07.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do przedstawicieli mediów

Krakow, dnia 7 pazdziernika 2013 r.

Zbigniew Kekus

Panstwo:

 1. Jerzy Baczynski – Redaktor Naczelny, „Polityka”, ul. Slupecka 6, 02-309 Warszawa

 2. Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 3. Leszek Dziura – Dyrektor Oddzialu Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Krakow

 4. Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”

 5. Wojciech Harpuna – Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 6. Jerzy Jachnik – portal „AferyiBezprawie”

 7. Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 8. Jacek Karnowski – Redaktor Naczelny, „Sieci”, ul. Saska 9a, 03-968 Warszawa

 9. Marek Keskrawiec – Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 10. Sylwester Latkowski – Redaktor Naczelny, „Wprost”, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa

 11. Tomasz Lis – Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 12. Pawel Lisicki – Redaktor Naczelny „DO RZECZY”, ul. Raclawicka 146, 02-117 Warszawa

 13. Pan Maciej Lisowski – portal „Lex Nostra”

 14. Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 15. Piotr Mucharski – Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 16. Pan Marek Podlecki – www.monitor-polski.pl

 17. Pan Zdzislaw Raczkowski – portal „Afery Prawa”

 18. Jozef Stachow – Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 19. Edyta Stanek – Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 20. Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 

Do wiadomosci:

 1. Pan prof. dr hab. Andrzej Zoll, Przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, Ministerstwo Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Sedzia Krzysztof Sobierajski, Prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Krakow

 4. Sedzia Barbara Kursa, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 5. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 6. Panstwo Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowinski, Stanislaw Karczewski, Maria Panczyk – Pozdziej – Marszalek i Wicemarszalkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 7. Panstwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchcinski, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszalek i Wicemarszalkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 8. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 10. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 11. Pan prof. Andrzej Bialas, Prezes Polskiej Akademii Umiejetnosci, ul. Slawkowska 17, Krakow

 12. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 13. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 14. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 15. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 16. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 17. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 18. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 19. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 20. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 21. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 22. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 23. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 24. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 25. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Zaproszenie do uczestnictwa w majacej sie odbyc w Sadzie Apelacyjnym w Krakowie /ul. Przy Rondzie 3/ w dniu 11 pazdziernika 2013 r. o godz. 08:30, sala 2, rozprawie apelacyjnej w sprawie apelacji zlozonej przeze mnie od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r. /sygn. akt I C 2213/12/ w sprawie przeciwko bylemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie.

 2. Prezentacja uslug swiadczonych prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi przez sedziow – na przykladzie sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiety Bednarczuk pragnacej okrasc mnie wyrokiem z dnia 20 lutego 2013 r. /sygn. I C 2213/12/ z kwoty 7.200,00 zl na korzysc prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

 3. Upadek autorytetu Panstwa, Rzeczypospolitej Polskiej – na przykladzie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla oraz

  1. czterech Prokuratorow Generalnych: Zbigniewa Cwiakalskiego, Andrzeja Czumy, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Andrzeja Seremeta,

  2. szesciorga prokuratorow Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod: Radoslawy Ridan, Lidii Jarczykowskiej, Piotra Kosmatego, Krystyny Kowalczyk, Edyty Kusnierz, Edyty Fraczek-Padol,

  3. prokuratora Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renaty Stopinskiej-Witkowskiej,

  4. Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka,

  5. dwojga sedziow Sadu Rejonowego w Debicy: Tomasza Kuczmy, Beaty Stoj,

  6. szesciorga sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie: Jaroslawa Szaro, Mariusza Sztorca, Andrzeja Borka, Tomasza Wojciechowskiego, Zdzislawa Kulpy, Marcina Swierka.

 4. Zawiadomienie o mozliwym:

  1. niedopuszczeniu przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie Wydzial II Karny Sekcja Wykonania Orzeczen, do mojego uczestnictwa w rozprawie, jak w pkt. 1 przez spowodowanie umieszczenia mnie w areszcie,

  2. uczynieniu mnie „weekendowym samobojca”.

 5. Zawiadomienie, ze dokumenty oraz materialy, na ktore powoluje sie w niniejszym pismie sa umieszczone na stronie http://www.kekusz.pl.

Zyjemy w dobie upadku wszelkich autorytetow”
Janusz Rolicki, „Fakt”, 30.09.2013, s. 6

 

Szanowni Panstwo,

 

W dniu 11 pazdziernika 2013 r. odbedzie sie w Sadzie Apelacyjnym w Krakowie rozprawa apelacyjna – jesli sedziowie dopuszcza do niej, a mnie do uczestnictwa w niej – od wyroku, ktory w dniu 20 lutego 2013 r. wydala sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbieta Bednarczuk w sprawie z mojego powodztwa przeciwko prof. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie.

Razaco naruszajac prawo, a ponadto zmuszajac mnie do poniesienia dodatkowych, z jej winy zbednych, kosztow, sedzia Elzbieta Bednarczuk wydala wyrok, ktorym okradla mnie na korzysc prof. Andrzeja Zolla z kwoty 7.200,00 /slownie: siedem tysiecy dwiescie/ zl.

Zapraszam Panstwa do uczestnictwa w rozprawie, jak wyzej. Byc moze bedziecie Panstwo swiadkami desperackiej proby obrony wizerunku autorytetu prof. dr hab. Andrzeja Zolla przez aresztowanie mnie podczas rozprawy lub zaraz po niej.

 

xxx

 

Prof. dr hab. Andrzej Zoll rozpoczal w dniu 30 czerwca 2000 r. kadencje Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od stycznia 2003 r. na stronie www.zgsopo.webpark.pl, i od dnia 4 listopada 2004 r. na stronie www.zkekus.w.interia.pl, czlonkowie Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z Warszawy zaczeli zamieszczac pisma, ktore ja kierowalem do roznych instytucji wymiaru sprawiedliwosci w zwiazku z naruszaniem przez sedziow Sadu Okregowego w Krakowie /SSO Ewa Handerek, SSR del. do SO Agata Wasilewska-Kawalek/ i Sadu Apelacyjnego w Krakowie /SSA Jan Kremer, SSA Anna Kowacz-Braun, SSA Maria Kus-Trybek/ oraz Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzeja Zolla konstytucyjnych i ustawowych praw mojego wtedy maloletniego, chorego na skolioze i lordoze syna do ochrony zdrowia.

Wyzej wymienieni sedziowie nie zezwolili mi w 2001 roku na jego rehabilitowanie przez zabieranie jeden raz w tygodniu na 45-minutowe zajecia rehabilitacyjne na basenie – nakazali czekac dziecku na zakonczenie sprawy o rozwod pomiedzy mna i moja zona /sygn. akt Sadu Okregowego w Krakowie: XI CR 603/04/, co stalo sie w dniu … 10 kwietnia 2006 r., gdy syn byl pelnoletni i za pozno bylo na rehabilitacje chorob okresu dojrzewania – a poproszony przeze mnie w styczniu 2002 r. o udzielenie pomocy dziecku, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll rekomendowal mi pismem z dnia 20 sierpnia 2002 r. utrzymywanie z synem kontaktow posrednich, czyli telefonicznych i poddanie sie badaniom psychiatrycznym. Pouczyl mnie takze, ze za zlozenie w zlej wierze wniosku o wylaczenie sedziego grozi mi kara grzywny oraz ze nie bedzie odpowiadal na kolejne ewentualnie kierowane przeze mnie do niego pisma.

Byc moze przyczyna sprzecznego z prawem okreslonym w art. 3 ustawy Konwencja o Prawach Dziecka – We wszystkich dzialaniach dotyczacych dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki spolecznej, sady, wladze administracyjne lub ciala ustawodawcze, sprawa nadrzedna bedzie najlepsze zabezpieczenie interesow dziecka.” – zachowania Rzecznika Praw Obywatelskich i wykorzystywania przez prof. A. Zolla sprawowanego urzedu w celach prywatnych, ze jego malzonka, adw. Wieslawa Zoll byla pelnomocnikiem mojej zony w w.w. sprawie o rozwod.

Traktowala moje dzieci jako narzedzia osiagania dochodow, a jej ataki na mnie mozna nazwac lekko obsesyjnymi.

Poniewaz biegle Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy Sadzie Okregowym w Krakowie sporzadzily o mnie jako ojcu bardzo dobra dla Sadu opinie:

 

Wnioski: (…) Na podstawie przeprowadzonych badan i analizy zebranego materialu stwierdza sie, ze (…)

Maloletni Michal i Tomasz wymagaja szerokich, nieskrepowanych kontaktow z ojcem

odbywajacych sie zarowno w domu jak i poza miejscem zamieszkania.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial XI Cywilny-Rodzinny, sygn. akt XI CR 603/04, Opinia Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego z 14.06.1999r. – Psycholog Osrodka, Spec. II stopnia mgr Zofia Achalej, Pedagog Osrodka mgr Danuta Kurdziel, Kierownik RODK w Krakowie mgr Zofia Nowacka-Spiewla

 

Dzieci powinny miec jak najszerszy kontakt z ojcem co jest zawarte w opinii (…). Troska o dzieci zostala zweryfikowana przez badania psychologiczne i dzieci ujawnily, ze ojciec jest troskliwy i opiekunczy i zaangazowany w sprawy dzieci.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, psychologa, mgr Z. Achalej w 1999r. s.s. 257, 258 akt sprawy

 

Nie widzialysmy przeciwwskazan do ograniczania kontaktow ojca dziecmi a wrecz przeciwnie uwazalysmy ze kontakty powinny byc nieskrepowane i nieograniczone. Skoro nie ma przeciwwskazan to jest to korzystne dla prawidlowego rozwoju dzieci.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, zeznania bieglej Rodzinnego Osrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Krakowie, pedagoga, mgr D. Kurdziel w 1999r., s. 319 akt sprawy XI CR 603/04/

 

adw. Wieslawa Zoll nie ustawala w dzialaniach na rzecz dyskredytowania mnie jako ojca i jako czlowieka.

Zarzucala mi bezpodstawnie, ze zlozylem falszywe zeznania, co mialo znajdowac potwierdzenie w dowodach, ktorych … nigdy nie zlozyla do akt sprawy. Podawala „fakty” przeczace rzeczywistym zdarzeniom opisywanym przez nia sama we wczesniej sporzadzanych przez nia pismach.

 

Poniewaz mimo bardzo dobrej opinii o mnie bieglych sadowych i rekomendacji zapewnienia dzieciom jak najszerszych, nieograniczonych, nieskrepowanych kontaktow ze mna, wyzej wymienieni sedziowie zezwolili mi na spotkania z synami raz na dwa tygodnie w weekend’y i nie wyrazili zgody na to, zebym mogl zabierac jednego z synow na zajecia rehabilitacyjne, a Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll stanal po stronie sedziow i ich bronil inteteresu, w kwietniu 2004 r. zlozylem skarge na nich do Rzecznika Praw Dziecka.

W odwecie, owczesny prezes Sadu Apelacyjnego w Krakowie sedzia Wlodzimierz Baran zlozyl w czerwcu 2004 r. w Prokuraturze Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod zawiadomienie o popelnieniu przeze mnie za posrednictwem Internetu przestepstw zniewazenia i znieslawienia sedziow i RPO prof. A. Zolla oraz znieslawienia adw. Wieslawy Zoll.

Rzecznik Praw Dziecka nie rozpoznal zgloszonej mu przeze mnie sprawy, bo mu Rzecznik Praw Obywatelskich i przewodniczaca Wydzialu XI Cywilnego-Rodzinnego Sadu Okregowego w Krakowie odmowili dostarczenia akt, ktorych od nich zadal, a ja … zostalem przestepca.

W dniu 13 czerwca 2006 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod Radoslawa Ridan przekazala Sadowi Rejonowemu dla Krakowa – Srodmiescia sporzadzony przez nia w dniu 12.06.2006 r. akt oskarzenia, w ktorym podala miedzy innymi: Oskarzam Zbigniewa Kekusia o to, ze (…) XVII w okresie od stycznia 2003 r. do maja 2005 r. – w Krakowie, dzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwem portalu intetnetowwego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Prawa Ojca – www.zgsopo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.w.interia.pl zniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zolla slow obrazliwych i pomowil go o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 kk (…).”

Prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia na podstawie zeznan prof. A. Zolla. Podala: „Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, a to zeznan swiadkow (…) Andrzeja Zolla (k:256-257)
Pragne wyjasnic, ze gdyby wezwany przez prokurator R. Ridan prof. Andrzej Zoll poinformowal ja, ze nie stawi sie na wezwanie, bo nie jest zainteresowany prowadzeniem postepowania odnosnie jego osoby i nie czujac sie pokrzywdzony moim dzialaniem nie chce, aby byly prowadzone z jego udzialem jakiekolwiek czynnosci procesowe, to prokurator R. Ridan umorzylaby – z mocy prawa okreslonego w art. 322 § 1 K.p.k. – sledztwo.

Ale prof. Andrzej Zoll – wiedzac, ze mam dwoje dzieci na utrzymaniu – pragnal uczynic mnie przestepca.

Sad Najwyzszy przekazal – przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci – sprawe przeciwko mnie do rozpoznania Sadowi Rejonowemu w Debicy i w dniu 17 lipca 2007 r. prof. Andrzej Zoll poskarzyl sie na mnie sedziemu Tomaszowi Kuczmie, ze ja go … atakowalem izniewazalem.

Zeznal – Zalacznik 1: „Swiadek Andrzej Zoll zeznaje: Ja wiem czego dotyczy sprawa. Zetknalem sie z pismami p. Kekusia. Te pisma byly kierowane do mnie jako do Rzecznika Praw Obywatelskich w pozniejszym okresie. Poczatkowo na p. Kekusia skarzyla sie zona. Pozniej jak do Rzecznika p. Kekus pisal do mnie skargi na zone. Poniewaz bylem tutaj w trudnej sytuacji polecilem, aby wszystkie te pisma byly przekazywane do Rady Adwokackiej w Krakowie. Ja zapoznawalem sie z pismami, ktore byly do mnie adresowane. Dyrektor mojego biura przeslal do p. Kekusia pismo w ktorym sugerowal, ze zle sie stalo, ze pan Kekus nie poddal sie badaniom psychiatrycznym. To byl powod, ze p. Kekus zaczal mnie atakowac, kierowane byly pisma do prezydenta i do innych organow panstwa w ktorych p. Kekus mnie atakowal. Byla tez taka sytuacja, ze pan Kekus przed Biurem Rzecznika rozprowadzal ulotki w ktorych byly tresci zniewazajace mnie. Nic wiecej w tej sprawie nie moge powiedziec.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060 – Zalacznik 1

 

W dniu 18 grudnia 2007 r. sedzia Tomasz Kuczma wydal wyrok, ktorym uznal mnie za winnego popelnienia czynu z art.

226 § 3 K.k. i wymierzyl mi kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl – patrz: s. 12 niniejszego pisma.

Artykul 226 § 3 K.k., na podstawie ktorego sedzia Tomasz Kuczma wymierzyl mi kare grzywny w kwocie 4.000,00 zl stanowi:Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.”

Tymczasem uwazajacy sie za pokrzywdzonego i uznany za takowego przez prokurator Radoslawe Ridan, byly przez prawie 6 lat – od dnia 30 czerwca 2000 r. do dnia 15 lutego 2006 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje w kolejnych edycjach, wydawanego od wielu lat pod jego redakcja naukowa Komentarza do kodeksu karnego:

 1. Przedmiotem czynnosci wykonawczej typu czynu zabronionego opisanego w art. 226 § 3sa konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres znaczeniowy tego terminu jest sporny w doktrynie (por. A. Zoll (w: ) Kodeks Karny …, red. A. Zoll, s. 736. (…) W doktrynie slusznie jednak wskazano, iz nie kazdy organ konstytucyjny jest jednoczesnie organem Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. takim, ktory jest powiazany z wykonywaniem jednego z trzech rodzajow wladzy w odniesieniu do panstwa. Wedlug tego pogladu organami RP sa zatem tylko: Sejm, Senat, Prezydent RP, Rada Ministrow, ministrowie, Trybunal Konstytucyjny, Sad Najwyzszy, Naczelny Sad Administracyjny.Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1131.

Rzecznik Praw Obywatelskich bedac organem konstytucyjnym, nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej.

Tozsame z zacytowanym wyzej stanowiskiem prezentuja inni eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi: Andrzej Marek1, Marek Mozgawa2 i inni.

 1. Podkresla sie w doktrynie iz § 3 ma zastosowanie tylko do zniewazania organu, nie zas jego pracownikow czy tez grupy pracownikow, chyba ze zniewaga zostala skierowana przeciwko wszystkim pracujacym dla tego organu i przez to dotyka go niejako posrednio (L. Gardocki, Prawo, s. 272).” – Zrodlo: Kodeks karny czesc szczegolna, Tom II, Komentarz do art. 117 – 277 k.k. pod redakcja naukowa Andrzeja Zolla, 4 wydanie, 2013 r., LEX Wolters Kluwer business, s. 1130.
  Stanowisko tozsame z tym prof. Andrzeja Zolla, tj. ze art. 226 § 3 K.k. ma zastosowanie tylko do zniewazenia organu, nie zas jego pracownikow prezentuja wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego, w tym miedzy innymi Andrzej Marek3, M. Krolikowski i R. Zablocki4

Organ” to – «urzad, instytucja pelniaca okreslone funkcje w dziedzinie zycia spolecznego»; Slownik Jezyka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 613.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll nie jest organem, jakkolwiek obciazywszy mnie zeznaniami w w.w. sprawie poswiadczyl, iz on sam uwaza, ze jest.

 

O tym, ze byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje jako sluszne wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorej Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej wiedza nawet poczatkujacy w zawodach prawniczych asesorowie.

W orzeczeniu z dnia 30 lipca 2010 r. /1 Ds. 806/10/MG/ asesoraSadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia Maciej Gorski podal: „Zgodnie z jednym z pogladow prezentowanych w doktrynie prawa karnego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest zwiazany z wykonywaniem zadnego z trzech rodzajow wladzy, ustawodawczej, wykonawczej badz sadowniczej, w zwiazku z czym nie mozna go uznac za konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej a jedynie za organ konstytucyjny, co wyklucza mozliwosc kwalifikowania zniewazenia i znieslawienia Rzecznika Praw Obywatelskichz art. 226 § 3.

Powyzszy poglad prezentowany jest m.in. w Komentarzu do czesci szczegolnej kodeksu karnego opracowanego pod redakcja prof. dr hab. Andrzeja Zolla.”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Warszawa Srodmiescie, sygn. akt 1 Ds.806/10/MG, postanowienie asesora Marcina Gorskiego z dnia 30 lipca 2010r.

 

A prof. A. Zoll o tym nie wie …

Skoro Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej, to czyn XVII aktu oskarzenia prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r., opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla i zakwalifikowany przez prokurator R. Ridan jako przestepstwo z art. 226 § 3 K.k.nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

A jednak uchodzacy za jednego z najwybitniejszych prawnikow w Polsce, byly prezes Trybunalu Konstytucyjnego, byly Rzecznik Praw Obywatelskich prof. A. Zoll obciazyl mnie zeznaniami w sprawie, w ktorej scigano mnie za tak opisany czyn i na podstawie zeznan zlozonych przez niego w postepowaniu przygotowawczym prokurator R. Ridan sporzadzila akt oskarzenia, a na podstawie zeznan, ktore zlozyl podczas rozprawy glownej sedzia Tomasz Kuczma wydal skazujacy mnie wyrok. Za czyn, ktory nigdy nie byl przestepstwem.

W dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie wyzej wymienionego czynu, zarzucajac sedziemu razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.

Sad Okregowy w Rzeszowie przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu w Debicy do ponownego rozpoznania w zakresie w.w. czynu i … rozpoznaje ja … czwarty juz rok po wznowieniu sprawy sedzia tego Sadu, a od roku takze prezes, Beata Stoj.

W dniu 14 czerwca 2013 r. sedzia B. Stoj wydala postanowienie, w ktorym podala – Zalacznik 2: POSTANOWIENIE Dnia 14 czerwca 2013 r. Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy:SSR Beata Stoj(…) w obecnosci Prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Wschod w sprawie karnej Zbigniewa Kekusia oskarzonego o czyny z art. 226 § 1 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i innepostanawia (…) II. Na podstawie art. 34 § 3 k.p.k.wylaczyc do odrebnego rozpoznania sprawe o nizej opisane czyny zarzucane oskarzonemu Zbigniewowi Kekusiowi, a mianowicie, ze:1. w okresieod stycznia 2003 r.do maja 2005rw Krakowiedzialajac w wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu – za posrednictwemportalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – WWW. zgospo.webpark.pl i zalozonej przez siebie strony pod domena zkekus.winteria.plzniewazyl urzad Rzecznika Praw Obywatelskich uzywajac wobec piastujacego go Andrzeja Zollaslow obrazliwych i pomowilgoo takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc gow opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla piastowanego urzedu, tj. o przestepstwo z art. 226 § 3 k.k. i art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.”

Zrodlo: Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

Zalacznik 2

 

Z podanych wyzej wzgledow, tj. poniewaz prof. dr hab. Andrzej Zoll prezentuje jako sluszne wskazania doktryny prawnej, wedlug ktorych:

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. § 3 art. 226 Kodeksu karnego ma zastosowanie do organu, nie zas jego pracownikow,

a po uchyleniu w dniu 15 wrzesnia 2010 r. skazujacego mnie wyroku z dnia 18.12.2007 r., znowu jestem – kilka lat – scigany za ten czyn i sedzia B. Stoj nie ustaje w sciganiu mnie za niego, skladalem kilkukrotnie wnioski do Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescie Wschod Krystyny Kowalczyk o skorzystanie z jej ustawowego prawa do zlozenia wniosku o wyeliminowanie z aktu oskarzenia przeciwko mnie czynu XVII, tj. zarzutu z art. 226 § 3 K.k., opisanego jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr. hab. Andrzeja Zolla. Poniewaz byly bezskuteczne, w dniu 11 lipca 2013 r. rozpoczalem, zapowiedziany wczesniej, prowadzony calodobowo protest glodowy przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod.

W jego drugim dniu wreczono mi pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek-Padol, ktorym ta mnie poinformowala – Zalacznik 3: „Prokurator w toku postepowania sadowego, tak jak oskarzony wystepuje w charakterze strony i w zaleznosci od wynikow procesu moze wystepowac z inicjatywa dowodowa i wnosic o zmiane opisu lub kwalifikacji prawnej czynu, o ile uzna to za zasadne.

Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 3

 

To zenada i bezprawie.

Poniewaz:

 1. o ile wskazanie doktryny prawnej, wedlug ktorego Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest konstytucyjnym organem Rzeczypospolitej Polskiej prezentuja w istocie nie wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego – ale „pokrzywdzony”, prof. A. Zoll tak – to wszyscy jako sluszne prezentuja wskazanie, wedlug ktorego § 3 art. 226 K.k. ma zastosowanie do organu nie zas jego pracownikow,

 2. prokurator Radoslawa Ridan nie wskazala w akcie oskarzenia z dnia 12 czerwca 2006 r., ze znane jej sa rozne wskazania doktryny prawnej i nie wyjasnila, dlaczego nie zgadza sie nie tylko z tym, ktore jako sluszne prezentuje miedzy innymi prof. A. Zoll, ale nawet z tym, ktore jako sluszne prezentuja … wszyscy eksperci w dziedzinie prawa karnego,

 3. ja juz raz bylem skazany na podstawie aktu oskarzenia prokurator R. Ridan za ten czyn. Skazal mnie za niego sedzia Tomasz Kuczma wyrokiem z dnia 18 grudnia 2007 r. Wyrok ten w zakresie tego czynu uchylil Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 wrzesnia 2010 r., zarzucajac sedziemu T. Kuczmie razace i majace wplyw na tresc wyroku naruszenie prawa materialnego.
  Z pisma do mnie z dnia 12.07.2013r. prokurator E. Fraczek-Padol wniosek, ze po tym, jak sad II instancji, tj. Sad Okregowy w Rzeszowie, zarzucil sadowi I instancji, tj. Sadowi Rejonowemu w Debicy, ze ten skazujac mnie za zniewazenie konstytucyjnego organu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. A. Zolla, razaco naruszyl prawo materialne, to jednak … „Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad.”, czyli … znowu sad I instancji, tj. Sad Rejonowy w Debicy. A przeciez ten Sad – sedzia Tomasz Kuczma – raz juz dokonal … oceny prawnej problemu interpretacji przepisu art. 226 § 3 K.k. i ta ocena zostala negatywnie zweryfikowana przez Sad Okregowy w Rzeszowie.
  A zatem prokurator Edyta Fraczek – Padol zaklada, ze sedzia Beata Stoj moze mnie jednak skazac – drugi raz w tej samej sprawie – za ten czyn.
  Czyn, ktory nie jest przestepstwem.

 

Wydaje sie, ze sedzia Beata Stoj i Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Krystyna Kowalczyk czekaja na pomoc, ktorej prof. A. Zollowi udzielic maja … najwyzsze wladze Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto bowiem, jak podaja media, Rzadowe Centrum Legislacji – prof. dr hab. Andrzej Zoll jest od listopada 2009 r. Przewodniczacym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci – przygotowalo projekt nowelizacji Kodeksu karnego zmierzajacy do zniesienia szczegolnej ochrony prawnokarnej konstytucyjnych organow RP w wypadku ich zniewazenia lub ponizenia. Projekt przewiduje uchylenie wlasnie przepisu art. 226 § 3 Kodeksu karnego. Rzadowe Centrum Legislacji nie wyjasnilo, dlaczego ten akurat przepis Kodeksu karnego wylaczono z prac nad kodeksem karnym, ktory w nowej wersji wejdzie w zycie w styczniu 2015 r. Przyspieszenie prac nad nowelizacja jednego tylko przepisu, w „przeddzien” okreslanej jako gigantyczna reformy wymiaru sprawiedliwosci nie znajduje zadnego uzasadnienia.

Poza tym, ze … na jak najszybszym uchyleniu przepisu art. 226 § 3 K.k. zalezy osobiscie przewodniczacemu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci, tumanowi msciwemu, Zydowi ortodoksowi radykalnemu, prof. dr hab. Andrzejowi Zollowi.

W zwiazku z powyzszym pismem z dnia 10 wrzesnia 2013 r. skierowanym do:

 1. prezydenta Bronislawa Komorowskiego

 2. marszalka Senatu Bogdana Borusewicza

 3. marszalka Sejmu Ewy Kopacz

zlozylem:Wniosek o zapobiezenie przez Adresatow niniejszego pisma wprowadzeniu w zycie przed dniem wydania przez Sad Rejonowy w Debicy wyroku w sprawie sygn. II K 854/10 – w ktorej jestem scigany od dnia 12 czerwca 2006 r. za czyn opisany jako zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie piastujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla, tj. przestepstwo z art. 226 § 3 K.k. – ustawy wedlug projektu Rzadowego Centrum Legislacji, przewidujacego uchylenie art. 226 § 3 Kodeksu karnego – „Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2″.

W odpowiedzi z Sejmu otrzymalem pismo z dnia 13 wrzesnia 2013 r. – bez sygnatury, zatem Sejm skierowal sprawe po wyslaniu pisma do mnie do … kosza na smieci – zawiadomila mnie Naczelnik Wydzialu w Biurze Korespondencji i Informacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sylwia Golaszewska – Zalacznik 4: „Warszawa, 23 wrzesnia 2013 r. Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji /adres – ZKE/ Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ Szanowny Panie, w zwiazku z Pana pismem do Marszalka Sejmu z dnia 10 wrzesnia 2013 r., ktore zostalo przekazane z Gabinetu Marszalka Sejmu do Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu, uprzejmie wyjasniam, co nastepuje. Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk sejmowy nr 1700) zostal w dniu 10 wrzesnia skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

W swietle przepisow Konstytucji oraz uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tj. M.P. z 2012 e., poz. 32 z pozn. zm.), kompetencje Marszalka Sejmu, jako organu Izby zwiazane sa z organizacja prac Sejmu. Marszalek nie ma natomiast wplywu na sposob wykonywania przez poslow ich mandatu, w tym w zakresie prac legislacyjnych, ktory w swietle art. ust. 1 Konstytucji jest mandatem wolnym. Z powazaniem Naczelni Wydzialu Sylwia Golaszewska”
Zrodlo: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, pismo Naczelnika

Wydzialu Sylwii Golaszewskiej z dnia 23 wrzesnia 2013 r. – Zalacznik 4

 

Ciekawe zatem, dlaczego – jesli marszalek Ewa Kopacz nic nie moze – media podaja nieraz, jak przedstawiciele partii opozycyjnych skarza sie, ze … marszalek Sejmu schowal jakis projekt ustawy na tzw. „dolna polke”.

Co do ustawy, jak wyzej, nie zdziwie sie wcale, jesli do rzesz pomocnikow prof. dr hab. Andrzeja Zolla dolacza … Sejm, Senat i prezydent.

Z zainteresowaniem bede tez obserwowal tempo prac nad ustawa, ktora ma doprowadzic do umorzenia w.w. sprawy przeciwko mnie z art. 226 § 3 K.k. i ostatecznie uchronic dla niektorych najwybitniejszego prawnika w Polsce, prof. dr hab. Andrzeja Zolla przed kompromitacja spowodowana faktem, ze mnie dwukrotnie obciazyl zeznaniami – i z tego powodu uczynil przestepca – w sprawie, w ktorej jestem … osmy rok scigany za czyn, ktory wedlug wskazan doktryny prawnej prezentowanej przez prof. Andrzeja Zolla nigdy nie byl i nie jest przestepstwem.

Bede sledzil postep prac na ustawa, jak wyzej.

Wcale sie nie zdziwie, jesli tempo prac nad nia bedzie rownie szybkie, jak to, z jakim premier Polski Donald Tusk chcial wprowadzic w zycie antypolska ustawe reprywatyzacyjna wedlug projektu z grudnia 2008 r. ministra Skarbu Panstwa Aleksandra Grada – patrz: blog red. Marka Podleckiego www.monitor-polski.pl prezentacja: „Sprawa dla ABW – dr Zbigniew Kekus demaskuje „reprywatyzacje” Tuska”.

Poinformuje Panstwa – jesli dozyje – gdy z powodu wejscia w zycie ustawy wedlug w.w. projektu Rzadowego Centrum Legislacji sedzia Beata Stoj umorzy postepowanie przeciwko mnie w zakresie czynu XVII aktu oskarzenia przeciwko mnie prokurator R. Ridan z dnia 12.06.2006 r. opisanego jako nie bedace nigdy przestepstwem zniewazenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

xxx

 

Nie dosc, ze mnie prof. dr hab. Andrzej Zoll uczynil jako Rzecznik Praw Obywatelskich przestepca za slowa, to w dodatku wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore prezentuje od lat jako sluszne w kolejnych edycjach wydawanego pod jego redakcja Komentarza do kodeksu karnego.

Uczynienie mnie przestepca wbrew teorii prawa karnego, ktora prezentuje, nie usatysfakcjonowalo jednak wystarczajaco pana profesora. Przy kazdej po temu okazji informuje prokuratorow i sedziow, ze ja powinienem zostac poddany badaniom psychiatrycznym, ze jestem niezrownowazony, ze go atakuje.

Pytamy o mnie przez przedstawicieli mediow, takze sie na mnie skarzy. W wywiadzie udzielonym red. Dorocie Stec-Fus z „Dziennika Polskiego” powiedzial o mnie:

O rozmowe poprosilismy Andrzeja Zolla.

Jednak profesor nie chcial sie rozwodzic na ten temat:

Ten czlowiek /ja – ZKE/ zatruwa mi zycie od lat. Obrazal moja zone, pisal do mnie na nia skargi.

Moglbym wystapic przeciwko niemu z oskarzenia prywatnego, ale nie chce tego robic, gdyz zostal ciezko doswiadczony przez los i z pewnoscia potrzebuje pomocy.

Stanowczo odradzil reporterce „DP” rozmowe ze swoja zona, mec. Wieslawa Zoll,

gdyz – jak oswiadczyl – z pewnoscia nie bedzie tej sprawy komentowac.”

Dorota Stec-Fus, „Bezwzgledna Temida”; „Dziennik Polski – Magazyn Piatek”, 16.11.2012 r., s. C 01, C 06-C 07

 

Ja zatruwam zycie panu profesorowi …

Taki sposob myslenia. Typowy dla megalomanow.

Skargi na adw. Wieslawe Zoll „pisalem” nie do jej malzonka Andrzeja Zolla, lecz – po wyczerpaniu innych mozliwosci, tj. po bezskutecznym kierowaniu ich do Sadu Okregowego w Krakowie i Sadu Apelacyjnego w Krakowie, w ktorych adw. Wieslawa Zoll nieuczciwie zarobkowala, do Okregowej Rady Adwokackiej i do Naczelnej Rady Adwokackiej – kierowalem do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Andrzej Zoll udzielona wyzej wypowiedzia dowiodl, ze nie dostrzega roznicy pomiedzy jego rolami:

 1. prywatna – meza adw. Wieslawy Zoll,

 2. publiczna – Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skoro sam wspomnial prof. A. Zoll o swej rzekomo obrazanej przeze mnie malzonce, czuje sie w obowiazku wyjasnic, ze adw. Wieslawa Zoll jest taka sama oszustka, jak on. Razem tez z nim uczynila mnie przestepca i jak to w przypadku bezwstydnie korzystajacych z uslug bezzaprawnych swiadczonych im przez prokuratorow i sedziow, z naruszeniem prawa. W tej samej sprawie, w ktorej z art. 226 § 3 K.k. przestepca uczynil mnie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie z oskarzenia publicznego i sedzia Tomasz Kuczma skazal za scigane z mocy prawa okreslonego w art. 212 § 4 K.k. z oskarzenia prywatnego znieslawienie adw. Wieslawy Zoll – art. 212 § 2 K.k.

Prof. dr hab. Andrzej Zoll podaje: : Art. 212 Tryb scigania. Przestepstwo znieslawienia zarowno w trybie podstawowym jak i kwalifikowanym jest scigane z oskarzenia prywatnego (art. 212 § 4). Oznacza to, ze ustawodawca mozliwosc pociagniecia sprawcy do odpowiedzialnosci karnej uzaleznil od woli pokrzywdzonego. (…) W sprawie o przestepstwo scigane z oskarzenia prywatnego akt oskarzenia moze tez wniesc prokurator. Warunkowane jest to jednak stwierdzeniem z jego strony, iz wymaga tego interes spoleczny (art. 60 § 1 k.p.k.)” /zrodlo: „Kodeks Karny Czesc szczegolna Komentarz do art. 117 – 277 k.k.” pod redakcja Andrzeja Zolla 3 wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, s. 799/.

Prokurator Radoslawa Ridan nie wykazala w akcie oskarzenia, ze interes spoleczny wymagal scigania mnie z oskarzenia publicznego za znieslawienie wykonujacej wolny zawod adwokata Wieslawy Zoll.

Interes spoleczny wymaga scigania za czyn z art. 212 § 2 kk, wtedy, gdy wskutek znieslawienia naruszono dobro ogolne i gdy osoba znieslawiona jest niedolezna, zagubiona, nie umiejaca zadbac o wlasne interesy, przytloczona obawami, ze nie podola trudom procesu.

Wskazac przy tym nalezy, ze majac w zwyczaju zalenie sie na mnie, jak jej malzonek wrecz jojczenie, ujawnila jaki ma staz pracy w zawodzie adwokata. Zlozyla w dniu 21 maja 2003 r. do akt sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial XI Cywilny sygn. XI CR 603/04 oswiadczenie:

Powod stosuje metode pomawiania i szkalowania mojej osoby.

Nie spotkalo mnie to przez 37 lat pracy.”
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt XI CR 603/04, protokol rozprawy w dniu 21.05.2003r., s. 4,

oswiadczenie adw. Wieslawy Zoll

 

Posiada zatem adw. Wieslawa Zoll rozlegla wiedze i ogromne doswiadczenie pozwalajace jej na samodzielnie wystapienie z oskarzeniem prywatnym, zamiast korzystac z uslug prokuratora finansowanego z budzetu panstwa. Nie jest w interesie spolecznym, zeby jej darmowa usluge prawnicza w postaci sporzadzenia z urzedu aktu oskarzenia swiadczyla finansowana z budzetu panstwa prokurator Radoslawa Ridan. Prokurator Radoslawa Ridan oskarzyla mnie jednak z oskarzenia publicznego za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll i sedzia Tomasz Kuczma skazal wyrokiem z dnia 18.12.2007 r.

W dniu 26 stycznia 2012 r. Sad Najwyzszy wydal – na podstawie kasacji Prokuratora Generalnego z dnia 22.08.201 r. /sygn. PG IV KSK 699/11/ – wyrok /sygn. akt IV KK 272/12/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy w zakresie tego czynu.

Zeby Prokurator Generalny A. Seremet wniosl kasacje musialem – oszukiwany wielokrotnie wczesniej prowadzic przez 16 dob /30 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r./ protest przed budynkiem Prokuratury Generalnej w Warszawie, w tym przez 12 /30 maja do 10 czerwca 2011 r./ glodowy.

Sad Najwyzszy uchylil wyrok i od tego czasu … znowu sciga mnie sedzia Beata Stoj za znieslawienie adw. Wieslawy Zoll.

Co zrobi?
Umorzy postepowanie z powodu ustania karalnosci.

Raz juz podjela taka probe mocno sie przy tym kompromitujac, bo podala w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2013 r. w przedmiocie umorzenia postepowania przeciwko mnie w zakresie w.w. czynu, ze jego karalnosc ustala, przed wydaniem w.w. wyroku wznowieniowego przez Sad Okregowy w Rzeszowie, to znaczy przed dniem … 15 wrzesnia 2010 r.

Dokonujac oceny zebranego materialu dowodowego wedlug zasady prawidlowego rozumowania – art. 7 K.p.k.: „Organy postepowania ksztaltuja swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodow, ocenianych swobodnie z uwzglednieniem zasad prawidlowego rozumowania oraz wskazan wiedzy i doswiadczenia zyciowego.” – sedzia, prezes Sadu w Debicy, Beata Stoj uksztaltowala jej przekonanie, ze Prokurator Generalny kasacja z dnia 22 sierpnia 201 r. i Sad Najwyzszy wyrokiem z dnia 26.01.2012 r. wzruszyli prawomocny skazujacy mnie wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu II, polegajacego na znieslawieniu adw. Wieslawy Zoll /art. 212 § 2 K.k./, ktorego karalnosc ustala … przed dniem 15 wrzesnia 2010 r., co znaczy, ze po to go wzruszyli – w dodatku podajac, ze na moja korzysc – zeby sedzia Beata Stoj mogla mnie scigac z oskarzenia publicznego przez kilka kolejnych lat nie tylko za czyn scigany z oskarzenia prywatnego, ale takze, ktorego karalnosc ustala przed datami wzruszenia przez nich wyroku.

Uwazajaca mnie za niepoczytalnego – od stycznia 2003 r. do dnia zlozenia niniejszego pisma i kierujaca na badania psychiatryczne, a nawet majaca zamiar umiescic mnie z tego powodu w areszcie – rozpoznajaca sprawe przeciwko mnie z mocy postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 27 pazdziernika 2006 r. /sygn. akt: IV KO 44/06/ przez wzglad na dobro wymiaru sprawiedliwosci, sedzia Beata Stoj na trwale zapisala sie w historii wymiaru sprawiedliwosci.

Nie tylko polskiego.

Czegos takiego z cala pewnoscia zaden sedzia na swiecie przed nia – prawidlowo rozumujaca – nie wymyslil.

 

Wyjasniwszy, na czym polegalo wspomniane przez prof. Andrzeja Zolla „obrazanie” przeze mnie jego malzonki adw. Wieslawy Zoll i „pisanie” na nia pism do niego, wroce do glownego watku niniejszego pisma, tj. do pana profesora.

Otoz z podanych wyzej przyczyn – po latach pozbawiania, jako Rzecznik Praw Obywatelskich, mojego syna moznosci korzystania z konstytucyjnych i ustawowych praw do ochrony zdrowia, prof. A. Zoll nie tylko uczynil mnie przestepca wbrew wskazaniom doktryny prawnej, ktore od lat prezentuje jako sluszne w wydawanym pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeku karnego, ale obraza mnie, znieslawia, zniewaza /w dniu 11 stycznia 2011 r. poinformowal prokuratora Prokuratury Rejonowej Krakow-Srodmiescie Zachod Dariusza Furdzika w sprawie do sygn. akt Ko 1551/10, ze jestem osoba niezrownowazona/ niszczy mi i tak zrujnowana z jego winy opinie, w tym na rynku pracy – pismem z dnia 26 listopada 2012 r. zlozylem w Sadzie Okregowym w Krakowie pozew przeciwko niemu o: odszkodowanie z tytulu naruszenia mojej godnosci i zniszczenia mi z opinii na rynku pracy, a z tym zycia”.

W odpowiedzi na moj pozew prof. dr hab. Andrzej Zoll zlozyl do akt sprawy kilkadziesiat stron wydrukow z Internetu, materialy na temat zachowan Zydow w Polsce i na swiecie. Zlozyl je w siedmiu plikach, w tym podajac Sadowi adresy stron internetowych prezentujacych materialy pod tytulami:

 1. Przedsiebiorstwo Holocaust

 2. Zydokomuna w Polsce – III RP (PRL bis)

 3. Korzenie wspolczesnego zydostwa + film

 4. Judeofaszyzm – zbior filmow

 5. Reka w reke z Hitlerem

 6. Slowianskie niewolnice w rekach zydowskich Panow

 7. Witamy w Judeopolonii

 8. Judeopolonia – bat na zydowskie klamstwa

 9. Prawda za bramami Auschwitz – film

 10. O zydowskim rodowodzie masonerii

 11. Ukryty Holocaust – Eustach Mullins

 12. Psychopatologia judaizmu

 13. Gdy rzadza ofiary

 14. Uruchomiono spisek zniszczenia Stanow Zjednoczonych

 15. Oczami muzulmanina

 16. Wojna z chrzescijanstwem

 17. NWO

 18. Mit „6 milionow”

 19. Zydowski holokaust jest oszustwem

 20. Obrona przeciwko Zydowskiej agresji

 21. Niszczyciele,

 22. Zydowska supremacja

 23. Kacik patriotyczny

 24. Pakowacz zwlok w Izraelu

 25. Archiwum Stop Syjonizmowi

 26. Zydowski holokaust i NWO – J. Kaminski

 27. Moje przebudzenie – David Duke

 28. Na dowolny temat

 29. Zydomasonska rewolucja w Kosciele Katolickim

 30. Spis artykulow o holoszwindlu

 31. Protokoly Medrcow Syjonu

 32. Wielki terror

 33. Poznaj Zyda

 34. Zydowski faszyzm

 35. Katalog izraelskiego bestialstwa

 36. Zydzi przejmuja glowne gazety amerykanskie

 37. Holokaustyczny przemysl

 38. „Polska jest sojusznikiem i dobrym przyjacielem Izraela” – Wladyslaw Bartoszewski

 39. i inne

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt IC 2213/12, odpowiedz z dnia 4 stycznia 2013 r. prof. dr hab. Andrzeja Zolla na pozew,

 

Co charakterystyczne dla prof. Andrzeja Zolla, nie wyjasnil, z jakich przyczyn zlozyl do akt sprawy materialy, jak wyzej.

Ba, nie poinformowal nawet o tym swojego pelnomocnika adw. dr hab. Janusza Raglewskiego, ktory zapytany przez sedzie Elzbiete Bednarczuk podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r., w jakim celu pozwany zlozyl w.w. materialy … nie wiedzial.

Ja nawet nie wiedzialem o istnieniu materialow, jak wyzej.

Nie wiem zatem, co zlozony przeze mnie pozew ma wspolnego z – na przyklad – pakowaczem zwlok w Izraelu, zydomasonska rewolucja w Kosciele Katolickim, izraelskim bestialstwem, czy tez z tym, ze Wladyslaw Bartoszewski twierdzi, ze Polska jest sojusznikiem i dobrym przyjacielem Izraela.

Terror sie zgadza … W wersji „wielki”. Z cala pewnoscia mam do czynienia, to znaczy jestem ofiara wielkiego terroru ze strony prof. A. Zolla, jego malzonki adw. Wieslawy Zoll i ich „dream team’u”, podporzadkowanych im prokuratorow i sedziow.

 

Sedzia Elzbieta Bednarczuk wyznaczyla pierwsze posiedzenie w sprawie na dzien 13 lutego 2013 r. Nie stawilem sie na nie.

Uczestniczace w nim na moja prosbe jako publicznosc osoby poinformowaly mnie, ze sedzia E. Bednarczuk wyznaczyla termin nastepnego posiedzenia na dzien 20 lutego 2013 r. Zamierzalem sie stawic na to posiedzenie, lecz w dniu 19 lutego 2013 r. poinformowano mnie, ze Sekretariat Wydzialu I Cywilnego Sadu Okregowego w Krakowie wyekspediowal do mnie dzien wczesniej, tj. 18 lutego 2013 r., na polecenie sedzi Elzbiety Bednarczuk, Wezwanie do usuniecia brakow formalnych pism procesowych zlozonych przeze mnie w lutym 2013 r.

Zawiadomiony w dniu 19 lutego 2013 r. o wyekspediowanym do mnie Wezwaniu, nie stawilem sie na posiedzenie w dniu 20 lutego 2013 r. Wyslane do mnie w dniu 18 lutego 2013 r. Wezwanie sedzi Elzbiety Bednarczuk mialo do mnie dotrzec przeciez dopiero za kilka dni.

Nie prosilem takze osob, ktore jako publicznosc uczestniczyly w posiedzeniu w dniu 13 lutego 2013 r., by stawily sie na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r.

Wiedzac jednak, ze w kierowanym przez sedzie Barbare Baran Sadzie Okregowym w Krakowie nie brak sedziow oszustow – wiekszosc, z ktorymi sie zetknalem – pismem z dnia 26 lutego 2013 r. zlozylem wniosek o doreczenie mi wyroku wydanego ewentualnie w dniu 20 lutego 2013 r.

Pracownik Sadu, ktory udzielil mi informacji o wyslanym do mnie Wezwaniu mial racje. W dniu 7 marca 2013 r. doreczono Wezwanie wyslane przesylka listowa polecona w dniu 18 marca 2013 r. Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r., w ktorym podano – Zalacznik 5: „Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny /adres – ZKE/ sygn. akt IC 2213/12, Krakow, dnia 14 lutego 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE DO USINIECIA BRAKOW FORMALNYCH PISMA Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekus przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie wzywa do przedlozenia odpisow pism: z dnia 13 lutego 2013 r. oraz z dnia 11 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami, w terminie 1 tygodnia od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zwrotu tych pism. Z upowaznienia Kierownika Sekretariatu Wydzialu I Cywilnego Starszy Sekretarz”
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r. –

Zalacznik 5

 

Zgodnie z trescia Wezwania z dnia 14 lutego 2013 r., w terminie 1 tygodnia od jego otrzymania, tj. w dniu 14 marca 2013 r. wyslalem poczta pismo procesowe do prezesa Sadu Okregowego w Krakowie, sedzi Barbary Baran, o tresci:

SSO Barbara Baran Prezes Sadu Okregowego w Krakowie (…) Sygn. akt: I C 2213/12 Przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie Dotyczy:

 1. Wniosek o zobowiazanie sedzi Sadu Okregowego w Krakowie I Wydzial Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk do sporzadzenia i doreczenia mi:

  1. wyjasnienia, z jakich przyczyn wezwala mnie Wezwaniem z dnia 14 lutego 2013 r. /Zalacznik 1/ do przedlozenia odpisu pisma z dnia 11 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami,

  2. z mocy ktorego prawa – wnosze o podanie przepisu prawa – zada, zebym dostarczyl Sadowi trzy egzemplarze pisma z dnia 11 lutego 2013 r.

 2. Zawiadomienie, ze jesli sedzia Elzbieta Bednarczuk nie sporzadzi i nie doreczy mi przed zorganizowaniem rozprawy/posiedzenia w sprawie sygn. akt: I C 2213/12, osobiscie sporzadzonej przez nia odpowiedzi na wniosek, jak w p. I, zloze wniosek o jej wylaczenie.

Uzasadnienie

W dniu 7 marca 2013 r. dostarczono mi Wezwanie Sadu Okregowego w Krakowie I Wydzial Cywilny o tresci – Zalacznik 1: „Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny /adres – ZKE/ sygn. akt IC 2213/12, Krakow, dnia 14 lutego 2013 r. Pan Zbigniew Kekus /adres – ZKE/ WEZWANIE DO USINIECIA BRAKOW FORMALNYCH PISMA Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w sprawie z powodztwa Zbigniewa Kekus przeciwko Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie wzywa do przedlozenia odpisow pism: z dnia 13 lutego 2013 r. oraz z dnia 11 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami, w terminie 1 tygodnia od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zwrotu tych pism. Z upowaznienia Kierownika Sekretariatu Wydzialu I Cywilnego Starszy Sekretarz”
Dowod: Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r. – Zalacznik 1

Pragne wyjasnic, ze:

 1. pismo z dnia 11 lutego 2013 r. zlozylem w dwoch egzemplarzach, czego dowodem wpisana na prezentacie Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 11.02.2013 r. liczba „2” w pozycji „Egz.” – Zalacznik 2
  Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. IC 2213/12, pismo z dnia 11.02.2013r. /pierwsza strona pisma/ – Zalacznik 2,

 2. pismo z dnia 13 lutego 2013.r. zlozylem w jednym egzemplarzu, czego dowodem wpisana na prezentacje Sadu Okregowego w Krakowie z dnia 13 lutego 2013 r. liczba „1” w pozycji „Egz.” – Zalacznik 3
  Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. IC 2213/12, pismo z dnia 13.02.2013r. /pierwsza strona pisma/ – Zalacznik 3

Sedzia Elzbieta Bednarczuk, referent w sprawie sygn. IC 2213/13, wezwala mnie Wezwaniem z dnia 14 lutego 2013 r. do przedlozenia po jednym odpisie pism z dnia 11 lutego 2013 r. oraz z dnia 13 lutego 2013 r., pod rygorem zwrotu tych pism.

Wniosek z podanych wyzej faktow, ze sedzia Elzbieta Bednarczuk zada, zebym w tej samej sprawie doreczyl Sadowi:

 1. 3 egzemplarze pisma procesowego z dnia 11 lutego 2013 r.

 2. 2 egzemplarze pisma procesowego z dnia 13 lutego 2013 r.

Wydaje sie, ze to dzialanie SSO Elzbiety Bednarczuk pozbawione tzw. zdrowego rozsadku. W zwiazku z powyzszym wnosze, jak na wstepie. Niniejsze pismo skladam w 2 egzemplarzach. Zalaczam jeden odpis pisma z dnia 13 lutego 2013 r. wraz z zalacznikami – Zalacznik 4. dr Zbigniew Kekus”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt IC 2213/12, pismo Z. Kekusia z dnia 14 marca 2013 r. do prezesa

Sadu Okregowego w Krakowie sedzi Barbary Baran

 

Tymczasem w dniu 10 kwietnia 2013 r. doreczono mi … wyrok w sprawie sygn. akt IC 2213/12 wydany w dniu 20 lutego 2013 r. przez sedzie Elzbiete Bednarczuk. Sedzia orzekla w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – Zalacznik 6: „Sygn. akt IC 2213/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2013 r. Sad Okregowy w Krakowie Wydzial I Cywilny w skladzie nastepujacym: Przewodniczacy: SSO Elzbieta Bednarczuk Protokolant: st. sekretarz /imie i nazwisko sekretarza/ po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. w Krakowie sprawy z powodztwa Zbigniewa Kekusia przeciwko Andrzejowi Zollowi o zaplate I. oddala powodztwoII. zasadza od powoda Zbigniewa Kekusia na rzecz pozwanego Andrzeja Zolla kwote 7.200 zl tytulem kosztow zastepstwa procesowego.”
Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, wyrok z dnia 20 lutego 2013 r. sedzi

Elzbiety Bednarczuk – Zalacznik 6

 

Sedzia Elzbieta Bednarczuk oszukala mnie.

Oszukujac mnie okradla mnie – w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – z kwoty 7.200,00 zl na rzecz prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Wyslala do mnie w dniu 18 lutego 2013 r., sporzadzone w dniu 14 lutego 2013 r. Wezwanie do usuniecia brakow formalnych moich pism procesowych z dnia 11 lutego 2013 r. oraz z dnia 13 lutego 2013 r., i zanim ono do mnie dotarlo, zanim ja udzielilem na nie odpowiedzi, dwa dni po wyslaniu w.w. Wezwania wydala wyrok konczacy sprawe sygn. IC 2213/12 w pierwszej instancji.

Nawiasem mowiac 7.200,00 zl to spora kwota.

Za lacznie 55-minutowe – 45 minut + 10 minut – uczestnictwo w sprawie i sporzadzenie liczacej niespelna 3 strony odpowiedzi na pozew i niespelna 4 strony odpowiedzi na apelacje.

 

Podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. sedzia Elzbieta Bednarczuk podala do Protokolu: „Przewodniczacy zamknal rozprawe i celem przeprowadzenia dowodu z wniosku powoda z akt I1C 1115/97/R poza rozprawa odroczyc publikacje wyroku na dzien 20.02.2013 r., godzina 15.00, sala K-614”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. –

 

Protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. doreczono mi jednak dopiero w dniu … 26 kwietnia 2013 r.

Zrodlo: Potwierdzenie Odbioru w dniu 26 kwietnia 2013 r. przesylki listowej poleconej Nr (00)559007731297698217, akta sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny, sygn. I C 2213/12

 

Wydajac w dniu 20 lutego 2013 r. wyrok konczacy w pierwszej instancji sprawe sygn. IC 2213/12, pod moja uzasadniona, usprawiedliwiona podanymi wyzej faktami nieobecnosc, sedzia Elzbieta Bednarczuk pozbawila mnie moznosci obrony moich praw.

W tym miejscu wskazac nalezy, ze artykul 379 Kodeksu postepowania cywilnego stanowi: „Niewaznosc postepowania zachodzi: (…) 5) jezeli strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw.”

Ja zostalem pozbawiony moznosci obrony moich praw, z powodu oszustwa, ktorego dopuscila sie wobec mnie sedzia Elzbieta Bednarczuk i z powodu tegoz oszustwa wprowadzony w blad przez pracownika Sadu, ktory w dniu 19 lutego 2013 r. poinformowal mnie, w zgodzie ze stanem faktycznym, o wyslanym do mnie w dniu 18 lutego 2013 r. Wezwaniu.

 

Odpowiedzia z dnia 26 czerwca 2013 r. na zlozona przeze mnie apelacje od wyroku sedzi E. Bednarczuk z dnia 20.02.2013 r. pelnomocnik prof. dr. hab. Andrzeja Zolla, adw. dr hab. Janusz Raglewski dostarczyl kolejny dowod poswiadczajacy slusznosc mojego stanowiska. Podal: „Jak podnosi sie w doktrynie w slad za utrwalonym orzecznictwem: „pozbawienie strony moznosci obrony swych praw polega na tym, ze z powodu wadliwosci procesowych sadu lub strony przeciwnej, bedacych skutkiem naruszenia konkretnych przepisow kodeksu postepowania cywilnego strona nie mogla brac i nie brala udzialu w postepowaniu lub jego istotnej czesci (zob. wyrok SN z dnia 10 maja 1974 r., II CR 155/74, OSP 1975, z. 3, poz.66; postanowienie SN z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 34/98, Prok. i Pr. 1999, nr 5, poz. 41; wyrok SN z dnia 13 czerca 2002 r., V CKN 1057/00, LEX nr 55517). (…)Za pozwanego – pelnomocnik dr hab. Janusz Raglewski”
Zrodlo: Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. I ACa 898/13, odpowiedz adw. dr hab. Janusza Raglewskiego na

apelacje od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. IC 2213/12

 

Wskazac nalezy zatem, ze ja nie uczestniczylem w pierwszym posiedzeniu w sprawie sygn. I C 2213/12, ktore obylo sie w dniu 13 lutego 2013 r. Poswiadcza to zapis protokolu posiedzenia – Zalacznik 7: (…) powod Zbigniew Kekus – nieobecny, dowod doreczenia w aktach,”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. – Zalacznik 7

 

Wskazac takze nalezy, ze w sprawie sygn. I C 2213/12 uczestnicze bez pelnomocnika.

W protokole posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r. sedzia E. Bednarczuk polecila zaprotokolowac – Zalacznik 8: „Po wywolaniu sprawy stawili sie: powod Zbigniew Kekus – nieobecny,”

Zrodlo: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r. – Zalacznik 8

 

Nie podala, ze zostalem prawidlowo zawiadomiony o posiedzeniu w dniu 20 lutego 2013 r.

A ja bylem „nieobecny” z podanych wyzej przyczyn, w tym z powodu, przedstawionego przez Pelnomocnika prof. A. Zolla, tj.: „z powodu wadliwosci procesowych sadu, bedacych skutkiem naruszenia konkretnych przepisow kodeksu postepowania cywilnego.”

 

W zwiazku z powyzszym, w tym z zwiazku z wyjasnieniem zaprezentowanym przez Pelnomocnika prof. dr hab. Andrzeja Zolla, pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r. skierowanym do akt sprawy Sadu Apelacyjnego w Krakowie sygn. I ACa 898/13, zlozylem zadanie – Zalacznik 9:„(…) zadam okazania mi podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 11 pazdziernika 2013 r. dokumentu, ktorym sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Elzbieta Bednarczuk rozpoznajaca sprawe sygn. I C 2213/12:

 1. prawidlowo wezwala mnie rozprawe w dniu 20 lutego 2013 r., podczas ktorej wydala wyrok konczacy sprawe w pierwszej instancji, lub

 2. prawidlowo zawiadomila mnie prawidlowo o rozprawie w dniu 20 lutego 2013 r., podczas ktorej wydala wyrok konczacy sprawe w pierwszej instancji.

Zrodlo: Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. I ACa 898/13, pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r. – Zalacznik 9

 

Szanowni Panstwo,

 

Fakty przedstawione w niniejszym pismie, zalaczone przeze mnie do niego dokumenty oraz dokumenty opublikowane na stronie http://www.kekusz.pl, sa dowodami upadku autorytetu Panstwa, Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto bowiem przestepca uczynil mnie „za slowa” Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Jestem – na podstawie zlozonych przez niego zeznan – osmy rok scigany, tj. bylem oskarzony, skazany, a po uchyleniu we wrzesniu 2010 r. skazujacego mnie wyroku znowu jestem scigany z artykulu 226 § 3 K.k. za czyn, ktory, jak podaje sam prof. dr hab. Andrzej Zoll w wydawanym od lat pod jego redakcja naukowa Komentarzu do kodeksu karnego, nie wypelnia znamion czynu okreslonego jako przestepstwo w art. 226 § 3 K.k.

Wskazac zatem nalezy, ze:

 1. postepowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko mnie przez prokurator Radoslawe Ridan w okresie od dnia 2 lipca 2004 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. nadzorowali, w tym rozpoznawali moje wnioski o wylaczenie prokurator R. Ridan /obecnie prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie/, nastepujacy prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Krakow – Srodmiescie Wschod:

  1. Prokurator Rejonowy Lidia Jaryczkowska /sporzadzila jedno pismo w sprawie/ – od stycznia 2006 r. Prokurator Okregowy w Krakowie,

  2. p.f. Prokuratora Rejonowego Piotr Kosmaty /sporzadzil 6 pism w sprawie/ – potem prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie, obecnie rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie,

  3. p.f. Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyta Kusnierz /sporzadzila 2 pisma w sprawie/ – obecnie prokurator Wojskowej Prokuratury Okregowej w Warszawie,

  4. Zastepca Prokuratora Rejonowego Krystyna Kowalczyk /sporzadzila jedno pismo w sprawie/ – obecnie Prokurator Rejonowy dla Krakowa – Srodmiescia Wschod,

 2. po tym, gdy postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. sedzia Sadu Rejonowego w Debicy Tomasz Kuczma zwrocil sprawe przeciwko mnie Prokuratorowi Rejonowemu dla Krakowa-Srodmiescia Wschod w Krakowie celem usuniecia istotnych brakow postepowania przygotowawczego, prokurator R. Ridan zaskarzyla je, a trzech sedziow Sadu Okregowego w Rzeszowie, Jaroslaw Szaro, Mariusz Sztorc, Andrzej Borek /obecnie wiceprezes Sadu Okregowego w Rzeszowie/ oraz prokurator Prokuratury Okregowej w Rzeszowie Renata Stopinska-Witkowska, uchylili postanowienie sedziego T. Kuczmy,

 3. w grudniu 2007 r. Minister Sprawiedliwosci – Prokurator Generalny Zbigniew Cwiakalski, po zbadaniu sprawy sygn. II K 451/06, odmowil mi objecia jej nadzorem,

 4. podczas rozprawy w dniu 18 grudnia 2007 r., podczas ktorej sedzia T. Kuczma /potem prezes Sadu Rejonowego w Lezajsku/ wydal skazujacy mnie wyrok z art. 226 § 3 K.k. /sygn. akt II K 451/06/ i na podstawie art. 226 § 3 K.k. wymierzyl mi kare grzywny „w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100(sto) zlotych.”, prokurator oskarzyciel, Prokurator Rejonowy w Debicy Jacek Zak zazadal nie tylko wymierzenia mi kary, jak wyzej, ale takze, zeby sedzia zobowiazal mnie do przeproszenia … konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobie sprawujacego ten urzad prof. A. Zolla,

 5. postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II Kz 124/08, Sad Okregowy w Rzeszowie w skladzie: Tomasz Wojciechowski /obecnie prezes Sadu Okregowego w Rzeszowie/, Zdzislaw Kulpa, SSR del. do SO Marcin Swierk /obecnie przewodniczacy Wydzialu II Karnego Sadu Okregowego w Rzeszowie/ , wydali postanowienie w przedmiocie odmowienia mi, jako skazanemu, przywrocenia terminu do zlozenia wniosku o uzasadnienie wyroku tamtejszego Sadu z dnia 18.12.2007 r.

 

Zaden/zadna z wyzej wymienionych funkcjonariuszy/funkcjonariuszek publicznych nie zorientowal/a sie, przez okres lacznie … ponad trzech lat, ze bylem scigany z art. 226 § 3 K.k., za czyn, ktory nie wyczerpuje znamion czynu okreslonego w tym artykule jako przestepstwo.

Wskazac takze nalezy, ze:

 1. Artykul 521 Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Prokurator Generalny, a takzeRzecznik Praw Obywatelskich,moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

 2. Artykul 523. § 1. Kodeksu postepowania karnego stanowi:
  Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu uchybien wymienionych w art. 439 lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia; kasacja nie moze byc wniesiona wylacznie z powodu niewspolmiernosci kary.”

Skazanie mnie przez sedziego T. Kuczme z art. 226 § 3 K.k, wymierzenie na jego podstawie kary za czyn, ktory nie wypelnia znamion czynu okreslonego w tym przepisie jako przestepstwo, z cala pewnoscia spelnialo przeslanke okreslona w art. 523 § 1 K.p.k.

W zwiazku z powyzszym, po ostatecznym uprawomocnieniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w.w. postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt II Kz 124/08, skladalem zatem wnioski do kolejnych Prokuratorow Generalnych, by wniesli kasacje na moja korzysc od w.w. wyroku.

Moje, lub osob udzielajacych mi wsparcia, wnioski rozpoznali i oddalili:

 1. Prokurator Generalny Andrzej Czuma. Dwukrotnie, tj.:

  1. pismem z dnia 12 lutego 2009 r., sygn. akt: PR V 861 – 1995/08

  2. odpowiedzia z dnia 9 pazdziernika 2009 r. /sygn. akt: PR V 861 – 1995/08/ na interpelacje, ktora w sprawie skazujacego mnie wyroku zlozyl Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Wassermann,

 2. Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski, pismem z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt: PR V 861 – 1995/08,

 3. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, pismem z dnia 12 maja 2010 r., sygn. akt: PR V 861 – 1995/08.

 

Kazdy z wyzej wymienionych Prokuratorow Generalnych zapewnial mnie, ze dokonal wnikliwej analizy – lub wnikliwego badania – akt sprawy Sadu Rejonowego w Debicy sygn. akt II K 451/06 i te wnikliwe analizy i badania nie wykazaly, ze zachodza okreslone w art. 523 § 1 K.p.k. przeslanki do wniesienia kasacji od wyroku z dnia 18.12.2007 r.

Az … po tych wszystkich wnikliwych analizach i badaniach Prokuratorow Generalnych, w dniu 15 wrzesnia 2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie wydal wyrok /sygn. akt II Ko 283/10/, ktorym uchylil wyrok sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r. w zakresie czynu XVII wyroku opisanego przez sedziego jako: „Sygn. akt II K 451/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sad Rejonowy w Debicy w II Wydziale Karnym w skladzie: Przewodniczacy: SSR Tomasz Kuczma (…) w obecnosci Prokuratora Rejonowego w Debicy Jacka Zaka (…) XVII uznaje oskarzonego Zbigniewa Kekusia za winnego tego, ze w okresie od stycznia 2003 r. do wrzesnia 2005 r. – w Krakowie dzialajac z wykonaniu z gory powzietego zamiaru, w krotkich odstepach czasu, takze wspolnie i w porozumieniu z inna osoba – za posrednictwem portalu internetowego Zarzadu Glownego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca – www.zgsopo.webpark.pl oraz strony internetowej pod domena www.zkekus.w.interia.plzniewazyl Urzad Rzecznika Praw Obywatelskich i piastujacego ten urzad Andrzeja Zolla uzywajac wobec niego slow obrazliwych i pomowilgo o takie postepowanie i wlasciwosci, ktore moga ponizyc go w opinii publicznej i narazic na utrate zaufania potrzebnego dla wykonywanej funkcji, tj. przestepstwa z art. 226 § 3 kk i art. 212 § 2 kk w zw. z art.12 kk i za to na podstawie art. 226 § 3 kkw zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 12 kk skazuje go na kare grzywny w wymiarze 40 (czterdziestu) stawek dziennych przy okresleniu wysokosci jednej stawki dziennej na kwote 100(sto) zlotych.”

Zrodlo: Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, wyrok sedziego T. Kuczma z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

W uzasadnieniu do wyroku z dnia 15.09.2010 r. Sad Okregowy w Rzeszowie podal:„Wznowienie postepowania w niniejszej sprawie jest zasadne w zakresie w jakim obronca wskazujena razace naruszenie prawa materialnego, ktore moglo miec istotny wplyw na tresc orzeczenia”
Zrodlo: Sad Okregowy w Rzeszowie Wydzial II Karny, sygn. akt II Ko 283/10, wyrok z dnia 15 wrzesnia 2010r.

 

Oklamywali mnie zatem przez kilka lat wyzej wymienieni Prokuratorzy Generalni. Artykul 523 § 1 K.p.k. stanowi przeciez: Kasacja moze byc wniesiona tylko z powodu (…) lub innego razacego naruszenia prawa, jezeli moglo ono miec istotny wplyw na tresc orzeczenia;”

A artykul 521 K.p.k. stanowi: Prokurator Generalny,(…) moze wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu konczacego postepowanie.”

Moze, ale zeby to uczynil musi znac prawo i chciec, czyli byc uczciwym czlowiekiem.

 

Prawie trzy lata po uchyleniu przez Sad Okregowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15.09.2010 r. skazujacego mnie z art. 226 § 3 K.k. wyroku sedziego T. Kuczmy z dnia 18.12.2007 r., jego byla kolezanka z pracy – sedzia T. Kuczma awansowal na prezesa Sadu w Lezajsku – prezes Sadu Rejonowego w Debicy Beata Stoj postanowila postanowieniem z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. II K 854/10, ze mnie bedzie w dalszym ciagu scigac za ten czyn /Zalacznik 2/, a Zastepca Prokuratora Rejonowego dla Krakowa – Srodmiescia Wschod Edyta Fraczek-Padol zawiadomila mnie pismem z dnia 12 lipca 2013 r., sygn. 1 Ds. 39/06/S, ze – Zalacznik 3: Interpretacja art. 226 § 3 k.k. wskazana przez Pana w pismach jest jednym z pogladow doktryny, ktorego nie podzielil autor aktu oskarzenia.Problem interpretacji przepisu bedzie aktualnie przedmiotem oceny prawnej, ktorej dokona niezawisly Sad. Zastepca Prokuratora Rejonowego Edyta Fraczek – Padol”

Zrodlo: Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy

Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padolz dnia 12 lipca 2013 r. – Zalacznik 3

 

To zenada.

A przede wszystkim ogromne bezprawie.

 

Jesli przestepca czyni obywatela – w dodatku za slowa – Rzecznik Praw Obywatelskich, czyniac go nim w dodatku w sprzecznosci ze wskazaniami doktryny prawnej, ktore sam prezentuje jako sluszne, mamy dom czynienia z kompromitacja. Rzecznika Andrzeja Zolla i Panstwa ktore go wynioslo na urzad Rzecznika.

Jesli w czynieniu Rzecznikowi Praw Obywatelskich swojego przeciwnika przestepca pomaga ponad tuzin funkcjonariuszy publicznych sredniego szczebla i Prokurator Generalny, prywatnie przyjaciel Rzecznika, to jest to kleska.

Jesli potem interesu Rzecznika chroni trzech Prokuratorow Generalnych, to juz jest upadek autorytetu Panstwa.

Jesli okaze sie, ze Sejm, Senat uchwala, a prezydent podpisze przed wydaniem przez sedzie Beate Stoj wyroku w sprawie sygn. II K 854/10 wprowadzana z inicjatywy rzadu D. Tuska ustawe eliminujaca z ustawy Kodeks karny przepis art. 226 § 3 K.k., a potem sedzia B. Stoj umorzy postepowanie z tego powodu postepowanie przeciwko mnie w zakresie czynu z art. 226 § 3 K.k., to okaze sie, ze obecny przewodniczacy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwosci prof. dr hab. Andrzej Zoll ma u swoich stop cale Panstwo, a mnie …zabraknie okreslenia, jak to nazwac.

Chyba tylko … zwyciestwem „autorytetu” tumana msciwego, prof. dr hab. Andrzeja Zolla nad autorytetem Panstwa, Rzeczypospolitej Polskiej.

W czasach powszechnego upadku autorytetow.

Red. Janusz Rolicki pisze w zwiazku z przypadkami pedofilii wsrod ksiezy w Polsce.

 

Kosciol w Polsce musi sie zmierzyc z widmem pedofilii. (…) Nasz episkopat nie jest na to przygotowany. (…) Zyjemy w dobie upadku wszelkich autorytetow.

Ruina autorytetu Kosciola wielu ludziom stworzy pustke duchowa.”
Janusz Rolicki, „Fakt”, 30.09.2013, s. 6

Niektorzy dziennikarze maja sklonnosci do przesady …

Dlaczego od razu o ruinie autorytetu Kosciola?

Bo o pedofilie podejrzewanych jest kilku ksiezy?

Przypomne, ze latem 2010 r. ukazala sie w „Gazecie Wyborczej” cala seria artykulow dedykowanych ksiezom pedofilom. Aleksandra Klich grozila w sierpniu 2010 r.:

 

Kto krzywdzi dziecko, musi wiedziec, ze jego przelozony – proboszcz, czy biskup zareaguje natychmiast: surowo i sprawiedliwie. Przekaze sprawe w rece psychologow i powiadomi – w razie potrzeby – prokurature. Za pedofilie idzie sie do wiezienia.”

Zrodlo: Aleksandra Klich, „Strzezonego Pan Bog strzeze. Rowniez przed pedofilem” ; „Gazeta Wyborcza” 5 sierpnia 2010r., s. 2

 

Aleksandra Klich sporzadzila takze z cala pewnoscia sluszna definicje Kosciola:

 

Kosciol to wspolnota zwyklych, grzesznych ludzi, wsrod ktorych zdarzaja sie rowniez przestepcy.”

Zrodlo: Aleksandra Klich, „Strzezonego Pan Bog strzeze. Rowniez przed pedofilem” ; „Gazeta Wyborcza” 5 sierpnia 2010r., s. 2

 

To dobra definicja … kazdej zbiorowosci, spolecznosci.

W tym takze Zydow z salonu.

„Gazeta Wyborcza” pouczala:

 

Czlowiek, ktory krzywdzi dziecko, musi byc swiadom, ze nie osloni go przed kara zadna instytucja

szkola, armia, firma, Kosciol.”

Zrodlo: Aleksandra Klich, „Strzezonego Pan Bog strzeze. Rowniez przed pedofilem” ; „Gazeta Wyborcza” 5 sierpnia 2010r., s. 2

 

Przypomne zatem, skad wzial sie konflikt prof. dr hab. Andrzeja Zolla ze mna.

Otoz wtedy, gdy prof. A. Zoll byl Rzecznikiem Praw Obywatelskich zwrocilem sie do niego z prosba o zapewnienie mojemu krzywdzonemu przez sedziow maloletniemu synowi moznosci korzystania z praw do ochrony zdrowia. Doreczylem mu kopie zaswiadczen lekarskich, wyniki przeswietlenia kregoslupa dziecka, poswiadczajace jego skolioze i lordoze.

I co zrobil ten ortodoksyjny Zyd – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.”5skurwysyn6?

Rekomendowal mi poddanie sie badaniom psychiatrycznym i utrzymywanie z dzieckiem kontaktow posrednich, czyli telefonicznych.

Moralizatorzy z „Gazety Wyborczej” pouczaja Kosciol:

 

Polski Kosciol stoi przed wielka szansa. Nim dopadna nas glosne w swiecie – USA, Irlandii, Austrii – afery pedofilskie, moze „uciec do przodu”. Wyznaczyc sobie wysokie standardy przeciwdzialania pedofilii i reagowania, gdy sie zdarzy. Jesli to uczyni, zyska szacunek i zaufanie spoleczne.”

Zrodlo: Aleksandra Klich, „Strzezonego Pan Bog strzeze. Rowniez przed pedofilem” ; „Gazeta Wyborcza” 5 sierpnia 2010r., s. 2

 

J. Rolicki ubolewa:

 

Kosciol w Polsce musi sie zmierzyc z widmem pedofilii. (…) Nasz episkopat nie jest na to przygotowany.(…)”
Janusz Rolicki, „Fakt”, 30.09.2013, s. 6

 

A co robia Zydzi z dawnej Unii Wolnosci, zeby zyskac szacunek i zaufanie spoleczne?

Czy potrafili sie zmierzyc z widmem patologii ortodoksa radykalnego, prof. dr hab. Andrzeja Zolla zyjacego wedlug zasad:

 

Tylko Zydzi sa ludzmi, goje nie sa ludzmi, tylko bydlem”

Talmud, Keritot 6b

 

Wszystkie niezydowskie dzieci sa zwierzetami”

Talmud, Yebamoth 98a

Alez skad.

Ile bym pism nie napisal do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, adresata niniejszego pisma Adama Michnika, w ktorych przedstawilem dowody naruszania przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. A. Zolla praw mojego syna, narazania go na kalectwo, Adam Michnik nie zawiadomil prokuratora, a prof. dr hab. Andrzej Zoll jak byl, tak pozostal autorytetem, ekspertem „Gazety” od … wszystkiego.

 

Czy odwolali tego lajdaka kolejni marszalkowie, wicemarszalkowie Sejmu z urzedu Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy ich informowalem, ze A. Zoll sprzeniewierzyl sie zlozonemu przed Sejmem slubowaniu, a zatem spelnil warunek okreslony w artykule 7.2 ustawy o RPO: „Sejm odwoluje Rzecznika przed uplywem okresu, na jaki zostal powolany, rowniez jezeli Rzecznik sprzeniewierzyl sie zlozonemu slubowaniu.” ?

Alez skad!

Nie odpowiadali nawet na moje pisma.

W tym dzisiaj najbardziej pyskaci Zydzi.

 

Skrzetnie notuje wypowiedzi wszystkich Zydow „autorytetow”, ktorzy grzmia, ze Kosciol Katolicki jest winny patologii jego „funkcjonariuszy”, czyli ksiezy, ze jesli o patologii ksiedza wiedzialy jakies koscielne „struktury”, to mamy do czynienia z odpowiedzialnoscia zbiorowa i kuria, episkopat, powinny finansowo zadoscuczynic ofiarom pedofilow.

Jedyny logiczny z tego wniosek, ze za krzywde swiadomie przez kilka lat wyrzadzana mojemu synowi przez Zyda – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysyna zaplaci … Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ktory to bydle wykorzystujace sprawowany urzad w celach prywatnych powolal na Rzecznika Praw Obywatelskich, a potem mimo informacji przekazywanych przeze mnie Zydom marszalkom i wicemarszalkom Sejmu o patologicznym przez niego traktowaniu mojego syna, nie odwolali go z urzedu.

Wredne, obludne zydostwo.

W niektorych pismach opublikowanych na stronie http://www.kekusz.pl pisze, ze rzygac mi sie chce od zydowskiej – niektorych Zydow z „Gazety Wyborczej” i niektorych z jej „autorytetow” – obludy.

Oto jedno z uzasadnien …

Powyzej zacytowalem kilka pouczen „GW” z 2010 r. w sprawie pedofilii w Kosciele katolickim. Wsrod nich i to, przypomne:

 

Za pedofilie idzie sie do wiezienia.”

Zrodlo: Aleksandra Klich, „Strzezonego Pan Bog strzeze. Rowniez przed pedofilem” ; „Gazeta Wyborcza” 5 sierpnia 2010r., s. 2

 

Czyli kazdy pedofil ma isc do wiezienia!
Alez skad!

Czlonkowie „sekty dobr i bogactw narodowych” nie.

W zwiazku z umieszczeniem w 2009 r. pedofila Romana Polanskiego w areszcie w Szwajcarii red. Monika Olejnik przypomniala, co ten – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – skurwysyn zrobil z dzieckiem:

Zgwalcil trzynastoletnia dziewczynke. (…) Polanski odurzyl ja narkotykami,

a potem odbyl z nia stosunek oralny i analny.”

Zrodlo: Monika Olejnik, „Wrazliwosc artystow jest wybiorcza”; „Dziennik Gazeta Prawna”, 30.09.2009r. s. A 14

 

Zawsze gotowe do interwencji dyzurne autorytety moralne salonu oglosily, ze przeciez nic strasznego sie nie stalo, bo to dziecko kurwa bylo. Moze i bylo. Moze „dawalo dupy” „na prawo i lewo”.

Faktu to jednak nie zmieni … Roman Polanski jest pedofilem – cwanym skurwysynem, ktory wiedzial, jak uprawiac z dzieckiem „bezpieczny seks” – i zgodnie z nauka „Gazety Wyborczej” – „Za pedofilie idzie sie do wiezienia.” – powinien isc do wiezienia.

Mylilby sie jednak, kto by sadzil, ze te wlasnie, jak w przypadku pedofilow w sutannach, „linie” prezentowala „Gazeta Wyborcza” w sprawie Zyda.

Ze strony 2 wydania z dnia 30 wrzesnia 2009 r. Seweryn Blumsztajn wspieral rzad Donalda Tuska w jego dzialaniach podejmowanych w obronie pedofila-gwalciciela i apelowal o … pokore wobec talentu: W kakofonii glosow o Romanie Polanskim najbardziej niestosowne wydaja mi sie pretensje do urzednikow panstwa polskiego o interwencje w sprawie rezysera. Pytania: Czy o kazdego Polaka, ktory wspolzyl z nieletnia, upomina sie polski rzad? Gdzie rownosc wobec prawa? Igor Janke pisze we wczorajszej „Rzeczypospolitej”: „To kpina z demokracji. Czy dlatego, ze ktos jest slynnym rezyserem, mozemy przymknac oko na jego przestepstwa? Czy sa obywatele, ktorym wolno wiecej?” Odpowiadam. Wszyscy sa rowni wobec prawa, ale niektorym Pan Bog dal niezwykly talent i wole. Tacy sa rowniejsi. Ludzie tak wybitni jak Roman Polanski stanowia nasze dobro narodowe. Wszyscy sie grzejemy w swietle ich dokonan. Chelpimy sie nimi. Nie mamy tez ich zbyt wielu. Ilu sie w Polsce rodzi takich jak Polanski? Nie dziwie sie wiec i nie oburza, ze dla polskiego rzadu Polanski to obywatel specjalnej troski. Nie usprawiedliwiam tego, co zrobil Polanski. Apeluje tylko o pokore wobec wielkiego talentu. To dar, wobec ktorego jestesmy bezradni w naszych sadach moralnych. Moge oczywiscie sie puszyc, jaki jestem szlachetny – nigdy nie prowadzilem sie tak zle jak Polanski. No i co z tego, skoro nie potrafie dokonac czegos tak wybitnego, jak on.
Zrodlo: Seweryn Blumsztajn, „O pokore wobec talentu apeluje”; „Gazeta Wyborcza”, 30.09.2009r., s. 2

 

Zyd, gdy pedofil, gwalciciel, zbieg i tchorz, to z nim nie do wiezienia, takowy na salony.

A przynajmniej na ten jeden … salon.

Skoro Zydzi grzmia, ze z pedofilami do wiezienia, to by moze przynajmniej przestali z honorami przyjmowac obrzydliwego pedofila, o ktorym rezyser Andrzej Zulawski mowil w 2009 r. w wywiadzie dla „Dziennika”: Romek Polanski nigdy nie ukrywal swoich preferencji – stwierdzil Zulawski. Juz dziesiec lat temu podsmiewalem sie, ze w odroznieniu od niego nie stoje pod liceum i nie staje mi deba na widok tych dzierlatek.”

I to ma byc nasze – „trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata.” – kurwa, „dobro narodowe”.Najzwyklejszy zboczeniec.

Prawda, ze moze sie zachciec rzygac …?
Zydowski, salonowy relatywizm moralny.

 

Szanowni Panstwo,

 

W niniejszym pismie przedstawilem, w jaki sposob Panstwo, tj. Rzeczpospolita Polska „ukleklo” przed Zydem ortodoksem prof. Andrzejem Zollem, skladajac mu hold ulegloscia okazywana mu przez lacznie prawie dwa tuziny funkcjonariuszy publicznych, w tym czterech – Prokuratorow Generalnych – najwyzszej rangi.

Przedstawilem takze dowody, poswiadczajace, ze zgodnie z talmudyczna regula:

 

W czasie procesu sadowego wolno oszukiwac, zeby Zyd zawsze wygral.”

Talmud, Baba Kamma, 113b

„sedzia” Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbieta Bednarczuk chce mnie – w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – ograbic na rzecz prof. Andrzeja Zolla z kwoty 7200,00 zl.

Ciekawe, czy bezinteresownie, to znaczy … li tylko z sympatii dla autorytetu.

Na dzien 11 pazdziernika 2013 r. Sad Apelacyjny w Krakowie wyznaczyl rozprawe apelacyjna od wyroku sedzi E. Bednarczuk, ktorym ta dokonala grabiezy na moja szkode.

Mam zamiar w niej uczestniczyc, ale sedziowie moga do mojego uczestnictwa niedopuscic.

W dniu 18 lipca 2011 r. kierujac pozyczonym samochodem przekroczylem bowiem w Bydgoszczy dopuszczalna predkosc o 32 km/h. Ze wzgledu na trudna sytuacje finansowa nie uiscilem mandatu i sprawe przekazano do Sadu Rejonowego w Bydgoszczy. Ten wydal w dniu 12 stycznia 2012 r. Wyrok Nakazowy, wymierzajac mi kare grzywny w kwocie 250,00 /slownie: dwiescie piecdziesiat/ zl. Po zlozeniu przeze mnie wniosku o jej umorzenie, Sad w Bydgoszczy przekazal sprawe Sadowi Rejonowemu dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, a ten i Sad Okregowy w Krakowie nie uwzglednily mojego wniosku.

Zamiast wszczac egzekucje ode mnie kwoty 250,00 zl, Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy Wydzial II Karny zorganizowal w dniu … 11 pazdziernika 2013 r. o godz. … 08:30 posiedzenie w sprawie /sygn. akt II Ko 3214/13/K PK/ orzeczenia kary zastepczej, tj. pracy spolecznie uzytecznej lub … aresztu.

Niektorzy sedziowie tak maja, ze niszcza swojego przeciwnika czyniac go przestepca i w ten sposob pozbawiaja pracy i srodkow do zycia. A potem … dobijaja umieszczajac w areszcie.

W dniu 7 pazdziernika 2013 r. zaplacilem wymierzona mi kare, ale przeciez sedziom zdarzaja sie pomylki.

Jedna z takich skonczyla sie smiercia glodowa w styczniu 2008 r. w areszcie w Krakowie 33-letniego obywatela Rumunii Claudiu Crulica.

Umieszczono go w areszcie tuz przed rozprawa apelacyjna od skazujacego go wyroku.

Specjalnie zeby sie na nia stawic przyjechal do Polski w dniu 10 wrzesnia 2010 r. Wyjechal … w trumnie.

Po jego smierci dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” Malgorzata Nocun ustalila, ze go w areszcie umieszczono przez pomylke, a prokurator Prokuratury Okregowej w Krakowie Piotr Kosmaty – ten sam, ktory nadzorowal postepowanie przeciwko mnie /patrz: s. 11 niniejszego pisma/ obecnie rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie – ustalil, ze C. Cruluca wcale nie zamordowano, lecz … nieumyslnie spowodowano jego smierc. To znaczy, ze go, niewinnego przedstawionych mu zarzutow i z tego powodu prowadzacego protest glodowy, nieumyslnie trzymano w areszcie przez cztery i pol miesiaca, az … skonal z glodu.

Nauczony tym doswiadczeniem sp. C. Cruluica oraz moimi od 1997 r. roku doswiadczeniami z sedziami, a od 2006 r. z prokuratorami – w tym Generalnymi – pismem z dnia 7 pazdziernika 2013 r. zawiadomilem prezesa Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy Barbare Kurse o uiszczeniu przeze mnie w dniu 7.10.2013 r. kary grzywny oraz zlozylem wniosek o to, by w zwiazku z jej uiszczeniem przeze mnie, objela nadzorem administracyjnym sprawe sygn. II Ko 3214/13/K.

Moze sie jednak okazac, ze i to nie wystarczy.
Pomylka wszak to pomylka, a jak mnie pouczali sedziowie, gdy im udowodnilem merytoryczna niekompetencje … sedzia jest tylko czlowiekiem, a pomylka jest wlasciwa kazdej ludzkiej dzialalnosci.

Uprzedzam zatem, ze gdyby mnie jednak umieszczono „przez pomylke” w areszcie, a tam dolacze do „weekendowych samobojcow”, to … nie ja.

Przypomne, ze po tym, gdy znaleziono niezyjacego Andrzeja Leppera sledczy ustalili, ze przyczyna jego smierci bylo zalamanie psychiczne. W wydaniu z dnia 20 grudnia 2012 r. „Fakt” podal: „Gigantyczne dlugi, upadek polityczny, procesy sadowe i depresja – to wszystko razem, zdaniem sledczych pchnelo Andrzeja Leppera do samobojstwa. Prokuratura ma juz gotowy raport. Do raportu dotarla „Gazeta Wyborcza”. – O desperacji Leppera swiadczy m.in. fakt, ze gromadzil wrozby, obliczal sprzyjajace fazy ksiezyca. Takie notatki prokuratura znalazla wsrod jego dokumentow – opisuje gazeta. Powodem samobojczej smierci polityka bylo zalamanie psychiczne.”
Zrodlo: „Powodem smierci Leppera bylo zalamanie psychiczne” ; „Fakt”, 20 grudnia 2012 r., s. 6

 

Ja nie gromadze wrozb i nie obliczam sprzyjajacych mi faz ksiezyca, jak zdaniem sledczych zachowywal sie sp. Andrzej Lepper. Ani mi w glowie popelnienie samobojstwa.
Mam troje dzieci.

Zamiast wrozb, zgromadzilem dowody – niektore zalaczylem do niniejszego pisma – poswiadczajace, z jak ogromnym bezprawiem, z jaka patologia mam do czynienia od lat ze strony niektorych funkcjonariuszy publicznych, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla, i jak bardzo sa wobec siebie solidarni.

Nie jestem tez w depresji.

Ciesze sie wielce na rozprawe w dniu 11 pazdziernika 2013 r. przed Sadem Apelacyjnym w Krakowie, bo jesli sedziowie nie zapobiegna mojemu w niej uczestnictwu, to Sad wyda w mojej obecnosci wyrok, ktorym uchyli wydany w dniu 20 lutego 2013 r. przez sedzie Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiete Bednarczuk wyrok, ktorym nie tylko oszukala mnie i narazila na dodatkowe koszty, ale przede wszystkim ograbila z kwoty 7.200,00 zl na rzecz prof. dr hab. Andrzeja Zolla.

Z cala pewnoscia nie mam zatem powodow nie tylko do depresji, ale nawet do lekkiego chocby zdenerwowania.

Przede mna zwyciestwo w konfrontacji z prof. dr. hab. Andrzejem Zollem i chroniaca jego interesu z naruszeniem prawa sedzia oszustka, Elzbieta Bednarczuk.

 

A prof. dr hab. Andrzej Zoll …?
No coz, ten okrutny, zwyrodnialy klamliwy, tchorzliwy, zdemoralizowany okazywana mu ulegloscia Zyd ortodoks radykalny jest egzemplifikacja slusznosci stanowiska, ze autorytetem mozna w drodze inwestycji wen uczynic najwiekszego nawet nikczemnika.

W dobie upadku autorytetow pozostalo jedno srodowisko, ktore swoim autorytetom gwarantuje status takowych na dozywocie. To Zydzi ze srodowiska dawnej Unii Wolnosci.

Maja – macie!!! To do Adama Michnika vel Aarona Szechtera, adresata niniejszego pisma – media, maja zatem autorytety.

Posiadajac media, kreuja wizerunek autorytetow najwiekszym nawet lajdakom. Posiadajac wladze, bez skrupulow niszcza swoich przeciwnikow, tj. nie-Zydow, ktorzy udowodnia im ich zawodowa ignorancje i poinformuja opinie publiczna o ich moralnej degrengoladzie.

Bywa zwyrodnialcy, tchorze, klamcy, tumany msciwe, plota przy tym obludnicy bzdury o milosci, mestwie, odwadze, prawdzie, itp. itd.

Prawda, ta najprawdziwsza, na ktorej poszukiwacza lansuje sie jeden z Adresatow niniejszego pisma, Adam Michnik, jest taka, ze te Wasze „autorytety” to, bywa, najzwyklejsze – jak prof. dr hab. Andrzej Zoll – pozbawione ambicji, honoru, tchorzliwe bydlo – „Bydle”«przen. pogard. o czlowieku z podkresleniem jego stron ujemnych»; Slownik Jezyka Polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 75/.

Czerpiac zatem z „bezcennego bogactwa narodowego”:

 

Dlatego tez postanowilem nazwac rzeczy po imieniu i – jak ujal to jeden z przedwojennych satyrykow –

«przestac uwazac bydlo za niebydlo»

Wladyslaw Bartoszewski

 

Uprzejmie prosze o Panstwa lub Panstwa przedstawicieli, uczestnictwo w rozprawie w dniu 11 pazdziernika 2013 r. przed Sadem Apelacyjnym w Krakowie. Byc moze staniecie sie Panstwo swiadkami skutkow „pomylki” sedziow w postaci zatrzymania mnie celem umieszczenia na weekend – bo w poniedzialek „pomylka” by sie wyjasnila – w areszcie.

Jesli nie dojdzie do „pomylki” i nie zostane aresztowany, a rozprawa wyznaczona przez Sad Apelacyjny w Krakowie na dzien 11 pazdziernika 2013 r. sie nie odbedzie, bedzie to aktem haniebnego tchorzostwa sedziow, ucieczka przed konstytucyjnym obowiazkiem sprawiedliwego, bezstronnego rozpoznania sprawy przez niezawisly Sad, kolejnym dowodem „zollizacji prawa”:

 

Zollizacja prawa” – «konczone kryminalizacja przeciwnikow familii Zoll „naginanie” prawa, jego interpretacja w doraznym interesie prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll. Dzialania sadow, prokuratur, Rzecznika Praw Obywatelskich gwarantujace, aby we wszelkich decyzjach, ktore dotycza prof. dr hab. Andrzeja Zolla i adwokat Wieslawy Zoll podstawowa sprawa bylo zabezpieczenie ich interesu»

Zbigniew Kekus

 

Z powazaniem,

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Rejonowy w Debicy, sygn. akt II K 451/06, protokol rozprawy glownej w dniu 17 lipca 2007r., zeznania Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzeja Zolla, karta 3060

 2. Sad Okregowy w Debicy, sygn. akt II K 854/10, postanowienie sedzi Beaty Stoj z dnia 14 czerwca 2013 r.

 3. Prokuratura Rejonowa Krakow Srodmiescie – Wschod, sygn. akt 1 Ds. 39/06/S, pismo Zastepcy Prokuratora Rejonowego Edyty Fraczek – Padol z dnia 12 lipca 2013 r.

 4. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Sejmu, Biuro Korespondencji i Informacji, pismo Naczelnika Wydzialu Sylwii Golaszewskiej z dnia 23 wrzesnia 2013 r.

 5. Sad Okregowy w Krakowie I Wydzial Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, Wezwanie z dnia 14 lutego 2013 r.

 6. Sad Okregowy w Krakowie, Wydzial I Cywilny, sygn. akt IC 2213/12, wyrok z dnia 20 lutego 2013 r. sedzi Elzbiety Bednarczuk

 7. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r.

 8. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r.

 9. Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. I ACa 898/13, pismo z dnia 7 pazdziernika 2013 r.

1 „Przedmiotem ochrony art. 128 sa jedyniekonstytucyjne organy RP, ktorych ustroj i kompetencje zostaly okreslone w Konstytucji.Sa nimi niewatpliwie Prezydent, Sejm, Senat oraz Rzad (Rada Ministrow). W literaturze wyrazono poglad, ze ochronie z art. 128 nie podlegaja inne organy panstwowe, do ktorych zadan nie nalezy reprezentowanie Rzeczypospolitej, jak Trybunal Konstytucyjny,Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyzsza Izba Kontroli, Sad Najwyzszy i sady powszechne, a takze poszczegolni ministrowie i kierownicy rzadowych organow administracji (por. J. Wojciechowski, Komentarz, s. 245; S. Hoc (w:) O. Gorniok i in. Komentarz, t. II. s. 44.).” Zrodlo:Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. 5 wydanie, Lex a Wolter Kluwer business, 2010 r. s. 343

2 „Glownym przedmiotem ochrony sa organy konstytucyjne RP – ich istnienie i niezaklocone funkcjonowanie. Nie budzi watpliwosci, ze ochrona objety jest Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrow.Kontrowersyjne jest objecie ochrona wynikajaca z tego przepisu innych organow panstwowych (RPO,Trybunal Konstytucyjny, SN, sady powszechne, ministrowie). Marek uwaza, ze nie korzystaja one z tej ochrony, poniewaz nie reprezentuja Panstwa(Marek, Komentarz, s. 360). Kardas natomiast uwaza, iz TK, SN, NSA i TS powinny z tej ochrony korzystac, poniewaz wynika to z zasady trojpodzialu wladzy. Nie podlegaja natomiast RPO, NIK, sady powszechne, administracyjne i wojskowe, wojewodowie oraz organy samorzadu terytorialnego (Kardas (w:) Zoll II, s. 69-70; tak tez Stefanski II, s. 64).”Zrodlo: Komentarz do art.128 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w:] M. Mozgawa (red.), M. Budyn-Kulik, P. Kozlowska-Kalisz, M. Kulik, Kodeks karny. Komentarz praktyczny, Oficyna, 2010, wyd. III., s. 289.

3 Art. 226 § 3 penalizuje zniewazenie lub ponizenie konstytucyjnego organu R.P. Jest to przestepstwo godzace w prestiz tych organow, a nie zatrudnionych w nich osob. Omawiany przepis nie dotyczy wiec znieslawiajacych zarzutow, a tym bardziej krytyki nawet gdyby byla nieuzasadniona (por. wyrok SN z dnia 17 lutego 1993r. III KRN 24/92, Inf. Praw. 1993, Nr 10-12, poz, 161). W wypadku wykraczajacego poza granice dozwolonej krytyki pomowienia osoby, grupy osob lub instytucji o takie wlasciwosci lub postepowanie, ktore moga ja ponizyc w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania, czyn podlega ocenie w plaszczyznie przepisow o znieslawienie (zob. uwagi do art. 212).” Zrodlo: Andrzej Marek, Kodeks Karny Komentarz, 5 wydanie, , s. 501, LEX a Wolters Kluwer business, 2010

4 Ponizenie/zniewazenie organu, a zniewazenie osob wchodzacych w jego sklad. Ponizenie lub zniewazenie organu nie jest rownoznaczne z ponizeniem lub zniewazeniem osob wchodzacych w jego sklad. Poglad ten jest aktualny rowniez w przypadku konstytucyjnych organow jednoosobowych. (…) Jezeli sprawca swoim zachowaniem zniewazyl lub pomowil poszczegolnych czlonkow organu RP, wowczas nalezy zastosowac przepis art. 216 § 1 lub art. 212 § 1 k.k., ewentualnie art. 226 § 1 k.k. (por. A. Marek, Kodeks karny, s. 501).” – Zrodlo: M. Krolikowski, R. Zablocki (redaktorzy) Kodeks karny, Czesc szczegolna, Tom II, s. 75, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

5 Gdy kreujacy nowe wzorce kulturowe red. Marcin Meller w prowadzonym przez niego w porze najwiekszej ogladalnosci – w niedzielne przedpoludnie, gdy telewizje ogladaja dzieci razem z rodzicami – programie TVN „Drugie sniadanie mistrzow, powiedzial: „Jesli liberalowie PiS-owscy przystapiliby do Platformy, mielibysmy, kurwa (…).” /Marcin Meller, w: „Drugie sniadanie mistrzow”, TVN, 14 listopada 2010 r./ Mariusz Cieslik perswadowal czytelnikom „Newsweeka”, ze Marcin Meller nie jest chamem lecz inteligentem.

Sporzadzil mowe obroncza, ktorej nadal tytul „O wyzszosci k … nad kuzwa” i w ktorej powolal sie nawet na … Jana Kochanowskiego. Obwiescil: „Wiem, ze sie teraz naraze na oskarzenie, ze popieram schamianie polszczyzny, ale naprawde k … Mellera zupelnie mi nie przeszkadza. (…) Liczne przyklady literackie (od Kochanowskiego po Rymkiewicza) i filmowe (od Pasikowskiego po „Miasteczko South Park”) dowodza, ze trafnie uzyty wulgaryzm jest doskonalym instrumentem opisu swiata. (…) Dawne elity ulegaja erozji i przestaja obowiazywac inteligenckie kody, ale z tych wszystkich przyczyn w ostatnich latach zupelnie zaniklo poczucie jezykowego obciachu. Prawdziwy inteligent wie, kiedy rzucic k …, cwiercinteligenci rzucaja kuzwami.” – Zrodlo: Mariusz Cieslik, „O wyzszosci k … nad kuzwa”; „Newsweek”, 5.12.2010 r., s. 12.

6 „Skurwysyn”«czlowiek bedacy nieakceptowany z rozlicznych przyczyn przez nas samych badz szersze grono»; Slownik Jezyka Polskiego

{attachments}

 

9.07.10.2013 – Pismo Z. Kekusia do Sadu Apelacyjnego w Krakowie

Il existe aussi differents groupes pour viagra pas cher pharmacie venir en aide aux personnes dependantes levitra prix belgique sexuellement.
Le taux de cialis pas cher succes de la technique de York-Mason semble vente kamagra ordonnance compris entre 73 et 80 % avec une faible morbidite et sans stenose ou incontinence anale.
Les musiciens dragueurs ont remporte le quand viagra generique match haut la main puisque 31% des tadalafil prix femmes abordees leur ont donne leur numero de telephone.

La pompe a vide (parfois propecia sans ordonance familierement appelee pompe a penis) doit etre acheter viagra lyon utilisee juste avant le rapport sexuel, l’erection etant obtenue en quelques minutes.
Combien d’hommes ont pretexte l’etude d’un projet, d’un dossier, pour lorgner dans le corsage de la belle? La mission a analyse les procedures d’autorisation de mise sur le marche, notamment le concept de bioequivalence, le cas particulier des medicaments a marge therapeuti que etroite et des excipients a effet notoire. Si les choses devaient aller plus loin que cette premiere rencontre, cet aspect de votre personnalite pourrait lui envisager des sorties plus inattendues que le petit restaurant romantique au coin de votre rue. Pourtant, Pfizer venait de relever son offre a 63,1 milliards de livres (77 milliards d’euros). Jim Dunbar, Ecossais de 57, a ete en retard toute sa vie inventant des excuses achat viagra naturel viagra vente libre france ou autres justifications expliquant son retard. Selon le DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders les femmes sont plus touchees que les hommes par ce trouble. Un choc subi par la future maman pourrait engendrer un leger desequilibre hormonal chez l’embryon et ainsi modifier son acheter viagra en ligne quebec generique vardenafil orientation sexuelle. Alors, c’est tout un contrat pour un homme souffrant d’ejaculation precoce que de reussir a gerer son excitation dans un vagin, alors qu’il a du mal a controler son excitation quand il est seul.
Le concept d’angoisse du vide est viagra pas cher belgique donc un outil pertinent pour signifier a dapoxetine acheter la fois la cause et la consequence des alterations du moi-peau, lesquelles sont manifestes au travers des mots-images du Rorschach et des histoires du T.A.T..
Or, pendant plusieurs mois, quelques fois plusieurs annees, il vente viagra espagne a occupe une place qui n’etait plus celle d’un enfant et pas tout a fait celle d’un adulte si bien qu’il ne sait plus ou se situer, ni ce que signifie prix viagra pharmacie rester a sa place.
Certaines pratiques sexuelles peuvent etre levitra 10mg vardenafil prix refusees.
L’effetto di Levitra Generico e rapidamente assorbito e acquistare cialis in svizzera si comincia a funzionare prezzo cialis originale farmacia normalmente dopo 15 minuti.
Il termine disfunzione comprare viagra online senza ricetta erettile e cialis farmacia venta migliore del termine impotenza perche definisce piu precisamente la natura di questa disfunzione sessuale.
Uno dei farmaci piu famosi contro costo cialis in farmacia la vendita cialis roma disfunzione erettile e il Cialis.La nostra online farmacia www.italyfarm.net propone di acquistare Cialis Original? online ad un prezzo basso in Italia.
Alla lunga puo come comprare cialis senza ricetta provocare stress e ansie personali, inoltre puo compromettere l’armonia della coppia.
Il sildenafil, principio attivo del generico do viagra pfizer propecia farmacia online Viagra, porta nelle casse della Pfizer 2 miliardi di dollari ogni anno.
Questo dove acquistare il viagra signifaca,c he questo viagra generico dove acquistare prodotto e stato testato e anche pubblicizzato.
Lo spanking esclude crudelta, paura, sottomissione. Il clitroide e un organo interno Tutti sono del pensiero che clitroide e un organo esterno, ma non viagra farmacia valencia e cosi. Ad ogni modo l’autoerotismo non causa ne danni fisici , ne rappresenta una perversione. Se dovete guidare veicoli o di un pasto completo, e meglio viagra en una farmacia utilizzare Tadalafil. La maggior parte delle coppie (non solo quelle costo viagra generico di vecchia data) fa l’amore sempre nello stesso posto e nella stessa posizione. Un must per i farmacisti preparatori che vogliono sapere se una determinata preparazione e presente in Farmacopea e puo quindi essere preparata nel Laboratorio galenico come galenico officinale. Molti degli uomini viagra natural precio che hanno avuto in passato problemi di prestazione sessuale, come impotenza o eiaculazione precoce, possono provare ancora seria preoccupazione e come acquistare viagra svizzera cio puo portare a problemi piu gravi. Tutte queste alterazioni sono diagnosticabili in sede di visita ginecologica, vulvoscopia o tramite opportuni esami (tampone vaginale, biopsia vulvare).
In questo modo suddetta sintesi aumenta e fa acquisto cialis con postepay si che la dilatazione dei vasi sanguigni come acquistare il cialis in farmacia duri piu a lungo.
Sembrerebbe una buona notizia, ma cio avviene grazie soprattutto alla riduzione della copertura del levitra 20 mg prezzo in farmacia servizio sanitario, prezzo del cialis generico a quando viagra generico in italia a fronte di un notevole aumento per la spesa per i ticket a carico dei cittadini (+117,3% dal 2008 al 2012).
Con acquistare cialis su internet una ricetta medica non ripetibile*, acquistare cialis on line infatti, il prezzo vendita viagra medico puo ordinare qualsiasi dose e qualsiasi numero di capsule o compresse.
Ce n’est pas une bonne decision, cialis ou viagra prix car en trahissant ses propres valeurs prix cialis cialis morales, on ne fait qu’aggraver la situation.
Il medicinale viene propecia senza ricetta prescritto propecia on line solo per levitra farmacia precio l’uso personale.
La ou les vente cialis internet achat kamagra pas cher medicaments essayes meilleur viagra en ligne pendant le temps prouvent inefficace, la chirurgie peut etre recommandee.
Di oltre 10 milioni di fumatori italiani, cialis online almeno il 40% comprar kamagra en farmacia di essi ha pensato almeno una kamagra farmacia online volta di smettere di fumare.
Donc, si vous souhaitez achat propecia france pharmacie acheter commander cialis viagra en ligne en france en toute securite et a moindre prix, alors vous avez choisi une medicament generique viagra bonne pharmacie!
Pera, non tutti viagra vendita online gli sport cialis in italia danno effetto positivo sul potenziamento sessuale acquistare viagra via internet maschile.
L’exposition ou acheter du cialis paris « sex in the city acheter cialis pas cher paris », du 19 novembre au acheter kamagra pas cher paris 4 decembre place de la bastille.
Se abbiamo il comprare cialis palermo sesso a causa del forte desiderio, la rabbia o dell’ affetto, acquistare cialis farmacia avra un effetto devastante.
Naron produit l’effet contractif sur les muscles lisses vaginaux, qui perdent la tonalite achat cialis maroc ou l’elasticite due aux accouchements prix levitra multiples, menopause ou meme avortements habituels, cialis prix pharmacie ainsi ayant pour resultat les murs vaginaux laches, freles et lents.
Molto importante sara differenziare se l’origine del disturbo e organica o vendita viagra in italia psicogena, anche se molto spesso acquisto kamagra on line le due si puo comprare viagra in farmacia componenti coesistono.
Les implants mammaires fabriques par la societe poly implant prothese (pip) sont anormalement fragile enveloppe remplie de gel de silicone utilise dans le pip romprait dans 10% des cas (risque present dans les premieres annees), prix viagra 50 mg pharmacie comparativement a 1% avec acheter viagra pour homme d’autres systemes.
Certes, il peut toujours y avoir une sexualite erotique, mais apparaissent aussi une sexualite de femme-maman (et d’ailleurs aussi de partenaire-papa) avec achat viagra belgique leurs vecus emotionnels differents, et leurs preoccupations pour la conseil pour acheter du viagra bonne sante de l’enfant.
Infatti, nel nostro paese, in meno di dieci anni siti dove acquistare viagra sono stati venduti oltre 60 milioni di pillole e, con l’arrivo di sildenafil generico acquisto viagra pfizer queste vendite cresceranno notevolmente.
La scoperta dei benefici effetti del costo viagra peru viagra nei confronti del melanoma, e stata effettuata dove acquistare viagra senza ricetta dai ricercatori dell’university medical center di mannheim, in germania, e pubblicata sulla rivista scientifica proceedings of the national academy of science (pnas).