07.08.2013 – Zawiadomienie Z. Kęksia o popełnieniu przestępstw przez Prokuratorów Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód.

Krakow, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus
Pan Artur Wrona
Prokurator Apelacyjny
Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
ul. Cystersow 18
31-553 Krakow

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowicka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 25. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 26. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 32. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 33. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 34. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 35. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 36. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 37. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez:

  1. prokurator Radoslawe Ridan – w okresie 2 lipca 2004 r. do 12 czerwca 2006 r. zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.,

  2. prokurator Lidie Jaryczkowska – w grudniu 2005 r. Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod; obecnie Prokurator Okregowy w Krakowie – przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.,

  3. prokuratora Piotra Kosmatego – w okresie styczen do maj 2006 r. p.f. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod; obecnie rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.,

  4. prokurator Edyte Kusnierz – w okresie styczen-luty 2006 r. p.f. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.,

  5. prokurator Krystyne Kowalczyk – w lutym 2006 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod; obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

 2. Wniosek o – ze wzgledu na polecenie Prokuratora Generalnego wydane Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie pismem z dnia 3 lipca 2013 r. zbadanie udzialu prokuratora w postepowaniu przeciwko mnie prowadzonemu przez Sad Rejonowy w Debicy, na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – osobiste przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Adresata niniejszego pisma, rozpoznanie niniejszym zlozonego zawiadomienia.

Oskarzam Zbigniewa Kekusia (…) o to, ze: (…)w okresie od stycznia 2003r. do maja 2005r.w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl

i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratura Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt Prokuratury 1 Ds. 39/06/S/, s. 2417, 2421-2422 akt sprawy – Zalacznik 15

Prokurator /Radoslawa Ridan – ZKE/w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie (…) jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, Postanowienie z 30 listopada 2006r. – Zalacznik 16

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 17

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 21

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, zestrona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 23

xxx

Spis tresci:

Czesc I. Przepisy prawa.………………………………….. strona 2

Czesc II. Streszczenie …………………………………. strona 2

Czesc III. Uzasadnienie …………………………………….. strona 3

Czesc IV. Wnioski …..…………………………………… strona 14

Czesc I. Przepisy prawa:

 1. Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa.”

 2. Artykul 297 § 1 ustawy Kodeks postepowania karnego:
  Celem postepowania przygotowawczego jest : 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy , 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu .”

 3. Artykul 231 ustawy Kodeks karny:
  㤠1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego , podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Czesc II. Streszczenie

Z powodu niedopelnienia przez prokuratorow: Radoslawe Ridan, Lidie Jaryczkowska, Piotra Kosmatego, Krystyne Kowalczyk i Edyte Kusnierz obowiazkow, jestem osmy rok scigany – bylem oskarzony, potem skazany, po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy skazujacego mnie wyroku, od ponad dwoch lat jestem po raz drugi oskarzony – za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby, i co do ktorych:

 1. Prokurator Generalny Andrzej Seremet poswiadczyl w sporzadzonej przez niego kasacji z dnia 22.08.2011 r. /Zalacznik 21/, od skazujacego mnie wyroku, wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., ze zgromadzony przez prokurature material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy ja jestem sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, lub czy pomagalem w popelnieniu przypisanych mi czynow, a Sad Najwyzszy uznal to stanowisko wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. /Zalacznik 22/ za zasadne,

 2. niezawisly Sad Rejonowy w Debicy poswiadczyl dwukrotnie w wydanych przezen orzeczeniach /postanowienia z dnia 30.11.2006 r. / Zalacznik 16/ i z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 23/ , ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, o ktore oskarzyla mnie prokurator Radoslawa Ridan w nastepstwie postepowania przygotowawczego prowadzonego pod nadzorem czlonkow najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod.

Z powodu sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan pod nadzorem w.w. prokuratorow aktu oskarzenia dwukrotnie stracilem prace.

Nie pracuje od lutego 2009 r., majac dwoje dzieci na utrzymaniu.

Mam za soba – i moja rodzina – kilka lat poszukiwan mnie przez Policje /w tym u mojego pracodawcy i w mieszkaniu zamieszkiwanym przez moje dzieci/, a potem komornikow, bezpodstawne komornicze zajecie wynagrodzenia, grozby umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym i w areszcie.

Nie wiem, co jeszcze przede mna, bo przeciez wciaz jestem oskarzony …

Czesc III. Uzasadnienie

Prokuratorem moze byc ten, kto jest (…) 2. nieskazitelnego charakteru.
Artykul 14.1 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.

W dniu 2 lipca 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zostalo zarejestrowane postepowanie przeciwko mnie /sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ z zawiadomienia prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Wlodzimierza Barana oraz innych sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie i Sadu Okregowego w Krakowie. Postepowanie prowadzila prokurator Radoslawa Ridan.

Dowodami poswiadczajacymi, ze postepowanie przeciwko mnie do sygn. akt /sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ zostalo zarejestrowane w dniu 2 lipca 2004 r. oraz ze postepowanie przygotowawcze prowadzono od tego dnia sa miedzy innymi:

 1. pismo do mnie z dnia 7 lutego 2006 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk /sygn. RS-051/6/06/, w ktorym ta podala – Zalacznik 1: W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ (…) uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje. Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawalo zarejestrowane w tut. Prokuraturze postepowanie karne , w toku ktorego wydane zostalo postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 kk i inne.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 1

 1. postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj, w ktorym ta podala –Zalacznik 2: „Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. „

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

W dniu 2 listopada 2005 r. prowadzaca postepowanie przygotowawcze prokurator Radoslawa Ridan wydala postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow, tj. ze:„wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia2005r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych/art.226§1k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./pietnasciorosedziow SaduOkregowegowKrakowieiSaduApelacyjnegowKrakowie-SSOMajaRymar /bylaPrezesSaduOkregowegowKrakowie/SSOEwaHanderek,SSOTeresaDyrga,SSRAgataWasilewska-Kawalek,SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska,SSRIzabelaStrozik,SSOAnnaKarcz-Wojnicka,SSOJadwigaOsuch,SSOMalgorzataFerek,SSAWlodzimierzBaran/bylyPrezesSaduApelacyjnegowKrakowie/,SSAJanKremer,SSAMariaKus-Trybek,SSAAnnaKowacz-Braun,SSA KrzysztofSobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art.212§2kk/adwokataWieslaweZoll,pelnomocnikamojejzonywprowadzonymprzezSadOkregowywKrakowieiSadApelacyjnywKrakowiewlatach1997-2006postepowaniuzmojegopowodztwaorozwod/sygn.aktXICR603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacego tenurzadAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII -rozpowszechnialemwiadomoscizrozprawysadowejprowadzonejzwylaczeniemjawnosci-art.241§2k.k.

Dowod : SadRejonowywDebicy,sygn.aktIIK854/10/uprzednioIIK451/06/postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutow /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

Wszystkie w.w. czyny mialem popelnic w zwiazku z postepowaniem o rozwod prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny – Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r.

W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow prokurator R. Ridan poswiadczyla, ze sporzadzila je wylacznie na podstawie zeznan swiadkow-pokrzywdzonych oraz materialow sciagnietych z Internetu. Podala – Zalacznik 3: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej , co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 3

W dniu 2 listopada 2005 r. prokurator R. Ridan sporzadzila pierwsze dla mnie Wezwanie do stawiennictwa w Prokuraturze, w ktorym podala – Zalacznik 4: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod /adres – ZKE/ Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Dnia 2005-11-02 Nr 1 Ds. 112/04 WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 25 listopada 2005 r. o godz. 10:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod przy ul. (…) jako podejrzanego o przest. z art. 226 § 1 k.k. Z upowaznienia Prokuratora Sekretarz”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, Wezwanie z dnia 2 listopada 2005 r. – Zalacznik 4

Nie stawilem sie z powodu choroby. Nieobecnosc usprawiedliwilem Zaswiadczeniem lekarskim.

W dniu 25 listopada 2005 r. prokurator R. Ridan sporzadzila kolejne dla mnie Wezwanie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 9 grudnia 2005 r., podajac w Wezwaniu z dnia 25 listopada 2005 r., ze wzywa mnie do stawiennictwa w dniu 9 grudnia 2005 r., jako: „(…) podejrz. o przestepstwo z art. 226 § 1 kk i inne.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, Wezwanie z dnia 25 listopada 2005 r.

Poniewaz wiedzialem, ze nie jestem sprawca czynow przypisanych mi postanowieniem z dnia 2 listopada 2005 r., tzn. ze prokurator R. Ridan wydala je niedopelniwszy jej ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., pismem z dnia 9 grudnia 2005 r. skierowanym do akt sprawy sygn. 1 Ds. 112/04/S zlozylem wniosek o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan.

Wskazac nalezy, ze art. 48 § 1. ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi: „O wylaczeniu prowadzacego lub nadzorujacego postepowanie przygotowawcze oraz oskarzyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujacy postepowanie lub bezposrednio przelozony.

W zwiazku z powyzszym, moj wniosek o wylaczenie prokurator R. Ridan rozpoznala przelozona prokurator Radoslawy Ridan, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Lidia Jaryczkowska wydajac w dniu 12 grudnia 2005 r. decyzje o jego oddaleniu – Zalacznik 5:„Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod 1 Ds. 112/04/S Krakow, dnia 12 grudnia 2005 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) W oparciu o analize akt przedmiotowej sprawy nie ujawnilam zadnych okolicznosci – przewidzianych przepisami art. 40 par. 1 pkt 1-4, 6 i 10 oraz art. 40 par 2 kpk, ktore z mocy prawa umozliwialoby podjecie decyzji o wylaczeniu. Brak jest rowniez podstaw do zastosowania w powolanej wyzej sprawie regulacji przewidzianej w art. 41 par 1 kpk, statuujacej mozliwosc wylaczenia prokuratora od prowadzenia postepowania przygotowawczego o ile istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do jego bezstronnosci w sprawie. Ze sformulowania przywolanego przepisu kpk wynika, iz watpliwosc co do bezstronnosci musi byc uzasadniona, tak wiec winna istniec obiektywnie i byc powazna a nie stanowic jedynie subiektywnego przeswiadczenia strony. Wniosek Pana nie zawiera zadnych przekonujacych argumentow wskazujacych na istnienie takiej watpliwosci, jak rowniez analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie. Tym samym upowaznia mnie to do stwierdzenia, ze Panski wniosek na uwzglednienie nie zasluguje. Niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przysluguje na nia zazalenie. Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r. – Zalacznik 5

Podkreslic nalezy, ze bezposrednia przelozona prokurator Radoslawy Ridan, Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska poswiadczyla w osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie, tj. odpowiedzi z dnia 12 grudnia 2005 r. na moj wniosek z pisma z dnia o wylacznie prokurator Radoslawy Ridan, ze ona dokonala analizy akt sprawy rozpoznawanej przez prokurator R. Ridan – cytat: „W oparciu o analize akt przedmiotowej sprawy (…)”i ze: „analiza akt sprawy nie nasuwa zastrzezen co do obiektywizmu prokuratora prowadzacego postepowanie.”

Prokurator R. Ridan wydala natomiast Policji nakaz doreczenia w dniu 29 grudnia 2005 r., tj. w srodku ferii bozonarodzeniowo-noworocznych, moim, niemieszkajacym ze mna dzieciom, podpisanego przez nia Wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 12 stycznia 2006 r. – Zalacznik 6:

Dowod : Komisariat Policji III w Krakowie, Wezwanie do stawiennictwa w dniu 102 stycznia 2006 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, sporzadzone przez prokurator Radoslawe Ridan w sprawie sygn. akt 1 Ds. 112/04/S – Zalacznik 6

Policja dopelnila nalozonego na nia przez prokurator R. Ridan obowiazku, i w dniu 29.12.2005 r. umundurowany policjant wreczyl mojemu starszemu synowi, w obecnosci mlodszego, w.w. Wezwanie.

W dniu 30 grudnia 2005 r. odebralem synow od mojej zony. Dali mi sporzadzone przez prokurator R. Ridan Wezwanie. Byli przerazeni, pytali, jakie popelnilem przestepstwo, co mi grozi. Poniewaz ja odbieralem i odpowiadalem na korespondencje kierowana do mnie przez prokurator R. Ridan na znany jej adres do korespondencji, pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. skierowanym do Prokuratury Okregowej w Krakowie zlozylem: Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawe Ridan, przestepstwa z art. 231 Kodeksu Karnego „[Naduzycie funkcji] § 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

W uzasadnieniu podalem, ze wydajac Policji nakaz, jak wyzej przekroczyla uprawnienia, dzialajac przez na szkode moich dzieci i mojego interesu prywatnego.

Zlozone przeze mnie zawiadomienie rozpoznala i potraktowala jako skarge kolejna po Prokuratorze Rejonowym Lidii Jaryczkowskiej bezposrednia przelozona prokurator Radoslawy Ridan, Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk, ktora zawiadomila mnie pismem z dnia 7 lutego 2006 r. – Zalacznik 1: „ W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierajace zadanie wszczecia postepowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /Radoslawa Ridan – ZKE/ uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje.

Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 roku pozostawalo zarejestrowane w tut. Prokuraturze postepowanie karne, w toku ktorego wydane zostalo postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 kk i inne. Aktualnie postepowanie to zostalo zawieszone na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2005 roku. W toku tegoz postepowania prokurator referent wielokrotnie /tzn. dwukrotnie, tj. wezwaniami z dnia 2.11 i 25.11.2005 r. – ZKE/ wzywal Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze, celem wykonania stosownych czynnosci procesowych z Pana udzialem. Wezwania te kierowane byly na podawany przez Pana adres zamieszkania, tj. /adres – ZKE/ . Na powyzsze wezwania nie stawial sie Pan w tut. Prokuraturze, skladajac kolejne pisma, w ktorych domagal sie Pan wylaczenia Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, jak rowniez prokuratora referenta, od prowadzenia przedmiotowego postepowania.

O braku podstaw do przychylenia sie do takiego wniosku byl Pan kazdorazowo informowany, przy czym stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego w pismie z dnia 23 stycznia 2006 roku /pismo z dnia 23.01.2006r., p.f. Prokuratora Rejonowego – Piotra Kosmatego, Zalacznik 9 – ZKE/ nalezy uznac za nadal obowiazujace.

Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Dzialania prokuratora referenta podjete w toku tegoz postepowania zmierzaly bowiem do wyegzekwowania Pana stawiennictwa w Prokuraturze i byly zgodne z uprawnieniami jakie w tym zakresie daje prokuratorowi Kodeks Postepowania Karnego wobec osoby podejrzanej.

Rowniez chybionym jest podniesiony przez Pana zarzut dotyczacy „bezprawnej „odmowy przez prokuratora referenta i wydania kserokopii zawiadomienia o przestepstwie. W tym zakresie prokurator wydal w dniu 12 grudnia 2005 roku stosowne zarzadzenie uznajac, iz na owczesnym etapie postepowania Pana wniosek nie znajduje uzasadnienia, przy czym nie pozbawia to Pana prawa do zapoznania sie z materialami postepowania w pozniejszym terminie.

Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 1

W odpowiedzi na moj zarzut, ze prokurator Radoslawa Ridan prowadzi nieudolnie postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie oraz ze jest stronnicza, Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk wyjasnila, ze: Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci”prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.”

Wbrew zyczliwemu jej podwladnej stanowisku prokurator Krystyny Kowalczyk, ja wiedzialem, ze prokurator Radoslawa Ridan prowadzila nieudolnie od dnia 2 lipca 2004 r. postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, ze nie ja, lecz inne osoby sa sprawcami czynow, ktore mi przypisala postanowieniem z dnia 2.11.2005 r. o przedstawieniu zarzutow. Skladalem, chcac sobie zapewnic prawo do rozpoznania sprawy przez bezstronnego i profesjonalnego prokuratora, kolejne wnioski o jej wylaczenie. Z mocy podanego wyzej prawa okreslonego w art. 48 § 1 K.p.k. rozpoznawali je kolejni bezposredni przelozeni prokurator R. Ridan:

 1. p.f. Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty /po powolaniu prokurator Lidii Jaryczkowkiej na Zastepce Prokuratora Okregowego w Krakowie/,

 2. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz,

Ad. 1

P.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty oddalal moje wnioski o wylaczenie prokurator R. Ridan informowal mnie:

 1. Pismo z dnia 23 stycznia 2006 r. – Zalacznik 7:„Natomiast argumenty odnosnie wylaczenia prokuratora Radoslawy Ridan, ktore Pan podal w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzona przeze mnie analize akt sprawy, nie znajduja potwierdzenia. Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci. (…) Reasumujac, uznaje, iz kolejny wniosek Panski nie zawiera zadnych przekonujacych, obiektywnych argumentow wskazujacych na istnienie watpliwosci co do bezstronnosci prowadzacego postepowanie prokuratora, i tym samym nie zasluguje na uwzglednienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
  Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r. – Zalacznik 7

 1. Pismo z dnia 10 lutego 2006 r. – Zalacznik 8:„W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 7.02.2006 r. zawierajace swej tresci kolejny wniosek o wylaczenie tut. Prokuratury oraz prokuratora referenta /Radoslawe Ridan – ZKE/ od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/informuje, ze moje stanowisko, wyrazone w pismie z dnia 23.01.2006 r. /Zalacznik 7 – ZKE/ nie uleglo zmianie.(…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r. – Zalacznik 8

 1. Pismo z dnia 16 marca 2006 r. – Zalacznik 9: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2006 roku, skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie /data wplywu 8 marca 2006 r./, uprzejmie informuje, iz w calosci podtrzymuje stanowisko wyrazone w pismie Z-cy Prokuratora Rejonowego z dnia 7 lutego 2006 roku, stanowiace odpowiedz na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku. (…) p.f. Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r. – Zalacznik 9

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 10: „(…) Dlatego tez informuje Pana, iz po zapoznaniu sie z trescia Panskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzylem sie zadnego naruszenia przepisow kpk. Prokurator wykorzystal wszelkie dozwolone prawem srodki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustalen. Majac powyzsze na uwadze – Panska skarge uznaje za niezasadna. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 10

Jak potem wyjasnila sama prokurator Radoslawa Ridan, wcale nie „wszelkich istotnych dla sprawy” , lecz … „li tylko publikacji”

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 11: W odpowiedzi na kolejny Panski wniosek o wylaczenie prokuratora Radoslawy Ridan uprzejmie informuje, iz na podstawie tresci w nim zawartych po raz kolejny nie widze podstaw do jego uwzglednienia. W tym zakresie moje stanowisko wyrazone w poprzednich pismach do Pan nie uleglo zmianie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r. – Zalacznik 11

 1. pismo z dnia 10 maja 2006 r. – Zalacznik 12: „W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuje, iz w dalszym ciagu nie znajduje podstaw do wylaczenia wymienionej od niniejszej sprawy . (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r. – Zalacznik 12

Ad. 2

P.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz oddalala moje wnioski informujac mnie:

 1. Pismo z dnia 20 lutego 2006 r. – Zalacznik 13: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie WschodRS-051/3/06 Krakow, dnia 20 lutego 2006 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W zwiazku z Pana kolejnymi wnioskami z dnia 10.02.2006 roku nadeslanymi do tut. Prokuratury i za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie w dniu 16.02.2006 roku /sygn. I Dsn. 243/04/Sr-W/ dot. wylaczenia od prowadzenia postepowania o sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/referenta sprawy Pani prokurator Radoslawy Ridaninformuje, iz powyzsze pismo pozostawiam bez biegu, gdyz stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego/prokurator Piotr Kosmaty – ZKE/ z dnia 23 stycznia 2006 roku i Zastepcy Prokuratora Rejonowego /prokurator Krystyna Kowalczyk – ZKE/z dnia 7 lutego 2006 roku nalezy uznac za nadal obowiazujace. Jednoczesnie informuje, iz kolejne pisma dot. wylaczenia Pani prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia powyzszego postepowania nie zawierajace nowych okolicznosci, beda pozostawiane bez biegu na podstawie § 324 Regulaminu wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. P.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz:

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f.

Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 20 lutego 2006 r. – Zalacznik 13

 1. Pismo z dnia 24 marca 2006 r. – Zalacznik 14: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, 1 Ds. 39/06/S, Krakow dnia 24 marca 2006 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na kolejny Panski wniosek z dnia 15.03. 2006 r. o wylaczenie Prokuratora referenta/R. Ridan – ZKE/ sprawy 1 Ds. 39/06/S od prowadzenia postepowania przygotowawczego informuje, ze wobec powielenia przez Pana tych samych zarzutow, co w uprzednich wnioskach – nie znajduje nowych okolicznosci powodujacych zmiane uprzednio zajetego stanowiska, wobec powyzszego pismo Pana pozostaje bez biegu.”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 24 marca 2006 r. – Zalacznik 14

Pod realizowanym w opisany wyzej sposob w okresie grudzien 2005 r. do czerwiec 2006 r., nadzorem prokuratorow: Lidii Jaryczkowskiej, Krystyny Kowalczyk, Edyty Kusnierz i Piotra Kosmatego nad postepowaniem przygotowawczym sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/, poswiadczony zalaczonymi do niniejszego pisma, sporzadzonymi przez nich decyzjami o oddaleniu moich wnioskow o jej wylaczenie, prokurator Radoslawy Ridan – czy tez, jak w przypadku prokurator Krystyny Kowalczyk, rozpoznaniu jako skargi i uznaniu, ze niesluszna, zlozonego przeze mnie zawiadomienia o popelnieniu przez prokurator R. Ridan przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. – prokurator przekazala w dniu 13 czerwca 2006 r. Sadowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, sporzadzony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia przeciwko mnie /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie wszystkich czynow, jak w postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutow.

W zalaczeniu przesylam akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. Przesylam go w pelnej wersji, by Adresaci kopii niniejszego pisma posiedli wiedze, z jakich przyczyn funkcjonariusze publiczni oraz adw. Wieslawa Zoll postanowili uczynic mnie przestepca oraz na podstawie jakich dowodow sporzadzila go prokurator Radoslawa Ridan – Zalacznik 15:
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora

Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 15

W akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan podala, jakie zgromadzila materialy dowodowe przed jego sporzadzeniem – Zalacznik 15: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow Anny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616) , materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618 ) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2422 – Zalacznik 15

Szczegolowy wykaz zebranych w sprawie przeciwko mnie materialow dowodowych przedstawila prokurator R. Ridan, podajac w akcie oskarzenia –Zalacznik 15: „Lista osob podlegajacych wezwaniu na rozprawe /imiona i nazwiska – ZKE/, wykaz innych dowodow do odczytania na rozprawie /wykaz publikacji na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oraz kopie dokumentow akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. XI CR 603/04 – ZKE/ (…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2435 -2438 – Zalacznik 15

Prokurator Radoslawa Ridan wydrukowala lacznie ponad … 1.600 /slownie: jeden tysiac szescset/ stron dokumentow. To znaczy … w sprawie przeciwko mnie zupelnie nieprzydatnej makulatury.

Ja za nia musialem potem zaplacic …

Prokurator R. Ridan potwierdzila zatem w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. raz jeszcze, co w sprawie zebranego przez nia materialu dowodowego podala w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow – patrz: strona 3 niniejszego pisma orazZalacznik 3: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych,materialy sciagniete zez stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism (…).”

Na wniosek kierownictwa Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 30 listopada 2006 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod /Piotr Kosmaty – ZKE/ celem usuniecia istotnych postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan – Zalacznik 16: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod /Piotr Kosmaty – ZKE/w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na:

braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism

– braku zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie

– nieczytelnosci dokumentow dolaczonych do akt sprawy.
Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wniosl do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazala sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Prokurator oskarzyl Zbigniewa Kekusia o popelnienie szeregu przestepstw wyczerpujacych znamiona przestepstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko roznym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Okregowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat – pelnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczetej na skutek powodztwa oskarzonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk zwiazanego ze zniewazeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestepstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kekus mial dopuscic sie tych przestepstw w ten sposob, ze w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl wyzej wymienione osoby w zwiazku z pelnieniem przez nie obowiazkow sluzbowych pomawiajac o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ponizyc je w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sedziego, zniewazyl i pomowil Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci , przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwod.

Sad zwazyl co nastepuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy , wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

Nalezy przede wszystkim podkreslic, ze zarzuty stawiane oskarzonemu dotycza zniewazenia, pomowienia i rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci dokonanego za pomoca srodkow masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Jak wynika z notatek sporzadzonych przez prowadzacego postepowanie Prokuratora na k. 41, 267 pisma, ktore zawieraja wyzej opisane tresci i znajduja sie w aktach sprawy, zostaly wydrukowane ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (k. 42-70) czy tez ze strony www.zkekus.w.interia.pl (k. 268-616). Tresc aktu oskarzenia (wykaz dowodow do odczytania na rozprawie) wskazuje takze, iz na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow publikowane byly takze pisma na kartach 105-125, 16-128, 139-141,142-147, jednak brak jest informacji kiedy i w jaki sposob zostalo to stwierdzone oraz w jaki sposob zostaly utrwalone. Dodatkowo pismo z kart 126-128 w ogole nie wydaje sie byc wydrukiem zamieszczonym na stronie internetowej tresci, bowiem zawiera podpis przy nazwisku Z. Kekus, natomiast pisma na kartach 105-125 czy 142-147 stanowia kopie pism przeslanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Brak jest stanowczego potwierdzenia, iz pisma takie na podanych stronach internetowych rzeczywiscie zostaly udostepnione. Jedynym zas takim potwierdzeniem wydaje sie byc zamieszczenie w ich tresci, przez autora informacji, ze zostana one udostepnione w internecie.

Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie.

Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal.

W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .

Wprawdzie nie ulega watpliwosci, ze pisma te znajdujace sie w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, zwiazane sa bezposrednio z prowadzona w Sadzie Okregowym w Krakowie sprawa I CR 603/04 i czesciowo, trescia pokrywaja sie z pismami kierowanymi przez Z. Kekusia do tej sprawy oraz do organow panstwa i innych osob. Jednakze nie moze to jeszcze stanowic bezposredniego dowodu, nawet w przypadku sporzadzenia ich przez Z. Kekusia, iz pisma te na stronach internetowych zamieszczal oskarzony. Takim bezposrednim dowodem nie jest nawet, znajdujaca sie w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w czesci, w ktorej autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane. Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niz oskarzony osoba, badz dzialala ona wspolnie i w porozumieniu z oskarzonym. Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie , do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.

Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa . Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach , ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii . Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

Wykonywanie tych wszystkich dzialan przez Sad, byloby znacznie utrudnione i wiazaloby sie z czynnosciami, ktore powinny zostac wykonane w trakcie postepowania przygotowawczego.

Wskazac rowniez trzeba, ze na potrzebe podjecia czynnosci zwiazanych z ustaleniem przyczyny administracyjnego zablokowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, byla zwrocona uwaga w postanowieniu o przedluzenia sledztwa (k.2059) – jednak czynnosc taka nie zostala wykonana.

Zastrzezenia tez budza przekazane do Sadu akta postepowania przygotowawczego i zawarte w nich odpisy, z ktorych wiele, calkowicie lub czesciowo jest nieczytelne m.in. karty 658, 858, 875-877, 880, 883-894, 896, 901-903, 905-910, 912, 914, 915-917, 930, 932, 934, 940, 946, 948, 1066, 1085, 1095, 1454, 1466-1467, 1470, 1476, 1478, 1486-1487, 1498-1496, 1507, 1576-1577, 1581 – 1587, 1589-1603, 1618, 1625-1626, 1662, 1686, 1698-1720, 1723-1725, 1726-1731, 1732-1746, 156-1758, 1764, 1766-1770, 1773-1775, 1781, 1785, 1787-1790, 1798, 1816-1817, 2000 – co uniemozliwia ich ocene. Nieczytelnosc takich materialow rowniez stanowi podstawe zwrotu sprawy prokuratorowi do postepowania przygotowawczego (SN Z 37/79 OSNKW 1980 nr 3 poz. 30).

Jezeli chodzi o zarzut popelnienia przestepstwa opisanego w pkt XVII aktu oskarzenia to pokrzywdzonym jest rowniez instytucja panstwowa – Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 49 § 2 kpk), a nie tylko osoba fizyczna, natomiast Prokurator z niewiadomych przyczyn zaniechal zawiadamiania tej instytucji o toczacym sie postepowaniu i dokonywanych czynnosciach, w tym takze o skierowaniu do Sadu aktu oskarzenia.

Na marginesie zaznaczyc takze nalezy, iz w tresci zarzutow zawartych w akcie oskarzenia blednie podawane sa adresy jednej ze stron internetowych ( www.zgsopo.webpark.pl – natomiast powinien byc adres strony www.zgsopo.webpark.pl ).

Wszystkie wskazane braki postepowania uzasadniaja zwrot sprawy Prokuratorowi do postepowania przygotowawczego celem jego uzupelnienia, w kierunku wskazanym przez Sad w sentencji i w uzasadnieniu postepowania. Pieczec okragla Sad Rejonowy w Debicy, Za zgodnosc Sekretarz, podpis nieczytelny.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 16

Nawet, gdy mu sedzia Tomasz Kuczma zwrocil sprawe przeciwko mnie, Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty … zezwolil prokurator Radoslawie Ridan na dalsze niedopelnianie obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k.

Mimo ze postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. poswiadczalo w calej rozciaglosci, co podala prokurator Radoslawa Ridan w osobiscie przez nia sporzadzonych:

 1. uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow – patrz: strona 3oraz Zalacznik 3,

 2. akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – patrz: strony 6, 7 oraz Zalacznik 15,

tj, ze jedynymi dowodami, na podstawie ktorych przedstawila mi zarzuty popelnienia przestepstw za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl byly wylacznie: „materialy sciagniete zez stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism (…)”, to jednak, zamiast dopelnic ustawowego obowiazku okreslonego w art. 297 § 1 K.k. i wykonac czynnosci, ktore sedzia T. Kuczma podal w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. jako konieczne dla jednoznacznego ustalenia sprawcy czynow przypisanych mi w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., prokurator … zaskarzyla to postanowienie.

W zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. … kolejny raz poswiadczyla slusznosc juz nie tylko przeze mnie w okresie od listopada 2005 r. do czerwca 2006 r., ale nawet potem, tj. po sporzadzeniu przez nia aktu oskarzenia, przez niezawislego sedziego Tomasza Kuczme przedstawionych jej zarzutow, to znaczy:

 1. dokonala aktu ekspiacji, podajac:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 17

Po raz trzeci przyznala sie prokurator R. Ridan – tj. w trzecim, po postanowieniu z dnia 2.11.2005 r. i po akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie potwierdzila – ze zarzuty oparla na publikacjach. Li tylko – jak to sugestywnie i w zgodzie ze stanem faktycznym ujela – publikacjach.
Triumfalne, pelne samozachwytu sledczej Ridan: ktore osobiscieujawnil i przejrzal , to dowod jej infantylizmu. A kto mial to za sledcza Ridan zrobic?!

 1. stwierdzila, ze … nic sie nie stalo, jesli sie pomylila, bo … – Zalacznik 17:

Z zalaczonych materialow wynika, ze strona internetowa ZGSOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 17

Czyli … „na chybil trafil”. Sledcza Ridan ujawnila, ze jest zwolenniczka szkoly prowadzenia postepowania przygotowawczego z zastosowaniem metody „prob i bledow”. Do bledow sie nie przyznaje.

 1. Dowiodla, ze jest pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania. Podala – Zalacznik 17:

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy, albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 17

 1. ujawnila paniczny wrecz strach przed wykonaniem czynnosci, ktore jako niezbedne – i czyniace zadosc wymogom wobec postepowania przygotowawczego okreslonym w art. 297 § 1 K.p.k. – do wykonania przez nia wskazal sedzia T. Kuczma. Podala – Zalacznik 17:

Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 17

Prokurator R. Ridan poswiadczyla nieprawde. Koszty w sprawach z oskarzenia publicznego pokrywa skazany na rzecz Skarbu Panstwa, a nie Skarb Panstwa.

Artykul 627 K.p.k. stanowi: Od skazanego w sprawach z oskarzenia publicznego sad zasadza koszty sadowe na rzecz Skarbu Panstwa oraz wydatki na rzecz oskarzyciela posilkowego.”

Dlatego to mnie scigal potem, tj. po wydaniu skazujacego mnie wyroku na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan komornik i zajal moje wynagrodzenie.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro,SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej przychylil sie do stanowiska prokurator R. Ridan i uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow, ktore wskazal sedzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., on sam zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi –Zalacznik 18: „Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta

3099 – Zalacznik 18

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 19:„INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 19

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie, a poza tym strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. a zatem nikt nie mogl umieszczac na niej materialow od stycznia 2003 r. do dnia 25 pazdziernika 2004 r. 1

Zebrawszy dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator R. Ridan, tj. poswiadczajace, ze czyny te zostaly popelnione w Warszawie przez mieszkancow Warszawy, sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym … mnie przypisal wszystkie czyny, o ktore oskarzyla mnie prokurator R. Ridan.

Skazal mnie na kare grzywny w kwocie 15.000,00 zl oraz zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa koszty w kwocie 2.122,00 zl.
Potem … przez wiele miesiecy scigali mnie komornicy, nachodzili moja matke, az wreszcie jeden z nich zajal moje wynagrodzenie we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. na kwote laczna 7.280,70 zl.

A nastepnie … ww dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. i wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie szesnastu czynow, tj. I, III – XVII. Sad Okregowy podal w uzasadnieniu – Zalacznik 20: (…) „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 20

Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk, tj. ze mi przypisal czyn – zniewazenie funkcjonariusza publicznego /sedziow/ w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – ktory z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/, nie jest przestepstwem od dnia 19 pazdziernika 2006 r., lecz polega na korzystaniu przez jego „sprawcow” z okreslonego w art. 54.1 Konstytucji prawa do wolnosci slowa.

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie pozostalych dwoch czynow wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – czyny II i XVIII – podajac miedzy innymi – Zalacznik 21: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

Uzasadnienie

(…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych .

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny , oderwanej od realiow sprawy. Z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 21

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – Zalacznik 20 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe sygn. akt II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII, podajac –Zalacznik 22:„Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania .”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 22

Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowieniu postepowania sygn. II K 451/06 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie wszystkich 18 czynow, sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. rozpoznaje od lutego 2011 r. /po wyroku wznowieniowym Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r./ sedzia Beata Stoj.

Poniewaz

 1. Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6.08.2007 r. jako uzytkownika strony www.zgsopo.webpark.pl mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja – patrz: strona 12 oraz Zalacznik 18,

 2. Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. ze uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl. nie podal danych osobowych, a podane przez nia numery IP nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie, – patrz: strona 12 oraz Zalacznik 19,

pismem z dnia 28 listopada 2012 r. skierowanym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 zlozylem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do wlasciwego miejscowo sadu rejonowego w Warszawie.

W odpowiedzi na wniosek, jak wyzej sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 23:Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.

(…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl / , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu

Beaty Stoj – Zalacznik 23

xxx

Prokurator Radoslawa Ridan prowadzila od dnia 2 lipca 2004 r. postepowanie przygotowawcze w sprawie przeciwko mnie, zakonczone sporzadzeniem w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia, ktorym przypisala mi popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl 18 czynow wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma.
Prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia z razacym naruszeniem procesowego okreslonego w art. 297 § 1 K.k., co poswiadczyla podajac w zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. – Zalacznik 17: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylkona publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 17

Sporzadzenie przez prokurator R. Ridan aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 297 § 1 K.p.k. poswiadczyli nastepnie:

 1. sedzia Tomasz Kuczma podajac w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. miedzy innymi – Zalacznik 16:Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 16,

 1. operator internetowy Wirtualna Polska S.A. podajac w pismie z dnia 6.08.2007 r. – Zalacznik 18:„Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualnej Polski

S.A., karty 3098, 3099 – Zalacznik 18,

 1. operator internetowy Interia.PL S.A. podajac w pismie z dnia 1.10.2007 r. – Zalacznik 19:„Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/(…) Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/,, pismo z dnia 1

pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 19

 1. Prokurator Generalny Andrzej Seremet podajac w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. sedziego T. Kuczmy wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. – Zalacznik 21: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. (…) Z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego”
  Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 21

 2. Sad Najwyzszy uznajac wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. kasacje Prokuratora Generalnego z dnia 23.08.2011 r. za zasadna – Zalacznik 22:

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 22

 1. niezawisla sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, podajac w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. –Zalacznik 23: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi

Beaty Stoj – Zalacznik 23

Prokurator Radoslawa Ridan sporzadzala akt oskarzenia pod nadzorem jej bezposrednich przelozonych: Prokuratora RejonowegoLidii Jaryczkowskiej, Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego, p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz, ktorzy w okresie od grudnia 2005 r. do maja 2006 r. rozpoznawali skladane przeze mnie wnioski o jej wylaczenie.
Podawalem w nich, ze prokurator Radoslawa Ridan prowadzi postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie nieudolnie, z naruszeniem prawa, ze mnie sciga bezpodstawnie.

Jako nadzorujacy prowadzone przez prokurator R. Ridan postepowanie przygotowawcze, rozpoznajac skladane przeze mnie wnioski o wylaczenie prokurator R. Ridan w.w. prokuratorzy skorzystac powinni z uprawnien okreslonych w art. 326 ustawy Kodeks postepowania karnego:

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.”

Wszyscy wyzej wymienieni prokuratorzy nie korzystali z przyslugujacych im uprawnien i oddalali skladane przeze mnie wnioski.

Pod ich nadzorem prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie 18 czynow, ktore w rzeczywistosci popelnili w Warszawie mieszkancy Warszawy.

Z powodu aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan w nastepstwie postepowania przygotowawczego prowadzonego przez nia nadzorem Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej, Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego, p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz:

 1. w dniu 2 listopada 2006 r. wyrzucono mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A., gdzie trzy dni wczesniej, tj. w dniu 2 listopada 2006r. rozpoczalem prace na stanowisku Dyrektor Banku – Pionu Uslug,

 2. w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal niesluszny, skazujacy mnie wyrok, uchylony nastepnie przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan,

 3. po uchyleniu skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyrokami wznowieniowymi Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego, od ponad dwoch lat jestem ponownie oskarzony o czyny przypisane mi przez prokurator R. Ridan.

W ING Banku Slaskim S.A. bylem zatrudniony na warunkach podanych w Ofercie pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – Zalacznik 24: „ING Bank Slaski Marlies van Elst Warszawa, 29 wrzesnia 2006 r. Pan Zbigniew Kekus Szanowny Panie W imieniu ING Banku Slaskiego S.A. niniejszym potwierdzam zamiar zatrudnienia Pana na stanowisku Dyrektora Banku – Pion Uslug nie pozniej niz 1 stycznia 2007 r. na nastepujacych warunkach:

 • Umowa o prace na czas nie okreslony z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia oraz umowa o zakazie konkurencji z 6 miesieczna klauzula konkurencyjna (z mozliwoscia jej wczesniejszego rozwiazania przez Bank)

 • Miesieczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 35.000 zl

 • Pelny wymiar czasu pracy,

 • Premia na zasadach okreslonych w Regulaminie premiowania pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. (obecnie maksymalna premia w wysokosci 40% rocznego wynagrodzenia zasadniczego przy wykonaniu zadan na poziomie 120 pkt),

 • Opieka medyczna w Medicover na zasadach obowiazujacych w Banku (doplata do karty rodzinnej dokonywana przez Pracownika – rekompensowana przez Pracodawce dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego)

Samochod do wyboru z nastepujacej listy z rata leasingowa w przedziale 2269-2302PLN.:

Nissan Primera 1,9

Opel Vectra 1.9

Ford Modeno 2.0

Toyota Avensis 2.0

 • Telefon komorkowy z limitem 400 PLN miesiecznie,

 • Udzial w programie opcji,

 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe Nationale-Nederlanden z funduszem kapitalowym .

(…) Z powazaniem, Yours Faithfully Marlies van Elst, Zastepca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Anita Piecuch

Dowod : ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy sporzadzona w dniu 29.09.2006 r. przez Wiceprezes

Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst i Zastepce Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Anite Piecuch – Zalacznik 24

Moje wynagrodzenie w kwocie 35.000,00 zl miesiecznie poswiadcza dokument wydany przez ING Bank Slaski S.A. w lutym 2007 r. – Zalacznik 25:

(…) 10. Skladniki wynagrodzenia za okresy miesieczne. Stale wynagrodzenie zasadnicze i inne skladniki stale w pelnej miesiecznej wysokosci okreslonej w umowie o prace 35.000,00. (…) W pkt 10 wykazano wynagrodzenie zasadnicze wynikajace z umowy o prace w pelnej miesiecznej wysokosci – przed pomniejszeniem za okres choroby.”

Dowod : ING Bank Slaski S.A., sporzadzone w dniu 12.02.2007 r. przez Naczelnika Wydzialu Administracji Placowej Magdalene Banasik Zaswiadczenie Platnika Skladek – Zalacznik 25

Pismem z dnia 17 listopada 2006 r. zwrocilem sie z wnioskiem do Prezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza, by wyrazil zgode na kontynuacje przeze mnie pracy w Banku, podajac w nim przyczyny wydania przeciwko mnie aktu oskarzenia.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 7 grudnia 2006r. Wiceprezesa ING Banku Slaskiego S.A., Marlies van Elst o tresci – Zalacznik 26: „W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 17 listopada 2006r. informuje, ze Bank podtrzymuje decyzje w zakresie rozwiazania umowy o prace. Przedstawiona przez Pana argumentacja nie pozwala na zmiane dotychczasowego stanowiska ING Banku Slaskiego S.A. i na wyrazenie zgody na kontynuacje zatrudnienia w Banku. Pana dzialania sa niezgodne z istniejaca w Banku polityka Compliance i przyjetymi zasadami rekrutacji pracownikow, ktore nie pozwalaja na zatrudnianie osob, ktorych postepowanie nawet w najmniejszym stopniu nie odpowiada normom prawnym. Zarowno zarzuty naruszenia prawa karnego, czego konsekwencja sa prowadzone przeciwko Panu postepowania karne, jak i nieujawnienie swojej sytuacji prawnej w procesie rekrutacji spowodowaly utrate naszego zaufania. (…) Z powazaniem Marlies van Elst
Dowod: ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7

grudnia 2006r.Zalacznik 26

Jedyne zarzuty prawa karnego, ktore mi przedstawiono kiedykolwiek, to byl akt oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Straty materialne poniesione przeze mnie z przyczyn niedopelnienia przez prokurator Radoslawe Ridan jej ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., a przez prokuratorow, ktorzy nadzorowali prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze w sprawie przeciwko mnie, obowiazku nadzoru wynosza juz kilka milionow zlotych.

Z powodu nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan, w lutym 2009 r. stracilem prace po raz drugi. Oskarzonego, potem skazanego, od ponad dwoch lat znowu oskarzonego, dwukrotnie wyrzuconego z pracy, ze zrujnowana opinia na rynku pracy, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

Z kazdym kolejnym miesiacem ta kwota powieksza sie moja strata materialna.

Utrata przeze mnie pracy, a z nia wynagrodzenia bedzie miala wplyw na wysokosc mojej emerytury.

Laureat Nagrody Nobla, prof. Edmund S. Phelps tak prezentuje skutki dla czlowieka pozostawania bez pracy:

Czlowiek bez pracy szybko sie degraduje. Czlowiek, ktory nie moze utrzymac siebie i rodziny, zadbac o swoje dzieci, czuje sie zbedny i bezuzyteczny.

Ale to nie jest tylko kwestia dobrego samopoczucia. Ludzie bez pracy pozwalajacej utrzymac siebie i rodzine wiecej choruja i wczesniej umieraja. Praca jest konieczna nie tylko po to, zebysmy sie mogli utrzymac, ale tez po to, zebysmy byli zdrowi. Czlowiek pozostajacy w domu traci nie tylko pieniadze. Traci wazna czesc zycia.

I spoleczenstwo tez traci nie tylko prace, ktora moglby wykonac. Traci tez pomysly, ktore moglyby przyjsc mu do glowy pod wplywem kontaktow z innymi, a takze pomysly, ktore innym moglyby przyjsc do glowy pod wplywem kontaktow z nim.”

Edmund S. Phelps, profesor ekonomii politycznej Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2006 roku. w: „Niezbednik inteligenta” , „Polityka” nr 42 (2676), 18 pazdziernika 2008r.

Prokurator Radoslawa Ridan oraz prokuratorzy, ktorzy nadzorowali prowadzone przez nia postepowanie przygotowawcze w sprawie przeciwko mnie nie maja tego problemu.

Oni wszyscy pracuja. Troje awansowalo. To dzisiaj tuzy krakowskiej prokuratury.

Jakkolwiek ja z cala pewnoscia posiadalem kwalifikacje, umiejetnosci i zdolnosci do wykonywania zadan powierzonych mi przez pracodawcow, a ich wszystkich „profesjonalizm” zrecenzowala przede wszystkim sama prokurator R. Ridan, przyznajac sie, ze ona … „li tylko” , ale za to „osobiscie”!

Nawet w dziedzinie prawa karnego, ktora ich powinna byc domena udowodnilem im, ze ich jedyna „kwalifikacja” jest li tylko buta. To sie nade mna dalej znecaja. Bo im wolno.

Malo im „nieskazitelnym charakterom”, ze mi zrujnowali kariere zawodowa, zniszczyli mnie – i mojej rodzinie, w tym moim dzieciom – zycie.

Za nami kilka lat policjantow poszukujacych mnie na zlecenie prokuratury lub sadu u mojej matki, dzieci, pracodawcow. Scigajacych mnie, zajmujacych mi wynagrodzenie oraz rujnujacych mi opinie u pracodawcow komornikow, grozby umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym i w areszcie.

Komornik wyegzekwowal ode mnie – na polecenie Sadu Rejonowego w Debicy, tytulem wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. przez zajecie mojego wynagrodzenia laczna kwote 7.280,70 zl.

To byla kradziez. Zwrocono mi w.w. kwote, po prawie czterech latach, w kwietniu 2012 r., ale … bez odsetek. To tez „zasluga” prokurator Radoslawy Ridan i prokuratorow nadzorujacych postepowanie, ktore przeciwko mnie prowadzila.

Nie wiadomo, co jeszcze przede mna, bo Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk nawet wobec mnostwa dowodow spowodowanej niedopelnieniem obowiazkow przez prokurator Radoslawy Ridan pomylki, nie chce odstapic od oskarzenia.

Czesc IV. Wnioski

Wymienieni w pkt. I. str. 1 prokuratorzy popelnili przestepstwo:

 1. prokurator Radoslawa Ridan – niedopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego,

 2. prokuratorzy: Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk i Edyta Kusnierz, niedopelnienia obowiazku nadzoru nad postepowaniem przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

Dowodami poswiadczajacymi slusznosc moich zarzutow sa:

 1. w przypadku prokurator Radoslawy Ridan:

  1. sporzadzone przez nia uzasadnienie do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow – patrz: strona 3 oraz Zalacznik 3,

  2. sporzadzony przez nia akt oskarzenia – karty 2422, 2435, 2436, 2437, 2438 akt sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ Sadu Rejonowego w Debicy – patrz: strona 6 i 7 oraz Zalacznik 15,

  3. sporzadzone przez nia w dniu 8 grudnia 2006 r. zazalenie na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego – patrz: strona 9 oraz Zalacznik 17,

  4. pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. operatora internetowego Wirtualna Polska S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy – patrz: strona 10 oraz Zalacznik 18,

  5. pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. operatora internetowego Interia.PL S.A. do Sadu Rejonowego w Debicy – patrz: strona 10 oraz Zalacznik 19,

  6. kasacja wniesiona w dniu 23 sierpnia 2011 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – patrz: strona 11 oraz Zalacznik 21,

  7. wyrok wydany w dniu 26 stycznia 2012 r. na postawie kasacji Prokuratora Generalnego, jak w p. 5 – patrz: strona 11 oraz Zalacznik 22,

  8. postanowienie sedzi Sadu Rejonowego Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 23,

 1. w przypadku:

  1. prokurator Lidii Jaryczkowskiej – dokumenty, jak p. I.1 – 8 oraz jej pismo do mnie z dnia 12 grudnia 2005 r. – patrz: strona 4 oraz Zalacznik 5,

  2. prokurator Edyty Kusnierz – dokumenty, jak p. I.1 – 8 oraz jej pisma do mnie z dnia:

   1. 20 lutego 2004 r. – patrz: strona 5 oraz Zalacznik 7,

   2. 24 marca 2004 r. – patrz: strona 5 oraz Zalacznik 8.

  3. prokuratora Piotra Kosmatego – dokumenty, jak p. I.1 – 8 oraz jego pisma do mnie z dnia:

   1. 23 stycznia 2006 r. – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 9,

   2. 10 lutego 2006 r. – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 10,

   3. 16 marca 2006 r. – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 11,

   4. 17 marca 2006 r. – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 12,

   5. 17 marca 2006 r. – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 13,

   6. 10 maja 2006 r. – patrz: strona 6 oraz i Zalacznik 14,

  4. prokurator Krystyny Kowalczyk – dokumenty, jak p. I.1 – 8 oraz jej pismo do mnie z dnia 7 lutego 2006 r. – patrz: strona 4 oraz Zalacznik 1,

Wnosze o osobiste przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Adresata niniejszego pisma, rozpoznanie niniejszym zlozonego zawiadomienia. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wydal Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie polecenie zbadania udzialu prokuratora w sprawie przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10, co poswiadczyli:

 1. Zastepca Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej Halina Niemiec w pismie z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. PG IV KSK 699/11, do Posla Prawa i Sprawiedliwosc Pana Andrzeja Dudy,

 2. prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala w pismie do mnie z dnia 3 lipca 2013 r,, sygn. PG IV KSK 699/11.

W pismie do mnie z dnia 3 lipca 2013 r. sygn. PG IV KSK 699/11 prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagala podal – Zalacznik 27: „(…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.”

Dowod : Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. prokuratora Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowanego do Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 27

Rozpoznajac niniejszym zlozone zawiadomienie Prokurator Apelacyjny w Krakowie zbada udzial kilkorga swoich podwladnych w sprawie bedacej od czerwca 2011 r. w zainteresowaniu Prokuratora Generalnego.

Adresat niniejszego pisma znany jest w Polsce z prawosci i stanowczosci. Jest ostatnim prokuratorem w Polsce, ktory zazadal wydania wyroku smierci dla oskarzonego i wyrok wykonano. Wykazujac sie taka sama prawoscia i stanowczoscia moze Adresat niniejszego pisma zostac z kolei pierwszym prokuratorem Apelacyjnym w historii Polski, ktory wystapi z oskarzeniem przeciwko prokuratorom … przestepcom. Bo co do tego, ze prokuratorzy: Radoslawa Ridan, Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk i Edyta Kusnierz niedopelnili obowiazkow oraz ze bylo to i wciaz jest ze szkoda dla mojego interesu prywatnego nikt, kto zapozna sie z kopiami dokumentow zalaczonymi do niniejszego zawiadomienia nie moze miec najmniejszych watpliwosci.

Niewatpliwie „historyczne” sledczej Radoslawy Ridan „li tylko publikacji”, nie zeby np. chocby numerow IP komputerow, itp. doskonale ich wszystkich, tj. autorke aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz jej bezposrednich przelozonych, ktorzy sprawowali nadzor nad prowadzonym przez nia postepowaniem przygotowawczym – wobec tresci sporzadzonych przez nich osobiscie wczesniej dokumentow – pograza.

Prokuratorzy: Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk i Edyta Kusnierz chroniac hucpe prokurator Radoslawy Ridan, niedopelnienie przez nia podstawowych obowiazkow, niewykonanie podstawowych czynnosci, jakie nalezy wykonac w przypadku przestepstwa popelnionego za posrednictwem Internetu nie tylko dobrowolnie uczynili sie in spe przestepcami, ale dowiedli, ze racje mial Jonathan Swift, gdy mowil:

Glupcy bywaja dla siebie nawzajem poblazliwi,

lecz gdy zjawi sie ktos o rzeczywistym talencie i rozumie natychmiast powstaja przeciwko niemu.”
Jonathan Swift

A ja – ofiara sprzysiezenia glupcow – nawet wcale utalentowany nie jestem. Wrecz przeciwnie …

Nie zalozylem zadnej ze stron, www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, ani ich nie obslugiwalem, bo nawet, gdybym chcial, to … nie potrafie.

Wszyscy zatem, Radoslawa Ridan, Lidia Jaryczkowska, Piotr Kosmaty, Krystyna Kowalczyk, Edyta Kusnierz i ja, jestesmy internetowymi analfabetami.

Ale ja nie jestem sledczym!

I nie mnie podatnik placi za kwalifikacje, ktora powinienem posiadac, ale mi jej brak, lecz pozostalym z szesciorga wyzej wymienionych.

Wydaje sie, ze nawet w polowie tylko tak inteligentnym, jak ja, zaden internetowy laik, otrzymawszy polecenie ustalenia, kto byl sprawca czynu popelnionego za posrednictwem Internetu, nie ograniczy sie do drukowania. Li tylko.

Przez dwa lata! 1600 stron!

Jak sledcza Radoslawa Ridan pod nadzorem akceptujacych te metode tuzow prokuratury krakowskiej, Lidii Jaryczkowskiej, Piotra Kosmatego i Krystyny Kowalczyk oraz Edyty Kusnierz.

Ciekaw jestem, jak dlugo jeszcze – w dniu 13 czerwca 2013 r. weszlismy w osmy rok – po tym gdy nawet sedzia B. Stoj przyznala w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, zestrona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl , bedzie mnie Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod scigac za czyny popelnione za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.
Pomyslec, ze to umieszczeniem mnie w szpitalu psychiatrycznym grozi mi sedzia B. Stoj, przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Ewy Sacha.

Prokurator Radoslawa Ridan, prokurator Lidia Jaryczkowska, prokurator Piotr Kosmaty, Prokurator Krystyna Kowalczyk, prokurator Edyta Kusnierz ich dzialaniami zrealizowali znamiona zawarte w przepisie art. 231 § 1 ustawy Kodeks karny, prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod wciaz je realizuje.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 2. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, Wezwanie z dnia 2 listopada 2005 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 12 grudnia 2005 r.

 6. Komisariat Policji III w Krakowie, Wezwanie do stawiennictwa w dniu 102 stycznia 2006 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, sporzadzone przez prokurator Radoslawe Ridan w sprawie sygn. akt 1 Ds. 112/04/S

 7. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 20 lutego 2006 r.

 8. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Kusnierz z dnia 24 marca 2006 r.

 9. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 10. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r.

 11. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r.

 12. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 13. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.

 15. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 16. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

 17. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 18. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 19. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 20. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r

 21. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 22. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 23. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu Beaty Stoj

 24. ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy sporzadzona w dniu 29.09.2006 r. przez Wiceprezes Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Marlies van Elst i Zastepce Dyrektora Departamentu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Anite Piecuch

 25. ING Bank Slaski S.A., sporzadzone w dniu 12.02.2007 r. przez Naczelnika Wydzialu Administracji Placowej Magdalene Banasik Zaswiadczenie Platnika Skladek

 26. ING Bank Slaski S.A., pismo Wiceprezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego Marlies van Elst z dnia 7 grudnia 2006r.

 27. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. prokuratora Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowanego do Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagaly

1 W zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. prokurator R. Ridan podala – Zalacznik 17: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 17

To dlaczego w opisie kazdego z 18 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. podala, ze za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl popelnialem je od … stycznia 2003 r.?

L’ANSM la date de priligy 60mg commercialisation cialis achat de la specialite generique.
Quand l’excitation sexuelle acheter le levitra se fait grace a une stimulation naturelle, cela relance le degagement local de l’oxyde d’azote, et le processus d’inhibition de ce ferment specifique PDE – 5, et ceci mene a l’augmentation du niveau de GMP cyclique (guanosine monophosphate cyclique) dans acheter viagra sans ordonnance le corps caverneux de la verge masculine.
La demande d’AMM est deposee dans l’Etat membre europeen dans lequel le produit sera commercialise et achat kamagra paris l’autorite kamagra 100 competente, en France l’ANSM, evalue la demande.

Elles ne prix viagra 25 mg sont pas remboursees par la Securite ou acheter du vrai viagra en ligne sociale, meme en cas de cancer du sein.
Dire que leur echec a imposer leur volonte a tel ou tel pays signifiait qu’ils etaient moins puissants equivalait a dire qu’un marteau-piqueur etait moins puissant qu’une roulette de dentiste parce qu’il ne pouvait servir a soigner une dent. Encore faut-il que les molecules soient les bonnes… Attention aux faux medicaments vendus sur Internet sous le meme nom commercial. Des microtraumatismes seraient l’evenement declenchant d’un processus immunologique complexe impliquant une surproduction ou une degradation defaillante d’un certain nombre de composants cellulaires impliques dans les mecanismes inflammatoires et cicatriciels. David Allison, un biostatisticien de l’Universite d’Alabama a Birmingham, et son equipe ont decide de mener des etudes sur ces fameuses idees recues concernant les regimes et l’obesite. Une etude de Buendia (O-056) a etudie l’impact de l’apport hydrique sur les urolithiases en termes de cout de sante publique. Vin rouge vous fournit suffisamment resveratrol phytochimique antioxydant, la substance, ce qui est bon pour le sexe, car elle ameliore l’etat de vos arteres et permet la production d’oxyde d’azote. Chez tous ces patients, l’efficacite du sildenafil dans la genese et le maintien de l’erection a ete prouvee de maniere significative versus placebo. Le sexe oral est de plus en plus pratique par acheter du cialis suisse acheter cialis pour femme les amoureux pour favoriser les rapports achat cialis cheque avis acheter viagra ligne sexuels, a savoir les relations buccogenitales ou cunnilingus, les caresses buccales, la fellation, etc.
L’hypertonie des releveurs est au moins pharmacie ligne vente levitra aussi kamagras en ligne souvent absente qu’elle n’est presente dans ce type de douleur.
Apres une episiotomie, on attend la cicatrisation achat cialis en belgique vente cialis generique france (environ six semaines).
Ils n’y pensent meme pas et cela ne leur acheter vrai levitra ligne levitra commander manque pas.
Cervantes, Flaubert, comprare cialis online italia Stendhal, Proust, cialis originale vendita on line Dostoevskij.
In una relazione e fondamentale la consapevolezza di sito affidabile dove comprare cialis cio che piace e per fare questo e importante conoscere se stessi, le proprie sensazioni e il proprio corpo per poi poterlo comunicare al partner.
Desiderando a tutti i costi dove comprare cialis su internet di avere la “propria prima volta” per sentirsi al pari degli altri, per poterne parlare, per sentirsi grandi costo cialis 5 mg farmacia ed esibire il proprio “trofeo” fa perdere di vista la magia di un momento cosi importante che rimarra indelebile nei propri ricordi.
Mentre solo un 50% di soggetti hanno visto gli stessi cialis si puo acquistare in farmacia risultati vendita cialis roma col placebo.
Teoricamente, se non si dispone di contro-indicazioni di una certa viagra costo farmacia pillola presa per comprare cialis acquisto cialis generico l’alimentazione, disagio durante le quote di erezione.
Insomma, aspettare cialis 20 mg prezzo farmacia che sia lui a cialis on-line in contrassegno capire che cosa fare per regalarci un orgasmo, e una strategia che non ha mai funzionato.
Problemi con la potenza – una prova molto difficile per qualsiasi uomo, anche per quello piu potente. I problemi viagra prezzo in farmacia sessuali, qualunque essi comprare viagra in svizzera siano, sono spesso determinati da svariati fattori, che a piu livelli, interagiscono tra di loro, contribuendo a creare una disfunzione e soprattutto il suo mantenimento immodificato nel tempo. La disfunzione erettile (impotenza) – l’impossibilita dell’uomo di ottenere e mentenere un erezione adeguata per un atto sessuale. Di questo affermano i miti, in cui esiste l’omosessualita e bisessualita, per esempio, i giovani dipendenti agli dei (Apollo, Zeus, ecc.) Bere 2 bicchieri d’acqua ogni 2 ore di giorno vi aiutera a perdere peso. Nello specifico i giovani sono risultati essere i piu distratti. Se il sildenafil viene assunto con il succo di pompelmo, cio puo causare un modesto aumento del vendita viagra in farmacia livello ematico del sildenafil e puo aumentare la probabilita di effetti collaterali. Se si stanno assumendo puedo comprar viagra en la farmacia farmaci prescritti da uno specialista e non si vede la droga effetto comprare viagra online sicuro positivo, o di malessere, e necessario contattare immediatamente un medico.
Non conservare pillole di Cialis Tadalafil all’interno di un luogo umido comprare cialis a roma o forse in un venta cialis costa rica frigorifero.
Nel complesso i ricercatori hanno comprare viagra on line e reato notato che oltre il 50% degli uomini con danni al midollo spinale sono stati in grado comprare viagra line italia di avere erettile priligy farmacia sin receta normale e la funzione sessuale durante l’uso del cialis.
L`acte sexuel n’est plus considere comme prix cialis prix quelque chose acheter cialis 10 milligrams cialis jelly de coupable.
Il consumo frequente di cibi ad alto contenuto calorico, dopo 40 anni puo acquisto viagra on line causare il diabete, come acquistare viagra on line che e viagra acquisto on line carico di una diminuzione costante della potenza.
S’il ne retrouve pas la acheter viagra a paris sensation de la main qui prix cialis generique serre son penis, achat propecia le film ne se fait pas.
Molti tribunali infatti, ammettono messaggini, cuoricini e levitra in italia faccine come prova vendita cialis online italia acquistare viagra generico on line del tradimento.
Les couples peuvent se acheter du cialis pas cher levitra en france prix masturber mutuellement ou eux-memes acheter du propecia france l’un devant l’autre.
Protrae anche il rilassamento della muscolatura vendita levitra originale liscia dei corpi cavernosi priligy vendita online e cio aiuta quindi a compra levitra mantenere l’erezione.
Cependant, il a etablit que le citrate de sildenafil achat cialis net n’a aucun effet significatif cialis en ligne sur la circulation vers le priligy pas cher en belgique muscle cardiaque (myocarde ), ou la pression arterielle.
4) a che eta e normale che un uomo cialis online perda comprare viagra online italia l’erezione costo viagra in farmacia ?
Chez l’homme, les organes genitaux acheter kamagra en france forment la zone la plus erogene et plus acheter du viagra moins cher sensible aux excitations cialis france sexuelles.
E questo vale sia per gli uomini levitra acquisto on line sia per le donne, religiosi o non si puo comprare viagra senza ricetta credenti acquistare viagra che siano.
Par consequent, il apparait logique que les professionnels de la readaptation disposent non seulement de plus de moyens boutique prix viagra pour traiter des questions viagra generique sexuelles, mais qu’il soit imperatif d’inclure ces questions dans les protocoles de pratiques exemplaires et les programmes a ce stade.
Le vardenafil ameliore la qualite prix vente viagra pharmacie des erections chez les hommes souffrant de site serieux pour acheter viagra dysfonction erectile.
In alcuni casi il deficit errettile e dovuto ad altre patologie, come il diabete, viagra quanto costa farmacia la libido bassa viagra generico en farmacia maschile e la malattia di de la peyronie.
Cio puo accadere per inevitabili ragioni tecniche o per carente cura nel preservare tale rete, tantoche viagra on line con postepay la tendenza attuale e quella di cercare di conservarla il viagra in farmacia senza ricetta medica piu possibile anche se non sempre e possibile o se la reazione riparativa postchirurgica riesce ad evitare il danno; i danni temporanei possono dare difetto dell’erezione per circa 2 anni regredendo totalmente o parzialmente anche in tempi minori.