09.08.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Sygn. akt 1 Ds. 39/06/S

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Pani Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 31. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Skutki braku kwalifikacji zawodowych i etycznych funkcjonariusza publicznego dla niego samego oraz dla ofiary jego niekompetencji – na przykladzie bylego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, nadzorujacego postepowanie przeciwko mnie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S Piotra Kosmatego i moim.

 2. Wniosek o odstapienie przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego.

 3. Zawiadomienie o poinformowaniu przeze mnie pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. /Zalacznik 3/ Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o:

  1. moim zamiarze rozpoczecia w dniu 12 sierpnia 2013 r. /poniedzialek/ protestu przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod,

  2. ewentualnosci przeksztalcenia od dnia 19 sierpnia 2013 r. protestu, jak w pkt. III.1 w glodowy – bede pil wode i soki,

  3. moim zamiarze kontynuowania protestu, jak w pkt. IIII.1,III.2 do dnia wreczenia mi dokumentu, poswiadczajacego odstapienie przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod od aktu oskarzenia, ktory w dniu 12 czerwca 2006 r. sporzadzila przeciwko mnie prokurator w.w. Prokuratury Radoslawa Ridan.

 4. Zawiadomienie, ze:

  1. nie odstapienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod od oskarzenia wniesionego przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oznaczac bedzie kontynuacje znecania sie Prokuratury nade mna i nad moja rodzina,

  2. materialy dotyczace okolicznosci scigania mnie od 2006 roku z powodu niedopelnienia obowiazkow przez prokurator Radoslawe Ridan i przez prokuratora Piotra Kosmatego, znajduja sie na stronie http://www.kekusz.pl.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym,

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”
Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

W dniu 13 czerwca 2013 r. rozpoczal sie osmy rok scigania mnie przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego. Za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan bylem juz raz skazany, wyrokiem wydanym przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w dniu 18 grudnia 2007 r., a po jego uchyleniu, od ponad dwoch lat ponownie jestem za nie scigany. W tym czasie, z powodu aktu oskarzenia wyrzucono mnie w listopadzie 2006 r. z pracy w centrali ING Banku Slaskiego S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektor Banku – Pion Uslug, z wynagrodzeniem miesiecznym 35.000,00 zl brutto, prawem do 40 proc. i innymi korzysciami majacymi wymiar finansowy. Potem z powodu skazujacego wyroku wydanego na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., w lutym 2009 r. wyrzucono mnie z pracy w centrali Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury, z wynagrodzeniem miesiecznym w kwocie 25.000,00 zl. Od tego czasu nie pracuje. Ze zrujnowana opinia, do stycznia 2012 r. ze statusem przestepcy, a nastepnie, do dnia zlozenia niniejszego pisma oskarzonego, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

Zupelnie inaczej potoczyly sie losy prokuratora Piotra Kosmatego.

On robi najbardziej chyba blyskotliwa kariere sposrod prokuratorow w Krakowie. Dwukrotnie awansowal. Jest „twarza” krakowskiej prokuratury, rzecznikiem prasowym Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Jak mnie poinformowala pismem z dnia 22 lipca 2013 r. Prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Lidia Jaryczkowska, jego obecne wynagrodzenie miesieczne brutto wynosi okolo 12.000,00 /slownie: dwanascie tysiecy/ zl.

W porownaniu z wynagrodzeniem, ktorego mnie pozbawil w 2006 r. to niewiele, ale ja z powodu jego fachowej i etycznej niekompetencji ponioslem straty materialne w kwocie kilku milionow zlotych, mam dzisiaj 200.000.00 zl dlugu.

xxx

W dniu 2 lipca 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod zostalo zarejestrowane postepowanie przeciwko mnie /sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ z zawiadomienia prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Wlodzimierza Barana oraz innych sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie i Sadu Okregowego w Krakowie. Postepowanie przygotowawcze prowadzila prokurator Radoslawa Ridan.

W dniu 2 listopada 2005 r. prokurator Radoslawa Ridan wydala – po przesluchaniu w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. podanych nizej, uwazajacych sie za pokrzywdzonych przeze mnie funkcjonariuszy publicznych i adw. Wieslawy Zoll -postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow. Zarzucila mi, ze: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylemwzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPrawObywatelskich,wosobiepiastujacegoten urzadAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu zarzutow /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

Wszystkie w.w. czyny mialem popelnic w zwiazku z postepowaniem o rozwod prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny – Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/ w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r.

W uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow prokurator R. Ridan podala, jakie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 2 listopada 2005 r. zebrala dowody: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej , co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

Tego samego dnia, gdy wydala postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow, tj. 2 listopada 2005 r. prokurator R. Ridan sporzadzila pierwsze dla mnie Wezwanie do stawiennictwa w Prokuraturze, w ktorym podala: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod /adres – ZKE/ Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Dnia 2005-11-02 Nr 1 Ds. 112/04 WEZWANIE Wzywa sie Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 25 listopada 2005 r. o godz. 10:00 w Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod przy ul. (…) jako podejrzanego o przest. z art. 226 § 1 k.k. Z upowaznienia Prokuratora Sekretarz”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, Wezwanie z dnia 2 listopada 2005 r.

Wiedzac, ze prokurator R. Ridan wydala postanowienie z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow popelnienia czynow, ktorych nie bylem sprawca oraz bedac, razem z moimi dziecmi ofiara nekania, dreczenia nas przez nia, w tym miedzy innymi, mimo ewidentnej pomylki w ustaleniu sprawcy czynow, za ktore mnie scigala:

 1. wydaniem Policji nakazu udania sie w okresie swiateczno-noworocznym, w dniu 29 grudnia 2005 r. do mieszkania, w ktorym mieszkaja moje dzieci – nie mieszkamy razem, o czym wiedziala prokurator R. Ridan – i wreczenia im Wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 12 stycznia 2006 r.,

 2. wydaniem Policji w lutym 2006 r. – po tym, gdy ja prosilem pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. zlozonym do akt sprawy, zeby dala moim synom spokoj, ze przed moim starszym synem byla wtedy matura, a przed mlodszym testy konczace gimnazjum – nakazu poszukiwania mnie w mieszkaniu, zamieszkiwanym przez moje dzieci z moja zona,

 3. wyslaniem do mojego owczesnego pracodawcy, Banku Zachodniego WBK S.A. – w ktorego centrali bylem zatrudniony od listopada 2002 r. na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami – w dniu 17 lutego 2006 r. faksa, z informacja o poszukiwaniu mnie przez Prokurature i zadaniem podania adresu mojego miejsca zatrudnienia i zamieszkania; po kilku dniach „caly” Bank, w tym moi przelozeni i podwladni, wiedzial, ze jestem poszukiwany przez prokurature,

od dnia 9 grudnia 2005 r. skladalem kolejne wnioski o jej wylaczenie.

W uzasadnieniu podawalem, ze Radoslawa Ridan jest prokuratorem stronniczym, ze nieudolnie prowadzi postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, w tym nekajac i dreczac moje dzieci i mnie, mimo ze nie bylem sprawca czynow, za ktore mnie scigala.

Wiekszosc z nich rozpoznal sprawujacy nadzor nad postepowaniem prowadzonym przez prokurator R. Ridan, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty.

Pismem sporzadzonym w dniu 17 marca 2006 r. prokurator P. Kosmaty pouczyl mnie i poinformowal: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod RS 051/3/06 Krakow, dnia 17 marca 2006 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 06.03.2006 r. zatytulowane zawiadomienie o przestepstwie uprzejmie informuje, iz z uwagi na jego tresc i zarzuty zglaszane pod adresem prokuratora referenta prowadzacego postepowanie przygotowawcze zostalo ono – zgodnie z dyspozycja z § 321 Rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 11.04.1992 r. w sprawie wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 92.38.163 ze zm.) potraktowane jako skarga.

Dlatego tez informuje Pana, iz po zapoznaniu sie z trescia Panskiej skargi oraz aktami sprawy 1 Ds. 39/06/S nie dopatrzylem sie zadnego naruszenia przepisow kpk. Prokurator wykorzystal wszelkie dozwolone prawem srodki celem poczynienia istotnych dla sprawy ustalen. Majac powyzsze na uwadze – Panska skarge uznaje za niezasadna. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

W pozostalych 5 pismach, skierowanych do mnie od dnia 23 stycznia 2006 r. do dnia 10 maja 2006 r., rozpoznajac moje wnioski o wylaczenie caly czas scigajacej mnie za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami – jak sie potem okazalo – byli w Warszawie jej mieszkancy, oddalal je Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty informujac mnie:

P.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty oddalal moje wnioski o wylaczenie prokurator R. Ridan informowal mnie:

 1. Pismo z dnia 23 stycznia 2006 r.:„Natomiast argumenty odnosnie wylaczenia prokuratora Radoslawy Ridan, ktore Pan podal w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzona przeze mnie analize akt sprawy, nie znajduja potwierdzenia. Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci. (…) Reasumujac, uznaje, iz kolejny wniosek Panski nie zawiera zadnych przekonujacych, obiektywnych argumentow wskazujacych na istnienie watpliwosci co do bezstronnosci prowadzacego postepowanie prokuratora, i tym samym nie zasluguje na uwzglednienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
  Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 1. Pismo z dnia 10 lutego 2006 r.: „W odpowiedzi na kolejne Pana pismo z dnia 7.02.2006 r. zawierajace swej tresci kolejny wniosek o wylaczenie tut. Prokuratury oraz prokuratora referenta/Radoslawe Ridan – ZKE/od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S – ZKE/ informuje, ze moje stanowisko, wyrazone w pismie z dnia 23.01.2006 r.nie uleglo zmianie. (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 112/04/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 lutego 2006 r.

 1. Pismo z dnia 16 marca 2006 r.: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 3 marca 2006 roku, skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie /data wplywu 8 marca 2006 r./, uprzejmie informuje, iz w calosci podtrzymuje stanowisko wyrazone w pismie Z-cy Prokuratora Rejonowego z dnia 7 lutego 2006 roku, stanowiace odpowiedz na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku. (…) p.f. Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt RS-051/3/06, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 16 marca 2006 r.

 1. pismo z dnia 17 marca 2006 r.: W odpowiedzi na kolejny Panski wniosek o wylaczenie prokuratora Radoslawy Ridan uprzejmie informuje, iz na podstawie tresci w nim zawartych po raz kolejny nie widze podstaw do jego uwzglednienia. W tym zakresie moje stanowisko wyrazone w poprzednich pismach do Pan nie uleglo zmianie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 17 marca 2006 r.

 1. pismo z dnia 10 maja 2006 r.: „W odpowiedzi na Pana dwa kolejne wnioski – z dnia 10.04.2006 r. i 28.04.2006 r. – o wylaczenie prokurator Radoslawy Ridan od prowadzenia postepowania sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzejmie informuje, iz w dalszym ciagu nie znajduje podstaw do wylaczenia wymienionej od niniejszej sprawy . (…) p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 10 maja 2006 r.

Nadzorujac postepowanie przeciwko mnie prowadzone przez prokurator R. Ridan, przeprowadziwszy juz w styczniu – pismo z dnia 23.01.2005 r. analize akt sprawy sygn. 1 Ds. 112/04/S/ /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/, Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty nie mial zadnych watpliwosci co do bezstronnosci prokurator.

W dniu 8 maja 2005 r. stawilem sie na Wezwanie w Komisariacie Policji i zostalem przesluchany na okolicznosc sprawy przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokurator Radoslawe Ridan. Nie przyznalem sie, zgodnie ze stanem faktycznym, do popelnienia czynow, za ktore mnie scigala od prawie dwoch lat oraz odmowilem zlozenia wyjasnien.

Brak dowodow mojej winy oraz nieprzyznanie sie przeze mnie do przedstawionych mi zarzutow, nie zapobiegly sporzadzeniu przez prokurator R. Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia przeciwko mnie

Oskarzyla mnie w nim prokurator R. Ridan o popelnienie wszystkich czynow, podanych przeze mnie na stronie 2 niniejszego pisma, ktore przypisala mi w postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow,

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora

Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. –

W akcie oskarzenia z dnia 12.06. 2006 r. prokurator R. Ridan po raz kolejny przedstawila, jaki zebrala material dowodowy. Podala:

 1. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616) , materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618 ) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2422

 1. Lista osob podlegajacych wezwaniu na rozprawe /imiona i nazwiska – ZKE/, wykaz innych dowodow do odczytania na rozprawie /wykaz publikacji na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oraz kopie dokumentow akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. XI CR 603/04 – ZKE/

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2435 -2438

W dniu 13.06.2006 r. prokurator R. Ridan przekazala akt oskarzenia Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia.

Na wniosek kierownictwa tego Sadu, postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 30 listopada 2006 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod /Piotr Kosmaty – ZKE/ celem usuniecia istotnych postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan: „Sygn. akt II K 451/06 Dnia 30 listopada 2006r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma Protokolant (…) Przy udziale Prokuratora – po rozpoznaniu w sprawie Zbigniewa Kekusia oskarzonego o przestepstwa z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk, z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk z urzedu w przedmiocie zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupelnienia postepowania przygotowawczego na podstawie art. 345 § 1 kpk. postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego polegajacych na:

braku ustalen dotyczacych danych osoby, ktora zamieszczala na stronach internetowych wskazane w akcie oskarzenia pisma i czasu trwania publikacji tych pism

– braku zawiadomienia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie

– nieczytelnosci dokumentow dolaczonych do akt sprawy.
Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wniosl do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi.

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie, na podstawie art. 37 § 1 kpk przekazala sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Prokurator oskarzyl Zbigniewa Kekusia o popelnienie szeregu przestepstw wyczerpujacych znamiona przestepstw z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko roznym osobom pokrzywdzonym: Prezesowi Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prezesowi Sadu Okregowego w Krakowie, Sedziom Sadu Okregowego w Krakowie; z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk przeciwko adwokat – pelnomocnikowi strony pozwanej w sprawie rozwodowej wszczetej na skutek powodztwa oskarzonego; z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk zwiazanego ze zniewazeniem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przestepstwa z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Zgodnie ze stawianymi zarzutami Zbigniew Kekus mial dopuscic sie tych przestepstw w ten sposob, ze w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – na stronie internetowej www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl wyzej wymienione osoby w zwiazku z pelnieniem przez nie obowiazkow sluzbowych pomawiajac o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore mogly ponizyc je w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sedziego, zniewazyl i pomowil Rzecznika Praw Obywatelskich oraz rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci , przed Sadem Okregowym w Krakowie Wydzial IX Rodzinny w sprawie o sygn. I CR 603/04 o rozwod.

Sad zwazyl co nastepuje:
Mimo zgromadzenia w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego duzej ilosci materialu dowodowego, akta sprawy wskazuja na istotne braki tego postepowania.

Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy , wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.

Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.

Nalezy przede wszystkim podkreslic, ze zarzuty stawiane oskarzonemu dotycza zniewazenia, pomowienia i rozpowszechniania wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci dokonanego za pomoca srodkow masowego komunikowania, poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych. Jak wynika z notatek sporzadzonych przez prowadzacego postepowanie Prokuratora na k. 41, 267 pisma, ktore zawieraja wyzej opisane tresci i znajduja sie w aktach sprawy, zostaly wydrukowane ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (k. 42-70) czy tez ze strony www.zkekus.w.interia.pl (k. 268-616). Tresc aktu oskarzenia (wykaz dowodow do odczytania na rozprawie) wskazuje takze, iz na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow publikowane byly takze pisma na kartach 105-125, 16-128, 139-141,142-147, jednak brak jest informacji kiedy i w jaki sposob zostalo to stwierdzone oraz w jaki sposob zostaly utrwalone. Dodatkowo pismo z kart 126-128 w ogole nie wydaje sie byc wydrukiem zamieszczonym na stronie internetowej tresci, bowiem zawiera podpis przy nazwisku Z. Kekus, natomiast pisma na kartach 105-125 czy 142-147 stanowia kopie pism przeslanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie. Brak jest stanowczego potwierdzenia, iz pisma takie na podanych stronach internetowych rzeczywiscie zostaly udostepnione. Jedynym zas takim potwierdzeniem wydaje sie byc zamieszczenie w ich tresci, przez autora informacji, ze zostana one udostepnione w internecie.

Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie.

Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal.

W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .

Wprawdzie nie ulega watpliwosci, ze pisma te znajdujace sie w aktach sprawy, wydrukowane ze stron internetowych, zwiazane sa bezposrednio z prowadzona w Sadzie Okregowym w Krakowie sprawa I CR 603/04 i czesciowo, trescia pokrywaja sie z pismami kierowanymi przez Z. Kekusia do tej sprawy oraz do organow panstwa i innych osob. Jednakze nie moze to jeszcze stanowic bezposredniego dowodu, nawet w przypadku sporzadzenia ich przez Z. Kekusia, iz pisma te na stronach internetowych zamieszczal oskarzony. Takim bezposrednim dowodem nie jest nawet, znajdujaca sie w nim informacja o zamieszczeniu takiego pisma w Internecie, w czesci, w ktorej autor wskazuje, jakim osobom pismo jest przekazywane. Do wyobrazenia jest bowiem sytuacja, ze na stronach internetowych pismo takie zamieszcza inna niz oskarzony osoba, badz dzialala ona wspolnie i w porozumieniu z oskarzonym. Trzeba zas zwrocic uwage, iz Zbigniew Kekus przesluchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych czynow i odmowil skladania wyjasnien.

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie , do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.

Dopiero takie czynnosci pozwola jednoznacznie ustalic sprawce zarzucanych w akcie oskarzenia czynow, a takze w prawidlowy sposob ustalic forme sprawstwa . Uzupelnienie postepowania w tym zakresie moze wiazac sie z wieloma czynnosciami, takze poszukiwaniem dowodow, ktorych dokonanie przez Sad napotkaloby na znaczne trudnosci i prowadziloby do znacznego przedluzenia postepowania. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach , ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii . Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

Wykonywanie tych wszystkich dzialan przez Sad, byloby znacznie utrudnione i wiazaloby sie z czynnosciami, ktore powinny zostac wykonane w trakcie postepowania przygotowawczego.

Wskazac rowniez trzeba, ze na potrzebe podjecia czynnosci zwiazanych z ustaleniem przyczyny administracyjnego zablokowania oficjalnej strony internetowej Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, byla zwrocona uwaga w postanowieniu o przedluzenia sledztwa (k.2059) – jednak czynnosc taka nie zostala wykonana.

Zastrzezenia tez budza przekazane do Sadu akta postepowania przygotowawczego i zawarte w nich odpisy, z ktorych wiele, calkowicie lub czesciowo jest nieczytelne m.in. karty 658, 858, 875-877, 880, 883-894, 896, 901-903, 905-910, 912, 914, 915-917, 930, 932, 934, 940, 946, 948, 1066, 1085, 1095, 1454, 1466-1467, 1470, 1476, 1478, 1486-1487, 1498-1496, 1507, 1576-1577, 1581 – 1587, 1589-1603, 1618, 1625-1626, 1662, 1686, 1698-1720, 1723-1725, 1726-1731, 1732-1746, 156-1758, 1764, 1766-1770, 1773-1775, 1781, 1785, 1787-1790, 1798, 1816-1817, 2000 – co uniemozliwia ich ocene. Nieczytelnosc takich materialow rowniez stanowi podstawe zwrotu sprawy prokuratorowi do postepowania przygotowawczego (SN Z 37/79 OSNKW 1980 nr 3 poz. 30).

Jezeli chodzi o zarzut popelnienia przestepstwa opisanego w pkt XVII aktu oskarzenia to pokrzywdzonym jest rowniez instytucja panstwowa – Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 49 § 2 kpk), a nie tylko osoba fizyczna, natomiast Prokurator z niewiadomych przyczyn zaniechal zawiadamiania tej instytucji o toczacym sie postepowaniu i dokonywanych czynnosciach, w tym takze o skierowaniu do Sadu aktu oskarzenia.

Na marginesie zaznaczyc takze nalezy, iz w tresci zarzutow zawartych w akcie oskarzenia blednie podawane sa adresy jednej ze stron internetowych ( www.zgsopo.webpark.pl – natomiast powinien byc adres strony www.zgsopo.webpark.pl ).

Wszystkie wskazane braki postepowania uzasadniaja zwrot sprawy Prokuratorowi do postepowania przygotowawczego celem jego uzupelnienia, w kierunku wskazanym przez Sad w sentencji i w uzasadnieniu postepowania. Pieczec okragla Sad Rejonowy w Debicy, Za zgodnosc Sekretarz, podpis nieczytelny.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

Wskazac nalezy, ze sedzia T. Kuczma podal w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., ze: „postanawia zwrocic sprawe przeciwko oskarzonemu Zbigniewowi Kekus Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia-Wschod (…).

Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod byl wtedy prokurator Piotr Kosmaty.

O ile wczesniej prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu mozna bylo zarzucic wylacznie brak kwalifikacji fachowych, to po wydaniu przez sedziego T. Kuczme postanowienia z dnia 30.11.2006 r. dowiodl, ze nie posiada takze etycznych.

Po tym, gdy sedzia Tomasz Kuczma wydal w dniu 30.11.2006 r. postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotrowi Kosmatemu w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan, obowiazkiem Prokuratora Rejonowego bylo dopilnowac, zeby prokurator R. Ridan:

 1. uzyskala informacje od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych,

 2. przesluchala osoby zwiazane z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i strony www.zkekus.w.interia.pl,

 3. ustalila na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

 4. ustalila u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl ,

 5. dokonala czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow i serwerow,

 6. powolala bieglego informatyka w celu sporzadzenia opinii,

 7. ustalila czas trwania publikacji na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

Sedzia T. Kuczma podal przeciez jako przyczyny wydania postanowienia w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod:

 1. (…) nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

 2. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.’

W tym miejscu wskazac takze nalezy, ze:

 1. w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego, ktorym Trybunal orzekl /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r. Trybunal Konstytucyjny podal: Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi , a nie podczas wykonywania tych czynnosci . Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych , bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

 1. Artykul 212 § 4 K.k. stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk wylacznie z oskarzenia prywatnego poswiadczyl Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:
Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z

2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”

W wydanym pod redakcja prof. A. Zolla Komentarzu do kodeksu karnego podano: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator . Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

 1. Art. 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Przypisawszy mi zarzut z art. 226 § 3 K.k. prokurator R. Ridan podala w opisie: „(…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu.”

Tymczasem byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla , 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.”

  2. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej , tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131”

Stanowisko, jak w pkt. 3.1 prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego. Stanowisko, jak w p. 3.2 prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego. W zwiazku z powyzszym, czyn podany w pkt XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan i opisany jako: zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go (… )” , nie wyczerpuje znamion okreslonych jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Obowiazkiem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego bylo zatem dopilnowanie w ramach nadzoru sprawowanego przez niego nad postepowaniem prowadzonym przez prokurator R. Ridan, zeby prokurator wystapila do Sadu Rejonowego w Debicy z wnioskami o:

 1. zmiane opisow wszystkich czynow przypisanych mi jako popelnionych za posrednictwem stronywww.zkekus.w.interia.pl, przez zastapienie okresu poczatkowego opisanego jako„styczen 2003 r.”,. na „4 listopada 2004 r” Prokurator R. Ridan podala:„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”. Jak podal pozniej operator internetowy, Interia.PL S.A., strona ta zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2006 r. – patrz: s.9,

 2. modyfikacje kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow, przez wyeliminowanie zarzutow z art. 226 § 1 K.k. 1

 3. modyfikacje kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow, przez wyeliminowanie zarzutow z art. 212 § 2 K.k. lub wykazanie, ze interes spoleczny wymaga scigania mnie z art. 212 § 2 K.k. z oskarzenia publicznego w przypadku:

  1. sedziow,

  2. Rzecznika Praw Obywatelskich,

  3. Wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Wskazac nalezy, ze interes spoleczny wymaga scigania znieslawienia /art. 212 § 1, § 2 K.k./ wtedy, gdy wskutek znieslawienia zostalo naruszone dobro ogolne, a zarazem osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Wszyscy uznani przez prokurator R. Ridan funkcjonariusze publiczni oraz adw. W. Zoll sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodach prawniczych i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym,

 1. modyfikacje kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow, przez wyeliminowanie zarzutow z art. 226 § 3 K.k.

Prokurator Rejonowy Piotr Kosmaty tym razem juz w pelni swiadomie, pouczony przez niezawisly Sad, niedopelnil obowiazku nadzoru nad postepowaniem prowadzonym przez prokurator R. Ridan i zezwolil jej na … kolejny raz niedopelnienie obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., przez zaskarzenie postanowienia sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r., w tym:

 1. przyznanie sie : „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

 2. stwierdzenie, ze nic sie nie stalo, jesli sie pomylila, bo przeciez sad moze w przypadku jej pomylki wydac wyrok uniewinniajacy mnie: „ Z zalaczonych materialow wynika, ze strona internetowa ZGSOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

 3. potwierdzenie jej wiedzy , ze: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

 4. potwierdzenie braku zdolnosci do prawidlowego rozumowania, a takze arogancji i ignorancji: Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy , albowiem realizowal on w ten sposob swoje prawo do obrony.”

 5. ujawnienie panicznego strachu przed wykonaniem czynnosci, ktore jako niezbedne – i czyniace zadosc wymogom wobec postepowania przygotowawczego okreslonym w art. 297 § 1 K.p.k. – do wykonania przez nia wskazal sedzia T. Kuczma: Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

Prokurator R. Ridan podala nieprawde. Artykul 627 K.p.k. stanowi: Od skazanego w sprawach z oskarzenia publicznego sad zasadza koszty sadowe na rzecz Skarbu Panstwa oraz wydatki na rzecz oskarzyciela posilkowego.” Dlatego to mnie scigal potem, tj. po wydaniu skazujacego mnie wyroku na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan komornik i zajal moje wynagrodzenie.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro,SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej przychylil sie do stanowiska prokurator R. Ridan i uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow, ktore wskazal sedzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., on sam zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi: „Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta

3099

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r.:„INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze …nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie, a strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. a zatem nikt nie mogl umieszczac na niej materialow od stycznia 2003 r. do dnia 25 pazdziernika 2004 r. 2

Zebrawszy dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator R. Ridan, tj. poswiadczajace, ze czyny te zostaly popelnione w Warszawie przez mieszkancow Warszawy, sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym … mnie przypisal wszystkie czyny, o ktore oskarzyla mnie prokurator R. Ridan. Skazal mnie na kare grzywny w kwocie 15.000,00 zl oraz zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa koszty w kwocie 2.122,00 zl.
Nastepnie:

 1. w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wznowil postepowanie sygn. akt II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow – czyny I, III-XVII – aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego,

 2. w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII 3 wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. W uzasadnieniu do kasacji podal Prokurator Generalny miedzy innymi: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych (….) .’

Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011

r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

Prokurator Generalny zarzucil takze sedziemu T. Kuczmie, ze dokonal oceny zgromadzonego materialu dowodowego wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania – art. 7 K.p.k.:Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam(…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, wskutek ustalenia, ze czyny opisane w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej zaskarzonego wyroku, polegajace na zamieszczaniu na stronie internetowej pod domena zkekus.w.interia.pl, pism zniewazajacych pokrzywdzona Wieslawe Zoll i rozpowszechnianiu okolicznosci z rozprawy rozwodowej toczacej sie z wylaczeniem jawnosci, mialy miejsce w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. w Krakowie, podczas gdy z zebranego materialu dowodowego wynika, ze strona ta zostala utworzona dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. (…) Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011

r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/

 1. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVII,

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow, sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. rozpoznaje od lutego 2011 r. – tj. po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie – do sygn. akt II K 854/10 sedzia Beata Stoj, ktora miedzy innymi:

 1. wydala dwukrotnie, w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. uznawszy, ze ma uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci – ukrywa wszak przede mna, na czym polegaja – wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r., na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k.4 zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu, adw. Roberta Bryka z Kancelarii Adwokackiej w Debicy,

 3. wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym podalaZalacznik 1: Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interim.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl /, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 1

 1. po wydaniu w.w. postanowienia z dnia 11.12.2012 r.:

  1. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Nie bylo mnie w tym dniu w mieszkaniu matki.

  2. zawiadomila mnie dwukrotnie – Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – o zorganizowaniu posiedzen /w dniach 18.04.2013 r., 14 czerwca 2013 r./ w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie, ktorym orzekla:

 1. I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. –– ZKE/.
  Podala, ze umarza 16 zarzutow z powodu ustania ich karalnosci. Nie podala jednak … dat ustania karalnosci. Celem umorzenia dokonala przekwalifikowania zarzutow z art. 226 § 1 K.k. w zarzuty z art. 216 § 2 K.k. Dokonawszy przekwalifikowania w uzasadnieniu podala: „(…) Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

 2. II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:

  1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k . i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 2. w okresie od stycznia 2003 r . do wrzesnia 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. w zakresie pkt. I nie jest prawomocne. Zaskarzylem je. Uwazam, ze nie ustala karalnosc za czyny z pkt. I-XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r.

Sedzia B. Stoj sama nie wie, kiedy ustala ich karalnosc, nie podala dat jej ustania.

Co do pkt. II postanowienia z dnia 14.06.2013 r. sedzi Beaty Stoj, jestem w dalszym ciagu, tj. … osmy rok scigany na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r.:

 1. za popelnienie czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, od stycznia 2003 r. mimo, ze:

  1. prokurator R. Ridan podala w zazaleniu z dnia 8.12.2006 r.: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

  2. Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2006 r.: „Dane zwiazane z (…) WWW: http://zkekus.w.interia.pl/Data zalozenia: 2004-10-2621:17:23

  3. Prokurator Generalny zarzucil sedziemu T. Kuczmie w kasacji od wyroku z dnia 18.12.2007 r. – a Sad Najwyzszy zgodzil sie z tym zarzutem w wyroku wznowieniownym z dnia 26.01.2012 r. – ze skazujac mnie za popelnienie czynow za posrednictwem tej strony od stycznia 2003 r. dokonal oceny dowodu w postaci pisma Interii.PL S.A. wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania.

 1. za popelnienie czynow w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie,za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala prokurator R. Ridan„zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl , mimo ze:

  1. w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualna Polska S.A. podala: Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa

  2. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2006 r. Interia.PL S.A. podala: „Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pl i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/Data zalozenia: 2004-10-2621:17:23Uzytkownik nie podal danych osobowych.Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy.”

  3. w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ Prokurator Generalny podal: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”
   Sad Najwyzszy uznal ten zarzut w wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ za sluszny.

  4. w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzia B. Stoj podala:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”

 2. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, mimo ze:

  1. w wydawanym pod jego redakcja naukowa komentarzu do kodeksu karnego jako sluszne prezentowane sa wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

   1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow

  2. po tym, gdy mnie wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. skazal za ten czyn sedzia Tomasz Kuczma, Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil mu w wyroku wznowieniowym z dnia 15.09.2010 r., sygn. II Ko 283/10 razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

xxx

Wskazac nalezy, ze jesli jestem lacznie osmy rok scigany – z wszystkimi tego dla mnie i mojej rodziny skutkami, w postaci miedzy innymi:

 1. niszczeniem mi opinii przez prokurator R. Ridan u mojego pracodawcy w 2006 r. przez poinformowanie go faksem, ze jestem poszukiwany przez prokurature oraz dwukrotnym wyslaniem do niego poszukujacego mnie policjanta,

 2. dwukrotnym wyrzuceniem mnie z pracy,

 3. strata materialna z tego powodu w kwocie kilku milionow zlotych,

 4. pozbawieniem mnie prawa do emerytury po osiagnieciu przeze mnie – jesli pozwolicie Panstwo dozyc – wieku emerytalnego, w kwocie adekwatnej do wynagrodzenia, ktore uzyskiwalem przez kilkanascie lat, przed utrata pracy,

 5. zrujnowanej opinii na rynku pracy,

 6. pozostawaniem bez pracy od lutego 2009 r.,

 7. dreczeniem moich dzieci w 2006 r. przez prokurator R. Ridan wysylanymi do nich, poszukujacymi mnie policjantami, w tym nawet w okresie ferii bozonarodzeniowo-noworocznych,

 8. egzekucja komornicza przez zajecie mojego wynagrodzenia we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r.,

 9. pozbawieniem moich dzieci mozliwosci przez kilka ostatnich lat wyjazdow na wakacje, ferie, korzystania z rozrywek, itp.,

 10. grozba umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym,

 11. grozbami umieszczenia mnie w areszcie

 12. itp.

za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., to ogromna w tym wina prokuratora Piotra Kosmatego, ktory dwukrotnie niedopelnil jego obowiazkow jako Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wchod.

Dwukrotnie, tzn. wtedy, gdy:

 1. nadzorowal postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan z razacym naruszeniem prawa procesowego okreslonego w art. 297 § 1 K.k.,

 2. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma zwrocil mu w listopadzie 2006 r. sprawe przeciwko mnie w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego pod jego nadzorem przez prokurator Radoslawe Ridan.

Wina prokuratora Piotra Kosmatego jest bezdyskusyjna, a jej dowodami sa miedzy innymi:

 1. dowody dostarczone przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. i Interie.PL S.A,

 2. kasacja Prokuratora Generalnego wniesiona w dniu 23.08.2011 r. oraz wyroki wznowieniowe Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan,

 3. przyznanie przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 1:Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa

Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 1

O ile za mna i moja rodzina od 2006 r. doswiadczenia, jak wyzej, za prokuratorem Piotrem Kosmatym w tym samym czasie … same sukcesy.

Po awansie w 2007 r. na prokuratora Prokuratury Okregowej w Krakowie, za nim nastepny awans na rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,. Jest prokurator Piotr Kosmaty „twarza” prokuratury krakowskiej.

Takze finansowo powodzi mu sie doskonale. Jak mnie poinformowala pismem z dnia 22 lipca 2013 r. Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska – Zalacznik 2: „Prokurator Okregowy w Krakowie, Krakow dnia 22 lipca 2013 r. I IP 16/13 Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 8 lipca br., ktory potraktowany zostal jako zlozony w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.(< uprzejmie informuje, ze Pan Prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje nastepujace wynagrodzenie: w 2012 roku i czerwcu 2013 roku w stawce 7 (siodmej), tj. 2,75 kwoty bazowej, wynoszacej w 2012 roku 3197,85, a w 2013 roku 3496,82. Ponadto otrzymuje przez caly ten czas 15% dodatku za dlugoletnia prace oraz dodatek funkcyjny wg mnoznika 0,3 w/w kwoty bazowej.”

Dowod : Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej

z dnia 22 lipca 2013 r. – Zalacznik 2

Jesli kwota bazowa, od ktorej prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje dodatek funkcyjny wedlug mnoznika 0,3 od 2,75 kwoty bazowej, to jego miesieczne wynagrodzenie brutto wynosi ok. 12.000,00 zl.

Rodzina dumna z prokuratora Piotra Kosmatego.

A ja zastanawiam sie, ile osob w okresie „dlugoletniej pracy” uczynil prokurator Piotr Kosmaty przestepcami, w okolicznosciach, jak w moim przypadku.

Ja stracilem dwukrotnie prace i zakonczylem kariere zawodowa – a raczej zakonczono mi ja – mimo ze posiadalem kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe potrzebne do wykonywania powierzonych mi zadan.

Prokurator Piotr Kosmaty zrobil ze mnie „dziada”.

On sam robi natomiast wspaniala kariere. Awansuje, mimo, ze nie dosc, ze sam nie posiadal kwalifikacji zawodowych uprawniajacych go do nadzorowania postepowania przygotowawczego w sprawie o popelnienie przestepstwa za posrednictwem Internetu, to zlekcewazyl profesjonalne pouczenie udzielone mu przez sedziego T. Kuczme w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r.

O oczywistym przez prokuratora Piotra Kosmatego braku znajomosci trybu scigania z art. 212 § 2 K.,k. z art. 226 § 1 K.k. i z art. 226 § 3 K.k. nie wspominajac.

Pismem z dnia 12 czerwca 2012 r. skierowanym do prokuratora Piotra Kosmatego zlozylem: Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy Adresat niniejszego pisma ma jakis pomysl na zrekompensowanie mnie i mojej rodzinie poniesionych przez nas strat i wyrzadzonych nam krzywd z powodu niedopelnienia przez Pana obowiazkow oraz karygodnej bezmyslnosci.”

Nie odpowiedzial prokurator Piotr Kosmaty. Jako rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie ma wazniejsze sprawy na glowie.

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

Od osmiu lat jestem scigany przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod w opisanych w niniejszym pismie okolicznosciach.

Obecnie sedzia referentem w sprawie przeciwko mnie jest postac patologiczna, sedzia Beata Stoj.

Dlaczego patologiczna?

Bo nie dosc, ze od lutego 2011 r. sciga mnie za popelnienie w Krakowie czynow za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i stronywww.zkekus.w.interia.pl, mimo ze w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podala –Zalacznik 1: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.” , to nawet po tym, gdy je wydala, nakazala Policji w niedziele 6.01.2013 r. zatrzymac mnie i doprowadzic na badania psychiatryczne, a potem, w marcu i maju 2013 r. dwukrotnie grozila mi zastosowaniem wobec mnie tymczasowego aresztowania. Zeby zaraz po tych grozbach, w dniu 14 czerwca 2013 r. wydac postanowienie o umorzeniu z powodu przedawnienia 16 z 18 zarzutow, w dodatku … nie wiedzac, kiedy sie przedawnily, tj. nie podajac dat przedawnienia.

Wobec patologii prezentowanej przez sedzie Beate Stoj, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod jest jedyna dla mnie szansa na zapobiezenie jej kontynuacji. Adresatka niniejszego pisma posiada prawo – Artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze stanowi: Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.” – do odstapienia od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przeciwko mnie aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wskazac takze nalezy, ze art. 14 § 2 K.p.k. stanowi: „Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.”

Nie mozna zatem wykluczyc, ze nawet po odstapieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod od oskarzenia przeciwko mnie, sedzia Beata Stoj bedzie mnie dalej scigac, w tym wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania – patrz: s. 10 i 11 niniejszego pisma.

W takim przypadku latwiej mi bedzie jednak przekonac ministra sprawiedliwosci, ze sedzie Beate Stoj nalezy poddac obserwacji w szpitalu psychiatrycznym, gdzie ona mnie chciala umiescic w niedziele 6 stycznia br. wyslugujac sie Policja.

Jak Pani – oraz Adresatom kopii niniejszego pisma – wiadomo, juz wczesniej kierowalem wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod o odstapienie od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem okraszenia sprzed ponad 7 lat, tj. z dnia 12 czerwca 2006 r. Za kazdym razem otrzymuje jednak odpowiedzi od Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol, jak ta z pisma z dnia 19 lipca 2013 r. – Zalacznik 3.2: „Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, Krakow 19 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego . Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r.Zalacznik 3.2

Czyli … nadal bede scigany.

Prokurator Edyta Fraczek – Padol najwyrazniej nie zapoznala sie z aktami sprawy sygn. 1 Ds. 39/06/S.

Gdyby sie z nimi, ze znajdujacymi sie w nich dowodami, z wyrokami wznowieniwymi od raz juz wydanego – w dniu 18.12.2007 r. przez sedziego T. Kuczme – wyroku na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. zapoznala, wiedzialaby, ze:

 1. akt oskarzenia przeciwko mnie w ogole nie powinien byc wydany, ze prokurator Radoslawa Ridan pomylila sie, bo niedopelnila obowiazkow i jak sie przyznala „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl, tzn. jedynymi dowodami, ktore zebrala byly, jak takze przyznala:„materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism (…).

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod wystarczajaco duzo miala czasu, by po:

  1. wydaniu przez Trybunal Konstytucyjny wyroku z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

  2. wydaniu przez sedziego Tomasza Kuczme postanowienia z dnia 30.11.2006 r.,

  3. wydaniu wyrokow wznowieniowych przez Sad Okregowy w Rzeszowie i przez Sad Najwyzszy,

  4. podaniu przez sedzie Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r.:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/

sformulowac – wlasciwe – wnioski.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ktory wniosl w dniu 23.08.2011 r. do Sadu Najwyzszego kasacje od wyroku wydanego w dniu 18.12.2007 r. przez sedziego T. Kuczme na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. podajac w uzasadnieniu: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.” , zlozylem:

 1. Zawiadomienie o:

  1. rozpoczeciu przeze mnie w dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod,

  2. zamiarze przeksztalcenia od dnia 19 sierpnia 2013 r. protestu, jak w p. I.1 w glodowy – bede pil wode i soki.

  3. kontynuowania protestu, jak w p. II.2 do dnia wreczenia mi dokumentu, potwierdzajacego odstapienie przez Prokurature od aktu oskarzenia, ktory w dniu 12 czerwca 2006 r. sporzadzila przeciwko mnie prokurator w.w. Prokuratury Radoslawa Ridan.”

Dowod : Prokurator Generalny, pismo Z. Kekusia z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 3

W dniach od 12 do 16.08 br. bede prowadzil calodobowo pikiete.

Jesli nie zostanie mi wreczony w tym czasie dokument poswiadczajacy odstapienie od oskarzenia, przez weekend, 17-18.08 br. przygotuje pismo skierowane do Adresatow kopii niniejszego pisma i w dniu 19.08., po jego dostarczeniu Adresatom, rozpoczne protest glodowy.

Nieodstapienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia w Krakowie od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. oznaczac bedzie kontynuacje znecania sie nade mna i nad moja rodzina przez prokuratorow w.w. Prokuratury, w tym Prokuratora Rejonowego. Przypomne:

Znecac sie”«meczyc, dreczyc kogos»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1280

W zalaczeniu przesylam pismo z dnia 9.08.2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji Pana insp. Mariusza Dabka i Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, Pana ml. insp. Wadima Dyby, informujace o moim protescie –Zalacznik 4.

Informuje i wnosze, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 2. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

 3. Prokurator Generalny, pismo Z. Kekusia z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

  1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

  2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r.

 4. Pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r. do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji, insp. Mariusza Dabka oraz Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, ml. insp. Wadima Dyby

1 Wskazac nalezy, ze w odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. na interpelacje zlozona w dniu 3.09.2009 r. przez Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazujacego mnie wyroku ktory na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. wydal w dniu 18.12.2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, podal Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego , poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

2 W zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. prokurator R. Ridan podala: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

Strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zatem zalozona w dniu 26.10.2004 r., a jej uzytkownik/uzytkownicy umiescil po raz pierwszy materialy na niej w dniu 4 listopada 2004 r. Dlaczego zatem prokurator R. Ridan podala date poczatkowa … „styczen 2003 r.” … ?

3 Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

4 „W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Sans doute viagra achat en suisse le mutique n’a-t-il pas conscience qu’ils tuent et que de ne pas les mettre cialis generique montreal au debat, ils le rongent lui aussi.
Par consequent, les trois pilules populaires du traitement de l’impuissance fonctionnent quasiment pharmacie ligne vente levitra dapoxetine 100mg de la meme facon.
Une fois le sujet tabou mis sur la ou puis je acheter du viagra table, si vous decidez d’un commun accord de garder les choses en l’etat, la question epineuse pourra priligy generique demeurer, voire etre apprivoisee.

Ont ete recrutes 3.500 site fiable achat viagra participants, hommes et femmes de acheter cialis 20mg 20 a 104 ans (avec un nombre important de quinquagenaires) qui paraissaient moins ages que leur etat civil ne l’indiquait.
Ces hommes qui souffraient de troubles erectiles parviennent a avoir des erections en 30 minutes et l’effet du Cialis viagra vente libre pharmacie ou acheter viagra est maintenue jusqu’a 36 heures. La contraception hormonale d’urgence est la solution de rattrapage apres un rapport non ou mal protege. Ils deviennent les temoins volontaires de l’acte sexuel qui se deroule sous leurs yeux. l’homme enserre la verge dans sa main et imprime un mouvement de va et vient. Mille huit cent quarante-huit (1848) patients (92,5 %) ont accepte de participer a cette enquete, 1774 auto-questionnaires patients ont ete renvoyes parmi lesquels 1740 etaient analysables. le vente de viagra en france prix viagra doctissimo taux de penetration des generiques au repertoire conventionnel arrete au 30 juin 2011 a augmente de 12 points entre juin 2012 et fevrier 2013. Prenons a present un exemple dans la vie professionnelle: De plus, cela contribue a rompre la routine, ce qui peut amener un regain de dynamisme au sein du couple».
Il cialis pas cher m’est arrive d’entendre des hommes me dire que leur conjointe ou du moins, leur partenaire sexuelle, ne priligy vente voulait rien d’autre que la penetration vaginale.
Une fois le cancer de la prostate traite la vie sexuelle est, generique cialis selon les patients et les partenaires, l’element le plus important de la qualite ou acheter du viagra paris de vie.
Meme s’il aime sa femme et s’il veut sauver son mariage, il n’oublie pas son dapoxetine en pharmacie en france affaire totalement.
Prima di procedere all’acquisto di viagra, siate certi di essere a conoscenza di tutte comprare cialis a roma queste controindicazioni.
Da una ricerca condottasu un campione di eta compresa tra 18 e dove comprare viagra generico 74 anni risulta che Viagra se comprar viagra farmacias sin receta e un nome noto al 92,8% degli intervistati… quasi piu famoso dell’aspirina.
Il Viagra e un tipo di farmaco noto come Inibitore della Fosfodiesterasi di tipo cialis super active generico 5, atto a migliorare l’afflusso di sangue prezzo cialis da 10 mg nel pene e a consentire cosi all’uomo, che soffre di impotenza, di rispondere con un’erezione alla stimolazione sessuale.
Si puo anche rendere piu grande il pene eretto naturalmente dove acquistare il viagra con l’utilizzo delle acquistare viagra a milano mani.
Ad esempio, il cialis dove comprare online principio attivo di Viagra, sildenafil acquistare levitra farmacia dura solo 4-6 ore.
Con i muscoli cialis vendita farmacia rilassati, una grande cialis acquisto quantita di sangue e in grado di entrare nel pene, creando un’erezione.
Viagra e uno dei trattamenti piu convenienti per la disfunzione erettile (impotenza), come esso diventa dove acquistare il cialis generico efficacia in soli 30 minuti dopo l’assunzione e ti permette di avere erezione naturale fino a 4 ore. Se quindi l’effetto del farmaco e fugace al di fuori dell’apparato erettile, perche temerne l’impiego nel comprare cialis palermo cardiopatico? La dapoxetina e una molecola che appartiene alla famiglia degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), ma rispetto ai farmaci utilizzati nella cura della depressione, essa ha una durata d’azione piu breve e non presenta effetti anti-depressivi. la acquisto cialis online sicuro dolce brezza che accarezza le guance (e moscerini infami che vengono in bocca), il paesaggio variegato (o campagne magazzini e sempre lo stesso ), e la purezza della collina (o smog e strade clacsonate della citta). La dose normale viagra cialis levitra prezzo e di 50 milligrammi, ma il medico deve verificare la corretta dose per il suo paziente. Inoltre nella nostra farmacia online potete comprare Levitra Generico senza ricetta, che e impossibile in una farmacia pubblica. Il voyeur di solito e timido, fa di tutto per non mostrarsi anche se a volte, quando dove comprare cialis su internet viene invitato, partecipa ai giochi delle coppie. Alcuni uomini hanno la disfunzione erettile a causa di bassi livelli di testosterone e possono necessitare di una terapia sostitutiva.
Questo farmaco puo essere preso da tutte le donne, come comprare cialis su internet acquisto cialis online sicuro le uniche controindicazioni sono allergie ai componenti e la Porfiria, una rara malattia del sangue.
Erezione irriducibile rischiata quando si utilizzava la papaverina che comportava, se non acquisto kamagra in farmacia risolta tempestivamente, il venta de viagra en farmacias comprare viagra on line e reato ricovero in ospedale con il rischio di insorgenza di fibrosi dei corpi cavernosi).
Molte persone venta viagra farmacias sin receta utilizzano questo comprare viagra online senza ricetta comprare cialis originale senza ricetta farmaco non hanno gravi effetti collaterali.
Meme le laps levitra en pharmacie de temps posterieur a pharmacie en ligne levitra la prise de la pilule et anterieur au debut d’une erection complete peut etre levitra france acheter considere comme un avantage.
Come richiesto da alcuni utenti, questo articolo e’ stato scritto per spiegare la differenza acquistare viagra e cialis fra le normali pillole e le nuove viagra soft tabs, e le cialis generico in farmacia italiana acquistare propecia generico recentissime gel pills.
Ils achat propecia pas cher sont cependant tres rares et il arrive a vous, viagra generique en suisse il se tournera alors vers le traitement levitra provoque moins achat cialis en belgique d’effets secondaires.
Durante l’ultima conferenza dell’associazione di acquistare cialis on line kamagra vendita on line gerontologia a propecia online londra e discussi i risultati di uno studio.
Le rythme generique tadalafil maximal conseille est achat levitra france de 2 injections par semaine, avec au generique vardenafil moins 24 heures entre les injections.
Se acquisto viagra italia nella prescrizione non viene effettuata la specificazione del nome del titolare, il farmacista puo consegnare al paziente kamagra on line un cialis senza ricetta milano generico corrispondente.
Si vous levitra original pas cher etes en colere contre votre partenaire, nommer les emotions exactes achat kamagra en ligne france que acheter cialis en ligne france vous ressentez.
Altre forme di molestia sessuale sono le telefonate oscene, l’esibizionismo non richiesto viagra prezzo farmacia italia ed infine la ricerca del contatto fisico a bordo dei trasporti pubblici, al comprare viagra senza ricetta in farmacia cinema, nell’ambiente lavorativo (la pacca sul sedere rientra acquisto kamagra on line tra questo genere), e anche in certi ambulatori medici, purtroppo.
Des prix viagra pas cher imitations chinoises bon cialis vente marches acheter vardenafil ne sont pas vendues dans notre pharmacie.
E’ importante sottolineare come alla base del meccanismo acquisto cialis senza ricetta erettivo ci sia una stretta sinergia tra il sistema nervoso centrale (dove nasce farmacias online viagra il levitra 20 mg precio generico desiderio attraverso le sensazioni visive, tattili, olfattive e psicogene) e il sistema vascolare.
Le fait que le kamagra jelly doit etre pris oralement prouve qu’il influence une partie physiologique du corps et il le site fiable achat viagra fait tres doucement et efficacement grace a son ingredient principal le citrate de sildenafil dont l’efficacite est prouvee par des annees du traitement de la dysfonction prix du viagra sur internet erectile chez des hommes.
Veuillez aussi lire les informations complementaires que acheter viagra doctissimo nous viagra generique vous fournissons.
Infatti, viagra cialis senza ricetta modalita acquisto viagra questo non e cosi, perche nel 95% dei casi il problema e curabile!
Cio significa viagra precio en farmacia che esso e analogo a un viagra naturale vendita online farmaco di riferimento, gia autorizzato nell’unione europea (ue), denominato viagra.