30.08.2013 – Zawiadomienie przez Z. Kękusia, Krystynę Kowalczyk Prokuratora Rejonowego dla Krakowa Śródmieście – Wschód o stawiennictwie na dyżurze w dni 04.09.2013

Pobierz plik (32.05.08.2013.A.Seremet.jpg)

Zbigniew Kekus Krakow, dnia 30 sierpnia 2013 r.

Pani

Krystyna Kowalczyk

Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod

ul. Mosieznicza 2

30-965 Krakow

 

Sygn. akt: 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/

 

Do wiadomosci:

 1. Pan Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Adw. Jan Kuklewicz, Dziekan Okregowej Rady Adwokackiej w Krakowie, ul. Batorego 17, 31-135 Krakow

 16. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 20. Pani adw. Malgorzata Wassermann, Kancelaria Adwokacka, ul. Kielecka 29B, 31-523 Krakow

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Rzeplinski, Prezes Trybunalu Konstytucyjnego, Al. Jana Christiana Szucha 12a, 00-918 Warszawa

 25. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Rakowiecka 26-30, 02-528 Warszawa

 26. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 27. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 29. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 30. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 31. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 32. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 33. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 34. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 35. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 36. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 37. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Pouczenie udzielone mi przez Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrone podczas jego spotkania ze mna w dniu 29 sierpnia 2013 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, dlaczego Adresatka niniejszego pisma pozbawia mnie moznosci skorzystania z ustawowego prawa do:

  1. odstapienia przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wchod od aktu oskarzenia przeciwko mnie wniesionego aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/, prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan, ktorego autorka niedopelniwszy obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k.:

   1. pomylila sie co do:

    1. sprawcy przypisanych mi czynow,

    2. miejsca popelnienia przypisanych mi czynow,

    3. okresu popelniania przypisanych mi czynow,

   2. oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego o scigane z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./,

  2. zlozenia wniosku do Sadu Rejonowego w Debicy /sygn. akt II K 854/10/ o:

   1. wyeliminowanie:

    1. artykulu 226 § 1 K.k. z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan,

    2. artykulu 226 § 3 K.k. z kwalifikacji prawnej czynow przypisanych mi przez prokurator Radoslawe Ridan,

    3. czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony internetowej www.zgsopo.webpark.pl,

    4. czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl,

   2. zmiane opisu czynow przypisanych mi jako popelnione za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl przez zmiane daty poczatku ich popelniania ze „styczen 2003 r.” na „4 listopada 2004 r.”

 3. Zawiadomienie o moim:

  1. stawiennictwie w dniu 4 wrzesnia 2013 r. /sroda/ na cotygodniowym dyzurze Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, celem odbioru dokumentu, ktorym Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod:

    1. odstapi od oskarzenia, jak w p. II.1,

    2. zlozy wnioski, jak w p. II.2

  2. zamiarze rozpoczecia w dniu 5 wrzesnia 2013 r. prowadzonej calodobowo do dnia 9 wrzesnia 2013 r. pikiety przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, w przypadku odmowy przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod odstapienia od oskarzenia, jak w p. II.1 i zlozenia wniosku, jak w p. II.2,

  3. zamiarze przeksztalcenia pikiety, jak w p. III.2 od dnia 10 wrzesnia 2013 r. w protest glodowy, bede pil wode i soki.

 4. Wniosek:

  1. by pomieszczenie, w ktorym odbedzie sie nasze spotkanie w dniu 4 wrzesnia br. bylo wyposazone w urzadzenie rejestrujace dzwiek i obraz,

  2. sporzadzenie i doreczenie mi kopii nagrania z naszego spotkania w dniu 4 wrzesnia br.

 5. Zawiadomienie, ze zazaleniem, ktore zlozylem na postanowienie wydane w dniu 14 czerwca 2013 r. przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj, przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod, uchronilem 9 funkcjonariuszy publicznych, w tym:

  1. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Taobora,

  2. troje sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

  3. trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka,

przed uzyskaniem:

   1. opinii bezmyslnych idiotow, ktorzy wznowili postepowanie przeciwko mnie zakonczone prawomocnym wyrokiem w zakresie czynow, ktorych karalnosc zdaniem sedzi Beaty Stoj ustala przed jego wznowieniem,

   2. statusu przestepcow.

 1. Skutki dla mnie i czlonkow mojej rodziny aktu oskarzenia przeciwko mnie sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokurator Radoslawe Ridan.

 2. Zawiadomienie, ze materialy poswiadczajace okolicznosci, w ktorych jestem osmy rok scigany na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan, pod nadzorem owczesnego Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego i Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk sa umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

 

 

Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 4

 

Prokuratorem moze byc powolany ten, kto: (…) 2) jest nieskazitelnego charakteru.”

Artykul 14.1.Ustawy o Prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

 

Nieskazitelny”«niemajacy zadnej skazy moralnej»

Slownik Jezyka Polskiego

Czesc I. Przepisy prawa

 

 1. Artykul 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze:

Uprawnienia prokuratora bezposrednio przelozonego: „1. Prokurator bezposrednio przelozony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podleglego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest wlaczana do akt sprawy.”

 

Czesc II. Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 3 lipca 2013 r. poinformowala mnie Pani – Zalacznik 1: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 3 lipca 2013 r. 1 Ds.39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do Pana pisma z dnia 3 lipca 2013 r. (zlozonego w tut. Prokuraturze w dniu 3 lipca 2013 r.) w sprawie o sygn. 1 Ds. 39/06 uprzejmie informuje, iz Prokurator Rejonowy lub Jego Zastepcy zgodnie z art. 253 Kodeksu Postepowanie Administracyjnego przyjmuja interesantow w sprawie skarg i wnioskow w kazda srode godzinach 14.00 – 16.00. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r. – Zalacznik 1

 

Dobrze, ze Pani sie bardzo szanuje i w podpisanym przez siebie pismie pisze Pani o sobie samej „Jego” z duzej litery „J”. To wazne znac swoja wartosc. Najlepiej jest, gdy w parze z bardzo wysoka samoocena ida rownie wysokie kwalifikacje. Wszelkie.

Skorzystam ze sporzadzonej przez Pania informacji i z podanych nizej przyczyn stawie sie na Pani dyzurze w dniu 4 wrzesnia br.

Niniejsze pismo kieruje do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod poniewaz w dniu 29 sierpnia br. spotkal sie ze mna w Prokuraturze Apelacyjnej Krakowie Prokurator Apelacyjny w Krakowie Pan Artur Wrona i pouczyl mnie, ze obecnie – po awansie autorki aktu oskarzenia przeciwko mnie do Prokuratury Okregowej – tylko Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod moze odstapic od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokuratora tej Prokuratury.

Ponizej wyjasnie takze, dlaczego uwazam, ze Pani i inni funkcjonariusze publiczni, ktorzy uczynili mnie przestepca widzicie mnie w roli dozywotniego pacjenta szpitala psychiatrycznego lub dozywotniego aresztanta oraz przedstawie, jakie dzialania zrealizuje, by zapobiec realizacji Panstwa oczywistych wobec mnie zamiarow.

 

xxx

 

W dniu 13 czerwca 2006 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod zlozyl w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia akt oskarzenia autorstwa prokurator Radoslawy Ridan, ktorym ta oskarzyla mnie o to, ze – Zalacznik 2: „w okresie odstycznia2003r.do maja 2005 r. /lub wrzesnia 2005 r. – ZKE/w Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. – Zalacznik 2

 

Wszystkie w.w. czyny mialem popelnic w zwiazku z postepowaniem prowadzonym w okresie od dnia 16 czerwca 1997 r. do dnia 10 kwietnia 2006 r. przez Sad Okregowy w Krakowie Wydzial XI Cywilny – Rodzinny do sygn. akt XI CR 603/04 /uprzednio 1 IC 1115/97/R/.

Zawiadomienie zlozyl prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran.

W dniu 2 listopada 2005 r. prowadzaca postepowanie przygotowawcze prokurator Radoslawa Ridan wydala postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow podajac zebrany przez nia material dowodowy – Zalacznik 3: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia

prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 3

 

Ja nie bylem sprawca zadnego z przypisanych mi czynow.

Prokurator Radoslawa Ridan pomylila sie poniewaz niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. – Celem postepowania przygotowawczego jest: 1) ustalenie, czy zostal popelniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestepstwo, 2) wykrycie i w razie potrzeby ujecie sprawcy, 3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 4) wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych i rozmiarow szkody, 5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu.”

W dniu 2.11.2005 r. prokurator R. Ridan wyslala pierwsze dla mnie wezwanie do stawiennictwa w dniu 25.11.2005 r. w Prokuraturze w charakterze podejrzanego. Ze wzgledu na chorobe nie stawilem, usprawiedliwiajac niestawiennictwo zlozonym do akt sprawy Zaswiadczeniem lekarskim. Prokurator R. Ridan wezwala mnie wezwaniem wyslanym w dniu 25.11.2005 r. do stawiennictwa w dniu 9 grudnia 2005 r

Poniewaz wiedzialem, ze nie jestem sprawca czynow, w sprawie ktorych prokurator R. Ridan sporzadzila postanowienie o przedstawieniu mi zarzutow, pragnac uniknac rozpoznawania sprawy przeciwko mnie przez prokuratora stronniczego, pismem z dnia 9 grudnia 2005 r. zawiadomilem Prokurature o moim niestawiennictwie i zlozylem wniosek o wylaczenie prokurator R. Ridan.

Prokurator Radoslawa Ridan dokonala zemsty na … moich dzieciach.

Wydala Policji nakaz doreczenia im – nie mieszkamy razem – w dniu 29 grudnia 2005 r., tj. w srodku ferii bozonarodzeniowo-noworocznych, wezwania dla mnie do stawiennictwa w Prokuraturze w dniu 12 stycznia 2006 r. W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. skierowanym do Prokuratury Okregowej w Krakowie zlozylem: Zawiadomienie o popelnieniu przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie – Wschod Radoslawe Ridan, przestepstwa z art. 231 Kodeksu Karnego „[Naduzycie funkcji] § 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.”

W uzasadnieniu podalem, ze wydajac Policji nakaz, jak wyzej prokurator R. Ridan przekroczyla uprawnienia, dzialajac na szkode moich dzieci i mojego interesu prywatnego.

Prokuratura Okregowa w Krakowie przekazala moje zawiadomienie Prokuraturze Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod i tam rozpoznala je jako skarge Pani, bezposrednia przelozona prokurator Radoslawy Ridan, Zastepca Prokuratora Rejonowego informujac mniepismem z dnia 7 lutego 2006 r. – Zalacznik 4: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 stycznia 2006 roku skierowane do Prokuratury Okregowej w Krakowie, stanowiace w czesci skarge na nadzorujacego postepowanie przygotowawcze o sygnaturze 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06 – ZKE/ prokuratora i zawierajace zadanie wszczecia postepowania karnego przeciwko referentowi sprawy, prokuratorowi tut. jednostki /Radoslawa Ridan – ZKE/ uprzejmie wyjasniam, iz pismo Pana uznano za skarge na czynnosci prokuratora i przeprowadzono w tym zakresie stosowne postepowanie wyjasniajace, w wyniku ktorego ustalono co nastepuje.

Pod powolana wyzej sygnatura od dnia 2 lipca 2004 rokupozostawalo zarejestrowane w tut. Prokuraturze postepowanie karne, w toku ktorego wydane zostalo postanowienie o przedstawieniu Panu zarzutow o przest. z art. 226 § 1 kk i inne. Aktualnie postepowanie to zostalo zawieszone na mocy postanowienia z dnia 28 grudnia 2005 roku. W toku tegoz postepowania prokurator referent wielokrotnie /tzn. dwukrotnie, tj. wezwaniami z dnia 2.11 i 25.11.2005 r. – ZKE/ wzywal Pana do stawiennictwa w tut. Prokuraturze, celem wykonania stosownych czynnosci procesowych z Pana udzialem. Wezwania te kierowane byly na podawany przez Pana adres zamieszkania, tj. /adres – ZKE/. Na powyzsze wezwania nie stawial sie Pan w tut. Prokuraturze, skladajac kolejne pisma, w ktorych domagal sie Pan wylaczenia Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, jak rowniez prokuratora referenta, od prowadzenia przedmiotowego postepowania. O braku podstaw do przychylenia sie do takiego wniosku byl Pan kazdorazowo informowany, przy czym stanowisko zajete przez Prokuratora Rejonowego w pismie z dnia 23 stycznia 2006 roku /pismo z dnia 23.01.2006r., p.f. Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego – ZKE/ nalezy uznac za nadal obowiazujace.

Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Dzialania prokuratora referenta podjete w toku tegoz postepowania zmierzaly bowiem do wyegzekwowania Pana stawiennictwa w Prokuraturze i byly zgodne z uprawnieniami jakie w tym zakresie daje prokuratorowi Kodeks Postepowania Karnego wobec osoby podejrzanej.

Rowniez chybionym jest podniesiony przez Pana zarzut dotyczacy „bezprawnej „odmowy przez prokuratora referenta i wydania kserokopii zawiadomienia o przestepstwie. W tym zakresie prokurator wydal w dniu 12 grudnia 2005 roku stosowne zarzadzenie uznajac, iz na owczesnym etapie postepowania Pana wniosek nie znajduje uzasadnienia, przy czym nie pozbawia to Pana prawa do zapoznania sie z materialami postepowania w pozniejszym terminie.

Wobec powyzszych ustalen uznalam Pana skarge za niezasadna, a kierowane pod adresem prokuratora zarzuty popelnienia przestepstwa z art. 231 § 1 kk za calkowicie bezpodstawne Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 4

 

Wskazac nalezy, ze:

 1. stronniczy” to: «kierujacy sie (w postepowaniu, sadzeniu, opiniach) osobistymi uprzedzeniami, sympatiami, wlasnym interesem; pozbawiony obiektywizmu; nieobiektywny, niesprawiedliwy» ; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 967,

 2. nieudolny” to: «nie mogacy czemus podolac, sprostac; nieporadny niezdarny»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 536,

 

Nie miala Pani racji.

Prokurator Radoslawa Ridan prowadzila postepowanie w sposob stronniczy i nieudolny. Nie ja tego dowiodlem, ale operatorzy Internetowi oraz liczne grono funkcjonariuszy publicznych, w tym nawet sama prokurator Radoslawa Ridan.

Prowadzac postepowanie przeciwko mnie pod Pani oraz Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Piotra Kosmatego nadzorem, prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia, ktorym oskarzyla mnie o popelnienie wszystkich przestepstw, jak w postanowieniu z dnia 2 listopada 2005 r.

W akcie oskarzenia zaprezentowala po raz kolejny zebrany przez nia przez okres 2 lat – 2.07.2004 r. do 12.06.2006 r. – material dowodowy. Podala – Zalacznik 2: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow Anny Karcz-Wojnickiej (k:130-131), Hanny Nowickiej de Poraj (k; 133), Jana Kremera (k; 149-150), Wlodzimierza Barana (k: 137-138), Agaty Wasilewskiej-Kawalek (k:155), Marii Kus-Trybek (k:158-159), Agnieszki Oklejak (k;161-162) Izabeli Strozik (k;164-165), Liliany Siodlarz-Kapery (k:167-168), Wieslawy Zoll (k: 188), Malgorzaty Ferek (k: 207-208), Anny Kowacz-Braun (k: 210-211), Andrzeja Zolla (k; 256-257), Danuty Klosinskiej (k; 2405-2406), Jadwigi Osuch (k:2409-2410), dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422 – Zalacznik 2

 

To z cala pewnoscia nie jest stan faktyczny.

To jest … skutek niedopelnienia obowiazkow przez prokurator Radoslawe Ridan.

Szczegolowy wykaz zebranych w sprawie przeciwko mnie materialow dowodowych przedstawila prokurator R. Ridan, podajac: „Lista osob podlegajacych wezwaniu na rozprawe /imiona i nazwiska – ZKE/, wykaz innych dowodow do odczytania na rozprawie /wykaz publikacji na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl oraz kopie dokumentow akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. XI CR 603/04 – ZKE/ (…) Prokurator Radoslawa Ridan

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karty 2435 -2438

 

Prokurator Radoslawa Ridan wyprodukowala przez dwa lata ponad 1.600 /slownie: jeden tysiac szescset/ kart makulatury, zwanej przez nia materialem dowodowym.

 

Na wniosek wlasciwego miejscowo Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, postanowieniem z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt IV KO 44/06/ Sad Najwyzszy przekazal sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci.

W dniu 30 listopada 2006 r. sedzia Sadu w Debicy Tomasz Kuczma wydal postanowienie w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod celem usuniecia istotnych postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator Radoslawe Ridan. Przedstawil w nim:

 1. prawo okreslajace obowiazki prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze,

 2. czynnosci,

  1. ktorych prokurator Radoslawa Ridan nie wykonala,

  2. ktorych wykonanie bylo obowiazkiem prokuratora prowadzacego postepowanie przygotowawcze w sprawie o popelnienie przestepstw za posrednictwem Internetu.

 

Sedzia T. Kuczma przedstawil prokurator R. Ridan zarzut niedopelnienia ustawowych obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k., tj., ze – cytat – Zalacznik 5:

 1. nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnoscimogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

 2. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 

To bardzo powazne, dyskwalifikujace akt oskarzenia zarzuty, a jednak ja jestem na jego podstawie scigany osmy juz rok.

Sedzia T. Kuczma pouczyl prokurator R. Ridan, jakie czynnosci bylo jej obowiazkiem wykonac, po zwroceniu przez niego sprawy Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, tj.:

 1. uzyskac informacje od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych,

 2. przesluchac osoby zwiazane z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca,

 3. ustalic:

  1. na jakich serwerach byly prowadzone strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

  2. jakie osoby mogly na stronach tych zamieszczac informacje,

  3. kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

  4. u operatorow internetowych wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych,

  5. czas trwania publikacji na stronach internetowych, co ma podstawowe znaczenie dla rozmiaru odpowiedzialnosci karnej sprawcy.

 4. dokonac czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow i serwerow,

 5. powolac bieglego informatyka celem sporzadzenia opinii.

 

To … „abc” postepowania przygotowawczego w sprawie o popelnienie przestepstw za posrednictwem Internetu.

Mimo ze prokurator R. Ridan sama wczesniej poswiadczyla dwukrotnie ex ante – tj. w postanowieniu z dnia 2.11.2005 r. /Zalacznik 3/ oraz w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. /Zalacznik 2/ – zasadnosc zarzutow sedziego T. Kuczmy, tj. ze sporzadzila akt oskarzenia wylacznie w oparciu o materialy sciagniete przez nia ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, to jednak zaskarzyla postanowienie z dnia 30.11.2006 r.

W zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. podala

 1. dokonala aktu ekspiacji, kompromitujacego nie tylko ja sama, ale takze wszystkich funkcjonariuszy publicznych – w tym Pania – w rozny sposob zaangazowanych w sprawe przeciwko mnie i wmawiajacych mi, ze sporzadzila akt oskarzenia przeciwko mnie zgodnie z wymogami prawa. Podala: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.

 2. pochwalila sie, ze prokurator, znaczy ona: osobiscieujawnil i przejrzal … ; to dowod infantylizmu sledczej Ridan. A kto mial to zrobic, jak nie prokurator referent?

 3. zaprezentowala jej gleboka, niesluszna wiare w posiadanie zdolnosci do prawidlowego rozumowania: Z informacji Zbigniewa Kekusia (…), rozwiazanie nasuwa sie samo (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus moze byc sprawca zarzuconych mu przestepstw bez zadnej ku temu watpliwosci. Okolicznosc, ze wymieniony nie przyznal sie do popelnienia zarzuconych mu przestepstw nie ma nic do rzeczy,

 4. Dowiodla, ze mimo przekonania o posiadaniu zdolnosci do prawidlowego rozumowania jest jej jednak calkowicie pozbawiona. Podawszy na stronie 3 zazalenia, ze: „(…) rozwiazanie nasuwa sie samo (…) nalezy wysnuc oczywisty wniosek, ze tylko Zbigniew Kekus (…) bez zadnej ku temu watpliwosci (…)” , na tej samej stronie 3 tego samego zazalenia, kilka linijek nizej poinformowala Sad: Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”
  Czyli … metoda „prob i bledow”.

 5. ujawnila paniczny wrecz strach przed wykonaniem czynnosci, ktore sedzia T. Kuczma wskazal jako niezbedne – a przede wszystkim czyniace zadosc wymogom wobec postepowania przygotowawczego okreslonym w art. 297 § 1 K.p.k. – do wykonania przez nia. Podala: Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc, zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.”
  W obawie przed zmuszeniem jej przez Sad II instancji do dopelnienia ustawowych obowiazkow prokurator R. Ridan poswiadczyla nieprawde. Koszty w sprawach z oskarzenia publicznego pokrywa skazany na rzecz Skarbu Panstwa, a nie Skarb Panstwa.
  Artykul 627 K.p.k. stanowi: Od skazanego w sprawach z oskarzenia publicznego sad zasadza koszty sadowe na rzecz Skarbu Panstwa oraz wydatki na rzecz oskarzyciela posilkowego.” Dlatego to mnie scigal potem, tj. po wydaniu skazujacego mnie wyroku na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan komornik i zajal moje wynagrodzenie.

 6. przyznala: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.” A jednak … nie zlozyla wniosku o zmodyfikowanie opisu wszystkich 18 czynow, ktorych popelnienie za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl przypisala mi przeciez akcie oskarzenia w okresie od … stycznia 2003 r.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator

Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 6

 

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ Sad Okregowy Rzeszowie w skladzie SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej przychylil sie do stanowiska prokurator R. Ridan i uchylil postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30.11.2006 r.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila wskazanych przez sedziego T. Kuczme w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k., a Sad Okregowy w Rzeszowie okazal jej laskawosc zwalniajac ja z ich dopelnienia, sedzia T. Kuczma sam zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. – Zalacznik 7: „Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 7

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to nie … Zbigniew Kekus z Krakowa.

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r. – Zalacznik 8:„INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-2621:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 8

 

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

Dodatkowo, strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. a zatem nikt nie mogl umieszczac na niej materialow od stycznia 2003 r. do dnia 25 pazdziernika 2004 r.1

Zebrawszy dowody poswiadczajace, ze nie ja jestem sprawca czynow, ktore aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. przypisala mi prokurator R. Ridan, tj. poswiadczajace, ze czyny te zostaly popelnione w Warszawie przez mieszkancow Warszawy, sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym … mnie przypisal wszystkie czyny, o ktore oskarzyla mnie prokurator R. Ridan. Skazal mnie na kare grzywny w kwocie 15.000,00 zl oraz zasadzil ode mnie na rzecz Skarbu Panstwa koszty w kwocie 2.122,00 zl.
Potem … przez wiele miesiecy scigali mnie komornicy, nachodzili moja matke, az wreszcie jeden z nich zajal moje wynagrodzenie we wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. na kwote laczna 7.280,70 zl.

A nastepnie:

 1. dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe przeciwko mnie Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie szesnastu czynow, tj. I, III – XVII. Sad Okregowy podal w uzasadnieniu – Zalacznik 9: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 9

 1. W dniu 23 sierpnia 2011 r. Prokurator Generalny wniosl do Sadu Najwyzszego kasacje na moja korzysc w zakresie pozostalych dwoch czynow wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – czyny II i XVIII – podajac miedzy innymi – Zalacznik 10:„Warszawa, dnia 22 sierpnia 2011 r. Rzeczpospolita Polska Prokurator Generalny PG IV KSK 699/11 Sad Najwyzszy Izba Karna Kasacja Prokuratora Genralnego od prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygnatura akt II K 451/6 Na podstawie art. 521 kpk zaskarzam wymieniony wyrok w zakresie czynow opisanych w pjt II i XVIII jego czesci dyspozytywnej w calosci na korzysc oskarzonego Zbigniewa Kekusia.
  Uzasadnienie (…) W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych. W powyzszej sprawie, jak wskazano w zarzutach kasacji doszlo do razacego naruszenia przepisow prawa procesowego, ktore mialo istotny wplyw na tresc wyroku, a mianowicie art. 366 § 1 kk, jak tez art. 7 kpk,wskutek przekroczenia przez sad orzekajacy zasady swobodnej oceny dowodow i dokonania dowolnej ich oceny, oderwanej od realiow sprawy.”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 10

Jakkolwiek Prokurator Generalny wniosl kasacje w zakresie czynow II i XVIII, to zarzuty naruszenia przez sedziego T. Kuczme prawa procesowego dotycza wszystkich czynow przypisanych mi wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. – a zarazem aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – bowiem, jak podala prokurator R. Ridan w akcie oskarzenia, wszystkie zostaly popelnione za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl.

Prokurator Generalny nie mogl jednak wniesc kasacji w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi czynow poniewaz art. 519 K.p.k. stanowi: Od prawomocnego wyroku sadu odwolawczego konczacego postepowanie moze byc wniesiona kasacja.” , a wczesniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal w.w. wyrok – Zalacznik 9 – ktorym uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r., wznowil sprawe sygn. II K 451/06 i przekazal ja do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy w zakresie czynow I, III – XVII.

Wiecej na ten temat, patrz: s. 10 niniejszego pisma.

 1. W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylil wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe sygn. akt II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII, podajac – Zalacznik 11:„Sygn. akt IV KK 272/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy w skladzie SSN Jerzy Grubba (przewodniczacy) SSN Barbara Skoczkowska SSA del. do SN Henryk Komisarski (sprawozdawca) Protokolant /imie i nazwisko protokolanta – ZKE/ przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 212 § 2 k.k. i innych po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 451/06 uchyla zaskarzony wyrok w zakresie rozstrzygniec zawartych w punktach II i XVIII i w tej czesci przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.”

Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 11

 

Po uchyleniu wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. rozpoznaje od lutego 2011 r. /tj. po wydaniu w dniu 15.09.2010 r. wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie/ sedzia Beata Stoj, w tym:

 1. wydala dwa postanowienia – w dniu 15 marca 2013 r. i w dniu 29 czerwca 2012 r. – w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym. Nakazala bieglym sadowym psychiatrom ustalic, czy ja bylem zdrowy psychicznie w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. Odmowila mi sporzadzenia uzasadnienia.

 2. uznala, ze posiada uzasadniona watpliwosc co do mojej poczytalnosci – ukrywajac wszak przede mna, na czym polega – i z tej przyczyny wydala w dniu 16 kwietnia 2010 r. zarzadzenie w przedmiocie wyznaczenia mi obroncy z urzedu – art. 79 § 1 3 K.p.k.: „W postepowaniu karnym oskarzony musi miec obronce, jezeli: (…) 3) zachodzi uzasadniona watpliwosc co do jego poczytalnosci.”

 

Poniewaz Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6.08.2007 r. jako uzytkownika strony www.zgsopo.webpark.pl mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Krzysztofa Lapaja /patrz: strona 8 oraz Zalacznik 7/, a Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ze uzytkownik strony www.zkekus.w.interia.pl, nie podal danych osobowych oraz ze nie dysponuje danymi za okres objety aktem oskarzenia /patrz: strona 8 oraz Zalacznik 8/,a podane przez nia numery IP nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie, pismem z dnia 28 listopada 2012 r. skierowanym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10 zlozylem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do wlasciwego miejscowo sadu rejonowego w Warszawie.

W odpowiedzi na wniosek, jak wyzej sedzia Beata Stoj wydala w dniu 11 grudnia 2012 r. postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 12:Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2012 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II karny w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. prezesa Sadu

Beaty Stoj – Zalacznik 12

 

Po tym, gdy wydala postanowienie, jak wyzej sedzia B. Stoj:

 1. wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia pod przymusem na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr J. Babinskiego w Krakowie. Nie bylo mnie w tym dniu w mieszkaniu matki.

 2. doreczyla mi dwukrotnie zawiadomienia – z dnia 25 marca 2013 r. oraz z dnia 20 maja 2013 r. – o wyznaczeniu terminu posiedzenia – odpowiednio 18 kwietnia br. i 14 czerwca br. w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

 

Potem zmienila jednak zamiar i pismem z dnia 31 maja br. zawiadomila mnie, ze podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca br. wyda jednak postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania.

Podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj wydala – w obecnosci prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod – postanowienia w przedmiocie – Zalacznik 13:

 1. umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 czynow, tj. czynow I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

 2. wylaczenia do odrebnego postepowania sprawy o czyny XVII i XVIII.

 

Ad. I Umorzenie postepowania

 

Sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 14.06.2013 r. – Zalacznik 13: „Sygn. akt IIK 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata StojProtokolant: Magdalena Jedynak w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod w Krakowie w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne postanawia I. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. w zw. z art. 443 k.p.k. w zw. z art. 545 § 1 k.p.k. umorzyc postepowanie karne przeciwko Zbigniewowi Kekusiowi o to, ze: /czyny I – XVI aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. – ZKE/

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 13

 

Czyny, ktore sedzia Beata Stoj umorzyla ze wzgledu na – jej zdaniem – ustanie ich karalnosci to:

 1. czyny I, III – XVI, opisane w akcie oskarzenia jako zniewazenie wymienionych na stronie 3 sedziow w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych – art. 226 § 1 K.k.,

 2. czyn II, opisany jako znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Sedzia B. Stoj nie podala dat, z ktorymi ustac miala karalnosc wyzej wymienionych czynow.

Wyjasnila, ze – Zalacznik 13: Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 13

 

Ogromnie zaskoczylo, zdumialo mnie zatem pismo do mnie z dnia 26 czerwca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyty Fraczek – Padol, ktorym ta poinformowala mnie, ze kierowana przez Pania Prokuratura nie zaskarzy postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r. Podala – Zalacznik 14: „Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow 26 czerwca 2013 roku 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W nawiazaniu do pisma z dnia 24 czerwca 2013 roku informuje, iz Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny w sprawie sygn. akt II K 854/10 na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 roku umorzyl prowadzone przeciwko Panu postepowanie karne odnosnie czynow wskazanych w punkcie I.1-16 postanowienia. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sad szczegolowo odniosl sie do kwestii mozliwosci przypisania Panu sprawstwa czynow kwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. Postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 roku zostalo uznane za sluszne i nie bylo przedmiotem zaskarzenia. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 14

 

Trudno o lepszy przyklad karygodnej bezmyslnosci.

Panstwa, a takze sedzi Beaty Stoj i prokuratora przy udziale ktorego ta wydala postanowienie z dnia 14.06.2013 r.

Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy w dniu 15 wrzesnia 2010 r. /patrz: s. 13 oraz Zalacznik 9/, Sad Najwyzszy w dniu 26 stycznia 2012 r. /patrz: s. 11 oraz Zalacznik 11/.

Jesli zatem Sady odwolawcze wydaly wyroki wznowieniowe w zakresie czynow, ktorych karalnosc ustala przed ich wydaniem, to … wszyscy funkcjonariusze publiczni, ktorzy uczestniczyli we wzruszaniu prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12,2007 r. sa:

 1. bezmyslnymi idiotami,

 2. przestepcami, ktorzy niedopelnili obowiazku rzetelnego zapoznania sie z aktami sprawy przeciwko mnie i dzialajac na szkode mojego interesu prywatnego przekroczyli uprawnienia, powodujac sciganie mnie przez Sad Rejonowy w Debicyza czyny, ktorych karalnosc temu ustala.

 

Z tej przyczyny, w przeciwienstwie do kierowanej przez Pania Prokuratury, zaskarzylem postanowienie sedzi B. Stoj oraz zlozylem:

 1. pismem z dnia 21 sierpnia 2013 r. skierowane do Prokuratora Okregowego Warszawie Ryszarda Rogatko zawiadomienie o popelnieniu – potwierdzonego postanowieniem wydanym w dniu 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ przez Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Sedzie Beate Stoj – przestepstwa dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez niedopelnienie obowiazkow i przekroczenie uprawnien /art. 231 § 1 K.k./ przez:

  1. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, zastepce prokuratora generalnego Roberta Hernanda, prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora,

  2. sedziow Sadu Najwyzszego: SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego,

 2. pismem z dnia 21 sierpnia 2013 r. skierowane do Prokuratora Okregowego w Rzeszowie Bogdana Guni zawiadomienia o popelnieniu – potwierdzonego postanowieniem wydanym w dniu 14 czerwca 2013 r. /sygn. akt II K 854/10/ przez Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy Sedzie Beate Stoj – przestepstwa dzialania na szkode mojego interesu prywatnego przez niedopelnienie obowiazkow i przekroczenie uprawnien /art. 231 § 1 K.k./ przez sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka.

 

O skierowaniu przeze mnie zawiadomien, jak wyzej poinformowalem pismem z dnia 21.08.2103 r. Sad Okregowy w Rzeszowie, ktory w sprawie do sygn. II Kz 246/13 mial rozpoznac w dniu 27 sierpnia 2013 r. moje zazalenie na postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r.

 

Jak Pani juz zapewne wie, podczas posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wydane przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod oraz uznane przez Panstwa za sluszne postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uratowalem wizerunek w.w. 9 funkcjonariuszy publicznych i uchronilem ich przed statusem przestepcow.

Gdybym byl osoba bezmyslna, jak Panstwo i nie zaskarzyl postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r., uprawomocnilo by sie i wyzej wymienionych 9 sedziow i prokuratorow nabralo by statusu bezmyslnych idiotow oraz przestepcow.

Gdyby nie ja, zrobila by Pani idiote i przestepce ze swojego przelozonego, Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. A to Pania i Pani podwladnych ustawowym obowiazkiem jest prawidlowo rozumowac.

 

Ad. II Wylaczenie do odrebnego postepowania sprawy o czyny XVII i XVIII

 

W postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj podala – Zalacznik 13: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2.w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005r –w Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl,rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 13

 

Poniewaz Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. jestem dalszym ciagu oskarzony o popelnienie wszystkich 18 czynow, ktore prokurator R. Ridan przypisala mi aktem oskarzenia z dnia 14 czerwca 2013 r.

Wnosze o odstapienie przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego przez Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w dniu 13 czerwca 2006 r. aktem oskarzenia sporzadzonym w dniu 12 czerwca 2006 r. do sygn. 1 Ds. 39/06/S/ przez prokurator Radoslawe Ridan.

Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, zarzucam poswiadczone podanymi w dalszej czesci niniejszego pisma dokumentami oraz przepisami prawa:

 1. pomylke w zakresie ustalenia rzeczywistego sprawcy mnie przypisanych czynow oraz miejsca ich popelnienia,

oraz:

 1. pomylke w zakresie ustalenia okresu popelniania przypisanych mi czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl

 2. sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.,

 3. sciganie mnie za czyn, ktory nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 4. sciganie mnie z oskarzenia publicznego ze sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

 

Ad. 1 Pomylka w zakresie ustalenia rzeczywistego sprawcy/sprawcow przypisanych mi czynow oraz miejsca ich popelnienia

 

Prokurator R. Ridan podala w opisie kazdego z 18 przypisanych mi czynow, ze popelnilem je ja, w Krakowie, za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl oraz, jak podala zalozonej przez siebie strony pod domena www.zkekus.w.interia.pl,

Ja nie bylem sprawca zadnego z przypisanych mi czynow.

Oto przyczyny i dowody pomylki prokurator Radoslawy Ridan oraz dokumenty, ktore ja poswiadczaja sporzadzone przez funkcjonariuszy publicznych:

 1. w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 2 listopada 2006 r. prokurator R. Ridan zaprezentowala dowody, na podstawie ktorych go sporzadzila – Zalacznik 3: „Material dowodowy zgromadzony w toku postepowania a to – zeznania swiadkow-pokrzywdzonych, materialy sciagniete ze stron internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl w postaci pism zawierajacych zniewagi i pomowienia pod adresem sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz poprzedniego Rzecznika Praw Obywatelskich, a takze fragmenty protokolow i opinii z postepowania o rozwod, ktore z urzedu prowadzone sa z wylaczeniem jawnosci – w pelni uprawdopodobnil podejrzenie popelnienia przez podejrzanego przestepstw z art.226 § 1 kk i 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i przest. z art. 212 § 2 kk w zw. z art. 12 kk oraz przest z art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk. Podejrzany swoim dzialaniem zrealizowal znamiona zawarte w przedmiotowych przepisach ustawy karnej, co dalo podstawe do sformulowania przeciwko niemu cytowanych powyzej zarzutow, i – w konsekwencji – do przedstawienia mu tresci zarzutow w dniu 8.05.2006 r. Prokurator Radoslawa Ridan”
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do

postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ – Zalacznik 3

 1. w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. prokurator R. Ridan zaprezentowala dowody, na podstawie ktorych go wydala – Zalacznik 2:Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow /imiona i nazwiska – ZKE/, dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422 – Zalacznik 2

 1. w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w celu usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma zarzucil prokurator R. Ridan – Zalacznik 5:

  1. Zgodnie z art. 297 § 1kpk celem postepowania przygotowawczego jest miedzy innymi wykrycie sprawcy, wyjasnienie okolicznosci sprawy, w tym ustalenie osob pokrzywdzonych orazzebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu. Zebrany w sprawie material dowodowy nie spelnia warunkow okreslonych w tym przepisie,nie zostaly bowiem wykonane podstawowe czynnosci mogace prowadzic do uzyskania dowodow swiadczacych o popelnieniu wyzej opisanych czynow przez okreslona osobe.”

  2. Wypelnienie znamion zarzucanych przez Prokuratora wystepkow stanowi nie sam fakt sporzadzania przedmiotowych pism, ale publiczne ich rozpowszechnienie. Do przypisania wiec sprawcy przestepnego zachowania potrzebne jest wykazanie, ze to on takie informacje oraz tresci wyczerpujace znamiona przestepstw z art. 226 § 1kk, 212 § 2 kk lub 226 § 3 kk oraz 241 § 2 kk na stronach internetowych zamieszczal. W zgromadzonym materiale dowodowym brakjest natomiast dowodow dotyczacych ustalenia danych osoby, ktora zamieszczala informacje na stronach internetowych www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

  3. Prokurator w czasie prowadzonego postepowania przygotowawczego nie podjal zadnych czynnosci majacych na celu ustalenie, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych naleza domeny internetowe i jakie osoby na tych stronach mogly zamiescic informacje i jaka osoba przedmiotowe pisma zamiescila.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 5

 1. w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na w.w. postanowienie z dnia 30.11.2006 r. prokurator R. Ridan kolejny raz zaprezentowala materialy dowodowe, na podstawie ktorych sporzadzila akt oskarzenia, przyznala, ze sama dopuszcza pomylke oraz … odmowila zebrania dowodow wskazanych przez Sad – Zalacznik 6:

  1. Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

  2. Z zalaczonych materialow wynika, ze strona internetowa ZGSOPO nalezy do Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw ojca, ktore bynajmniej nie jest strona w tym postepowaniu, albowiem z okolicznosci sprawy wynika niezbicie, ze autorem i inicjatorem publikacji jest Zbigniew Kekus.Natomiast o ile Sad orzekajacy powzialby uzasadniona watpliwosc co do sprawstwa i winy oskarzonego w toku czynnosci dowodowych, w trakcie procesu,to ma mozliwosc wydania wyroku uniewinniajacego.”

  3. Tak wiec czynnosci w sprawie typu: zabezpieczenie twardych dyskow komputerow, ustalenie IP czy tez korzystanie z opinii bieglych informatykow etc,zdaniem piszacego te slowa sa generowaniem niepotrzebnych, pracochlonnych i obciazajacych kosztami Skarb Panstwa czynnosci, ktore nie wniosa niczego nowego do postepowania.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie

prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 6

 1. w pismie z dnia 6 sierpnia 2007 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy operator internetowy Wirtualna Polska S.A. podal – Zalacznik 7:„Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia

6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099 – Zalacznik 7

 1. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy operator internetowy Interia.PL S.A. podal – Zalacznik 8:

„Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-2621:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy (…).”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

Interia.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 8

 

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od dnia jej zalozenia, 26 pazdziernika 2004 r. /a nie od stycznia 2003 r./ do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

 1. w kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. prokurator generalny Andrzej Seremet podal – Zalacznik 10: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych..”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 10

 1. w dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, sygn. akt IV KK 272/11, ktorym uznal kasacje prokuratora za zasadna, uchylajac wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazujac sprawe sygn. II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII /wczesniej postepowanie sygn. II K 451/06 wznowil w zakresie pozostalych 16 czynow Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. – patrz: s. 12 niniejszego pisma/. W uzasadnieniu Sad Najwyzszy podal – Zalacznik 11: „(…) Na wstepie podkreslic nalezy, ze Zbigniew Kekus nie przyznal sie do popelnienia zarzucanych mu czynow i odmowil skladania wyjasnien. Przesluchani w sprawie pokrzywdzeni nie posiadali zadnych informacji, kto i w jakich okolicznosciach zamiescil na stronach internetowych zniewazajace ich pisma. W tej sytuacji bardzo waznego znaczenia nabieraja uzyskane od portali Interia.Pl i Wirtualna Polska informacje, z ktorych wynika, ze strona zkekus.w.interia.pl zostala w dniu 26 pazdziernika 2004 r., a uzytkownik nie podal danych osobowych, zas strona www.zgsopo.webpark.pl nalezy do Krzysztofa Lapja zamieszkalego w Warszawie.”

Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. – Zalacznik 11

 1. w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj podala – Zalacznik 12: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci. Na marginesie nalezy zauwazyc, ze przekazanie sprawy wedlug wlasciwosci do innego sadu moze nastapic jedynie wtedy, gdy wlasciwosc ta nie budzi watpliwosci, tymczasem w niniejszej sprawie sa uzasadnione watpliwosci co do miejsca popelnienia czynow.
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi

Sadu Beaty Stoj – Zalacznik 12

 

A zatem nie ja i nie w Krakowie.
Nie pomylilaby sieprokurator Radoslawa Ridan, gdyby dopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.k. – przynajmniej po tym, jak sedzia Tomasz Kuczma zwrocil postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. sprawe Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod – i wykonala czynnosci, wskazane jej przez sedziego T. Kuczme, tj. gdyby:

1. uzyskala informacje od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych,

2. przesluchala osoby zwiazane z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca,

3. ustalila:

1. na jakich serwerach byly prowadzone strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

2. jakie osoby mogly na stronach tych zamieszczac informacje,

3. kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

4. wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych,

5. czas trwania publikacji na stronach internetowych,

4. dokonala czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow i serwerow,

5. powolac bieglego informatyka celem sporzadzenia opinii.

 

Ad. 2 Pomylka w zakresie ustalenia okresu popelniania przypisanych mi czynow

 

Prokurator R. Ridan podala w opisie wszystkich przypisanych mi czynow, ze popelnialem je za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl„w okresie od stycznia 2003 r.”.

Oto przyczyny i dowody pomylki prokurator Radoslawy Ridan oraz dokumenty, ktore ja poswiadczaja sporzadzone przez funkcjonariuszy publicznych:

 1. w zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30.11.2006 r. Sadu Rejonowego w Debicy prokurator R. Ridan podala Zalacznik 6: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl. Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie

prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 6

 1. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. zlozonym do akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy operator internetowy Interia.PL S.A. podal – Zalacznik 8: „Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ Data zalozenia:2004-10-2621:17:23”
  Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r.

Interia.PL.S.A., karta 3183 – Zalacznik 8

 1. w kasacji wniesionej do Sadu Najwyzszego w dniu 23.08.2011 r. prokurator generalny podal – Zalacznik 10: „Na podstawie art. 523 § 1 kpk, art. 526 §1 kpk i art. 537 § 1 i 2 kpk zaskarzam (…) II. razace i majace istotny wplyw na tresc wyroku, naruszenie przepisu prawa procesowego, a mianowicie art. 7 kpk, polegajace na dokonaniu,wbrew zasadom prawidlowego rozumowania oraz wskazaniom wiedzy i doswiadczenia zyciowego, dowolnej oceny dowodow, (…) Godzi sie ponadto zauwazyc, ze w zakresie czynu opisanego w pkt II i XVIII czesci dyspozytywnej wyroku z dnia 18 grudnia 2007 r. Sadu Rejonowego w Debicy,Zbigniewowi Kekusiowi przypisano dzialanie w okresieod stycznia 2003 r. dowrzesnia 2005 r., podczas gdy strona internetowa pod domena www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona, dopiero w dniu 26 pazdziernika 2004 r.(…) Innymi slowynie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.”
  Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ – Zalacznik 10

 

Prokurator Generalny juz w sierpniu 2011 r. twierdzil, ze nie moglem umieszczac na stronie www.zkekus.w.interia.pl materialow od stycznia 2003 r. jesli zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r. ze to wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania. Sad Najwyzszy podzielil to stanowisko w styczniu 2012 r., a … Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, Adresatce niniejszego pisma to nie przeszkadza i uporczywie, konsekwentnie, na przekor Prokuratorowi Generalnemu i Sadowi Najwyzszemu sciga mnie … osmy rok – nadzorowala w 2006 r. postepowanie do sygn. 1 Ds. 39/06/S prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan – za popelnienie wszystkich czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r.

 

Ad. 3 Sciganie mnie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r.

 

Prokurator R. Ridan podala w opisie czynow I, III-XVI aktu oskarzenia – Zalacznik 2: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl Sedzie /sedziego – ZKE/ (…) w zwiazku z pelnieniem przez nia obowiazkow sluzbowych (…), tj. o przestepstwo z art. 226 § 1 kk (…).”
W dniu 11 pazdziernika 2006 r. Trybunal Konstytucyjny wydal wyrok, ktorym orzekl: „1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
W uzasadnieniu do wyroku z dnia 11.10.2006r. TK podal miedzy innymi:Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego oznacza, ze od momentu wejscia w zycie wyroku niedopuszczalne staje sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umozliwia wiec sciganie z oskarzenia publicznego zniewagi funkcjonariusza dokonanej podczas wykonywania czynnosci sluzbowych.Poza hipoteza tego przepisu pozostaja natomiast zniewazajace wypowiedzi publiczne i niepubliczne formulowane poza czasem pelnienia funkcji sluzbowych, bez wzgledu na to, czy pozostaja one w zwiazku czy tez nie zpelnieniem tych funkcji.”

Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr

9A, poz. 121

 

Wyrok TK z dnia 11.10.2006 r. wszedl w zycie w dniu 19.10.2006 r. /Dz. U. z dnia 19.10.2006 r., Nr 190, poz. 1409/.
Artykul 190.1 Konstytucji stanowi:„Orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego maja moc powszechnie obowiazujaca i sa ostateczne.”
Od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest zatem sciganie za zniewazenie funkcjonariusza publicznego – w tym sedziego – w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.
Z tego powodu, po tym, gdy sedzia T. Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok z dnia 18.12.2007 r., Posel Prawo i Sprawiedliwosc Zbigniew Wassermann zlozyl w dniu 3.09.2009 r. interpelacje w sprawie wyroku do ministra sprawiedliwosci, podajac w uzasadnieniu m.in. – Zalacznik 15: Mam pelne przekonanie, iz sciganie pana Z.K. /mnie – ZKE/ z oskarzenia publicznego w zakresie art. 226 § 1 K.k. bylo w swietle wyroku Trybunalu Konstytucyjnego niedopuszczalne. Osobiscie uwazam, iz po wydaniu przez trybunal przedmiotowego wyroku nalezalo zmodyfikowac akt oskarzenia w stosunku do zainteresowanego, eliminujac z niego zarzuty z art. 226 § 1 K.k.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z

dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505 – Zalacznik 15

 

W odpowiedzi z dnia 9 pazdziernika 2009 r. na w.w. interpelacje Posla Zbigniewa Wassermanna, minister sprawiedliwosci podal – Zalacznik 16: „(…) W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn.

akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505 – Zalacznik 16

 

Rok pozniej, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., wznowil postepowanie sygn. II K 451/06 i przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow I, III-XVI, podajac w uzasadnieniu miedzy innymi – Zalacznik 9: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r. – Zalacznik 9

 

Wskazac nalezy, ze efektem wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r. w byla nowelizacja ww. przepisu art. 226 § 1 K.k. przez parlament, polegajaca na zastapieniu spojnika lub , spojnikiem i.

Od 2007 r. przepis art. 226 § 1 K.k. funkcjonuje wedlug opisu: „Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana, podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.”

Niedlugo siodmy rok minie od wejscia w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., szesc lat minelo od nowelizacji ustawy Kodeks karny w zakresie art. 226 § 1 K.k., trzy mina za trzy tygodnie od wydania wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r., a … prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod popierajacy przed Sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia wciaz nie zlozyl wniosku o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych mi aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k.

 

Ad. 4 Sciganie mnie za czyn, ktory nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

 

Prokurator R. Ridan podala w opisie czynu XVII aktu oskarzenia – Zalacznik 2: „Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Artykul 226 § 3 K.k. stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”
Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek2, Marek Mozgawa3 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek4, M. Krolikowski i R. Zablocki5

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek obciazywszy mnie zeznaniami w w.w. sprawie poswiadczyl, iz on sam uwaza, ze jest.

 

W zwiazku z podanymi wyzej wskazaniami doktryny prawnej jest obowiazkiem prokuratora popierajacego przed Sadem akt oskarzenia przeciwko mnie, usunac skutki pomylki prokurator R. Ridan i zlozyc wniosek o jego modyfikacje przez Sad poprzez wyeliminowanie z niego art. 226 § 3 K.k.
Skierowalem zatem kilkukrotnie wnioski do Pani, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod, by wystapila Pani z wnioskiem jak wyzej do Sadu Rejonowego w Debicy. W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta wyjasnila mi – Zalacznik 17: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo

Zastepcy Prokuratora Rejonowego E. Fraczek–Padol z dnia 12.07.2013 r. – Zalacznik 17

 

To – po ponad 7 latach scigania mnie za czyn z art. 226 § 3 K.k. – osobliwe stanowisko oskarzyciela.

Z dwoch co najmniej przyczyn, tj.:

 1. prokurator Radoslawa Ridan nie przedstawila w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. roznych pogladow doktryny w kwestii trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. i nie wyjasnila, dlaczego nie podziela wskazan, ktore jako sluszne prezentuje … byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll,

 2. ja juz raz zostalem skazany za ten czyn przez sad I instancji, tj. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. i sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok, podajac w uzasadnieniu, ze sedzia razaco naruszyl prawo materialne. Prokurator Edyta Fraczek – Padol uwaza zatem, ze po tym, gdy sad II instancji zarzucil sadowi I instancji naruszenie prawa, sad I instancji ma prawo do ewentualnego … raz jeszcze skazania mnie za ten sam czyn i wyjasnia mi, ze „Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.

 

Ad. 5 Sciganie mnie z oskarzenia publicznego ze sciganego z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. znieslawienie adw. Wieslawy Zoll

 

Autorka aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan podala w opisie czynu II aktu oskarzenia – Zalacznik 2: „(…) Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl publicznie (…) Wieslawe Zoll i pomowil ja o takie wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata tj. o przestepstwo z art. 212 § 2 kk

Artykul 212 K.k. § 4 stanowi: Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”
Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:„Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.– Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu. Niewielu potrafi tak dobrze dbac o wlasny interes, jak adw. Wieslawa Zoll.

Ma swoje sposoby, tj. w celach zarobkowych klamie, oszukuje, poswiadcza nieprawde w sporzadzanych przez nia pismach procesowych, a gdy jej udowodnic, ze posluzyla sie klamstwem, oszustwem i zazadac, zeby – na przyklad – zgodnie z prawem okreslonym przepisami ustawy Kodeks postepowania cywilnego doreczyla sadowi dowody, na ktore sie powolala, lub w zgodzie z prawem konstytucyjnym usunela nieprawdziwa informacje z akt sprawy, to zali sie na soba, uzala, ze zniewazana, znieslawiana i … korzystajac z uslug sympatyzujacych z nia sedziow i prokuratorow robi osobe przez nia znieslawiana, przestepca.

Wskazac przy tym nalezy, ze majac w zwyczaju zalenie sie na mnie, ujawnila jaki ma staz pracy w zawodzie adwokata. Zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie:

 

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Posiada zatem rozlegla wiedze i ogromne doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora finansowego z budzetu panstwa. Nie jest w interesie spolecznym, zeby jej darmowa usluge prawnicza w postaci sporzadzenia z urzedu aktu oskarzenia swiadczyla finansowani z budzetu panstwa prokurator Radoslawa Ridan.

 

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

Po tym., gdy sedzia Beata Stoj wydala postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r. skierowalem kilka pism do Pani, Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod zawierajacych wnioski o:

 1. odstapienie przez od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.,

 2. wyeliminowanie niektorych zarzutow z aktu oskarzenia,

 3. zmiane opisu niektorych czynow.

 

Z podanych wyzej przyczyn, tj. wad prawnych aktu oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. kierowalem kolejne wnioski do Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk o zlozenie wnioskow o zmiane opisow i kwalifikacji prawnej przypisanych mi nim czynow, a Pani oraz Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol kierowalyscie do mnie kolejne odpowiedzi, tj.:

 1. z dnia 11 czerwca 2013 r. o tresci – Zalacznik 18: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S Krakow 11 czerwca 2013 roku Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pismo datowane na dzien 6 czerwca 2013 roku informuje, ze wszelkie wnioski w sprawie o sygnaturze II K 854/10 prowadzonej przed Sadem Rejonowym w Debicy Wydzial II Karny (sygn. akt Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod 1 Ds. 39/06/S) beda formulowane w toku postepowania sadowego. Prokurator Rejonowy Krystyna Kowalczyk”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, -pismo Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r. – Zalacznik 18

 1. z dnia 11 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 19: W nawiazaniu do pisma z dnia 25 czerwca 2013 roku skierowanego do Prokuratury Okregowej w Krakowie, a przekazanego do tut. Jednostki w dniu 3 lipca 2013 roku i kolejnych z dnia 8 lipca 2013 roku i 10 lipca 2013 roku uprzejmie informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone w pismie z dnia 11 czerwca 2013 roku odnosnie tego, iz wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”
  Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 r. – Zalacznik 19

 1. z dnia 19 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 20: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, 19 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2013 roku informuje, ze nadal aktualne pozostaje stanowisko wyrazone we wczesniejszych pismach kierowanych do Pana odnosnie tego, ze wszelkie wnioski w sprawie bede formulowane w toku postepowania sadowego. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol”

Dowod:Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r. – Zalacznik 20,

 1. z dnia 30 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 21: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 30 lipca 2013 roku 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W zwiazku z pismem z dnia 23.07.2013 r. informuje, iz w dalszym ciagu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 30 lipca 2013 r. – Zalacznik 21,

 1. z dnia 31 lipca 2013 r. o tresci – Zalacznik 22: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, 31.07.13r. 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy, byl Pan juz wielokrotnie informowany w kierowanych do Pana pismach dotyczacych przedmiotowego postepowania. Stanowisko to pozostaje nadal aktualne i wszelkie wnioski w sprawie beda formulowane w toku postepowania sadowego. Jednoczesnie ponownie Pana informuje ze zgodnie z obowiazujacym orzecznictwem i pogladami doktryny od wniesienia aktu oskarzenia prokurator traci uprawnienia do modyfikowania tak opisu jak i kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu. Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 22

 1. z dnia 1 sierpnia 2013 r. o tresci – Zalacznik 23: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/ Krakow, dnia 1 sierpnia 1 Ds. 39/06 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ zwiazku z pismem z dnia 31.07.2013 r. informuje, iz w dalszym ciagu pozostaje aktualne stanowisko tut. Prokuratury w sprawie 1 Ds. 39/06 prezentowane w pismach uprzednio do Pana kierowanych. Z-ca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek-Padol

Dowod:Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 1 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 23

 

Co do uwagi z pisma z dnia 31 lipca 2013 r. – Zalacznik 22: W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 8, 15, 23 lipca 2013 r., informuje iz o stanowisku tut. Prokuratury zajetym w sprawie 1 Ds. 39/06/S, zawislej obecnie przed Sadem Rejonowym w Debicy,(…)”, wskazac nalezy, ze sprawa przeciwko mnie zawisla przed Sadem Rejonowym w Debicy w dniu … 4 listopada 2006 r. i „wisi” tam prawie … 7 lat, ze skutkiem w postaci, miedzy innymi, wydanego z winy prokurator Radoslawy Ridan oraz Pani i prokuratora Piotra Kosmatego z razacym naruszeniem prawa materialnego i prawa procesowego wyroku z dnia 18.12.2007 r. /sygn. II K 451/06/.

 

Wielce Szanowna Pani Prokurator,

 

W dniu 29 sierpnia br. spotkal sie ze mna w Prokuraturze Apelacyjnej Krakowie Prokurator Apelacyjny w Krakowie Pan Artur Wrona i pouczyl mnie, ze obecnie, tj. po awansie prokurator Radoslawy Ridan do Prokuratury Okregowej w Krakowie, tylko Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod moze odstapic od oskarzenia wniesionego przeciwko mnie przez prokuratora tej Prokuratury.

Z odpowiedzi, na moje w tej sprawie wnioski do Pani, kierujecie do mnie, Pani oraz Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Edyta Fraczek – Padol pisma, z ktorych wniosek oczywwisty, ze Pani tez o tym wie, ale … nie chce.

To oczywiste dlaczego …

Panstwo wszyscy … po awansach.

Prokurator Radoslawa Ridan w Prokuraturze Okregowej w Krakowie.

Prokurator Piotr Kosmaty … zawrotna kariera, juz po dwoch awansach, obecnie rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

Pani, w 2006 r. Zastepca, potem awansowana na Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod.

A ja stracilem prace z powodu Panstwa – prokurator R. Ridan, Pani i prokuratora Piotra Kosmatego – niedopelnienia obowiazkow.

Z powodu sporzadzonego przez prokurator R. Ridan w dniu 12 czerwca 2006 r. aktu oskarzenia wyrzucono mnie z pracy w ING Banku Slaskim S.A., gdzie bylem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pionu Uslug na warunkach, jak w ofercie pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – Zalacznik 24:

ING Bank Slaski Marlies van Elst Warszawa, 29 wrzesnia 2006 r. Pan Zbigniew Kekus Szanowny Panie W imieniu ING Banku Slaskiego S.A. niniejszym potwierdzam zamiar zatrudnienia Pana na stanowisku Dyrektora Banku – Pion Uslug nie pozniej niz 1 stycznia 2007 r. na nastepujacych warunkach:

 • Umowa o prace na czas nie okreslony z 3-miesiecznym okresem wypowiedzenia oraz umowa o zakazie konkurencji z 6 miesieczna klauzula konkurencyjna (z mozliwoscia jej wczesniejszego rozwiazania przez Bank)

 • Miesieczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci 35.000 zl

 • Pelny wymiar czasu pracy,

 • Premia na zasadach okreslonych w Regulaminie premiowania pracownikow ING Banku Slaskiego S.A. (obecnie maksymalna premia w wysokosci 40% rocznego wynagrodzenia zasadniczego przy wykonaniu zadan na poziomie 120 pkt),

 • Opieka medyczna w Medicover na zasadach obowiazujacych w Banku (doplata do karty rodzinnej dokonywana przez Pracownika – rekompensowana przez Pracodawce dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego)

Samochod do wyboru z nastepujacej listy z rata leasingowa w przedziale 2269-2302PLN.:

Nissan Primera 1,9

Opel Vectra 1.9

Ford Modeno 2.0

Toyota Avensis 2.0

 • Telefon komorkowy z limitem 400 PLN miesiecznie,

 • Udzial w programie opcji,

 • Dobrowolne ubezpieczenie grupowe Nationale-Nederlanden z funduszem kapitalowym .

Oferta wazna jest do 15 pazdziernika 2006 r.

Dowod: ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r. – Zalacznik 24

 

A posiadalem kwalifikacje, doswiadczenie zawodowe, zdolnosci i umiejetnosci wymagane na tym stanowisku.

Stracilem te prace, bo … Panstwo – Radoslawa Ridan, Piotr Kosmaty i Pani – nie posiadaliscie kwalifikacji do rozpoznania sprawy o popelnienie czynow za posrednictwem Internetu.

Okazaliscie sie bezmyslnymi tumanami, ktorzy akt oskarzenia w sprawie o popelnienie czynow za posrednictwem Internetu wydali po dwoch latach prowadzenia postepowania przygotowawczego, na podstawie – jak to zgodnie ze stanem faktycznym i dosadnie ujela prokurator R. Ridan – li tylko publikacji.

Musi sie Pani ze mna zgodzic, ze to tuman.

Nawet jesli dzisiaj juz w Prokuraturze Okregowej w Krakowie.

 

Ja potem stracilem prace po raz drugi z powodu nieslusznego wyroku sedziego T. Kuczmy wydanego w dniu 18.12.2007 r. na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan. To mnie, jako znowu – po uchyleniu skazujacego mnie wyroku – oskarzonego, nie pracujacego od lutego 2009 r., nie chce zatrudnic zaden pracodawca.

A Panstwo, tumany, wciaz w zawodzie.

Skutki Panstwa bezmyslnosci i uczynienia mnie przestepca, nie tylko ja ponosze.

Moj syn w czasie studiow odbywal praktyki w dwoch bankach. Uzyskal bardzo dobre opinie i jeden z nich zaproponowal mu, ze go zatrudni. Ktos jednak spytal, czy jest synem „tego Kekusia” i gdy okazalo sie, ze moim, to … odstapiono od oferty.

Bo, jak wyjasniono, prof. Andrzej Zoll jest tego banku klientem i mogloby dojsc do konfliktu interesow.

Paranoja, ale co zrobic.

Z mojego punktu widzenia, to o tyle przykre, ze to Zyd ortodoks radykalny, sadysta prof. dr hab. Andrzej Zoll, tego wlasnie syna pozbawial przez kilka lat moznosci korzystania z konstytucyjnego i ustawowego prawa do ochrony zdrowia i razem z sedziowskim bydlem z Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie ryzykowal jego kalectwem. Sedziowie nie pozwalali mi go, chorego na skolioze i lordoze, rehabilitowac, a poinformowany przeze mnie o naruszaniu praw dziecka i proszony przeze mnie o pomoc Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Andrzej Zoll, rekomendowal mi utrzymywanie z synem kontaktow posrednich czyli telefonicznych i poddane sie badaniom psychiatrycznym.

Prawda, ze bydle z pana profesora.

Skoro o prof. A. Zollu mowa …

Poza niechecia z Panstwa strony do przyznania sie do pomylki w sprawie przeciwko mnie, przyczyna Pani wzbraniania sie przed uczynieniem zadosc moim wnioskom jest tez zapewne cechujace Pania pragnienie ochrony interesow sedziow oraz Andrzeja i Wieslawy Zoll.

A wsrod nich nie brak zwyrodnialcow, sadystow, oszustow, klamcow, cwaniaczkow, zlodziei.

No i tumany z nich msciwe. Adw. Wieslawa Zoll to bydle nie mniejsze od jej malzonka. Przez kilka lat oklamywala Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie, poswiadczala nieprawde w sporzadzanych przez nia pismach procesowych, powolywala sie na nieistniejace zaswiadczenia, proszona przeze mnie, zeby zlozyla do akt sprawy dowody, na ktore sie powolywala, albo usunela z nich nieprawdziwe informacje … uciekla w maju 2003 r. z postepowania.

A cztery lata pozniej tuman msciwy pojechala do Debicy, zeby mnie w tamtejszym Sadzie obciazyc zeznaniami w sprawie, w ktorej z naruszeniem prawa – to standard w przypadku adw. Wieslawy Zoll – bo z oskarzenia publicznego bylem /i znowu jestem/ scigany za jej, scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k., znieslawienie – art. 212 § 2 K.k.

To pozbawione – calkiem jak jej malzonek – ambicji i honoru moralne dno sponsorowane przez kilka lat przez moja byla, wtedy niepracujaca, zone z alimentow, ktore ja jej placilem celem pokrywania kosztow utrzymania dzieci, uczynila mnie przestepca, gdy jej juz przestalem byc potrzebny jako sponsor. Wiedziala, ze mam dzieci – wykorzystywala je wylacznie jako narzedzia osiagania celow procesowych – a jednak nie powstrzymalo jej to przed uczynieniem mnie przestepca.

Jak to ona, z naruszeniem prawa.

Teraz trzeba zatem i tych wszystkich zloczyncow i tumanow msciwych, ktorzy razem z Panstwem uczynili mnie przestepca, strzec interesu.

 

Sposob, w jaki Panstwo, obecnie sedzia Beata Stoj i Pani, traktujecie mnie, a ze mna moja rodzine jest nieludzki. Wiecie, ze nie jestem sprawca czynow, za ktore mnie – znowu – scigacie, ze wiekszosc z nich, wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator R. Ridan nie wypelnia znamion czynow okreslanych jako przestepstwa, a jednak, po wznowieniu postepowania przeciwko mnie, scigacie mnie za nie juz prawie trzy lata.

W tym z opisanym wyzej skutkiem, tj. wykreowaniem wizerunku bezmyslnych idiotow dziewieciorgu wyzszej od Pan rangi funkcjonariuszom publicznym, w tym Pani zwierzchnikowi Prokuratorowi Generalnemu Andrzejowi Seremetowi.

Panstwa wobec mnie zamiar jest oczywisty.

Ujawnila go sedzia Beata Stoj.

Chcecie mnie Panstwo uczynic pacjentem szpitala psychiatrycznego lub aresztantem.

Z zajadlosci, zawzietosci, jaka okazujecie w sciganiu mnie zgaduje, ze … dozywotnio.

Nie mysleliscie Panstwo jeszcze o tym, zeby zamiast sie nade mna, a ze mna nad moja rodzina znecac, wrobic nas wszystkich w jakies powazne przestepstwa i pozamykac w zakladach karnych. Zeby gwiazdy autorytetow moralnych i nieskazitelnych charakterow swiecic mogly pelnym blaskiem.

A my nie bedziemy mieli problemu z grozacym nam glodem, bo mnie nikt nie chce zatrudnic.

Panstwo, sedziowie, prokuratorzy, kazdego mozecie uczynic przestepca, aresztantem, pacjentem „psychiatryka”, bywa – jak w przypadku sp. Claudiu Crulica – … zwlokami.

Uczynienie mnie pacjentem szpitala psychiatrycznego byloby zbiezne z „linia”, ktora wobec mnie prezentuje rzadki tuman, rzadko msciwy osobnik, autorytet i pupil takowych, prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Tam zreszta – podobnie, jak w areszcie – wszystko sie moze zdarzyc …

Poniewaz doswiadczajac od lat, kiedys niewyobrazalnego dla mnie okrucienstwa i takiego wariantu nie moge wykluczyc – zeby sie nie przyznac do pomylki w przypadku skazania sp. C. Crulica za jedno przestepstwo, wrobiono go drugie; mnie ze sie jeszcze nie udalo wrobic w zadne inne przestepstwo, scigacie Panstwo trzeci rok za te same czyny, za ktore bylem juz skazany i Sady odwolawcze uchylily skazujacy mnie wyrok z powodu razacego naruszenia prawa przez sedziego T. Kuczme, ktory go wydal – postanowilem, ze celem uprzedzenia takiego ewentualnie dzialania, skorzystam z informacji, ktora mi Pani przekazala pismem z dnia 3 lipca br. i stawie sie na Pani dyzurze w srode, 4 wrzesnia 2013 r.

Przyniose ze soba wszystkie dokumenty/dowody, na ktore powolalem sie w niniejszym pismie, celem przekonania Pani do zasadnosci moich wnioskow, jak w pkt. II na stronie 1 niniejszego pisma.

Pania, prokuratora, w Pani dzialaniach obowiazuje podporzadkowanie sie zasadzie prawdy.

Moje, z Pania od ponad 7 lat doswiadczenia nakazuja mi stosowanie wobec Pani zasady ograniczonego zaufania.

Poniewaz raz juz wielce przyczynila sie Pani do uczynienia mnie przestepca, a teraz dowodzac, ze nie taki z Pani nieskazitelny charakter, jak ustawodawca tego od Pani oczekuje, nie chce sie Pani przyznac do pomylki, nie moge wykluczyc, ze bedzie mnie Pani chciala wrobic w inne przestepstwo, np. zniewazenie funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych wnosze, by pomieszczenie, w ktorym odbedzie sie nasze spotkanie bylo wyposazone w, sprany, sprzet rejestrujacy dzwiek i obraz.

Z gory uprzedzam, ze jakkolwiek zdanie mam o Pani najgorsze z mozliwych, to jednak nie po to stawie sie na Pani dyzurze, zeby dac Pani okazje osiagniecia celu i jednak uczynienia mnie przestepca.

Stawie sie na Pani dyzurze tylko po to, zeby osobiscie przedstawic Pani dowody, na ktore powolalem sie w niniejszym pismie i po ich prezentacji spytac, czy odstapi Pani od oskarzenia przeciwko mnie i zlozy wnioski w sprawie zmian w opisach i kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow.

Ewentualne „nie, bo … nie”, takze uszanuje. A nastepnie bede realizowal dzialania, jak w pkt. III.2, III.3 str. 2 niniejszego pisma.

Niech Pani – nieskazitelnego charakteru – wezmie, uprzejmie prosze, pod uwage, ze noce sa coraz zimniejsze i moj z cala pewnoscia sluszny protest, z cala pewnoscia moze byc ze szkoda dla mojego zdrowia.

 

A wszystko przez to, ze mialem do czynienia z bydlem – „Bydle” : «o czlowieku z podkresleniem jego cech ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75 i po to, zeby ukryc, ze sedziowie oraz prof. dr hab. Andrzej Zoll i adw. Wieslawa Zoll to bydlo.

Z tej przyczyny mam byc w ich „portfolio skalpow” jedna z cenniejszych zdobyczy. Doktor nauk ekonomicznych, przez dekade pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie, potem przez nastepnych kilkanascie lat zajmujacy kierownicze i dyrektorskie stanowiska w polskich przedstawicielstwach zagranicznych firm i instytucji finansowych oraz w Spolce Skarbu Panstwa Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., okrzykniety przestepca, a w dodatku chorym psychicznie, niepoczytalnym. To ma zniechecic wszystkich krzywdzonych przez bydlo, do stawiania mu – jak wspomnialem: zwyrodnialcom, okrutnikom, sadystom, klamcom, oszustom, zlodziejom, cwaniaczkom, tchorzom, tumanom msciwym – oporu.

 

Uprzejmie prosze o Pani spotkanie ze mna w dniu 4 wrzesnia 2013 r. podczas dyzuru Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod.

Spotkali sie ze mna w zwiazku ze sprawa przeciwko Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i Prokurator Apelacyjny w Krakowie Artur Wrona. Prokurator Robert Hernand sporzadzil apelacje od skazujacego mnie wyroku, ktory na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan wydal w dniu 18.12.2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma oraz sporzadzil pismo sluzbowe z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Artura Wrony, prezentujace krytyczne uwagi pod adresem postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator R. Ridan pod Pani i prokuratora Piotra Kosmatego nadzorem.

Prokurator Artur Wrona pouczyl mnie osobiscie w dniu 29 sierpnia 2013 r., ze Prokurator Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia Wschod posiada uprawnienia do odstapienia od oskarzenia przeciwko mnie wniesionego aktem oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek – Padol informuje mnie od dwoch miesiecy, ze Pani moze takze wniesc o zmiane opisu i kwalifikacji prawnej przypisanych mi czynow, o ile uzna to Pani za zasadne.

Chcialbym, zeby mi Pani wyjasnila osobiscie, dlaczego w osmym roku scigania mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan, wciaz nie uznaje Pani za zasadne …

Osobiscie uwazam, ze dlatego, iz pod koniec drugiego roku prowadzenia przez prokurator Radoslawe Ridan postepowania przygotowawczego przeciwko mnie poinformowala mnie Pani pismem z dnia 7 lutego 2006 r., mylac sie ogromnie: „Odnoszac sie do zarzutow zawartych w Pana pismie, dotyczacych rzekomej „stronniczosci” i „nieudolnosci” prokuratora referenta w prowadzeniu postepowania p-ko Panu, nalezy uznac, iz sa one chybione i pozbawione jakichkolwiek podstaw. Z-ca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Zastepcy Prokuratora

Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r. – Zalacznik 4

 

Nie tylko ja udowodnilem, ze racja byla jednak po mojej stronie.

Na zakonczenie przypomne, ze art. 7 K.p.k. stanowi: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.”
Panstwo, funkcjonariusze publiczni zaangazowani w sprawe przeciwko mnie raz za razem dowodzicie, jak kiepsko u Was z prawidlowym rozumowaniem i z wiedza. Na moim przykladzie pokazujcie takze, jakie za Wami zyciowe doswiadczenia …

 

W zwiazku z powyzszym wnosze i informuje, jak na wstepie.

Uprzejmie prosze o Pani spotkanie ze mna w dniu 4 wrzesnia 2013 r. podczas dyzuru Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod.

Czego bym o Pani nie myslal, bede wobec Pani grzeczny, mily i uprzejmy.

Z Pani strony oczekuje, ze bedzie Pani profesjonalna i – wreszcie – nieskazitelnego charakteru.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 3 lipca 2013 r.

 2. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, uzasadnienie do postanowienia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 2 listopada 2005 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod, sygn. akt RS-051/6/06, pismo Z-cy Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 7 lutego 2006r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, postanowienie sedziego T. Kuczmy z 30 listopada 2006 r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 7. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karty 3098, 3099

 8. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. Interia.PL.S.A., karta 3183

 9. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 10. Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 11. Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 12. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie z dnia 11 grudnia 2012 r. sedzi Sadu Beaty Stoj

 13. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 14. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r.

 15. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, interpelacja Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., numer interpelacji 11505

 16. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn. akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 17. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 18. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, -pismo Prokuratora Rejonowego Krystyny Kowalczyk z dnia 11 czerwca 2013 r.

 19. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol z dnia 11 lipca 2013 r.

 20. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 19 lipca 2013 r.

 21. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 30 lipca 2013 r.

 22. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 31 lipca 2013 r.

 23. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 1 sierpnia 2013 r.

 24. ING Bank Slaski S.A. Oferta pracy z dnia 29 wrzesnia 2006 r.

1 W zazaleniu z dnia 8.12.2006 r. prokurator R. Ridan podala – Zalacznik 6: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”,

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na Postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. – Zalacznik 6

2 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

3 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

4 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

5 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

 
Zalaczniki:
Plik Rozmiar
Zalaczniki:
Plik Rozmiar
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-02a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-02a.jpg 1106 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-03a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-03a.jpg 1158 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia.01a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia.01a.jpg 89 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-04a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-04a.jpg 1082 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-05a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-05a.jpg 1108 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-06a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-06a.jpg 135 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-07a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-07a.jpg 1267 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-08a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-08a.jpg 1282 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-09a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-09a.jpg 1285 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-10a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-10a.jpg 144 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-11a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-11a.jpg 1286 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-12a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-12a.jpg 1300 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-13a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-13a.jpg 1326 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-14a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-14a.jpg 1323 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-15a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-15a.jpg 1308 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-16a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-16a.jpg 1300 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-17a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-17a.jpg 1299 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-18a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-18a.jpg 1319 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-19a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-19a.jpg 948 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-20a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-20a.jpg 1060 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-21a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-21a.jpg 120 Kb
Pobierz plik (1.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-22a.jpg)2.12.06.2006.Radoslawa.Ridan.Akt.Oskarzenia-22a.jpg 967 Kb
Pobierz plik (2.02.11.2005.Radoslawa.Ridan.jpg)3.02.11.2005.Radoslawa.Ridan.jpg 75 Kb
Pobierz plik (3.30.11.2006.Kuczma.6.jpg)3.30.11.2006.Kuczma.6.jpg 450 Kb
Pobierz plik (3.30.11.2006.Kuczma.5.jpg)3.30.11.2006.Kuczma.5.jpg 126 Kb
Pobierz plik (3.30.11.2006.Kuczma.4.jpg)3.30.11.2006.Kuczma.4.jpg 126 Kb
Pobierz plik (3.30.11.2006.Kuczma.3.jpg)3.30.11.2006.Kuczma.3.jpg 114 Kb
Pobierz plik (3.30.11.2006.Kuczma.2.jpg)3.30.11.2006.Kuczma.2.jpg 597 Kb
Pobierz plik (3.30.11.2006.Kuczma.1.jpg)3.30.11.2006.Kuczma.1.jpg 68 Kb
Pobierz plik (4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.1.jpg)4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.1.jpg 314 Kb
Pobierz plik (4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.2.jpg)4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.2.jpg 239 Kb
Pobierz plik (4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.3.jpg)4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.3.jpg 280 Kb
Pobierz plik (4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.4.jpg)4.08.12.2006.Radoslawa.Ridan.4.jpg 62 Kb
Pobierz plik (5.06.08.2007.Wirtualna.1.jpg)5.06.08.2007.Wirtualna.1.jpg 894 Kb
Pobierz plik (5.06.08.2007.Wirtualna.2.jpg)5.06.08.2007.Wirtualna.2.jpg 81 Kb
Pobierz plik (6.007.10.1-Interia.jpg)6.007.10.1-Interia.jpg 164 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.1.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.1.jpg 99 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.2.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.2.jpg 155 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.3.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.3.jpg 338 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.4.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.4.jpg 406 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.5.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.5.jpg 389 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.6.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.6.jpg 229 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.7.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.7.jpg 196 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.8.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.8.jpg 213 Kb
Pobierz plik (7.22.08.2011.Kasacja.9.jpg)7.22.08.2011.Kasacja.9.jpg 180 Kb
Pobierz plik (8.26.01.2012.SN.1.jpg)8.26.01.2012.SN.1.jpg 218 Kb
Pobierz plik (8.26.01.2012.SN.2.jpg)8.26.01.2012.SN.2.jpg 381 Kb
Pobierz plik (8.26.01.2012.SN.3.jpg)8.26.01.2012.SN.3.jpg 384 Kb
Pobierz plik (8.26.01.2012.SN.4.jpg)8.26.01.2012.SN.4.jpg 443 Kb
Pobierz plik (8.26.01.2012.SN.5.jpg)8.26.01.2012.SN.5.jpg 203 Kb
Pobierz plik (8.26.01.2012.SN.6.jpg)8.26.01.2012.SN.6.jpg 410 Kb
Pobierz plik (8.26.01.2012.SN.7.jpg)8.26.01.2012.SN.7.jpg 352 Kb
Pobierz plik (9.11.12.2012.Beata.Stoj.1.jpg)9.11.12.2012.Beata.Stoj.1.jpg 164 Kb
Pobierz plik (9.11.12.2012.Beata.Stoj.2.jpg)9.11.12.2012.Beata.Stoj.2.jpg 53 Kb
Pobierz plik (10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W4.jpg)10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W4.jpg 51 Kb
Pobierz plik (10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W3.jpg)10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W3.jpg 117 Kb
Pobierz plik (10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W2.jpg)10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W2.jpg 140 Kb
Pobierz plik (10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W1.jpg)10.03.09.2009.Interpelacja.Posla.Z.W1.jpg 122 Kb
Pobierz plik (11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-1.jpg)11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-1.jpg 633 Kb
Pobierz plik (11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-2.jpg)11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-2.jpg 98 Kb
Pobierz plik (11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-3.jpg)11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-3.jpg 94 Kb
Pobierz plik (11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-4.jpg)11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-4.jpg 649 Kb
Pobierz plik (11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-5.jpg)11.09.10.2009-interpelacje-Wasermana-5.jpg 636 Kb
Pobierz plik (12.2010.09.15WyrokRzeszow1.jpg)12.2010.09.15WyrokRzeszow1.jpg 322 Kb
Pobierz plik (12.2010.09.15WyrokRzeszow2.jpg)12.2010.09.15WyrokRzeszow2.jpg 387 Kb
Pobierz plik (12.2010.09.15WyrokRzeszow3.jpg)12.2010.09.15WyrokRzeszow3.jpg 87 Kb
Pobierz plik (12.2010.09.15WyrokRzeszow4.jpg)12.2010.09.15WyrokRzeszow4.jpg 132 Kb
   
   
Pobierz plik (14.11.06.2013.Krystyna.Kowalczyk.jpg)14.11.06.2013.Krystyna.Kowalczyk.jpg 32 Kb
Pobierz plik (15.11.07.2013.Edyta.Fraczek.jpg)15.11.07.2013.Edyta.Fraczek.jpg 32 Kb
Pobierz plik (16.11.07.2013.Ulotka.jpg)16.11.07.2013.Ulotka.jpg 132 Kb
Pobierz plik (17.12.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg)17.12.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg 83 Kb
Pobierz plik (18.19.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg)18.19.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg 27 Kb
Pobierz plik (19.30.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg)19.30.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg 26 Kb
Pobierz plik (20.31.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg)20.31.07.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg 58 Kb
Pobierz plik (21.01.08.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg)21.01.08.2013.Edyta.Fraczek.Padol.jpg 30 Kb
Pobierz plik (22.14.08.2013.Ulotka.jpg)22.14.08.2013.Ulotka.jpg 151 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.1.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.1.jpg 178 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.2.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.2.jpg 145 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.3.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.3.jpg 149 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.4.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.4.jpg 141 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.5.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.5.jpg 154 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.6.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.6.jpg 120 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.7.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.7.jpg 161 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.8.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.8.jpg 285 Kb
Pobierz plik (23.14.06.2013.Beata.Stoj.9.jpg)23.14.06.2013.Beata.Stoj.9.jpg 37 Kb
Pobierz plik (24.Zalacznik.jpg)24.Zalacznik.jpg 134 Kb
Pobierz plik (25.Zalacznik.jpg)25.Zalacznik.jpg 128 Kb
Pobierz plik (26.04.07.2013.SadRejDebica.jpg)26.04.07.2013.SadRejDebica.jpg 61 Kb
Pobierz plik (27.09.07.2013.Zawiadomienie.jpg)27.09.07.2013.Zawiadomienie.jpg 35 Kb
Pobierz plik (28.31.05.2013.SadRejDebica..jpg)28.31.05.2013.SadRejDebica..jpg 79 Kb
Pobierz plik (29.15.06.2011.Krzysztof.Domagala.jpg)29.15.06.2011.Krzysztof.Domagala.jpg 137 Kb
Pobierz plik (30.03.07.2013.Halina.Niemiec.1.jpg)30.03.07.2013.Halina.Niemiec.1.jpg 118 Kb
Pobierz plik (30.03.07.2013.Halina.Niemiec.2.jpg)30.03.07.2013.Halina.Niemiec.2.jpg 191 Kb
Pobierz plik (31.15.07.2013.Piotr.Wesolowski.1.jpg)31.15.07.2013.Piotr.Wesolowski.1.jpg 134 Kb
Pobierz plik (31.15.07.2013.Piotr.Wesolowski.2.jpg)31.15.07.2013.Piotr.Wesolowski.2.jpg 103 Kb
Pobierz plik (31.15.07.2013.Piotr.Wesolowski.3.jpg)31.15.07.2013.Piotr.Wesolowski.3.jpg 81 Kb
Pobierz plik (32.05.08.2013.A.Seremet.jpg)32.05.08.2013.A.Seremet.jpg 125 Kb
En simple achat cialis super active 24h comparaison, le gland du viagra en ligne avis penis n’en contient qu’environ 4000.
Que des temoins attestent des violences qu’elle a subi lui confirme qu’elle n’est pas folle, vente propecia generique qu’elle ne s’est acheter viagra pfizer pas fait des idees et la deculpabilise.
Cialis est un medicament acheter cialis lyon pour cialis vente libre le traitement des troubles erectiles.

Par exemple la tumeur cerebrale, la maladie de Parkinson • Les Causes Psychologiques La fatigue, le stress, l’anxiete, la depression, la peur de l’echec sexuel, des troubles emotionnels sont vente lasix cialis levitra ou acheter priligy en france quelqu’une des causes psychologiques qui peuvent etre lies a l’impuissance ou le dysfonctionnement erectile chez les hommes. Sachez qu’une demi-heure de coit brule environ 150 calories, l’equivalent environ d’une demi-heure de marche rapide. Plus l’experience sera satisfaisante, plus les jeunes developperont une vision positive de la sexualite. La Bouche est essentielle dans l’expression d’une sensualite a la fois tactile et gustative. C’est d’ailleurs le signe que beaucoup d’hommes – et de femmes – viagra france pharmacie acheter levitra pfizer en ligne pensent encore que la masculinite reside dans l’erection. Neanmoins, des instruments de maitrise complementaires ont ete mis en place, n’integrant pas les dimensions industrielles et de recherche des entreprises du medicament. On apprend que 68 % des femmes ont l’habitude de se masturber. Precautions lors de la prise simultanee de Priligy et de Viagra (sildenafil), Levitra (vardenafil) ou Cialis (tadalafil).
Et, quand leur partenaire est fatigue, acheter du viagra sur internet elles en changent, tout simplement dapoxetine pas cher ».
Le Kamagra Oral Jelly n’a pas d’effet relaxant immediat sur les corps caverneux isoles, mais il augmente l’effet prix vente cialis du monoxyde d’azote (NO) en inhibant le phosphodiesterase de type 5 (PDE-5) cialis acheter en pharmacie qui est responsable de la degradation du cGMP dans les corps caverneux.
Un’alternativa ordinazione cialis molto interessante per via cialis on line pharmacies delle peculiarita del Levitra:
L’ansia da prestazione e la sensazione di viagra quanto costa in farmacia esitazione e paura prima del rapporto viagra prezzo pfizer sessuale.
Fare attivita sportiva aerobica regolare (come jogging, nuoto o ciclismo) per almeno tre ore alla settimana puo aumentare il desiderio e la soddisfazione nel rapporto sessuale, oltre che contribuire in modo significativo a combattere la se comprar viagra generica farmacias disfunzione comprare cialis generico con postepay erettile.
Persone che lavorano in questo campo capiscono che l’imbarazzo e acquisto viagra generico online la comprare cialis spagna ragione principale per cui gli ordini online sui farmaci sono cosi popolari.
Cialis tadalafil, come tutti i farmaci per impotenza definiti inibitori della fosfodiesterasi dove comprare il cialis a milano di tipo 5, consente di ottenere e mantenere l’erezione, purche vi sia eccitazione sessuale.
Con questa premessa e acquisto cialis con postepay naturale che sia notevole l’interesse su cialis italia comprare kamagra generico questo innovativo trattamento.
Ricordatevi che e pericoloso anche fumare, fare uso viagra prezzo in farmacia smodato di alcolici viagra cialis senza ricetta e cialis 20 mg prezzo farmacia ovviamente di droghe.
Le dysfonctionnement erectile acheter viagra pfizer pas cher ou l’ed est prix viagra contrefait une complication potentielle de viagra pfizer 100mg prix ce procede.
Secondo me, il sesso da sempre il piacere immenso, se i sentimenti dei partner precio cialis 20 mg farmacias sono vendita viagra e cialis viagra generico dove acquistare reciproci, percio amate e siate amati!
Plusieurs medicaments ciblant la demande d’echange, peuvent fournir generale de la sante-regenerant priligy generique effet, ou acheter du kamagra sur paris un priligy en belgique effet positif sur tout le corps.
Dopo tre comprare cialis palermo anni di matrimonio, quando levitra italia il primo figlio ha sei comprare viagra on line mesi, gli capita, durante una trasferta, di avere un approccio sessuale con una collega a lui sottoposta.
Les causes de propecia ou acheter l’impuissance sont dues a acheter kamagra lyon plusieurs criteres, elles achat de cialis en ligne peuvent etres therapeutiques, psychologiques, ou pathologiques.
Se acquisto kamagra on line soffrite di disfunzione erettile e molto importante escludere la possibilita di diabete dal vostro quadro clinico prima di comprare i trattamenti orali contro l’impotenza, perche a precio cialis 10 mg farmacia corto termine viagra vendita europa il viagra puo risolvere il vostro problema ma alla lunga se siete diabetici c’e rischio di danneggiare definitivamente i nervi del pene.
Comportement viagra pharmacie suicidaire, viagra achat montreal acheter cialis generique en france agressivite, colere…
E farmacia online viagra cialis preferibile non assumere il viagra generico senza ricetta kamagra prezzo farmacia a stomaco comprare viagra online pieno:
Tutti sanno che kamagra prix en pharmacie il cialis france acheter farmaco brevettato achat kamagra france chiamato viagra.
Soffre di affaticamento vendita cialis in europa acquisto cialis on line e sovraccarico mentale, astenia, viagra generico dove comprare rifiuto per il lavoro.
D’ailleurs, la plupart des meilleur site de vente de cialis super active ejaculateurs precoces ou rapides utilisent un mode d’excitation achat cialis en ligne france mecanique.
Pour les patients presentant une insuffisance renale legere (clairance prix cialis de la creatinine 50-80 ml / min) ou moderee (clairance de la creatinine 30-49 ml / min), la pharmacocinetique du sildenafil ne change pas apres administration par voie orale est bon site pour acheter cialis super active de 50 mg.
Una consulenza sessuologia viagra e viagra generico e comunque preferibile sito per acquistare viagra in tali situazioni particolari.
Lesbismo era acquistare viagra o cialis il nome del safizm al poeta acquisto viagra con postepay greco, ha elogiato l’amore tra donne.