19.08.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Krakow, dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Sedzia Tomasz Wojciechowski
Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie
Plac Sreniawitow 3
35-959 Rzeszow

Sygn. akt:

 1. Sadu Okregowego w Rzeszowie: II Kz 246/13

 2. Sadu Rejonowego w Debicy, II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica, sygn. akt II K 854/10

 2. Sedzia Zbigniew Snigorski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie, Al. Pilsudskiego 28, 35-001 Rzeszow

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 31. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Posiedzenie w dniu 27 sierpnia 2013 r. Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny w przedmiocie zazalenia zlozonego przeze mnie na postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ o umorzeniu zarzutow przeciwko mnie z powodu przedawnienia.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, na podstawie ktorego prawa sad moze umorzyc postepowanie karne z powodu przedawnienia zarzutow nie podajac dat, z ktorymi ulegly przedawnieniu.

 3. Wniosek o objecie przez Prezesa Sadu Okregowego w Rzeszowie nadzorem postepowania do sygn. II Kz 246/13. – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, tj. uchronienie przed kompromitacja:

  1. trojga sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubby, SSN Barbary Skoczkowskiej, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

  2. dziewieciorga sedziow Wydzialu II Karnego Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotra Moskwy, SSO Andrzeja Borka,SSR del. do SO Marcina Swierka, SSO Marty Krajewskiej-Drozd, SSO Grazyny Artymiak,SSR del. do SO Marcina Maciejewskiego, SSO Waldemara Nycza, SSO Mariusza Sztorca, SSO Piotra Popka,

  3. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i prokuratora Prokuratury Generalnej Krzysztofa Domagaly,

 4. Prezentacja dzialan prowadzonych przez sedzie Beate Stoj od lutego 2011 r. na rzecz zatuszowania oskarzenia mnie z oskarzenia publicznego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan i skazania przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

 5. Wniosek o zapewnienie podczas posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2013 r. obecnosci na sali bieglych sadowych psychiatrow wyznaczonych w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10.

Sygn. akt IV KO 44/06. Postanowienie. Dnia 27 pazdziernika 2006r.. Sad Najwyzszy – Izba Karna w Warszawie (…) postanowil sprawe oskarzonego Zbigniewa Kekusia przekazac do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy . Uzasadnienie (…) Zdaniem Sadu wlasciwego miejscowo do rozpoznania sprawy, w niniejszym postepowaniu zaistnialy okolicznosci, ktore przemawiaja za potrzeba przekazania sprawy do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu

ze wzgledu na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje: Wniosek zasluguje na uwzglednien ie .

Dowod: Sad Najwyzszy-Izba Karna, sygn. akt IV KO 44/06, Postanowienie z dnia 27 pazdziernika 2006r. – Zalacznik 12

Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…)

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie , niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.– Zalacznik 1

Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala . Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania or zecz en o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie /15 wrzesnia 2010 r. – ZKE/

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

xxx

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ Sad Najwyzszy – Izba Karna w skladzie: SSN Jozef Szewczyk, Andrzej Deptula, Andrzej Siuchninski, przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do rozpoznania sprawe przeciwko mnie z oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., podajac w uzasadnieniu, ze czyni tak przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci.
Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KO 44/06, postanowienie z dnia 27 pazdziernika 2006 r.

Prokurator R. Ridan oskarzyla mnie o popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, 18 przestepstw za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Uchylonym nastepnie przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/ skazal mnie raz juz za nie sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma

Po lacznie ponad 6 latach scigania mnie za nie, w dniu 11 grudnia 2012 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala postanowienie, w ktorym na podstawie rzeczywistych ustalen faktycznych, tj. dowodow zebranych przez Sad Rejonowy w Debicy w sierpniu i pazdzierniku 2007 r. podala:

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie , niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.– Zalacznik 1

Natychmiast po tym, gdy sie domyslila, ze w ten sposob sama sobie udowodnila, ze ja ja slusznie informuje od lutego 2011 r., iz powinna wydac uniewinniajacy mnie wyrok, wydala Policji nakaz doprowadzenia mnie w niedziele 6 stycznia br. na badania psychiatryczne do Szpitala im dr. J. Babinskiego w Krakowie. Gdy sie jej nie udalo umiescic mnie Szpitalu, dwa razy, w marcu i maju br. zagrozila mi umieszczeniem mnie w areszcie, az pod koniec maja br. dokonala analizy akt, ktora wykazala jej, ze … ustala karalnosc 16 z 18 czynow, za ktore mnie sciga. Sedzia B. Stoj nie wie wprawdzie, z jakimi konkretnie datami ustala, ale domysla sie, ze bylo to kiedys, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r., gdy Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk, nieswiadom tego co czyni, wydal wyrok, ktorym uchylil w.w. wyrok z dnia 18.12.2007 r., i nakazal scigac mnie za czyny ktorych karalnosc, w opinii sedzi Beaty Stoj wyrazonej w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. ustala wczesniej , w nieustalonych przez sedzie Beate Stoj datach, ale w jej przekonaniu przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Wydaje sie, ze zrobila sedzia Beata Stoj z wyzej wymienionych sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie – oraz z … 17 innych prokuratorow i sedziow; patrz: s. 11 niniejszego pisma – bezmyslnych, nie znajacych prawa idiotow. Uczynila tak, podejmujac rozpaczliwa probe ratowania swojego, sedziego Tomasza Kuczma, z ktorym utrzymuje stosunki kolezenskie1 oraz prokurator Radoslawy Ridan wizerunku.

Jesli Sad Okregowy w Rzeszowie wyda postanowienie, ktorym utrzyma w mocy postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r., dostarczy Adresatom kopii niniejszego pisma dowod, ze sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk, a takze 17 innych wymienionych na stronie 11 niniejszego pisma sedziow i prokuratorow, to nie znajacy prawa, bezmyslni idioci.

Nie moja to subiektywna ocena, lecz oczywisty wniosek z uzasadnienia sedzi Beaty Stoj do postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 – Zalacznik 2:

Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala . Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania or zecz en o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie /15 wrzesnia 2010 r. – ZKE/

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

xxx

Sad Rejonowy w Debicy rozpoznaje od dnia 4 listopada 2006 roku – od lutego 2011 r. po raz drugi – sprawe przeciwko mnie na podstawie oskarzenia wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ktorym oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia2003r.dowrzesnia2005r., wKrakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala:„zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.plpopelnilem 18 przestepstw, tj.:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie –SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich wyzej wymienionych czynow. Wyrok ten uchylily:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k ., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k. , wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.

Po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja – od lutego 2011 r. – sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10. Przed dniem 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj zorganizowala w kilku terminach rozprawe glowna oraz kilka posiedzen, w tym miedzy innymi:

 1. wydala dwa postanowienia – w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. – w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wydajac wybranym przez siebie bieglym sadowym polecenie, by na podstawie wynikow moich badan sporzadzily opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w tym, czy bylem wtedy poczytalny; nie sporzadzila uzasadnien do w.w. postanowien, w tym oddalila moj wniosek w tej sprawie,

 2. uznawszy, ze posiada uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci wydala w dniu 16 kwietnia 2012 r., na podstawie prawa okreslonego w art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k. – „W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.” – zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu; odmowila mi sporzadzenia wyjasnienia, na czym polegaja jej uzasadniona watpliwosc, co do mojej poczytalnosci,

 3. wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym poswiadczyla, ze:

  1. prokurator Radoslawa Ridan podczas postepowania przygotowawczego prowadzonego w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r.,

  2. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma podczas postepowania prowadzonego w okresie od dnia 4 listopada 2006 r. do dnia 18 grudnia 2007 r.,

  3. ona sama w okresie od lutego 2011 r. do dnia sporzadzenia w.w. postanowienia, tj. do 14 czerwca 2013 r.

zebrali wylacznie dowody poswiadczajace brak mojej winy. Podala: Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/ , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi

Beaty Stoj – Zalacznik 1

 1. po tym juz, gdy wydala postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r.:

  1. wydala nakaz Policji zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia do Szpitala im. dr. J. Babinskiego w Krakowie na badania psychiatryczne; nie bylo mnie w tym dniu u matki. Wydanie Policji nakazu, jak wyzej poswiadczyli:

   1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek informujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. interweniujaca w tej sprawie Poslanke Anne Grodzka – Zalacznik 3: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie. (…) Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
    Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z

dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 3

   1. Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek pismem do mnie z dnia 8 lutego 2013 r. – Zalacznik 4: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres, tak wiec wskazane czynnosci przeprowadzone zostaly zgodnie z dyspozycja art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, sprawe w aspekcie skargowym uwazam za wyjasniona. Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
    Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS

pismo z dnia 8.02.2013 r. Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 4

  1. zawiadomila mnie dwukrotnie – zawiadomienia z dnia 25 marca 2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – o zorganizowaniu posiedzen, odpowiednio w dniach 18 kwietnia 2013 r. i 14 czerwca 2013 r. w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania:

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r.

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r. –

Zalacznik 5

  1. w dniu 30 maja 2013 r. zamiar aresztowania zamienila na zamiar … umorzenia postepowania przeciwko mnie i wyslala do mnie Zawiadomienie o tresci – Zalacznik 6: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
   Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. –

Zalacznik 6

Podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala postanowienie o tresci – Zalacznik 2: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: Magdalena Jedynak w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – ZKE/ II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze: 1. w okresie od stycznia 2003 r do maja 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 2. w okresie od stycznia 2003 r do wrzesnia 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

UZASADNIENIE W dniu 13 czerwca 2006 r. do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie wplynal akt oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi, ktoremu zarzucono popelnienie wyzej opisanych czynow z tym, iz czynom z punktow I.1 oraz I.3-I.16 przypisano inna kwalifikacje niz przyjeta w niniejszym postanowieniu, a mianowicie z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Decyzja Sadu Najwyzszego sprawe przekazano do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 Sad Rejonowy w Debicy /sedzia Tomasz Kuczma – ZKE/ skazal Zbigniewa Kekusia za zarzucane mu czyny na kare laczna grzywny, eliminujac z opisu wszystkich czynow stwierdzenie, iz oskarzony zalozyl strone internetowa zkekus.w.interia.pl. oraz uzupelniajac opisy czynow o stwierdzeni, iz oskarzony dopuscil sie ich wspolnie i w porozumieniu z inna osoba. Wyrok uprawomocnil sie w dniu 27 grudnia 2007 r.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie (II. Ko 283/10) wznowil postepowanie w sprawie Zbigniewa Kekusia odnosnie czynow opisanych w postanowieniu w punktach I.1., I.3-16 oraz II.1, uchylil wyzej opisany wyrok Sadu Rejonowego w czesci dotyczacej tych czynow i w tym zakresie przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. Wznowienie nastapilo na wniosek obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia. W uzasadnieniu wyroku Sad Okregowy wskazal na uchybienie Sadu Rejonowego, polegajace na razacym naruszeniu prawa materialnego przez niewskazanie w opisach wyzej wymienionych czynow wszystkich znamion zarzucanego przestepstwa, opisanych w art. 226 § 1 k.k., ktorego tresc ulegla zmianie w trakcie postepowania na skutek orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. Akta sprawy ponownie trafily do Sadu Rejonowego w Debicy, po czym zostaly przekazane do Prokuratora Generalnego, po uprzednim zawieszeniu postepowania z uwagi na planowana przez Prokuratora kasacje na korzysc Zbigniewa Kekusia odnosnie pozostalych czynow, opisanych w postanowieniu w punktach I.2 i II.2.
Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt IV K.K. 272/11, uchylil wyrok SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. w czesci dotyczacej tych czynow i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania. W zwiazku z takim orzeczeniem wydane zostaly postanowienia o podjeciu zawieszonego postepowania i o polaczeniu obydwoch spraw do lacznego rozpoznania.

Sad zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 443 k.p.k., ktory na mocy art. 545 § 1 k.p.k., ma zastosowanie w postepowaniu sadowym po wznowieniu na korzysc oskarzonego, sad, ponownie rozpoznajac sprawe, nie moze wydac orzeczenia surowszego od poprzedniego, przy czym zakaz ten obejmuje nie tylko kare, jej rodzaj i wysokosc, ale takze mozliwosc modyfikacji opisu czynu w sposob niekorzystny dla oskarzonego (tak rowniez m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 21 sierpnia 2012 r., IV K.K. 65/12. wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 4 grudnia 2012 r., II A. Ka 243/12, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2011 r., II A. Ka.189/11, wyrok Sadu Apelacyjnego w Lodzi z dnia 9 marca 2011 r., II. A. Ka.19/11).

Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Postepowanie przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wszczeto w tej sprawie w dniu 2 listopada 2005 r. Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy. W takim wypadku Sad umarza postepowanie karne (art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.). Z uwagi na powyzsze, orzeczono, jak w punkcie I postanowienia, na podstawie powolanych tam przepisow. Dwa inne czyny, o ktorych popelnienie oskarzony jest Zbigniew Kekus wylaczono do odrebnego rozpoznania i postepowanie w tej sprawie bedzie sie nadal toczyc pod nowa sygnatura.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

To zapewne pierwsze – i najpewniej jedynym pozostanie – w historii wymiaru sprawiedliwosci postanowienie o ustaniu karalnosci czynow, ktorego autor nie podal … dat, z jaka ustala ich karalnosc.

Wskazac nalezy, ze w celu umorzenia w.w. zarzutow z powolaniem sie na rzekome ustanie ich karalnosci sedzia Beata dokonala zmiany kwalifikacji prawnej 15 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. Czyn z art. 226 § 1 k.k., tj. zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych przekwalifikowala na czyn z art. 216 § 2 k.k. „Kto zniewaza inna osobe za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

W uzasadnieniu powolala sie na zasade reformationis in peius. A to przeciez nie o „reformationis in peius” chodzi, lecz o to, ze prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o zniewazenie sedziow za posrednictwem Internetu, tj. portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl. Nie zatem zakaz „reformationis in peius”, lecz… fakt, ze przypisane mi czyny popelniono za posrednictwem Internetu wyklucza mozliwosc uzupelnienia opisu przypisanych mi czynow o znamie „podczas” (pelnienia obowiazkow sluzbowych). Sedzia Beata Stoj wybrala wariant z zasada „reformationis in peius”, bo powolujac sie na nia wykreowala sobie warunki do umorzenia 16 z 18 przypisanych mi czynow z powodu ich rzekomego przedawnienia.

Wskazac nalezy, ze:

 1. w opisie artykulu 226 § 1 Kodeksu karnego podano:
  Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana , podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

 2. artykul 216 Kodeksu karnego stanowi:
  㤠1. Kto zniewaza inna osobe w jej obecnosci albo chocby pod jej nieobecnosc, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarla, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.
  § 2. Kto
  zniewaza inna osobe za pomoca srodkow masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

Na potrzebe umorzenia zarzutu z art. 226 § 1 K.k. sedzia Beata Stoj stworzyla nowy przepis prawa, tj. polaczyla opis czynu z art. 226 § 1 ustawy karnej, z kwalifikacja art. 216 § 2 tejze ustawy, z czego „wyszlo”, „prawo”, jak w przypadku sedzi Teresy Dyrgi – Zalacznik 2: „(…) zniewazyl Sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Terese Dyrge w zwiazku z pelnieniem przez nia obowiazkow sluzbowych (…) tj. o przestepstwo z art. 216 § 2 k.k. (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 2

Winien jestem Adresatowi niniejszego pisma oraz Adresatom jego kopii wyjasnienie, dlaczego sedzia Beata Stoj umorzyla postepowanie karne przeciwko mnie w zakresie:

 1. czynow I, III – XVI, z artykulu 226 § 1 K.k.,

 2. czynu II, z artykulu 212 § 2 K.k.

Chodzi o zatuszowanie nieznajomosci prawa przez prokurator Radoslawe Ridan, prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka i sedziego Tomasza Kuczme, a takze przez uwazajacych sie za pokrzywdzonych przeze mnie i za takowych uznanych przez w.w. trojke funkcjonariuszy publicznych, 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz adw. Wieslawe Zoll.

Ad. 1

W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych , jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi:
Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Wyrok jak wyzej zostal ogloszony w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 r. /Nr 190, poz. 1409/ i z mocy prawa okreslonego w art. 190. 1. Konstytucji: „Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.” – od tego dnia wszedl w zycie.

Tymczasem wszyscy uwazajacy sie za pokrzywdzonych przeze mnie sedziowie wymienieni na stronie 3 niniejszego pisma byli przesluchiwani przez sedziego Tomasza Kuczme okresie od dnia 7 maja 2007 r. do dnia 27 wrzesnia 2007 r.

A potem, w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia 15 przestepstw z art. 226 § 1 K.k., w opisie ktorych podal, ze uznaje mnie za winnego zniewazenia kazdego z wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma sedziow … „w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych” .

Nastepnie dwoch Prokuratorow Generalnych w rzadzie Donalda Tuska, Andrzej Czuma /dwukrotnie 2 / i Krzysztof Kwiatkowski 3 oraz Prokurator Generalny Andrzej Serermet 4 uznalo, ze zgodny z prawem jest oczywiscie i razaco naruszajacy prawo materialne okreslone w art. 226 § 1 K.k. wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Wczesniej, w grudniu 2007 r. pierwszy z Prokuratorow Generalnych w rzadzie Donalda Tuska Zbigniew Cwiakalski tez nie zorientowal sie, ze jestem scigany z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i gdy go prosilem, zeby jako Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny objal nadzorem postepowanie przeciwko mnie prowadzone przez sedziego T. Kuczme, wyjasnil mi pismem z dnia 5 grudnia 2007 r., ze sedzia prowadzi je w zgodzie z prawem.

Sedzia T. Kuczma wydal zatem w dniu 18.12.2007 r. wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia 15 czynow z art. 226 § 1 K.k., wszyscy wyzej wymienieni funkcjonariusze publiczni wmawiali mi przez kilka lat, ze wyrok zostal wydany w zgodzie z prawem. Az w czerwcu 2010 r. poproszona o udzielenie mi pomocy prawnej adw. Malgorzata Wassermann skierowala wniosek do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie wyroku z dnia 18.12.2007 r. podajac w uzasadnieniu, ze razaco narusza prawo okreslone w art. 226 § 1 K.k. W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok o tresci: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania .

UZASADNIENIE

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

Poniewaz:

 1. artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi:„Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; kasacja nie moze byc wniesiona wylacznie z powodu niewspolmiernosci kary.”

 2. Art. 521 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  „Prokurator Generalny , a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie .”

kazdy z wyzej wymienionych Prokuratorow Generalnych – Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seremet – mogl wniesc kasacje na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. z przyczyny podanej przez Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 15.09.2010 r.

Kazdy mogl, ale zaden nie chcial. Zaden nie przyznal sie tez, ze nie chcial. Kazdy tlumaczyl mi – A. Czuma takze Poslowi Zbigniewowi Wassermannowi i marszalkowi Sejmu B. Komorowskiemu, a K. Kwiatkowski marszalkowi Sejmu B. Komorowskiemu – tj. oszukiwal mnie, ze nie zachodza okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Klamali.

Co powinna zrobic Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod i/lub Sad Rejonowy w Debicy, po wejsciu w dniu 19 pazdziernika 2006 r. w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. klarownie wyjasnil Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podajac w odpowiedzi na interpelacje poselska, ktora w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. zlozyl pismem z dnia 3.09.2009 r. Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann – Zalacznik 7: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil. Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 7

Poniewaz

 1. prokurator Radoslawa Ridan , a takze Prokurator Rejonowy w Debicy Jacek Zak, ktory uczestniczyl jako oskarzyciel w rozprawie w dniu 18.12.2007 r. prowadzonej przez sedziego T. Kuczme /zazadal uznania mnie za winnego popelnienia czynow z art. 226 § 1 K.k., w tym nalozenia na mnie kar grzywny w kwocie 3.000,00 /slownie: trzy tysiace/ zl dla kazdego z 15 sedziow sedziego oraz zobowiazania mnie do przeproszenia kazdego z nich/ a takze sedzia Tomasz Kuczma, nie wyeliminowali przepisu art. 226 § 1 K.k. z aktu oskarzenia i w dniu 18.12.2007 r. sedzia T. Kuczma wydal razaco naruszajacy prawo materialne okreslone w tym artykule wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia 15 przestepstw polegajacych na zniewazeniu w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – tj. za posrednictwem Internetu – kazdego z sedziow wymienionych na stronie 3 niniejszego pisma,

 2. trzech Prokuratorow Generalnych, tj. Andrzej Czuma /dwukrotnie/, Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Seremet oszukalo mnie informujac mnie, ze w sprawie przeciwko mnie nie zachodza okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r.,

 3. prokurator Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Ewa Sacha, ktora uczestniczy w sprawie przeciwko mnie po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. nie zlozyla wniosku o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzuconych mi w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k.,

 4. sedzia Beata Stoj, ktora rozpoznaje sprawe przeciwko mnie od lutego 2011 r. nie wyeliminowala przepisu art. 226 § 1 K.k. z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow,

nie pozostalo sedzi Beacie Stoj nic innego, jak … stworzyc nowe prawo, tj. opis czynu z art. 226 § 1 K.k. polaczyc z kwalifikacja prawna czynu z art. 216 § 2 K.k ., i po wniesieniu w ten sposob wkladu w rozwoj „teorii prawa karnego”, umorzyc 15 zarzutow z nowo stworzonego przez nia przepisu z art. 226 § 1/216 § 2 „kodeksu” sedzi Beaty Stoj.

Dlatego sedzi Beaty Stoj, bo z prawem okreslonym w ustawie Kodeks karny nie ma to nic wspolnego.

Ad. 2

Prokurator Radoslawa Ridan podala w opisie czynu II aktu oskarzenia – Zalacznik 3:„(…) Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl publicznie (…) Wieslawe Zoll i pomowil ja o takie wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata tj. o przestepstwo z art. 212 § 2 kk

Artykul 212 § 4 K.k. K.k. stanowi: § 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego .”
Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi: „Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia. – Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Niewielu potrafi tak dobrze zadbac o wlasny interes, jak adw. Wieslawa Zoll. Wskazac przy tym nalezy, ze majac w zwyczaju uzalanie sie nad soba i zalenie sie na mnie, adw. Wieslawa Zolll zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie, ktorym poswiadczyla, ze od prawie 40 lat wykonywala wtedy zawod adwokata:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy .”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

Posiada zatem adw. W. Zoll rozlegla wiedze i doswiadczenie zyciowe pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora finansowego z budzetu panstwa.

Gdyby Pan mial jeszcze watpliwosc co do slusznosci mojego stanowiska przypomne, ze po tym, gdy prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia W. Baran zlozyl w czerwcu 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw z art. 212 § 2 kk na szkode kilkunastu sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, prokurator Piotr Gradzki wydal w dniu 23 czerwca 2004 r. postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia, w uzasadnieniu podajac: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ , sygn. akt 1 Ds. 102/04 POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia dochodzenia dnia 23 czerwca 2004r. Piotr Gradzki prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w Krakowie po rozpoznaniu materialow sygn. 1 Ds. 102/04, z dnia 09.06.2004r. /data wplywu do tut Prokuratury/, w sprawie pomowienia w okresie od 17 grudnia 2003r. do 17 kwietnia 2004r. w Krakowie poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow tresci pism kierowanych do sadow oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sedziow Sadu Okregowego w Krakowie oraz Prezesa i sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie o postepowanie sprzeczne z prawem i o wlasciwosci osobiste, ktore moga ponizyc je w opinii publicznej oraz narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanego przez pokrzywdzonych zawodu sedziego, tj. o przest. z art. 212 § 2 kk , na podstawie art. 325 e § 1 kpk postanowil: odmowic wszczecia dochodzenia w przytoczonej wyzej sprawie.

UZASADNIENIE W dniu 09.06.2004r. do Prokuratury Rejonowej w Krakowie-Srodmiesciu Wschodzie, za posrednictwem Prokuratury Okregowej w Krakowie, wplynelo doniesienie Prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSA Wlodzimierza Barana dotyczace prawdopodobienstwa popelnienia przez Zbigniewa Kekusia przestepstwa prywatnoskargowego z art. 212 § 2 kk. Wsrod pokrzywdzonych znalezli sie sedziowie Jan Kremer, Maria Kus-Trybek, Anna Kowacz-Braun, Wlodzimierz Baran, Krzysztof Sobierajski, Hanna Blasiak z Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Agata Wasilewska-Kawalek, Ewa Handerek, L. Siodlarz-Kapera, Izabela Strozik, Jerzy Bess, Agnieszka Oklejak, Jadwiga Osuch, Danuta Klosinska, M. Rymar z Sadu Okregowego w Krakowie .

Analizujac calosc zgromadzonych materialow nalezy stwierdzic, iz brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek podstaw do objecia sciganiem z urzedu wskazanego wyzej wystepku prywatnoskargowego, bowiem wszystkie osoby pokrzywdzone sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodzie sedziego i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym. Zatem ewentualna decyzja o objeciu sciganiem z urzedu wskazanego wystepku nie lezy w interesie spolecznym. Wobec powyzszego zasadnym bylo odmowic wszczecia dochodzenia w niniejszej sprawie.

Prokurator Piotr Gradzki.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie prokuratora Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r.

Wskazac takze nalezy, ze natychmiast po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. i przekazaniu akt sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, owczesny prezes tego Sadu, sedzia Dariusz Rozanski zlozyl w Prokuraturze Rejonowej w Debicy doniesienie:„Sad Rejonowy w Debicy Debica, dnia 10 listopada 2010 r. A-01227-37/10 Prokuratura Rejonowa w DebicyW zalaczeniu przesylam kserokopie pism Zbigniewa Kekusia, publikacji internetowych w celu rozwazenia wszczecia z urzedu postepowania o czyny z art. 212 § 2 1 i 2 kk, 216 § 1 i 2 kk, 226 § 1 kk popelnione na szkode Sedziow orzekajacych w Sadzie Rejonowym w Debicy.

Prezes Sadu Rejonowego w Debicy SSR Dariusz Rozanski.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. A-01227-37, doniesienie z dnia 10 listopada 2010 r. prezesa Sadu

sedziego Dariusza Rozanskiego

W dniu 9 grudnia 2010 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Debicy Bernard Bruch wydal postanowienie /sygn. akt 1 Ds. 1072/10/ o odmowie wszczecia dochodzenia, podajac w uzasadnieniu: Przestepstwa z art. 212 kk oraz art. 216 kk, sa przestepstwami sciganymi z oskarzenia prywatnego. Zgodnie z dyspozycyjnoscia art. 60 § 1 k.k. w takich sprawach prokurator moze objac sciganiem z urzedu czyn z oskarzenia prywatnego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .

(…) Biorac pod uwage powyzsze rozwazania oraz okolicznosci popelnienia czynu, uznac nalezy, iz brak jest w przedmiotowej sprawie interesu spolecznego w objeciu sciganiem z urzedu powyzszego przestepstwa. Wprawdzie czyny Zbigniewa Kekusia, poza chronionymi prawem dobrami osobistymi pokrzywdzonych, godzil bezposrednio takze w dobra ogolne co uzasadnialo by objeciem sciganiem z urzedu przedmiotowych czynow, jednak osoby pokrzywdzone nie sa osobami niedoleznymi, zagubionymi, ani nie umiejacymi zadbac o wlasne interesy, przytloczonymi obawami, ze nie podolaja trudom procesu. Obiektywnie sa to osoby z wyzszym wyksztalceniem prawniczym oraz wieloletnim doswiadczeniem zawodowym, ktore bez pomocy oskarzyciela publicznego potrafia dochodzic swoich praw skarga prywatna, co gwarantuje prawidlowy tok wszczetego przez nich procesu, z oskarzenia prywatnego. W tej sytuacji nalezalo odmowic wszczecia dochodzenie w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia wystepku prywatnoskargowego i brak interesu spolecznego w objeciu go sciganiem z urzedu.”
Dowod : Prokuratura Rejonowa w Debicy, sygn. akt 1 Ds. 1072/10, postanowienie prokuratora Bernarda Brucha z

dnia 9 grudnia 2010 roku o odmowie wszczecia sledztwa

W sciganiu mnie przez prokurator R. Ridan, potem przez sedziego Tomasza Kuczme, a obecnie przez sedzie Beate Stoj z oskarzenia publicznego za znieslawienie osoby prywatnej, wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll tym bardziej nie zachodzi interes spoleczny.

No bo jaki … ?

Na marginesie wskazac nalezy, ze postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. w przedmiocie umorzenia postepowania w zakresie czynu II aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2006 r. opisanego jako znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll, jest druga z jej strony proba zatuszowania oskarzenia mnie o ten czyn przez prokurator R. Ridan z oskarzenia publicznego i skazania przez sedziego T. Kuczme.

Pierwsza w tym celu podjela w lutym 2011 r. Pierwsze co zrobila po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. i zwroceniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, to skierowala pismo z dnia 10.02.2011 r. do Wiceprezesa Sadu Rejonowego w Debicy i zarazem Przewodniczacej Wydzialu II Karnego Sadu Anny Ziec o tresci – Zalacznik 8:„Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych /adres – ZKE/ Data 07/02/2011 Sygn. akt: II K 451/06 Nr karty dl. 1/2008/KSPani Przewodniczaca II Wydzialu Karnego w/m SSR Anna Ziec Sekcja Wykonywania Orzeczen tut. Sadu zwraca sie o rozwazenie mozliwosci wydania wyroku lacznego wobec skazanego Zbigniewa Kekusia obejmujacego kary wymierzone za czyny II i XVIII w wyroku wydanym w sprawie IIK 451/06 w zwiazku ze wznowieniem postepowania co do reszty czynow. Sedzia Sadu Rejonowego Beata Stoj”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r. – Zalacznik 8

Czyn II to znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 kk.

Czyn XVIII tego samego wyroku, to przypisane mi rozpowszechnianie wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Zwracam uwage, ze sedzia Beata Stoj nie sporzadzila zadnego uzasadnienia dla jej – sam nie wiem, jak to, co sporzadzila nazwac – zapytania, wniosku, oferty … . Nie podala podstawy prawnej.

Artykul 569 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi:„Jezeli zachodza warunki do orzeczenia kary lacznejw stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami roznych sadow, wlasciwy do wydania wyroku lacznego jest sad, ktory wydal ostatni wyrok skazujacy w pierwszej instancji.”

A ja bylem przeciez skazany za czyny II i XVIII jednym wyrokiem – z dnia 18 grudnia 2007 r. – sedziego T. Kuczmy.

Nie zachodzila zatem okreslona w art. 569 § 1 K.p.k. przeslanka do wydania wyroku lacznego w zakresie dwoch przestepstw orzeczonych tym samym wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.

A jednak nie mniej zyczliwa adw. Wieslawie Zoll niz sedzia B. Stoj, przewodniczaca Wydzialu II Karnego Sadu Rejonowego w Debicy Anna Ziec wydala w dniu 11 lutego 2011 r. zarzadzenie o tresci – Zalacznik 9:„ZARZADZENIE – zarejestrowac sprawe w repetytorium K pod kolejnym numerem i zalozyc akta sprawy – przydzielic sprawe do rozpoznania (wdl. kolejnosci wplywu) do referatu SSR A. Wilk-Krol

Przedawnienie karalnosci czynu ……….

Akta sprawy doreczono sedziemu referentowi w dniu 11.02.2011 r. /Podpis nieczytelny – ZKE/

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec – Zalacznik 9

Nie udalo sie zrealizowac sympatyczkom adw. Wieslawy Zoll i jej sprzymierzencom w naruszania prawa planu zatuszowania „po wsze czasy” oskarzenia mnie i skazania z oskarzenia publicznego za jej, scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie.

W maju 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed Prokuratura Generalna, w nastepstwie ktorego Prokurator Generalny wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow … II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ Sad Najwyzszy uznal kasacje za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII.

Jak widac, sedzia Beata Stoj, ktora ja rozpoznaje, nie ustaje w staraniach na rzecz zatuszowania oskarzenia mnie i skazania za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ z razacym naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. i w tym celu wymyslila jego – po sciganiu mnie z jego tytulu od lutego 2011 r. – przedawnienie … kiedys, w przeszlosci, przed wydaniem wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie.

xxx

Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykul 101 § 1 Kodeksu karnego stanowi:
  „Karalnosc przestepstwa ustaje, jezeli od czasu jego popelnienia uplynelo lat : 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnie zabojstwa, 2) 20 – gdy czyn stanowi inna zbrodnie, 2a) 15 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 5 lat, 3) 10 – gdy czyn stanowi wystepek zagrozony kara pozbawienia wolnosci przekraczajaca 3 lata, 4) 5 – gdy chodzi o pozostale wystepki .”

 2. Artykul 102 Kodeksu karnego stanowi:
  „Jezeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczeto postepowanie przeciwko osobie, karalnosc popelnionego przez nia przestepstwa okreslonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z uplywem 10 lat, a w pozostalych wypadkach – z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.

Prokurator Radoslawa Ridan przypisala mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. osiemnascie wyzej wymienionych czynow, z tego:

 1. czyny: I, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r.,

 2. czyny: II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XVIII, w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poniewaz prokuratura sciga mnie za w.w. czyny z oskarzenia publicznego, ich karalnosc ustanie w maju i wrzesniu 2015 r.

Tymczasem sedzia Beata Stoj ustalila, ze: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Wskazac zatem nalezy, ze

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wspomniany przez sedzie B. Stoj wyrok wznowieniowy /w zakresie czynow I, III – XVII wyroku z dnia 18.12.2007 r./ w skladzie: SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk,

 2. w dniu 21 wrzesnia 2010 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet rozpoznal /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/ i oddalil – po zapoznaniu sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Nie stwierdzil przedawnienia sie zadnego z przypisanych mi nim czynow,

 3. w dniu 2 grudnia 2010 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet rozpoznal /sygn. akt PR V 861 – 1995/08/ i oddalil – po zapoznaniu sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Nie stwierdzil przedawnienia sie zadnego z przypisanych mi nim czynow,

 4. w dniu 4 stycznia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz rozpoznala /RPO-422333-II/03/K.Ku/ i oddalila moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Nie stwierdzila przedawnienia sie zadnego z przypisanych mi nim czynow,

 5. w dniu 11 stycznia 2011 r. sedzia Sadu Okregowego w Rzeszowie Piotr Popek rozpoznawal /do sygn. akt II Ko 510/10/ wnioski o wylaczenie od rozpoznawania sprawy sygn. II K 854/10, ktore w okresie od 3 listopada 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. zlozyli wszyscy sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy,

 6. w dniu 27 kwietnia 2011 r. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzieSSO Zdzislaw Kulpa, SSO Piotr Moskwa, SSO Mariusz Sztorc przy udzialeProkuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Zbigniewa Husa rozpoznawal /sygn. akt II S 8/11/ moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10,

 7. w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ na moja korzysc w zakresie czynow II i XVIII wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. W jej przygotowanie zaangazowanych bylo dwoch innych prokuratorow Prokuratury Generalnej, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i prokurator Krzysztof Domagala,

 8. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wskladzie SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora wydal wyrok /sygn. akt IV KSK 272/11/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow II i XVIII,

 9. w dniu 25 wrzesnia 2012 r. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie:SSO Marta Krajewska-Drozd, SSO Grazyna Artymiak, SSR del. do SO Grzegorz Maciejewski rozpoznawal /sygn. akt II S 8/12/ moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10,
  Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II S 8/12, postanowienie z dnia 25 wrzesnia 2012 r. –

Zalacznik 10

 1. w dniu 7 maja 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie:SSO Waldemar Nycz, SO Mariusz Sztorc, SSO Piotr Popek rozpoznawal /sygn. akt II S 16/13/ moja skarge na przewleklosc postepowania prowadzonego przez sedzie Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10,

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II S 16/13, postanowienie z dnia 7 maja 2013 r. –

Zalacznik 11

Wyzej wymienionych … 20 /dwudziestu/ funkcjonariuszy publicznych nie zorientowalo sie – w tym niektorzy dwukrotnie – ze rozpoznawali sprawe, w ktorej 16 z 18 przypisanych mi zarzutow uleglo przedawnieniu zanim oni zapoznawali sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/.

Co wrecz grpteskowe, sama sedzia Beata Stoj rozpoznaje przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod od lutego 2011 r. sprawe przeciwko mnie do sygn. II K 854/10 i … dwoch trzeba bylo lat oraz czterech miesiecy, zeby zorientowala sie, ze mnie sciga za 16 czynow, ktore ulegly przedawnieniu kiedys – sedzia B. Stoj nie podala dat – przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Pomyslec, ze sedzia Beata Stoj twierdzi, ze ma uzasadnione watpliwosci co do mojej poczytalnosci i mnie kieruje na badania psychiatryczne – patrz: s. 4 niniejszego pisma i Zalacznik 3, Zalacznik 4.

Jesli troje sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie kierowanego przez Adresata niniejszego pisma wyda w dniu 27 sierpnia 2013 r. postanowienie w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. w przedmiocie umorzenia postepowania karnego przeciwko mnie sygn. II K 8564/10 /uprzednio II K 451/06/ w zakresie czynow I – XVI aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., to:

 1. wykreuje wizerunek nie znajacych prawa ignorantow, bezmyslnych tumanow – „tuman”: «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak» ; Slownik Jezyka Polskiego – wyzej wymienionym 20 sedziom i prokuratorom, w tym 9 sedziom Sadu Okregowego w Rzeszowie, ktorzy wydajac w okresie od dnia 15.09.2010 r. do dnia 14 czerwca 2013 r. merytoryczne decyzje dotyczace czynow I – XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. oraz wyroku wydanego na jego podstawie przez sedziego T. Kuczme w dniu 18.12.2007 r., nie zorientowali sie, ze karalnosc za te czyny ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. Nie tyle tumanami, co wrecz idiotami okaza sie:

  1. sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek,SSR del. do SO Marcin Swierk, ktorzy wydali w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wspomniany przez sedzie B. Stoj wyrok wznowieniowy w zakresie 15 czynow, ktorych karalnosc wczesniej ustala i nakazali … scigac mnie za te czyny,

  2. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, ktory wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje ww zakresie czynu II wyroku z dnia 18.12.2007 r. oraz troje sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska i SSA del. Henryk Komisarski, ktorzy na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wydali w dniu 26 stycznia 2012 r. wyrok wznowieniowy w zakresie tego czynu, i nakazali mnie znowu scigac za niego, mimo ze – wedlug sedzi Beaty Stoj – jego karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.,

 2. wykreuje sedzi Beacie Stoj wizerunek:

  1. najbardziej blyskotliwej sposrod 21 funkcjonariuszy publicznych, ktorzy analizowali w okresie od dnia 15.09.2010 r. do dnia 14.06.2013 r. akta sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10, bo jako pierwsza zorientowala sie, ze karalnosc za czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. ustala kiedys, przed dniem 15.09.2010 r. Z winy nie tak, jak ona blyskotliwych sedziow i prokuratorow – a to same tuzy byly – bylem od dnia 15 wrzesnia 2010 r. do dnia 14 czerwca 2013 r. scigany za czyny, ktorych karalnosc ustala,

  2. tumana – definicja, jak wyzej – ktory pracujac ponad dwa lata, tj. od lutego 2011 r. „na aktach” sygn. II K 854/10, dopiero po ponad dwoch, w dniu 31 maja 2013 r. zorientowala sie, ze karalnosc 16 z 18 czynow, za ktore mnie sciga ustala w przeszlosci, okreslonej przez nia, jako „przed wydaniem przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego”. Wskazac nalezy, ze dopiero w dniu 31 maja 2013 r. sedzia Beata Stoj sporzadzila Zawiadomienie dla mnie o tresci – Zalacznik 6: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
   Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. –

Zalacznik 6

Niespelna dwa tygodnie wczesniej chciala mnie sedzia Beata Stoj … aresztowac. Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 5: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 5

Niewiele wczesniej wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie, co poswiadczyli:

 1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusza Dabek w pismie z dnia 28 stycznia 2013 r. do interweniujacej w tej sprawie Poslanki Anny Grodzkiej – Zalacznik 3, patrz: s. 4 niniejszego pisma,

 2. Komendant Miejski Policji w Krakowie w pismie do mnie z dnia 8 lutego 2013 r. o tresci – Zalacznik 4, patrz: s. 4 niniejszego pisma,

 1. beda z cala pewnoscia jedynymi oprocz sedzi Beaty Stoj sedziami w Polsce, ktorzy uznaja, ze ustala karalnosc czynow w rozpoznawanych przez nich sprawie poswiadczajac, ze … nie wiedza, z jaka data/datami ustala.

Na wypadek gdyby sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie celem ratowania postanowienia sedzi Beaty Stoj sami ze swej strony zaproponowali jakies daty ustania karalnosci 16 czynow, w zakresie ktorych sedzia Beata Stoj umorzyla postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. postepowanie przeciwko mnie, pragne zauwazyc, ze to jednak sedzia B. Stoj powinna byla podac te daty w sporzadzonym przez nia postanowieniu.

Zamiast je podac – w odniesieniu do kazdego z 16 czynow z osobna – sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 2:

Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala . Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania or zecz en o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie /15 wrzesnia 2010 r. – ZKE/”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

Enigmatyczne „juz w dniach”, czyli kiedys przed 15.09.2010 r., nie zastepuje konkretnych dat ustania karalnosci.

Przekwalifikowanie zarzutu z art. 226 § 1 K.k. w zarzut z art. 216 § 1 K.k. i stworzenie przepisu „prawa” z opisem „zniewazenie sedziego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. czyn z art. 216 § 2K.k.” takze razaco narusza prawo. W tym przypadku materialne.

Niedopelnionym od dnia 19 pazdziernika 2006 r. obowiazkiem Sadu Rejonowego w Debicy jest wyeliminowanie zarzutu z art. 226 § 1 K.k. z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Poniewaz z tytulu wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. jestem scigany z oskarzenia publicznego, ich karalnosc ustanie z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 1 K.k. i 102 K. k. w maju i wrzesniu 2015 r.

Jesli sedzia Beata Stoj prezentuje od dnia 14 czerwca 2013 r. – po ponad dwoch latach rozpoznawania sprawy sygn. II K 854/10 – jej obowiazkiem bylo podac w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. daty ustania karalnosci, by dac Sadowi Okregowemu i mnie moznosc dokonania oceny zgodnosci z prawem jej postanowienia.

Poniewaz tego obowiazku niedopelnila sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. u umorzeniu postepowania przeciwko mnie sygn. II K 854/10 w zakresie 16 czynow z powolaniem sie na rzekome – sprzeczne z, miedzy innymi, orzeczeniami Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. i Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r., 25.09.2012 r. i 7.05.2013 r. oraz z kasacja Prokuratora Generalnego z dnia 22 sierpnia 2011 r. – ustanie ich karalnosci, wnosze jak na wstepie.

Wnosze o zapewnienie podczas posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2013 r. obecnosci na sali bieglych sadowych psychiatrow wyznaczonych przez sedzie Beate Stoj w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10.

A nuz ona sama sie stawi …

Beda ja mieli biegli okazje spytac, dlaczego mnie sciga od lutego 2011 r. za czyny popelnione za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, skoro w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r,. podala:„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/

Uprzejmie informuje, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl .

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 4. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8.02.2013 r. Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 5. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r.

 6. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r.

 7. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 8. Sad Rejonowy w Debicy Sekcja Wykonywania Orzeczen Sadowych sygn., akt II K 451/06, pismo sedzi Beaty Stoj z dnia 7 lutego 2011 r.

 9. Sad Rejonowy w Debicy, Zarzadzenie z dnia 11 lutego 2011 r. Przewodniczacej II Wydzialu Karnego Anny Ziec

 10. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II S 8/12, postanowienie z dnia 25 wrzesnia 2012 r.

 11. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II S 16/13, postanowienie z dnia 7 maja 2013 r.

 12. Sad Najwyzszy-Izba Karna, sygn. akt IV KO 44/06, Postanowienie z dnia 27 pazdziernika 2006 r.

1 Gdy w pazdzierniku 2012 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Beaty Stoj ze wzgledu na jej znajomosc z sedzia T. Kuczma, potwierdzona w osobiscie przez nia sporzadzonym oswiadczeniu, ktore zlozyla do akt sprawy sygn. II K 854/10 w dniu 4 listopada 2010 r., rozpoznajacy moj wniosek sedzia Artur Mielecki podal w postanowieniu z dnia 25 pazdziernika 2012 r.: „(…) W pisemnym oswiadczeniu, SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma , lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, by Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem sprawy.”
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie SSR Artura Mieleckiego z dnia 25 pazdziernika 2012 r.

2 1. Odpowiedz z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. akt PR V 861 – 1995/08, na moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

2. Odpowiedz z dnia 9 pazdziernika 2009 r., sygn. akt PR V 861-1995/08, na interpelacje Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna w sprawie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

3 Odpowiedz z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt PR V 861-1995/08, na wniosek marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego w sprawie zbadania zgodnosci z prawem wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

4 Odpowiedz z dnia 12 maja 2010 r. na moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

C’est pour cela prix boite viagra 100 qu’il faut le diagnostiquer acheter viagra en france tres tot.
La declaration par les professionnels levitra generique 50mg de sante, le patient ou son entourage ou encore par site serieux vente de cialis une association de patient agreee se fait au centre regional de pharmacovigilance correspondant au territoire geographique de la personne qui declare.
– Explorer le trouble ou acheter du bon viagra et la kamagra vente libre internet maniere dont le patient vit le trouble sexuel, cela en etant totalement a l’aise pour parler de la sexualite sous tous ses aspects.

Ces trois medicaments contiennent tous achat propecia en ligne france la meme famille de molecule et sont efficaces dans environ cialis achat securise 70% des cas.
Montrent leur plaisir et prennent des initiatives dans la sexualite. Pour palier a ce probleme, une application pour Android du nom de IslendigaApp, reposant sur une base des donnees genealogiques des Islandais sur plus de 1 200 ans, a ete creee par trois experts. Vous pouvez acquerir le medicament donne facilement en ligne en France et sans ordonnance. En aucun cas vous n‘avez opte pour un mauvais produit, mais juste pour un plus abordable, si vous commandez du Viagra Generique. 3 a 5 comprimes d’Arginine Alpha Ketoglutarate (100 gelules de 1 000 mg – acheter priligy belgique acheter kamagra suisse 28 €) au coucher. Andrew Oswald, economiste et specialiste du comportement a l’Universite de Warwick au Royaume-Uni, estime que la crise de vente cialis sans ordonnance kamagra pfizer achat la quarantaine est entrainee par la biologie des primates dans un sens, et nous devons apprendre a composer avec elle. Les medicaments generiques, independamment du fait que les comprimes de dysfonction erectile ou l’autre la-bas des medicaments, sont facilement disponibles dans le marche a un cout de 10 % a 90 % beaucoup moins que le cout de leur medicament de marque. Les partenaires ne sont pas toujours sur la meme longueur d’ondes et certains peuvent se choquer de decouvrir l’imaginaire sexuel de l’autre.
Vous priligy prix a paris avez l’acces au site d’Internet meritant, ou vous pouvez acheter Viagra Soft et a qui vous ordonnance pour acheter viagra pouvez croire.
Il pouvait, au choix, mettre une croix sur sa acheter du priligy vie sexuelle et peut-etre meme priligy pas cher en belgique sur son couple, ou bien opter pour des piqures dans la verge, solution efficace a 100 % mais pas franchement emballante.
Sarai semplicemente tenuto cialis prezzo svizzera a compilare un questionario cialis si acquista in farmacia medico riguardante i dettagli sulle tue condizioni di salute presenti e passate.
Non si deve mai mischiare sesso e amicizia, e se ci si acquisto cialis napoli incontra in un ambiente diverso, la regola e a quando viagra generico in italia ignorarsi.
Tra tutte le cure sopra indicate, l’assunzione di una pillola rappresenta acquistare viagra on line italia cialis farmacia senza ricetta la terapia meno invasiva per poter recuperare una normale capacita erettile.
Come oggi ci si dove e come acquistare il viagra lamenta dell’abuso di Viagra, anche allora non mancava chi raccomandava di non eccedere comprare viagra senza ricetta italia con gli afrodisiaci.
“Giocattoli pericolosi” viagra precio en farmacia viagra generico en farmacia Oggi non i sono piu limiti all’eros vissuto in maniera divertente e giocosa:
Il costo del viagra prezzo in farmacia Viagra originale online e piu elevato rispetto a quello proposto dalle farmacie in quanto comprende delle “comodita” tra cui la discrezione precio cialis 20 mg farmacias della consultazione medica online, la semplicita della spedizione direttamente a casa, o nel luogo in cui piu si preferisce, e la praticita con cui si aboliscono inutili perdite di tempo.
Se lui ha una disfunzione dove comprare cialis naturale erettile, non e difficile che lei lamenti vaginismo cialis generico acquisto farmacia o dolore durante la penetrazione.
Gli studi sul principio quanto costa viagra attivo da quel momento furono farmacia online viagra cialis mirati a questo secondo cialis costo svizzera obiettivo.
In tutti i tempi della societa aveva un parere negativo al proposito della masturbazione , siccome si credeva che la comprare kamagra on line pratica della masturbazione non e solo immorale, ma puo portare anche si puo comprare viagra on line i comprare cialis acquisto cialis generico danni fisici al corpo.
Meme le laps levitra en pharmacie de temps posterieur a pharmacie en ligne levitra la prise de la pilule et anterieur au debut d’une erection complete peut etre levitra france acheter considere comme un avantage.
L’impotenza fisiologica costo kamagra in farmacia comprar viagra internet farmacia e dovuta alle propecia prezzo farmacia malattie tipo:
Ils achat propecia pas cher sont cependant tres rares et il arrive a vous, viagra generique en suisse il se tournera alors vers le traitement levitra provoque moins achat cialis en belgique d’effets secondaires.
Siamo dell’opinione che un un buon viagra generico acquisto online servizio clienti e offerte interessanti siano il miglior modo per cialis generico farmacia italia accoglierti nel nostro sito e vendita kamagra italia farti diventare un cliente abituale.
Les hommes ages vente viagra pfizer doivent commencer par une viagra par internet dose minimale – 25 acheter vrai viagra ligne mg.
Pera, non tutti viagra vendita online gli sport cialis in italia danno effetto positivo sul potenziamento sessuale acquistare viagra via internet maschile.
L’exposition ou acheter du cialis paris « sex in the city acheter cialis pas cher paris », du 19 novembre au acheter kamagra pas cher paris 4 decembre place de la bastille.
Se abbiamo il comprare cialis palermo sesso a causa del forte desiderio, la rabbia o dell’ affetto, acquistare cialis farmacia avra un effetto devastante.
Naron produit l’effet contractif sur les muscles lisses vaginaux, qui perdent la tonalite achat cialis maroc ou l’elasticite due aux accouchements prix levitra multiples, menopause ou meme avortements habituels, cialis prix pharmacie ainsi ayant pour resultat les murs vaginaux laches, freles et lents.
Molto importante sara differenziare se l’origine del disturbo e organica o vendita viagra in italia psicogena, anche se molto spesso acquisto kamagra on line le due si puo comprare viagra in farmacia componenti coesistono.
Or, acheter viagra pfizer a ce stade, le point g sait meilleur site achat viagra se rendre utile.
Comme le viagra et le levitra, le cialis tadalafil dilate les vaisseaux sanguins dans le penis lors ou acheter du viagra d’une stimulation sexuelle meilleur site de vente de viagra afin que plus de sang puisse se precipiter dans le penis.
Il levitra® come acquistare il cialis in farmacia agisce rapidamente, in 25 minuti comprare cialis bangkok dopo la somministrazione e in 15 in alcuni uomini, ma come gli altri farmaci induttori dell’erezione necessita di una stimolazione sessuale per produrre il suo effetto benefico.
Detto questo non tutti sperimentano effetti collaterali dopo di aver assunto cialis farmacia italia questo farmaco.