21.08.2013 – Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art 231 §1 k.k – przez sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Krakow, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Bogdan Gunia

Prokurator Okregowy

Prokuratura Okregowa w Rzeszowie

Plac Sreniawitow 3

35-959 Rzeszow

Do wiadomosci:

 1. Pani adw. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 8. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 9. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 10. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 11. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o:

  1. popelnieniu – potwierdzonego postanowieniem wydanym w dniu 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ przez Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Sedzie Beate Stojprzestepstwa dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez niedopelnienie obowiazkow i przekroczenie uprawnien /art. 231 § 1 K.k./ przez sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka,

  2. majacym sie odbyc w dniu 27 sierpnia 2013 r. przed Sadem Okregowym w Rzeszowie posiedzeniu /sygn. akt II Kz 246/13/ w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., jak w p. I.1.

 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka /adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow/- patrz: s. 3 niniejszego pisma.

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 231 § 1 Kodeksu karnego:
  „Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

Czesc II. Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala – przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – postanowienie /sygn. akt II K 854/10/ w przedmiocie umorzenia postepowania karnego przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12.06.2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – Zalacznik 1:

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

Sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 1: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: Magdalena Jedynak w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I, III – XVI aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – ZKE/ (…) Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

Prokurator R. Ridan opisala czyny I, III – XVI przypisane mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ jako polegajace na tym, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 K.k./ 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie: SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresa Dyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek , SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka,SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/.

Raz juz bylem skazany za te czyny. Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ przypisal mi je sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Sedzia T. Kuczma przypisal mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. takze 3 inne czyny popelnione w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

W czerwcu 2010 r. poproszona o udzielenie mi pomocy prawnej adw. Malgorzata Wassermann skierowala wniosek do Sadu Okregowego w Rzeszowie o uchylenie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowienie postepowania sygn. akt II K 451/06 i przekazanie sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynow I, III – XVI. W uzasadnieniu zarzucila Sadowi Rejonowemu w Debicy razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa marterialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uznal zarzut adw. Malgorzaty Wassermann za zasadny, uchylil wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, w tym w.w. czynow I, III – XVI. Sad Okregowy w Rzeszowie podal w wyroku z dnia 15.09.2010 r. –Zalacznik 2: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

(…) Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Rzecz bowiem w tym, ze Sad przypisujac sprawcy popelnienie danego przestepstwa kazdorazowo ma obowiazek w sposob prawidlowy dokonac jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadalo ono znamionom konkretnego przestepstwa. Brak taki zawsze bedzie powodowal naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie moze byc w zadnym razie zaakceptowany.

Rzecz bowiem w tym, ze Sad przypisujac sprawcy popelnienie danego przestepstwa kazdorazowo ma obowiazek w sposob prawidlowy dokonac jego opisu w wyroku, tak aby odpowiadalo ono znamionom konkretnego przestepstwa. Brak taki zawsze bedzie powodowal naruszenie procesowania, a przez to i prawa materialnego i nie moze byc w zadnym razie zaakceptowany.

W przedmiotowej sprawie Sad byl wiec zobowiazany, jesli znalazl juz podstawy do przypisania oskarzonemu zachowania opisanego w art. 226 § 1 kk, w sposob dokladny i zgodny z tymze przepisem opisac zachowanie oskarzonego tak, by wynikalo z niego, iz w/w przestepstwa dokonal podczas i w zwiazku z pelnieniem przez pokrzywdzonych obowiazkow sluzbowych. Takim standardom sad nie sprostal wskazujac jedynie, ze dzialania oskarzonego mialy miejsce w zwiazku z pelnieniem przez funkcjonariuszy publicznych obowiazkow sluzbowych nie dokonujac badania, czy mialo ono rowniez miejsce podczas ich pelnienia. Nie uczynil tak sad mimo tego, ze juz w czai orzekania tresc art. 226 § 1 kk ulegla zmianie na skutek orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006r. wydanego w sprawie P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121, na tresc ktorego slusznie powoluje sie wnioskodawczyni.

Tym samym niewatpliwie w przedmiotowej sprawie zachodzi potrzeba uchylenia wyroku i wznowienia postepowania w zadanym zakresie.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 2

Po przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy przez Sad Okregowy w Rzeszowie do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

Jako przyczyne umorzenia postepowania sygn. II K 854/10 w zakresie czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., sedzia B. Stoj podala ustanie karalnosci, wyjasniajac, kiedy ustala – Zalacznik 1: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. – Zalacznik 1

Sedzia B. Stoj nie podala konkretnych dat ustania karalnosci w.w. czynow. Podala, ze byla przedawniona juz w dniu wydania orzeczenia o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie.

Jak wspomnialem, Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Zdaniem niezawislej SSR Beaty Stoj / w 2012 r. powolana przez ministra sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy/ Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r.w zakresie czynow I, III – XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. po tym, gdy … ustala karalnosc za nie.

Zmuszona wyrokiem wznowieniowym Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. do – ponownego przez Sad Rejonowy w Debicy – rozpoznawania sprawy przeciwko mnie w zakresie czynow I, III – XVI aktu oskarzenia sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan w dniu 12.06.2006 r., sedzia Beata Stoj nie od razu wydala postanowienie o umorzeniu postepowania w zakresie tych czynow. Uczynila to po … ponad dwoch latach rozpoznawania sprawy. Wczesniej, miedzy innymi, wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, a nastepnie wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Nie bylo mnie w tym dniu w mieszkaniu matki. Wydanie Policji nakazu, jak wyzej poswiadczyli:

 1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek informujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. interweniujaca w tej sprawie na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa Poslanke Anne Grodzka – Zalacznik 3: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie. (…) Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
  Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z

dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 3

 1. Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek pismem do mnie z dnia 8 lutego 2013 r. –Zalacznik 4: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres, tak wiec wskazane czynnosci przeprowadzone zostaly zgodnie z dyspozycja art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, sprawe w aspekcie skargowym uwazam za wyjasniona. Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
  Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo

z dnia 8.02.2013 r. Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 4

Wnosze o przeprowadzenie dowodu z zeznan Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i zadanie mu pytan, czy potwierdza, ze:

 1. sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w dniu 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr. J. Babinskiego w Krakowie,

 2. celem wykonania polecenia sedzi B. Stoj, policjanci stawili sie w dniu 6.01.2013 r. dwukrotnie w mieszkaniu mojej matki, tj. ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00.

Nastepnie sedzia Beata Stoj grozila mi dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie, tj. dostarczyla mi dwukrotnie zawiadomienia o wyznaczeniu terminu posiedzenia w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania. Byly to:

 1. Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r., w ktorym podala – Zalacznik 5:„ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r. – Zalacznik 5

 1. Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r., w ktorym podala – Zalacznik 6: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20.05.2013 r. – Zalacznik 6

Jeszcze w dniu 20 maja 2013 r. majac zamiar umiescic mnie w areszcie, niespelna dwa tygodnie pozniej sedzia Beata Stoj nagle zmienila zamiar i postanowila, ze jednak zamiast tego umorzy postepowanie i w dniu 31 maja 2013 r. sporzadzila kolejne Zawiadomienie, tym razem o tresci –Zalacznik 7:„ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 7

W dniu 14 czerwca 2013 r. wydala wyzej wymienione postanowienie.

Zaskarzylem postanowienie sedzi Beaty Stoj. Sedzia Beata Stoj oddalila je o czym Sad Rejonowy w Debicy zawiadomil mnie pismem z dnia 4 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 8: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Data 04/07/2013 Sygnatura akt II K 854/10 do sprawy 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia, iz w przedmiocie zazalenia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 postanowieniem z dnia 4 lipca 2013 r. Sad postanowil na podstawie art. 463 § 1 k.p.k. nie uwzglednic zazalenia i przekazac je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie, albowiem brak jest podstaw do jego uwzglednienia . Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r. – Zalacznik 8

Pismem z dnia 9 lipca 2013 r. zawiadomil mnie Sad Okregowy w Rzeszowie – Zalacznik 9: „Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny Sygn. akt II Kz 246/13 Termin: 27 sierpnia 2013 r., o godz. 09:10 sala 123 Pan Zbigniew Kekus ZAWIADOMIENIE Sad Okregowy w Rzeszowie, II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego, ze posiedzenie w przedmiocie zazalenia oskarzonego na postanowienie o umorzeniu postepowania sprawie sygn. akt II K 854/10 Sadu Rejonowego w Debicy odbedzie sie w tut. Sadzie w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 09;10 sala 123. Starszy Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/”
Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 246/13, Zawiadomienie z dnia 9 lipca 2013 r. – Zalacznik 9

Ewentualne potwierdzenie przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem wydanym w dniu 27.08.2013 r. slusznosci stanowiska sedzi Beaty Stoj z postanowienia z dnia 14.06.2013 r., tj. ze przed wydaniem przez Sad Okregowy /w dniu 15 wrzesnia 2010 r./ wyroku wznowieniowego w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, ustala karalnosc czynu przypisanego mi w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan oznaczac bedzie, ze kazdy z sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk, ktorzy wydali w dniu 15 wrzesnia 2010 r. w.w. wyrok wznowieniowy, niedopelnil obowiazkow rzetelnego zapoznania sie z aktami sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ i z tego powodu przekroczyli uprawnienia wzruszajac prawomocny wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynow, ktorego karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. i powodujac ponowne po dniu 15 wrzesnia 2010 r.. sciganie mnie za te czyny, skutkujace miedzy innymi opisanymi wyzej dzialaniami zrealizowanymi wobec mnie przez sedzie Beate.

postepowanie przeciwko mnie w ich zakresie. Zanim sie zorientowala, ze ustala ich karalnosc.

Przyznam, ze nie chce mi sie wierzyc, ze az tak bardzo pomylili sie, adw. Malgorzata Wassermann – jesli okaze sie, ze Prezes Beata Stoj jest najbardziej blyskotliwa wsrod 21 sedziow, ktorzy podejmowali od dnia 15.09.2010 r. wlacznie merytoryczne decyzje w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10/ i jako pierwsza, nie od razu wprawdzie, bo dopiero po dwoch i pol … roku, ale jednak zauwazyla, ze karalnosc 15 czynow ustala juz kiedys /Prezes B. Stoj nie wie kiedy dokladnie/ zazadam chyba od adw. M. Wassermann zwrocenia mi uiszczonego Pani Mecenas przeze mnie honorarium, a moze nawet wyplaty odszkodowania – i trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie.

Po otrzymaniu postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., dostarcze je Adresatowi niniejszego pisma oraz Adresatom jego kopii.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki :

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r

 3. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 r.

 4. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8.02.2013 r.

 5. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r.

 6. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20.05.2013 r.

 7. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r.

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r.

 9. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 246/13, Zawiadomienie z dnia 9 lipca 2013 r.

Les medicaments generiques sont soumis propecia generique france aux memes regles de fabrication et de controle qualite que vente viagra espagne les medicaments de reference.
Le principe actif agit au niveau du controle de la duree entre la penetration et l’ejaculation, acheter kamagra belgique et la maitrise acheter kamagra france de celle-ci.
Quelquefois ces procedes sont si sournois, composes de petits acheter levitra pas cher evenements qui seuls paraissent insignifiants mais qui les uns a cote des achat cialis uk autres sont hautement destructeurs qu’il est difficile d’imaginer que quelqu’un puisse comprendre.

A part les achat de vrai viagra achat cialis site serieux antidepresseurs, quelques traitements pour controler la tension arterielle et parfois la pilule contraceptive peuvent avoir des effets secondaires entravant la fonction sexuelle.
La dysfonction erectile des hommes Il y a plusieurs raisons pour la dysfonction erectile. En vivant dans une societe, nous sommes toujours (consciemment ou inconsciemment) entrain de nous comparer a d’autres personnes. C’est une kamagra soft tabs achat propecia pilule des raisons principales de consultation des jeunes chez le sexologue. Cela leur permet d’identifier, et de prendre en compte, des problemes souvent subtils qui peuvent sous-tendre des demandes d’allure anodine. pour te parler mais je te promets de te repondre des que je le pourrai. Celles qui ont ete interrogees disent ne pas avoir peur de prendre des initiatives dans ce domaine. Dans ces conditions, les exploitants ont une lourde responsabilite dans la chaine « qualite » en devant s’assurer que les matieres premieres sont bien fabriquees selon les standards europeens. Le laboratoire n’est pas tenu, cialis sans ordonance vente de viagra sur le net sauf pour les pathologies graves, de comparer son nouveau produit avec un autre preexistant et de demontrer une quelconque superiorite.
Le concept d’angoisse du vide est viagra pas cher belgique donc un outil pertinent pour signifier a dapoxetine acheter la fois la cause et la consequence des alterations du moi-peau, lesquelles sont manifestes au travers des mots-images du Rorschach et des histoires du T.A.T..
Des vieilles gens peuvent souffrir des effets secondaires acheter cialis ligne quebec comparateur de prix pour cialis apres l’acceptation de la preparation donnee.
30g, vendita priligy line 50g, 100g, compra priligy 200g, 300g, 500g a seconda della richiesta del medico.
Da una ricerca condottasu un campione di eta compresa tra 18 e dove comprare viagra generico 74 anni risulta che Viagra se comprar viagra farmacias sin receta e un nome noto al 92,8% degli intervistati… quasi piu famoso dell’aspirina.
L’effetto non comprar viagra internet farmacia dove acquistare viagra on line e affatto alterato dall’alcool o il cibo.
L’unica differenza e vendita priligy online il fattore di prezzi e la concentrazione di cialis vendita on line sostanze chimiche.
Dopo molte acquisto viagra line italia viagra en una farmacia ricerche e studi avanzati, farmaci come Levitra generico sono stati inventati per curare la disfunzione erettile negli uomini.
Uomo prezzo cialis in italia di mezza eta ignorante, con caratteristiche di una sessualita di costo cialis in farmacia tipo maniacale.
Il sildenafil priligy acquistare online citrato, meglio noto come Viagra, comprar priligy en farmacia compie 15 anni dal suo arrivo sul mercato.
Quando si parla vendita propecia viagra cialis levitra prezzo bisogna mostrarsi ben disposte, acquistare priligy con sorrisi anche se i suoi commenti non siano spiritosi.
Infine , come acquistare viagra pfizer a quanto pareva, qualcuno lo stava ascoltando comprare viagra roma viagra generico en farmacia .
La dysfonction erectile, qu’elle soit moderee ou totale, semble toucher 20% des francais ages de plus de 40 ans et ne acheter levitra en ligne cesserait de croitre avec l’age pour achat kamagra paris atteindre un homme sur deux prix levitra pharmacie passe 65 ans.
Secondo sigmund freud il complesso di edipo o di elettra puo manifestarsi se il legame libidinoso acquistare cialis generico europa levitra acquisto on line e istintivo del bambino venta cialis costa rica verso la madre o della bambina nei confranti del padre non viene controllato o rimosso.
En cas achat cialis toulouse acheter cialis en ligne france vente tadalafil de constipation, couper le gombo vert en petits morceaux glissants.
Il flusso di sangue normale acquistare cialis 5 mg e importante per acquisto cialis on line acquistare priligy generico ottenere un’erezione.
Bon, acheter viagra marseille il peut toujours survenir une panne de viagra pfizer achat reseau… les sextoys, de leur cote, generique kamagra deviennent presque intelligents.
Per curare un cialis senza ricetta soggetto malato, dunque, occorre trovare un rimedio che riproduca i sintomi dove e come acquistare il viagra quanto piu simili in un soggetto cialis acquisto sano.
S’ils site serieux vente viagra font succomber 78% des hommes, 54% des kamagra on line femmes les trouvent quel site acheter viagra trop difficiles a porter.
Sul mercato dal 1998, oltre 20 vendita cialis in svizzera milioni acquisto kamagra senza ricetta di uomini in tutto il levitra acquisto on line mondo lo hanno utilizzato con ottimi risultati e sono stati in grado di riprendere una vita sessuale soddisfacente.
Un signal est envoye a un acheter cialis paris fermoir situe acheter cialis 20mg entre les seins, si un certain niveau kamagra achat en ligne de seuil est depasse.
Viagra pfizer sfrutta comprare kamagra on line il principio attivo sildenafil, inizialmente fu studiato per la cura dell’angina pectoris, infatti i ricercatori inglesi acquistare kamagra generico italia pensarono all’utilizzo ad un inibitore della fosfodiesterasi pde5 per impedire la aquisto levitra chiusura delle arterie coronarie, causa primaria dell’infarto del miocardio.
« beaucoup de choses que nous pensons dues a une deficience achat de cialis en pharmacie en testosterone sont en fait acheter cialis ligne quebec liees a une deficience en d’?strogenes qui l’accompagne, » dit le dr finkelstein.
Votre medecin acheter cialis livraison 24h doit etre mis au courant sur votre attitude commander cialis a la consommation d’alcool, de tabac et de drogues.
Queste persone manifestano la comprar priligy italia sensazione di inadeguatezza nel sobbarcarsi priligy buy online australia le responsabilita, a volte non riuscendo a crescere.
Tali problemi succedono di tanto in tanto priligy senza ricetta medica per tutti, compreso donne a vendita priligy un po’ di grado.