13.08.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Zbigniew Kekus Krakow, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 3. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 21. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 22. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 23. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 24. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 25. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 26. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 27. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 28. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o:

  1. zmianie przeze mnie terminu rozpoczecia protestu, jak w pismie z dnia 12 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 5 1,

  2. rozpoczeciu przeze mnie w dniu 14 sierpnia 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu, z przyczyn podanych w niniejszym pismie oraz w pismie z dnia 12 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 5,

  3. moim zamiarze:

   1. kontynuowania protestu, jak w p. I.1 do dnia wreczenia mi kopii dokumentu, ktorym Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zawiadomi Sad Rejonowy w Debicy o odstapieniu od oskarzenia przeciwko mnie wniesionemu przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/,

   2. przeksztalcenia protestu, jak w p. I.1 od dnia 19 sierpnia 2013 r. w protest glodowy – bede li tylko pil, li tylko wode i soki.

Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek , ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., strona 3 – Zalacznik 1

Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc, co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r., strona 3 – Zalacznik 1

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

Uprzejmie przepraszam za zmiane terminu rozpoczecia przeze mnie protestu. Byc moze zmienie go raz jeszcze, jesli uznam za stosowne. Nie chcialbym wszak, zeby Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod mial jakiekolwiek watpliwosci, co do tego, ze o ile nieuczynienie zadosc mojemu wnioskowi o odstapienie od oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. bedzie na okres prowadzenia przeze mnie pikiety, skazaniem mnie na li tylko niewygode, to gdy rozpoczne sluszny protest glodowy, bedzie znecaniem sie nade mna. Celem ochrony prokurator Radoslawy Ridan przed konsekwencjami niedopelnienia obowiazkow na tym polegajacego, ze – jak sie przyznala w osobiscie przez nia sporzadzonym zazaleniu z dnia 8.12.2006 r.: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.(…)

Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala w akcie oskarzenia zalozonej przez siebie strony pod domena www.zkekus.w.interia.pl, 18 przestepstw z art. 226 § 1 K.k., art. 226 § 3 K.k., art. 212 § 2 K.k. i art. 241 § 2 K.k.

Sprawe rozpoznaje Sad Rejonowy w Debicy. W dniu 18.12.2007 r. sedzia tego Sadu Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok /sygn. akt II K 451/06/, a po jego uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy z powodu razacego przez sedziego T. Kuczme naruszenia prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. oraz prawa procesowego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k., rozpoznaje ja ponownie od lutego 2011 r., do sygn. akt II K 854/10 sedzia Beata Stoj.

Na stronie 3 zazalenia sporzadzonego w dniu 8.12.2006 r. na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie, prokurator R. Ridan podala: Z informacji Zbigniewa Kekusia (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. 2

Mimo stanowczego, kategorycznego: „(…) oczywisty wniosek, (…) bez zadnej ku temu watpliwosci., na tej samej stronie 3 tego samego zazalenia z dnia 8.12.2006 r. podala prokurator R. Ridan – przeczac sobie, tj. dopuszczajac swwwoja pomylke – co do strony www.zgsopo.webpark.plZalacznik 1: „ Z zalaczonych materialow wynika, ze strona internetowa ZGSOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc , co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego .” 3

Malo to profesjonalne ze strony prokuratora oskarzyciela decydujacego o moim – i mojej rodziny – zyciu … „oczywisty wniosek”, „bez zadnej ku temu watpliwosci” , ale jednak … sad moze powziac „uzasadniona watpliwosc” .

Jak rok pozniej poswiadczyli operatorzy internetowi, prokurator Radoslawa Ridan pomylila sie. Ku jej zapewne ogromnemu zaskoczeniu, w przypadku … obydwoch stron, tj. www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6.08.2007 r., ze wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu o identyfikatorze zgsopo, a jego dane osobowe to – Zalacznik 2: „Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa 4

Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1.10.2007 r. – Zalacznik 3: „Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pl i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…)Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,” 5 Interia.PL S.A. podala takze numery IP komputerow, z ktorych umieszczano materialy na stronie www.zkekus.w.interia.pl. Byly to numery IP komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

Zlozenie dowodow, jak wyzej przez operatorow internetowych poswiadczyla sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, podajac w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 4: „ Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl /, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. 6

Z dowodow Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A.zlozonych do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, poswiadczonych w orzeczeniu wydanym przez sedzie Beate Stoj w dniu 11.12.2012 r. nalezy wysnuc oczywisty wniosek , ze prokurator Radoslawie Ridan nie bylo wolno postawic mi zarzutu popelnienia w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, przestepstw za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, bez zadnej ku temu watpliwosci.

Poniewaz operatorzy internetowi i sedzia B. Stoj potwierdzili slusznosc obaw prokurator Radoslawwy Ridan „Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialbyuzasadniona watpliwosc, co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu (…)”,jest obowiazkiem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zapewnienie mi, ofierze niedopelnienia przez nia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., warunkow dla Sadu skorzystania z zaprezentowanej przez prokurator R. Ridan w zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. mozliwosci „wydania wyroku uniewinniajacego.” W zwiazku z powyzszym uprzejmie informuje, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, zazalenie prokurator Radoslawy Ridanz dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r., strona 3,

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6.08. 2007r., karty 3098, 3099

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 1.10.2007r. Interia.PL S.A. karta 3183

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 12 sierpnia 2013 r.

1 Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, pismo Z. Kekusia z dnia 12 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 5

2 Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r., strona 3 Zalacznik 1

3 j.w.

4 Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6.08. 2007r., karty 3098, 3099 – Zalacznik 2

5 Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 1.10.2007r. Interia.PL S.A. karta 3183 – Zalacznik 3

6 Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r. – Zalacznik 4

Apres Aides acheter pilule viagra ou Sidaction, c’est au tour de MTV achat cialis maroc de monter au creneau.
Qu’est-ce qui vente levitra ordonnance les rend si sexy et pourquoi achat cialis legal ils font partis des fantasmes?
Il y a aussi meilleur site achat viagra la technique stop and start, qui est la pratique la plus frequemment utilisee dans la therapie psychosexuelle.

Tous les autres sont elimines… prix de la boite de viagra – Banalisation de la consommation de drogues soi-disant acheter priligy dapoxetine « douces », dont les effets peuvent etre reellement « durs » et nocifs.
15 ans viagra original achat commander du viagra en ligne apres son lancement, le brevet d’exclusivite dont beneficiait Pfizer est tombe et il est donc possible pour d’autres laboratoires de fabriquer leur propre Viagra, un Viagra generique. Maladie bien etrange, illustree par le film d’Alice Winocur avec Vincent Lindon dans le role du Professeur Charcot. Le deuxieme plus courants sont les symptomes de la dysfonction erectile, qui est lent, l’erection incomplete. Les atouts Le secret principal de la femme cougar est sans aucun doute son experience sexuelle sans tabous ni complexes, issue d’un long vecu, contrairement a une jeune femme dont les premiers pas dans ce domaine peuvent etre maladroits et timides. Or depuis 2002, l’etude americaine WHI a jete un tel discredit sur ce traitement que de plus en plus de femmes menopausees le refusent categoriquement. Ce manque d’harmonie dans le couple peuvent acheter viagra original achat priligy ligne entrainer des troubles sexuels notamment l’impuissance sexuelle. Plus vous vous sentirez forces, plus la sexualite perdra de son interet. Pour les auteurs un essai randomise (avec tirage au sort et contre placebo) est desormais devenu indispensable.
Si vous avez kamagra vente libre france individuelles d’intolerance de la drogue, alors vous avez kamagra en ligne pas cher besoin de reduire la dose a 2,5 mg ou plus generalement de renoncer a la prise d’un medicament.
On doit passer acheter levitra sans ordonnance par-dessus cette envie d’uriner, normale et temporaire, et maintenir la stimulation si on veut arriver a une excitation.
Avant d’acheter viagra a la pharmacie sans ordonnance il est recommande de lire la variete des informations comment ils fonctionnent, prix cialis montreal les precautions et les effets secondaires possibles.
Scambisti sostengono che acquistare cialis su internet tale scambio non sarebbe solo minare la fiducia tra i coniugi, ma al precio cialis 20 mg farmacias incontrario.
Il Cialis e disponibile in differenti dosaggi, si parte da Cialis vendita viagra in italia prezzo cialis da 10 mg 2.5mg per passare a Cialis 5mg nelle sue dosi piu basse.
L’orgasmo puo ben considerarsi uno dei piaceri acquistare viagra on line italia della prezzo viagra originale vita.
In “Carmen Electra’s dapoxetina in farmacia Aerobic Striptease” vegono proposti 3 tipi di allenamento che si ispirano a tecniche in comprar propecia italia cui si abbina il fitness alla sensualita:
Se un utente ha dolore vendita cialis roma al petto, offuscamento della vista, mancanza di respiro, pressione alta, dolore durante il rapporto sessuale, e rossore al viso, ecc, deve riferire il sintomo immediatamente al suo medico.
Queste persone sono quelle che viagra in farmacia soffrono di diabete, problemi prezzo viagra cialis levitra di cuore, pressione alta e livelli di colesterolo elevati.
Sempre consultate il dottore prima di cominciare l’uso di Cialis. Chi comprar viagra sin receta en farmacias vuole dare il giusto tempo all’amore ora puo grazie a Priligy. I corpi cavernosi ed acquisto viagra pfizer il corpo spongioso del pene sono circondati da un tessuto fbroso generico de viagra en farmacias profondo, la fascia di Buck. La Soft Generico e disponibile nel negozio online. Non comprare Viagra con un dosaggio diverso dalle dosi approvate che sono 25mg, 50mg e 100mg. Precauzioni E consigliabile comprare viagra senza ricetta italia di non prendere Cialis insieme con succo di pompelmo, bevande alcoholiche e tabacco. per fare vendita viagra senza ricetta l’amore bisognava prendere un farmaco prima. Diversi organi sono coinvolti nell’eliminazione del farmaco:
Generici – sono cialis acquisto dei dove comprare cialis online sicuro farmaci, che vengono prodotti dopo la fine del termine di scadenza della patente sulla protezione di un prodotto farmaceutico.
Dopo aver risposto ad una serie di veloci domande il nostro dottore vendita cialis online italia decidera se prescrivervi il farmaco o farmacia on line propecia viagra prezzo meno.
Anche in questi casi si costo levitra originale dimostra come l’ ipertensione agisca in maniera dove comprare cialis in italia combinata con altri fattori vendita viagra italia line di rischio cardiovascolare nell’ aumentare la probabilita di disfunzione erettile.
* le acheter propecia generique vaginisme est une contraction musculaire prolongee ou recurrente des vente propecia generique muscles du plancher pelvien propecia generique qui entourent l’ouverture du vagin.
Il dolore e il sanguinamento comprare cialis online italia dipendono dalla settimana vendita priligy italia di gestazione in vendita on line di cialis cui e preso il farmaco.
Viagra peut levitra prix pharmacie etre pris avec priligy pas cher france ou sans nourriture levitra en france .
La pelle e ricca di potenti oppiacei viagra prezzo farmacia naturali ed endorfine, dove comprare viagra su internet acquisto priligy in farmacia che donano benessere.
Oui, le acheter viagra pfizer sexe est levitra commander en quelque sorte un prix viagra pas cher exercice physique.
In questo acquisto viagra milano e un po ‘di aiuto oscillare le probabilita dove comprare viagra su internet chelo comprare viagra line italia raffrozare rapporti.
Formules specialisees (la plupart des professionnels recommandent l’huile man1man) vente viagra suisse se acheter pilule viagra france compose d’acidite alpha-lipoique pour la guerison des nerfs brisees, mais aussi l’apaisement des engourdissements, des picotements et des brulures qui vient acheter du viagra en italie souvent avec ce probleme.
In tutto questo solitamente a vendita cialis in farmacia raccogliere cialis generico on line acquisto viagra milano le lamentele e a farne le spese e il partner.
En regle acheter viagra meilleur prix generale, des hommes acheter viagra france commencent des relations sexuelles extraconjugales uniquement achat de viagra en ligne pour le sexe.
In come acquistare cialis senza ricetta questo caso, viagra generico prezzo e necessario chiedere l’aiuto di un terapista del comprare viagra pfizer sesso che puo aiutare.
Independamment des sentiments et autres sensations ayant amene deux personnes a se mettre ensemble, si l’un ou l’autre des partenaires ne se sent pas capable de www.kamagra mener l’acte sexuel a son terme, l’entente ne achat kamagra oral jelly doctissimo resistera pas.
Le cialis® peut aussi acheter cialis ligne france entrainer des peut on acheter cialis sans ordonnance courbatures.
Poi e se lui ha preso in prestito tua moglie, tu puoi prendere in costo cialis farmacia svizzera prestito cialis senza la ricetta la sua canoa, o puoi chiedere il suo aiuto a caccia.
L’altro due per cento aveva venduto l’anima al comprare cialis originale italia come acquistare cialis generico demonio e poteva dominare il riflesso con strategie personali, ma non fanno testo.