30.07.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyki

Krakow, dnia 23 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

30-019 Krakow

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy

Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

Sygn. akt: 1. Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie-Wschod – Ds. 39/06/S

2. Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10

Do wiadomosci:

 1. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 11. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 12. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 13. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 14. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 15. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 26. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 27. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 28. Pan Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 30. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 32. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 33. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 34. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 35. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 36. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 37. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 38. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek – na podstawie prawa okreslonego w art. 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze – o zapobiezenie:

  1. wydaniu drugiego nieslusznego wyroku w sprawie przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 854/10, przez:

   1. sporzadzenie do dnia 31 lipca 2013 r. Zawiadomienia dla Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 854/10/ o odstapieniu przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/,

   2. wyekspediowanie, nie pozniej niz w dniu 1 sierpnia 2013 r., do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 854/10/, Zawiadomienia, jak w p. I.1.1

  2. drugiej pomylce wymiaru sprawiedliwosci w sprawie przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S.

 2. Moja – oparta na dokumentach wydanych w sprawie Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S i Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ – propozycja tresci Zawiadomienia, jak w p.I.1.1 – patrz: s. 5.

 3. Zawiadomienie, ze:

  1. w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 stawie sie w Punkcie Informacyjnym Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod po odbior kopii – z pieczecia Prokuratury poswiadczajacej za zgodnosc z oryginalem – Zawiadomienia, jak w p. I.1.1,

  2. jesli w dniu 1 sierpnia 2013 r. nie otrzymam kopii Zawiadomienia, jak w p. II.1.1, od dnia 2 sierpnia 2013 r., od godz. 10:00 rozpoczne prowadzony calodobowo protest przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod,

  3. od dnia 6 sierpnia 2013 r. protest, jak w p. II.2 przeksztalce w protest glodowy – bede pil wode i soki – ktory bede kontynuowal do dnia wreczenia mi kopii Zawiadomienia, jak w p. II.1,

  4. niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl,

Pomylki sadowe i niesluszne wyroki zdarzaja sie w kazdym systemie prawnym –

przyznaje prof. Zbigniew Cwiakalski.”

Zrodlo: Rafal Przedmojski, „Wprost”, 22 marca 2009r. „Komu sluzy wymiar sprawiedliwosci?”


„Podstawe wszelkich rozstrzygniec powinny stanowic prawdziwe ustalenia faktyczne.

Artykul 2 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego

Czesc I. Przepisy prawa

 1. Artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze:
  Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 2. Artykul 14.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:
  „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru .”

Czesc II. Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 lipca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod zlozylem – Zalacznik 1:

 1. Wniosek o odstapienie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod i Sad Rejonowy w Debicy, w okresie od dnia 2 czerwca 2004 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma:

   1. nie zebraly zadnych dowodow poswiadczajacych, ze czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w p. I popelnilem ja, w Krakowie, jak podano w akcie oskarzenia,

   2. zebraly wylacznie dowody, ze czyny przypisane mi aktem oskarzenia, jak w p. I popelnili mieszkancy Warszawy w Warszawie,

  2. karalnosc rzeczywistych sprawcow czynow przypisanych mi aktem oskarzenia, jak w p. I ustala z dniem 30 wrzesnia 2010 r. ,

  3. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma skazal mnie za popelnienie wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

  4. po odpowiedz na niniejsze pismo stawie sie w dniu 31 lipca 2013 r. /sroda/, podczas dyzuru pelnionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia w godzinach 14:00 – 16:00,

  5. w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia odstapienia przez Prokurature od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/:

   1. od dnia 1 sierpnia 2013 r., godz. 12:00 rozpoczne prowadzony calodobowo protest przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod,

   2. od dnia 5 sierpnia 2013 r. protest, jak w p. II.1.2 przeksztalce w glodowy, tj. bede pil wode i soki,

  6. protest, jak w p. II.2.2 bede kontynuowal do dnia wreczenia mi dokumentu, ktorym Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod odstapi od oskarzenia, jak w p. I.

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 23 lipca

2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

O moim zamiarze stawiennictwa w dniu 31 lipca 2013 r. na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschodu zawiadomilem pismem z dnia 25 lipca 2013 r. Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone – Zalacznik 2:

Dowod : Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura

Wrony – Zalacznik 2

W dniu 29 lipca 2013 r. uprzedzono mnie o zamiarze realizacji przez prokuratorow dzialan wobec mnie, majacych skutkowac wniesieniem oskarzenia przeciwko mnie o zniewazenie funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Poniewaz to wielce prawdopodobny scenariusz – od ponad 7 lat jestem scigany przez Prokurature Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod w podanych nizej okolicznosciach, tzn. wrobiony przez prokurator Radoslawe Ridan z oskarzenia publicznego w czyny, ktore popelnily inne osoby i ktore w przypisanym mi zakresie nie sa przestepstwami – zrezygnowalem z zapowiedzianego pismem z dnia 23.07.2013 r. stawiennictwa na dyzurze Prokuratora Rejonowego.

Wnosze natomiast o sporzadzenie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod i wyekspediowanie nie pozniej niz w dniu 1 sierpnia 2013 r. do Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. akt II K 854/10 Zawiadomienia o odstapieniu przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S.

Przypomne, ze prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze – jak podala w opisie kazdego z 18 przypisanych mi czynow –Zalacznik 3: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegoten urzadAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 3

Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Rozpatrywal ja sedzia Tomasz Kuczma.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich wyzej wymienionych czynow. Wyrok sedziego T. Kuczmy zostal uchylony:

 1. wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. i z tego powodu wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 oraz przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII – Zalacznik 4:
  Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/11, Wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r. –

Zalacznik 4 ,

 1. wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie – na podstawie kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ – razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. oraz w art. 366 § 1 K.p.k i z tego powodu wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII – Zalacznik 5:
  Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, Wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 5

Podkreslic nalezy, ze Prokurator Generalny podal w uzasadnieniu do kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. – Zalacznik 6: „ UZASADNIENIE (…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. (…) Z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego”
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. – Zalacznik 6

Sad Najwyzszy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 26.01.2012 r. podal – Zalacznik 5: UZASADNIENIE (…) Kasacja okazala sie zasadna. Ma racje skarzacy, ze analiza akt przedmiotowej sprawy wskazuje na to, iz w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII zaskarzony wyrok zostal wydany na podstawie niepelnego materialu dowodowego oraz bez wszystkich okolicznosci, co stanowi naruszenie art. 366 § 1 k.p.k. Nadto, Sad Rejonowy dokonal ustalen faktycznych wbrew wymaganiom okreslonym w art. 7 k.p.k., nie stosujac sie do zasady swobodnej oceny dowodow i przeprowadzajac w istocie dowolna ocene zebranego materialu dowodowego. W efekcie poczynil ustalenia faktyczne, ktore nie maja jakiegokolwiek oparcia w dowodach ujawnionych na rozprawie, a wrecz sa sprzeczne z trescia tych dowodow.”

Dowod : Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 5

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to uznane za zasadne wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. zarzuty Prokuratora Generalnego naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.dotycza wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w opisie kazdego czynu z aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., kazdy zostal popelniony w Krakowie, kazdy za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – Zalacznik 4 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII. Po uchyleniu wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wszystkich czynow sprawe przeciwko mnie rozpoznaje sedzia Beata Stoj do sygn. akt II K 854/10/

Wskazac takze nalezy, ze:

 1. w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., ktorym Trybunal orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006 r. TK podal:Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyrokuniedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi,a nie podczas wykonywania tych czynnosci.”,

 1. w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na interpelacje z dnia 3 wrzesnia 2009 r. Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna w sprawie skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal – Zalacznik 7: „W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil .”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 7

 1. pierwszym postanowieniem, ktore w sprawie sygn. akt II K 451/06 wydal sedzia T. Kuczma bylo postanowienie z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan. W uzasadnieniu sedzia T. Kuczma podal miedzy innymi:

  1. Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy,wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych orazzebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie, nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

  2. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl . (…) Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

  3. Konieczne moze byc bowiem nie tylko uzyskanie informacji od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych, przesluchanie osob zwiazanych z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, ustalenie na jakich serwerach strony te sa prowadzone, jakie osoby na stronach tych zamieszczac moga informacje, wreszcie kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach, ale moze sie rowniez wylonic potrzeba ustalenia u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych. Wiazac sie moze rowniez z potrzeba dokonania czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow, czy tez serwerow, a takze koniecznoscia powolania bieglego informatyka i sporzadzenia opinii. Pozwoli to rowniez na ustalenie czasu trwania publikacji przedmiotowych tresci na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru ewentualnej odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Postanowienie

sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 8

 1. W Zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r. prokurator Radoslawa Ridan podala miedzy innymi – Zalacznik 9:

  1. Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylkona publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

  2. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 9,

 1. W pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. sporzadzonym na wezwanie Sadu Rejonowego w Debicy, operator internetowy, Wirtualna Polska S.A. podala –Zalacznik 10: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu Wirtualna Polska o identyfikatorze zgsopo poslugujacy sie kontem email zgsopo@wp.pl (…) Dane osobowe uzytkownika zgsopsoze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”: Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj Miasto: Warszawa
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualnej Polski

S.A., karty 3098, 3099 – Zalacznik 10,

 1. W pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. sporzadzonym na wezwanie Sadu Rejonowego w Debicy, operator internetowy Interia.PL S.A. podal –Zalacznik 11: „Dane zwiazane z kontem: zkekus@interia.pli strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…) Data zalozenia:2004-10-2621:17:23”

Numer IP zalozenia : 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW : 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP : 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/,, pismo z dnia 1

pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 11

 1. W Postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj podala – Zalacznik 12:Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”
  Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi

Beaty Stoj – Zalacznik 12

 1. W pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol podala –Zalacznik 13: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r.Zalacznik 13

Na podstawie:

 1. podanych wyzej dowodow i dokumentow znajdujacych sie w aktach sprawy Sadu Rejonowego w Debicy, sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ oraz pisma Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.,

 2. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/,

 3. informacji na temat trybu scigania z:

  1. 226 § 3 K.k

  2. art. 212 § 2 K.k.

podawanych w kolejnych od lat edycjach wydawanego pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla Komentarza do kodeksu karnego, wnosze o skierowanie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod zawiadomienia do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 854/10/ o proponowanej przeze mnie – zatem niekoniecznie takiej samej – tresci:

Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod zawiadamia o odstapieniu od oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wniesionego przez prokuratora Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/.

Jako przyczyny odstapienia wskazuje, ze:

 1. jak podala – w zgodzie z rzeczywistym stanem faktycznym /art. 2 § 2 K.p.k./ sedzia referent w sprawie sygn. akt II K 854/10 Beata Stoj w Postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”

 2. od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych , tj. jak w opisie czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 3. w opisie czynu XVII aktu oskarzenia podano: oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).” . Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje na temat trybu scigania z art. 226 § 3 K.k.:

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla , 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

  2. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131”

W zwiazku z powyzszym czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 1. Znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigane z oskarzenia prywatnego. Art. 60 K.p.k. stanowi: „§ 1. W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .” Jak podaje prof. dr hab. Andrzej Zoll (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.
  Prokurator oskarzyciel w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S /sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10/ nie stwierdzil w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymaga scigania Zbigniewa Keksuia za znieslawienie:

  1. wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – czyn II aktu oskarzenia,

  2. 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – czyny I, III – XVI aktu oskarzenia,

Co sie tyczy przypisanego Zbigniewowi Kekusiowi znieslawienia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad, aktualne pozostaje wyjasnienie, jak w p. III.”

xxx

Co sie tyczy wyjasnienia Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z pisma do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. –Zalacznik 13: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.” , wskazac nalezy, ze:

 1. akt oskarzenia to nie jest zgaduj-zgadula, ani konkurs audio-tele, a ponadto prokurator Radoslawa Ridan nie wskazala w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. na roznorodnosc pogladow doktryny i nie wyjasnila, dlaczego nie zgadza sie z pogladem, ktory prezentuja … wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, tj. ze: Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow.”

 2. ja juz bylem skazany za czyn XVII aktu oskarzenia i … niezawisly przeciez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /Zalacznik 4/ orzekl, ze uznajac mnie za winnego jego popelnienia sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma naruszyl prawo materialne. Ergo … niezawisly sad drugiej instancji orzekl, ze przypisujac mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia sad pierwszej instancji, tj. Sad Rejonowy w Debicy naruszyl prawo materialne, a niespelna trzy lata po wydaniu tego wyroku Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol informuje mnie, ze prokurator Radoslawa Ridan nie podziela pogladu doktryny – a zatem takze pogladu niezawislego Sadu Okregowego w Rzeszowie – i … interpretacja ma byc znowu przedmiotem oceny niezawislego sadu pirszej instancji, tj. znowu Sadu w Debicy.

xxx

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Wprost”, byly minister sprawiedliwosci Zbigniew Cwiakalski powiedzial:

Pomylki sadowe i niesluszne wyroki zdarzaja sie w kazdym systemie prawnym –

przyznaje prof. Zbigniew Cwiakalski.”

Zrodlo : Rafal Przedmojski, „Wprost”, 22 marca 2009r. Komu sluzy wymiar sprawiedliwosci ?”

Wskazac nalezy, ze ja juz raz bylem ofiara „pomylki”, czyli razacego naruszenia prawa przez prokurator Radoslawe Ridan i sedziego Tomasza Kuczme. To, ze naruszyli prawo poswiadczyly wyrokami wznowieniowymi niezawisly Sad Okregowy w Rzeszowie i niezawisly Sad Najwyzszy, a takze niezalezny Prokurator Generalny. Z powodu ich – opisanych przeze mnie wyzej – pomylek, czyli razacego naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego, Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy przekazaly sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, a wyrok sedziego T. Kuczmy zostal uznany za nieistniejacy i wyeliminowany z obrotu prawnego.

Po raz drugi sciga mnie za te same czyny sedzia Beata Stoj przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Ewy Sacha.

O ile sedzia Tomasz Kuczma prowadzil rozprawe glowna przez 9 miesiecy, tj. od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r., to sedzia Beata Stoj prowadzi ja – na podstawie tego samego aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., potepionego „w czambul” przez:

 1. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. – patrz: s. 8 oraz Zalacznik 8,

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. – patrz: s. 3 oraz Zalacznik 4,

 3. Prokuratora Generalnego kasacja wniesiona do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r. – patrz: s. 3 oraz Zalacznik 6,

 4. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. – patrz: s. 3 oraz Zalacznik 5,

juz przez … dwa i pol roku, tj. od lutego 2011 r. /po wydaniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15.10.2010 r./.

A przeciez nawet prokurator oskarzyciel Radoslawa Ridan podala w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r.: Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.” – patrz: s. 4 oraz Zalacznik 9,

W ciagu minionych dwoch i pol roku sedzia Beata Stoj miedzy innymi:

 1. wydala dwa postanowienia – w dniach 15 marca 2011 r. i 29 czerwca 2012 r. w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Oba tej samej tresci. W postanowieniu z dnia 29.06.2012 r. podala – Zalacznik 14: „Sygn. akt II K 854/10 (…) Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj(…) Na rozprawe stawila sie prokurator Prokuratury Rejonowej w Krakowie SrodmiescieWschod Ewa Sacha(…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:
  1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?
  2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29

czerwca 2012 r. – Zalacznik 14

 1. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne, co poswiadczyli:

  1. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek, podajac w pismie z dnia 28.01.2013 r. do interweniujacej w tej sprawie na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa Poslanki Anny Grodzkiej:– Zalacznik 15: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Jednoczesnie informuje, ze opisane nakazy nie zostaly zrealizowane, z uwagi na nieobecnosc wymienionego pod adresem wskazanym przez Sad. (…) Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
   Dowod : Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28

stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 15

  1. Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek, podajac w pismie z dnia 8 lutego 2013 r. – Zalacznik 16: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace. W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres. (…) Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
   Dowod : Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z

dnia 8 lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 16

 1. informowala mnie dwukrotnie o jej zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, tj.:

  1. Zawiadomieniem z dnia 25 marca 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 17: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 18 kwietnia 2013 r. o godz. 09:00 sala 9 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”
   Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r. –

Zalacznik 17

  1. Zawiadomieniem z dnia 20 maja 2013 r. zawiadomila mnie – Zalacznik 18: „ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia Pana jako oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk o terminie posiedzenia w przedmiocie zastosowania srodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ktore odbedzie sie dnia 14 czerwca 2013 r. o godz. 08:30 sala 113 w Sadzie Rejonowym w Debicy.”
   Dowod: Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20.05.2013 r. –

Zalacznik 18

Panstwo znecacie sie nade mna. Przeciez nawet sama sedzia B. Stoj przed wydaniem Policji nakazu zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia2013 r. w celu doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne i przed wyslaniem do mnie Zawiadomien z dnia 25 marca 2013 r. i 20 maja 2013 r. o zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, wydala postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r., w ktorym podala – Zalacznik 12:

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 12

Informowalem wielokrotnie sedzie Beate Stoj ze mam dzieci na utrzymaniu, ze od czerwca 2006 r. oskarzony aktem oskarzenia prokurator R. Ridan, a potem skazany, dwukrotnie stracilem prace. Informowalem ja, ze nie pracuje od lutego 2009 r., bo skazanego, dwukrotnie wyrzuconego z pracy, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku znowu oskarzonego nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

Panstwo chcecie jednak pokazac wszystkim osobom oraz instytucjom, ktore informuje o Waszym ze mna od ponad 7 lat „procesowaniu”, ze z Panstwem nikt nie wygra.

Poza tym wiecie, ze wydanie jedynie slusznego w sprawie przeciwko mnie wyroku, czyli uniewinniajacego mnie – z podanych wyzej przyczyn – od wszystkich czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan wydanym z razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 297 § 1 K.p.k. aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. oznaczac bedzie:

 1. ze Skarb Panstwa wyplacic mi bedzie musial spore, w kwocie kilku milionow zlotych odszkodowanie /gdy mnie wyrzucano w listopadzie 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskiego S.A. z powodu aktu oskarzenia wydanego przez prokurator R. Ridan moje wynagrodzenie miesieczne wynosilo 35.000,00 zl brutto, przyslugiwaly mi premia w wysokosci do 40 proc. wynagrodzenia i inne korzysci/,

 2. oznaczac bedzie kompromitacje … kilkudziesieciu lacznie sedziow i prokuratorow /w tym wszystkich prokuratorow generalnych w rzadzie Donalda Tuska: Zbigniewa Cwiakalskiego, Andrzeja Czumy i Krzysztofa Kwiatkowskiego/ oraz Rzecznikow Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla i Ireny Lipowicz, ktorzy albo uczynili mnie przestepca nieslusznym, wydanym z razacym naruszeniem prawa materialnego i procesowego wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan z razacym naruszeniem prawa procesowego, albo przez nastepne ponad cztery lata pozbawiali mnie moznosci skorzystania z prawa do wzruszenia nieslusznego wyroku.

Macie Panstwo zatem ze mna problemy finansowy i wizerunkowy. Wizerunkowy, bo przeciez wszyscy sedziowie i prokuratorzy, juz od szczebla najnizszego maja byc nieskazitelnego charakteru. Przypomne:

Prokuratorem moze byc tylko ten, kto jest (…) 2. nieskazitelnego charakteru.”
Artykul 14.1 Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985r.


„Na stanowisko sedziego sadu rejonowego moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykul 61 § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych

A wsrod moich lacznie kilkudziesieciu przesladowcow i ich sprzymierzencow, sedziow sadu rejonowego i prokuratorow prokuratur rejonowych, jest … kilkoro. Cala reszta, kilka tuzinow, to sedziowie i prokuratorzy sadow i prokuratur okregowych, nie wspominajac o tuzach polskiego wymiaru sprawiedliwosci, jak trzech bylych prokuratorow generalnych, Zbigniew Cwiakalski, Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski i Rzecznicy Praw Obywatelskich, Andrzej Zoll i Irena Lipowicz.

Nie watpie zatem, ze nawet jesli Wam umre przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod zmuszony podanymi wyzej okolicznosciami do prowadzenia tam slusznego protestu, to znajdzie sie nie jeden chetny – czyli zadny kariery – sledczy „grabarz”, ktory po kilku latach prowadzonego sledztwa poinformuje media, ze:Zadnych zaniedban prokuratury w sprawie Kekusia nie bylo. (…) Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez niego czynow, ktore byly mu zarzucane, stad nasz akt oskarzenia.”

A celem przyspieszenia kariery doda, ze bylem chory psychicznie. Po to przeciez sedzia Beata Stoj kieruje mnie w 2013 r. na badania psychiatryczne, ktore maja wykazac, czy ja – co do ktorego sedzia B. Stoj poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., ze po lacznie 7 latach scigania mnie Sad Rejonowy w Debicy zebral wylacznie dowody braku mojej winy – bylem poczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. i czy jestem poczytalny obecnie.

Jakby moja poczytalnosc przed 10, 9 i 8 laty oraz obecnie byla w jakiejkolwiek relacji z tym, ze w dniu 12 czerwca 2006 r. Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie 18 czynow za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl i w ktorym:

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan

z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 9

Operatorzy internetowi, Wirtualna Polska S.A. i Interia.PL S.A. udowodnili prokurator R. Ridan, ze sie pomylila, a Sad Okregowy w Rzeszowie, Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Sad Najwyzszy dowiedli, ze sedzia Tomasz Kuczma, ktory postanowil jej zrobic – moim kosztem – przyjemnosc, razaco naruszyl prawo materialne i procesowe.

Z tego powodu Panstwa ogromne ze mna, opisane wyzej problemy, finansowy i wizerunkowy.

Nie chcecie Panstwo dopuscic, zebym dozyl – prokuratura krakowska ma w tej dziedzinie za soba dobre dla siebie, bo nie dla jej ofiary, doswiadczenia w postaci sp. Claudiu Crulica – uniewinniajacego mnie wyroku.

Szczerze mowiac ja juz tez coraz bardziej trace nadzieje, ze dozyje. Albo, w jakim zdrowiu i jak dlugo pozwolicie mi sie cieszyc z wygranej, jesli jej dozyje.

Ciesze sie wprawdzie doskonalym zdrowiem, ale na okrucienstwo, ktore mi Panstwo okazujecie i ono moze nie wystarczyc.

Prezentowalem juz kilkukrotnie moje stanowisko w sprawie jego przyczyn. Uwazam, ze jest nim solidarnosc w patologii Zydow i filosemtowzatrudnionych w instytucjach wymiaru sprawiedliwosci. Traktujecie mnie Panstwo z nie mniejszym okrucienstwem, niz przez kilka lat mojego syna, gdy byl maloletni i potrzebowal jego ochrony przed okrutnymi, zwyrodnialymi sedziami z Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, traktowal Rzecznik Praw Obywatelskich, Zyd ortodoks radykalny prof. dr hab. Andrzej Zoll. Tego osobnika postepowaniem wobec gojow z cala pewnoscia rzadza najbardziej patologiczne zasady Talmudu, w tym:

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud ,Keritot 6b

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami

Talmud , Yebamoth 98a

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac, zeby Zyd zawsze wygral.”

Talmud , Baba Kamma, 113b

Gdy juz jego malzonka oszustka, adw. Wieslawa Zoll „wydarla” od mojej niepracujace zony – a zatem ode mnie, tzn. z alimentow, ktore placilem celem zaspokajania potrzeb moich dzieci – kilka tysiecy zlotych, i uciekla z postepowania Sadu Okregowego w Krakowie sygn. XI CR 603/04 nie okazawszy dowodow, na ktore sie powolywala w jej pismach procesowych, ani nie sprostowawszy klamstw i oszustw, ktorymi sie poslugiwala, to mnie oboje obciazyli zeznaniami w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan i uczynili przestepca. Oboje z naruszeniem prawa, a prof. dr hab. A. Zoll w sprzecznosci z prawem, ktore podaje od lat w publikacjach wydawanych pod jego redakcja naukowa, w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. Ten okrutny Zyd zaprzeczyl nie tylko wszystkim ekspertom w dziedzinie prawa karnego, ale i samemu sobie, a gdy w 2006 r. z jego stanowiskiem, ze sie zgadza z samym soba zgodzila sie prokurator R. Ridan, to mi dzisiaj Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol tlumaczy, ze: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll na potrzebe uczynienia mnie przestepca nie zgadza sie z samym soba, a … ja mam problem. Raz juz przeciez rozwiazany przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem sprzed prawie trzech lat, tj. z dnia 15.09.2010 r. – patrz: s. 3 niniejszego pisma oraz Zalacznik 4.

xxx

Byly minister sprawiedliwosci Zbigniew Cwiakalski mowi:

Pomylki sadowe i niesluszne wyroki zdarzaja sie w kazdym systemie prawnym –

przyznaje prof. Zbigniew Cwiakalski.”

Zrodlo: Rafal Przedmojski, „Wprost”, 22 marca 2009r. Komu sluzy wymiar sprawiedliwosci ?”

Ja jesetm ofiara pomylki prokurator Radoslawy Ridan i nieslusznego wyroku sedziego Tomasza Kuczmy. Jesli brac pod uwage jej dla mnie i mojej rodziny skutki, jestesmy jej – tj. niekompetencji prokurator R. Ridan – ofiarami od listopada 2006 r., gdy z powodu wydanego przez nia aktu oskarzenia wyrzucono mnie z pracy.

Jest zatem obowiazkiem prokuratora bezposrednio przelozonego prokurator Radoslawy Ridan zrealizowac zgodne z prawem dzialania na rzecz wyeliminowania skutkow poswiadczonego dosadnie przez nia sama „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl .” niedopelnienia przez nia obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k.

Jest obowiazkiem prokuratora bezposrednio przelozonego prokurator Radoslawy Ridan zapobiezenie kolejnej, w tej samej sprawie, pomylce Sadu Rejonowego w Debicy.

W zwiazku z powyzszym wnosze o odstapienie przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Poniewaz „Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu.” /artykul 14 § 2 ustawy Kodeks postepowania karnego/, zapoznawszy sie z zawiadomieniem Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod i ze sporzadzonym dlan uzasadnieniem, niezawisla sedzia Beata Stoj podejmie decyzje co do kontynuowania lub zakonczenia wydaniem uniewinniajacego mnie wyroku postepowania do sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/.

Wnosze i informuje, jak na wstepie.

Informuje, ze w zwiazku z wydaniem przez sedzie Beate Stoj Policji nakazu zatrzymania mnie w niedziele 6.01.2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania do Szpitala im. dr J. Babinskiego oraz w zwiazku z mozliwym przeze mnie rozpoczeciem protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, pismem z dnia 29 lipca 2013 r., skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowieml. insp. mgr Wadima Dyby i Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. BabinskiegoStanislawa Kracika zlozylem Zalacznik 19: Zawiadomienie o mozliwym wydaniu Policji w dniu 31 lipca 2013 r. lub w dniach nastepnych przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod nakazu doprowadzenia mnie pod przymusem do Szpitala im. dr J. Babinskiego, w zwiazku ze sprawa karna przeciwko mnie rozpoznawana przez Sad Rejonowy w Debicy /sygn. akt II K 854/10/, na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. „

Informuje, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone na stronie: http://www.kekusz.pl

Na zakonczenie, w zwiazku z moim wnioskiem o wreczenie mi w dniu 1.08.2013 r. kopii Zawiadomienia o odstapieniu przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., pragne zwrocic uwage, ze pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod wreczyla mi w dniu 12 lipca 2013 r. w Prokuraturze jej Pracownica.

dr Zbigniew Kekus

Wszystkie dokumenty podane jako Zalaczniki 3 – 18 do niniejszego pisma zlozylem w moich poprzednich pismach – w tym z dnia 24.06.2013 r., 3.07.2013 r., 23.07.2013 r. – kierowanych do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia – Wschod

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Prokuratora Apelacyjnego Artura Wrony

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/

 4. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Ko 283/11, Wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r.

 5. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, Wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 6. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r.

 7. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz zastepcy prokuratora generalnego Andrzeja Pogorzelskiego z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 9. Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 10. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r. Wirtualnej Polski S.A., karty 3098, 3099

 11. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/,, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

 13. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 14. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

 15. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 16. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8 lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 17. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 25.03.2013 r.

 18. Sad Rejonowy Debicy sygn. akt II K 854/10, Zawiadomienie z dnia 20.05.2013 r.

 19. Pismo z dnia 29 lipca 2013 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie ml. insp. mgr Wadima Dyby i Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego Stanislawa Kracika

Plusieurs types prix viagra avec ordonnance de controles sont effectues par les laboratoires de l’ANSM pour verifier vente de viagra en europe la qualite des medicaments generiques.
Le chirurgien introduit dans le canal de l’uretre quel prix viagra un appareil appele endoscope qui lui permet de voir dans le canal et acheter viagra 50 milligrams de reperer la prostate.
Cialis Tadalafil est commercialise levitra 20mg generique par Lilly ICOS, LLC.

Aliments a base de plantes et supplements comme les graines de citrouille et saw palmetto peuvent vous aider a soutenir la sante de votre fertilite et de la prostate, tandis que le zinc peut ameliorer la qualite et la quantite de sperme. A chaque fois qu’il en avait besoin il la ressortait, comme si elle etait le vecteur de toute cette force positive que vehiculait la gratitude. Ces pilules ne sont pas un remede permanent contre l’impuissance mais ils aident a resoudre le probleme dans une certaine mesure. Kamagra Prix Les prix de MedicamentFrance figurent parmi les plus bas du marche et sont livres en viagra acheter online achat-vente viagra toute discretion partout dans le monde. Le medecin commence souvent par prescrire une faible dose pour acheter cialis quebec generique kamagra des mesures de precautions. Et si le sexe faible etait le moins monogame des deux ? La victime soupconnait l’homme de s’installer sur sa galerie pour la regarder par la fenetre et un jour, elle a decide d’y placer une camera pour le coincer. Cette augmentation demeure presente lors de la deuxieme partie du cycle.
Or, qui oserait nier que acheter bon kamagra oral jelly dans nos grands Etats propecia achat en ligne modernes, ils se sont alteres ?
Etablir un lien entre le medicament et la survenue de complications des mois, prix du cialis au canada voire des annees plus tard, achat de cialis sur internet n’est pas evident.
Cervantes, Flaubert, comprare cialis online italia Stendhal, Proust, cialis originale vendita on line Dostoevskij.
Chi soffre acquistare viagra generico italia di eiaculazione precoce sono tenuti ad farmacia online viagra cialis adottare Priligy, se necessario, 1-3 ore prima della prevista attivita sessuale.
Attualmente la prostatectomia radicale nerve-sparing dovrebbe essere considerata la tecnica comprar viagra cialis and levitra di scelta nella maggior parte degli uomini candidati alla come si acquista viagra in farmacia chirurgia prostatica per tumore.
Sildenafil 100 mg e la dose propecia farmacia online viagra en la farmacia sin receta massima ammissibile per un maschio adulto.
Non conservare pillole di Cialis Tadalafil all’interno di un luogo umido comprare cialis a roma o forse in un venta cialis costa rica frigorifero.
Uomini di molti se sentono meglio di essere auto vengono rassicurati normalizzazione o ricevono consigli sapeva vendita viagra in farmacia comprare kamagra online proveniente partner di soddisfare also senza comprare cialis palermo ricorrere ad interventi cosmetici.
Il acquistare cialis generico in italia risultato e una vasodilatazione con iperafflusso di sangue al pene e conseguente ingrossamento e stato di rigidita, che se comprar viagra farmacias sin receta viene mantenuto fino al viagra acquisto on line momento dell’eiaculazione.
– radiotherapie/rayons x site serieux achat viagra viagra vente achat viagra pharmacie (traitement du cancer) :
La maggior comprare cialis originale italia parte delle viagra en la farmacia sin receta soluzioni consigliate comprare viagra originale sono ricavate da piante tonificanti ed energizzanti, alcune conosciute anche nella medicina tradizionale, che sbloccano le emozioni represse e favoriscono un’attivita sessuale piu armoniosa.
Cialis est un medicament securitaire qui a recu l`approbation de l`afssaps (agence francaise de securite cialis en france sanitaire de produit de sante), cialis generique en ligne agence qui propecia sans ordonnance controle la fiabilite de toute sorte de produits et de medicaments.
I giovani si sono opposti ai valori della societa dei acquistare priligy on line come acquistare viagra via internet consumatori, hanno visto in essa il rischio, che non hanno notato i siti dove acquistare viagra suoi genitori.
Comme elle ne peut etre effectuee par les voies naturelles, viagra en france prix elle achete viagra atteint parfois les nerfs du penis, achat viagra pas cher entrainant un trouble erectile dans 50 a 60 % des cas.
Pera, non tutti viagra vendita online gli sport cialis in italia danno effetto positivo sul potenziamento sessuale acquistare viagra via internet maschile.
L’exposition ou acheter du cialis paris « sex in the city acheter cialis pas cher paris », du 19 novembre au acheter kamagra pas cher paris 4 decembre place de la bastille.
Se abbiamo il comprare cialis palermo sesso a causa del forte desiderio, la rabbia o dell’ affetto, acquistare cialis farmacia avra un effetto devastante.
Naron produit l’effet contractif sur les muscles lisses vaginaux, qui perdent la tonalite achat cialis maroc ou l’elasticite due aux accouchements prix levitra multiples, menopause ou meme avortements habituels, cialis prix pharmacie ainsi ayant pour resultat les murs vaginaux laches, freles et lents.
Molto importante sara differenziare se l’origine del disturbo e organica o vendita viagra in italia psicogena, anche se molto spesso acquisto kamagra on line le due si puo comprare viagra in farmacia componenti coesistono.
Certains patients prenant un medicament alpha-bloquant pour le traitement d’une pression arterielle elevee pu d’une hypertrophie de la prostate peuvent ressentir des vertiges ou des sensations d’ebriete, qui tadalafil peuvent etre dus a cialis acheter sans ordonnance une pression arterielle basse lors du passage rapide a la position assise ou a la position debout.
Ce prix augmente cependant de comparatif prix cialis viagra viagra prix quebec plusieurs euros pour un levitra original.
Interazione di tadalafil con generalmente metabolizza con cyp34a enzimatica, ketoconazolo, aumenta l’area sotto la priligy prezzo curva tempo-concentrazione acquistare priligy generico al 107%, e abbassato al 88% rifampicina.
Vietata interazione di vardenafil priligy generico online con nitrati, perche puo portare alla ipotensione priligy e in vendita in italia arteriosa.