12.08.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejenowego Krystyny Kowalczyk

Zbigniew Kekus Krakow, dnia 12 sierpnia 2013

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 23. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 24. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 26. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 27. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 28. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 29. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 30. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o:

  1. odstapienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

  2. skierowanie zawiadomienia do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 854/10/ o odstapieniu przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia-Wschod od oskarzenia, jak w pkt. I.2.

 2. Zawiadomienie o:

  1. rozpoczeciu przeze mnie w dniu 12 sierpnia br. prowadzonego calodobowo protestu przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod,

  2. moim zamiarze:

   1. kontynuowania protestu, jak w pkt. II. 1 do dnia wreczenia mi kopii dokumentu, ktorym Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zawiadomi Sad Rejonowy w Debicy o odstapieniu od oskarzenia, jak w pkt. I.1,

   2. przeksztalcenia od dnia 19 sierpnia br. protestu, jak w pkt. II.1 w protest glodowy – bede li tylko pil, li tylko wode i soki.

Oskarzam Zbigniewa Kekusia(…) o to, zew okresie od stycznia 2003 r.do maja /i wrzesnia – ZKE/ 2005r –

w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/

Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci

majacych na celu ustalenie, (…) jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

Nie mozna zgodzic sie z takim rozumowaniemSadu. Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore

osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl .(…) Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek , ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, zazalenie

prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

Pomylka«blad w postepowaniu, rozumowaniu »

Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 718

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, zestrona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono/prokuratorRadoslawa Ridan nie ustalila przez 2 lata, tj. w okresie od dnia 2 lipca .2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. – ZKE/, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

Ponad 7 lat temu, w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie WschodRadoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie w okresie odstycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl , 18 przestepstw z art. 226 § 1 K.k., art. 226 § 3 K.k., art. 212 § 2 K.k. i art. 241 § 2 K.k. W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia w.w. czynow. Wyrok tenuchylily nastepnie, niezawislySad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ i niezawislySad Najwyzszy – na podstawie kasacji niezaleznego Prokuratora Generalnegoz dnia 22.08.2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ – wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/. Zostal uchylony z powodu razacego i majacego wplyw na jego tresc naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. oraz prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k. Po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r. sprawe przeciwko mnie rozpoznaje ponownie od … ponad 2 lat Sad Rejonowy w Debicy /sygn. akt II K 854/10/, a w nim sedzia Beata Stoj. Wyroki wznowieniowe sa dowodaminiedopelnienia przez prokurator Radoslawe Ridan obowiazkow prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze i w jego nastepstwie oskarzenia mnie o popelnienie czynow, ktore – miedzy innymi – w rzeczywistosci popelnilem nie ja, w Krakowie, lecz inne osoby w Warszawie. Informuje o tym Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, wnoszac o odstapienie od oskarzenia przeciwko mnie. W odpowiedzi otrzymuje kolejne pisma od Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol, ktora informuje mnie – jak pismem z dnia 19 lipca 2013 r. – ze: nadal aktualne pozostaje stanowiskowyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego.” Nadal… Byle do pazdziernika … 2015 r. Przeciez sedzia T. Kuczma dlatego wlasnie wydal niesluszny – a ze niesluszny, to … uchylony-wyrok z dnia 18.12.2007 r., ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschodnie odstapil od oskarzeniapo tym,gdy Sad Rejonowy w Debicy prowadzac po raz pierwszy, w 2007 roku, postepowanie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., zgromadzildowody ogromnej pomylki prokurator Radoslawy Ridan, w postaci pism Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6.08.2007r.1 i Interii.PL S.A. z dnia 1.10.2007r. 2 Sledcza R. Ridan nie zazadala w okresie dwoch lat prowadzenia przez nia postepowania przygotowawczego – 20.07.2004 r. do 12.06,2006 r. – od operatorow internetowych dostarczenia dowodow, a zobowiazana potem do tego przez Sad w Debicy bronila sie przed Sadem II instancji, tj. Okregowym w Rzeszowie, ze ich zbieranie byloby ze szkoda dla …Skarbu Panstwa , albowiem – jak uzasadnila: tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci .” Sledcza R. Ridanpomylila sie, a po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r. Panstwo czekacie naustanie karalnosci czynow /wrzesien2015 roku/, ktore mi przypisala. Wiecie, ze Sad pierwszej instancji nie moze mnie uznac drugiraz za winnego popelnienia czynow, co do ktorych sady II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy orzekly wyrokami wznowieniowymi, ze skazanie mnie za nie przez sedziego T. Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. razaco naruszylo prawo materialne i prawo procesowe, a nie chcecie dopuscic do wydania wyroku uniewinniajacego mnie. Takowy bedzie przeciez ostatecznym dowodempomylki sledczej R. Ridan, polegajacej na sporzadzeniu aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. z powodu bledow w rozumowaniu, majacych przyczyne w niedopelnieniuobowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. 3 Pomylila sie sledcza R. Ridan dlatego, ze w czasie prowadzonego przez 2 lata postepowania przygotowawczego zrealizowala mnostwo zbednych li tylko dzialan, jak np. wydanie Policji nakazu poszukiwania mnie w calej Polsce, w tym nie tylko w mieszkaniu w Krakowie zamieszkiwanym przez moje dzieci, ale i u mojego pracodawcy, tworzenie makulatury przez drukowanie i kserowanie „dowodow” /lacznie ok. 1600 kart, za ktore ja musialem zaplacic/, itp. Nie podjela natomiast – co poswiadczyl niezawislysedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma – zadnych czynnosci, majacych na celu ustalenie, kto byl sprawca czynow, za ktore mnie scigala, ani nie wykonalapodstawowych czynnosci mogacych prowadzic do uzyskania dowodow poswiadczajacych, kto nim byl. W zwiazku z powyzszym wnosze i informuje jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

1 Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Wirtualnej Polski S.A. z dnia 6 sierpnia 2007 r. – karty 3098, 3099

2 Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo Interii.PL S.A. z dnia 1 pazdziernika 2007r. – karta 3183

3 Celem postepowania przygotowawczego jest : (…) 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy , (…) 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

En fait, ce viagra 25 mg achat n’est pas le cancer qui progresse mais l’evaluation initiale qui, le plus souvent, est viagra naturel pas cher insuffisante en raison d’un nombre insuffisant de carottes biopsiques ou de la variabilite connue dans l’evaluation biopsique du score de Gleason.
Le lien entre pratiques sexuelles et opinions politiques a fait l’objet acheter viagra a paris d’une enquete de cialis en ligne moins cher l’Ifop.
Le budget consacre par les laboratoires a la recherche de acheter viagra en europe medicaments acheter cialis france ligne concernant les maladies tropicales, par exemple, est inferieur a 5 %.

Accueillez achat de cialis en suisse votre partenaire des qu’il fait son entree dans la acheter vrai cialis internet maison et demandez-lui des nouvelles de sa journee.
?amagra presente les memes miracles acheter viagra en ligne fiable ou commander du levitra avec l’erection comme Viagra; les formules moleculaires des preparations sont identiques. Elles restent timides dans le palmares des lieux de rencontre puisque seulement 1% des hommes et achat viagra pharmacie acheter kamagra suisse femmes interroges ont rencontre leur premier conjoint ou leur premier partenaire sexuel sur Internet. C’est pourquoi la Mutualite Francaise mene une politique du medicament centree sur la qualite et l’utilite et qu’elle s’est engagee il y a plus de 30 ans en faveur des medicaments generiques. Les 40 patients ont declare avoir une orientation heterosexuelle exclusive. Differents agents, comme le BCG (immunotherapie) et la mitomycine C (chimiotherapie) sont ainsi utilises en France par voie endovesicale [2,4,5]. Le plaisir est egal, personne ne doit tirer profit de l’autre. qui permet d’adopter un autre point de vue, d’eventuellement douter de soi et de changer. A la perte du desir s’ajoute la complexite de la communication sur le sujet.
Ce qui a dapoxetine france pour resultat d’affecter la sexualite achat cialis super active 24h du couple en question.
Quelle est la realite dans achat viagra france le domaine de l’epilepsie , reconnu acheter viagra pour homme comme un modele de me dicaments a marge therapeutique etroite supposant un ajustement posologique personnalise ?
Petit a petit, cialis pour femme elle devient frustree de ne plus avoir envie de cet homme qui partage sa vie, ordonnance cialis et sans que ce soit vraiment la solution ideale, elle se laisse plus facilement tenter par d’autres hommes qui ont une meilleure hygiene de vie.
Bisogna sempre consultare un dottore per avere un’idea chiara di quale possa essere la causa del problema dove acquistare cialis online e per comprendere se il farmaco sia comprare cialis originale senza ricetta realmente la soluzione corretta.
I rimedi farmacologici piu moderni ed efficaci prezzo viagra originale sono i cosiddetti inibitori della fosfodiesterasi 5, anche detti farmaci levitra 20 mg costo PDE5i.
Conosciuta anche acquisto sicuro viagra generico col nome induratio penis plastica, la cialis farmacia senza ricetta malattia di Peyronie colpisce l’apparato genitale maschile formando placche fibrose, calcificate, che bloccano l’espansione dei corpi cavernosi penieni.
La dose consigliata dai medici e 50 mg e va assunto circa 30 minuti prima viagra prezzo in farmacia di dove acquistare cialis in farmacia iniziare la stimolazione.
Gli effetti indesiderati si verificano in genere nelle prime acquistare cialis online sicuro settimane di trattamento e puo essere gestito seguendo acquistare kamagra generico italia la dieta raccomandata di circa 15 grammi di grassi per pasto, GlaxoSmithKline ha detto.
Una speranza dapoxetina generico acquistare viagra generico on line in piu anche per i cardiopatici, ai quali l`uso della pillola blu e assolutamente sconsigliato.
Sildenafil Affinche il sildenafil possa funzionare e necessario anche lo stimolo sessuale, altrimenti la sua assunzione risulterebbe inutile. E stato scoperto grazie ad un sondaggio che il 90% degli uomini ha migliorato le erezioni durante l’attivita sessuale. Una come comprare cialis senza ricetta volta compiuta la data di scadenza Levitra non deve essere ingerito. Noi aprezziamo i nostri clienti e la loro salute e non vi facciamo rimanere a lungo in attesa della gioia e della diversita di vita intima! Oltre alle famose due tavole gia citati, ci sono alternative comprar cialis generico en valencia di marca a prezzi accessibili e offrono diversi tipi e durate di efficacia per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Se si acquista on-line Levitra, cialis acquisto si ricorda che possono essere causati da inibitori PDE-5, altre, meno frequenti le reazioni, che sono: Fornisce anche una chat room, un servizio di appuntamento tra gli utenti cialis comprare on line e uno spazio webcam. Cialis giornaliero e disponibile in dosaggi da 2,5 mg e 5 dove comprare viagra o cialis mg, mentre Cialis tradizionale si presenta in pillole da 10mg e 20mg.
Tante volte cialis super active generico cosi fanno venire i sensi di comprare cialis online italia colpa alle proprie compagne che hanno una sessualita del tutto nella norma.
Altri, in alcuni momenti, possono rifiutare la vagina (specie dopo la nascita di un figlio) vendita viagra in slovenia prezzo cialis in svizzera perche l’associano dove acquistare viagra senza ricetta esclusivamente alla riproduttivita e al concepimento e non piu all’erotismo.
E importante sempre dove comprare cialis naturale viagra in italia assicurarsi di ottenere informazioni maggiori su dosaggio comprare viagra o cialis di tadalafil quando acquistate cialis online.
Le kamagra on line second acheter kamagra medicament reproche que l’on acheter kamagra oral jelly pourrait faire :
La dose acquistare levitra senza ricetta massima di viagra naturale farmacia senza ricetta levitra originale consta acquisto propecia on line di 1 compressa al giorno.
Les troubles de l’erection chez les hommes sont encore tabous et l’homme qui achat cialis avis en souffre a cialis acheter sans ordonnance parfois tendance a ne plus avoir de rapports ou les fuir que achat viagra original d’expliquer qu’il a des problemes pour obtenir ou maintenir une erection.
Le donne affette da questo disturbo soffrono anche di dispareunia (dal greco, dys, cattivo, e pareunos, che giace accanto), che si vendita priligy line manifesta con dolore, spesso insopportabile, avvertito nell’area della vagina o comprare cialis online in italia della pelvi generico do viagra pfizer durante il coito.
La plupart des femmes qui viagra prix 25mg achat kamagra france pharmacie ont eu un kamagra 100 cancer du sein ont une sexualite difficile.
Anche se dove acquistare levitra senza ricetta puo risultare scomodo parlare con il proprio medico di comprar priligy en farmacia disfunzione erettile, compra propecia e importante una valutazione.
Viagra super active plus garantit cialis france acheter une forte erection, de plus puissants ou acheter du cialis en suisse orgasmes et presente la possibilite de quelques actes sexuels, cialis prix pendant la periode de l’efficacite.
Overdose i sintomi dell’overdose sono mal di schiena, mandibola, braccio, perdita o peggioramento della vista, visione priligy acquisto on line poco chiara, se comprar viagra generica farmacias mal 10 mg levitra online di petto o disagio.
Les ecritures scolaires et politiques sur l’intactivism emploient viagra achat france le «prepuce» site serieux vente cialis achat de cialis en ligne et le «prepuce.
Viagra a marchio pfizer e l’unica forma comprare cialis generico di sildenafil approvata contro la disfunzione erettile in europa e negli stati vendita priligy online prezzo priligy 30 mg uniti.
La difference www.cialis site serieux vente cialis la plus fondamentale c’est le prix.
En site serieux vente cialis tout cas, les services de la sante publique sont acheter cialis preoccupes.
Una volta che si inizia con lo sport piu non sara costo cialis 5 mg farmacia in grado di farne a meno.
L’ultimo costo di una scatola di cialis nato in casa bayer punta su come acquistare il cialis in farmacia rapidita e discrezione: