02.09.2013 – Zawiadomienie przez Z. Kękusia – Artura Wrony – Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie o stawiennictwie w dniu 4.09.2013 na dyżurze Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

Krakow, dnia 2 wrzesnia 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Artur Wrona

Prokurator Apelacyjny

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

ul. Cystersow 18

31-553 Krakow

 

Sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 

Do wiadomosci:

 1. Pani Radoslawa Ridan, Prokuratura Okregowa w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 4. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 15. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 16. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 17. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 18. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Pani adw. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 24. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 28. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 29. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 30. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 35. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 36. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 38. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 39. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 40. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 41. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Podziekowanie za:

  1. spotkanie ze mna w dniu 29 sierpnia 2013 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  2. udzielone mi podczas spotkania w dniu 29.09.2013 r. pouczenie w sprawie uprawnien do odstapienia od oskarzenia.

 2. Wniosek o podjecie przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie dzialan nadzorczych pod katem przestrzegania w postepowaniu przed Sadem Rejonowym w Debicy, sygn. II K 854/10 zasad prawidlowej pracy prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.

 3. Zawiadomienie o moim zamiarze – i jego przyczynach:

  1. stawiennictwa na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod w dniu 4 wrzesnia 2013 r., godz. 14:00, celem zaprezentowania uzasadnienia dla moich wnioskow o:

   1. zlozenie wniosku o zmiane opisu i kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S,

   2. odstapienie przez Prokuratora Rejonowego od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie aktem oskarzenia, jak w p. III.1.1.,

  2. rozpoczecia w dniu 5 wrzesnia 2013 r. prowadzonej calodobowo do dnia 9 wrzesnia 2013 r. pikiety przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod zlozenia wniosku, jak w p. III.1.1 i odstapienia od oskarzenia, jak w p. III.1.2.

  3. przeksztalcenia pikiety, jak w p. III.2.2 od dnia 10 wrzesnia 2013 r. w protest glodowy.

 4. Prosba o uczestnictwo Adresata niniejszego pisma w spotkaniu Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod ze mna, jak w p. III.1.

 5. Prezentacja skutkow niekompetencji niektorych podwladnych Adresata niniejszego pisma oraz sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj dla 9 sedziow i prokuratorow, w tym Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

 6. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w jakich jestem osmy rok scigany na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem owczesnego Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego i Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk sa umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Andrzej Seremet– „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”, „niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje” – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot, czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Przyjaciele – Artur Wrona, Prokurator Okregowy w Krakowie./obecnie Prokurator Apelacyjny w Krakowie – ZKE/

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

 

W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych..”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykul 14.1.Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Nieskazitelny”«niemajacy zadnej skazy moralnej»

Slownik Jezyka Polskiego

Szanowny Panie,

 

Dziekuje za Pana spotkanie ze mna dniu 29.08.br. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, w tym udzielone mi pouczenie w sprawie uprawnien do odstapienia przez prokurature od oskarzenia.

Poinformowal mnie Pan, iz prokuratorem uprawnionym do odstapienia od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie aktem oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescia Wschod Radoslawe Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ jest, z mocy prawa okreslonego w artykule 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze – „Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego: „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.” – Prokurator Rejonowy w/w Prokuratury.

 

Przypomne, ze w dniu 13 czerwca 2006 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty skierowal do Sadu Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/, ktorym jego autorka, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i – jak podala „zalozonej przez siebie” strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu do sygn. akt XI CR 603/04,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/.

 

Postepowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan nadzorowali:

 1. Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Piotr Kosmaty,

 2. Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk.

 

Prokurator Radoslawa Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

 

Prokuratorzy nadzorujacy postepowanie prowadzone przez ich podwladna, tj. Piotr Kosmaty i Krystyna Kowalczyk niedopelnili obowiazkow okreslonych w art. 326 K.p.k.:

§ 2. Prokurator jest obowiazany czuwac nad prawidlowym i sprawnym przebiegiem calego nadzorowanego przez siebie postepowania.

§ 3. Z tytulu sprawowanego nadzoru prokurator moze w szczegolnosci:

1) zaznajamiac sie z zamierzeniami prowadzacego postepowanie, wskazywac kierunki postepowania oraz wydawac co do tego zarzadzenia,

2) zadac przedstawienia sobie materialow zbieranych w toku postepowania,

3) uczestniczyc w czynnosciach dokonywanych przez prowadzacych postepowanie, osobiscie je przeprowadzac albo przejac sprawe do swego prowadzenia,

4) wydawac postanowienia, zarzadzenia lub polecenia oraz zmieniac i uchylac postanowienia i zarzadzenia wydane przez prowadzacego postepowanie.”

 

Skutkiem niedopelnienia przez prokuratorow: Radoslawe Ridan, Piotra Kosmatego i Krystyne Kowalczyk obowiazkow, jak wyzej, prokurator R. Ridan pomylila sie w zakresie:

 1. sprawcy przypisanych mi czynow – popelnilem je nie ja, lecz mieszkancy Warszawy /lub osoby przebywajace w Warszawie/,

 2. miejsca popelnienia przypisanych mi czynow – popelniono je nie w Krakowie, lecz w Warszawie,

 3. okresu popelniania przypisanych mi czynow – za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl popelniano je nie od stycznia 2003 r., lecz od dnia 4 listopada 2004 r.

 

Ponadto:

 1. Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod nie zlozyl – do dnia zlozenia niniejszego pisma – wniosku o wyeliminowanie z kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow zarzutow z art. 226 § 1 K.k., po tym, gdy w dniu 19.10.2006 r. wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/, czyniacy niedopuszczalne sciganie z tego artykulu w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

 2. czyn z art. 212 § 2 K.k. – czyn II, znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego, a nie publicznego,

 3. prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego podaja, ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do organu, nie do osoby,

 4. prof. dr hab. Andrzej Zoll i wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego podaja, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na wniosek wladz wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Sad Najwyzszy przekazal postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia w.w. Sadu Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym przypisal mi popelnienie wszystkich czynow, jak w akcie oskarzenia. Wyrok sedziego Tomasza Kuczmy uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/. Sad Okregowy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/, wydanym na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie pozostalych dwoch czynow aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj. II i XVIII.

 

Po uchyleniu wyroku z dnia 18.12.2007 r., wznowieniu postepowania sygn. II K 451/06 i przekazaniu sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, rozpoznaje ja w zakresie wszystkich czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. sedzia Beata Stoj.

Sedzia B. Stoj realizuje rozne, sprzeczne z prawem dzialania, majace na celu zatuszowanie:

 1. wad prawnych aktu oskarzenia przeciwko mnie,

 2. nieznajomosci prawa przez:

  1. sedziow uwazajacych sie za pokrzywdzonych przeze mnie oraz uznanych za takowych przez prokurator R. Ridan i sedziego T. Kuczme,

  2. adw. Wieslawe Zoll,

  3. prokurator R. Ridan i sedziego T. Kuczme.

 

Realizuje je przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod uczestniczacego w sprawie sygn. II K 854/10 oraz za wiedza i akceptacja Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 sposrod 18 czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., tj.:

 1. czynow I, III – XVI, opisanych jako zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 K.k./ i znieslawienie /art. 212 § 2 K.k./ 15 wymienionych na stronie 2 niniejszego pisma sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie,

 2. czynu II, opisanego jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./.

 

Sedzia B. Stoj wydala postanowienie z dnia 14.06.2013 r. w obecnosci anonimowego – nie podala jego imienia i nazwiska w postanowieniu – prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.Podala:„Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: Magdalena Jedynak w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – ZKE/

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 

Sedzia B. Stoj nie podala dat, z ktorymi ustal miala karalnosc wyzej wymienionych czynow.

Wyjasnila, ze: Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 

Wskazac zatem nalezy, ze pierwszy z wyrokow wznowieniowych – od prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/ – wydal Sad Okregowy w Rzeszowie w dniu 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. II Ko 283/10/ w skladzie: SSO Piotr Moskwa, SSO Andrzej Borek, SSR del. do SO Marcin Swierk.

Drugi wyrok wznowieniowy wydal Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r. /sygn. IV KK 272/11/ w skladzie: Jerzy Grubba, SSN Barbara Skoczkowska, SSA del. do SN Henryk Komisarski.

Sad Najwyzszy wydal wyrok z dnia 26.01.2012 r. na podstawie kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, sporzadzonej przez Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda i bronionej podczas rozprawy kasacyjnej przez prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora.

 

Postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. uznaly za sluszne:

 1. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol, ktora poinformowala mnie pismem z dnia 26 czerwca 2013 r. – „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 26 czerwca 2013 roku 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do pisma z dnia 24 czerwca 2013 roku informuje, iz Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny w sprawie sygn. akt II K 854/10 na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku umorzyl prowadzone przeciwko Panu postepowanie karne odnosnie czynow wskazanych w punkcie I.1-16 postanowienia. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii mozliwosci przypisania Panu sprawstwa czynow kwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku zostalo uznane za sluszne i nie bylo przedmiotem zaskarzenia. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r.

 1. rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej Krakowie Boguslawa Marcinkowska, ktora w odpowiedzi na pytanie red. Krystyny Gorzynskie z portalu „Nowy Ekran”:„Czy Postanowienie Sadu o umorzeniu z uwagi na przedawnienie czesci zarzutow jest zaskarzalne, a jesli tak, to czy Prokuratura bedzie ewentualnie wnosic srodek odwolawczy?” odpowiedziala:Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowieniesadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyctej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktoreprezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzjeSadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.
  Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

 

Wskazac nalezy, ze art. 7 K.p.k. stanowi:Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”

 

Gdyby sedzia B. Stoj rozumowala prawidlowo, to by nie wydala postanowienia z dnia 14.06.2013 r. Gdyby prawidlowo rozumowaly prokurator obecny przy jego wydaniu oraz Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol, to by je zaskarzyly.

Jesli bowiem Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok w dniu 15 wrzesnia 2010 r. oraz karalnosc 16 czynow, w zakresie ktorych sedzia B. Stoj umorzyla postepowanie ustala przed tym dniem, to znaczy, ze wszystkich dziewiecioro wyzej wymienionych prokuratorow i sedziow, ktorzy od dnia 15 wrzesnia 2010 r. wlacznie powodowali wzruszenie prawomocnego skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. sa:

 1. bezmyslnymi idiotami,

 2. przestepcami,

 

Niedopelnili bowiem obowiazkow, przekroczyli uprawnienia i wzruszyli prawomocny wyrok, po to, zeby mnie Sad Rejonowy w Debicy scigal za czyny, ktorych karalnosc ustala.

Takiego zdarzenia nie bylo jeszcze zapewne w historii wymiaru sprawiedliwosci nie tylko w Polsce, ale i na swiecie.

Sedzia Beata Stoj jest zapewne pierwsza na swiecie sedzia, ktora cos takiego wymyslila.

A Pana podwladni uznali jej postanowienie za sluszne, zgodne z obowiazujacymi przepisami i orzecznictwem.

Szkoda, ze rzecznik B. Marcinkowska nie podala, z ktorymi przepisami i z ktorym orzecznictwem.

W najgorszym swietle postanowienie sedzi B. Stoj prezentuje Pana sluzbowego zwierzchnika, a prywatnie przyjaciela, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta.

Nie dosc bowiem, ze – gdyby bylo sluszne – kompromitowaloby jego samego, to przeciez zlozona przez niego kasacja spowodowal dzialanie trojga sedziow Sadu Najwyzszego, ktorzy na jego wniosek wydali wyrok wznowieniowy.

Gdyby postanowienie sedzi B. Stoj bylo sluszne, okazaloby sie, ze:

 1. Prokurator Generalny, ktory wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje w zakresie czynu II prawomocnego wyroku z dnia 18.12.2007 r., uczynil to minimum rok, po ustaniu jego karalnosci, co zdaniem sedzi B. Stoj nastapilo przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.,

 2. troje sedziow Sadu Najwyzszego ktorzy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. uchylili prawomocny wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie w.w. czynu II, uczynilo to minimum rok i cztery miesiace po ustaniu jego karalnosci. Co wiecej, oni nawet udzielili Sadowi Rejonowemu w Debicy wskazan, co do tego, jakie ma realizowac dzialania, scigajac mnie za ten czyn.

 

Przekonany, ze sedzia Beata Stoj nie tylko niesluszne i zle uzasadnione wydala postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., ale w dodatku prezentujace jako bezmyslnych idiotow 9 wyzej wymienionych sedziow i prokuratorow, w tym Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – a takze sama autorke postanowienia, ktora dopiero po dwoch latach i czterech miesiacach rozpoznawania sprawy przeciwko mnie, tj. od lutego 2011 r., w czerwcu 2013 r. zorientowala sie, ze karalnosc 16 z 18 czynow, za ktore mnie sciga ustala kiedys, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r. – zaskarzylem je.

Celem przekonania sedziow, ktorzy mieli rozpoznawac moje zazalenie do jego powaznego potraktowania, zlozylem takze w Prokuraturze Okregowej w Rzeszowie i w Prokuraturze Okregowej w Warszawie pismami z dnia 21 sierpnia 2013 r. zawiadomienia o popelnieniu przez wszystkich w.w. sedziow i prokuratorow, ktorzy wzruszajac prawomocny wyrok z dnia 18.12.2007 r., spowodowali sciganie mnie za 16 czynow, ktorych karalnosc zdaniem sedzi B. Stoj miala ustac przed dniem 15.09.2010 r., przestepstw niedopelnienia obowiazkow, przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k. Kopie zawiadomien wyslalem do Sadu Okregowego w Rzeszowie.

A ten podczas posiedzenia w dniu 27 sierpnia br. uchylil postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Znowu ja mialem racje, a nie wycwiczone przez minimum 8 godzin dziennie, dzien po dniu piec dni w tygodniu, tydzien po tygodniu, miesiac po miesiacu, rok po roku w prawidlowym rozumowaniu i posiadajace wiedze prawnicza organy postepowania prowadzonego przeciwko mnie – Art. 7 Kodeksu postepowania karnego: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.” – czyli sedzia Beata Stoj i anonimowy prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod w obecnosci ktorego sedzia B. Stoj wydala postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie /sygn. II Kz 246/13/ ktorym uchylil postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r., podajac w uzasadnieniu miedzy innymi, ze uznal, iz postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy jest zbyt ogolne, bo nie ustala dat, w ktorych zdaniem sedzi Beaty Stoj ustala karalnosc 16 sposrod 18 czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 246/13, postanowienie Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 

Skoro wyjasnilem, w jaki sposob uratowalem honor, wizerunek i status osob niekaranych w.w. 9 prokuratorom i sedziom wyjasnie, dlaczego sedzia B. Stoj wymyslila, ze karalnosc 16 z 18 czynow, za ktore ona mnie sciga od lutego 2011 r. ustala przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Celem bylo ukrycie ogromnej kompromitacji sedziow i adw. Wieslawy Zoll uwazajacych sie za pokrzywdzonych przeze mnie oraz zyczliwych im prokurator Radoslawy Ridan i sedziego T. Kuczmy.

Otoz:

 1. sciganie z tytulu art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych jest niedopuszczalne od dnia 19.10.2006 r., gdy wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/. Przestepstwem jest od tego dnia zniewazenie funkcjonariusza publicznego podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow publicznych. Tymczasem:

  1. wszyscy wymienieni na stronie 2 sedziowie skladali obciazajace mnie zeznania przed Sadem Rejonowym w Debicy w okresie od dnia 7 maja 2007 r. do dnia 27 wrzesnia 2007 r. To znaczy od … 7 do 11 miesiecy po dniu, od ktorego stalo sie niedopuszczalne sciganie mnie za ich zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow. Sedziowie – w tym dwoje prezesow Sadow /W. Baran. M. Rymar/ i jeden wiceprezes /K. Sobierjaksi/ – nie wiedzieli jeszcze wtedy o wyroku TK z dnia 11.10.2006 r.
   Jako ostatnia przesluchiwana byla sedzia Izabela Strozik, ktora w dniu 27 wrzesnia 2007 r. zeznala miedzy innymi:„Ja prowadzilam sprawe pana Kekusia jako referent, ktory konczyl sprawe w Wydziale XI Cywilnym-Rodzinnym Sadu Okregowego w Krakowie. Z panem Kekusiem osobiscie nigdy sie nie zetknelam. (…) Szwagierka tez mnie zawiadomila, ze wchodza strony internetowe oskarzonego Kekusia w ktorych mnie opisuje. Ja przeczytalam to, co jest na tej stronie, okresla mnie tam jako klamce, moralne dno, zdemoralizowana, stanowiaca zagrozenie spoleczne i krzywdzaca dzieci. Ja czuje sie pokrzywdzona. Jesli osoby, ktorych sprawy prowadze, przeczytaja takie informacje w Internecie traca do mnie zaufanie.
   Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy w

dniu 27 wrzesnia 2007r.

Jesli sedzia I. Strozik czula sie pokrzywdzona, powinna byla wniesc prywatny akt oskarzenia.

Nie w tym rzecz, ze twierdze, ze w pismach mojego autorstwa umieszczanych w Internecie przez inne niz ja osoby, pisalem prawde o sedzi Izabeli Strozik, ale w tym, ze ona sama poswiadczyla, ze … nie znala prawa, gdy sie na mnie skarzyla. Nawet jesli przyjac, ze zniewazajace ja byly tresci publikacji zamieszczanych w Internecie, to juz wtedy, gdy ona skladala zeznania nie byl to czyn wypelniajacy znamiona przestepstwa okreslonego w art. 226 § 1 K.k. W sprawie przeciwko mnie ja jej nie zniewazylem „podczas i w zwiazku” z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. Sama wszak poswiadczyla, ze: „Z panem Kekusiem osobiscie nigdy sie nie zetknelam.

  1. Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod nie zlozyl – do dnia 14 czerwca 2013 r., tj. przez prawie 7 lat – po wejsciu w dniu 19.10.2006 r. w zycie wyroku TK z dnia 11.2006 r., wniosku o zmiane kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k.

  2. w dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia 15 przestepstw na szkode wymienionych na stronie 2 sedziow i zarzucajac mi, ze ich zniewazylem … w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych i na tej podstawie przypisal mi popelnienie czynow z art. 226 § 1 K.k.

 1. czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego. Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”
  Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.
  Interes spoleczny z cala pewnoscia nie wymaga, zeby mnie lacznie … osmy rok scigac z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll. Prokurator R. Ridan nie stwierdzila w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze jest to w interesie spolecznym. Nie wykazala, na czym polega interes spoleczny w sciganiu mnie za ten czyn.

 

Sciganie mnie:

 1. prawie siedem lat z art. 226 § 1 K.k. za czyny, ktore wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan od dnia 19 pazdziernika 2006 r. nie wypelniaja znamion czynow okreslonych w tym artykule jako przestepstwo,

 2. osmy rok z oskarzenia publicznego za scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

to oczywiste i razace naruszenie prawa materialnego i … kontynuacja kompromitacji wyzej wymienionych sedziow i prokuratorow.

Z tej zreszta przyczyny, tj. z powodu wyroku TK z dnia 11.10.2006 r., w dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. zarzucajac mu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.
A sedzia Beata Stoj znowu scigala mnie znowu za ten czyn, od lutego 2011 r. z opisanymi wyzej skutkami.

 

xxx

 

Jesli po tym, gdy moimi opisanymi wyzej dzialaniami uchronilem Pana zwierzchnika i przyjaciela, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przed uzyskaniem opinii bezmyslnego idioty i przestepcy uwaza Pan oraz uwazaja Adresaci kopii niniejszego pisma, ze sedzia Beata Stoj, ktora skutkiem braku zdolnosci do prawidlowego rozumowania zaprezentowala go, oraz pozostalych wyzej wymienionych 8 sedziow i prokuratorow jako idiotow i przestepcow, jest najwiekszym tumanem wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej, mylicie sie Panstwo.

Tkwi w nim od lat tuman jeszcze wiekszy, tuman nad tumany … „Tuman” : «czlowiek tepy, ciezko myslacy; matol, tepak»;Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 1051.

To byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich, byly, przez lata kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie, protegowany i pupil Donalda Tuska, powolany przez niego w listopadzie 2009 r., na czteroletnia kadencje na przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Otoz prof. dr hab. A. Zoll podaje w wydawanym od lat pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego, ze:

 1. sluszne jest wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, poniewaz nie jest powiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa – patrz: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

 2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow – patrz: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.

 

Tymczasem w jego staraniach o uczynienie mnie przestepca zlozyl dwukrotnie, tj. podczas postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan oraz podczas rozprawy glownej prowadzonej przez sedziego T. Kuczme, obciazajace mnie zeznania – skarzyl sie na mnie, ze go zniewazylem – w sprawie, w ktorej jestem osmy rok scigany za czyn, ktory prokurator R. Ridan tak opisala w pkt. XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S

 

Obciazyl mnie zatem prof. dr hab. Andrzej Zoll zeznaniami i uczynil przestepca – gdyby odmowil zlozenia zeznan podczas prowadzonego przeciwko mnie postepowania przygotowawczego, prokurator R. Ridan musialaby umorzyc dochodzenie /art. 322 § 1 K.p.k./ – wbrew teorii prawa karnego, w tym wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore przedstawia jako sluszne w publikacjach wydawanych pod jego redakcja naukowa.

W dniu 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie w.w. czynu XVII, zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Sedzia Beata Stoj sciga mnie jednak znowu … trzeci juz rok za ten czyn, a korzystajacy z rozlozonego nad nim parasola ochronnego, zakochany w sobie megaloman, nieswiadom tego, jakie dla mnie i mojej rodziny skutki scigania mnie lacznie osmy rok – w tym skazania – z powodu jego nieznajomosci prawa, ktore podaje w publikacjach wydawanych pod jego redakcja, nie ustaje w uzalaniu sie nad soba i niszczeniu mi opinii i takiej na moj temat udzielil listopadzie 2012 r. wypowiedzi „Dziennikowi Polskiemu”:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic,

gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07 – Zalacznik 2

 

To fakt. Los nie byl dla mnie laskaw, ze mnie zetknal z prof. dr hab. Andrzejem Zollem.

Co do pomocy, to nie ja z niej korzystam lecz prof. dr hab. Andrzej Zoll, w formie uslug swiadczonych mu z naruszeniem prawa przez prokuratorow i sedziow.

Mnie wystarczy, zeby funkcjonariusze publiczni, ktorzy pomagaja panu profesorowi zaczeli przestrzegac prawa. Ustawowego i konstytucyjnego.

Zeby nie byc posadzonym o nierzetelnosc podam przyklad z ostatnich dni pomocy udzielanej prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi przez prokuratorow z Krakowa.

Pismami z dnia 4 lipca 2013 r. oraz z dnia 11 lipca 2013 r. skierowanymi do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem wniosek o zlozenie przez nia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o wyeliminowanie z aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. zarzutu z art. 226 § 3 K.k. opisanego jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla. W uzasadnieniu powolalem sie na podane wyzej wskazania doktryny prawnej, prezentowane jako sluszne przez ekspertow w dziedzinie prawa karnego, w tym przez prawie szesc lat – czerwiec 2000 r. do luty 2006 r. – Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol, ktora mnie poinformowala, ze:

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”(…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r.

 

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. wyjasnienie, jak wyzej prokurator E. Fraczek – Padol uzyskac musiala od autorki aktu oskarzenia przeciwko mnie, obecnie prokuratora Prokuratury Okregowej w Krakowie Radoslawy Ridan po zlozeniu przeze mnie w.w. pisma z dnia 4.07.2013 r., czyli … 7 lat po sporzadzeniu aktu oskarzenia. W akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. prokurator Radoslawa Ridan:

  1. nie podala, ze znane jej sa rozne wskazania doktryny prawnej w zakresie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k.,

  2. nie wyjasnila, dlaczego nie podziela pogladow doktryny, ktore jako sluszne prezentuja eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym przez prawie 6 lat Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll.

 2. problem interpretacji § 3 artykulu 226 Kodeksu karnego byl juz w sprawie przeciwko mnie dwukrotnie przedmiotem oceny prawnej niezawislego sadu. A nawet dwoch sadow, bo:

  1. jako pierwszy dokonal – przychylnej prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi, na podstawie ktorego zeznan zlozonych w postepowaniu przygotowawczym jestem scigany z art. 226 § 3 K.k. – interpretacji niezawisly sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma, ktory wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. przypisal mi czyn, podajac:„Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecnosci Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka (…) XVII uznaje oskarzonego Zbigniewa Kekusia za winnego tego, ze (…) zniewazyl Urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zollauzywajac wobecniegoslow obrazliwych i pomowilgo o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art. 226 § 3 kkw zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kkskazuje go na kare grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100(sto) zlotych.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego Tomasza Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

  1. zyczliwa prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi interpretacje niezawislego sadu I instancji negatywnie zweryfikowal niezawisly sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie – miedzy innymi czynu z pkt. XVII, podajac w sentencji wyroku: Sygn. akt II Ko 283/10WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy:SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin SwierkProtokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpkwznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

Niezawily sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie w wyroku z dnia 15 wrzesnia 2010 r., ze razaco i w sposob majacy wplyw na tresc wyroku naruszyl prawo materialne skazujac mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za czyn opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, a:

 1. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod … trzy niemal lata po rozwiazaniu problemu interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k., pismem z dnia 12 lipca 2013 r. informuje mnie, ze … „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.

 2. korzystajacy z prezentowanej mu w opisany wyzej sposob, tj. z razacym naruszeniem prawa, przez prokurator Radoslawe Ridan oraz sedziow Tomasza Kuczme i Beate Stoj pomocy, prof. dr hab. Andrzej Zoll informuje media, ze to ja potrzebuje pomocy.

 

Ja, w przeciwienstwie do prof. dr hab. Andrzeja Zolla nie potrzebuje niczyjej pomocy. Jedyne, co mi jest potrzebne, to dzialanie sedziow i prokuratorow zaangazowanych w sprawe przeciwko mnie zgodnie z prawem, w tym konstytucyjnym, jak to:

Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa”

Artykul 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Ja nie potrzebuje pomocy, bo … znam tresc publikacji prof. dr hab. A. Zolla.

Co do skargi na mnie prof. Andrzeja Zolla: „-Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.”, pragne wyjasnic, ze skargi na naruszajaca w postepowaniu przed Sadem Okregowym w Krakowie sygn. XI CR 603/04 prawo konstytucyjne i ustawowe, klamce i oszustke adw. Wieslawe Zoll pisalem – a raczej skladalem – nie do prof. dr hab. Andrzeja Zolla, jak informuje media pan profesor, lecz do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skladalem je po tym, gdy nieskuteczne okazaly sie skargi, ktore z powodu naruszania przez nia prawa kierowalem do Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz do Okregowej Rady Adwokackiej Krakowie i Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zamiast je rozpoznac lub przekazac do rozpoznania organom scigania, Rzecznik Praw Obywatelskich, malzonek adw. Wieslawy Zoll, przekazywal je … zyczliwym adw. Wieslawie Zoll, poblazliwym dla jej sprzecznego z prawem ustawowym i konstytucyjnym oraz z zasadami Kodeksu etyki adwokackiej zachowania samorzadowcom z Okregowej Rady Adwokackiej Krakowie, co poswiadczyl przesluchiwany w dniu 17 lipca 2007 r. przez sedziego T. Kuczme: „Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 

Dzisiaj prof. dr hab. Andrzej Zoll odradza mediom kontakt z adw. W. Zoll:

 

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

(…)Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07- Zalacznik 2

 

Czekaja Andrzej i Wieslawa Zoll na dalsza pomoc ze strony od lat solidaryzujacych sie z nimi w ich patologii prokuratorow i sedziow.

Mimo ze mnie oboje uczynili przestepca w sprzecznosci z teoria prawa karnego, ktora sam od wielu lat publicznie rozpowszechnia, prof. dr hab. Andrzej Zoll jojczy, labiedzi, ze to ja mu zatruwam zycie.

 

xxx

 

W pismie z dnia 30 sierpnia 2013 r. skierowanym do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, w kopii zalaczonym do niniejszego pisma – Zalacznik 1 – przedstawilem wszystkie wady prawne aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz jej w nim pomylki, w tym wady i pomylki potwierdzone przez:

 1. sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/,

 2. prokurator Radoslawe Ridan w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. /sygn. II K 451/06/ na w.w. postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.,

 3. operatora internetowego Wirtualna Polske S.A. w pismie z dnia 6 sierpnia 2006 r., zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/,

 4. operatora internetowego Interie.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2006 r., zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/,

 5. Ministra Sprawiedliwosci Andrzeja Czume w odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. /sygn. akt PR V 861-1995/08/ na interpelacje poselska wniesiona przez Posla Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniewa Wassermanna od prawomocnego wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Tomasza Kuczmy,

 6. Sad Okregowy w Rzeszowie w wyroku wznowieniowym z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/ w zakresie czynow I, III – XVII wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Tomasza Kuczmy,

 7. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta w kasacji wniesionej w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc w zakresie czynow II i XVII wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Tomasza Kuczmy,

 8. Sad Najwyzszy w wyroku wznowieniowym z dnia 26 stycznia 2012 r. w zakresie czynow II i XVIII wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. sedziego Tomasza Kuczmy,

 9. sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /sygn. akt II K 854/10/.

 

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Wprost” byly Minister Sprawiedliwosci Zbigniew Cwiakalski powiedzial:

 

Pomylki sadowe i niesluszne wyroki zdarzaja sie w kazdym systemie prawnym

przyznaje prof. Zbigniew Cwiakalski.”

Rafal Przedmojski, „Komu sluzy wymiar sprawiedliwosci?”, „Wprost” , 22 marca 2009r.

 

W moim przypadku za pomylke mozna bylo uznac prawomocny wyrok sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r.

Jakkolwiek tylko bedac bardzo zyczliwym sedziemu T. Kuczmie, bo wydal go, gdy byl juz od kilku miesiecy w posiadaniu w.w. pism operatorow internetowych, ktorzy poswiadczyli, ze nie ja bylem sprawca przypisanych mi czynow, co z kolei potem poswiadczyli Prokurator Generalny w kasacji z dnia 23.08.2011 r., Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26.01.2012 r. i sedzia Beata Stoj w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r.

Nawiasem mowiac przyjaciel prof. dr hab. Andrzeja Zolla, Zbigniew Cwiakalski1 tez sie w mojej sprawie ogromnie pomylil. Proszony przeze mnie, jako Minister Sprawiedliwosci o objecie nadzorem sprawy przeciwko mnie prowadzonej przez sedziego T. Kuczme, odmowil mi tego pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. /sygn. DSP-I-051-527/2007/.

Nie zorientowal sie, ze mnie sedzia T. Kuczma scigal:

 1. w grudniu 2007 r. za 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie z tytulu tego artykulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 2. z art. 226 § 3 K.k. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, mimo ze:

  1. jego przyjaciel, prof. dr hab. Andrzej Zoll i wiekszosc ekspertow w dziedzinie prawa karnego podaja w publikacjach ich autorstwa lub wydawanych pod ich redakcja naukowa, ze Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. prof. dr hab. Andrzej Zoll i wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego podaja w publikacjach ich autorstwa lub wydawanych pod ich redakcja naukowa, ze § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow.

 

Nastepstwem pomylki ministra Zbigniewa Cwiakalskiego oraz pomylek prokurator Radoslawy Ridan i sedziego Tomasza Kuczmy bylo, ze w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyzej wymieniony wyrok wznowieniowy, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. w zakresie:

 1. 15 czynow, ktore ten mi przypisal z art. 226 § 1 K.k. /czyny I, III – XVI/ oraz

 2. czynu, ktory ten mi przypisal z art. 226 § 3 K.k /czyn II/.

 

Sad Okregowy w Rzeszowie zarzucil sedziemu T. Kuczmie, ze przypisujac mi czyny z pkt. I, III – XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., w sposob razacy i majacy wplyw na tresc wyroku naruszyl prawo materialne. A prokurator R. Ridan:

 1. w pkt. I, III – XVI aktu oskarzenia zarzucila mi zniewazenie 15 wymienionych na stronie 2 niniejszego pisma sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych art. 226 § 1 K.k.,

 2. w pkt. XVII aktu oskarzenia zarzucila mi zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. A. Zolla – art. 226 § 3 K.k.

 

Nastepnie:

 1. w dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wniosl kasacje na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII zarzucajac sedziemu, ze w ich przypadku w sposob razacy i majacy wplyw na tresc wyroku naruszyl prawo procesowe okreslone w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.,

 2. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyzej wymieniony wyrok, wznowieniowy, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna i uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie czynow II i XVIII.

 

Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy uchylily zatem wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie wszystkich 18 czynow, ktore mi – na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – przypisal i przekazaly sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

A ten, tj. sedzia Beata Stoj … „myli sie” od lutego 2011 r., tj. od dwoch i pol roku, raz jeszcze scigajac mnie – przy udziale Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – za te czyny.

 

Ostatecznie, podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r., podczas ktorego pierwotnie miala zamiar wydac postanowienie w przedmiocie umieszczenia mnie w areszcie wydala – w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – opisane wyzej postanowienie w przedmiocie umorzenia 16 z 18 czynow, za ktore mnie sciga od lutego 2011 r., z powodu ustania ich karalnosci kiedys – sedzia Beata Stoj nie wie, kiedy dokladnie – przed dniem wydania wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie, czyli przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Jak wyjasnilem na str. 5, w ten sposob zaprezentowala 9 wyzej wymienionych sedziow i prokuratorow, w tym Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta jako bezmyslnych idiotow oraz uczynila z nich przestepcow.

Zyczliwy ofiarom braku zdolnosci sedzi Beaty Stoj do prawidlowego rozumowania zaskarzylem jej postanowienie z dnia 14.06.2013 r. Sedzia Beata Stoj wydala w dniu 4 lipca 2013 r. postanowienie o nieuwzglednieniu mojego zazalenia z powodu braku jego podstaw i przekazala je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie.

A Sad Okregowy w Rzeszowie … zgodzil sie ze mna i podczas posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2013 r. wydal postanowienie w przedmiocie uchylenia postanowienia sedzi Beaty Stoj.

Zanim Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie z dnia 27.08.2013 r., skierowalem kilka pism do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, a w nich wnioski o:

 1. zmiane kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator R. Ridan poprzez wyeliminowanie z niej zarzutow:

  1. z art. 226 § 1 K.k.

  2. z art. 226 § 3 K.k.

  3. z art. 212 § 2 K.k.

 2. zmiane opisu czynow przypisanych mi jak popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl przez zmiane poczatku okresu ich popelniania z: „od stycznia 2003 r.” na – zgodnie ze stanem faktycznym: „4 listopada 2004 r.”,

 3. wyeliminowanie z aktu oskarzenia czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl

 4. wyeliminowanie z aktu oskarzenia czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony,

 5. odstapienie od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod aktem oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Zaproponowana przeze mnie kolejnosc – odstapienie od aktu oskarzenia jako ostatnie – jest wazna, poniewaz tylko jej utrzymanie gwarantuje prezentacje pelnego uzasadnienia dla odstapienia od oskarzenia.

 

Otrzymalem kilka odpowiedzi sporzadzonych przez Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk i Zastepce Prokuratora Rejonowego Edyte Fraczek – Padol, w tym pismo z dnia 31 lipca 2013 r. prokurator E. Fraczek – Padol o tresci: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, 31.07.13r. 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy, byl Pan juz wielokrotnie informowany w kierowanych do Pana pismach dotyczacych przedmiotowego postepowania. Stanowisko to pozostaje nadal aktualne i wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Jednoczesnie ponownie Pana informuje ze zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienia do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r.

 

Oczywisty wniosek z pisma prokurator Edyty Fraczek – Padol, ze jesli niewinny przedstawionych mu zarzutow czlowiek pada ofiara tumana prokuratora i lajdaka sedziego, to nadzieja dla niego na zgodne z prawem zakonczenie sprawy w przelozonym prokuratora tumana.

xxx

 

Co oznacza dla mnie uchylenie postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r.?
W ten sposob sedzia Beata Stoj sama wyeliminowala sie z postepowania do sygn. akt II K 854/10.

Ale sprawe przeciwko mnie rozpoznawal bedzie inny tuman z Sadu Rejonowego w Debicy.

Jak bowiem poswiadczyl niezawisly Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 11 stycznia 2011 r. /sygn. akt II Ko 510/10/, w Sadzie Rejonowym Debicy pracuja same nie znajace prawa tumany, tj. kazdy z zatrudnionych tam na dzien 23 grudnia 2010 r. sedzia byl tumanem. Najwiekszym, obok sedzi Beaty Stoj, jej poprzednik na stanowisku prezesa, sedzia Dariusz Rozanski2.

Otoz natychmiast po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok wznowieniowy z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. i zwrocil akta sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy, wszyscy sedziowie tego Sadu, tj. kazdy z zatrudnionych w nim sedziow zlozyl wniosek o wylaczenie go od rozpoznania sprawy przeciwko mnie. Celem spowodowania przewloki w postepowaniu, zajelo im to … dwa miesiace. Haslo dala – oczywiscie – sedzia Beata Stoj, ktora jej wniosek zlozyla jako pierwsza. Jako ostatni zlozyl wniosek o wylaczenie go owczesny prezes Dariusz Rozanski, czyniac to w dniu 23 grudnia 2010 r.

Co wrecz groteskowe, to ze ich wnioski o ich wylaczenie uzasadnili sedziowie tym, ze je skladaja … przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Caly Sad, tj. kazdy z sedziow z osobna, zatroskani o dobro wymiaru sprawiedliwosci.

Dowiedziawszy sie o w.w. „akcji” wszystkich sedziow z Debicy, zawiadomilem Sad Okregowy w Rzeszowie, ze ich wnioski sa sprzeczne z prawem okreslonym w art. 41 K.p.k. i w art. 42 K.p.k. W dniu 11 stycznia 2011 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal postanowienie, ktorym przyznal mi racje, podajac miedzy innymi:Sygn. akt II Ko 510/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 stycznia 2011 r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR del. do SO Piotr Popek Protokolant: /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2011 r. sprawy Zbigniewa Kekusia w przedmiocie wylaczenia sedziow na podstawie art. 41 § 1 kpk i art. 42 § 4 kpkpostanawia nie wylaczac sedziow Sadu Rejonowego w Debicy od rozpoznania sprawy sygn. akt II K 854/10/uprzednio II K 451/06 – ZKE/. UZASADNIENIE Sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy, w pisemnych oswiadczeniach – zwrocili sie o wylaczenie ich od rozpoznania sprawy Zbigniewa Kekusia (…)

Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje (…) Zaden z sedziow nie zna osobiscie Zbigniewa Kekusia, nie lacza ich z nim zadne zaleznosci, czy inne powiazania.Tym samym przedmiotowa sprawa, bez zadnych obaw i watpliwosci odnosnie jej obiektywnego i bezstronnego rozpoznania, powinna byc kontynuowana i prowadzona w Sadzie Rejonowym w Debicy przez orzekajacych tam sedziow.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 510/10, postanowienie sedziego SSR del. do SO Piotra Popka z dnia 11 stycznia 2011 r.

 

Obecnie znowu jestem skazany na (nie) laske Sadu Rejonowego w Debicy.

Sedzia Beata Stoj prowadzila postepowanie sygn. II K 854/10, tj. postepowanie II K 451/06 po uchyleniu nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia z dnia 18.12.2007 r. w opisany wyzej sposob, bo utrzymywala stosunki kolezenskie z sedzia Tomaszem Kuczma. Ich utrzymywanie poswiadczyla w oswiadczeniu sporzadzonym w zwiazku ze zlozonym przeze mnie pismem z dnia 19.10.2012 r. wnioskiem o jej wylaczenie. Oddalil go postanowieniem z dnia 25 pazdziernika 2012 r. sedzia Artur Mielecki, podjac w uzasadnieniu miedzy innymi: „W pisemnym oswiadczeniu SSR Beata Stoj wskazala, iz zarzuty Zbigniewa Kekusia sa calkowicie bezzasadne, gdyz co prawda zna i utrzymuje kolezenskie stosunki z Tomaszem Kuczma, lecz nie ma zadnego interesu w tym by sprawa ta byla rozpoznana w okreslony sposob, jak tez trudno wyobrazic sobie, zeby Tomasz Kuczma byl zainteresowany konkretnym rozstrzygnieciem tej sprawy.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedziego Artura Mieleckiego z dnia 25

pazdziernika 2012 r.

 

Teraz jest juz dwoje sedziow Sadu Rejonowego w Debicy wyeliminowanych przeze mnie od rozpoznawania sprawy sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/. Do wrogo do mnie usposobionych kolezanek i kolegow sedziego Tomasza Kuczmy, doszli zatem kolezanki i koledzy sedziowie … prezesa Sadu w Debicy sedzi Beaty Stoj.

Tym wiekszej eskalacji wrogosci i patologii moge sie zatem spodziewac ze strony sedziow z Debicy.

Wielka zatem dla mnie szanse stanowi uczynienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod zadosc moim wnioskom o:

 1. zlozenie wnioskow do Sadu Rejonowego w Debicy o:

  1. zmiane opisow i kwalifikacji czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

  2. wyeliminowanie z aktu oskarzenia czynow, co do ktorych Sad nie zebral dowodow, ze ja jestem ich sprawca,

 2. odstapienie od aktu oskarzenia.

 

Odstapienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan, z podaniem dlan uzasadnienia, przyblizy mnie do wydania przez Sad Rejonowy w Debicy sprawiedliwego i bezstronnego wyroku

W tym miejscu wskazac nalezy, ze:

 1. Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol dwukrotnie pouczyla mnie w lipcu 2013 r., ze:

  1. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesumoze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

  1. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.
   Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r.

 1. Pan spotkal sie ze mna – za co raz jeszcze dziekuje – w zwiazku z protestem, ktory prowadzilem w dniu 29 sierpnia 2013 r. w budynku Prokuratury Apelacyjnej Krakowie, spowodowanym bledna przeze mnie interpretacja wypowiedzi Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zamieszczonej w tygodniku „Do Rzeczy”: Jedynie szefowie poszczegolnych jednostek, w tej sytuacji szef prokuratury apelacyjnej, moga zmieniac decyzje prokuratora, ktory skierowal akt oskarzenia.” – zrodlo: „Prawo dla bogatych? Wywiad z Andrzejem Seremetem prokuratorem generalnym”; „Do Rzeczy”, 5 – 13 sierpien, 28/2013, s. 22, 23. W wyzej wymienionym przypadku chodzilo o akt oskarzenia wniesiony przez prokurature apelacyjna. Podczas spotkania ze mna Pan pouczyl mnie, ze w przypadku sprawy przeciwko mnie, skoro oskarzenie wniosla Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, szef tej Prokuratury, tj. Prokurator Rejonowy odstapic moze od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. artykul 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze potwierdza slusznosc udzielonego mi przez Pana pouczenia:

Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego: „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 1. Artykul 14.1.Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r. stanowi:„Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”

 

Pragne takze poinformowac, ze pismem z dnia 3 lipca 2013 r. zawiadomila mnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk:

Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 3 lipca 2013 r. 1 Ds.39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 3 lipca 2013 r. (zlozonego w tut. Prokuraturze w dniu 3 lipca 2013 r.) w sprawie o sygn. 1 Ds. 39/06 uprzejmie informuje, iz Prokurator Rejonowy lub Jego Zastepcy zgodnie z art. 253 Kodeksu Postepowanie Administracyjnego przyjmuja interesantow w sprawie skarg i wnioskow w kazda srode godzinach 14.00 – 16.00. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r.

 

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 30 sierpnia 2013 r. /Zalacznik 1/ poinformowalem Prokuratora Rejonowego Krystyne Kowalczyk, ze stawie sie na dyzurze pelnionym przez nia w dniu 4 wrzesnia 2013 r.

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 30 sierpnia

2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk – Zalacznik 1

 

Stawie sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego celem:

 1. uzyskania wyjasnienia, dlaczego mimo wydania wyrokow wznowieniowych Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. oraz Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie, w ktorej sedzia Sadu Rejonowego Debicy Tomasz Kuczma uznal mnie za wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/ za winnego popelnienia 18 czynow, ktore przypisala mi prokurator Radoslawa Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod wciaz jeszcze nie uznala za zasadne zlozyc wnioskow do Sadu Rejonowego w Debicy o zmiane opisu i kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan,

 2. osobistego przeze mnie przedstawienie dowodow uzasadniajacych zasadnosc moich wnioskow do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod o:

  1. zlozenie wnioskow do Sadu Rejonowego Debicy o zmiane opisu i kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan,

  2. odstapienie od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan.

 

Zastanawiam sie, w jaki sposob zachowa sie prokurator Krystyna Kowalczyk w dniu 4 wrzesnia 2013 r.

Jesli jest nieskazitelnego charakteru powinna poinformowac mnie, ze uczyni zadosc moim slusznym wnioskom.

Moze jednak takze:

 1. odwolac dyzur /bo – na przyklad – ona sama i jej Zastepcy beda na szkoleniu/ lub wyslac na dyzur ktoregos ze swoich Zastepcow; byloby to oznaka tchorzostwa,

 2. stawic sie na dyzurze, a po nim – lub w jego trakcie – wezwac Policje i zlozyc zawiadomienie, ze ja zniewazylem podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, i zostane prosto z Prokuratury odwieziony do szpitala psychiatrycznego lub do aresztu.

 

„Scenariusz” opisany w pkt 2 jest wielce prawdopodobny. Prokurator Radoslawa Ridan wrobila mnie – pod nadzorem owczesnego Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego i jego Zastepcy Krystyny Kowalczyk – w czyny:

 1. ktorych sprawcami byly inne niz ja osoby,

 2. ktore zostaly popelnione w innym miejscu niz ustalila,

 3. ktore zostaly popelnione w innym czasie niz ustalila,

 4. z ktorych jeden – z pkt XVII, zarzut z art. 226 § 3 K.k. – wedlug opisu, ktory sporzadzila nigdy nie byl i nie jest przestepstwem,

 5. z tytulu ktorych – z pkt I, III – XVI, zarzuty z art. 226 § 1 K.k. – sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r,

 6. z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigane z oskarzenia prywatnego – art. 212 § 2 K.k.

 

Dlaczego teraz nie mialbym zostac wrobiony – przez tzw. wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – w inne przestepstwo/a?

Nasz „nie-funkcjonariuszy” problem z prokuratorami i sedziami na tym polega, ze my mozemy lepiej od funkcjonariuszy znac prawo, posiadac – w przeciwienstwie do niektorych z nich – zdolnosc do prawidlowego rozumowania, przestrzegac najwyzszych standardow w zakresie zachowania, a i tak funkcjonariusz tuman i zloczynca moze z nas zrobic przestepce i zniszczyc nam zycie, kiedy mu sie tylko rzewnie podoba.

 

Ja przez kilka pierwszych lat rozpoznawanej od czerwca 1997 r. przez Sad Okregowy sprawy do sygn. XI CR 603/04 nawet sam nie pisalem pism procesowych. Sporzadzal je moj pelnomocnik. Pozniej, gdy sedziny i adw. Wieslawa Zoll coraz intensywniej naruszaly moich dzieci i moje prawa zaczalem pisac pisma sam. Pisalem grzeczne: „uprzejmie prosze”, „zwracam sie z uprzejma prosba” itp. A gdy wreszcie zarzucilem sedziom, adw. W. Zoll i RPO A. Zollowi, ze sa okrutni i niedouczeni, ze nie znaja prawa, ze klamia, a ktos mieszkajacy lub przebywajacy w Warszawie zaczal od stycznia 2003 r. na stronie www.zgsopo.webpark.pl, a od dnia 4 listopada 2004 r. na stronie www.zkekus.w.interia.pl podawac tresc moich pism do publicznej wiadomosci, to postanowiono ze mnie uczynic przestepce.

Poniewaz wadami prawnymi i pomylkami aktu oskarzenia prokurator R. Ridan i wyroku sedziego T. Kuczmy mozna by „obdarowac” kilka spraw, to po uchyleniu – po ponad trzech latach mojej i osob udzielajacych mi wsparcia osob o to walki – nieslusznego skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. , jestem trzeci rok znowu scigany za te same czyny. W tym dodatkowo kierowany przez sedzie Beate Stoj na badania psychiatryczne, straszony umieszczeniem w areszcie, uznany za niepoczytalnego i z tego powodu „obdarowany” obronca z urzedu, doskonale wspolpracujacym przeciwko mnie z sedzia.

Funkcjonariusze publiczni najwyrazniej chca udowodnic osobom znajacym moja sprawe, ze z nimi nikt nie wygra i zniechecic w ten sposob ich inne ofiary do stawiania im oporu.

Z tej przyczyny, wiedzac, ze przed msciwoscia tumanow w prokuratorskich i sedziowskich togach nic mnie nie jest wprawdzie w stanie obronic, na wypadek, gdyby mi Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk lub jej Zastepca, ktory pelnil bedzie dyzur w dniu 4 wrzesnia 2013 r. zarzucic chcial, ze ja/go zniewazylem, znieslawilem itp. podczas pelnienia obowiazkow pragne zauwazyc, ze … nie po to stawie sie na dyzurze, zeby dzialac wbrew swojemu interesowi.

Uszanuje kazde stanowisko mojego rozmowcy, w tym stosowane zawsze, gdy brak argumentow … „nie, bo nie”.

Jesli moje wnioski zostana odrzucone, w dniu 5 wrzesnia 2013 r. rozpoczne pikiete przed Prokuratura Rejonowa dla Krakowa – Srodmiescia Wschod. Bede ja kontynuowal do dnia 9 wrzesnia 2013 r., z weekend’em wlacznie.

Nie dlatego spedze weekend przed Prokuratura, ze lubie sie „umartwiac”, ale zeby Prokuratorowi Apelacyjnemu w Krakowie, Adresatowi niniejszego pisma dostarczyc dowod, ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk lub prokurator, ktory w czasie prowadzonej przeze mnie pikiety bedzie ja ewentualnie nieobecna – z powodu szkolenia, urlopu, choroby, itp. – zastepowal, nie spelnia warunku okreslonego w art. 14.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze: „Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”

W dniu 9.09.2013 r. zakoncze pikiete, a od dnia 10 wrzesnia 2013 r. rozpoczne protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.

 

Nie mozna oczywiscie wykluczyc, ze funkcjonariusze publiczni poinformuja osoby zainteresowane przebiegiem mojego spotkania w dniu 4.09.2013 r. z Prokuratorem Rejonowym Krystyna Kowalczyk lub jej Zastepca, ze w stresie towarzyszacym temu spotkaniu, ujawnila sie zdiagnozowana u mnie przez sedzie Beate Stoj niepoczytalnosc i nieswiadomie ja zniewazylem i … nie wiadomo, co jeszcze.

Pragne wszak zauwazyc, ze w nie tak stresujacych sytuacjach sobie radzilem … swiadomie.

Przez caly – na przyklad – okres, co do ktorego sedzia B. Stoj twierdzi od dnia 15 marca 2011 r., ze ja moglem byc niepoczytalny, czyli od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. pracowalem, zatrudniony z dniem 1 listopada 2002 r., na stanowisku Dyrektora Obszaru Zarzadzania Zakupami, Nieruchomosciami i Kosztami w centrali jednego z najwiekszych Bankow w Polsce, tj. Banku Zachodniego WBK S.A. Kierowalem 200-osoboym zespolem pracownikow zatrudnionych w Departamencie Logistyki i Administracji, Departamencie Nieruchomosci, Departamencie Zakupow i Biurze Analizy Kosztow. Do moich obowiazkow nalezalo miedzy innymi zarzadzanie zasobem nieruchomosci Banku, negocjowanie warunkow zakupu wszystkich dlan produktow i uslug, zarzadzanie budzetem kosztow operacyjnych, wspolpraca z wlascicielem BZ WBKS.A., irlandzkim Allied Irish Bank w podlegajacych mi obszarach dzialalnosci.

Po czterech niemal latach pracy w Banku, w czerwcu 2006 r. takie oceny moich kompetencji sporzadzila Firma Coaching Institute w ramach „Programu Rozwoju Liderow BZ WBK”, na podstawie ankiet „Informacja zwrotna 360?” wypelnionych przez moich przelozonych i podwladnych oraz na podstawie „Assesment Centre”, w ktorym uczestniczylem:

 

Kompetencja – Postepowanie zgodnie z wartosciami”:

Zbigniew otwarcie wyraza swoje zdanie oraz slucha opinii innych.

Traktuje ludzi z szacunkiem.

Potrafi przeanalizowac zaistniale sytuacje i podjac dzialania naprawcze. Dba o to aby inni czlonkowiegrupy, wspolpracownicy uswiadomili sobie cele, wartosci oraz zasady dzialania.

W pelni identyfikuje sie z celami Banku, dba o jego interes.

Dba o wysokie standardy w sferze etycznej i jasno wyraza swoje zdanie w przypadku nieetycznego zachowania pracownikow. Potrafi dostrzec swoje bledy; planuje rowniez wlasne doskonalenie w organizacji, zabiega o informacje zwrotna. Szczegolowo planuje dzialania naprawcze wobec wspolpracownikow, tworzy bezpieczne srodowisko pracy, ceni wspolprace z innymi.

Obserwowany poziom kompetencyjny – wysoki”

Program Rozwoju Liderow BZWBK” – ocena sporzadzona przez Coaching Institute, zrodlo „Programu Rozwoju Liderow BZ WBK” ,akta Pionu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi, Bank Zachodni WBK, Rynek, 9/11, Wroclaw

 

Kompetencja – Praca zespolowa i budowanie relacji”:

Zbigniew jest niezwykle aktywnym i konstruktywnie dzialajacym czlonkiem grupy; z determinacja i zaangazowaniem wspomaga swoimi dzialaniami prace zespolu. Uwaznie slucha innych, odnosi sie do ich wypowiedzi, wnosi swoja wiedze, propozycje rozwiazan, zadaje konstruktywne pytania, proponuje podzial zadan. Jest aktywny a jednoczesnie uwazny wobec innych, sledzi dyskusje, poszukuje rozwiazan. Przedstawiajac swoje stanowisko czyni to jasno i klarownie, wzbogacajac wypowiedzi o wiedze specjalistyczna innych. Uzywa logicznej argumentacji, opiera sie na faktach.

W rozwiazaniach zadan indywidualnych planuje dzialania, w ktorych podstawa jest: wspolpraca, budowanie relacji w organizacji i poza nia. Czesto odwoluje sie do swoich doswiadczen zdobytych w realnych projektach bankowych.

Obserwowany poziom kompetencyjny – bardzo wysoki”.

Zrodlo: j.w.

 

Ja z cala pewnoscia szanuje ludzi … prawych i uczciwych.

Wobec innych jestem asertywny, czyli udzielam im informacji zwrotnej, wyjasniam im, co o nich mysle i dlaczego.

Dla ludzi normalnych, takich, z ktorym pracowalem zanim mi prokurator R. Ridan zakonczyla kariere zawodowa informacja zwrotna jest „podarunkiem”. Wskazuje obszary do poprawy. Dla nabzdyczonych megalomanow jest … atakiem na nich /prof. dr hab. Andrzej Zoll pasjami uwielbia skarzyc sie na mnie, ze ja go atakuje. Ja. Jego. Jedna z najpotezniejszych postaci w Polsce. Zenada. Jak mu nie wstyd. Lajdakowi, ktory w dodatku znecal sie jako Rzecznik Praw Obywatelskich nad moim wtedy maloletnim synem/.

Takich nie tylko nie szanuje, z takich kpie.

 

Co do ewentualnie przedstawionego mi zarzutu kogos zniewazenia w stresie podczas dyzuru Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod w dniu 4 wrzesnia 2013 r. pragne poinformowac, ze stresujaca mogla byc – lekko – na przyklad obrona budzetu kosztow operacyjnych Banku przed jego Zarzadem, ale nie spotkanie z prokurator Krystyna Kowalczyk.

Tym bardziej, ze to ona mnie wyrzadzila krzywde, a nie ja jej.

Co wiecej, gdyby nie ja, to Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk uczynilaby we wspolpracy z sedzia Beata Stoj jej samej i Pana zwierzchnika Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta nie tylko najbardziej bezmyslnym idiota w historii prokuratury w Polsce, ale takze przestepca.

Uznala przeciez za sluszne i nie zaskarzyla postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r., z ktorego wynika, ze Prokurator Generalny zlozyl w dniu 23 sierpnia 2011 r. do Sadu Najwyzszego kasacje w zakresie czynu z pkt. II skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – a na jej podstawie Sad Najwyzszy wydal wyrok wznowieniowy w dniu 26.01.2012 r. – ktorego karalnosc ustala, zdaniem sedzi B. Stoj, przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

Gdybym – jak Pana podwladna Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk – nie zaskarzyl postanowienia sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r., tj. gdyby sie ono uprawomocnilo, pierwszy wsrod prokuratorow w Polsce zyskalby status przestepcy i opinie idioty, ktory nie dosc, ze wnioslszy kasacje spowodowal wzruszenie prawomocnego skazujacego mnie wyroku w zakresie czynu, ktorego karalnosc ustala rok przed wniesieniem kasacji i spowodowal powtorne sciganie mnie za ten czyn, to napisal w kasacji, ze uczynil to na moja korzysc.

Nie wiem, jak Pan to wyjasni swojemu sluzbowemu zwierzchnikowi, a zarazem przyjacielowi.

Jak przystalo na przyjaciela Andrzej Seremet juz w drugim dniu sprawowania urzedu Prokuratora Generalnego, tj. 1 kwietnia 2010 r. wreczyl Panu dekret o powierzeniu Panu, wczesniej Prokuratorowi Okregowemu w Krakowie, obowiazkow Prokuratora Apelacyjnego. A Pana podwladna Prokurator Rejonowa dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk nie chciala zapobiec jego ogromnej kompromitacji.

Ja zrobilem wiecej dla Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, niz Pana, jego przyjaciela, podwladna. I to mimo, ze mnie trzy razy – w okresie od 12 maja do 2 grudnia 2011 r. – informowal, czyli oklamywal, ze nie zachodzily podstawy do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. Potem, na przelomie maja i czerwca 2011 r. przez 9 dni bezczynnie przygladal sie, jak prowadze protest glodowy przed Prokuratura Generalna, w tym jak spedzam noce na wycieraczce przed wejsciem do Prokuratury, zanim wyslal swojego podwladnego do Sadu Okregowego w Rzeszowie, zeby zbadal akta sprawy przeciwko mnie, a po jego po trzech dniach powrocie, kolejnych piec zajelo mu zastanawianie sie czy wniesie kasacje i sporzadzenie pisma informujacego mnie, ze … mialem racje.

A ja uratowalem jego wizerunek zagrozony z powodu braku zdolnosci do prawidlowego rozumowania sedzi tumana Beaty Stoj oraz uznania jej postanowienia za sluszne przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk.

Doprawdy nie mam powodow do lekkiego chocby napiecia przed spotkaniem w dniu 4 wrzesnia 2013 r. z prokurator Krystyna Kowalczyk.

 

Szanowny Panie,

 

Jako prokurator ze stazem od 1981 r. /prokuratura w Tarnowie, Bochni, od maja 1991 r. do lutego 2002 r. Prokurator Rejonowy w Tarnowie, od 2002 r. w krakowskim oddzial Instytutu Pamieci Narodowej, od 2007 r. Naczelnik Oddzialowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w styczniu 2008 r. powolany przez ministra sprawiedliwosci Zbigniewa Cwiakalskiego na Prokuratora Okregowego w Krakowie, od ponad trzech lat Prokurator Apelacyjny w Krakowie/, musi Pan sie zgodzic ze mna, ze trzeba byc wyjatkowym, rzadkim okazem tumana, zeby w sprawie o popelnienie przestepstwa za posrednictwem Internetu prowadzic postepowanie przygotowawcze przez dwa lata, po tych dwoch latach wydac akt oskarzenia na podstawie … publikacji z Internetu, a sedziemu ktory slusznie zakwestionowal takie „procedowanie”, tj. niedopelnienie obowiazkow wyjasnic, ze: Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc,zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.

Takim wlasnie tumanem jest Radoslawa Ridan. Dzisiaj juz po awansie, prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie.

Ona nie tylko zachowala sie w opisany wyzej sposob, ale nawet sie z tym obnosi, chwalac sie przy tym:

 

Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal

na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Prokurator Radoslawa Ridan nie musiala nic osobiscie ujawniac.

Jesli ktos umiescil materialy w Internecie, to je wlasnie … ujawnil. Po to, zeby je inni przegladali.

Zadaniem tumana utrzymywanego z publicznych pieniedzy nie bylo ujawnic, co inni ujawnili, ale ustalic kto ujawnil, czyli wykryc sprawce czynow, ktore uznala za przestepstwa.

A ona przegladala, co bylo ujawnione i … drukowala. Setki stron makulatury.

 

Sledcza Ridan nie tylko nie posiada podstawowej wiedzy z informatyki, jest pozbawiona zdolnosci do prawidlowego rozumowania, ale i tego najwyrazniej nie wie, co „li tylko” znaczy.

Gdyby wiedziala, nie dokonalaby az tak wielkiego aktu ekspiacji.

 

Panstwa problem ze mna na tym polega, ze tego tumana w sporzadzaniu aktu oskarzenia, ktorym wyswiadczyla przysluge wymienionym na stronie 2 niniejszego pisma sedziom oraz prof. dr hab. A. Zollowi i adw. Wieslawie Zoll, wspieralo kilkoro – dzisiaj po awansach – prokuratorow, a potem, gdy sedzia Tomasz Kuczma, mimo ze sam zgromadzil dowody mojej niewinnosci wydal skazujacy mnie wyrok, bronilo tego wyroku przez kilka lat kilka tuzinow sedziow i prokuratorow, w tym generalni, a nawet Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

To z tej przyczyny niektorzy sposrod nich – scigajacy mnie drugi raz, trzeci rok, za czyny, ktore popelnily inne niz ja osoby – widzieli by mnie najchetniej jako dozywotniego pacjenta szpitala psychiatrycznego, albo dozywotniego aresztanta.

Zeby potem umorzyc postepowanie przeciwko mnie.

W takim przypadku Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod zachowa 100 procentowa skutecznosc wykrywalnosci przestepstw, a kolejne pozbawiane, jak ja, pracy ofiary patologii tumanow, jak Radoslawa Ridan, same beda sie ustawiac w kolejkach do komornikow, zeby im oddawac samochody, mieszkania, domy i wszystko inne, co sie moze przydac ferajnie. Lepiej przeciez oddac wszystko – ja uratowalem mieszkanie, w ktorym mieszkaja moje dzieci przed egzekucja komornicza, prowadzac latem 2012 r. 16-dniowy protest glodowy przed Sadem Okregowym Krakowie – i chodzic w ostatnich nawet, jak ja dzieki Radoslawie Ridan, nadtarganych spodniach, byle chodzic …

 

xxx

 

Uprzejmie prosze o – jesli mozliwe – Pana uczestnictwo w moim spotkaniu w dniu 4 wrzesnia 2013 r. z Prokuratorem Rejonowym dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk podczas jej dyzuru. Podczas spotkania ze mna w dniu 29 sierpnia 2013 r. potwierdzil Pan, ze jest Panu znana tresc pisma sluzbowego Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, w ktorym ten – autor kasacji z dnia 22 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – przedstawil ujawnione przez niego nieprawidlowosci, w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez Prokurature Rejonowa Krakow Srodmiescie-Wschod.

Ja takze znam tresc tego pisma. Okazal mi je prokurator Robert Hernand podczas jego spotkania ze mna w dniu 2 lipca 2013 r. w Prokuraturze Generalnej. Poinformowal tym pismem Zastepca Prokuratora Generalnego jego Adresata, Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, ze w aktach sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 rozpoznawanej na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S, uprzednio 1 Ds. 112/04/S/ nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore mi przypisala prokurator R. Ridan.

 

Informuje, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w jakich jestem osmy rok scigany na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan na podstawie „li tylko publikacji”, ktore nieznani sprawcy ujawniali przed 10, 9 i 8 laty na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, a ona przegladala i drukowala przez dwa lata, prowadzac postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie, sa umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo z dnia 30 sierpnia 2013 r. do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk

 2. Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

1 W tym roku akademickim rozpoczalem wyklady i seminaria w Wyzszej Szkole Prawa i Administracji w Przemyslu. Prowadze je we wspanialych obiektach tej niepublicznej szkoly w Rzeszowie. Wyklada tam prawo karne takzemoj przyjaciel, a zarazem wspolpracownik w Katedrze Prawa Karnego UJ, Zbigniew Cwiakalski, byly minister sprawiedliwosci w rzadzie Donalda Tuska.

Andrzej Zoll, „Zollowie – opowiesc rodzinna”; Wydawnictwo Literackie, Sp. z o.o., 2011, s. 207

(…) Razem z Maryla i Zbyszkiem Cwiakalskimufundowalismy tam /dwor Emila Zegadlowicza – ZKE/ odrestaurowanie gabinetu Zegadlowicza.

j.w., s. 210

 

2 Natychmiast po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie zwrocil Sadowi Rejonowemu w Debicy akta sprawy sygn. II K 451/06 po wydaniu wyroku wznowieniowego z dnia 15.09.2010 r., ktorym zarzucil sedziemu T. Kuczmie, ze przypisujac mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. opisanych jako zniewazenie sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, tj. za posrednictwem Internetu, razaco naruszyl prawo materialne, bo sciganie z tego tytulu jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., pismem z dnia 10 listopada 2010 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Debicy sedzia-prezes Dariusz Rozanski zlozyl zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstw zniewazenia sedziow Sadu Rejonowego w Debicy … w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 kk/, tj. za posrednictwem Internetu: Podal – Zalacznik 10: „Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Debica, dnia 10 listopada 2010 r. A-01227-37/10 Prokuratura Rejonowa w Debicy W zalaczeniu przesylam kserokopie pism Zbigniewa Kekusia, publikacji internetowych w celu rozwazenia wszczecia z urzedu postepowania o czyny z art. (…) 226 § 1 kk popelnione na szkode Sedziow orzekajacych w Sadzie Rejonowym w Debicy. Prezes Sadu Rejonowego w Debicy SSR Dariusz Rozanski.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. A-01227-37/, zawiadomienie z dnia 10 listopada 2010 r. prezesa Sadu, sedziego Dariusza Rozanskiego

Nawet wielce zyczliwy funkcjonariuszom publicznym prokurator Prokuratury Rejonowej w Debicy Bernard Bruch nic z tym nie mogl zrobic i wydal w dniu 9 grudnia 2010 r. postanowienie /sygn. akt 1 Ds. 1072/10/ w przedmiocie odmowy wszczecia dochodzenia.

 

Toutefois, malgre son achat de cialis en pharmacie universalite, la jalousie ne sert absolument acheter priligy a rien dans les relations amoureuses.
Il s’agit d’une pratique sexuelle qui consiste a faire l’amour avec son ou commander du cialis partenaire, commander du propecia sur un lit ou dans une piece, en presence d’autres couples qui se livrent au meme exercice.
Mais prix du cialis au canada il est vrai que certaines femmes detestent etre commander cialis touchees au clitoris.

On invite levitra generique france le petit garcon a se creer une intimite, on acheter du viagra pas cher en france lui explique que « ces choses la ne se font pas en public ».
Elles ne se justifient pas par un service supplementaire, ne sont qu’un outil commercial de differenciation et ne beneficient acheter propecia vente lasix cialis levitra qu’au pharmacien. Enfin, Neomansland, dans sa rubrique « Intime et coquin » fait une selection de produits entierement ecolos dont les preservatifs en latex naturel, mais aussi des lubrifiants au kiwi. Ainsi preoccupee, vous n’arrivez plus a vous coucher sans vous demander. C’est une des contradictions, mais c’est au moins un debut. Quant au traitement du reflux gastro-oesophagien, qui acheter viagra paypal achat kamagra en ligne rapporte 600 millions d’euros par an aux fabricants de medicaments pour le soulager, il n’est que la brulure d’estomac autrefois sans gravite. L’ensemble de ces pratiques discursives est largement infiltre par une langue positive, d’autant plus difficile a problematiser qu’elle parle aussi a travers nous. Ce phenomene propre aux hommes et indispensable a la penetration pendant les rapports suscite beaucoup d’interrogations. Certains anti-depresseurs, certains anti-coagulants peuvent aussi le provoquer.
Il est important d’avoir recours a des condoms comportant un grand reservoir a l’extremite (l’espace au bout du condom) pendant les contacts sexuels et le sexe oral pour empecher la zone percee d’etre vente kamagra pharmacie infectee achat cialis toute securite et pour accommoder les bijoux.
Un probleme vesical etait prix du kamagra belgique cite en troisieme position (13 %).
Pour le sexologue Gerard Leleu, les Francais souffrent site officiel vente cialis d’une absence de tradition erotique, entre autre.
Ed e la capitale del Peru, acquistare cialis online sicuro l’azienda puo continuare a comprare o cialis giocare lo stesso comportamento prima alcuni speciali ammettere pubblicamente.
In questi comprare cialis spagna casi, si puo viagra generico uk prendere farmaci sulla base di sildenafil:
Sappiamo che in questi ultimi anni , l’immaginazione di nuovi sapori per il ghiaccio a creare veramente stupito i consumatori di questo alimento famoso in la pillola cialis tutto il comprare cialis originale italia mondo :
Per un punto di relax, gli stessi specialisti a frequentare gli insegnanti durante la stagione e prima della corsa, molto morbido dose raccomandata di sedativi, per tenerli rilassato, ma non troppo, grazie a questo, molti toreri hanno fatto terminare le attivita con ottimi risultati in generico de viagra en farmacias tribuna.
Vediamo i comprare viagra online sicuro vari tipi di impotenza organica e prezzo viagra originale impotenza psicologica che rappresenta uno stato di gran lunga piu frequente.
Questo trattamento e efficace se il paziente sarebbe kamagra farmacia davvero impegnarsi a frequentare ogni kamagra costo sessione.
L’importanza e la storia di questa casa farmaceutica sono sinonimo di affidabilita e acquisto viagra generico on line sicurezza. Da un certo punto in poi, l’attivita ludica acquista anche un carattere di godimento e di piacere per la viagra prezzo pfizer buona riuscita del compito. Inizialmente puo dare disturbi molto lievi, tanto che spesso chi la contrae in seguito ad un rapporto a rischio non si accorge nemmeno di essersi ammalato e non comprare viagra generico online si sottopone a visite di alcun tipo, non segue cure e continua la sua vita sessuale di sempre, trasmettendola a eventuali partner. Logicamente le dipendenze sessuali dipendono prima di tutto dal modo con cui viene intesa la sessualita e, poiche questa e una componente fondamentale dell’essere umano, e impossibile un’educazione alla sessualita che prescinda da una educazione globale di tutta la persona. A differenza di queste poi, quelle psicologiche non danno esito a disfunzioni erettili nel lungo periodo, piuttosto hanno effetto immediatamente. Molte donne hanno segretamente preso la pillola “maschile”, e improvvisamente hanno ricevuto aumento del flusso sanguigno ai genitali e le sensazioni vivide attraverso il contatto sessuale con orgasmi multipli. Un integratore di ultima generazione, con proprieta a sostegno del benessere sessuale maschile, e quello a base di Tibulus terrestris, alga ecklonia bicyclis e biovis, elementi che, messi insieme, hanno dato vendita di viagra online ottimi risultati nei casi di astenia sessuale e di deficit acquistare viagra originale erettile lieve e moderato. Inoltre gli ingredienti del farmaco vengono rilasciati molto piu lentamente se decidi di mangiare prima di assumere la pillola blu.
E questa la ragione per cui e importante soffermarsi, non solo sull’oggetto da donare, ma viagra cialis senza ricetta anche sul significato vendita cialis roma che esso assume per grandi e piccoli.
E l’aggressivita, anche sessuale, viene promossa sia compra propecia da subite frustrazioni di bisogni sessuali (reali piu che virtuali) sia acquisto cialis napoli acquistare viagra e cialis da modelli violenti.
Usare levitra ricetta medica cialis compra insieme il levitra costo levitra e alfabloccanti e controindicato.
L’impuissance est definie comme la cause majeure viagra pour femme achat achat viagra site serieux des conflits de acheter du viagra generique la vie conjugale et sociale.
Con priligy il trattamento dell’eiaculazione precoce costo propecia e piu comodo e sicuro, e il risultato del trattamento supera tutte le piu gloriose comprare propecia on line aspettative!
Si prix viagra en pharmacie france on est peu diplome en revanche, les rencontres se font plus dans les acheter cialis belgique lieux publics et les propecia generique en ligne lieux de danse.
Di conseguenza, i cialis senza ricetta rischi associati con l’uso a comprare cialis dove comprare viagra in farmacia lungo termine dei farmaci ssri e eliminato in priligy.
Il y a tellement propecia acheter sans ordonnance de champs divers qui peuvent vous ouvrir propecia sans ordonance vers le positif, je viens vous proposer ici quelques pistes, mais a vente viagra en france vous de vous construire egalement vos propres halos de bien etre.
Encore une fois, cela ne reflete pas un arret complet de la vie sexuelle, il faut juste que cialis viagra en ligne l’homme s’adapte a ce nouvel cialis soft generique organe est la sienne, car il reagit generisk viagra online d’une maniere differente a partir de maintenant.
Compra levitra generico farmacia non e facile, comprare kamagra generico come le tavole levitra 20 mg precio generico della marca, dapoxetina prezzo ma e piu conveniente.
La plus courante est l’utilisation de 50 cialis france pharmacie mg de 30 minutes a 4 vente viagra net heures levitra en ligne avant le rapport sexuel.
A dove comprare cialis in italia puberta istituita comprare viagra on line compare il primo come acquistare viagra via internet flusso mestruale (menarca).
Bien evidement dans acheter levitra pfizer france notre pharmacie viagra generique est disponible pour achat.
Avec une prix levitra seule pilule levitra pas cher livraison rapide de cialis l’obtention d’une ferme erection est possible, de multiples rapports egalement.
A questo punto, il sangue viene come intrappolato all’interno dei corpi cavernosi, permettendo di farmacia online portugal cialis mantenere la rigidita per tutta la durata del rapporto cialis super active forum sessuale.
Poiche queste ultime non devono accollarsi le spese per la ricerca e i test sul farmaco, riescono a vendere il farmaco in modo cialis originale senza ricetta molto concorrenziale, con prezzi tra il 50 e l’80% inferiori al farmaco ordinazione cialis di marca.