22.08.2013 – Wniosek Z. Kękusia do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o odstąpnienie od aktu oskarżenia przeciwko Z. Kękusiowi Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód z dnia 12.06.2006

Krakow, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S / uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 8. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 9. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 10. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 11. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 19. Pani adw. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 24. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 33. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 34. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 35. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Polecenie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z dnia 3 lipca 2013 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ zbadania przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie udzialu prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/.

 2. Pismo sluzbowe Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r. do Adresata niniejszego pisma, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w sprawie nieprawidlowosci w zakresie postepowania przygotowawczego przeciwko mnie prowadzonego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Wniosek – na podstawie artykulu 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. oraz opartej na nim informacji przekazanej przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta tygodnikowi „Do Rzeczy” i opublikowanej w wydaniu z dnia 5-11.08.2013 r. – o:

 1. odstapienie przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 13 czerwca 2006 r. aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S,

 2. podanie w dokumencie, ktorym Prokurator Apelacyjny w Krakowie odstapi od oskarzenia, jak w p. I.1 wszystkich wad prawnych aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r., w tym poswiadczonych:

  1. w zakresie sprawstwa przypisanych mi czynow oraz miejsca ich popelnienia przez :

   1. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 3,

   2. autorke aktu oskarzenia prokurator Radoslawe Ridan w:

    1. uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow – Zalacznik 2 ,

    2. akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1,

    3. zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. – Zalacznik 4,

   3. operatora internetowego Wirtualna Polske S.A. w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 5,

   4. operatora internetowego Interie.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 6,

   5. Prokuratora Generalnego w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 7,

   6. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26.01.2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ – Zalacznik 8,

   7. sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /sygn. akt II K 854/10/ – Zalacznik 9,

  2. w zakresie okresu popelniania przypisanych mi czynow przez :

   1. autorke aktu oskarzenia, prokurator Radoslawe w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. – Zalacznik 4,

   2. operatora internetowego Interie.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. do Sadu Rejonowego w Debicy – Zalacznik 6,

   3. prokuratora generalnego w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego od prawomocnego wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 7,

   4. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26.01.2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ – Zalacznik 8,

  3. w zakresie trybu scigania z art. 226 § 1 K.k. przez :

   1. zmiane przez ustawodawce opisu czynu z art. 226 § 1 K.k. w ustawie Kodeks karny,

   2. ministra sprawiedliwosci w odpowiedzi z dnia 9.10.2009 r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/na interpelacje Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna z dnia 3.09.2010 r. w sprawie prawomocnego wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 11,

   3. Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ – Zalacznik 12,

  4. w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. przez :

   1. bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla i innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego,

   2. zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek – Padol w pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 17,

  5. w zakresie trybu scigania z art. 212 § 2 K.k. przez :

   1. prof. dr hab. Andrzeja Zolla i innych ekspertow w dziedzinie prawa karnego,

 1. Zawiadomienie o:

 1. majacym sie odbyc w dniu 27 sierpnia 2013 r. w Sadzie Okregowym w Rzeszowie posiedzeniu w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie, sygn. II K 854/10, w zakresie 16 czynow przypisanych mi aktem oskarzenia wniesionym przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 12 czerwca 2006 r.,

 2. zlozonym przeze mnie w zwiazku z postanowieniem sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r., jak w p. IV.1:

 1. pismem z dnia 21 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Okregowego w Warszawie Ryszarda Rogatko, zawiadomieniu o popelnieniu przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. przez: Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Zastepce Prokuratora GeneralnegoRoberta Hernanda, prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora oraz sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

 2. pismem z dnia 21 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Okregowego w Rzeszowie Bogdana Guni, zawiadomieniu o popelnieniu przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. przez sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka,

 1. odmowie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk:

  1. odstapienia od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego w dniu 13 czerwca 2006 r. przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego,

  2. zmiany opisu i kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r.

mimo:

   1. wskazanych w niniejszym pismie wad prawnych aktu oskarzenia oraz licznych w nim pomylek,

   2. wielokrotnie kierowanych przeze mnie wnioskow do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o odstapienie od oskarzenia i/lub zlozenie wnioskow o zmiane opisu i kwalifikacji przypisanych mi czynow,

   3. protestow prowadzonych przeze mnie przed budynkiem Prokuratury Rejonowe dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniach:

1. 11-12 lipca 2013 r. – Zalacznik 16,

2. 14 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 22,

 1. moim stawiennictwie w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz. 12:00 w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie celem odbioru dokumentu, ktorym Prokurator Apelacyjny odstapi od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 2. rozpoczeciu przeze mnie w dniu 29 sierpnia 2013 r. prowadzonego calodobowo protestu glodowego – bede pil wode i soki w budynku Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – w przypadku odmowy odstapienia przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie od oskarzenia, jak w p. III,

 3. kontynuowaniu protestu, jak w p. IV.5 w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, do dnia wreczenia mi dokumentu, jak w p. IV.4, w tym stawieniu sie przeze mnie w poniedzialek 2 wrzesnia 2013 r. na dyzurze Prokuratora Apelacyjnego celem wspolnego z Prokuratorem Apelacyjnym zapoznania sie z trescia pisma sluzbowego z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w sprawie nieprawidlowosci w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r.

 1. Wniosek o zawiadomienie prokuratora generalnego Andrzeja Seremta o moim, zgloszonym niniejszym pismem zamiarze rozpoczecia w dniu 29 sierpnia 2013 r. protestu glodowego w budynku Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

Jedynie szefowie poszczegolnych jednostek, w tej sytuacji szef prokuratury apelacyjnej,

moga zmienic decyzje prokuratora, ktory skierowal akt oskarzenia.
Prokurator generalny Andrzej Seremet , w: „Wywiad, Prawo dla bogatych” – Z Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym,” ;

„Do Rzeczy”, Nr 28/028, 5 – 11 sierpnia 2013, s. 22-23

Andrzej Seremet – „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie. /obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

Przy powolaniu prokurator sklada slubowanie wobec Prokuratora Generalnego wedlug nastepujacej roty:

Slubuje uroczyscie na powierzonym mi stanowisku prokuratora sluzyc wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stac na strazy prawa i strzec praworzadnosci, obowiazki mojego urzedu wypelniac sumiennie,dochowac tajemnicy prawnie chronionej, a w postepowaniu kierowac sie zasadami godnosci i uczciwosci;

skladajacy slubowanie moze dodac na koncu zwrot: “Tak mi dopomoz Bog”.
Artykul 45.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru .”

Artykul 14.1.Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Nieskazitelny”«niemajacy zadnej skazy moralnej »

Slownik Jezyka Polskiego

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:

Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego : „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

Czesc II. Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2006 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty skierowal do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, ktorym jego autorka, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie odstycznia2003r.dowrzesnia2005r. wKrakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu,za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala„zalozonej przez siebie”strony www.zkekus.w.interia.plZalacznik 1:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu do sygn. akt XI CR 603/04,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 1

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia w.w. Sadu Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich czynow, jak w akcie oskarzenia.

Wyrok sedziego Tomasza Kuczmy uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k ., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k. , wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.

Po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r., wznowieniu postepowania sygn. II K 451/06 i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sedzia Beata Stoj.

Wnosze o odstapienie przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 13 czerwca 2006 r. aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. do sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez prokurator Radoslawe Ridan.

Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, zarzucam poswiadczone podanymi w dalszej czesci niniejszego pisma dokumentami oraz przepisami prawa:

 1. pomylke w zakresie ustalenia rzeczywistego sprawcy mnie przypisanych czynow oraz miejsca ich popelnienia ,

oraz:

 1. pomylke w zakresie ustalenia okresu popelniania przypisanych mi czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl

 2. sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 3. sciganie mnie za czyn, ktory nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 4. sciganie mnie z oskarzenia publicznego ze sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Ad. 1 Pomylka w zakresie ustalenia rzeczywistego sprawcy/sprawcow przypisanych mi czynow oraz miejsca ich popelnienia

Prokurator R. Ridan podala w opisie kazdego z 18 przypisanych mi czynow, ze popelnilem je ja, w Krakowie, za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.ploraz, jak podala zalozonej przez siebie strony pod domena www.zkekus.w.interia.pl,

Ja nie bylem sprawca zadnego z przypisanych mi czynow.

Oto przyczyny i dowody pomylki prokurator Radoslawy Ridan oraz dokumenty, ktore ja poswiadczaja sporzadzone przez funkcjonariuszy publicznych:

 1. w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2006 r. prokurator R. Ridan zaprezentowala dowody, na podstawie ktorych go sporzadzila –Zalacznik 2: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej , co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do

postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 2

 1. w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan zaprezentowala dowody, na podstawie ktorych go wydala –Zalacznik 1:Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow /imiona i nazwiska – ZKE/, dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616) , materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618 ) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422 – Zalacznik 1

 1. w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma zarzucil prokurator R. Ridan – Zalacznik 3:

  1. Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych orazzebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie,nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

  2. Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl .

  3. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie , do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 3

 1. w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na w.w. postanowienie z dnia 30.11.2006 r. prokurator R. Ridan kolejny raz zaprezentowala materialy dowodowe, na podstawie ktorych sporzadzila akt oskarzenia, przyznala, ze sama dopuszcza pomylke oraz … odmowila zebrania dowodow wskazanych przez Sad – Zalacznik 4:

  1. Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

  2. Z zalaczonych materialow wynika, ze strona internetowa ZGSOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w tym postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus. Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu, to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

  3. Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie

prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

 1. w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy operator internetowy Wirtualna Polska S.A. podal –Zalacznik 5:„Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…) Miasto:Warszawa
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia

6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 5

 1. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy operator internetowy Interia.PL S.A. podal – Zalacznik 6:

„Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy (…).”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

Interia.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 6

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze …nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od dnia jej zalozenia, 26 pazdziernika 2004 r. / a nie od stycznia 2003 r./ do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

 1. w kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. prokurator generalny Andrzej Seremet podal – Zalacznik 7: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem , czy tez w ogole nie mial swiadomosci , ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. .”

Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 7

 1. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, sygn. akt IV KK 272/11, ktorym uznal kasacje prokuratora za zasadna, uchylajac wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazujac sprawe sygn. II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII /wczesniej postepowanie sygn. II K 451/06 wznowil w zakresie pozostalych 16 czynow Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. – patrz: s. 12 niniejszego pisma/. W uzasadnieniu Sad Najwyzszy podal – Zalacznik 8: „(…) Na wstepie podkreslic nalezy, ze Zbigniew Kekus nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych mu czynow i odmowil skladania wyjasnien. Przesluchani w sprawie pokrzywdzeni nie posiadali zadnych informacji, kto i w jakich okolicznosciach zamiescil na stronach internetowych zniewazajace ich pisma. W tej sytuacji bardzo waznego znaczenia nabieraja uzyskane od portali Interia.Pl i Wirtualna Polska informacje, z ktorych wynika, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal danych osobowych, zas strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapja zamieszkalego w Warszawie.”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 8

 1. w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj podala – Zalacznik 9: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl / , na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi

Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 9

A zatem nie ja i nie w Krakowie.
Nie pomylilaby sieprokurator Radoslawa Ridan, gdyby dopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. – przynajmniej po tym, jak sedzia Tomasz Kuczma zwrocil postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. sprawe Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – i wykonala czynnosci, wskazane jej przez sedziego T. Kuczme, tj. gdyby:

1. uzyskala informacje od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych,

2. przesluchala osoby zwiazane z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca,

3. ustalila:

1. na jakich serwerach byly prowadzone strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

2. jakie osoby mogly na stronach tych zamieszczac informacje,

3. kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

4. wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych,

5. czas trwania publikacji na stronach internetowych,

4. dokonala czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow i serwerow,

5. powolac bieglego informatyka celem sporzadzenia opinii.

Ad. 2 Pomylka w zakresie ustalenia okresu popelniania przypisanych mi czynow

Prokurator R. Ridan podala w opisie wszystkich przypisanych mi czynow, ze popelnialem je za posrednictwem stronywww.zkekus.w.interia.pl„w okresie od stycznia 2003 r.”.

Oto przyczyny i dowody pomylki prokurator Radoslawy Ridan oraz dokumenty, ktore ja poswiadczaja sporzadzone przez funkcjonariuszy publicznych:

 1. w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30.11.2006 r. Sadu Rejonowego w Debicy prokurator R. Ridan podalaZalacznik 4: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie

prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 4

 1. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy operator internetowy Interia.PL S.A. podal –Zalacznik 6: „Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/Data zalozenia:2004-10-26 21:17:23”
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

Interia.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 6

 1. w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r. prokurator generalny podal – Zalacznik 7: „Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…) Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy, Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r. (…) Innymi slowy nie bylo mozliwie , aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl , zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”
  Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 7

Prokurator Generalny juz w sierpniu 2011 r. twierdzil, ze nie moglem umieszczac na stronie www.zkekus.w.interia.pl materialow od stycznia 2003 r. jesli zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. ze to wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania. Sad Najwyzszy podzielil to stanowisko w styczniu 2012 r., a … Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystynie Kowalczyk to nie przeszkadza i uporczywie, konsekwentnie, na przekor Prokuratorowi Generalnemu i Sadowi Najwyzszemu sciga mnie … osmy rok – nadzorowala w 2006 r. postepowanie do sygn. 1 Ds. 39/06/S prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan – za popelnienie wszystkich czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r.

Ad. 3 Sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Prokurator R. Ridan podala w opisie czynow I, III-XVI aktu oksarzenia: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl Sedzie /sedziego – ZKE/ (…) w zwiazku z pelnieniem przez nia obowiazkow sluzbowych (…), tj. o przestepstwo z art. 226 § 1 kk (…).”
W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .”
W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi: Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi , a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych. Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie z pelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr

9A, poz. 121

Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. wszedl w zycie w dniu 19.10.2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.
Artykul 190.1 Konstytucji stanowi:„Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.”
Od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest zatem sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego – w tym sedziego – w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.
Z tego powodu, po tym, gdy sedzia T. Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann zlozyl w dniu 3.09.2009 r. interpelacje w sprawie wyroku do ministra sprawiedliwosci, podajac w uzasadnieniu m.in. – Zalacznik 10: Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. /mnie – ZKE/ z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z

dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505 – Zalacznik 10

W odpowiedzi z dnia 9pazdziernika 2009 r. na w.w. interpelacje Posla Zbigniewa Wassermanna, minister sprawiedliwosci podal – Zalacznik 11: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych , prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn.

akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 11

Rok pozniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow I, III-XVI, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi –Zalacznik 12: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 12

Wskazac nalezy, ze efektem wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. w byla nowelizacja ww. przepisu art. 226 § 1 K.k. przez parlament, polegajaca na zastapieniu spojnika lub , spojnikiem i.

Od 2007 r. przepis art. 226 § 1 K.k. funkcjonuje wedlug opisu: „Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana, podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

Niedlugo siodmy rok minie od wejscia w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., szesc lat minelo od nowelizacji ustawy Kodeks karny w zakresie art. 226 § 1 K.k., trzy mina za trzy tygodnie od wydania wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r., a … prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod popierajacy przed Sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia wciaz nie zlozyl wniosku o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k.

Ad. 4 Sciganie mnie za czyn, ktory nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k .

Prokurator R. Ridan podala w opisie czynu XVII aktu oskarzenia – Zalacznik 1:„Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”
Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny. Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek1, Marek Mozgawa 2 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentujawszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki 4

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek obciazywszy mnie zeznaniami w w.w. sprawie poswiadczyl, iz on sam uwaza, ze jest.

W zwiazku z podanymi wyzej wskazaniami doktryny prawnej jest obowiazkiem prokuratora popierajacego przed Sadem akt oskarzenia przeciwko mnie, usunac skutki pomylki prokurator R. Ridan i zlozyc wniosek o jego modyfikacje przez Sad poprzez wyeliminowanie z niego art. 226 § 3 K.k.
Skierowalem zatem kilkukrotnie wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk , by wystapila z wnioskiem jak wyzej do Sadu Rejonowego w Debicy. W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta wyjasnila mi – Zalacznik 17: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Zastepcy Prokuratora Rejonowego E. Fraczek–Padol z dnia 12.07.2013 r.Zalacznik 17

To – po ponad 7 latach scigania mnie za czyn z art. 226 § 3 K.k. – osobliwe stanowisko oskarzyciela.

Z dwoch co najmniej przyczyn, tj.:

 1. prokurator Radoslawa Ridan nie przedstawila w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. roznych pogladow doktryny w kwestii trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. i nie wyjasnila, dlaczego nie podziela wskazan, ktore jako sluszne prezentuje … byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll,

 2. ja juz raz zostalem skazany za ten czyn przez sad I instancji, tj. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. i sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok, podajac w uzasadnieniu, ze sedzia razaco naruszyl prawo materialne. Prokurator Edyta Fraczek – Padol uwaza zatem, ze po tym, gdy sad II instancji zarzucil sadowi I instancji naruszenie prawa, sad I instancji ma prawo do ewentualnego … raz jeszcze skazania mnie za ten sam czyn i wyjasnia mi, ze„Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.

Ad. 5 Sciganie mnie z oskarzenia publicznego ze sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll

Autorka aktu oskarzenia rokurator Radoslawa Ridan podala w opisie czynu II aktu oskarzenia – Zalacznik 1:„(…) Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl publicznie (…) Wieslawe Zoll i pomowil ja o takie wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata tj. o przestepstwo z art. 212 § 2 kk

Artykul 212 K.k. § 4 stanowi: Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego .”
Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi: „Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia. – Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll .

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Niewielu potrafi tak dobrze dbac o wlasny interes, jak adw. Wieslawa Zoll.

Ma swoje sposoby, tj. w celach zarobkowych klamie, oszukuje, poswiadcza nieprawde w sporzadzanych przez nia pismach procesowych, a gdy jej udowodnic, ze posluzyla sie klamstwem, oszustwem i zazadac, zeby – na przyklad – zgodnie z prawem okreslonym przepisami ustawy Kodeks postepowania cywilnego doreczyla sadowi dowody, na ktore sie powolala, lub w zgodzie z prawem konstytucyjnym usunela nieprawdziwa informacje z akt sprawy, to zali sie na soba, uzala, ze zniewazana, znieslawiana i … korzystajac z uslug sympatyzujacych z nia sedziow i prokuratorow robi osobe przez nia znieslawiana, przestepca.

Wskazac przy tym nalezy, ze majac w zwyczaju zalenie sie na mnie, ujawnila jaki ma staz pracy w zawodzie adwokata. Zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy .”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

Posiada zatem rozlegla wiedze i ogromne doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora finansowego z budzetu panstwa. Nie jest w interesie spolecznym, zeby jej darmowa usluge prawnicza w postaci sporzadzenia z urzedu aktu oskarzenia swiadczyla finansowani z budzetu panstwa prokurator Radoslawa Ridan.

xxx

W podsumowaniu podanych wyzej faktow, poswiadczonych przez – w kolejnosci chronologicznej:

 1. autorke aktu oskarzenia prokurator Radoslawe Ridan w:

  1. uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2005 r. o przedstawieniu mi zarzutow – patrz: strona 4 oraz Zalacznik 2,

  2. akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. patrz: strona 3 oraz Zalacznik 1,

 2. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r. – patrz: strona 5 oraz Zalacznik 3,

 3. autorke aktu oskarzenia prokurator Radoslawe Ridan w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. – patrz: strona 5 oraz Zalacznik 4,

 4. operatora internetowego Wirtualna Polske S.A. w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r., zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 5,

 5. operatora internetowego Interie.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10, /uprzednio II K 451/06/ – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 6,

 6. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 7,

 7. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 8,

 8. sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. – patrz: strona 6 oraz Zalacznik 9,

prokurator Radoslawa Ridan, ktora przyznala, ze: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.

pomylila sie w jej przedstawionych w akcie oskarzenia ustaleniach w zakresie:

 1. sprawcy przypisanych mi czynow – tj. nie ja lecz mieszkancy Warszawy,

 2. miejsca popelnienia przypisanych mi czynow – tj. nie Krakow, lecz Warszawa,

 3. okresu popelniania przypisanych mi czynow – tj. nie od „stycznia 2003 r.” za posrednictwem zalozonej w dniu26 pazdziernika 2004 r. strony www.zkekus.w.interia.pl, lecz od dnia 4 listopada 2004 r.

Jestem jednak wciaz, tj. osmy rok scigany za te czyny.

Jak dodatkowo poswiadczyli:

 1. Trybunal Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06 /Dz. U. z dnia 19.10. 2006 r., Nr 190, poz. 1409/,

 2. minister sprawiedliwosci w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2006 r. na interpelacje Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – patrz: strona 7 oraz Zalacznik 11,

 3. Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r. – patrz: strona 8 oraz Zalacznik 12,

 4. byly Rzecznik Praw Obywatelskich, od dnia 16 listopada 2009 r. przewodniczacy na czteroletnia kadencje Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, prof. dr hab. Andrzej Zoll w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, w tym komentarza w sprawie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. oraz z art. 212 § 2 K.k.

 5. inni, poza prof. dr hab. Andrzejem Zollem, eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym m. in. A. Marek, M. Mozgawa, M. Krolikowski, R. Zablocki, w publikacjach na temat trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. oraz z art. 212 § 2 K.k.

jestem takze scigany:

 1. siodmy rok za czyn z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie z tego artykulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 2. osmy rok , tj. od dnia wniesienia aktu oskarzenia:

  1. z artykulu 226 § 3 K.k., za dzialanie, ktore wedlug opisu prokurator R. Ridan nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo,

  2. z oskarzenia publicznego za czyn z artykulu 212 § 2 K.k., ktory z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. jest scigany z oskarzenia prywatnego.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze:

 1. postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan nadzorowala Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk.
  W styczniu 2006 r. zlozylem w Prokuraturze Okregowej w Krakowie zawiadomienie o popelnieniu przez prokurator R. Ridan przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./. Bylo to po tym, gdy prokurator R. Ridan wydala w dniu 2.11.2005 r. postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow, w uzasadnieniu do ktorego przedstawila dowody, ktore zebrala od dnia 2 lipca 2004 r.:„Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism (…).– patrz: strona 4 oraz Zalacznik 2. Prokuratura Okregowa przekazala zlozone przeze mnie zawiadomienie Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i tam rozpoznala je jako skarge Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk wyjasniajac mi – Zalacznik 13: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. (…) Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 13


A potem slusznosc mojego stanowiska, zeprokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow i dzialala na szkode mojego interesu prywatnego poswiadczyli sedzia Tomasz Kuczma, / Zalacznik 3/,Wirtualna Polska S.A. /Zalacznik 5/, Interia.PL S.A., /Zalacznik 6/, prokurator generalny Andrzej Seremet /Zalacznik 7/, Sad Najwyzszy /Zalacznik 8/, i sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj /Zalacznik 9/,

 1. artykul 14.1.ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. stanowi:
  „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru .”

 2. artykul 44a. ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. stanowi:
  Prokurator jest obowiazany stale podnosic kwalifikacje zawodowe , w tym uczestniczyc w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego, ktorych organizacje okresla odrebna ustawa.

 3. w 2006 roku nadzorujaca postepowanie przeciwko mnie Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk jest obecnie Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

W zwiazku z powyzszym, pouczony przez Posla Prawo i Sprawiedliwosc Andrzeja Dude podczas spotkania w dniu 3 czerwca 2013 r. w Jego Biurze Poselskim, ze prokuratura moze odstapic od aktu oskarzenia, pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozylem wniosek, by prokurator Krystyna Kowalczyk odstapila od aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r.

Podalem wszystkie wyzej wymienione wady prawne aktu oskarzenia oraz zalaczylem poswiadczajace je dokumenty.

Prokurator Krystyna Kowalczyk odpowiedziala mi pismem z dnia 11 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 14: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S Krakow 11 czerwca 2013 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, -pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r. – Zalacznik 14

W zwiazku z powyzszym, scigany 7 rok z razacym, potwierdzonym wyrokiem wznowieniowym Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk:

 1. udzielilem jej pouczenia: „Pouczenie, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z tytulu art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, w tym za posrednictwem Internetu.”

 2. zlozylem – oparty na odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. ministra sprawiedliwosci na interpelacje z dnia 3.09.2009 r. Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazujacego mnie wyroku wniosek:
  Wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39.06/S/ prokurator R. Ridan , przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk, tj. czynow I, III – XVI aktu oskarzenia.

W odpowiedzi otrzymalem pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol o tresci – Zalacznik 15: W nawiazaniu do pisma z dnia 25 czerwca 2013 roku skierowanego do Prokuratury Okregowej w Krakowie, a przekazanego do tut. Jednostki w dniu 3 lipca 2013 roku i kolejnych z dnia 8 lipca 2013 roku i 10 lipca 2013 roku uprzejmie informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone w pismie z dnia 11 czerwca 2013 roku odnosnie tego, iz wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 r. – Zalacznik 15

Postanowilem zatem, ze zwroce Prokuratorowi Rejonowemu Krystynie Kowalczyk uwage na fakt, ze z powodu nieznajomosci prawa karnego przez prokurator R. Ridan jestem scigany osmy rok z art. 226 § 3 K.k. za czyn, ktory wedlug opisu prokurator R. Ridan – zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla – nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo /patrz: s. 8/.

Pomny opisanych wyzej doswiadczen z niechecia prokurator K. Kowalczyk do przyznania sie do prokurator Radoslawy Ridan oraz jej samej – nadzorujacej w 2006 r. postepowanie sygn. 1 Ds. 39/06/S – pomylek, pismem do niej z dnia 3 lipca 2013 r. nie tylko zlozylem wniosek o modyfikacje aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przez wyeliminowanie zarzutu z art. 226 § 3 K.k., ale takze poinformowalem ja, ze od dnia 9 lipca 2013 r. rozpoczne protest glodowy przed budynkiem Prokuratury. Potem pismem z dnia 10.07.2013 r. poinformowalem ja o zmianie daty rozpoczecia protestu na 11.07.2013 r.

W dniu 11 lipca 2013 r. skierowalem pismo do Prokuratora Rejonowego K. Kowalczyk informujace o rozpoczeciu protestu glodowego oraz kopie ulotki, ktora rozprowadzalem podczas protestu – Zalacznik 16:
Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, ulotka z dnia 11 lipca 2013 r. – Zalacznik 16

Noc z 11 na 12 lipca 2013 r. spedzilem w spiworze przed budynkiem Prokuratury.

W dniu 12 lipca 2013 r. wreczono mi pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol o tresci – Zalacznik 17: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 12 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego , albowiem zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienie do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze informacja dotyczaca danych prokuratora, ktory uczestniczyl w posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku niewatpliwie zostala odnotowana w aktach sadowych, do ktorych jako strona postepowania posiada Pan dostep. Podkreslic rowniez nalezy, ze w tresci postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 roku Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii zwiazanych z przedawnieniem postepowania. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r.Zalacznik 17

Po otrzymaniu pisma, jak wyzej zakonczylem protest.

Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk nie uznaje zatem za zasadne

Innymi slowy Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk uznaje za zasadne sciganie mnie osmy rok na podstawie aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. sporzadzonego z podanymi wyzej naruszeniami prawa.

Co do wyjasnienia: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.” – moj komentarz do niego prezentuje na stronach 8 i 15 niniejszego pisma.

Z podanych wyzej przyczyn, tj. wad prawnych aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. kierowalem kolejne wnioski do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk o zlozenie wnioskow o zmiane opisow i kwalifikacji prawnej przypisanych mi nim czynow, a Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol kierowala do mnie kolejne odpowiedzi, tj.:

 1. z dnia 19 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 18: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, 19 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie bede formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r. – Zalacznik 18,

 1. z dnia 30 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 19: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 30 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W zwiazku z pismem z dnia 23.07.2013 r. informuje, iz w dalszym ciagu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych . Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 30 lipca 2013 r. – Zalacznik 19,

 1. z dnia 31 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 20: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, 31.07.13r. 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy, byl Pan juz wielokrotnie informowany w kierowanych do Pana pismach dotyczacych przedmiotowego postepowania. Stanowisko to pozostaje nadal aktualne i wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego . Jednoczesnie ponownie Pana informuje ze zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienia do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne . Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 20

 1. z dnia 1 sierpnia 2013 r. o tresci – Zalacznik 21: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/Krakow, dnia 1 sierpnia 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ zwiazku z pismem z dnia 31.07.2013 r. informuje, iz w dalszym ciagu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 1 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 21

Kolekcjonujac pisma Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk i Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek–Padol jeszcze jeden przeprowadzilem protest przed budynkiem Prokuratury w dniu 14 sierpnia 2013 r. Informowala o nim ulotka, ktora skierowalem do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk o tresci, jak nizej – Zalacznik 22:

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, ulotka z dnia 14 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 22

Co do uwagi z pisma z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 20:W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy,(…)”, wskazac nalezy, ze sprawa przeciwko mnie zawisla przed Sadem Rejonowym w Debicy w dniu … 4 listopada 2006 r. i „wisi” tam prawie … 7 lat, ze skutkiem w postaci, miedzy innymi, wydanego z winy prokurator Radoslawy Ridan oraz prokuratorow Piotra Kosmatego i Krystyny Kowalczyk z razacym naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego wyroku z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/.

Po jego uchyleniu, wznowieniu postepowania sygn. II K 451/06 i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj do sygn. II K 854/10. Pierwsza rozprawe zorganizowala w dniu 15 marca 2011 r. Uczestniczylem w tej rozprawie. Nie stawil sie prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, a zastepujacy go prokurator Prokuratury Rejonowej w Debicy nie zlozyl zadnego wniosku. Potem, w rozprawie w dniu 29 czerwca 2012 r. uczestniczyla prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Ewa Sacha. Nie zlozyla zadnego wniosku, mimo ze wyroki wznowieniowe byly spowodowane niedopelnieniem obowiazkow przez prokurator R. Ridan.

xxx

Po ponad dwoch latach – tj. od lutego 2011 r., po wydaniu w dniu 15.09.2010 r. pierwszego wyroku wznowieniowego od wyroku z dnia 18.12.2007 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie – powtornego rozpoznawania przez Sad Rejonowy w Debicy sprawy przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienia w przedmiocie:

 1. umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 czynow, tj. czynow I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. wylaczenia do odrebnego postepowania sprawy o czyny XVII i XVIII.

Ad. I Umorzenie postepowania

Sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. – Zalacznik 23:„Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: Magdalena Jedynak w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – ZKE/

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 23

Czyny, ktore sedzia Beata Stoj umorzyla ze wzgledu na – jej zdaniem – ustanie ich karalnosci to:

 1. czyny I, III – XVI, opisane w akcie oskarzenia jako zniewazenie wymienionych na stronie 3 sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – art. 226 § 1 K.k.,

 2. czyn II, opisany jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Sedzia B. Stoj nie podala dat, z ktorymi ustac miala karalnosc wyzej wymienionych czynow.

Jak mozna stwierdzic, ze ustala karalnosc czynow i nie potrafic okreslic dat, z ktorymi ustala … ?

Sedzia wyjasnila, ze – Zalacznik 23: Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania przygotowawczego w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004, 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r. 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r. Nie wskazali oni dokladnie, kiedy dowiedzieli sie o umieszczonych na stronach internetowych tresciach ich zniewazajacych i osobie domniemanego sprawcy, niemniej wiekszosc wiedziala o tym przed przesluchaniem, a tylko nieliczne osoby zapoznano z tymi tresciami dopiero w czasie przesluchania. Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 23

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r. /patrz: s. 8 oraz Zalacznik 12/, Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r. /patrz: s. 6 oraz Zalacznik 8/.

Ja uwazam, ze nie ustala karalnosc zadnego z czynow, ktore umorzyla sedzia Beata Stoj, tj. ze z mocy prawa okreslonego w art. 101 § 1 K.k. i w art. 102 K.k. ustanie dopiero w maju i wrzesniu 2015 r.

Z tej przyczyny oraz z powodu wyjasnienia, ktore przedstawila sedzia Beata Stoj – Zalacznik 22: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie (…)” , zlozylem:

 1. zazalenie na postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r.,

 2. pismem z dnia 21 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Okregowego Warszawie Ryszarda Rogatko zawiadomienie opopelnieniu –potwierdzonego postanowieniem wydanym w dniu 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ przez Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Sedzie Beate Stojprzestepstwa dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez niedopelnienie obowiazkow i przekroczenie uprawnien /art. 231 § 1 K.k./ przez:

  1. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, zastepce prokuratora generalnego Roberta Hernanda, prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora,

  2. sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

Dowod : Prokuratura Okregowa w Warszawie, pismo Z.. Kekusia z dnia 21 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Okregowego Ryszarda Rogatko – Zalacznik 24

 1. pismem z dnia 21 sierpnia 2013 r. skierowanym do do Prokuratora Okregowego w Rzeszowie Bogdana Guni zawiadomienie o popelnieniu –potwierdzonego postanowieniem wydanym w dniu 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ przez Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Sedzie Beate Stojprzestepstwa dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez niedopelnienie obowiazkow i przekroczenie uprawnien /art. 231 § 1 K.k./ przez sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka.

Dowod : Prokuratura Okregowa w Rzeszowie, pismo Z.. Kekusia z dnia 21 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Okregowego Bogdana Guni – Zalacznik 25

Zazalenie, ktore zlozylem na postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. ta oddalila i przekazala do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie, o czym mnie poinformowal Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 4 lipca 2013 r. – Zalacznik 26: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Data 04/07/2013 Sygnatura akt II K 854/10 do sprawy 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia, iz w przedmiocie zazalenia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 postanowieniem z dnia 4 lipca 2013 r. Sad postanowil na podstawie art. 463 § 1 k.p.k. nie uwzglednic zazalenia i przekazac je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie, albowiem brak jest podstaw do jego uwzglednienia . Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r. – Zalacznik 26

Pismem z dnia 9 lipca 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie zawiadomil mnie– Zalacznik 27: „Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny Sygn. akt II Kz 246/13 Termin: 27 sierpnia 2013 r., o godz. 09:10 sala 123 Pan Zbigniew Kekus ZAWIADOMIENIE Sad Okregowy w Rzeszowie, II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego, ze posiedzenie w przedmiocie zazalenia oskarzonego na postanowienie o umorzeniu postepowania sprawie sygn. akt II K 854/10 Sadu Rejonowego w Debicy odbedzie sie w tut. Sadzie w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 09;10 sala 123. Starszy Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/”
Dowod : Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 246/13, Zawiadomienie z dnia 9 lipca 2013 r. – Zalacznik 27

Co sie tyczy zawiadomien o popelnieniu przestepstwa niedopelnienia obowiazkow, przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego /art. 231 § 1 K.k./ przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, zastepce prokuratora generalnego Roberta Hernanda, oraz prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora, sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzego Grubbe,SSN Barbare Skoczkowska i SSA del. do SN Henryka Komisarskiego oraz sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka i SSR del. do SO Marcina Swierka, wskazac nalezy, ze kazdy z w.w. funkcjonariuszy wzruszyl/a – badz spowodowali wzruszenie, jak w przypadku prokuratora generalnego i jego zastepcy – prawomocnego wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. od dnia 15 wrzesnia 2010 r. wlacznie. Pierwszymi byli sedziowie SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek i SSR del. do SO Marcin Swierk, ktorzy tego dnia wydali wyrok wznowieniowy.

A sedzia Beata Stoj podala w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r., ze karalnosc 16 umorzonych przez nia czynow ustala … –Zalacznik 23: Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 23

Wyzej wymienieni prokuratorzy Prokuratury Generalnej, sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego analizowali akta tej samej sprawy, ktora rozpoznaje sedzia Beata Stoj.

Albo zatem nierzetelnej dokonali analizy, albo zabraklo im wiedzy, ktora posiadla sedzia Beata Stoj w dniu 31 maja 2013 r. Tego dnia sporzadzila zawiadomienie dla mnie – Zalacznik 28: ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o zmianie przedmiotu posiedzenia, o zastosowanie srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na posiedzenie w przedmiocie umorzenia w czesci postepowania karnego , ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy. Sekretarz Sadowy”

Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r. – Zalacznik 28

Wczesniej, od dnia 25 marca 2013 r. informowala mnie dwukrotnie o jej zamiarze zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Jakie by nie byly przyczyny dzialan zrealizowanych przez w.w. funkcjonariuszy publicznych Prokuratury Generalnej, Sadu Najwyzszego i Sadu Okregowego w Rzeszowie, z postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14 marca 2013 r. … rozwiazanie nasuwa sie samo, nalezy wysnuc oczywisty wniosek, bez zadnej ku temu watpliwosci, ze jesli sedzia Beata Stoj ma racje i Sad Okregowy w Rzeszowie wyda postanowienie, ktorym utrzyma w mocy jej postanowienie z dnia 14 marca 2013 r., to znaczy, ze wszyscy wyzej wymienieni prokuratorzy i sedziowie sa przestepcami.

Bo niedopelniwszy obowiazku dokonania rzetelnej analizy akt sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/, przekroczyli uprawnienia i wzruszyli prawomocny wyrok w zakresie czynow, ktorych karalnosc wczesniej ustala, czym spowodowali sciganie mnie za nie, przez okres kolejnych niemal juz trzech lat /sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie/ i ponad dwoch lat /prokuratorzy Prokuratury Generalnej i sedziowie Sadu Najwyzszego/.

Umorzywszy postepowanie przeciwko mnie z przyczyny, ktora podala w postanowieniu z dnia 14.03.2013r., niezawisla sedzia Beata Stoj wydala posrednio „wyrok skazujacy” wyzej wymienionych prokuratorow i sedziow, czyniacy z nich przestepcow, ktorzy popelnili na moja szkode przestepstwo z art. 231 § 1 K.k.

Sedzia B. Stoj „wydala wyrok” w I instancji.

„Uprawomocni” go sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie jesli wyda w dniu 27 sierpnia 2013 r. postanowienie utrzymujace w mocy postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Ad. II Wylaczenie do odrebnego postepowania sprawy o czyny XVII i XVIII

W postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik 23:POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze: 1. w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005r w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj . o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2. w okresie od stycznia 2003 r . do wrzesnia 2005r – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – W WW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl , rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 23

Czyli … osmy juz rok:

 1. wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania , bo … od stycznia 2003 r.” za posrednictwem stronywww.zkekus.w.interia.pl, mimo ze przeciez nawet sama prokurator R. Ridan poswiadczyla, ze:„Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

 2. w Krakowie , za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl, mimo, ze:

  1. Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6.08.2007 r.„Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…) Miasto:Warszawa”,

  2. sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. :„Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie,

 3. za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl , mimo ze:

  1. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 7:„Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…)Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,

  2. sedzia Beata Stoj podala w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r.: „niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,

 4. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich,w osobie piastujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.:„Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”, mimo ze:

  1. sam byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego podaja, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – patrz: str. 8,

  2. wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym prof. dr hab. Andrzej Zoll podaja, ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow – patrz: str. 8,

  3. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie tego czynu, zarzucajac mu razace naruszenie prawa materialnego,

Prokurator Edyta Fraczek – Padol pouczyla mnie w pismie z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 17: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

Zdaniem Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, Sad Rejonowy w Debicy bedzie interpretowal przepis prawa, ktory raz juz zinterpretowal i wydal skazujacy mnie wyrok, a nastepnie sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie dokonal wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. negatywnej weryfikacji tej interpretacji i uchylil ten wyrok jako razaco naruszajacy prawo materialne.

A czlonkinie najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wchod informuja mnie:

 1. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk pismem sporzadzonym w dniu 11 czerwca 2013 r., tj. przeddzien 7 rocznicy sporzadzenia pod jej nadzorem przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 14: „W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
  Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, -pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r. – Zalacznik 14

 2. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol pismem z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 20: „Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne . Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 20

Szanowny Panie,

O nieprawidlowosciach w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod do sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ zostal Prokurator Apelacyjny ww Krakowie zostal poinformowany przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda pismem z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. PG IV KSK 699/11.

Decyzje prokuratora R. Hernanda o sporzadzeniu pisma, jak wyzej poswiadczyl pismem do mnie z dnia 15 czerwca 2011 r. prokurator Prokuratury Generalnej Krzysztof Domagaly – Zalacznik 29: „Ponadto informuje Pana, ze Zastepca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand podjal decyzje o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma sluzbowego, wskazujacego na ujawnione nieprawidlowosci, w zakresie prowadzonego w tej sprawie postepowania przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod.

Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 29

W nastepstwie interwencji Posla Prawa i Sprawiedliwosc Pana Andrzeja Dudy pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego w sprawie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., Prokurator Generalny wydal Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie polecenie, jak nizej oraz potwierdzil sporzadzenie pisma z dnia 22.06.2011 r., co poswiadczono w pismie z dnia 3 lipca 2013 r. do Pana Posla Andrzeja Dudy – Zalacznik 30: Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego PG IV KSK 699/11 Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle , (…) W tej sytuacji zostalo skierowane w dniu 03 lipca 2013 r., zgodnie z § 18 pkt 7 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnetrznego urzedowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pismo do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o zbadanie w ramach nadzoru udzialu prokuratora we wskazanym postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, zgodnie z § 27 pkt 3 wymienionego Regulaminu.

Jednoczesnie uprzejmie informuje, ze wniosek Pana Posla o udostepnienie pisma z dnia 22 czerwca 2011 r. adresowanego do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie zostal przekazany zgodnie z wlasciwoscia do Biura Prokuratora Generalnego w celu rozpoznania zgodnie z ustawa z dnia 06 wrzesnia 2001 r./ o dostepie do informacji publicznej. Dodatkowo informuje, ze pismo to udostepnione Panu Zbigniewowi Kekusiowi w czasie spotkania z Zastepca Prokuratora Generalnego Panem Robertem Fernandem, w dniu 02 lipca 2013 r.

Dowod : Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 30

Sporzadzenie przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda pisma z dnia 22 czerwca 2011 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, a takze okazanie mi przez niego tego pisma podczas naszego spotkania w dniu 2 lipca 2013 r. w Prokuraturze Generalnej poswiadczyl takze Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski w pismie do Pana Posla Andrzeja Dudy z dnia 15 lipca 2013 r. – Zalacznik 31: „Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII G 070/21/13 Warszawa, dnia 15.07.2013 r. Pan Andrzej Duda Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Posle W odpowiedzi na pismo Pana Posla z dnia 10 czerwca 2013 roku, sygn. BP.AD/35/m6/13, przekazane w dniu 3 lipca 2013 roku z Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej do Biura Prokuratora Generalnego – celem rozpoznania w zakresie ujawnienia tresci pisma – wskazujacego na nieprawidlowosci w prowadzonym przez Prokurature Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod w Krakowie postepowaniu przygotowawczym, sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj.1 Ds. 112/04, nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi – skierowanego w dniu 22 czerwca 2011 roku do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie , uprzejmie informuje, co nastepuje. (…) Dodatkowo informuje, iz Zastepca Prokuratora Generalnego podczas osobistego przyjecia w dniu 2 lipca 2013 roku Pana Zbigniewa Kekusia poinformowal go o skierowaniu do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie pisma z dnia 22 czerwca 2011 roku, ktore zawiera krytyczne uwagi dotyczace postepowania prowadzonego w Prokuraturze Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie sygn. 1 Ds. 1121/04 /tj. 1 Ds. 112/04 nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ i pismo to zostalo zainteresowanemu okazane. Zastepca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesolowski”
Dowod : Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy

Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – Zalacznik 31

Zgodnie z trescia zacytowanych wyzej pism z dnia 3 i 15 lipca 2013 r. do Pana Posla Andrzeja Dudy, w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepca Prokuratora Generalnego Pan Robert Hernand okazal mi skierowane do Prokuratora Apelacyjnego Krakowie pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2013 r.

Prokurator R. Hernand podal w nim – jak w kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. /Zalacznik 7/ – ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Prokurator R. Hernand potwierdzil to takze – w obecnosci uczestniczacej w naszym spotkaniu prokurator Antoniny Suwaly z Biura Skarg i Wnioskow Prokuratury Generalnej – w rozmowie ze mna.

Tymczasem Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk mimo wyrokow wznowieniowych, ktorymi Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy uchylily skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. z powodu wad prawnych sporzadzonego pod jej nadzorem aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan dnia 12 czerwca 2013 r. oraz z powodu jego wielu innych, podanych przeze mnie wyzej wad prawnych, oczywistych – a majacych wplyw na ewentualnie przypisana mi odpowiedzialnosc – w tym nawet poswiadczonych przez autorke aktu oskarzenia pomylek, od trzech … lat nie zlozyla wnioskow o zmiane opisow przypisanych mi nim czynow oraz o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow zarzutow z art. 226 § 1 K.k., 226 § 3 K.k i 212 § 2 K.k.

Nie tylko nie uczynila tego z wlasnej woli, ale lekcewazy wnioski, ktore do niej w tej sprawie kieruje.

W zwiazku z powyzszym, scigany osmy rok w opisanych wyzej okolicznosciach zadam, by Prokurator Apelacyjny w Krakowie, korzystajac z posiadanych w tym zakresie uprawnien okreslonych w art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, poswiadczonych przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Do Rzeczy”:

Jedynie szefowie poszczegolnych jednostek, w tej sytuacji szef prokuratury apelacyjnej,

moga zmienic decyzje prokuratora, ktory skierowal akt oskarzenia.
Prokurator generalny Andrzej Seremet , w: „Wywiad, Prawo dla bogatych” – Z Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym,” ;

„Do Rzeczy”, Nr 28/028, 5 – 11 sierpnia 2013, s. 22-23

odstapil od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie wniesionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 13 czerwca 2006 r.

Wnosze, by w dokumencie, ktorym Prokurator Apelacyjny odstapi od oskarzenia przeciwko mnie, podal wszystkie, wskazane przeze mnie – i poswiadczone dokumentami sporzadzonymi przez podanych wyzej funkcjonariuszy publicznych -mw niniejszym pismie, wady prawne i pomylki aktu oskarzenia.

Informuje, ze po dokument, ktorym Prokurator Apelacyjny w Krakowie odstapi od oskarzenia przeciwko mnie stawie sie w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w czwartek 29 sierpnia 2013 r., o godz. 12:00.

Prokurator Apelacyjny bedzie juz znal wtedy stanowisko Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie postanowienia sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. w przedmiocie umorzenia 16 z 18 czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Informuje, ze jesli Prokurator Apelacyjny nie wyda mi w dniu 29 sierpnia 2013 r. dokumentu, ktorym odstapi od oskarzenia przeciwko mnie, natychmiast rozpoczne w budynku Prokuratury Apelacyjnej protest glodowy – bede pil wode i soki – i bede go kontynuowal do wydania mi dokumentu, jak wyzej.

W przypadku ewentualnego wezwania przez Prokuratora Apelacyjnego Policji, celem usuniecia mnie pod przymusem z Prokuratury, beda mnie policjanci musieli wyniesc. Wyniesiony, wroce do budynku.

W przypadku ewentualnego umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym, bede tam kontynuowal protest, zaostrzajac go, to znaczy nie bede takze pil. Odmowie karmienia mnie pod przymusem i przyjmowania jakichkolwiek lekow. Podam mediom imiona i nazwiska lekarzy, ktorzy beda nade mna sprawowali opieke.

W przypadku ewentualnego oczekiwania przez Prokuratora Apelacyjnego na moje na tyle oslabniecie, zeby mnie trzeba bylo – w „trosce” o moje zdrowie – umiescic w szpitalu innym niz psychiatryczny, tam takze odmowie, jedzenia, picia i udzielania mi w jakiejkolwiek formie pomocy.

I to bedzie koniec „wojny osmioletniej”, wypowiedzianej mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., wobec ktorego jego krytyczne uwagi zaprezentowal Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w kasacji z dnia 22.08.2011 r. na moja korzysc od wyroku wydanego na podstawie w.w. aktu oskarzenia oraz w pismie z dnia 22 czerwca 2011 r. skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, Adresata niniejszego pisma.

Ja znam tresc tego pisma. Jesli dozyje – i w zdrowiu – razem zapoznamy sie z nia podczas dyzuru Prokuratora Apelacyjnego w poniedzialek 2 wrzesnia 2013 r.

Informacje o przebiegu rozpoczetego przeze mnie ewentualnie w dniu 29 sierpniu 2013 r. protestu glodowego beda na biezaco zamieszczane w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl. Zostanie na niej takze umieszczone niniejsze pismo wraz z wszystkimi zalacznikami.

Pomny dotychczasowych doswiadczen – moich od ponad 7 lat opisanych w niniejszym pismie oraz sp. Claudiu Crulica – z prokuratura w Krakowie, przed wyjsciem z domu w dniu 29 sierpnia br. do Prokuratury Apelacyjnej pozegnam sie z rodzina.

Wnosze i informuje, jak na wstepie.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S

 3. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

 4. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. Interia.PL.S.A., karta 3183

 7. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 8. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Sadu Beaty Stoj

 10. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505

 11. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 12. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 13. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, -pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r.

 15. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 r.

 16. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, ulotka z dnia 11 lipca 2013 r.

 17. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

 1. Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r.

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 30 lipca 2013 r.

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 1 sierpnia 2013 r.

 5. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. 1 Ds. 39/06/S, ulotka z dnia 14 sierpnia 2013 r.

 6. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 7. Prokuratura Okregowa w Warszawie, pismo Z.. Kekusia z dnia 21 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Okregowego Ryszarda Rogatko

 8. Prokuratura Okregowa w Rzeszowie, pismo Z.. Kekusia z dnia 21 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Okregowego Bogdana Guni

 9. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r.

 10. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 246/13, Zawiadomienie z dnia 9 lipca 2013 r.

 11. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 31 maja 2013 r.

 12. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 13. Prokuratura Generalna, Departament Postepowania Sadowego, sygn. akt PG IV KSK 699/11, pismo z dnia 3 lipca 2013 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu Haliny Niemiec do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 14. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 070/21/13, pismo Zastepcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego z dnia 15 lipca 2013 r. do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 15. Wywiad, Prawo dla bogatych” – Z Andrzejem Seremetem, prokuratorem generalnym,”; „Do Rzeczy”, Nr 28/028, 5 – 11 sierpnia 2013, s. 22-23

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedynie konstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich , Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow. Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO , Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa (Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO , NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Les differents chercheurs qui se sont penches sur l’effet Flynn acheter viagra discount en ont attribue la cause achat cialis andorre a des facteurs culturels plutot qu’a des changements d’ordre genetique.
A cette etape acheter bon kamagra oral jelly succede la priligy france lubrification du vagin (plus ou moins importante selon les femmes) rendant glissante l’entree du vagin.
Les envies de fumer (ou besoins imperieux, ou pulsions) sont un phenomene normal, maximum au prix boite viagra 50mg debut de l’abstinence, et s’estompant mais incompletement par la acheter vrais viagra suite.

Or, les prix du viagra cellules graisseuses fabriquent des hormones… feminines (?strogenes) achat cialis toulouse ce qui chamboule les hormones masculines qui sont moins efficaces.
Une autre etude (1813) a evalue l’interet de ces systemes de traction lors de la phase aigue de la maladie. Les chercheurs ont egalement note que ces comportements exteriorises des adolescents jouent un role plus important que leurs comportements interiorises. Tout comme avec l’original, viagra generique a pour composant citrate de sildenafil, ce dernier ameliore le flux sanguin vers le penis entrainant l’obtention de meilleure erection. Il represente la transgression de l’interdit et la febrilite du risque de se faire prendre. avec un peu d’entrainement ou en stimulant une autre zone en meme temps, cette pratique peut acheter du viagra pas cher cialis prix maroc declencher l’orgasme masculin site serieux pour achat cialis acheter du viagra pas cher tres rapidement. Ralentir, parce que cet homme est peut-etre tout simplement en train de vous dire qu’il aimerait mieux vous connaitre avant d’amorcer une relation physique. ‘Il est tres difficile de s’imposer une pratique sexuelle qui nous repousse sous peine de provoquer un traumatisme’, soutient Ghislaine Paris. Progressivement, vous pourriez retrouver une fonction operationnelle.
Malgre les campagnes de achat de viagra prevention et achat cialis generique les rappels de l’importance du port du condom, le Quebec enregistre une augmentation des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS).
En cette journee de prix du cialis 20 la femme, il en est une que j’aimerais particulierement mettre en acheter cialis 10mg avant.
Se l’atto sessuale si e verificato, il comprare cialis a san marino flusso di sangue al pene si prezzo del cialis generico riduce di nuovo e si allontana erezione.
Dopo circa 40 giorni acquistare cialis generico farmacia si puo avere il dove acquistare il viagra primo rapporto sessuale.
La strada piu corta e quella dei farmaci e il loro utilizzo massiccio lo conferma, il comprare viagra roma Viagra e certamente uno degli esempi piu chiari del successo che puo avere un farmaco all’interno della come comprare cialis su internet societa moderna.
In realta, questi fatti dimostrano che acquistare cialis milano DE viagra generico farmacia online puo affetare lo stato d’animo, l’ego e l’autostima.
Nell’arco di 10 anni erano stati levitra 20 mg prezzo in farmacia sorvegliati 918 uomini nell’eta levitra ricetta medica compresa tra i 45 e 59 anni.
L’azione di Viagra per le donne da’ le funzioni costo cialis in europa fisiologiche naturali (lubrificazione, gonfiore delle labbra, aumentando acquistare cialis 5 mg la sensibilita del clitoride) per l’eccitazione sessuale senza assuefazione e dipendenza.
I acquistare propecia generico pazienti di eta viagra pfizer vendita superiore dove acquistare il cialis generico a 65 dovrebbe utilizzare il farmaco con cautela e potenzialmente hanno la loro dose giornaliera raccomandata regolato per loro.
Facendo diminuire l’infiammazione, cialis senza la ricetta l’apno attutisce anche acquisto cialis senza ricetta il dolore provato dalla acquisto sicuro viagra generico madre.
Il donnerait, viagra pour femme vente en ligne en tout achats viagra pas cher cas, plus de temps a l’improvisation amoureuse grace a sa duree viagra pharmacie france d’action, 24 heures en moyenne… une erection non-stop pendant 24 heures ?
cialis acquisto on line cialis italia evita preparazioni fatte con piu di un vendita priligy line erba.
Faudrait-il desormais viagra acheter pharmacie encourager les eleve a macher du chewing-gum cinq minutes viagra super active plus avant cialis vente libre une epreuve ?
E a comprar propecia italia kamagra generico acquisto differenza della scelta omosessuale, che teme e rifiuta ogni atteggiamento vi­rile, il bisessuale vendita cialis roma cerca nel compagno la riprova della propria virilita.
Ceci est important pour eviter des effets secondaires qui acheter cialis touchent la sexualite, meme lors de l’administration des cannabinoides pour viagra vente libre pharmacie le traitement de toute autre achat cialis officiel pathologie (3).
L’eiaculazione precoce puo causare parecchia tensione e ansia nella relazione, ma e un disturbo che puo comprare levitra online come comprare cialis online essere acquisto sicuro viagra generico curato efficacemente.
Les 36 heures d’efficacite du cialis vous permettent aussi d’organiser une petite escapade achat viagra a paris d’un week-end avec votre partenaire, ces 36 viagra cialis acheter heures vous donnent une bonne periode et plusieurs opportunites pour savourer kamagra par internet de longs moments de plaisir de maniere spontanee, cette chance ne vous serait offerte par aucun autre produit contre l’impuissance sexuelle.
Ma oggi acquistare viagra o cialis viagra o sildenafil citrato meglio, il nome del principio attivo, comprare viagra in svizzera ha perso il brevetto che rimpiguato le dove comprare cialis torino casse del produttore, pfizer (la pillola blu rende qualcosa come 2 miliardi di dollari l’anno).
Fort de ce constat, le viagra pfizer acheter docteur margaret chan, achat de viagra france directrice viagra en ligne belgique generale de l’oms (organisation mondiale de la sante) alertait des le mois d’octobre 2008 :
Si costo cialis 5 mg farmacia puo dunque giungere come comprare viagra line alla conclusione che entrambi i preparati possiedono la stessa efficacia vendita viagra in slovenia nei confronti del meccanismo dell’erezione.
“je levitra naturel plante ne suis pas sur que l’on peut appeler cela une condition medicale” dit le docteur sheri jacobson, psychotherapeute et directeur de la harley therapy clinic levitra generique pas cher a londres.
Non, il arrive levitra generique france vente levitra original qu’ils s’aiment vraiment et deviennent conjoints.
Consultare il medico se si pensa che sia necessario viagra vendita contrassegno modificare il prezzo del viagra 100 dosaggio.
Una sana viagra pfizer precio espana viagra naturale farmacia senza ricetta attivita fisica aiuta la vita sotto le lenzuola, ma quando si degenera, “si produce -dice lenzi – l`effetto contrario, cioe l`impotenza”.