11.09.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wschód Krystyny Kowalczyk

Zbigniew Kekus Krakow, dnia 11 wrzesnia 2013 r.

Pani
Krystyna Kowalczyk
Prokurator Rejonowy
Prokuratura Rejonowa Krakowa-Srodmiescia Wschod
ul. Mosieznicza 2
30-965 Krakow

Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

Do wiadomosci:

 1. Prokurator Edyta Fraczek – Padol , Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wscho, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 2. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 3. Prokurator Lidia Jaryczkowska, Prokurator Okregowy w Krakowie, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 4. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 5. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 6. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 7. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 8. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 9. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 11. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 15. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 16. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 17. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 18. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 19. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 21. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Pani adw. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 24. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 28. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 29. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 30. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 31. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 33. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 34. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 35. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 36. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 37. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 38. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 39. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 40. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 41. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi:

  1. wyjasnienia, na jakiej podstawie Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol, podala w pismie do mnie z dnia 12 czerwca 2013 r. /Zalacznik 2/, ze autorka aktu oskarzenia przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, prokurator Radoslawa Ridan nie podziela dotyczacych art. 226 § 3 ustawy Kodeks karny pogladow, ze:

   1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym,nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. § 3 art. 226 ustawy Kodeks karny ma zastosowanie do zniewazania organu , nie zas jego pracownikow,

  2. odpisow – z pieczeciami Prokuratura Rejonowego dla Krakowa–Srodmiescia Wschod poswiadczajacymi za zgodnosc z oryginalem – kart aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, na ktorych prokurator podala, ze:

   1. znane sa jej wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

    1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

    2. §3 art. 226 ustawy Kodeks karny ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

   2. nie podziela wskazan doktryny prawnej, wedlug ktorych:

    1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

    2. § 3 art. 226 ustawy Kodeks karny ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

 2. Zawiadomienie, ze jesli Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod nie doreczy mi odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I.1 i I.2 do dnia 10 pazdziernika 2013 r., stawie sie po nie osobiscie w Sekretariacie Prokuratora w dniu 11 pazdziernika 2013 r.

 3. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w ktorych jestem osmy rok scigany za czyn z art. 226 § 3 K.k. na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem owczesnych:

  1. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego,

  2. Zastepcy Prokuratora Rejonowego, Adresatki niniejszego pisma,

sa umieszczone miedzy innymi na stronie http://www.kekusz.pl oraz na blogu www.monitor-polski.pl.

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru .”

Artykul 14.1.Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Wielce Szanowna Pani Prokurator ,

W sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2013 r. – na podstawie zeznan zlozonych przez prawie 6 lat Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla – akcie oskarzenia przeciwko mnie /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan podala –Zalacznik 1:„(…) Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze(…) XVII w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1. DS. 39/06/S/ – Zalacznik 1

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia tego czynu. Podal:Sygn. akt II K 451/06WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma(…) w obecnosci Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka (…) XVIIuznaje oskarzonego Zbigniewa Kekusia za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.ploraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.plzniewazyl Urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kkiart. 212 § 2 kkw zw. z art.12 kk i za to na podstawie art. 226 § 3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na kare grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100(sto) zlotych.”

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie w.w. czynu zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Za kilka dni minie trzeci rok ponownego scigania mnie za ten czyn.

Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego przeze mnie i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly, przez niemal 6 lat – lata 2000 do 2006 – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zollpodaje w kolejnych edycjach, wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny. Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Wedlug tego– uznanego w publikacji wydanej pod redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzeja Zolla za sluszne – wskazania doktryny prawnej,Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek1, Marek Mozgawa 2 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentujawszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki 4

Dzialanie opisane przez prokurator Radoslawe Ridan w pkt. XVII aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. nie wyczerpuje zatem znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

W zwiazku z powyzszym, u schylku trzeciego roku scigania mnie, po raz drugi – tj. po wydaniu wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie w dniu 15 wrzesnia 2010 r. – przez Sad Rejonowy w Debicy za wyzej wymieniony czyn, kilkoma pismami skierowanymi od czerwca 2013. r. do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod, Adresatki niniejszego pisma, powolujac sie na wskazane wyzej wskazania doktryny prawnej, skladalem wniosek o zlozenie wniosku przez Prokuratora do Sadu Rejonowego w Debicy o modyfikacje aktu oskarzenia przeciwko mnie przez wyeliminowanie z niego zarzutu z art. 226 § 3 K.k. opisanego przez prokurator Radoslawe Ridan jako: „(…) w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk (…). ,

W dniu 11 lipca 2013 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo protest glodowy w tej sprawie przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.

W dniu 12 lipca 2013 r. wreczono mi w Prokuraturze pismoZastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol o tresci – Zalacznik 2:Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 12 lipca 2913 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 4 i 5 lipca 2013 roku oraz 11 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego, albowiem zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienie do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia. Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Jednoczesnie pragne zauwazyc, ze informacja dotyczaca danych prokuratora, ktory uczestniczyl w posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku niewatpliwie zostala odnotowana w aktach sadowych, do ktorych jako strona postepowania posiada Pan dostep. Podkreslic rowniez nalezy, ze w tresci postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 roku Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii zwiazanych z przedawnieniem postepowania. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol

Dowod : Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 2

Wskazac nalezy, ze wbrew wyjasnieniu prokurator Edyty Fraczek – Padol z zacytowanego wyzej pisma z dnia 12.07.2013 r.:

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.”, prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.:

 1. nie podala, ze znane sa jej wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. 3 art. 226 ustawy Kodeks karny ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow,

 2. nie podala, ze nie podziela wskazan doktryny prawnej, wedlug ktorych:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. § 3 art. 226 ustawy Kodeks karny ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow.

W zwiazku z powyzszym wnosze oraz informuje, jak na wstepie.

Celem:

 1. ulatwienia Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod sporzadzenia odpowiedzi na niniejsze pismo,

 2. zapewnienia Adresatom kopii niniejszego pisma mozliwosci skonfrontowania wyjasnienia zmieszczonego przez Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek – Padol w pismie do mnie z dnia 12 lipca 2013 r., cytat:„Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.”, z rzeczywistoscia, tj. z aktem oskarzenia przeciwko mnie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1. Ds. 39/06/S/,

w zalaczeniu przesylam kopie obydwoch dokumentow, tj.:

 1. aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S – Zalacznik 1,

 2. pisma do mnie z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek – Padol – Zalacznik 2.

Rozumiem, ze po sporzadzeniu przez Zastepce Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyte Fraczek – Padol pisma z dnia 12 lipca 2013 r. / Zalacznik 2/ Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod nie bedzie miala zadnego problemu ze sporzadzeniem odpowiedzi na wnioski, jak w pkt. I.1, I.2, strony 1, 2 niniejszego pisma.

Jesli jej nie otrzymam do dnia 10 pazdziernika 2013 r., w dniu 11 pazdziernika 2013 r. stawie sie po nia osobiscie w Sekretariacie Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod.

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1. DS. 39/06/S/

 2. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedynie konstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji. Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich , Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow. Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO , Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa (Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO , NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).” Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

On acheter du viagra generique note aussi une difficulte prix cialis montreal a atteindre l’orgasme.
Il existe plusieurs medicaments, disponibles sur acheter du veritable viagra ordonnance, priligy sans ordonance a prendre entre 20 minutes et une heure avant le rapport sexuel.
Consultez votre medecin cialis acheter en pharmacie traitant avant de prendre ce traitement en cas d’insuffisance hepatique, d’hypotension, si vous acheter propecia france avez fait un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cerebral ou si vous presentez une retinite pigmentaire.

Au acheter vrai levitra ligne cas ou le plaisir vente viagra ligne ne serait pas a la hauteur de vos attentes.
Il nous faut nous depasser, aller au-dela de nous-memes pour continuer a nous aimer. L’ANSM indique egalement les signes d’alerte de l’embolie pulmonaire, de l’infarctus du myocarde et de l’accident vasculaire. Cette croyance est aussi activee par celui qui recoit un cadeau qui ne l’enthousiasme pas. Elle peut, dans certains cas, necessiter 1 ou 2 jours d’hospitalisation. acheter cialis site serieux vente de cialis Cette sensation peut durer de quelques minutes a plusieurs heures, et peut s’accompagner de nausees et d’etourdissements. Je vous pose donc la question, pourquoi ce malaise constant face a la sexualite vieillissante? Cette methode est pour vous si la pilule contraceptive vous procure de nombreux effets secondaires ou si vous etes sujette aux migraines. Sous hypnose, la personne est a l’ecoute de ses sensations sans gene acheter viagra sans ordonnance en belgique viagra 50mg ni inhibition car l’hypnose permet de solliciter l’hemisphere droit du cerveau qui controle les emotions et de mettre au repos l’hemisphere gauche, responsable de la pensee rationnelle…
Il existe tres vraisemblablement une ou acheter levitra prix physiopathologie commune aux maladies vasculaires et cialis generique a l’insuffisance erectile de l’homme vieillissant.
Parmi ces acheter propecia en ligne changements, il n’est pas rare de constater egalement une diminution du acheter cialis pour femme desir sexuel apres l’accouchement, hautement attribuable a l’allaitement maternel.
L’homme est acheter cialis allonge viagra ou cialis ou levitra sur le dos et vous vous placez a califourchon sur lui.
La polvere di fluconazolo vendita propecia al 2% puo essere sostituita con il miconazolo e anche con la polvere propecia farmacia online di clotrimazolo al 2%, ma noi crediamo che il clotrimazolo (Canesten®) sia piu irritante rispetto ad altre molecole della stessa famiglia.
Il farmaco richiesto verra spedito da una cialis online con paypal farmacia di fiducia e viagra naturale vendita online recapitato tramite corriere Ups in sole 24 ore direttamente all’indirizzo specificato dall’acquirente.
In acquistare viagra allestero generale, tutti gli studi hanno dimostrato che il ha effetti benefici per la maggior parte cialis a poco prezzo dei pazienti in tutti i parametri di efficacia rispetto al placebo, i risultati e non ci sono gravi effetti collaterali con Cialis.
La donna e stata spinta a modellare il levitra senza ricetta suo comportamento su quello maschile, piuttosto dove comprare cialis su internet che a far emergere la sua specificita.
Il motivo principale che aveva spinto questo lavoro stava nella constatazione del fatto che un numero sempre vendita viagra in slovenia maggiore di giovani si stava rivolgendo a consultori e specialisti riferendo di avere problemi di impotenza e dove comprare viagra in farmacia un generale calo del desiderio sessuale, senza pero presentare alcun problema psicologico o fisico.
In tal acquistare cialis su internet modo sarebbe possibile controllare il flusso di sangue propecia vendita on line e gestire la pressione del sangue necessario per raggiungere l’erezione.
La migliore soluzione a questo problema e sbarazzarsi dalle cause di stress o di noia e non vietare la masturbazione. Un’altra comprare cialis a palermo caratteristica particolare del Levitra che potrebbe orientare positivamente la tua scelta, potrebbe essere l’efficacia riscontrata anche con la somministrazione di dosi minime. Questa complicanza si e verificata piu negli uomini sopra i 60 anni. Puo essere che l’uomo ha il ruolo di un servo, questo fenomeno e chiamato , o slave (servilismo). Inoltre, spiega il virologo Carlo Federico Perno, dell’Universita di Roma cialis a poco prezzo cialis super active generico Tor Vergata ”rimane importante il ruolo delle droghe, soprattutto la cocaina, che abbassano i freni inibitori e provocano un cedimento dello stato coscienzioso e dell’autocontrollo, soprattutto tra i giovani”. La menopausa fisiologica e legata ai cambiamenti ormonali e all’eta del salute in generale, ma soprattutto alla funzione delle gonadi. Questa legge aumenta sostanzialmente la cialis si puo acquistare in farmacia protezione dei prodotti brevettati, ma permette ai la pillola cialis fabbricanti di farmaci generici di produrre i loro farmaci. I pazienti giovani con deficit androgeno e quelli con iperprolattinemia dovranno essere indirizzati da un endocrinologo.
E chi ha propecia compra propecia acquisto fantasia puo inviare il suo racconto alla redazione.
La pomata ha farmacia on line viagra una tipica acquistare viagra via internet colorazione arancione intenso tendente al rosso (il colore della polvere pura di dove comprare cialis a milano biioduro di mercurio), da cui il nome tradizionale di pomata rossa.
Il preparato viagra super active di marca ed se vende viagra generico en farmacias viagra prezzo farmacia viagra vendita online il generic viagra super active.
Les entreprises pharmaceutiques vente cialis internet produisent plusieurs analogues cialis prix pharmacie de pharmacie ligne vente cialis ce produit.
Dal 1998 ad oggi nel mondo sono state consumate dove acquistare viagra online oltre 1,8 miliardi di pillole da circa acquisto pillole viagra 35 milioni viagra generico vendita on line di uomini, con l’italia sul terzo gradino nel podio in europa per consumo, dopo inghilterra e germania.
L’imprudent, souvent acheter viagra paris un homme donc, pense qu’il a seduit une cialis en ligne france belle femme en quelques vente viagra en ligne en france minutes a peine.
La sensibilita, la carezza acquisto levitra senza ricetta viagra sin receta en farmacias e l’attenzione.
Ces pensees erotiques ne acheter viagra cialis france signifient en rien que dans leur conception du sexe est denuee de vente de viagra sans ordonnance pharmacie ligne vente cialis sentiments.
Non e sorprendente che la mancanza di comunicazione e la volonta di comprendere pregiudizi comprare cialis generico con postepay sulla disfunzione erettile puo provocare lo vendita viagra senza ricetta stress acquisto viagra con mastercard enorme su di un rapporto coniugale.
Vous pouvez acheter viagra en belgique faire facilement l’achat du viagra en acheter cialis soft lilly france ligne en france et, s’il est tadalafil pas cher necessaire, consulter votre medecin traitant pour l’assurance complete.
E’ scoperto che la componente di gorjanki korotkorozhkovoy chiamato icariin e’ in grado di bloccare l’enzima fosfodiesterasi-5, che controlla precio cialis 10 mg farmacia il flusso di costo kamagra in farmacia sangue dove acquistare viagra in italia al pene.
Elle entrainait egalement une stimulation cardiaque (tachycardie, dapoxetine priligy augmentation du debit cardiaque), en grande partie provoquee par priligy pas cher pharmacie une liberation de catecholamines en reaction a la levitra generique belgique vasodilatation.
Queste forme di prostatiti con sintomi, senza microrganismi rilevati, sono state viagra prezzo online indicate, in un recente viagra generico en farmacia acquisto propecia on line passato, come prostatiti croniche abatteriche o prostatodinie.
Il est hautement – a recommande d’obtenir un test fait pour le acheter cialis livraison 24h dst, achat cialis puisque les symptomes enumeres sont semblables a ceux des dst.
A controbilanciare cialis originale al prezzo piu basso questo fenomeno interviene l’enzima 5-fosfodiesterasi acquisto cialis farmacia italiana (pde-5) che degrada il cgmp e determina la detumescenza.
La virilita di un uomo non puo essere misurata sulla base della rigidita del cialis – costo peru suo pene.