31.07.2013 – Pismo Z.Kękusia do przedstawicieli władz i mediów.

Krakow, dnia 31 lipca 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Pracownicy: Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 2. Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Prof. dr hab. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 5. Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 6. Prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 7. Insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 8. Ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 9. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 10. Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 11. Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 12. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 13. Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 14. Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 15. Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 16. Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 17. Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 18. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 19. Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 20. Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 21. Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 22. Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 23. Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 24. Miroslaw Kozmin, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 25. Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 30. Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 31. Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 32. Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 33. Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 34. Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 35. Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 36. Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 38. Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 39. Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 40. Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Zoll, przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 3. Sedzia Beata Stoj, Sad Rejonowy w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 4. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Prezentacja sprzecznych z prawem uslug swiadczonych prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi i adw. Wieslawie Zoll przez prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow -Srodmiescie Wschod – w tym przez Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk – polegajacych na:

  1. udzielaniu wsparcia prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi i adw. Wieslawie Zoll w niszczeniu ofiar ich patologii,

  2. chronienia prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adw. Wieslawe Zoll przed poniesieniem odpowiedzialnosci za naruszanie prawa.

 2. Zawiadomienie o:

  1. stosowaniu wobec mnie – a ze mna wobec mojej rodziny, w tym bedacych na moim utrzymaniu dzieci – przez:

    1. prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod, Radoslawe Ridan i Ewe Sacha,

    2. sedziow Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme i Beate Stoj,

czynow wlasciwych opisowi ludobojstwa zamieszczonemu w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa,

  1. dopuszczonej prawem okreslonym w art. 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze, moznosci Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk odstapienia od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. akt 1 Ds. 39/06/S,

  2. moim zamiarze rozpoczecia w dniu 2 sierpnia 2013 r. protestu przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod,

  3. przeksztalcenia od dnia 2 sierpnia 2013 r. protestu, jak w p. II.3 w protest glodowy – bede pil wode i soki.

Zollizacja prawa ” – «konczone penalizacja przeciwnikow familii Zoll „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll.
Dzialania sadow i prokuratur gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat :

Ten czlowiek /ja – ZKE/zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,

gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

Ludobojstwo ” – «(…) b. powodowanie (…) rozstroju psychicznego czlonkow grupy, b. rozmyslne stworzenie dla czlonkow grupy warunkow zycia, obliczonych na spowodowanie ich calkowitego

lub czesciowego zniszczenia fizycznego»

Zrodlo: Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa

Szanowni Panstwo,

W kierowanych do Panstwa od wielu miesiecy pismach, informuje Panstwa o okolicznosciach, w jakich prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan oraz sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma uczynili mnie przestepca, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj sciga mnie ponownie od lutego 2011 r. za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

W niniejszym pismie przedstawie – na przykladzie uslug swiadczonych prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi i adw. Wieslawie Zoll – dowody poswiadczajace dyskryminowanie mnie przez prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod, polegajace na:

 1. wniesieniu oskarzenia przeciwko mnie z naruszeniem prawa materialnego i procesowego,

 2. pozbawianiu mnie moznosci korzystania z moich praw ustawowych i konstytucyjnych.

Jak Panstwa informowalem w dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Radoslawa Ridan wniosla do Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia sporzadzony przez nia akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego o popelnienie 18 czynow /czyny i – XVIII/ – cytat: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

w tym miedzy innymi o to, ze:

 1. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 2. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegoten urzadAndrzejaZolla

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/

Czyny jak wyzej mialem popelnic w zwiazku z prowadzona w okresie od 16 czerwca 1997 r., do 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny – Rodzinny sprawa z mojego powodztwa o rozwod – sygn. akt XI CR 603/04.

Panstwo, prof. dr hab. Andrzej Zoll i jego malzonka adw. Wieslawa Zoll obciazyli mnie zeznaniami w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokurator Radoslawe Ridan, co ta poswiadczyla podajac w akcie oskarzenia – Zalacznik 1: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow(…) Wieslawy Zoll (k: 188), (…), Andrzeja Zolla (k; 256-257) (…) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…).”

Zrodlo : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438 – Zalacznik 1

Gdyby wezwani przez prokurator R. Ridan celem ich przesluchania prof. dr hab. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll zlozyli oswiadczenia, ze nie stawia sie na wezwanie poniewaz nie sa zainteresowani prowadzeniem postepowania odnosnie nich, nie czuja sie pokrzywdzeni przeze mnie i nie chca, aby z ich udzialem byly prowadzone jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator wydalaby – na podstawie prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k.:„Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, anie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – postanowienia w przedmiocie umorzenia wszczetych przez nia sledztw.

Panstwo prof. dr hab.. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll czuli sie pokrzywdzeni przeze mnie i pragneli – wiedzac, ze mam dwoje dzieci i ze skazujacy mnie wyrok skutkowac moze pozbawieniem mnie pracy – uczynic mnie przestepca.

Na wniosek wladz Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy. Rozpatrywal ja sedzia Tomasz Kuczma.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia T. Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wyzej wymienionych czynow.

Nalozyl na mnie kary grzywny:

 1. za czyn II w wymiarze 30 /slownie: trzydziesci/ stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100 /slownie: sto/ zlotych,

 2. za czyn XVII w wymiarze 40 /slownie: czterdziesci/ dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100 /slownie: sto/ zlotych.

Kare grzywny nalozona na mnie przez sedziego T. Kuczme oraz zasadzone ode mnie przez niego na rzecz Skarbu Panstwa koszty sadowe wyegzekwowal ode mnie w 2008 r. komornik przez zajecie mojego wynagrodzenia.

Wyrok sedziego T. Kuczmy zostal nastepnie uchylony – w kolejnosci chronologicznej:

 1. w zakresie czynu XVII , wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., sygn. akt II Ko 283/10. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego. Wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 oraz przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynu XVII:

 2. w zakresie czynu II , wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt IV KK 272/11. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie – na podstawie kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ – razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. oraz w art. 366 § 1 K.p.k. Wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynu II

Po tym, gdy panstwo, prof. dr hab. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll uczynili mnie przestepca wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zlozylem:

 1. pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod: „Doniesienie o popelnieniu przez adwokat Wieslawe Zoll /Kancelaria Adwokacka: 31-044 Krakow, Grodzka 40/ przestepstwa z art. 271 § 1, § 3 Kodeksu Karnego: „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, ktora poswiadcza w nim nieprawde co do okolicznosci majacej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5. (…) § 3. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8”.

 2. pismem z dnia 22 wrzesnia 2008 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Cwiakalskiego: „Zawiadomienie o popelnieniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla – celem uzyskania korzysci osobistej – przestepstwa z art. 231 § 1, § 2 Kodeksu Karnego – [Naduz\ycie funkcji] § 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory (…) nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

Ad. 1

W uzasadnieniu do zawiadomienia z dnia 7 kwietnia 2008 r. podalem, ze adw. W. Zoll poswiadczyla nieprawde w pismie procesowym zlozonym do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie sygn. XI CR 603/04. Adw. W. Zoll poswiadczyla nieprawde celem zdyskredytowania mnie jako czlowieka, a przede wszystkim jako ojca. Zarzucila mi, ze moim celem w sprawie o rozwod jest wzmocnienie pozycji w staraniach o mieszkanie. Podala: „(…) Nadto powstaje pytanie, dlaczego powod z jednej strony domaga sie obnizenia alimentow wyznaczonych w niewielkiej wysokosci w stosunku do zarobkow powoda, a z drugiej strony za wszelka cene chce placic czynsz za mieszkanie , za ktore placi pozwana. Czy sa jakiekolwiek watpliwosci co do intencji powoda w zestawieniu z zadaniem powierzenia powodowi pieczy nad dziecmi pomimo, ze w pozwie wyrazal zgode, aby piecze bezposrednia sprawowala pozwana?”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, wczesniej I1C 1115/97/R

Adw. Wieslawie Zoll bylo doprawdy obojetne, co pisala w dokumentach – tj. pismach procesowych – ktore skladala do akt sprawy.

Byla to informacja sprzeczna z trescia zlozonego przeze mnie pozwu o rozwod. Zlozylem w nim wniosek, zeby Sad mnie przyznal piecze bezposrednia nad dziecmi.

A czynsz za mieszkanie, w ktorym mieszkaly moje dzieci placilem, zeby miec gwarancje, ze … bedzie oplacany.

Moja zona nie pracowala, a zatem … bylo nawet z korzyscia dla niej, zebym ja placil czynsz, bo go oplacalem ponad alimenty zasadzone przez Sad.

Adw. Wieslawa Zoll wydzierala od niej honorarium w kwocie lacznej kilka tysiecy zlotych. Moglo jej zatem zabraknac pieniedzy na oplacenie czynszu.

W przedmiotowym mieszkaniu nigdy – po jego zakupie i urzadzeniu, tj. wyposazeniu w meble i inne sprzety – nie mieszkalem, a potem zrzeklem sie moich w nim udzialow.

Adw. Wieslawa Zoll miala w zwyczaju stawiac teze i … dorabiac do niej fakty.

W zlozonym wczesniej pismie procesowym tj. odpowiedzi na zlozony przeze mnie pozew, adw. W. Zoll podala przeciez calkiem inna informacje:Zadanie powoda o powierzenie jemu pieczy nad dziecmi wynika z faktu, ze dazy on do wzmocnienia swojej pozycji w sprawie mieszkania.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, odpowiedz adw. Wieslawy Zoll na pozew

Ja rzeczywiscie wnosilem o powierzenie mnie pieczy nad dziecmi. W zlozonym w dniu 16 czerwca 1997r. pozwie o rozwod moj pelnomocnik podal:„Imieniem powoda Zbigniewa Kekusia, ktorego pelnomocnictwo zalaczam, wnosze: (…) p. 2 o powierzenie wykonywania wladzy rodzicielskiej nad maloletnimi dziecmi (…) obojgu rodzicom z tym, ze bezposrednia piecze nad dziecmi sprawowac bedzie powod tj. ojciec dzieci Zbigniew Kekus, z prawem pozwanej do nieograniczonego kontaktu z dziecmi i wspoldecydowaniem o ich istotnych sprawach”.

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, pozew o rozwod z dnia 16 czerwca 1997r.

W odpowiedzi na zlozone przeze mnie zawiadomienie Sekretariat Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod doreczyl mi pismo o tresci: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 4 Ds. 493/08 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sekretariat Prokuratury informuje ze dnia 17 kwietnia 2008r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod wydal postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie o sygnaturze 4 Ds. 493/08 – tj. o przest. z art. 271 § 1 kk. Z polecenia Prokuratora sekretariat Referent /imie i nazwisko – ZKE/

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 4 Ds. 493/08, pismo z dnia 9 maja 2008r.

Wskazac nalezy, ze w Zawiadomieniu z dnia 9 maja 2008 r. nie podano, w jakiej sprawie ja zlozylem zawiadomienie ani imienia i nazwiska zyczliwego adw. Wieslawie Zoll prokuratora. Podano tylko sygnature sprawy nadana przez Prokurature. Otrzymawszy je zlozylem zazalenie na postanowienie z dnia 17.04.2008 r. W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk Zarzadzenie o tresci – Zalacznik 2: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Sygn. akt 4 Ds. 493/08 Krakow dnia 10 czerwca 2008r. ZARZADZENIE o odmowie przyjecia zazalenia Krystyna Kowalczyk – Prokurator Rejonowy w Krakowie – Srodmiescie Wschod – po zapoznaniu sie z zazaleniem z dnia 3 czerwca 2008 roku zlozonym przez Zbigniewa Kekusia, na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Krakowie Srodmiesciu Wschod z dnia 17 kwietnia 2008 roku na postanowienie o odmowie wszczecia dochodzenia na podst. Art. 429 § 1k.p.k. w zw. z art. 465 k.p.k. zarzadzil odmowic przyjecia zazalenia z uwagi na wniesienie go: – przez osobe nieuprawniona.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 roku prokurator odmowil wszczecia dochodzenia w sprawie 4 Ds. 114/08 o przest. z art. 271§1kk na zasadzie art. 17§1 pkt 2 kpk. Na postanowienie to zawiadamiajacy Zbigniew Kekus, zlozyl zazalenie. W przedmiotowej sprawie skarzacy Zbigniew Kekus nie jest legitymowany do zaskarzenia postanowienia z dnia 17 kwietnia 2008 o odmowie wszczecia dochodzenia w sprawie o przestepstwa z art. 271 § 1kk, albowiem nie jest on pokrzywdzonym w sprawie.

Krag podmiotow uprawnionych do wniesienia zazalenia na postanowienie o umorzeniu sledztwa okresla art. 306§1 kpk, ktory stanowi, ze legitymowany do wniesienia takiego zazalenia jest wylacznie pokrzywdzony.

Osoba pokrzywdzona jest w swietle art. 49 § 1 kpk osoba fizyczna lub prawna, ktorej dobro prawne zostalo bezposrednio naruszone lub zagrozone przez przestepstwo „Sformulowanie „zostalo bezposrednio naruszone (…)” oznacza sytuacje, w ktorej okreslone dobro stanowi rownoczesnie tzw. przedmiot czynnosci wykonawczej czynu zabronionego”, tj. takie dobro chronione przepisami prawa karnego, na ktorym czyn przestepczy jest dokonywany, tj. zgodnie z zamiarem sprawcy jest bezposrednio atakowane, nie zas takie dobro, ktore tylko posrednio doznaje uszczerbku przy okazji takiego ataku lub jest nim posrednio zagrozone (M. Filar: artykul Cz. PKiNP 2002/2/25-t.1). Przestepstwo z art. 271 § 1 kk, zostalo ono umieszczone w rozdziale Pt. „Przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow”, co jednoznacznie wskazuje, jakie dobra prawne chroni ten przepis. Przedmiotem ochrony, do ktorego odnosi sie przestepstwo z art. 271 (falsz intelektualny) jest wiarygodnosc dokumentow w ich aspekcie dowodowym. Posrednio przepis ten chroni takze prawidlowe funkcjonowanie organow wymiaru sprawiedliwosci, a takze innych organow wladzy publicznej prowadzacych postepowania dowodowe. Z powyzszego wynika, ze przepis art. 271 kk chroni dobro o charakterze ponadindywidualnym (ogolnym), jakim jest szeroko rozumiana wiarygodnosc dokumentow, a tym samym prawidlowosc funkcjonowania organow wladzy publicznej. Przepis ten natomiast nie nawiazuje do indywidualnych dobr poszczegolnych osob prywatnych, ktore analizowanym przestepstwem moglyby – w sposob posredni –zostac naruszone.

W zwiazku z powyzszym skarzacy Zbigniew Kekus nie moze byc uznany za osobe legitymowana do wniesienia zazalenia na przedmiotowe postanowienia o odmowie wszczecia dochodzenia.

Biorac pod uwage powyzsze zasadnym jest odmowic przyjecia niniejszego zazalenia Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod Sygn. akt 4 Ds. 493/08, Zarzadzenie dnia

10 czerwca 2008r., Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 2

Prokurator Rejonowy K. Kowalczyk nie podala imienia i nazwiska osoby – adw. Wieslawy Zoll – ktorej dotyczylo zlozone przeze mnie zawiadomienie. Wyjasnila mi natomiast, ze adw. Wieslawie Zoll wolno bylo – w majestacie prawa – lgac i obrazac mnie jej klamstwami. Do tego stopnia strzegla Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk interesu adw.w Wieslawy Zoll, ze pozbawila mnie nawet prawa do zaskrzenia postanowienia jej, zyczliwej adw. Wieslawie Zoll podwladnej.

Ad. 2

W uzasadnieniu do Zawiadomienia skierowanego do prokuratora generalnego Zbigniewa Cwiakalskiego podalem, ze Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll w odpowiedzi na zgloszona mu przeze mnie w styczniu i 2002 r. sprawe zazadania ode mnie przez znecajaca sie nad moim chorym na skolioze i lordoze maloletnim /13 lat/ synem sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny Agate Wasilewska-Kawalek – sedzia nie rozpoznawala przez 6 miesiecy, mimo 5 zorganizowanych w tym czasie posiedzen, mojego wniosku, zebym mogl zabierac dziecko na jeden raz w tygodniu nakazane dla niego przez lekarza specjaliste rehabilitacji-pediatre 45-minutowe zajecia rehabilitacyjne na basenie, a ostatecznie go oddalila, wyjasniajac mnie i mojemu synowi, ze bedzie dla niego znacznie korzystniej, jesli bedzie uczestniczyl raz w tygodniu w … 90-minutoywch zajeciach na basenie, a nie dwa razy z tygodniu, jak nakazal lekarz, w zajeciach trwajacych 45 minut – podczas rozprawy w dniu 19.12.2001 r., zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym, bez podania podstawy prawnej zadania i uzasadnienia dlan … rekomendowal mi, zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym.

Zawiadomilem Prokuratora Generalnego, ze sedzia A. Wasilewska-Kawalek zmusila mnie do wyrazenia zgody na jej zadanie, tj. ze po tym, gdy poczatkowo odmowilem, natychmiast zaczela wydawac jedno po drugim postanowienia w przedmiocie oddalenia zgloszonych przeze mnie wnioskow dowodowych – w tym nawet wczesniej juz zaakceptowanych przez Sad – i czynila tak, az wyrazilem zgode na jej zadanie.

Zawiadomilem go takze, ze nastepnego dnia wycofalem moja zgode oraz zawiadomilem sedzie, ze poddam sie badaniom, jesli ona podstawe prawna zadania oraz sporzadzi i doreczy dlan uzasadnienie. Sedzia Agata Wasilewska-Kawalek do ostatecznego zakonczenia sprawy w dni0 10 kwietnia 2006 r. nie uczynila zadosc moim wnioskom.

W pismie do mnie z dnia 20 sierpnia 2002 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podal natomiast: „Generalnie nadmienic nalezy, ze podniesione przez Pana twierdzenia i argumenty w istocie stanowia polemike z wnioskami zlozonymi przez pelnomocnika zony /adw. W. Zoll – ZKE/ Ocena zasadnosci wnioskow, jak i zebranego w sprawie materialu dowodowego – jak rowniez odmowy poddania sie przeprowadzenia dowodu – nalezy do niezawislego sadu. W tym miejscu ubolewac nalezy, ze cofnal Pan wczesniej wyrazona zgode na poddanie sie badaniom psychiatrycznym i tym samym uniemozliwil przeprowadzenie dowodu tak istotnego dla tej sprawy.”

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll uznal zatem za zgodne z prawem, ze sedzia Agata Wasilewska-Kawalek nie tylko zazadala ode mnie, zebym sie poddal badaniom psychiatrycznym, ale zmusila mnie do wyrazenia na nie zgody, mimo ze zostalo mi przedstawione bez podania podstawy prawnej i bez uzasadnienia oraz ze nie podala uch sedzia do zakonczenia sprawy.

Poniewaz siedziba Biura Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje sie Warszawie, miejscem popelnienia przez Rzecznika, prof. dr hab. A. Zolla czynu zgloszonego przeze mnie Prokuratorowi Generalnemu zawiadomieniem z dnia 22.09.2008 r. byla Warszawa i bylo ustawowym obowiazkiem Prokuratora Generalnego przekazanie go do rozpoznania wlasciwej miejscowo prokuraturze rejonowej w Warszawie.

Prokurator Generalny Zbigniew Cwiakalski, przyjaciel prof. dr hab. Andrzeja Zolla 1 przekazal je jednak do rozpoznania … Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod. Rozpoznala je prokurator Ewa Sacha, wydajac w dniu 18 listopada 2008 r. postanowienie w przedmiocie odmowy wszczecia sledztwa – Zalacznik 3: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ 4 Ds. 1427/08 Krakow, dnia 18 listopada 2008r. POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia sledztwa Ewa Sacha – Prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod po zapoznaniu sie z materialami sprawy 4 Ds. 1427/08 z zawiadomienia Zbigniewa Kekusia o przest. z art. 231 § 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, 305 § 1, 3 kpk, art. 325a kpk postanowil odmowic wszczecia sledztwa w sprawie:

I. niedopelnienia obowiazkow przez Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez nie rozpoznanie zgloszonej przez Zbigniewa Kekusia sprawy, na jego szkode, w okresie od nieustalonego dnia i miesiaca 2002r. do lutego 2006r. w Warszawie, tj. o przest. z art. 231 § 1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego.

II. przekroczenia uprawnien przez sedziego Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzonny w sprawie I 1 C 1115/97/R poprzez nieprawidlowe prowadzenie postepowania oraz wydanie niezasadnego wyroku, na szkode Zbigniewa Kekusia, w okresie od 16 czerwca 1997r, do dnia 21 maja 2003r. w Krakowie, tj. o przest. z art. 231 § 1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego.

Uzasadnienie

Do Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod zostalo przekazane zawiadomienie Zbigniewa Kekusia dotyczace przekroczenia uprawnien i niedopelnienia obowiazkow przez funkcjonariuszy publicznych. W pismie z dnia 22 wrzesnia 2008r. Zbigniew Kekus wskazal, ze Rzecznik Praw Obywatelskich – Andrzej Zoll nie dopelnil swoich obowiazkow, albowiem do czasu zakonczenia swojej kadencji w lutym 2006r. nie rozpoznal sprawy z jego zawiadomienia i rekomendowal mu poddanie sie badaniom psychiatrycznym. Nadto podal, ze sprawa o rozwod z jego powodztwa byla prowadzona nieprawidlowo ze szkoda dla niego i jego maloletnich dzieci.

W sprawie zwazyc nalezy co nastepuje: Analiza zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego nie daje podstaw do przyjecia, ze funkcjonariusze publiczni tj. Rzecznik Praw Obywatelskich, czy tez sedzia orzekajacy w spawie o rozwod dzialali na szkode interesu prywatnego Zbigniewa Kekusia poprzez przekroczenie swoich uprawnien czy tez niedopelnienia obowiazkow.
Stwierdzic nalezy, ze Rzecznik Praw Obywatelskich udzielil Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi w dniu 20 sierpnia 2002r., a zatem zarzuty formulowane przez pokrzywdzonego odnosnie zaniechania czynnosci w jego sprawie sa bezzasadne. Odnosnie natomiast nieprawidlowosci w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie postepowaniu rozwodowym sygn. akt I 1 C 1115/97/R /nastepnie – XI CR 603/04 – ZKE/ nalezy podkreslic, iz zgodnosc z obowiazujacymi normami prawnymi podejmowanych w toku postepowania sadowego czynnosci i decyzji i decyzji podlegala kontroli instancyjnej sprawowanej przez sad wyzszej instancji, jakakolwiek inna ingerencja w czynnosci orzecznicze sadu jest niedopuszczalna i godzilaby w konstytucyjna gwarancje niezaleznosci sadu i sedziowskiej niezawislosci.
Majac to na uwadze postanowiono odmowic wszczecia sledztwa w powyzszej sprawie na zas. art. 17 § 1 pkt 2 kpk. Prokurator Ewa Sacha.”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 1427/08, postanowienie prokurator Ewy Sacha z dnia 18 listopada 2008 r. – Zalacznik 3

Postanowienie prokurator Ewy Sacha wyjasnilo, dlaczego prokurator generalny Z. Cwiakalski przekazal zgloszona mu przeze mnie sprawe do rozpoznania niewlasciwej miejscowo, kierowanej przez prokurator K. Kowalczyk Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod. Otoz w tym celu, do zlozonego przeze mnie Zawiadomienia o popelnieniu przestepstwa przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla dolozono … niezlozone przeze mnie zawiadomienie o popelnieniu przestepstwa przez … anonimowego sedziego Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny – Rodzinny. Prokurator Ewa Sacha podala, ze postanowila – Zalacznik 3: „odmowic wszczecia sledztwa w sprawie (…) II. przekroczenia uprawnien przez sedziego Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w sprawie I 1 C 1115/97/R poprzez nieprawidlowe prowadzenie postepowania oraz wydanie niezasadnego wyroku, na szkode Zbigniewa Kekusia, w okresie od 16 czerwca 1997r, do dnia 21 maja 2003r. w Krakowie, tj. o przest. z art. 231 § 1 kk – wobec braku znamion czynu zabronionego.”

A ja nie zglosilem takiego przestepstwa.

Prokurator Ewa Sacha nawet nie podala imienia i nazwiska sedziego, ktorego mialo dotyczyc rzekomo zlozone przeze mnie zawiadomienie.

Wskazac natomiast nalezy, ze w podanym przez prokurator Ewe Sacha okresie od 16 czerwca 1997 r. do 21 maja 2003 r. postepowanie do sygn. I 1 C 1115/97/R /nastepnie XI CR 603/04/ prowadzilo kolejno … piec sedzin, tj. SSO Ewa Handerek, SSO Liliana Siodlarz-Kapera, SSO Ewa Handerek /po zakonczeniu zwolnienia chorobowego/, SSR del. Izabela Strozik i SSR del. Agata Wasilewska-Kawalek.

A Ewa Sacha podala: „(…) przekroczenia uprawnien przez sedziego Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny w sprawie I 1 C 1115/97/R”

Ostatecznie slusznosc mojego stanowiska, ze przyjaciel prof. dr hab. Andrzeja Zolla, prokurator generalny Zbigniew Cwiakalski – prof. dr hab. A. Zoll byl jego doradca jako ministra sprawiedliwosci–prokuratora generalnego – przekazal moje Zawiadomienie z dnia 22.09.2008 r. niewlasciwej miejscowo Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod poswiadczyl asesor Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia Wydzial XIV Karny Lukasz Sajdak. Rozpoznajac podczas posiedzenia w dniu 5 lutego 2009r. zazalenie, ktore zlozylem na postanowienie prokurator Ewy Sacha uznal niewlasciwosc miejscowa Sadu w Krakowie oraz ze wlasciwym miejscowo do rozpoznania zazalenia jest … Sad Rejonowy dla Warszawy Srodmiescia, z uwagi na fakt, ze Warszawa byla miejscem popelnienia czynu Rzecznika Praw obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Jesli sadem wlasciwym miejscowo do rozpoznania zazalenia na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Ewy Sacha byl Sad w Warszawie, to prokuratura wlasciwa miejscowo do rozpoznania zawiadomienia byla … prokuratura w Warszawie.

Ergo … Zbigniew Cwiakalski, przyjaciel prof. dr hab. Andrzeja Zolla przekazal jako prokurator generalny moje zawiadomienie z dnia 22.09.2008 r. o popelnieniu przez majacego siedzibe w Warszawie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla, do rozpoznania niewlasciwej miejscowo, ale zatrudniajacej zyczliwa prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi prokurator Ewe Sacha, Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.

Charakterystyczne jest uzasadnienie prokurator Ewy Sacha: „ Stwierdzic nalezy, ze Rzecznik Praw Obywatelskich udzielil Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi w dniu 20 sierpnia 2002r., a zatem zarzuty formulowane przez pokrzywdzonego odnosnie zaniechania czynnosci w jego sprawie sa bezzasadne.”

Okrutny czlowiek i tepy profesor, ktory urzad Rzecznika Praw Obywatelskich wykorzystywal w celach prywatnych – tj. w celu ochrony interesow jego malzonki oszustki adw. Wieslawy Zoll i wspolpracujacych z nia w naruszania prawa sedziow – stanal w zgloszonej mu przeze mnie sprawie w obronie sedzi, i … niewlasciwa miejscowo do rozpoznania zgloszonej przeze mnie sprawy prokurator Ewa Sacha zawyrokowala: „a zatem zarzuty formulowane przez pokrzywdzonego odnosnie zaniechania czynnosci w jego sprawie sa bezzasadne.”

Na marginesie wskazac nalezy, ze prokurator Ewa Sacha udzielila mi pouczenia – pod ktorym sie podpisala /patrz: Zalacznik 3/ – o tresci – Zalacznik 3: „1. Na powyzsze postanowienie przysluguje Panu po mysli art. 306 § 1 K.p.k. zazalenie do Prokuratora Okregowego w Krakowie (…). Prokurator Ewa Sacha”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 1427/08, postanowienie prokurator Ewy Sacha z dnia 18 listopada 2008 r. – Zalacznik 3

Udzielila mi prokurator E. Sacha postanowieniem z dnia 18 listopada 2008 r. pouczenia na podstawie prawa, ktore przestalo obowiazywac w dniu … 29 marca 2007 r., tj. 20 miesiecy wczesniej. Gdy o tym, ze prokurator Ewa Sacha nie posiada kwalifikacji merytorycznych – art. 82a ustawy Prawo o ustroju sadow powszechnych: „Sedzia jest obowiazany stale podnosic kwalifikacje zawodowe, (…)” – zawiadomilem Prokuratora Okregowego w Krakowie Artura Wrone, to mi wyjasnila pismem z dnia 29 maja 2009 r. Zastepca Prokuratora Okregowego w Krakowie Lidia Jaryczkowwska: Nalezy natomiast zgodzic sie z Pana zarzutem, ze w postanowieniu o odmowie wszczecia sledztwa w nin. sprawie zostal Pan nieprawidlowo pouczony o organie odwolawczym do ktorego nalezalo skierowac srodek zaskarzenia. Wbrew Pana twierdzeniem nie jest to wynikiem nieznajomosci obowiazujacych przepisow prawnych przez prokuratora – referenta /prokurator Ewa Sacha – ZKE/ lecz wynikiem omylki podczas korzystania przy opracowywaniu decyzji merytorycznej z wzorow drukow znajdujacych sie na dysku komputera, ktorego podczas pracy uzywa.
Zrodlo: Prokuratura Okregowa w Krakowie, sygn. akt I Ko 675/08, pismo Zastepcy

Prokuratora Okregowego, Lidii Jarczykowskiej z dnia 29 maja 2009r.

Znaczy prokurator Ewa Sacha nie zaktualizowala przez 20 miesiecy …

Te czesc niniejszego pisma zakoncze cytatem sprzed … stu lat: „ Wedlug cywilizacji lacinskiej prawo powstaje z uznawania postulatow etycznych, z nadawania sankcji prawnych coraz znaczniejszej ilosci pojec etycznych. Wedlug cywilizacji zydowskiej rzecz ma sie odwrotnie: prawo wyprzedza etyke, etyka zas nie jest samodzielna, gdyz polega na stosowaniu sie do prawa. Mozna tedy w zydowskim ujmowaniu zycia byc jednostka szlachetna, nie majac ni sumienia, ni etyki, byle przestrzegac prawa. (…) Prawniczosci zydowskiej ceche zasadnicza stanowi zamilowanie do obchodzenia prawa. Nie trzeba z tego wysnuwac zadnych wnioskow z kategorii moralnosci, gdyz jest to prostym nastepstwem wylacznego intelektualizmu. Intelekt bada, rozumuje, kombinuje, cwiczy sie w misternych wywodach, nie majac celow moralnych ni niemoralnych. (…) Jezeli ktos zdola medrkowaniem dojsc do tego, by wysnuc z tekstu i na jego podstawie cos tekstowi wrecz przeciwnego, dokonuje arcydziela intelektualizmu. (…) Np. wyrok sadowy moze miescic w sobie uraganie ze sprawiedliwosci, byle tylko byl naciagniety do litery prawa. Dozwolonym jest wszystko, co moze powolac sie na jakakolwiek literke kodeksu; nie mozna wydac zakazu, jezeli gdzies jakas literka do tego nie upowaznia. Totez najwyzszy, egzaminem zdolnosci prawniczej jest zdatnosc kodyfikatorska. Najmniejsza niedokladnosc w skodyfikowaniu pociaga za soba dlugie szeregi zla, krzywdy ludzkiej i w koncu upadku moralnosci w pewnym zakresie zycia. (…) Nadmiar sprawiedliwosci musi prowadzic do bezprawia. W cywilizacji zas lacinskiej bezprawiem jest wszystko, co kloci sie z etyka .”
Zrodlo: Feliks Koneczny, „Cywilizacja zydowska”, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorow 1997, s.

39, s. 375-377

Ponadczasowo sluszne spostrzezenia.

Gdyby nawet takie naginanie prawa nie pomoglo, to zawsze mozna sie uciec do takze stosowanej przez prof. dr hab. Andrzeja Zolla i jego sympatykow prokuratorow i sedziow zasady, ze:

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac, zeby Zyd zawsze wygral.”

Talmud , Baba Kamma, 113b

Szanowni Panstwo,

Powyzej przedstawilem, w jaki sposob prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod uchronili Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla – w tym przypadku we wspolpracy z jego przyjacielem, w 2008 r. prokuratorem generalnym, Zbigniewem Cwiakalskim – i adw. Wieslawe Zoll przed statusem przestepcy, na ktory z cala pewnoscia zasluzyli, zachowujac sie w sposob wypelniajacy znamiona czynow okreslanych jako przestepstwa w art. 231 K.k. /RPO Andrzej Zoll/ i 271 K.k. /adw. Wieslawa Zoll/.

Obecnie zaprezentuje, w jaki sposob prokuratorzy tej samej Prokuratury, dopomogli adw. Wieslawie Zoll i prof. dr hab. Andrzejowi Zoll w uczynieniu mnie przestepca oraz co czynia po uchyleniu skazujacego mnie wyroku, zebym … znowu zostal skazany za te czyny.

Przypomne, ze aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego o to, ze„wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. znieslawilem adw. Wieslawe Zoll – art. 212 § 2 K.k.

 2. zniewazylem / art. 226 § 3 k.k ./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej,RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegoten urzadAndrzejaZolla

Ad. 1

Przestepstwo z art. 212 § 2 kk jest scigane z oskarzenia prywatnego. Artykul 212 § 4 k.k. stanowi: „Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”

Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi: Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykul 60 § 1 Kodeksu Postepowania karnego, stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje:Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk z oskarzenia publicznego, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Adw. Wieslawa Zoll posiada – chyba – wyksztalcenie prawnicze. W dniu 21 maja 2003 r. zlozyla do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny sygn. XI CR 603/04 oswiadczenie:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol z rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

Gdy mnie zatem obciazala zeznaniami, od prawie 40 lat czynnie pracowala w zawodzie prawniczym. Powinna zatem posiadac rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.

Interes spoleczny nie wymagal – i nie wymaga, bo przeciez znowu jestem scigany z tego artykulu – scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Tymczasem wskazac nalezy, ze celem wzruszenia skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., w zakresie czynu z pkt. II aktu oskarzenia opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll, ja prowadzic musialem na przelomie maja i czerwca 2001 r. 12-niowy, sluszny protest glodowy, po ktorym prokurator generalny Andrzej seremet wniosl kasacje na moja korzysc w zakresie czynu II i XVII wyroku z dnia 18.12.2007 r. Sad Najwyzszy uznal kasacje za zasadna i po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy sedzia tego Sadu Beata Stoj … znowu mnie sciga z oskarzenia publicznego z art. 212 § 2 K.k. tj. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Ad. 2

Czyn XVII aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan opisala jako: (…) oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k.(…).

W kolejnych edycjach wydawanego od lat pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla Komentarza do kodeksu karnego redaktor naukowy podaje natomiast:

 1. W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131

 2. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanietylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” Zrodlo : j.w., s. 1130

O ile prezentowane jako sluszne w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego od lat pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, takze jako sluszne prezentuje wiekszosc ekspertow w dziadzienie prawa karnego, to wskazanie doktryny, ze § 3 artykulu 226 K.k ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, a nie jego pracownikow, prezentuja jako sluszne … wszyscy eksperci a dziedzinie prawa karnego.

Podane w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego od lat pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla jako sluszne wskazania doktryny prawnej wykluczaja mozliwosc kwalifikowania zniewazenia Rzecznika Praw Obywatelskich z art. 226 § 3 K.k.

A jednak ja bylem za ten czyn skazany, a po uchyleniu skazujacego mnie wyroku w jego zakresie przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., od lutego 2011 r. sedzia Beata Stoj znowu – od dwoch i pol roku – sciga mnie za jego popelnienie.

Po tym, gdy powolawszy sie na zacytowane wyzej stanowiska z Komentarza do kodeksu karnego wydawanego pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla skierowalem pismami z dnia 3.07.2013 r. i 11.07.2013 r. wniosek do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk o modyfikacje aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator R. Ridan, przez wyeliminowanie z niego czynu z art. 226 § 3 K.k., Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol sporzadzila odpowiedz z dnia 12.07.2013 r., w ktorej podala miedzy innymi – Zalacznik 4: „Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r.Zalacznik 4

Wniosek z wyjasnienia prokurator Edyty Fraczek-Padol taki, ze:

 1. prof. dr hab. Andrzej Zoll – byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly przez szesc lat /lata 2000 do 2006/ Rzecznik Praw Obywatelskich – nie podziela:

  1. pogladow, ktore sam prezentuje jako sluszne w Komentarzu do kodeksu karnego wydawanego pod jego redakcja naukowa,

  2. pogladu, ktory jako sluszny prezentuje wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego – tj. ze RPO bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  3. pogladu, ktory jako sluszny prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego – ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanietylkodo zniewazania organu, nie zas jego pracownikow

 2. prokurator Radoslawa Ridan podziela poglad, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll slusznie nie podziela pogladow, jak w p. I,

 3. prokurator Edyta Fraczek – Padol rozmawiala z prokurator Radoslawa Ridan. po zlozeniu przeze mnie w.w. pism do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk, bo przeciez prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. nie zaprezentowala roznych, znanych jej wskazan doktryny prawnej oraz uzasadnienia, dlaczego za sluszne uznaje poglady sprzeczne ze slusznymi prezentowanymi w publikacjach wydawanych pod redakcja naukowa prof. dr hab. A. Zolla oraz w publikacjach innych ekspertow w dziadzienie prawa karnego,

 4. prof. dr hab. Andrzej Zoll i prokurator Radoslawa Ridan nie podzielaja pogladu, ktore za sluszny uwaza niezawisly Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory wydal wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r.,

 5. wedlug prokurator Edyty Fraczek – Padol niezawisla sedzia Sadu I instancji Beata Stoj bedzie rozwiazywac problem – to znaczy rozwiazuje go od … lutego 2011 r. – interpretacji przepisu, ktory to problem rozwiazal wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. niezawisly sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie trzyosobowym.

Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil przeciez wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynu XVII, zarzuciwszy sedziemu T. Kuczmie razace, majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego. Niezawisly Sad II instancji rozwiazal juz zatem prawie trzy lata temu problem interpretacyjny. Gdyby go nie rozwiazal, to by niezawisly Sad pierwszej instancji, tj. Sad Rejonowy w Debicy nie otrzymal sprawy sygn. II K 451/06 do ponownego rozpoznania w zakresie czynu XVII.

Przepraszam, ze tak duzo miejsca poswiecam oczywistej wydawaloby sie „oczywistosci”, uprawiajac tzw. „lopatologie”, ale kopie niniejszego pisma zamierzam dostarczyc sedzi Beacie Stoj, a ona – powolana w ubieglym roku przez ministra sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina na prezesa Sadu Rejonowego w Debicy – od lutego 2011 r. nie moze sobie poradzic z rozwiazaniem problemu interpretacyjnego, ktory w dniu 15 wrzesnia 2010 r. rozwiazal niezawisly Sad Okregowy w Rzeszowie.

Ja tego nie moge zrozumiec, ale ja jestem przeciez zdaniem sedzi Beaty Stoj niepoczytalny i z tego powodu ona mi wyznaczyla w dniu 16 kwietnia 2012 r. adwokata z urzedu Roberta Bryka z Debicy. On tez ma najwyrazniej problem interpretacyjny …

Poniewaz, jak wspomnialem, kopie niniejszego pisma dostarcze sedzi Beacie Stoj, dopowiem jeszcze tylko, ze skoro Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uznal, ze wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu z pkt. XVII razaco naruszal prawo i to naruszenie mialo istotny wplyw na tresc wyroku, to sedzia Beata Stoj nie powinna mnie drugi raz skazac za ten czyn.

Musze o tym wspomniec, bo podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie, w ktorym podala: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r.Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnymw skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia (…) postanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k. wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucaneoskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze: 1.w okresie odstycznia 2003 r. do maja 2005r w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj.o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
Konca nie widac …

Szanowni Panstwo,

Funkcjonariusze publiczni maja ze mna problem nie tylko interpretacyjny. Maja takze finansowy i wizerunkowy. Finansowy, bo z powodu sporzadzonego przez prokurator R. Ridan nieslusznego, pelnego wad prawnych aktu oskarzenia mnie wyrzucono w listopadzie 2006 r. z pracy w ING Banku Slaski S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug z wynagrodzeniem miesiecznym w kwocie 35.000,00 zl brutto, przyslugiwaly mi premia w wysokosci do 40 proc. wynagrodzenia i inne korzysci. Gdy sedzia B. Stoj wyda wyrok uniewinniajacy mnie Skarb Panstwa bedzie mi musial wyplacic odszkodowanie w kwocie kilku milionow zlotych.

Wizerunkowy, bo mnie oskarzono, skazano i znowu jestem oskarzony nie tylko o popelnienie przestepstw na szkode okrutnego czlowieka i glupiego profesora, prof. dr hab. Andrzeja Zolla i jego malzonki notorycznej oszustki, adw. Wieslawy Zoll, ale takze 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, a w sprawe przeciwko mnie bylo od 2006 r. zaangazowanych w rozny sposob kilka tuzinow prokuratorow, sedziow i dwoje Rzecznikow Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll i Irena Lipowicz. Jedni uczynili mnie przestepca, a inni robili, co w ich mocy, zeby nie dopuscic do wzruszenia nieslusznego wyroku.

Wydanie jedynie slusznego w sprawie przeciwko mnie wyroku uniewinniajacego bedzie zatem oznaczac kompromitacje dlakilkudziesieciu lacznie sedziow i prokuratorow /w tym wszystkich prokuratorow generalnych w rzadzie Donalda Tuska: Zbigniewa Cwiakalskiego, Andrzeja Czumy i Krzysztofa Kwiatkowskiego/ oraz Rzecznikow Praw Obywatelskich, Andrzeja Zolla i Ireny Lipowicz.

Funkcjonariusze publiczni uznali zatem, ze lepiej bedzie – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – jesli ja nie dozyje wydania uniewinniajacego mnie wyroku.

Z tej przyczyny nie tylko go nie wydaja, co mi uniemozliwia powrot na rynek pracy, ale nawet, zeby mi dodatkowo zaszkodzic kreuja mi wizerunek osoby chorej psychicznie, niepoczytalnej.

Czynia tak sedzia Beata Stoj, przy udziale prokurator … Ewy Sacha. Tej samej, ktora taka byla w 2008 r. zyczliwa dla prof. dr hab. Andrzeja Zolla – patrz: s. 5 niniejszego pisma. Sedzia Beata Stoj wydala juz dwa postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Pierwsze w dniu 15 marca 2011 r., drugie w dniu 29 czerwca 2012 r., przy udziale prokurator Ewy Sacha.

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

wydane przy udziale prokurator Ewy Sacha – Zalacznik 5

Sedzia B. Stoj wydala nawet Policji nakaz zatrzymania mnie niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania do Szpitala im. dr J. Babinskiego. Nie wiem, po co jej bylem potrzebny w Szpitalu w niedziele …

Nie bylo mnie wtedy w mieszkaniu mojej matki.

Sedzia Beata Stoj i prokurator Ewa Sacha chca, zeby biegle wybrane przez sedzie B. Stoj na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych w 2013 r. wydaly opinie, czy ja bylem poczytalny … 10, 9 i 8 lat temu, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

A stan mojego zdrowia psychicznego nie ma przeciez zadnego zwiazku z tym, ze prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila pelen wad prawnych akt oskarzenia, a sedzia Tomsza Kuczma wydal niesluszny, skazujacy mnie wyrok.

Sedzia Beata Stoj stosuje wobec mnie – oraz wobec mojej rodziny – przy udziale prokurator Ewy Sacha czyny wlasciwe opisowi ludobojstwa zamieszczonemu w Konwencji ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa:

Ludobojstwo” – «(…) b. spowodowanie (…) rozstroju psychicznego czlonkow grupy, b. rozmyslne stworzenie dla czlonkow grupy warunkow zycia, obliczonych na spowodowanie ich calkowitego

lub czesciowego zniszczenia fizycznego»

Zrodlo: Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobojstwa

Sedzia Beata Stoj zneca sie psychicznie nade mna i nad moja rodzina. Nietrudno sobie wyobrazic, co dzialo sie z moja 77-letnia matka, gdy w jej mieszkaniu w niedziele 6 stycznia 2013 r. stawili sie dwukrotnie, w tym ok. godz. 08:00, poszukujacy mnie z nakazu sedzi B. Stoj policjanci.

Po co bylem potrzebny sedzi Beacie Stoj w Szpitalu im. dr. J. Babinskiego w niedziele …? Wylacznie po to, zeby spedzic w nim noc z niedzieli na poniedzialek … .

Sedzia Beata Stoj rozmyslnie stwarza bardzo powazne zagrozenie dla mojego i mojej rodziny bytu.

Sciga mnie, posiadajac wylacznie dowody mojej niewinnosci, w oparciu o domniemanie winy.

Wielokrotnie informowalem sedzie B. Stoj, ze z powodu wydania przez prokurator Radoslawe Ridan aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. wyrzucono mnie w listopadzie 2006 r. z pracy w ING Banku Slaskim S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug, ze z powodu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. wyrzucono mnie w lutym 2009 r. z pracy w Polskich Liniach Lotniczych LOT S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Infrastruktury.

Informowalem sedzie Beate Stoj, ze – majac dwoje dzieci na utrzymaniu – nie pracuje od lutego 2009 r., ze jestem zadluzony na kwote ok. 200.000,00 zl. Oskarzonego, skazanego, ponownie oskarzonego, nie chce mnie zatrudnic zaden pracodawca.

A sedzia B. Stoj sciga mnie wciaz, w opisany wyzej sposob, w oparciu o dowody poswiadczajace wylacznie, ze nie ja, lecz inne osoby – co do ktorych karalnosc za pomylkowo mnie przypisane czyny ustala – popelnily przypisane mi przez nia czyny.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 30 lipca 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem:

 1. Wniosek o odstapienie przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/,

 2. Zawiadomienie, ze:

  1. w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 stawie sie w Punkcie Informacyjnym Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod po odbior kopii – z pieczecia Prokuratury poswiadczajacej za zgodnosc z oryginalem – sporzadzonego przez Prokuratora Rejonowego zawiadomienia o odstapieniu od oskarzenia,

  2. jesli w dniu 1 sierpnia 2013 r. nie otrzymam kopii Zawiadomienia, jak w p. II.1.1, od dnia 2 sierpnia 2013 r., od godz. 10:00 rozpoczne prowadzony calodobowo protest przed Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, ktory od dnia 6 sierpnia 2013 r. protest, jak w p. II.2 przeksztalce w protest glodowy – bede pil wode i soki – ktory bede kontynuowal do dnia wreczenia mi kopii Zawiadomienia, jak wyzej.

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 30 lipca 2013 r. do Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 6.

W w.w. pismie z dnia 30.11.2013 r. przedstawilem moja propozycje tresci Zawiadomienia, jak wyzej, tj.:

Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod zawiadamia o odstapieniu od oskarzenia przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi wniesionego przez prokuratora Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/. Jako przyczyny odstapienia wskazuje, ze:

 1. jak podala – w zgodzie z rzeczywistym stanem faktycznym /art. 2 § 2 K.p.k./ sedzia referent w sprawie sygn. akt II K 854/10 Beata Stoj w Postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl”

 2. od dnia 19 pazdziernika 2006 r. z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych , tj. jak w opisie czynow I, III – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 3. w opisie czynu XVII aktu oskarzenia podano: oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich, uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu to jest o przest. z art. 226 § 3 k.k. (…).” . Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje na temat trybu scigania z art. 226 § 3 K.k.:

  1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla , 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

  2. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3 sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej . Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.” Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131”

W zwiazku z powyzszym czyn z pkt. XVII aktu oskarzenia nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 1. Znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigane z oskarzenia prywatnego. Art. 60 K.p.k. stanowi: „§ 1. W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny .” Jak podaje prof. dr hab. Andrzej Zoll (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.
  Prokurator oskarzyciel w sprawie sygn. 1 Ds. 39/06/S /sygn. akt Sadu Rejonowego w Debicy II K 854/10/ nie stwierdzil w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymaga scigania Zbigniewa Keksuia za znieslawienie:

  1. wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – czyn II aktu oskarzenia,

  2. 15 sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – czyny I, III – XVI aktu oskarzenia,

Co sie tyczy przypisanego Zbigniewowi Kekusiowi znieslawienia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad, aktualne pozostaje wyjasnienie, jak w p. III.”

Ciekaw bede stanowiska Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk.

Powyzej opisalem, w jaki sposob ona sama uchronila przed statusem przestepcy klamce, oszustke adw. Wieslawe Zoll, a jej podwladna, prokurator Ewa Sacha okrutnego czlowieka i tepego profesora prawa karnego, Andrzeja Zolla.

Jedna wmowila mi, ze znieslawiajac mnie klamstwem zamieszczonym w zlozonym przez adw. Wieslawe Zoll do akt sprawy sygn. XI CR 603/04, ta nie wyrzadzila mi krzywdy i mnie nie przysluguje nawet prawo do zaskarzenia zyczliwego adw. W. Zoll postanowienia o odmowie wszczecia dochodzenia. Druga – niewlasciwa miejscowo do rozpoznania sprawy – wyjasnila mi, ze:„Stwierdzic nalezy, ze Rzecznik Praw Obywatelskich udzielil Zbigniewowi Kekusiowi odpowiedzi w dniu 20 sierpnia 2002r., a zatem zarzuty formulowane przez pokrzywdzonego odnosnie zaniechania czynnosci w jego sprawie sa bezzasadne.

Wskazac nalezy, ze w przypadku wniosku skierowanego przeze mnie do prokurator Krystyny Kowalczyk o odstapienie przez Prokuratura Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, Prokurator Rejonowy posiada uprawnienia do uczynienia mu zadosc.

Artykul 8a ust. 1 ustawy o prokuraturze stanowi: Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

Faktem jest, ze art. 14.§ 2. ustawy Kodeks postepowania karnego stanowi:„Odstapienie oskarzyciela publicznego od wniesionego oskarzenia nie wiaze sadu .”

Jesli Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk odstapi od oskarzenia, sedzia Beata Stoj bedzie miala, jeszcze jeden, oprocz interpretacyjnego – patrz: s. 8 – problem do rozwiazania.

Jesli nie odstapi, ja rozpoczne protest, potem przeksztalce go w glodowy. Byc moze zostane umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, byc moze nie dozyje wyroku w sprawie przeciwko mnie. Zeby sedzia Beata Stoj mogla … umorzyc sprawe przeciwko mnie. Przez tzw. „wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci”. Co w sprawie przeciwko mnie oznacza dobro prokurator Radoslawy Ridan, sedziego Tomasza Kuczma i … kilku tuzinow sedziow i prokuratorow oraz dwoch Rzecznikow Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzeja Zolla i Ireny Lipowicz, przez ktorych od ponad 7 lat jestem scigany za popelnienie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie 18 czynow za posrednictwemportalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl,mimo ze nawet sedzia Beata Stoj w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. podalaZalacznik 7:

Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl
Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj – Zalacznik 7

Niewykluczone, ze nawet po ewentualnym odstapieniu przez Prokuratora Rejonowego Krakow – Srodmiescie Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ sedzia Beata Stoj bedzie mnie w dalszym ciagu scigala za czyny, ktore mi przypisala prokurator Radoslawa Ridan. Sciagnie mnie za nie to z cala pewnoscia – wobec jej samej zacytowanego wyzej oswiadczenia z postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r. hobby sedzi Beaty Stoj – „hobby”: «zajmowanie sie czyms po amatorsku, z wielkim zapalem; konik» ; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN,. Warszawa 2005, s. 264.

W wywiadzie sprzed kilku lat byly juz wtedy minister sprawiedliwosci Zbigniew Cwiakalski powiedzial w rozmowie z redaktorem tygodnika „Wprost”:

Pomylki sadowe i niesluszne wyroki zdarzaja sie w kazdym systemie prawnym –

przyznaje prof. Zbigniew Cwiakalski.”

Zrodlo: Rafal Przedmojski, „Wprost”, 22 marca 2009r. „Komu sluzy wymiar sprawiedliwosci?”

Jesli wziac pod uwage fakty opisane na stronie 5 niniejszego pisma, w zgodzie ze stanem faktycznym, byloby napisac … „przyznaje sie prof. Zbigniew Cwiakalski”.

Autor artykulu nadal mu tytul: „Komu sluzy wymiar sprawiedliwosci?”

Odpowiadam: wymiar sprawiedliwosci sluzy funkcjonariuszom publicznym zatrudnionym w instytucjach wymiaru sprawiedliwosci. Sluzy im przez tzw. wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Z powazaniem,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2417-2438

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod Sygn. akt 4 Ds. 493/08, Zarzadzenie dnia 10 czerwca 2008r., Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt 4 Ds. 1427/08, postanowienie prokurator Ewy Sacha z dnia 18 listopada 2008 r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r. wydane przy udziale prokurator Ewy Sacha

 6. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, pismo z dnia 30 lipca 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Beaty Stoj

1 W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takze moj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski, byly minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska.”Zrodlo Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207

(…) Razem z Maryla i Zbyszkiem Cwiakalskim ufundowalismy tam /dwor Emila Zegadlowicza – ZKE/ odrestaurowanie gabinetu Zegadlowicza.” Zrodlo-j.w., s. 210

Pensez achat viagra toulouse aussi a nourrir tous vos sens et pas cialis commander seulement la zone X.
Il existe plusieurs medicaments, disponibles sur acheter du veritable viagra ordonnance, priligy sans ordonance a prendre entre 20 minutes et une heure avant le rapport sexuel.
Consultez votre medecin cialis acheter en pharmacie traitant avant de prendre ce traitement en cas d’insuffisance hepatique, d’hypotension, si vous acheter propecia france avez fait un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cerebral ou si vous presentez une retinite pigmentaire.

Il nous faut nous depasser, aller au-dela de nous-memes pour continuer a nous aimer. L’ANSM indique egalement les signes d’alerte de l’embolie pulmonaire, de l’infarctus du myocarde et de l’accident vasculaire. Cette croyance est aussi activee par celui qui recoit un cadeau qui ne l’enthousiasme pas. Elle peut, dans certains cas, necessiter 1 ou 2 jours d’hospitalisation. acheter cialis site serieux vente de cialis Cette sensation peut durer de quelques minutes a plusieurs heures, et peut s’accompagner de nausees et d’etourdissements. Je vous pose donc la question, pourquoi ce malaise constant face a la sexualite vieillissante? Cette methode est pour vous si la pilule contraceptive vous procure de nombreux effets secondaires ou si vous etes sujette aux migraines. Sous hypnose, la personne est a l’ecoute de ses sensations sans gene acheter viagra sans ordonnance en belgique viagra 50mg ni inhibition car l’hypnose permet de solliciter l’hemisphere droit du cerveau qui controle les emotions et de mettre au repos l’hemisphere gauche, responsable de la pensee rationnelle…
Il est important d’avoir recours a des condoms comportant un grand reservoir a l’extremite (l’espace au bout du condom) pendant les contacts sexuels et le sexe oral pour empecher la zone percee d’etre vente kamagra pharmacie infectee achat cialis toute securite et pour accommoder les bijoux.
Une petite armoire, frequemment situee dans la pharmacie ligne vente cialis salle cialis pas cher marseille de bains, est devolue a leur rangement.
La terapia a base di comprare cialis originale italia erbe e diventata estremamente popolare in termini della cura di disfunzione dove posso acquistare cialis online erettile.
Questo comprar viagra sin receta en farmacias aumenta il flusso del sangue al cialis super active generico pene, che risulta nell’erezione.
Essa puo anche consigliare a decidere questa acquisto cialis generico online domanda psicoterapia attraverso dove acquistare viagra line la modifica dell’atteggiamento psicologico del sesso.
A parte le situazioni in comprare viagra generico line cui la donna e completamente ubriaca, il piu delle volte il gentil sesso spera che l’avventura di una notte si possa trasformare in qualcosa costo cialis 5 mg in farmacia di piu, rimanendo cosi molto spesso delusa.
Danza e cialis generico costo mexico un significativo cialis soft generico metodo antistress, perche lo stress e una delle piu difuse cause dell’obesita.
In alcuni come acquistare viagra svizzera casi (vedi per esempio comprare viagra generico on line i casi di vip) la si pratica come comprare viagra senza ricetta medica per moda, oppure, soprattutto in giovane eta, per curiosita.
Faceva tutto come avere cialis senza ricetta parte di invecchiare, ma comprare viagra online gli uomini avevano un farmacias online viagra momento difficile accettare i loro problemi di impotenza.
Les acheter cialis en ligne quebec effets secondaires possibles – comme pour tout medicament, il est probable vente cialis generique france que certains des effets secondaires qui ne cialis en ligne pas cher pateint apres utilisation.
Vardenafil e inoltre controindicato negli cuanto vale levitra farmacia uomini di eta superiore ai 75 anni che fanno uso acquistare cialis generico farmacia concomitante di potenti inibitori cyp 3a4 (ritonavir, indinavir, chetoconazolo e venta viagra farmacias sin receta itraconazolo).
Le stress, la fatigue, les soucis vente cialis en ligne cialis 10mg prix professionnels sont prix propecia en france aussi tres influents.
Per viagra prezzo farmacia la dove acquistare cialis online prima volta giovani cialis originale senza ricetta erano appassionati ad un’idea del pacifismo.
Nous devons tous apprendre des viagra plus cialis choses petit viagra prix priligy belgique a petit, en prenant de l’experience des autres personnes.
Nella popolazione adulta maschile non diabetica, la kamagra acquistare online frequenza della disfunzione erettile e dell’ordine del 13% con compra kamagra viagra naturale vendita online variazioni dal 2-5% a 40 anni al 25-20% a 65 anni.
Et dans cette nouvelle vie, prix kamagra turquie l’amour prend toute sa vente viagra pfizer place.
In comprare viagra generico online realta nessuno meglio di te puo dirti se sei davvero pronta per vivere questa esperienza perche vivere la sessualita imposta e dove e come acquistare il viagra non profondamente desiderata puo rivelarsi dannoso e negativo per vendita cialis online il futuro.
L’homme serait ainsi prix viagra 100mg pfizer debarrasse de toute achat viagra europe vente cialis en france gene :
Infatti lai laser-idroelettroforesi assicura la certezza che la miscela viagra italia dei farmaci vendita kamagra italia utilizzati arrivi alla zona da trattare aumentando quindi nettamente la biodisponibilita,con una minore vendita viagra in farmacia quantita totale di farmaci impiegati,in un minor tempo ,in una concentrazione locale superiore ,e con una maggiore durata dell’azione farmacologia,senza praticmente effetti collaterali sistemici.
Le viagra en france a commander kamagra nos jours est devenu plus acheter kamagra oral jelly petite quantite accessible.
Le corps feminin comporte plus de 10 000 de recepteurs tactiles, dont les hommes acheter cialis france sont cialis pas cher pharmacie presque prives :
Qualcuna predilige i movimenti lenti, altre donne preferiscono un mezza pillola viagra viagra punti vendita ritmo veloce.
Come se l’apice fosse gia stato venta de viagra en farmacias ahumada raggiunto, come se tutto acquistare viagra online sicuro fosse gia stato dato, come se il tempo dell’amore fosse gia trascorso.