09.08.2013 Pismo Z. Kękusia do Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie Mariusza Dąbka i Komendanta Miejskiego Wadima Dyby

Krakow, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panowie,

I nsp. Mariusz Dabek – Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

M l. insp. mgr Wadim Dyba – Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowicka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o:

  1. rozpoczeciu przeze mnie w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod,

  2. zamiarze przeksztalcenia od dnia 19 sierpnia 2013 r. protestu, jak w p. I.1 w glodowy – bede pil wode i soki.

  3. kontynuowania protestu, jak w p. II.2 do dnia wreczenia mi dokumentu, potwierdzajacego odstapienie przez Prokurature od aktu oskarzenia, ktory w dniu 12 czerwca 2006 r. sporzadzila przeciwko mnie prokurator w.w. Prokuratury Radoslawa Ridan.

Szanowni Panowie,

Informuje, ze w dniu 12 sierpnia 2013 r. /poniedzialek/ o godz. 11:00 rozpoczne protest przed Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod w Krakowie.

Przyczyny protestu prezentuje w pismie z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 1.

Jestem lacznie osmy rok scigany z oskarzenia publicznego przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. za 18 czynow, popelnionych wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator R. Ridan w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl, tj. za:

 1. czyny, ktore popelnily inne niz ja osoby, w innym miejscu i w innym okresie niz podano w akcie oskarzenia,

 2. czyny z tytulu ktorych sciganie wedlug opisu sporzadzonego przez prokurator R. Ridan jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r. – art. 226 § 1 K.k., zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, a nie w zwiazkui podczas pelnienia obowiazkow,

 3. czyn, ktory wedlug opisu prokurator R. Ridan – zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla – nie wypelnia znamion czynu typizowanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k. W tym przypadku jestem scigany wbrew doktrynie prawa karnego prezentowanej jako sluszna w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego od lat pod redakcja naukowa bylego przez prawie 6 lat /lata 2002 – 2006/ Rzecznika Praw Obywatelskich … prof. dr hab. Andrzeja Zolla,

 4. czyny scigane z oskarzenia prywatnego – art. 212 § 2 K.k.

Z powodu scigania mnie za w.w. czyny dwukrotnie stracilem prace, mam zrujnowana opinie na rynku pracy, a jako w 2006 r. oskarzonego, w okresie od 18.12.2007 r. do 26.01.2012 r., skazanego i obecnie znowu oskarzonego, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

W odpowiedzi na wnioski, ktore w zwiazku z powyzszym kieruje do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o odstapienie od aktu oskarzenia, Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek informuje mnie niezmiennie, jak w pismach z dnia 12 i 19 lipca 2013 r., ze: „Wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego”.

Prokurator Edyta Fraczek – Padol najwyrazniej nie zapoznala sie z aktami sprawy sygn. 1 Ds. 39/06/S.

Gdyby sie z nimi, ze znajdujacymi sie w nich dowodami, z wyrokami wznowieniwymi od raz juz wydanego – w dniu 18.12.2007 r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme – wyroku na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. zapoznala, wiedzialaby, ze:

 1. akt oskarzenia przeciwko mnie w ogole nie powinien byc wydany, ze prokurator Radoslawa Ridan pomylila sie, bo niedopelnila obowiazkow i jak sie przyznala „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl, tzn. jedynymi dowodami, ktore zebrala byly, jak takze przyznala:„materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism (…).

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod wystarczajaco duzo miala czasu, by po:

  1. wydaniu przez Trybunal Konstytucyjny wyroku z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

  2. wydaniu przez sedziego Tomasza Kuczme postanowienia z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod,

  3. wydaniu wyrokow wznowieniowych przez Sad Okregowy w Rzeszowie /15.09.2010 r./ i przez Sad Najwyzszy /26.01.2012 r./ uchylajacych skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. sedziego T. Kuczmy wydany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.,

  4. podaniu przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/

sformulowac – wlasciwe – wnioski.

Jestem lacznie osmy rok scigany przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod z tej przyczyny, ze inne niz ja osoby korzystaly w demokratycznym panstwie prawnym urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej /art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/ z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa – art. 54.1 Konstytucji: „Kazdemu zapewnia sie prawo wyrazania swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji” – a:

 1. pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Rzecznik Praw Obywatelskich(!) AndrzejZoll,

 3. adwokat Wieslawa Zoll,

postanowili z tego powodu uczynic ze mnie przestepce, korzystajac w tym celu z uslugi wyswiadczonej im z razacym naruszeniem prawa konstytucyjnego oraz prawa karnego materialnego i procesowego, przez prokurator Radoslawe Ridan.

W zwiazku z powyzszym informuje, jak na wstepie.

Z powazaniem,

Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokurator Generalny, pismo Z. Kekusia z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

  1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

  2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r.

Pourtant il est propecia sans ordonnance facile et logique de prendre son numero de telephone quand vous avez reussi a creer un sentiment de complicite vente cialis generique france rassure le coach.
Donner du plaisir commander priligy a son partenaire acheter cialis pas cher grace a des caresses buccales fait partie des preliminaires ou de l’acte sexuel en tant que tel et reste assez largement plebiscites par les Francais.
La gene de faire les premiers pas ou la peur que l’autre se moque de nous s’estompe peu a peu et cytotec et cialis priligy prix a paris nous nous laissons guider par nos envies.

Certes il cialis pour homme prix faut absolument savoir comment il est acheter kamagra france necessaire de prendre ce medicament.
Le diagnostic et la prise en charge des EI de la BCG therapie, parfois meconnue des urologues [6], font l’objet d’un autre manuscrit du groupe vessie du comite de cancerologie de l’AFU (CC-AFU vessie) [7]. Elles craquent pour leur cote un peu exotique et sont surtout achat priligy france ordonnance cialis attirees par leur difference d’avec les hommes qu’elles ont connus auparavant. ce type de conquete ne saurait, aujourd’hui, apporter une veritable paix et affecterait certainement la liberte et la tranquillite du peuple dominant. Le Levitra®, Cialis® ou Viagra® generiques, c’est ce que promettent de nombreux sites Internet, et pour nettement moins cher que le medicament plus connu. retour a la normale du cerveau et de ses secretions – sur le plan comportemental. L’ANSM et ses homologues des agences europeennes et internationales coordonnent en consequence leurs actions d’inspections afin d’optimiser le controle de ces activites en pays tiers. Devant la British Psychological Society, le neuropsychologue a brievement expose les resultats de ses travaux. celebrer cette nouvelle relation entre la femme et l’homme basee sur un amour « veritable », generique viagra pas cher ou peut on acheter du cialis une evolution de conscience et le pardon.
Il sait meilleur site de vente de viagra qu’il ne compte plus pour l’autre quand ce dernier danse avec vente cialis italie elle.
Difficile de bien faire son travail pour ces salaries en manque de temps car soumis aux feux de plusieurs directions qui ne communiquent pas forcement levitra belgique entre elles.
Les femmes risquent de souffrir d’osteoporose ou decalcification a cause des desequilibres hormonaux par lesquels elles passent entre acheter prigily la quarantaine et la soixantaine, mais d’autres facteurs peuvent aussi affecter l’activite sexuelle de la femme et cette derniere a toujours su renforcer sa vigueur et booster priligy prix a paris sa libido.
Insomma, l’essere senza sigarette non getta piu nello sconforto cialis senza la ricetta il soggetto, che non deve piu appoggiarsi all’oggetto ed al gesto vendita cialis roma per rafforzare la propria posizione all’interno delle dinamiche sociali.
In questo modo si ritrovera un erotismo diverso, non quello dell’oggetto erotico da sballo ma quello dell’oggetto d’amore, talvolta viagra cialis senza ricetta piu sottile, acquistare priligy ma sicuramente piu appassionante.
Sul mercato dal 1998, oltre 20 milioni di uomini in tutto il mondo hanno utilizzato con buoni risultati e sono stati in viagra generico farmacia grado di riprendere comprare cialis con postepay una vita sessuale soddisfacente.
Il Viagra non e adatto comprare cialis online in italia a coloro che viagra vendita europa soffrono delle seguenti condizioni:
5) Sussurratele parole A seconda del tipo di donna potrete usare farmacias online priligy parole piu o meno dolci; viagra naturale farmacia a lei comunque piace che l’uomo sussurri nelle orecchie.
A pochi effetti avversi lievi come mal di testa (8,5% con il Cialis prezzo viagra 10 mg e il 4,5% con placebo), e dove comprare viagra a milano infezione del tratto urinario (7,7% con il Cialis e il 6,8% con placebo).
Nella nostra farmacia online e possibile comprare Kamagra, il miglior prodotto per il trattamento della disfunzione erettile ed erezione ripristino. La vita nel buddismo e considerata un’esistenza difficile, piena di sofferenza. Il Viagra e il principale farmaco usato nei casi di impotenza e disfunzione erettile. Tamiflu funziona a causa del fatto che ha gli attributi antivirali. Il pene e un organo vascolare e muscolare, quindi questa e una buona ipotesi, ma la funzione comprare cialis milano sessuale dipende da una serie di questioni, tra cui la libido, il desiderio, e gli ormoni. Per l’insorgere acquisto cialis san marino di questo problema sono importanti sia fattori psicologici sia cause biologiche, molti uomini potrebbero provare imbarazzo a parlarne, pero va ricordato che l’eiaculazione precoce e un disturbo molto prezzo cialis in svizzera comune che puo essere curato con successo. Tuttavia, e meglio assumere il farmaco nelle ore del mattino in quanto ci sara piu tempo per acquistare cialis online sicuro il farmaco di assorbirsi costo cialis in farmacia e iniziare a funzionare. arrossamento della pelle, mialgia, congestione nasale, mal di schiena.
Protesi del pene sono prezzo cialis in italia un tipo semplice di chirurgia, ma e piuttosto difficile da come comprare cialis senza ricetta nascondere in qualche tipo di abbigliamento.
Per comprare cialis originale italia i francesci ad esempio la forza della potenza sessuale dove comprare cialis online sicuro e piu importante al acquistare cialis generico farmacia rispetto dei tedeschi.
I sintomi acquisto cialis generico online di kamagra acquisto on line impotenza ci sono male al petto, nausea durante atto costo del viagra in italia sessuale, erezione dura poco tempo oppure non ce nessuna erezione in generale.
Le medicament est excrete principalement par biotransformation dans le foie (principalement avec priligy acheter en pharmacie la participation acheter du levitra en france du cytochrome p450 3a4) en metabolite actif ayant priligy france pharmacie des proprietes semblables au sildenafil.
I benefici comprar priligy en farmacia di cialis sono chiari, se si desidera trasformare viagra farmacia il sesso debole in un all-weekender, provare la tavoletta tadalafil.
Un soutien sexo-psychotherapique du couple levitra pas cher peut s’averer determinant viagra vente ordonnance pour achat cialis sur le net la guerison [102], et pour faire evoluer positivement le sentiment de detresse ressenti dans le couple [101].
Ma sembra che comprar priligy en farmacia ci sia poco interesse comprare viagra generico farmacia per il rapporto tra fumo di cannabis e due venta viagra farmacias sin receta sessualita in generale.
Chez ceux dans leur trentaine et quarantaine, des problemes personnels sont souvent a la racine, le stress et ou acheter du cialis paris la fatigue a cause acheter cialis 10 milligrams du travail par exemple ou cialis acheter online des difficultes matrimoniales.
A livello pratico si tratta di una serie di esercizi di esercizi cialis soft tabs pene, comprar viagra sin receta en farmacias con l’utilizzo delle mani, che tentano di come comprare cialis senza ricetta “elasticizzare” il pene aumentandone la lunghezza ed il diametro.
Les pilules de sildenafil sont l’une d’une nouvelle gamme de medicaments utilises pour traiter l’ed peut acheter viagra paris (dysfonctionnement de dapoxetine france l’erection) en autorisant plus de sang prix du viagra en france a passer dans votre penis, ainsi en autorisant une erection a etre atteinte et supporte.
A sessuale ripetuta stimolazione del pene si viagra prezzo online riempie di sangue nuovo , che si acquisto viagra con mastercard traduce in una potente erezione vendita viagra e cialis .
A present vous pouvez acheter et achat viagra en ligne resoudre vos viagra prix 50 problemes achat kamagra oral jelly d’ erection.
In quest’ultimo caso la relazione come avere cialis senza ricetta di coppia si mantiene stabile, nel caso di scoperta di evasioni o tentativi di evadere la comprare viagra in svizzera relazione kamagra generico acquisto on line di coppia rischia la rottura.
Des etudes ont viagra par internet egalement montre que site serieux pour achat viagra le tadalafil peut commencer a agir deja des la 16-ieme minute apres la prise de ce produit pour la puissance.
Elle est egalement plus ferme et dure dans quel pays le viagra est il en vente libre plus site securise vente viagra longtemps.
Ci puo essere un basso desiderio sessuale (o desiderio sessuale inibito) in cui la donna puo comunque soddisfare il desiderio di attivita sessuale comprare viagra contrassegno del proprio partner, anche se per lei tale come acquistare viagra esperienza puo essere indifferente e non particolarmente gratificante, mentre la donna con avversione sessuale si oppone a qualsiasi esperienza sessuale con il partner, in quanto tale attivita produce soltanto emozioni negative.
L’impotenza psicologica e caratterizzata da insorgenza improvvisa, a cual es el costo de la viagra come acquistare viagra on line differenza dell’impotenza organica, che avviene gradualmente.