18.09.2013 – Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Krakow, dnia 18 wrzesnia 2013 r. Zbigniew Kekus

Pan

Ryszarda Rogatko

Prokurator Okregowy

Prokuratura Okregowa w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

Do wiadomosci:

 1. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 6. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Prokurator Krystyna Kowalczyk, Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, ul. Mosieznicza 2, 30-965 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 20. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 21. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 22. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 23. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 24. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 25. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl , Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta przestepstw z art.:

  1. 231 § 1Kodeksu karnego – Funkcjonariusz publiczny, ktory (…) nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu (…) prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3. ”,

  2. 271 § 1 Kodeksu karnego – „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, ktora poswiadcza w nim nieprawde co do okolicznosci majacej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do 5 lat.”

Andrzej Seremet – „Niesterowalny panstwowiec”, „czlowiek bez politycznych plecow”,niezawisly sedzia, za ktorym stoja wylacznie wysmienite kwalifikacje – to kilka opinii o Andrzeju Seremecie.

Czy krakowski prawnik zostal prokuratorem generalnym, bo jest uosobieniem cnot , czy tez jego taktyka byla koronkowa robota majaca na celu wyprowadzenie w pole politykow i konkurentow.

Zrodlo: Michal Krzymowski, „Pan Zagadka – Andrzej Seremet”; „Wprost”, 21 marca 2010r., s. 046

UZASADNIENIE

Pismem skierowanym do Andrzeja Seremeta w pierwszym dniu sprawowania przez niego urzedu Prokuratora Generalnego, tj. 31 marca 2010 r. zlozylem wniosek o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06. Prokurator Generalny Andrzej Seremet osobiscie zapoznal sie z trescia pisma, jak wyzej, w dniu 6 kwietnia 2010 r., co poswiadczyl podpisem zlozonym w prawym gornym rogu pierwszej strony pisma. Jej poswiadczona za zgodnosc z oryginalem pieczecia Prokuratury Generalnej i podpisem Inspektora Zofii Puchalskiej kopie wreczono mi w Prokuraturze Generalnej w dniu 14 kwietnia 2010 r. – Zalacznik 1:
Dowod : Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 31 marca 2010 r. do Prokuratora Generalnego

Andrzeja Seremeta – Zalacznik 1

W pismie z dnia 31 marca 2010r. wskazalem wady prawne wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sedzia T. Kuczma uznal mnie – na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – za winnego tego, ze:„wokresieodstycznia2003r.do maja 2005 r./lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/wKrakowiedzialajacwwykonaniuzgorypowzietegozamiaru,wkrotkichodstepachczasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i wzwiazkuzpelnieniem obowiazkowsluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziowSadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSOMajaRymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSOEwaHanderek, SSOTeresaDyrga, SSRAgataWasilewska-Kawalek, SSOAgnieszkaOklejak,SSODanutaKlosinska, SSRIzabelaStrozik, SSOAnnaKarcz-Wojnicka, SSOJadwigaOsuch, SSOMalgorzataFerek, SSAWlodzimierzBaran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSAJanKremer, SSAMariaKus-Trybek, SSAAnnaKowacz-Braun, SSAKrzysztof Sobierajski /obecny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu o rozwod do sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem/art.226§3k.k./iznieslawilem/art.212§2k.k./konstytucyjnyorganRzeczypospolitejPolskiej, RzecznikaPrawObywatelskichwosobiepiastujacegoten urzadAndrzejaZolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Wskazac nalezy, ze;

 1. w aktach sprawy przeciwko mnie znajduja sie zlozone tam przed wydaniem skazujacego mnie wyroku pisma operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. /pismo z dnia 6 sierpnia 2007 r./ i Interii.PL S.A. /pismo z dnia 1 pazdziernika 2007 r./, poswiadczajace, ze

  1. nie ja jestem sprawca przypisanych mi czynow, lecz osoby mieszkajace lub przebywajace w Warszawie,

  2. miejscem popelnienia czynow byla Warszawa, a nie Krakow, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. i sedzia T. Kuczma w wyroku z dnia 18.12.2007 r.,

  3. za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl przypisane mi czyny byly popelnione w innym czasie niz wskazano w akcie oskarzenia i w skazujacym mnie wyroku,

 2. od dnia 19 pazdziernika 2006 r., z mocy wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. /Dz. U. Nr 190, poz. 1409/ niedopuszczalne jest sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim wczesniej penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

Wskazac nalezy, ze:

 1. artykul 521 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 2. artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; kasacja nie moze byc wniesiona wylacznie z powodu niewspolmiernosci kary.”

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 marca 2010 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta otrzymalem pismo z dnia 12 maja 2010 r. o tresci –Zalacznik 2:„Warszawa, dnia 12.05.2010r. Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego R V 861 – 1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres – KLA/ Odpowiadajac na pismo z dnia 31 marca 2010r. uprzejmie informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska zajetego w skierowanej do Pana korespondencji z dnia 12 lutego 2009r. i 24 marca 2010r. w przedmiocie odmowy wniesienia kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy zapadlego w sprawie sygn. II K 451/06.

Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc.

Aktualne Pana pismo nie zawiera takich istotnych okolicznosci, ktore uzasadnialyby zmiane zajetego w tej sprawie stanowiska.

W zwiazku z trescia pisma wyjasnic dodatkowo nalezy, ze postepowanie kasacyjne odbywa sie wylacznie na podstawie materialow znajdujacych sie w aktach postepowania karnego, co powoduje, ze wszelkie okolicznosci, ktore nie wynikaja z akt sprawy II K 451/06 nie moga zostac wykorzystane w postepowaniu kasacyjnym i stanowic zarzutu kasacji. W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, ze nie popelnil przypisanych mu czynow i, ze znane sa Panu osoby, ktore ten czyn popelnily nie moga stanowic zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikaja z akt sprawy sygn. II K 451/06.

Okolicznosci te moglyby ewentualnie stanowic podstawe wniesienia drugiego nadzwyczajnego srodka zaskarzenia, a mianowicie wniosku o wznowienie postepowania – art. 540 kpk.

Informuje jednoczesnie, ze Prokurator Generalny nie posiada inicjatywy w zakresie wznowienia postepowania.

Stosownie bowiem do art. 542 kpk sad moze wznowic postepowanie z urzedu albo na wniosek strony. Tym samym moze Pan jako strona postepowania zlozyc do wlasciwego miejscowo Sadu Okregowego wniosek o wznowienie postepowania sygn. II K 451/06, z tym, ze wniosek ten powinien zostac sporzadzony i podpisany przez adwokata albo radce prawnego (art. 545 § 2 kpk).

Jezeli nie stac Pana na ustanowienie obroncy z wyboru, to moze zwrocic sie Pan do sadu o wyznaczenie mu w tym celu obroncy z urzedu.

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r. – Zalacznik 2

Wiedzac, ze skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. zostal wydany z razacym naruszeniem prawa, pismami z dnia 2 i 8 sierpnia 2010 r. skierowanymi do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem kolejny wniosek o wniesienie kasacji od niego na moja korzysc.

W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 21 wrzesnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 3:„Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/ Warszawa, dnia 21.09.2010r. PR V 861-1995/08 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 2 i 8 sierpnia 2010r. informuje, ze nie znaleziono podstaw do zmiany stanowiska odmawiajacego wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. sygn. II K 451/06 , o czym informowano Pana, ostatnio pismem z dnia 12 maja 2010r. sygn. PR V 861-1995/08. Stanowisko takie przekazano rowniez podejmujacemu w Pana sprawie interwencje Panu Krzysztofowi Lapajowi ze Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca oraz przekazujacemu Pana korespondencje oraz interpelacje poselska Marszalkowi Sejmu RP.

Podnoszone przez Pana okolicznosci, sprowadzajace sie do wskazywania po raz kolejny argumentow, do ktorych ustosunkowano sie w udzielonych Panu odpowiedzi, poprzedzonej szczegolowa analiza akt sprawy w owczesnym Biurze Postepowania Sadowego Prokuratury Krajowej, nie daja bowiem podstaw do zmiany stanowiska dotyczacego braku przeslanek do skierowania kasacji, nie sa to bowiem podstawy okreslone w art. 523 § 1 k.p.k.

Ponownie informuje, ze w mysl art. 523 § 1 k.p.k. kasacje mozna wniesc tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 k.p.k. – tzw. bzwzgledne przyczyny odwolawcze – lub z powodu innego naruszenia prawa, jesli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.

Majac na uwadze, iz w analizowanej wczesniej sprawie nie stwierdzono tego rodzaju bledow, Pana kolejne prosby o skierowanie przez Prokuratora Generalnego kasacji na Pana korzysc nie mogly zostac uwzglednione.

Jednoczesnie informuje, iz kolejne pismo nie wskazujace na nowe okolicznosci, zostanie pozostawione bez dalszego biegu.”

Dowod : Prokuratura Generalna sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 3

Kilka dni przed sporzadzeniem w.w. pisma z dnia 21 wrzesnia 2010 r., w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. II Ko 283/10/, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie 16 czynow, tj. I, III – XVII sposrod wymienionych na stronie xxx niniejszego pisma. Sad Okregowy w Rzeszowie podal w wyroku z dnia 15.09.2010 r. – Zalacznik 4: „Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 4

Przypomne, ze artykul 523 § 1 Kodeksu postepowania karnego stanowi: Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia.”

Wbrew zapewnieniom Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z pism do mnie z dnia 12 maja 2010 r. oraz z dnia 21 wrzesnia 2010 r. w sprawie przeciwko mnie zachodzila okreslona artykulem 523 § 1 przeslanka – razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. – do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Oszukal mnie zatem dwukrotnie Prokurator Generalny.

Po tym, jak Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r. w zakresie 16 czynow, pozostaly jeszcze dwa, tj. II i XVIII.

Pomny opisanych wyzej doswiadczen z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem, zanim w ich sprawie skierowalem wniosek do niego, w dniu 9 listopada 2010 r. stawilem sie w Prokuraturze Generalnej razem z Prezesem ZG SOPO Krzysztofem Lapajem. Spotkalismy sie z pelniaca dyzur prokurator Antonia Suwala z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego pelniacym dyzur. Prokurator A. Suwala sporzadzila protokol z naszego spotkania, podajac w nim – Zalacznik 5: „Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow Protokol przyjecia wniosku Antonina Suwala – Prokurator Prokuratury Okregowej w Warszawie del. do Prokuratury Generalnej 9 listopada 2010 r. – dyzur prokuratora

Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Krzysztof Lapaj – Prezes Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

Pan Zbigniew Kekus dolacza nastepujace kserokopie pism:

– pismo Wirtualna Polska z dnia 6 lipca 2007 do Sadu Rejonowego w Debicy w sprawie I K 451/06

– zalacznik do wymienionego pisma – dane osobowe uzytkownika zgsopo ze zbioru danych osobowych „Wirtualna Polska”

– pismo Wirtualna Polska z dnia 6 sierpnia 2007 do sedziego Tomasza Kuczmy S. Rejonowy w Debicy wraz z zalacznikiem osobowym uzytkownika zgsopo

– pismo Sadu Rejonowego w Debicy /w podpisie sedzia Tomasz Kuczma z dnia 24 sierpnia 2007 r. sygn. II K 451/06 do INTERIA S.A.

– odpowiedz INTERIA z dnia 1 X 2007 do Sadu Rejonowego w Debicy

Wymieniony prosi o dolaczenie wymienionych kserokopii pism do akt PG 861-1995/08. W zwiazku ze zlozonymi w dniu dzisiejszym pismami dowodami Pan Zbigniew Kekus prosi o spotkanie z czlonkiem Kierownictwa Prokuratury Generalnej. Pan Zbigniew Kekus zarzuca wyrokowi Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 bledy w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego 11 X 2006 sygn. P 3/06 i wnosi o ponowne zbadanie tej sprawy. Celem spotkania bedzie nie tyle kwestia skazania wyrokiem razaco naruszajacym prawo materialne, lecz jak wskazuje Pan Zbigniew Kekus, skazanie wymienionego za popelnienie czynow, ktorych skarzacy nie byl sprawca i ktorych rzeczywistymi sprawcami byly inne osoby.”

Dowod: Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol przyjecia w

dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala – Zalacznik 5

Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowejwww.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi – Zalacznik 6:„Login: zgsopo Imie: Krzysztof Nazwisko: Lapaj (…) Adres ul. (…) Miasto: Warszawa

Dowod : Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 6

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 7: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 7

Interia.PL S.A. nie podala zatem … zadnych danych. Wyjasnila, ze:

 1. strona www.zkekus.w.interia.pl, zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a nie w styczniu 2003 r., jak podali prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. i sedzia T. Kuczma w wyroku z dnia 18.12.2007 r.,

 2. Uzytkownik nie podal danych osobowych”.

 3. nie dysponuje zadnymi danymi za okres objety aktem oskarzenia i wyrokiem – tj. styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – bo:

  1. strona www.zkekus.w.interia.pl, zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.,

  2. obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku.

  3. Logami z okresu wczesniejszego /tj. sprzed dnia 13 wrzesnia 2003 r. – ZKE/ nie dysponujemy,

Numery IP podane przez Interie.PL S.A. nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie.

Doreczywszy osobiscie w dniu 9 listopada 2010 r. prokurator Antoninie Suwale z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego zgromadzone przez Sad Rejonowy w Debicy dowody mojej niewinnosci, pismem z dnia 10 listopada 2010 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem kolejny wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od prawomocnego wyroku z dnia 18.12.2007 r. Do pisma z dnia 10.11.2010 r. zalaczylem kopie w.w. pism operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. o tresci – Zalacznik 8: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji Warszawa, dnia 2 .12.2010 r., sygn. akt PR V 861-1995/08 Odpowiadajac na Pana pisma z dnia 4, 8 i 10 listopada 2010 r. kierowane do Prokuratura Generalnego oraz Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Departamentu Postepowania Sadowego Prokuratury Generalnej a takze nawiazujac do Pana ustnego wniosku zlozonego w czasie spotkania z prokuratorem z Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego /Antonina Suwala – ZKE/ w dniu 9 listopada 2010 r., po zapoznaniu sie z zalaczonymi przez Pana dokumentami informuje, iz Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy.

Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.

Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 i w tym zakresie sprawe przekazano Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania, w wyniku rozpoznania wniosku Pana obroncy o wznowienie prawomocnie zakonczonego postepowania karnego.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy bedzie Pan mial prawo skladania wnioskow dowodowych, w tym zmierzajacych do wykazania, ze rzeczywistym sprawca zarzucanych Panu czynow jest inna osoba. Zal. plik
Dowod : Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r. – Zalacznik 8

Za adnotacja „Zal. plik” kryje sie … zwrocenie mi przez Prokuratora Generalnego wyzej wymienionych pism Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. Prokurator Generalny spakowal w koperte i odeslal mi doreczone mu przeze mnie dowody poswiadczajace, ze nie ja, w Krakowie popelnilem przypisane mim czyny, lecz ze popelnily je inne osoby w Warszawie, w tym za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl nie od stycznia 2003 r., lecz … 22 miesiace pozniej, tj. od 26 pazdziernika 2004 r.

Prokurator Generalny oszukal mnie ponadto informujac mnie: Pana wniosek ponowne zapoznanie sie z aktami sprawy i skierowanie kasacji w sprawie II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy stal sie bezprzedmiotowy . Kasacja jest bowiem nadzwyczajnym srodkiem odwolawczym wnoszonym od prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie. Tymczasem kwestionowany przez Pana wyrok zostal w zakresie czynow z pkt I i III – XVII uchylony wyrokiem Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. II Ko 283/10 (…).”

Prawomocny wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. nie zostal bowiem uchylony w zakresie dwoch czynow, tj. II i XVIII.

W zwiazku z powyzszym,

 1. skierowalem pismo z dnia 11 kwietnia 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, do ktorego zalaczylem zwrocone mi przez niego przy pismie z dnia 2 grudnia 2010 r. pisma Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A., tj. dowody mojej niewinnosci,

 2. pismem z dnia 24 maja 2011 r. skierowanym do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta zlozylem – Zalacznik 9: „Zawiadomienie o rozpoczeciu przeze mnie glodowki protestacyjnej w dniu 30 maja 2011 r. o godzinie 11:00 w Biurze Prokuratora Generalnego w Warszawie, ul. Barska 28.”

Dowod : Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 24 maja 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta – Zalacznik 9

Zawiadomilem Prokuratora Generalnego, ze rozpoczne protest glodowy w dniu 30.05.2011 r. i bede go kontynuowal do dnia wyjasnienia przez niego okolicznosci wydania skazujacego mnie wyroku.

Odpowiedzi udzielila mi prokurator Janina Serowik informujac mnie pismem z dnia 26 maja 2010 r. – Zalacznik 10:

Warszawa, dnia 26.05.2011 r., Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego PG VII Ko2 739/11 Pan Zbigniew Kekus Uprzejmie potwierdzam wplyw pisma z dnia 24.05.2011 r. skierowanego do Prokuratora Generalnego, informujacego o rozpoczeciu protestu glodowego. Jednoczesnie informuje, iz powyzsze pismo dolaczono do numeru jak wyzej.”

Dowod : Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik – Zalacznik 10

Zgodnie z zapowiedzia z pisma z dnia 24.05.2011 r. rozpoczalem protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie. Pilem wode i soki, noce spedzalem w spiworze rozkladanym na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury. W czwartym dniu protestu, 2 czerwca 2011 r. Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego Ryszard Tluczkiewicz poinformowal mnie, ze Prokurator Generalny Andrzej Seremet zlecil Zastepcy Prokuratora Generalnego Robertowi Hernandowi przeprowadzenie postepowania wyjasniajacego w sprawie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. W zwiazku z powyzszym, w dniu 3 czerwca 2011 r. stawilem sie – w obecnosci Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Pana Krzysztofa Lapaja – na dyzurze prokuratora Wydzialu Skarg i Wnioskow Biura Prokuratora Generalnego. Byla nim prokurator Anna Czarnecka, ktora w sporzadzonym przez nia „Protokole przyjecia skargi/wniosku” podala miedzy innymi – Zalacznik 11:

 1. Oswiadczenie Pana Krzysztofa Lapaj: „Ja nizej podpisany Lapaj Krzysztof pelniacy funkcje Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca oswiadczam, ze Pan doktor Zbignieww Kekus nigdy nie posiadal zadnych kodow jak i hasel na portale internetowe gdzie moglby umieszczac jakiekolwiek informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl oraz www.zkekus.w.interia.pl .
  Pan dr Zbigniew Kekus nie zalozyl zadnej z tych stron, nie administrowal nimi, ani nie umieszczal na nich zadnych materialow.

  Wyzej wymienione strony byly administrowane przez czlonkow Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z Warszawy”
  – koniec oswiadczenia Pana Lapaj Krzysztofa”

Dowod : Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol

przyjecia wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r.Zalacznik 11

 1. W tym miejscu Pan Zbigniew Kekus prosi o mozliwie jak najszybsze rozpoznanie przez Prokuratora Generalnego sprawy II K 451/06 ze wzgledu na prowadzona przez niego od dnia 30 maja 2011 r. przed siedziba Prokuratury Generalnej glodowka protestacyjna .”
  Dowod : Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol

przyjecia wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r.Zalacznik 11

Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie przejal sie w ogole moja prosba, moim protestem glodowym i nocami spedzanymi przeze mnie na wycieraczce. Dopiero w 9 dniu mojej glodowki oddelegowal jednego ze swoich podwladnych do Sadu Okregowego w Rzeszowie, gdzie znajdowaly sie akta sprawy sygn. II K 451/06. Ten wrocil 10 czerwca 2011 r. Ja zakonczylem w tym dniu trwajacy 12 dni protest glodowy i kontynuowalem pikiete.

O moim protescie informowaly portale internetowe – www.monitor-polski.pl,www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu – oraz tygodnik „Tylko Polska” fotoreportazem zamieszczonym na 1 i 14 stronie wydania z dnia 16 czerwca 2011 r. – Zalacznik 12:
Dowod : „Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko

Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14 – Zalacznik 12

W dniu 15 czerwca 2011 r., tj. w 17 dniu mojego protestu wreczono mi pismo o tresci – Zalacznik 13: „Prokuratura Generalna Departament Postepowania Sadowego Zespol Kasacji /adres – ZKE/ , Warszawa, dnia 15.06.2011 r., PG IV KSK 669/11 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Uprzejmie informuje, ze po ponownej analizie akt sprawy o sygnaturze II K 451/06 Sadu Rejonowego w Debicy oraz przedstawionymi przez Pana argumentami, Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet podjal decyzje o wniesieniu w trybie art. 521 kpk kasacji na Pana korzysc , w zakresie prawomocnie osadzonych czynow z pkt II (czyn z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk na szkode Wieslawy Zoll) i XVIII (z art. 241 § 1 kk w zw. z art. 12 kk) wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r.

(…) Krzysztof Domagala prokurator Prokuratury Okregowej w Jeleniej Gorze delegowany do Prokuratury Generalnej”

Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly – Zalacznik 13

W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie czynow II I XVIII wyroku z dnia 18.12.2007 r. podajac w niej miedzy innymi – Zalacznik 14: „Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pkt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia. Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam

I. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku naruszenie przepisu prawa procesowego a mianowicie art. 366 § 1 kpk, (…).

II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu, wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…).

(…) Uzasadnienie

(…) Nalezy w tym miejscu zauwazyc, ze oskarzony Zbigniew Kekus pomimo prawidlowego zawiadamiania o terminach rozpraw nie bral w nich udzialu, nie skladajac tym samym zadnych wyjasnien. W toku postepowania przygotowawczego wymieniony nigdy nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych mu czynow i odmowil skladania jakichkolwiek wyjasnien, zas przesluchani pokrzywdzeni nie posiadali zadnych informacji, kto i w jakich okolicznosciach zamiescil na stronach internetowych zniewazajace ich pisma.

Na zadanie Sadu Rejonowego w Debicy portal Interia PL udzielil odpowiedzi, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal swoich danych osobowych, zas portal Wirtualna Polska poinformowal, ze strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapaja w Warszawie /adres – ZKE/ (k.3098-3099 i 3183).

(…) Sad Rejonowy w Debicy w toku dalszego postepowania, na podstawie art. 394 § 2 kpk ujawnil dowody wskazane w akcie oskarzenia oraz pisma oskarzonego i pisma Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca w Warszawie, w tym pismo z dnia 15 marca 2007 r. znajdujace sie w aktach (k.2660-2664), podpisane przez Krzysztofa Lapaja, w ktorym jak wspomniano powyzej, byla zawarta informacja, ze Zbigniew Kekus nie posiadal dostepu do stron internetowych www.zgsospo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl, nie on je zakladal, ani tez nigdy nie administrowal. (…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.

W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk, wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.

W tej sytuacji wniesienie kasacji z urzedu na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia jest uzasadnione.

z upowaznienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand Zastepca Prokuratora Generalnego
Dowod : Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 14

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok /sygn. akt IV KK 272/11/, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII.

Po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie oraz przez Sad Najwyzszy prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wszystkich 18 czynow i przekazaniu sprawy przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, rozpoznaje ja sedzia Beata Stoj .

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. gdyby mnie Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie oszukal w maju 2010 r. – patrz: pismo z dnia 12 maja 2010 r. / Zalacznik 2/:

  1. ja nie musialbym prowadzic przez 17 dob protestu przed Prokuratura Generalna,

  2. wnioslby kasacje w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Zarzuty Prokuratora Generalnego dotycza wszystkich wymienionych na stronie xxx niniejszego pisma 18 czynow przypisanych mi prokurator R. Ridan, a nastepnie przez sedziego Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. Wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portaluwww.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl Prokurator Generalny nie mogl wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. poniewaz:

 1. wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – patrz: s. xxx , Zalacznik 4 – ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe przeciwko mnie i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie pozostalych szesnastu wymienionych wyzej czynow, tj. I, III – XVII,

 2. artykul 519 k.p.k stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” Z tej przyczyny Prokurator Generalny wniosl w dniu 23.08.2011 r. kasacje na moja korzysc w zakresie dwoch pozostalych czynow – czyny II i XVIII – zaskarzonego przez niego wyroku.

 1. gdyby mnie Prokurator Generalny Andrzej Seremet nie oszukal pismami z dnia 21 wrzesnia 2010 r. oraz z dnia 2 grudnia 2010 r. – przy ktorym odeslal mi dostarczone mu przeze mnie w listopadzie 20010 r. pisma Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A., ktore stanowily podstawe kasacji z dnia 23 sierpnia 2011 r. (!) – ja nie musialbym prowadzic przez 17 dob protestu przed Prokuratura Generalna.

xxx

W podsumowaniu zatem wskazac nalezy, ze poniewaz Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 kk, a Prokurator Generalny ostatecznie w dniu 23.08.2011 r. wniosl kasacje na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. z powodu razacego i majacego wplyw na tresc wyroku naruszenia prawa procesowego okreslonego w art. 7 kpk i w art. 366 § 1 kpk, uprawniony i logiczny jest wniosek, ze Prokurator Generalny mogl wniesc kasacje na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., zaraz po tym, gdy go pismem z dnia 31 marca 2010 r. zawiadomilem, ze mnie sedzia Tomasz Kuczma uznal za winnego popelnienia 18 czynow, z ktorych ja nie popelnilem ani jednego, a 15 juz od dnia 19 pazdziernika 2006 r. nie sa przestepstwami.

Prokurator Generalny niedopelnial jednak do dnia 14 czerwca 2011 r. obowiazku rzetelnego zapoznania sie z aktami sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 451/06 – mimo ze mnie juz pismem z dnia 12 maja 2010 r. zapewnil, ze /Zalacznik 2/ „Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania,” – przez co dzialal na szkode mojego interesu prywatnego.

Jako skazanego nie chcial mnie zatrudnic zaden pracodawca, a celem przekonania Prokuratora Generalnego do slusznosci mojego stanowiska, przyjechac musialem do Warszawy i prowadzic protest glodowy, ponoszac koszty podrozy – nie mowiac o kosztach zwiazanych z moimi wczesniej kilkukrotnymi przyjazdami do Prokuratury Generalnej w okresie marzec 2010 do maj 2011 oraz ze sporzadzeniem pism kierowanych przeze mnie do Prokuratora Generalnego przez ponad rok, w tej samej sprawie – oraz narazajac swoj wizerunek.

Prokurator Generalny poswiadczal takze nieprawde w wydawanych dokumentach informujac mnie:

 1. pismem z dnia 12 maja 2010 r, ze nie zachodza okreslone w art. 523 § 1 kpk warunki do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r,

 2. pismem z dnia 21 wrzesnia 2010 r., ze nie zachodza okreslone w art. 523 § 1 kpk warunki do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r,

 3. pismem z dnia 2 grudnia 2010 r., ze moj wniosek o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r. stal sie bezprzedmiotowy.

Dzialania Prokuratora Generalnego wyczerpuja znamiona czynow typizowanych jako przestepstwa w art. 231 § 1 kk i w art. 271 § 1 kk. Nie moze Prokurator Generalny przeczyc, bo sam dostarczyl dowodu poswiadczajacego slusznosc mojego stanowiska, ostatecznie wnoszac w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje.

Byc moze – prokurator, ktory bedzie rozpoznawal niniejsze zawiadomienie to ustali – Prokurator Generalny, dopuscil sie czynow, jak wyzej w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej.

Wtedy popelnilby takze czyny okreslone w art. 231 § 2 kk i w art. 271 § 3 kk., tj. w pierwszym przypadku zagrozonego kara pozbawienia wolnosci do lat 10, a w drugim do lat 8.

Przypomne, ze w rozumieniu prawa okreslonego w art. 115 § 4 Kodeksu Karnego: „[Korzysc majatkowa lub osobista] Korzyscia majatkowa lub osobista jest korzysc zarowno dla siebie jak i dla kogo innego.”

Byc moze Prokurator Generalny dopuscil sie czynow, jak wyzej w celu osiagniecia korzysci dla swoich kolegow sedziow z Krakowa, ktorzy mnie uczynili przestepca.

Informuje, ze niniejsze Zawiadomienie umieszczone zostanie w Internecie, w tym na stronie http:// www.kekusz.pl

dr Zbigniew Kekus

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 31 marca 2010 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 2. Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r.

 3. Prokuratura Generalna sygn. akt PR V 861-1995/ pismo z dnia 21 wrzesnia 2010r.

 4. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 5. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego Wydzial Skarg i Wnioskow, protokol przyjecia w dniu 9 listopada 2010 r. wniosku przez prokurator Antonine Suwala

 6. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 7. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 8. Prokuratura Generalna sygn. PR V 861-1995/08, pismo z dnia 2 grudnia 2010 r.

 9. Prokuratura Generalna, pismo Z. Kekusia z dnia 24 maja 2011 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 10. Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII Ko2 739/11, pismo z dnia 16 maja 2011 r. prokurator Janiny Serowik

 11. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, Wydzial Skarg i Wnioskow protokol przyjecia wniosku sporzadzony przez prokurator Anne Czarnecka w dniu 3 czerwca 2011 r.

 12. Glodowka protestacyjna Zbigniewa Kekusia pod Prokuratura Generalna w Warszawie” ; „Tylko Polska”, Nr 24, 16.06-22.06.2011, s. 1, s. 14

 13. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 669/11, pismo z dnia 15 czerwca 2011 r. Prokuratora Krzysztofa Domagaly

 14. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

Il faut en particulier il est indispensable d’insister longuement sur la kamagra en suisse necessite d’une sexuelle stimulation pour que le medicament cialis france puisse agir.
C’est l’avantage d’etre un adulte et non tadalafil pas cher pas acheter kamagra en ligne un adolescent.
Pourquoi ne pas vente de kamagra en belgique prendre du temps achat viagra cialis vraiment pour vous?

Le cadre achat-vente viagra juridique actuel permet donc de faire face achat pilule viagra a ce type de prescription.
Aucun traitement efficace ne se degageait de ce travail. Il s’agit de patients qui souffrent d’une insuffisance renale severe, d’une insuffisance hepatique, ou de problemes viagra prix france ordonnance propecia cardio-vasculaires. Si cet etat devient le probleme permanent il y a le stress considerable cause par la peur de l’echec, du doute de soi et de l’incertitude croissante. Les donnees de l’enquete nationale de Pharmacovigilance coordonnee par le CRPV de Rennes et menee en 2007 n’ont pas ete jugees suffisantes pour apporter la demonstration scientifique d’une relation entre la substitution et le desequilibre de la pathologie epileptique chez les patients. Encore peu developpee en France « l’opinion pharmaceutique » est un moyen qui permettrait une collaboration active et partagee entre medecins prescripteurs et pharmaciens dispensateu rs et faciliterait grandement la bonne observance du medicament generique par le patient. Les controles effectues dans le cadre des enquetes de surveillance de marche portent, chaque annee, sur environ 200 specialites du repertoire. Mais il y a vente viagra europe achat viagra pfizer en ligne aussi d’autres zones erogenes sur tout son corps, appelees zones erogenes secondaires. Utilisez de l’eau et un savon doux pour le corps suffit sans avoir le besoin de trop frotter, puis rincez bien.
Elle peut egalement, du fait vente viagra net de sa maladie, avoir des comportements nefastes, comme par exemple de l’agressivite et des passages a l’acte acheter tadalafil violents a l’encontre de sa progeniture et de son mari.
Parce que nous decidons beaucoup de choses de nos gouts, Kamagra est disponible en differentes saveurs.
‘Si le couple fonctionne bien sur tous vardenafil les plans y compris sexuel, fantasmer sur quelqu’un ne pose pas de probleme’, explique levitra generique belgique la sexologue Catherine Solano*.
La coppia sadismo-masochismo e considerata da Freud come una delle grandi polarita che caratterizzano la vita sessuale, reperibile nelle coppie vendita cialis attivita-passivita, maschile-femminile, comprare cialis palermo fallico-castrato.
Quando un’azienda farmaceutica deve scoprire cialis si acquista in farmacia un nuovo farmaco e acquistare viagra online reato costretta a investimenti ingenti in ricerca, una spesa che ricade sul costo del prodotto.
Counseling dei pazienti circa le misure di protezione necessarie vendita on line di cialis per proteggere se vende viagra generico en farmacias contro le malattie sessualmente trasmesse, compreso il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), devono essere considerati.
Circa un ora dopo viagra generico farmacia l’assunzione il farmaco inizia ad agire e per 4-6 ore costo cialis 5 mg farmacia permette all’uomo di godere del sesso senza preoccuparsi di eventuali fallimenti.
Il masochismo e la spinta acquisto levitra senza ricetta viagra prezzo online a procurarsi sofferenze fisiche per eccitarsi.
Il medico acquisto viagra cialis dovra cialis vendita on line indicare sia il dosaggio di melatonina (es.
Dura piu a lungo, aiutando gli uomini ad ottenere le erezioni per comprar cialis farmacia espana 24 ore contro la durata di quattro ore che fornisce sito affidabile dove comprare cialis Viagra.
Una possibile viagra prezzo farmacia spiegazione dove acquistare cialis in farmacia di questo fenomeno puo riguardare propecia prezzo farmacia la particolare forma della seduta:
Iniziando la cura della comprare viagra pfizer disfunzione erettile con il dosaggio minimo del preparato kamagra prezzo priligy 30 mg oral jelly, il preparato viene meglio assimilato dall’organismo ed in caso di aumento del dosaggio giornaliero fino a 200 mg non verranno riscontrati effetti prezzo cialis in svizzera collaterali.
Pourtant, il me dit tous achat cialis net les jours qu’il m’aime, et achat de pilule cialis achat de cialis au luxembourg je le ressens.
Acquistare cialis comprar cialis farmacia espana viagra e viagra generico generico e possibile nella nostra farmacia online.
La dapoxetine hydrochloride est le composant principal du premier medicament propecia en france prix par voie orale, capable de propecia generique france retenir l’ejaculation; probleme concernant trois hommes sur dix.
Il generic cialis e disponibile nei dosaggi da 5 come acquistare viagra pfizer viagra generico miglior prezzo mg costo del viagra in italia e 10 mg.
Certains experts sont achat viagra generique ligne d’avis que l’abstinence sexuelle entraine des troubles neurologiques, psychosomatiques, voire psychologiques, d’autres mettent en relief son vente viagra en ligne priligy generique innocuite, d’autres encore demontrent ses effets curatifs sur l’organisme humain.
Sono convinto cialis vendita farmacia che succedera – spiega vincenzo gentile, ordinario di urologia a roma e primario all’umberto i – i prezzo del viagra 100 pazienti propecia acquisto on line sentono molto il prezzo, soprattutto in questo periodo di crisi.
Renforce le cour, rappelant les resultats de viagra achat en ligne sports pour tadalafil prix les viagra en vente en suisse jeunes.
Esperimenti ufficiali mostrano che il levitra funziona molto bene – fino a viagra prezzo in farmacia 80% propecia italia degli uomini hanno riportano un miglioramento nell’erezione, indipendentemente dalla causa.
Ce vente kamagra pharmacie sont surtout les adeptes de ou commander du levitra la pensee psychanalytique (freud) qui se sont penches sur les causes viagra pas cher possibles d’un tel comportement.
La maggior parte prezzo di cialis dei clienti comprare kamagra online sono in grado di trovare i come si acquista viagra in farmacia prodotti ricercati e completare l’ordine in circa 5 minuti.
Malheureusement, de nombreux fournisseurs sur prix viagra en france internet de faux viagra active avec tous les risques que achat viagra generique cela comporte.
Il confectionne des poupees-fetiches a l’aide de prix viagra tissus, de chiffons et de sacs en plastique, de plumes et de morceau de bois.
Un cialis farmacia on line quadro come comprare cialis sicuro – sottolinea l’iss – che mostra la necessita di tenere alta la guardia su questo fenomeno, mettendo in atto iniziative volte a mantenere il piu a lungo possibile l’efficacia di questi preziosi medicinali nel trattamento delle infezioni.
E’ richiesto che tutta la procedura sia vente de cialis en france realizzata nell’ambito di un’atmosfera rilassata dove comprare viagra cialis e non esigente, in cui cioe la penetrazione e assolutamente vietata (dettore, 2004).