26.08.2013 – Pismo Z. Kekusia do przedstawicieli władz i mediów.

Krakow, dnia 26 sierpnia 2013 r.
{attachments}

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 3. Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 4. Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 6. prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 7. insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 8. ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 9. ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 10. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 11. Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 12. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 13. Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 14. Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 15. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 16. Christophe Ceska Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie, ul. Krupnicza 42, 31-123 Krakow

 17. Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 18. Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie,ul. Stolarska 9, 31-043 Krakow

 19. Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 20. Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7, 31-043 Krakow

 21. Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 22. Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 23. Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 24. Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 25. Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 26. Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 27. Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 28. Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 29. Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 30. Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 31. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 33. Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 34. Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 35. Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 36. Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 37. Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 38. Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 39. Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 40. Pawel Lisicki, Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 41. Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 42. Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 43. Jadwiga Sztabinska – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

 44. Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 45. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Do wiadomosci:

 1. Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 3. Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

Dotyczy:

 1. Bydlo, czyli rzadzenie sie ortodoksyjnych Zydow w Polsce, w tym w Krakowie oraz jego konsekwencje dla nie-ortodoksow, w tym miedzy innymi:

  1. bezkarne:

   1. naruszanie naszych konstytucyjnych i ustawowych praw obywatelskich i pozbawianie nas moznosci korzystania z nich,

   2. znecanie sie nad naszymi dziecmi,

   3. czynienie nas przestepcami,

   4. pozbawianie nas dorobku zycia,

   5. naruszanie naszych dobr osobistych, w tym godnosci,

  2. realizacja dzialan sprzecznych z polska racja stanu,

  3. tworzenie zagrozenia dla bytu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,

na przykladzie moim oraz niektorych sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla i Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska.

 1. Konsekwencje ucieczki funkcjonariuszy publicznych przed odpowiedzialnoscia za naruszanie moich konstytucyjnych i ustawowych praw obywatelskich, w tym miedzy innymi uznanie przez rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawe Marcinkowska za zgodne z prawem postanowienie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., czyniace przestepcami 9 sedziow i prokuratorow, w tym miedzy innymi Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Henranda.

 2. Zawiadomienie o moim zamiarze rozpoczecia w dniu 29 sierpnia 2013 r. protestu glodowego w budynku Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – Zalacznik 6.

 3. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w ktorych jestem osmy rok scigany na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem owczesnego Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego i Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk sa umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Odnosze wrazenie, ze zbliza sie godzina powrotu na scene polskiej inteligencji

Andrzej Zoll,w: „Panstwo prawa zagrozone” , Gazeta Wyborcza,10 kwietnia 2007r., s. 25

 

Na nic placze, na nic krzyki, koniec przygod Fiki Miki

Wladyslaw Bartoszewski

 

Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow

oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”
Artykul 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowni Panstwo,

 

W kierowanych do Panstwa od kilku lat pismach informuje Panstwa o okolicznosciach, w jakich Prokuratura Rejonowa-Krakow Srodmiescie Wschod sciga mnie osmy rok w sprawie o popelnienie przestepstw na szkode 15 sedziow sadow krakowskich, konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, za ktory Prokuratura blednie uznala Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz adw. Wieslawy Zoll.

Aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokurator Radoslawe Ridan zostalem oskarzony, wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ wydanym przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme skazany, a po jego wzruszeniu ponownie jestem oskarzony o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVI – zniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski,

 2. Czyn II – znieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu do sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVII- zniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Czyny, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan mialem popelnic w zwiazku ze sprawa o rozwod prowadzona przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w okresie od 16 czerwca 1997 r. do 10 kwietnia 2006 r., do sygn. akt XI CR 603/04.

Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r., /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Przez wzglad na – jak podano w postanowieniu – dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Dokonujac zapozyczenia od honorowego obywatela Krakowa, Wladyslawa Bartoszewskiego …

 

Dlatego tez postanowilem nazwac rzeczy po imieniu i – jak ujal to jeden z przedwojennych satyrykow –

«przestac uwazac bydlo za niebydlo»

Wladyslaw Bartoszewski

informuje, ze wyzej wymienione osoby sa bydlem„Bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75.

Uwazam, ze:

 1. sedziny Ewa Handerek i Agata Wasilewska-Kawalek sa bydlem poniewaz – miedzy innymi – pierwsza z nich podczas zadnego z dwoch posiedzen, ktore prowadzila w 2001 r. w sprawie sygn. XI CR 603/04, a druga podczas zadnego z pieciu kolejnych, nie rozpoznaly mojego wniosku o wyrazenie zgody, zebym mogl zabierac mojego maloletniego wtedy, chorego na skolioze i lordoze syna na zalecone dla niego przez lekarza specjaliste rehabilitacji-pediatre, 45-minutowe zajecia rehabilitacyjne na basenie, sedzia A. Wasilewska-Kawalek oddalila wniosek jak wyzej; potem uczynily mnie przestepca,

 2. sedziowie: Jan Kremer, Anna Kowacz-Braun i Maria Kus-Trybek sa bydlem poniewaz – miedzy innymi – pouczyli mnie w postanowieniu z marca 2002 r., ze moj syn musi czekac z rehabilitacja do zakonczenia sprawy sygn. XI CR 603/04 /kwiecien 2006 r./; potem uczynili mnie przestepca,

 3. sedziny: Teresa Dyrga, Malgorzata Ferek, Agnieszka Oklejak sa bydlem poniewaz – miedzy innymi – okradly mnie z kwoty 7.700,00 zl – sedzia Teresa Dyrga potem dodatkowo z kwoty 10.000,00 zl – i spowodowaly roczna przewloke w postepowaniu sygn. XI CR 603/04, przez wydanie postanowienia nieistniejacego w sensie prawnoprocesowym; potem uczynily mnie przestepca,

 4. sedzia Izabela Strozik jest bydlem poniewaz – miedzy innymi – okradla mnie z kwoty 7.700,00 zl i spowodowala roczna przewloke w postepowaniu sygn. XI CR 603/04 przez wydanie uznanego przez Sad Apelacyjny w Krakowie za dotkniety niewaznoscia wyroku; potem uczynila mnie przestepca,

 5. sedziny Jadwiga Osuch i Danuta Klosinska sa bydlem poniewaz rozpoznajac moje wniosku o wylaczenie sedzin Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie od rozpoznawania sprawy sygn. XI CR 603/04, zezwalaly im na bezkarne naruszanie moich dzieci i moich praw obywatelskich; potem uczynily mnie przestepca,

 6. byla prezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Maja Rymar jest bydlem poniewaz zezwalala swoim podwladnym z Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego na naruszanie moich dzieci i moich praw, w tym znecanie sie nad chorym dzieckiem oraz ograbienie mnie z kwoty 7.700,00 zl; potem uczynila mnie przestepca,

 7. byly prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran jest bydlem poniewaz zezwalal swoim podwladnym z Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie oraz sedziom Sadu Apelacyjnego w Krakowie na naruszanie moich dzieci i moich praw, w tym znecanie sie nad chorym dzieckiem oraz ograbienie mnie z kwoty 7.700,00 zl. Jako prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie rozpoznal i oddalil moj wniosek z 2002 r. do prof. dr hab. Andrzeja Zolla, zeby ten sprzeniewierzywszy sie zlozonemu przed Sejmem slubowania zrzekl sie wykonywania obowiazkow Rzecznika Praw Obywatelskich. Nastepnie w dniu 2 czerwca 2004 r. zlozyl zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie wyzej wymienionych przestepstw, a potem sam mnie obciazyl zeznaniami,

 8. obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Krzysztof Sobierajski jest bydlem poniewaz rozpoznajac moj wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dragi, uznal za zgodne z prawem prowadzenie przez nia posiedzenia mimo nierozpoznanego przez sad II instancji wniosku o jej wylaczenie i wyjasnil mi, ze sedzia nie musi znac prawa, tj. posiadac podstawowej kwalifikacji; potem uczynil mnie przestepca,

 9. adw. Wieslawa Zoll jest bydlem poniewaz wypelniajac obowiazki pelnomocnika mojej zony w sprawie sygn. XI CR 603/04, klamala, oszukiwala, poswiadczala nieprawde w skladanych przez nia pismach procesowych, znieslawiala mnie i zgloszonych przeze mnie swiadkow, proszona przeze mnie o sprostowanie nieprawdziwych informacji lub o ich usuniecie z akt sprawy uzalala sie przed sadem, ze ja ja zniewazam i znieslawiam, uciekla z postepowania; potem uczynila mnie przestepca,

 10. prof. dr hab. Andrzej Zoll jest bydlem poniewaz proszony przeze mnie jako Rzecznik Praw Obywatelskich o zapewnienie mojemu synowi krzywdzonemu przez w.w. sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnemu w Krakowie moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, rekomendowal mi utrzymywanie z dzieckiem kontaktow telefonicznych i poddanie sie badaniom psychiatrycznym; potem uczynil mnie przestepca,

 

Wyzej wymienione osoby zaplanowaly uczynienie mnie przestepca juz wtedy, gdy Sad Okregowy w Krakowie rozpoznawal sprawe sygn. XI CR 603/04 i przed wydaniem przez ten Sad wyroku konczacego sprawe w pierwszej instancji. Ten wydala sedzia Teresa Dyrga w dniu 22 listopada 2004 r., a jak poswiadczyla sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj w postanowieniu wydanym w dniu 14 czerwca 2013 – Zalacznik 2: Pokrzywdzonych przesluchano w toku postepowania w dniach 27.08.2004 r., 8.09.2004 r. 10.09.2004 r., 13.09.2004 r., 21.09.2004 r., 25.10.2004 r., 10.11.2004 r., 20.12.2004 r., 18.02.2005 r. i 21.06.2006 r.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

Mogla SSO Teresa Dyrga wydac w dniu 22.11.2004 r. wyrok w dniu 22.11.2004 r. bedac wylaczona z mocy ustawy.
Mogli Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll i przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak odmowic wydania Rzecznikowi Praw Dziecka wydania akt prowadzonych przez kierowane przez nich jednostki spraw celem rozpoznania zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi sprawy naruszenia praw mojego syna przez bydlo, tj. SSO Ewe Handerek, SSR del. Agate Wasilewska-Kawalek, SSA Jana Kremera, SSA Anne Kowacz-Braun SSA Marie Kus-Trybek i RPO Andrzeja Zolla.

Bydlo wiedzialo, ze mnie uczynia przestepca.

Mnie zawiadomila prokurator R. Ridan o prowadzonym przeciwko mnie postepowaniu w listopadzie 2005 r.

Kazda z wyzej wymienionych osob pragnela uczynic mnie przestepca. Gdyby po zlozeniu zawiadomienia przez SSA Wlodzimierza Baran, wezwani przez prokurator R. Ridan, zlozyli oswiadczenia informujace, iz nie stawia sie na wezwanie poniewaz nie sa zainteresowani prowadzeniem postepowania odnosnie nich i nie czujac sie pokrzywdzeni moim dzialaniem nie chca, aby byly prowadzone z ich udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator musialaby z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k. umorzyc dochodzenia.

Kazda z wyzej wymienionych osob okazala sie tumanem msciwym, bo uczynila mnie przestepca w sprzecznosci z prawem, tj.:

 1. sedziowie skladali zeznania przed Sadem Rejonowym w Debicy w okresie od dnia 7 maja 2007 r. do dnia 27 wrzesnia 2007 r. /jako ostatnia sedzia Izabela Strozik/, podczas gdy od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

 2. byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, uznawanymi za sluszne nie tylko przez wiekszosc /ze RPO nie jest konstytucyjnym organem RP/ lub przez wszystkich /ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko wobec urzedu, a nie wobec pracownika urzedu/ ekspertow w dziedzinie prawa karnego, ale takze prezentowanymi jako sluszne w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego,

 3. adw. Wieslawa Zoll skorzystala z uprzejmosci okazanej jej przez prokurator R. Ridan i sedziego T. Kuczme i uczynila mnie z oskarzenia publicznego przestepca z artykulu 212 § 2 K.k., z ktorego sciganie odbywa sie z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego.

 

Podane wyzej wady prawne aktu oskarzenia prokurator R. Ridan nie sa jedynymi.

Niedopelniwszy obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. i sporzadziwszy akt oskarzenia na podstawie wylacznie wydrukow ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, prokurator R. Ridan pomylila sie co do … wszystkiego, tj. co do:

 1. sprawcy czynow – nie ja je popelnilem, lecz osoby mieszkajace /lub przebywajace/ w Warszawie,

 2. miejsca popelnienia przypisanych mi czynow – nie w Krakowie je popelniono, lecz w Warszawie,

 3. czasu popelniania przestepstw, tj. publikowania materialow – za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl popelniano je nie od stycznia 2003 r., lecz prawie dwa lata pozniej, tj. od listopada … 2004 r.

 

Z powodu niektorych sposrod wyzej wymienionych przyczyn oraz innych wad aktu oskarzenia uchylono wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wydany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan i sprawe przekazano do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie wszystkich przypisanych mi zarzutow.

Uchylily go:

 1. wyrokiem wydanym w dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Ko 283/10, w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII,

 2. wyrokiem wydanym w dniu 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ – na podstawie kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. na moja korzysc przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ – Sad Najwyzszy, w zakresie pozostalych 2 czynow, tj. II i XVIII.

 

Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil wyrokowi sedziego T. Kuczmy – a zarazem aktowi oskarzenia prokurator R. Ridan – razace naruszenie prawa materialnego, a Prokurator Generalny i Sad Najwyzszy razace naruszenie prawa procesowego.

Po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie, sprawe przeciwko mnie rozpoznaje sedzia Beata Stoj.

O ile sedzia Tomasz Kuczma prowadzil rozprawe glowna przez 9 miesiecy, tj. w okresie od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r., gdy wydal skazujacy mnie wyrok, to sedzia Beata Stoj prowadzi ja, w tej samej sprawie, juz … dwa lata i piec miesiecy. Pierwszym terminem, w ktorym zorganizowala rozprawe byl 15 marca 2011 r.

Mimo, ze sady odwolawcze, tj. Okregowy w Rzeszowie i Najwyzszy uchylily wyrok sedziego T. Kuczmy z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa materialnego oraz procesowego, sedzia B. Stoj w ciagu minionych dwoch i pol roku, miedzy innymi:

 1. wydala dwukrotnie /15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r./ postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, odmawiajac sporzadzenia uzasadnienia,

 2. uznala, ze ma uzasadniona – jakkolwiek ukrywana przede mna, na czym polega – watpliwosc co do mojej poczytalnosci i z tej przyczyny, na podstawie art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k. wydala w dniu 16.04.2012 r. zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu,

 3. nakazala Policji zatrzymac mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. i doprowadzic na badania psychiatryczne do Szpitala im dr J. Babinskiego Krakowie; nie bylem w tym dniu u matki,

 4. zawiadomila mnie dwukrotnie o wyznaczeniu terminow posiedzen w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

 

Drugim sposrod w.w. terminow byl 14 czerwca 2013 r.

W ostatniej chwili – tj. 31 maja 2013 r. – zmienila jednak zamiar i wyslala do mnie zawiadomienie, ze w dniu 14.06.2013 r. wyda jednak postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie.

To dosc spora „rozpietosc” zmiany zamiaru.

Podczas posiedzenia w dniu 14.06.2013 r. sedzia B. Stoj w istocie wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia az … 16 z 18 czynow wymienionych na stronie 2, tj. czynow I – XVI.

W uzasadnieniu podala, ze – Zalacznik 2: (…) Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Zrodlo: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 2

 

Zdziwilem sie uzasadnieniem sedzi Beaty Stoj. Tym bardziej, ze wydala je w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, podajac w postanowieniu – Zalacznik 2: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie (…).”

Nie podala niestety sedzia B. Stoj imienia i nazwiska tego prokuratora.

Jeszcze bardziej niz postanowienie sedzi B. Stoj zaskoczylo mnie stanowisko w jego sprawie doswiadczonego przeciez prokuratora, rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie prokurator Boguslawy Marcinkowskiej, ktora w odpowiedzi na pytanie skierowane do niej przez red. Krystyne Gorzynska z portalu Nowy Ekran w sprawie postanowienia z dnia 14.06.2013 r.:„Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” rzecznik Boguslawa Marcinkowska odpowiedziala: Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowieniesadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyctej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktoreprezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu.Oceniamy te decyzjeSadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Zrodlo: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42 Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

 

Zanim przedstawie moj komentarz do odpowiedzi rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej prokurator Boguslawy Marcinkowskiej w sprawie postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. przypomne, ze:

 1. sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r.: „Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r.,

 3. Sad Najwyzszy wydal wyrok wznowieniowy w dniu 26 stycznia 2012 r. na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r.,

 4. obowiazkiem organow scigania jest dokonywanie oceny dowodow z uwzglednieniem zasady prawidlowego rozumowania /art. 7 K.p.k./.

 

Ja wprawdzie nie jestem sedzia ani prokuratorem wycwiczonym w latami calymi minimum 8 godzin dziennie, dzien po dniu, 5 dni w tygodniu, prawidlowym rozumowaniu, ale wymyslilem – i bede sie upieral, ze mam racje – ze:

 1. jesli karalnosc podanych przez sedzie B. Stoj w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. 16 czynow byla przedawniona juz w dniu wydania przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznawiajacego postepowanie sygn. II K 451/06,

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r.,

to funkcjonariusze publiczni, ktorzy wzruszali postepowanie przeciwko mnie do sygn. akt II K 451/06 od dnia 15 wrzesnia 2010 r. wlacznie, sa:

 1. bezmyslnymi idiotami,

 2. przestepcami, ktorzy niedopelnili obowiazkow rzetelnego zapoznania sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 i przekroczyli uprawnienia, dzialajac na szkode mojego interesu prywatnego, tj. powodujac bezpodstawne sciganie mnie przez sedzie Beate Stoj, za czyny, ktorych karalnosc ustala.

 

A bylo to przeciez:

 1. trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk, ktorzy wydali wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r.,

 2. trzech prokuratorow Prokuratury Generalnej: Prokurator Generalny Andrzej Seremet, ktory wniosl kasacje w dniu 23.08.2011 r. autor kasacji, Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i prokurator Mieczyslaw Tabor, ktory jej skutecznie bronil przed Sadem Najwyzszym podczas rozprawy kasacyjnej w dniu 26 stycznia 2012 r.,

 3. troje sedziow Sadu Najwyzszego Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski, ktorzy wydali wyrok wznowieniowy w dniu 26 stycznia 2012 r.

 

Przestepcami raczej nie zostana, bo w przypadku tej rangi funkcjonariuszy publicznych juz sie zapewne formuje kolejka prokuratorow gotowych wyjasnic mi, ze … „ktos tam, ktos tam, cos tam, cos tam”, tj. ze jakis sad cos orzekl, albo wybitny ekspert napisal i dlatego brak podstaw do wszczecia dochodzenia.

Ze statusem idioty, ktory kazal scigac Kekusia za czyn, ktorego karalnosc ustala moze byc gorzej.

Tym bardziej, ze bylby niesprawiedliwy, bo zarzuty, ktore sedzia B. Stoj umorzyla z cala pewnoscia nie ulegly przedawnieniu.

W koncu sama mnie za nie scigala … po dniu 15.09.2010 r. Do dnia 14.06.2013 r.

 

Przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwoscitj. celem zapobiezenia uzyskaniu przez w.w. dziewiecioro funkcjonariuszy publicznych statusu bezmyslnych idiotow, a moze i przestepcow – zaskarzylem postanowienie sedzi B. Stoj wydane w obecnosci podwladnej Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i prezentowane przez rzecznik B. Marcinkowska jako zgodne ze stanowiskiem prokuratury oraz z obowiazujacymi przepisami prawa i orzecznictwem.

Uznawszy, ze sedzia B. Stoj i wspierajaca/y ja w sciganiu mnie prokurator mieli 14.06.2013 r. gorszy dzien dla prawidlowego rozumowania oraz ze rzecznik B. Marcinkowska tez ma prawo do intelektualnego „dola” postanowilem, ze dam szanse Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystynie Kowalczyk na ratowanie honoru i statusu obywatela niekaranego jej przelozonemu, Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi. Skierowanym do niej pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. zlozylem:

 1. Pouczenie, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sygn. P 3/06 /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z tytulu art. 226 § 1 kk w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, w tym za posrednictwem Internetu.

 2. Wniosek o dokonanie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty zlozenia niniejszego pisma – modyfikacji w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39.06/S/ prokurator R. Ridan , przez wyeliminowanie z niego zarzutow z art. 226 § 1 kk, tj. czynow I, III – XVI aktu oskarzenia.”

 

Prokurator K. Kowalczyk odmowila mi zlozenia wniosku, jak wyzej.

W kolejnych pismach do niej ponawialem zatem ten wniosek, a takze informowalem ja, ze zarzut z art. 212 § 2 K.k., znieslawienie adw. W. Zoll, w zakresie ktorego postepowanie przeciwko mnie wzruszyl jej przelozony, Prokurator Generalny Andrzej Seremet jest scigany z oskarzenia prywatnego, a zatem powinna zlozyc wniosek o jego wyeliminowanie przez Sad z aktu oskarzenia sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan z urzedu.

 

Pragne wyjasnic, ze wnioski jak wyzej kierowalem do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk planujac, ze jesli ona uczyni im zadosc i doreczy mi kopie sporzadzonych przez nia wnioskow skierowanych do Sadu Rejonowego w Debicy, a ja poinformuje o nich Sad Okregowy w Rzeszowie, to ten uchyli postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r., a w.w. funkcjonariusze publiczni unikna nadania im przez sady i II instancji statusow bezmyslnych idiotow i przestepcow, ktorzy nakazali Sadowi Rejonowemu w Debicy scigac mnie za czyny, ktorych karalnosc ustala.

Sad Najwyzszy wskazal nawet Sadowi Rejonowemu w Debicy, jakie ma realizowac dzialania, scigajac mnie po dniu wydania przezen wyroku, tj. po 26 stycznia 2012 r. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, ktorego karalnosc ustala zdaniem sedzi Beaty Stoj kiedys – sedzia B. Stoj nie ustalila kiedy dokladnie – przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Nie wiedzac, jaki Sad Okregowy w Rzeszowie wyznaczy termin posiedzenia w sprawie rozpoznania mojego zazalenia na postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. prosilem Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk, zeby jak najszybciej rozpoznawala wnioski, ktore do niej kierowalem.

W okresie od dnia 24 czerwca br. do dnia 13 sierpnia br. skierowalem do niej 7 pism, zawierajacych wnioski, jak wyzej. W odpowiedzi otrzymalem 5 pism – otrzymam zapewne kolejne – od Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol, ktorymi ta informowala mnie, ze … wnioski beda formulowane w toku postepowania sadowego.

W zwiazku z powyzszym, po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie zawiadomil mnie pismem z dnia 10 lipca 2013 r., ze moje zazalenie zostanie rozpoznane w dniu 27 sierpnia 2013 r., przed tym terminem, w dniu 21 sierpnia 2013 r. skierowalem do Prokuratora Okregowego w Warszawie Ryszarda Rogatko oraz do Prokuratora Okregowego Bogdana Guni zawiadomienia o popelnieniu przez:

 1. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora,

 2. sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

 3. sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotar Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka.

przestepstw z art. 231 § 1 K.k. tj. niedopelnienia obowiazkow, przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego.

 

O skierowaniu przeze mnie zawiadomien, jak wyzej poinformowalem pismem z dnia 21.08.2103 r. Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory w sprawie do sygn. II Kz 246/13 ma rozpoznac w dniu 27 sierpnia 2013 r. /godz.: 09:10/ moje zazalenie na postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

 

Sad Okregowy w Rzeszowie z cala pewnoscia podwazy kwalifikacje tak sedzi Beaty Stoj, jak i przekonanej o slusznosci postanowienia z dnia 14.06.2013 r. prokurator Boguslawy Marcinkowskiej.

Nie moze uznac za zgodne z prawem stanowiska sedzi B. Stoj, ze karalnosc czynow, ktore postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. umorzyla z powodu ich przedawnienia, ustala przed wydaniem wyrokow wznowieniowych w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 451/06 przez Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy.

Sporzadzilby w ten sposob, jako sad II instancji, kolejny dowod, poswiadczajacy, ze w.w. prokuratorzy Prokuratury Generalnej, sedziowie Sadu Najwyzszego oraz sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie sa nie tylko bezmyslnymi idiotami, ktorzy wznowili postepowanie przeciwko mnie w zakresie czynow, ktorych karalnosc wczesniej ustala i nakazali scigac mnie za te czyny, ale takze przestepcami, ktorzy popelnili przestepstwa z art. 231 § 1 K.k.

Co wiecej, w okresie od dnia 15.09.2010 r. do dnia 14.06.2013 r. w sprawe Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 /nastepnie II K 854/10/ zaangazowanych bylo oprocz 3 wyzej wymienionych, takze 6 innych sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie. Okazaloby sie, ze oni takze „pracowali” na zarzutach, ktorych karalnosc ustala.

Co zatem moze zrobic Sad Okregowy w Rzeszowie w dniu 27 sierpnia 2013 r.?

W najlepszym dla Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk i dla rzecznik Boguslawy Marcinkowskiej razie, nie odbedzie sie posiedzenie Sadu Okregowego w Rzeszowie w dniu 27.08.2013 r. w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Jesli sie odbedzie to Sad – jesli sprawiedliwy i bezstronny – powinien uchylic w calosci postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Najpewniej jednak – przez tzw. wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, tj. w przypadku sprawy opisanej w niniejszym pismie, chroniac interesow sedzi Beaty Stoj, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk oraz rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawy Marcinkowskiej, dla ktorej postanowienie z dnia 14.06.2013 r. jest O.K. – Sad Okregowy w Rzeszowie:

 1. utrzyma w mocy postanowienie z dnia 14.06.2013 r. modyfikujac je, tj. podajac w uzasadnieniu, ze:

  1. karalnosc czynow I, III – XVI aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. ustala po wydaniu przez Sad Okregowy wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r.,

  2. karalnosc czynu II aktu oskarzenia prokurator R. Ridan ustala po wydaniu przez Sad Najwyzszy wyroku wznowieniowego z dnia 26 stycznia 2012 r., lub

  3. karalnosc wszystkich 16 czynow, w zakresie ktorych sedzia B. Stoj umorzyla postepowanie przeciwko mnie, tj. czynow I – XVI, ustala po wydaniu przez Sad Najwyzszy wyroku wznowieniowego z dnia 26 stycznia 2012 r., lub

 1. uchyli postanowienie z dnia 14.06.2013 r. z jakiejs blahej przyczyny. To jedna z powszechnie stosowanych przez sedziow cwaniackich taktyk. Gdy ich kolezankom lub kolegom z sadu nizszej instancji przedstawic bardzo powazny, poswiadczajacy brak kwalifikacji zarzut, sad drugiej instancji uchyla orzeczenie obciazone powazna wada, z zupelnie innej przyczyny.

 

 

 

Szanowni Panstwo,

 

Gdyby mnie spytac, jaka sa najwazniejsze przyczyny znecania sie nade mna i nad moja rodzina od ponad 7 lat przez sedziow i prokuratorow, podam dwie, tj. zazydzenie wymiaru sprawiedliwosci i ogromna solidarnosc Zydow ortodoksow radykalnych w okrucienstwie okazywanym ofiarom ich patologii.

To racja, ze:

Tchorzostwo jest matka okrucienstwa.”

Michel Montaigne

 

Niedouczone tumany naruszaja prawo, a potem mszcza sie na swojej ofierze czyniac ja przestepca. Gdy ta udowodni im, ze i w tym przypadku okazali sie tumanami, eskaluja patologie.

Z wlasciwym zydostwu funkcjonowaniem w komunie, dzialaja stadnie.

Poza tym wydaje sie, ze jestesmy dla nich doskonalym zrodlem dochodu. Niszcza nas, zeby przejmowac nasz dorobek.

Gdy mnie tylko Zyd ortodoks radykalny, ekspert od wszystkiego „Gazety Wyborczej”, tuman msciwy prof. dr hab. Andrzej Zoll z malzonka Wieslawa i sedziami, w tym Zydami, jego osobowosciowymi klonami, postanowili uczynic przestepca, zaraz po sporzadzeniu aktu oskarzenia przez prokurator Radoslawe Ridan, w listopadzie 2006 r. wyrzucil mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A. – gdzie mnie … kilka dni wczesniej zatrudniono na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug – inny Zyd, prezes zarzadu Brunon Bartkiewicz. Wedlug „Gazety Wyborczej” … „I-a liga miedzynarodowa”. Ten sam, z ktorego winy – bo ignorant, albo oszust – straty ponioslo 800.000 drobnych akcjonariuszy Banku Slaskiego podczas jego prywatyzacji, a krocie zarobilo … najwyzsze kierownictwo Banku. W tym byc moze takze sam B. Bartkiewicz.

Potem, w lutym, 2009 r. wyrzucono z pracy po raz drugi. Tym razem ze Spolki Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., w ktorej centrali bylem zatrudniony na podstawie Umowy menedzerskiej na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury. Rozwiazano ze mna Umowe w trybie natychmiastowym tydzien po tym, gdy poinformowalem premiera Donalda Tuska:

 1. ze mnie prezes Zarzadu PLL LOT S.A. poinformowal w pazdzierniku 2008 r., iz dostal polecenie od ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada zmuszenia mnie do zaprzestania z korzystania z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa, tj. zdjecia strony internetowej prezentujacej materialy poswiadczajace okolicznosci, w jakich bydlo wymienione na stronie 2 niniejszego pisma uczynilo mnie przestepca, albo rozwiazania ze mna Umowy,

 2. o moich uwagach do projektu ustawy reprywatyzacyjnej ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada z grudnia 2008 r. – patrz: www.monitor-polski.pl, prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”,

 

Kilka miesiecy potem w listopadzie 2009 r. tuman msciwy i zlodziej w sedziowskiej todze, Zydowka sedzia Teresa Dyrga przypomniala sobie, ze mnie wyrokiem, ktory w sprawie sygn. XI CR 603/04 okradla – pod ochrona lajdakow z Sadu Apelacyjnego w Krakowie /SSA Andrzej Struzik, SSA Pawel Rygiel, SSR del. Piotr Rusin, SSA Hanna Nowicka de Poraj/ z kwoty lacznej 17.700,00 zl i postanowila, ze mnie, wtedy niepracujacego juz od 9 miesiecy, okradnie dodatkowo jeszcze z kwoty 8.750,00 zl, ktora orzekla, bedac wylaczona z mocy ustawy, wyrokiem wydanym 5 lat wczesniej, tj. 22.11.2004 r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10.04.2006 r.

Wydala zarzadzenie o jej sciagnieciu ode mnie, a potem prezes Sadu, nastepna okrutna Zydowka zlodziej, sedzia Barbara Baran nakazala komornikowi Rafalowi Nowickiemu de Poraj jej wyegzekwowanie od mnie z … mieszkania, w ktorym mieszkaja moje dzieci razem z moja byla zona. To zydowskie bydle chcialo nas pozbawic mieszkania, zeby wyegzekwowac roszczenie w kwocie 8.750,00 zl. W dodatku:

 1. z tytulu wyroku wydanego przez wylaczona w dacie orzekania sedzie Terese Dyrga,

 2. przedawnione.

 

Kierowalem do niej wnioski, zeby skierowala wniosek do komornika o umorzenie postepowania. Informowalem ja, ze roszczenie uleglo przedawnieniu w kwietniu 2009 r. Podawalem podstawy prawne. Bydle, zlodziej w sedziowskiej todze nie ustepowala. Odpowiadala mi oszustka, ze prezes Sadu nie posiada uprawnien do wystapienia z wnioskiem do komornika o umorzenie postepowania egzekucyjnego w sprawie, w ktorej kierowany przez nia Sad byl wierzycielem.

Gdy komornik wyznaczyl rzeczoznawce majatkowego do wyceny mieszkania, rozpoczalem w dniu 26 lipca 2012 r. prowadzony calodobowo protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie. Pilem wode i soki, noce spedzalem w spiworze.

Bydle dalej nie ustepowalo.

O moim protescie zaczely informowac media internetowe i lokalne dzienniki, „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”. Osobiscie u prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika i wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia interweniowali red. Zdzislaw Raczkowski i red. Helena Fleszar z portalu „Afery Prawa” oraz red. Krystyna Gorzynska z portalu „Nowy Ekran”. W dniu 8 sierpnia 2012 r., tj. w 14 dniu protestu red. Hanna Lis podala w glownym, o godz. 18:30 wydaniu Panoramy TVP:

 

Od dwoch tygodni gloduje przed krakowskim sadem Zbigniew Kekus. Byly nauczyciel akademicki spi na ulicy i pije tylko wode. A to wszystko dlatego, ze czuje sie oszukany przez sad, ktory nieslusznie jego zdaniem obarczyl go kosztami procesowymi podczas rozwodu. Codziennie wysyla wiec listy, w ktorych opisuje swoja sytuacje i czeka az ktos na nie odpowie.”

Zrodlo: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, http://goo.gl/jhkxa2

 

W wywiadzie na temat mojego protestu udzielonym Panoramie TVP wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie Michal Niedzwiedz powiedzial:

 

Te sprawy zostaly zakonczone wiele lat temu i w tym momencie w drodze administracyjnej

nie ma mozliwosci zmiany tych orzeczen.”

Zrodlo: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, http://goo.gl/jhkxa2

 

Dwa dni pozniej. 10 sierpnia 2012 r. ten sam SSO M. Niedzwiedz wreczyl mi pismo, ktorym mnie poinformowal, ze skierowal do komornika wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego z powodu jego przedawnienia.

A ja informowalem o tym zydowskie, talmudyczne bydle zwane sedzia, Barbare Baran, od … dwoch lat.

Dalo bydle za wygrana?
Alez skad!

Zmusili mloda pracownice Biura Prasowego Sadu do przekazania redakcji „Gazety Krakowskiej” informacji:

 

Gdyby pan Kekus wczesniej zlozyl odpowiednie pismo, sprawa mogla byc zalatwiona juz dawno

mowi Aneta Rebisz z Sadu Okregowego w Krakowie.

Dowod: Marcin Karkosza, „Protestowal 16 dni, sad umorzyl sprawe”, „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r., s. 4

 

Ja nie zlozylem pisma …

I dlatego trzeba mnie bylo trzymac przez 16 dob glodujacego przed Sadem.

Bydlo lze jak z nut, tj. jak w Talmudzie przykazali.

Nawiasem mowiac, gdy zaczalem protest, skierowalem pismo w jego sprawie do ministra sprawiedliwosci, kreowanego na pierwszego etyka w PO, Jaroslawa Gowina. A ten zakochany w sobie narcyz i fanfaron, zapatrzony w swoja kariere fan i obronca sedziowskiej sitwy przeslal je do … prezes Baran. A to sie musiala zdziwic, gdy sie dowiedziala od ministra z Warszawy o moim protescie przed kierowanym przez nia Sadem.

 

Opisany wyzej protest glodowy nie byl pierwszym, ktory prowadzilem zmuszony przez zydowskie ortodoksyjne klamliwe bydlo.

Poniewaz wiem, ze nie jestem sprawca czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan, poniewaz wiem, ze 16 z nich wedlug opisow prokurator R. Ridan nie wyczerpuje znamion przestepstw okreslonych w przypisanych mi przez nia kwalifikacjach prawnych, podejmowalem rozne dzialania na rzecz wzruszenia wyroku, ktory na jego podstawie wydal w dniu 18.12.2007 r. sedzia Tomasz Kuczma.

Poniewaz oszukal mnie – a takze udzielajacego mi wsparcia Posla Prawo i Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna – minister sprawiedliwosci Andrzej Czuma,poniewaz oszukal mnie i marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego nastepny bezczelny oszust Zyd Krzysztof Kwiatkowski, poniewaz trzy razy Prokurator Generalny Andrzej Seremet informowal mnie, ze wnikliwa analiza akt nie wykazala, ze zachodza okolicznosci do wniesienia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku, w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed Prokuratura Generalna w Warszawie.

Uprzedzilem o nim wczesniej A. Seremeta.

Noce spedzalem w spiworze rozkladanym na wycieraczce przed wejsciem do Prokuratury. W czwartym dniu protestu Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego Ryszard Tluczkiewicz poinformowal mnie, ze Prokurator Generalny wydal polecenie Zastepcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernandowi przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku. Piec dni pozniej jeden z prokuratorow Prokuratury Generalnej zostal oddelegowany do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy przeciwko mnie. Po jego powrocie, w dniu 10 czerwca 2011 r. zakonczylem protest glodowy, kontynuujac pikiete. Wreszcie w dniu 15 czerwca 2012 r. wreczono mi pismo, w ktorym podano, ze Prokurator Generalny wniesie kasacje na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku.

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze bywaja sprawy, gdy wcale nie trzeba … 4 lat klamstw, oszustw kolejnych prokuratorow generalnych oraz protestu glodowego ofiary pomylki funkcjonariuszy publicznych. Sprawy, w ktorych prokuratura dziala ekspresowo.

Oto przyklad … Jak podala „Gazeta Wyborcza” w wydaniu z dnia 30 grudnia 2010 r.:

 

Radoslaw Sikorski domaga sie od prokuratora generalnegoscigania antysemickich wpisow w internecie i hasel na stadionach. Chodzi – jak pisze – o wizerunek Polski.

Zrodlo: Ewa Siedlecka, „MSZ: Wstyd na stadionach”; „Gazeta Wyborcza”, 30 grudnia 2010 r.

 

Tyko wpisy, nie zeby czlowiek glodowal przed Prokuratura w sprawie znanej Prokuratorowi Generalnemu od poltora roku. A reakcja Prokuratora Generalnego, natychmiastowa.

Nastepnego dnia, 31 grudnia 2010 r. „Gazeta Wyborcza” podala:

„Prokurator Generalny Andrzej Seremet sprawdzi, czy slusznie prokuratura w Rzeszowie umorzyla watek sledztwa w sprawie antysemickich hasel na stadionie.

(…) Przytoczylismy dwa ostatnie przyklady. Jednym z nich bylo umorzenie przez rzeszowska prokuraturesprawy wobec dwoch kibicow Resovii. W maju podczas meczu na trybunach pojawil sie transparent z napisem„Smierc garbatym nosom”. I. drugi – z karykatura Zyda w jarmulce.Wiceszef tamtejszej prokuratury tlumaczyl „Gazecie”, ze gdyby bylo haslo „Jude won” sprawa bylaby bardziej jednoznaczna. A to, ze podejrzani stali pod transparentem, nie dowodzi, ze solidaryzowali sie z jego trescia. (…) W czwartek /30 grudnia 2010 r. – ZKE/ prokurator generalny polecil pilne zbadanie przez Prokurature Apelacyjna w Rzeszowie zasadnosci decyzji o umorzeniu.I przeslanie wnioskow wraz z aktami do Prokuratury Generalnej – powiedzial „Gazecie” rzecznik prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Generalna ma dostac akta z opinia do 10 stycznia.”
Zrodlo: Ewa Siedlecka, „Antysemityzm stadionowy do kontroli”; „Gazeta Wyborcza”, 31 grudnia – 2 stycznia 2011 r.

 

Minister R. Sikorski „huknal” na Prokuratora Generalnego i go postawil „do pionu” w sprawie napisow dotyczacych Zydow.

Prokurator Generalny nie tylko podjal dzialania w dniu zgloszenia sprawy, ale wyznaczyl takze swoim podwladnym ekspresowy, 10-dniowy termin na sformulowanie wnioskow …

A ja „na oczach” Prokuratora Generalnego glodowalem, spalem na wycieraczce.

To nie byl wstyd.

To byl … nie-Zyd na wycieraczce.

Widzieli mnie wszyscy pracownicy Prokuratury Generalnej, zeby Prokurator wreszcie, w 9 dniu mojego, spowodowanego wczesniej przez rok niedopelnianiem obowiazkow, protestu glodowego oddelegowal swojego podwladnego do zbadania sprawy i po lacznie 17 dniach protestu poinformowal mnie, ze Prokurator Generalny jednak wniesie kasacje.

W sprawie antysemickich napisow Prokurator Generalny byl „na gwizdek” filosemity Sikorskiego, w mojej, nie-Zyda sprawie, nawet protest glodowy nie spowodowal jego chocby w polowie szybkiej reakcji.

Czy Panstwo wyobrazacie sobie, co by sie dzialo w krajach Unii Europejskiej, w jej instytucjach, gdyby to Zyd skrzywdzony przez sad prowadzil w Polsce protest glodowy przez dluzej niz jeden dzien?
Co by wyczyniali Komorowski, Tusk i Sikorski?

xxx

 

Gdy przygladam sie Polsce z perspektywy moich tutaj 55 lat zauwazam, ze jesli chodzi o ludnosc z terenu miedzy Tatrami a Baltykiem, pod rzadami Donalda Tuska coraz bardziej krystalizuje sie podzial na dwa narody: narod wybrany i – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligentwie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.1 – i Narod jebany„jebac”«wyzyskiwac»; Slownik Jezyka Polskiego.

Wybrany to Zydzi ortodoksi radykalni.

Jebany, to cala reszta, w tym Polacy. Przez ortodoksow – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – jebani z najwiekszym upodobaniem.

 

Purystow jezykowych oraz tych, ktorzy w obronie swoich interesikow mowia, ze „wolnosc slowa ma swoje granice”, uprzejmie informuje, ze posluzylem sie i jeszcze kilka razy posluze sie wulgaryzmami bo:

 1. trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.”

 2. ja bym bardzo chcial do inteligencji, nie takiej co ma tytul doktora nauk ekonomicznych, za soba dekade pracy na Akademii Ekonomicznej w Krakowie /obecnie Uniwersytet Ekonomiczny/, kilkanascie lat pracy na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych. Taka jest kierowana na badania psychiatryczne. Ja bym chcial do tej prawdziwej – kurwa – inteligencji

 

Zyd moze byc najwiekszym nie tylko gamoniem, tumanem, ale nawet – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysynem2. A i tak bedzie dozywotnio autorytetem, tuzem, bogactwem narodowym, gigantem itp. itd. Bedzie zbieral ordery, bedzie obdarowywany „kasa”, bedzie robil za eksperta, itp. itd.

To chyba jedyny taki przypadek na swiecie, ze mniejszosc – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – jebie wiekszosc, wmawiajac przy tym wiekszosci, ze jest „antymniejszosciowa”, w naszym przypadku antysemicka.

Nie dosc, ze nas mniejszosc – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – jebie i nam wmawia, ze jestesmy „antymniejszosciowi”, to nas obraza.

Przed kilkoma tygodniami dowiedzielismy sie, ze nawet Sejm juz mamy antysemicki i prawie faszystowski. Po tym, gdy podtrzymal decyzje o zakazie rytualnego uboju zwierzat izraelski MSZ nazwal te decyzje … zamachem na religie zydowska, a naczelny rabin Polski mowil:

 

Wynik glosowania w Sejmu odnosnie dopuszczalnosci uboju rytualnego byl dla nas szokiem. Zwyciezyl calkowicie nieprawdziwy poglad, jakoby uboj taki byl okrutny, czy wrecz intencjonalnie okrutny.

Poglad ten zyskal na popularnosci w Europie w latach 30. ubieglego wieku, kiedy to pod wplywem hitlerowskiej propagandy zakaz uboju wprowadzily Norwegia i Szwecja.”

Zrodlo: „Oswiadczenie naczelnego rabina Polski”, „Fakt” 16.07.2013 r., s. 7

 

Poki co jestesmy tylko antysemitami i ksenofobami, zaraz bedziemy faszystami.

Rabin grozil:

 

Michael Schudrich (58 l.), naczelny rabin Polski jest zawiedziony decyzja Sejmu o zakazie uboju rytualnego. – Nie widze mozliwosci, zebym byl naczelnym rabinem w kraju, gdzie nasza wolnosc nie jest pelna – stwierdzil w radiu Zet.”
Zrodlo: Rabin grozi, ze opusci Polske; „Fakt”, 15.07.2013 r., s. 4

 

Ja mam niby – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – kurwa, wolnosc …

 

Wskazac nalezy, ze wedlug danych podawanych od lat przez media mainstreamowe, w Polsce zyje okolo 12.000 /slownie: dwanascie tysiecy/ Zydow. Stanowi to okolo … 0,03 proc. ludnosci Polski.

Niewiele …

Jesli prawdziwa dana jest, ze homoseksualisci stanowia ok. 2 proc. ludnosci Polski, to homoseksualistow jest w Polsce prawie 70 razy wiecej niz Zydow. Nie slyszalem jednak nigdy, zeby ktorys z homoseksualistow, czy to w Polsce, czy w swiecie, „stawial do pionu” najwyzszy organ wladzy Rzeczypospolitej Polskiej, zeby grozil, ze jesli Sejm nie przyzna zwiazkom partnerskim homoseksualistow pelni pozadanych przez nich praw, to on opusci Polske /nawiasem mowiac, jesli w Polsce jest homoseksualistow 70 razy wiecej niz Zydow, to w takiej samej relacji pozostawac powinna czestotliwosc informowania Polakow o mniejszosci zydowskiej przez media. Jesli o homoseksualistach raz w tygodniu, to on Zydach raz na 70 tygodni. Chyba, ze i w tym przypadku nas oszukuja … /.

Z kim bym na temat grozby szantazysty Schudricha nie rozmawial wszyscy, doslownie wszyscy prezentowali stanowisko, jak ja, tj. niech – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – wypierdala.

Poinformowalem o tym rabina.

Najpewniej zostanie. Nie on jeden.

Gdzie im, krzywdzonym, bedzie tak dobrze, jak w Polsce Zyda Donalda Tuska …

Zyd Donald Tusk strzeze interesow wrogiej Polsce ferajny, jak malo kto.

W „makro-” i „mikro-” skali.

A ortodoksyjne – w tym m.in. wrogo wobec panstwa i Narodu Polski usposobione – bydlo otrzymawszy od D. Tuska swoich „piec minut” pokazuje, na co go stac.

Jak w skali „makro” strzeze interesow Polski, w tym, w jaki sposob dopelnia konstytucyjnego obowiazku ochrony interesu Skarbu Panstwa, pokazal juz na samym poczatku sprawowania urzedu premiera, udajac sie w marcu 2008 r. do Nowego Jorku na spotkanie z przedstawicielami organizacji zydowskich i sam, z wlasnej woli, naruszajac prawo konstytucyjne, zlozyl deklaracje – w imieniu … Rady Ministrow, Sejmu, Senatu – ze do konca 2008 r. wejdzie w zycie ustawa reprywatyzacyjna.
Zydzi byli zachwyceni polskim premierem.

D. Tusk frymarczyl nami „za jeden usmiech”.

A pod koniec 2008 r. ten beztroski tuman zachwalal Polakom grozna dla nas na kilka pokolen do przodu „bombe z opoznionym zaplonem”, tj. projekt ustawy reprywatyzacyjnej ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada, jako „sprawiedliwa i przyzwoita ustawe”. Wiecej na jej temat w umieszczonej na blogu red. Marka Podleckiego „www.monitor-polski.pl, prezentacji „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

 

Co do skali „mikro” …

Po tym, gdy mnie zwyrodnialy tchorzliwy Zyd ortodoks prof. dr hab. Andrzej Zoll z malzonka oszustka i reszta ferajny uczynil przestepca, od maja 2009 r. prosilem D. Tuska jako posla, by mi udzielil mieszczacej sie w ramach jego poselskich uprawnien pomocy w pozbyciu sie statusu przestepcy.

Poproszony o to samo przeze mnie kilka miesiecy pozniej Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann zlozyl interpelacje poselska w sprawie skazujacego mnie wyroku do ministra sprawiedliwosci. I … oszukal Posla minister w rzadzie D. Tuska Andrzej Czuma.

Nie ma sie czemu dziwic …

Otoz sam posel D. Tusk pisma, ktore ja kierowalem do niego, przesylal sobie samemu jako … Prezesowi Rady Ministrow i jego podwladni z KPRM potwierdzali mi wplyw mojego pisma skierowanego rzekomo do … Prezesa Rady Ministrow oraz informowali mnie, ze ten nie posiada uprawnien do rozpoznania zgloszonej mu przeze mnie sprawy.

Tak bylo kilka razy, a potem ten obludny Zyd powolal Zyda sadyste i tumana nie znajacego tresci publikacji z zakresu prawa karnego wydawanych pod jego redakcja, Andrzeja Zolla na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

To bydlo rzeczywiscie nami gardzi.

 

Niewielu rownie dobrze poznalo jak ja skutki okrucienstwa, cwaniactwa zydowskiego bydla, jak prof. dr hab. Andrzej Zoll, sedzia Teresa Dyrga, prezes Sadu Okregowego w Krakowie Barbara Baran, byly minister sprawiedliwosci, obecnie prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Pytaja mnie czasem znajomi, jak sobie radze z okrucienstwem okazywanym mi od lat przez bydlo.

Przyznac musze, ze poczatki nie byly latwe. Bo popelnialem blad i traktowalem ich jak ludzi, ktorzy zyja wedlug tradycyjnych w Polsce wartosci. Ale zbieralem doswiadczenia …

Zydow ortodoksow zrozumialem po przeczytaniu ksiazki filozofa historii, profesora Uniwersytetu Jagiellonskiego Feliksa Konecznego pt. „Cywilizacja zydowska” /Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorow 1997/.

Poniewaz tepe, okrutne, cierpiace na rasowe poczucie wyzszosci, panoszace sie zydostwo ma przed soba w Polsce jeszcze dwa lata, czasy sa coraz gorsze i niejedno moze takze Panstwa spotkac, rekomenduje zapoznanie sie z jej trescia.

To nie jest ksiazka antysemicka. To jest ksiazka o Zydach. Dlaczego sa jacy sa.

Dowiecie sie z niej Panstwo, skad wsrod nich osobniki cechujace sie okrucienstwem wobec nie–Zydow.

Jakie mieli – byc moze wciaz maja; jak patrze, co zrobil 20 lat temu Krzysztof Bielecki, to sie zastanawiam, czy Donald Tusk nie konczy … – plany wobec Polski i Polakow.

Gdy przeczytacie Panstwo „Cywilizacje zydowska”, nie zdziwia Panstwa zachowania, jak te Adama Michnika opisane w „Newsweeku”:

– Bywal brutalny wobec ludzi nie dlatego, ze chcial zrobic im przykrosc, ale dlatego, ze z istnienia przykrosci czy niektorych uczuc nie zdawal sobie sprawy – mowi przyjaciel Michnika.”

Zrodlo: Igor Miecik, „Czlowiek Orla Bialego”; „Newsweek”, 46/2010, 14.11.10, s. 21-23

 

Normalny czlowiek powie o takim, co nie zdaje sobie sprawy ze skutkow swojej brutalnosci wobec ludzi, ze jest – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – pierdolniety.

W srodowisku samych takich, nikogo to nie dziwi.
Msciwy i okrutny Zyd Donald Tusk tez sobie zatem zapewne nie zdaje sprawy z tego, ze jest msciwy i okrutny.

Co do tego, ze jest tepy z cala pewnoscia sobie nie zdaje sprawy i Polacy musza ponosic skutki jego tepoty.

 

Inny Zyd ortodoks Andrzej Zoll tez mowi o mnie obecnie po tym, gdy mi jako Rzecznik Praw Obywatelskich rekomendowal utrzymywanie z chorym, krzywdzonym przez sedziow synem kontaktow telefonicznych i poddanie sie badaniom psychiatrycznym, a potem uczynil mnie przestepca:

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia publicznego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Nie watpie, ze to zydowskie bydle tak rzeczywiscie mysli i czuje, ze ma do mnie zal, ze mu zatruwam zycie. On mna, po prostu, gardzi. Tak samo, jak kiedys zdrowiem mojego syna.

Tez go mam, ortodoksa, Zyda jojczacego, cwanego tchorza w dupie – „miec w dupie”: «lekcewazyc kogos»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005, s. 165.

Durnych Zydow trzeba traktowac jak folklor, niech sobie opowiadaja nawzajem, jacy sa fajni, tolerancyjni, odwazni, niech sie obdarowuja swiecidelkami, czyli rozkradanymi, najwazniejszymi nawet odznaczeniami w Polsce.

Z cala pewnoscia nie wolno im jednak pozwolic, by nas krzywdzili.

Donald Tusk pozwala.

A ja nie rozumiem dlaczego zydowskiego bydla, ktore przez kilka lat pobierajac wynagrodzenie jako Rzecznik Praw Obywatelskich ryzykowalo zdrowiem mojego syna i pozbawialo go moznosci korzystania z jego praw obywatelskich, a mnie uczynilo przestepca, mialbym nie nazywac – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” –skurwysynem.

To wcale nie jest mowa nienawisci.

Ja nie nienawidze prof. dr hab. Andrzeja Zolla i podobnych mu nabzdyczonych – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysynow.

Jestem ponad to.

Ja ich – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – pierdole3.

Nawiasem mowiac, kilka tygodni temu jechalem pociagiem i rozmawialem ze znajomym o mojej sprawie, w tym o traktowaniu przez A. Zolla mojego syna, oraz co zrobil z moim zyciem. Przysluchujacy sie naszej rozmowie mezczyzna powiedzial w pewnym momencie do mnie: „podziwiam pana, ja bym zabil skurwysyna”.

Wyjasnilem, ze to nie jest sposob na bydlo.

Bydlu trzeba udowodnic, ze z niego bydlo, pokonac je inteligencja, najlepiej na „boisku” bydla.

Ortodoksyjne bydlo swiadome swoich patologii oraz jak sa odbierane przez normalnych ludzi wymyslilo tzw. „mowe nienawisci”.

To jest paranoja.

Bydle moze ryzykowac zdrowiem dziecka goja, potem zniszczyc czlowieka, pozbawic go wszystkiego, w dodatku jojczec, labiedzic i uzalac sie nad soba oraz obrazac swoja ofiare, ale trzeba wobec bydla grzecznie.

W dodatku bez szans na dochodzenie swoich praw, bo interesu bydla chroni reszta trzody.

 

W zwiazku ze zdarzeniami ostatnio na plazy w Gdyni Donald Tusk zapowiedzial, ze bedzie walczyl z pseudo-kibicami.

Z pseudo-autorytetami nie chce walczyc. Wrecz broni ich wizerunku.

Mowi, ze bedzie wplywal na sady i prokurature, zeby walczyc bandytyzmem na stadionach.

To moze by tak powalczyl nasz bojowo usposobiony premier z bandytyzmem w sadach i prokuraturze.

Tam tez nie brak bandytow, czyniacych szkody i wyrzadzajacych krzywdy duzo, po wielokroc wieksze niz bandyci na stadionach.

Ale takich interesu broni sam Donald Tusk.

W dniu 18 stycznia 2008 r. skonal w areszcie w Krakowie 33-letni Rumun Claudiu Cruliuc, zaglodzony na smierc, po trwajacym cztery pol miesiaca protescie glodowym.

Rozpoczal go przekonany najpewniej, ze protest bedzie skuteczny, bo wiedzial, ze nie jest sprawca kradziezy, ktora mu przypisano. Skonal wazac 26 kilogramow. Po jego smierci dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” ustalila, ze rzeczywiscie nie byl sprawca kradziezy, bo w dniu jej popelnienia byl w … Mediolanie. „Gazeta Wyborcza Gazeta.pl” w dniu 9 kwietnia 2008 r. podala: TP” rozmawial z pilotka autobusu, ktora twierdzi, ze znala Crulica, bo byl czestym pasazerem jej firmy (we Wloszech mieszka jego matka i siostra). I ze 10 lipca o 14.20 wsiadl w Krakowie do autobusu.Na liscie pasazerow odznaczono jego nazwisko. Pilotka nie zostala przesluchana przez prokuratora. Dlaczego?

Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Boguslawa Marcinkowska mowi, ze prokuratura pisemnie zwrocila sie w tej sprawie do biura podrozy. – Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow – odpowiada Marcinkowska.

Jednak jak podaje „TP”, na pytanie prokuratury, czy Crulic kupil bilet i czy byl pasazerem autokaru jadacego do Wloch, przewoznik odpowiedzial twierdzaco.”

Prokurator Marcinkowskiej zawsze „wszystko sie zgadza”.

A prowadzacy sledztwo w sprawie smierci C. Crulica prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Piotr Kosmaty oskarzyl o nieumyslne spowodowanie smierci Rumuna lekarzy ze szpitala w areszcie:

 1. kierowniczke ambulatorium Krystyne M. o to, ze w okresie od 13 do 23 grudnia 2007 r. niedopelnila obowiazkow i nie wystapila do sadu o wydanie zgody na przymusowe leczenie C. Crulica,

 2. dyrektora szpitala Katarzyne L. i ordynatora oddzialu wewnetrznego Piotra S. o to, ze od 3 do 11 stycznia 2008 r. nieumyslnie doprowadzili do smierci C. Crulica poniewaz nie podjeli w pore decyzji o ratowaniu go w sytuacji bezposredniego zagrozenia zycia.

 

Prokurator Piotr Kosmaty nie zauwazyl, ze to nie lekarze lecz prokuratorzy umiescili niewinnego czlowieka w areszcie i nie lekarze, ale sedziowie go tam przetrzymywali, czekajac ze stoickim spokojem na jego smierc.

Przyjrzyjcie sie Panstwo, prosze, opublikowanemu przez gazete w Chorwacji zdjeciu C. Crulica z ostatnich chwil jego zycia – Zalacznik 3.

Zdaniem prokuratora Piotra Kosmatego, rzecznika prasowego Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, „twarzy” prokuratury krakowskiej – jaka prokuratura taka jej „twarz” – 26 kilogramow skory i kosci pozostawionych z 33-letniego czlowieka, to efekt … nieumyslnego dzialania.

Kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda zgola inne prezentowal stanowisko niz sledczy Kosmaty:

 

Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad. Obawiam sie jednak, ze sedziowie nie widza swojej winy i nie czuja wyrzutow sumienia. Klopot w tym, ze w Polsce sa to czesto bezduszni biurokraci. A przeciez powinni to byc ludzie o najwyzszych kwalifikacjach etycznych i fachowych, z zyciowym doswiadczeniem i umiejetnoscia dobrze zorganizowanej pracy. Oczywiscie, swoja czesc winy ponosza prokuratura i Sluzba Wiezienna, ktore najwyrazniej sie pogubily i nie potrafily zareagowac adekwatnie i na czas.

Ale, powtorzmy, glownym odpowiedzialnym za smierc jest sad.

Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

 

A co na to, ze jego podwladni razem z sedziami i prokuratorami zamordowali niewinnego czlowieka Donald Tusk?
Czy podjal walke z bandytami?

Alez skad! „Zesrany” ze strachu o swoj wizerunek i kariere polityczna Donald Tusk zamiotl sprawe „pod dywan”, dal przyzwolenie dziczy na mordowanie – niewinnych! – ludzi, ofiar niedopelnienia obowiazkow.
Rok pozniej natomiast zrobil „show”, gdy samobojstwo w zakladzie karnym popelnil jeden z mordercow K. Olewnika. Zdymisjonowal natychmiast Z. Cwiakalskiego, bo – jak wyjasnial – nie bedzie tolerowal niechlujstwa.

Teraz bedzie bohater walczyl z bandytami, zapowiada, ze bedzie ingerowal w dzialania sadow i prokuratur.

Bo go kibice nazywaja matolem.

Tylko patrzec, jak dla kibicow przez jakies zdarzenie raz na jakis czas zacznie zakladac „obozy koncentracyjne”.

A zydowskie zdemoralizowane, okrutne bydlo nie tylko chroni, ale i promuje.

Tego, ze jest – w najlepszym razie – bezmyslnym, bezrefleksyjnym tumanem sam dowiodl nie raz. Niewykluczone, ze jest takze swiadomym zdrajca interesu narodowego – patrz: blog red. Marka Podleckiego „www.monitor-polski.pl prezentacja „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

Ja mam tyle satysfakcji, ze o ile Polacy dopiero teraz rozpoznaja Tuska, ja go o tym, ze go uwazam za zdrajce i tumana, informuje od 2008 roku. A on mnie przez tych 5 minionych lat mocno utwierdzil w przekonaniu o slusznosci mojego stanowiska.

 

Funkcjonariusze publiczni chronia swoich interesow.

Przychodzi im to bardzo latwo, bo posiadaja nieograniczona wladze i doswiadczenie, ze niewielu osmieli sie im sprzeciwic. Smialkow „przerabiaja” na aresztantow, wiezniow, pacjentow szpitali psychiatrycznych, a bywa, ze i – jak w przypadku sp. C. Crulica – zwloki.

Oni maja swoje doswiadczenia, swoje mam i ja. Z 16 lat z nimi kontaktow.

Jednym z nich jest to, ze w zazydzonych instytucjach wymiaru sprawiedliwosci Krakowa obowiazuje selekcja negatywna, tj. ze 100 proc. funkcjonariuszy funkcyjnych, z ktorymi ja mialem kontakt to bydlo.

Bydlem byli poprzedni prezesi Sadu Apelacyjnego w Krakowie, SSA Wlodzimierz Baran i SSA Andrzej Struzik /razem z jego protegowana SSO Teresa Dyrga okradl mnie, w majestacie prawa, z kwoty 17.700,00 zl/, bydlem jest obecny prezes SSA Krzysztof Sobierajski.

Bydlem byla poprzednia prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Maja Rymar, bydlem jest obecna prezes SSO Barbara Baran.

Bydlem – ogromnym! – jest przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie SSO Agnieszka Oklejak, bydlem jej zastepca SSO Teresa Dyrga.

Bydlem jest byly Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty, bydlem jest jego nastepczyni, Krystyna Kowalczyk.

Bydlo ma w kazdym zespole – wydziale, prokuraturze – kilkoro gotowych na wszystko, dyspozycyjnych tumanow, lajdakow, wykorzystywanych do „zadan specjalnych”.

Reszta, tj. uczciwi sedziowie i prokuratorzy „siedza cicho”, bo … coz im innego pozostaje. Rachunki trzeba placic, cos trzeba robic, zeby nie krasc, a widza co spotyka niepokornych.

 

Bydlo nie konczy sie oczywiscie na szczeblu lokalnym.

Rzadkim, wyjatkowym okazem bydla jest byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll, bydlem strzegacym interesow bydla w terenie jest obecna Rzecznik, Zydowka ortodoksyjna, Irena Lipowicz.

Bydlem jest byly minister sprawiedliwosci samozwanczy „Super Lider”, fanfaron Jaroslaw Gowin, zwany przez J. Palikota „katolicka ciota”.

Nie wiem, dlaczego katolicka, bo Gowin ma z wartosciami katolickimi tyle wspolnego, co ja z przestepczoscia. Nawiasem mowiac, Gowin informowany przeze mnie od stycznia 2012 r. jako minister sprawiedliwosci, w jaki sposob sprawe przeciwko mnie prowadzi sedzia Beata Stoj, jak „zollizuje prawo”4, powolal ja na jesieni 2012 r. na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy. Poinformowany przeze mnie, w jakich okolicznosciach tuman msciwy SSA Krzysztof Sobierajski uczynil mnie przestepca, powolal go na prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie.

A media nieprzerwanie informowal, ze on, Gowin … rozbija sitwe sedziowska i ze jest, jak „Sitting Bull”, ktory chroni slabszych. Wyglada na to, ze w konflikcie sedziowsko-zydowskiego bydla ze mna, za strone slabsza uznal bydlo.

 

Funkcjonariusze publiczni chronia swoich interesow …

Podam przyklad z ostatnich dni, nawiazujacy do sprawy uczynienia mnie przestepca.

Tak sie sklada, ze z udzialem tego samego prokuratora Piotra Kosmatego, ktory ustalil, ze nieumyslnie zaglodzono na smierc – oraz ze winnymi tego sa lekarze – niewinnego przedstawionego mu zarzutu sp. Claudiu Crulica.

Otoz postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan i zakonczone wydaniem pelnego wad prawnych aktu oskarzenia nadzorowali owczesny Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty i Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk. Gd ja skladalem kolejne wnioski o wylaczenie prokurator R. Ridan i skargi na nia, bo mnie scigala za czyny, ktorych ja nie bylem sprawca, prokurator Piotr Kosmaty skierowal do mnie w okresie od stycznia 2006 r. do maja 2006 r. szesc pism, i w kazdym mnie zapewnial, ze sposob prowadzenia przez nia postepowania przygotowawczego nie budzi jego najmniejszych zastrzezen.

Ostatecznie prokurator R. Ridan sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia, ktorym na podstawie – jak sama przyznala w sporzadzonym przez nia dokumencie – li tylko publikacji ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oskarzyla mnie o popelnienie 18 przestepstw za ich posrednictwem.
To taki wlasnie, opisany wyzej dyspozycyjny tuman.

Ja z powodu w.w. aktu oskarzenia stracilem w 2006 r. prace z wynagrodzeniem miesiecznym 35.000,00 zl. Do dzisiaj jestem scigany za przypisane mi nieslusznie czyny, sedzia Beata Stoj grozi mi umieszczeniem mnie w szpitalu psychiatrycznym, w areszcie.

Prokurator R. Ridan z nadzorujacymi postepowanie prokuratorami zniszczyla zycie mnie, mojej matce, moim dzieciom.

Na nic zdaly sie lata nauki, a potem 25 lat uczciwej pracy.

O ile zatem moje i ich bliskich zycie leglo w gruzach, Piotr Kosmaty robi blyskotliwa kariere. W 2007 roku zostal prokuratorem Prokuratury Okregowej w Krakowie, a gdy i tam sie sprawdzil, ochraniajac z kolei mordercow C. Crulica – wyglada na to, ze prokurator Piotr Kosmaty jest w prokuraturze krakowskiej od zadan specjalnych, tj. chroni mordercow i wykancza niewinnych ludzi – to potem zostal rzecznikiem prasowym, „twarza” Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

W 2012 r. zlozylem wniosek do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony o sporzadzenie i doreczenie mi informacji publicznej w postaci informacji o wynagrodzeniu prokuratora Piotra Kosmatego.

Prokurator Artur Wrona wyjasnil mi, ze … to nie jest informacja publiczna. To oczywiscie bzdura, bo wszyscy funkcjonariusze publiczni, ktorych prosilem o podanie mi informacji o wysokosci ich samych lub ich podwladnych wynagrodzen – w tym m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich – podaja mi je, ale musialem uszanowac stanowisko Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

Po roku, w pismie z dnia 8 lipca 2013 r., skierowanym do rzecznika Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie P. Kosmatego i rzecznika Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej zlozylem kilka wnioskow, w tym do P. Kosmatego o podanie mi wysokosci jego obecnie wynagrodzenia.

Ten nie tylko tuman, ale i tchorz teraz juz, gdy mnie uczynil przestepca, nie odpowiada na pisma, ktore do niego kieruje.

Czynia to za niego jego przelozeni.

Z doskonalym dla mnie – i dla Panstwa, bo bedziecie mieli okazje przekonac sie, jakie kwalifikacje /fachowe, albo moralne/ posiada szef prokuratury w Krakowie Artur Wrona – skutkiem.

Pismem z dnia 22 lipca 2013 r. poinformowala mnie Prokurator Okregowy w Krakowie Lidia Jaryczkowska – Zalacznik 4: „Prokurator Okregowy w Krakowie, Krakow dnia 22 lipca 2013 r. I IP 16/13 Pan Zbigniew Kekus W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 8 lipca br., ktory potraktowany zostal jako zlozony w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. NR 112 poz. 1198 ze zm.), uprzejmie informuje, ze Pan Prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje nastepujace wynagrodzenie: w 2012 roku i czerwcu 2013 roku w stawce 7 (siodmej), tj. 2,75 kwoty bazowej, wynoszacej w 2012 roku 3197,85, a w 2013 roku 3496,82. Ponadto otrzymuje przez caly ten czas 15% dodatku za dlugoletnia prace oraz dodatek funkcyjny wg mnoznika 0,3 w/w kwoty bazowej. Wymienione dane wynikaja z Rozporzadzenia Rady Ministrow z 2 kwietnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow oraz wysokosci dodatkow funkcyjnych przyslugujacych prokuratorom (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 339), ustawowy o prokuraturze z dnia 30 czerwca 1985 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, pz. 1599) oraz z ustawy budzetowej. Lidia Jaryczkowska w/z Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Wieslaw Wolnik”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r. – Zalacznik 4

 

Pelny profesjonalizm.

Stanowisko w tej samej sprawie zajal dwa tygodnie pozniej sam Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona. Wyjasnil mi pismem z dnia 5 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 5: „Rzeczpospolita Polska Prokurator Apelacyjny w Krakowie /adres – ZKE/ Krakow, dnia 05 sierpnia 2013 r. Ap I IP 9/13 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W rozpoznaniu Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej (pkt II Panskiego pisma z 8 lipca br.) uprzejmie zauwazam, iz z analogicznym zapytaniem wystapil Pan do tut. Prokuratury Apelacyjnej w ubieglym roku, pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku. W odpowiedzi na rzeczone pismo, w dniu 18 czerwca ubr. Poinformowano Pana, iz indywidualne wynagrodzenie prokuratora oraz jego skladniki nie stanowia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej, wskazujac rownoczesnie, ze kwestie wynagrodzenia prokuratorow i ich dodatkow funkcyjnych uregulowane zostaly w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa. Do takich bowiem regulacji zaliczyc nalezy ustawe o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 roku i rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 kwietnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorow oraz wysokosci dodatkow funkcyjnych przyslugujacych prokuratorom (Dz. U. nr 56, poz. 339).

W przypadku Pana Prokuratora Piotra Kosmatego zarowno wysokosc wynagrodzenia jak tez jego skladniki od czasu poprzedniego zapytania nie ulegly zmianie. Artur Wrona”
Zrodlo: Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Ap I IP 9/13, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 5

sierpnia 2013 r. – Zalacznik 5

 

Dwa pisma w tej samej sprawie, w odstepie dwoch tygodni.

Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej i jej przelozonego, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony.

Pierwsze „czysty” profesjonalizm, drugie … same klamstwa.

Pierwsze to, ze:„indywidualne wynagrodzenie prokuratora oraz jego skladniki nie stanowia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informacji publicznej.

Drugie, to ze: „W przypadku Pana Prokuratora Piotra Kosmatego zarowno wysokosc wynagrodzenia jak tez jego skladniki od czasu poprzedniego zapytania nie ulegly zmianie.

Oczywiscie, ze uleglo zmianie, bo, jak podala Prokurator Okregowy w Krakowie: Pan Prokurator Piotr Kosmaty otrzymuje nastepujace wynagrodzenie: w 2012 roku i czerwcu 2013 roku w stawce 7 (siodmej), tj. 2,75 kwoty bazowej,wynoszacej w2012 roku 3197,85, a w2013 roku 3496,82

Zacytowane wyzej odpowiedzi Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej i Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zostana umieszczone na stronie: http://www.kekusz.pl.

Kopie niniejszego pisma dostarcze takze przyjacielowi prokuratora Artura Wrony, Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi:

 

Andrzej Seremet– „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie./obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

Nie daje Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona powodow do dumy z niego swojemu przyjacielowi.

 

Szanowni Panstwo,

 

Powyzej opisalem kilka zdarzen z udzialem prokuratorow prokuratury krakowskiej.

Nie brak wsrod nich bezmyslnych tumanow. Tak wielkich, ze skoncentrowani wylacznie na ochronie swoich wlasnych oraz ich kolegow z pracy interesow, wykreowali wizerunek bezmyslnego idioty swojemu przelozonemu Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi oraz dostarczyli dowody, ze jest przestepca.

Udowodnili razem z sedzia Beata Stoj, ze on nie tylko wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje w zakresie czynu II skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. – znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./ – ktorego karalnosc zdaniem sedzi miala ustac przed dniem 15 wrzesnia 2010 r., ale kilka miesiecy pozniej, kazal prokuratorowi Prokuratury Generalnej Mieczyslawowi Taborowi, zeby ja bronil w dniu 26 stycznia 2012 r. przed Sadem Najwyzszym.

I ja prokurator M. Tabor obronil.

Gdyby racja byla po stronie sedzi B. Stoj i Prokuratury prokurator Krystyny Kowalczyk, to przelozony prokurator Krystyny Kowalczyk, Prokurator Generalny Andrzej Seremet wyswiadczyl mi – informujac mnie, ze to na moja korzysc – „niedzwiedzia przysluge”.

Taki jest rzeczywisty stan faktyczny w przeddzien posiedzenia Sadu Okregowego w Rzeszowie /27.08.2013 r./ w sprawie zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Stan faktyczny wedlug postanowienia, ktore sprawiajaca wrazenie zawsze zadowolonej z prokuratury w jej okregu, rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Krakowie prokurator Boguslawa Marcinkowska tak „recenzuje”: „W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyctej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktoreprezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzjeSadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi wtym przepisami prawa i orzecznictwem. Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie
Sad Okregowy w Rzeszowie zweryfikuje profesjonalizm prokurator B. Marcinkowskiej.

 

Powyzej przedstawilem takze, w jaki sposob Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona podwazyl autorytet i kwalifikacje Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej, celem ukrycia przede mna informacji publicznej w postaci informacji o tym, ile podatnik placi miesiecznie tumanowi i slugusowi sedziow i prokuratorow prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu, ktory mnie uczynil przestepca, mimo ze nie bylem sprawca czynow, za ktore jestem scigany, a sedziow i prokuratorow, mordercow C. Crulica uchronil przed odpowiedzialnoscia za popelniona przez nich zbrodnie.

Rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie …

Prokurator Artur Wrona moze podwazac kompetencje i autorytet swojej podwladnej, Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidii Jaryczkowskiej – patrz: Zalacznik 4, i Zalacznik 5.

Nie sadze jednak, zeby osmielil sie podwazyc kwalifikacje i stanowisko swojego zwierzchnika, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ktory:

 1. 5 lat po sporzadzeniu aktu oskarzenia przeciwko mnie, w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wydanego na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12.06.2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan podal:„W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych..”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 1

 1. w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Do Rzeczy” i opublikowanym w wydaniu z dnia 5 – 11 sierpnia 2013 r. powiedzial: Jedynie szefowie poszczegolnych jednostek, w tej sytuacji szef prokuratury apelacyjnej, moga zmienic decyzje prokuratora, ktory skierowal akt oskarzenia.
  Zrodlo
  :Prokurator Generalny Andrzej Seremet, w:„Wywiad, Prawo dla bogatych” – Z Andrzejem

Seremetem, prokuratorem generalnym,”; „Do Rzeczy”, Nr 28/028, 5 – 11 sierpnia 2013, s. 22-23

Z podanych wyzej przyczyn pismem z dnia 22 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zlozylem wniosek o odstapienie od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez Prokurature Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod – Zalacznik 6:
Zrodlo: Prokuratora Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 22 sierpnia 2013 r. do Prokuratora

Apelacyjnego Artura Wrony – Zalacznik 6

 

Podalem w nim wszystkie przyczyny, z powodu ktorych Prokurator Apelacyjny ma odstapic od oskarzenia.

Wszystkie sa zasadne.

Wszystkie dla mnie wazne.

Poniewaz jednak zydowskie bydle, sadysta, oszust i cwany tchorz, prof. dr hab. Andrzej Zoll skarzy sie na mnie mediom, ze:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia publicznego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

podajac przy tym, ze sluszne sa wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych – Zalacznik 6:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. § 3 artykulu 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie do urzedu nie do osoby,

najwazniejsze jest dla mnie, zeby w dokumencie, ktory sporzadzi Prokurator Apelacyjny podal, ze dzialanie, ktore mi przypisala prokurator R. Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r.: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”, nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w art. 226 § 3 K.k. jako przestepstwo.

Prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia na podstawie zeznan tego zwyrodnialca i tumana msciwego, a art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym, urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Prokurator Apelacyjny w Krakowie nie pozbawi mnie przeciez moznosci skorzystania z konstytucyjnego prawa traktowania mnie przez kierowana przez niego Prokurature zgodnie z zasada sprawiedliwosci spolecznej.

 

Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona musi odstapic od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2012 r.

Poniewaz mam prawo miec zastrzezenia co do jego bezstronnosci, czego dowodem sprzeczne z prawem ukrywanie przez niego przede mna informacji o wynagrodzeniu prokuratora Piotra Kosmatego, zanim dostarcze mu kopie niniejszego pisma, wysle je do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Powinien mu dopomoc w podjeciu jedynie slusznej decyzji.

Po tym, gdy Prokurator Apelacyjny odstapi od aktu oskarzenia, bydlo wymienione w niniejszym pismie moze skladac przeciwko mnie prywatne akty oskarzenia, pozwy, zawiadomienia oraz wszystko inne, co ma w repertuarze przeciwko obywatelowi, ktorego dorobek zycia ma zamiar przejac, a jemu samemu wykreowac wizerunek chorego psychicznie.

Przypomne tylko, ze po tym, gdy podwladni Prokuratora Generalnego przekazali wladzom Bialorusi dane rachunku bankowego obywatela Bialorusi, ktory naruszyl prawo tego panstwa, Andrzej Seremet takie prezentowal stanowisko:

 

Jest mi zwyczajnie przykro – powiedzial prokurator generalny o zatrzymaniu bialoruskiego opozycjonisty. (…)
Jestem zawiedziony postawa niektorych podleglych mi prokuratorowmowil wczoraj Seremet, relacjonujac wstepne postepowanie sluzbowe w Prokuraturze Generalnej. (…)

Prokurator Generalny podkreslil, ze prokuratorzy, ktorzy poszli na reke bialoruskim sledczym, zlekcewazyli jego polecenia wydane 14 stycznia 2011 r. po spotkaniu w MSZ. – Pismo z zaleceniami zostalo wyslane do wszystkich prokuratorow w kraju. Ostrzezenia byly wystarczajace . Niestety zostaly zlekcewazone – powiedzial Seremet.Seremet poinformowal, ze dyrektor departamentu wspolpracy miedzynarodowej prok. Krzysztof Karsznicki zrezygnowal ze stanowiska.

Jego zastepczynie – prok. Anne Wisniewska –Seremet zdymisjonowal.”
Zrodlo: Wojciech Szacki, Magdalena Olga Olszewska, „Dymisje po bialoruskim blamazu” ; „Gazeta Wyborcza”, 17.08. 2011 r., s. 3

 

Uwazam, ze po tym, jak Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk skompromitowala Prokuratora Generalnego, Andrzej Seremet potraktowac ja powinien – jakby nie byla z ferajny – w taki sam sposob, jak prokurator Anne Wisniewska.

 

Odstapienie przez Prokuratora Apelacyjnego od aktu oskarzenia przeciwko mnie nie oznacza oczywiscie, ze sad zaraz potem wyda uniewinniajacy mnie wyrok.

Jak wspomnialem, moimi przeciwnikami sa ortodoksyjni Zydzi oraz sedziowie, w tym sedziowie ortodoksyjni Zydzi.

Moje osobiste z ponad 7 lat scigania mnie w opisanych w pismie z dnia 22 sierpnia 2013 r. /Zalacznik 6/ do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony okolicznosciach doswiadczenia, a takze okolicznosci, w ktorych zywota dopelnili, zaszczuty przez Zydow ortodoksow sp. dr Dariusz Ratajczak oraz zaglodzony na smierc przez sedziow sp. Claudiu Crulic, budza moja w pelni uzasadniona obawe, ze tego nie dozyje.

Wprawdzie mam dopiero 55 lat i zdrowiem ciesze sie doskonalym, ale … mam przeciwko sobie bydlo.

A ono – dzialajac stadnie – wyraznie postawilo sobie za cel udowodnienie wszystkim osobom, ktore poznaly moja sprawe, ze mnie pokona, w dodatku prezentujac mnie jako osobe niepoczytalna.

Czy to nieziszczalne zalozenie?

Alez skad!
C. Crulica zamordowaly autorytety moralne i nieskazitelne charaktery ze szczegolnym okrucienstwem i co?

Wylegla Polska, albo przynajmniej Krakow na ulice … ?

Nawet „wlos z glowy” nikomu nie spadl.

Do ostatnich niemal chwil jego zycia, poddawano go … badaniom psychiatrycznym.

Oni wiedza, ze im wszystko wolno.

 

Poki co w jego potyczkach ze mna bydlo samo sie kompromituje raz za razem.

Pietnascioro tumanow msciwych z Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – w tym prezesi tych Sadow /SSO Maja Rymar i SSA Wlodzimierz Baran/ oraz wiceprezes, a obecnie prezes Sadu Apelacyjnego, SSA Krzysztof Sobierajski – fatygowali sie do Debicy w okresie od 7 maja 2007 r. do 27 wrzesnia 2007 r., zeby mnie obciazac zeznaniami w sprawie, w ktorej bylem scigany z artykulu 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

Szesc lat pozniej, celem zatuszowania tej kompromitacji 15 tuzow wymiaru sprawiedliwosci, sedzia Beata Stoj zastosowala manewr, ktory mial ocalic honor i wizerunek tumanow, a skonczylo sie na tym, ze uczynil z nastepnych 9 funkcjonariuszy publicznych bezmyslnych idiotow oraz zaprezentowal jako przestepcow.

I ja musze ratowac ich wizerunek.

Trzech sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jozef Szewczyk, Andrzej Deptula, Andrzej Siuchninski przekazalo postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, a na tym sie skonczylo, ze sedzia tego Sadu Beata Stoj wykreowala trojgu innym sedziom Sadu Najwyzszego, SSN Jerzemu Grubbie, SSN Barbarze Skoczkowskiej i SSA del. do SN Henrykowi Komisarskiemu – oraz trzem prokuratorom Prokuratury Generalnej i trzem sedziom Sadu Okregowego w Rzeszowie – wizerunek idiotow oraz dostarczyla mi dowod poswiadczajacy, ze sa przestepcami.

 

To bedzie zapewne przykre i bolesne dla sedziow oraz prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawy Zoll doswiadczenie, ze wtedy, gdy ich nazywalem zaledwie niedouczonymi, zyczliwa im prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie, a teraz, gdy ich nazywam bydlem i tumanami msciwymi, Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona odstapi od tego oskarzenia.

Jesli ma klase, to mnie dodatkowo przeprosi za ponad 7 lat bezpodstawnego scigania mnie przez prokurature krakowska oraz podziekuje mi za moje dzialanie eliminujace negatywne dla Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda oraz pozostalych 7 wyzej wymienionych funkcjonariuszy publicznych skutki zawzietosci i bezmyslnosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk.

 

W pismie z dnia 22 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony zawiadomilem go /Zalacznik 6/, ze stawie sie w Prokuraturze Apelacyjnej w dniu 29 sierpnia 2013 r., celem odbioru dokumentu, ktorym Prokurator Apelacyjny odstapi od aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12.06.2006 r. oraz ze jesli go nie otrzymam, rozpoczne protest glodowy w Prokuraturze.

Nie watpie, ze go otrzymam.

Skad moja pewnosc?
Stad, ze:

 

Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci.

Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne.

Jakkolwiek negatywnie nie ocenialibysmy samego zachowania sprawcy, dzialania organow wymiaru sprawiedliwosci nie moga wykraczac poza okreslone ramy. Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci.

Posel Zbigniew Wassermann

Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3.09.2009 r. w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/, numer interpelacji 11505

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 2. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Sp. Claudiu Crulic

 4. Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. I IP 16/13, pismo Prokuratora Okregowego Lidii Jaryczkowskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

 5. Prokurator Apelacyjny w Krakowie, Ap I IP 9/13, pismo Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony z dnia 5 sierpnia 2013 r.

 6. Prokuratora Apelacyjna w Krakowie, pismo Z. Kekusia z dnia 22 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

1 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem ale … inteligentem.

Sporzadzil mowe obronna, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” /Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12/.

2 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

3 „Pierdolic”«lekcewazyc»; Slownik Jezyka Polskiego

4 Zollizacja prawa” – «konczone penalizacja przeciwnikow familii Zoll „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll. Dzialania sadow i prokuratur gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

 

Il s’est secondairement avere necessaire de definir precisement ou acheter du viagra sur le net le contenu et la baisse du prix du viagra qualite de ces produits.
Dans la plupart des cialis 10mg prix cas, c’est une personne qu’on apprecie et avec qui priligy en ligne l’on passe de bons moments… donc comment s’interdire de l’aimer ?
Leur demande de remboursement doit etre accompagnee du depot d’un dossier de transparence achat de cialis sur internet aupres de viagra pharmacie en ligne la HAS et d’un dossier prix aupres du CEPS.

Oui, levitra prix en pharmacie il y a des hauts et des bas et c’est exactement ca la vie.
Purement physique, le fait de mentir apporte un flux de sang au nez… Il y a beaucoup d’autres exemples, et certains vous viennent deja a viagra plus cialis ou acheter du vrai viagra en ligne l’esprit j’en suis certaine. Depuis 2000 ans, herbe cornee de chevre a ete utilise comme plante medicinale dans les toniques de reproduction pour stimuler la libido , ainsi que dans le rajeunissement des toniques pour soulager la fatigue et reduire le stress. Avec les nouvelles technologies et le progres exponentiel d’Internet et des modes de paiement en ligne, un grand pourcentage de personnes se procure des produits quotidiennement sur internet, il n’est pas alors surprenant que ces gens s’achetent aussi les produits de sante et leurs medicaments en ligne. Le vagin est un organe adaptable et un organe qui a une musculature. Il n’est pas rare de trouver une routine sexuelle qui s’est solidifiee a cette etape de la relation. De plus, durant les rapports sexuels, la performance generale est augmentee. En cas de doute, amenez la question des gadgets graduellement. Les vente viagra en ligne en france viagra 100mg femmes noctambules multiplient les conquetes amoureuses selon une nouvelle etude scientifique americaine.
Qui veut acheter Kamagra achat cialis pfizer en comprimes ou Kamagra Jelly en pharmacie en ligne sera impressionne prix du viagra 100mg aux avantages de conditions optimales et d’expedition discrete.
Les levitra france effets sont alors insidieux et se font sentir progressivement, a l’insu de la personne acheter levitra en suisse qui le subit.
Le piante come erba di San aquisto kamagra Giovanni, cumino, menta, anice, dragoncello vendita kamagra italia e tarassaco hanno il miglior effetto sulla potenza.
Il consumo sessuale, infatti, si dove acquistare viagra torino basa anch’esso, come tutti i consumi, su di un bisogno alimentato ad prezzo cialis in svizzera arte, su di un mancato appagamento gia previsto e programmato.
Puo cialis si acquista in farmacia essere qualcosa che comprare cialis farmacia nasce da una profonda conoscenza di se, dal rispetto dei propri desideri e dall’incontro con il piacere dell’altro.
Alcune Farmacie di Farmagalenica la preparano nel acquistare cialis 10 mg loro cialis farmacia italia Laboratorio come farmaco magistrale dietro presentazione di ricetta medica.
Ancora, la Damiana rientra senza dubbio tra quelle che sono le piu aquisto kamagra diffuse tipologie di viagra naturale in comprare kamagra online farmacia senza ricetta.
In mancanza di reciprocita o quando viagra generico vendita on line le esigenze non vengono rispettate, e importante farmaci cialis stabilire dei limiti e far presente quali sono le nostre aspettative, sia a noi stessi che al partner.
E preferibile evitare l’assunzione di cialis da parte di individui che presentano allergie ai componenti del farmaco e chi fa utilizzo di nitrati o alfa-bloccanti, ovvero dove comprare viagra in farmacia acquisto viagra generico on line vendita viagra su internet medicinali utilizzati per la cura dell’iperplasia prostatica e l’alta pressione sanguigna.
Pfizer a developpe le medicament pour traiter des etats viagra pour homme achat pathologiques graves viagra 100mg prix achat viagra quel site et suffisamment grave.
Vuoi aquisto cialis se comprar viagra farmacias sin receta che il tuo prodotto molto personale molto velocemente, allora si puo acquisto viagra italia fare una piccola carica di un corriere espresso che si usa.
Des acheter kamagra 100mg medicaments generiques arrivent sur le marche viagra prix suisse apres l’expiration de la protection acheter cialis paris par brevet pour une substance active.
Rucola, molluschi, viagra generico farmacia piselli, e poi zafferano o vino viagra vendita on line acquistare viagra generico italia misto a miele.
Il est generique dapoxetine important ou acheter viagra qu`il cialis pour homme prix existe un stimulent sexuelle, sinon il ne fonctionnera pas efficacement.
Non dubitate- fate il vostro ordine online levitra costo e vendita priligy line migliorate la costo cialis 5 mg in farmacia vostra vita sessuale.
Le generique viagra pas cher troisieme fantasme le achat de viagra en pharmacie plus frequent site serieux vente cialis consiste a faire l’amour avec une auto-stoppeuse.
Se la disfunzione erettile e dove acquistare il viagra viagra farmacia trattato sin dall’inizio, i sintomi levitra 20 mg costo risiederano presto.
Puissance moyenne en augmentant la kamagra acheter en belgique puissance sont aussi une bonne occasion d’aller a contre kamagra vente libre france erektile cialis en ligne fiable dysfunktion.
Fra gli altri, bisogna prestare molta attenzione a scongiurare mancanze in acidi grassi essenziali (definiti brevemente in efa), vitamina b12, ferro e zinco, e spesso e necessario cialis generico costo mexico assumere integratori alimentari perche quest’ultimi sono difficili da trovare all’interno degli alimenti di largo consumo, cialis generico acquisto farmacia e non e raro cuanto vale levitra farmacia che si verifichino delle vere e proprie carenze alimentari.
En relayant cette information, prix viagra en pharmacie le site achat viagra en ligne en france elle.fr n’y a pas ete de main morte :
Le cialis peut etre achete en ligne sans prescription medicale, ce qui epargne a de millions d’hommes l’embarras d’une consultation viagra achat net medicale et le souci de parler de leur impuissance sexuelle avec des medecins, prix du viagra en espagne infirmieres ou secretaires medicales.
In cialis online with prescription aggiunta a questi, esistono degli esercizi per aumentare il costo cialis 5 mg in farmacia seno senza chirurgia.
La prevenzione prezzo di cialis dei disturbi sessuali dovrebbe, come spezzare pillola cialis ovvio, essere messa in pratica prima che i problemi compaiano.