12.09.2013 – List otwarty do Pierwszej Damy Anny Komorowskiej

Krakow, dnia 12 wrzesnia 2013 r. Zbigniew Kekus

Pani

Anna Komorowska

Palac Prezydencki

ul. Krakowskie Przedmiescie 48/50

00-071 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pan prof. dr hab. Andrzej Zoll, Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Christophe Ceska Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie, ul. Krupnicza 42, 31-123 Krakow

 11. Pan Alexis Chahtahtinsky, Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, ul. Stolarska 15, 31-043 Krakow

 12. Pani Ellen Germain, Konsul Generalny Stanow Zjednoczonych Ameryki w Krakowie,ul. Stolarska 9, 31-043 Krakow

 13. Pan Viktor Kolesnikov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie, ul. Biskupia 7, 31-144 Krakow

 14. Pan Werner Kohler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska

 15. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 16. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 17. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 18. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 19. Pan ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 20. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 21. Prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 22. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 23. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 24. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 25. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 26. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 27. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 28. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 29. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 30. Pani Anna Fornalczyk, Przewodniczaca Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A., Plac Trzech Krzyzy 10/14, 00-499 Warszawa

 31. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 32. Pan Sebastian Mikosz, Prezes Zarzadu Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 33. Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Zarzadu Banku Zachodniego WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wroclaw

 34. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 35. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 36. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 37. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 38. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 39. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 40. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 41. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 42. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 43. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 44. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 45. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 46. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 47. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 48. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. List otwarty – Bronislaw Komorowski jako :

  1. czlowiek

  2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wniosek o podjecie proby przekonania Bronislawa Komorowskiego do niepodpisania – przed wydaniem przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku konczacego sprawe sygn. akt II K 854/10, w ktorej jestem scigany osmy rok za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej /art. 226 § 3 K.k./ Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad w okresie od czerwca 2000 r. do lutego 2006 r. prof. dr. hab. Andrzeja Zolla – ustawy nowelizujacej kodeks karny przez uchylenie artykulu 226 § 3 Kodeksu karnego.

 3. Wniosek o zapoznanie sie z umieszczona na blogu red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl prezentacja „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

 4. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w ktorych jestem osmy rok scigany za czyn, jak w pkt. II, na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem owczesnego Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego i Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk sa umieszczone miedzy innymi na stronie http://www.kekusz.pl oraz na blogu www.monitor-polski.pl

Toczylo sie po drodze:

Z drogi, gdy ja przechodze!

Ja jestem sto tysiecy,

A moze jeszcze wiecej.”
Folgujac swej naturze, wolalo:

Jestem duze!”

Pysznilo sie przed swiatem,

Ze takie jest pekate.

Mowili ludzie z cicha:
„Ma brzuch, a brzuch to pycha.”

I pozniej sie dopiero

Spostrzegli, ze to zero.

Jan Brzechwa

Przegrani i rozgoryczeni, wykluczeni i upokorzeni, beda przeklinac swiat i

byc moze – kolejny raz wystawia swoj gorzki rachunek.

Nam, beneficjentom.”

Zrodlo: Adam Michnik, „Kanalia, kanalia, kanalia!”, „Gazeta Wyborcza – Gazeta Swiateczna”, 14-15 maja 2005 r., s. 14

Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.”

Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12

Jebac Zydow skurwysynow”

Haslo kibicow Polakow patriotow

Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»

Slownik Jezyka Polskiego

Jebac”«nie liczyc sie z kims, czyms; olewac »

Slownik Jezyka Polskiego

Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Artykul 54.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani,

Przed kilkoma tygodniami udzielila Pani wywiadu telewizji TVN na temat Pani malzonka Bronislawa Komorowskiego. Pani dumna z niego. Poniewaz Pani pozytywna, podana za posrednictwem TVN do publicznej wiadomosci ocena Bronislawa Komorowskiego bledne moglaby o nim wywolac wyobrazenie, dla rownowagi, zapoznam Pania oraz Adresatow kopii niniejszego pisma z moimi osobistymi z Bronislawem Komorowskim doswiadczeniami. Zaprezentuje Panstwu, jak bardzo roznie zachowuje sie Bronislaw Komorowski w identycznych niemal sytuacjach. Niemal, bo „ciut” sie jednak roznia. To „ciut”, to cel, ktory przyswieca jego dzialaniom.

xxx

W dniu 3 sierpnia 2012 r. prezydent Bronislaw Komorowski zastosowal prawo laski wobec redaktora Jerzego Jachowicza., ktory byl skazany z art. 212 Kodeksu karnego za znieslawienie plk. Bieszynskiego w komentarzu zamieszczonym w 2007 r. w „Dzienniku”.

W maju 2012 r. skazana prawomocnym wyrokiem sadu na kare 7 lat pobytu w wiezieniu, byla premier Ukrainy Julia Tymoszenko rozpoczela protest glodowy w zakladzie karnym, w ktorym odbywa kare.

Mimo ze chodzi o przestepce, skazana prawomocnym wyrokiem sadu za dzialanie na szkode swojego panstwa, prezydent Polski Bronislaw Komorowski ujal sie za nia, wystapil w jej obronie. Skierowal apel do prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza o … zmiane prawa na Ukrainie przez zniesienie kary pozbawienia wolnosci dla politykow za decyzje podejmowane w ramach piastowanych przez nich urzedow.

Minister sprawiedliwosci Ukrainy uprzejmie pouczyl prezydenta Polski, ze … prawo polskie takze przewiduje penalizacje politykow za dzialalnosc ze szkoda dla dobra publicznego.

W istocie, artykul 231 § 1 ustawy Kodeks karny stanowi: „§ 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. § 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10. , a artykul 115 § 13 K. k. stanowi: Funkcjonariuszem publicznym jest : 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) posel, senator, radny, 3) posel do Parlamentu Europejskiego (…) 4) osoba bedaca pracownikiem administracji rzadowej (…).”

Polacy wiedza, ze to prawo „martwe” – z tej najpewniej przyczyny nie wiedzial o nim Bronislaw Komorowski – ale jednak poki co obowiazuje i prezydent Polski powinien o tym wiedziec.

Skonczylo sie kompromitacja Bronislawa Komorowskiego i Polski na skale europejska.

Prezydent Polski ulaskawil red. J. Jachowicza oraz stanal w obronie Ukrainki przestepcy.

Czy uczynil tak, bo jest prawym czlowiekiem?

Po moich z Bronislawem Komorowskim doswiadczeniach stanowczo twierdze, ze obydwoch przypadkach mogla kierowac nim wylacznie prywata. W pierwszym przypadku pokazal sie Polakom jako obronca praw czlowieka, ulaskawil osobe skazana za korzystanie z konstytucyjnego prawa do wolnosci slowa. W drugim, jego dzialania – jakkolwiek zakonczone jego osobista kompromitacja – doskonale wkomponowaly sie w zestaw politycznie poprawnych inicjatyw, ktore przedstawiciele wladz UE i jej niektorych panstw czlonkowskich, realizowali w celu umozliwienia J. Tymoszenko unikniecia kary orzeczonej wyrokiem niezawislego sadu suwerennego panstwa.

Nie wszyscy obywatele Unii Europejskiej korzystac moga z takiej zyczliwosci jej przywodcow, w tym prezydenta Polski. Z cala pewnoscia nie wtedy, gdy w gre wchodzi interes Zydow.

Nie wiem, czy red. Jerzy Jachowicz prosil prezydenta Bronislawa Komorowskiego o ulaskawienie, a Ukrainka przestepca – taki jest status prawny Julii Tymoszenko – o wstawiennictwo prezydenta Polski w jej sprawie u prezydenta Ukrainy.

Wiem, ze ja go prosilem o ulaskawienie mnie od czynow, ktore prawomocnym wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ przypisal mi sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma.

Sedzia T. Kuczma uczynil mnie – na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – przestepca za to, ze: „wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegoten urzadAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Pomijajac fakt, ze wsrod wyzej wymienionych osob nie brak bydla – „Bydle”« przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75/ – tj. sadystow, zwyrodnialcow, okrutnikow, klamcow, zlodziei, oszustow oraz ze wszyscy uczyniwszy mnie przestepca – zlozyli zeznania w postepowaniu przygotowawczym – dowiedli, ze sa tchorzami, wskazac nalezy, ze;

 1. w aktach sprawy przeciwko mnie znajduja sie zlozone tam przed wydaniem skazujacego mnie wyroku pisma operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. /pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r./ i Interii.PL S.A. /pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r./, poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca przypisanych mi czynow, lecz osoby mieszkajace lub przebywajace w Warszawie, ze miejscem ich popelnienia byla Warszawa, a nie Krakow oraz ze zostaly popelnione w innym czasie niz wskazano w akcie oskarzenia i w skazujacym mnie wyroku,

 2. czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego, a nie publicznego,

 3. od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim wczesniej penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

 4. byly, przez 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego, ze:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do urzedu, nie zas do pracownika tego urzedu.

Z podanych wyzej przyczyn od dnia wydania skazujacego mnie wyroku, czynilem mnostwo staran na rzecz jego wzruszenia. Juz tylko z powodu wydanego przeciwko mnie aktu oskarzenia wyrzucono mnie z pracy po raz pierwszy, potem z powodu skazujacego mnie wyroku po raz drugi. Poniewaz jako skazanego nie chcial mnie zatrudnic zaden pracodawca, pismem z dnia 10 maja 2010 r. skierowanym do p.o. prezydenta Bronislawa Komorowskiego zlozylem wniosek o ulaskawienie mnie.

Kilka dni pozniej przewodniczacy tzw. komitetu honorowego B. Komorowskiego, W. Bartoszewski tak zaprezentowal swojego kandydata na prezydenta Polski:

Prof. Wladyslaw Bartoszewski: Lepszym prezydentem bedzie ktos, kto wychowal piecioro dzieci niz czlowiek z doswiadczeniem hodowli zwierzat futerkowych.”
Pawel Wronski,„Szalik zwyciestwa dla Komorowskiego”; „Gazeta Wyborcza”, 17 maja 2010r., s. 6

Poniewaz poinformowalem B. Komorowskiego, ze mam troje dzieci, a skazany zostalem za czyny, ktorych nie bylem sprawca i ktore wedlug opisow nie wypelnialy znamion czynow okreslonych jako przestepstwa w przypisanych mi kwalifikacjach prawnych, mialem nadzieje, ze ojciec pieciorga dzieci, ze zrozumieniem odniesie sie do mojego wniosku.

Poprzednicy B. Komorowskiego nie takich przeciez, jak ja ulaskawiali przestepcow.

Przypomne, ze w 1993r. Prezydent Lech Walesa ulaskawil dwoch gangsterow, Andrzeja Banasiaka, pseudonim „Slowik” i Zbigniewa K. pseudonim „Ali”. W 1999r. Prezydent Aleksander Kwasniewski w trybie nadzwyczajnym ulaskawil sprawce brutalnego morderstwa /zakatowal tepym narzedziem staruszke i podpalil cialo/, zwanego „kasjerem lewicy” Piotra Filipczynskiego.

Ja od podwladnych prezydenta B. Komorowskiego otrzymalem odpowiedz, ze w mojej sprawie „nic sie nie da zrobic”.

Poprzednicy B. Komorowskiego na urzedzie prezydenta, Lech Walesa i Aleksander Kwasniewski wiecej mieli serca dla mordercy i gangsterow niz „ojciec pieciorga dzieci” dla ojca trojga dzieci, ktorego – tj. moja – jedyna wina jest, ze sprzeciwilem sie patologii funkcjonariuszy publicznych, okazywanemu przez nich moim dzieciom i mnie bezprawiu.

Jest politycznie poprawne, gdy prezydent Polski Bronislaw Komorowski okazuje zyczliwosc przestepcy z Ukrainy. Okazanie laskawosci ofierze pomylki sadu oraz patologii Zyda – prof. dr hab. Andrzej Zoll – jego malzonki oraz zyczliwej im ferajny, nie miesci sie w systemie wartosci Pani malzonka.

Potem Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. uchylil skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 z wyzej wymienionych czynow – czyny I, III – XVII – zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego oraz przekazujac sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

Poniewaz wciaz bylem scigany za pozostale dwa czyny, poniewaz wiem, ze nie bylem sprawca zadnego z czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r., a trzej Prokuratorzy Generalni – A. Czuma, K. Kwiatkowski, i A. Seremet – informowali mnie przez dwa lata, ze dokonywali wnikliwej analizy akt sprawy przeciwko mnie i ta nie wykazywala, ze zachodza przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku, w dniu 30 maja 2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie. Poinformowalem Prokuratora Generalnego A. Seremeta, ze bede go kontynuowal dopoty dopoki on nie zleci przeprowadzenia jeszcze jednego, lacznie … siodmego postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku.

Pilem wode i soki, noce spedzalem w spiworze rozkladanym na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury.

W siodmym dniu mojego protestu, 6 czerwca 2011 r. Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pan Krzysztof Lapaj zlozyl osobiscie w Kancelarii Prezydenta pismo do prezydenta B. Komorowskiego o tresci – Zalacznik 1:

Szanowny Pan Bronislaw Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej/adres – ZKE/ Dotyczy:

 1. Prosba o wystapienie do zastepcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda z wnioskiem o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie sprawy glodujacego od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 przez Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie Pana dr Zbigniewa Kekusia, skazanego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy (sygn. akt II K 451/06) za czyny, ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne niz Pan dr Zbigniew Kekus osoby.

 2. Wniosek o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie tygodnia od daty jego zlozenia.”

Szanowny Panie, informuje, ze od dnia 2011.05.30 od godz. 11:00 Pan dr Zbigniew Kekus prowadzi przed Biurem Prokuratora Generalnego w Warszawie (ul. Barska 28) glodowke protestacyjna.

Pan dr Zbigniew Kekus nic nie je od tygodnia, wylacznie pije.

Przyczyny podjecia glodowki przez Pana dr Zbigniewa Kekusia prezentuje jego pismo z dnia 2011.06.03 do zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda – zalacznik 1.

W dniu 2011.06.02 dyrektor Biura Prokuratora Generalnego prokurator Ryszard Tluczkieiwcz poinformowal Pana dr Zbigniewa Kekusia w obecnosci prokurator Antoniny Suwala, ze w zglaszanej przez Pana dr Zbigniewa Kekusia (a takze przeze mnie) prokuratorowi generalnemu od dnia 2011.03.31 sprawie skazania Pana dr Zbigniewa Kekusia wyrokiem z dnia 2007.12.18 Sadu Rejonowego w Debicy zostanie przeprowadzone powtorne postepowanie wyjasniajace.

Przeprowadzic je ma zastepca prokuratora generalnego prokurator Robert Hernand.

Pan dr Zbigniew Kekus poinformowal mnie, ze bedzie kontynuowal glodowke do uniewinnienia go od bezpodstawnie przedstawionych mu zarzutow wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 2007.12.18. (sygn. akt II K 451/06).

Ze wzgledu na rosnace z kazdym dniem zagrozenie dla zdrowia glodujacego od tygodnia, w tym spiacego na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej Pana dr Zbigniewa Kekusia, wnosze jak na wstepie.

Gdyby Pan nie dawal wiary, ze Pan dr Zbigniew Kekus gloduje, uprzejmie informuje, ze zostalem przez niego upowazniony do zlozenia dla Pana do odwiedzenia go o kazdej porze dnia i nocy przed siedziba Biura Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28.

Zalaczniki: 1. Kopia pisma Pana dr Zbigniewa Kekusia z dnia 2011.06.03 do zastepcy prokuratora generalnego Prokuratora Roberta Fernanda.

Z powazaniem Krzysztof Lapaj Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca”

Dowod : Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 1

Pismo spotkalo sie z … calkowitym brakiem zainteresowania ze strony prezydenta.

Rok pozniej Ukrainka przestepca poglodowala kilka dni i cala Europa dowiedziala sie, jak wielkim jest prezydent Polski Bronislaw Komorowski bojownikiem o jej prawa.

Politycznie poprawne zachowanie.

A ja … poglodowalem lacznie 12 dni, przez kolejnych 5 prowadzilem pikiete i w dniu 15 czerwca 2011 r. wreczono mi pismo informujace mnie, ze jednak mialem racje i Prokurator Generalny wniesie do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie dwoch pozostalych czynow – czyny II i XVIII – skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Wniosl ja w dniu 23.08.2011 r., a w dniu 26.01.2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym w zakresie wyzej wymienionych czynow przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy.

Jestem za te czyny wciaz scigany.

xxx

Laskawy dla znanego dziennikarza i zyczliwy dla Ukrainki przestepcy, Bronislaw Komorowski takze innym osobom – jakkolwiek z jednego tylko srodowiska – okazuje wielkodusznosc, nie mniej, niz w przypadku Julii Tymoszenko kompromitujac urzad prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 11 listopada 2010 r. wreczyl Ordery Orla Bialego Krzysztofowi Bieleckiemu, Aleksandrowi Hallowi i Adamowi Michnikowi.

W opublikowanym w „Newsweeku”, artykule pt. „Czlowiek Orla Bialego”, Igor Miecik wyjasnil, ze w rzeczywistosci Adam Michnik nazywa sie Szechter:

PYSZALEK. A kiedy narodzil sie Michnik narcyz, pyszalek? Czy rzeczywiscie istnieje?

Koledzy wspominaja, ze swoim gwiazdorstwem juz na studiach irytowal otoczenie, w tym najblizszych sobie „komandosow”. Michnikowi wypominaja egzaltacje, salonowe gusta i niezrozumiale relacje z ludzmi bliskimi wladzy.

Czy Michnik pyszalek narodzil sie juz w czasach dziecinstwa? Bo od dziecka w lezacej jeszcze w gruzach stolicy, Michnik mieszka w alei Przyjaciol, gdzie w domach otoczonych krzakami roz windy wjezdzaja wprost do mieszkan? Bo jego ojciec Ozjasz Szechter jest komunistycznym dygnitarzem. (…) Byc moze Michnik jest pyszalkiem i narcyzem, niektorzy, nawet wsrod jego przyjaciol sa tego pewni.

Sa pewni, ze to moze byc jedna z istotnych cech jego charakteru.”
Zrodlo: Igor Miecik, „Czlowiek Orla Bialego”; „Newsweek”, 46/2010, 14.11.10, s. 21-23

Potwierdzil zatem wazny opiniotworczy tygodnik, ze prawdziwe sa od dawna podawane przez zrodla internetowe informacje, iz redaktor „Gazety Wyborczej” Adam Michnik jest Zydem o nazwisku Szechter. Uwiarygodnil „Newsweek” te zrodla internetowe, ktore od lat podaja nie tylko, ze Adam Michnik to w rzeczywistosci Zyd Aaron Szechter, ale takze, ze Krzysztof Bielecki to Zyd Izaak Blumenfeld, a Aleksander Hall to Zyd Miron Hurman.

Wreczajac najwyzsze polskie odznaczenie trzem wyzej wymienionym osobom funkcjonujacym w zyciu publicznym pod najpewniej zmienionymi imionami i nazwiskami, prezydent Bronislaw Komorowski powiedzial miedzy innymi:

To wielki przywilej prezydenta, ze mozew imieniu calego spoleczenstwa, narodu, panstwa docenic zaslugi m.in. odznaczeniami, orderami, w tym tym najwiekszym, jakim jest Order Orla Bialego – powiedzial.”

Zrodlo : Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4 – Zalacznik 2

„Gazeta Wyborcza” informowala jej czytelnikow:

Dodal /prezydent Bronislaw Komorowski – ZKE/, ze w przypadku odznaczonych osob odczuwa wielka radosc i osobista satysfakcje. Bo wie, ile dobrego te osoby zrobily dla Polski – tym bardziej, ze sam to obserwowal i przezywal. (…) Prezydent wskazal, ze do tej pory nagradzano glownie za walke z systemem, ale teraz przyszedl czas, by nagradzac takze za budowanie panstwa niepodleglego.Do tego trzeba bylo wiele madrosci, a panowie ja mieli. To byla madrosc i odwaga wielkiej zmiany. (…) To pierwsze polityczne decyzje o odznaczeniach nowego prezydenta. Komorowski zaznaczyl, ze chcialby bardzo, „by odznaczenia byly przyznawane za ewidentne zaslugi , bez proby mierzenia czyjegokolwiek zyciorysu, dokonan, miarami sympatii, czy antypatii partyjnych”.

Zrodlo : Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4 – Zalacznik 2

Wyjasniajac, ze chcialby bardzo, zeby odznaczenia byly przyznawane za ewidentne zaslugi, pierwszym podczas jego kadencji Orderem Orla Bialego obdarowal prezydent Bronislaw Komorowski mgr Krzysztofa Bieleckiego. Powiedzial, ze wie, ile ten zrobil dobrego dla Polski.

Ja z kolei uwazam, ze mgr K. Bielecki /Izaak Blumenfeld (?)/ to wielce grozny dla Polski osobnik. Po raz pierwszy pokazal, co potrafi, gdy w okresie od stycznia do grudnia 1991 sprawowal urzad Prezesa Rady Ministrow.

Ekonomisci slusznie zarzucaja mu, ze popelnil blad i negocjujac z Unia Europejska, zgodzil sie na przyjecie warunkow instytucjonalnych sztucznie niwelujacych roznice w rozwoju miedzy nami a UE, co utrudnilo formowanie kapitalu krajowego. Natychmiast po wprowadzeniu w zycie pakietu ustaw, ktore na trwale bardzo negatywnie zmienily strukture wlasnosciowa polskiej gospodarki, mgr K. Bielecki – jak go nazywa L. Balcerowicz:„Nieco atrapowy premier wyciagniety z kapelusza przez prezydenta Lecha Walese.” /Zrodlo: Andrzej Stankiewicz i Piotr Smilowicz, „Balcerowicz musial wrocic”; „Newsweek”, 13.02.2011, s. 22/ – podal sie do dymisji.

Jesli tylko popelnil blad, a nie bylo to swiadome dzialanie, to ujawnil mgr K. Bielecki katastroficzny – dla Polski, bo przeciez nie dla niego samegobrak zdolnosci do myslenia strategicznego.

Potem zostal dyrektorem i przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, a po powrocie do Polski, Prezesem Zarzadu Banku PEKAO S.A..

Gdy zakonczyl prace w Banku PEKAO S.A. jego kolega Donald Tusk natychmiast utworzyl Rade Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrow i powolal magistra nie tylko bez zadnego dorobku naukowego, ale bedacego obiektem kpin dla ekonomistow, na jej przewodniczacego. Mgr K. Bielecki zrewanzowal sie koledze takie oto prezentujac credo, a zarazem jego definicje dzialania dla … dobra publicznego:

-Moge pracowac w Radzie bo przebywam teraz na rocznym platnym urlopie pod zakazem konkurencji, jestem wiec przekonany, ze moge cos zrobic pro publico bono, cos co moze sie przydac panu premierowi – mowil z kolei Jan Krzysztof Bielecki, dziekujac mu za powierzenie stanowiska przewodniczacego Rady.”

Zrodlo: „Gazeta Wyborcza” 2010.03.09.

Dzisiaj juz 83 proc. rozczarowanych D. Tuskiem Polakow wie, ze co dobre dla niego, wcale nie jest dobre dla Polski.

Krzysztof Bielecki, tej sie jednak definicji „pro publico bono” trzyma, jawiac sie jako ekonomista koniunkturalny, a promujaca Zydow i kreujaca autorytety „Gazeta Wyborcza” okrzyknela go – magistra ekonomii bez najmniejszego chocby dorobku naukowego – tuzem polskiej ekonomii:

Spor miedzy tuzami polskiej ekonomii Leszkiem Balcerowiczem a Janem Krzysztofem Bieleckim (…).”

Zrodlo : Agata Nowakowska, Dominika Wielowiejska, „Sprzedawac czy nie sprzedawac”; „Gazeta Wyborcza”, 21 lutego 2011 r., s. 25

Ta sama „Gazeta Wyborcza” nadala fotoreportazowi z uroczystosci wreczenia K. Bieleckiemu, A. Hallowi i A. Michnikowi Orderow Orla Bialego tytul … „Orzel Bialy za budowanie /„Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4/.

Uwazajac, ze mgr K. Bielecki nic dla Polski nie zbudowal, wrecz przeciwnie, spowodowal upadek polskiego przemyslu, pismem z dnia 22 pazdziernika 2012 r. skierowanym do prezydenta B. Komorowskiego zlozylem wniosek o doreczenie mi kopii wniosku Kapituly Orderu Orla Bialego o przyznanie go panu magistrowi. Oto tresc odpowiedzi Dyrektora Biura Kadr i Odznaczen Kancelarii Prezydenta Malgorzata Neumann – Zalacznik 3: „Warszawa, 07 listopada 2012 r. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Kadr i Odznaczen Dyrektor Malgorzata Neumann BKO 417-661/12 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pana pismo, w ktorym prosi Pan o doreczenie kopii wniosku Kapituly Orderu Orla Bialego o nadanie Orderu panu Krzysztofowi Bieleckiemu, uprzejmie wyjasniam. Order Orla Bialego zostal nadany panu Krzysztofowi Bieleckiemu z inicjatywy wlasnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego .

W zwiazku nie byl skladany w tej sprawie wniosek Kapituly Orderu. Dodatkowo informuje, ze decyzja Prezydenta o nadaniu orderu nie jest aktem administracyjnym i w zwiazku z tym, nie wymaga uzasadnienia, z powazaniem”
Zrodlo : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Kadr i Odznaczen, sygn. BKO 417-661/12, pismo

z dnia 7 listopada 2012 r. Dyrektora Biura Malgorzaty Neumann – Zalacznik 3

Okazuje sie, ze nie dosc, iz bez udzialu Kapituly, to nawet bez uzasadnienia.

A przeciez Prezydent Polski mowil:

To wielki przywilej prezydenta, ze mozew imieniu calego spoleczenstwa, narodu, panstwa docenic zaslugi m.in. odznaczeniami, orderami, w tym tym najwiekszym, jakim jest Order Orla Bialego – powiedzial.”

Zrodlo : Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4 – Zalacznik 2

Zenada, czyli – po prostu – szwindel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej„Szwindel”«oszustwo, szachrajstwo»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 999.

O tym, ze szwindel to taktyka typowa dla Zydow pisal Norman Davies;

(…) Oczywiscie w Polsce byl antysemityzm, ale nie ma czegos takiego jak „polski antysemityzm”.

Tak samo nie mozna mowic o „zydowskiej korupcji” czy „zydowskim szwindlu”.

Nie wolno przypisywac jakiegos przestepstwa czy dranstwa calemu narodowi .”
Zrodlo : Norman Davies, „Przed i po wojnie Polska byla wygodnym kozlem ofiarnym” ; „Polska”, 19-20 wrzesnia 2009r., s 10, 11

Potwierdzilo sie w przypadku Bronislawa Komorowskiego i Krzysztofa Bieleckiego /Izaaka Blumenfelda (?)/.

Ten drugi nie wstydzi sie paradowac na jego stronach w Internecie z Orderem Orla Bialego … zachachmeconym dla niego przez zachwyconego jego wyczynami sprzed 20 lat Bronislawa Komorowskiego.

Skoro byl szwindel w przypadku K. Bieleckiego pomyslalem, ze niewykluczone, iz dla Adama Michnika pan prezydent B. Komorowski tez zachachmecil i skierowanym do niego pismem z dnia 26 listopada 2012 r. zlozylem: „Wniosek o doreczenie mi kopii /z pieczecia Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron/ wniosku kapituly Orderu Orla Bialego o przyznanie Orderu Adamowi Michnikowi.”

Na ten wniosek nie otrzymalem zadnej odpowiedzi do dnia wyslania niniejszego pisma.

Trzeba zatem przypomniec, co mowil Adam Michnik, gdy mu prezydent Polski wreczal najwieksze polskie odznaczenie:

-To dla mnie wielki dzien i jestem wzruszony.

Bardzo dziekuje prezydentowi Komorowskiemu i tym wszystkim , ktorzy uznali, ze przyznanie mi tego odznaczenia nie bedzie wstydem dla Rzeczypospolitej. W polityce mozna sie roznic, tylko ze jedni mimo tych roznic szanuja dokonania innych. Mam we wdziecznej pamieci czlonkow kapituly Orderu Orla Bialego, ktorzy przed laty zlozyli wniosek o przyznanie mi tego odznaczenia. Wniosek zlozyla w 2005r. przewodniczaca kapituly prof. Barbara Skarga i zaaprobowala go kapitula w skladzie: Krzysztof Skubiszewski, Tadeusz Mazowiecki, Bronislaw Geremek i Wladyslaw Bartoszewski . Jednak ze wzgledu na to, ze kadencja Aleksandra Kwasniewskiego sie konczyla, decyzje pozostawiono nastepnemu prezydentowi Lechowi Kaczynskiemu. Ten jej nie podjal.”
Zrodlo : Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4 – Zalacznik 2

Skoro Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziala na moj wyzej wymieniony wniosek z pisma z dnia 26 listopada 2012 r. do prezydenta B. Komorowskiego, nie mozna wykluczyc, ze prezentujacy siebie samego w jego gazecie jako poszukiwacza „prawdy najprawdziwszej” Adam Michnik /Aaron Szechter/ lze i tak samo, jak w przypadku Krzysztofa Bieleckiego /Izaaka Blumenfelda/, tych wszystkich, ktorzy uznali, ze przyznanie mu Orderu Orla Bialego nie bedzie wstydem dla Rzeczypospolitej, to znaczy, tego … „spoleczenstwa, narodu, panstwa” byl … jeden, Bronislaw Komorowski.

Wreczenie najwiekszego odznaczenia polskiego z pominieciem Kapituly, bez jakiegokolwiek uzasadnienia, a przy tym egzaltowane „- To wielki przywilej prezydenta, ze moze w imieniu calego spoleczenstwa, narodu, panstwa (…)”, to w przypadku Orderu dla Krzysztofa Bieleckiego oszustwo prezydenta Polski.

Mgr Krzysztof Bielecki powiedzial podczas uroczystosci – w jego przypadku tzw. picu, zorganizowanego mu za publiczne pieniadze przez B. Komorowskiego – wreczenia mu Orderu – w jego przypadku bezwartosciowego swiecidelka:

„-Gdy otrzymalem to odznaczenie wspomnialem tajne posiedzenie TKK [Tymczasowy Komitet Koordynacyjny, nieformalne kierownictwo podziemnej „Solidarnosci”] gdzies z 1985 r. Adam Michnik byl po nim aresztowany, ale wczesniej przedstawil projekt stanowiska. Zaczynalo sie ono od slow: „Jestesmy coraz ubozsi, zyje nam sie coraz gorzej” . Chyba od tego czasu wiele sie zmienilo. Dla mnie jest to wyroznienie dla mojego rzadu. Chyba po latach okazuje sie, ze byl dobry skoro czterech jego czlonkow: Wieslaw Chrzanowski, Krzysztof Skubiszewski, Leszek Balcerowicz i ja ,

otrzymalo Orla Bialego”.

Zrodlo : Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4 – Zalacznik 2

Skromny nie jest K. Bielecki. Dostal przeciez Orla Bialego „po uwazaniu”.

Ma wszak racje, gdy mowi, ze od 1985 r. wiele sie zmienilo.

U Krzysztofa Bieleckiego i z winy Krzysztofa Bieleckiego.

U niego samego tak, ze lepiej byc nie moze.

A u nas? No coz, trzeba zacytowac Adama Michnika z 1985 r.:

Jestesmy coraz ubozsi, zyje nam sie coraz gorzej”

Adam Michnik, 1985 r.

Skutkiem, miedzy innymi, ograniczonej wielce zdolnosci mgr K. Bieleckiego do strategicznego myslenia, jego bledu – o ile nie sabotazu – z okresu gdy byl premierem, Polska stala sie krajem montowni nalezacych do kapitalu zagranicznego.

Czego w Polsce najszybciej ostatnio przybywa, przynajmniej w moim Krakowie, to … sklepow z tania odzieza. Te rosna, jak „grzyby po deszczu”. Jak za komuny przed masarniami, dzisiaj przed nimi tworza sie kolejki na dlugo przed otwarciem. Z ciekowosci policzylem, ile osob stalo o godz. 8:15 przed sklepem, ktory mial zostac otworzony o godz. 09:00. Bylo ich … 27.

Jak samospelniajaca sie przepowiednia wracaja slowa Adama Michnika.

Przegrani i rozgoryczeni, wykluczeni i upokorzeni, beda przeklinac swiat i – byc moze –

kolejny raz wystawia swoj gorzki rachunek . Nam, beneficjentom.”

Zrodlo: Adam Michnik, „Kanalia, kanalia, kanalia!”, „Gazeta Wyborcza – Gazeta Swiateczna”, 14-15 maja 2005 r., s. 14

Wprawdzie Donald Tusk oglosil koniec kryzysu, ale od wczoraj ludzie wychodza na ulice.

Dlaczego?
Bo najwiekszymi beneficjentami mestwa, odwagi Narodu Poslki okazaly sie kanalie, obludnicy, hipokryci, cwaniaczki.

Bronislaw Komorowski jeszcze nie zostal zaprzysiezony na prezydenta, a juz zaprezentowal sie jako slugus najwiekszego z takowych, Adama Michnika.

Gdy trzeba sie bylo wkupic w laski katolikow, Zydzi, w tym Adam Michnik organizowali nawet protesty glodowe w kosciolach. Pierwszym byl zorganizowany przez srodowiska KOR, prowadzony od dnia 24 maja 1977 r. w kosciele sw. Marcina w Warszawie. Uczestniczyl w niej miedzy innymi Adam Michnik.

Dzisiaj ten sam Adam Michnik to najbardziej zajadly w Polsce tropiciel i przesladowca krzyzy. Wynajduje je nawet na osiedlach.

Podobnie, jak w przypadku przyznania mu Orderu Orla Bialego i w przypadku jego prywatnej „wojny z krzyzami”, sympatyka znalazl w Bronislawie Komorowskim. Ten jeszcze nie zaprzysiezony, jeszcze elekt, obiecal redaktorom gazety A. Michnika usuniecie krzyza sprzed Palacu Prezydenckiego.

Ustalajac priorytety prezydentowi Polski, zapytali elekta, a ten odpowiedzial

„Gazeta Wyborcza” /Agata Nowakowska, Jaroslaw Kurski, Pawel Wronski/: „Przed Palacem Prezydenckim stoi krzyz upamietniajacy ofiary katastrofy w Smolensku. Co z nim zrobic? Czy palac pozostanie sanktuarium Lecha Kaczynskiego?”
Prezydent elekt Bronislaw Komorowski: „-Palac Prezydencki jest sanktuarium panstwa. Krzyz, co bylo zrozumiale, postawiono w nastroju zaloby, lecz zaloba minela i trzeba te sprawy porzadkowac. Krzyz to symbol religijny, wiec zostanie we wspoldzialaniu z wladzami koscielnymi przeniesiony w inne, bardziej odpowiednie miejsce.”

Zrodlo : „Nie chodzi o to, zeby ludzi bolalo”, wywiad z Prezydentem Bronislawem Komorowskim; „Gazeta Wyborcza”, 10-11 lipca 2010r., s. 1, 14-16

Traktujac stanowisko B. Komorowskiego jako wiadomosc dnia, „GW” zamiescila go dwukrotnie w weekendowym wydaniu z 10-11.07.2010r. Nie tylko w wywiadzie w calosci umieszczonym na stronach 14 do 16, ale takze na pierwszej stronie, opatrujac zdjeciem B. Komorowskiego.

Jak zaczal Bronislaw Komorowski, tak kontynuuje.

W sluzbie Zydow ze srodowisk bylej Unii Wolnosci.

I nie o to chodzi, czy krzyz mial zostac przed Palacem Prezydenckim, czy tez powinien zostac sprzed niego usuniety. Osobiscie uwazam, ze powinien zostac usuniety.

Rzecz w tym, ze prezydent Polski pokazal sie jako narzedzie w rekach Zyda Adama Michnika. Narzedziem albo bezgranicznie oddanym, albo rzadko tepym, bo nieswiadomym nieuchronnych przeciez – dlugotrwala „wojna polsko-polska” – konsekwencji jego wypowiedzi.

A potem mu dal Order Orla Bialego w wielce niejasnych, typowych dla Zydow ortodoksow – szwindel (?) – okolicznosciach.

xxx

Bronislaw Komorowski nie tylko przestepcom z innych panstw zyczliwy. Ochrania takze tych „rodzimego chowu”.

W zamieszczonym w wydaniu z dnia 8 sierpnia 2009 r. tygodnika „Polityka” artykule pt. „Emirat na gazie” red. Wawrzyniec Smoczynski podal:

Po poludniu 16 maja w Kancelarii Premiera panowala nerwowa atmosfera. Od czterech dni trwala licytacja polskich stoczni. Uczestnicy skladali oferty za posrednictwem Internetu, pozostajac dla siebie anonimowi,

ale rzad wiedzial, kto bierze udzial w przetargu.

Godzine przed zamknieciem wciaz brakowalo najbardziej wyczekiwanej oferty.

W koncu Donald Tusk kazal polaczyc sie z premierem Kataru szejkiem Hamadem Bin Dzasimem Al-Sanim.

Kilkanascie minut pozniej w systemie pojawila sie oferta Stiching Particulier Fonds Greenrights, spolki z Antyli Holenderskich, ktora ostatecznie wygrala przetarg na stocznie w Gdyni i Szczecinie.”

Zrodlo : Wawrzyniec Smoczynski, „Emirat na gazie”; „POLITYKA” nr 32, 8 sierpnia 2009r., s. 34

Pismem z dnia 10 maja 2012 r. skierowanym do ministra Skarbu Panstwa Mikolaja Budzanowskiego zlozylem: „Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – o doreczenie mi Procedury, wedlug ktorej Ministerstwo Skarbu Panstwa prowadzilo w 2009 r. zakonczona niepowodzeniem sprzedaz stoczni w Gdyni i w Szczecinie.

W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone w dniu 24 maja 2012 r. przez Dyrektora Biura Kontroli Ministerstwa Skarbu Panstwa Irmine Jablonska pismo o tresci: „Ministerstwo Skarbu Panstwa Biuro Kontroli Warszawa, dnia 24 maja 2012 r. Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12 Zbigniew Kekus W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 maja 2012 r., w ktorym zwraca sie Pan z wnioskiem o udostepnienie procedury, wedlug ktorej Ministerstwo Skarbu Panstwa prowadzilo w 2009 r. sprzedaz stoczni w Gdyni i Szczecinie informuje co nastepuje:
Sprzedaz stoczni byla i jest prowadzona zgodnie z ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. 2008 r. Nr 233, poz. 1569).

(…) Dyrektor Biura Kontroli Irmina Jablonska”

Zrodlo: Ministerstwo Skarbu Panstwa Biuro Kontroli Warszawa, Sprawa: BK-WG-051-46/12 Pismo: MSP/BK/1316/12, pismo z dnia 24 maja 2012 r. Dyrektora Biura Kontroli Irminy Jablonskiej

Do pisma z dnia 24.05.2012 r. Dyrektor I. Jablonska zalaczyla egzemplarz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego, ktorej przepisy stanowia miedzy innymi:

 1. Artykul 2.1: „Kompensacja nastepuje w drodze postepowania wszczetego pod nadzorem ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemyslu S.A., realizowanego przez niezaleznego zarzadce kompensacji, zwanego dalej „zarzadca kompensacji”.

 2. Artykul 82.1: „Zarzadca kompensacji dokonuje sprzedazy skladnikow majatku stoczni wyodrebnionych w planie sprzedazy, na rzecz kupujacego wylonionego w otwartym, przejrzystym, niedyskryminacyjnym, bezwarunkowym przetargu, przeprowadzonym z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, przetargu nieograniczonym. Do przetargu stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z tym ze:
  1) szczegolowa procedure przetargu oraz wysokosc wadium okresla Prezes Agencji w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 79:
  2) o przetargu nalezy zawiadomic przez ogloszenie o zasiegu ogolnokrajowym i w prasie o zasiegu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jezeli przetarg dotyczy skladnikow majatkowych stanowiacych nieruchomosci – co najmniej na osiem tygodni przed jego terminem,
  3)
  przetarg prowadzi zarzadca kompensacji,
  4)
  otwarcia ofert dokonuje zarzadca kompensacji,
  5) wyboru oferty dokonuje zarzadca kompensacji,
  6) postanowienie o zakonczeniu procedury przetargowej wydaje Prezes Agencji, w terminie nie dluzszym niz tydzien od dnia wyboru ofert.”

Donald Tusk nie byl „niezaleznym zarzadca kompensacji”. Nawet gdyby nim byl, nie mial prawa kontaktowac sie z zadnym z uczestnikow przetargu.

Jego nieuprawniona, opisana przez red. W. Smoczynskiego ingerencja w przetarg okreslony przez ustawodawce jako przejrzysty, niedyskryminacyjny, prowadzony z zachowaniem warunkow uczciwej konkurencji, Donald Tusk spowodowal jego ostateczne fiasko. Wyloniony – wybrany przez D. Tuska (?) – w opisanych przez red. W. Smoczynskiego okolicznosciach zwyciezca okazal sie ostatecznie libijskim handlarzem bronia. Nie uiscil oplaty. Nastepny – po kompromitujacym rzad Polski udziale D. Tuska w pierwszym – przetarg nie wylonil kupca. Upadly stocznie w Gdyni i Szczecinie. Prace stracilo ok. 100.000 osob, pracownikow stoczni i firm powiazanych z nimi wieziami kooperacyjnymi. Upadl przemysl stoczniowy w Polsce.

W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 4 grudnia 2012 r. skierowanym do prezydenta Bronislawa Komorowskiego zlozylem – Zalacznik 4: „Wniosek – na podstawie art. 6.2, art. 1.1, art. 2.4, art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu – o zlozenie przez Prezydenta wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.).”

Zrodlo : Pismo Z. Kekusia z dnia 4 grudnia 2012 r. do prezydenta Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 4

Pismem z dnia 4.12.2012 r. poinformowalem takze prezydenta, ze premier Donald Tusk popelnil przestepstwo z art. 231 § 1 K.k., tj. ze jego nieuprawniona ingerencja w przetarg na sprzedaz stoczni przekroczyl uprawnienia i dzialal na szkode interesu publicznego i prywatnego, bo spowodowal upadek stoczni i utrate pracy przez 100.000 osob.

W odpowiedzi otrzymalem sporzadzone w dniu 10 grudnia 2012 r. przez Glownego Specjaliste w Biurze Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdalene Kycia pismo o tresci – Zalacznik 5:

Warszawa, 10 grudnia 2012 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listow i Opinii Obywatelskich Nr BLO – 060/3370/54/12/KM/GW Pan Zbigniew Kekus

Szanowny Panie, Potwierdzamy wplyw Pana kolejnego listu z dnia 4 grudnia 2012 roku skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego, a przekazanego do Biura Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej celem udzielenia odpowiedzi.

Odnoszac sie do Pana postulatu wyjasniamy, ze zgodnie z art. 144 ust. 3 pkt 13 Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada uprawnienie skierowania wniosku do Sejmu o pociagniecie do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu czlonka Rady Ministrow. Jednakze mozliwosci tej nie rozwaza na skutek indywidualnych ocen i prosb obywateli. Jednoczesnie nalezy dodac, ze uchwale o pociagnieciu do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu czlonka Rady Ministrow podejmuje Sejm wiekszoscia 3/5 ustawowej liczby poslow (art. 156 Konstytucji). Z powazaniem, Magdalena Kycia Glowny Specjalista”
Zrodlo : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn.

060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10 grudnia 2012 roku Glownego Specjalisty Magdaleny Kycia – Zalacznik 5

Magdalena Kycia:

 1. poswiadczyla, ze wlasciwym byl prezydent B. Komorowski adresatem wniosku o zlozenie wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

 2. nie podwazyla zasadnosci zlozonego przeze mnie wniosku,

 3. wyjasnila mi, ze prezydent nie rozwaza mozliwosci skorzystania z posiadanego przez niego uprawnienia na skutek indywidualnych ocen i prosb obywateli.

Nie rozumiem, dlaczego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko nie rozpoznaje zgloszonej mu sprawy, ale nawet nie rozwaza mozliwosci skorzystania z posiadanego przez niego uprawnienia z przyczyn podanych przez M. Kycie.

Tym bardziej, ze jak mi przy innej okazji wyjasnila ta sama Magdalena Kycia z Biura Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zalacznik 6: „Warszawa, 10 sierpnia 2012 roku Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /adres – ZKE/ Biuro Listow i Opinii Obywatelskich Nr BLO – 060/3370/42/12/KM Pan Zbigniew Kekus Szanowny Panie, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza odbior Pana kolejnego listu – wniosku z dnia 8 sierpnia 2012 roku skierowanego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego.

Uprzejmie informujemy, ze Prezydent RP nie posiada kompetencji do rozpoznania Pana wniosku.

Jak juz byl Pan wielokrotnie informowany uprawnienia Prezydenta RP scisle okresla Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy. Prezydent RP z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc jedynie spraw nalezacych do Jego kompetencji. Z powazaniem Starszy Specjalista Magdalena Kycia”
Zrodlo : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn.

060/3370/42/12/KM, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 roku Glownego Specjalisty Magdaleny Kycia – Zalacznik 6

Skoro prezydent Bronislaw Komorowski jest , jak podala M. Kycia w pismie z dnia 10.08.2012 r., szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i jego dzialania moga dotyczyc tylko jego kompetencji, wskazac nalezy, ze podany przez te sama M. Kycie w pismie z dnia 10 grudnia 2012 r. art. 144 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, korzystajac ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzedowe. 2. Akty urzedowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymagaja dla swojej waznosci podpisu Prezesa Rady Ministrow, ktory przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialnosc przed Sejmem. 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy: (…) 13. wniosku do Sejmu o pociagniecie do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu czlonka Rady Ministrow .”

A jednak w zgloszonej mu przeze mnie sprawie zlozenia wstepnego wniosku o pociagniecie do odpowiedzialnosci konstytucyjnej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.,prezydent Bronislaw Komorowski, ktory – jak slusznie podala M. Kycia – „z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego i podejmowane przez Niego dzialania moga dotyczyc jedynie spraw nalezacych do Jego kompetencji” ,nie tylko nie rozpoznal zgloszonego mu przeze mnie wniosku, ale – jak mnie poinformowala M. Kycia – zrezygnowal z rozwazenia mozliwosci jego rozpoznania.

Dlaczego?
Poniewaz to byl sluszny wniosek.

W taki, tj. opisany wyzej i poswiadczony dokumentem wydanym przez Pania M. Kycia /Zalacznik 5/ prezydent B. Komorowski uchronil Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przed pociagnieciem go do odpowiedzialnosci przed Trybunalem Stanu za naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym.

Prezydent Bronislaw Komorowski, zawiadomiony przeze mnie o popelnieniu przez Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska przestepstwa z art. 231 § 1 K.k., swiadom, ze „z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego” … niedopelnil takze jego ustawowego obowiazku okreslonego w art. 304 § 2 K.p.k. Instytucje panstwowe i samorzadowe, ktore w zwiazku ze swa dzialalnoscia dowiedzialy sie o popelnieniu przestepstwa sciganego z urzedu, sa obowiazane niezwlocznie zawiadomic o tym prokuratora lub Policje oraz przedsiewziac niezbedne czynnosci do czasu przybycia organu powolanego do scigania przestepstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarzadzenia, aby nie dopuscic do zatarcia sladow i dowodow przestepstwa.”

xxx

Uleglosc Bronislawa Komorowskiego wobec Zydow, jego im podporzadkowanie jeszcze jedno znajduje potwierdzenie. Otoz w grudniu 2008 r. minister Skarbu Panstwa Aleksander Grad podal do publicznej wiadomosci szczegoly przygotowanego przez niego na zadanie premiera D. Tuska projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Projektu skandalicznego. Jego – promowanego przez D. Tuska jako … „sprawiedliwa i przyzwoita ustawa” – wprowadzenie w zycie doprowadziloby do zapasci finansowej panstwa.

Natychmiast po tym, gdy informacje o nim opublikowal „Dziennik Polska Europa Swiat” w wydaniu z dnia 23 grudnia 2008 r. pismem z dnia 5 stycznia 2009 r. skierowanym do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego zlozylem – Zalacznik 7:

 1. Wniosek o zlecenie przez Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenia przez powolana w tym celu przez Marszalka komisje sejmowa postepowania, majacego na celu wyjasnienie przyczyn umieszczenia w opracowanym przez rzad premiera D. Tuska projekcie ustawy reprywatyzacyjnej zapisow, ktore wedlug informacji przekazanych mediom przez rzecznika Ministerstwa Skarbu, Macieja Wiewiora – Zalacznik 1 – skutkowac moga przymusem wyplacenia przez Polske odszkodowan w kwocie kilkukrotnie wiekszej niz dedykowana przez rzad premiera D. Tuska na wyplate pokrzywdzonym odszkodowan kwota 20 mld zl.

 2. Wniosek o spowodowanie usuniecia z projektu ustawy reprywatyzacyjnej nieprzewidywalnego w jego skutkach finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli zapisu o zwrocie pokrzywdzonym 20% wartosci ich skonfiskowanych przez wladze PRL majatkow, w tym takze majatkow zagrabionych przez III Rzesze na terenie Polski.

 3. Wniosek o zapewnienie przez Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, aby w ustawie reprywatyzacyjnej znalazly sie zapisy, ze calkowite, poniesione w zwiazku z jej egzekucja wydatki nie przekrocza dedykowanej na wyplate odszkodowan przez rzad premiera D. Tuska kwoty – ogromnej i zadeklarowanej w trudnym dla Polski i Polakow momencie poczatku kryzysu finansowego i zwiazanego z nim gospodarczego na swiecie, bez uzyskania szerokiego przyzwolenia spolecznego – 20 mld zl.

 4. Wniosek o wydanie polecenia Szefowi zespolu, ktory przygotowal projekt ustawy reprywatyzacyjnej, doreczenia mi – w terminie 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – prezentacji modelu i danych, ktore do niego wprowadzono, na podstawie ktorych ustalono, ze maksymalna kwota roszczen pokrzywdzonych przez III Rzesze i wladze PRL nie przekroczy 100 mld zl.

 5. Wniosek o – celem umozliwienia mi sprawdzenia, czy nie doszlo do tzw. „konfliktu interesow” – wydania polecenia Szefowi zespolu, ktory przygotowal projekt ustawy reprywatyzacyjnej sporzadzenia i doreczenia mi – w terminie 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – wykazu wszystkich osob – w tym wszystkich doradcow i konsultantow – ktore przygotowaly, gotowy juz wedlug informacji prasowych, projekt ustawy reprywatyzacyjnej, wraz z:

  1. Informacjami o zajmowanych przez te osoby stanowiskach oraz firmach, instytucjach, w ktorych w okresie pracy nad ustawa reprywatyzacyjna znajdowali zatrudnienie

  2. Pisemnymi oswiadczeniami tych osob, ze nie sa – ani ich malzonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do czwartego stopnia i powinowaci boczni do drugiego stopnia – potomkami osob, ktore utracily majatki skonfiskowane przez wladze PRL, w tym takze majatki zagrabione przez III Rzesze oraz, ze nie beda w zaden sposob beneficjentami przygotowanej przez rzad premiera Donalda Tuska ustawy reprywatyzacyjnej.

 6. Wniosek o zlecenie przeprowadzenia postepowania – oraz poinformowanie mnie o jego wynikach w terminie do 14 dni od daty zlozenia przeze mnie niniejszego pisma – majacego na celu wyjasnienie, z jakich zrodel i kiedy Prezes Holocaust Restitution Committee w Nowym Jorku, potomek grabarzy z Zywca, Jehuda Evron otrzymal w 2008r. informacje, ze Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjma ustawe reprywatyzacyjna w tresci, ktora senatorowie i poslowie Rzeczypospolitej Polskiej poznaja dopiero w 2009r. i ktora Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej przyjac ma w styczniu 2009r.”

Zrodlo : Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego – Zalacznik 7

Marszalek Sejmu Bronislaw Komorowski nie odpowiedzial na zacytowane wyzej pismo do lipca … 2010 r., gdy zrzekl sie mandatu posla.

A przeciez:

Dla kogo Polska jest najwazniejsza?

Dla Bronislawa Komorowskiego.

W drugiej debacie prezydenckiej marszalek sejmu uzyl tego slowa 53 razy, najwiecej.”
Zrodlo: Mariusz Cieslik, „Czego nie slychac”; Newsweek, 11.07.2010r, s. 24

Tylko celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma nie podam, co potem „wyprawiali” prokurator Prokuratury Warszawa Srodmiescie Bartosz Tomczak i sedzia Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Adam Grzejszczak, zeby uchronic marszalka Sejmu B. Komorowskiego przed statusem przestepcy, ktory niedopelnil obowiazku i dzialal na szkode interesu publicznego.

Z cala pewnoscia byl sedzia Adam Grzejszczak jedynym uczestnikiem prowadzonego przez niego posiedzenia w dniu 16 wrzesnia 2010 r., ktory nie przestrzegal prawa.

Najwazniejsze dla niego bylo, zeby przebieg posiedzenia nie byl rejestrowany – choc to w zgodzie z art. 147 § 1 kpk – za pomoca urzadzenia rejestrujacego dzwiek.

Mimo kilkukrotnie skladanego przeze mnie wniosku, sedzia Adam Grzejszczak nie podyktowal do protokolu, ze prowadzi posiedzenie w sprawie o popelnienie przez marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego przestepstwa z art. 231 § 1 kk.

Wezwal straz sadowa i policje celem usuniecia z sali publicznosci.

Mnie spacyfikowal, udzielonym mi nie wiadomo za co upomnieniem

Zgromadzona na sali publicznosc, zanim ja wyrzucono przy uzyciu strazy sadowej i Policji nazwala dzialania sedziego Adama Grzejszczaka – zgodnie ze stanem faktycznym – terrorem .

Nie chcac uczestniczyc w kabarecie, troche tez w obawie, ze sedzia Adam Grzejszczak wyrzuca publicznosc, by mnie potem, juz bez swiadkow, wrobic w popelnienie przestepstwa jego zniewazenia i/lub znieslawienia – mam takie doswiadczenia z sedziami za soba – opuscilem sale razem z wyrzuconymi.

Zapewniwszy sobie komfort prowadzenia posiedzenia, tj. zostawszy sam na sam z … protokolantem, sedzia Adam Grzejszczak wydal korzystny dla marszalka Sejmu werdykt, czyli postanowienie.

W pismie z dnia 24 wrzesnia 2011 r. do prezydenta Bronislawa Komorowskiego podalem: Terror zastosowany przez sedziego Adama Grzejszczaka w ochronie wizerunku Pana Prezydenta, uzycie przez niego przemocy, tj. strazy sadowej i Policji przeciwko publicznosci, to z cala pewnoscia przedsmak emocji, jakie przed Polakami, gdy jesienne wybory do Sejmu i Senatu wygra Platforma Obywatelska.”

Niewiele sie mylilem.
B. Komorowski chce kary wiezienia za obraze prezydenta – patrz: strona 14.

Zobaczymy, co jeszcze przed nami.

xxx

Na prezydenta Polski moze byc wybrany ten obywatel Polski, ktory najpozniej w dniu wyborow konczy 35 lat, korzysta z pelni praw wyborczych do Sejmu, a jego kandydature zglosi co najmniej 100.000 obywateli majacych prawo wybierania do Sejmu.

Podczas prezentacji swojego tzw. komitetu honorowego Bronislaw Komorowski powiedzial:

Pan Jaroslaw Kaczynski pokazal moze nie nazbyt imponujacy komitet honorowy, ale jednak pokazal. Wiec my tez chcemy pokazac, jakie srodowiska, jakie autorytety sa po mojej stronie wspierajac moja wizje prezydentury .”

Bronislaw Komorowski

Pomijajac, ze wsrod tych „autorytetow” nie brak bylo najzwyklejszych chamow – .Wladyslaw Bartoszewski, Marek Majewski – ktorzy podczas prezentacji w warszawskich Lazienkach srodowisk, ktore wspieraly wizje prezydentury Bronislawa Komorowskiego obrazali, w obecnosci Pani malzonka, jego kontrkandydata, czy sadzi Pani, ze B. Komorowski uzbieral by 100 000 podpisow, gdyby Polacy wiedzieli, ze jest slugusem Zydow, jak Krzysztof Bielecki, ktoremu dal od siebie najwyzsze polskie odznaczenie, Order Orla Bialego, plotac przy tym, ze to w imieniu calego spoleczenstwa, panstwa, narodu? Czy Pani uwaza, ze uczciwi ludzie poparli by oszusta, jakim celem zrobienia przyjemnosci K. Bieleckiemu – a niewykluczone, ze i Adamowi Michnikowi – zaprezentowal sie Bronislaw Komorowski?

Czy uwaza Pani, ze wielu znalazloby sie takich, ktorzy poparli by wizje prezydentury B. Komorowskiego, gdyby wiedzieli, ze pozwoli sie soba wyslugiwac Zydowi szowiniscie Adamowi Michnikowi w realizacji jego prymitywnych celow politycznych …?
Czy uwaza Pani, ze wielu poparlo by kandydature na prezydenta Polski czlowieka, ktory wystepuje w obronie przestepcy skazanej prawomocnym wyrokiem sadu jej kraju, a za nic ma sluszny protest glodowy Polaka skazanego z razacym naruszeniem prawa materialnego za znieslawienie malzonki Zyda tumana msciwego, prof. dr hab. Andrzeja Zolla, nie mniej od swego malzonka msciwej i niedouczonej adw. Wieslawy Zoll?

Nawiasem mowiac, jak podaja zrodla internetowe, Bronislaw Komorowski bezpodstawnie przez wiele lat obnosil sie swoim hrabiowskim pochodzeniem i eksponowal herb Korczak na swojej stronie internetowej, podaja, ze z niego taki szlachcic, jak – jak mowil o M. Piwowskim jako TW jego oficer prowadzacy – „z koziej dupy traba” , tj. ze tytul wyludzil lub poslugiwal sie nim samowolnie.

xxx

Jak wspomnialem okrutny Zyd ortodoks radykalny, sadysta – przez cztery lata jako Rzecznik Praw Obywatelskich nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie sprawy naruszenia przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie konstytucyjnych i ustawowych praw mojego wtedy maloletniego, chorego na skolioze i lordoze syna do ochrony zdrowia – klamca, oszust i tuman msciwy prof. dr hab. Andrzej Zoll uczynil mnie razem z jego malzonka, nie mniejsza od niego oszustka adw. Wieslawa Zoll i sedziami wymienionymi na stronie 3 niniejszego pisma, wsrod ktorych takze „roi sie” od Zydow, uczynili mnie przestepca z razacym – w tym potwierdzonym wyrokami Sadu Okregowego w Rzeszowie i Sadu Najwyzszego – naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego.

To nie jedyne moje zle doswiadczenia z Zydami ze srodowiska bylej Unii Wolnosci . Najwiekszym jest to, ze gdy „dopadna” nie-Zyda, to go niszcza bez skrupulow.

Inny Zyd okradl mnie z kwoty 40.000,00 zl, pozbawil mnie jej bezinteresownie, a gdy go prosilem o pozyczenie mi kwoty 2.000,00 zl, bo nie pracujac od kilku lat nie mialem pieniedzy na jedzenie i na zaplacenie alimentow na dzieci, powiedzial mi „czesc Zbyszek” i nie odbieral ode mnie telefonow, ani nie odpowiadal na sms’y. Zarabia … kilka milionow zlotych rocznie.

Co wiecej odmowil mi wyswiadczenia nawet nic go nie kosztujacej, a dla mnie majacej ogromne znaczenie przyslugi.

Nastepny Zyd Brunon Bartkiewicz – wedlug „Gazety Wyborczej” I liga miedzynarodowa – wyrzucil mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A. w dniu 6 listopada 2006 r., tj. w … trzecim dniu roboczym po jej przeze mnie rozpoczeciu w centrali Banku na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug. Jako przyczyne podal akt oskarzenia sporzadzony przeciwko mnie w dniu 12.06.2006 r. Tymczasem akt oskarzenia to nie wyrok, a Zarzad Banku wiedzial o nim przed zatrudnieniem mnie i mogl mnie uprzedzic o jego wobec mnie zamiarach. Nawiasem mowiac okrutny Zyd – wyrzucil mnie z pracy wiedzac, ze mam dzieci na utrzymaniu i ze dla podjecia pracy w ING Banku Slaskim S.A. zrezygnowalem z rownie dobrej posady – Brunon Bartkiewicz sam byl negatywnym bohaterem najwiekszej afery w historii bankowosci polskiej. Tj. oszukania 800.000 drobnych akcjonariuszy podczas prywatyzacji Banku Slaskiego.

Nie-Zyd, goj nie ma zadnych szans w konfrontacji z doskonale przeciwko niemu zorganizowanym i solidarnym zydostwem spod znaku bylej Unii Wolnosci. Czego by nie pletli o potrzebie walki ze zlem, ze nie mozna wobec niego pozostawac biernym, o potrzebie niesienia pomocy, o nieprzemijajacych wartosciach, dobru, prawdzie, gdy jeden z nich ma goja za przeciwnika, murem za takowym stoi cala ferajna, chocby ten nie wiem, jak patologiczna byl postacia.

Niech nie liczy goj krzywdzony przez Zyda z salonu na pomoc jego, tj. salonu tzw. „autorytetow”, niech nie liczy na pomoc zazydzonej Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, ktorej kierownictwa czlonkowie tak pieknie opowiadaja o prawach czlowieka, ilekroc dla nich samych okazja to do autopromocji.

Trudno o bardziej obrzydliwa postac od posadowionej przez Bronislawa Komorowskiego na urzedzie Rzecznika Praw Obywatelskich, strzegacej wylacznie interesu Zydow, pozbawionej ambicji i honoru Zydowki Ireny Lipowicz.

Po moich od lat kontaktach z prof. dr hab. Andrzejem Zollem, jego malzonka Wieslawa, sedziami, jak Teresa Dyrga, czy Barbara Baran, z Brunonem Bartkiewiczem, czy tez jego nastepczynia na stanowisku Prezesa Zarzadu ING Banku Slaskiego S.A. Malgorzata Kolakowska, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Irena Lipowicz i innymi z tego srodowiska, ani troche nie dziwia mnie opinie o Zydach, jak te, na przyklad:

Wy hebrajczycy, zyjac w naszym kraju od wiekow, nie poczuwacie sie do szlachetniejszych dla kraju uczynkow, wynoscie sie!”.

Jan Matejko

Zydostwo to letnia i zimowa szarancza naszego kraju, ktora zaraza powietrze zgnilizna, roznosi prozniaczego ducha swych ojcow, wsrod pracowitego ludu utrzymac sie nie moze i tam tylko sie gniezdzi i mnozy, gdzie prozniactwo ma ochrone.”
Stanislaw Staszic

Oprocz wstretu budzi jeszcze we mnie gniew, falszywy i nikczemny stosunek Zydow do zagadnien narodowych. Narod ten, narzekajacy na szowinizm innych ludow, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem swiata. Narod, ktory krzyczy o nienawisci, jaka budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzic.”

Antoni Slonimski

Narod zydowski nigdy nie byl wiele wart … Malo posiada cech szlachetnych,

a wszystkie wady razem wziawszy innych narodow.”
Johann Wolfgang von Goethe

Dlaczego Zydzi sa znienawidzeni? Jest to nieuchronny skutek ich praw.

Narod zydowski osmiela sie ujawniac nieprzejednana nienawisc do wszystkich innych narodow.”
Voltaire

Zydzi naleza do sil ciemnosci i zla. Wiadomo, jak liczna jest ich klika, jak sie popieraja i jaki wplyw wywieraja.

Jest to narod lobuzow i oszustow.”
Cycero

Oni [Zydzi] dzialaja przeciwko nam skuteczniej, niz armie wroga. Nalezy zalowac, iz kazdy stan, dawno temu, nie przegonil ich jako dzume spoleczna i najwiekszych wrogow szczescia dla Ameryki.”
George Washington

W jakimkolwiek kraju by sie osiedlili w wiekszej liczbie, Zydzi demoralizowali go, niszczyli integralnosc ekonomiczna, segregowali sie od reszty spoleczenstwa, wyszydzali i podkopywali chrzescijanska wiare,

na jakiej oparty jest kraj.”
Benjamin Franklin

Maly narodek zydowski osmiela sie okazywac nieprzejednana nienawisc do wszystkich ludow, jest zawsze pozadliwy cudzych dobr, czolobitny w nieszczesciu, a zuchwaly w szczesciu.”
Wolter

Zydzi sa narodem lichwiarzy, oszukujacym ludzi wsrod ktorych znalezli schronienie.”
Immanuel Kant

Zydzi zdobyli wplyw na nasze zycie umyslowe, co objawia sie w zalamaniu i sfalszowaniu naszych najwyzszych tendencji kulturowych.”
Ryszard Wagner

Zyd nie moze byc prawdziwym patriota. On jest jak zlosliwy owad. Trzeba go trzymac z dala od miejsc,

gdzie moze czynic szkody. Nawet za pomoca pogromow.”
Wilhelm II

Bezmyslnosc charakteru polskiego pod wzgledem dobr doczesnych czynila zawsze z Polski eldorado dla Zydow.”
Otto von Bismarck

[Zydzi] Powinni zadac sobie sami pytanie: „Dlaczego sa tak nienawidzeni przez 3000 lat, dlaczego w kazdym kraju, gdzie byli, mialy miejsce pogromy za pogromami przeciwko nim?”
David Irwing

Nie jestem zwolennikiem uogolnien, sa zawsze krzywdzace, czesto prymitywne. Trudno by sie jednak doszukac w wiekszosci, z ktorymi zetknal mnie los Zydow uczynkach, uczciwosci, nie wspominajac o szlachetnosci.

Moze kiedys trafie na uczciwego, prawego Zyda w zazydzonym wymiarze sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej …

Gdybym ortodoksyjnych Zydow – jak Andrzej Zoll – przez ostatnie lata nie poznal, opinie, jak wyzej i zasady, ktore niektorymi sposrod Panstwa z cala pewnoscia rzadza traktowal bym co najwyzej z przymruzeniem oka. Ale ich poznalem!

Ich oblude, falsz, zaklamanie, hipokryzje, pogarde dla innych ludzi, pyche, bute, arogancje, rasowe – czesto tumanow msciwych „ortodoksyjnych” – poczucie wyzszosci.

Wiem, ze Zyd ortodoks, jak prof. dr hab. Andrzej Zoll, potrafi potraktowac katolika w sposob, ktory temu by nawet nie przyszedl do glowy. I jeszcze mu wmowi, ze to dla jego dobra!

Dlaczego o tym wspominam …?

Otoz najwiekszy sposrod Zydow trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligentwie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami. 1 – skurwysynow 2, z ktorymi zetknal mnie los, prof. dr hab. Andrzej Zoll najwyrazniej chce wysluzyc sie nie mniej tepym niz on sam i wielce mu pomocnym i przydatnym Zydem Donaldem Tuskiem w celu unikniecia kompromitacji spowodowanej zlozeniem – dwukrotnie! – zeznan w sprawie przeciwko mnie, w ktorej jestem osmy rok scigany za czyn, ktory wedlug opisu prokuratora: „zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla – art. 226 § 3 K.k.” , zgodnie z teoria prawa karnego podawana nawet przez samego prof. dr hab. Andrzeja Zolla … nie wypelnia znamion czynu okreslanego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Jak podaja media, Rzadowe Centrum Legislacji przygotowalo projekt nowelizacji kodeksu karnego zmierzajacy do zniesienia szczegolnej ochrony prawnokarnej konstytucyjnych organow RP w wypadku ich zniewazenia lub ponizenia.

Projekt przewiduje uchylenie wlasnie przepisu art. 226 § 3 Kodeksu karnego, ktory stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2″.

Rzadowe Centrum Legislacji nie wyjasnilo, dlaczego ten akurat przepis Kodeksu karnego wylaczono z prac nad kodeksem karnym, ktory w nowej wersji wejdzie w zycie w styczniu 2015 r. Przyspieszenie prac nad nowelizacja jednego tylko przepisu, w „przeddzien” okreslanej jako gigantyczna reformy wymiaru sprawiedliwosci nie znajduje zadnego uzasadnienia.

Poza tym, ze na jak najszybszym uchyleniu przepisu art. 226 § 3 K.k. zalezy osobiscie przewodniczacemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, tumanowi msciwemu, Zydowi ortodoksowi radykalnemu, prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 10 wrzesnia 2013 r. skierowanym do:

 1. prezydenta Bronislawa Komorowskiego

 2. marszalka Senatu Bogdana Borusewicza

 3. marszalka Sejmu Ewy Kopacz

zlozylem – Zalacznik 9: Wniosek o zapobiezenie przez Adresatow niniejszego pisma wprowadzeniu w zycie przed dniem wydania przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku w sprawie sygn. II K 854/10 – w ktorej jestem scigany od dnia 12 czerwca 2006 r. za czyn opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla , tj. przestepstwo z art. 226 § 3 K.k. – ustawy wedlug projektu Rzadowego Centrum Legislacji, przewidujacego uchylenie art. 226 § 3 Kodeksu karnego – „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej , podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2″ .

Zrodlo : pismo Z. Kekusia z dnia 10 wrzesnia 2013 r. doprezydenta Bronislawa Komorowskiego, marszalka

Senatu Bogdana Borusewicza, marszalka Sejmu Ewy Kopacz – Zalacznik 9

Przed kilkoma tygodniami prezes Sadu Rejonowego w Debicy sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk zrealizowaly dzialania, ktore mialy zatuszowac, ze jestem siedem lat scigany z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 212 § 4 K.k. za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll oraz z naruszeniem prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. za zniewazenie sedziow.

Sedzia Beata Stoj wydala w dniu 14.06.2013 r. postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie tych czynow z powodu urojonego, wymyslonego przez nia … ustania ich karalnosci. Prokurator Krystyna Kowalczyk uznala to postanowienie za sluszne, zgodne z prawem i orzecznictwem.

A oznaczalo ono, ze …dziewiecioro funkcjonariuszy publicznych, tj. trzech prokuratorow Prokuratury Generalnej, w tym Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie i troje sedziow Sadu Najwyzszego, to bezmyslni idioci i przestepcy, ktorzy wzruszyli prawomocny skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. po to, zeby mnie sedzia Beata Stoj scigala przez kolejne lata za czyny, ktorych karalnosc ustala przed wzruszeniem przez nich w.w. wyroku.

Zyczliwy wszystkim ludziom, nie chcac dopuscic do kompromitacji 9 funkcjonariuszy publicznych, zaskarzylem postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie przyznal mi – oczywiscie – racje i postanowieniem z dnia 27.08.2013 r. uchylil z cala pewnoscia najbardziej groteskowe postanowienie w historii wymiaru sprawiedliwosci Rzeczypospolitej Polskiej.

Teraz z kolei tuman msciwy prof. dr hab. Andrzej Zoll probuje, posilkujac sie zyczliwym mu D. Tuskiem, ucieczki w wariant umorzenia.

Niech mi Pani nie ma, uprzejmie prosze, za zle, ze w moim pismie do Pani posluguje sie wulgaryzmami.

Czynie tak z dwoch powodow. Otoz, po pierwsze, wychowywalem sie, jak Pani malzonek, na podworku.

Bronislaw Komorowski mowil:

Jeden na jeden, honorowo! Taka debate proponuje marszalek Sejmu Jaroslawowi Kaczynskiemu (61 l.)

U mnie na podworku to sie nazywalo solowka – tlumaczy Bronislaw Komorowski (58 l.) w wywiadzie dla Faktu.

Zrodlo: Bronislaw Komorowski w wywiadzie dla Faktu: „Wzywam prezesa PiS na solowke”; „Fakt”, 11 czerwca 2010r., s. 1

Mnie wychowywalo podworko robotniczej dzielnicy Krakowa, Podgorza /Borek Falecki/. Dorastalem z – miedzy innymi – chuliganami, ktorzy pili, palili, przeklinali, itd., itp.

Chuligani, z ktorymi obcowalem przed 50 laty nauczyli mnie przeklinac, ale i wpoili zasady podworkowego kodeksu honorowego. Na moim podworku nie byloby miejsca dla „chlopaka” jak Bronislaw Komorowski. Musialby sobie szukac innego podworka.

Moje podworko ignorowalo – nie tylko chlopaki, dziewczyny takze – takich, co mowia o honorze, nie majac bladego pojecia, na czym polega honorowe zachowanie.

Jest tez i druga przyczyna powodujaca, ze posluguje sie wulgaryzmami. Otoz poki co naleze do polskiej inteligencji katolickiej. Jestem katolikiem. Chyba tez jestem w miare inteligentny jesli nie bedac prawnikiem uchronilem 9 funkcjonariuszy publicznych, w tym Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przed statusem bezmyslnych idiotow i przestepcow i pokonalem liczne stado msciwych, korzystajacych z pomocy prokuratorow generalnych i Zydowki chroniacej z fotela Rzecznika Praw Obywatelskich interesu ferajny Ireny Lipowicz, tumanow.
Jeszcze sie nade mna znecaja, ale … coz mi moze, bydlo, zrobic?

Tylko wsadzic mnie do psychiatryka lub aresztu. Tym juz mnie tez straszyla sedzia Beata Stoj.

A potem zaprezentowala jako idiotow i uczynila przestepcami 9 prokuratorow i sedziow.

Bedac inteligentem katolikiem, chcialbym teraz bardzo do tej prawdziwej inteligencji, tej … „kurwa inteligencji”.

Szanowna Pani,

Jesli jakis Zyd salonowy na podstawie przytoczonego przeze mnie za kibicami hasla „jebac Zydow skurwysynow” uzna, ze jestem antysemita, to … zycze wszystkim prawym i uczciwym Zydom tylko takich antysemitow, jak ja. To haslo ma dac do myslenia.

A nabzdyczonych, cierpiacych na rasowe poczucie wyzszosci ortodoksow nikczemnikow o rozbuchanych ego nalezy lekcewazyc, olewac. Jest to takze w interesie reszty spolecznosci zydowskiej. Normalnym Zydom zdziczenie ortodoksow nigdy nie wychodzilo na dobre.

Wyznaczajacy priorytety prezydentowi Bronislawowi Komorowskiemu red. Adam Michnik taka kiedys na lamach jego „Gazety Wyborczej” wyrazil opinie o Polalkach:

W przeslaniu Jana Pawla II byl szacunek dla drugiego czlowieka. (…) Jednoczesnie we wszystkim, o czym mowil Jan Pawel II, bylo wezwanie do odwagi, do mestwa, ale nigdy do przemocy.
A juz zupelnie nigdy do zemsty i odwetu. (…) I ostatnia uwaga, pesymistyczna. Marcin Krol pytal, czy Polacy przyjeli nauke Jana Pawla II.
Jak obserwuje dzis, to co sie dzieje, ten jazgot, te nagonki nietolerancji, to mysle, ze gdyby Polacy mieli wybierac papieza, to Karola Wojtyly by nie wybrali.
Zrodlo: Adam Michnik w: „Swiat po papiezu” , „Gazeta Wyborcza”, 6-7 grudnia 2008r., s. 17

On niby odwazny, meski.

Nawet swojego prawdziwego imienia i nazwiska boi sie ujawnic i wystepuje pod zmienionym. Tchorz, jak nic.

Jesli czytac publikacje Adama Michnika i publikacje autorstwa „inteligentow” z jego otoczenia, to na to srodowisko skladaja sie wylacznie: autorytety moralne, bezcenne dobra narodowe, bohaterowie, dobra ogolnonarodowe, giganty, ikony, inteligenci, pokrzywdzeni, pomniki, poszukiwacze prawdy /w tym najprawdziwszej/, tuzy, wybitni na skale polska, europejska i swiatowa, zywe legendy.

Czasem rzygac sie chce od obludy.

Tym bardziej, ze gdy przyjrzec sie im z bliska, okazuje sie, ze te autorytety, bohaterowie, legendy, tuzy, giganty itp., to – miedzy innymi: brutale, bydlo /jak o ludziach mawia „bogactwo ogolnonarodowe” i „bezcenne dobro narodowe”, honorowy obywatel Krakowa W. Bartoszewski/, chamy, hipokryci, ignoranci, klamcy, kokiety, koltuny, lotry, narcyzy, oszusci, pyszalkowie, sadysci, tchorze, tumany /w tym msciwe/, zdrajcy interesu narodowego, zwyrodnialcy.

Jak w kazdej spolecznosci wsrod Zydow ze srodowiska bylej Unii Wolnosci nie brak takze lajdakow. „Honoru” bronia pozwami, zawiadomieniami itp.

Redaktor Lukasz Warzecha trafnie zauwazyl w zwiazku z tym, ze:

Logika polskich sadow rzadza dwie naczelne zasady:

(…) Druga: zawsze przyznawac racje PO, Michnikowi i celebrytom

Zrodlo: „Warzecha – Taki byl tydzien”;„Fakt”, 26-27 czerwca 2010r., s. 2

W tym kontekscie smieszy upor prezydenta Bronislawa Komorowskiego przy stanowisku, ze za obraze prezydenta mozna trafic do wiezienia. Jak podal „Fakt”:

Z kodeksu karnego miala zniknac kara wiezienia za zniewazanie prezydenta. Ale rzad, na wyrazne zyczenie Bronislawa Komorowskiego (61 l.) wycofal sie z takich planow – ujawnila PAP. Dzis za obrazanie glowy panstwa groza nawet trzy lata odsiadki. I prawdopodobnie nic sie nie zmieni. Obecny prezydent broni swojej osoby. Jego zdaniem zlagodzenie prawa przyczyniloby sie do brutalizacji zycia publicznego. W ocenie prezydenckich prawnikow, obowiazujace przepisy … nie ograniczaja swobody wypowiedzi.”
Zrodlo : Do wiezienia za obraze prezydenta! A miala byc zmiana prawa”; „Fakt”, 11.09.2013 r., s. 4

Jak zawsze … jakis cel nadrzedny, dobro wyzsze, ogolne.

Nie zeby obawa przed ujawnianiem prawdy.

Pisalem o tym powyzej.

To jeden z przyczynkow nieuchronnego upadku Platformy Obywatelskiej i jej lidera.

Jak Pani widzi, pierwsze „szczury” juz z niej uciekaja … Uprzednio nazarlszy sie do syta.

Ja te mam satysfakcje, ze od Platformy Obywatelskiej nigdy nic nie dostalem, jej lider Donald Tusk oszukiwal mnie, gdy mogl mi pomoc w konflikcie Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla ze mna, a juz w 2009 r. pisalem, ze Donald Tusk to rzadki tuman albo zdrajca. Trwam w tym stanowisku niezmiennie, bardziej go jako zdrajce interesu narodowego widzac niz az tak wielkiego tumana, na jakiego sam sie kreuje.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze wiceprezes Stowarzyszenia Demokracja USA, Pan Stefan. M. Dembowski pismem z dnia 24 wrzesnia 2012 r. zlozyl w Prokuraturze Generalnej – Zalacznik 8:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez dr Zbigniewa Kekusia /adres: (…)/ przestepstw:

  1. zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska – art. 226 § 3 Kodeksu karnego – przez uzycie wobec niego okreslen „buc” oraz „postac psychopatyczna” ,

  2. zniewazenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Bronislawa Komorowskiego – art. 226 § 3 Kodeksu karnego – przez uzycie wobec niego okreslen „buc” oraz „cham” .

UZASADNIENIE W liscie otwartym z dnia 24 wrzesnia 2012 r. skierowanym do:

 1. Przewodniczacego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci prof. dr hab. Andrzeja Zolla

 2. Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej ING Banku Slaskiego S.A. Brunona Bartkiewicza

 3. Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska

 4. Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz

 5. Prezydenta Bronislawa Komorowskiego

dr Zbigniew Kekus uzyl wobec Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska okreslen „buc” oraz „postac psychopatyczna” , a wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okreslen „buc” oraz „cham” – patrz: Zalacznik 1 .

Napisal takze, ze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronislaw Komorowski jest pozerem.

Kopie pisma, jak wyzej dr Zbigniew Kekus doreczyl przedstawicielom wladz i mediow oraz ambasadorom kilku panstw / Francja, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina, Wielka Bryatnia/, a jej elektroniczna wersja zostala – wedlug informacji zamieszczonej w pismie – umieszczona w Internecie.”

Zrodlo : Prokuratura Generalna, zawiadomienie Stefana M. Dembowskiego z dnia 24 wrzesnia 2012 r. – Zalacznik 8

Byl to moj „List otwarty do Zydow „na swieczniku” .

Prokurator Generalny przekazal w.w. zawiadomienie Prokuraturze Rejonowej Warszawa Srodmiescie, a tam … odmowiono wszczecia sledztwa. Bo wolnosc slowa obowiazuje w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Bronislaw Komorowski moze oczywiscie wniesc prywatny akt oskarzenia albo zlozyc pozew przeciwko mnie, ale na to … odwagi nie starczy.

A moze jednak …

Taka … solowka. Jeden na jeden. Honorowo!

Szanowna Pani,

Jak dobrego nie mialaby Pani zdania o Bronislawie Komorowskim ja uwazam, ze jako czlowiek jest skurwysynem, w podanym wyzej tego slowa znaczeniu.

On sam z kolei wykreowal sie na przestepce , ktory swiadom, ze „z racji pelnionej funkcji jest szczegolnie zobowiazany do przestrzegania obowiazujacego porzadku prawnego” oraz poinformowany przeze mnie, ze Prezes Rady Ministrow Donald Tusk popelnil przestepstwo przekroczenia uprawnien i dzialania na szkode interesu publicznego przez naruszenie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postepowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczegolnym znaczeniu dla polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), spowodowanie fiaska przetargu na sprzedaz stoczni w Gdyni I Szczecinie, niedopelnil ustawowego obowiazku denuncjacji okreslonego w art. 304 § 2 K.p.k.

Uwazam, ze Bronislaw Komorowski – nie prezydent lecz Bronislaw Komorowski – jest skurwysynem, poniewaz tylko taki bedzie wystepowal w obronie przestepcy skazanego prawomocnym wyrokiem niezawislego sadu panstwa, ktorego jest obywatelem, nie kiwnawszy palcem w bucie, gdy powiadomiony o skazaniu jego rodaka nieslusznym wyrokiem, a potem o prowadzonym przez niego slusznym protescie glodowym.

Jesli Pani uwaza, ze w taki sposob zachowujacy sie mezczyzna, maz stanu, prezydent panstwa nalezacego do cywilizacji zachodu nie jest – trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata” – skurwysynem, zycze Panstwa dzieciom i wnukom, by ilekroc beda potrzebowaly pomocy innych ludzi, zawsze trafiali na „Bronislawow Komorowskich” .

Pod jego i Donalda Tuska rzadami, za przyczyna ich protegowanych, jak tuman msciwy Zyd ortodoks radykalny prof. dr hab. Andrzej Zoll, jego malzonka moralne dno adw. Wieslawa Zoll oraz podporzadkowani im prokuratorzy i sedziowie, nie ma sensu uczyc sie w Polsce i uczciwie pracowac.

A poniewaz Pani malzonek chwalac sie jego podworkowym „pochodzeniem” – byc moze z nim tak samo, jak z tym szlacheckim … – dowodzi, ze jest calkowicie pozbawiony „jaj”, ze pozwala sie soba – Prezydent Polski! – wyslugiwac tepemu Zydowi ortodoksowi, ktory nawet wyrozniony przez prezydenta Polski najwyzszym polskim odznaczeniem, przyznanym mu „za budowanie”, jatrzy i realizuje swoje prymitywne cele – „odwieczna” walka Zydow ortodoksow z chrzescijanstwem – ze czuje sie szczegolnie zwiazany z Zydami spod znaku Unii Wolnosci, uprzejmie prosze, by postarala sie go Pani przekonac, zeby nie podpisywal ustawy, ktora sadyscie, okrutnikowi, oszustowi, tumanowi msciwemu i tchorzowi, Zydowi ortodoksowi radykalnemu, pupilowi Adama Michnika i Donalda Tuska , prof. dr. hab. Andrzejowi Zollowi zapewnic ma ucieczke w umorzenie postepowania w zakresie czynu, ktorym uczynil mnie przestepca wbrew podawanej przez niego samego teorii prawa karnego.

Jest Pani Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej.

Byc moze ma Pani nie mniejszy wplyw na Bronislawa Komorowskiego jak Adam Michnik.

Ja z kolei nie moge sobie poradzic z calkowicie pozbawionymi „jaj” „mezczyznami” z ferajny.

Graja nie fair, fauluja, nie znaja regul gry, ktore sami publikuja w publikacjach wydawanych w celach komercyjnych, korzystaja z uslug „drukujacych” wyniki, tj. wyroki i postanowienia sedziow „drukarzy”.

A prof. dr hab. Andrzej Zoll po tym, gdy okazal sie tumanem msciwym, najwyrazniej usiluje z pomoca najwyzszych wladz Rzeczypospolitej Polskiej, tj. nie tylko zawsze zyczliwego mu Prezesa Rady Ministrow Donalda Tuska, ale takze Rady Ministrow, Sejmu, Senatu i Prezydenta zmienic reguly gry w trakcie „meczu”, tj. postepowania karnego prowadzonego przeciwko mnie od 4 listopada 2006 r. przez Sad Rejonowy w Debicy w sprawie sygn., II K 854/10.

Znowu, jak to u Zyda z ferajny, cwaniactwo pomylilo mu sie z inteligencja.

W zwiazku z powyzszym uprzejmie prosze, jak na wstepie.

Z wyrazami glebokiego szacunku,

dr Zbigniew Kekus.

Zalaczniki:

 1. Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego

 2. Pawel Wronski, „Orzel Bialy za budowanie; „Gazeta Wyborcza”, 12 listopada 2010r., s. 4

 3. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuro Kadr i Odznaczen, sygn. BKO 417-661/12, pismo z dnia 7 listopada 2012 r. Dyrektora Biura Malgorzaty Neumann

 4. Pismo Z. Kekusia z dnia 4 grudnia 2012 r. do prezydenta Bronislawa Komorowskiego

 5. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/54/12/KM/GW, pismo z dnia 10 grudnia 2012 roku Glownego Specjalisty Magdaleny Kycia

 6. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Listow i Opinii Obywatelskich, sygn. 060/3370/42/12/KM, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 roku Glownego Specjalisty Magdaleny Kycia

 7. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pismo Z. Kekusia z dnia 5 stycznia 2009 r. do marszalka Sejmu Bronislawa Komorowskiego

 8. Prokuratura Generalna, zawiadomienie Stefana M. Dembowskiego z dnia 24 wrzesnia 2012 r.

 9. pismo Z. Kekusia z dnia 10 wrzesnia 2013 r. doprezydenta Bronislawa Komorowskiego, marszalka Senatu Bogdana Borusewicza , marszalka Sejmu Ewy Kopacz

1 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem ale … inteligentem.

Sporzadzil mowe obronczaa, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” /Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12/.

2 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

{attachments}

9.10.09.2013 – Pismo do prezydenta Bronislawa Komorowskiego, marszalka Senatu Bogdana Borusewicza i marszalka Sejmu Ewy Kopacz

Aujourd’hui, viagra en pharmacie acheter Levitra acheter du kamagra bon marche, vous pouvez a n’importe quelle pharmacie.
D’apres levitra pour femme achat l’etude, « ce sont les hommes qui cialis acheter pharmacie rapportent plus souvent une baisse du nombre de rapports sexuels et qui s’en montrent plus insatisfaits ».
Il est evident qu’il va falloir reconcilier la maniere et prix kamagra le moment d’utiliser l’ordinateur et viagra generique en pharmacie mieux evaluer l’impact que celui-ci a dans le couple ».

La mythologie viagra pour femme achat a cela de fascinant qu’elle nous acheter cialis quebec fait rever a l’Amour.
D’ailleurs, il a fallu attendre les annees 70 et les revendications feministes pour que le message s’imprime dans la tete des hommes (et commande leurs actions !). Avec l’approche sexocorporelle, un outil sexotherapeutique extraordinaire, on est surpris de tout ce que nous decouvrons sur nous, tout en developpant des habiletes erotologiques, car cette approche utilise la respiration, la mouvance du corps, etc. Par consequent, Kamagra Jelly est efficace uniquement en combinaison avec une stimulation sexuelle. Sa duree d’efficacite peut aller au-dela achat securise de cialis soft viagra sur internet de 8 heures de temps. Le professeur Graham Giles, du Cancer Council Victoria, explique qu’ « une ejaculation frequente empeche les substances potentiellement cancerigenes de s’accumuler dans les conduits de la prostate. Ce symptome, veritable marqueur clinique predictif d’une dysfonction cardiovasculaire, apparait egalement comme le signe precurseur d’evenements cardiovasculaires potentiellement fatals [9], pouvant survenir plus ou moins rapidement, de quelques mois jusqu’a plusieurs annees plus tard [10–13]. Vous avez l’opportunite d’avoir des activites sexuelles quand bon vous semble ! Enfin, le graphique suivant qui presente une comparaison europeenne des taux de prescription en DCI et de la part de marche, en volume, des generiques montre que le marche des generiques semble d’autant plus developpe que prix cialis pharmacie quebec viagra vente libre france le taux de prescription en DCI est eleve.
Tout au long du processus de commande jusqu’a la meilleur site achat cialis reception du colis, le Service Patients de est disponible pour toute site pour acheter kamagra demande d’informations et pour signaler le moindre probleme.
Durant la grossesse, le corps de la femme subit d’ importants changements qui achat kamagra laissent des traces meme achat vardenafil apres l’ arrivee du bebe.
Mais viagra ou cialis pas cher malheureusement aucun ministre de la sante vente cialis generique france n’a eu le courage d’installer dans les colleges, lycees et facultes des distributeurs de preservatifs !
Per conservare in maniera corretta i farmaci anche con le basse temperature bisogna leggere attentamente che cosa riporta acquistare e cialis cialis soft tabs il foglietto illustrativo.
Si verifica quando le coppie fanno il venta de viagra femenino sesso in vicinanza prezzo cialis in italia una al altra senza scambiarsi i partner.
Alcune delle cause piu comuni di disfunzione erettile acquistare viagra pfizer sono problemi psicologici come viagra prezzo farmacia italia stress, ansia e depressione.
Eli Lilly viagra prezzo pfizer ha osservato che gli uomini con possono essere spontanei nel loro amore e priligy acquistare online puo solo andare divertirsi.
Ricordatevi che e acquisto viagra cialis pericoloso anche fumare, fare uso smodato di prezzo di cialis alcolici e ovviamente di droghe.
L’impotenza e un argomento particolare d’affrontare comprare priligy online tra se comprar viagra generica farmacias uomini.
Questa agisce aumentando il flusso sanguigno del pene. Il preparato Kamagra Oral Jelly ha un gradevole sapore ed un raffinato gusto. Se ne mangi una confezione non ti farebbe del bene come tutti i farmaci, pero come una persona raggionevole prima di prenderla devi parlare con il medico cialis senza ricetta milano degli altri farmaci che stai prendendo: La vecchiaia svolge un come comprare cialis line ruolo importante nel causare impotenza negli uomini quando correlata con altri fattori come, per esempio, lo stress. La durata dell’efficacia e di circa 24-36 ore, permettendo di vivere il rapporto sessuale con maggiore comprare cialis farmacia tranquillita e senza bisogno di programmarlo. Non rispettare questa semplice prescrizione puo portare a problemi cardiaci di comprare cialis originale italia estrema gravita fino all’infarto. Rispondendo continuamente ai momenti di stress con la sigaretta e con la acquistare cialis su internet nicotina, si comincia a formare una vera e propria dipendenza fisica e psicologica verso la sigaretta. Usando Lovegra ogni donna puo convincersi della sua alta efficacia.
Non esiste nessun collegamento tra comprare cialis originale senza ricetta cialis vendita farmacia l’uso d’inibitore FDE5 e la diminuzione o la perdita dell’udito.
Lo stress emotivo o mentale in qualsiasi campo della vostra acquistare viagra vita puo viagra prezzo pfizer contribuire all’eiaculazione precoce, limitando spesso la cialis farmacia senza ricetta possibilita di rilassarvi e concentrarvi durante i rapporti.
Nel periodo gennaio-marzo 2014 le ricette sono state oltre 158 milioni, pari a 2,65 comprare cialis a san marino ricette per vendita propecia ciascun dove comprare cialis a milano cittadino.
La dysfonction erectile, qu’elle soit moderee ou totale, semble toucher 20% des francais ages de plus de 40 ans et ne acheter levitra en ligne cesserait de croitre avec l’age pour achat kamagra paris atteindre un homme sur deux prix levitra pharmacie passe 65 ans.
Infatti, per la maggior parte degli uomini che acquistano viagra prezzo a qualcosa di molto diverso, come ad esempio una migliore nutrizione, comprar cialis en farmacia acquisto kamagra senza ricetta allenamento come acquistare il cialis in farmacia fisico, cardio.
En cas achat cialis toulouse acheter cialis en ligne france vente tadalafil de constipation, couper le gombo vert en petits morceaux glissants.
In questi prezzo viagra originale casi e importante cercare di comprar levitra en farmacia alleviare farmacias online kamagra la tensione.
Dans ce cadre, sans chercher a transformer les militaires engages sur les theatres d’operations acheter viagra pour homme en vrp[8], propecia pas cher france achat priligy davantage de pragmatisme pourrait etre envisage.
Un farmacia on line levitra esame dal medico puo determinase se una qualsiasi di queste priligy acquistare online dove comprare viagra a roma condizioni sia presente.
Elles ont explore d’une part les generique dapoxetine composantes de la sexualite meilleur cialis en ligne de la acheter viagra veritable femme enceinte (desir, plaisir, orgasme…) et d’autre part, les consequences des rapports sur la grossesse et le f?tus, nous permettant ainsi de disposer aujourd’hui de donnees objectives.
Convinciti che il costo priligy in farmacia pornpropills non viagra e cialis senza ricetta cialis farmacia ti deludera!
Avant que l’effet n’est pas completement disparu, si aucune acheter priligy france achat cialis pas cher vente viagra en ligne en france autre dose de vardenafil ou similaire pde 5 inhibiteurs a prendre.
Se questo prezzo cialis in italia e il caso, dovrebbe parlare col suo medico o farmaceutico, per farmaci cialis prendere precio cialis 10 mg farmacia le misure di precauzione necessarie.
Mais pour acheter viagra vous avez besoin achat cialis ligne france d’ordonnance.
Si cialis generique livraison rapide achat tadalafil votre partenaire semble genee par le cunnilingus, vous devez l’apprivoiser.
Molte persone non sanno viagra cialis senza ricetta come dove comprare cialis online sicuro risolvere le loro problematiche ma sanno che c’e sicuramente un metodo per poterlo fare.
• le cialis generico on line spese di spedizione sono dove acquistare cialis online sicuro gratuite e l’invio tarda tra 7 e 13 giorni.