08.08.2013 – Pismo Z . Kekusia do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Krakow, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26-30

02-528 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Pisma do mnie Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol z dnia:

  1. 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 1,

  2. 19 lipca 2013 r. /data doreczenia 7 sierpnia 2013 r./ – Zalacznik 2.

 2. Zawiadomienie o:

  1. rozpoczeciu przeze mnie w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod,

  2. zamiarze przeksztalcenia od dnia 19 sierpnia 2013 r. protestu, jak w p. I.1 w glodowy – bede pil wode i soki.

  3. kontynuowania protestu, jak w p. II.2 do dnia wreczenia mi dokumentu, potwierdzajacego odstapienie przez Prokurature od aktu oskarzenia, ktory w dniu 12 czerwca 2006 r. sporzadzila przeciwko mnie prokurator w.w. Prokuratury Radoslawa Ridan.

Wielce Szanowny Panie Prokuratorze

Uprzejmie informuje, ze w dniu 9 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 rozpoczne protest przed Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod w Krakowie.

Bede go kontynuowal – zmieniajac ewentualnie na glodowy – do dnia wreczenia mi przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod dokumentu, potwierdzajacego odstapienie przez Prokurature od aktu oskarzenia, ktory w dniu 12 czerwca 2006 r. sporzadzila przeciwko mnie prokurator w.w. Prokuratury Radoslawa Ridan.

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegoten urzadAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutow /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

Jak wiadomo Prokuratorowi Generalnemu:

 1. prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia na podstawie li tylko publikacji z w.w. stron internetowych, co poswiadczyla w:

  1. uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow, podajac:„Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem (…). Prokurator Radoslawa Ridan”
   Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do

postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

  1. akcie oskarzenia, podajac:Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616) , materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618 ) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2422

  1. zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan, podajac:„Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 1. operator internetowy Wirtualna Polska S.A. podal w pismie z dnia 6 sierpnia 2006 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo: „Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna

Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta 3099

 1. operator internetowy Interia.PL S.A. podal w pismie z dnia 1 pazdziernika zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy:„INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje: Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/Data zalozenia: 2004-10-2621:17:23Uzytkownik nie podal danych osobowych.Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 1. prokurator Radoslawa Ridan podala w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow prowadzonego przez nia postepowania przygotowawczego:„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 1. art. 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”
  Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego:

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla , 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.”

  2. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131”

 2. Artykul 212 § 4 K.k. stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

 3. w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi sprawstwo wszystkich czynow podanych przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan. Sedzia T. Kuczma skazal mnie na kare grzywny w kwocie 15.000,00 zl oraz zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa kwote 2.122,00 zl tytulem kosztow postepowania. Z tego Sad Rejonowy w Debicy wyegzekwowal od mnie kwote 7.280,70 zl przez zajecie mojego wynagrodzenia.

 4. w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wznowil postepowanie sygn. akt II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow – czyny I, III-XVII – aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. Od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest – z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/ sciganie z art. 226 § 1 K.k w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

 5. w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny, Adresat niniejszego pisma, wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII1 wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. W uzasadnieniu do kasacji podal Prokurator Generalny miedzy innymi: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny , oderwanej od realiow sprawy. Z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

Prokurator Generalny zarzucil takze sedziemu T. Kuczmie, ze dokonal oceny zgromadzonego materialu dowodowego wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania – art. 7 K.p.k.: Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

(…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, wskutek ustalenia, ze czyny opisane w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej zaskarzonego wyroku, polegajace na zamieszczaniu na stronie internetowej pod domena zkekus.w.interia.pl, pism zniewazajacych pokrzywdzona Wieslawe Zoll i rozpowszechnianiu okolicznosci z rozprawy rozwodowej toczacej sie z wylaczeniem jawnosci, mialy miejsce w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. w Krakowie, podczas gdy z zebranego materialu dowodowego wynika, ze strona ta zostala utworzona dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. (…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 1. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVII,

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 1. po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow, sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. rozpoznaje od lutego 2011 r. – tj. po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie – do sygn. akt II K 854/10 sedzia Beata Stoj, ktora miedzy innymi:

  1. wydala dwukrotnie, w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym:

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

Sedzia B. Stoj odmowila sporzadzenia uzasadnien dla w.w. postanowien.

  1. uznawszy, ze ma uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r., na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k. 2 zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej w Debicy
   Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, zarzadzenie z dnia 16 kwietnia 2012 r.
   Sedzia B. Stoj odmowila sporzadzenia uzasadnienia dla w.w zarzadzenia.

  2. wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym przyznala: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl /, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.
   Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r.

sedzi Beaty Stoj

  1. poswiadczywszy w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.: „Istotnie z informacji (…) niemniej (…)”:

   1. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie celem poddania mnie badaniom psychiatrycznym:

Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z

dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, pismo z dnia 8

lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

Nie bylo mnie w niedziele 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki.

   1. zawiadomila mnie dwukrotnie – Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – o zorganizowaniu posiedzenia /18.04.2013 r., 14 czerwca 2013 r./ w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania
    Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca

2013 r.

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 22 maja

2013 r.

  1. wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. postanowienia, w ktorych podala:

   1. I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – patrz: Zalacznik I.2 – ZKE/. Podala, ze umarza 16 zarzutow z powodu ustania ich karalnosci. Nie podala dat ustania karalnosci. Celem umorzenia dokonala przekwalifikowania zarzutu z art. 226 § 1 K.k. w zarzut z art. 216 § 2 K.k. Dokonawszy przekwalifikowania w uzasadnieniu podala: „(…) Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

   1. II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:

1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k . i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. w okresie od stycznia 2003 r . do wrzesnia 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj

z dnia 14 czerwca 2013 r.

Po otrzymaniu postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzi Beaty Stoj skierowalem kilka pism do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, zawierajacych wnioski o zlozenie wnioskow do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane – z podanych wyzej przyczyn – kwalifikacji i opisow przypisanych mi czynow, w tym wniosku o wyeliminowanie z aktu oskarzenia czynu XVII opisanego przez prokurator R. Ridan jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla. W uzasadnieniu podalem, ze skoro nie tylko inni eksperci w dziadzienie prawa karnego, ale nawet sam byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w wydawanym pod jego redakcja Komentarzu do kodeksu karnego, ze RPO bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow, nie mozna mnie osmy rok scigac za czyn z art. 226 § 3 K.k. opisany przez prokurator R. Ridan jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praww Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol, ktorym ta wyjasnila mi, ze – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 12 lipca 2913 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego, albowiem zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienie do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze informacja dotyczaca danych prokuratora, ktory uczestniczyl w posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku niewatpliwie zostala odnotowana w aktach sadowych, do ktorych jako strona postepowania posiada Pan dostep. Podkreslic rowniez nalezy, ze w tresci postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 roku Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii zwiazanych z przedawnieniem postepowania. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.Zalacznik 1

Pomijajac, ze prokurator R. Ridan nie przedstawila w akcie oskarzenia roznych interpretacji doktryny prawnej i nie wyjasnila, dlaczego nie podziela pogladow uznawanych za sluszne w publikacjach z zakresu teorii prawa karnego wydawanych pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla – na potrzebe uczynienia mnie przestepca on sam sie z nimi nie zgodzil i obciazyl mnie zeznaniami w postepowaniu przygotowawczym, co skutkowalo sporzadzeniem przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia – to przeciez problem interpretacji przepisu, jak wyzej, zostal juz raz rozwiazany ….

Dokonal tego niezawisly sad drugiej instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., zarzucajac, ze skazujac mnie za czyn opisany w pkt. XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., razaco naruszyl prawo materialne.

Prokurator Edyta Fraczek – Padol podwaza – po rozmowie w 2013 r. z prokurator R. Ridan, bo na jakiej innej podstawie … te interpretacje, zezwalajac na dalsze sciganie mnie za czyn, ktore wedlug opisu prokurator R. Ridan nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k., co …wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3.

Uwazam, ze to, w jaki sposob traktuje mnie od 2002 roku okrutny czlowiek i nie znajacy tresci publikacji z zakresu prawa karnego wydawanych pod jego redakcja naukowa, Zyd ortodoks radykalny, prof. dr hab. Andrzej Zoll, razem z pomagajacymi mu w naruszaniu moich konstytucyjnych i ustawowych praw obywatelskich i pozbawianiu mnie moznosci korzystania z nich, prokuratorami i sedziami, z ich zachowan skutkami dla mnie i mojej rodziny, zasluguje na okreslenie: „rytualny uboj goja”.

To znaczy powolne, barbarzynskie dobijanie mnie.

Niestety w Polsce Donalda Tuska takie zachowania nie tylko nie sa potepiane, ale nawet przez obronce i promotora prof. dr hab. Andrzeja Zolla, posla-premiera, nagradzane. Co stanowi zachete dla innych funkcjonariuszy publicznych.

Z pozostalych, podanych wyzej przyczyn, kilkoma pismami skierowanymi do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa –Srodmiescia Krystyny Kowalczyk zlozylem wnioski o odstapienie, na mocy prawa okreslonego w artykule 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze – Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.” – przez Prokurature od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przeciwko mnie aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wskazac nalezy, ze art. 14 § 2 K.p.k. stanowi: „Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.”

W odpowiedzi na moje wnioski otrzymuje kolejne pisma od Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol o tresci, jak to doreczone mi w dniu 7 sierpnia 2013 r., z dnia 19 lipca 2013 r., o tresci – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, Krakow 19 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego . Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r.Zalacznik 2

A przeciez:

 1. z przyczyn podanych wyzej, w tym z powodu potwierdzenia na podstawie dowodow dostarczonych w sprawie przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A.:

  1. przez Prokuratora Generalnego w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r.: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

  2. przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2012 r.:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl /, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.”

prokurator Radoslawa Ridan nie powinna byla w ogole sporzadzic opartego o „li tylko publikacje (…)” czyli „ materialy sciagniete ze stron internetowych (…)” aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 1. po uchyleniu wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj prowadzi – przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Ewy Sacha – postepowanie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan od … ponad dwoch lat, tj. od lutego 2011 r. Zorganizowala w tym czasie kilka rozpraw i kilka posiedzen. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod wystarczajaco duzo miala czasu – ponad dwa lata – na zlozenie wnioskow, opartych na dowodach zebranych w sprawie przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy – prokurator R. Ridan nie zebrala zadnych, jak podal sedzia T. Kuczma w w.w. postanowieniu z dnia 30.11.2006 r.: Prokurator /Radoslawa Ridan – ZKE/w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie (…) jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.” – oraz na przepisach prawa materialnego i procesowego.

Dla kierowanej przez prokurator Krystyne Kowalczyk Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod priorytetem jest jednak dzialanie wobec mnie, z cala pewnoscia zaslugujace na nazwanie go, ze wzgledu na niektorych jego uczestnikow, inspiratorow i animatorow oraz wybrana metode i jej dla mnie od 7 lat skutki, „rytualnym ubojem goja”.

W zwiazku z powyzszym informuje, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r.

1 Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

2 „W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

La vente veritable viagra pornographie peut aussi donner des idees pour experimenter des choses nouvelles qui serviront a pimenter leur vie sexuelle.
In clinical studies, men who took Priligy were able to elongate their sexual performance kamagra sildenafil by, on prix cialis cialis average, 200% – 300%.
Manque de motivation, acheter viagra ligne problemes gynecologiques, anomalie morphologique, meme minime, maladie ou traitement en vente lasix cialis levitra cours.

Le depistage du CaP par le PSA engendre une prix vente cialis pharmacie augmentation de son incidence et une propecia generique en pharmacie proportion croissante de tumeurs localisees a faible risque de progression [7].
Liee a des notions de voyeurisme et acheter cialis lilly en ligne commander cialis de fantasme, avoues ou non, avec une personne du meme sexe ou de l’autre sexe, cette pratique sexuelle est parfois experimentee pour trouver une jouissance supplementaire. A contrario, l’introduction simultanee de nouvelles molecules telles que la ciclosporine A, puissant inhibiteur de la relaxation musculaire liee au NO, ou encore certains antihypertenseurs peuvent etre responsable de la perennisation iatrogene, voire l’apparition des troubles erectiles [11,20]. Ainsi, Ajanta achat levitra en france viagra soft tabs Pharma a-t-elle concu un nouveau produit de vardenafil sous la forme luquide: L’estimation d’activite etait de 99,8 a 100,5 % pour les generiques d’amikacine, 99,7 a 100,2 % pour les generiques de gentamycine et de 98,5 a 99,9 % pour c eux de vancomycine. Manque de confiance en soi du a une incapacite a satisfaire sa partenaire, baisse de desir… Plus il y a de disputes, moins on a envie de faire l’amour. Pour sa part, apres sa refaction en 2011, due au retrait de Di-Antalvic generique a 90 %, le marche du generique, en depit de fortes baisses de prix industriel, a explose dans la deuxieme partie de l’annee. Quelques etudes longitudinales de patients inclus dans des protocoles de SA semblent montrer sa faisabilite.
Parce que l’on traine avec acheter levitra en ligne soi toutes sortes viagra original pas cher de freins culturels, psychologiques ou physiques.
La peau qui les kamagra vente en france pharmacie ligne vente cialis recouvre a une composition tres proche des muqueuses.
Je me achat levitra en ligne levitra generique 50mg souviens d’avoir ete sur une plage a Nice, en France, quand j’avais 22 ans.
In generale Prodotto generico costa meno del prodotto come acquistare il cialis on line originale, perche produzione del prodotto originale ha spese per sperimentazioni cliniche, esami di laboratorio e test aggiuntivi, che sono condotte da aziende farmaceutiche, che hanno inventato come avere cialis senza ricetta il farmaco originale.
Viagra prezzo agisce inibendo cialis generico on line l’enzima responsabile della regolazione del flusso di sangue al prezzo priligy in farmacia pene.
In una minoranza di viagra cialis senza ricetta casi, invece, il maschio puo sviluppare per il timore viagra pfizer vendita di essere sorpreso ad eiaculare, il disturbo di eiaculazione assente o impossibile.
Uno studio clinico che acquistare viagra pfizer riguarda l’Uprima ha provato che levitra farmacia precio piu del 60 per cento dei pazienti ha avuto una erezione di lunga durata dopo l’assunzione di Uprima.
Egli ha anche elogiato il Viagra e Cialis, chiamandoli buona per la salute come acquistare cialis generico vendita viagra e cialis cardiovascolare globale.
Ma oggi, il problema ha raggiunto proporzioni epidemiche infrangono la cialis prezzo svizzera fiducia degli uomini nei viagra o cialis senza ricetta medica loro anni Trenta e Quaranta.
Bisogna poi essere esperti e non improvvisarsi, per evitare di fare del male. Fosfodiesterasi di tipo 5 e un enzima che rompe il cGMP dallo strato muscolare e restringe le arterie. Il comprare cialis originale senza ricetta cervello e coinvolto nel processo di ottenere un’erezione. Dal punto cialis in vendita di vista piu clinico, se si esclude l’aspettativa condivisa di procreazione, resta alla coppia (in un contesto di evidente laicita) la condivisione di esperienze sensuali di libero piacere, fine a se stesso, all’interno della relazione. A fianco ai giovani sempre piu impauriti che costituiscono la novita degli ultimi anni, il paziente-tipo ha invece un`eta compresa tra i 50 e 60 anni, e diplomato, ha una stabile relazione di coppia e non si e ancora sottoposto a una visita andrologica. Tali fasi, comprar cialis farmacia espana pur essendo distinte, sono unite e cialis senza ricetta online necessarie l’una all’altra e le disfunzioni psicosessuali possono avere luogo in una o piu di queste stesse fasi ed essere pertanto di vario tipo: Anche la frequenza e l’intensita dei rapporti sono assolutamente a discrezione della coppia, che deve confrontarsi per decidere quale sia lo schema piu bilanciato. la decisione di perdonare una persona cara o lasciare, ascoltando il propio cuore, non dimenticare come avere cialis senza ricetta la propria testa.
Esistono compresse da 10 e da 20 mg, oltre al Cialis Once a Day da 5 mg, pensato comprare cialis acquisto cialis generico per l’uso comprare cialis a milano quotidiano.
E’possibile che dopo una sessione, comprare levitra cialis senza la ricetta si potrebbe comprare cialis ritrovare l’erezione.
Prendere tutte le medicine chiamate nitrati (spesso aquisto priligy usato per controllare il dolore al petto, noto acquistare viagra online cialis farmacia online anche come l’angina), o se si utilizza droghe ricreative chiamato poppers come il nitrato di amile e di nitrato di butile.
Un homme avec un cas modere d’ed peut eprouver une kamagra generique en ligne construction reussie quatre a six achat vrai kamagra fois hors de chaque acheter kamagra ligne 10 tentatives.
Solo comprare viagra online senza ricetta uno su tre lo acquisto viagra con mastercard utilizza per i rapporti sessuali, mentre il comprare viagra online sicuro 27% non ne ha mai comprato uno.
Celle-ci aurait une portee significative selon les auteurs, puisqu’il serait question de « l’etude la plus importante cialis en ligne en suisse menee dans l’hexagone et probablement dans le monde si viagra pas cher ligne on considere qu’on a la un echantillon qui se rapproche de la population generale ».
La depressione, i sensi di colpa, le viagra natural precio preoccupazioni, lo stress, l’ansia concorrono ad inibire la risposta erettile e il acquistare cialis milano priligy generico forum desiderio sessuale.
Ses relations sexuelles etaient priligy acheter en ligne devenues achat viagra pharmacie achat levitra en ligne france tres penibles.
Le disfunzioni sessuali vendita kamagra italia prezzo priligy 30 mg comprare cialis online viaggiano in coppia:
Tous prix du kamagra 25 mg ces produits comprennent la quantite identique du sildenafil et ou acheter du viagra ont acheter cialis rapidement le meme effet sur l’organisme.
Oltre all’idea disfunzionale dell’esperienza sessuale, vista prezzo del cialis da 10 mg riduttivamente come penetrazione, vari fattori (risolvibili con specifica terapia sessuologica) possono inibire all’uomo e alla donna la voglia d’orgasmo, come ad esempio la non-accettazione ed il propecia prezzo farmacia senso di vergogna verso il proprio corpo, una ridotta attivita immaginativa ed emotiva, una mancata propriocezione delle sensazioni premonitorie dell’orgasmo;
. era malata, e non c’era alcuna prix viagra en pharmacie france relazione sessuale tra loro sua moglie aveva acheter du levitra en france alcuni farmaci allergia, ma nonostante il fatto che ci e stato alcun contatto sessuale tra joel e sua moglie e joel achat cialis andorre e addormentato, ha avuto alcune esperienze incredibili, sentimenti molto piacevole e non.
Gel kamagraest viagra generique 50mg un liquide stimulant sexuel, gel-like, viagra pfizer prix france qui est disponible en sept versions differentes.
Cette pharmacie francaise en ligne viagra condition est egalement prix viagra boite de 8 appelee impuissance.
Sono disponibili confezioni da vendita viagra italia 4 pezzi viagra generico dove comprare fino a 48 pezzi.
Il tasso di successo di medicine per uso orale per ed e molto alto, comprare viagra senza ricetta in farmacia superiore al 90%; tuttavia persone diverse hanno bisogno di viagra cialis senza ricetta dosi diverse per ottenere risultati ottimali.