generalna w Warszawie. Postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. wskazuje, ze tak moj protest, jak i w jego nastepstwie kasacja Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r. i wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r., a potem sciganie mnie przez sedzie Beate Stoj do dnia 14 czerwca 2013 r. byly w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan … calkowicie zbedne.

Co charakterystyczne, to fakt, ze sedzia Beata Stoj podajac w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., ze karalnosc 16 z 18 zarzutow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. ustala przed wydaniem wyrokow wznowieniowych przez Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy, tj. przed dniem 15.09.2010 r., nie podala konkretnych dat ustania karalnosci.

Sedzia Beata Stoj … nie wie zatem, nie potrafila okreslic kiedy dokladnie ustala karalnosc.

Jest sedzia Beata Stoj jedyna zapewne taka sedzia w Polsce – a moze i w Europie – ktora uznala, ze karalnosc czynow, za ktore sciga oskarzonego ustala, ale nie wie kiedy, i z tej przyczyny scigala go przez dwa lata po ustaniu ich … kiedys w przeszlosci karalnosci. W dodatku uwaza oskarzonego za niepoczytalnego i … tez nie wie, dlaczego.

Niezawisla sedzia B. Stoj dlatego tak sie zachowuje, bo karalnosc wszystkich przypisanych mi czynow ustanie dopiero – na podstawie prawa okreslonego w art. 101 § 1 K.p.k. i w art. 102 K.p.k. – w … maju i wrzesniu 2015 roku. Prokurator R. Ridan jako okres ich popelniania podala od stycznia 2003 r. do maja lub wrzesnia 2005 r. Z tego powodu zaskarzylem postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

Nie wykluczam, iz w zwiazku z zapowiedzianym przeze mnie protestem, ktos zdecyduje, ze mnie trzeba poddac obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. To taki odruch obronny tumanow msciwych w prokuratorskich lub sedziowskich togach.

Pragne wyjasnic, ze takie doswiadczenie takze juz mam za soba. Zorganizowala mi kilkudniowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym obecna prezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzata Kolakowska. Poniewaz wyrzucajac mnie z pracy z powodu aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, byly prezes Zarzadu Banku, Brunon Bartkiewicz zniszczyl mi kariere zawodowa, pismem skierowanym do jego nastepczyni, Prezes M. Kolakowskiej poprosilem ja o spotkanie ze mna celem uzgodnienia warunkow zrekompensowania mi przez ING Bank Slaski S.A. strat poniesionych przeze z powodu bezprawnego i bezpodstawnego wyrzucenia mnie z pracy w dniu 6 listopada 2006 r. Zapowiedzialem, ze stawie sie w tej sprawie w siedzibie Biura Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. w Warszawie /Plac Trzech Krzyzy 10-14/ w dniu 24 listopada 2011 r. Stawilem sie zgodnie z zapowiedzia, a prezes M. Kolakowska zademonstrowala mi, w jaki sposob Zarzad ING Banku Slaskiego S.A. rozwiazuje problemy z ludzmi, ktorym zniszczyli zycie. Oszukala Pogotowie Ratunkowe oraz Policje i ani sie obejrzalem, jak sie znalazlem – dowieziony przez Pogotowie pod eskorta Policji – w Samodzielnym Wojewodzkim Zespole Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie /Szpital Nowowiejski/

Okazuje sie, ze nie ma tego zlego, co by na dobre nie wyszlo. Trzymano mnie w Szpitalu do dnia 29.11.2011 r., w tym czasie poddajac testom na inteligencje oraz badaniom psychiatrycznym.

Testy na inteligencje wykazaly, ze jestem ponadprzecietnie inteligentny /IQ 150/, a wyniki moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w oparciu o metode MMPI-2, psycholog kliniczny, ktora przeprowadzila badania ocenila jako doskonale. Omawiajac je ze mna, wyjasnila mi dlaczego tak je ocenia. Pytala, w jaki sposob radze sobie ze stresem majac za soba opisane jej przeze mnie doswiadczenia, w tym z uczynieniem mnie przestepca, pozbawieniem pracy, itp.

Radze sobie … po prostu. Zahartowala mnie ferajna. Kiedys, lata temu, wracalem z Sadu po kolejnych posiedzeniach prowadzonych przez bydlo z kierowanego przez SSO Agnieszke Oklejak Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie i ryczalem. Ze nie moge rehabilitowac mojego wtedy chorego na skolioze i lordoze dziecka, ze nie bede mogl dac dzieciom prezentow, ktore im kupilem pod choinke, bo mi bydlo –„Bydle”«przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 – zwane sedzia Agata Wasilewska-Kawalek nie pozwolilo nawet na chwile spotkania z synami w wigilie Swiat Bozego Narodzenia, ze mi Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll jako ostatnia moja nadzieja na zapobiezenie patologii okazywanej mojemu synowi, rekomendowal utrzymywanie z nim kontaktow telefonicznych i poddanie sie badaniom psychiatrycznym.

Teraz to cale towarzystwo, ich sympatykow, sprzymierzencow i promotorow, ta cala ferajne tumanow i oszustow, lajdakow i sadystow, po prostu –„trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata1.pierdole2, znaczy lekcewaze. Pania Lidzie, Edzie, Krysie i pana Piotrusia.

Cala ich „potega” na tym polega, ze moga ze mna – choc tumany, co nie ja udowodnilem, ale inni funkcjonariusze publiczni, w tym sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie, Sadu Najwyzszego i Prokurator Generalny, a przede wszystkim prokurator Radoslawa Ridan, ktora przyznala, ze ona … „li tylko”, ale za to … „osobiscie” – zrobic, co im sie rzewnie podoba.

Piotra Kosmatego uwazam za rzadkiego – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata”skurwysyna i lajdaka-karierowicza.Mysle, ze kazdy, kto zapozna sie z definicja – „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego – potem z pismami do mnie P. Kosmatego z okresu 23.01.2006 r. do 10.05.2006 r. – patrz: s. 7 oraz Zalaczniki 7, 8, 9, 10, 11, 12 – a na koniec z postanowieniem sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. /Zalacznik 1.6/ i zazaleniem prokurator R. Ridan z dnia 8.12.2006 r., w ktorym prokurator R. Ridan sama przyznaje, ze ona podczas postepowania przygotowawczego, nic poza tym, ze … „li tylko” /Zalacznik 1.7/, zgodzi sie ze mna, ze Piotr Kosmaty jest „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata”skurwysynem, lajdakiem, slugusem, karierowiczem itp.

Pan ma inne zdanie na jego temat i powolal go Pan na rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, ale ja posiadam dowody poswiadczajace slusznosc mojego.

Z satysfakcja znajduje, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll, ktory jak przystalo na Zyda ortodoksa rytualnego dokonuje na mnie rytualnego uboju goja, korzystac musi z parasola ochronnego rozlozonego nad nim przez podporzadkowanych mu lajdakow. Bo mnie obciazyl zeznaniami w sprawie, w ktorej mnie scigano – i uczyniono przestepca – za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w jego sprawujacego ten urzad osobie, a on sam, okrutny czlowiek i glupi profesor podaje w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow– patrz: Zalacznik 1, s. 8.

Na wszelki wypadek, gdyby ktoremus z prokuratorow lub sedziow przyszlo do glowy umiescic mnie w szpitalu psychiatrycznym, zalaczam do niniejszego pisma wyniki moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w dniu 25 listopada 2011 r. w opisanych wyzej okolicznosciach – Zalacznik 17:

Dowod : Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Zbigniewa Kekusia – Zalacznik 17

Zostaly takze umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl,

Ciekaw bylbym wynikow prokurator Radoslawy Ridan. Nawiasem mowiac uwazam, ze prokuratorzy i sedziowie powinni byc poddawani obowiazkowym badaniom psychiatrycznym raz w roku, a ich wyniki powinny byc umieszczane na stronach internetowych zatrudniajacych ich prokuratur i sadow.

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze,

Mysle, ze teraz, gdy z polecenia Prokuratora Generalnego, ktory podal w kasacji z dnia 23.08.2011 r. „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, (…)” Pan, znany ze stanowczosci – jest Pan ostatnim prokuratorem RP, ktory zazadal kary smierci dla oskarzonego i kare wykonano – zaangazuje sie w sprawe przede mna juz tylko odszkodowanie za straty materialne, ktore ponioslem z powodu nieslusznego aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz za doznane z jego powodu krzywdy.

Oczywiscie jesli dozyje i jesli w zdrowiu. Jak dowodzi przyklad zaglodzonego na smierc w areszcie w Krakowie niewinnego przedstawionego mu zarzutu 33-letniego sp. Claudiu Crulica, niektorzy funkcjonariusze publiczni z Krakowa, prokuratorzy i sedziowie nie sa skorzy do przyznawania sie do niedopelnienia obowiazkow i doprawdy na wiele ich stac.

W moim przypadku ferajna okrutnego, zwyrodnialego i glupiego Zyda ortodoksa radykalnego prof. dr hab. Andrzeja Zolla tez moze uznac, ze po ponad siedmiu latach testowania na mnie rytualnego uboju goja, nadszedl czas na final . Przeciez to co Panstwo ze mna robicie, to jak zywcem wziete z definicji ONZ ludobojstwa.

Sposob, w jaki prokuratorzy: Lidia Jaryczkowska, Edyta Kusnierz, Piotr Kosmaty i Krystyna Kowalczyk chronili niedopelniajaca obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. prokurator Radoslawe Ridan, by ta sporzadzic mogla – na podstawie li tylko publikacji w Internecie i zeznan uzalajacych sie nad soba tumanow msciwych – akt oskarzenia przeciwko mnie oraz sposob, w jaki uczestniczy prokurator Ewa Sacha w postepowaniu przeciwko mnie prowadzonym po raz kolejny na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. kolejnym jest dowodem, ze niektorzy Pana podwladni, gdy juz sobie wybiora ofiare, to ja niszcza bez skrupulow.

Powoli, ale systematycznie.

Kazde z Waszej strony „nie zauwazam”, „nie dostrzegam” itp. jest w przypadku nieslusznie sciganego – z tego scigania wszystkimi dlan konsekwencjami – jak gwozdz do trumny.

Skad sie biora takie zachowania?
Z pogardy dla nas, z innego niz nasz, Waszych ofiar, sposobu myslenia i odczuwania. Z przekonania o bezkarnosci. Z checi zysku, do przejecia sa nasze samochody, mieszkania, domy …

Nie watpie, ze gdybym nawet umarl podczas z cala pewnoscia slusznego protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, to jakis dyspozycyjny sledczy poinformuje media, ze: Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo. (…) Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez Kekusia czynow, ktore zostaly mu zarzucane, stad nasz akt oskarzenia.”

A propos … Mam 55 lat i protest przed Prokuratura, jakkolwiek z cala pewnoscia sluszny, to moze byc ze szkoda dla mojego zdrowia. Moze by Pan zatem sprobowal – po tym gdy jeszcze jako Prokurator Okregowy w Krakowie wmawial mi Pan w osobiscie przez Pana podpisanym pismie, ze prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. zgodnie z prawem – przekonac Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk do odstapienia przez Prokurature od aktu oskarzenia przeciwko mnie. Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi przeciez:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej .”
Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Skoro prokurator Krystyna Kowalczyk nadzorujac postepowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, niedopelnila obowiazku nadzoru i dopuscila do sporzadzenia aktu oskarzenia przeciwko mnie, mimo ze prokurator R. Ridan przed jego sporzadzeniem, przez dwa lata nie podjelazadnych czynnosci, majacych na celu ustalenie, kto byl sprawca czynow, za ktore mnie scigala oraz nie wykonalapodstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow, poswiadczajacych, kto byl sprawca tych czynow, to bedzie zgodnie z:

 1. prawem,

 2. zasada sprawiedliwosci spolecznej,

jesli jako Prokurator Rejonowy zawiadomi Sad Rejonowy w Debicy o odstapieniu od pelnego wad prawnych – w zasadzie … jednej wielkiej wady prawnej – aktu oskarzenia.

Bedzie to takze korzystne dla prokuratury krakowskiej. Ze wzgledow wizerunkowych. Przeciez akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan to kompromitacja nie tylko jej samej, ale prokuratury. Tworzyla go przeciez prokurator R. Ridan przez dwa lata pod nadzorem nie tylko prokurator Krystyny Kowalczyk, ale takze innych tuzow prokuratury w Krakowie, obecnego Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej oraz obecnego rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotra Kosmatego. W ich obojga interesie tez jest zatem, zeby Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk usunela kompromitujace prokurature skutki niedopelnienia:

 1. przez prokurator Radoslawe Ridan obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k.,

 2. przez nich obowiazku nadzoru.

Uprzejmie informuje, ze po odbior kopii odpowiedzi Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie na zadanie Prokuratora Generalnego z pisma z dnia 3 lipca 2013 r., jak w pkt. I str. 1 niniejszego pisma zglosze sie – art. 51.3 Konstytucji: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go dokumentow i zbiorow danych.” – jesli dozyje i jesli w zdrowiu, w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w dniu 12 sierpnia 2013 r.

Celem zapewnienia Prokuratorowi Generalnemu mozliwosci skonfrontowania odpowiedzi, ktora sporzadzi Prokurator Apelacyjny w Krakowie, z rzeczywistymi ustaleniami faktycznymi, kopie niniejszego pisma wysle do Prokuratora Generalnego, a jego wersja elektroniczna zostanie umieszczona w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Nie wiem, czy Pan tego swiadom, ze im bardziej, w tym dluzej, bedziecie sie Panstwo nade mna znecac, tym wieksze Skarb Panstwa wyplaci mi pozniej odszkodowanie.

Chyba, ze ferajna inne ma – a rzeczywiscie zachowuje sie jakby miala – wobec mnie plany …

Ze swej strony proponuje, by Prokurator Apelacyjny w Krakowie zawiadomil Prokuratora Generalnego, ze udzial prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Ewy Sacha w postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy do sygn. akt II K 854/10 na tym polega, ze prokurator Ewa Sacha jezdzi na posiedzenia i rozprawy prowadzone przez sedzie Beate Stoj, przyglada sie tam sedzi Beacie Stoj i przysluchuje, a nastepnie wraca do Krakowa, rozliczyc delegacje. Bedzie krotko, tresciwie, a przede wszystkim w zgodzie z rzeczywistymi ustaleniami faktycznymi.

Albo jeszcze krocej i takze w zgodzie ze stanem faktycznym: „Ewcia kryje Radzie. Li tylko i wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania”.

Nie moglibyscie Panstwo kierowac przeciwko mnie troche bardziej rozgarnietych, a przede wszystkim wiedzacych, co etyka sledczych? Nie zeby takich wylacznie, co „li tylko” i zeby okrutny czlowiek i glupi profesor Andrzej Zoll byl zadowolony …

Wnosze i informuje, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 2 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, za posrednictwem Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony

 2. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. prokuratora Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowanego do Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagaly

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/, pismo prokurator Radoslawy Ridan z dnia 17 lutego 2006 r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 24 marca 2006 r.

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 24 marca 2006 r.

 7. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r.

 9. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r.

 10. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 11. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 12. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.

 13. Komisariat Policji III w Krakowie, Wezwanie do stawiennictwa w dniu 10 stycznia 2006 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, sporzadzone przez prokurator Radoslawe Ridan w sprawie sygn. akt 1 Ds. 112/04/S

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 15. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/, pismo Z. Kekusia z dnia 10 stycznia 2006 r.

 16. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/, faks Prokurator Radoslawy Ridan z dnia 17 lutego 2006 r. do Wydzialu Kadr Banku Zachodniego WBK S.A.

 17. Samodzielny Wojewodzki Zespol Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, „Profil Skal Podstawowych – MMPI2” , wyniki badan Zbigniewa Kekusia

1 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem ale … inteligentem.

Sporzadzil mowe obronna, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „K …, ktora rzucil w telewizji Marcin Meller /w programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow” – ZKE/ , stala sie juz chyba sprawa wagi panstwowej. (…) Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” /Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12/.

2 „Pierdolic”«lekcewazyc»; Slownik Jezyka Polskiego

Au repos, l’activation de ce reseau etait achat cialis uk plus importante chez les femmes que chez les hommes et la meme difference a acheter propecia en ligne ete remarquee avec le stimulus emotionnel negatif », explique la chercheuse.
Malgre les lois et les politiques de lutte priligy vente contre le tabagisme, fumer acheter priligy dapoxetine reste la premiere cause de mortalite qui puisse etre prevenue.
Quand cette ou acheter levitra generique en ligne zone gonfle, sous l’effet de la stimulation, elle appuie sur l’uretre, ce qui entraine un ‘faux besoin acheter levitra online d’uriner’.

Parce que lorsqu’il s’adonne a ce plaisir solitaire, il apprend a mieux prix cialis generique connaitre son corps, ses reactions, il decouvre comment controler son acheter du veritable viagra souffle, faire durer le plaisir ou se retenir…
Je suis couchee sur le ventre, les jambes legerement ecartees et je me sers des deux mains, la droite appuyee sur le clitoris, la gauche serree contre elle pour augmenter la pression. Pour de nouvelles « explorations » erotiques, la trousse « Week End Soft » renferme de l’huile de massage, un baume hydratant, une creme stimulante pour la region du clitoris et du lubrifiant. Que le medicament soit prince ps ou generique, la firme doit deposer un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marche dans lequel est achat cialis generique acheter priligy pharmacie present un dossier pharmaceu tique complet. 29% d’entre elles sont mariees depuis plus de 5 ans et 23% depuis au moins 10 ans. Or, il ne faut pas perdre de vu que les site officiel vente viagra viagra achat securise sentiments amoureux peuvent survenir, mais pas necessairement des deux cotes. Ce climat positif tend a nous faire vivre plus longtemps, vous l’aurez compris, si vous voulez vivre vieux, ne vivez pas seul et faites l’amour ! Il va me falloir me reoccuper de moi, et nous rapprocher. Le medicament conduit a la detente et le penis reste rigide de nouveau.
Et ce meme lorsqu’elles nous rappellent, sans s’en rendre compte, achat viagra ligne canada priligy dapoxetine un echec amoureux.
Ils sont orientes vers les achat de cialis sur le net dapoxetine en pharmacie en france problemes d’ordre psychologique et relationnels.
La plus simple consiste a le pratiquer acheter kamagra livraison 48h a se masturber, et quand vous etes assez habile, achat kamagra generique vous pouvez l’essayer avec votre partenaire.
Una combinazione potente di dapoxetina e sildenafil citrato e un farmaco acquistare propecia meraviglioso che vi fornisce un’erezione molto piu propecia generico on line lunga.
Anche la noia e la fatica sono in grado di intaccare le risorse energetiche di cui ha bisogno un uomo per levitra vendita line il rapporto sessuale, ed anche se non portano direttamente all’impotenza possono far si dove acquistare viagra senza ricetta che un uomo sembri apatico, debole e senza energie durante il rapporto.
Qui si descrive alcuni dei viagra en la farmacia sin receta viagra precio en farmacia possibili effetti collaterali.
Persone che hanno sesso piu spesso sono piu sani, dice Firouz Daneshgari, professore e presidente vendita cialis online italia del dipartimento di urologia in Centro Medicinale di prezzo del viagra 100 Cleveland.
Al contrario, se l’eiaculazione precoce si verifica frequentemente, allora viagra prezzo farmacia italia e da dove posso acquistare priligy considerare come un disturbo le cui cause, come per l’impotenza, possono essere molteplici.
Problemi sessuali psicogeni vendita viagra su internet sono spesso affrontati da donne, gli uomini invece comprare viagra online senza ricetta si verificano sul potere e sono i piu noti.
Assumendo una pastiglia del prodotto da 1 a 3 ore prima dell’inizio del rapporto, sarete in grado di aumentare a dismisura la lunghezza del vostro rapporto sessuale, regalando a voi e alla vostra partner infiniti orgasmi multipli, facendola letteralmente impazzire fra grida di piacere. 50 grammi d’alcool giornaliero, rendono sempre meno efficace la vostra potenza sessuale. Solo nel nostro paese, ha acquistato 60 cialis generico costo mexico milioni compresse acquistare cialis 20 mg in dieci anni, per un totale prezzo cialis originale farmacia di 4.300 ogni mille uomini con piu di 40 anni. Da questa selezione come acquistare viagra o cialis di messaggi si capisce l’immaturita nell’affrontare un momento cosi importante della dove comprare viagra cialis propria vita e l’incapacita di ascoltare se stessi. La situazione per gli uomini non e cosi deprimente come e stata nel passato. Assolutamente tutti gli uomini hanno sentito parlare del preparato Viagra, sebbene quando si tratta di acquistarlo sono in molti a provare una sensazione di vergogna e disagio. La libido si attiva per dare alla coppia la possibilita di arrivare al piacere dei sensi e ottenere dal rapporto gratificazione e appagamento. L’anorgasmia – un grave problema, la mancanza di orgasmo nella vita sessuale delle donne che porta a problemi nella zona piedi del bacino, causando l’evoluzione dei problemi ginecologici e anche contagiosa.
Droga e impotenza Nel caso in cui propecia farmacia online il servizio e richiesto di costruire e prendere alcuni di questi problemi di droga dovrebbe interrompere immediatamente il trattamento, ma sara meglio consultare il proprio medico di famiglia per un piano di azione o comprar propecia italia terapie alternative.
Bere 2 bicchieri costo cialis 5 mg in farmacia d’acqua costo viagra in farmacia ogni 2 ore di giorno vi aiutera a perdere cialis 20 mg prezzo in farmacia peso.
La vitamina dove comprare viagra cialis c viagra generico farmacia online aiuta i chemioterapici ad uccidere le cellule del cialis originale senza ricetta cancro all’ovaio riducendone gli effetti collaterali.
Ce ratio est totalement disproportionne au regard de dapoxetine france l’engagement acheter priligy en belgique consenti priligy sans ordonance sur le terrain.
La maggior comprare cialis originale italia parte delle viagra en la farmacia sin receta soluzioni consigliate comprare viagra originale sono ricavate da piante tonificanti ed energizzanti, alcune conosciute anche nella medicina tradizionale, che sbloccano le emozioni represse e favoriscono un’attivita sessuale piu armoniosa.
On a compris qu’il s’agit de calculer meilleur site de vente de viagra vente viagra en ligne une depense energetique d’un genre un peu particulier, que l’on impose a son corps lors achat vrai kamagra d’une activite a la fois sensorielle et musculaire.
I giovani si sono opposti ai valori della societa dei acquistare priligy on line come acquistare viagra via internet consumatori, hanno visto in essa il rischio, che non hanno notato i siti dove acquistare viagra suoi genitori.
Comme elle ne peut etre effectuee par les voies naturelles, viagra en france prix elle achete viagra atteint parfois les nerfs du penis, achat viagra pas cher entrainant un trouble erectile dans 50 a 60 % des cas.
All’inizio infatti cerca di ignorare il problema, poi si chiude in se stesso e inizia a cercare sul web cialis originale senza ricetta piu informazioni possibili per risolvere il problema da priligy generico forum solo.
Ceci survient le plus souvent dans les acheter du kamagra 4 heures suivant prix du cialis au canada acheter du viagra sur le net la prise de sildenafil (voir rubri ques 4.2 et 4.4).
Il cibo e un elemento chiave per la dove acquistare cialis in farmacia salute, insieme ad uno stile di vita sano; esiste uno stretto rapporto tra disfunzioni sessuali, problemi cardiovascolari e obesita, perche la molecola che innesca l’erezione viene prodotta dalle cellule che rivestono le arterie dei corpi viagra generico farmacia cavernosi del pene, acquistare cialis in svizzera chiamate cellule endoteliali.
Ils sont tous les produits qui ont fait leurs preuves au acheter cialis en ligne quebec fil des annees a travailler et utile pour le viagra achat sans ordonnance generique viagra developpement du penis d’une personne.
Gli inibitori della pde5 inibiscono la degradazione del kamagra vendita line cgmp da parte comprare cialis online in italia della fosfodiesterasi dove acquistare viagra torino di tipo 5 (pde5), aumentando il flusso di sangue al pene durante lo stimolo sessuale.
Laissez-le revenir vers prix vente viagra pharmacie prix viagra pharmacie vous lorsqu’il se sent a nouveau pret pour un rapport et gardez en tete que cette modification naturelle n’indique en rien une baisse de son desir pour vous.
Grace a notre systeme de paiement en ligne tres securise, vous effectuerez votre paiement meilleur site pour acheter du viagra viagra pfizer pas cher en toute securite.
Inoltre il formulario galenico europeo contiene anche formulazioni complete prese da formulari nazionali che non sono parte viagra e cialis senza ricetta integrante della farmacopea di acquisto viagra slovenia quel paese.
La cosa potrebbe comprare viagra online italia sembrare troppo semplice, quasi banale, costo del viagra en mexico ma funziona per un veramente tantissimi uomini.