07.10.2013 – Pismo Z. Kękusia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Zbigniew Kekus

 

Sad Apelacyjny w Krakowie

ul. Przy Rondzie 3

31-547 Krakow

 

Sygn. akt I ACa 898/13

 

Do wiadomosci:

 1. Sad Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy, Wydzial II Karny, Sekcja Wykonania Orzeczen, ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Krakow, sygn. akt II Ko 3214/13/K PK

 2. Pracownicy: Sadu Okregowego w Krakowie, Sadu Apelacyjnego w Krakowie, Sadu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy, Prokuratury Rejonowej Krakow Srodmiescie- Wschod, Prokuratury Okregowej w Krakowie, Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie; Funkcjonariusze Policji w.w. instytucji

 3. Sedzia Barbara Kursa, Prezes Sadu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Krakow

 4. Pan Bronislaw Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 5. Pan Bogdan Borusewicz, Marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 6. Pani Ewa Kopacz, Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 7. Pan Andrzej Duda, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 8. Pani Anna Grodzka, Posel na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Bracka 15, 31-005 Krakow

 9. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrow, Kancelaria Prezesa Rady Ministrow, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 10. Pan Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzedu Pracy w Krakowie, ul. Wawozowa 34, 31-752 Krakow

 11. Pan prof. dr hab. Andrzej Chochol, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Krakow

 12. Ks. kard. Stanislaw Dziwisz, Metropolita Krakowski, Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkanska 3, 31-004 Krakow

 13. Pan Stanislaw Kracik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babinskiego ul. Jozefa Babinskiego 29, 30-393 Krakow

 14. Panstwo: Malgorzata Jantos, Slawomir Pietrzyk, Jozef Pilch – Wiceprzewodniczacy Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 15. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow

 16. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Malopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

 17. Pan Marek Sowa, Marszalek Wojewodztwa Malopolskiego, ul. Raclawicka 56, 30-017 Krakow.

 18. Prokurator Artur Wrona, Prokurator Apelacyjny, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie, ul. Cystersow 18, 31-553 Krakow

 19. Pan Marek Biernacki, Minister Sprawiedliwosci, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 20. Pan Stanislaw Dabrowski, Prezes Sadu Najwyzszego, Pl. Krasinskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

 21. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarnosci 77, 00-090 Warszawa

 22. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28-30, 02-315 Warszawa

 23. Pani Krystyna Gorzynska portal „Nowy Ekran”, Pan Jerzy Jachnik, portal „AferyiBezprawie”, Pan Maciej Lisowski, portal „Lex Nostra”, Pan Marek Podlecki www.monitor-polski.pl, Pan Zdzislaw Raczkowski, portal „Afery Prawa”

 24. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 25. Pan Marek Keskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Krakow

 26. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wislna 12, 31-007 Krakow

 27. Pan Jozef Stachow, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Krakow”, ul. Szewska 5, 31-009 Krakow

 28. Pani Edyta Stanek, Redaktor Naczelny „Fakt Krakow”, ul. Grzegorzecka 10, 31-530 Krakow

 29. Pan Juliusz Braun – Prezes Zarzadu Telewizja Polska S.A., ul. Jana Pawla Woronicza 17, 00-999 Warszawa

 30. Pan Grzegorz Jankowski – Redaktor Naczelny, „Fakt”, ul. Domaniewska 52, 02-222 Warszawa

 31. Pan Tomasz Lis, Redaktor Naczelny „Newsweek”, ul. Domaniewska 52 02-222 Warszawa

 32. Pan Adam Michnik – Redaktor Naczelny, „Gazeta Wyborcza”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

 33. Pan Markus Tellenbach – Prezes Zarzadu Dyrektor Generalny Grupy TVN, ul. Wiertnicza 166 02-952 Warszawa

 34. http://www.kekusz.pl, www.monitor-polski.pl, www.nowyekran.pl, www.nowyekran.net, www.aferyprawa.eu, www.3obieg.pl

 

Dotyczy:

 1. Odpowiedz z dnia 26 czerwca 2013 r. Pelnomocnika prof. dr hab. Andrzeja Zolla na apelacje od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie do sygn. akt I C 2213/12.

 2. Uzupelnienie do apelacji, jak w pkt. I.

 3. Zadanie okazania mi podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 11 pazdziernika 2013 r. dokumentu, ktorym sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Elzbieta Bednarczuk rozpoznajaca sprawe sygn. I C 2213/12 prawidlowo:

  1. wezwala mnie rozprawe w dniu 20 lutego 2013 r., podczas ktorej wydala wyrok konczacy sprawe w pierwszej instancji,

  2. zawiadomila mnie prawidlowo o rozprawie w dniu 20 lutego 2013 r., podczas ktorej wydala wyrok konczacy sprawe w pierwszej instancji.

 1. Zawiadomienie, ze niniejszym zlozone uzupelnienie, jako oparte na odpowiedzi Pelnomocnika prof. dr hab. Andrzeja Zolla nie powinno skutkowac odroczeniem rozprawy wyznaczonej na dzien 11 pazdziernika 2013 r.

 

 

UZASADNIENIE

 

W odpowiedzi z dnia 26 czerwca 2013 r. na apelacje, ktora zlozylem od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r. /sygn. akt IC 2213/12/ w sprawie przeciwko prof. dr. hab. Andrzejowi Zollowi o odszkodowanie, Pelnomocnik pozwanego adw. dr hab. Janusz Raglewski podal miedzy innymi: „Jak podnosi sie w doktrynie w slad za utrwalonym orzecznictwem: „pozbawienie strony moznosci obrony swych praw polega na tym, ze z powodu wadliwosci procesowych sadu lub strony przeciwnej, bedacych skutkiem naruszenia konkretnych przepisow kodeksu postepowania cywilnego strona nie mogla brac i nie brala udzialu w postepowaniu lub jego istotnej czesci (zob. wyrok SN z dnia 10 maja 1974 r., II CR 155/74, OSP 1975, z. 3, poz.66; postanowienie SN z dnia 6 marca 1998 r., III CKN 34/98, Prok. i Pr. 1999, nr 5, poz. 41; wyrok SN z dnia 13 czerca 2002 r., V CKN 1057/00, LEX nr 55517). (…)Za pozwanego – pelnomocnik dr hab. Janusz Raglewski”
Dowod: Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. I ACa 898/13, odpowiedz adw. dr hab. Janusza Raglewskiego na

apelacje od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. IC 2213/12 – Zalacznik 1

 

Wskazac nalezy, ze ja nie uczestniczylem w pierwszym posiedzeniu w sprawie sygn. I C 2213/12, ktore obylo sie w dniu 13 lutego 2013 r. Poswiadcza to zapis protokolu posiedzenia – Zalacznik 2: (…) powod Zbigniew Kekus – nieobecny, dowod doreczenia w aktach,”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. – Zalacznik 2

 

Wskazac takze nalezy, ze w sprawie sygn. I C 2213/12 uczestnicze bez pelnomocnika.

Podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. sedzia Elzbieta Bednarczuk podala do Protokolu – Zalacznik 2: „Przewodniczacy zamknal rozprawe i celem przeprowadzenia dowodu z wniosku powoda z akt I1C 1115/97/R poza rozprawa odroczyc publikacje wyroku na dzien 20.02.2013 r., godzina 15.00, sala K-614”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. – Zalacznik 2

 

Protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r. doreczono mi w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Dowod: Potwierdzenie Odbioru w dniu 26 kwietnia 2013 r. przesylki listowej poleconej Nr (00)559007731297698217, akta sprawy Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny, sygn. I C 2213/12

 

W protokole posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r. podano – Zalacznik 3: „Po wywolaniu sprawy stawili sie: powod Zbigniew Kekus – nieobecny,”

Dowod: Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r. – Zalacznik 3

 

Wskazac nalezy, ze sedzia Elzbieta Bednarczuk wydala wyrok w sprawie sygn. akt I C 2213/12, nie podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r., o ktorym mnie prawidlowo zawiadomila, lecz podczas posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r., o ktorym mnie nie zawiadomila.

 

W zwiazku z powyzszym, w tym z zwiazku z wyjasnieniem zaprezentowanym przez Pelnomocnika pozwanego zadam okazania mi podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 11 pazdziernika 2013 r. dokumentu, ktorym sedzia Sadu Okregowego w Krakowie Elzbieta Bednarczuk rozpoznajaca sprawe sygn. I C 2213/12:

 1. prawidlowo wezwala mnie rozprawe w dniu 20 lutego 2013 r., podczas ktorej wydala wyrok konczacy sprawe w pierwszej instancji, lub

 2. prawidlowo zawiadomila mnie prawidlowo o rozprawie w dniu 20 lutego 2013 r., podczas ktorej wydala wyrok konczacy sprawe w pierwszej instancji.

 

Nie watpie, ze Sad sam stwierdzilby po zapoznaniu sie z aktami sprawy sygn. IC 2213/12 , ze sedzia Elzbieta Bednarczuk nie zawiadomila mnie prawidlowo o rozprawie w dniu 20 lutego 2013 r., ani prawidlowo na nia nie wezwala.

Poniewaz to istotne dla sprawy ustalenie faktyczne, sam takze postanowilem zwrocic na to uwage.

Wskazac nalezy, ze poniewaz w uzasadnieniu do wniosku, jak w pkt. III strona 1 powoluje sie na okolicznosc podana przez Pelnomocnika pozwanego w odpowiedzi na moja apelacje.
Jego zlozenie przeze mnie nie powinno zatem skutkowac odroczeniem rozprawy apelacyjnej przewidzianej na dzien 11 pazdziernika 2013 r.

Wnosze, jak na wstepie.

 

Niniejsze pismo skladam w dwoch egzemplarzach.

 

 

dr Zbigniew Kekus

 

Zalaczniki:

 1. Sad Apelacyjny w Krakowie, sygn. I ACa 898/13, odpowiedz adw. dr hab. Janusza Raglewskiego na apelacje od wyroku sedzi Sadu Okregowego w Krakowie Wydzial I Cywilny SSO Elzbiety Bednarczuk z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. IC 2213/12

 2. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 13 lutego 2013 r.

 3. Sad Okregowy w Krakowie, sygn. akt I C 2213/12, protokol posiedzenia w dniu 20 lutego 2013 r.

3) L’inexperience et le manque d’information sur le fonctionnement sexuel masculin favorise une impulsivite et des craintes infondees qui nuisent a la maitrise des rapports, donc a une bonne estime de soi, source d’anxiete, elle-meme source propecia generique en pharmacie de troubles de viagra par internet l’erection.
Ils ne veulent surtout pas decevoir ce public qui donne momentanement du « viagra acheter en ligne relief viagra cialis acheter » a leur vie.
En derniere analyse, propecia pharmacie l’envieux est un faineant et un cialis prix pharmacie lache.

«Un medicament ou son viagra et cialis generique, ce n’est pas toujours pareil», confirme a 20minutes.fr le Dr Martial Olivier-Koehret, president du Syndicat des medecins generalistes de viagra achat en ligne France.
Le Canard enchaine, dans son edition du 4 mai 2011, revelait comment les labos “generiqueurs” inondaient de boites gratuites les pharmacies, pour les fideliser. A ces elements, s’ajoutent les facteurs de risque de dysfonction erectile pre-existants a l’intervention medicale, qu’il achat viagra pharmacie ligne viagra achat en pharmacie ne faut pas negliger [15, 16]. Par exemple, le Viagra et le Levitra agissent apres 30 minutes environ. Les conducteurs de vehicules et les utilisateurs de machines doivent etre avertis des risques inherents a VIAGRA (vertiges, troubles de l’equilible). Le systeme de desintoxication naturelle de votre corps ne fonctionne pas correctement si vous ne consommez pas assez de l’eau. Dommage car, aujourd’hui, des psychotherapies individuelles ou des groupes de parole permettent de sortir de la dependance. La perte de vente cialis en france dapoxetine prix cheveux n’a rien a voir avec la puissance. par exemple le diabete, la sclerose en plaques Troubles du cerveau:
Chez la femme, les dysfonctions sexuelles vente priligy france sont acheter cialis tunisie beaucoup moins etudiees.
Cependant, la qualite de l’erections doit, pour un temps au moins, etre mis au second plan de cette nouvelle sexualite qui aura pour objectif de se retrouver a l’occasion de relation amoureuses au cours desquels il sera possible de se donner acheter viagra cialis france du plaisir car les capacites d’obtenir des orgasmes persistent, quelle que acheter vrai viagra ligne soit la qualite de l’erection.
Il vous faut donc consulter un professionnel afin de mettre le doigt sur la levitra medicament source du probleme et le regler avec lui, simplement par l’acte de parole et d’echange, determiner ce qui bloque votre erection.
Se siete capitati su questo articolo perche state cercando informazioni sul sildenafil citrato (modalita di preparazione, costi) e Farmacie con laboratorio in grado di preparare il “generico del Viagra® fatto in Farmacia”, dove comprare cialis su internet acquistare cialis generico europa cliccate qui per andare all’articolo corrispondente.
Se state leggendo questo articolo e costo cialis 5 mg in farmacia perche forse, almeno comprar viagra cialis and levitra una volta, avete provato vergogna e imbarazzo a causa di un rapporto sessuale troppo breve.
Il medico sa che una vita sessuale sana e molto importante per il vostro benessere acquistare cialis generico in farmacia e magari vi chiedera se siete soddisfatti acquistare cialis generico europa della vostra vita sessuale ancor prima che siate voi a sollevare l’argomento.
Si pensa che potrebbe avere indicazioni promettenti ed interessanti in comprare cialis a roma presenza di vendita viagra in slovenia una DE e di un disturbo concomitante del desiderio sessuale.
Il Viagra da costo viagra generico la possibilita a milioni di coppie che lottano contro l’impotenza di tornare dove comprare viagra o cialis ad avere una vita sessuale soddisfacente.
Per cominciare bene la giornata, niente di meglio che del sano e buon acquistare kamagra farmacia acquisto kamagra senza ricetta sesso.
Questo elemento e particolarmente importante se associato all’immaginario collettivo del pedofilo: Potrete comprare Viagra Originale e di nuovo sentirvi un uomo potente. Non comprare Tadalafil senza consultare prima con il medico, non sara mai sufficiente a leggere solo su Tadalafil online. E anche ferro e volitiva l’uomo non e assicurato contro la disfunzione erettile. L’assorbimento, infatti, avviene in parte nell’area pre-gastrica (bocca, faringe ed esofago) evitando cosi il metabolismo di primo passaggio e assicurando una maggiore biodisponibilita e un miglioramento della performance clinica. Quando un uomo e sessualmente eccitato, il suo corpo reagisce di norma un aumento del flusso sanguigno al pene, – per l’erezione. Anche se state seguendo cure contro infezioni da AIDS o HIV non potrete utilizzare il Viagra perche i farmaci che state viagra in farmacia utilizzando non sono adatti all’interazione con i farmaci per curare i problemi di erezione. Il Levitra generico e in ogni caso un farmaco che sta avendo grande successo in viagra prezzo farmacia italia dove comprare viagra a roma tutto il mondo come prima di lui il Viagra e il Cialis che al momento e probabilmente il farmaco piu venduto in questo settore in grande espansione e prezzo del viagra in farmacia che vede sempre nuovi farmaci creati dalla case farmaceutiche in prezzo vendita viagra un giro d’affari che aumenta anno dopo anno.
Teoreticamente se non avete controindicazioni per la presa di una certa come acquistare cialis senza ricetta pillola per la potenza, durante disagi cialis farmacia on line contigenti con erezione.
Quando si parla vendita propecia viagra cialis levitra prezzo bisogna mostrarsi ben disposte, acquistare priligy con sorrisi anche se i suoi commenti non siano spiritosi.
Infine , come acquistare viagra pfizer a quanto pareva, qualcuno lo stava ascoltando comprare viagra roma viagra generico en farmacia .
Les veines peripheriques de retour acheter cialis lilly en ligne du sang ne sont vente cialis en ligne pas alors suffisamment compressees et le sang repart.
La maggior parte degli uomini che fa uso di costo cialis in europa priligy generico online viagra afferma che viagra generico farmacia italia la pillola da 50 mg e quella che funziona meglio per loro.
Et priligy en pharmacie existe t’il un vente cialis en ligne france second cialis pas cher marseille marche parallele ?
Nello comprare cialis a milano schema teso di “lavoro-casa-lavoro” e difficile trovare tempo viagra generico costo per visitare la clinica.
Les etudes kamagra en belgique montrent que ce composant actif, contenu dans le priligy dapoxetine generique, acheter le levitra provoque une enorme hausse de l’endurance achat de pilule cialis sexuelle.
Il primo passo acquistare viagra pfizer da compiere, spesso anche il piu difficile, e parlarne con uno specialista, acquistare viagra online al fine di individuare le cause di matrice psicologica e quelle biologiche e cialis 20 mg prezzo farmacia formulare una terapia, che, anche in questo caso, potra essere psicologica o farmacologica.
Climat provoquer l’hostilite et les conflits d’un acheter cialis bordeaux partenaire a un autre peut egalement creer un climat negatif psychologiquement, emotionnellement partenaires ne sont pas assez proche, mais peuvent prix du viagra generique etre physiquement proche a levitra en ligne france desirer.
Effetto cialis generico si comporsi dello stesso principio attivo che priligy generico on line il cialis di lilly e quindi viagra prezzo si usa per facilitare l’erezione.
Le site serieux pour achat viagra tadalafil n’a pas d’effet en achat levitra france cialis pa internet l’absence de stimulation sexuelle.
Evita di attendere troppo comprare viagra generico line a lungo o potresti causare un serio danno al tuo corpo ed alla se vende viagra en la farmacia tua salute.
Il ne viagra et cialis faut pas oublier qu’il y a un grand pas entre le quel est le prix d’une boite de viagra fantasme et la realite…
L’erection a egalement tendance a etre moins puis je acheter viagra sans ordonnance complete avec l’age.
Raimo, riprendendo kurt vonnegut, spiega che “non c’e acquisto viagra con mastercard nulla di intelligente da dire sugli ultimi bombardamenti acquisto pillole viagra a gaza”.
Il termine a quando viagra generico in italia deficit erettivo, invece descrive una disfunzionalita di acquistare viagra a milano una parte dell’essere umano, la sua capacita erettiva, diagnosticabile e, soprattutto curabile.