10.09.2013 – Pismo do prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i marszałka Sejmu Ewy Kopacz

Krakow, dnia 10 wrzesnia 2013 r. Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 2. Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 3. Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 2. Pan prof. dr hab. Andrzej Zoll, Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 3. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 4. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 5. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 6. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 7. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 8. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 9. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 10. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 11. Pani Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 12. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 13. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowicka 26-30, 02-528 Warszawa

 24. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 25. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 28. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 29. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 30. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 31. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 32. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 33. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 34. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 35. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o zapobiezenie przez Adresatow niniejszego pisma wprowadzeniu w zycie przed dniem wydania przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku w sprawie sygn. II K 854/10 – w ktorej jestem scigany od dnia 12 czerwca 2006 r. za czyn opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla , tj. przestepstwo z art. 226 § 3 K.k. – ustawy wedlug projektu Rzadowego Centrum Legislacji, przewidujacego uchylenie art. 226 § 3 Kodeksu karnego – „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2″.

 2. Zawiadomienie, ze prezes Trybunalu Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzeplinski uchyla sie od dnia 3 maja 2013 r. od udzielenia odpowiedzi na moj wniosek do niego z pisma z dnia 2 maja 2013 r., o sporzadzenie i doreczenia mi wyjasnienia, czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej – Zalacznik 4.

 3. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w ktorych jestem osmy rok scigany za czyn, jak w pkt. 1, na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem owczesnego Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego i Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk sa umieszczone miedzy innymi na stronie http://www.kekusz.pl oraz na blogu www.monitor-polski.pl.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat :

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywwatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll ,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac .”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07- Zalacznik 5

Zollizacja prawa” – «konczone penalizacja przeciwnikow familii Zoll „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie Andrzeja i Wieslawy Zoll. Dzialania sadow i prokuratur Rzeczypospolitej Polskiej

gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza Andrzeja i Wieslawy Zoll

podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

Szanowni Panstwo,

Jak podaja media, Rzadowe Centrum Legislacji przygotowalo projekt nowelizacji kodeksu karnego zmierzajacy do zniesienia szczegolnej ochrony prawnokarnej konstytucyjnych organow RP w wypadku ich zniewazenia lub ponizenia.

Projekt przewiduje uchylenie przepisu art. 226 § 3 Kodeksu karnego, ktory stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2″.
W uzasadnieniu do projektu zmian podano, ze uchylenie tego przepisu zwiekszy mozliwosci wyrazania pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – co gwarantuje konstytucja. Zaznaczono ponadto, ze wystepujace w uchylanym przepisie pojecia “zniewazenia” i “ponizenia” sa nieostre i daja zbyt duza swobode przy orzekaniu, na co zwracal uwage takze Trybunal Konstytucyjny.

Rzadowe Centrum Legislacji nie wyjasnilo, dlaczego ten akurat przepis Kodeksu karnego wylaczono z prac nad kodeksem karnym, ktory w nowej wersji wejdzie w zycie w styczniu 2015 r. Przyspieszenie prac nad nowelizacja jednego tylko przepisu, w „przeddzien” okreslanej jako gigantyczna reformy wymiaru sprawiedliwosci nie znajduje uzasadnienia.

Wnosze o zapobiezenie wprowadzeniu w zycie ustawy przewidujacej uchylenie art. 226 § 3 Kodeksu karnego przed wydaniem przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku w sprawie sygn. II K 854/10 rozpoznawanej na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego i Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk. Prokurator Radoslawa Ridan przedstawila mi zarzut – Zalacznik 1: „(…) Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2422 akt sprawy – Zalacznik 1

Podkreslic nalezy, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll pragnal mnie uczynic przestepca i w tym celu zlozyl zeznania podczas prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan przeciwko mnie postepowania przygotowawczego, co prokurator poswiadczyla podajac w akcie oskarzenia – Zalacznik 1:Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego,a tozeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k:256-257) (…) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny. (…)”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., karta 2422 akt sprawy – Zalacznik 1

Gdyby wezwany przez prokurator R. Ridan prof. dr hab. Andrzej Zoll zlozyl oswiadczenie, ze nie stawi sie na wezwanie albowiem nie jest zainteresowany prowadzeniem postepowania odnosnie jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzony moim dzialaniem nie chce aby byly prowadzone z jego udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, prokurator umorzyla by na podstawie prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k. – „Jezeli postepowanie nie dostarczylo podstaw do wniesienia aktu oskarzenia, a nie zachodza warunki okreslone w art. 324, umarza sie sledztwo bez koniecznosci uprzedniego zaznajomienia z materialami postepowania i jego zamkniecia.” – prowadzone przez nia sledztwo przeciwko mnie.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll pragnal jednak uczynic mnie przestepca.

Na wniosek wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

W dniu 17 lipca 2007 r. prof. dr hab. Andrzej Zoll zeznal przed sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomaszem Kuczma – Zalacznik 2:„Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 2

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzi Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia czynu przypisanego mi przez prokurator R. Ridan. Podal:Sygn. akt II K 451/06WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma(…) w obecnosci Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka (…) XVII uznaje oskarzonego Zbigniewa Kekusia za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl Urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art. 226 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na kare grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100(sto) zlotych.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wyzej wymienionego czynu, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego. Od tego czasu jestem ponownie scigany za czyn z art. 226 § 3 K.k. opisany przez prokurator R. Ridan jak wyzej.

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego przeze mnie i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly, przez niemal 6 lat – lata 2000 do 2006 – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny. Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek1, Marek Mozgawa 2 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentujawszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki 4

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek obciazywszy mnie zeznaniami w w.w. sprawie poswiadczyl, iz on sam uwaza, ze jest.

W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku z wyzej wymienionym wyrokiem wznowieniowym Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r., pismami z dnia 4 lipca 2013 r. oraz z dnia 11 lipca 2013 r. skierowanymi do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk zlozylem wniosek o zlozenie wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy o wyeliminowanie zarzutu z art. 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol, ktorym ta mnie poinformowala – Zalacznik 3: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego E. Fraczek–Padol z dnia 12.07.2013 r.Zalacznik 3

Prokurator E. Fraczek – Padol, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod chce, zeby niezawisly sad dokonal … oceny prawnej problemu interpretacji przepisu.

Trzeba byc prokuratorem, w dodatku funkcyjnym, zeby cos takiego wymyslic .

Wskazac nalezy, ze problem interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k. byl juz w sprawie przeciwko mnie przedmiotem oceny prawnej niezawislych sadow … dwoch instancji.

Sad I instancji, tj. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma uznal mnie wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. II K 451/06/ za winnego jego popelnienia. Sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie tego czynu, zarzucajac mu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Czlonkini najwyzszego kierownictwa Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Edyta Fraczek – Padol prezentuje zatem stanowisko, ze po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu z art. 226 § 3 K.k. z powodu razacego naruszenia prawa materialnego, Sad Rejonowy w Debicy raz jeszcze bedzie interpretowal przepis art. 226 § 3 K.k. – co sedzia Beata Stoj czyni od … lutego 2011 r.

Takie stanowisko zaprezentowala prokurator E. Fraczek – Padol nie tylko w.w. pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r., ale takze podczas jej spotkania ze mna w dniu 4 wrzesnia 2013 r., gdy stawilem sie na dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod.

Pragne takze poinformowac, ze pismem z dnia 2 maja 2013 r. skierowanym do prezesa Trybunalu Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplinskiego zlozylem – Zalacznik 4: „1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Prosba o sporzadzenie i udzielenie odpowiedzi na wniosek, jak w p. 1 bez zbednej zwloki.”

Zrodlo : Trybunal Konstytucyjny, pismo Z. Kekusia z dnia 2 maja 2013 r. do prezesa Trybunalu prof. Andrzeja Rzeplinskiego – Zalacznik 4

W pismie z dnia 2 maja 2013 r. przedstawilem uzasadnienie dla mojego wniosku. Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, prof. A. Rzeplinski – ani zaden inny pracownik Trybunalu Konstytucyjnego – nie sporzadzil odpowiedzi na moje pismo.

Obecny prezes Rzeplinski najwyrazniej nie chce pograzyc bylego prezesa Zolla …

Szanowni Panstwo,

Pragne poinformowac, ze przestepca uczynil mnie wyzej wymienionym wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. sedziego Tomasza Kuczmy, wydanym na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. nie tylko prof. dr hab. Andrzej Zoll – jako Rzecznik Praw Obywatelskich (!) – ale takze malzonka pana profesora, adw. Wieslawa Zoll. Jak jej wybitny malzonek, z razacym naruszeniem prawa materialnego. Z oskarzenia publicznego skazal mnie sedzia T. Kuczma za jej znieslawienie, art. 212 § 2 K.k., tj. czyn scigany z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. ustawy Kodeks karny, z oskarzenia prywatnego.

Poniewaz i w jej przypadku skazujacy mnie wyrok zostal uchylony – przez Sad Najwyzszy – z powodu razacego naruszenia prawa i znowu, od prawie dwoch lat jestem scigany za ten czyn, a drugi raz nie mozna mnie za niego skazac, zyczliwi od lat familii Zoll prokuratorzy i sedziowie zastosowali wariant … umorzenia. Skonczylo sie ogromna kompromitacja sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol i rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej w Krakowie prokurator Boguslawy Marcinkowskiej.

Otoz sedzia Beata Stoj, prezes Sadu Rejonowego w Debicy, wydala w dniu 14 czerwca 2013 r. w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod postanowienie – a prokuratorki Krystyna Kowalczyk, Edyta Fraczek – Padol i Boguslawa Marcinkowska uznaly je za sluszne, zgodne z prawem i orzecznictwem – ktorym dziewiecioro funkcjonariuszy publicznych, tj.:

 1. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, zastepce prokuratora generalnego Roberta Hernanda, prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora,

 2. sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

 3. sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka.

zaprezentowala jako bezmyslnych idiotow i uczynila przestepcami, ktorzy niedopelnili obowiazkow, przekroczyli uprawnienia i dzialali na szkode mojego interesu prywatnego – art. 231 § 1 K.k.

Orzekla, ze wzruszyli skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow – w tym znieslawienia adw. Wieslawy Zoll – juz po tym, gdy … karalnosc tych czynow ustala.

To znaczy, ze wzruszyli prawomocny skazujacy mnie wyrok po to, zeby mnie Sad Rejonowy w Debicy scigal za czyny, co do ktorych poswiadczyli w sporzadzonych przez nich wyrokach wznowieniowych /sedziowie/ i kasacji /prokuratorzy/, ze skazujac mnie za nie naruszyl prawo materialne i procesowe, a w dodatku, ktorych karalnosc ustala przed wzruszeniem przez nich wyroku.

To wymyslila prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj, ktora uwaza mnie za niepoczytalnego od stycznia 2003 r. do chwili obecnej, z tego powodu wyznaczyla mi obronce z urzedu, art. 79 § 1 K.p.k.5 , wydala dwukrotnie – w marcu 2011 r. i czerwcu 2012 r. – postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wydajac przy tym polecenie wybranym przez nia bieglym sadowym, psychiatrom ze Szpitala im dr. J. Babinskiego w Krakowie – lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo – zeby na podstawie wynikow moich obecnie przeprowadzonych badan psychiatrycznych sporzadzily opinie dla niej, ktora ja poinformuja, czy ja bylem poczytalny w okresie … od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. Wydala nawet nakaz Policji zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia mnie na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr. J. Babinskiego w Krakowie. Nie bylem w tym dniu u matki. Nie wiem, co jeszcze przede mna. Pomyslowosc sedzi Beaty Stoj nie ma przeciez granic …

Szanowni Panstwo,

Jak wspomnialem inicjatywa rzadu Donalda Tuska wprowadzenia ustawy uchylajacej przepis art. 226 § 3 K.k. tuz przed reforma wymiaru sprawiedliwosci, a z nia zmianami Kodeksu karnego budzi watpliwosci, co do jej zasadnosci.

Donald Tusk jest, jak wiadomo, wielkim stronnikiem interesu Zydow i realizuje je nawet w sprzecznosci z prawem ustawowym i konstytucyjnym, z zagrozeniem dla interesu narodowego. W tak samo ekspresowym tempie, jak dzisiaj chce wprowadzic zmiane w ustawie Kodeks karny – tak sie sklada bardzo korzystna dla prof. dr hab. Andrzeja Zolla – chcial spelnic zlozona Zydom z Nowego Jorku z naruszeniem prawa konstytucyjnego obietnice wprowadzenia w zycie ustawy reprywatyzacyjnej. Przygotowanego przez ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada ustawe-szwindla, ktorego wprowadzenie w zycie zamieniloby Polske w dluznika obywateli calego swiata i przeistoczylo z „murowanej” w „drewniana” promowal Polakom jako … „sprawiedliwa i przyzwoita ustawe”. Bezmyslny, bezrefleksyjny tuman albo zdrajca interesu narodowego – wiecej na ten temat, patrz: www.monitor-polski.pl lub http://www.kekusz.pl, prezentacja pt.: „„Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

Zyd Donald Tusk jest tez wielkim sympatykiem Zyda Andrzeja Zolla, ktory, jak go poznalem, prezentuje wszystkie mozliwe cechy Zyda ortodoksyjnego, patologicznego. Jest okrutny, zwyrodnialy, klamliwy, cwany. Przede wszystkim jest wszak ogromnym tchorzem, co zdaje sie byc cecha wyrozniajaca ortodoksow.

Na tchorzostwo A. Zolla juz przed laty zwrocil uwage Jaroslaw Kaczynski, co mu przez kilka lat miala za zle gazeta Adama Michnika:

Jak tylko jego partia /tj. „Prawo i Sprawiedliwosc” J. Kaczynskiego – ZKE/ doszla do wladzy, nazwal b. Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego prof. A. Zolla „tchorzem” i „obrzydliwym oportunista” .

Zrodlo: Ewa Milewicz, „Inteligenci PiS, czyli glowa w mur”, Gazeta Wyborcza, 3 marca 2008r., s. 2

Jedna z bardziej bezmyslnych prokuratorow Krakowa, pozbawiona zdolnosci co prawidlowego rozumowania, Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol, dla ktorej sluszne bylo postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. czyniace 9 sedziow i prokuratorow, w tym jej przelozonego, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta bezmyslnymi idiotami i przestepcami, poinformowala mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r., ze – Zalacznik 3: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dajcie zatem Panstwo, prosze, szanse prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi na to, by niezawisly Sad Rejonowy w Debicy dokonal … drugi raz – patrz: s. 4 – jak podaje prokurator E. Fraczek – Padol, oceny prawnej problemu interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k. na potrzebe czynu, ktory aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan, opisujac go jako: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Niech go oceni niezawisly Sad w Debicy w oparciu o stanowisko, ktore w sprawie trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. prezentuje byly Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll w publikacjach z zakresu teorii prawa wydawanych pod jego redakcja naukowa oraz ktore prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego.

Te stanowiska … dyskwalifikuja oskarzenie prokurator R. Ridan w zakresie w.w. czynu, co potwierdzil niezawisly Sad Okregowy w Rzeszowie uchylajac wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ktorym ten skazal mnie za jego popelnienie na kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl.

Sad odwolawczy zarzucil sedziemu T. Kuczmie, ze razaco i w sposob majacy wplyw na tresc wyroku.

Jest oczywiste, ze prof. dr hab. Andrzej Zoll jest zainteresowany tym, zeby przepis art. 226 § 3 K.k. zostal wyeliminowany z ustawy Kodeks karny zanim niezawisly Sad w Debicy dokona – jak stanowi prokurator E. Fraczek – Padol z Krakowa – oceny prawnej problemu interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k.

Tak sie dla niego szczesliwie zlozylo, ze rzad jego sympatyka i promotora Donalda Tuska wystapil z inicjatywa dokonania przez wladze Rzeczypospolitej Polskiej korzystnej dla niego zmiany.

Nie mozna zatem wykluczyc, ze to z jego – przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – inicjatywy Rzadowe Centrum Legislacji przygotowalo projekt nowelizacji kodeksu karnego zmierzajacy do zniesienia szczegolnej ochrony prawnokarnej konstytucyjnych organow RP w wypadku ich zniewazenia lub ponizenia.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll to tchorzliwy Zyd, a Adresat kopii niniejszego pisma, premier Donald Tusk jest slugusem, obronca i promotorem takowych. Niewykluczone zatem, ze za jego wiedza i zgoda tchorzliwy cwaniak, prof. dr hab. Andrzej Zoll chce wykorzystac najwyzsze organy wladzy Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Rade Ministrow, Sejm, Senat i Prezydenta, celem unikniecia jego kompromitacji spowodowanej nieznajomoscia wskazan doktryny prawnej, ktore jako sluszne prezentuje od lat w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego.

Jesli Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza w zycie ustawe, jak wyzej, wedlug projektu Rzadowego Centrum Legislacji, zanim Sad Rejonowy wyda wyrok w w.w. sprawie sygn. II K 854/10, parlamentarzysci i Prezydent dolacza do licznego grona pomocnikow – asesorowie sadow i prokuratur, prokuratorzy, sedziowie, Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz – prof. dr hab. Andrzeja Zolla w unikaniu odpowiedzialnosci za konsekwencje dla ofiar jego patologii nieznajomosci prawa, podawanego przez niego w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego.

Poniewaz:

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym panstwem prawnym

urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej.”

Artykul 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

uwazam, ze najwyzsze wladze Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Senat i Prezydent, zapobiec powinny uniknieciu wydania przez Sad Rejonowy w Debicy sprawiedliwego i bezstronnego wyroku w sprawie, w ktorej jestem osmy rok scigany – bylem oskarzony, skazany, po uchyleniu skazujacego mnie wyroku znowu jestem oskarzony – na podstawie zeznan zlozonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, czyniacego przestepcami ofiary jego patologii, okrutnego, zdemoralizowanego, tchorzliwego i cwanego Zyda ortodoksa radykalnego, prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Wprowadzajac w zycie ustawe wedlug projektu Rzadowego Centrum Legislacji przed wydaniem przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku w sprawie czynu, ktory prokurator R. Ridan przypisala mi, opisujac jako:„zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”, Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uchronia bylego Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla przed kompromitacja, jaka musi byc wydanie wyroku uniewinniajacego mnie w zakresie tego czynu. Sad Rejonowy w Debicy nie moze mnie przeciez uznac po raz drugi za winnego jego popelnienia, skoro Sad Okregowy w Rzeszowie uznal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. wyrok sedziego Sadu Rejonowego Debicy Tomasza Kuczmy, ktorym ten przypisal mi ten czyn, jako razaco naruszajacy prawo materialne.

Jesli Marszalkowie Sejmu i Senatu, Panstwo Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz dopuszcza do wprowadzenia w zycie – nie watpie, ze poslowie i senatorowie rzadzacej koalicji zrobia, co im kaze slugus A. Zolla, Donald Tusk, a dolaczy do nich parlamentarna Zydokomuna, tj. przedstawiciele srodowisk A. Zolla – przed wydaniem przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku w sprawie przeciwko mnie, zmiany w Kodeksie karnym zwalniajacej prof. dr hab. A. Zolla z odpowiedzialnosci za uczynienie mnie przestepca w sprzecznosci z podawana nawet przez niego samego teoria prawa karnego, a Prezydent Bronislaw Komorowski podpisze ustawe wprowadzajaca zmiane, nikt juz nie bedzie mial watpliwosci, ze czlonkami ferajny zollizujacej prawo w Polsce sa nie tylko okrutny i tchorzliwy tuman msciwy, Zyd ortodoks radykalny, prof. dr hab. Andrzej Zoll i jego malzonka oszustka, moralne dno, adw. Wieslawa Zolla oraz swiadczacy im uslugi niszczenia ich przeciwnikow prokuratorzy i sedziowie, ale takze przedstawiciele najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej, Adresaci niniejszego pisma.

Jakby to o mnie mowil prof. A. Zoll, ze ja potrzebuje pomocy, okaze sie, ze do jego ferajny naleza Marszalek Sejmu Ewa Kopacz, Marszalek Senatu Bogdan Borusewicz i Prezydent Bronislaw Komorowski.

O tym, ze jest w niej Donald Tusk wiem od 2009 r., gdy pisma, ktore do niego kierowalem jako posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przesylal sobie samemu jako premierowi, zeby mnie jego podwladni z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow mogli informowac, ze nie posiada uprawnien do udzielenia mi pomocy w zglaszanej mu przeze mnie sprawie uczynienia mnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzeja Zolla przestepca, w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, ktore sam prezentuje jako sluszne. A potem powolal tego tumana msciwego na przewodniczacego … Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci.

Wnosze jak na wstepie.

Z wyrazami glebokiego szacunku,

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego E. Fraczek–Padol z dnia 12.07.2013 r.

 4. Trybunal Konstytucyjny, pismo Z. Kekusia z dnia 2 maja 2013 r. do prezesa Trybunalu prof. Andrzeja Rzeplinskiego

 5. Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedynie konstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich , Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow. Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO , Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa (Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO , NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

5 Art. 79 § 1 pkt 3 K.p.k.: „ W postepowaniu karnymoskarzony musi miec obronce jezeli: (…) 3. zachodziuzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

Par precaution, l’Ansm (Agence nationale de securite priligy generique des medicaments) recommande d’utiliser preferentiellement des pilules contenant du levonorgestrel, achat de viagra france de la noresthisterone ou du norgestimate (progestatifs) en combinaison avec la dose la plus faible d’estrogene.
Certains d’entre eux cialis acheter sans ordonnance mentionnent achat kamagra en belgique qu’ils ont tendance a devorer, de peur que le tout refroidisse et que l’assiette devienne moins gouteuse.
Au-dela, vous pourrez parfaitement integrer en un seul traitement acheter generique propecia france les remedes des deux protocoles vus au chapitre precedent (pour kamagra vente en france l’hyposexualite par asthenie et pour les problemes psycho-nerveux) afin d’agir tant sur votre energie que sur votre psychisme.

Il faut s’entendre sur vente de viagra en france le fait qu’il y a ejaculation precoce quand elle prix cialis france pharmacie survient avant qu’elle ne soit souhaitee par l’un ou l’autre des partenaires.
Pour s’assurer que le message passe bien, la legende de la photo interpelle les passants. Il ne faut pas interpreter les reves au pied de la lettre. Ces medicaments empechent le virus de se repliquer et de produire des dommages au systeme immunitaire. La question de ce qui est virtuel de ce qui ne l’est pas revient souvent. Cette plate-forme est gratuite aux femmes qui cialis acheter propecia achat souhaitent ‘s’enroler’. « en l’absence de specialite de reference, un groupe generique peut etre constitue de specialites ayant la meme composition qualitative et quantitative en principes actifs, la meme forme pharmaceutique et dont le profil de securite et d’efficacite est equivalent ». Essayez de ne pas utiliser leur FAQ et forums des membres ; ils sont generalement encadres par des personnes sans formation medicale, afin qu’ils n’aient aucun site securise vente cialis achete viagra aucune responsabilite pour leurs conseils et reponses. ecartez les jambes et laissez-les en l’air, votre homme toujours au dessus.
Cette preparation fonctionne tres vite en l’obtenant une erection – il vous faut achat de cialis viagra attandre seulement 10-20 minutes apres la prise de propecia vente ligne ce medicament.
L’usage du cialis super active est equivalent a l’usage du cialis cialis soft generique ordinaire et cialis sans ordonnance possede les memes avantages.
Les resultats des etudes menees sur vente de propecia le medicament princeps, verses dans son dossier d’AMM, sont des donnees qui beneficient d’une protection propecia generique france administrative de 8 ans, periode pendant laquelle il n’est pas possible de faire reference a ces donnees pour obtenir une AMM generique.
O meno comprare kamagra di chiudere un occhio per il continuo tradimento di uno dei coniughi acquistare kamagra generico italia al fine di preservare la famiglia?
Il campione prelevato non viene osservato al microscopio, ma trattato in levitra serve ricetta laboratorio con tecniche di biologia molecolare che consentono di individuare il virus farmacia on line priligy con precisione.
Che cosa impedisce ancora persone dal tradizionale orientamento sessuale comprare cialis a roma di tollerare le minoranze cialis senza ricetta milano sessuali?
Una comprare viagra generico line compressa di levitra italia Viagra viene assunta prima dell’attivita sessuale.
Il levitra farmacia principio attivo del Levitra e presente in quantita minime nel farmaco e questo dove acquistare viagra line consente al medicinale di avere pochissimi effetti collaterali.
Molti esperti raccomandano l’assunzione di farmaci generici Viagra e viagra on line senza ricetta altri farmaci simili per la disfunzione erettile e altri problemi sessuali Generic Viagra e un farmaco che produce ufficialmente secondo come comprare viagra senza ricetta medica le ricette di farmaci brevettati, invece, e prodotto dalla differenza di nome e di solito venduti a prezzi piu accessibili.
La somministrazione di anti ansiogeni puo tornare utile per rallentare i tempi dell’eiaculazione. Gli effetti collaterali associati con Cialis tendono a essere lievi; tuttavia come qualsiasi altra medicina non e adatta a tutti e non deve essere presa senza fare attenzione. Esiste un propecia generico online propecia online comprar propecia en farmacia farmaco che sfrutta lo stesso principio attivo del Cialis, l’Adcirca, che si usa per curare l’ipertensione arteriosa polmonare. Kamagra e un farmaco molto famoso, e non senza ragione e considerato il piu felice di Viagra generico. Il meccanismo della erezione in maniera molto semplicistica e determinato da un impulso inviato dal sistema nervoso centrale che determina un incremento dell’afflusso di sangue arterioso ed un decremento progressivo del deflusso venoso (meccanismo veno-occlusivo) sino alla raggiunta della massima rigidita. Tutti i tre questi farmaci sono stati progettati per il trattamento di ipertensione arteriosa polmonare. Sia la droga ed i suoi metaboliti vengono eliminati principalmente attraverso le feci, la bile, e una piccola parte nelle urine. Per curare – Una prima ricerca ha evidenziato che “l’uso di statine prima di un’operazione chirurgica propecia senza ricetta per la rimozione propecia compra di un cancro alla prostata riduce del 30% il rischio di recidiva – ha affermato Robert Hamilton, uno degli autori dello studio.
Allo stesso modo, l’impotenza puo essere provocata da un kamagra serve ricetta generale senso di inadeguatezza (come uomo, kamagra generico acquisto on line come compagno), la sensazione di sentirsi poco attraenti, l’insoddisfazione circa le dimensioni del proprio pene.
Giudicato sulla capacita in acquisto kamagra senza ricetta camera da letto rende questi temi di notevole importanza per la maggior parte cialis originale vendita on line degli uomini.
Un uomo ed una donna, felicemente coniugati ed compra priligy innamorati, possono viagra generico farmacia italia andare viagra generico uk incontro a fluttuazioni sane e non preoccupanti del desiderio sessuale.
Et acheter du viagra en france puis la femme avec ses viagra super active viagra generique en france revendications et des doleances:
Secondo sigmund freud il complesso di edipo o di elettra puo manifestarsi se il legame libidinoso acquistare cialis generico europa levitra acquisto on line e istintivo del bambino venta cialis costa rica verso la madre o della bambina nei confranti del padre non viene controllato o rimosso.
Ces medicaments ne sont pas meilleur site achat cialis des quel viagra generique acheter substances priligy pas cher aphrodisiaques et n’augmentent pas le desir sexuel.
Il flusso di sangue normale acquistare cialis 5 mg e importante per acquisto cialis on line acquistare priligy generico ottenere un’erezione.
Bon, acheter viagra marseille il peut toujours survenir une panne de viagra pfizer achat reseau… les sextoys, de leur cote, generique kamagra deviennent presque intelligents.
Per tornare ad essere superricettive bisogna chiedere aiuto a lui e a quando viagra generico in italia insieme provare a stimolare quanto circonda la parte vendita viagra su internet “addormentata” senza si puo comprare viagra on line toccarla direttamente.
Par contre, si les conflits majeurs ne prix du viagra 25 semblent cialis soft achat online pas vouloir se resoudre, vous devriez peut-etre songer a achat viagra en ligne pas cher consulter.
Assunzione di levitra kamagra generico acquisto on line farmaci cialis in cialis a poco prezzo associazione con nitrati puo provocare gravi effetti collaterali.
Les caresses achat viagra pharmacie paris du penis sont viagra pas cher suisse acheter viagra en ligne fiable tres agreables pour l’homme.
Il dosaggio plasmatico degli androgeni e la conferma dell’andropausa, solo se alla diminuita produzione di androgeni acquistare cialis online sicuro acquistare priligy generico coesistono i sintomi e segni prima descritti caratteristici priligy farmacia sin receta dell’andropausa stessa.
Mais en france, ce probleme devient de viagra pack plus en plus aigu, car apres ordonnance pour acheter viagra 40 ans, pres d’un homme sur trois serait concerne en france.
Vous acheter viagra pas cher france pouvez aussi trouver des medicaments avis achat viagra net tels que le levitra generique et levitra strips.
In altre parole, super p force non avra l’effetto desiderato a meno che un uomo sta vivendo il acquisto cialis napoli desiderio sessuale.
Con tutto il succo di pompelmo e una comprare viagra o cialis acquistare cialis contrassegno rovina per tutti ditta farmaceutica.