29.07.2013 – Pismo Z. Kękusia do Pierwszego Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny

Krakow, dnia 29 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

ul. Mazowiecka 55 m. 21

30-019 Krakow

Pan

Grzegorz Schetyna

Pierwszy Wiceprzewodniczacy Platformy Obywatelskiej

Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej

ul. Wiejska 12a, pietro IV

00-490 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1, 31-133 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Krzysztof Kwiatkowski, Posel Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Wieckowskiego 13, 90-721 Lodz

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 22. Pani adw. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 23. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 24. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 25. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 26. Pan Jaroslaw Kaczynski – Prezes Prawo i Sprawiedliwosc, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 27. Pan Janusz Palikot, Przewodniczacy Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22 lok. 24, 00-446 Warszawa

 28. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 29. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 30. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 31. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 32. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 33. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 34. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 35. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 36. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 37. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 38. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 39. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 40. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 41. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 42. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 43. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 44. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 45. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. List otwarty w sprawie:

  1. ochrony przez Przewodniczacego Platformy Obywatelskiej, Posla – Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska oraz Posla PO, zdymisjonowanego przed kilkoma miesiacami z urzedu Ministra Sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina, funkcjonariuszy publicznych naruszajacych prawa czlowieka, na tle dzialan na rzecz ich ochrony:

   1. Poslow Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna i Andrzeja Dudy,

   2. Poslanki Ruchu Palikota Anny Grodzkiej,

  2. dowodow poswiadczajacych brak kwalifikacji fachowych i moralnych Donalda Tuska pozadanych na stanowisku przewodniczacego partii,

  3. dowodow poswiadczajacych brak kwalifikacji fachowych i moralnych Jaroslawa Gowina pozadanych na stanowisku przewodniczacego Platformy Obywatelskiej,

  4. dowodow poswiadczajacych brak kwalifikacji moralnych Krzysztofa Kwiatkowskiego pozadanych na stanowisku prezesa Najwyzszej Izby Kontroli,

  5. dowodow poswiadczajacych brak kwalifikacji moralnych poslanki Malgorzaty Kidawy-Blonskiej pozadanych na stanowisku przewodniczacej Komisji Etyki Poselskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dowody poswiadczajace:

  1. sprzeczne z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i interesem narodowym dzialania Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska w sprawie wprowadzenia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej,

  2. zatuszowanie przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska sprawy zadluzenia w lipcu 2008 r. Spolki Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na kwote ponad 500.000.000,00 /slownie: piecset milionow/ zl z powodu naruszenia wewnetrznych regulacji obowiazujacych w PLL LOT S.A. od konca 2000 roku.

  3. osobiste przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska doprowadzenie do upadku stoczni w Gdyni i Szczecinie,

  4. zatuszowanie przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska sprawy mordu dokonanego w styczniu 2008 r. przez zaglodzenie na smiec w areszcie w Krakowie niewinnego przedstawionego mu zarzutu 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

 3. Wniosek o:

  1. zapoznanie sie przez Adresata niniejszego pisma z umieszczona na blogu red. Marka Podleckiegowww.monitor-polski.pl prezentacja pt.: „ „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

  2. zobowiazanie Posla Jaroslawa Gowina do zlozenia na rece Adresata niniejszego pisma, Pierwszego Wiceprzewodniczacego Platformy Obywatelskiej pisemnego oswiadczenia, ze nie jest ojcem nieslubnego, kilkuletniego dziecka,

  3. doreczenie mi kopii pisma Posla Jaroslawa Gowina – z pieczecia Obywatelskiej poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem – jak w p. III.1

  4. dystrybucje niniejszego pisma wsrod czlonkow Platformy Obywatelskiej.

 4. Wniosek o doreczenie mi odpowiedzi na wniosek, jak w p. III.2 bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma.

 5. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo wraz z Zalacznikami zostanie umieszczone na stronie http:// www.kekusz.pl.

Ja nie chce uczestniczyc w wyscigu, ktorego celem jest palac i zaszczyt.

Ja chce uczestniczyc w batalii, ktorej celem jest cywilizacyjny postep Polski.
Zrodlo: Donald Tusk, w: Jerzy Kubrak, „Nie chce byc prezydentem”, „Fakt”, 29 stycznia 2010 r., s. 2

On bywa mendowaty

Malgorzata Tusk o mezu Donaldzie, Prezesie Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej

Menda”«czlowiek glupi, czlowiek podly»;

Slownik Jezyka Polskiego

Rozczarowanie.

Donald Tusk nie ma dzis latwego zycia. Po szesciu latach rzadow zaczynamy go rozgryzac. (…) W ciagu ostatnich kilku lat w miejsce chlopaka z podworka opinia publiczna miala ujrzec w pelnej krasie czlowieka, ktory potrafi pomiatac wlasnymi wspolpracownikami, grozi ministrom palcem, bawi sie na oczach mediow, zapowiadajac, kiedy i jak ich upokorzy. Powoluje amatorow na wazne stanowiska. Bezszelestnie staje sie partyjnym dyktatorem. Nie dotrzymuje slowa i bywa msciwy. Otoz na takiego Tuska nie oddalbym glosu.

Mysle, ze dzis szef PO nie gra, niestety. Jest soba .”
Zrodlo: Zbigniew Holdys, „Rozczarowanie”; „Newsweek”, 4-10 marca 2013, s. 61

Byla bliska wspolpracownica Donalda Tuska (…) Zyta Gilowska nie ma dobrego zdania o obecnym szefie rzadu. – Ma sklonnosci do bycia kaprysnym i do okrucienstwa – mowi Gilowska w „Rzeczypospolitej.”

Zrodlo:„Gilowska: Tusk jest okrutny i kaprysny”; „Fakt”, 1 kwietnia 2010, s. 5

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 2 Uchwaly Sejmu RP z dnia 17.07.1998 r., „Zasady etyki poselskiej”:
  „Posel powinien zachowywac sie w sposob odpowiadajacy godnosci posla , kierujac sie w szczegolnosci zasadami: 1. Bezinteresownosci 2. Jawnosci 3. Rzetelnosci 4. Dbalosci o dobre imie Sejmu 5. Odpowiedzialnosci.”

 2. Artykul 104.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
  „Przed rozpoczeciem sprawowania mandatu poslowie skladaja przed Sejmem nastepujace slubowanie” Uroczyscie slubuje rzetelnie i sumiennie wykonywac obowiazki wobec Narodu, strzec suwerennosci i interesow Panstwa, czynic wszystko dla pomyslnosci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegac Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej” Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania „Tak mi dopomoz Bog.”

Czesc II. Uzasadnienie

Jak wyjasnia Gowin, kodeks /Etyki Parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej/ bedzie skladal sie z trzech czesci: kanonu wartosci, ktore powinny przyswiecac politykom PO, zbioru zasad, jak sie powinni zachowywac parlamentarzysci oraz regul normujacych relacje ze swiatem biznesu.”
Zrodlo : Renata Grochal, Gowin nauczy etyki Platforme; „Gazeta Wyborcza”, 24-27 grudnia 2009r., s. 5

Ad. p. I, strona 1

W zalaczeniu przesylam moje pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony /Zalacznik II/ wraz z zalaczonym do niego pismem skierowanym przeze mnie w dniu 23 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk / Zalacznik I/. Informuje ich Adresatow o moim zamiarze:

 1. rozpoczecia w dniu 1 sierpnia 2013 r. protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod,

 2. mozliwosci przeksztalcenia protestu, jak w p. 2, od dnia 5 sierpnia 2013 r. w protest glodowy – bede pil wode i soki.

W pismach jak wyzej prezentuje okolicznosci scigania mnie od ponad 7 lat – bylem oskarzony, potem skazany, od wrzesnia 2010 r. znowu jestem oskarzony o to, ze – Zalacznik I.2: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuz pelnieniemobowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska,SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwiga Osuch, SSOMalgorzataFerek , SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPraw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Zrodlo : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik I.2

Akt oskarzenia w sprawie, jak wyzej sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan na podstawie – jak sama przyznala w osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie w dniu 8 grudnia 2006 r.:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik I.4

Ja nie bylem sprawca zadnego z przypisanych mi czynow. Popelnili je w Warszawie, mieszkajacy w Warszawie czlonkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca w ramach realizacji statutowych obowiazkow Stowarzyszenia.

Postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – Sadowi Rejonowemu w Debicy. Rozpoznawal ja sedzia Tomasz Kuczma.

Zgromadziwszy dostarczone mu przez operatorow internetowych, Wirtualna Polske S.A. /pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik I.5 / i Interie.PL S.A. /pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r. – Zalacznik I.6/ dowody poswiadczajace, ze nie ja w Krakowie lecz mieszkancy Warszawy w Warszawie popelnili czyny, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator R. Ridan, sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich czynow wedlug opisow prokurator R. Ridan z aktu oskarzenia. Tymczasem nie dosc, ze ja nie bylem sprawca zadnego z nich, to:

 1. uwazajacy razem z prokurator Radoslawa Ridan, ze ja zniewazylem konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w jego, sprawujacego ten urzad osobie, byly przez 6 lat /czerwiec 2000 r. do luty 2006 r./ Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od wielu lat pod jego edycja Komentarza do kodeksu karnego:

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

  2. (…) Przedmiot czynnosci wykonawczej (…) Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionegoopisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

 2. sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego /w tym sedziego/, jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., gdy wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt P 3/06 – Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 1909, poz. 1409/, ktorym Trybunal orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

 3. sciganie z art. 212 § 2 K.k. /znieslawienie/ odbywa sie z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego. W uzasadnieniu do w.w. wyroku z dnia 11.10.2006 r. Trybunal Konstytucyjny podal: Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.” – Zrodlo: Uzasadnienie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

W zwiazku z powyzszym, po dowiedzeniu sie o wyroku sedziego T. Kuczmy i oddaleniu przez niego i Sad Okregowy w Rzeszowie mojego wniosku o przywrocenie mi terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku1, rozpoczalem dzialania na rzecz jego wzruszenia.

Poniewaz przestepca uczynili mnie sedziowie i RPO Andrzej Zoll, ktorzy wczesniej przez kilka lat naruszali konstytucyjne i ustawowe prawa mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze syna do ochrony zdrowia, pismem z dnia 25 maja 2009 r. skierowanym do Posla Donalda Tuska, tzn.:

 1. wyslanym w tym dniu poczta na adres Posla D. Tuska w Klubie Parlamentarnym PO Sejmu RP,

 2. zlozonym w dniu 8 czerwca 2009 r. osobiscie w Biurze Poselskim D. Tuska w Gdansku

zlozylem – Zalacznik 1:Pan Donald Tusk Posel na Sejm Rzeczypospolitej PolskiejI. Wniosek o spowodowanie przez Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Donalda Tuska powolania Sejmowej Komisji Sledczej – Art. 111 Konstytucji RP, Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o Sejmowej Komisji Sledczej; Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 1999 r. – w sprawie: 1. Wyjasnienia przyczyn nierozpoznania do dnia zlozenia niniejszego pisma przez Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej /Andrzej Zoll, Janusz Kochanowski/ zgloszonej przeze mnie Rzecznikowi pismem z dnia 20 kwietnia 2002 roku sprawy obrazy konstytucyjnych i ustawowych praw mojego maloletniego, chorego na skolioze i lordoze dziecka do ochrony zdrowia przez funkcjonariuszy publicznych, ktorzy prawomocnym wyrokiem sedziego Sadu Rejonowego w Debicy, SSR Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007r. /sygn. akt II K 451/06/ uczynili mnie przestepca, skazanym za ich zniewazenie i znieslawienie, tj. sedziny Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie: SSO Ewe Handerek i SSR (del.) Agate Wasilewska-Kawalek oraz sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie: SSA Jana Kremer, SSA Anne Kowacz-Braun, SSA Marie Kus-Trybek. (…).”
Zrodlo : Biuro Poselskie D. Tuska w Gdansku, pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r. – Zalacznik1I

Posel D. Tusk przekazal moje pismo sobie samemu jako Prezesowi Rady Ministrow i otrzymalem odpowiedz z dnia 25 czerwca 2009 r. sporzadzona przez Radce Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow Jerzego Izdebskiego o tresci – Zalacznik 2:Kancelaria Prezesa Rady MinistrowDepartament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II Warszawa, dnia 25 czerwca 2009r. Pan Zbigniew Kekus/adres – ZKE/Potwierdzajac otrzymanie pisma z 25 maja 2009 r. skierowanego do Prezesa Rady Ministrow – Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow wyjasnia, co nastepuje. Prezes Rady Ministrow nie posiada – zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa – uprawnien do rozpatrzenia opisanej sprawy zgodnie z Pana oczekiwaniem w sytuacji gdy jej stan prawny uregulowany jest powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.

(…) Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski

Zrodlo: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009r. – Zalacznik 2

W taki sposob zachowal sie D. Tusk jeszcze kilkukrotnie, tj. pisma, ktore ja kierowalem do niego jako posla, on odsylal do siebie samego jako Prezesa Rady Ministrow i Radca Jerzy Izdebski informowal mnie niezmiennie, ze … Prezes Rady Ministrow nie posiada uprawnien do rozpoznania zgloszonej mu przeze mnie sprawy. Jako posel Donald Tusk posiadal jednak uprawnienia do jej rozpoznania.

Po kilku miesiacach nierozpoznawania przez posla Donalda Tuska sprawy zgloszonej mu przeze mnie pismem z dnia 25.05.2009r., z prosba o udzielenie odpowiedzi na nie zwrocili sie pismem z dnia 7 wrzesnia 2009r. moja matka oraz moi synowie Zalacznik 3: „My, nizej podpisani, matka i synowie Zbigniewa Kekusia, uprzejmie prosimy o udzielenie przez Pana Posla odpowiedzi na wnioski z pisma naszego syna i ojca do Pana Posla z dnia 25 maja 2009r./data wyslania do Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej: 25 maja 2009r., data zlozenia w Biurze Poselskim w Gdansku: 8 czerwca 2009r. – Zalacznik 1. (…) Wanda Kekus, Michal Kekus, Tomasz Kekus”

Zrodlo: Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 wrzesnia 2009 r. – Zalacznik 3

Posel Donald Tusk przeslal je jak zwykle do rozpatrzenia … premierowi Donaldowi Tuskowi i moja matka oraz moi synowie otrzymali w odpowiedzi pismo z dnia 24 wrzesnia 2009 r. Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrow o tresci – Zalacznik 4: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Warszawa, dnia 24 wrzesnia 2009r. Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH Panstwo Wanda, Michal, Tomasz Kekus Szanowni Panstwo, w odpowiedzi na Panstwa skarge z dnia 7 wrzesnia 2009r. Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady do Spraw Uchodzcow informuje, ze pismo Pana Zbigniewa Kekusia z dnia 25 maja 2009r. zostalo przekazane przez Biuro Poselskie Donalda Tuska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrow do stosownego rozpatrzenia. W zwiazku z tym Departament w dniu 25 czerwca 2009 roku udzielil Panu Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi (kopia w zalaczeniu).(…) Z powazaniem Naczelnik Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michal Holeksa Zalacznik: 1 karta

Zrodlo: Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus – Zalacznik 4

W taki sposob Posel Donald Tusk „bawil” sie ze mna przez prawie trzy lata, az w dniu 13 marca 2012 r. Dyrektor jego Biura Poselskiego w Gdansku Anna Olszewska w odpowiedzi na moja kolejna prosbe – pierwsza w tej sprawie zlozylem pismem z dnia 23 pazdzierniku 2009 r. – o spotkanie ze mna Posla poinformowala mnie – Zalacznik 5:„(…) Jednoczesnie pragne poinformowac , ze spotkanie z Poslem na Sejm RP Donaldem Tuskiem, o ktore Pan wnioskuje, nie zostanie zorganizowane z uwagi na fakt, ze Pan Stefan Michal Dembowski, na ktorego sie Pan powoluje w pismie z dnia 8 lutego 2012 roku, w rozmowie telefonicznej wypowiadal sie w sposob napastliwy, agresywny i wulgarny pod adresem Pana Premiera Donalda Tuska, jak i moim. Z wyrazami szacunku Anna Olszewska Dyrektor Biura Poselskiego.”
Zrodlo : Biuro Poselskie Donalda Tuska w Gdansku, pismo Dyrektora Biura Anny Olszewskiej do Z. Kekusia z

dnia 13 marca 2012 roku – Zalacznik 5

Nie spotkal sie ze mna Posel Donald Tusk, poniewaz … Pan Stefan Michal Dembowski /Prezes Stowarzyszenia Demokracja USA/ wypowiadal sie w rozmowie telefonicznej z Pania Dyrektor A. Olszewska w sposob, ktory ona odebrala jako napastliwy, agresywny, a nawet wulgarny. Ach ta wrazliwosc Donalda Tuska …

xxx

Raczej bym sie identyfikowal z Sitting Bullem czy innym wodzem plemion indianskich.

Zawsze mialem poczucie, ze nalezy stawac po stronie slabszych.”

Zrodlo: „To bandyci musza sie bac – z Jaroslawem Gowinem rozmawia Magda Kazikiewicz” ; „Fakt”, 27.11.2012 r., s. 2-3

Pismem z dnia 8 pazdziernika 2012 r. skierowanym do posla Jaroslawa Gowina i zlozonym osobiscie w jego Biurze Poselskim w Krakowie, ja oraz troje innych mieszkancow Krakowa, Panstwo Sieglinde Broda, Teresa Kawiak i Waclawa Stechnij zlozylismy:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Kazdy ma prawo skladac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiazku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wnioskow i skarg okresla ustawa.” – o sporzadzenie informacji publicznej:

  1. jaka calkowita kwote otrzymal Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. w zwiazku z ze sprawowaniem mandatu Posla, w podziale na:

   1. wynagrodzenie Posla,

   2. pozostale koszty, w tym koszty utrzymania Biura Poselskiego,

  2. jaka calkowita kwote otrzymal Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2011 r. w zwiazku z ze sprawowaniem mandatu Posla, w podziale na

   1. wynagrodzenie Posla,

   2. pozostale koszty, w tym koszty utrzymania Biura Poselskiego.

 2. Wniosek o sporzadzenie wyjasnienia:

  1. czy zakonczyl Pan juz prace nad Kodeksem etyki dla parlamentarzystow Platformy Obywatelskiej; jesli tak, czy mozemy otrzymac od Pana jego jeden egzemplarz,

  2. czy Pan jest czlonkiem Opus Dei, jesli tak, od kiedy, prosze podac date,

  3. czy Pan jest szefem delegatury Opus Dei w Krakowie.

 3. Wniosek o sporzadzenie dla nas kopi /po jednym egzemplarzu/ Umow najmu lokali – z pieczeciami Biura Poselskiego i podpisami Dyrektora Biura, poswiadczajacymi za oryginal na kazdej ze stron:

  1. w ktorym miescilo sie Pana poprzednie Biuro Poselskie,

  2. w ktorym miesci sie Pana obecne Biuro Poselskie.

 4. Zawiadomienie, ze po odpowiedzi na wnioski, jak w p. I i p. 2 oraz po kopie Umow jak w p. I zglosimy sie osobiscie w Pana Biurze Poselskim w dniu 15 pazdziernika 2012 r.”

Wnioski, jak wyzej ponowilismy skierowanym do posla J. Gowina i osobiscie przez nas zlozonym w jego Biurze Poselskim pismem z dnia 13 listopada 2012 r.

Jedna ze zgloszonych przez nas spraw ma wymiar wrecz groteskowy. Otoz Jaroslaw Gowin wdaje periodyk w kolorze i w najwiekszym z mozliwych rozmiarow pt. … „Super Lider” . Chodzi oczywiscie o Jaroslawa Gowina. Agitka jest wypelniona jego zdjeciami oraz informacjami o jego sukcesach. Gdy ja czytac, Jaroslaw Gowin osiaga wylacznie sukcesy. W zalaczeniu przesylam kopie pierwszych stron trzech edycji „Super Lidera – Zalacznik 6, Zalacznik 7, Zalacznik 8.

Poniewaz Posel J. Gowin nie udzielil nam odpowiedzi do dnia 4 grudnia 2012 r., pismem skierowanym do przewodniczacej sejmowej Komisji Etyki Poselskiej Malgorzaty Kidawy Blonskiej i zlozonym osobiscie w Kancelarii Sejmu zlozylismy – Zalacznik 9:

 1. Wniosek o:

  1. zobowiazanie posla Jaroslawa Gowina do sporzadzenia i doreczenia nam odpowiedzi na pytania z pisma do niego z dnia 8 pazdziernika 2012 r. – Zalacznik 1 .

  2. podjecie proby przekonania posla Jaroslawa Gowina, ze publikowanie w trudnych czasach kryzysu za publiczne pieniadze kolorowych materialow autopromocyjnych jest nieetyczne – Zalacznik 3 , Zalacznik 4 .

  3. zwrocenie poslowi Jaroslawowi Gowinowi uwagi, zeby zmienil wizytowki, bo na tych, z ktorych korzysta nazwa Panstwa, ktorego jest funkcjonariuszem publicznym jest napisana z malej litery – Zalacznik 3 .

  4. podjecie proby przekonania posla Jaroslawa Gowina, zeby zaczal zachowywac sie w zgodzie z tym, co o sobie mowi w wywiadach udzielanych mediom.”

Zrodlo : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pismo z dnia 5 grudnia 2012 r. do przewodniczacej sejmowej Komisji

Etyki Poselskiej Malgorzaty Kidawy-Blonskiej – Zalacznik 9

W odpowiedzi otrzymalem pismo M. Kidawy-Blonskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. o tresci – Zalacznik 10: Warszawa 4 stycznia 2013 r.Sejm Rzeczypospolitej PolskiejVII Kadencja Komisja Etyki PoselskiejEPS-04-147(3)/2012 Pan Zbigniew Kekus/adres – ZKE/Szanowny Panie Uprzejmie informuje, ze Komisja Etyki Poselskiej , na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2013 r. zapoznala sie z podpisanym przez Pana, Pania Seglinde Brode oraz Pana Waclawa Stechnij, wnioskiem pod adresem posla Jaroslawa Gowina i na podstawie art. 3 ust. 3 regulaminu Komisji Etyki Poselskiej postanowila nie podejmowac inicjatywy rozpatrywania sprawy. Z powazaniem Przewodniczaca Komisji Malgorzata Kidawa – Blonska Do wiadomosci Pan posel Jaroslaw Gowin
Zrodlo : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Etyki Poselskiej, pismo przewodniczacej Komisji Malgorzaty

Kidawy – Blonskiej z dnia 4 stycznia 2013 r. – Zalacznik 10

Nawet inicjatywy rozpatrywania sprawy postanowila nie podejmowac przewodniczaca Komisji Etyki Poselskiej M. Kidawa – Blonska z reszta czlonkow Komisji. Czasem zastanawiam sie, czy wsrod poslow Platformy Obywatelskiej jest choc jeden, ktory wie, co to jest etyka …

Moje watpliwosci sa w pelni uprawnione. Zachowanie Donalda Tuska opisalem powyzej.

Nieetycznie zachowujacy sie, amoralny Jaroslaw Gowin zostal z kolei wykreowany na najbardziej etycznego wsrod parlamentarzystow PO. To jemu szef PO zlecil w grudniu 2009 r. – a potem mu przeszlo – nauczenie etyki Platformy przez opracowanie Kodeksu etyki parlamentarzysty PO. J. Gowin nie opracowal i … mamy tego efekty w postaci zachowania wykreowanej na najbardziej etyczna poslanke, Malgorzaty Kidawy – Blonskiej … „Komisja Etyki Poselskiej postanowila nie podejmowac inicjatywy rozpatrywania sprawy.”

Otrzymawszy kopie pisma przewodniczacej M. Kidawy – Blonskiej, Super Lider Jaroslaw Gowin „nabral wiatru w zagle” i trwa w amoralnej postawie. Do dnia 13 maja 2013 r. – na przyklad – nie mial ustalonego terminarza dyzurow poselskich. Poswiadczyla to w dniu 13.05.2013 r. w obecnosci dziennikarzy „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” kierowniczka jego Biura Poselskiego. Nie wiem, czy go ustalil potem, bo nie pytalem. Gdy ja pytalismy we wrzesniu 2012 r. kiedy Jaroslaw Gowin byl ostatni raz w Biurze Poselskim .. nie potrafila odpowiedziec.

Celem zapewnienia sobie w 2012 r. spotkania z poslem J. Gowinem musielismy – kilkoro pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwosci Krakowa – zorganizowac pikiete przed jego Biurem Poselskim. Po kilku bowiem miesiacach prosb z naszej strony laskawie wyznaczyl nam termin spotkania, aby zaraz potem sie z niego wycofac. Zorganizowalismy wtedy protest przed jego Biurem, a dwie mieszkanki Krakowa – ponad 60-letnia Teresa Kawiak i ponad 70-letnia Sieglinde Broda – spedzily przed nim cala noc z 10 na 11 pazdziernika 2012 r., w temperaturze ok. 0?C. Wreszcie 11.10.2012 r. weszlismy we czworo do Biura i poinformowalismy jego kierowniczke, ze go nie opuscimy, az posel wyznaczy nam termin spotkania. Wyznaczono go nam po … 5 minutach.

J. Gowin spotkal sie z nami w dniu 29 pazdziernika 2012 r. Zamknal drzwi „przed nosem” zaproszonym przez nas dziennikarzom „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” i portali internetowych. Podczas spotkania wysluchal nas – Panstwa Sieglinde Broda, Terese Kawiak, Waclawa Stechnija i mnie – i … zalil nam sie, jak to on ma ciezko, jako minister. Jakbysmy po to na niego czekali przez kilka miesiecy, zeby zaspokoic jego pragnienie okazania mu wspolczucia.

„Gazeta Krakowska” podala w zamieszczonym w wydaniu z dnia 30.10.2012 r. artykule pt.: „Tlum przyszedl na skarge do ministra” – Zalacznik 11: Minister sprawiedliwosci Jaroslaw Gown spotkal sie wczoraj w Krakowie ze Zbigniewem Kekusiem oraz innymi osobami uwazajacymi sie za pokrzywdzone przez wymira sprawiedliwosci. W biurze poselskim Gowina przy ul. Karmelickiej pojawilo sie kilkadziesiat osob.

Zbigniew Kekus i jego towarzysze chcieli zaprezentowac ministrowo m.in. dowody na, ich zdaniem, przypadki oczywistego i razacego naruszenia prawa przez krakowskich sedziow. Po zakonczeniu spotkania minister wydal krotkie oswiadczenie, w ktorym zapewnil, ze kazdy przypadek zgloszony przez „poszkodowanych” zostanie indywidualnie przeanalizowany. -Sprawami, ktore zostaly mi zgloszone zajma sie pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwosci – mowil Gowin. – Jesli bedzie w tych przypadkach zachodzic prawdopodobienstwo popelnienia przestepstwa, zloze odpowiedni wniosek do prokuratury – dodal.”

Zrodlo : Marcin Karkosza, „Tlum przyszedl na skarge do ministra” ; „Gazeta Krakowska”, 30.10.2012 r. s. 1, s.

4 – Zalacznik 11

A potem nas oszukal Jaroslaw Gowin. Jako posel i jako minister sprawiedliwosci.

Zorganizowalismy zatem w dniu 14 maja 2013 r. nastepny protest przed jego Biurem Poselskim. Uprzedzilem o nim J. Gowina. Nie bylo go w dniu protestu w Biurze, a w rozmowie telefonicznej poinformowal red. Dorote Stec – Fus z „Dziennika Polskiego” – Zalacznik 12:„(…) Z czescia protestujacych wczoraj osob Jaroslaw Gowin jeszcze jako minister sprawiedliwosci spotkal sie 29.X ub. roku. Prezentowali mu m.in. doody na przypadki oczywistego i razacego, ich zdaniem, naruszenia prawa przez krakowskich sedziow. Jednak pomoc nie nadeszla. Dlatego wczoraj pojawili sie przed Biurem. Ale, jak nas poinformowano, posel mial umowione wczesniej spotkania poza Krakowem. W telefonicznej rozmowie powiedzial nam, ze zgloszone sprawy rozpatrywal juz w tamtym roku. Niestety niewiele moglem zrobic, bo od prawomocnych wyrokow nie mozna sie odwolywac. Ja dla tych ludzi uczynilem wszystko, co bylo mozliwie – przekonywal .”
Zrodlo : Dorota Stec – Fus, „Protest ofiar sprawiedliwosci”; „Dziennik Polski”, 14 maja 2013 r ., s. A 06 –

Zalacznik 12

Jaroslaw Gowin to postac amoralna, oszust. Sprawa, ktora ja mu zglosilem w maju 2013 r. – i zglaszalem od kilku miesiecy – wcale nie byla zakonczona prawomocnym wyrokiem.

Amoralny Gowin nic dla mnie nie zrobil. Wrecz przeciwnie, bardzo mi zaszkodzil, bardzo duzo robiac dla sedzi sadystki Beaty Stoj z Sadu Rejonowego w Debicy. Po tym, gdy go od stycznia 2012 r. informowalem, ze ona narusza moje prawa konstytucyjne i ustawowe /art. 45.1 Konstytucji, art. 2 § 1 pkt. 1, pkt 4 K.p.k., art. 5 § 2 K.p.k./, Jaroslaw Gowin powolal ja na … prezesa Sadu Rejonowego w Debicy.

I juz jako prezes Sadu w Debicy sedzia B. Stoj wydala Postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., w ktorym – scigajac mnie od lutego 2011 r. za popelnienie w.w. czynow za posrednictwem www.zgsopo.webpark.pl i stronywww.zkekus.w.interia.pl przyznala sie, ze mnie sciga na podstawie dowodow mojej niewinnosci, podajac – Zalacznik I.12:

Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”
Zrodlo : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedziu Beaty Stoj – Zalacznik I.12

To dlaczego mnie sciga?

W okolicznosciach podanych w Zalacznikach I i II do niniejszego pisma. W taki sposob, tj. powolujac sadystke w sedziowskiej todze Beate Stoj na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy „rozbijal” – jak sie chwalil – sedziowska sitwe Jaroslaw Gowin, „Sitting Bull” z Krakowa.

xxx

PO domaga sie 2 lat wiezienia za MOWE NIENAWISCI.

Krzysztof Kwiatkowski z PO poinformowal wczoraj, ze jego partia zlozyla w Sejmie projekt ustawy w sprawie tzw. mowy nienawisci. Dotyczy on m.in. zmiany artykulu Kodeksu karnego mowiacego o nawolywaniu do nienawisci na tle roznic etnicznych czy rasowych.”

Krzysztof Kwiatkowski , kwiatkowski,PLATFORMA OBYWATELSKA PROJEKT,PO, PO MOWA NIENAWISCI, PO PROJEKT

Byly minister sprawiedliwosci Krzysztof Kwiatkowski zostal nowym Prezesem Najwyzszej Izby Kontroli. – Wszyscy mozemy miec zaufanie, ze prezesem NIK zostal czlowiek uczciwy – cieszy sie premier Donald Tusk (56 l.) Dodal, ze byly minister ma „wyjatkowo czyste serce i jasny umysl ”.
Zrodlo: „Zmiany w NIK. Kwiatkowski prezesem”, „Fakt”, 27-28.07.2013, s. 6

Pismem z dnia 4 lutego 2010 r. zglosilem sprawe skazania mnie przez sedziego T. Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. za czyny, ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby poslowi, marszalkowi Sejmu Bronislawowi Komorowskiemu. Prosilem go o interwencje.

Pismem z dnia 23 lutego 2010 r. Posel Marszalek Sejmu Bronislaw Komorowski skierowal do ministra sprawiedliwosci prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego wniosek– Zalacznik 13: „Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski MARSZALEK SEJMU Biuro Poselskie, ul. Krakowskie Przedmiescie 6, 00-325 Warszawa, Warszawa, dnia 23 lutego 2010r. Pan Krzysztof KWIATKOWSKI Minister Sprawiedliwosci /adres – ZKE/ Szanowny Panie Ministrze do mojego biura poselskiego wplynelo pismo Pana Zbigniewa Kekusia z Krakowa (pismo w zalaczeniu). Wyzej wymieniony, skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma utrzymuje, ze zostal skazany za sprawstwo czynow ktorych nie popelnil i domaga sie wzruszenia skazujacego go wyroku. Prosze Pana Ministra o zajecie stanowiska w tej sprawie. Z wyrazami szacunku. Bronislaw Komorowski W zalaczeniu 1. pismo Zbigniewa Kekus z dnia 4 lutego 2010r. Do wiadomosci: Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/.
Dowod : Biuro Poselskie Posla Bronislawa Komorowskiego, pismo Posla B. Komorowskiego z dnia 23

lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego – Zalacznik 13

Oto tresc odpowiedzi z dnia 24 marca 2010r. wniosek z dnia 23 lutego 2010 r. Posla Marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego do ministra sprawiedliwosci – prokuratora generalnego Krzysztofa Kwiatkowskiego Zalacznik 14:

Warszawa, dnia 24.03.2010r. Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa Biuro Postepowania Sadowego /adres – ZKE/ PR V 861-1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres: ZKE/Odpowiadajac na – przekazane przy interwencji Marszalka Sejmu Pana Bronislawa Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. pismo Pana z dnia 4 lutego 2010r., w ktorym utrzymuje Pan, ze zostal skazany wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007r. Sadu Rejonowego w Debicy za sprawstwo czynow, ktorych nie popelnil i domaga sie Pan spowodowania wzruszenia tegoz orzeczenie, uprzejmie informuje, ze akta sprawy sygn. II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy byly juz badane w Ministerstwie Sprawiedliwosci – Prokuraturze Krajowej pod katem istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wniesienia w tej sprawie przez Prokuratora Generalnego kasacji, w zwiazku z Pana wnioskami z dnia 3 i 5 listopada 2008r., 2 grudnia 2008r. oraz z dnia 9 lutego 2009r. Pismem z dnia 12 lutego 2009r zostal Pan powiadomiony o wynikach badania akt oraz o zajetym stanowisku w przedmiocie braku podstaw do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc i spowodowania tym samym wzruszenia kwestionowanego orzeczenia. W korespondencji tej obszernie ustosunkowano sie do podniesionych w Pana pismach zarzutow i podano przyczyny, dla ktorych uznano, ze nie uzasadniaja one wniesienia nadzwyczajnego srodka zaskarzenia.

Wspomniec wypada, iz sprawa nieslusznego skazania Pana byla przedmiotem interpelacji Pana Posla Zbigniewa Wassermanna, na ktora udzielono odpowiedzi w dniu 9 pazdziernika 2009r., podtrzymujac stanowisko o braku podstaw prawnych do wniesienia na Pana korzysc kasacji. Argumentacja zawarta w obecnym Pana pismie nie uzasadnia zmiany tego stanowiska, albowiem nie wskazuje zadnych nowych okolicznosci.

W pismie tym podnosi Pan zarzuty tozsame z zarzutami sformulowanymi w poprzednich wnioskach, a poniewaz do zarzutow tych odniesiono sie juz w udzielonej Panu odpowiedzi, to uznac nalezy, iz nie zachodzi potrzeba ponownego ustosunkowania sie do prezentowanych przez Pana argumentow.

Podkreslic jedynie trzeba, iz wprawdzie uzasadnienie wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. nie zostalo sporzadzone, gdyz nie zlozyl Pan w tym zakresie stosownego wniosku, to jednak wnikliwa analiza akt sprawy wykazala, ze zebrany w postepowaniu przygotowawczym i ujawniony na rozprawie material dowodowy pozwalal sadowi orzekajacemu na przypisanie Pan odpowiedzialnosci karnej za popelnienie wystepkow z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i innych, tak w zakresie sprawstwa poszczegolnych czynow, jak i winy.

W tym stanie rzeczy, wobec braku podstaw z art. 523 § 1 kpk, ponowny wniosek Pana o wniesienie na jego rzecz kasacji, nie zostal uwzgledniony.”

Dowod: Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa Biuro Postepowania Sadowego PR V 861-1995/08, pismo do Z. Kekusia z dnia 24.03.2010 r. – Zalacznik 14

Bronislaw Komorowski tak byl ukontentowany ta odpowiedzia, ze gdy mu dostarczylem zlozone do akt sprawy przeciwko mnie przez operatorow internetowych dowody oszustwa Krzysztofa Kwiatkowskiego, to jej nie kwestionowal.

Kilka miesiecy pozniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil – na wniosek mojego obroncy, corki Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sp. Zbigniewa Wassermanna, adw. Malgorzaty Wassermann – skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow /czyny I, III – XVII/, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi – Zalacznik I.7:„Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik I.7

Podany w zacytowanej wyzej odpowiedzi z dnia 24.03.2010 r. na pismo marszalka Sejmu B. Komorowskiego artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi:Kasacja moze byc wniesiona tylko z powoduuchybien wymienionych w art. 439 lubinnego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;”

Prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski mogl wniesc kasacje, poniewaz: Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.” – artykul 521 Kodeksu postepowania karnego.

Celem rozwiania Pana oraz Adresatow kopii niniejszego pisma watpliwosci, co do tego, co soba prezentuje Krzysztof Kwiatkowski informuje, ze w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet … wniosl – jednak – do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. W uzasadnieniu podal, w calkowitej zgodzie z informacja, ktora ja zawarlem w pismie do B. Komorowskiego, rozpoznawanego przez K. Kwiatkowskiego – Zalacznik I.9:W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.

Z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik I.9

Prawda, ze – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.”2skurwysyn 3 z Krzysztofa Kwiatkowskiego. Poniewaz oszukal nie tylko marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ale przede wszystkim mnie, od dnia 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed Prokuratura Generalna w Warszawie. Zawiadomilem Prokuratora A. Seremeta, ze bede go prowadzil, az on wyda polecenie przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku. A. Seremet wydal takie polecenie w dniu 2 czerwca 2011 r. Zastepcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernandowi. Moj znajomy wydrukowal w zwiazku z tym pismo do ministra sprawiedliwosci i zlozyl je, podpisane przeze mnie w osmym dniu mojego protestu, tj. dniu 6 czerwca 2011 r. w godzinach rannych w Biurze Podawczym Ministerstwa. W pismie podalem – Zalacznik 15: „1. Wniosek spowodowanie bezzwlocznego doreczenia przez Sad Rejonowy w Debicy (lub Sad Okregowy w Rzeszowie jesli tam sie znajduja) akt sprawy tego Sadu sygn. akt II K 451/06, Zastepcy Prokuratora Generalnego Robertowi Fernandowi. 2. Glodowka protestacyjna prowadzona przeze mnie od dnia 2011.05.30 (godzina 11:00) przed biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie. Szanowny Panie, Informuje, ze od dnia 2011.05.30 od godziny 11:00 prowadze przed Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie glodowke protestacyjna. (…) Pragne nadmienic, ze uczynienie zadosc mojemu wnioskowi miesci sie w ramach uprawnien Pana Ministra. Zbigniew Kekus”

Zrodlo : Ministerstwo Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia do ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 6 czerwca

2011 r. – Zalacznik 15

Dwa dni pozniej prokurator Prokuratury Generalnej musial wyjechac do Rzeszowa, gdzie znajdowaly sie akta sprawy sygn. II K 451/06, bo Sad nie chcial wydac akt. Krzysztof Kwiatkowski ani troche sie nie przejal prowadzonym przeze mnie z jego winy – bo oszukal mnie i marszalka Sejmu – protestem glodowym.

W zwiazku z jego zachowaniem, jak wyzej skierowalem do niego:

 1. pismo z dnia 24.11.2011 r., a w nim – Zalacznik 16: Wniosek o sporzadzenie i doreczenie m wyjasnienia, dlaczego oszukal Pan Posla – Marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego odpowiedzia z dnia 24 marca 2010 r. /sygn. PR V 861-1995/08/ na skierowane przez niego do Pana, jako Ministra Sprawiedliwosci pismo z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie skazujacego mnie prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/, sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczma, ktorym ten skazal mnie za czyny, ktorych ja nie popelnilem, tj. ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz ja osoby.”
  Zrodlo : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, pismo Z. Kekusia

z dnia 24.11.2011 r. do posla Krzysztofa Kwiatkowskiego – Zalacznik 16

 1. pismo z dnia 4 grudnia 2012 r, a w nim – Zalacznik 17: 1. Zaleznosc miedzy nieprzyjaznymi czynami i mowa o nich . 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego oszukal Pan marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i mnie. 3. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy adresat niniejszego pisma jest Zydem lub osoba pochodzenia zydowskiego.”

Zrodlo : Biuro Poselskie posla Krzysztofa Kwiatkowskiego, pismo Z. Kekusia z dnia 5 grudnia 2012 r. –

Zalacznik 17

Krzysztof Kwiatkowski jest w dodatku tchorzem.

Nie udzielil odpowiedzi na zadne z wyzej wymienionych pism. Gdy wejdzie w zycie „dziecko Platformy Obywatelskiej”, czyli„prawo Boniego-Kwiatkowskiego” pt. „mowa nienawisci”, to mnie jeszcze pewno – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysyn na dwa lata do wiezienia wsadzi. Po to lider tematu Boni i frontman Kwiatkowski wypracowali „mowe nienawisci”, zeby – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysyna nie mozna bylo nazwac po imieniu. Doborowe towarzystwo do lansowania penallizowania za „mowe nienawisci”. Byly TW SB i – „Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – skurwysyn.

To wszystko przez to, ze nam polityk milosci „bokiem wychodzi”.

Donald Tusk wie, informowalem go, jaki z Krzysztofa Kwiatkowskiego pasozyt, co soba prezentuje, ale on takich lubi i go wytypowal na prezesa Najwyzszej Izby Kontroli. Jeszcze go tylko Senat musi zaakceptowac. To formalnosc.

Widzialem w dniu 27 lipca 2013 r. to bydle – „Bydle”: «przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN – tj. Krzysztofa Kwiatkowskiego w telewizji. Prezyl sie przed kamerami, jak to on bedzie reformowal, poprawial, naprawial, usprawnial, ulepszal, doskonalil …

A bedzie to robil w tak samo profesjonalny sposob, jak wypelnial obowiazki ministra sprawiedliwosci.

Otoz, gdy Donald Tusk chcial powolac Andrzeja Zolla, profesora tumana – celem uczynienia mnie przestepca nie zgodzil sie nie tylko z wszystkimi profesorami prawa w Polsce, ale nawet z … samym soba – ale z ferajny, na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, minister Krzysztof Kwiatkowski zlozyl wniosek – Zalacznik 18: „Rzeczpospolita Polska Minister Sprawiedliwosci Warszawa, 6 listopada 2009 r. DL-P 122-108/09 Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrow Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz.U Nr 232, poz. 2319, z pozn. zm), zwracam sie z uprzejma prosba o powolanie prof. dr hab. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci Krzysztof Kwiatkowski”
Zrodlo: Minister Sprawiedliwosci, sygn. akt DL-P 122-108/09, wniosek Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa

Kwiatkowskiego z dnia 6 listopada 2009 r. – Zalacznik 18

To wszystko.

W taki sposob K. Kwiatkowski realizowal – i najpewniej bedzie realizowal – polityke kadrowa D. Tuska. Cos takiego, by nie przeszlo w zadnej „srednio szanujacej sie firmie”. Wniosek o powolanie na synekure bez slowa uzasadnienia. Na to wszak czekali Donald Tusk i Andrzej Zoll i w dniu 13 listopada 2009 r. premier D. Tusk powolal prof. Andrzeja Zolla z dniem 16 listopada 2009 r. na Przewodniczacego w/w Komisji – Zalacznik 19: „Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r. Pan Andrzej ZOLL Na podstawie § 3 ust. 1 w zwiazku z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzialania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 232, poz. 2319 z poz. zm.), powoluje Pana z dniem 16 listopada 2009 r. na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego na okres 4 lat Donald Tusk otrzymalem Andrzej Zoll 20.11.09”
Dowod: Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada

2009 r. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – Zalacznik 19

A ja od czerwca 2008 r. informowalem Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, a od maja 2009 r. posla Donalda Tuska, ze mnie prof. dr hab. Andrzej Zoll uczynil przestepca za slowa nie dosc, ze jako Rzecznik Praw Obywatelskich, nie dosc, ze po czterech latach /styczen 2002 do luty 2006/ pozbawiania z takimi samymi, jak on sadystami, sedziami Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, mojego maloletniego chorego na grozne choroby okresu dojrzewania, skolioze i lordoze, konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, to w sprzecznosci z teoria prawa karnego, ktora sam tuman msciwy publikuje od wielu lat.

Po wyborze K. Kwiatkowskiego na prezesa NIK Donald Tusk powiedzial:

Wszyscy mozemy miec zaufanie, ze prezesem NIK zostal czlowiek uczciwy – cieszy sie premier Donald Tusk (56 l.) Dodal, ze byly minister ma „wyjatkowo czyste serce i jasny umysl”.
Zrodlo: „Zmiany w NIK. Kwiatkowski prezesem”, „Fakt”, 27-28.07.2013, s. 6

Donald Tusk nie raz ujawnil, ze ma sklonnosci do egzaltacji, przesady, gdy chodzi o ludzi z jego srodowiska – np. nazwanie Wladyslawa Bartoszewskiego bezcennym bogactwem narodowym.

Oszukac – jako minister sprawiedliwosci! – nie tylko skrzywdzonego przez sedziego obywatela, ale nawet … marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywiscie tylko „wyjatkowo czyste serce” potrafi …

Krzysztof Kwiatkowski ma tak samo czyste serce i jasny umysl, jak Donald Tusk /patrz: s. 4, 5 oraz 12 do 17/.

To staje sie regula, ze osoba, o ktorej dobrze mowi Donald Tusk, to lajdak, tuman, samozwanczy „fachowcy”, „Sitting Bulle”, falszywe tuzy, giganty itp.

W przypadku K. Kwiatkowskiego na stanowisku prezesa NIK Donald Tusk moze byc spokojny, nastepny obsadzil urzad, nastepnym – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysynem. Mierny, bierny. Ale wierny. A przeciez Polacy tracili kiedys zdrowie, a bywalo, ze i zycie, zeby Polska przestaly rzadzic tumany, kacyki z legitymacjami partyjnymi.

xxx

Powyzej opisalem moje doswiadczenia z trzema prominentnymi politykami Platformy Obywatelskiej, jej przewodniczacym Donaldem Tuskiem, Super Liderem, czy tez Sitting Bullem z Krakowa, w kazdym razie przekonanym, ze sie nadaje na szefa PO Jaroslawem Gowinem oraz Krzysztofem Kwiatkowskim. Donald Tusk i Krzysztof Kwiatkowski zaprezentowali mi sie – Donald Tusk takze mojej matce i moim dzieciom – jako oszusci, Jaroslaw Gowin dowiodl, ze wyjatkowy z niego lajdak, bo nie „kiwnawszy palcem” w mojej sprawie, powolawszy znecajaca sie nade mna, a ze mna moja rodzine, sadystke Beate Stoj z Debicy na prezesa tamtejszego Sadu, chwalil sie „Dziennikowi Polskiemu”, ze on … zrobil dla mnie wszystko, co bylo mozliwe.

Trzech politykow Platformy Obywatelskiej prosilem o udzielenie mi pomocy w sprawie oczywiscie nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. Z opisanymi wyzej efektami. Oprocz nich o jej udzielenie mi prosilem takze dwoch poslow Prawo i Sprawiedliwosc, tj. Zbigniewa Wassermanna i Andrzeja Dude oraz poslanke Ruchu Palikota Anne Grodzka.Jakze inne to, pozytywne dla mnie doswiadczenia.

Posel Zbigniew Wassermann poproszony przeze mnie o pomoc, w sierpniu 2009 r. – juz po tym, gdy od maja 2009 r. prosilem o takowa posla Donalda Tuska – po zapoznaniu sie z doreczonymi mu przeze mnie dokumentami w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.zlozyl interpelacje poselska do ministra sprawiedliwosci w sprawie skazujacego mnie wyroku, podajac w niej miedzy innymi – Zalacznik 20: „Mam pelne przekonanie, iz sciganie Pana Zbigniewa Kekusia z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 kk, bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. (…) Z perspektywy przecietnego obywatela, bezwzglednego poszanowania wymaga zasada praworzadnosci. Prawo nie moze byc stosowane dowolnie, szczegolnie w tak wrazliwej sferze, jak prawo karne. Aby postepowanie karne moglo realizowac jedna ze swoich kluczowych zasad umacniania poszanowania prawa, srodki przewidziane w prawie karnym musza byc stosowane w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci. Zbigniew Wassermann Posel na Sejm Krakow, dnia 3 wrzesnia 2009 r.”
Dowod: Interpelacja Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Wassermanna z dnia w

sprawie wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/ – patrz: internetowe strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, VI kadencja, interpelacja nr 11505 – Zalacznik 20

Posla Zbigniewa Wassermanna – a zarazem adresata odpowiedzi na interpelacje marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oszukal odpowiedzia z dnia 9 pazdziernika 2009 r. zastepca prokuratora generalnego Andrzej Pogorzelski, powolany na ten urzad przez ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Cwiakalskiego, przyjaciela prof. dr hab. Andrzeja Zolla4.

Kilka miesiecy potem, w marcu 2010 r. ministrowi sprawiedliwosci Krzysztofowi „czyste serce, jasny umysl” Kwiatkowskiemu tez sie wszystko zgadzalo /patrz: s. 7 niniejszego pisma – ZKE/. Az w dniu 15 wrzesnia 2010 r. niezawisly Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym udowodnil bydlu, ze bydlo – patrz: s. 8 niniejszego stanowiska.

Co dobrego zaczal w mojej sprawie Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniew Wassermann – nie skonczyl, bo go oszukal czlowiek Platformy Obywatelskiej Andrzej Pogorzelski, a potem zginal w katastrofie pod Smolenskiem. Z doskonalym dla mnie skutkiem pomocy udzielila mi potem Jego corka, adw. Malgorzata Wassermann – zakonczyl ostatecznie Posel „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzej Duda. Po zapoznaniu sie podczas spotkania ze mna na dyzurze w dniu 3 czerwca 2013 r. z dokumentami w sprawie przeciwko mnie, skierowal pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, w ktorym podal miedzy innymi – Zalacznik II.XVII: Wobec powyzszego w wykonaniu swoich obowiazkow poselskich wynikajacych z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora przedkladam niniejsze pismo uprzejmie proszac Pana Prokuratora o rozwazenie mozliwosci podjecia w tej sprawie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w opisanym postepowaniu zasad prawidlowej pracy prokuratorow prowadzacych sprawe Pana Kekusia, a takze o rozwazenie zasadnosci wycofania przez prokurature wytoczonego w tej sprawie aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 roku sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan , w szczegolnosci z uwagi na tresc orzeczenia wydanego w tej sprawie przez Sad Najwyzszy w wyniku wniesionej wczesniej przez Prokuratora Generalnego kasacji. Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy do Prokuratora Generalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. – Zalacznik II.XVII

Po tym, gdy Posel Andrzej Duda doreczyl mi kopie odpowiedzi Prokuratora Generalnego na Jego pismo z dnia 10.06.2013 r., poinformowalem Pana Posla, ze ze wzgledu na Jego urlop, ja sam skieruje wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o odstapienie przez Prokurature od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. Co uczynilem pismem z dnia 23 lipca 2013 r. /Zalacznik I/, o ktorym pismem z dnia 25 lipca 2013 r. /Zalacznik II/ zawiadomilem Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone, adresata pisma Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r., w ktorym autor zaprezentowal … cala game nieprawidlowosci w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie w okresie od czerwca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan. Nie sadze, zeby prokurator Krystyna Kowalczyk chciala sie spierac nie tylko z Zastepca Prokuratora Generalnego, ale nawet z dowodami.

xxx

Oprocz Poslow Prawo i Sprawiedliwosc, Zbigniewa Wassermanna i Andrzeja Dudy, ogromnej pomocy udzielila mi takze Poslanka Ruchu Palikota Anna Grodzka. W niedziele 6 stycznia 2013 r. poszukiwali mnie dwukrotnie – ok. godz. 08:00 i ok. 14:00 – w mieszkaniu mojej matki policjanci. Nie bylo mnie tam, a o poszukiwaniach poinformowalem moich przyjaciol. Jedna z nich zwrocila sie z prosba do Poslanki Anny Grodzkiej o jej interwencje i Pani Posel skierowala pismo w tej sprawie do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji w Krakowie insp. Mariusza Dabka. W odpowiedzi otrzymala pismo z dnia 28.01.2013 r., w ktorym insp. M. Dabek podal – Zalacznik II.III: „Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.”

Doprawdy nie wiem, po co bylem protegowanej Jaroslawa Gowina, gdy ten byl ministrem sprawiedliwosci, sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beacie Stoj potrzebny w szpitalu psychiatrycznym w niedziele 6 stycznia br. Tym bardziej, ze przeciez w osobiscie przez nia sporzadzonym niespelna miesiac wczesniej Postanowieniu z dnia 11 grudnia 2013 r. podala: Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,”

Po interwencji Poslanki Anny Grodzkiej sedzia Beata Stoj zaprzestala – byc moze tymczasowo – wyslugiwac sie Policja.

Gdy w marcu ujawnila zamiar umieszczenia mnie w areszcie – patrz: Zalacznik II, strona 7 – Poslanka Anna Grodzka, po spotkaniu ze mna podczas dyzuru poselskiego, podczas ktorego okazalem Jej dokumenty w sprawie przeciwko mnie, skierowala pismem z dnia 22 kwietnia br. wniosek do Sadu Rejonowego w Debicy o dopuszczenie dwojga wspolpracownikow Pani Posel do uczestnictwa w sprawie przeciwko mnie na zasadzie amicus curiae. Sedzia Beata Stoj oddalila pismem z dnia 22 maja br. wniosek Pani Posel, wyjasniajac, ze jej … prawo na to nie pozwala. A zaraz potem, w dniu 14 czerwca 2013 r. znowu nie tylko razaco naruszyla prawo, ale wydala Postanowienie z naruszeniem zasady prawidlowego rozumowania – patrz: Zalacznik II, s. 6. Uzgodnilismy wtedy, ze osoby zgloszone przez Posel Anne Grodzka ja zglosze jako z mojej strony osoby zaufania publicznego.

xxx

Powyzej zaprezentowalem tzw. „prawdziwe ustalenia faktyczne”. Zdarzenia z udzialem trzech prominentnych czlonkow Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Jaroslawa Gowina, majace potwierdzenie w posiadanych przeze mnie dokumentach oraz informacjach podawanych przez media mainstreamowe. Opisalem ich zachowania na tle zachowan w tej samej sprawie Poslow Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna i Andrzeja Dudy oraz Poslanki Ruchu Palikota Anny Grodzkiej.

Inny prominentny dzialacz PO, Jerzy Buzek mottem swojej strony internetowej buzek.pl – uczynil haslo: „Nie ma „nas” i „was”. Mozemy mocno powiedziec: To jest nasza wspolna Europa”.

Gdy go jako przewodniczacego Parlamentu Europejskiego poinformowalem pismem z dnia 27 maja 2011 r. o zamiarze rozpoczecia w dniu 30 maja 2011 r. – slusznego, jak sie okazalo /patrz: s. 8/ – protestu glodowego przez Prokuratura Generalna, podwladni J. Buzka poprosili mnie grzecznie acz stanowczo, zebym panu przewodniczacemu nie zawracal glowy moim protestem, bo to nie jego sprawa. A przeciez, gdy protesty glodowe prowadzili gdzies „na koncu swiata” obywatele innych panstw, wielki obronca praw czlowieka, przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, krzyczal w ich obronie na caly swiat i „Gazeta Wyborcza” o tym pisala.

Moge bardzo mocno powiedziec – bolesnie tego skutkow doswiadczam od lat – ze sa oni, niektorzy tepi, okrutni niektorzy aktywisci Platformy Obywatelskiej, „Super Liderzy”, „czyste serca i jasne umysly” itp. u wladzy i pogardzana przez nich reszta .

Co sie tyczy amoralnego Jaroslawa Gowina prosze, by go Pan zobowiazal do zlozenia pisemnego oswiadczenia, ze nie jest ojcem nieslubnego, kilkuletniego dziecka z jego byla – gdy J. Gowin byl rektorem Wyzszej Szkoly Europejskiej im. ks. Jozefa Tischnera – studentka. Nie uwazam posiadania dziecka pozamalzenskiego zabronione. Tez mam dziecko pozamalzenskie – urodzilo sie wiele lat po rozwodzie z moja byla zona. Tez jestem katolikiem. Nie pozuje jednak na katolika konserwatyste. Nie ukrywam mojego dziecka przed swiatem.

A Jaroslaw Gowin w zamiarze realizacji jego planow dotyczacych jego kariery politycznej i w tym celu zjednania sobie katolickiej wiekszosci Polski, „rznie” katolika konserwatyste, w tym miedzy innymi nawet kpi z homoseksualistow. Wedlug mojego, dla mnie w 100 proc. wiarygodnego zrodla, J. Gowin jest ojcem kilkuletniego nieslubnego dziecka. Jesli to prawda, trzymanie tego w tajemnicy kreujacemu sie na super katolika „Super Liderowi” moze uniemozliwiac rzetelne, skuteczne wypelnianie mandatu posla. Moze byc J. Gowin obiektem szantazu ze strony osob, ktorych interesy moga byc zagrozone, jesli on zacznie rzetelnie wykonywac obowiazki posla. Niech zatem Pierwszy Wiceprzewodniczacy Platformy Obywatelskiej zobowiaze J. Gowina do sporzadzenia pisemnego oswiadczenia, jak w p. III.2, s. 2. Z podanych wyzej powodow bedzie to z cala pewnoscia w interesie publicznym.

Pismem z dnia 27 maja br. skierowanym do posla J. Gowina i zlozonym osobiscie w jego Biurze Poselskim w Krakowie zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji RP- o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia czy Pan jest ojcem maloletniego dziecka, ktorego matka jest byla studentka Wyzszej Szkoly Europejskiej im. ks. J. Tischnera.”

J. Gowin nie udzielil mi odpowiedzi na to pismo.

Powyzej przedstawilem etyczne „walory” Donalda Tuska, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Jaroslawa Gowina i Malgorzaty Kidawy – Blonskiej. Ponizej przedstawie, na kilku przykladach, skutki dla Polski i Polakow potencjalu intelektualnego Donalda Tuska i jego kwalifikacje fachowe do sprawowania urzedu premiera.

Ad. p. II.1, s. 2

Na samym poczatku sprawowania urzedu Prezesa Rady Ministrow, ujawniajac grupe docelowa jego polityki zagranicznej i finansowej udal sie D. Tusk w dniu 11 marca 2011 r. do Nowego Jorku na spotkanie z przedstawicielami czolowych amerykanskich organizacji zydowskich – Komitet Zydow Amerykanskich /AJC/, Konferencja ds. Roszczen Zydowskich /JCC/, Liga Przeciw Znieslawieniom /ADL/ – ktorym zlozyl obietnice, w taki sposob zaprezentowana mediom przez wiceprezesa Swiatowego Kongresu Zydow Kalmana Sultanika:

Premier Tusk sam poruszyl problem prywatnej wlasnosci, byl bardzo otwarty i potwierdzil to, o czym zapewnil mnie w Polsce wiceminister skarbu Laszkiewicz, ktory powiedzial, ze ten rzad zobowiazuje sie do rozwiazania tego problemu. Premier powiedzial, ze do wrzesnia ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku wprowadzona w zycie” – powiedzial Sultanik”

Zrodlo : Dziennik.PL, 12 marca 2008r. http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article137101/Tusk _zwroci_Zydom_majatek.html

Michael Salberg z Ligi Przeciw Znieslawieniom /ADL/ byl zachwycony polskim premierem:

Chcielismy sie poznac z nowym polskim premierem. Zobaczyc, jakie jest jego stanowisko w sprawie dialogu polsko-zydowskiego. Tymczasem on wystapil z tak wspaniala deklaracja . Do konca tego roku ma zostac przyjeta ustawa reprywatyzacyjna – opowiada „Rz” Michael Saldberg z ADL.”

Zrodlo : http://www.rp.pl/artykul/105482.html

W kwietniu 2008 roku D. Tusk polecial z kolei do Izraela, zeby tam obiecac premierowi E. Olmertowi:

Chce podkreslic z cala moca, ze moj rzad doprowadzi w najblizszych miesiacach do sfinalizowania procesu legislacji, ktory zakonczy bardzo trudny i bolesny problem reprywatyzacji – obiecywal w czasie wizyty w Izraelu w kwietniu zeszlego roku Donald Tusk. Nie ma nic gorszego, niz powiedziec slowo „oddam” i nie moc oddac – dodal na wspolnej konferencji prasowej z owczesnym premierem Izraela Ehudem Olmertem.”

Zrodlo : Jedrzej Bielecki, „Ustawa reprywatyzacyjna wciaz w powijakach, a Unia nas naciska”; „Dziennik Polska Europa Swiat”, 1 lipca 2009r., s. 7

Zachowanie premiera Rzeczypospolitej Polskiej, to – po prostu – glupota. Mysle, ze nie musze wyjasniac dlaczego. Nie mam, oczywiscie, nic przeciwko „swietemu prawu wlasnosci”, ale ze strony Prezesa Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej wiekszej trzeba wymagac troski o rodakow.

W nastepstwie zlozonych przez D. Tuska z wlasnej woli obietnic, minister Skarbu Panstwa, Aleksander Grad przygotowal – z lekkim opoznieniem, nie byl w stanie sprostac wyzwaniu postawionemu przed nim przez premiera – w grudniu 2008 r. projekt ustawy reprywatyzacyjnej, ktory D. Tusk promowal Polakom jako „sprawiedliwa i przyzwoita ustawe”. Albo jest Donald Tusk calkowicie bezmyslnym tumanem, albo swiadomym zdrajca interesu narodowego.

Zalozmy optymistycznie, ze bezmyslnym, beztroskim, bezrefleksyjnym tumanem …

Donald Tusk nie chcial – tak samo jak byly ambasador w Polsce Sz. Weiss – referendum 5 w sprawie wprowadzenia w zycie „sprawiedliwej i przyzwoitej ustawy”, przygotowywanej przy bardzo efektywnym zaangazowaniu jednej z najbardziej roszczeniowych postaci wobec Polski, Davida Pelega, owczesnego ambasadora Izraela w Polsce6. Premier Donald Tusk i minister Skarbu Panstwa nie dostrzegali w tym konfliktu interesow …

Gdyby weszla w zycie ustawa wedlug projektu z grudnia 2008 r., Donald Tusk i Aleksander Grad zamieniliby Polske z „murowanej” w „drewniana”, w „kibuc”, ktorego pracownicy pracowaliby przez lata na rzecz rozsianych po swiecie obywateli innych panstw.

Moj komentarz do projektu ustawy z grudnia 2008 r. przedstawilem w umieszczonej na blogu red. Marka Podleckiegowww.monitor-polski.pl prezentacji pt.: „ „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”. Uprzejmie prosze o zapoznanie sie z nia.

Poniewaz mialo byc o potencjale intelektualnym D. Tuska, zalozywszy optymistycznie, ze z niego nie zdrajca, ale tuman, ktory uwierzyl Aleksandrowi Gradowi i jego zespolowi ekspertow, ze 20 proc. od kazdej kwoty, w tym wiekszej niz 100 mld zl, nigdy nie przekroczy kwoty 20 mld zl, obecnie zaprezentuje jego zdolnosc do uczenia sie.

Donald Tusk byl w marcu 2008 r. – gdy skladal Zydom w Nowym Jorku obietnice wprowadzenia do konca 2008 r. wprowadzenia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej – od kilkunastu lat poslem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wicemarszalkiem Sejmu, przewodniczacym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. I nie nauczyl sie przez te lata trybu uchwalania ustaw. Przypomne:

 1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. (…)” – artykul 119.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. Ustawe uchwalona przez Sejm Marszalek Sejmu przekazuje Senatowi. (…)” – artykul 121.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 3. Po zakonczeniu postepowania okreslonego w art. 121 Marszalek Sejmu przedstawia uchwalona ustawe do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. (…)” – artykul 122.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej moze wystapic do Trybunalu Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodnosci ustawy z Konstytucja. (…)” – artykul 122.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

A Donald Tusk obiecal w marcu 2008 r., gdy jeszcze nie rozpoczeto prac nad projektem ustawy, ze ona wejdzie w zycie do konca 2008 r.

Tuman? Jasne, ze tuman! Bezrefleksyjny, beztroski.

Nie ja to wymyslilem, lecz media calego swiata poswiadczyly zlozona przez niego – z naruszeniem prawa konstytucyjnego – obietnice. Donaldowi Tuskowi tak bardzo zalezy na popularnosci wsrod tych, od ktorych zalezec moze jego osobista kariera polityczna, ze nie tylko zapomina o jego obowiazkach wobec pojedynczych obywateli i calego Narodu Polski, ale bywa nawet, ze mu „rozum odbiera”.

Wydaje sie, ze Donald Tusk przekraczajac z cala pewnoscia konstytucyjne uprawnienia popelnil czyn okreslony jako przestepstwo w art. 129 K.k. – Kto, bedac upowazniony do wystepowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rzadem obcego panstwa lub zagraniczna organizacja, dziala na szkode Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.” Kto go jednak z tego rozliczy … ?Przestepca zatem najpewniej nie zostanie. Co do tego wszak, ze jest odpornym na wiedze tumanem, nikt nie moze miec watpliwosci7

Co budzi przerazenie, to fakt, ze o tym, ze los projektu ustawy z grudnia 2008 r. lezy w rekach wylacznie Prezydenta Lecha Kaczynskiego wiedzieli w grudniu 2008 r. rzecznik Ministerstwa Skarbu Panstwa Maciej Wiewior, a nawet Prezes Holocaust Restitution z Nowego Jorku Jehuda Evron /patrz:www.monitor-polski.pl prezentacji pt.: „ „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”/.

Skad wiedzieli, jesli projektu ustawy nie znali w grudniu 2008 r. czlonkowie Rady Ministrow, poslowie i senatorowie … ?

Ad. p. II.2, strona 2

W dniu 15 wrzesnia 2008 r. rozpoczalem prace w centrali Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury. Po tym, gdy pismem z dnia 30 stycznia 2009 r. zawiadomilem Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, ze jego konstytucyjnie sluzbowy podwladny, minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad:

 1. nakazal Prezesowi Zarzadu PLL LOT S.A. wymusic na mnie rezygnacje z korzystania z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa, przez zamkniecie strony internetowej prezentujacej materialy poswiadczajace okolicznosci, w jakich prof. A. Zoll, adw. Wieslawa Zoll i sedziowie uczynili mnie przestepca, albo zwolnic mnie z pracy,

 2. przygotowal projekt ustawy reprywatyzacyjnej, ktorego wprowadzenie w zycie skutkowac bedzie bankructwem Polski,

w dniu 6 lutego 2009 r. wyrzucono mnie w trybie natychmiastowym, W szczegolach sprawe prezentuje Zalacznik II, strona 12. Prezes Zarzadu PLL LOT S.A. nie mial zamiaru pozbawiac mnie pracy. W dniu 31 pazdziernika 2008 r. wydal nawet polecenie sluzbowe, na mocy ktorego powolal trzyosobowy zespol w skladzie ze mna, powierzajac nam zadanie negocjacji z PKN ORLEN S.A. dotyczacych dlugoterminowych dostaw paliw dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A., tj. dla PLL LOT S.A. i Spolek zaleznych – Zalacznik II.XI. W rozmowie ze mna na ten temat poinformowal mnie, ze bede kupowal paliwo, bo jemu sie wydaje, ze go „kiwaja na paliwie”, a mnie ufa ze wzgledu na rekomendacje, ktorych udzielily mu osoby, ktore darzy zaufaniem. Mialem przejac wydzielony jako odrebna jednostka organizacyjna Zespol ds. Zakupu Paliwa.Nie zdazylem, bo mnie wyrzucono z pracy. Jak sie potem okazalo tylko w 2008 r. PLL LOT S.A. poniosl straty ww kwocie 491.000.000,00 mln zl z tytulu umow majacych zabezpieczyc ceny paliwa 8. Jak wykazal audyt przeprowadzony przez firme doradcza PricewaterhouseCoopers wynajeta przez rade nadzorcza LOT , przy transakcjach zawieranych w lipcu 2008r. naruszono wewnetrzna instrukcje spolki z 2001r. 9

Po tym, gdy mnie juz wyrzucono z pracy, doreczono mi – jak mi powiedziano za wiedza bylego tez juz wtedy, odwolanego przez ministra A. Grada zaraz po tym, gdy wyrzucono z pracy mnie, Prezesa Zarzadu Dariusza Nowaka – Polecenie Sluzbowe Prezesa Zarzadu PLL LOT S.A. z dnia 12 grudnia 2000 r., ktore naruszono w lipcu 2008 r. Oto jego tresc – Zalacznik 21: „Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Egz. nr 1 Polecenie Sluzbowe Prezesa Zarzadu D/18/00/FF z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie powolania Komitetu Paliwowego. E zwiazku z decyzja Zarzadu PLL LOT S.A. o rozpoczeciu dzialalnosci zwiazanej z ograniczaniem ryzyka wynikajacego ze zmian cen paliwa lotniczego, powoluje Komitet Paliwowy w nastepujacym skladzie:

– Czlonek Zarzadu nadzorujacy Pion Finansowy Firmy /D-1/ – Przewodniczacy Komitetu

– Dyrektor Biura Skarbca /FF/ – Wiceprzewodniczacy Komitetu

– Kierownik Dzialu Zakupu Paliwa /FFD/ – Czlonek i Sekretarz Komitetu

– Kierownik Dzialu Operacji Rynku Pienieznego /FFO/ – Czlonek Komitetu

– Pracownik (wyznaczony) Dzialu Zakupu Paliwa /FFD/ – Sekretarz Komitetu

Funkcje doradcza dla Komitetu pelni Radca Prawny, ktory bedzie zapraszany na posiedzenie Komitetu Paliwowego w przypadku koniecznosci zaopiniowania transakcji.

 1. Zadania Komitetu Paliwowego:
  Komitet Paliowy w opraciu o budzet PLL LOT S.A. ustala zasady realizacji polityki paliwowej Firmy, postepujac zgodnie z Instrukcja Sluzbowa w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia cen paliwa PLL LOT S.A. /w Zalaczniku/, a w szczegolnosci:

  1. decyduje o limitach zaangazowania w ramach poszczegolnych instytucji i operacji zabezpieczajacych

  2. zatwierdza podjecie dzialan zmierzajacych do ogranicznia ryzyka, zwiazanego ze zmianami cen paliw

 2. Komitet Paliwowy odbywa spotkania co najmniej raz w miesiacu. Przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy Komitetu Paliwowego maja prawo zwolac dorazne posiedzenie na wniosek wlasny lub FFD. Obecnosc na posiedzeniach Komitetu Paliwowego w przypadku obecnosci danego dnia w pracy jest obowiazkowa.

 3. Komitet Paliwowy podejmuje decyzje wiekszoscia glosow.

 4. Z posiedzenia Komitetu sporzadzany jest protokol, podpisywany nastepnie przez czlonkow Komitetu. Za sporzadzenie Protokolu oraz za przygotowanie materialow na spotkanie Komitetu odpowiedzialny jest Sekretarz Komitetu.

 5. Sprawozdanie z dzialalnosci Komitetu za Zarzadu Spolki sporzadzane jest do 15-tegoin dnia miesiaca, nastepujacego po miesiacu objetym sprawozdaniem.
  Polecenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
  PEZES ZARZADU Jan Litwinski
  ZALACZNIK : Instrukcja w sprawie operacji finansowych dokonywanych w celu ograniczenia ryzyka cen paliwa w PLL LOT S.A.”

Zrodlo : Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Polecenie Sluzbowe Prezesa Zarzad Jana Litwinskiego z dnia 12 grudnia

2000 r. – Zalacznik 21

Instrukcja stanowiaca Zalacznik do w.w. Polecenia prezentuje dzialania, majace ograniczyc ryzyka zwiazane ze zmianami cen paliwa. Dzialania, ktore naruszono w lipcu 2008 r.

Polecenie Sluzbowe z dnia 12.12.2000 r. zostalo anulowane w sierpniu 2009 r. decyzja owczesnego Prezesa Zarzadu.

Podkreslic nalezy, ze strate Spolki Skarbu Panstwa PLL LOT S.A. w kwocie pol miliarda zlotych – tylko w 2008 r. z powodu naruszenia obowiazujacej od 2001 roku, sporzadzonej w oparciu o najlepsze praktyki Instrukcji, sprawujacy nadzor wlascicielski na nia minister Skarbu Panstwa wyrozumialy Aleksander Grad usprawiedliwil … brakiem wyobrazni:

W blisko 30 spolkach skarbu panstwa trwaja kontrole zwiazane z opcjami walutowymi. – W spolkach skarbu panstwa takie czyste spekulacje, chec zarabiania na tych instrumentach, nie mialy miejsca – zapewnil minister skarbu Aleksander Grad w Radiu PIN. (…) Minister przyznal, ze w niektorych spolkach zabraklo wyobrazni. Jako przyklad wymienil LOT , gdzie odszedl czlonek zarzadu ds. finansowych.”

Zrodlo: „Skarb szuka opcji” , „Gazeta Wyborcza”, 13 marca 2009r.

Aleksander Grad w taki sposob pojmowal jego obowiazki wobec PLL LOT S.A. jako ministra Skarbu Panstwa sprawujacego nadzor wlascicielski nad Spolka, ze nie rozliczyl winnych spowodowania straty narodowego przewoznika w kwocie lacznej ponad pol miliarda zlotych, ale dopilnowal, zeby mnie wyrzucono z pracy, mimo ze Zarzad Spolki uznal, ze posiadalem doswiadczenie oraz kwalifikacje zawodowe i etyczne uprawniajace mnie nie tylko do realizacji zadan wyznaczonych mi zapisami zawartej ze mna Umowy menedzerskiej, ale takze do zakupu paliwa dla Grupy Kapitalowej PLL LOT S.A. Bo sie ministrowi Aleksandrowi Gradowi – i Donaldowi Tuskowi – nie podobalo, ze korzystalem z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa.

Nawiasem mowiac, celem unikniecia klopotliwej dla PLL LOT S.A. i dla mnie sytuacji, przed zawarciem ze mna Umowy menedzerskiej, poinformowalem wszystkie uczestniczace w mojej rekrutacji osoby o mojej sytuacji prawnej, a Dyrektorowi Biura Spraw Pracowniczych przeslalem e-mail’em adresy stron internetowych, zawierajacych materialy ilustrujace okolicznosci uczynienia mnie przestepca.

Wydaje sie, ze los PLL LOT S.A. jest od 2008 r. przesadzony. D. Tusk chcac uniknac kompromitacji chroni Spolke przed ogloszeniem upadlosci dokapitalizowal ja. Zalatwil sobie nawet w tym celu zgode Komisji Europejskiej. Przypomne, ze w 2009 r. „Rzeczpospolita” pisala: „Firma nie ma tez co liczyc na pomoc panstwa. Nie zgodzi sie na to Komisja Europejska, bo rzad juz raz, w 2001r. dokapitalizowal przewoznika akcjami spolek Skarbu Panstwa”.

Zrodlo : Danuta Walewska, „Linie lotnicze LOT na skraju upadku”, „Rzeczpospolita, 27 kwietnia 2009r., s. 1

Ogloszenie upadlosci LOT’u Donald Tusk zostawia swoim nastepcom …

On tu rzeczywiscie zostawi „ziemie spalona”.

Ad. p. II.3, s. 2

W wydaniu tygodnika „Polityka” z dnia 8 sierpnia 2009 r. zamieszczono artykul Wawrzynca Smoczynskiego pt. „Emirat na gazie”. Autor podal w nim miedzy innymi:

Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi, ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu. Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty. W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim. Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Zrodlo : Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34

Sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie byla prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.). Przepisy tej ustawy stanowia miedzy innymi:

 1. Artykul 2.1:
  Kompensacja nastepuje w drodze postepowania wszczetego pod nadzorem ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., realizowanego przez niezaleznego zarzadce kompensacji, zwanego dalej „zarzadca kompensacji”.

 2. Artykul 82.1:
  „Zarzadca kompensacji dokonuje sprzedazy skladnikow majatku stoczni wyodrebnionych w planie sprzedazy, na rzecz kupujacego wylonionego w otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym.

Nieuprawniona byla zatem ingerencja D. Tuska. Jak wiadomo sprzedaz stoczni zakonczyla sie fiaskiem. Prace stracilo lacznie ponad 100.000 osob – pracownicy stoczni i firm powiazanych z nimi wieziami kooperacyjnymi. Upadl przemysl stoczniowy w Polsce. Donald Tusk:

 1. naruszyl ustawe z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego,

 2. przekroczyl uprawnienia i dzialal na szkode interesu publicznego oraz na szkode interesu prywatnego pracownikow stoczni w Gdyni i Szczecinie oraz firm powiazanych z nimi, tj. popelnil czyn okreslony jako przestepstwo w art. 231 § 1k.k.,

Powinien poniesc odpowiedzialnosc przed Trybunalem Stanu. Wskazac nalezy, ze:

 1. Artykulu 1.1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowi:
  Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, odpowiedzialnosc konstytucyjna przed Trybunalem Stanu ponosza: (…) 2. Prezes Rady Ministrow.

 2. Artykulu 2.4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowi:
  Czlonkowie Rady Ministrow ponosza odpowiedzialnosc przed Trybunalem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw , a takze za przestepstwa popelnione w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem.

 3. Artykulu 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu stanowi:
  Odpowiedzialnosc konstytucyjna obejmuje czyny, ktorymi osoby wymienione w art. 1 ust. 1, w zwiazku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzedowania, chociazby nieumyslnie, naruszyly Konstytucje lub ustawe .”

 4. Artykulu 6.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu:
  Wstepny wniosek o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej osob, o ktorych mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2-7, moze byc zlozony Marszalkowi Sejmu przez: 1) Prezydenta , (…).”

Poki co, uratowala go przed Trybunalem Stanu zyczliwa mu Glowny Specjalista w Biurze Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Bronislawa Komorowskiego Magdalena Kycia.

Pismem z dnia 15 lipca 2013 r. skierowanym do ministra sprawiedliwosci Marka Biernackiego zlozyelm: Wniosek o dopelnienie przez Ministra Sprawiedliwosci okreslonego w art. 304 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego obowiazku denuncjacji przez zlozenie zawiadomienia o podejrzeniu popelnienia przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego – art. 231 § 1 K.k. – przez naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).”

M. Biernacki jeszcze nie zaczal dobrze sprawowac urzedu ministra sprawiedliwosci, a juz wie, ze jest fatalnie … w prokuraturze. U Andrzeja Seremeta. Zobaczymy, co soba prezentuje sam Marek Biernacki. To znaczy komu poleci rozpoznanie zgloszonej mu przeze mnie sprawy i jakie ten urzednik wymysli usprawiedliwienie dla naszego tumana premiera.

Ad. p. II.4, strona 2

Powyzej opisalem zdarzenia z udzialem Donalda Tuska dobierajac okreslenia adekwatne dla oceny jego kwalifikacji fachowych i postawy moralnej. W przypadku zdarzenia, ktorym koncze resume niektorych jego osiagniec ma problem z doborem slo. Pozostawiam go zatem Adresatowi niniejszego pisma oraz Adresatom jego kopii. Otoz w dniu 18 stycznia 2008 r. skonal w areszcie w Krakowie po rozpoczetej w dniu 10 wrzesnia 2007 r. glodowce, umieszczony tam z powodu niedopelnienia obowiazkow przez prokuratorow i sedziow, niewinny przedstawionego mu zarzutu kradziezy w dniu 11 lipca 2007 r. portfela sedziemu z Krakowa, a w dniu 12 lipca 2007 r. kwoty 22,5 tys zl z wykorzystaniem znajdujacych sie w nim kart bankomatowych, 33-letni obywatel Rumunii Claudiu Crulic. Donald Tusk zatuszowal sprawe, „zamiotl” ja „pod dywan”. Moglaby zaszkodzic, jego wielkiej europejskiej karierze. Mozna by kwestionowac moje stanowisko, gdyby nie fakt, ze dokladnie rok pozniej, w styczniu 2009 r. zdymisjonowal cale kierownictwo resortu sprawiedliwosci. Z tej przyczyny, ze w zakladzie karnym popelnil samobojstwo jeden z zabojcow K. Olewnika. Zdymisjonowanie ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Cwiakalskiego i odwolanie calego kierownictwa resortu w taki sposob uzasadnil D. Tusk:

Nie bede tolerowal niechlujstwa – mowil we wtorek Tusk, uzasadniajac odwolanie calego kierownictwa resortu /sprawiedliwosci, kierowanego przez Z. Cwiakalskiego – ZKE/

Zrodlo: Anna Gielewska, Grzegorz Osiecki, „Dymisja nie tylko za sprawe Olewnika”,Dziennik Polska Europa Swiat, 22.01.2009r.

Zaglodzenie na smierc niewinnego – nawet gdyby byl sprawca kradziezy, nie takie sprawy w Polsce uchodza plazem. Na przyklad opisane wyzej spowodowanie upadku stoczni w Gdyni i Szczecinie, spowodowanie strat narodowego przewoznika w kwocie 500 mln zl w ciagu kilku miesiecy, itp. – mlodego czlowieka, to nie bylo wedlug Prezesa Rady Ministrow demokratycznego panstwa prawnego urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej, niechlujstwo.

Zatuszowaniem mordu dokonanego na niewinnym czlowieku Donald Tusk dal juz i tak zdemoralizowanym wielce w niektorych przypadkach prokuratorom i sedziom przyzwolenie na mordowanie ofiar ich pomylek, niedopelniania obowiazkow.

Donald Tusk, ponad wszystkie inne jego opisane wyzej niedoskonalosci, idzie do celu po trupach. To nie jest demagogia. A ze „ryba psuje sie od glowy” to nie dziwota, ze kariery robia przy nim postaci wielce amoralne, jak Krzysztof Kwiatkowski i Jaroslaw Gowin. Ten drugi pod zenujaca ochrona przewodniczacej sejmowej Komisji Etyki Poselskiej Malgorzaty Kidawy – Blonskiej.

Na podstawie moich osobistych, opisanych w niniejszym pismie doswiadczen moge powiedziec jako katolik: „Bogu dzieki, ze obok osobnikow, jak Donald Tusk, Krzysztof Kwiatkowski i Jaroslaw Gowin, w sluzbie publicznej Rzeczypospolitej Polskiej sa tez – czy tez byli, jak tragicznie zmarly Posel Zbigniew Wassermann – ludzie uczciwi i rzetelni, w tym pelniacy dyzury poselskie umozliwiajace spotkania z nimi, jak Posel Andrzej Duda i Poslanka Anna Grodzka”.

Pragne tez wyjasnic, ze wulgaryzmy, ktorymi posluzylem sie kilkukrotnie w niniejszym pismie, nie stoja w sprzecznosci z moim swiatopogladem, religia, wartosciami katolickimi. Otoz przede wszystkim nie jestem az tak konserwatywnym katolikiem, jak Jaroslaw Gowin, ktory z powodu tego jego konserwatyzmu – albo zeby sie przypodobac katolickiemu elektoratowi – az … kpi z homoseksualistow. Poza tym, chce byc trendy, a wedlug promowanych przez mistrza z TVN i jego sympatykow z „Newsweeka” wzorcow kulturowych … „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.”

Gdyby jednak Adresat kopii niniejszego pisma Krzysztof Kwiatkowski czul sie pokrzywdzony uzytym przeze mnie wobec niego okresleniem – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysyn, z przyjemnoscia wyjasnie mu w obecnosci sedziego i/lub prokuratora, dlaczego uwazam go za takowego, w rozumieniu tego okreslenia, jako: «czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono» i dlaczego nie zgadzam sie z Donaldem Tuskiem, gdy mowi, ze: „byly minister ma „wyjatkowo czyste serce i jasny umysl”.

xxx

Przyznam, ze czasem sie dziwie ludziom Platformy Obywatelskiej. Wszak:

Wszyscy tyrani niewatpliwie pojda do piekla, ale trafia tam rowniez ich poddani, gdyz obok ciemiezenia ludu – druga najwieksza zbrodnia jest znoszenie tego stanu .”
Napoleon Bonaparte

Przez najblizszych kilka tygodni bedziecie Panstwo wybierac przewodniczacego Platformy Obywatelskiej. Czesto na okolicznosc wyborow mowi sie, ze trzeba wybrac mniejsze zlo. Wspolczuje. W Panstwa przypadku nie ma mniejszego.

Wydaje sie, ze najlepszym rozwiazaniem bedzie bojkot wyborow. Tylko w ten sposob prawi, uczciwi czlonkowie Platformy Obywatelskiej okazac moga ich stosunek wobec dwoch zadnych wladzy karierowiczow. Ktory by nie wygral otrzyma w takim przypadku – niska frekwencja – przekaz rownie klarowny, jak ten dla Donalda Tuska po ponad 5 latach sprawowania przez niego urzedu Prezesa Rady Ministrow:

Czar Tuska oslabl na tyle, ze jako szefa rzadu widzi go tylko 17 proc. Polakow

– pisze “Newsweek” na swojej stronie internetowej.

http://wiadomosci.wp.pl 25 maja 2013 r.

Ta dana – 17 proc. poparcia – to dla Donalda Tuska podstawa do wnioskowania, ze Polacy chca, zeby on o nas walczyl i informowania nas dwa tygodnie pozniej z pierwszej strony okladki Tygodnika „POLITYKA”:

Nie oddam Polski bez walki

Donald Tusk , „Polityka”, Nr 23, 5-6 czerwca 2013, s. 1

Jasny umysl i czyste serce …

1000 lat historii „diabli wezma”. Polska upadnie pod rzadami tego okrutnego, msciwego, mizdrzacego sie do kazdego, kto moze miec wplyw na jego osobista kariere polityczna petaka. Nie kazdemu skutkowi jego serwilizmu, ignorancji, hucpy, Polacy sa przeciez w stanie zapobiec.

Przed rokiem pouczal szefa „Solidarnosci”:

Zwiazkowiec na sejmowej mownicy to dla premiera Donalda Tuska petak. (…) Szefowi rzadu puscily nerwy i w skandalicznych slowach zaatakowal szefa „Solidarnosci” Piotra Dude. (…) „Nie po to wybierano Pana na szefa „Solidarnosci”, zeby pan podejmowal sie zadan, ktore wykonac moze kazdy petak!” – wypalil premier ku zdumieniu nawet poslow Platformy.”

Zrodlo: „Wladza boi sie Polakow”, „Fakt”, 31 marca – 1 kwietnia 2012, s. 2

Ja wytlumaczyc musialem w styczniu 2009 r. temu tumanowi – albo zdrajcy interesu narodowego – jego doskonale oplacanemu ministrowi Skarbu Panstwa Aleksandrowi Gradowi i zespolowi rzadowych „ekspertow”, ze 20 proc. od kazdej kwoty nie zawsze bedzie kwota mniejsza niz 20 mld zl, jak zalozyli – patrz:www.monitor-polski.pl prezentacja pt.: „ „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

A on mnie razem z A. Gradem pozbawil pracy.

Informuje, ze niniejsze pismo wraz z Zalacznikami zostanie umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl

Wnosze jak na wstepie.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Biuro Poselskie D. Tuska w Gdansku, pismo Z. Kekusia z dnia 25 maja 2009 r.

 2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow Nr DSWRU-571-1415-(06)/09/II, pismo Radcy Szefa KPRM Jerzego Izdebskiego do Z. Kekusia z dnia 25 czerwca 2009 r.

 3. Pismo Wandy, Michala i Tomasza Kekus do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 wrzesnia 2009 r.

 4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrow Departament Skarg, Wnioskow i Obslugi Rady Do Spraw Uchodzcow, Nr DSWRU-571-1514-(13)/09/MH, pismo Naczelnika Wydzialu Skarg, Wnioskow i Petycji Michala Holeksa z dnia 24 wrzesnia 2009r. do Wandy, Michala i Tomasza Kekus

 5. Biuro Poselskie Donalda Tuska w Gdansku, pismo Dyrektora Biura Anny Olszewskiej do Z. Kekusia z dnia 13 marca 2012 roku

 6. Material Informacyjny Biura Poselskiego Jaroslawa Gowina „Super Lider” – maj 2012

 7. Material Informacyjny Biura Poselskiego Jaroslawa Gowina „Super Lider” – listopad 2012

 8. Material Informacyjny Biura Poselskiego Jaroslawa Gowina „Super Lider” – maj 2013

 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pismo z dnia 5 grudnia 2012 r. do przewodniczacej sejmowej Komisji Etyki Poselskiej Malgorzaty Kidawy-Blonskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

 10. Komisja Etyki Poselskiej, pismo przewodniczacej Komisji Malgorzaty Kidawy – Blonskiej z dnia 4 stycznia 2013 r.

 11. Marcin Karkosza, „Tlum przyszedl na skarge do ministra” ; „Gazeta Krakowska”, 30.10.2012 r. s. 1, s. 4

 12. Dorota Stec – Fus, „Protest ofiar sprawiedliwosci”; „Dziennik Polski”, 14 maja 2013 r ., s. A 06

 13. Biuro Poselskie Posla Bronislawa Komorowskiego, pismo Posla B. Komorowskiego z dnia 23 lutego 2010r. do Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego

 14. Ministerstwo Sprawiedliwosci Prokuratura Krajowa Biuro Postepowania Sadowego PR V 861-1995/08, pismo do Z. Kekusia z dnia 24.03.2010 r.

 15. Ministerstwo Sprawiedliwosci, pismo Z. Kekusia do ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 6 czerwca 2011 r.

 16. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 24.11.2011 r. do posla Krzysztofa Kwiatkowskiego

 17. Biuro Poselskie posla Krzysztofa Kwiatkowskiego, pismo Z. Kekusia z dnia 5 grudnia 2012 r.

 18. Minister Sprawiedliwosci, sygn. akt DL-P 122-108/09, wniosek Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 6 listopada 2009 r.

 19. Prezes Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej, akt powolania z dnia 13 listopada 2009 r. Andrzeja Zolla na Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci

 20. Interpelacja Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniewa Wassermanna z dnia w sprawie wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007r. /sygn. akt II K 451/06/

 21. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Polecenie Sluzbowe Prezesa Zarzad Jana Litwinskiego z dnia 12 grudnia 2000 r.

1 Sedzia T. Kuczma nie zawiadomil mnie o rozprawie w dniu 18.12.2007 r., ani na nia nie wezwal. O wyroku wydanym przez niego w tym dniu dowiedzialem sie, po tym gdy w styczniu 2008 r. zlozylem wniosek o wylaczenie sedziego. W odpowiedzi otrzymalem zawiadomienie, ze jest bezskuteczny, bo sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18.12.2007 r. wyrok, ktory sie uprawomocnil. Sedzia Tomasz Kuczma Postanowieniem z dnia 19.02.1008 r. oraz Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie SSO Tomasz Wojciechowski, SSO Zdzislaw Kulpa i SSR del. do SO Marcin Swierk Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. oddalili moj wniosek o przywrocenie mi terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 18.12.2007 r., pozbawiajac mnie prawa do jego zaskarzenia.

2 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem ale … inteligentem.

Sporzadzil mowe obronna, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil:Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.”/Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12/.

3Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

4 W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takze moj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski, byly minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska.”Zrodlo Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207

(…) Razem z Maryla i Zbyszkiem Cwiakalskim ufundowalismy tam /dwor Emila Zegadlowicza – ZKE/ odrestaurowanie gabinetu Zegadlowicza.” Zrodlo-j.w., s. 210

5 Konrad Piasecki: „To teraz o stosunkach polsko-zydowskich w kontekscie reprywatyzacji. Czy taka reprywatyzacja, ktora odda m.in. dawnym polskim Zydom jedna piata majatku, nazwalby pan – cytujac premiera – sprawiedliwa i przyzwoita?”
Szewach Weiss: „Jedna sprawa, lepiej pozniej niz nigdy. Druga sprawa, wiem, ze nasz ambasador zajmuje sie ta sprawa bardzo efektywnie. Wiem, ze nie mozna oddac sto procent. A jak mozna wyjsc z tego z jakas srednia sprawiedliwoscia dla Zydow i Polakow? Nie wiem dokladnie, ale trzeba szybko cos zrobic.”

Konrad Piasecki: Referendum w tej sprawie powinno sie odbyc w Polsce ?
Szewach Weiss: „Byly ambasador nie powie o tym slowa, ale byly przewodniczacy Knesetu powie, ze u nas w Izraelu unikamy referendow w ogole.”
Konrad Piasecki: „Bo to zly pomysl?”
Szewach Weiss: „Nie, bo parlament jest delegatem narodu.”

Wywiad Konrada Piaseckiego z bylym ambasadorem Izraela w Polsce Szewachem Weiss, RMF FM, 2009.01.05., godz. 8:02. http://www.rmf.fm/fakty/?id=149315

6 j.w.

7 Patrz s. 4, 5, gdzie zaprezentowano dowody poswiadczajace, ze Donald Tusk nie wie, na czym polega roznica miedzy wladza ustawodawcza i wykonawcza.

8 „Wedlug informacji Ministerstwa Skarbu, przedstawionych w poczatkach kwietnia w Sejmie, Polskie Linie Lotnicze LOT mialy pod koniec 2008r. ponad 600 mln zl strat , przy czym 491 mln strat netto to efekt umow majacych zabezpieczyc ceny paliwa .”
Zrodlo: Franciszek Nietz, „Opcje paliwowe zmora – LOT walczy o zachowanie plynnosci”, „Gazeta Transportowa” nr 16 (830),

22 kwietnia 2009r., s. 1

9 „Zakonczyl sie audyt kontraktow paliwowych LOT. Jak ustalil ‘WSJ Polska”, firma doradcza PricewaterhouseCoopers wynajeta przez rade nadzorcza LOT uznala, ze przy transakcjach zawieranych w lipcu 2008r. popelniono bledy. Naruszona zostala wewnetrzna instrukcja spolki z 2001r . Doradca skrytykowal przede wszystkim to, ze niektore umowy zawarte zostaly na dluzej niz 3 – 6 miesiecy w okresie gdy ropa na swiecie bila rekordy i placono ponad 140 dol. za barylke. Mimo, ze firmie udalo sie zabezpieczyc dostawy przy cenie 124 dol. za barylke ropy, to nawet przy obecnych cenach surowca jest ona ponad dwukrotnie wyzsza, niz rynkowa. W rezultacie, wraz z wczesniejszymi kontraktami ujemna wycena kontraktow siega obecnie ponad 300 mln zl, a narodowy przewoznik ma problemy z utrzymaniem plynnosci finansowej. Przedstawiciele rady nadzorczej i zarzadu LOT oraz PwC nie komentuja tej informacji. – Uwazamy, ze sprawa powinien zajac sie prokurator, ale to nowy prezes podejmie ostateczna decyzje – mowi anonimowy czlonek rady nadzorczej.
Nowy prezes spolki moze byc juz znany w kwietniu, bo wczoraj rada nadzorcza LOT rozpisala konkurs.

– Chetnych na pewno bedzie wielu, ale nowym prezesem zostanie zapewne pelniacy obowiazki Sebastian Mikosz – uwaza Zbigniew Salek, wiceszef Miedzynarodowego Stowarzyszenia Menedzerow Lotnisk. Od poczatku marca Sebastian Mikosz kieruje LOT, po tym, jak zrezygnowali szef rady nadzorczej Jacek Ksen oraz Prezes Dariusz Nowak. Eksperci nie maja watpliwosci, ze rezygnacje byly wymuszone przez Skarb Panstwa, a byly efektem chybionych kontraktow paliwowych.

Winnych juz nie ma w spolce, ale nowy prezes powinien sprawe skierowac do prokuratury – uwaza Salek. – Niewatpliwie mozemy miec w tym przypadku do czynienia z dzialaniem na szkode spolki – dodaje Adrian Furgalski z ZDG TOR. Wedlug niego choc LOT nie jest jedyna linia na swiecie, ktora potknela sie na kontraktach paliwowych, to podpisanie kontraktow dluzszych niz na trzy miesiace jest bledem Tym bardziej, ze chybione kontrakty mocno skomplikowaly sytuacje firmy. W wiekszosci naleznosci wobec bankow musza byc splacone do konca roku i to wlasnie ogranicza plynnosc finansowa firmy. Do tego stopnia, ze LOT nie jest w stanie regulowac na biezaco faktur.”

Zrodlo: Cezary Pytlos, „LOT, kupujac paliwo, lamal instrukcje” , Dziennik Polska Europa Swiat, 20.03.2009r., „The Wall Street Journal”, s. 03

Pour te parler mais je te promets de acheter cialis france ligne te repondre acheter priligy en belgique des que je le pourrai.
La achat propecia generique france sensualite developpe la complicite entre les partenaires et permet viagra generique en pharmacie de decouvrir le corps de l’autre.
Essayer d’en parler avec son/sa commander tadalafil partenaire pour lui expliquer et le/la rassurer sur le fait qu’il/elle n’est pas responsable de vrai viagra pas cher vos troubles sexuels.

Pour mesurer l’activite in vivo , des souris ICR meilleur cialis generique acheter cialis livraison 48h neutropeniques ont ete inoculees avec une souche clinique de S. Il existe tres peu viagra prix au maroc achat priligy france d’etudes interpretables dans la litterature a ce sujet. Et si dire adieu a la cigarette etait en fait un moyen de destresser ? Tout retard de regle doit donc inciter a effectuer un test de grossesse. Cette maladie a longtemps ete consideree comme une maladie venerienne, gonococcique ou syphilitique et traitee comme telle. La prise en charge de la DE et des troubles sexuels en general pourrait etre amelioree en facilitant l’expression du besoin chez le patient et en accordant un temps suffisant et adequat pour l’appreciation du trouble par le clinicien. Cialis generique est disponible en ligne aux nombreuses pharmacies sur Internet. Hilda Hutchinson, est une gynecologue et obstetricienne americaine, qui intervient regulierement pour repondre aux questions des femmes dans la presse et a la television.
Le tout etant de faire de nouvelles viagra pour femme en france experiences afin prix du viagra pfizer de, petit a petit, apprehender ces situations angoissantes.
La penetration anale suggere propecia generique 50mg un total abandon et une confiance absolue envers propecia en france prix l’autre.
Ognuno di questi farmaci e adatto per curare cialis farmacia online diverse patologie cialis a poco prezzo psichiatriche, quindi e necessario affidarsi esclusivamente al consiglio di uno specialista.
La viagra farmacia valencia disfunzione erettile peraltro non e la conseguenza acquistare viagra o cialis inevitabile dell’invecchiamento.
Se invece il piacere e simulato, si attiva in particolare la regione della corteccia legata acquistare propecia al movimento comprare cialis acquisto cialis generico volontario:
I partecipanti sono stati come comprare viagra line anche chiesto la loro tolleranza come acquistare il cialis on line al Cialis e se soffrivano di eventuali eventi avversi.
Qual’e la differenza tra un il prezzo del cialis in farmacia prodotto originale e generico?
L’alprostadil e anche somministrabile per via viagra acquisto senza ricetta uretrale con apposito gel o supposta, ma l’efficacia e molto piu bassa e il fastidio spesso cialis in italia levitra costo molto piu alto.
Da acquisto pillole viagra seduto contrarre i dove posso comprare il viagra on line muscoli come per 3 secondi se si dovesse bloccare lo stimolo acquisto cialis postepay di andare alla toilette; poi rilassarli per 6 secondi.
Cialis offre acheter levitra livraison 24h prix levitra pharmacie france aux patients des excellentes possibilites, puisque c’est la preparation achat levitra sur internet de la nouvelle generation.
Il ritiro di tutti i medicinali presenti nelle comprare cialis originale senza ricetta farmacie e la sostituzione dei acquistare kamagra farmacia acquistare viagra o cialis lotti contenenti la documentazione non aggiornata, che andavano distrutti, dato che non e consentito aprire e manomettere la confezione di un medicinale.
Au-dela de 8h, elle levitra vente peut devenir desagreable dapoxetine 100mg en viagra en ligne raison de la proliferation microbienne.
Resta il fatto che la compra priligy maggior parte degli uomini moderni desidera utilizzare il viagra in farmacia on line kamagra kamagra generico acquisto on line qualche modo.
Le achat cialis chlorhydrate d’apomorphine a ete commercialise cialis generique en france en france sous le cialis sans ordonnance nom de uprima® et ixense®.
Tuttavia, vendita viagra e cialis il viagra non e priligy 30 mg sicuro da prendere insieme a farmaci acquistare cialis generico europa che contengono nitrati.
Les insurrections et les guerres civiles succedant a la dictature et a la priligy acheter pharmacie guerre prirent meilleur viagra en ligne par surprise des forces d’occupation ignorant la distance culturelle et historique qui les separait des populations locales mais obligees de prolonger leur presence, de prendre en main le pays et de devenir impopulaires, viagra achat securise si elles ne l’etaient deja.
Non sono lesbiche, e dove comprare viagra a roma nemmeno bisessuali, acquistare kamagra farmacia ma solo barsexual, ragazze che in priligy farmacia online pubblico si baciano e si toccano per gioco, e per stuzzicare l’interesse maschile.
A achat cialis toute securite cet age, l’impuissance constitue un symptome precurseur essentiel susceptible achat cialis en pharmacie d’orienter le diagnostic vers ces kamagra 100mg pathologies.
Se david beckham aveva viagra precio en farmacia kamagra generico online bisogno di una ricetta per il viagra avrebbe comprare kamagra probabilmente in grado di strappare qualche dal medico della squadra discretamente anche.
Mais en france, ce probleme devient de viagra pack plus en plus aigu, car apres ordonnance pour acheter viagra 40 ans, pres d’un homme sur trois serait concerne en france.
Vous acheter viagra pas cher france pouvez aussi trouver des medicaments avis achat viagra net tels que le levitra generique et levitra strips.
Cosi si alza prezzo viagra cialis levitra la soglia di tolleranza al dolore se pero dove comprare levitra online l’emicrania e leggera, la sex therapy funziona.
Tuttavia, si dovrebbe fare attenzione nello scegliere quale sito per ottenere il levitra farmacia online viagra da, per internet brulica di farmacie canaglia che vendono droghe o farmaci contaminati ai loro levitra vendita on line clienti.