07.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Barbary Kursa

Krakow, dnia 7 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

 

Sedzia

Barbara Kursa

Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Krakow

 

Sygn. akt II Ko 3214/13/K PK

 

Do wiadomosci:

 1. Sedzia Marzena Lewicka, Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 4. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 5. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 6. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 7. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 9. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 10. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 11. Pan insp. Mariusz Dabek, Malopolski Komendant Wojewodzki Policji, ul. Mogilska 109, 31-571 Krakow

 12. Pan ml. insp. mgr Wadim Dyba Komendant Miejski Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Krakow

 13. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 14. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 15. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 18. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow

 19. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 20. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 21. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 22. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 23. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 24. Sedzia Tomasz Wojciechowski, Prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie, Plac Sreniawitow 3, 35-959 Rzeszow

 25. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 26. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 27. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 28. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 29. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 30. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 31. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 32. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 33. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 34. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 35. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 36. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

Dotyczy:

 1. Wniosek o objecie przez Prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie nadzorem administracyjnym sprawy sygn. akt II Ko 3214/13/ K PK, w tym o zawiadomienie sedziego referenta, ze w dniu 7 pazdziernika 2013 r. uiscilem oplate w kwocie 250,00 zl tytulem kary grzywny orzeczonej wyrokiem nakazowym Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. XIV W 5614.

 2. Zawiadomienie o uiszczeniu przeze mnie w dniu 5 pazdziernika 2013 r. kwoty 250,00 /slownie dwiescie piecdziesiat/ zl tytulem kary grzywny orzeczonej wyrokiem nakazowym Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. XIV W 5614.

 3. Wniosek o udzielenie pouczenia sedziemu referentowi w sprawie sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, w zakresie sporzadzania zawiadomien dla uczestnikow postepowan prowadzonych przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy.

 4. Skutki pomylek sedziow – na przykladzie:

  1. pragnacej mnie ograbic z mieszkania sedzi Wydzialu I Cywilnego Sadu Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny Marzeny Lewickiej,

  2. sedziow – mordercow sp. Claudiu Crulica.

 5. Zawiadomienie, ze w przypadku umieszczenia mnie w areszcie w zwiazku ze sprawa Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial II Krany Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn. akt II Ko 3214/12/K PK, rozpoczne protest glodowy i bede go kontynuowal do dnia zwolnienia mnie.

 6. Zawiadomienie, ze niniejsze pismo zostanie umieszczone w Internecie, w tym na stronie http://www.kekusz.pl.

Sad”«panstwowy organ wymiaru sprawiedliwosci»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 904

 

Sedzia”«osoba powolana do rozpoznawania spraw i wydawania wyrokow w imieniu panstwa,

posiadajaca okreslone przez prawo kwalifikacje moralne i zawodowe»

Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 911

 

Wielce Szanowna Pani Prezes,

 

Pismem z dnia 3 wrzesnia 2013 r. zawiadomil mnie kierowany przez Pania Sad – Zalacznik 2: „Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen /adres – ZKE/ Data: 3 wrzesnia 2013 r. Sygnatura akt: II Ko 3214/13/K PK Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Termin: 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30 sala 515-Bip ZAWIADOMIENIE Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny, Sekcja Wykonania Orzeczen zawiadamia Pana w charakterze ukaranego o terminie posiedzenia, ktore odbedzie sie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30 sala-Bip w lokalu sadowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6 [Biproskor]

w sprawie: z urzedu o orzeczenie kary zastepczej. Obecnosc nieobowiazkowa. Protokolant Malgorzata Zbroinska”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn.

akt II Ko 3214/13/K PK, Zawiadomienie z dnia 3 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 2

 

Sad niedopelnil obowiazku starannosci rzetelnego poinformowania mnie, w jakiej sprawie zorganizowal posiedzenie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. Wskazac nalezy, ze art. 129 K.p.k. stanowi:

§ 1. W wezwaniu nalezy oznaczyc organ wysylajacy oraz podac, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, miejscu i czasie ma sie stawic adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiazkowe, a takze uprzedzic o skutkach niestawiennictwa.

§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do zawiadomien.”

 

Sedzia referent w sprawie sygn. akt II Ko 3214/13/K PK podal – Zalacznik 2: „(…) w sprawie: z urzedu o orzeczenie kary zastepczej.”

Gdybym mial kilka tego rodzaju spraw, nie wiedzialbym, o ktora chodzi.

Uwazam, ze celem dopelnienia obowiazku starannosci, sedzia – protokolanci sporzadzaja dokumenty na podstawie polecen wydanych im przez sedziow – powinien podac dokladne informacje w sprawie tytulu wykonawczego dla kary zastepczej, ktorej dotyczy kierowane do ukaranego Zawiadomienie.

W przypadku sprawy przeciwko mnie powinien zatem podac:

 1. pelna nazwe sadu, ktory wydal orzeczenie, skutkiem ktorego Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen organizuje posiedzenie w przedmiocie orzeczenia kary zastepczej,

 2. sygnature akt sprawy, w ktorej wydano orzeczenie skutkujace zorganizowaniem przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen w dniu 11 pazdziernika 2013 r. posiedzenia w przedmiocie orzeczenia kary zastepczej,

 3. date wydania orzeczenia, jak w pkt. 1 i pkt. 2.

 

W przypadku sprawy przeciwko mnie sedzia referent powinien zatem podac: „(…) w sprawie: z urzedu o orzeczenie kary zastepczej od Wyroku Nakazowego Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt XIV W 5614/11.”

To bylaby pelna, zgodna ze stanem faktycznym informacja.

Orzeczenie kary zastepczej, jak w Zawiadomieniu z dnia 3 wrzesnia 2013 r. dotyczy bowiem wyroku nakazowego Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt XIV W 5614/11.

Przedmiotowym wyrokiem Sad Rejonowy w Bydgoszczy orzekl – Zalacznik 3: „Sygn. akt XIV W 5614/11 WYROK NAKAZOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2012 roku Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIV Wydzial Karny w skladzie: Przewodniczacy: Sedzia Sadu Rejonowego /imie i nazwisko – ZKE/ Protokolant: /imie i nazwisko – ZKE/ bez udzialu stron po rozpoznaniu w postepowaniu nakazowym sprawy z oskarzenia Strazy Miejskiej w Bydgoszczy sprawy Zbigniewa Kekus syna /imiona i nazwiska – ZKE/ urodzonego /data i miejsce urodzenia – ZKE/ obwinionego o to, ze w dniu 18 lipca 2011 roku okolo godziny 10:40 na ulicy Fordonskiej w Bydgoszczy, kierujac pojazdem samochodowym marki Ford o numerze rejestracyjnym /numer rejestracyjny – ZKE/, przekroczyl predkosc dopuszczalna o 32 km/h, tj. o czyn z art. 92 a KW orzeka:

 1. obwinionego Zbigniewa Kekus uznaje za winnego popelnienia zarzucanego mu czynu, tj. wykroczenia z art. 86 § 1 KW i za to, na podstawie art. 86 § 1 KW wymierza mu kare grzywny w kwocie 250 (dwustu piecdziesieciu) zlotych,

 2. zwalnia obwinionego od ponoszenia kosztow postepowania, wydatkami obciazajac Skarb Panstwa.”

Dowod: Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, Wyrok nakazowy z dnia 12 stycznia 2012 r.

Zalacznik 3

 

Wyrok Nakazowy Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12.01.2012 r., sygn. akt XIV W 5614/11 zostal przeslany przez ten Sad Sadowi Rejonowemu dla Krakowa Krowodrzy przy pismie z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zlozylem wniosek o umorzenie grzywny, jak wyzej. W uzasadnieniu podalem, ze majac troje dzieci na utrzymaniu nie pracuje od lutego 2009 r., ze stracilem prace z powodu nieslusznego, niszczacego mi kariere zawodowa aktu oskarzenia przeciwko mnie wydanego w dniu 12 czerwca 2006 r. przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod Radoslawe Ridan oraz wydanego na jego podstawie tak samo nieslusznego – ostatecznie uchylonego jako razaco naruszajacy prawo materialne i prawo procesowe – wyroku sedziego Sadu Rejonowego w Debicy Tomasza Kuczmy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. II K 451/06.

Moj wniosek rozpoznal w I instancji sedzia Sadu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny SSR Sebastian Mazurek, ktory postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II Ko 4469/12/K postanowil mojego wniosku nie uwzglednic. W uzasadnieniu podal w absolutnej sprzecznosci ze stanem faktycznym, ze ja, w dacie sporzadzenia przez niego postanowienia mieszkalem i pracowalem w Warszawie – Zalacznik 4: „Ukarany nie wykazal, by nie mogl z przyczyn niezaleznych od siebie uiscic grzywny. Swoja argumentacje ograniczyl jedynie do stwierdzenia, iz nie pracuje od 6 lutego 2009 roku, a ma na utrzymaniu troje dzieci. Na utrzymanie zaciaga kolejne dlugi. Pracy nie moze podjac z uwagi na skazujacy go wyrok. (…) Z wywiadu kuratora wynika, iz ukarany nie mieszka w Krakowie pod adresem, ktory podaje, a od wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie.

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny, sygn. akt II Ko 4469/12/K,

postanowienie sedziego Sebastiana Mazurka z dnia 31 stycznia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Sad Okregowy w Krakowie V Wydzial Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczen Karnych nie uwzglednil zazalenia, ktore zlozylem na postanowienie sedziego Sebastiana Mazurka w sprawie nieuwzglednienia mojego wniosku o umorzenie nalozonej na mnie grzywny i orzeczeniem w sprawie sygn. V. KZW 353/13 utrzymal w mocy Wyrok Nakazowy Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 roku, sygn. XIV W 5614/11.

W zwiazku z powyzszym w dniu 7 pazdziernika 2013 r. dokonalem w kasie Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie wplaty kwoty 250,00 /slownie: dwiescie piecdziesiat / zl – Zalacznik 1:

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Dowod wplaty kwoty

250,00 zl – Zalacznik 1

 

Po uiszczeniu oplaty, jak wyzej, pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r. zlozonym do akt sprawy sygn. II Ko 3214/13/K PK Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy Wydzial II Karny Sekcja Wykonania Orzeczen zlozylem – Zalacznik 5:

 1. Zawiadomienie o uiszczeniu przeze mnie kwoty 250,00 /slownie dwiescie piecdziesiat/ zl tytulem kary grzywny orzeczonej Wyrokiem Nakazowym Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. XIV W 5614 – Zalacznik 1.

 2. Zawiadomienie, ze w sprawie Sadu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. XIV W 5614, zostalem Wyrokiem Nakazowym z dnia 12 stycznia 2012 r. zwolniony z kosztow sadowych – Zalacznik32.

 3. Wniosek o u morzenie – w zwiazku z uiszczeniem przeze mnie nalozonej na mnie kary grzywny – postepowania do sygn. akt II Ko 3214/13/K PK.

 4. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, z mocy ktorego prawa Sad moze wydac orzeczenie w przedmiocie zastosowania wobec ukaranego grzywna kary zastepczej, nie wezwawszy go uprzednio do uiszczenia nalozonej na niego kary.

 5. Wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi wyjasnienia, czy kara grzywny nalozona na mnie Wyrokiem Nakazowym Sadu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. XIV W 5614 nie ulegla przedawnieniu przed data wyslania do mnie Zawiadomienia z dnia 3 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 2.

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn.

akt II Ko 3214/13/K PK, pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 5

 

Wielce Szanowna Pani Prezes,

 

Wnosze o objecie przez Pania nadzorem administracyjnym sprawy sygn. akt II Ko 3214/12/K PK.

Wydaje sie, ze po uiszczeniu przeze mnie kary grzywny, jak wyzej, Sekcja Wykonania Orzeczen Wydzialu II Karnego kierowanego przez Pania Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy powinna umorzyc podczas posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2013 r. postepowanie przeciwko mnie.

Sedziom zdarzaja sie jednak pomylki i gdyby doszlo do takowej w sprawie sygn. akt II Ko 3214/12/K PK, moglbym zostac umieszczony w areszcie. Z mnostwa pomylek , z ktorymi mam do czynienia osobiscie od 1997 r. – nawet w niniejszym pismem zgloszonej sprawie, gdy Pani podwladny, sedzia Sebastian Mazurek podal w w/w postanowieniu z dnia 31.01.2013 r. sygn. akt II Ko 4469/12/K, w absolutnej sprzecznosci ze stanem faktycznym: „Z wywiadu kuratora wynika, iz ukaranynie mieszka w Krakowie pod adresem, ktory podaje, aod wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie., mimo ze ja od kilku lat nie mieszkam w Warszawie, a od dnia 6 lutego 2009 r. nie pracuje – gdy nieszczesliwie dla siebie samego i dla mojej rodziny wszedlem w relacje z sedziami, ufny w Panstwa profesjonalizm fachowy i najwyzsze kwalifikacje moralne, celem dowiedzenia slusznosci mojego stanowiska zaprezentuje pomylke sedzi-zlodzieja Marzeny Lewickiej.

Ze wzgledu na grozace mi umieszczenie mnie w areszcie – co obok pracy spolecznie uzytecznej moze byc forma nalozonej na mnie w przypadku pomylki sedziego kary zastepczej – przypomne takze mord popelniony ze szczegolnym okrucienstwem przez sedziow na umieszczonym przez pomylke w areszcie 33-letnim obywatelu Rumunii Claudiu Crulicu.

 

Co sie tyczy pomylki sedzi Marzeny Lewickiej …

W dniu 13 listopada 2009 r. Zastepca Przewodniczacej Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie sedzi Agnieszki Oklejak, sedzia Teresa Dyrga przypomniala sobie, ze … 5 lat wczesniej, w dniu 22 listopada 2004 r. wydala wyrok w sprawie do sygn. XI CR 603/04, ktorym orzekla, miedzy innymi, ze ja mam uiscic oplate w kwocie 8.750,00 zl. Najpewniej dlatego, ze przedmiotowy wyrok wydala bedac wylaczona z mocy ustawy, nie wzywala mnie do uiszczenia orzeczonej przez nia kwoty. Poniewaz jednak wyrokiem z dnia 22.11.2004 r. okradla mnie z kwoty 7.700,00 zl, ja przez kolejne lata czynilem starania, by mi ja zwrocil Sad Okregowy w Krakowie. Wreszcie po zlozeniu przeze mnie w listopadzie 2009 r. zawiadomienia o popelnieniu przez prezesa Sadu Barbare Baran przestepstwa z art. 231 § 1 K.k. zwrocono mi nalezna mi kwote.

Sedzia Teresa Dyrga wydala w odwecie w dniu 13 listopada 2009 r. zarzadzenie o sciagnieciu ode mnie w.w. kwoty 8.750,00 zl. Tymczasem roszczenie to uleglo przedawnieniu w dniu 10 kwietnia 2009 r., bo tego dnia Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok, ktorym utrzymal w mocy wyrok sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2006 r.

Wladze Sadu Okregowego w Krakowie wydaly komornikowi Rafalowi Nowickiemu de Poraj – ktorego malzonka, sedzia Sadu Apelacyjnego w Krakowie Hanna Nowicka de Poraj przesadzila o utrzymaniu w mocy dotknietego niewaznoscia, bo wydanego przez wylaczona w dniu orzekania z ustawy sedzie Terese Dyrga, wyroku z dnia 22.11.2004 r. – nakaz wyegzekwowania ode mnie kwoty 8.750,00 zl.

W marcu 2012 r. doreczono mi sporzadzone przez komornika Rafala Nowickiego de Poraj w dniu 15 marca 2012 r. Zawiadomienie o wszczeciu egzekucji ode mnie kwoty 8.750,00 zl z mieszkania. W zwiazku z powyzszym, pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. skierowanym do Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial I Cywilny, zlozylem – korzystajac z pouczenia udzielonego mi przez komornika w w.w. Zawiadomieniu – skarge na zamieszczone w Zawiadomieniu wezwanie do zaplaty dlugu.

Podalem w niej – Zalacznik 6: „ I.Skarga na wezwanie z dnia 15 marca 2012 r. do zaplaty dlugu.

II.Wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego:

1.w zwiazku z prowadzeniem egzekucji z oczywistym i razacym naruszeniem prawa okreslonego w art. 25.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych.(…)”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial Cywilny, skarga z dnia 5 kwietnia 2012 r. –

Zalacznik 6

 

W uzasadnieniu podalem, ze poniewaz sprawa sygn. XI CR 603/04 byla rozpoznawana pod rzadami ustawy z dnia 13.06.1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, ktorej art. 25.1 stanowi: Prawo Skarbu Panstwa do zadania kosztow sadowych przedawnia sie z uplywem lat trzech liczac od dnia, w ktorym koszty nalezalo uiscic.”, roszczenie Sadu wobec mnie uleglo przedawnieniu.

Moja skarge rozpoznala w dniu 1 sierpnia 2012 r., sedzia Marzena Lewicka. Oddalila ja podajac w wydanym przez nia postanowieniu – Zalacznik 7: „Sygn. akt I Co 1848/12/K POSTANOWIENIE Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSR Marzena Lewicka Protokolant: osobiscie, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Sadu Okregowego w Krakowie przeciwko dluznikowi Zbigniewowi Kekusiowi na skutek skargi dluznika na czynnosc Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafala Nowickiego de Poraj z dnia 15 marca 2012 r. w przedmiocie wszczecia egzekucji w sprawie o sygn. XII KMS 98/10 postanawia: Oddalic skarge.
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt I Co 1848/12/K,

postanowienie sedzi Marzeny Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. – Zalacznik 7

 

Ta zapisana w polowie kartka papieru, a na niej kilka slow: „SSR Marzena Lewicka (… postanawia: oddalic skarge” miala dla moich przeciwnikow wartosc … kilkuset tysiecy zlotych.

W ten sposob, tj. nawet nie sporzadzajac uzasadnienia dla wydanego przez nia postanowienia na posiedzeniu niejawnym, sedzia Marzena Lewicka … pozbawila mnie mieszkania. Zezwolila komornikowi Rafalowi Nowickiemu de Poraj na jego licytacje.

 

Poniewaz sedzi Marzeny Lewickiej „postanawia oddalic skarge” w tlumaczeniu na „moje”, znaczylo: „wlasnie cie Kekus pozbawiam mieszkania”, zlozylem wniosek o sporzadzenie i doreczenie mi uzasadnienia postanowienia z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Sedzia Marzena Lewicka wydala w dniu 17 wrzesnia 2012 r. postanowienie – Zalacznik 8: „Sygn. akt I CVo 1848/12/K POSTANOWIENIE Dnia 17 wrzesnia 2012 roku Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSR Marzena Lewicka, Protokolant: osobiscie, po rozpoznaniu w dniu 17 wrzesnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Sadu Okregowego w Krakowie przeciwko dluznikowi Zbigniewowi Kekusiowi na skutek skargi dluznika na czynnosc Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy Rafala Nowuckiego de Poraj z dnia 15 marca 2012 r. w przedmiocie wszczecia egzekucji w sprawie o sygn. XII KMS 98/10 w przedmiocie wniosku Zbigniewa Kekusia o sporzadzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 1 sierpnia 2012 r. postanawia: odmowic sporzadzenia uzasadnienia postanowienia z dnia 1 sierpnia 2012 r.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Zbigniew Kekus wniosl o sporzadzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 1 sierpnia 2012 r. w przedmiocie oddalenia skargi na czynnosc Komornika.

Wymaga podkreslenia, iz przepis art. 357 k.p.c. majacy zastosowanie na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. dzieli postanowienia na oglaszane na posiedzeniu jawnym, ktore sad uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegaja one zaskarzeniu i tylko na zadanie strony zgloszone w terminie tygodniowym od dnia ogloszenia postanowienia (§ 1) oraz wydane na posiedzeniu niejawnym, ktore gdy stronie przysluguje srodek zaskarzenia, sad dorecza obu stronom wraz z uzasadnieniem (§2). Zgodnie z powolana regulacja, stronie przysluguje uprawnienie do zlozenia wniosku o doreczenie postanowienia z uzasadnieniem tylko gdy zostalo ono ogloszone na posiedzeniu jawnym i jest zaskarzalne. Postanowienie niezaskarzalne nie podlega uzasadnieniu. Istotnym jest, iz w mysl art. 7674 k.p.c. zazalenie na postanowienie sadu przysluguje w wypadkach wskazanych w ustawie. Nalezy zauwazyc, iz postanowienie w przedmiocie skargi na czynnosc Komornika polegajacej na wszczeciu egzekucji jest niezaskarzalne. Majac na uwadze powyzsze, w oparciu o powolane przepisy orzeczono jak w sentencji postanowienia.”
Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt I Co 1848/12/K,

postanowienie sedzi Marzeny Lewickiej z dnia 17 wrzesnia 2012 r. – Zalacznik 8

 

Ja zatem poinformowalem kierowany przez Pania Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy Wydzial I Cywilny, ze komornik Rafal Nowicki de Poraj chce zlicytowac moje mieszkanie celem wyegzekwowania przedawnionego roszczenia, podalem prawo, z tytulu ktorego to roszczenie uleglo przedawnieniu, a sedzia Marzena Lewicka postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2012 r. zezwolila na licytacje mieszkania, nie wyjasniajac mi, dlaczego akceptuje grabiez, a potem, postanowieniem z dnia 17 wrzesnia 2012 r. udzielila mi pouczenia, ze nie mam prawa dowiedziec sie, dlaczego ona razem z komornikiem Rafalem Nowickim de Poraj i prezesem Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Barbara Baran chca mnie okrasc z mieszkania, tj. pozbawic mnie dorobku zycia, z razacym i oczywistym naruszeniem prawa.

 

Sad to: «panstwowy organ wymiaru sprawiedliwosci».

Sedzia to: «osoba powolana do rozpoznawania spraw i wydawania wyrokow w imieniu panstwa,

posiadajaca okreslone przez prawo kwalifikacje moralne i zawodowe».

Gdyby sporzadzic ankiete i zadac w niej pytanie, jakie miejsce pracy jest najwiekszym przeciwienstwem sadu, zapewne jedna z najczesciej wymienionych przez ankietowanych odpowiedzi bylby dom publiczny potocznie zwany burdelem.

W burdelu pracuja kobiety zwane prostytutkami lub potocznie Kurwami.

Panie z agencji towarzyskich, ktore zapoznaja sie z trescia niniejszego pisma goraco przepraszam, za poslugiwanie sie okresleniem „Kurwa”. Nie dlatego go uzywam, zeby komukolwiek sprawic przykrosc, ale zeby udowodnic, jak bardzo niewazna jest „latka”, jaka ci przykleja.

Utrzymywana z publicznych pieniedzy, sponsorowana przez podatnika Marzena Lewicka jest zlodziejem.

Co z tego zatem, ze art. 61 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o ustroju sadow powszechnych stanowi, ze sedzia moze byc ten, kto jest nieskazitelnego charakteru.

Co z tego, ze czterdziesci lat temu, w 1972 roku kilku odzianych w sedziowskie togi durniow-megalomanow z Sadu Najwyzszego orzeklo, ze kazdy sedzia jest autorytetem moralnym, z czego odziane w sedziowskie togi bydlo – mam na mysli wylacznie bydlo, nie sprawiedliwych i bezstronnych sedziow – korzysta do dzisiaj, nakazujac mi traktowanie wszystkiego, co powie, czy napisze jako prawde objawiona1.

 

Celem rozwiania ewentualnych watpliwosci wyjasniam, ze nie jestem antyfeminista.

Poniewaz z podanej na poczatku niniejszego pisma przyczyny Pani jest jego Adresatka, jako przyklad sedziowskiej „pomylki” wybralem moje z Pani podwladna, sedzia Marzena Lewicka, doswiadczenie.

Nie znaczy to oczywiscie, ze na niwie profesjonalizmu wszystkie tzw. Kurwy „bija na glowe” tylko niektorych sedziow kobiety. Bydla nie brak takze wsrod sedziow mezczyzn. Sedzia swiadomym zlodziejem jest, na przyklad, patron sedzi Teresy Dyrgi, byly prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, sedzia Andrzej Struzik.

 

Nie bylem nigdy w Burdelu, ale slyszalem, ze zatrudnione w nich tzw. Kurwy bardzo sie staraja, zeby ich klienci byli zadowoleni z jakosci uslug, ktore im swiadcza. Daja z siebie wszystko. Wznosza sie na wyzyny profesjonalizmu. Sa kreatywne.

Nigdy tez nie slyszalem, zeby tzw. Kurwa zatrudniona w Burdelu okradla swojego klienta.

Domyslam sie, ze gdyby tak sie jednak stalo, to Pani, prezesa Sadu dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie odpowiedniczka z burdelu, zwana potocznie burdelmama, wyrzucilaby kurwe-zlodziejke z pracy. Na tzw. zbity pysk.

A w sadzie nie. Sad sie rzadzi innymi niz burdel prawami.

Porownajmy zatem tzw. Kurwe z sedzia Marzena Lewicka, a Pania, prezesa Sadu, z Burdelmama.

W przypadku sedzi to porownanie wychodzi z korzyscia dla tzw. Kurw.

Te Kobiety zasluguja na szacunek.

A sedzia Marzena Lewicka … ?

Ja od niej nie wymagalem przeciez kreatywnosci, ba, podstawowych nawet kwalifikacji, czyli w jej przypadku znajomosci prawa.
Sam jej przedstawilem prawo, z mocy ktorego roszczenie Sadu Okregowego w Krakowie, z tytulu ktorego komornik Rafal Nowicki de Poraj chcial mnie z polecenia prezes Barbary Baran pozbawic mieszkania bylo przedawnione.

A ona … dolaczyla do komornika i sedzi zlodzieja.

W dodatku popisujac sie przede mna znajomoscia prawa, ktore zwalnia ja z wyjasnienia mi, dlaczego w moim przypadku nie zechciala zastosowac prawa, o ktorym ja ja poinformowalem, tj. wyjasniajac mi, dlaczego mi nie wyjasni, z jakich – sprzecznych z prawem – przyczyn, postanowila mnie ograbic z mieszkania.

Konfrontacja sedzi Marzeny Lewickiej z przecietna tzw. Kurwa na niwie kompetencji zawodowych, wypada zdecydowanie na korzysc tzw. Kurwy.

Moge sie tylko zastanawiac, jaki miala miec udzial sedzia Marzena Lewicka w podziale „lupu”.

 

A teraz Pani, prezes Sadu, jako odpowiednik Burdelmamy, czyli kierowniczka, przelozona … .

Niech Pani dokona, prosze, samooceny.

Ja dopomoge Pani stawiajac pytanie: „Czy zwolnila Pani sedzie Marzene Lewicka z pracy zaraz po tym, gdy Pania poinformowalem, ze mnie postanowila ograbic z mieszkania?”
Wiem, ze nie.Sprawdzilem.

Toleruje Pani zatem w kierowanym przez Pania Sadzie zlodziejke.

Cwana, dzialajaca z premedytacja.

Gdy wydala postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r. pozbawiajace mnie mieszkania, czyniac tak w sprzecznosci z prawem, ktore jej podalem, zaraz potem wydala nastepne – z dnia 17 wrzesnia 2012 r. – ktorym mi wyjasnila, ze mi nie przysluguje prawo do uzyskania wyjasnienia, dlaczego mnie okrada.

Ergo … bezpieczniej dla obywatela korzystac z uslug kurew niz niektorych sedzin kierowanego przez Pania Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie.

Tolerowanie przez Pania w Sadzie zlodzieja Marzene Lewicka jest kolejnym dowodem slusznosci mojego stanowiska, ze na selekcja na stanowiska kierownicze w instytucjach wymiaru sprawiedliwosci odbywa sie wedlug kryteriow negatywnych – za mna z Pania takze inne, jak Pani byc moze pamieta, negatywne doswiadczenia – oraz ze w kazdej jednostce instytucji wymiaru sprawiedliwosci jest kilkoro dyspozycyjnych, „gotowych na wszystko” funkcjonariuszy lajdakow.

W kierowanym przez Pania, kiepskiego kierownika, Sadzie, Marzena Lewicka nalezy wlasnie do tych dedykowanych do „zadan specjalnych”.

Nas, Waszych – tj. Pani i Pani podwladnych – uslugobiorcow obojga plci, problem na tym polega, ze nie mamy wyboru.

Gdybym zdecydowal sie na skorzystanie z uslugi seksualnej, moge sobie wybrac Burdel. Bywa po kilka w jednym w rejonie. Nie ma, jak w przypadku sadu, rejonizacji.

Moge sobie tez wybrac tzw. Kurwe. To ladne, mile, uprzejme, uczynne profesjonalistki.

Na sedzie Marzene Lewicka i Pania, jej szefowa, jestem natomiast skazany.

Jest jeszcze kilka innych roznic miedzy sedzia Marzena Lewicka i tzw.. Kurwa.

Na korzysc tzw. Kurwy.

Otoz tzw. Kurwa sie do pracy z reguly rozbiera, a sedzia-zlodziej Marzena Lewicka przebiera, tj. ubiera w sedziowska toge. Naklada takze na szyje lancuch z godlem panstwa.

To nie jedyna roznica. Gdybym mial niefart i trafil na kurwe-zlodziejke – nie wierze, ze wsrod tych ladnych i milych, w przeciwienstwie do wiekszosci sedzin, z ktorymi zetknal mnie los, sa takie, ale … poimaginujmy – to ta okradla by mnie co najwyzej z portfela.

Z mieszkan okradaja w Sadzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy, w Sadzie Okregowym w Krakowie.

I nie zeby kurwy …

Autorytety moralne o nieskazitelnych charakterach.

Nie sposob nie zwrocic takze uwagi na roznice w oznakowaniu miejsca pracy Kurew i sedzi Marzeny Lewickiej oraz wizerunku pomieszczen, w ktorych wykonuja prace.

Nie wiedzialem Burdelu, na ktorym w widocznym miejscu byloby godlo panstwowe. A w sadzie … Na zewnatrz budynku, w ktorym miesci sie sad, umieszcza sie w widocznym miejscu, tablice z (…) godlem panstwowym.” – § 6. 1. Rozporzadzenia ministra sprawiedliwosci z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzedowania sadow powszechnych.

Nie moge tez sobie wyobrazic godla panstwowego w pomieszczeniu, w ktorym tzw. Kurwa swiadczy uslugi. A w pomieszczeniu, w ktorym usluge swiadczy sedzia Marzena Lewicka … „W pomieszczeniu, w ktorym ma sie odbywac posiedzenie, powinien byc przygotowany stol sedziowski i zawieszone godlo panstwowe (…).” – § 64. 2. Rozporzadzenia ministra sprawiedliwosci z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzedowania sadow powszechnych.

Nigdy nie mialem nic przeciwko tzw.Kurwom. Szanuje je tak samo, jak wszystkich uczciwie zarobkujacych ludzi. Czasem zycie zmusza je do kurwienia sie.

Marzena Lewicka sama sobie wybrala zawod sedziego.

Mysle, ze jesli Pani wyrzuci z pracy w Sadzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy zlodziejke Marzene Lewicka, zaden profesjonalnie prowadzony przez uczciwa Burdelmame Burdel, jej – nawet gdyby chciala – nie zatrudni.

Kto, by ja – poza Pania – chcial, z wypracowana sobie przez nia sama – patrz: postanowienie z dnia 1 sierpnia 2012 r. /Zalacznik 7/ – opinia zlodzieja …?

Ktora dbajaca o wizerunek swojej firmy Burdelmama zatrudni zlodziejke? Nawet, gdy w poprzedniej firmie uchodzila za autorytet moralny i nieskazitelny charakter.
Nie zgodza sie na taka, szkodzaca ich wizerunkowi uczciwe Panie, tzw. Kurwy.

Jak Pani mysli, kogo mogl miec bardziej na mysli G. Orwell – prostytutki, czy sprzeniewierzajace sie zlozonym slubom, przyrzeczeniom autorytety moralne – gdy pisal:

 

Raz sie skurwisz – kurwa zostaniesz

George Orwell

Czy zauwazyla Pani, ze nie nazywam sedzi Marzeny Lewickiej kurwa?

A mialbym prawo, bo „kurwa” to przeciez nie tylko: «ruchawica, dziwka, prostytutka»; Slownik Jezyka Polskiego, ale takze: «czlowiek postepujacy w sposob podly, niemoralny, lajdak, nikczemnik»; Slownik Jezyka Polskiego, a jak twierdza przedstawiciele inteligencji prawdziwej, tzw. „kurwa inteligencji”: … „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligentwie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.2 .

Nie moge jednak w przypadku sedzi Marzeny Lewickiej rzucic kurwa, bo gdybym ja tak nazwal skrzywdzilbym tzw. Kurwy profesjonalistki.

Te nieslusznie obrazane, uczciwie zarabiajace na zycie i prezentujace wlasciwa postawe zawodowa Kobiety, slusznie mialyby mi to za zle.

Zeby zamknac watek tego pisma polegajacy na porownaniu tzw. Kurwy z sedzia Marzena Lewicka, stwierdzam, ze tzw. Kurwa moze sobie robiac poranny makijaz patrzec w oczy, a autorytet moralny o nieskazitelnym charakterze, sedzia Marzena Lewicka … niech sobie sama wypracuje stanowisko w tej sprawie adresatka kopii niniejszego pisma, „sedzia” Lewicka.

Marzena Lewicka jest zlodziejka i jako taka okradajaca ludzi z dorobku zycia – w dodatku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – nie zasluguje na to, zeby ja do jednego „worka” wrzucac z Kobietami rzetelnie wykonujacymi wybrana przez nich profesje.

Jesli ma Pani watpliwosci co do slusznosci mojego stanowiska, niech Pani zasiegnie, prosze, opinii o jakosci uslug swiadczonych przez tzw. Kurwy, a nastepnie zapozna sie uwaznie z trescia mojej skargi z dnia 5.04.2012 r. /Zalacznik 6/ oraz z postanowieniem sedzi Marzeny Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r. /Zalacznik 7/ i porowna je z:

 1. pismem do mnie z dnia 10 sierpnia 2012 r., sygn. sygn. L 050 – 76/11, wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie, sedziego Michala Niedzwiedzia /Zalacznik 11/,

 2. postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2013 r. sygn. akt III KMS 98/10, komornika Rafala Nowickiego de Poraj – Zalacznik 12.

 3. pismem z dnia 7 wrzesnia 2013 r., sygn. L 050 – 76/11/ wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 15,

 

Jakkolwiek postanowienie sedzi Marzeny Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt I Co 1848/12/K /Zalacznik 7/ jest wyrokiem pozbawiajacym mnie mieszkania, nie stracilem go.

Dzien 1 sierpnia 2012 r. byl 7 dniem slusznego protestu glodowego prowadzonego przeze mnie calodobowo przed Sadem Okregowym w Krakowie.

Po roku informowania prezesa tego Sadu, sedzi Barbary Baran, ze roszczenie wobec mnie Sadu, z tytulu ktorego komornik Rafal Nowicki de Poraj prowadzil egzekucje z mieszkania zamieszkiwanego przez moje dzieci z moja byla zona, po tym, gdy wyznaczony przez komornika biegly sadowy Hubert Dziewonski sporzadzil w czerwcu 2012 r. na polecenie komornika kalkulacje wysokosci wynagrodzenia za sporzadzenie wyceny mieszkania, pismem z dnia 20 lipca 2012 r. zawiadomilem prezes Barbare Baran, ze jesli nie skieruje do komornika wniosku o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie postepowania, rozpoczne w dniu 26 lipca 2012 r. prowadzony calodobowo protest glodowy przed Sadem Okregowym w Krakowie.

Poniewaz prezes B. Baran nie zlozyla wniosku, jak wyzej, zgodnie z zapowiedzia, w dniu 26 lipca 2012 r. rozpoczalem prowadzony calodobowo – noce spedzalem w spiworze rozkladanym przed glownym wejsciem do Sadu Okregowego w Krakowie – protest glodowy.

Juz nastepnego dnia, 27 lipca 2012 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow Krowodrza wystapila z wlasnej inicjatywy z wnioskiem do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej o ustalenie, czy moj stan zdrowia nie uzasadnia poddania mnie … przymusowemu leczeniu lub innej formie wsparcia dla poprawy zdrowia – Zalacznik 9:Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza Os. Kosciuszkowskie 2, 31-858 Krakow, Krakow, dnia 27 lipca 2012 r., sygn. Pc 318/12 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Krakowie, Dzialajac na podst. art. 42 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 4 o prokuraturze (tj. Dz. U. 08.7.39) i art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy spolecznej w zwiazku z informacja ING Bank Slaski powzieto informacje o trudnej sytuacji bytowej, w tym w szczegolnosci sytuacji zdrowotnej Zbigniewa Kekusia.

W zwiazku z powyzszym zwracam sie o objecie Zbigniewa Kekusia zam. Krakow /…/ pomoca MOPS w zakresie odpowiednim do potrzeb wymienionego celem umozliwienia przezwyciezenia trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie jest w stanie pokonac, wykorzystujac wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci. W szczegolnosci prosze o ustalenie,czy stan zdrowia i okolicznosci zyciowego osoby nie uzasadniaja poddania przymusowemu leczeniu lub innej formie wsparcia dla poprawy zdrowia. O podjetych srodkach i ustaleniach prosze mnie poinformowac do sygn. akt Pa 818/12.Prokurator Marta Suchodolska”
Dowod: Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r.

prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie – Zalacznik 9

 

Troskliwa ta prokurator Marta Suchodolska …

Ale i niekompetentna, bo nie wiedziala, ze MOPS nie posiada uprawnien do wykonania zleconego mu przez nia zadania.

W dniu 1 sierpnia 2012 r., tj. w 7 dniu mojego protestu, gdy sedzia Marzena Lewicka wydala postanowienie, ktorym podala, ze „SSR Marzena Lewicka (…) postanawia: oddalic skarge”, czyli wydala wyrok przesadzajacy o utracie przeze mnie mieszkania, wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Michal Niedzwiedz sporzadzil pismo do mnie, sygn. L-050 -76/11, ktorym mnie poinformowal – Zalacznik 10: „(…) Odnosnie Pana pismach z dnia 6 i 20 lipca 2012 r. informuje, iz na poruszane w nim kwestie udzielone zostaly juz Panu odpowiedzi w skardze o sygn. L – 050 – 118/07 natomiast rozstrzygniecia w przedmiocie kosztow postepowania sadowego leza w gestii niezawislych sadow i zarzutu co do tych decyzji nie moga byc rozpoznawane w ramach nadzoru administracyjnego.”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 1 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia – Zalacznik 10

 

Jakze sie mylil wiceprezes Niedzwiedz w dniu 1 sierpnia 2012 r. …

Sam tego, ze sie mylil dowiodl kilka dni pozniej, w dniu 10 sierpnia 2012 r.

Nawiasem mowiac, podczas spotkania ze mna w dniu 10 sierpnia 2012 r., tj. w 16 dniu mojego protestu glodowego, wiceprezes M. Niedzwiedz poinformowal mnie, ze on mnie od poczatku mojego protestu obserwowal …

Twardziel.

O prowadzonym przeze mnie protescie zaczely informowac media. Na poczatku niezalezne, portale internetowe /www.monitor-polski.pl, Afery Prawa, Afery i Bezprawie, Nowy Ekran, Telewizja Niezalezna, Lex Nostra, Rafal Gawronski/ potem lokalne dzienniki, „Gazeta Krakowska” i „Dziennik Polski”.

W dniu 8 sierpnia 2012 r., w glownym, o godz. 18:30 wydaniu Panoramy TVP zaprezentowano reportaz z prowadzonej przeze mnie wtedy od 14 dni glodowki, a red. Hanna Lis podala:

 

Od dwoch tygodni gloduje przed krakowskim sadem Zbigniew Kekus. Byly nauczyciel akademicki spi na ulicy i pije tylko wode. A to wszystko dlatego, ze czuje sie oszukany przez sad, ktory nieslusznie jego zdaniem obarczyl go kosztami procesowymi podczas rozwodu. Codziennie wysyla wiec listy, w ktorych opisuje swoja sytuacje i czeka az ktos na nie odpowie.”

Zrodlo: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, http://goo.gl/jhkxa2

 

W wywiadzie na temat mojego protestu udzielonym Panoramie wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie Michal Niedzwiedz powiedzial:

Te sprawy zostaly zakonczone wiele lat temu i w tym momencie w drodze administracyjnej

nie ma mozliwosci zmiany tych orzeczen.”

Zrodlo: Panorama TVP, 8 sierpnia 2012 r., godz. 18:30, http://goo.gl/jhkxa2

Znowu sie mylil wiceprezes M. Niedzwiedz …

Co sam udowodnil po kolejnych … dwoch dniach.

W dniu 9 sierpnia 2012 r. osobiscie u prezesa Sadu Apelacyjnego w Krakowie SSA Andrzeja Struzika i wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia interweniowali w mojej sprawie red. Zdzislaw Raczkowski i red. Helena Fleszar z portalu „Afery Prawa” oraz red. Krystyna Gorzynska z portalu „Nowy Ekran”.

Wiceprezes M. Niedzwiedz polecil im by mi przekazali, zebym skierowal wniosek do niego o wystapienie do komornika z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie postepowania z powolaniem sie na okolicznosc przedawnienia roszczenia wobec mnie Sadu Okregowego w Krakowie egzekwowanego przez komornika Rafala Nowickiego de Poraj.. Kierowalem juz takie wczesniej do prezes Barbary Baran, ale skoro chcial wiceprezes M. Niedzwiedz, zebym zlozyl jeszcze jeden, rankiem 10 sierpnia 2012 r. skierowalem takowy do niego.

Okazalo sie, ze wiceprezesowi M. Niedzwiedziowi o to chodzilo, zeby ukryc fakt wielokrotnego skladania przeze mnie wniosku, jak wyzej, z powolaniem sie na okolicznosc przedawnienia roszczenia.

Rankiem 10 sierpnia 2012 r. przyszedl do mnie i zaprosil mnie do swojego gabinetu. Podczas spotkania poinformowal mnie, ze on zgadza sie ze mna, ze roszczenie egzekwowane przez komornika R. Nowickiego de Poraj uleglo przedawnieniu. Ja poinformowalem go, ze na chwile przed naszym spotkaniem zlozylem w Biurze Podawczym Sadu Okregowego w Krakowie skierowane do niego pismo z wnioskiem o wystapienie do komornika o umorzenie postepowania. Wiceprezes M. Niedzwiedz poinformowal mnie, ze zaprosi mnie na kolejne spotkanie i po kilku godzinach wreczyl mi sporzadzone przez niego pismo o tresci – Zalacznik 11: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie L 050 – 76/11 Krakow, dnia 10 sierpnia 2012 r. Szanowny Pan Zbigniew Kekus Po zapoznaniu sie z trescia Pana pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuje, izuznaje podniesiony w nim zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot kosztow sadowych orzeczonych w punkcie VII wyroku Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 22 listopada 2004 r. sygn. akt XI CR 603/04 utrzymanego w mocy wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 10 kwietnia 2006 r. w kwocie 8.750 zl.
Jednoczesnie informuje, iz wystapilem do Komornika przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Rafala Nowickiego de Poraj Kancelaria komornicza w Krakowie przy al. Pokoju 29 B/48 w sprawie o sygn. III KMs 98/10z wnioskiem o umorzenie postepowania egzekucyjnego wobec uwzglednienia zarzutu przedawnienia podniesionego przez dluznika.

Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michal Niedzwiedz

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia – Zalacznik 11

 

W nastepstwie decyzji SSO Michala Niedzwiedzia, komornik Rafal Nowicki de Poraj wydal w dniu 17 sierpnia 2012 r. Postanowienie w przedmiocie umorzenia postepowania egzekucyjnego przeciwko mnie – Zalacznik 12:
„Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj Kancelaria Komornicza w Krakowie /adres – ZKE/ sygn. akt III KMS 98/10 Kekus Zbigniew /adres – ZKE/ Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w postepowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela Sad Okregowy w Krakowie /adres – ZKE/ przeciwko dluznikowi: Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ o egzekucje naleznosci pienieznych POSTANAWIA 1. Postepowanie egzekucyjne umorzyc

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj

UZASADNIENIE W dniu 16.09.2012 r. wierzyciel zlozyl w kancelarii komornika wniosek o umorzenie postepowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie. Wobec powyzszego na podstawie art. 825 kpc nalezalo postanowic jak na wstepie. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj

Dowod: Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r. – Zalacznik 12

 

W wydaniu z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. opublikowano na 1-ej stronie artykul Marcina Karkoszy pt. „Protest: sposob na sad”, w ktorym autor podal miedzy innymi – Zalacznik 13:

Po 16 dniach pikietowania krakowianin dowiodl, ze ma racje. Przez trzy lata krakowianin Zbigniew Kekus usilowal dowiesc, ze ponad 10 tys. zl, ktore na wniosek sadu usilowal sciagnac od niego komornik, to przedawnione koszta. Slal pisma i skargi. Bezskutecznie. Pomogl dopiero protest przed siedziba krakowskiego Sadu Okregowego. Po 16 dniach pikietowania budynku przy ul. Przy Rondzie mezczyzna doczekal sie umorzenia prowadzonego przeciwko niemu postepowania komorniczego. Sprawe opisywalismy w ubiegla srode. Oprocz Zbigniewa Kekusia pod sadem protestowalo jeszcze kilka osob. On sam swoich praw dochodzi od 2009 r. kiedy dostal wezwanie do zaplaty kosztow sadowych. Razem z kosztami komorniczymi kwota urosla do ponad 10 tys. zl. Mezczyzna, z wyksztalcenia doktor ekonomii, stracil jednak prace i nie mial tych pieniedzy. Ale i tak nie zamierzal placic – koszta dotyczyly bowiem sprawy z 2004 r. Wedlug krakowianina roszczenie sadu juz sie przedawnilo. Zwyciestwo osiagnal dopiero teraz. W ubiegly piatek, w 16. dniu protestu Zbigniew Kekus zlozyl kolejne pismo z prosba o umorzenie swojej sprawy – Wiceprezes sadu zaprosil mnie do siebie i obiecal, ze zajmie sie sprawa – opowiada. I jeszcze tego samego dnia Kekus dostal pozytywna decyzje. Nie bedzie musial placic zaleglych kosztow.”
Zrodlo: Marcin Karkosza, „Protest: sposob na sad”; „Gazeta Krakowska”, 14-15.08.2012 r., s. 1 – Zalacznik 13

Na stronie 4 wydania „Gazety Krakowskiej” z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. zamieszczono artykul Marcina Karkoszy pt. „Protestowal 16 dni, sad umorzyl sprawe”, w ktorym autor podal: miedzy innymi – Zalacznik 14:

Dzis 20. dzien protestow przed siedziba Sadu Okregowego w Krakowie.

Zbigniew Kekus, ktory akcje prowadzil przez 16 dni, odniosl sukces: sad umorzyl prowadzone wobec niego postepowanie komornicze. (…) – Ciesze sie, ze po trzech latach mojej walki sad w koncu przyznal sie do bledu – mowi Zbigniew Kekus – Smutne jest jednak to, ze potrzebny byl protest i interwencja mediow.

Przedstawiciele sadu twierdza, ze protest byl niepotrzebny. Gdyby pan Kekus wczesniej zlozyl odpowiednie pismo, sprawa mogla byc zalatwiona juz dawnomowi Aneta Rebisz z Sadu Okregowego w Krakowie.

Krakowianin przypomina jednak, ze wczesniej kierowal kilka pism w swojej sprawie do sadow i komornika. Bezskutecznie. Wedlug Anety Rebisz, protestujacy powinni wyczerpac mozliwosci, jakie daje im prawo. Zapewnia, ze sad odniesie sie do wszystkich wnioskow, jezeli tylko niezadowoleni je zloza. – To lepszy sposob niz protest.

Dowod: Marcin Karkosza, Protestowal 16 dni, sad umorzyl sprawe, „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia

2012 r., s. 4– Zalacznik 14

To wlasnie po to, zeby Biuro Prasowe Sadu Okregowego w Krakowie moglo zaprezentowac mnie mediom jako bezmyslnego idiote niepotrzebnie narazajacego swoje zdrowie prowadzonym przez kilkanascie dni protestem glodowym – przeciez prokurator Marta Suchodolska juz 27 lipca 2012 r. informowala MOPS, ze nie jestem w stanie przezwyciezyc trudnych sytuacji zyciowych /patrz: strona 7oraz Zalacznik 9/ – i podac: Gdyby pan Kekus wczesniej zlozyl odpowiednie pismo, sprawa mogla byc zalatwiona juz dawnomowi Aneta Rebisz z Sadu Okregowego w Krakowie. (…) Wedlug Anety Rebisz, protestujacy powinni wyczerpac mozliwosci, jakie daje im prawo. Zapewnia, ze sad odniesie sie do wszystkich wnioskow, jezeli tylko niezadowoleni je zloza. – To lepszy sposob niz protest., wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie sedzia Michal Niedzwiedz polecil red. Krystynie Gorzynskiej, red. Zdzislawowi Raczkowskiemu i red. Helenie Fleszar podczas spotkania z nimi w dniu 9 sierpnia 2012 r., zebym skierowal wniosek do niego o wystapienie do komornika z wnioskiem o umorzenie prowadzonego przeciwko mnie od dwoch lat postepowania.

Zanim w dniu 26 lipca 2012 r. rozpoczalem protest, skierowalem kilka … „odpowiednich pism”, w tym w zgodzie z udzielonymi mi przez komornika Rafala Nowickiego de Poraj pouczeniami.

W tym … skarge rozpoznana w opisany wyzej sposob przez sedzie Marzene Lewicka.

Zanim wroce do niej, pragne zwrocic uwage, ze po tym, gdy mi wiceprezes Michal Niedzwiedz wreczyl w dniu 10 sierpnia 2012 r. pismo, jak wyzej, pismem z dnia, skierowalem pisma do Prezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Barbary Baran z wnioskami o podanie:

 1. podstawy prawnej wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu, SSO Michala Niedzwiedzia do komornika Rafala Nowickiego de Poraj o umorzenie postepowania egzekucyjnego wobec mnie,

 2. z jaka data roszczenie wobec mnie uleglo przedawnieniu.

 

W odpowiedzi otrzymalem pismo Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie Liliany Kaltenbek-Skarbek, ktorym ta wyjasnila mi – Zalacznik 15: „Prezes Sadu Okregowego w Krakowie, Krakow, dnia 7 wrzesnia 2012 r., L-050-76/11, Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ (…) Na podstawie analizy akt postepowania w sprawie XI CR 603/04, mozna stwierdzic, iz roszczenie Skarbu Panstwa o zaplate kwoty 8.750,00 zl, zasadzonej od Pana wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. tytulem zwrotu kosztow procesu uleglo przedawnieniu z uplywem dnia 11 kwietnia 2009 r.

Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliana Kaltenbek-Skarbek”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 wrzesnia 2012 r. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek – Zalacznik 15

 

Roszczenie Skarbu Panstwa wobec mnie w kwocie 8.750,00 zl z tytulu wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt XI CR 603/04, uleglo przedawnieniu – jak podala wiceprezes Liliana Kaltenbek-Skarbek – w dniu 11 kwietnia 2009 r., tj. 7 miesiecy przed doreczeniem mi przez Sad Okregowy w Krakowie Wezwania do uiszczenia tej kwoty, poniewaz:

 1. wyrok sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22 listopada 2004 r. uprawomocnil sie w dniu 10 kwietnia 2006 r., gdy Sad Apelacyjny w Krakowie wydal wyrok, ktorym oddalil apelacje zlozona przeze mnie od wyroku sedzi T. Dyrgi,

 2. sprawa sygn. akt XI CR 603/04 byla rozpoznawana pod rzadami ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych,

 3. Artykul 25.1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych stanowi: Prawo Skarbu Panstwa do zadania kosztow sadowych przedawnia sie z uplywem lat trzech liczac od dnia, w ktorym koszty nalezalo uiscic.”

 

A przeciez ten wlasnie argument, tj. ze roszczenie Sadu Okregowego w Krakowie wobec mnie w kwocie 8.750,00 zl z tytulu wyroku sedzi Teresy Dyrgi z dnia 22.11.2004 r., w sprawie do sygn. akt XIM CR 603/04 uleglo przedawnieniu z podanych wyzej powodow przedstawilem jako uzasadnienie dla skargi z dnia 5 kwietnia 2012 r., ktora rozpoznala sedzia Marzena Lewicka i w sporzadzonym bez uzasadnienia postanowieniu z dnia 1 sierpnia 2012 r. podala – patrz: strona 4 niniejszego pisma oraz Zalacznik 7: SSR Marzena Lewicka (…) postanawia: oddalic skarge”.

 

Podkreslic nalezy, ze i tak mialem szczescie, ze sedzia Marzena Lewicka w ogole rozpoznala moja skarge.

Innym bowiem pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. /data wplywu 6 kwietnia 2012 r./, skierowanym – zgodnie z pouczeniem udzielonym mi przez komornika Rafala Nowickiego de Poraj – zlozylem zazalenie na postanowienie Sadu co do nadania klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu, wyrokowi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny – Rodzinny z dnia 22.11.2004 r., sygn. akt XI CR 603/04.

W dniu 1 sierpnia 2012 r. sedzia Marzena Lewicka wydala zarzadzenie o tresci: „Sygn. akt I Co 1816/12/K ZARZADZENIE Dnia 1 sierpnia 2012 r. Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny Przewodniczacy: SSR Marzena Lewicka Protokolant: osobiscie po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2012 roku w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zbigniewa Kekusia zarzadza zwrot pisma Zbigniewa Kekusia datowanego na dzien 6 kwietnia 2012 r.

Na oryginale wlasciwe podpisy Zgodnosc z oryginalem stwierdza Protokolant Iwona Daniel”

Dowod: Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt I Co 1816/12/K, zarzadzenie sedzi Marzeny Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r.

 

Sedzia Marzena Lewicka nie podala nawet, czego dotyczylo pismo, ktorego zwrot zarzadzila. Uzasadnienia oczywiscie takze nie sporzadzila. Celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma nie podam korespondencji, ktora ze mna w tej sprawie prowadzi Sad. Jestem wszak do dyspozycji sedzi Marzeny Lewickiej, gdyby chciala w jakikolwiek sposob podjac polemike ze mna co do jakosci swiadczonych mi uslug.

xxx

 

Poniewaz prezentacja uslug swiadczonych mi przez autorytet moralny o nieskazitelnym charakterze, Pani podwladna, sedzie Marzene Lewicka oraz jej – poswiadczonej przez wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia – pomylki zajela kilka stron, celem ograniczenia objetosci niniejszego pisma nie bede opisywal w szczegolach na czym polegala pomylka sedziow Sadu Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia, zakonczona smiertelnym zejsciem po ponad czterech miesiacach prowadzonego w areszcie protestu glodowego, 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica. Zamiast tego zalaczam do niniejszego pisma jego fotografie z ostatnich dni zycia – Zalacznik 16. Gdy umieral wazyl 26 kilogramow. Nie ma sie czemu dziwic, ze BBC podawalo przed EURO 2012:

BBC atakuje Polske: „Mozecie wrocic w trumnie”

Wirtualna Polska, 29.05.2012 r.

 

Nie opisze swiadomie realizowanego przez sedziow przez 18 tygodni „projektu” mordowania ofiary ich pomylki lepiej, niz uczynila to Malgorzata Rejmer w umieszczonym w Internecie artykule pt. „Umre jako kamien” – zrodlo: Malgorzata Rejmer, „Umre jako kamien”; „Gazeta Wyborcza – Duzy Format”, 2011.12.04.

Polecam Pani jego lekture – oraz lekture zamieszczonych w Internecie artykulow z „Tygodnika Powszechnego” prezentujacych stanowisko Kierownika Zakladu Prawa i Polityki Penitencjarnej Uniwersytetu Jagiellonskiego, wiceprezesa Helsinskiej Fundacji Praw Czlowieka, czlonka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejetnosci, prof. dr hab. Zbigniewa Holdy w sprawie winnych mordu – sam prezentujac jego fragment:

 

Claudiu wraca w trumnie, a przed domem po trzy wozy transmisyjne z kazdej strony, dziennikarze szaleja. (…)

– Claudiu Crulic wytoczyl polskiemu wymiarowi sprawiedliwosci wojne – mowi z kolei Anca Damian.

– On w jakis niepojety, idealistyczny sposob wierzyl, ze skoro jest niewinny, to prawda zwyciezy, ktos wreszcie polaczy wszystkie fakty w calosc i okaze sie, ze zaszla pomylka.

– Mysle, ze zdawal sobie sprawe, ze umiera, wiedzial, ze jest juz za pozno, ale do konca wierzyl, ze zostanie oczyszczony z zarzutow. (…)

Matka Claudiu Crulica, ktorej zostaja okazane zwloki nie bedzie mogla uwierzyc, ze to, co widzi, to jej syn.”

Malgorzata Rejmer, „Umre jako kamien”; „Gazeta Wyborcza – Duzy Format”, 2011.12.04

 

Mordercy C. Crulica dalej wymierzaja sprawiedliwosc. Tak samo jak sedzia zlodziej Marzena Lewicka.

Niestety:

Sedziowie sa nieusuwalni”
Artykul 180.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowna Pani Prezes,

 

Powyzej opisem dwie pomylki sedziow i ich skutki.

Celem zapobiezeniu pomylce w sprawie rozpoznawanej przez kierowany przez Pania Sad informuje, ze ukarany kara grzywny w kwocie 250,00 zl przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Wyrokiem Nakazowym z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt XIV W 5614/11 i zawiadomiony przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, Zawiadomieniem z dnia 3 wrzesnia 2013 r., sygn. akt II Ko 3214/12/K PK, o majacym sie odbyc w dniu 11 pazdziernika 2013 r. posiedzeniu „w sprawie: z urzedu o orzeczenie kary zastepczej”, zaplacilem grzywne.

Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen powinien zatem podczas posiedzenia w dniu 11 pazdziernika 2013 r. orzec umorzenie postepowania przeciwko mnie.

Funkcjonariuszom publicznym instytucji wymiaru sprawiedliwosci zdarzaja sie jednak pomylki, ktorych ich ofiary traca nie tylko dorobek zycia, ale bywa, ze nawet zycie.

W zwiazku z powyzszym informuje i wnosze, jak na wstepie.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Dowod wplaty kwoty 250,00 zl

 2. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK, Zawiadomienie z dnia 3 wrzesnia 2013 r.

 3. Sad Rejonowy w Bydgoszczy, sygn. akt XIV W 5614/11, Wyrok nakazowy z dnia 12 stycznia 2012 r.

 4. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny, sygn. akt II Ko 4469/12/K, postanowienie sedziego Sebastiana Mazurka z dnia 31 stycznia 2013 r.

 5. Sad Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie II Wydzial Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, sygn. akt II Ko 3214/12/K PK, pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r.

 6. Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial Cywilny, skarga z dnia 5 kwietnia 2012 r.

 7. Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt I Co 1848/12/K, postanowienie sedzi Marzeny Lewickiej z dnia 1 sierpnia 2012 r.

 8. Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt I Co 1848/12/K, postanowienie sedzi Marzeny Lewickiej z dnia 17 wrzesnia 2012 r.

 9. Prokuratura Rejonowa Krakow-Krowodrza, sygn. akt Pa 318/12, pismo z dnia 27 lipca 2012 r. prokurator Marty Suchodolskiej do Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Krakowie

 10. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 1 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia

 11. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wiceprezesa Sadu Okregowego w Krakowie SSO Michala Niedzwiedzia

 12. Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Rafal Nowicki de Poraj, sygn. akt III KMS 98/10, Postanowienie z dnia 17 sierpnia 2012 r.

 13. Marcin Karkosza, „Protest: sposob na sad”; „Gazeta Krakowska”, 14-15.08.2012 r., s. 1

 14. Marcin Karkosza, Protestowal 16 dni, sad umorzyl sprawe, „Gazeta Krakowska”, 14–15 sierpnia 2012 r., s. 4

 15. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. L 050 – 76/11, pismo z dnia 7 wrzesnia 2012 r. Wiceprezes Sadu Okregowego w Krakowie SSO Liliany Kaltenbek-Skarbek

 16. Sp. Claudiu Crulic

1 Sedzia Sadu Apelacyjnego w Krakowie, byly jego Prezes tego Sadu, Andrzej Struzik tak mnie pouczal, gdy zlozylem wniosek o wylaczenie sedzi Teresy Dyrga zanim ta okradla mnie z kwoty 7.700,00 zl + 10.000,00 zl, a potem chciala dodatkowo okrasc z kwoty 8.750,00 zl: „Jak wskazuje Sad Najwyzszy w postanowieniu z dnia 25 sierpnia 1971 sygn. I CZ 212/71 (publ. OSNC 1972/3/55) autorytet moralny sedziego przemawia za wiarygodnoscia zlozonego wyjasnienia” – Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, postanowienie Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lipca 2004 r. /sygn. akt I Acz 1061/04/.

 

2 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem ale … inteligentem.

Sporzadzil mowe obronna, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” /Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12/.

Cote feminin, avoir ete elevee dans un foyer acheter vrai viagra ligne ou les « femmes de mauvaise vie » etaient violemment critiquees peut deboucher sur l’obligation de faire l’amour dans le noir (se montrer nue etant trop impudique) ou le refus de chevaucher l’homme, cette position trop active renvoyant a une generique cialis image de prostitution.
Le CEPS a neanmoins decide de repousser l’application de cette recommandation a la fin de l’annee afin de laisser le temps a viagra vente en pharmacie la politique de relance viagra vente libre france des generiques de produire ces effets (generalisation du tiers payant contre generique et nouvelle convention pharmaceutique) (63).
Cela ne va pas dire qu’il faut attacher commander viagra pas cher votre homme et lui jeter un regard autoritaire (coquin ou oppressant, mmm), mais n’hesitez pas a aller vers lui, lui faire comprendre que vous avez envie de lui, lui montrer ce qui vous plait… ‘Redirigez sa viagra livraison express main si elle ne se balade pas comme vous le voulez.

Il semblerait egalement que ces prix viagra 100mg pfizer derniers sont ceux qui perdent leur virginite le plus tot dans le cialis achat en ligne belgique monde.
Les specialistes ont longtemps hesite avant de definir la duree minimum avant l’ejaculation. Ils se trouvent aussi bien dans les princeps que les generiqu es et les precautions qu’ils appellent de la part des prescripteurs sont exactement les memes. Il est peu utilise en France a cause de ses effets comparateur de prix pour cialis viagra livraison rapide secondaires et de son absence d’efficacite prouvee. Le composant actif dapoxetine permet cela en inhibant le transmetteur corporel responsable des ejaculations. L’addiction aux substances aphrodisiaques peut entrainer des troubles de l’erection. peur du rejet, de l’abandon, perte de confiance en soi, avec le retentissement que cela provoque sur la vie du couple, familiale, professionnelle. Ne pas pouvoir realiser l’integralite du Kama-Sutra meilleur site vente viagra achat dapoxetine n’a donc rien d’exceptionnel ! Si le dominateur rencontre quelqu’un qui prend plaisir a se soumettre, il n’y a pas de probleme qui se pose.
Grace a notre pharmacie en achat de cialis kamagra ligne medicamentfrance.net augmenter votre endurance sexuelle en evitant cialis pa internet l’ejaculation precoce.
Pourquoi se transformer en priligy vente bete de sexe pour plaire au partenaire quand au fond de soi on a l’impression d’aller a acheter viagra pour femme ligne l’encontre de ses propres valeurs?
Nervosite, irritabilite, insomnie, maux de tete vente de levitra paris et acheter levitra pas cher vertiges.
Sarai semplicemente tenuto cialis prezzo svizzera a compilare un questionario cialis si acquista in farmacia medico riguardante i dettagli sulle tue condizioni di salute presenti e passate.
Insomma, il genere umano deve dimenticare come acquistare cialis senza ricetta che tutti kamagra serve ricetta i rapporti umani siano il prodotto di un effetto dovuto alla potenza che la metafora sa esercitare sulle menti.
Questi cialis generico farmacia italia non dovranno piu sentirsi deboli senza la sigaretta, ma dovranno riuscire a rafforzare la propria personalita evitando di utilizzare la “bionda” come una stampella sulla come comprare viagra line quale appoggiare la propria sicurezza.
Inoltre, il Cialis agisce acquisto cialis online sicuro in fretta, il come acquistare il cialis in farmacia che significa che gli uomini possono prendere il medicinale “al bisogno”.
Molte persone vorrebbero veramente smettere di fumare, ma acquisto cialis con postepay hanno paura di prendere peso e diventare cialis farmacia on line grassi.
E’ prodotto dalla Pfizer acquistare cialis generico farmacia cialis farmacia italia ed e arrivato sul mercato nel 1998.
Il primo passo consiste come acquistare viagra pfizer senza dubbio nel parlare al proprio medico degli effetti indesiderabili riscontrati nella cura. avrete tutti i vantaggi di un medico privato compresi, gratuitamente, l’imballaggio e la spedizione, che verra effettuata il giorno dopo dalla nostra farmacia SSN (in aereo, con un pacchetto discreto) e senza tariffa di consulenza. L’acquisto di viagra e diventato ancora piu semplice da quando, grazie alla diffusione di internet e dello shopping online, e ormai possibile comprare viagra anche attraverso canali diversi da quelli tradizionali. Oltre la piccola pillola blu di altri prodotti correlati sono disponibili viagra poco prezzo sul dove acquistare viagra on line sito web, come Cialis (originale e generico) Kamagra pillole, gelatina orale, Levitra e dove posso comprare il viagra on line molti altri. Studi e ricerche sono necessari per valutare l’utilita di sildenafil citrato per il problema di diabete. Nel periodo gennaio-marzo 2014 le ricette sono state oltre 158 milioni, pari a 2,65 ricette per ciascun cittadino. Il nostro semplice processo in tre fasi richiede pochi minuti per essere completato. Questo non dove acquistare viagra line solo garntisce la soddisfazione permanente, ma anche impedisce il rischio di avere problemi con l’erezione in eta avanzata.
Se lui ha una disfunzione dove comprare cialis naturale erettile, non e difficile che lei lamenti vaginismo cialis generico acquisto farmacia o dolore durante la penetrazione.
Le cause organiche piu farmacia on line kamagra prezzo di cialis comuni viagra on line dell’impotenza sono:
Comunque una coppia sessualmente disinteressata (causa specifiche cialis generico acquisto italia problematiche personali) ed accomunata da sentimenti reciproci ed interessi condivisi (solitamente pratici e concreti senza caratteristiche di tipo ludico), vive serenamente la propria vita di coppia all’interno compra viagra di una relazione strettamente romantica, propecia prezzo farmacia senza bisogno di cio che viene ritenuto inutile.
Le regard site serieux pour achat cialis acheter cialis en france tendre et desirant que vous cialis generique en ligne portez sur votre partenaire.
Priligy dapoxetina e acquistare priligy generico il primo farmaco approvato prezzo del cialis generico per il trattamento viagra prezzo farmacia dell’eiaculazione precoce negli uomini.
Certe achat viagra en ligne france levitra original est reconnu pour son manque d’effet secondaire, cependant il est kamagra par internet probable que dans certains priligy generique en france cas des effets indesirables se produisent.
Quindi e difficile per cialis e levitra rompere la fedelta levitra costi che gli uomini comprar viagra internet farmacia hanno sviluppato per kamagra on line il viagra.
Cialis doit propecia acheter etre prescrit apres un examen medical et cialis acheter en ligne une recherche priligy pharmacie des causes possibles du trouble de l’erection.
Dopo l’assunzione di kamarga, nell’arco viagra naturale farmacia senza ricetta di 4-5 ore ogni uomo puo essere sicuro del kamagra vendita line fatto che il preparato esercitera levitra senza ricetta una notevole influenza sull’erezione.
Ce tiers, cialis achat en ligne belgique au titre prix du viagra pfizer de la viagra pfizer prix france differenciation des sexes, est incontournable a sa construction mentale.
Acquistate cialis generico solo nel caso in acquistare il viagra online cui non soffriate di viagra natural precio tali patologie, per escludere qualsiasi vendita propecia italia possibilita di avere effetti collaterali.
Permettez-vous des activites acheter vrai levitra ligne chacun de votre acheter levitra pfizer france cote pour avoir hate de vous prix du viagra pharmacie revoir!
Il consulente poi prezzo cialis in svizzera dara solo gli dove comprare cialis torino strumenti per arrivare comprare cialis con postepay a sentirsi pienamente se stesso.
Pour 41% des sondes (45% des hommes et 37% des acheter viagra reunion femmes), l’informatique serait une source de stress viagra achat en ligne belgique dans le couple.
L’efficacite et la surete de viagra site francais vente viagra est prouvee du fait ou acheter viagra a montreal qu’au moment de remplir les prescriptions pour une therapie orale de dysfonctionnement erectile, plus de 75% d’hommes optent pour l’achat de viagra.
Il diabete del secondo tipo, non insulino-dipendente, riguarda una percentuale non viagra e libera vendita irrilevante della popolazione, e questa viagra poco prezzo proporzione aumenta costantemente.
Il motivo per dove posso acquistare del viagra cui la scelta tra levitra rispetto cialis e difficile perche entrambi contribuiscono a mantenere un elevato livello di cgmp all’interno della come comprare viagra senza ricetta medica zona del pene.