02.10.2013 – Prośba Z. Kekusia do Posła Prawo i Sprawiedliwość Andrzeja Dudy

Krakow, dnia 2 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Pan

Andrzej Duda

Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Poselskie

ul. Bracka 15

31-005 Krakow

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Beata Stoj, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy, ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica

 2. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 3. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 4. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 5. Pan Jaroslaw Gowin, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1, 31-133 Krakow

 6. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 8. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 9. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 13. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pani lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babinskiego, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 17. Pani lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska, Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babinskiego, ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 18. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 19. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 20. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 21. Pan Krzysztof Musial, Wojt Gminy Mogilany, Urzad Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany

 22. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 23. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 24. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 25. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 26. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 27. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 28. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 29. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 30. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 31. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 32. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 33. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 34. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 35. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 36. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 37. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 38. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 39. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 40. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Spotkanie Adresata niniejszego pisma ze mna w Biurze Poselskim w dniu 7 pazdziernika 2013 r.

 2. Prosba o zlozenie wniosku do Przewodniczacej Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Stanislawy Przadki o przesluchanie mnie przez Komisje w zwiazku ze sprawa karna przeciwko mnie rozpoznawana – na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. /sygn. akt 1 Ds. 39/06/S/ przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan – przez sedzie Sadu Rejonowego w Debicy Beate Stoj do sygn. akt II K 854/10 czwarty rok po uchyleniu prawomocnego wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. /sygn. akt II K 451/06/.

 3. Wyjasnienie, dlaczego:

  1. w osmym roku scigania mnie na podstawie aktu oskarzenia jak w pkt. II, w tym z powodu:

   1. wydania przez sedzie Beate Stoj Policji, poswiadczonego przez Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka oraz Zastepce Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka, nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego, tj. Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, w niedziele, 6 stycznia 2013 r.,

   2. poswiadczonego przez prokuratora Biura Prokuratura Generalnego, Janine Szmude-Wieckowska, zamiaru sedzi Beaty Stoj zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu,

oraz z powodu bezkarnego zamordowywania przez prokuratorow i sedziow z Krakowa, przez zaglodzenie, w areszcie w Krakowie, niewinnego przedstawionych mu zarzutow, obywatela Rumunii, 33-letniego sp. Cladudiu Crulica, w pelni uprawniona jest moja obawa o moje:

   1. zdrowie,

   2. zycie.

 1. Zawiadomienie ze w przypadku zrealizowania przez sedzie Beate Stoj jej potwierdzonego wydanymi przez nia dokumentami wobec mnie zamiaru umieszczenia mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie, rozpoczne tam natychmiast – z przyczyn podanych w niniejszym pismie – protest glodowy i bede go kontynuowal do dnia wypisania mnie lub zwolnienia,

 

Sedziowie nie sprzeciwiaja sie krytyce wyrokow. Sprzeciwiamy sie jednak zdecydowanie podwazaniu wiarygodnosci, uczciwosci, bezstronnosci i dobrej woli sedziow.

Jest to szkodliwe, bo podwaza spoleczne zaufanie do instytucji panstwa prawa”

Prof. Marek Safjan, prezes Trybunalu Konstytucyjnego, w: „Gazeta Wyborcza”, 6 kwietnia 2006 r., s. 7

 

Szanowny Panie,

 

Dziekuje za wyznaczone mi przez Pana na dzien 7 pazdziernika 2013 r. spotkanie w Pana Biurze Poselskim w Krakowie.

Bedzie dotyczylo zgloszonej juz Panu przeze mnie w czerwcu br. sprawy scigania mnie przez Sad Rejonowy w Debicy w sprawie do sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/. Kolejni sedziowie tego Sadu, tj. SSR Tomasz Kuczma, a po uchyleniu wydanego przez niego wyroku, SSR Beata Stoj, scigaja mnie lacznie osmy rok – bylem oskarzony, skazany, po uchyleniu wyrokami wznowieniowymi z wrzesnia 2010 r. i stycznia 2012 r. skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r. ponownie jestem oskarzony – na podstawie aktu oskarzenia sporzadzonego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan w sprawie do sygn. akt 1 Ds. 39/06/S.

Przypomne, ze po doreczeniu Panu przeze mnie w czerwcu br. dokumentow towarzyszacych sprawie jak wyzej, w tym poswiadczajacych zamiar sedzi referenta w sprawie sygn. II K 854/10 SSR Beaty Stoj zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, Pan skierowal pismo z dnia 10 czerwca 2013 r., ktorym prosil Pan, miedzy innymi: „Prosze rowniez o ujawnienie do mojej informacji tresci pisma wskazujacego na nieprawidlowosci w zakresie prowadzonego postepowania prowadzonego przez Prokurature Rejonowa Srodmiescie-Wschod.”

Dowod: Biuro Poselskie Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Andrzeja Dudy, sygn. akt BP.AD/35/m6/13, pismo Posla

Andrzeja Dudy z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

 

Prokurator Generalny odmowil Panu /pismo z dnia 15 lipca 2013 r., sygn. akt PG VII G 070/21/13 Zastepcy Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotra Wesolowskiego/ ujawnienia tresci pisma sluzbowego Zastepcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda z dnia 22 czerwca 2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie Piotra Wrony, ujawniajacego nieprawidlowosci w zakresie postepowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan od dnia 2 lipca 2004 r. i zakonczonego sporzadzeniem aktu oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r.

Prokurator Piotr Wesolowski wyjasnil w w.w. pismie z dnia 15.07.2013 r., ze ujawnienie Panu tresci tego pisma naruszyloby tajemnice postepowania, tajemnice prokuratorska oraz zasady uprawnienia stron i kontradyktoryjnosci w toczacym sie procesie karnym.

Ja znam tresc tego pisma. Okazal mi je w dniu 2 lipca 2013 r. Zastepca Prokuratora Generalnego Robert Hernand podczas jego spotkania ze mna w Prokuraturze Generalnej.

Prokurator Robert Hernand podal w nim, ze w aktach sprawy przeciwko mnie sygn. II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, za ktore jestem scigany , ze przed sporzadzeniem aktu oskarzenia prokurator Radoslawa Ridan nie zgromadzila zadnych dowodow mojej winy.

Wskazac nalezy, ze jeszcze dokladniejsze od prokuratora Roberta Hernanda uzasadnienie dla stanowiska, ze prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow okreslonych w art. 297 § 1 K.p.k. zaprezentowal sedzia Tomasz Kuczma w dostarczonym Panu przeze mnie postanowieniu z dnia 30 listopada 2006 r., sygn. II K 451/06.

Najdokladniej wszak slusznosc tego stanowiska poswiadczyla … sama prokurator Radoslawa Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., w ktorym podala, na podstawie jakich dowodow go sporzadzila, tj.: Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow /imiona i nazwiska – ZKE/, dokumentow uzyskanych ze strony internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zkekus.w.interia.pl (k: 268-616), materialow uzyskanych z postepowania sygn. XI CR 603/04 Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Rodzinny z pozwu Zbigniewa Kekusia przeciwko Marii Kekus o rozwod (k:618) stwierdzono nastepujacy stan faktyczny (…).”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 13 czerwca 2006 r., karta 2422

 

Jak Pana informowalem, sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj rozpoznaje do sygn. akt II K 854/10 sprawe, w ktorej na podstawie aktu oskarzenia prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r. /sygn. 1 Ds. 39/06/S/ jestem scigany – po raz drugi – lacznie osmy rok, przez Sad Rejonowy w Debicy za to, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, za posrednictwem portalu www.zgsopo.webpark.pl i strony www.zkekus.w.interia.pl:

 1. Czyn I, III-XVIzniewazylem w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych /art. 226 § 1 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ pietnascioro sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie – SSO Maja Rymar /byla Prezes Sadu Okregowego w Krakowie/ SSO Ewa Handerek, SSO Teresa Dyrga, SSR Agata Wasilewska-Kawalek, SSO Agnieszka Oklejak, SSO Danuta Klosinska, SSR Izabela Strozik, SSO Anna Karcz-Wojnicka, SSO Jadwiga Osuch, SSO Malgorzata Ferek, SSA Wlodzimierz Baran /byly Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/, SSA Jan Kremer, SSA Maria Kus-Trybek, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Krzysztof Sobierajski /obecny Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie/,

 2. Czyn IIznieslawilem /art. 212 § 2 kk/ adwokata Wieslawe Zoll, pelnomocnika mojej zony w prowadzonym przez Sad Okregowy w Krakowie i Sad Apelacyjny w Krakowie w latach 1997-2006 postepowaniu z mojego powodztwa o rozwod /sygn. akt XI CR 603/04/,

 3. Czyn XVIIzniewazylem /art. 226 § 3 k.k./ i znieslawilem /art. 212 § 2 k.k./ konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie piastujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 4. Czyn XVIII – rozpowszechnialem wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci – art. 241 § 2 k.k.

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ akt oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma wydal wyrok /sygn. akt II K 451/06/, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia wszystkich wyzej wymienionych czynow.

Wyrok sedziego T. Kuczmy uchylily nastepnie:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. /sygn. akt II Ko 283/10/, w zakresie 16 czynow, tj. czynow I, III – XVII. Sad Okregowy zarzucil sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. /sygn. akt IV KK 272/11/ w zakresie pozostalych dwoch czynow, tj. II i XVIII. Sad Najwyzszy zarzucil sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.

 

Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy przekazaly sprawe przeciwko mnie do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy, a tam jej rozpoznanie powierzono sedzi Beacie Stoj.

Natychmiast po zwroceniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie w pazdzierniku 2010 r. Sadowi Rejonowemu w Debicy akt sprawy sygn. II K 451/06, sedzia Beata Stoj zlozyla, jako pierwsza, wniosek o jej wylaczenie od rozpoznania sprawy. Po niej takie same wnioski skladali przez dwa miesiace wszyscy, tj. kazdy z osobna, sedziowie Sadu Rejonowego w Debicy. Poniewaz byly oczywiscie bezzasadne – tzn. wszyscy sedziowie Sadu w Debicy osobiscie dowiedli, ze nie znaja prawa – zostaly oddalone przez sedziego Sadu Okregowego w Rzeszowie SSO Piotra Popka postanowieniem z dnia 11 stycznia 2011 r., sygn. akt II Ko 510/10.

Po kilkumiesiecznej przewloce spowodowanej nieznajomoscia prawa przez sedzie Beate Stoj i pozostalych sedziow Sadu Rejonowego w Debicy, w dniu 15 marca 2011 r. sedzia B. Stoj zorganizowala pierwsza rozprawe glowna.

Po ponad dwoch latach od tego dnia procedowania, w dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B> Stoj wydala postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 16 sposrod wyzej wymienionych 18 czynow, tj. czynow I – XVI. Sedzia B. Stoj zmienila kwalifikacje pietnastu zarzutow z art. 226 § 1 K.k. w zarzuty z art. 216 § 2 K.k. wyjasniajac – Zalacznik 1: „Zbigniew Kekus zostal skazany wyrokiem SR w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. za pietnascie czynow zakwalifikowanych z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., niemniej w opisie tych czynow nie wskazano jednego ze znamion przestepstwa z art. 226 § 1 k.k., a mianowicie zniewazenia funkcjonariusza publicznego podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych. Do przypisania oskarzonemu sprawstwa zarzuconych czynow konieczne jest wypelnienie wszystkich znamion danego przestepstwa, tymczasem Zbigniewowi Kekusiowi, bez wzgledu na wskazana w orzeczeniu kwalifikacje prawna przypisano popelnienie przestepstw wypelniajacych jedynie znamiona wystepkow z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k. W ponownym postepowaniu sad nie moze, zgodnie z zakazem reformationis in peius, uzupelnic opisu czynow o wskazane wyzej znamie, co oznacza, ze Zbigniew Kekus moze odpowiadac w toku postepowania jedynie za przestepstwa z art. 216 § 2 k.k. i art. 212 § 2 k.k w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sciganie takich czynow odbywa sie z oskarzenia prywatnego (art. 216 § 5 k.k. i art. 212 § 4 k.k.). Na marginesie nalezy zauwazyc, ze czyn z punktu I.2 postanowienia /znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll – ZKE/ od poczatku byl czynem z oskarzenia prywatnego, sciganym przez prokuratora z urzedu.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. prokurator objal pozostale sprawy sciganiem z urzedu, co nie zmienia faktu, iz do czynow tych nadal stosuje sie przepisy o przedawnieniu scigania obowiazujace w sprawach z oskarzenia prywatnego, czyli art. 101 § 2 k.k. i art. 102 k.k. (wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., II KKN 199/98). Z tresci tych przepisow wynika, ze karalnosc przestepstwa sciganego z oskarzenia prywatnego ustaje z uplywem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedzial sie o osobie sprawcy przestepstwa, nie pozniej niz z uplywem trzech lat od jego dokonania, przy czym, jezeli w tym okresie wszczeto postepowania przeciwko osobie, karalnosc przestepstwa ustaje z uplywem 5 lat od zakonczenia tego okresu.”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

 

Sedzi Beacie Stoj nie z powodu zakazu reformationis in peius nie wolno bylo uzupelnic opisu przypisanych mi czynow o znamie ich popelnienia podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych, lecz dlatego, ze prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie o ich popelnienie tylko i wylacznie za posrednictwem Internetu, stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Skoro za posrednictwem Internetu, to z cala pewnoscia nie podczas pelnienia obowiazkow.

Jedna z uwazajacych sie za pokrzywdzona przeze mnie, sedzia Izabela Strozik zeznala – na przyklad – przed sedzia Tomaszem Kuczma w 27 wrzesnia 2007 r.: „Ja prowadzilam sprawe pana Kekusia jako referent, ktory konczyl sprawe w Wydziale XI Cywilnym-Rodzinnym Sadu Okregowego w Krakowie. Z panem Kekusiem osobiscie nigdy sie nie zetknelam.
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, protokol z rozprawy w dniu

27 wrzesnia 2007r.

Jesli nigdy nie zetknela sie ze mna osobiscie sedzia Izabela Strozik, to z tej wlasnie przyczyny – a nie z powodu zakazu reformationis in peius – nie moze sedzia B. Stoj uzupelnic opisu czynu IV aktu oskarzenia o znamie zniewazenia sedzi Izabeli Strozik podczas pelnienia obowiazkow sluzbowych.

Dokonawszy zamiany kwalifikacji zarzutow z art. 226 § 1 K.k. w zarzuty z art. 216 § 2 K.k., sedzia B. Stoj podala w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 14 czerwca 2013 r., ze:

 

Analiza wymienionych wyzej dat i tresci art. 102 § 2 k.k. i art. 102 k.k., wskazuje, ze karalnosc przestepstw, o ktorych mowa w punktach I.1-16, ustala. Karalnosc wymienionych czynow byla przedawniona juz w dniach wydania orzeczen o wznowieniu postepowania przez Sad Okregowy w Rzeszowie/15 wrzesnia 2010 r. – ZKE/

i uchyleniu wyroku przez Sad Najwyzszy./26 stycznia 2012 r. – ZKE/”

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. – Zalacznik 1

 

Czyny I.1-16 postanowienia sedzi B. Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r. to zarazem czyny I – XVI:

 1. aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S /uprzednio 1 Ds. 112/04/S/.

 2. prawomocnego wyroku sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/ uchylonego w.w. wyrokami wznowieniowymi w zakresie wszystkich przypisanych mi nim czynow,

 

Dokonana przez sedzie B. Stoj w polowie trzeciego roku rozpoznawania przez nia sprawy sygn. II K 854/10 analiza akt wykazala, ze:

 1. dziewiecioro sedziow i prokuratorow, ktorzy wzruszyli prawomocny wyrok sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., uczynilo tak po tym, gdy ustala karalnosc czynow, w zakresie ktorych oni go wzruszyli,

 2. ona sama, po tym, gdy od lutego 2011 r. rozpoznaje sprawe, a w dniu 15 marca 2011 r. przeprowadzila pierwsza rozprawe glowna, dopiero po dwoch i pol roku zorientowala sie, ze karalnosc 16 czynow sposrod 18, za ktore mnie sciga, ustala przed dniem … 15 wrzesnia 2010 r., czyli 5 miesiecy przed tym, zanim ona zaczela rozpoznawac sprawe.

 

W ten sposob sedzia Beata Stoj zaprezentowala:

 1. sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, SSO Piotra Moskwe, SSO Andrzeja Borka, SSR del. do SO Marcina Swierka, ktorzy wydali w dniu 15 wrzesnia 2010 r. wyrok wznowieniowy w zakresie czynow I, III – XVI wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., objetych postanowieniem z dnia 14.06.2013 r.,

 2. Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, ktory wniosl w dniu 23 sierpnia 2011 r. kasacje /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ na moja korzysc w zakresie czynu II wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., objetego postanowieniem z dnia 14.06.2013 r., autora kasacji, tj. Zastepce Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda oraz prokuratora Prokuratury Generalnej Mieczyslawa Tabora, ktory bronil kasacji podczas rozprawy kasacyjnej przed Sadem Najwyzszym w dniu 26 stycznia 2012 r.,

 3. sedziow Sadu Najwyzszego, SSN Jerzego Grubbe, SSN Barbare Skoczkowska, SSA del. do SN Henryka Komisarskiego, ktorzy wydali w dniu 26 stycznia 2012 r. wyrok wznowieniowy w zakresie czynu II wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., objetego postanowieniem z dnia 14.06.2013 r.,

jako:

 1. calkowicie pozbawionych zdolnosci do prawidlowego rozumowania,

 2. przestepcow, ktorzy popelnili czyn z art. 231 § 1 K.k., tj. niedopelnili obowiazku rownie rzetelnego jak sedzia Beata Stoj w dniu 14 czerwca 2013 r. zapoznania sie z aktami sprawy sygn. II K 451/06 /obecnie II K 854/10/ i przekraczajac uprawnienia dzialali na szkode mojego interesu prywatnego, bo wzruszyli prawomocny skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. po tym, gdy ustala karalnosc czynow, w zakresie ktorych oni go wzruszyli, powodujac sciganie mnie za nie przez sedzie B. Stoj przez dwa i pol roku w przypadku czynow wzruszonych przez sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie i poltora roku w przypadku czynu wzruszonego przez prokuratorow Prokuratury Generalnej i sedziow Sadu Najwyzszego.

 

Gdyby sluszne mialo byc postanowienie sedzi B. Stoj z dnia 14.06.2013 r., znaczyloby to, ze ona sama nie tylko nieprawidlowo rozumowala przez dwa i pol roku, ale przez caly ten okres, tj. od dnia 15 marca 2011 r., gdy po raz pierwszy prowadzila rozprawe glowna, do dnia 14 czerwca 2013 r., gdy wydala postanowienie jak wyzej, takze popelniala przestepstwo z art. 231 § 1 K.k.

Sedzia Beata Stoj uwaza, ze ja jestem niepoczytalny … od stycznia 2003 r.

 

Prokurator Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk uznala postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14.06.2013 r. za sluszne i go nie zaskarzyla.

Zaskarzylem je ja.

Sedzia B. Stoj oddalila moje zazalenie i przekazala je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie, o czym mnie poinformowal Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 4 lipca 2013 r.: „Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny Data 04/07/2013 Sygnatura akt II K 854/10 do sprawy 1 Ds. 39/06/S Pan Zbigniew Kekus Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny zawiadamia, iz w przedmiocie zazalenia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt II K 854/10 postanowieniem z dnia 4 lipca 2013 r. Sad postanowil na podstawie art. 463 § 1 k.p.k. nie uwzglednic zazalenia i przekazac je do rozpoznania Sadowi Okregowemu w Rzeszowie, albowiem brak jest podstaw do jego uwzglednienia. Sekretarz Sadowy /imie i nazwisko – ZKE/.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, pismo z dnia 4 lipca 2013 r.

 

Sad Okregowy w Rzeszowie jednak mnie przyznal racje i w dniu 27 sierpnia 2013 r. wydal postanowienie, w ktorym podal miedzy innymi – Zalacznik 2: „Sygn. akt II Kz 246/13 POSTANOWIENIE Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Marcin Swierk Sedziowie: SSO Piotr Popek SSR del. do SO Anna Romanska /spraw./ Protokolant / imie i nazwisko – ZKE/ przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie – Renaty Stopinskiej-Witkowskiej po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. zazalenia oskarzonego Zbigniewa Kekusia na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 14 czerwca 2013 r. sygn. akt II K 854/10 w przedmiocie umorzenia postepowania na podstawie art. 437 § 2 kpk postanawia uchylic zaskarzone postanowienie w pkt I i sprawe przekazac Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

(…) Sad Okregowy mial na uwadze co nastepuje:

Zazalenie oskarzonego jest zasadne o tyle, o ile skutkuje koniecznoscia uchylenia zaskarzonego postanowienia i przekazania sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania kwestii umorzenia postepowania z powodu przedawnienia karalnosci poszczegolnych zarzucanych w pkt. I – XVI czynow.

Jak wynika z akt sprawy kwestia ta istotnie powinna ulec zbadaniu. Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk. W dniu 11 pazdziernika 2006 roku Trybunal Konstytucyjny udzielajac odpowiedzi na pytanie prawne orzekl (wyrok o sygn. akt P 3/06), ze art. 226 § 1 KK ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrok ten zostal opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 19 pazdziernika 2006 roku, zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.Wyraz ustawowy tresc tego wyroku znalazla w zmianach dokonanych przez art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o zmianie ustawy – kodeks karny (Dz. U. z 2008 roku Nr 122 poz. 782). Przepis w nowym brzmieniu jest niewatpliwie przepisem wzgledniejszym dla sprawcy.

Zmiana stanu prawnego skutkowala wznowieniem postepowania o czyny z pkt. I, III – XVII, uchyleniem wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II K 451/06 w tej czesci i przekazaniem sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania (wyrok Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15 wrzesnia 2010 r. sygn. akt II Ko 283/10, ktory zapadl na skutek wniosku o wznowienie postepowania zlozonego przez obronce Zbigniewa Kekusia.

Z kolei wyrok Sadu Rejonowego w Debicy pkt. II i XVIII zostal uchylony w wyniku kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzysc skazanego wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 26 stycznia 2012 r. IV KK 272/11 i Sad Najwyzszy przekazal w tej czesci sprawe do ponownego rozpoznania Sadowi Rejonowemu.

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 2

 

Racje ma Sad Okregowy w Rzeszowie podajac, ze: „Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk.”

Wskazac wszak nalezy, ze „obecnie” rozpoczelo sie … 7 lat temu, tj. w dniu 19 pazdziernika 2006 r., gdy wszedl w zycie wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r., ktorym ten orzekl, jak podal Sad Okregowy w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 27.08.2013 r. i jak trafnie wskazal Sad – Zalacznik 2: „zatem od tej daty wszedl w zycie i niedopuszczalne stalo sie sciganie z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej czy to publicznie, czy niepublicznie wylacznie w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.”

Skoro „od tej daty wszedl w zycie”, tj. od dnia 19 pazdziernika 2006 r., to znaczy, ze wszedl w zycie jeszcze zanim Sadowi Rejonowemu w Debicy doreczono akt oskarzenia prokurator Radoslawy przeciwko mnie z dnia 12 czerwca 2006 r., co stalo sie w dniu 4 listopada 2006 r.

A zatem juz sedziemu Tomaszowi Kuczmie nie wolno bylo – bylo niedopuszczalne – scigac mnie za zniewazenie 15 sedziow wymienionych na stronie 3 w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych. Sedzia Tomasz Kuczma nie uzupelnil jednak kwalifikacji i nie wiedzial o wyroku TK z dnia 11.10.2006 r.

Nie wiedzieli takze o nim sedziowie, ktorzy uwazajac, ze ja ich skrzywdzilem zeznawali przed sedzia T. Kuczma w okresie od dnia 7 maja 2007 r. do dnia 27 wrzesnia 2007 r.

Ostatecznie zatem sedzia T. Kuczma wydal w dniu 18 grudnia 2007 r. wyrok oczywiscie i razaco naruszajacy prawo materialne okreslone w art. 226 § 1 K.k.

Z tej przyczyny Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Wassermann zlozyl w dniu 9 wrzesnia 2009 r. interpelacje poselska w sprawie wyroku z dnia 18.12.2007 r. W odpowiedzi na nia Zastepca Prokuratora Generalnego Andrzej Pogorzelski podal z upowaznienia Ministra Sprawiedliwosci – Prokuratora Generalnego Andrzeja Czumy: „Szanowny Panie Marszalku! Odpowiadajac na przekazana przy pismie z dnia 18 wrzesnia 2009 r. nr SPS-023-11505/09 interpelacje pana posla Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 r. dotyczaca postepowania sadowego w sprawie pana Z. K. w kontekscie stosowania przez sady orzeczen Trybunalu Konstytucyjnego, uprzejmie przedstawiam, co nastepuje.

(…) Ustosunkowujac sie do tej argumentacji, a takze do pytan zawartych w interpelacji, zauwazyc nalezy, ze zarzut wydania wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II K 461/06, z razacym naruszeniem art. 226 § 1 K.k. jest jak najbardziej trafny.

Akt oskarzenia przeciwko panu Z. K. zarzucajacy mu m.in. popelnienie przestepstw zakwalifikowanych z art. 212 § 2 K.k. w zbiegu z art. 226 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. w zw. z art. 12 K.k. wniesiony zostal do Sadu Rejonowego w Debicy w dniu 12 czerwca 2006 r.

Przed rozpoznaniem przedmiotowej sprawy przez Sad Rejonowy w Debicy wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r., sygn. P 3/06, Trybunal Konstytucyjny stwierdzil niezgodnosc z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przepisu art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizuje on zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych. Rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunalu Konstytucyjnego powodowalo, ze od momentu wejscia w zycie tego orzeczenia niedopuszczalne stalo sie sciganie sprawcy z tytulu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej w zwiazku z jego czynnosciami sluzbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynnosci.

W tej sytuacji po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, poniewaz w omawianej sprawie zniewazenie funkcjonariuszy publicznych przez oskarzonego nie bylo dokonane podczas wykonywania przez nich czynnosci sluzbowych, prokurator popierajacy przed sadem wniesiony w dniu 12 czerwca 2006 r. akt oskarzenia powinien byl zlozyc na rozprawie wniosek o modyfikacje kwalifikacji prawnej czynow zarzucanych oskarzonemu poprzez wyeliminowanie z niej art. 226 § 1 K.k., czego jednak nie uczynil.

Takze Sad Rejonowy w Debicy, rozpoznajac sprawe pana Z. K. juz po wejsciu w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, powinien byl wyeliminowac przepis art. 226 § 1 K.k. z przyjetej kwalifikacji prawnej jego czynow. Nie ulega zatem watpliwosci, ze wyrok Sadu Rejonowego w Debicy przypisujacy oskarzonemu popelnienie przestepstw przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. naruszal razaco prawo materialne.”

Dowod: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedz ministra sprawiedliwosci z dnia 9 pazdziernika 2009r. /sygn.

akt: PR V 861-1995/08/ na interpelacje Posla „Prawo i Sprawiedliwosc” Zbigniewa Wassermanna z dnia 3 wrzesnia 2009 roku, numer interpelacji 11505

 

Prokurator Andrzej Pogorzelski wprawdzie uznal – i poinformowal adresata odpowiedzi na interpelacje marszalka Sejmu B. Komorowskiego oraz Posla Zbigniewa Wassermanna i mnie – ze razace naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. nie stanowi przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ale po tragicznej smierci udzielajacego mi w dalszym ciagu pomocy Posla Zbigniewa Wassermanna w katastrofie pod Smolenskiem, zwrocilem sie z prosba o udzielenie mi pomocy prawnej do corki Pana Posla, adw. Malgorzaty Wassermann.

Adw. M. Wassermann zlozyla pismem z dnia 30 czerwca 2010 r. skierowanym do Sadu Okregowego w Rzeszowie wniosek o uchylenie skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. W uzasadnieniu podala, ze wyrok ten razaco narusza prawo materialne okreslone w art. 226 § 1 K.k.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok, ktorym orzekl:Sygn. akt II Ko 283/10 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 15 wrzesnia 2010r. Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant /imie i nazwisko Protokolanta – ZKE/ po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 15 wrzesnia 2010r. wniosku obroncy skazanego Zbigniewa Kekusia o wznowienie postepowania karnego zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 na podstawie art. 540 § 2 i art. 547 § 2 kpk wznawia postepowanie w sprawie II K 451/06 w punktach I, III – XVII wyroku i uchyla w tej czesci wyrok Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt II K 451/06 Zbigniew Kekus zostal skazany za czyny z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (pkt I, III-XVII), polegajace na tym, ze w okresie od stycznia 2003r. do wrzesnia 2005r. – w Krakowie dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl funkcjonariuszy publicznych (lacznie szesnastu) w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowychi pomowil ich o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc ich w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla pelnionego przez nich stanowiska.

Ponadto w/w wyrokiem Sad skazal Zbigniewa Kekusia za czyny z art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk (pkt II i art. 241 § 2 kk w zw. z art. 12 kk (pkt XVIII).

Obecnie obronca skazanego na podstawie art. 540 § 2 w zw. z art. 542 § 1 i art. 544 § 1 kpk zlozyl wniosek o:

– wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007r. o sygn. akt II K 451/06 w sprawie Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 226 § 1 kk i in.,

– uchylenie zaskarzonego wyroku i przekazanie sprawy Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu wskazal na tresc wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 roku – sygn. akt P 3/06, ktorym to wyrokiem Trybunal uznal, iz: „art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

(…) Sad Okregowy zwazyl, co nastepuje.

Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 

Wskazac nalezy, ze:

Sedzia jest obowiazany stale podnosic kwalifikacje zawodowe (…).”

Artykul 82a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.Prawo o ustroju sadow powszechnych

 

Jesli nawet sedzia Beata Stoj – w drugiej polowie 2012 r. powolana przez ministra sprawiedliwosci Jaroslawa Gowina na Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy – niedopelnia ustawowego obowiazku stalego podnoszenia kwalifikacji, to przeciez przyczyna wydania przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. bylo razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.

Sedzia Beata Stoj pierwszy raz po wznowieniu sprawy sygn. II K 451/06 prowadzila rozprawe glowna w dniu 15 marca 2011 r. Jej obowiazkiem bylo juz wtedy wyeliminowac wszystkie zarzuty z art. 226 § 1 K.k.

Nie uczynila tego jednak przez dwa lata i trzy miesiace, tj. do dnia 14 czerwca 2013 r.

Dopiero po ponad dwoch latach rozpoznawania sprawy zorientowala sie, ze od dnia 19 pazdziernika 2006 r. niedopuszczalne jest sciganie z tytulu art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w ktorym ona mnie sciga od lutego 2011 r. i zmieniwszy kwalifikacje zarzutu z tego artykulu w zarzut z art. 216 § 2 K.k., stwierdzila, ze karalnosc 15 czynow, za ktore mnie sciga ustala … przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.

 

W tym miejscu wskazac nalezy, ze zupelnie inaczej w sprawie scigania z art. 226 § 1 K.k., za zniewazenie funkcjonariusza publicznego orzekl w 2010 r. Sad Okregowy w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2005 r. Sad Okregowy w Warszawie uznal A. L. za winnego tego, ze: „w dniu 23 listopada 2001 r. w O., w siedzibie rozglosni (…) zniewazyl funkcjonariusza publicznego – Ministra Spraw Zagranicznych W.C. w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, uzywajac w stosunku do jego osoby slow powszechnie uwazanych za obelzywe, co moglo go ponizyc w opinii publicznej, to jest o czyn z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 9.08.2005 r. utrzymal w mocy Sad Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 maja 2006 r.

Po tym, gdy w dniu 19 pazdziernika 2006 r. wszedl w zycie wyzej wymieniony wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. sygn. P 3/06, A. L. zlozyl – na podstawie art. 540 § 2 K.p.k. Postepowanie wznawia sie na korzysc strony, jezeli Trybunal Konstytucyjny orzekl o niezgodnosci z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa przepisu prawnego, na podstawie ktorego zostalo wydane orzeczenie; wznowienie nie moze nastapic na niekorzysc oskarzonego.” – wniosek do Sadu Najwyzszego o wznowienie sprawy, jak wyzej.

W dniu 8 lipca 2009 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, sygn. akt II KO 45/09, ktorym orzekl:

Wyrok z dnia 8 lipca 2009 r. Sad Najwyzszy II KO 45/09 Sklad orzekajacy Przewodniczacy: Sedzia SN Andrzej Siuchninski. Sedziowie SN: Przemyslaw Kalinowski, Jozef Skwierawski (spr.).
Sentencja

Sad Najwyzszy w sprawie A. L., skazanego za przestepstwa okreslone w art. 212 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2009 r. wniosku o wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym wyrokiem Sadu Okregowego z dnia 9 sierpnia 2005 r., utrzymanym w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego z dnia 8 maja 2006 r.:
1) wznawia postepowanie w sprawie Sadu Okregowego, w czesci dotyczacej popelnienia przez A. L. przestepstwa okreslonego w art. 212 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (pkt II wyroku tego Sadu),
2) uchyla wyrok tego Sadu w tej czesci oraz wyrok Sadu Apelacyjnego z dnia 8 maja 2006., w czesci utrzymujacej w mocy pkt II wyroku Sadu Okregowego – i w tym zakresie przekazuje sprawe Sadowi Okregowemu do ponownego rozpoznania.
Uzasadnienie faktyczne
Wyrokiem Sadu Okregowego z dnia 9 sierpnia 2005 r. A. L. uznany zostal za winnego m.in. tego, ze “w dniu 23 listopada 2001 r. w O., w siedzibie rozglosni (…)
zniewazyl funkcjonariusza publicznego – Ministra Spraw Zagranicznych W. C. w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych, uzywajac w stosunku do jego osoby slow powszechnie uwazanych za obelzywe, co moglo go ponizyc w opinii publicznej, to jest o czyn z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.” (pkt II wyroku). Na podstawie art. 212 § 2 k.k. Sad wymierzyl za ten czyn kare szesciu miesiecy pozbawienia wolnosci, ktorej wykonanie – po objeciu jej kara laczna – warunkowo zawiesil na okres pieciu lat. Sad Apelacyjny wyrokiem z dnia 8 maja 2006 r. utrzymal w mocy wyrok Sadu Okregowego.
We wniosku o wznowienie zakonczonego prawomocnie postepowania wskazano art. 540 § 2 k.p.k. jako podstawe wniosku, skoro zapadle w tej sprawie wyroki wydane zostaly “w oparciu o przepis prawny (art. 226 § 1 k.k.), ktory ulegl zmianie w wyniku wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r. (P 3/06)” – na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 782). Skarzacy wniosl o wznowienie postepowania, uchylenie obu zapadlych w tej sprawie wyrokow i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sadowi Okregowemu w Warszawie.
Prokurator Prokuratury Krajowej w stanowisku przedlozonym na pismie wniosl o uwzglednienie wniosku “
w zakresie czynu z art. 226 § 1 k.k., przypisanego skazanemu w pkt II wyroku Sadu Okregowego”.
Uzasadnienie prawne
Sad Najwyzszy zwazyl, co nastepuje:
W czasie czynu i w czasie orzekania w niniejszej sprawie przepis art. 226 § 1 k.k. obwiazywal w brzmieniu pozwalajacym na ustalenie realizacji jego znamion, jezeli sprawca dopuscil sie zniewagi “podczas lub w zwiazku” z pelnieniem obowiazkow sluzbowych przez funkcjonariusza publicznego. Wyrokiem z dnia 11 pazdziernika 2006 r. (P 3/06) Trybunal Konstytucyjny uznal ten przepis za niezgodny z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, “w jakim penalizuje zniewazenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pelnienia czynnosci sluzbowych”. W konsekwencji wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 782) zmienione zostalo – z dniem 25 lipca 2008 r. – brzmienie art. 226 § 1 k.k.
Przepis ten stanowi obecnie podstawe odpowiedzialnosci jedynie w wypadku uczynienia zniewagi “podczas i w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych”.
Jezeli zmiana przepisu stanowiacego podstawe odpowiedzialnosci karnej nastapila w wyniku orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego, uznajacego przepis w pierwotnym brzmieniu za niezgodny z Konstytucja RP, a przepis w nowym brzmieniu jest korzystny dla prawomocnie skazanego (warunki te zostaly spelnione w niniejszej sprawie) – to istnieje okreslona w art. 540 § 2 k.p.k. podstawa do wznowienia postepowania. Jest oczywiste, ze postepowanie ulega wznowieniu w takim zakresie, w jakim zmiana stanu prawnego ma znaczenie dla przyszlego orzeczenia. W niniejszej sprawie przepis art. 226 § 1 k.k. zastosowany zostal w zbiegu wlasciwym z przepisem art. 212 § 2 k.k. dla wyczerpania prawnej oceny czynu przypisanego skazanemu w pkt II wyroku Sadu pierwszej instancji, a zatem wznowic nalezalo postepowanie i uchylic wydane uprzednio wyroki w tej tylko czesci.
Z tych wzgledow Sad Najwyzszy orzekl, jak w sentencji wyroku.”

Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt II KO 45/09, wyrok z dnia 8 lipca 2009 r.

 

W nastepstwie wydania przez Sad Najwyzszy w.w. wyroku z dnia 8 lipca 2009r. /sygn. akt: II KO 45/09/ o wznowieniu postepowania w sprawie Sadu Okregowego, w czesci dotyczacej popelnienia przez A. L. czynu – jak w sprawie przeciwko mnie – z art. 226 § 1 K.k. w zw. z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., w dniu 8 grudnia 2009r. Sad Okregowy w Warszawie wydal postanowienie /sygn. akt VIII K 234/09/ o umorzeniu postepowania karnego przeciwko A. Lepperowi w zakresie okreslonym wyrokiem wznowieniowym.

Sad Okregowy w Warszawie umorzyl wyrokiem z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII K 234/09, postepowanie karne przeciwko A. Lepperowi w zakresie zarzutu z art. 226 § 1 K.k. w zw. z art. 212 § 2 k.k., poniewaz – podporzadkowawszy sie wyrokowi Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., sygn. P 3/06 – wyeliminowal z kwalifikacji prawnej zarzutu art. 226 § 1 K.k., a czyn z art. 212 § 2 K.k. jest z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. scigany z oskarzenia prywatnego.

Wskazac i podkreslic nalezy, ze cecha rozniaca identyczne co do meritum dwa opisane wyzej wyroki skazujace za czyn z art. 226 § 1 K.k. i z art. 212 § 2 K.k., tj.:

 1. wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie przeciwko A. L.,

 2. wyrok sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06,

oraz ich konsekwencje dla skazanych, to relacja dat ich wydania do daty wejscia w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006 r., czyniacego niedopuszczalne sciganie z art. 226 § 1 K.k. w zakresie, w jakim penalizowal zniewazenie funkcjonariusza publicznego w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych.

Sad Okregowy w Warszawie wydal wyrok skazujacy A. L. w dniu 9 sierpnia 2005 r., tj. 14 miesiecy przed wejsciem – w dniu 19 pazdziernika 2006 r. – w zycie wyroku TK z dnia 11 pazdziernika 2006 r.

Sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok w dniu 18 grudnia 2007 r., tj. 14 miesiecy po wejsciu – w dniu 19 pazdziernika 2006 r. – w zycie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 pazdziernika 2006 r.

W przypadku A. L. sprawe umorzyl Sad Okregowy w Warszawie 4 miesiace po wydaniu wyroku wznowieniowego.

W moim przypadku Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok wznowieniowy ponad trzy lata temu, tj. w dniu 15 wrzesnia 2010 r., a sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj wciaz sciga mnie za czyn, z tytulu ktorego sciganie jest niedopuszczalne od dnia 19 pazdziernika 2006 r., w tym dopiero w dniu 14 czerwca 2013 r. wymyslila, ze nie wyeliminuje zarzutu z art. 226 § 1 K.k., lecz go przekwalifikuje na scigany z oskarzenia prywatnego zarzut z art. 216 § 2 K.k. i na tej podstawie umorzyla postepowanie z powodu … ustania karalnosci.

Obecnie, trzy niemal lata po tym, gdy sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie Wydzial II Karny SSO Piotr Moskwa, Sedziowie SSO Andrzej Borek (spraw.) SSR del. do SO Marcin Swierk wydali wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010 r., w ktorym podali: „Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazuje na razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia – art. 226 § 1 kk.”, innych troje sedziow … chwali sedzie Beate Stoj podajac w postanowieniu z dnia 27 sierpnia 2013 r. – Zalacznik 2: „Racje ma bowiem Sad Rejonowy, ze czyny z pkt. I, III – XVI nie moga byc obecnie zakwalifikowane z art. 226 § 1 kk.”

Sedziow, SSO Marcina Swierka, SSO Piotra Popka i SSR del. do SO Anny Romanskiej „obecnie” zaczelo sie przed 7 laty, w dniu 19 pazdziernika 2006 r., w tym „przeszlo” w dniu 18 grudnia 2007 r. niezauwazone przez sedziego T. Kuczme.

 

xxx

Aktem oskarzenia z dnia 12 czerwca 2013 r. prokurator Radoslawa Ridan przedstawila mi z oskarzenia publicznego zarzuty popelnienia przestepstw:

 1. przy zastosowaniu kumulatywnej kwalifikacji prawnej, tj.

  1. z art. 226 § 1 K.k. i art. 212 § 2 K.k. – czyny I, III – XVI, zniewazenie w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych i znieslawienie sedziow,

  2. z art. 226 § 3 K.k. i art. 212 § 2 K.k. – czyn XVII, zniewazenie i znieslawienie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie sprawujacego ten urzad prof. Andrzeja Zolla,

 1. z art. 212 § 2 K.k. – czyn II, znieslawienie adw. Wieslawy Zoll,

 

Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. sedzia Beata Stoj umorzyla czyn II aktu oskarzenia, opisany jako: „(…) Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) zniewazyl publicznie (…) Wieslawe Zoll i pomowil ja o takie wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu adwokata tj. o przestepstwo z art. 212 § 2 kk

Artykul 212 K.k. § 4 stanowi: Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.”
Dopuszczalnosc scigania z art. 212 § 2 kk z oskarzenia prywatnego poswiadczyl nawet Trybunal Konstytucyjny, podajac w uzasadnieniu do wyroku wydanego w dniu 11.10.2006 r. miedzy innymi:„Na marginesie nalezy dodac, ze ewentualna odpowiedzialnosc za przekroczenie granic dozwolonej prawem krytyki osob publicznych oceniana jest na plaszczyznie znieslawienia (art. 212 k.k.), sciganego w trybie prywatnoskargowym. Oznacza to – przy odrzuceniu zniewagi jako formy wyrazania krytyki – ze wszyscy funkcjonariusze publiczni, jak i osoby prywatne sa traktowani rowno w zakresie ochrony czci i dobrego imienia.– Zrodlo: Uzasadnienie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11.10.2006r., P 3/06; OTK Z.U. z 2006r., Nr 9A, poz. 121.

Artykul 60 § 1 K.p.k. stanowi: W sprawach o przestepstwa scigane z oskarzenia prywatnego prokurator wszczyna postepowanie albo wstepuje do postepowania juz wszczetego, jezeli wymaga tego interes spoleczny.”

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu.

Wskazac nalezy, ze adw. Wieslawa Zoll zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny oswiadczenie:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Posiada zatem rozlegla wiedze i ogromne doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora finansowego z budzetu panstwa. Nie jest w interesie spolecznym, zeby jej darmowa usluge prawnicza w postaci sporzadzenia z urzedu aktu oskarzenia swiadczyla finansowani z budzetu panstwa prokurator Radoslawa Ridan.

Co do scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie sedziow i konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich w osobie prof. A. Zolla wskazac nalezy, ze po tym, gdy prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran zlozyl w dniu 2 czerwca 2004 r. zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie przestepstwa znieslawienia za posrednictwem Internetu /art. 212 § 2 kk/ sedziow Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod Piotr Gradzki wydal w dniu 23 czerwca 2004 r. postanowienie o odmowie wszczecia sledztwa podajac: „Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod /adres – ZKE/, sygn. akt 1 Ds. 102/04 POSTANOWIENIE o odmowie wszczecia dochodzenia dnia 23 czerwca 2004r.

Piotr Gradzki prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w Krakowie po rozpoznaniu materialow sygn. 1 Ds. 102/04, z dnia 09.06.2004r. /data wplywu do tut Prokuratury/, w sprawie pomowienia w okresie od 17 grudnia 2003r. do 17 kwietnia 2004r. w Krakowie poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojcow tresci pism kierowanych do sadow oraz do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sedziow Sadu Okregowego w Krakowie oraz Prezesa i sedziow Sadu Apelacyjnego w Krakowie o postepowanie sprzeczne z prawem i o wlasciwosci osobiste, ktore moga ponizyc je w opinii publicznej oraz narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanego przez pokrzywdzonych zawodu sedziego, tj. o przest. z art. 212 § 2 kkna podstawie art. 325 e § 1 kpk postanowil: odmowic wszczecia dochodzenia w przytoczonej wyzej sprawie.

UZASADNIENIE (…) Wsrod pokrzywdzonych znalezli sie sedziowie Jan Kremer, Maria Kus-Trybek, Anna Kowacz-Braun, Wlodzimierz Baran, Krzysztof Sobierajski, Hanna Blasiak z Sadu Apelacyjnego w Krakowie oraz Agata Wasilewska-Kawalek, Ewa Handerek, L. Siodlarz-Kapera, Izabela Strozik, Jerzy Bess, Agnieszka Oklejak, Jadwiga Osuch, Danuta Klosinska, M. Rymar z Sadu Okregowego w Krakowie .

Analizujac calosc zgromadzonych materialow nalezy stwierdzic, iz brak jest w niniejszej sprawie jakichkolwiek podstaw do objecia sciganiem z urzedu wskazanego wyzej wystepku prywatnoskargowego, bowiem wszystkie osoby pokrzywdzone sa z wyksztalcenia prawnikami, czynnie pracujacymi w zawodzie sedziego i posiadajacymi rozlegla wiedze, a takze doswiadczenie zyciowe pozwalajace na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym.Zatem ewentualna decyzja o objeciu sciganiem z urzedu wskazanego wystepku nie lezy w interesie spolecznym. Wobec powyzszego zasadnym bylo odmowic wszczecia dochodzenia w niniejszej sprawie.

Prokurator Piotr Gradzki.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 sygn. akt 1 Ds. 102/04, postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie Wschod, Piotra Gradzkiego z dnia 23 czerwca 2004r.

 

Po wydaniu postanowienia, jak wyzej, do przypisanych mi czynow z art. 212 § 2 kk dodano czyn z art. 226 § 1 kk i postanowieniem z dnia 1 lipca 2004r. /sygn. akt I DSW.243/04/Sr-W/ prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Bozena Juszczyk nakazala podjecie postepowania przeciwko mnie jako sprawcy czynow z art. „226 § 1 kk i 212 § 2 kk” . Z opisanymi wyzej skutkami …

xxx

 

Jak Pana informowalem – oraz poswiadczylem zlozonymi kopiami dokumentow – prokurator Radoslawa Ridan sporzadzila akt oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r. na podstawie wylacznie wydrukow, ktore sporzadzila ze stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Przyznala sie do tego – by nie rzec pochwalila sie tym – podajac w osobiscie przez nia sporzadzonym zazaleniu z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie z dnia 30 listopada 2006 r. sedziego Tomasza Kuczmy w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. –

 

Prokurator R. Ridan nic nie musiala ujawniac.

To przeciez sprawcy przypisanych mi przez nia czynow ujawnili pisma na stronach www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl.

Ustawowym, okreslonym w art. 297 § 1 K.p.k. obowiazkiem prokurator R. Ridan bylo nie przegladac te pisma w Internecie i robic z nich wydruki, ale ustalic, kto je zamieszczal na wyzej wymienionych stronach.

Zamiast zatem przegladac i drukowac, bylo obowiazkiem prokurator R. Ridan przed sporzadzeniem aktu oskarzenia:

 1. uzyskac informacje od instytucji zajmujacej sie przyznawaniem domen internetowych,

 2. przesluchac osoby zwiazane z prowadzeniem strony internetowej Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca,

 3. ustalic:

  1. na jakich serwerach byly prowadzone strony www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl,

  2. jakie osoby mogly na stronach tych zamieszczac informacje,

  3. kto zamieszczal pisma opisane w zarzutach na tych stronach,

  4. wlascicieli numerow IP komputerow, z ktorych dokonywano zmian na stronach internetowych,

  5. czas trwania publikacji na stronach internetowych,

 4. dokonac czynnosci przeszukania, ewentualnie zatrzymania twardych dyskow komputerow i serwerow,

 5. powolac bieglego informatyka celem sporzadzenia opinii.

 

Prokurator R. Ridan nie wykonala zadnej z wyzej wymienionych czynnosci, a od ich wykonania zwolnil ja Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie: SSO Jaroslaw Szaro, SSO Mariusz Sztorc, SSR del. do SO Andrzej Borek przy udziale Prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej, ktorzy postanowieniem z dnia 5 stycznia 2007 r. /sygn. akt II Kz.675/06/ uchylili postanowienie sedziego T. Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r. w przedmiocie zwrocenia sprawy przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia Wschod celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego prowadzonego przez prokurator R. Ridan.

Poniewaz prokurator R. Ridan niedopelnila obowiazkow, ktore wskazal sedzia T. Kuczma w postanowieniu z dnia 30.11.2006 r., on sam zwrocil sie z zadaniami do operatorow internetowych, Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. z zadaniem podania mu, do jakich organizacji czy tez osob fizycznych nalezaly domeny www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl, jakie osoby mogly zamiescic na nich informacje i jaka osoba zamieszczala materialy, ktorych zamieszczenie mnie przypisala prokurator.

Wirtualna Polska S.A. podala sedziemu T. Kuczmie pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. dane wlasciciela strony internetowej www.webpark.plo identyfikatorze zgsopo. Nie byly to moje dane, leczdane mieszkajacego w Warszawie Prezesa Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – Krzysztofa Lapaja. Wirtualna Polska podala miedzy innymi: „Login: zgsopo Imie:KrzysztofNazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…) Miasto:Warszawa

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 451/06, pismo „Wirtualna Polska” z dnia 6 sierpnia 2007r., dane osobowe uzytkownika portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgsopo, karta 3099

 

Krzysztof Lapaj zamieszkaly w Warszawie, to z cala pewnoscia nie ja, Zbigniew Kekus z Krakowa.

 

Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r.: „INTERIA.PL S.A. /adres – ZKE/ Krakow, dnia 01.10.2007r. Sad Rejonowy w Debicy /adres – ZKE/ Dot. Sygn. akt II K 451/06 W nawiazaniu do Panstwa postanowienia INTERIA.PL S.A. uprzejmie odpowiada, co nastepuje:
Dane zwiazane z kontem:
zkekus@interia.pl

i strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/

Data zalozenia: 2004-10-26 21:17:23

Numer IP zalozenia: 62.179.56.131

Data ostatniego polaczenia WWW: 2006-07-25 18:53:23

Numer IP ostatniego polaczenia WWW: 84.10.15.191

Data ostatniego polaczenia FTP: 2006-07-26 07:53:15

Numer IP ostatniego polaczenia FTP: 84.10.15.191

Uzytkownik nie podal danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.pl nie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku.Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy, natomiast logi z okresu pozniejszego, az do ostatniego dnia uzytkowania konta zawieraja zapisy polaczen uzytkownika. Z powazaniem, Dzial Bezpieczenstwa INTERIA PL S.A.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, pismo z dnia 1 pazdziernika 2007r. INTERIA.PL.S.A., karta 3183

 

Jesli strona www.zkekus.w.interia.pl nie byla aktywna w okresie od 13 do 30 wrzesnia 2005 r., a Interia.PL S.A. nie dysponowala logami z okresu wczesniejszego, to znaczy, ze oprocz tego, ze podala, iz: „Uzytkownik nie podal danych osobowych.”, to zawiadomila takze Sad, ze … nie posiadala danych za caly okres objety aktem oskarzenia, tj. od dnia jej zalozenia, 26 pazdziernika 2004 r. /a nie od stycznia 2003 r./ do wrzesnia 2005 r.

Poza tym numery IP komputerow podanych sedziemu T. Kuczmie przez Interie.PL S.A. nalezaly do osob mieszkajacych w Warszawie.

 

Posiadajac dowody braku mojej winy sedzia Tomasz Kuczma wydal jednak w dniu 18 grudnia 2007 r. skazujacy mnie wyrok.

W kasacji wniesionej w dniu 23.08.2011 r. /sygn. akt PG IV KSK 699/11/ do Sadu Najwyzszego na moja korzysc od prawomocnego wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. prokurator generalny Andrzej Seremet podal: „W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych..”

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18.12.2007 r. /sygn. akt II K 451/06/

 

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal wyrok, sygn. akt IV KK 272/11, ktorym uznal kasacje Prokuratora Generalnego za zasadna, uchylajac wyrok z dnia 18.12.2007 r. i przekazal sprawe sygn. II K 451/06 Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie czynow II i XVIII.

Dowod: Sad Najwyzszy, sygn. akt IV KK 272/11, wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r.

 

Poniewaz Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6.08.2007 r., ze wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest mieszkajacy w Warszawie Prezes Zarzadu Glownego Krzysztof Lapaj, a numery IP podane przez Interie.PL S.A. w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r. nalezaly do komputerow zlokalizowanych w Warszawie, skierowanym do Pani pismem z dnia 28 listopada 2012 r. zlozylem wniosek o przekazanie sprawy przeciwko mnie do rozpoznania wlasciwemu miejscowo sadowi Rejonowemu w Warszawie. Pani wydala wtedy postanowienie, w ktorym podala Pani – Zalacznik 3: „Oskarzony Zbigniew Kekus zlozyl wniosek o skierowanie sprawy na posiedzenie i wydanie postanowienia o niewlasciwosci sadu. Oskarzony podnosil, ze sadem wlasciwym miejscowo jest sad w Warszawie, gdyz to tam popelniono przestepstwo, jak wynika z pism operatorow internetowych Wirtualnej Polski S.A. i Interii.PL S.A. (…) Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zalacznik 3

Tymczasem podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2013 r., podczas ktorego wydala opisane wyzej postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie 15 czynow z art. 226 § 1 K.k. i 212 § 2 K.k. /czyny I, III – XVI/ i czynu z art. 212 § 2 K.k. /czyn II/, sedzia Beata Stoj wydala takze postanowienie – Zalacznik 1: „POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2.w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005r –w Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.pl,rozpowszechnial wiadomosci z rozpraw sadowych prowadzonych z wylaczeniem jawnosci przed Sadem Okregowym Wydzial IX Rodzinny w sprawie sygn. I CR 603/04 z wlasnego powodztwa o rozwod, tj. o przestepstwo z art. 241 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Dowod: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 1

 

Czyli … osmy juz rok:

 1. wbrew zasadzie prawidlowego rozumowania, bo … od stycznia 2003 r.” za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze przeciez nawet sama prokurator R. Ridan poswiadczyla, ze: „Rowniez z wydruku strony www.zkekus.w.interia.pl wynika, ze strona ta zostala zalozona 4.11.2004 r.”, a Interia.PL S.A. podala w pismie z dnia 1 pazdziernika 2007 r., ze strona ta zostala zalozona w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

 2. w Krakowie, za posrednictwem strony www.zgsopo.webpark.pl, mimo, ze:

  1. Wirtualna Polska S.A. podala w pismie z dnia 6.08.2007 r.„Wlascicielem strony www.zgsopo.webpark.pl jest uzytkownik portalu „Wirtualna Polska” o identyfikatorze zgospo (…) Login: zgsopo Imie:Krzysztof Nazwisko:Lapaj(…) Adres ul. (…)Miasto:Warszawa”,

  2. sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r. : „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie,

 3. za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl, mimo ze:

  1. Interia.PL S.A. zawiadomila Sad Rejonowy w Debicy pismem z dnia 1 pazdziernika 2007r.:„Dane zwiazane z (…) strona WWW: http://zkekus.w.interia.pl/ (…) Uzytkownik nie podal danych osobowych. Uprzejmie informujemy, ze obszerne poszukiwania w logach archiwalnych systemu miasto.interia.plnie wykazaly aktywnosci uzytkownika strony http://zkekus.w.interia.pl/ w okresie od 13 wrzesnia 2005 roku do dnia 30 wrzesnia 2005 roku. Logami z okresu wczesniejszego nie dysponujemy,

  2. sedzia B. Stoj podala w postanowieniu z dnia 11.12.2012 r.: „niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,

 4. za zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.

 

Artykul 226 § 3 K.k stanowi: „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly – przez 6 lat, w okresie od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

A zatem Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek1, Marek Mozgawa2 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki4

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek obciazywszy mnie zeznaniami w w.w. sprawie poswiadczyl, iz on sam uwaza, ze jest.

 

W zwiazku z podanymi wyzej wskazaniami doktryny prawnej skierowalem zatem kilkukrotnie wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa-Srodmiescia Wschod Krystyny Kowalczyk, by wystapila z wnioskiem jak wyzej do Sadu Rejonowego w Debicy. W odpowiedzi otrzymalem pismo z dnia 12 lipca 2013 r. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta wyjasnila mi – Zalacznik 4: „Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. (…) Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego E. Fraczek–Padol z dnia 12.07.2013 r. – Zalacznik 4

 

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. prokurator Radoslawa Ridan nie przedstawila w akcie oskarzenia z dnia 12.06.2006 r. roznych pogladow doktryny w kwestii trybu scigania z art. 226 § 3 K.k. i nie wyjasnila, dlaczego nie podziela wskazan, ktore jako sluszne prezentuje nawet … byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll,

 2. ja juz raz zostalem skazany za ten czyn przez sad I instancji, tj. przez sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczme wyrokiem z dnia 18.12.2007 r. i sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie uchylil wyrok, podajac w uzasadnieniu, ze sedzia razaco naruszyl prawo materialne.

 

A sedzia Beata Stoj nie tylko od dnia 15 marca 2011 r. sciga mnie za ten czyn, ale postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. poswiadczyla, ze chce mnie dalej scigac.

I tak zapewne do dnia … ustania karalnosci tego czynu, tj. do 31 maja 2015 r.
Chyba, ze Przewodniczacemu Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka, prof. A. Zollowi uda sie wczesniej, w tym przed planowana na 2015 r. reforma wymiaru sprawiedliwosci przeprowadzic przez Rade Ministrow, Sejm, Senat i Prezydenta nowelizacje Kodeksu karnego polegajaca na uchyleniu art. 226 § 3 K.k.

Rzadowe Centrum Legislacji zlozylo – wyprzedzajac reforme wymiaru sprawiedliwosci, ktorej poczatek zapowiedziano na styczen 2015 r. – wniosek w tej sprawie.

 

Szanowny Panie,

 

Uznanym przez Prokuratura Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyne Kowalczyk oraz przez rzecznika prasowego Prokuratury Okregowej Boguslawe Marcinkowska za sluszne postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz jej poprzedzajacym jego wydanie procedowaniem, sedzia Beata Stoj i Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie Wschod ujawnily ich wspolny cel w sprawie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 854/10.

Jest nim powodowanie przewleklosci postepowania, do dnia ustania ustala karalnosci wszystkich czynow, za ktore jestem scigany – po raz drugi – na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

To oczywiste, ze po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy wydaly wyroki wznowieniowe od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., zarzucajac sedziemu:

 1. Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r. razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k.,

 2. Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 r. razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i w art. 366 § 1 K.p.k.,

sedzia Beata Stoj nie moze drugi raz skazac mnie za te czyny.

Wymyslila zatem, ze ja bylem niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. oraz ze jestem niepoczytalny obecnie.

W reakcji na wyrok wznowieniowy Sadu Okregowego w Rzeszowie z dnia 15.09.2010 r. sedzia Beata Stoj wydala podczas rozprawy w dniu 15 marca 2011 r., postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, w ktorym podala – Zalacznik 5: Sygn. akt II K 854/10 POSTANOWIENIE Dnia 15 marca 2011 r. Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj Protokolant: st. sekr. sadowy /imie i nazwisko sekretarza – ZKE/ rozpoznal sprawe Zbigniewa Kekusia oskarzonego z art. 226 § 1 kk i art. 212 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk i inne na podstawie art. 202 § 1 i 2 kpk postanawia zwrocic sie do bieglych sadowychlek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej oraz mgr Magdaleny Palkij o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badan opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

 1. Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ mial /ja – ZKE/ zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

 2. Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011r. – Zalacznik 5

 

Sedzia B. Stoj odmowila mi sporzadzenia uzasadnienia do postanowienia z dnia 15 marca 2012 r., informujac mnie pismem z dnia 18 marca 2012 r.: „Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny /adres – ZKE/ Dnia 18/03/2011 Sygn. akt II K 854/10 Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Sad Rejonowy w Debicy II Wydzial Karny w zalaczeniu dorecza Panu odpis postanowienia Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 15.03.2011 r., informujac, iz postanowienie o dopuszczeniu dowodu nie wymaga uzasadnienia i jest niezaskarzalne. SSR Beata Stoj”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny, sygn. akt II K 854/10 (uprzednio II K 451/06), pismo sedzi

Beaty Stoj z dnia 18 marca 2011 r.

 

W reakcji na wyrok wznowieniowy Sadu Najwyzszego z dnia 26.01.2012 r. sedzia Beata Stoj wydala w dniu 29 czerwca 2012 r. drugie postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – Zalacznik 6: „Sygn. akt II K 854/10 Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSR Beata Stoj (…) Na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. postanowil zwrocic sie do bieglych sadowych lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej o przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ mial /ja – ZKE/ zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zalacznik 6

 

Sedzia Beata Stoj nie sporzadzila uzasadnienia dla postanowienia z dnia 29 czerwca 2012 r.

 

W dniu 11 grudnia 2012 r. sedzia Beata Stoj wydala w.w. postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 3:Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/, na ktorej takze umieszczano obrazliwe tresci.”
Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

Zalacznik 3

 

Skoro w osobiscie przez nia sporzadzonym dokumencie poswiadczyla sedzia B. Stoj, ze po lacznie ponad 8 latach – tj. od dnia 2 lipca 2004 r., gdy prokurator R. Ridan zaczela prowadzic postepowanie przygotowawcze do sygn. 1 Ds. 112/04/S /nastepnie 1 Ds. 39/06/S/ – prowadzenia postepowania przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan, sedziego Tomasza Kuczme, a obecnie przez nia sama, Prokuratura Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod i Sad Rejonowy w Debicy nie zebraly zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, ktore przypisano mi aktem oskarzenia z dnia 12.06.2006 r., mozna bylo oczekiwac, ze lada dzien wyda wyrok uniewinniajacy mnie od wszystkich przypisanych mi czynow.

Tymczasem niespelna miesiac po wydaniu przez sedzie B. Stoj w.w. postanowienia z dnia 11 grudnia 2012 r., w niedziele 6 stycznia 2013 r., dwukrotnie, tj. okolo godz. 08:00 i okolo godz. 14:00, w mieszkaniu mojej matki poszukiwali mnie policjanci.

Na prosbe jednej z mieszkanek Krakowa, w sprawie interweniowala u Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka Poslanka Anna Grodzka, otrzymujac pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. wyjasnienie o tresci – Zalacznik 7: „Malopolski Komendant Wojewodzki Policji Krakow, dnia 28 stycznia 2013 roku 1.dz. AZ-L-15/13 Pani Anna Grodzka Posel na Sejm RP /adres – ZKE/ Szanowna Pani Posel, W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 roku, uprzejmie informuje, ze w przedstawionej przez Pania sprawie dokonano stosownych ustalen. Jak wynika ze zgromadzonej dokumentacji, Komisariat Policji IV w Krakowie dwukrotnie realizowal polecenia Sadu Rejonowego w Debicy Wydzial II Karny, do sprawy sygn. akt II K 854/10. Dotyczyly one zatrzymania i doprowadzenia na badania p. Zbigniewa Kekusia do Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego w Krakowie.

Jednoczesnie informuje, ze opisane nakazy nie zostaly zrealizowane, z uwagi na nieobecnosc wymienionego pod adresem wskazanym przez Sad.

Dodaje, ze powyzsze dzialania, prowadzone byly zgodne z dyspozycja art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku cyt. „Policja wykonuje rowniez czynnosci na polecenie sadu, prokuratora, organow administracji panstwowej i samorzadu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiazek ten zostal okreslony w odrebnych ustawach”. Wyrazam nadzieje, ze powyzsza informacja bedzie dla Pani zadowalajaca. Z powazaniem, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji insp. Mariusz Dabek”
Dowod: Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku

Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej – Zalacznik 7

 

W odpowiedzi na moj w tej sprawie wniosek do Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji otrzymalem pismo z dnia 8 lutego 2013 r. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie o tresci – Zalacznik 8: „Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, dnia 8 lutego 2013 roku MC-S-9/13/1/TS Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ W odpowiedzi na Pana korespondencje z dnia 7 stycznia br. informuje, ze w odniesieniu do zarzutu dotyczacego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w trybie Dzialu VIII Kodeksu Postepowania Administracyjnego przeprowadzone zostalo postepowanie wyjasniajace.

W toku podjetych czynnosci ustalono, ze w dniu 6 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 55/21, dwukrotnie byli policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Informuje Pana, ze funkcjonariusze realizowali polecenie wydane przez Sad Rejonowy w Debicy Wydzial II Karny sygn. akt II K 854/10, ktory w dokumentacji przekazanej w przedmiotowej sprawie do Komisariatu wskazal wyzej wymieniony adres, tak wiec wskazane czynnosci przeprowadzone zostaly zgodnie z dyspozycja art. 14 ust. 2 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Majac na uwadze powyzsze ustalenia, sprawe w aspekcie skargowym uwazam za wyjasniona. Komendant Miejski Policji w Krakowie Zastepca Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Roman Ogonek”
Dowod: Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8 lutego

2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka – Zalacznik 8

 

Potem dwukrotnie zawiadomila mnie sedzia Beata Stoj – Zawiadomienia z dnia 25 marca 2013 r. i z dnia 20 maja 2013 r. – o wyznaczonych przez nia terminach posiedzen, odpowiednio 18 kwietnia 2013 r. i 14 czerwca 2013 r., w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania.

Zaskakujace to stanowisko sedzi B. Stoj, bo przeciez tymczasowe aresztowanie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje przeslanka ogolna i jedna z podstaw szczegolnych. Kluczowe dla omawianego zagadnienia jest zastosowanie spojnika „i”. W sprawie sygn. akt II K 854/10 nie zachodzi pierwszy, najwazniejszy warunek zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, tj. przeslanka ogolna, przedstawiona w prawie okreslonym w art. 249 Kodeksu postepowania karnego, ktory stanowi: § 1. Srodki zapobiegawcze mozna stosowac w celu zabezpieczenia prawidlowegotoku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegniecia popelnieniuprzez oskarzonego nowego, ciezkiego przestepstwa; mozna je stosowac tylkowtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzonypopelnil przestepstwo.”

A przeciez sedzia B. Stoj osobiscie sporzadzila postanowienie z dnia 11.12.2012 r., w ktorym podala: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl (…).”

 

Sedzia Beata Stoj ukrywala przede mna, dlaczego chce mnie umiescic w areszcie. Byla z nia jednak w kontakcie zatrudniona w Biurze Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta prokurator Janina Szmuda-Wieckowska, ktora wyjasnila mi pismem z dnia 24 maja 2013 r. – Zalacznik 9: „Jednoczesnie informuje, iz majac na uwadze, ze Pana pismo zawiera rowniez zastrzezenia dotyczace sposobu procedowania przez obecnego sedziego – referenta Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/, miedzy innymi odnosnie zastosowania tymczasowego aresztowania celem poddania Pana badaniu sadowo – psychiatrycznemu – jego kopie przekazano do Prezesa Sadu Rejonowego w Debicy /sedzia Beata Stoj – ZKE/ Janina Szmuda-Wieckowska prokurator Prokuratury Okregowej w Gdansku delegowana do Prokuratury Generalnej
Dowod: Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator

Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r. – Zalacznik 9

 

Trzeba zatem podkreslic, ze:

 1. wtedy, gdy po raz pierwszy Sad Rejonowy w Debicy rozpoznawal sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., sedzia referent nie mial watpliwosci co do mojej poczytalnosci i przed wydaniem skazujacego mnie wyroku nie wydal postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym,

 2. czyny, ktorych popelnianie mnie, w Krakowie, nieslusznie przypisala prokurator Radoslawa Ridan byly popelniane w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

 

Prokurator Generalny Andrzej Seremet zarzucil sedziemu T. Kuczmie w kasacji z dnia 22.08.2011 r., ze dokonal oceny dowodow wbrew zasadzie … prawidlowego rozumowania, bo mnie skazal wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. za popelnianie czynow za posrednictwem strony www.zkekus.w.interia.pl od stycznia 2003 r., mimo ze od dnia 8 pazdziernika 2007 r. byl w posiadaniu pisma Interi.PL S.A., ktorym ta zawiadomila go, ze strona www.zkekus.w.interia.pl zostala zalozona … 22 miesiace pozniej, tj. w dniu 26 pazdziernika 2004 r.

Prokurator Generalny podal: Innymi slowy nie bylo mozliwie, aby oskarzony od stycznia 2003 r. do dnia 26.10.2004 r., to jest dnia zalozenia strony internetowej www.zkekus.w.interia.pl, zamieszczal na niej jakiekolwiek dokumenty, czy tez pisma o tresci zniewazajacej, skoro strona ta po prostu jeszcze nie istniala.
Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PG IV KSK 699/11, Kasacja z dnia 22 sierpnia 2011 r. od

prawomocnego wyroku Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 18 grudnia 2007 r., /sygn. akt II K 451/06/ –

 

 

 

To rzeczywiscie nie bylo mozliwe.

To znaczy … bylo mozliwe dla sedziego Tomasza Kuczmy i jest mozliwe dla sedzi Beaty Stoj.

Ta sama sedzia Beata Stoj uwaza, ze ja moglem byc niepoczytalny w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. oraz ze jestem niepoczytalny obecnie.

Sedzia Beata Stoj chce mnie nawet umiescic w areszcie po to, zeby mnie tam poddac badaniu sadowo-psychiatrycznemu, ktorego wyniki mialby wykazac, czy ja bylem poczytalny w okresie popelniania przypisanych mi czynow czyli w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., tj. … ponad 8, 9 i 10 lat temu.

Nakazala wybranym przez nia bieglym sadowym, tj. lek. med. Ewie Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystynie Sosinskiej-Stepniewskiej – patrz: Postanowienie z dnia 15 marca 2011 r. /Zalacznik 5/ i Postanowienie z dnia 29 czerwca 2012 r. /Zalacznik 6/: „(…) przebadanie oskarzonego Zbigniewa Kekusia i wydanie na podstawie akt sprawy i wynikow badania opinii w jego sprawie, w szczegolnosci o udzielenie w terminie 21 dni odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

2.Jaki jest aktualny stan zdrowia oskarzonego, czy moze on brac udzial w toczacym sie postepowaniu i stawac przed Sadem?”

 

Co do stanu mojego zdrowia psychicznego obecnie, nie ma on zadnego wplywu na sprawe rozpoznawana przez sedzie Beate Stoj.

Sedzia Tomasz Kuczma, ktory po raz pierwszy wydal skazujacy mnie wyrok – w dniu 18 grudnia 2007 r. – z oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., nie przesluchal mnie ani raz przed jego wydaniem.

Wydanie przez sedziego T. Kuczme wyroku z dnia 18.12.2007 r. bez uprzedniego przesluchania mnie chocby raz uznali za sluszne sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie, w tym obecny Prezes tego Sadu, SSO Tomasz Wojciechowski, ktorzy postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. oddalili moj wniosek o przywrocenie mi terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 18.12.2007 r., z powolaniem sie przeze na to, ze mnie sedzia T. Kuczma nie przesluchawszy przed wydaniem wyroku pozbawil moznosci obrony moich praw. Sad Okregowy podal – Zalacznik 10: „Sygn. akt II Kz 124/08 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2008 r. Sad Okregowy w Rzeszowie II Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: SSO Tomasz Wojciechowski Sedziowie: SSO Zdzislaw Kulpa /spraw./ SSR del. do SO Marcin Swierk Protokolant: Marcin Puzniak po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. sprawy Zbigniewa Kekusia skazanego z art. 226 § 1 kk i in. na skutek zazalenia skazanego na postanowienie Sadu Rejonowego w Debicy z dnia 19 lutego 2008 r., sygn. akt II K 451/06, w przedmiocie odmowy przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku na podstawie art. 437 § 1 kpk postanawia utrzymac w mocy zaskarzone postanowienie. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 19.02.2008 r., sygn. akt II K 451/06 Sad Rejonowy w Debicy odmowil skazanemu – Zbigniewowi Kekusiowi przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku tamtejszego Sadu z dnia 18.12.2007 r. U podstaw powyzszego rozstrzygniecia leglo zapatrywanie, ze skazany we wniosku nie wskazal na zadne okolicznosci w swietle ktorych przywrocenie terminu byloby zasadne.

Z rozstrzygnieciem tym nie zgodzil sie skazany. W obszernym zazaleniu argumentowal, iz nie zostal zawiadomiony o terminie wydania wyroku, ani wezwany na rozprawe czym pozbawiony zostal mozliwosci skorzystania z jego praw obywatelskich, w tym konstytucyjnego prawa do zlozenia odwolania od wydanego przez Sad wyroku. Wniosl o zmiane zaskarzonego postanowienia i przywrocenie terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

Sad Okregowy zwazyl co nastepuje: Zazalenie skazanego nie zasluguje na uwzglednienie. Zgodnie z art. 126 § 1 kpk termin mozna przywrocic, jezeli uchybienie nastapilo z przyczyn od strony niezaleznych, a strona w terminie zawitym wynoszacym7 dni od daty ustania przeszkody (lezacej u podstaw niedotrzymania terminu) zglosila wniosek o przywrocenie terminu i jednoczesnie dokonala czynnosci dla ktorej termin byl ustanowiony.

Zasadnie argumentuje Sad I instancji, ze skarzacy nie wykazal, iz nie ponosi winy w niedotrzymaniu terminu.

W swoim wniosku nie wskazal bowiem na zadne okolicznosci, w swietle ktorych nalzaloby uznac opoznienie w zlozeniu wniosku o uzasadnienie wyroku za usprawiedliwione. Arunku usprawiedliwienia niedochowania terminu nie spelnia w szczegolnosci ogolne stwierdzenie, ze skarzacy nie zgadza sie z uzasadnieniem wyroku i w zwiazku z tym ma zamiar go zaskarzyc.
Nie ulega watpliwosci, ze skazanemu Zbigniewowi Kekusiowwi skutecznie doreczono wezwanie na rozprawe, do rak jego matki Wandy Kekus w dniu 10.12.2007 r., a zatem zgodnie z art. 132 § 2 kpk. Slusznie Sad Rejonowy wskazal, ze za powyzszym przemawia takze fakt, iz w tym samym dniu Wanda Kekus odebrala skierowana do Zbigniewa Kekusia przesylke zawierajaca odpis protokolu rozprawy z dnia 27.09.2007 r., a ktora skazany otrzymal, co wynika z jego pisma z dnia 08.01.2008 r. Zbigniew Kekus byl wiec o terminie rozprawy w prawidlowy sposob powiadomiony. Nie wskazal tez zadnych okolicznosci, ktore uniemozliwialyby mu zlozenie wniosku o sporzadzenie i doreczenie uzasadnienia wyroku w terminie.

Sad Okregowy podziela stanowisko Sadu Rejonowego, ktory wskazal, iz nawet gdyby teoretycznie przyjac twierdzenia skarzacego za sluszne, iz nie byl zawiadomiony o terminie rozprawy w dniu 18.12.2007r., to stwierdzic nalezy, iz nie zachowal on siedmiodniowego terminu, o ktorym mowa w art. 126 § 1 kpk do zlozenia wniosku o przywrocenie terminu. Z pism kierowanych przez niego do Sadu wynika, iz juz w dniu 11.01.2008r. posiadal informacje o przeprowadzeniu przez Sad rozprawy w dniu 18.12.2007r. Niewatpliwie skarzacy mial wowczas mozliwosc stawienia sie w Sadzie i uzyskania wiadomosci o czynnosciach podjetych przez Sad na rozprawie, a tym samym zlozenia wniosku o przywrocenie terminu do sporzadzenia i doreczenia uzasadnienia w przepisanym ustawowo terminie. Powyzsze uwagi jednoznacznie przekonuja, iz rozstrzygniecie Sadu I instancji odmawiajace przywrocenia skarzacemu terminu bylo poprawne i uzasadnione. W tym stanie rzecz nalezalo zaskarzone postanowienie utrzymac w mocy, co tez Sad uczynil, na podstawie powolanego na wstepie przepisu.”

Dowod: Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 124/08, postanowienie z dnia 17.04.2008r. – Zalacznik 10

 

Nieprzesluchanie mnie przez sedziego T. Kuczme chocby raz przed wydaniem skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r. zglaszalem potem jako uzasadnienie wnioskow, ktore kierowalem do kolejnych Prokuratorow Generalnych i Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku.

Jako podstawe podawalem prawo okreslone w:

 1. artykule 523 K.p.k. stanowiacym: § 1. Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych wart. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotnywplyw na tresc orzeczenia; (…).”

 2. artykule 439 § 1. K.p.k. stanowiacym: „Niezaleznie od granic zaskarzenia i podniesionych zarzutow oraz wplywuuchybienia na tresc orzeczenia sad odwolawczy na posiedzeniu uchyla zaskarzoneorzeczenie, jezeli: (…) 11) sprawe rozpoznano podczas nieobecnosci oskarzonego, ktorego obecnoscbyla obowiazkowa.”

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz oraz Prokuratorzy Generalni, Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Seremet – w tym A. Czuma dwukrotnie, a A. Seremet trzykrotnie – uznali jednak, ze sedzia T. Kuczma mogl wydac skazujacy mnie wyrok bez uprzedniego przesluchania mnie i pod moja nieobecnosc.

Obecnie zatem, gdy sprawe przeciwko mnie na podstawie tego samego aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12.06.2013 r. rozpoznaje sedzia Beata Stoj, tym bardziej nie ma potrzeby, zebym sie stawial w Sadzie Rejonowym w Debicy, ze sedzia Beata Stoj przesluchiwala mnie podczas rozprawy, ktora prowadzila w dniu 15 marca 2011 r.

Natychmiast po tym, gdy przedstawilem wszystkie wady prawne aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. sedzia Beata Stoj wydala … postanowienie w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym – patrz: s. 13 oraz Zalacznik 5.

Wskazac nalezy na zaskakujaca postawe lekarzy, ktorych sedzia Beata Stoj wybrala do przeprowadzenia moich badan.

Po tym, gdy wydala w.w. postanowienie z dnia 15 marca 2011 r., a nim polecenie bieglym sadowym, lek. med. Ewie Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystynie Sosinskiej-Stepniewskiej przeprowadzenia moich badan psychiatrycznych i na podstawie ich wynikow udzielenie odpowiedzi na pytanie – Zalacznik 5: „Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?”, skierowalem pisma do lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej, a w nich wnioski:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych przez Pania – na podstawie postanowienia z dnia 15 marca 2011 r. sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj /sygn. akt II K 854/10/ – w maju 2011 r. lub pozniej, bedzie Pani mogla wydac bezstronnie, tj. w zgodzie z rota zlozonego przez Pania przyrzeczenia, wiarygodna opinie o stanie mojego zdrowia psychicznego przed osmioma, siedmioma i szescioma laty, tj. w okresie od stycznia 2003 do wrzesnia 2005 r.

 2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie jak wyzej wnosze o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, jakimi narzedziami diagnostycznymi zamierza sie Pani posluzyc w celu udzielenia Sadowi Rejonowemu w Debicy odpowiedzi na pytanie, jak w Postanowieniu sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011 r. o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym /sygn. akt II K 854/10 – Zalacznik 1/, dotyczace mojej zdolnosci do rozpoznania znaczenia czynow popelnianych w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.”

 

Lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska nie udzielily odpowiedzi do dnia zlozenia niniejszego pisma.

 

Po tym, gdy sedzia B. Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, pismem z dnia 12 lutego 2013 r. skierowanym do Dyrektora tego Szpitala, Stanislawa Kracika zlozylem: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy Panie lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska i lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo pracowaly w niedziele 6 stycznia 2013 r.”

Dyrektor S. Kracik nie udzielil mi odpowiedzi na wniosek, jak wyzej.

W odpowiedzi natomiast na moje do niego pismo z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie postanowienia sedzi B. Stoj w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym przez w.w. lekarzy kierowanego przez niego Szpitala, oinformowal mnie pismem z dnia 13 marca 2013 r. – Zalacznik 11: „Szpital Specjalistyczny im. dr. Jozefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie /adres – ZKE/, Krakow 13 marca 2013 r. D-0710-12/13 Szanowny Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, Odpowiadajac na Panskie pismo z dnia 8 marca 2013 r. pragniemy zauwazyc, iz zgodnie z art. 202 § 2 kpk. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarzonego sad, a w postepowaniu przygotowawczym prokurator, powoluje co najmniej dwoch bieglych lekarzy psychiatrow.

Zgodnie natomiast z art. 193 § 2 kpk, jezeli stwierdzenie okolicznosci majacych istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy wymaga wiadomosci specjalnych, sad moze zwrocic sie do instytucji naukowej lub specjalistycznej.

W zadnej sprawie do podawanych przez Pana sygnatur, ani Sad Rejonowy w Debicy ani Prokurator nie zwracali sie ze zleceniem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie.

Nasz Szpital nie wykonuje zadnych czynnosci w zakresie odezwy sadu, skierowanych do bieglych sadowych w Panskiej sprawie. Zaproszenie skierowane do Pana przez bieglych, jesli nawet wskazuje na miejsce badan nasza placowke, nie oznacza, ze jestesmy instytucja wykonujaca zlecone badania.

Panstwo lekarze Ewa Burzynska – Rzucilo, Krystyna Sosinska – Stepniewska, jak rowniez p. Magdalena Palkij zostali wyznaczeni przez sad w trybie art. 202 kpk i to oni sa zarowno zobowiazani do wydania opinii, jak rowniez ponosza odpowiedzialnosc za jej tresc oraz sa odpowiedzialni za wlasciwy dobor technik wykorzystywanych przy przeprowadzaniu badan i sporzadzaniu opinii w ogole.

Nasz Szpital, jako ze nie pozostaje w jakimkolwiek zwiazku ze sprawa, nie jest wladny do jakiejkolwiek ingerencji w postepowanie sadowe, ani tez w postepowanie bieglych, ktorzy zostali wyznaczeni przez sad i w zakresie swoich czynnosci sa niezalezni od Dyrekcji Szpitala. Z powazaniem Dyrektor Szpitala im. dr. J. Babinskiego SPZOZ w Krakowie Stanislaw Kracik
Dowod: Szpital Specjalistyczny im. dr. Jozefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie, sygn. D-0710-12/13, pismo

Dyrektor Szpitala, Stanislawa Kracika z dnia 13 marca 2013 r. – Zalacznik 11

 

Wobec tresci pisma Dyrektora S. Kracika z dnia 13.03.2013 r. tym wazniejsze staje sie wyjasnienie, czy biegle sadowe, lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska pracowaly w niedziele 6 stycznia 2013 r.

Wyjasnienie Dyrektora S. Kracika – Zalacznik 11: „W zadnej sprawie do podawanych przez Pana sygnatur, ani Sad Rejonowy w Debicy ani Prokurator nie zwracali sie ze zleceniem do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie. Nasz Szpital nie wykonuje zadnych czynnosci w zakresie odezwy sadu, skierowanych do bieglych sadowych w Panskiej sprawie. (…) Nasz Szpital, jako ze nie pozostaje w jakimkolwiek zwiazku ze sprawa, nie jest wladny do jakiejkolwiek ingerencji w postepowanie sadowe, ani tez w postepowanie bieglych, ktorzy zostali wyznaczeni przez sad i w zakresie swoich czynnosci sa niezalezni od Dyrekcji Szpitala.” – oznacza, ze po doprowadzeniu mnie w tym dniu przez Policje do Szpitala, w przypadku nieobecnosci w nim lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskij nikt w nim nie wiedzialby w jakim celu mnie doprowadzono i … zatrzymano by mnie w Szpitalu do poniedzialku 7 stycznia 2013 r.

Zostalbym zmuszony do spedzenia w nim nocy z niedzieli 6 stycznia 2013 r. na poniedzialek 7 stycznia 2013 r.

Pozbawiono by mnie wolnosci.

A przeciez sedzia Beata Stoj wydala dwukrotnie /Zalacznik 5, Zalacznik 6/, niewymagajace sporzadzenia uzasadnienia, postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, a nie wymagajace sporzadzenia uzasadnienia /art. 203 § 4 K.p.k.5/ postanowienia w przedmiocie poddania mnie obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.

 

Zdumiewa takze informacja Dyrektora S. Kracika – Zalacznik 11: Zaproszenie skierowane do Pana przez bieglych (…).”

Zadna z bieglych wybranych przez sedzie Beate Stoj nigdy nie skierowala do mnie zaproszenia, a trudno przeciez uznac za takowe poszukiwanie mnie przez Policje w mieszkaniu mojej matki w niedziele 6 stycznia 2013 r. celem doprowadzenia mnie na spotkanie z bieglymi w – najpewniej – poniedzialek 7 stycznia 2013 r.

W zwiazku z powyzszym, celem ustalenia zasadnosci nakazu, ktory sedzia Beata Stoj wydala Policji, zatrzymania mnie w niedziele 6.01.2013 r. i doprowadzenia do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego zlozylem pismami z dnia 30 wrzesnia 2013 r. skierowanymi do lek. med. Ewy Burzynskiej Rzucilo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma:

  1. Sadowi Rejonowemu w Debicy /sygn. akt II K 854/10, adres: ul. Sloneczna 3, 39-200 Debica/ wyjasnienia, czy na podstawie wynikow moich badan psychiatrycznych przeprowadzonych po dniu zlozenia niniejszego pisma, tj. po 30 wrzesnia 2013 r., bedzie mozliwe udzielenie przez Pania wiarygodnej odpowiedzi na pytanie sedzi Sadu Rejonowego w Debicy Beaty Stoj z postanowien z dnia 15 marca 2011 r. i z dnia 29 czerwca 2012 r. /sygn. akt II K 854/10/: „Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu /mnie – ZKE/ aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ mial zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

  2. mi kopii pisma, jak w pkt. I.1.

 2. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia:

  1. czy byla Pani w pracy w Szpitalu im. dr. J. Babinskiego w niedziele 6 stycznia 2013 r.,

  2. czy zawiadomila Pani Sad Rejonowy w Debicy z wyprzedzeniem o Pani gotowosci przeprowadzenia moich badan psychiatrycznych w niedziele 6 stycznia 2013 r.,

  3. w jaki sposob zawiadomila Pani Sad Rejonowy w Debicy o Pani gotowosci przeprowadzenia moich badan psychiatrycznych w niedziele 6 stycznia 2013 r.

 3. Wniosek – w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie, jak w pkt. I.1 o sporzadzenia i doreczenia mi wyjasnienia, jakie metody i techniki badan /wnosze o podanie ich pelnych nazw/ wykorzysta Pani po dniu zlozenia przeze mnie niniejszego pisma celem sporzadzenia odpowiedzi na pytanie sedzi Beaty Stoj: „Czy w chwili popelniania czynow zarzucanych mu aktem oskarzenia (pkt I, III-XVII) /styczen 2003 r. do wrzesien 2005 r. – ZKE/ mial /ja – ZKE/ zdolnosc rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postepowaniem, czy zdolnosc ta byla w znacznym stopniu ograniczona lub zniesiona calkowicie?

Dowod: Szpital Specjalistyczny im dr. Jozefa Babinskiego, pisma z dnia 30 wrzesnia 2013 r. do lek. med. Ewy Burzynskiej-Rzucidlo i lek. med. Krystyny Sosinskiej-Stepniewskiej

 

Pismem z dnia 30 wrzesnia 2013 r. skierowanym do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego, Stanislawa Kracika zlozylem:

 1. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi – bez zbednej zwloki, nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zlozenia niniejszego pisma wyjasnienia:

  1. dlaczego do dnia zlozenia niniejszego pisma nie doreczyl mi Pan odpowiedzi na wniosek z mojego pisma do Pana z dnia 12 lutego 2013 r.: „Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy Panie lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska i lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo pracowaly w niedziele 6 stycznia 2013 r.”,

  2. czy Panie lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska i lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo byly obecne w pracy w niedziele 6 stycznia 2013 r. w Szpitalu im. dr. Jozefa Babinskiego,

  3. czy Sad Rejonowy w Debicy skierowal do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego po dniu 13 marca 2013 r. odezwe w sprawie przeciwko mnie sygn. II K 854/10; jesli tak, wnosze – na podstawie art. 51.3 Konstytucji: „Kazdy ma prawo dostepu do dotyczacych go urzedowych dokumentow i zbiorow danych. Ograniczenie tego prawa moze okreslic ustawa.” – o doreczenie mi jej kopii /z pieczecia Szpitala im dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron/.

 2. Wniosek o doreczenie mi kopii Zaproszenia /z pieczecia Szpitala im dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, poswiadczajaca za zgodnosc z oryginalem na kazdej ze stron/, ktore – jak mnie poinformowal Adresat niniejszego pisma pismem do mnie z dnia 13 marca 2013 r. /Zalacznik 6/ – skierowaly do mnie biegle Sadu Okregowego w Krakowie, zatrudnione w Szpitalu im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie, lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska.”

Dowod: Szpital Specjalistyczny im dr. Jozefa Babinskiego, pismo z dnia 30 wrzesnia 2013 r. do Dyrektora Szpitala Stanislawa Kracika

 

Jesli lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska nie udziela odpowiedzi na wnioski z pism do nich z dnia 30 wrzesnia 2013 r. oznaczac to bedzie, ze ponad zlozone przyrzeczenie lekarskie oraz slubowanie bieglego przedkladaja dobre relacje z sedziami, ktorzy zlecajac im sporzadzanie opinii sadowo-psychiatrycznych zapewniaja im dodatkowe zrodlo dochodow.

Ciekaw jestem takze odpowiedzi Dyrektora S. Kracika, w tym kopii Zaproszenia, ktore jego zdaniem skierowaly do mnie lek. med. Ewa Burzynska-Rzucidlo i lek. med. Krystyna Sosinska-Stepniewska.

 

Szanowny Panie,

 

Po ponad dwoch latach rozpoznania sprawy do sygn. akt II K 854/10 /uprzednio, w okresie 04.11.2006 r. do 18.12.2007 r. sygn. II K 451/06/ sedzia Beata Stoj poswiadczyla jej kuriozalnym postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. cele, ktore realizuje od dnia 15 marca 2011 r., gdy po raz pierwszy prowadzila rozprawe glowna, a ja poinformowalem ja o wymienionych wyzej wadach prawnych aktu oskarzenia przeciwko mnie prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r.

Tymi celami jest:

 1. niewydanie wyroku

 2. powodowanie przewloki w postepowaniu do dnia ustania karalnosci wszystkich czynow, za ktore jestem po raz drugi scigany,

 3. umieszczenie mnie w szpitalu psychiatrycznym lub w areszcie.

 

Sedzia Beata Stoj nie moze wydac wyroku, ktorym skaze mnie drugi raz za czyny, za ktore raz juz bylem skazany wyrokiem sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. uchylonym w zakresie wszystkich 18 przypisanych mi nim czynow z powodu razacego i majacego wplyw na jego tresc naruszenia prawa.

Po tym, gdy Sad Okregowy w Rzeszowie i Sad Najwyzszy uchylily wyrok sedziego Tomasza Kuczmy zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego okreslonego w art. 226 § 1 K.k. oraz prawa procesowego okreslonego w art. 7 K.p.k. i art. 366 § 1 K.p.k., rozpoznajaca sprawe po wznowieniu sedzia Beata Stoj poswiadczyla w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., ze w aktach sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow, o ktore jestem ponownie oskarzony, wrecz przeciwnie, ze znajduja sie w nich wylacznie dowody, ktore poswiadczaja, ze nie ja je popelnilem, oraz ze nie w Krakowie zostaly popelnione, lecz w Warszawie – patrz: s. 10 niniejszego pisma oraz Zalacznik 3.

Niespelna miesiac po wydaniu tego postanowienia sedzia Beata Stoj wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. w mieszkaniu mojej matki i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego.

Jak wspomnialem nie bylem w tym dniu u matki.

Mimo wydania zacytowanego wyzej postanowienia z dnia 11.12.2012 r. oraz mimo ze art. art. 249 Kodeksu postepowania karnego, ktory stanowi: § 1. Srodki zapobiegawcze mozna stosowac w celu zabezpieczenia prawidlowegotoku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegniecia popelnieniuprzez oskarzonego nowego, ciezkiego przestepstwa; mozna je stosowac tylkowtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzonypopelnil przestepstwo.”, sedzia Beata Stoj zawiadomila mnie nastepnie Zawiadomieniami z dnia 25.03.2013 r. oraz z dnia 20.05.2013 r. o jej zamiarze wydania postanowienia w przedmiocie zastosowania wobec mnie tymczasowego aresztowania, a Prokuratora Generalnego poinformowala, ze to w celu poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu.

Takie zachowanie sedzi Beaty Stoj budzi moje bardzo powazne obawy o moje zdrowie i zycie.

Sa to obawy tym bardziej uzasadnione, ze niektorzy prokuratorzy i sedziowie nieslusznie uchodzacy za osoby nieskazitelnego charakteru i autorytety moralne, bez skrupulow niszcza, w tym nawet morduja ofiary swoich pomylek.
Ja natomiast z cala pewnoscia jestem ofiara calej serii pomylek prokuratorow i sedziow, ktorzy uczynili mnie przestepca, a nastepnie Prokuratorow Generalnych /Andrzej Czuma, Krzysztof Kwiatkowski, Andrzej Seremet/ i Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, ktorzy przez kilka lat oklamywali mnie, tj. informowali w odpowiedziach na moje wnioski o wniesienie kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., ze dokonywali wnikliwych analiz akt sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06 i ze te analizy wykazywaly, ze w przypadku tego wyroku nie zachodzily okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obecny Prokurator Generalny Andrzej Seremet informowal mnie o takim jego stanowisku az trzykrotnie – pisma z dnia 12.05.2010 r., 21.09.2010 r. i 2.12.2010 r., sygn. akt PR V 861-1995/08 – a nastepnie, gdy z powodu jego klamstw rozpoczalem w dniu 30 maja 2011 r. prowadzony calodobowo przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie protest glodowy, dopiero w jego 9 dobie /noce spedzalem w spiworze rozkladanym na wycieraczce przed glownym wejsciem do Prokuratury Generalnej/, 7 czerwca 2011 r., oddelegowal jednego z prokuratorow do Sadu Okregowego w Rzeszowie, by ten zapoznal sie z aktami sprawy przeciwko mnie Sadu Rejonowego w Debicy sygn. II K 451/06. Po powrocie tego prokuratora i stawieniu sie w pracy rankiem 10 czerwca 2011 r., Prokurator Generalny potrzebowal kolejnych 6 dni, by mi w dniu 15 czerwca 2011 r. w godzinach popoludniowych wreczono pismo, informujace mnie, ze Prokurator Generalny wniesie jednak kasacje na moja korzysc od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Wniosl ja ostatecznie – na podstawie art. 521 § 1 K.p.k.6 i art. 523 § 1 K.p.k.7 – w dniu 23 sierpnia 2011 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/.

Poinformowawszy mnie pismem z dnia 12 maja 2010 r. Akta wymienionej sprawy byly przedmiotem wnikliwego badania, w wyniku ktorego nie stwierdzono istnienia podstaw prawnych z art. 523 § 1 kpk do wywiedzenia w tej sprawie skargi kasacyjnej na Pana korzysc. (…) W tym stanie rzeczy aktualne twierdzenia Pana, ze nie popelnil przypisanych mu czynow i, ze znane sa Panu osoby, ktore ten czyn popelnily nie moga stanowic zarzutu kasacyjnego, albowiem nie wynikaja z akt sprawy sygn. II K 451/06.

Dowod: Prokuratura Generalna, sygn. akt PR V 861 – 1995/08, pismo z dnia 12 maja 2010r.

w kasacji podal: W realiach niniejszej sprawy, zebrany material dowodowy nie pozwala na ustalenie, czy Zbigniew Kekus jest sprawca, wspolsprawca, podzegaczem, pomocnikiem, czy tez w ogole nie mial swiadomosci, ze pisma przez niego sporzadzone, a skierowane do roznych instytucji zostana zamieszczone na wskazanych stronach internetowych.”

Potrzeba bylo jednak mojego protestu glodowego, by okazalo sie, co w rzeczywistosci wynika z akt sprawy przeciwko mnie.

Podobnie, jak Andrzej Seremet oszukiwali mnie Prokuratorzy Generalni Andrzej Czuma i Krzysztof Kwiatkowski oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

 

Sedzia Beata Stoj nie moze wydac drugiego wyroku – po wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. – skazujacego mnie za czyny przypisane mi przez prokurator Radoslawe Ridan, a uniewinniajacego wyroku nie chce wydac, bo takowy oznacza formalne potwierdzenie kompromitacji wszystkich wyzej wymienionych funkcjonariuszy publicznych.

Uznala zatem, ze najlepszym dla jej relacji z nimi i jej kariery oraz dla wizerunkow i karier wszystkich sedziow i prokuratorow, ktorzy uczynili mnie przestepca i ktorzy potem razem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Irena Lipowicz oszukiwali mnie przez kilka lat wmawiajac mi, ze oni wnikliwie badali akta sprawy przeciwko mnie i te badania nie wykazywaly, ze zachodzily przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od wyroku sedziego Tomasza Kuczmy, rozwiazaniem bedzie jesli nie wyda uniewinniajacego mnie wyroku.

Postanowila przewlekac postepowanie przeciwko mnie do ustania karalnosci przypisanych mi czynow. Kuriozalnym postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. starala sie je przyspieszyc dla 16 czynow.

Samo niewydanie uniewinniajacego mnie wyroku i zakonczenie sprawy przeciwko mnie jej umorzeniem z powodu ustania karalnosci czynow nie satysfakcjonuje sedzi Beaty Stoj.

Uznala, ze dodatkowo wykreuje mi wizerunek osoby niepoczytalnej. Nie tylko teraz, ale juz wtedy, gdy … ktos inny niz ja popelnial czyny, za ktore mnie sciga, tj. od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.

W tym celu wydawala w dniu 15 marca 2011 r., a potem w dniu 29 czerwca 2012 r. postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Kierowanie przez sedziow i prokuratorow osob, ktore im udowodnia – jak ja – ich merytoryczna i/lub moralna niekompetencje na badania psychiatryczne, to ich rutynowe zachowanie.

Jedna z taktyk obronnych.

Taka sama, jak czynienie ich przestepcami.

Nie spotkalem ofiary przekroczenia uprawnien, niedopelnienia obowiazkow, pomylki, czy tez – coraz powszechniejszej – patologii sedziego lub prokuratora, ktorej naruszajacy jej prawa, lub pozbawiajacy jej moznosci korzystania z nich funkcjonariusz nie skierowalby na badania psychiatryczne.

Nawet sedzia Beata Stoj, ktora w sposob zakwestionowany przez Sad Okregowy w Rzeszowie zademonstrowala postanowieniem z dnia 14.06.2013 r. jej intelektualne mozliwosci czynienia zadosc postawionemu przed nia przez ustawodawce wymogowi dokonywania oceny dowodow zgodnie z zasada prawidlowego rozumowania.

Czynienie przez niekompetentnych, amoralnych sedziow i prokuratorow, krzywdzonych przez nich stron, uczestnikow prowadzonych przez nich postepowan przestepcami oraz pacjentami szpitali psychiatrycznych stalo sie dla niektorych sposrod tych patologicznych postaci rutynowym dzialaniem.

Interesow takowych bronia Prokuratorzy Generalni oraz Rzecznicy Praw Obywatelskich /mnie jeden Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. A. Zoll uczynil przestepca wbrew prawu, ktore sam podaje do publicznej wiadomosci, a drugi, prof. Irena Lipowicz chroni jego interesu/.

Najbardziej zdemoralizowani, zdeprawowani calkowita bezkarnoscia morduja zatem swoje ofiary.

Najbardziej spektakularnym w ostatnich latach dowodem bezkarnego posluzenia sie mordem jako metoda zatuszowania niedopelnienia obowiazkow przez prokuratorow i sedziow, bylo zaglodzenie na smierc na przelomie 2007 r. i 2008 r. w areszcie w Krakowie niewinnego przedstawionych mu zarzutow 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

C. Crulica skazano nieprawomocnym wyrokiem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia za drobna kradziez. Rumun twierdzil, ze jej nie popelnil, ze posiada swiadkow, ktorzy poswiadcza jego niewinnosc i przyjechal do Polski, do Krakowa w dniu 10 wrzesnia 2007 r. specjalnie na majaca sie odbyc w tym dniu w Sadzie Okregowym w Krakowie rozprawe apelacyjna od skazujacego go wyroku.

Prokuratorzy i sedziowie niedopuscili do tego, zeby sie odbyla.

Zamordowali go, a potem umorzyli postepowanie.

A raczej … dwa postepowania.

Prokurator wydal Policji nakaz zatrzymania C. Crulica tuz przed rozprawa i umieszczenia w areszcie.

Przedstawiono mu zarzut popelnienia w dniu 11 lipca 2007 r. w sklepie kradziezy portfela znanemu sedziemu Sadu Okregowego w Krakowie i w dniu 12 lipca 2007 r. kwoty 22.500,00 zl na podstawie kart kredytowych znajdujacych sie w tym portfelu. Poniewaz Rumun wiedzial, ze nie byl sprawca kradziezy natychmiast, w dniu aresztowania, 10 wrzesnia 2007 r. rozpoczal protest glodowy. Zadal skontaktowania sie przez prokuratora z kierownictwem Biura Turystycznego, ktorego autobusem wyjechal w dniu 10 lipca 2007 r. z Polski.

Prokuratorzy zlekcewazyli jego prosby, a sedziowie wydawali plecenia … poddawania go badaniom psychiatrycznym. Poddano go takowym jeszcze pod koniec grudnia 2007 r. Skonal z glodu w dniu 18 stycznia 2008 r. Przed smiercia wazyl – 33-letni mezczyzna – 26 kilogramow /patrz: Zalacznik 12/. Kilkanascie godzin przed smiercia przetransportowano go do szpitala cywilnego.

Po jego smierci umorzono obydwa prowadzone przeciwko niemu postepowania, a rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska podala:

 

Powodem smierci aresztanta bylo zapalenie pluc i miesnia sercowego

u osoby skrajnie wyczerpanej dlugotrwala glodowka

Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska

oraz:

Zadnych zaniedban prokuratury w tej sprawie nie bylo.

Zebrany w sprawie material dowodowy potwierdzal fakt popelnienia przez niego czynow, ktore sa mu zarzucane, stad nasz akt oskarzenia.”

Rzecznik Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawa Marcinkowska

 

Bardzo sie mylila rzecznik Marcinkowska.

Zaraz po smierci C. Crulica … dziennikarka z Tygodnika Powszechnego Malgorzata Nocun ustalila, ze on w dniu 10 lipca 2007 r. wyjechal z Polski, a w dniu 11 lipca 2007 r., gdy mial popelnic kradziez portfela sedziemu przebywal w … Mediolanie.

On sam o tym informowal prokuratorow i sedziow, ale mu nie wierzyli, bo – jak wyjasnila rzecznik Marcinkowska:

 

Data kradziezy jest bardzo istotna. Jak podaje najnowszy „TP”, aresztowany domagal sie, by do akt dochodzenia dolaczono bilet autobusowy na przejazd z Krakowa do Mediolanu wystawiony na 10 lipca.

Crulic twierdzil, ze jechal wtedy tym autobusem, nie mogl wiec dokonac kradziezy.

TP” rozmawial z pilotka autobusu, ktora twierdzi, ze znala Crulica, bo byl czestym pasazerem jej firmy (we Wloszech mieszka jego matka i siostra). I ze 10 lipca o 14.20 wsiadl w Krakowie do autobusu.

Na liscie pasazerow odznaczono jego nazwisko.

Pilotka nie zostala przesluchana przez prokuratora. Dlaczego?

Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Boguslawa Marcinkowska mowi, ze prokuratura pisemnie zwrocila sie w tej sprawie do biura podrozy. – Odpowiedziano nam, ze nie wykluczaja mozliwosci, by z tym biletem mogla wyjechac inna osoba. Nie bylo wiec koniecznosci podejmowania innych krokow –odpowiada Marcinkowska.

Gazeta Wyborcza – Gazeta.pl, 9 maja 2008 r.

 

Coz za przekorne pytanie zadali sledczy …

Tak zredagowane, by odpowiedz byla dla nich satysfakcjonujaca.

„Przestepca” zostal ujety, umieszczony w areszcie, po coz wiec bylo podejmowac inne kroki.

Moje z nimi od 2006 roku doswiadczenia potwierdzaja, ze prokuratorom z Krakowa i ich Rzecznikowi z Prokuratury Okregowej w Krakowie Boguslawie Marcinkowskiej zawsze wszystko sie zgadza, wszystko, co robia jest sluszne, zgodne z prawem.

Po tym, gdy sedzia Beata Stoj wydala kuriozalne, kompromitujace nie tylko ja sama, ale takze Prokurature Rejonowa Krakow – Srodmiescie Wschod w obecnosci ktorej prokuratora go wydala postanowienie z dnia 14 czerwca 2013 r., red. Krystyna Gorzynska z portalu „Nowy Ekran” skierowala do rzecznik B. Marcinkowskiej e-mail’em pytania w jego sprawie, tj. czy jest zaskarzalne oraz czy je zaskarzy Prokuratura. Rzecznik B. Marcinkowska odpowiedziala:Pani Redaktor! W odpowiedzi na pytanie, uprzejmie informuje, ze takie postanowienie sadu jest zaskarzalne. W tym przypadku prokuratura nie bedzie skarzyc tej decyzji, gdyz postanowienie Sadu jest zgodne ze stanowiskiem, ktore prezentowala prokuratura w czasie posiedzenia Sadu. Oceniamy te decyzje Sadu jako sluszna i zgodna z naszym stanowiskiem oraz z obowiazujacymi w tym przepisami prawa i orzecznictwem.
Boguslawa Marcinkowska Rzecznik Prasowy PO w Krakowie”

Dowod: Prokuratura Okregowa w Krakowie, e-mail z dnia 17-06-2013, godz. 11:42Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okregowej w Krakowie B. Marcinkowskiej do red. K. Gorzynskiej z portalu Nowy Ekran

 

Ja, po pierwszym pobieznym zapoznaniu sie z jego trescia wiedzialem, ze jest niesluszne i sprzeczne z prawem, a Sad Okregowy w Rzeszowie przyznal mi racje.

A przeciez to nie przede mna ustawodawca stawia wymog posiadania zdolnosci do prawidlowego rozumowania oraz uzupelniania kwalifikacji, ale przed prokuratorami i sedziami.

 

Sprawa sp. C. Crulica tym sie zakonczyla, ze prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Piotr Kosmaty oskarzyl o … nieumyslne spowodowanie smierci Rumuna troje lekarzy ze szpitala w areszcie:

 1. Kierowniczke ambulatorium Krystyne M. o to, ze w okresie od 13 do 23 grudnia 2007 r. niedopelnila obowiazkow i nie wystapila do sadu o wydanie zgody na przymusowe leczenie C. Crulica,

 2. Dyrektora szpitala Katarzyne L. i ordynatora oddzialu wewnetrznego Piotra S. o to, ze od 3 do 11 stycznia 2008 r. nieumyslnie doprowadzili do smierci C. Crulica poniewaz nie podjeli w pore decyzji o ratowaniu go w sytuacji bezposredniego zagrozenia zycia.

 

Nie spostrzegl zobowiazany przez ustawodawce do dokonywania oceny dowodow wedlug zasady prawidlowego rozumowania prokurator Piotr Kosmaty, ze zanim w okresie od 13 do 23 grudnia 2007 r. lekarz Krystyna M. nie wystapila do sadu z wnioskiem jak wyzej i ze zanim lekarze Katarzyna L i Piotr S nie podjeli w styczniu 2008 r. decyzji, o ratowaniu C. Crulica, on niewinny przedstawionych mu zarzutow – gdy prokurator Piotr Kosmaty prowadzil sledztwo juz cala Polska wiedziala, ze prokuratorzy pomylili sie stawiajac mu zarzuty – byl od ponad trzech miesiecy przetrzymywany, wieziony w areszcie z powodu niedopelniania obowiazkow przez prokuratorow i sedziow.

To tak, jakby lekarze, a nie prokuratorzy, umiescili niewinnego C. Crulica w areszcie i lekarze, a nie sedziowie, trzymali go w nim do smierci.

Nawet wtedy, gdy konal, w styczniu 2008 r. tygodnia trzeba bylo, zeby sedzia rozpoznal wniosek lekarza o wyrazenie zgody na przymusowe dokarmianie Rumuna.

Prosze przyjrzec sie zdjeciu Cluadiu Crulica z okresu, gdy jeszcze zylZalacznik 12.

Prokurator Piotr Kosmaty, dzisiaj rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, „wizytowka”, „twarz” krakowskiej prokuratury ustalil, ze go do takiego stanu doprowadzono i ostatecznie zamordowano … nieumyslnie.

Prokurator Piotr Kosmaty uchronil prokuratorow i sedziow przed poniesieniem konsekwencji … zamordowania z premedytacja, ze szczegolnym okrucienstwem niewinnego czlowieka.

Tak ostatnie dni zycia C. Crulica opisala M. Rejmer: „Swiadectwo lekarskie z 3 stycznia 2008 r. oznajmia, ze pacjent jest w stanie zlym, wyniszczony i odwodniony, zimny jak kamien, temperatura: 35., stopnia. Pacjent zostal poinformowany, ze docelowo glodowka moze skonczyc sie smiercia, informacje do wiadomosci przyjal, przyjac plynow nie zamierza. Uprasza sie sad o wyrazenie zgody na przymusowe nakarmienie pacjenta. Claudiu nie da sie juz nakarmic. Jego cialo jest tak wyniszczone, ze nie ma dla niego ratunku. Papier wedruje z biurka na biurko. 9 stycznia 2008 r. sad oznajmia, ze na przymusowe karmienie pacjenta zgode wyraza. Papier znow podrozuje z biurka na biurko. Swiadectwo lekarskie z 11 stycznia 2008 r. oznajmia, ze stan pacjenta ulegl pogorszeniu, tetno slabe napiete, temperatura kamienia i w zwiazku z brakiem decyzji sadu co do zgody na przymusowe leczenie informuje sie, ze w dniu dzisiejszym zostana podjete procedury majace na celu ratowanie zycia obywatela rumunskiego. Sad rozwaza te wszystkie okolicznosci zaawansowanej agonii i 12 stycznia 2008 r. decyduje, ze osadzony w areszcie sledczym winien byc niezwlocznie zwolniony.

Niezwlocznosc trwa kolejne piec dni. 17 stycznia 2008 r. sad orzeka, ze Crulic nie moze byc leczony w warunkach aresztu. Albowiem jest w stanie ogolnym bardzo ciezkim: skrajnie wyniszczony, z nasilonymi zanikami miesniowymi i przykurczami stawowymi z powodu wielotygodniowej glodowki.

Kamienne cialo Crulica zostaje przewiezione karetka do szpitala. Swiadectwo lekarskie: rokowania bardzo powazne, poglebianie sie zaburzen moze doprowadzic do zgonu. Po 16 godzinach lekarz pochylony na lozkiem Crulica stwierdza zgon.” – Zrodlo: Malgorzata Rejmer, „Umre jako kamien”; „Gazeta Wyborcza – Duzy Format”, 2011.12.04

 

XXI wiek, jedno z najwiekszych miast panstwa nalezacego do cywilizacji zachodu.
Tegoz panstwa funkcjonariusze publiczni …

Barbarzyncy.

Nieskazitelnego charakteru autorytety moralne.

Po zamordowaniu C. Crulica kierownik Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezes Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniew Holda powiedzial w rozmowie z Tygodnikiem Powszechnym: „Po pierwsze – to tragiczne wydarzenie obnazylo znane slabosci polskiego wymiaru sprawiedliwosci: powolne, czasami wrecz slamazarne sledztwa, a nastepnie nierychliwy sad, polaczone z tymczasowym aresztowaniem, naduzywanym – bo orzekanym przez sady chetnie i latwo, czesto po prostu pochopnie – i czesto niemal automatycznie przedluzanym. Okazalo sie m.in., ze w innym postepowaniu karnym Claudiu Crulic – obywatel Rumunii, lecz mieszkaniec Krakowa – stawial sie poslusznie na wezwania. Ale nawet to nie dalo sadowi do myslenia. Po drugie – pojawily sie niepokojace informacje, ktore rzucaja cien na jakosc sledztwa; oto nie zostal przesluchany wazny swiadek – pilotka autobusu firmy „Jordan”. Pismo do tej firmy prokuratura wyslala dopiero po wielu tygodniach od zatrzymania podejrzanego. Z odpowiedzi wynika, ze w dniu przestepstwa Rumun wyjechal do Wloch. Co wiecej: pilotka fakt ten pamieta. A wiec, jak mozna sie obawiac, wielki blad prokuratury. Mowiac po ludzku, trudno sie dziwic ogromnej determinacji pechowego cudzoziemca. Mial pewnie wielkie poczucie krzywdy i beznadziejnosci. Niewatpliwie sprawial wiec, jako wiezien, klopoty. Ale – to po trzecie – dziwi zagubienie Sluzby Wieziennej, a takze brak odpowiedniej reakcji sadu i sedziego penitencjarnego.I po czwarte: polskie wladze, inaczej niz rumunskie, zdaja sie bagatelizowac sprawe.Prokuratura, ustami swych rzecznikow, probuje (zaskakujace tlumaczenie powodow nieprzesluchania pilotki) robic wrazenie, ze sprawe rumunskiej pary prowadzono dobrze. Rzecznicy sadow mowia niewiele. Wyglada na to, ze cala wina spadnie na owo ostatnie ogniwo, czyli na Sluzbe Wiezienna. A szkoda, bo sprawa bagatelna nie jest. Z obnazonym przez to dramatyczne zdarzenie slabosciami trzeba po prostu energicznie walczyc. Czy minister sprawiedliwosci i (ciagle) zarazem prokurator generalny /Zbigniew Cwiakalski – ZKE/ dostrzega powage sytuacji? W Rumunii dostrzegli.

(…) Gdyby w tej sprawie przestrzegano przepisow polskiego prawa – poczawszy od kodeksu postepowania karnego – to przebieg wydarzen bylby nastepujacy: we wrzesniu 2007 r.: Obojgu Rumunom /C. Crulicowi i jego partnerce – ZKE/ postawiono by zarzuty; akt oskarzenia – skoro policja zatrzymala ich na podstawie zebranych juz w lecie dowodow – zostalby wniesiony do sadu w ciagu, powiedzmy, kilkunastu dni; a nastepnie, po jednej rozprawie, wydany bylby wyrok. W sumie kilka tygodni… Tymczasowego aresztowania najpewniej w ogole by nie bylo; przeciez wedlug prawa jest to srodek dopuszczalny tylko w razie absolutnej koniecznosci, gdy inne srodki, jak np. poreczenie majatkowe, nie wystarczaja dla zabezpieczenia prawidlowego przebiegu procesu. W kazdym razie zycie i zdrowie oskarzonego bylyby caly czas w centrum zainteresowania sadu. Szczegolnie gdy oskarzony bylby zdesperowany. Ale przepisow nie przestrzegano. Mielismy tymczasowe aresztowanie, chyba pochopne, z pewnoscia zas wlokacy sie miesiacami proces, a w rezultacie i przedluzajacy sie areszt. Mielismy tez lekcewazacy stosunek do oskarzonego… Trzeba jasno powiedziec, ze glownym odpowiedzialnym za smierc oskarzonego jest tu sad. Jak to zreszta czesto w Polsce bywa, areszt tymczasowy zastosowany zostal chetnie, a nastepnie rownie chetnie przedluzony. A tymczasem proces toczyl sie trybem u nas zwyczajnym, czyli slamazarnie. Areszt zostal wprawdzie uchylony, ale juz piec po dwunastej. Obawiam sie jednak, ze sedziowie nie widza swojej winy i nie czuja wyrzutow sumienia. Klopot w tym, ze w Polsce sa to czesto bezduszni biurokraci. A przeciez powinni to byc ludzie o najwyzszych kwalifikacjach etycznych i fachowych, z zyciowym doswiadczeniem i umiejetnoscia dobrze zorganizowanej pracy. Oczywiscie, swoja czesc winy ponosza prokuratura i Sluzba Wiezienna, ktore najwyrazniej sie pogubily i nie potrafily zareagowac adekwatnie i na czas. Ale, powtorzmy, glownym odpowiedzialnym za smierc jest sad.”Zrodlo: Prof. dr hab. Zbigniew Holda, Tygodnik Powszechny, kwiecien 2008 r.

 

Prof. Zbigniew Holda zmarl niestety niedlugo potem, a prokurator Piotr Kosmaty zupelnie inne zajal w sprawie popelnionego – a raczej popelnianego ze stoickim spokojem przez kilka miesiecy – ze szczegolnym okrucienstwem mordu stanowisko, nazywajac go nieumyslnym spowodowaniem smierci Rumuna przez lekarzy.

Podkreslic nalezy, ze prokurator Piotr Kosmaty jako w 2006 r. Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod nadzorowal postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan. W okresie od dnia 23 stycznia 2006 r. do 10 maja 2006 r. sporzadzil osobiscie i skierowal do mnie 6 pism, ktorymi w odpowiedzi na moje zawiadomienia, ze prokurator R. Ridan sie myli, ze niedopelnia obowiazkow, informowal mnie, ze – jak w pismie z dnia 23 stycznia 2006 r.: „Argumenty odnosnie wylaczenia prokuratora Radoslawy Ridan, ktore Pan podal w swoich wnioskach, w oparciu o przeprowadzona przeze mnie analize akt sprawy, nie znajduja potwierdzenia. Sposob prowadzenia postepowania przez prokuratora Radoslawe Ridan, nie nasuwa zadnych watpliwosci co do jej bezstronnosci. (…) Reasumujac, uznaje, iz kolejny wniosek Panski nie zawiera zadnych przekonujacych, obiektywnych argumentow wskazujacych na istnienie watpliwosci co do bezstronnosci prowadzacego postepowanie prokuratora, i tym samym nie zasluguje na uwzglednienie. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn/ akt 1 Ds. 112/04/S, pismo Prokuratora

Rejonowego Piotra Kosmatego z dnia 23 stycznia 2006 r.

 

I dopuscil prokurator Piotr Kosmaty do wydania aktu oskarzenia przeciwko mnie na podstawie wylacznie wydrukow z Internetu, co jego w 2006 r. podwladna prokurator R. Ridan poswiadczyla, przyznajac sie do … popelnienia przestepstwa niedopelnienia obowiazkow i dzialania na szkode mojego interesu prywatnego: „Prokurator (…) Zarzuty swe oparl li tylko na publikacjach, ktore osobiscie ujawnil i przejrzal na stronach internetowych ZGSOPO i www.zkekus.w.interia.pl.”

Dowod: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/, Zazalenie prokurator Radoslawy

Ridan z dnia 8 grudnia 2006 r. na postanowienie sedziego Tomasza Kuczmy z dnia 30 listopada 2006 r.

 

Szanowny Panie,

 

Przypomnialem mord dokonany przez funkcjonariuszy demokratycznego panstwa prawnego na niewinnym czlowieku, bo przeciez identyczny jest cel prokuratorow i sedziow zaangazowanych w sprawe przeciwko mnie z celem dzialan prokuratorow i sedziow, ktorzy zamordowali C. Crulica.

Jest nim … niedopuszczenie do przyznania sie do pomylki spowodowanej niedopelnieniem obowiazkow i doprowadzenie do umorzenia postepowania.

Rozne stosuja tylko metody jego osiagniecia.

W przypadku Rumuna, po tym, gdy przyjechal do Polski w dniu 10 wrzesnia 2007 r. na majaca sie odbyc wtedy rozprawe apelacyjna w sprawie pierwszego, jego zdaniem nieslusznie skazujacego go wyroku, prokuratorzy wrobili go w kolejne przestepstwo, a potem sedziowie razem z prokuratorami cierpliwie czekali przez … 18 tygodni az skona z glodu.

Gdy osiagneli cel, umorzyli obydwa postepowania przeciwko niemu.

Nie pogorszyl sie wskaznik wykrywalnosci przestepstw.

 

W moim przypadku, po fiasku pierwszego „podejscia” do uczynienia mnie przestepca, nie udalo im sie – jeszcze … – wrobic mnie w inne przestepstwo.

Przewlekaja zatem postepowanie, by je potem ostatecznie umorzyc z powodu ustania karalnosci czynow.

W tym celu, po tym, gdy mnie prokurator Radoslawa Ridan pod nadzorem Prokuratora Rejonowego Piotra Kosmatego, razem z sedzia Tomaszem Kuczma, ktory wydal skazujacy mnie wyrok, wrobili w popelnienie czynow, ktore uznali za przestepstwa, a z ktorych ogromna wiekszosc /16 z 18/ w dniu orzekania przez sedziego T. Kuczme, 18 grudnia 2007 r., takowymi nie byly, przez kolejnych kilka lat oszukiwali mnie Prokuratorzy Generalni, Andrzej Czuma /dwukrotnie/, Krzysztof Kwiatkowski i Andrzej Seremet /trzykrotnie/ oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wmawiajac mi, ze oni wnikliwie badali akta sprawy przeciwko mnie i te ich wnikliwe badania nie wykazywaly istnienia okreslonej w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji na moja korzysc od skazujacego mnie wyroku.

 

Od wydania pierwszego, wydanego w dniu 15 wrzesnia 2010 r. przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku wznowieniowego w sprawie prawomocnego skazujacego mnie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. minely trzy … lata. Od wydania drugiego, przez Sad Najwyzszy, za trzy miesiace mina dwa lata.

Mimo, ze sady odwolawcze jako przyczyny uchylenia wyroku sedziego T. Kuczmy wskazaly wylacznie razace i majace wplyw na jego tresc naruszenie przez sedziego prawa materialnego i prawa procesowego, sedzia Beata Stoj wciaz sciga mnie za te czyny.

Sedzia Tomasz Kuczma prowadzil rozprawe glowna przez 9 miesiecy, od dnia 27 marca 2007 r. do dnia 18 grudnia 2007 r., gdy wydal wyrok.

Sedzia Beata Stoj prowadzi ja – w opisany wyzej sposob – juz … dwa lata i 7 miesiecy, tj. od dnia 15 marca 2011 r.

Ujawniwszy postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r. jej cel, tj. dotrwanie do ustania karalnosci czynow, za ktore jestem scigany lacznie … osmy rok i na tej podstawie umorzenia postepowania.

Powyzej opisalem, jakie stosuje metody i taktyki w zamiarze osiagniecia tego celu.

W zwiazku z powyzszym prosze o zlozenie wniosku do Przewodniczacej Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Stanislawy Przadki o przesluchanie mnie przez Komisje.

Jesli Pani Przewodniczaca pozytywnie rozpozna Pana wniosek, bede sie staral przekonac czlonkow Komisji do skierowania do niezawislej sedzi Beaty Stoj pytan:

 1. Dlaczego poswiadczywszy w osobiscie przez nia sporzadzonym postanowieniu z dnia 11 grudnia 2007 r., ze w aktach rozpoznawanej przez nia sprawy przeciwko mnie nie ma zadnych dowodow poswiadczajacych, ze ja jestem sprawca czynow popelnionych za posrednictwem stron www.zgsopo.webpark.pl i www.zkekus.w.interia.pl – podala: „Istotnie z informacji uzyskanych od Wirtualnej Polski wynika, ze strona www.zgsopo.webpark.pl zalozona zostala przez osobe mieszkajaca w Warszawie, niemniej nie ustalono, kto i gdzie zalozyl strone http:/zkekus.w.interia.pl/,– trzy tygodnie pozniej wydala Policji nakaz zatrzymania mnie w niedziele 6 stycznia 2013 r. i doprowadzenia na badania psychiatryczne do Szpitala Specjalistycznego im dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie?”

 2. Dlaczego poswiadczywszy w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r., jak w pkt. I, wiedzac, ze art. 249 K.p.k. stanowi: § 1. Srodki zapobiegawcze mozna stosowac w celu zabezpieczenia prawidlowegotoku postepowania, a wyjatkowo takze w celu zapobiegniecia popelnieniuprzez oskarzonego nowego, ciezkiego przestepstwa; mozna je stosowac tylkowtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzonypopelnil przestepstwo.”, zamierza mnie umiescic w areszcie celem poddania mnie badaniu sadowo-psychiatrycznemu?”

 3. Dlaczego zamierza zastosowac wobec mnie tymczasowe aresztowanie celem poddania mnie badaniu sadowo psychiatrycznemu, jesli:

  1. sciga mnie za czyny, ktore wedlug opisow sporzadzonych przez prokurator Radoslawe Ridan w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., byly popelniane przed ponad 8, 9 i 10 laty, tj. w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r.,

  2. sedzia Tomasz Kuczma, ktory po raz pierwszy rozpoznawal sprawe przeciwko mnie na podstawie aktu oskarzenia prokurator Radoslawy Ridan z dnia 12 czerwca 2006 r., nie mial watpliwosci co do mojej poczytalnosci w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r., gdy popelniano przypisane mi czyny i w okresie od dnia 27.03.2007 r. do dnia 18.12.2007 r., gdy on prowadzil rozprawe glowna, i nie wydal postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym, wydajac prawomocny skazujacy mnie wyrok?”

 4. Dlaczego na dzien zatrzymania mnie przez Policje i doprowadzenia do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego na badania sadowo-psychiatryczne wybrala niedziele?”

 5. Czy jest w zgodzie z prawem oraz z ustawowym wobec niej obowiazkiem dokonywania oceny dowodow wedlug zasady prawidlowego rozumowania /art. 7 K.p.k./ ze mnie od dnia 15 marca 2011 r. sciga za 16 czynow, ktorych karalnosc ustala, jak podala w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r., przed wydaniem wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie, czyli przed dniem 15 wrzesnia 2010 r.?”

 6. Z jakich przyczyn nie moze od dnia 15 marca 2011 r. – gdy po raz pierwszy prowadzila rozprawe glowna – wydac wyroku w sprawie przeciwko mnie?”

 

Ciekaw bede reakcji sedzi Beaty Stoj na ewentualnie skierowane do niej przez Sejmowa Komisje Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka pytania.

Byc moze skorzysta z jej konstytucyjnego przywileju niezawislosci i potraktuje Przewodniczaca Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci w taki sam sposob, w jaki potraktowala red. Dorote Stec-Fus z „Dziennika Polskiego”, gdy ta skierowala do niej pytanie, dlaczego nie sporzadzila uzasadnienia do wydanego przez nia postanowienia w przedmiocie poddania mnie badaniom psychiatrycznym.

Bo … „sad nie musi” wyjasnila sedzia Beata Stoj – zrodlo: Dorora Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida” ; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C5 – C7.

Niezawisly sedzia i niezalezny prokurator nic nie musza.

Moga, to znaczy wolny im, natomiast wszystko.

Moga niedopelniac obowiazkow, moga przekraczac uprawnienia, moga znecac sie nad ofiara swojej niekompetencji, wolno im nawet zamordowac niewinnego czlowieka ze szczegolnym okrucienstwem.

Potem ci ignoranci, niedopelniajacy obowiazkow i przekraczajacy uprawnienia przestepcy w prokuratorskich i sedziowskich togach sa awansowani.

Mordercy Claudiu Crulica zostali awansowani! Tak samo, jak ich obronca prokurator Piotr Kosmaty.

Tak samo, jak prokurator Radoslawa Ridan, ktora wydala akt oskarzenia przeciwko mnie na podstawie … li tylko wydrukow i Internetu. To juz prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie.

Pogromca niewinnych ludzi i zarazem sympatyk, obronca mordercow, prokurator Piotr Kosmaty, ktory nadzorowal postepowanie przygotowawcze przeciwko mnie prowadzone przez prokurator Radoslawe Ridan, a potem uchronil mordercow sp. C. Crulica przed odpowiedzialnoscia za popelniony przez nich mord, to najszybsza chyba kariera w prokuraturze krakowskiej. Dwa szczeble wyzej. Dzisiaj rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie.

A my, ofiary ignorantow?
Do aresztu, do wiezienia, do szpitala psychiatrycznego, albo do … „piachu”.

Z opinia chorych psychicznie, niepoczytalnych, niezrownowazonych, itp.

No bo czyz zdrowy psychicznie czlowiek osmieli sie zakwestionowac kwalifikacje li tylko prawidlowo rozumujacego autorytetu moralnego o nieskazitelnym charakterze. Jak sedzia, Prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj.

 

Szanowny Panie,

 

Przepraszam za obszerne pismo.

Ze wzgledu na jego cel staralem sie jak najrzetelniej opisac sprawe, ktora Panu zglaszam.

Podczas Pana spotkania ze mna w dniu 7 pazdziernika br. bede Pana prosil o uczynienie zadosc mojej prosbie o wystapienie z wnioskiem do Przewodniczacej Sejmowej Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka Stanislawy Przadki o przesluchanie mnie przez Komisje, w zwiazku ze sprawa karna rozpoznawana przeciwko mnie przez Sad Rejonowy w Debicy lacznie osmy rok, w tym grozacym mi umieszczeniem mnie w areszcie mimo zebrania przez Sad juz w 2007 roku wylacznie dowodow braku mojej winy oraz mimo poswiadczenia przez sedzie Beate Stoj w sporzadzonym przez nia postanowieniu z dnia 11 grudnia 2012 r. /Zalacznik 3/ jej wiedzy o tym, ze te dowody znajduja sie w aktach sprawy.

 

W zwiazku z powyzszym, na zakonczenie przedstawie tragikomiczny watek procedowania przez sedzie Beate Stoj w sprawie przeciwko mnie.

Otoz poza oczywistymi przypadkami demonstracji sily – wydawanie postanowien, zarzadzen bez uzasadnienia, bo … „sad nie musi”, nasylaniem Policji na mieszkanie mojej matki w niedziele, grozenie mi umieszczeniem mnie w areszcie – sedzia Beata Stoj demonstruje juz li tylko brak podstawowej w przypadku sedziego zdolnosci, tj. zdolnosci do prawidlowego rozumowania.

Co jej nie tylko raz za razem sedziowie Sadu Okregowego w Rzeszowie udowadniaja, ale takze ja, uwazany przez nia za niepoczytalnego. Od stycznia 2003 r. do chwili obecnej.

Uwazam, ze wladze demokratycznego panstwa prawnego, ktorego funkcjonariusze publiczni dzialaja na podstawie i w granicach prawa, powinny wyjasnic dlaczego sedzia Beata Stoj – miedzy innymi – wydala Policji nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego w wolna od pracy niedziele.

Sedzia Beata Stoj powinna wyjasnic – miedzy innymi – z jakich przyczyn nakazala mnie doprowadzic do Szpitala im. dr. Jozefa Babinskiego w niedziele 6 stycznia 2013 r.

Ta decyzja, jak kilka innych sedzi Beaty Stoj, nie ma nic wspolnego z prawidlowym rozumowaniem. Nie mozna wykluczyc, ze byc moze mialem zostac kolejnym „weekendowym samobojca”.

W nocy z niedzieli 6.01.2013 r. na 7.01.2013 r. wszystko moglo mi sie przydarzyc w szpitalu psychiatrycznym.

W zwiazku z powyzszym prosze jak na wstepie.

 

Z powazaniem,

 

 

Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, Postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r

 2. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. II Kz 246/13, postanowienie z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 11 grudnia 2012 r.

 4. Prokuratura Rejonowa Krakow-Srodmiescie Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego E. Fraczek–Padol z dnia 12.07.2013 r.

 5. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10 /uprzednio II K 451/06/ postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 15 marca 2011r.

 6. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 29 czerwca 2012 r.

 7. Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, sygn. akt I.dz.AZ-L-15/13, pismo z dnia 28 stycznia 2013 roku Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji insp. Mariusza Dabka do Posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grodzkiej

 8. Komenda Miejska Policji w Krakowie Wydzial Kontroli Krakow, MC-S-9/13/1/TS pismo z dnia 8 lutego 2013 roku Zastepcy Naczelnika Wydzial Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Krakowie podinsp. Romana Ogonka

 9. Prokuratura Generalna, Biuro Prokuratora Generalnego, sygn. PG VII G 051/50/13, pismo prokurator Janiny Szmudy-Wieckowskiej z dnia 24 maja 2013 r.

 10. Sad Okregowy w Rzeszowie, sygn. akt II Kz 124/08, postanowienie z dnia 17.04.2008r.

 11. Szpital Specjalistyczny im. dr. Jozefa Babinskiego SPZOZ w Krakowie, sygn. D-0710-12/13, pismo Dyrektor Szpitala, Stanislawa Kracika z dnia 13 marca 2013 r.

 12. sp. Claudiu Crulic

 

 

 

 

 

 

 

 

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

5 Artykul 203 Kodeksu postepowania karnego:

§ 1. W razie zgloszenia przez bieglych takiej koniecznosci, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarzonego moze byc polaczone z obserwacja w zakladzie leczniczym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazuja na duze prawdopodobienstwo, ze oskarzony popelnil przestepstwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje sie odpowiednio, chyba ze oskarzony wnosi o poddanie go obserwacji.

§ 2. O potrzebie obserwacji w zakladzie leczniczym orzeka sad, okreslajac miejsce i czas trwania obserwacji. W postepowaniu przygotowawczym sad orzeka na wniosek prokuratora. Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje sie odpowiednio.

§ 3. Obserwacja w zakladzie leczniczym nie powinna trwac dluzej niz 4 tygodnie; na wniosek zakladu sad moze przedluzyc ten termin na czas okreslony, niezbedny do zakonczenia obserwacji; laczny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie moze przekroczyc 8 tygodni. O zakonczeniu obserwacji biegli niezwlocznie zawiadamiaja sad.

§ 4. Na postanowienia, o ktorych mowa w § 2 i 3, przysluguje zazalenie. Sad rozpoznaje zazalenie niezwlocznie.”

 

6 Artykul 521 § 1 K.p.k.: „Prokurator Generalny, a takze Rzecznik Praw Obywatelskich, moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

7 Artykul 523 § 1 K.p.k.: „Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych wart. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotnywplyw na tresc orzeczenia; (…).”

 

Pour te parler mais je te promets de acheter cialis france ligne te repondre acheter priligy en belgique des que je le pourrai.
D’autre part, l’exposition aux rayons prix viagra canada du soleil pourrait stimuler la fertilite en vente cialis en pharmacie augmentant les niveaux de vitamine D.
Mais les manuelles ne seraient par contre pas si mal a l’aise devant des representations explicites de prix cialis officine prix vente viagra france la sexualite.

Voila une explication peu originale mais sous-tendue par une viagra vente libre paris demonstration scientifique vente cialis en ligne france solide.
En revanche, les etudes de bonne qualite ne montr ent pas de difference significative en termes de controle des crises entre generique et princeps et donc ne remettent pas en cause la prescription initiale ou la substitution par un generique. Decus de ne pas controler leur ejaculation, les hommes en imputent souvent a leur desir ‘trop fort’ qu’ils jugent incommodant. Ce phenomene d’erosion du repertoire des generiques, illustre dans le Memento Medicament 2009 avec les vente levitra original achat viagra livraison rapide statines, existe dans la plupart des classes therapeutiques au sein desquelles cohabitent une offre de molecules generiques et une offre de molecules encore protegees par un brevet. achat viagra 50 mg viagra sans ordonance Neanmoins, il faut etre prudent en presence de la moindre manifestation des effets secondaires, particulierement si vous vous sentez le vertige. si!) doses a 2 mg et 3 mg, en boites de 2, 4 et 8 comprimes. Une fois l’etape de l’achat de Cialis est termine et qu’on est en possession de notre fameuse pilule, celle-ci agit en renforcant la circulation du sang vers le penis et la rendre plus dynamique pour provoquer des erections fermes et rigides. Il faut plutot se servir de celui-ci afin de construire un present plus heureux. Maintenant, c’est tres rare qu’un patient entre a reculons», souligne Julie Pelletier.
Cela vous permet de ne pas prix propecia france limiter kamagra prix la spontaneite de la vie sexuelle.
C’est ce qu’ont decouvert des chercheurs anglais prix cialis pharmacie quebec issus de prestigieuses universites, parmi lesquelles Cambridge, Oxford et le levitra medicament King’s College de Londres.
Maintenant que je suis marie, le sexe a pris la place acheter cialis france ligne qui lui acheter cialis tunisie revenait dans ma vie.
Se fissano il volto si e in cerca di amore romantico, quando si passa rapidamente dal volto al resto del corpo si apre cialis generico in farmacia in italia cialis generico en farmacia la porta alla passione.
Quasi il cinque per cento dei maschi di eta superiore a 4 decenni comprare viagra online sperimentare questa malattia che cifra puo arrivare fino a 20 al 50% per i si puo comprare viagra senza ricetta maschi di 65 anni di eta di anni o anche di piu.E ‘anche fondamentale che si comprendere il processo di erezione prima di parlare come si puo affrontare.
L’efficacia del dove comprare il cialis a milano Cialis e stata dove comprare viagra a milano ampiamente dimostrata da diversi studi.
L’acquisto di Kamagra e altri priligy dapoxetina generico e ampiamente acquisto viagra con mastercard accettata in quanto e molto facile, sicuro, discreto.
Parallelamente alla ricerca scientifica priligy dapoxetina generico sono state dove comprare il viagra in svizzera condotte delle indagini statistiche per stabilire le reazioni degli uomini e delle donne nei confronti di questo nuovo metodo contraccettivo.
E ‘solo quando un uomo e eccitato sessualmente che l’aumento del flusso kamagra vendita on line sanguigno nei risultati del aquisto levitra pene in erezione.
La migliore soluzione a questo problema e sbarazzarsi dalle cause di stress o di noia e non vietare la masturbazione. Un’altra comprare cialis a palermo caratteristica particolare del Levitra che potrebbe orientare positivamente la tua scelta, potrebbe essere l’efficacia riscontrata anche con la somministrazione di dosi minime. Questa complicanza si e verificata piu negli uomini sopra i 60 anni. Puo essere che l’uomo ha il ruolo di un servo, questo fenomeno e chiamato , o slave (servilismo). Inoltre, spiega il virologo Carlo Federico Perno, dell’Universita di Roma cialis a poco prezzo cialis super active generico Tor Vergata ”rimane importante il ruolo delle droghe, soprattutto la cocaina, che abbassano i freni inibitori e provocano un cedimento dello stato coscienzioso e dell’autocontrollo, soprattutto tra i giovani”. La menopausa fisiologica e legata ai cambiamenti ormonali e all’eta del salute in generale, ma soprattutto alla funzione delle gonadi. Questa legge aumenta sostanzialmente la cialis si puo acquistare in farmacia protezione dei prodotti brevettati, ma permette ai la pillola cialis fabbricanti di farmaci generici di produrre i loro farmaci. I pazienti giovani con deficit androgeno e quelli con iperprolattinemia dovranno essere indirizzati da un endocrinologo.
La novita arriva dopo che acquistare cialis generico in farmacia nel giugno scorso, alla scadenza del brevetto sul Viagra, Doc Generici aveva imposto il prezzo piu competitivo del farmaco equivalente Sildenafil (prodotto in compresse prezzo del cialis da 10 mg deglutibili) con uno sconto compreso tra il 60 e il 70%.
In alcuni come acquistare viagra svizzera casi (vedi per esempio comprare viagra generico on line i casi di vip) la si pratica come comprare viagra senza ricetta medica per moda, oppure, soprattutto in giovane eta, per curiosita.
Faceva tutto come avere cialis senza ricetta parte di invecchiare, ma comprare viagra online gli uomini avevano un farmacias online viagra momento difficile accettare i loro problemi di impotenza.
Il donnerait, viagra pour femme vente en ligne en tout achats viagra pas cher cas, plus de temps a l’improvisation amoureuse grace a sa duree viagra pharmacie france d’action, 24 heures en moyenne… une erection non-stop pendant 24 heures ?
Si farmacie online priligy propecia generico on line viene cosi a acquisto kamagra on line creare un circolo vizioso autoalimentato.
Faudrait-il desormais viagra acheter pharmacie encourager les eleve a macher du chewing-gum cinq minutes viagra super active plus avant cialis vente libre une epreuve ?
La disfunzione erettile, propecia senza ricetta che un tempo era un fenomeno correlato all’eta, e viagra cialis levitra prezzo oggi diventata una epidemia di sorta che affliggono se comprar viagra generica farmacias le persone di ogni eta in tutto il mondo.
Ils viagra en ligne viagra achat en pharmacie font partie acheter priligy pharmacie des zones les plus sensibles du penis.
Il farmaco ha superato tutte le prove cliniche, ha avuto successo e si acquisto cialis senza ricetta vende cialis costo svizzera ottimo non solo in italia ma anche in levitra generico molti paesi del mondo.
Les medecin ont donc decide vente levitra ordonnance d’etre cialis acheter online prix du propecia pharmacie plus proactifs.
Impariamo nel momento comprare cialis originale online in cui facciamo noi acquistare cialis e decidiamo noi la la pillola cialis rotta ed abbiamo eventualmente qualcuno vicino che ci sostiene.
Un modele animal a montre que l’atteinte de ces commander tadalafil nerfs provoquait une cialis prix pharmacie maroc perte des cellules musculaires cialis en ligne lisses des corps erectiles (etude a).
Ci si cura con comprare viagra generico online terapie locali viagra vendita on line e come comprare cialis online anche con l’abbigliamento:
“je levitra naturel plante ne suis pas sur que l’on peut appeler cela une condition medicale” dit le docteur sheri jacobson, psychotherapeute et directeur de la harley therapy clinic levitra generique pas cher a londres.
Non, il arrive levitra generique france vente levitra original qu’ils s’aiment vraiment et deviennent conjoints.
Viagra e stato il primo farmaco che prezzo del cialis da 5 mg viagra e cialis senza ricetta ha trattato il problema della de.
Nella nostra farmacia il cialis generico si trova in farmacia potete acquistare cialis generico a prezzo basso, e senza cialis 5 mg generico prezzo ricetta!