21.08.2013 – Zawiadomienie Z.Kękusia o popełnieniu przestępstwa z art 231.§1 k.k – przez prokuratora generalnego A.Seremeta i 3 sędziów Sądu Najwyższego

Krakow, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan Ryszard Rogatko Prokurator Okregowy
Prokuratura Okregowa w Warszawie
ul. Chocimska 28
00-791 Warszawa

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o:

  1. popelnieniu – potwierdzonego postanowieniem wydanym w dniu 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ przez Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Sedzie Beate Stojprzestepstwa dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez niedopelnienie obowiazkow i przekroczenie uprawnien /art. 231 § 1 K.k./ przez:

   1. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, zastepce prokuratora generalnego Roberta Hernanda, prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora,

   2. sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

  2. majacym sie odbyc w dniu 27 sierpnia 2013 r. przed Sadem Okregowym w Rzeszowie posiedzeniu /sygn. akt II Kz 246/13/ w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., jak w p. I.1.

 2. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznan Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka /adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow/- patrz: s. 3 niniejszego pisma.

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 231 § 1 Kodeksu karnego:
  „Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

Czesc II. Uzasadnienie

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wydala – przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – postanowienie /sygn. akt II K 854/10/ w przedmiocie umorzenia postepowania karnego przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12.06.2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – Zalacznik 1:

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

Sedzia B. Stoj podala – Zalacznik 1: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: Magdalena Jedynak w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze:

(…) 2. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, zniewazyl publicznie uzywajac wobec niej slow obrazliwych – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl Wieslawe Zoll i pomowil ja o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata, tj. przestepstwa z ar. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

(…) Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

Raz juz bylem skazany za ten czyn. Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ przypisal mi go sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma. Sedzia T. Kuczma przypisal mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. takze 17 innych czynow popelnionych w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl. Wyrok sedziego Tomasza Kuczmy uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k ., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII – Zalacznik 2:

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik 2

 1. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k. , wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.

Prokurator Generalny podal w kasacji z dnia 23 sierpnia 2011 r. – Zalacznik 3: Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II (…) jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.

(…) z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu

Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 3

Sad Najwyzszy podal w sentencji wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 4: Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara SkoczkowskaSSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II (…) i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 4

Po przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10.

Jako przyczyne umorzenia postepowania sygn. II K 854/10 w zakresie czynu II aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., sedzia B. Stoj podala ustanie karalnosci, wyjasniajac, kiedy ustala – Zalacznik 1: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 14.06.2013 r. – Zalacznik 1

Sedzia B. Stoj nie podala konkretnej daty, z ktora ustala karalnosc czynu II aktu oskarzenia, wymienionego przez nia w w pkt. I.1, strona 1-2 postanowienia z dnia 14.06.2013 r., wyjasnila tylko, ze byla przedawniona juz w dniach wydania wyrokow wznowieniowych w sprawie sygn. II K 451/06 przez Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

Jak wspomnialem, Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Zdaniem niezawislej SSR Beaty Stoj /w 2012 r. powolana przez ministra sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy/ karalnosc czynu II aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand i prokurator generalny Andrzej Seremet wzruszyli zatem kasacja wniesiona w dniu 23 sierpnia 2011 r. prawomocny wyrok z dnia 18.12.2007 r., w zakresie czynu II ktorego karalnosc ustala … niemal rok wczesniej, tj. przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Sedziowie Sadu Najwyzszego, SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora nie tylko uchyli wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowili postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazali sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynu II, ktorego karalnosc ustala … minimum rok i cztery miesiace wczesniej, ale nawet udzielil wskazan … co do dalszego postepowania. Podal – Zalacznik 4:„(…) Majac powyzsze na uwadze Sad Najwyzszy uchylil zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II (…) i w tej czesci przekazal sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.Ponownie rozpoznajac sprawe Sad Rejonowy winien przedsiewziac wszelkie niezbedne starania, aby przesluchac w charakterze swiadka Krzysztofa Lapaja (wyslac mu wezwania na adres domowy), a nadto winien wziac pod uwage i prawidlowo ocenic pismo portalu Interia.PL.”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 4

Zmuszona wyrokiem wznowieniowym Sadu Najwyzszego wydanym na podstawie kasacji prokuratora generalnego do – ponownego przez Sad Rejonowy w Debicy – rozpoznawania sprawy przeciwko mnie w zakresie czynu II aktu oskarzenia sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan w dniu 12.06.2006 r., opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, sedzia Beata Stoj nie od razu wydala postanowienie o umorzeniu postepowania w zakresie tego czynu. Wczesniej, miedzy innymi, wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, a nastepnie wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Nie bylo mnie w tym dniu w mieszkaniu matki. Wydanie Policji nakazu, jak wyzej poswiadczyli:

 1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek informujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. interweniujaca w tej sprawie na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa Poslanke Anne Grodzka – Zalacznik 5: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie. (…) Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
  Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z

dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 5

 1. Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek pismem do mnie z dnia 8 lutego 2013 r. –Zalacznik 6: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres, tak wiec wskazane czynnosci przeprowadzone zostaly zgodnie z dyspozycja art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, sprawe w aspekcie skargowym uwazam za wyjasniona. Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
  Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo

z dnia 8.02.2013 r. Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 6

Wnosze o przeprowadzenie dowodu z zeznan Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka i zadanie mu pytan, czy potwierdza, ze:

 1. sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w dniu 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki celem doprowadzenia mnie pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr. J. Babinskiego w Krakowie,

 2. celem wykonania polecenia sedzi B. Stoj, policjanci stawili sie w dniu 6.01.2013 r. dwukrotnie w mieszkaniu mojej matki, tj. ok. godz. 08:00 i ok. godz. 14:00.

Nastepnie sedzia Beata Stoj grozila mi dwukrotnie umieszczeniem mnie w areszcie, tj. dostarczyla mi dwukrotnie zawiadomienia o wyznaczeniu terminu posiedzenia w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania. Byly to:

 1. Zawiadomienie z dnia 25 marca 2013 r., w ktorym podala – Zalacznik 7:„ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r. – Zalacznik 7

 1. Zawiadomienie z dnia 20 maja 2013 r., w ktorym podala – Zalacznik 8: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20.05.2013 r. – Zalacznik 8

Jeszcze w dniu 20 maja 2013 r. majac zamiar umiescic mnie w areszcie, niespelna dwa tygodnie pozniej sedzia Beata Stoj nagle zmienila zamiar i postanowila, ze jednak zamiast tego umorzy postepowanie i w dniu 31 maja 2013 r. sporzadzila kolejne Zawiadomienie, tym razem o tresci –Zalacznik 9:„ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”
Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 9

W dniu 14 czerwca 2013 r. wydala wyzej wymienione postanowienie. Zaskarzylem jw., a Ssedzia Beata Stoj oddalila zlozone przeze mnie zazalenie, o czym Sad Rejonowy w Debicy zawiadomil mnie pismem z dnia 4 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 10: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Data 04/07/2013 Sygnatura akt II K 854/10 do sprawy 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia, iz w przedmiocie zazalenia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 postanowieniem z dnia 4 lipca 2013 r. Sad postanowil na podstawie art. 463 § 1 k.p.k. nie uwzglednic zazalenia i przekazac je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie, albowiem brak jest podstaw do jego uwzglednienia . Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r. – Zalacznik 10

Pismem z dnia 9 lipca 2013 r. zawiadomil mnie Sad Okregowy w Rzeszowie – Zalacznik 11: „Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny Sygn. akt II Kz 246/13 Termin: 27 sierpnia 2013 r., o godz. 09:10 sala 123 Pan Zbigniew Kekus ZAWIADOMIENIE Sad Okregowy w Rzeszowie, II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego, ze posiedzenie w przedmiocie zazalenia oskarzonego na postanowienie o umorzeniu postepowania sprawie sygn. akt II K 854/10 Sadu Rejonowego w Debicy odbedzie sie w tut. Sadzie w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 09;10 sala 123. Starszy Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/”
Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 246/13, Zawiadomienie z dnia 9 lipca 2013 r. – Zalacznik 11

Ewentualne potwierdzenie przez Sad Okregowy w Rzeszowie postanowieniem wydanym w dniu 27.08.2013 r. slusznosci stanowiska sedzi Beaty Stoj z postanowienia z dnia 14.06.2013 r., tj. ze przed wydaniem przez Sad Okregowy /w dniu 15 wrzesnia 2010 r./ wyroku wznowieniowego w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06, ustala karalnosc czynu przypisanego mi w pkt. II aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan i opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll za posrednictwem Internetu /art. 212 § 2 K.k./ oznaczac bedzie, zekazdy z w.w. funkcjonariuszy publicznych, tj.: zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand, autor kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r., prokurator generalny Andrzej Seremet, ktory wniosl kasacje do Sadu Najwyzszego w dniu 23 sierpnia 2011 r.prokurator Prokuratury GeneralnejMieczyslaw Tabor, ktory popieral kasacje przed Sadem Najwyzszym podczas rozprawy w dniu 26 stycznia 2012 r., sedziowie Sadu Najwyzszego, SSN Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski, ktorzy wydali w dniu 26 stycznia 2012 r. w.w. wyrok wznowieniowy, niedopelnil obowiazkow rzetelnego zapoznania sie z aktami sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ i z tego powodu przekroczyl uprawnienia wzruszajac prawomocny wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu, ktorego karalnosc ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. i powodujac ponowne od stycznia 2012 r. sciganie mnie za ten czyn, skutkujace miedzy innymi opisanymi wyzej dzialaniami zrealizowanymi wobec mnie sedzi Beaty Stoj.

Przyznam, ze nie chce mi sie wierzyc, ze az tak bardzo pomylili sie trzej prokuratorzy Prokuratury Generalnej, w tym prokurator generalny Andrzej Seremet i zastepca prokuratora generalnego Robert Hernand oraz troje sedziow Sadu Najwyzszego. Gdyby tak bylo, okaze sie, ze byly minister sprawiedliwosci Jaroslaw Gowin to profesjonalista byl, ktory tuza wymiaru sprawiedliwosci odkryl i powolal na Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy. Po otrzymaniu postanowienia Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Krany w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., dostarcze je Adresatowi niniejszego pisma oraz Adresatom jego kopii.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki :

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r

 3. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 4. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 5. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 r.

 6. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8.02.2013 r.

 7. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r.

 8. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20.05.2013 r.

 9. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r.

 11. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 246/13, Zawiadomienie z dnia 9 lipca 2013 r.

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow, 35-959 Rzeszow

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 8. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 9. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 10. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 11. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Ils avouent a 76% se viagra pas cher ligne laisser tenter par de nouvelles experiences en vacances, et meme a 5% se lancer dans un concours de rapports sexuels.
Les patterns amoureux commencent des cialis en ligne maroc acheter viagra veritable la seduction.
La masturbation kamagra en belgique propecia generique masculine se fait generalement a la main.

Nous achat viagra belgique le savons, ils sont surtout parsemes de symboles et un evenement peut en representer un autre.
Des modifications pharmacocinetiques peuvent se manifester a tous les stades de l’insuffisance renale. Sa pulsion sexuelle est eveillee et sa femme est toujours celle avec qui il se sent mieux sexuellement parlant. Les heureux elus Il est possible que vous n’ayez pas envie d’avertir l’ensemble de vos amis Facebook de votre orientation sexuelle, il n’y a que vous pour choisir a qui vous voudrez en parler. Menteurs inveteres, perdant la notion de frontiere entre realite et mensonge, tout est calcule sinon le risque serait trop grand pour se faire demasquer. 31% des sondes avouent avoir deja fait l’experience d’une relation sentimentale ou acheter propecia france prix viagra 25 mg sexuelle consentie dans le cadre d’une activite professionnelle. Ainsi, ils peuvent beneficier, sans se deplacer, de cette approche unique qui offre une solution veritable a tout ejaculateur precoce qui desire changer sa situation et qui est pret a s’impliquer en pratiquant les exercices specifiques demontres pour regler son probleme avec succes. Pour le medicament princep s, la partie securite contient les resultats des etudes qui permettent de preciser le profil toxicologique du medicament. Il existe actuellement deux pilules acheter cialis qualite vente de viagra sans ordonnance d’urgences sur le marche.
Chez la femme, les dysfonctions sexuelles vente priligy france sont acheter cialis tunisie beaucoup moins etudiees.
La prise en tadalafil pas cher charge de la DE et des troubles sexuels en general pourrait etre amelioree en facilitant l’expression du besoin chez le patient et en accordant un prix du cialis 20 en pharmacie temps suffisant et adequat pour l’appreciation du trouble par le clinicien.
Infatti, la vendita priligy formulazione orodispersibile evita il coinvolgimento del tratto gastrointestinale e priligy acquistare online permette una piu rapida assimilazione da parte dell’organismo.
In questo modo si ritrovera un erotismo diverso, non quello dell’oggetto erotico da sballo ma quello dell’oggetto d’amore, talvolta viagra cialis senza ricetta piu sottile, acquistare priligy ma sicuramente piu appassionante.
Questo significa che gli effetti collaterale, associati con i farmaci anti-depressivi, non dove comprare cialis naturale vi acquistare cialis su internet riguardano.
Cosi che nel giugno del 1998 il farmaco cialis soft tabs acquistare viagra allestero e arrivato anche in Italia.
Per questo motivo prezzo vendita viagra il sesso e contemporaneamente origine del piacere, ma anche di paure e viagra on line vendita tabu, di sensi di colpa e di inadeguatezza.
Negli anni ’80 e ’90 si tendeva ad intervenire per via chirurgica, tramite somministrazione intercavernosa, la pillola cialis vale a dire iniezione alla comprare viagra o cialis base del pene.
E’ un analogo di Viagra generico ma con i componenti piu’ economici, i quali hanno la stessa efficacia e durata d’azione come i costo priligy componenti principali di Viagra generico, ma hanno il acquisto priligy generico prezzo basso.
La disfunzione erettile puo avere conseguenze importanti anche viagra vendita ricetta medica sulla donna e come acquistare cialis generico sulla sua salute viagra vendita online sessuale, spiega alessandra graziottin, direttore centro di ginecologia e sessuologia medica h.
“avanafil entra se vende viagra en la farmacia in azione solo dopo 15 minuti dalla sua assunzione e vendita priligy ha un’efficacia prolungata, che si mantiene per oltre dove acquistare il viagra 6 ore.
Vous pouvez vente de levitra paris la achat levitra en ligne prendre si vous avez levitra pas cher pharmacie la hypotension, ou la hypertension, ou le diabete, avec les precautions contre le surdosage.
Usando viagra generico vendita online fosfodiesterasi di tipo 5 (pde 5), gli dove posso acquistare priligy uomini non hanno una kamagra farmacia online erezione costante – sono semplicemente reattivi agli stimoli sessuali.
Il est desormais possible viagra femme de mettre un terme a ces souffrances qui ne disent pas leur generique viagra france nom grace a des dapoxetine en pharmacie en france traitements disponibles en ligne sur internet.
I primi comprare viagra originale trattamenti sperimentali per la disfunzione acquistare propecia on line erettile erano basati farmaci sull’iniezioni nel dove comprare viagra o cialis pene, del 1982.
Il analyse la journee et c’est une facon cialis naturelle pour lui de liberer acheter propecia france tadalafil prix un certain niveau de stress.
Come oggi, comprar viagra internet farmacia abbiamo acquisto viagra in farmacia le situazioni prezzo vendita viagra di vita piu stressanti, il livello dei giovani con maggiore disfunzione erettile e piu giovani decidono di acquistare il viagra.
La societe viagra generique doctissimo de consommation impose ses concepts competitifs du “toujours plus”, de ou commander du cialis vente cialis generique france l’ici et maintenant, du plaisir immediat.
Lui aquisto levitra non viagra prezzo farmacia puo avere un’erezione cialis on line pharmacies e quindi prende una pillola.
Viagra ou acheter du cialis a paris et les achat cialis a paris medicaments generiques ne fonctionnent qu’avec acheter du viagra pas cher l’excitation sexuelle.
Dopo questa premessa, comunque, dove comprare viagra generico l’omosessualita a partire dalla fine degli anni vendita cialis roma ’70 non e piu acquisto propecia senza ricetta considerata una malattia mentale, ma e semplicemente un atteggiamento.
Les comprimes sont cialis pas cher france absorbes directement dans kamagra prix la circulation sanguine.
Pourtant l’achat en blog achat de cialis en france cialis pour homme ligne est un grand apport pour beaucoup.
Grazie priligy farmacia sin receta a questo prodotto potrai avere erezioni in qualsiasi momento durante il periodo acquistare priligy di attivita del cialis.
Questi costo priligy in farmacia processi sono influenzati comprar priligy generico en espana in individui con impotenza.